evandjeljeumolitvama.blog.hr

subota, 30.08.2014.

Međugorje u pjesmi i ljubavi - 2

2 - ŠKOLA Ljubavi

Da li je moguce sagledati i izdvojiti ljubav,
da li je uputno iskazivati ljubav drugima
u ovom grubom nepristupačnom okružju
gdje nam se to može spočitati kao slabost.

A, kada bi smo samo iskreno ljubili
jedni druge, život bi postajao iskren,
voljen i oslikan kao u bajci, zato hoću pisati
o ljubavi, neka svi postovi o ljubavi budu
biserje koje tkaje najljepšu ogrlicu.

Neka svaki post bude jedno zrnce ljubavi,
a bit će ih još puno...dovoljno možda,
da Ljubav bude ljubljena...(sv. Franjo), zato
ostavljam blagoslov ljubavi, svima...koji
nastavljaju ovo čitati, i ploviti u bajci ljubavi...

Jednom sva zadivljena ljepotom Majke,
vidjelica Vicka upita majku Mariju;
Gospe, zašto si tako lijepa,,,
uz blagi osmjeh, Gospa je rekla;
lijepa sam jer ljubim, zato dragi moji,
ako želite biti lijepi, i vi ljubite...

Ljudsko srce teži za ljepotom,
ljepotom koja raste iz ljubavi,
ona ga usrećuje, smiruje, oplemenjuje,
čini boljim i ispunja puninom života.
Ljepota izgrađuje ljudsko srce,
što je razlog da ju svi tražimo...

Ovdje se ne radi o izvanjskoj ljepoti,
radi se o ljepoti srca koja se očituje
u majčinskoj, očinsko, sestrinskoj,
bratskoj, djetinjoj, prijateljskoj ljubavi,
o ljepoti zajedništva, ljepoti stvorenja,
i ljepoti ljudskog stvaranja.

Majčinska ljubav nema ružnog djeteta,
i zato sva su djeca lijepa i draga, mila,
i svako dijete prihvaća majku kao najljepšu.
Tako je svako ljudsko stvorenje lijepo
tako su svi ljudi lijepi i dostojni ljubavi,
jer su dijeca i onda kada odrastu.

Ali, zašto ima toliko nesretnika,
toliko uvjeta prihvaćanja drugoga,
kada je jasna i očita ljepota svih,
da možemo biti jedni drugima lijepi,
da možemo jedni s drugima biti sretni,
da jesmo djeca božanske ljubavi.

U našem odnosu i čežnji za ljubavi,
ni godine, ni bolest ni starost,
niti što drugo na ovome svijetu,
ne mogu ugroziti našu ljepotu.
Lijepi smo kao ljubljena djeca,
jer smo ljubljeni od najljepše Majke,
i drugi će nama postajati sve ljepši,
i mi drugima, iz dana u dan,
koliko nam bude sazrijevala ljubav...

30.08.2014. u 21:54 • 9 KomentaraPrint#

subota, 23.08.2014.

Međugorje u pjesmi i ljubavi - 1

I - ŠKOLA LJUBAVI

Iz poruka Međugorja isčitava se
čista nebeska ljubav, majčina briga
za nas, za našu budućnost i opstanak
ovdje na zemlji, čineći kristovo stado
za koje Majka brine i za nas moli...

Samo je ljubavi moguće
u trenutku smrti roditi život,
trenutke žalosti pretvoriti u radost,
prolaznost pretvoriti u neprolaznost,
osamljenost u zajedništvo nebrojenih,
jer, pravoj ljubavi je sve moguće,
ona pretvara vremenitost u vječnost,
u svakoj osobi prepoznaje ljubljenoga,
i sve okreće na radost i dobro...

Biti u školi ljubavi u kojoj se uči ljubav
znači biti sa Majkom u najljepšoj školi,
Majkom svih ljudi, Majkom svih majki,
majkom Kristovom i majkom Crkve.
Ona nas je u svojoj ljubavi prihvatila
sudjelujući u smrti svoga sina,
prihvaćajući smrt svoga Jedinca
koju On podnese za spas svijeta,
s ljubavlju i bolom otvorila je srce
za sve ljude i postala Majkom svih.

Život sa tom Majkom, biti joj posvećen,
biti njezin učenik, veliki je dar i milost.
Jer, Marija je majka i suradnica Kristova,
ona se prva napojila sa vrela Ljubavi,
božanske Ljubavi i postala Majkom ljubavi.
Ona želi svako svoje dijete voditi s ljubavlju
do istog izvora Ljubavi, izvora Života, jer,
kao što naš tjelesni opstanak ovisi o Suncu
isto tako naš duhovni i tjelesni opstanak
ovise od našeg odnosa sa vječnom Ljubavlju.

Ovdje smo dakle, svi u školi s Majkom,
koja nas je u svojoj vjernoj ljubavi prihvatila
prema riječima oporuke - Majko evo ti sina!
Majka nas želi sačuvati i privesti izvoru Ljubavi,
jer kada se svijet udaljava od izvora Ljubavi,
izvora Života, prijeti mu potpuno uništenje,
kao kad bi se prekinula veza sa Suncem,
nastao bi mrak, led, i vječna smrt.
Marija je majka ljubavi i života,
prisutna je, djelatna i poznaje put,
s nama je, i želi sve voditi k životu.
Ostanimo zato u školi Ljubavi!..

- Slijedi 40 nastavaka, dakle 40 tjedana majčine
škole ljubavi, koje dolaze u jednom od dana vikenda...
Lp

23.08.2014. u 19:29 • 3 KomentaraPrint#

petak, 15.08.2014.

Zašto je pobačaj nepravedan - 5

- Peti zadnji nastavak:

U posljednje se vrijeme susrećemo s fenomenom da velike
korporacije u sklopu svojega društveno-odgovornoga poslovanja
financiraju udruge koje rade na projektima »kontrole rađanja«.
Nedavno se u tom kontekstu pojavio, primjerice, i Bill Gates sa
suprugom. Riječ je, dakle, o ljudima s velikom količinom novca.
Može li druga strana, s daleko manjim proračunima, konkurirati
takvim projektima?
Svakako. Čini se obeshrabrujućim jer grupacije poput onih Billa
i Melinde Gates te Warrena Buffetta financiraju milijunima dolara
»Planned Parent-hood« i druge. Mi se financiramo privatnim
donacijama. Naš je proračun manji od 0,1 posto prihoda
»Planned Parenthooda«. A na Facebooku imamo više prijatelja
od njih. Njihov tim za nove medije i društvene mreže ima 20 ljudi,
a naš ima »pola čovjeka«, no mi imamo više sljedbenika jer se
ljudi više identificiraju i zalažu za zaštitu djece, a ne za ubijanje.
U toj borbi novac nije najvažnija stvar, on pomaže, no nije potre-
ban da bi se krenulo s aktivizmom i razotkrivanjem teške istine
o pobačaju.povezane udruge. Istina je na našoj strani, a ona
duboko odjekuje među ljudima, oslobađa ih i kada dođe do jedne
osobe, ona se širi dalje. To je nešto što ni najbogatiji milijarder ne
može ušutkati! Oni mogu pokušati, ali na kraju na nama je da tu
istinu širimo. Osim toga, što je najbolje za društvo? Za društvo je
najbolje ne ubijati djecu. Jer događa se demografska zima i u
Europi i u SAD-u, ako ne gledamo imigrante. I naše je gospoda-
rstvo u opasnosti jer ubijamo svoju djecu. To utječe na svakoga,
na svaki aspekt društvenoga i javnoga života.
Politike koje zagovaraju udruge poput »Zaklade Gates« rade s
vladama promičući kontracepcijske pilule i pobačaj te se zatvara
začarani krug koji šteti i ne će pridonijeti zdravom društvu, nego
će samo stvoriti nove probleme. Mi se financiramo privatnim
donacijama. Naš je proračun manji od 0,1 posto prihoda »Planned
Parenthooda«. A na Facebooku imamo više prijatelja od njih.
KCKatolička Crkva neustrašivo je tijekom stoljeća isticala istinu
i u trenutcima kada je to bilo veoma nepopularno, a mnogi su
podnijeli i mučeništvo za istinu koja je ujedno i ljubav. Jer ako
slijedimo istinu, donosimo život i ljubav, a deset Božjih zapovijedi
oslobađa nas kako bismo mogli ljubiti i biti ljubljeni. Vrlo sam
zahvalna za to što je Crkva učinila za civilizaciju kakvu danas
poznajemo, a ona se zapravo temelji na Isusovu učenju, Dekalogu
i naravnom zakonu.
Njihov tim za nove medije i društvene mreže ima 20 ljudi, a naš
ima »pola čovjeka«, no mi imamo više sljedbenika jer se ljudi više
identificiraju i zalažu za zaštitu djece, a ne za ubijanje. U toj borbi
novac nije najvažnija stvar, on pomaže, no nije potreban da bi se
krenulo s aktivizmom i razotkrivanjem teške istine o pobačaju.
Vašu tinejdžersku dob označio je aktivizam. Počeli ste djelovati
već sa 15 godina. Što vas je kao mladu djevojku potaknulo da
krenete u borbu za život? Prvi sam se put susrela s pobačajem
kada sam bila djevojčica, bilo mi je oko devet godina. Odgojena
sam u kršćanskoj obitelji, ali kao dijete nisam bila upoznata s
time što je pobačaj.
Jednoga dana u svom domu u Kaliforniji tražila sam štivo za
čitanje, a na polici sam pronašla knjigu koja se zvala »Priručnik
o pobačaju«. Interesiralo me kakva je to knjiga i kada sam je
izvukla, pala je na pod i otvorila se na sredini gdje su bile fotografije.
Bila sam zgrožena, isti tren sam zatvorila knjigu jer jednostavno
nisam htjela gledati te slike. Ono što sam vidjela bilo je sićušno
dijete od tek deset tjedana:
mogle su se jasno vidjeti male ručice i nožice, čak i lice toga
djeteta koje je postalo žrtvom pobačaja u prvom tromjesečju. A
to je zapravo ono što se zakonito događa u Hrvatskoj i SAD-u od
1970-ih. I dok sam gledala, srce mi se rasparalo i pitala sam se
događa li se takvo što uistinu. Počela sam istraživati i saznala za
više od milijun pobačaja koji se godišnje obavljaju u SAD-u.
Uspjela sam dobiti informaciju da je jedna takva klinika za poba-
čaje svega 15 kilometara od mjesta gdje sam živjela.
Iako sam imala samo devet godina, shvaćala sam da je to kriva
stvar, moja savjest mi je to govorila, zakon zapisan u srcu
svakoga čovjeka govorio mi je da je pogrješno ubiti dijete.
Tako sam počela proučavati područje ljudskih prava, upoznavati
vjeru... Shvatila sam da ako ugrožavamo i kršimo ljudska prava
onih najslabijih koji su sastavni dio našega društva, onda ne
možemo graditi ni mir ni pravdu. Kao tinejdžerica odlučila sam
i opredijelila se da ću život posvetiti dokidanju te nepravde.
Prije pet godina prešli ste s protestantizma na
katoličanstvo. Zašto ste odlučili učiniti taj korak, što vas
oduševljava u Katoličkoj Crkvi?

Za mene je to bilo rezultat studiranja i istraživanja. Čitala sam
učenja crkvenih otaca i naučitelja te počela shvaćati što su sak-
ramenti i razumijevati vrijednost tradicije i potrebu nasljedovanja
onoga što nam je u Svetom pismu predano. Shvatila sam da
Katolička Crkva nikada ne traži da odbacujemo razum, nego da
razum na prekrasan način služi vjeri. Crkva je pridonijela izgradnji
temelja slobode i društva koja su danas dobra, naše zapadne
civilizacije. I u razumijevanju tih stvari duboko sam bila dirnuta i
odlučila biti dio te Crkve kako bih mogla primiti sakramente,
posebice Isusa u euharistiji. Upravo je to ono što me najviše
oduševljava u Katoličkoj Crkvi. I zajedništvo svetaca nadahnjuje
me svojim primjerima, kao i Blažena Djevica Marija, naša majka.
Katolička Crkva neustrašivo je tijekom stoljeća isticala istinu i
u trenutcima kada je to bilo veoma nepopularno, a mnogi su
podnijeli i mučeništvo za istinu koja je ujedno i ljubav. Jer ako
slijedimo istinu, donosimo život i ljubav, a deset Božjih zapovijedi
oslobađa nas kako bismo mogli ljubiti i biti ljubljeni. Vrlo sam
zahvalna za to što je Crkva učinila za civilizaciju kakvu danas
poznajemo, a ona se zapravo temelji na Isusovu učenju,
Dekalogu i naravnom zakonu.

Novinar: Ivan Tašev
Za Glas Koncila


15.08.2014. u 13:44 • 2 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< kolovoz, 2014 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Travanj 2019 (5)
Ožujak 2019 (6)
Veljača 2019 (7)
Siječanj 2019 (7)
Prosinac 2018 (7)
Studeni 2018 (6)
Listopad 2018 (7)
Rujan 2018 (5)
Kolovoz 2018 (3)
Srpanj 2018 (5)
Lipanj 2018 (6)
Svibanj 2018 (7)
Travanj 2018 (1)
Ožujak 2018 (1)
Siječanj 2018 (1)
Prosinac 2017 (1)
Listopad 2017 (1)
Rujan 2017 (1)
Srpanj 2017 (1)
Lipanj 2017 (1)
Svibanj 2017 (1)
Travanj 2017 (2)
Veljača 2017 (1)
Siječanj 2017 (1)
Prosinac 2016 (4)
Listopad 2016 (2)
Kolovoz 2016 (1)
Srpanj 2016 (2)
Svibanj 2016 (2)
Travanj 2016 (4)
Ožujak 2016 (3)
Veljača 2016 (1)
Siječanj 2016 (1)
Prosinac 2015 (3)
Studeni 2015 (2)
Rujan 2015 (1)
Kolovoz 2015 (2)
Srpanj 2015 (1)
Lipanj 2015 (4)
Svibanj 2015 (3)
Travanj 2015 (3)
Ožujak 2015 (2)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (3)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (5)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (4)

Opis bloga

EuM

Kriste,
molim Te,
uđi u moje srce,
očisti ga, i živi u njemu,
samnom u vječnosti...
Amen

MOLITVA ZA BUDUĆNOST

Godine iza nas, mnogima su bremenite, pune životnih nedaća i prirodnih katastrofa, ali i ljepote onima koji prihvaćaju sve kao dar života, dar ljubavi, mira i volje Božje. Što nas čeka dalje, to nitko točno nezna, i nemamo se komu ni obratiti, osim glasu Božjem koji nas vodi, uči i upozorava na putu ka novoj eri, Eri mira, eri bez zla kojemu evo, vrijeme ističe. Zato zavapimo molitvom Gospodinu:
Oče nebeski, ljubim Te, hvalim i slavim. Hvala Ti što si nam poslao svoga Sina Isusa koji je pobjedio grijeh i smrt meni na spas.
Hvala Ti što si nam poslao svoga Duha svetoga koji mi daje snagu, čuva me i vodi prema punini života. Hvala ti za Mariju, moju
nebesku Majku, koja za mene posreduje s anđelima i svetima.
Gospodine Isuse, ispuni me: milosrđem, samilošću, vjerom, ljubaznošću, nadom, skromnošću, veseljem, uljudnošću, svjetlošću,
ljubavlju, čednošću, strpljenjem, mirom, čistoćom, sigurnošću, radošću, spokojem, pouzdanjem, istinom, razumijevanjem i mudrošću.
Pomozi mi da hodam u tvome svjetlu, u Tvojoj istini, osvijetljen Duhom svetim, tako da skupa možemo hvaliti, častiti i slaviti Oca našega u vremenu i u vječnosti. Gospodine Isuse, Ti si put, istina i život, i došao si da imamo život i da ga imamo u izobilju.
Zaista je Bog moj spasitelj, u njega se pouzdajem i više se ne bojim jer je Svevišnji moja snaga i moja pjesma, On je moj spas.
Aleluja. Aleluja. Amen.

(Ovu molitvu sam odabrao za blagoslov svih onih koji ju
pročitaju na ovom blogu)

DATUM PRVOG POSTA:
(dakle početak ovog bloga)

Hvala ti Oče

Hvala ti Oče što me posvećuješ
i sa radošću svojom prebivaš u meni.
Hvala ti što mi daješ mir
i moć da te mogu slaviti.
Hvala ti što si moju dušu spasio od ropstva zla,
otkupio i uzvisio na svoju slavu.
Naka tvoja riječ gospodine u nama vlada.
Tvoja riječ je naš put, istina i život.

03.10.2006