30.04.2007., ponedjeljak

Zrinski i Frankopani. Norci i Gotovine.

Zrinska garda

Tražeći na internetu najljepši i najpotpuniji tekst o pogibji Zrinskog i Frankopana, na današnji dan, prije 336. godina, opet je pobijedio p. Luka, koji je na SKAC stranice pod "Svetac dana" stavio i sljedeći isusovački tekst:

Pogibija Petra Zrinskoga i Krste Frankopana († 1671)

"Godine 1971. hrvatska je javnost dostojno i svečano proslavila 300. obljetnicu hrvatskih velikaša Petra Zrinskoga i Krste Frankopana, koji 30. travnja 1671. bijahu nepravedno pogubljeni kao urotnici protiv cara. Toga dana otkrivena su i njihova poprsja u zagrebačkoj katedrali, gdje nakon I. svjetskoga rata počivaju njihove kosti. Nećemo opisivati njihov život ni njihovu borbu, već samo pripravu na smrt i samu smrt. Oni su pošli u smrt kao ljudi duboke i proživljene vjere. Neka o tome posvjedoče činjenice što ih je skupio naš priznati povjesničar dr. Ferdo Šišić.

On piše: "Sav dan 29. aprila prođe Zrinskomu i Frankopanu u jednakoj pripravi za vječnost i smrt. Petar je oko deset sati u jutro slušao misu, te se i pričestio, a iza toga dođoše k njemu carski komisari, koji su također misi prisustvovali. Mladi je Frankopan isto tako proveo prije podne u molitvi i u slušanju mise..."

Poslije toga je napisao oproštajno pismo svojoj ženi, koje odaje svu njegovu plemenitost i ljudskost, a još više kršćansku vjeru u prekogrobni život. Usuđujemo se ustvrditi da je to pismo pravi biser duhovne literature, koji bi mogao ući u svaku antologiju. Čujmo što piše čovjek koji se oprašta od ovoga svijeta i sprema za vječnost!

"Predraga i preljubljena Julijo! Moja draga! Pošto mi je voljom neba i Božjom odredbom prijeći iz ovoga svijeta u drugi, da tako dadem zadovoljštinu za počinjene uvrede proti carskom Veličanstvu premilostivoga gospodara, htjedoh te iz srca da zagrlim ovim redcima i reći ti posljednji s Bogom, moleći te, moja ljubezna Julijo, da mi za Božje milosrđe oprostiš kršćanskom blagohotnosti, budeš li radi moje neobzirnosti morala trpjeti uvredu i muka. Isto te tako molim, draga Julijo, da mi oprostiš svaku i najmanju uvredu, koju sam ti nanio, otkad smo se uzeli.

Ja ti sa svoje strane praštam od svega srca i sa svom dušom i zaboravljam na svaki povod nesporazumijevanja, što si ga meni prouzročila, ma da i jest bio tek posljedica tvoje čiste i prave ljubavi spram mene. Opraštam se od svih rođaka i prijatelja mojih i preporučam ti se za jedne zadušnice za moju dušu. Nadam se da će ona za nekoliko sati uživati Božanski pogled milošću i pomoću Božjom. Moja draga Julijo! Želio bih iz sve duše da ti uzmognem ostaviti posljednji spomen svoje najdublje ljubavi, ali sam go i siromah. No zamolio sam Njegovo Veličanstvo da se napram tebi iskaže veledušnim po svojoj prirođenoj dobroti i milosti, kao dokaz moje zahvalnosti prema tvojoj vjernosti, pa s toga ni ne sumnjam da ćeš osjetiti dokaze slavnoga veledušja. Opraštam se također s Orfejom i molim ga da mi oprosti štogod sam mu na žao učinio, te ga zaklinjem ljubavlju, koju mi je vazda iskazivao, da zamoli oproštenje najponiznijom molbom od Njeg. Veličanstva cara, ako ga je čim god uvrijedio, što bi dalo povoda srdžbi. Vrata milosti neće mu biti zatvorena, a može dapače da bude dionikom koje carske blagodati, za što smjerno zamolih Njeg. Veličanstvo. Neka mi ne zamjeri što mu ne ostavljam nikakve uspomene, jer nemam ništa njega dostojna.

Tijem, draga moja Julijo, s Bogom! Ja sam ti na ovom svijetu bio odan muž, a na drugom bit ću ti najvjerniji posrednik kod Boga. Ostajem za uvijek, moja draga Julijo, tvoj najljubljeniji i najvjerniji muž Franjo Frankopan.

U Wiener Neustadtu 29. aprila 1671.

P. S.

Ako bi sluga Bernardin došao k tebi, preporučam ti ga, moja draga Julijo, za ljubav moju i za vjernost kojom mi je služio."

Uvečer je Petar Zrinski napisao oproštajno pismo svojoj ženi Katarini. I ono je vrijedno da ga u cijelosti donesemo.

"Moje drago srce! Nemoj se žalostiti svrhu ovoga moga pisma, ni burkati. Polag Božjega dokončanja sutra o deseti uri budu mene glavu sekli i tulikajše naukupe tvojemu bratcu. Danas smo jedan od drugoga srčeno prošćenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan vekovečni valete, tebe proseći, ako sam te u čem zbantuval, ali ti se u čemu zameril (koje ja dobro znam) i oprosti mi! Budi Bog hvaljen, ja sam k smrti dobro pripravan, niti se plašim, ja se ufam u Boga vsemogućega, koji me je na ovom svitu ponizil, da se tulikajše mene hoće smilovati, i ja ga budem molil i prosil (komu sutra dojti ufam se), da se mi naukupe pred njegovim svetim tronušem u diki vekivečne sastanemo. Već ništa ne znam ti pisati, niti za sina, niti za druga dokončanja našega siromaštva, ja sam vse na volju Božju ostavil."

A samu smrt ovih hrvatskih junaka Šišić ovako opisuje: "Napokon svanu kobni dan 30. aprila. Još rano u jutro zatvoriše sva gradska vrata, a oboružani građani skupljahu se pod četiri zastave na trgu gradskom.

Zrinski i Frankopan slušahu rano u jutro oko šest sati misu i ostaše u molitvi do osam sati. Za molitve pade Petar jednom u nesvijest sa silne slabosti, jer nije uzeo već tri dana hrane; no doskora se opet osvijesti. Međutim priređivahu carski povjerenici sve što treba za smaknuće u oružarnici, te onda pođoše do Petra. Ovaj im uruči pismo naslovljenu na ženu Katarinu, moleći ih da joj ga predadu. Potom dođe u sobu vladin izaslanik uro Domhofer, te proglasi da je Zrinski i njegovo potomstvo brisano iz plemićke listine, jer ga inače ne bi smjeli dovesti na stratište. Petar i ovu gorku mirno posluša, te jedino umoli milost za svoga nedužnoga sina. Isto bi na to javljeno i Franji.

Oko devet sati uputiše se povjerenici na stratište pripravljeno u prvom dvorištu oružane, da budu nazočni kod smaknuća. Za njih je bila pripravljena posebna klupa prekrita dragocjenim turskim sagovima. Kad je sve bilo pripravljeno, onda uvedoše Petra, i to ovim redom: najprije iđahu oba carska povjerenika, onda četiri strijelca, iza njih Zrinski sa svojim ispovjednikom, konačno kapetan von der Ehr na čelu svoje satnije. Kad je Petar stupio na stratište, progovori na kratko gradski sudac Pleyer, onda pročita bilježnik kaznenog suda Maximilian Hange osudu.

Razlozi, koji se navađaju, jesu ovi: Da je Zrinski naumio otcijepiti Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju, te se ovim kraljevinama nametnuti kao slobodan i nezavisan vladar i svoj rod učiniti nasljednim. Da to postigne tražio je u inozemstvu pomoći, naročito u Turskoj, te onda nakanio udariti na nasljedne kraljevine i zemlje njegovog carskog veličanstva...

Za čitanja osude Zrinski moljaše Boga držeći raspelo u ruci, a pošto je pročitana, gradski sudac prelomi štap i baci ga iz hodnika na dvor; onda upita Petar nije li stiglo kakvo pomilovanje, na što mu odgovori gradski sudac da će pitati povjerenike. Abele doista pošalje po gradskom bilježniku Mihajlu Steckeru carsko pismo, datirano u Laxenburgu od 29. aprila, kojim car Leopold oprašta siječenje desnice obim osuđenicima. Čuvši to Petar, nakloni se gradskom sucu u znak zahvalnosti.

Sada zatvoriše vrata i od drugog dvorišta, te dovedoše Petra na stratište do uzvišenog mjesta, koje je bilo crnim suknom prekrito; kad je Petar opazio kako ga ljudstvo gleda nekim strahom, reče ispovjedniku ove junačke i značajne riječi: 'Ovi se siromasi više straše moje smrti nego li ja.' Stupiv Zrinski na crno podnožje sam si skine gornju haljinu, te je predade svomu komorniku Todoru; isto tako sam sebi razgali donju odjeću i izvadi zlatom vezeni rubac za oči, koji mu sveza komornik. Dignuvši podulju kosu i ne rekavši ni riječi spusti se na koljena i prignu glavu. Kad je ura odbila deveti sat, zamahne krvnik, dok Petar progovori: 'U tvoje ruke, Gospode, predajem duh svoj!' Udarac pade na vrat, ali ne odrubi glave nego tek drugi put. Četvorica ljudi odnesoše truplo na stranu i pokriše ga crnim suknom. Nato reče otac gvardijan neka bi se svi pomolili za pokojnikovu dušu, što svikolici učiniše.

Iza toga prijeđoše povjerenici u drugo dvorište; sada uvedoše Franju istim redom, kao što su Petra. Osuda je naglasila da je Franjo sukrivac u uroti... Za čitanja osude Frankopan se glasno moljaše Bogu i češće je poljubio krst; doveden u dvorište opet je do dvadeset minuta glasno na latinskom jeziku molio. Iza toga sam skine odijelo i predade ga sluzi Bernardinu, razgali sam sebi vrat i dade poslugi zavezati oči. Uskliknuvši: 'Isuse i Marijo!' primi udarac, ali još nesrećnije od svoga svaka, jer ga krvnik zahvati po desnom ramenu i baci glavom o tle. Frankopan htjede da ustane, no u tom ga zapriječi drugi udarac, koji mu odrubi glavu. Puk ne mogaše već gledati toliko mučenja, pa se uzbuni; odmah iza smaknuća bi krvnik zatvoren.

Tjelesa obaju hrvatskih velmoža smjestiše u lijesove, prekrivene crnim suknom, te onda po osam ljudi nosilo ih u crkvu, da ih sahrane. Na samom stratištu i pogrebu bilo je više hiljada ljudi nazočno.

Oba poginuše u najljepšoj dobi: Petar u pedesetoj godini, potpuni muž i junak, a Krsto u mladenačkoj dobi od trideset godina, pun zanosa i vatre i ushita, više pjesnik nego li vojskovođa, nježan i osjetljiv, dok mu je svak bio hrabar, podnosljiv i mukotrpan. Petar je bio oduševljen Hrvat u misli i u radu. Samostalnost njegove domovine i naroda bijaše mu glavno načelo i težnja..."

Da li je svemu ovome potreban još kakav komentar? - Nije! Sve je tako kristalno jasno. Glavni je grijeh tih junaka bio što su strastveno ljubili svoju nesretnu, bespravnu i potlačenu domovinu. No to se ne može zvati grijehom već vrlinom. I stoga njihova uspomena u hrvatskom narodu do danas nije izblijedjela. Oni nam svijetle kao uzori vjere u prekogrobni život, jer su se na nj dobro pripremili. A njihovo domoljublje, koje su zapečatili i životom, pokazuje nam kako se domovina ljubi."

Svečanost u katedrali

Kratko sam došla u Zagreb. Jučer sam s roditeljima bila u katedrali na sv. misi obilježavanja godišnjice pogibje Zrinskog i Frankopana. Prije sv. mise sam od tate saznala da je to jutro umro Račan. U molitvi sam se sjetila i Norca i Gotovine.
Nekako i na njih dvojicu primijenivši gornji citat:

"Oba ... u najljepšoj dobi: Petar u pedesetoj godini, potpuni muž i junak, a Krsto u mladenačkoj dobi od trideset godina, pun zanosa i vatre i ushita, više pjesnik nego li vojskovođa, nježan i osjetljiv, dok mu je svak bio hrabar, podnosljiv i mukotrpan. Petar je bio oduševljen Hrvat u misli i u radu. Samostalnost njegove domovine i naroda bijaše mu glavno načelo i težnja..."

U molitve uključih i sve druge naše zatvorene generale. I sve naše junake kroz čitavu našu slavnu povijest. Znajući da će oni "navik živiti". Moleći i za one koji su im "pomogli" da "zginu" pošteno.

Marijane, Marijane,
Ča barjak ne viješ,
Ča barjak ne viješ milu trobojnicu,
Milu trobojnicu,
Naš barjak hrvatski,
Naš barjak hrvatski, crven bijeli plavi,
Crven bijeli plavi,
To je barjak pravi,
Pod kojim su pali,
Pod kojim su pali Zrinski Frankopani
Ko se pod njim vije,
Kukavica nije,
A ko se ne vije,
Bolje da ga nije

- 23:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Ja im dajem život vječni...

4. uskrsna nedjelja, Iv 10, 27-30

Kratko...A duboko. Kao Zdenac...

"Ovce moje slušaju glas moj;
ja ih poznajem i one idu za mnom.
Ja im dajem život vječni
te neće propasti nikada
i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.
Otac moj, koji mi ih dade,
veći je od svih
i nitko ih ne može ugrabiti
iz ruke Očeve.
Ja i Otac jedno smo."

Nevjerojatno da je pokojni Ivica Račan preminuo baš u nedjelju Dobrog pastira, baš na dan kad se čita gornje Evanđelje...

Gdje Isus u tako malo, a toliko dubokih riječi, čak dvaput naglašava:
"...nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke...
...i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve..."

I eto, baš zato, čvrsto vjerujem, da nitko i ništa, koliko god to čudno i nevjerojatno, a možda nekima i heretički zvučalo, nije ugrabilo niti pokojnog Račana...Nekako mi se čini da je baš po ovoj njegovoj bolesti Bog dao priliku i njemu, a i nama da molimo za njega, i da su ga baš te molitve i ta bolest spasili, unatoč njegovim stavovima i uvjerenjima...Živi bili, pa u Vječnosti vidjeli!

A evo i izjave sućuti kardinala Bozanića:
"Kardinal Bozanić izrazio sućut predsjedniku Hrvatskog sabora

Zagreb, (IKA) - U povodu smrti zastupnika Hrvatskoga sabora Ivice Račana, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, uputio je izraze sućuti predsjedniku Hrvatskog sabora Vladimiru Šeksu:

"Prigodom smrti gospodina Ivice Račana, zastupnika Hrvatskoga sabora, izvolite primiti moju kršćansku sućut popraćenu molitvom. Ovime izražavam iskrenu sućut i njegovoj obitelji, rodbini i prijateljima. U vršenju svoje političke i državne službe gospodin Ivica Račan u određenom razdoblju naše nedavne prošlosti imao je visoku odgovornost za naš narod i zemlju. Crkva uvijek moli za upravitelje država i ljude na vlasti da odluke usmjere na opće dobro i mir. Danas pokojnog Ivicu Račana, koji je završio ovozemni život, preporučujem Božjem milosrđu".

Račan i Božje milosrđe

- 22:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

21.04.2007., subota

Ti sve znaš. Ti znaš da te ljubim!

Iv 21, 1-19
Kako lijepo Evanđelje, ove 3. vazmene nedjelje!
Meni nekako još ljepše ako ga usporedim s jednim ranijim Evanđeljem: Lk 5, 1-11
Prvi put sam si posvijestila svu sličnost ova dva Evanđelja, na istoj lokaciji - Genezaretsko - Tiberijadsko - Galilejsko jezero, (skoro) isti likovi - učenici i Isus (doduše ovaj put uskrsli), ista situacija - prazne mreže koje im Isus čudesno puni, i nekakvo slično poslanje, ovaj put - "Pasi jaganjce moje!" a kod Luke: "Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!" Prvi Isusov susret s apostolima, i sada - evo posljednji - na takav način...Možda su apostoli i krenuli opet u ribarenje, možda prizivajući si u sjećanje svoj prvi susret sa svojim učiteljem, koji je toliko obilježio njihove živote, i na taj način - nekako opet prizivajući Njega - uskrsloga, s kojim su imali čast i povlasticu već se dvaput susresti nakon Njegove smrti i uskrsnuća...Ovaj put je tu i Šimun Petar, i "nevjerni" Toma...Možda ovaj put namjerno nisu ulovili ništa, kako bi što vjernije ponovili situaciju iz prvog susreta s Isusom, a On je samo pristao na njihovu "igru" i tako slikovitu i čeznutljivu molitvu...A Isus je samo ponovio njihov "interni" štos, opet im napunio mreže, kao već prepoznatljiva "lozinka" za susret s Njim...A ovaj put im je još i sam pristavio i žeravicu, i ribu i kruh! Tražeći i njihovih riba, da ih pridruži svojima već pristavljenima...Opet im dade kruh. I ribu...Ispada da su doručkovali u potpunoj šutnji, prepuni emocija i dojmova, baš kao i njihove mreže - riba...U tišini su uživali u Isusovoj prisutnosti, i hrani koju im je On pripravio...Nije ni čudo da je u tolikoj bliskosti i zajedništvu, prva tema, koju sam Uskrsli pokreće "nakon doručka" - Ljubav...Osijećao je Isus svu njihovu ljubav, tako jaku, veliku, intenzivnu - višu nego ikad...Ali On želi izvući iz Petra - njegov maksimum, više od višega - da mu i riječima izrazi i potvrdi svu svoju ljubav i predanost...Zapravo ga provocira, odmata sve naslage s njegova srca, s njegove ljubavi - probija se do samog dna njegova srca: "Šimune Ivanov, ljubiš li me?" - jednom, dvaput i treći put! Sve dok ga nije do kraja isprovocirao, baš kao i zadnji put Tomu Blizanca: "Gospodin moj i Bog moj!", sad jednako žarku izjavu potpunog i apsolutnog predanja, dobiva i od Šimuna Petra: "Gospodine, ti sve znaš! Ti znaš da te ljubim!"

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge
Ovdje Isus priređuje doručak za svoje
Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge
Crkva Petrova prvenstva u Svetoj zemlji

- 21:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Ljubav i poslušnost

I tako ja jutros u Splitu, na tržnici, sretnem dragu Kate, dragu prijateljicu iz Palme, a i vanjsku suradnicu Zdenca, te sjedosmo uz more (baš kao i Isus s apostolima), na Prokurativama, a ona me počasti toplim pecivom, vjerojatno slična okusa i topline kao i Isusov kruh, upravo skinut sa žeravice...Ali kako "ne živi čovjek samo o kruhu", ponudi mi Kate i Riječ Božju iz novog "Živog vrela", tekst v. Ante Vučkovića, također komentar sutrašnjeg Evanđelja, kao naručen za mene, i za taj trenutak, jer sam baš bila u nekim moralnim previranjima i dilemama, no odgovor iz teksta je bio i više nego jasan:
"Ljubav i poslušnost":
"Prije nego Isus pozove Petra da ide za njim, govori mu o onom
što ga čeka. Na mjesto mladenačke sposobnosti izbora, dolazi
životna nužnost sučeljavanja sa smrću. U razlici slobode
(sam si se opasivao i hodio kamo si htio) i neslobode (drugi će
te opasivati i voditi kamo nećeš) krije se razlika vjere
oslonjene na vlastitu snagu i vjere iz poslušnosti Učitelju.
Petar u ovom razgovoru uči odricati se svoje volje. Kada se
oslanjao na nju, završio je u izdaji. Kada krene za Učiteljem,
poslušan njegovoj zapovijedi, dospjet će do križa. Oslonjen na
svoju volju Šimun Ivanov nikada ne bi postao Petrom: Postaje
Kefom, Stijenom, onim što je Učitelj vidio u prvom susretu,
tek kada pristane ići za Učiteljem i biti poslušan njegovoj
volji. Hod za učiteljem nije samovolja, nego
poslušnost...Susret s Učiteljem na obali Genezaretskog jezera,
susret uz lomljenje kruha i u zajednici s drugima, susret
ispunjen izricanjem ljubavi i pristankom na poslušnost
Učitelju do smrti, vrijeme je Petrove nutarnje preobrazbe,
ozdravljenja i pristanka na poslušnost, na preuzmanje zadatka,
pristanka na hod za Učiteljem. U njemu se nazire i živa
mogućnost preobrazbe svakog čovjeka."
Pokazala sam Kati i svoju prvu krunicu, koju sam sama napravila za Zdenac, zahvalna i Snježani što mi je pomogla da savladam tu lijepu i korisnu vještinu izrade krunica:
Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge
I zahvalna Kati za ugodno društvo, zajednički doručak pored mora, uz Isusovu Riječ, požurih doma dovršiti započete zadatke, kojih je sve više i sve su važniji, i sve žešća priprema za:

Burundi

Pa sve to još jednom preporučam u vaše molitve!
Uz poticajan tekst za sutrašnje Evanđelje s naših stranica:

Treća vazmena nedjelja
(kliknuti gore)

- 21:12 - Komentari (3) - Isprintaj - #

Sestre klarise u Splitu

U subotu sam imala i neobičnu i čudesnu milost susreti se sa sestrama klarisama u njihovom splitskom samostanu, odnosno s njihovom poglavaricom, na daleko poznatom s. Suzanom...Kako sam došla do njih, i kako baš tada - priča je previše nevjerojatna i čudesna, da bih je mogla ovdje napisati - ukratko Bog mi ovdje u Splitu neprestano priredjuje razna iznenađenja, i nevjerojatne susrete, nova poznanstva i stare prijatelje...Tako da se odlazeći povremeno i u zajednicu sv. Filipa Nerija, kod don Joze Mužića već osjećam skoro kao u Palmi...
Drago mi je da sam nakon subotnjeg susreta, još intenzivnije povezana i sa splitskim klarisama, kojih tamo ima 22, a među njima je i naša poznata duhovna pjesnikinja s. Anka Petričević, o kojoj i p. Luka baš u svojoj staroj propovijedi za današnju nedjelju piše:

"Bog kad stvara, on to čini iz ničega. Tek pošto se sve sruši što nije na njemu sazdano, On zasja u našim životima. Anka Petričević ušavši u samostan napisala je: "Potresao si temeljima grada mojega i srušio sve što ne bijaše sazdano ne Tebi. Na ruševinama sjedim i jecam… Utješi me… Reci da ćeš podići ljepše hramove i bjelokosne tornjeve i zidove ukrasiti biserjem od mojih suza. Reci… Da više ne zaplačem za mrtvom ljepotom."

P. Luka - 3. vazmena 2001.

Više o klarisama:
Klarise
Klarise u Splitu primaju na razgovore svaki dan: 8-11.15 i 16-18.15h

A kad smo već kod klauzurnih redova čujem da HNK u Zagrebu, baš ovih dana ima premijeru opere Razgovori karmelićanki, Francisa Poulenca, koju bi svakako bilo dobro pogledati:

Razgovori karmelićanki

"Priču o mučeništvu časnih sestara iz Compiegnea prva je ispričala jedna od njih, majka Marie, koja je preživjela teror Francuske revolucije i objavila svoja sjećanja. Proglašenje sestara sveticama koje je uslijedilo nakon toga, inspiriralo je Njemicu Gertrude von le Fort da ispriča njihovu priču. Tako je nastao roman sablasnog predosjećaja Posljednja na stratištu iz 1931. godine, koji opisuje sudbinu religije u totalitarističkim režimima. Učinjeni su brojni neuspjeli pokušaji adaptacije knjige u dramu, pa i filmski scenarij, sve dok se tog zadatka nije prihvatio Georges Bernanos.
Bernanos je u svoj roman dodao neke nove likove i mnoge detalje, no priča je postala svjetski poznata tek nakon nastanka opere Razgovori karmelićanki Francisa Poulenca, koju je naručio Ricordi za milansku Scalu, gdje je djelo i praizvedeno 1957. godine."
- 21:05 - Komentari (1) - Isprintaj - #

16.04.2007., ponedjeljak

Lipo mi je, lipo mi je...

Baš danas vraćajući se s jutarnje svete mise iz prekrasne kapele kod Službenica Milosrđa, tzv. Ancella, dok me grijalo toplo proljetno sunce, i pirkao lagani povjetarac, duša mi je sama, potpuno se uklopivši u ovaj splitski ambijent, lagano zapjevušila gornje stihove...

Anćele

Toliko za sada o ovoj krasnoj splitskoj atmosferi, koja lagano kulminira prema blagdanu sv. Duje, 7. svibnja, za kojeg se već pojavljuju najave posvuda po gradu, a i moj Zdenac za tu prigodu priprema razna iznenađenja, no o tome više drugi puta, a vi za sad samo molite da planirane akcije uspiju, na opće duhovno zadovoljstvo!
Glavni zadatak ovdje mi je učenje francuskog, kuham već na veliko - čak smišljam i nove recepte, npr. tzv. "Pileća juha ala Drina od Dijaninog zeca, s mrkvama", kompote od krušaka, i razne druge specijalitete (čak ih degustatori još i hvale), danas je bio pun stan mladih u našoj radionici - izrađujući krunice, ogrlice, čestitke i druge sitnice, od kojih će prihod ići za misije, sviramo gitare - i po notama i po akordima, posjećujemo djecu, stare i bolesne, i pri svemu baš nekako uživamo! A tu su i splitski susreti s p. Lukom, koji će isto možda ovdje dočekati sv. Duju, sv. mise kod njega, pa kod Gospe od zdravlja, pa...Susreti i kontakti sa splitskim crkvenim krugovima, prve razmjene brojeva i adresa, a Splićani su inače jako druželjubivi: stalno na ulici, na autobusu, poslije mise, na klupicama...zapodijevaju se neke ćakule, i čitav grad odiše nekom simpatičnom i gostoljubivom atmosferom.

- 22:41 - Komentari (1) - Isprintaj - #

14.04.2007., subota

Dotaći Isusovo Srce...

Nedjelja Božanskog Milosrđa (Iv 20, 19-31)

Prošle godine u nekom molitveniku u Veneciji, sam ugledala ovu sliku, koja me se nekako posebno - i umjetnički i duhovno dojmila, pa bih je htjela i ovdje podijeliti s vama:

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Istovremeno se s nostalgijom sjećajući i Venecije, u samostanu Kćeri Srca Isusova, i duhovno se pripremajući za sutrašnju nedjelju s tim prekrasnim Evanđeljem o (ne)vjernom Tomi, koje se tako nekako skladno uklopilo u ovu nedjelju Božanskog Milosrđa, baš kao i Tomin prst - u Kristov bok - a zapravo - u Kristovo Srce...I nekako mi je palo na pamet da je sv. Toma zapravo bio prvi štovatelj - Srca Isusova...Prvi koji je i doslovno dotakao Srce Isusovo, baš ono mjesto gdje mu prošli petak - Veliki petak "...jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda" (Iv 19, 34)
A sada, baš taj isti Isus, neki dan slavno uskrsnuo iz tog novog groba "u koji još nitko ne bijaše položen", nakon svega što je prošao "raspet, umro, i pokopan, sašao nad pakao (!), treći dan usksnuo od mrtvih", nježno utješio i umirio uplakanu ženu: "Ženo, što plačeš? Koga tražiš?" i najavio joj svoje uznesenje. "Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.", ove nedjelje donosi mir svojim učenicima, stavši u sredinu: "Mir vama!", pokazujući im, baš kao "milosrdni Isus" sv. Faustine "svoje ruke i bok"...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

I baš u tom toliko čudesnom i nadnaravnom trenutku, ustanovljuje i sakrament sv. ispovijedi: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.", pokazujući i samim time svoje nevjerojatno božansko milosrđe, iz neiscrpnog vrela svoga Srca.
I jadni Toma, po meni nepravedno nazivan nevjernim, samo zbog nesretne okolnosti da je propustio takav milosni trenutak, i zbog svoje silne čežnje i ljubavi prema Gospodinu, i siline želje da ga i sam - ne samo vidi, nego i ne samo dotakne, već čitavog opipa, koja sva žari iz njegove do bola iskrene izjave:
"Ako ne vidim na njegovim rukama biljege čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati."
Pa kako bi uskrsli i milosrdni Isus mogao odolijeti tolikoj želji i čežnji i ne uslišati je, već nakon samo osam dana, koji su sv. Tomi vjerojatno izgledali kao čitava vječnost (a možda je molio i devetnicu Božanskog milosrđa u međuvremenu : )
"Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: "Mir vama!" Zatim će Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran."
Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!", tim jednim uzdahom izražavajući svu svoju vjeru, svu svoju ljubav, svu svoju nježnost prema Gospodinu, svo olakšanje zbog ostvarene čežnje, uslišanih molitvi...
A Isus ga blago i nježno prekorava: "Budući da si me vidio, povjerovao si. (Tko i ne bi : )
I dodaje: "Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"
uz završno objašnjenje sv. Ivana, Evanđelista kako je to sve zapisano "da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji" i to zato "da vjerujući imate život u imenu njegovu."
Jeste li ikada, križajući se razmišljali o tome - o životu: "U ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga!"

A za nagradu svojim čitateljima, stara krasna propovijed p. Luke o svemu ovome (čak postoji i izvorni audio zapis ove p. Lukine propovijedi na cd-u u izdanju skac-a):
P. Lukina stara propovijed o sv. Tomi

- 10:46 - Komentari (4) - Isprintaj - #

09.04.2007., ponedjeljak

Ostani s nama, Gospodine!

Evo, baš iduće srijede, kad se čita lijepo Evanđelje o ukazanju uskrslog Krista apostolima, na njihovom putu u Emaus (Lk 24, 13-35), i ja krećem na svoj novi životni korak - suradnja s Udrugom Zdenac, najprije nekoliko mjeseci u Splitu, Pujanke 77, a onda - uz Božju pomoć i vaše molitve - dalje...I tako - dok su oni putovali iz Jeruzalema, u Emaus, ja putujem iz Zagreba, u Split, u raspoloženju možda pomalo sličnom njihovom: "Oni se snuždeni zaustave...Kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen...A mi se nadasmo...A zbuniše nas...Odoše nato i neki naši na grob...ali njega ne vidješe..."
A On će im: "...Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi da uđe u svoju slavu?"
Uto se približe selu (Splitu : ) kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu (eh, i to mi je poznato : ) : "Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!"
I uniđe da ostane s njima!!!

Ostani s nama

Eto, i ja se (čeznutljivo) pridružujem njihovu navaljivanju, nadajući se da nikad neće iščeznuti...Iš-čeznuti - može značiti i da nikad neće prestati biti predmet naših - čežnji...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge
Slika iz "Emausa" u Stubičkim Toplicama, kamo smo se prošle godine Antonija i ja spustile pješice preko Sljemena, noseći p. Luki njegovu štolu u Krapinske Toplice 27.06.2006, kada je nakon točno 3 godine nastavio svakodnevno služiti sv. misu
- 08:32 - Komentari (2) - Isprintaj - #

07.04.2007., subota

Uskrs - konačni rasplet!

Nakon svih peripetija, muka, poniženja, razočaranja, uvreda, izdaja...dolazi - Uskrs! Kao konačna Pobjeda, konačni Rasplet!
Grob, niti sve prepreke nisu dovoljno jake da obuzdaju - Ljubav! I ona mora buknuti - svom silinom!
Sa svakim novim križem, svakom novom preprekom - sve veća, jača, snažnija, silnija!
Pljeveći srce, bistreći pogled, kristalizirajući stvarnost! I sve postaje baš onakvo kakvim je zamišljeno, stvoreno, od Boga dato - u punini obnovljenog Života!
Sretan ti Uskrs!

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge
(ljetošnja slika iz Međugorja, za 25. godišnjicu Gospinih ukazanja, pri mom povratku iz Venecije, s p. Lukinom štolom - još jednim simbolom Uskrsa, s kojom je tada opet počeo svakodnevno služiti sv. mise)

I evo, baš iza Uskrsa - barem privremeni rasplet moje situacije: završila sam zadnji honorarni posao i idem na par mjeseci u Split, volontirati za Udrugu Zdenac,

Udruga Zdenac

s okvirnim planom i za dalje, za čitavu godinu, ali to će ovisiti i o vašim molitvama!

Živjet ću u stanu na adresi Pujanke 77, koristiti svoj mob, a ako bude prilike - javljat ću vam novosti i ovdje...A do tada: molite se da nadamo se buduća s. Karolina od Božanskog Milosrđa, najprije bude dobar Misionar Milosrđa u Udruzi Zdenac, pa korak, po korak, zajedno s uskrslim Kristom i Duhom Svetim dalje, kamo god me Oni budu nosili i vodili, potpomognuti i vašim molitvama!

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

- 15:10 - Komentari (5) - Isprintaj - #

Devetnica Božanskom Milosrđu

Evo, na jučerašnji dan - Veliki Petak - započinje i Devetnica Božanskom Milosrđu, koja završava baš na Blagdan Božanskog Milosrđa iduće nedjelje...Kad smo prošle godine u venecijanskom samostanu molili ovu devetnicu, a ja sam već bila izabrala ime s. Karolina (po sv. Karlu Boromejskom, koji me čudesno pratio u raznim živtonim situacijama, i naravno dragom Papi Karolu...), no kad sam na samostanskim molitvenicima vidjela naziv: Novena della Misericordia Divina, odjednom mi je došlo nadahnuće za moje melodično ime: s. Karolina della Misericordia Divina (s. Karolina od Božanskog Milosrđa)...Pa, evo i tu nakanu, da doista jednog dana i službeno ponesem to priželjkivano ime, preporučam u vaše molitve i devetnice ovih dana:

Devetnica Božanskom Milorsrđu

Krunica Božanskom Milorsrđu

Krunica Božanskog Milosrđa moli se na običnoj krunici ovako:

Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje.

a) na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta.

b) na mala zrnca (deset puta)
Po pregorkoj muci Isusovoj,
Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

(Ovo je ispravan način moljenja Krunice. Kako je od samoga početka Krunica Božanskog Milosrđa donijeta u Hrvatsku prevedena sa Njemačkog jezika, a original je na Poljskom jeziku, izgubila je tako svoj originalni smisao teksta, te se u narodu proširio način moljenja "smiluj se nama i cijelome svijetu", što nije točan prijevod onoga što je Gospodin Isus izdiktirao Sv. Faustini)

Na kraju krunice doda se tri puta:

Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
(U ovom zadnjem dijelu Krunice tekst "smiluj se nama i cijelome svijetu" ne mijenja se)


- 08:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

06.04.2007., petak

Kardinal pere noge bogoslovima...

Jučer sam bila u katedrali na svečanim obredima Velikog četvrtka...
Nekako mi je posebno dirljivo bilo kad je kardinal prao noge bogoslovima...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Nekako sam se već navikla na sliku iz Evanđelja u kojoj Isus pere noge učenicima, no svejedno mi je posebno zanimljivo i slikovito gledati kako isto ponavlja i naš kardinal Bozanić perući noge svojim bogoslovima...

Veliki Četvrtak u zg. katedrali

A sjetila sam se i prošle godine u Veneciji, kad sam imala priliku prisustvovati obredima Velikog Četvrtka u Bazilici sv. Marka, na svečanosti posvete ulja sa stotinama venecijanskih svećenika, te kao predstavnica budućih "bijelih sestara" imala prigodu i osobno u sakristiji susresti preuzvišenog kardinala Marca Ce-a, za kojeg su nam rekli da je te godine držao duhovne vježbe i Papi Benediktu XVI.

Ove godine se moleći za sve, planiram sudjelovati u katedrali na svečanim obredima Velikog Petka danas u 18h, te sutra na vazmenom bdijenju koje počinje u 21h.

Iako, moram priznati da mi je jučer baš nekako jako nedostajao naš biskup Mrzljak, uz blagu ljubomoru na Varaždince, koji su nam ga "preoteli", no i tako si nekako posvješćujući Božju volju, koju eto svi moramo poštivati, na čelu s našim biskupima, kardinalima i papom...

I za kraj - evo poveznica na Križni put velečasnog Suca:
Križni put velečasnog Suca
(zahvaljujem Anni i nadam se da će vas i njegova razmatranja dodatno potaći na što dublje doživljavanje ovih svetih dana)
- 08:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sveta mjesta

Nekako mi se čini da je ovih dana dobro vratiti se mislima na sva sveta mjesta koja se spominju, i povesti i vas dijelovima svoga putopisa, kako bismo se svi zajedno što bolje uživjeli u Otajstva ovih dana:

"Neka bude volja Tvoja

Konačno i službeno stigosmo do Getsemanija. Ovaj put bez mogućnosti ulaska u sam vrt (koju smo jučer kratku, ali jedinstvenu sreću imali!) i čujemo još jednu informaciju, na koju smo jako ponosni, jer su opet Hrvati učinili nešto veliko i nešto povijesno i nešto spasonosno...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Naime, baš hrvatska braća Branković su u 17.st. uz veliki novac otkupila ovaj Getsemanski vrt od muslimana i poklonili ga franjevcima, koji su tu naknadno sagradili ovu krasnu crkvu, Baziliku krvava znoja Isusova, posvećenu 1924. g, ponovo prema nacrtima maštovitog i posebno nadahnutog arhitekta Barluzzija.

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

U samoj bazilici, nalazi se i stijena na kojoj se Isus molio i krvavim znojem znojio...Okružena zanimljivom metalnom ogradom, u obliku trnja, koja kao i cijela Bazilika, živopisno i dramatično, duboko dočarava čitavu atmosferu Maslinskog vrta i one Noći, kad je Krist kroz krvave molitve odlučivao o povijesti i budućnosti čovječanstva i preuzimao na se sav njen križ...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

S posebnim strahopoštovanjem, doticali smo ovu svetu stijenu, i te sate Kristove muke, vjerojatno i veće od one koja ga je tek čekala, i koju sigurno nije bilo ni malo lako, a toliko odgovorno i toliko velikodušno, preuzeti...
Molili smo žalosna otajstva krunice, u Kristovu muku uranjali svoje, kajali se za grijehe, molili za sebe, svoje obitelji, Crkvu, sav hrvatski narod, sve ljude, svatko u svojim mislima, svojim molitvama, svojim mukama, na svojim koljenima...Uz najtvrđu, najtežu i najvažniju stijenu u povijesti ljudskog roda...

Via Dolorosa

Nakon posjeta obližnjoj pravoslavnoj bazilici Marijina uznesenja, gdje je nekoć bio i Marijin grob, te lijepe križarske crkvice Sv. Ane, uz sam ribnjak Betsaida, čije iskopine i nekadašnji trijemovi su dobro sačuvani, prisjećamo se i Isusovih čuda učinjenih baš tu, te nastavljamo s mjestima njegove muke, kojom su mu baš lijepo zahvalili za sva čuda i sve dobro...
Važna mjesta u blizini Getsemanija obilježena su lijepim kapelama: mjesto Judine izdaje, Kristove osude, bičevanja, krunjenja...I onda - jedna od ljepših mi crkvica - Sv. Petar u Gallicantu - Sv. Petar od pijetlova pjeva.

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Spustili smo se i u ćeliju nekadašnje Kajfine palače, gdje je Isus proveo noć uoči Velikog Petka...Tu pročitasmo Psalam 88, Vapaj iz nevolje, kojeg i drugi hodočasnici običavaju čitati na ovom mjestu...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

U takvom raspoloženju, započesmo naš križni put, živopisnim ulicama starog Jeruzalema (čije zidine me donekle podsjetiše na dubrovačke...), među gradskom dječicom, u lijepe šarene haljine odjevenim djevojčicama (koje rado poziraju za naše fotografije) i dječacima koji svi drže i igraju se plastičnim oružjem, samo čekajući da ga jednog, vjerojatno ne tako dalekog dana zamijene pravim...
Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

U uskim, kamenim ulicama i uobičajenoj starojeruzalemskoj vrevi, među mnoštvom suvenirnica, od kojih su muslimanske zatvorene radi njihova Ramazana, s lakoćom nalazimo diskretne rimske brojeve, na malim crnim krugovima, koji označavaju točke i postaje Kristova križnog puta. Uz neke od njih su i omanji reljefi s odgovarajućim prizorom, ili male kapele, gdje smo čekali na red da i hodočasnici iz Hong Konga dovrše svoje pobožnosti...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Čitajući križni put hrvatskih biskupa, napredujući prema pravoslavnoj Bazilici Kristova groba, uz mnoštvo prolaznika zabavljenih svojim svakodnevnim poslovima, nekako se ne uspijevam uživjeti...Naša pobožnost mi je djelovala sporedno i usputno, u odnosu na gradske tijekove...
No, možda je takva bila i Kristova muka, za većinu tadašnjih Jeruzalemaca: još jedan osuđeni razbojnik, koji im svojim velikim drvenim križem, pod kojim još i stalno pada, umjesto da se što prije makne i zamakne, samo preprečava njihov inače neometan prolazak među gradskim zidinama...Srećom su vojnici natjerali onog Cirenca da ga pogura da što prije prođu...
I s takvim mislima dođosmo i do zadnjih postaja, u samoj Bazilici Kristova groba...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Pravoslavne ikone, svijeće i lusteri, također mi nekako umanjiše doživljaj toga mjesta i prostora...Pored samog križa, na mjestu Kalvarije, u gornjem dijelu crkve, najviše me se dojmila jedna potpuno realistična slika Gospe, s mačem probodenim srcem...Skoro sam protrnula od toga prizora, te kao i ostali dotakla mjesto na kojem je kako se vjeruje, baš bio zataknut Kristov križ...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

U redu smo čekali na posjet Kristovu grobu, što je svojim strogim i grubim ponašanjem i suvišnim pravljenjem reda uspio pokvariti pravoslavni svećenik, ni najmanje ne poštujući svetost tog trenutka za hodočasnike iz tko zna kojih sve dalekih krajeva, na mjestu koje je za njega samo dio dosadne svakodnevne rutine, koju remeti naporno mu mnoštvo...No, i to nam daje dočarati grubosti vojnika i farizeja pod Kristovim križem, te snagu volje i ljubavi žena, koje su unatoč svemu hrabro same krenule do groba, odati mu počast i pobožno pomazati barem mrtvo tijelo svog izmučenog i izvrijeđanog mrtvog Učitelja i Dobročinitelja...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

U čitavoj Bazilici, najviše mi se svidjelo mjesto na samom ulazu, kamena ploča poput odra, za koju se vjeruje da je tu bilo položeno Isusovo tijelo, odmah nakon skidanja s križa...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Dakle, između Piete i Kristova groba, ovo mjesto - možda i jedino u cijeloj Bazilici, nekako posebno zrači, i danas miriše, i priziva u sjećanje te žalosne trenutke, kada je valjda još samo Marija vjerovala u Pisma i Uskrs...Kada je sve djelovalo izgubljeno, uzaludno i upropašteno...
No, kako i vlč. Mirian Šuvak, naš vodič, u jednoj od svojih propovijedi reče - mi danas znamo konačan ishod, Radosnu Vijest, ali umjesto da čitavim svojim životom euforično kličemo Kristu Pobjedniku, često zaboravljamo na Slavu, koja se nakon svih križeva i nama nudi, zajedno s Njime, u Nebeskom Kraljevstvu...
Uz zgodan niz metalnih figurica, koje efektno prikazuju sav križni put - od osude, do Uskrsa, skoro poput nekog stripa, te lijepi plavi mozaik nad oltarom u bočnoj kapeli, još jednom svetom misom proslavismo Kristov Uskrs, niti desetak metara od njegova praznog groba!

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Cenakul

Nakon ponedjeljka, najdubljeg dana i središta čitavog hodočašća, u utorak odlučismo nadopuniti dojmove novim svetištima i još nam neotkrivenim prostorima...Kako vrijeme tamo brzo teče, za hodočasnike, a stoji poput Vječnosti, za čovječanstvo...Toliko je toga tamo, kao konzervirano za Vječnost, preživjelo tolike ratove i gospodare, a opet ponuđeno i našim današnjim očima i dojmovima...
Posjetismo crkvu Usnuća Marije, za koju se vjeruje da je posljednje godine života provela baš tu, blizu dvorane posljednje večere svoga Sina, gdje je i umrla. Pomolismo se kod njenog odra, s njenom figurom na njemu, uz osobno pomalo mi stran osjećaj, jer nikad je ne doživljavam kao ikad umrlu, već samo kao Nebesku Kraljicu, Uznesenu...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Ali dobro si je posvjestiti da je i ona živjela običnim ljudskim životom, umrla ljudskom smrću - ali začeta bez grijeha i uznesena na Nebo...

Neobična mi je bila i dvorana posljednje večere. Nekad čak džamija, s vidljivim ostacima i toga doba...Ni danas se tamo, gdje je nastala i održana prva Sveta Misa, ona ne može ponovo služiti! Ali zato, gdje god se na svijetu služi Euharistija, tamo je i taj prostor...Ovdje - vrlo skroman, jednostavan, čistih linija, s malom maslinom u jednoj arkadi...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Nekako prazan, a opet - toliko pun značenja i dojmova...Nešto, poput same - neposvećene hostije - male, bijele, okrugle, od brašna i vode, ali za tren, po Kristovoj zapovijedi i svećenikovim riječima - postane pravo Tijelo Kristovo...Eto, tako - i ova prazna i jednostavna dvorana se u trenutku kojeg Bog odredi, može pretvoriti u - Njegov Plan..."

- 07:53 - Komentari (1) - Isprintaj - #

05.04.2007., četvrtak

Veliki Četvrtak - Dan svećenika

Čini mi se da svi svećenici slave Veliki četvrtak, kao svoj dan...Pa im želim svima čestitati, a sve nas potaći na molitvu za njih:

MOLITVA NAŠOJ GOSPI OD SVEĆENIKA

Djevice Marijo, Majko Krista-Svećenika,
Majko svećenika svega svijeta,
Ti si osobito zavoljela svećenike,
jer oni su žive slike
Tvoga Sina Jedinca.

Kroz sav svoj zemaljski život pomagala si Isusu,
a pomažeš mu i dalje u nebu.
Žarko te molimo, moli za svećenike!
"Moli Oca Nebeskog
da pošalje radnike u žetvu svoju".

Moli da bismo uvijek imali svećenike
koji će nam dijeliti svete Sakramente,
tumačiti nam Evanđelje Kristovo,
i poučavati nas da postanemo
istinska djeca Božja!

Djevice Marijo, Ti sama isprosi od Boga Oca
svećenike kakvi su nam potrebni;
i budući da Tvoje Srce može sve od Njega dobiti,
izmoli nam, o Marijo,
svećenike koji će biti Sveti!
Amen!
(molitva "Terezijanske Misije")
- 08:30 - Komentari (1) - Isprintaj - #

03.04.2007., utorak

2. travanj - 2. godišnjica preminuća Ivana Pavla II

Bilo mi je čudno da se u Zagrebu ova važna godišnjica nigdje posebno ne spominje i obilježava...No, onda sam ipak našla: Župa Retkovec - Župa sv. Pavla - molitveno bdijenje i film o Papi Ivanu Pavlu II, sinoć od 20h, pa sam odmah otrčala tamo na sv. misu, i doista duhovno uživala u lijepom dokumentarnom filmu Alberta Michelinija, dirnuta scenama iz njegovog snažnog života - zapravo čitavo vrijeme pomalo zaljubljena u tog dragog svetog starca, toliko karizmatičnog - i samo s filmskog ekrana, a kako li ne u tako mi živim sjećanjima svih susreta s njim u živo - kao dio veličansvene mase na zagrebačkom hipodromu 1994 (a još prije čini mi se sa svojima negdje u Gradišću), pa na susretu mladih u Parizu 1997, u Mariji Bistrici - sa Stepincem - 1998, pa s p. Lukom u Osijeku i Banja Luci 2003, pa s prijateljicom u Rijeci i Zadru, njenim autom - to su stvarno bili Dani, dani slave i ponosa, onda na proglašenju Majke Terezije blaženom 2003. u Rimu...I na kraju posljednji oproštaj u Rimu 2005, odlazak na Sprovod u krasnoj organizaciji Jutarnjeg Lista, s posebnim sjećanjima i molitvama za p. Musu koji nas je tada vodio, i sve koji su bili s nama - kolege iz PBZ-a i druge drage prijatelje...
A prošle godine 22.06, točno 3. godine nakon susreta u Banja Luci 2003. (gdje smo bili svi troje - Papa, p. Luka (tjedan dana prije njegove prometne nezgode) i ja), pri svom povratku iz Venecije, na rimskoj postaji, pomolila sam se na Papinu grobu, i dotakla ga p. Lukinom štolom, koju sam mu nosila, kako bi opet mogao svaki dan služiti sv. mise (što je vjerujem baš Papa i uslišao! A možda i bl. Stepinac, kard. Kuharić, međugorski fra Slavko Barbarić (na 25. godišnjicu Gospinih ukazanja) i bl. Ivan Merz - baš tada i proglašen blaženim, čije sve grobove je p. Lukina štola i dotakla, prije nego je postala svakodnevno p. Lukino misno pomagalo :).

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

U Retkovcu smo sinoć, nakon filma, i lijepih meditacija i čitanja svjedočanstava o čudima i ozdravljenjima po njegovu zagovoru, točno u vrijeme njegovog preminuća: 21:37h, svi kratko pokleknuli, puna crkva, i neka - sveta tišina, kada smo svi duboko zaronjeni u Otajstvo ovog darovanog nam Sveca, našeg suvremenika, srcima ižarivali svoje molitve...A ja sam razmišljala kako je on bio sav Marijin: Totus Tuus, a ja sam toliko željela biti sva njegova, čak i imenom koje sam bila izabrala u svom venecijanskom samostanu: s. Karolina della Misericordia Divina, pa čvrsto vjerujem, da ću doista baš po njegovu zagovoru uspjeti ostvariti ovu svoju čežnju, i ponosno nositi ovo - Njegovo ime!

Jučerašnje slavlje u Rimu


Slijede još jednom litanije i molitve po njegovu zagovoru (preselit ću raniji post ovamo - stavit ću vrijeme objave baš 02.04 u 21:37!!!):

- 08:40 - Komentari (6) - Isprintaj - #

01.04.2007., nedjelja

Privezano mlado magare...

Lk, 19, 33-35:

"Zašto odvezujete to mlado magare?" Oni odgovoriše: "Gospodin ga treba". I odvedoše ga k Isusu. Na to mlado magare staviše svoje ogrtače i na to podigoše Isusa. Dok je on tako išao naprijed, ljudi su prostirali svoje ogrtače po putu. Kad se približavao, već na obronku Maslinske gore, poče sav zbor učenika, radosni, glasno hvaliti Boga za sva čudesa koja bijahu vidjeli."

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Susret s jeruzalemskim magarcem, na obronku Maslinske gore

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

- 19:37 - Komentari (1) - Isprintaj - #

< travanj, 2007 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Travanj 2017 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (28)
Travanj 2011 (33)
Ožujak 2011 (26)
Veljača 2011 (9)
Siječanj 2011 (24)
Prosinac 2010 (10)
Studeni 2010 (27)
Listopad 2010 (25)
Rujan 2010 (30)
Kolovoz 2010 (6)
Srpanj 2010 (23)
Lipanj 2010 (26)
Svibanj 2010 (33)
Travanj 2010 (28)
Ožujak 2010 (29)
Veljača 2010 (33)
Siječanj 2010 (34)
Prosinac 2009 (35)
Studeni 2009 (31)
Listopad 2009 (19)
Rujan 2009 (17)
Kolovoz 2009 (20)
Srpanj 2009 (17)
Lipanj 2009 (12)
Svibanj 2009 (24)
Travanj 2009 (18)
Ožujak 2009 (22)
Veljača 2009 (34)
Siječanj 2009 (24)
Prosinac 2008 (23)
Studeni 2008 (15)
Listopad 2008 (21)
Rujan 2008 (11)
Kolovoz 2008 (14)
Srpanj 2008 (8)
Lipanj 2008 (22)
Svibanj 2008 (15)
Travanj 2008 (13)
Ožujak 2008 (13)
Veljača 2008 (12)
Siječanj 2008 (8)
Prosinac 2007 (14)
Studeni 2007 (10)
Listopad 2007 (7)
Rujan 2007 (7)
Kolovoz 2007 (13)

Komentari On/Off


Counters
CountersStatistike

Učimo kuhati!

O kuhanju nemam pojma, a na internetu sam stalno...
Onda je za početak kuharske prakse, ovo idealna kombinacija:

Coolinarka

Crochef

Od srca hvala prijateljicama koje su mi preporučile gornje stranice!

I veliki pozdrav i poštovanje svim kuharima i kuharicama!!!


Novo:

Adventski kalendar

Najljepše Došašće uz Misijsko kumče - suradnja s Misijskim Uredom

Naš novi projekt za listopad 2010: Stepinčeva Krunica!Zagrebačka Nadbiskupija

SPAS - Studentski pastoral

Najnovije aktivnosti"Kristov Stol" Misijska Europska Katolička Inicijativa

Naše nove web stranice!!!

Od 17. svibnja 2010. "Kristov Stol" Misijska Europska Katolička Inicijativa i službeno je registriran kao samostalna Udruga.

Sa sjedištem u Zagrebu, Pilarova 45/1.

Predsjednica: Drina Ćavar (kristov.stol@gmail.com)

Može nas se naći i u Službenom registru Udruga Republike Hrvatske.

Tako da od lipnja nove godine sve uplate za našu akciju (100 darovatelja 100 kuna mjesečno za 100 indijanske dječice u centru s. Lenke! - Zato se i zovemo: Kris100v STO-L! :) možete uplaćivati (pojedinačno ili trajnim nalogom) na naš novi broj Žiro računa u Privrednoj Banci Zagreb:

Žiro račun: : 2340009
-1110433489
(Privredna Banka Zagreb)


Odnosno za uplate iz inozemstva (npr. 15 eura mjesečno):

HR67 2340 0091 1104 3348 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia
SWIFT CODE: PBZGHR2X


Udruga: Kristov Stol, Pilarova 45/1
Naznaka: Za pomoć misiji s. Lenke Čović u Ekvadoru

(Poziv na broj: ne treba, ali ako negdje traže, samo stavite 10010010, bez modela)

Jednom mjesečno, na 1. petak u mjesecu, uplaćujemo prikupljene donacije na ekvadorski račun s. Lenke Čović i njene Zajednice Krista Misionara Molitelja.

Od 7. 4. 2010. do 31.5.2010.
pozivima na humanitarni telefon prikupljeno je nešto više od 200 kn,
čime smo prehranili 2 djece, u tom periodu! Hvala svima!

Razgovor za KNI u travnju 2010.

Moje mail adrese:
meki.suncev.sjaj@gmail.com (najčešće koristim)
kristov.stol@gmail.com (za projekt i udrugu)
drina.cavar@gmail.com (novi osobni mail)

Vrijeme kod s. Lenke u Ekvadoru:


Vrijeme kod nas u Hrvatskoj:


"Vrijeme i prostor su relativne kategorije! Samo Bog je uvijek i svuda!"

Postu za s. Lenku mozete slati na slijedecu adresu:

s. Lenka Covic
Comunidad Cristo Misionero Orante
A.A. 17-21-93
Quito
Ecuador
South America


Poljski ekvadorski blog o s. Lenki (uskoro i na engleskom!)

Vijesti o mom djelovanju u misijama:

Razgovor za KNI u travnju 2010.

Clanak u Glasu Koncila o mom odlasku u misije

IKA vijest o mom odlasku u misije 5.9.2007

Drina i MVKO

Zdenac arhiva (u godini moje suradnje s njima 5.9.2007-5.9.2008):


Zdenac - Drina odlazi u misije 5.9.2007.

Zdenac - Drina - opis misija

Zdenac - Drina - prvi clanci iz misija

Zdenac - Drinine fotke iz Ekvadora 2007/2008

Sisačka biskupija

Varaždinska biskupija

Đakovačko osiječka nadbiskupija

Vojni ordinarijat

Blog moga tate:
Katolička Hrvatska

Hrvatska novija povijest:
(da se ne zaboravi)

Povijesni govori predsjednika Tuđmana

Najzanimljiviji blog:

Don Blog!
Mali Princ

Galeb Jonathan Livingstone

Priče iz davnine - Ivana Brlić Mažuranić

Priče iz davnine2 - Ivana Brlić Mažuranić

HRT - dogodilo se na današnji dan
(koristan i zanimljiv link...)

Duhovna literatura:
Biblija

Biblijska tražilica!

Katekizam katoličke Crkve

Katekizam katoličke Crkve - detaljnije

Enciklike Ivana Pavla II

Dokumenti 2. Vatikanskog koncila


Nasljeduj Krista - Kempenac

Nasljeduj Krista - Stepinčev prijevod

Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji - sv. Lj. Montfortski

Web Hrvatska

Molitvene nakane

Legenda o p. Lukinoj stoli...

I molite za njega,
da se sto prije potpuno
mentalno, psihicki i duhovno oporavi!

Stara p. Lukina dopisivanja

Stare p. Lukine propovijedi
(2009. je godina B)

Stari tekstovi od Matine Drine - na p. Lukinim SKAC stranicama


Drina, p. Luka i misije...

O Drini i drugim Palmasima...

DT chatovi iz misija:

Chat br.2 25.1.2009.

Chat br.1 28.12.2008.

Stare fotke

SKAC arhiva (tijekom moje suradnje s njima od pocetaka 2002, do ljeta 2006):

P. Luka i SKAC - fotke 2002.

P. Luka i SKAC - fotke 2003.

Drina i SKAC u Mariazellu - 2004.

P. Luka - Krapinske - rodjendan 2005.

P. Luka - Osjecki koncert 2005.

Drina na Papinu sprovodu u Rimu 2005.

Promocija p. Lukine knjige u Splitu - 2006.

Katoličke novosti:

IKA - vijesti i najave

Katolička tiskovna agencija Biskupske Konferencije BiH


Zanimljivi prilozi:

Križni put velečasnog Suca

Zanimljivi i korisni linkovi:

Blog.hr

Udruga Svjetlo Europe

Europski rječnik

Jako dobar španjolsko španjolski rječnik

Venecija

Udruga Zdenac

Taize - Zagreb

Moja župa

Kćeri Srca Isusova

Kćeri Srca Isusova - Venecija

Kćeri Srca Isusova - međunarodna stranica

Ivan Pavao II

Kauza Ivana Pavla II

Misericordia Divina

Poezija

Hrvatske pjesme i popjevke : )

MVKO

SKAC

Dražen Petrović

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Pogled u budućnost

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge