31.01.2011., ponedjeljak

Duhovne i obiteljske pripreme za Papin dolazak...

Molitva za obitelj

Povodom Nacionalnoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji
i pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj (4-5. lipnja 2011.)

Gospodine Bože, izvore života i ljubavi,
blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti što si
darom svoga Sina posvetio zajedništvo obitelji.
Radujući se dolasku pape Benedikta
u našu hrvatsku domovinu, povjeravamo ti:
roditelje i djecu, djedove i bake, mladiće i djevojke.

Molimo te da našim obiteljima daješ snagu
za velikodušno prihvaćanje dara života.
Obiteljske domove ispuni svojim Duhom,
da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti,
uzajamnoga poštivanja, nesebičnosti i opraštanja,
te osjetljivosti za potrebe bližnjih.

Sve nas ispuni životnom radošću,
da te svjedočimo u ljepoti otajstva Crkve, i da ti
– po uzoru i zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Josipa -
služimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu,
koji s tobom u Duhu Svetome živi i kraljuje
u vijeke vjekova. Amen.

Pismo naših biskupa prigodom pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj (4-5. lipnja 2011.)
- 18:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Mila, kuda si planina!


- 01:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

30.01.2011., nedjelja

Hrast čvrsto pušta korjenje...

H R V A T S K I R A S T - H R A S T (Pokret)

Vrijednosna programska polazišta

Hrvatska ima iznimna prirodna bogatstva, važan geopolitički položaj i vrstan društveni kapital. Na temelju tih pretpostavki Hrvatska bi trebala biti uspješna zajednica zadovoljnih ljudi.

Međutim, Hrvatska je u sve dubljoj gospodarskoj i političkoj krizi. Glavni razlog toga su velikim dijelom nesocijalne, nenacionalne, neuspješne i korumpirane upravljačke strukture. U demokratskom sustavu one bi, uz zaštitu manjina, trebale promicati interese i vrijednosni sustav većine državljana, a one u ovom trenutku zastupaju isključivo stranačke i osobne interese. Takve nevjerodostojne strukture ne mogu riješiti nagomilane državne i društvene probleme, pa ne zaslužuju daljnje povjerenje birača.

Zato je potrebno da se u politički život uključe ljudi koji u svom obiteljskom, profesionalnom i javnom životu dosljedno žive općeljudske vrijednosti i čija je odanost domovini neupitna i provjerena. Izbori za Hrvatski sabor prigoda su da na ključne upravljačke položaje u Hrvatskoj napokon budu izabrane odgovorne, moralne i stručne osobe.

Takav izborni rezultat može se ostvariti samo programskim i izbornim zajedništvom svih samosvjesnih i interesima domovine odanih hrvatskih državljana, političkih stranaka i drugih skupina.

Okupljanje za hrvatski rast, Hrast, temelji se na sljedećim vrijednosnim programskim polazištima:

1. Svjetonazorska i vrijednosna polazišta Hrvatskog rasta – Hrasta u općim su humanističkim i kršćanskim načelima, u kojima središnje mjesto zauzimaju opće dobro i dostojanstvo ljudske osobe, što uključuje temeljna prava na život, slobodu i rad.

2. Hrast zagovara samosvojnost i istinsku državnu samostalnost Republike Hrvatske kao demokratske zajednice hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana, koji imaju neotuđivo pravo odlučivati o svojoj sudbini.

3. Hrast smatra da se u najvažnijim pravnim aktima, posebno u Ustavu i njegovim izvorišnim osnovama trebaju odražavati univerzalne vrjednote i temeljne vrijednosti hrvatskog društva, bez ideoloških primjesa koje povijesno i stvarno dijele hrvatski narod.

4. Hrast se zalaže za očuvanje i razvoj hrvatskoga nacionalnog identiteta koji se temelji na dugoj povijesti hrvatske uljudbe i kulture, na posebnosti naroda i jezika te na kontinuitetu hrvatske državnosti i obrani od osvajača, u čemu se poglavito ističe hrvatski Domovinski rat koji je omogućio nastanak, opstanak i život suvremene samostalne hrvatske države.

5. Hrast se zalaže za zaštitu kulturnog bogatstva etničkih manjina koje su sastavni dio hrvatskog društva.

6. Hrast smatra da su hrvatski teritorij, prirodna i kulturna baština, kao i životni gospodarski izvori nacionalno dobro te ih nitko ne može otuđivati i rasprodavati. Hrast drži da samo narodu kao jedinom nositelju suverenosti pripada pravo odlučivanja o bilo kojoj teritorijalnoj ili integracijskoj promjeni, na referendumu koji podrazumijeva natpolovičnu većinu glasova svih državljana Republike Hrvatske.

7. Hrast smatra da sustav građanske parlamentarne demokracije podrazumijeva unutarnje ustrojstvo prema kojem će izabrana politička većina zaista zastupati vrijednosni sustav i interese većine državljana te ujedno svim građanima osiguravati slobodu zauzimanja, udruživanja i odgovornoga javnog djelovanja.

8. Hrast drži da su državna i gospodarska samosvojnost te načelo održivog razvoja pretpostavke na kojima će biti ostvaren hrvatski rast.

9. Hrast smatra da središnju ulogu u izgradnji čovjeka, društva i države ima obitelj. Ulaganje u obitelj, zaštita majčinstva, povećanje nataliteta i demografski rast drži zalogom zdravoga i prosperitetnog društva. Hrast promiče zaštitu života od začeća do prirodne smrti.

10. Hrast drži da roditelji imaju pravo samostalno odlučivati o odgoju svoje djece. Stalna i sadržajna suradnja roditelja i odgojno-obrazovnih institucija neophodan je preduvjet za cjeloviti odgoj, kao i za zaštitu djece i mladeži od vršnjačkog i svakog dugog nasilja.

11. Hrast se zalaže za kvalitetnu i svima dostupnu izobrazbu. Hrast se načelno protivi komercijalizaciji izobrazbe jer smatra da je znanje općedruštvena vrijednost koja pripada svima. Autonomija sveučilišta, ulaganja u sve razine obrazovanja, kao i u znanost pretpostavke su za brži razvoj hrvatskog društva.

12. Hrast zastupa načelo socijalne solidarnosti kao temelja međuljudski zdravog i pravednog društva.

13. Hrast se zalaže za moderno zdravstvo i očuvanje okoliša, što su pretpostavke za kvalitetan život građana.

14. Hrast podržava međunarodnu osudu žrtava svih totalitarizama te posebno izjednačavanje žrtava komunizma sa žrtvama fašizma i nacizma i svih drugih totalitarnih režima koji su djelovali pod njihovim okriljem.

15. Hrast zastupa suvremene oblike razvijanja zajedništva Hrvata kojima je Republika Hrvatska matična država sa sunarodnjacima koji su konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, koji su starosjedioci u okolnim državama te koji su se u velikom broju iselili u razne države svijeta.

H R V A T S K I R A S T - H R A S T

Temeljne mjere koje će Hrast poduzeti nakon izbora za Hrvatski sabor

1. Hrvatski rast – Hrast donijet će cjelovitu nacionalnu razvojnu strategiju koja obuhvaća sva društvena, kulturna i gospodarska područja prema načelima održivog razvoja.

2. Hrast će se založiti za usklađivanje pravnih propisa s načelima i vrijednostima koje većinski odražavaju volju hrvatskog naroda. Hrast će se posebno zalagati za donošenje novoga izbornog zakona koji će omogućiti da zastupnici na državnoj i lokalnoj razini budu osobno odgovorni biračima, a ne strankama. Također, založit će se za uvođenje dopisnog glasovanja, kako bi se zaista svim hrvatskim državljanima omogućilo glasovanje. Hrast će se također zalagati za provođenje obvezujućeg referenduma kao čina izravne demokracije u svim najvažnijim pitanjima hrvatske države.

3. Hrast će odlučno provesti sustavnu organizacijsku i vrijednosnu reformu državne uprave radi iskorjenjivanja korupcije i uspostave uprave koja će služiti građanima i napretku hrvatskog društva.

4. Hrast će pomagati projektima koji promiču hrvatski nacionalni i kulturni identitet, posebno u odnosu na povijest i stvaranje hrvatske države te stereotipe koji su o hrvatskom narodu nametnuti u domaćoj i svjetskoj javnosti. Hrast će se također zalagati za razvoj civilnog društva i način financiranja udruga i projekata koji uzima u obzir njihovu društvenu korist, u skladu s brojem članova udruge i brojem korisnika projekata.

5. Hrast će osigurati sve preduvjete za dugoročni razvoj i rast hrvatskoga gospodarstva. Hrast će podržavati model ekosocijalnoga tržišnoga gospodarstva u kojemu će većinsko (vlasništvo i) upravljanje imati hrvatski državljani. U temeljitoj preobrazbi hrvatskoga gospodarstva Hrast će se zauzimati za promišljeno oživljavanje zanemarenih grana te za oslonac na domaću proizvodnju i hrvatski proizvod, što će pridonijeti rastu zapošljavanja. Hrast će voditi posebnu i stalnu brigu o zaštiti obiteljskoga seoskoga gospodarstva.

6. Hrast će štititi prava radnika, napose pravo na rad i pravo na dostojanstven život od rada.

7. Hrast će pokrenuti žurno proglašenje gospodarskog pojasa na hrvatskom dijelu Jadranskoga mora.

8. Hrast će se zalagati za uvođenje visokih standarda zaštite okoliša i očuvanja hrvatskih prirodnih bogatstava te raznolikosti kao temelja za zdrav život, za cjelogodišnju turističku djelatnost i posebice ekološki naglašenu izvrsnost hrvatskih poljoprivrednih proizvoda.

9. Hrast će se zalagati za donošenje mjera koje će mladima, osim zapošljavanja, omogućiti rješavanje stambenoga pitanja i olakšati zasnivanje braka i razvijanje obitelji. Hrast će se zalagati za donošenje niza mjera koje će obiteljsku i pronatalitetnu politiku učiniti temeljem razvitka i rasta hrvatskog društva. Hrast će ozakoniti dodatnu materijalnu skrb države za obitelji s većim brojem djece te posebnim mjerama zaštititi status trudnica i majki s malodobnom djecom.

10. Hrast će potaknuti reformu obrazovnog sustava kako bi preokrenuo smjer kretanja od sve lošijih prema sve boljim obrazovnim rezultatima. Ulaganja u izobrazbu i znanost trebaju biti znatno veća nego do sada kako bi se povećala kvaliteta obrazovanja i svima omogućilo dostizanje svih razina izobrazbe u skladu sa sposobnostima.

11. Hrast će se pobrinuti da zdravstvene, pravne, socijalne i druge usluge budu pravodobno dostupne svim građanima. Hrast će se posebno zalagati da socijalna pravednost i briga uistinu zaživi u hrvatskom društvu, od dostojnog i sigurnog života svih državljana do posebne društvene osjetljivosti za ugrožene skupine: nezaposlene, siromašne, umirovljene, prognane, bolesne i osobe s invaliditetom.

12. Hrast će se brinuti o zdravstveno-socijalnom statusu i dostojanstvenom javnom položaju hrvatskih branitelja. Hrast će se suprotstaviti politički motiviranim sudskim progonima hrvatskih branitelja u Hrvatskoj i izvan nje te raditi na oslobađanju onih koji su već nepravedno optuženi i zatočeni.

13. Hrast će razvijati suvremene Oružane snage Republike Hrvatske po uzoru na profesionalnost, dosjetljivost i požrtvovnost hrvatskog naroda koja je iskazana u obrambenom i osloboditeljskom hrvatskom Domovinskom ratu. Hrast će obavještajne službe učiniti samosvojnima i stručnima kako bi služile interesima hrvatske države te zaštiti i sigurnost hrvatskih građana.

14. Hrast će omogućiti objektivna istraživanja suvremene hrvatske povijesti, naročito razdoblja hrvatskog Domovinskog rata i razdoblja totalitarnoga komunističkog režima. Hrast će provesti dubinsku institucijsku dekomunizaciju hrvatskoga javnog života te s jednakim dostojanstvom čuvati uspomenu na žrtve svih totalitarnih režima.

15. Hrast će žurno stvoriti zakonske i organizacijske pretpostavke za obnavljanje svekolikog zajedništva između domovinskoga i iseljenog dijela hrvatskog naroda. Posebnu pozornost zaslužuje briga o stanju i položaju onoga dijela hrvatskoga naroda koji živi u Bosni i Hercegovini, što uključuje i potporu jednakopravnom ustavnom, upravnom, teritorijalnom, gospodarskom, kulturnom i svakom drugom položaju u odnosu na druga dva konstitutivna naroda.
- 23:24 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29.01.2011., subota

Pismo iz Španjolske - nevjerojatno, ali istinito...

Večeras mi je stiglo neobično zanimljivo (elektroničko) pismo iz Španjolske, graniči s rubrikom "Vjerovali ili ne", ali eto - sa mnom je to tako...

Naime, javio mi se prijatelj iz međugorskog kraja, koji već dugo živi u Španjolskoj...

"Pozdrav draga Drino

Javljam ti se iz Spanjolske, kao sto znas tu sam vec duze vrijeme, danas su me pozvali na rucak jedni prijatelji, jedan bracni par, u crkvi su i poznajem ih vec duze vrijeme.

Razlog zbog kojega su me pozvali danas je slijedeci: ugostili su dva franjevca iz Ekvadora Heraldo y Ricardo, koji zele posjetiti Medjugorje, jako ih zanima sve u vezi Medjugorja i pricali smo dosta o tome. Zatim sam im rekao da je jedna moja prijateljica iz Hrvatske bila dosta dugo u Ekvadoru. Pitali su me kako se zove. Kad sam rekao Drina, jedan od njih , Heraldo, mi je rekao da te poznaje!

Otvorio sam tvoj blog i pokazao im fotke i prepoznali su te!!! Rekli su mi potrazi Ozujak 2008 u arhivi tvog bloga i Heraldo, ovaj koje te upoznao, je na slici!!! Zatim mi je rekao slijedece: kada budes razgovarao sa Drinom reci joj slijedece: dile que estoy rezando por las decisiones que ella va a tomar, y que el Dios le va a dar la luz!!!!!

Jos sam s njima, i veceras kad se vratim u kucu tamo gdje stanujem, posaljem ti njihove fotke.

Nevjerojatno, ali takav je nas Bog! :)

Nadam se da si dobro i veselo!

Pozdravljaju te obojica!!!!!"

"Stvarno nevjerojatno!!!

Puno ih pozdravi! Sijećam se p. Heralda, on nam je dao misijske križeve, kad sam tek došla u Ekvador, i poslije smo imali jedne duhovne vježbe koje je on vodio! Nevjerojatno : ))))

Foyer de charite

A spominjem ga i ovdje:

Ekvador - rujan 2007

(čim sam došla u Ekvador - 8.9.2007, samo tada nisam znala da se p. Iraldo (kako sam čula) zapravo piše p. Heraldo : )))) - španjolski sam naučila tek koji mjesec kasnije : ))))

Muchos saludos a ellos, que me contacten cuando lleguen en Croacia, vamos juntos in Međugorje!!!

Nevjerojatno, a baš mi treba puno molitve, pred velike životne korake i odluke!

Drina"

Uskoro još par novosti iz Ekvadora...

ps. Sinoć smo se odmah i telefonski čuli, a jutros stigle i njihove jučerašnje fotke...Uz dobar net, manji je svijet : ))))Heraldo & Ricardo,
Hermanos de la Paz
- 22:40 - Komentari (5) - Isprintaj - #

27.01.2011., četvrtak

Nova mobilizacija!!!Hej, vi Hrvatine, sjetite se Oluje!

> POKRET *¨STOP PROGONU HRVATSKIH BRANITELJA¨*

POZIVA SVE ZAINTERESIRANE HRVATSKE BRANITELJE ZA ORGANIZIRANI ODLAZAK AUTOBUSOM U KOPRIVNICU 29.01.2011. U SUBOTU NA PROSVJEDNI SKUP KOJI ĆE BITI ODRŽAN U 11.00 SATI, DA SE JAVE NA SLIJEDEĆE BROJEVE: *091/733-7006* I NA 091/363-6666*.

AUTOBUSI KREĆU U 8.00 SATI U SUBOTU SA PARKIRALIŠTA IZA
CIBONINOGA TORNJA U ZAGREBU. CIJENA PRIJEVOZA JE 40 KUNA,
A SVE
OSTALE OBAVIJESTI DOBIT ĆE TE NA GORE NAVEDENE BROJEVE. PONESITE SVOJE BARJAKE.

> POKRET *¨STOP PROGONU HRVATSKIH BRANITELJA¨*

Zato svakako treba otići u Koprivnicu ove subote!?

- 22:59 - Komentari (4) - Isprintaj - #

Vrijeme za - Gospu i krunicu...Krajnje vrijeme!Piše: Ivica Šola
isola@glas-slavonije.hr

"Stanimirović - vukovarski branitelj

Objavljeno: 12.1.2011

Nakon onih odvratnih izjava Vojislava Stanimirovića o naravi rata i zločina u Vukovaru, napisao sam nekoliko komentara koji su odisali zgražanjem. Nakon toga, 16. studenoga prošle godine, Stanimirović mi je poslao mail. Sutradan sam nazvao sjedište njegove stranke u Vukovaru, javila se neka dama imenom Ivana i potvrdila da je Stanimirović autor pisma. U njemu mi Stanimirović piše: "Tvoj tekst od prije neki dan, kao i ranije i kasnije, prepun je neistina i laži, te raznih improviziranih tumačenja kojima baš ti i tebi slični pokušavate prikriti događaje u Vukovaru, ali i u Osijeku prije izbivanja ratnih sukoba. O stvarnim uzrocima rata krivcima za rat nisam govorio ... nego o događajima, koji su poznati široj, ali i svjetskoj javnosti, koji su se dešavali neposredno prije stvarnih ratnih događaja u Vukovaru. Ne misliš valjda da ljudi danas, među kojima se i sam nalazim, treba da šute o onom što im se dešavalo i koje su golgote preživjeli, a kako bi zadovoljili potrebe i stereotipove poremećenih tipova, koji vide samo jednu istinu, i kojima ponavljana laž postaje istina. Molim te kupi posljednju knjigu Drage Hedla pa je pročitaj, a ako nemaš novca, javi se da ti posudimo ... Dali se ponekad ujutro pogledaš u ogledalo i pitaš dali sam to zaista Ja. Upravo si ti i tebi slični tragedija ove pravne države ... Pravna država treba da se pozabavi upravo tobom, tvojim mentorima, koji lažima širite neistinu, obmanjujete javnost i baš vi raspirujete međunacionalnu mržnju. Istina je spora ali dostižna, i upravo javnost treba daje sazna. Za tebe i tebi slične nemam pozdrav."

Žrtve i zločinci
Kao što vidite, Stanimirović, osim što je nepismen, nastupa u maniri urokanog kafandžije pa mi se obraća sa "ti", kao da smo zajedno SAO Krajinu čuvali, i proziva kao poremećenu osobu i kriminalca s kojim se treba baviti pravna država. No, zašto baš danas objavljujem to Vojino (kada se već intimiziramo) pismo s napadom novog istinovanja o Vukovaru nakon famoznih izjava u Politici? Zato što se pokazuje da je Stanimirović bio "u pravu", da sve ide smjerom koji je moj Vojo započeo. Naime, nakon što je vukovarski branitelj i žrtva srpskih koncentracijskih logora Tihomir Purda uhićen zbog sumnje na ratni zločin, događa se nešto jako zanimljivo. Dok su Stanimirović i ekipa abolirani i uživaju sve blagodati države koju su išli rušiti, štoviše, na vlasti su, njihove žrtve Srbija traži zbog ratnih zločina. Premda nije jasno što tu Srbija ima tražiti kada, kao, nije sudjelovala u tom "građanskom ratu". K tomu, to je kao da Njemačka danas sumnjiči nekog Židova iz konclogora za ratni zločin.

Perverzni proces “pomirenja”
Dakle, dobro je moj Vojo najavio aktualne događaje još u onom intervjuu Politici, dobro je i mene savjetovao oko "istine" i autora koji je promiču. A ta istina, nakon hapšenja Purde, uskoro će izgledati ovako: Vukovarski branitelj Voja Stanimirović uspješno je obranio Vukovar od Tihomira Purde i drugih agresora, kao što su Vesna Bosanac, (Mladi) Jastreb itd. Dok su Siniši Glavaševiću odavno, kao agresoru, presudili, da poput nas poremećenih ne mora gledati sav taj perverzni proces "pomirenja", u kojem Vojo dobiva nagradu "Nikola Tesla", a oni koji su nas štitili od Voja odreda postaju ratni zločinci s popisa i prosudbi raznih Voja. I, Vojo, nemoj se ljutiti na mene, ja za tebe i tebi slične ipak imam pozdrav: Mir Božji, Hristos se rodi! I hvala ti na svemu što si učinio za Vukovar, kako u prošlosti tako i danas."

- 17:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

26.01.2011., srijeda

Papa o Ivani Orleanskoj, iznimno mi dragoj svetici...

Nepokolebljiva vjernost Ivane Arške Isusu

"Suosjećanje i zauzimanje mlade francuske seljanke za svoj narod koji trpi snažio je njezin mistični odnos s Bogom. Jedan od najoriginalnijih aspekata svetosti te mlade djevojke je upravo ta povezanost između mističnog iskustva i političke misije. Nakon godina skrivenog života i nutarnjeg sazrijevanja uslijedilo je kratko, ali intenzivno dvogodišnje razdoblje njezina javnog života: godina djelovanja i godina muke."
...
"Početkom 1429. Ivan je započela svoje djelo oslobođenja. Brojna svjedočanstva nam prikazuju mladu ženu od samo 17 godina kao vrlo snažnu i odlučnu osobu, koja ja kadra uvjeriti nesigurne i obeshrabrene ljude. Prevladavajući sve prepreke, susrela je Delfina Francuskog, budućeg kralja Karla VII., koji ju je u Poitiersu podvrgao ispitivanju od skupine teologa s tamošnjeg sveučilišta. Njihov sud je pozitivan: u njoj nisu vidjeli ništa zla, samo dobru kršćanku."
Dana 22. ožujka 1429. Ivana diktira važno pismo engleskom kralju i njegovim ljudima koji su držali pod opsadom grad Orléans (isto, str. 221-222). Ona predlaže pravi mir u pravednosti među dvama kršćanskim narodima, u svjetlu imena Isusa i Marija, ali je njezin prijedlog odbačen i Ivana se mora zauzeti u borbi za oslobođenje grada, što se i dogodilo 8. svibnja.
...
Oslobođenje njezina naroda je djelo ljudske pravednosti, kojeg Ivana čini u ljubavi, iz ljubavi prema Isusu. To je lijepi primjer svetosti za laike zauzete u političkom životu, prije svega u najtežim situacijama.
...
Prema njezinim riječima "Naš Gospodin i Crkva su jedno" (isto, str. 166). Ta tvrdnja, citirana u Katekizmu Katoličke Crkve (br. 795), ima doista herojski karakter u kontekstu Procesa osude, pred njezinim sucima, crkvenim ljudima, koji su je progonili i osudili. U Isusovoj ljubavi Ivana nalazi snagu da ljubi Crkvu sve do kraja.
...
Sviđa mi se podsjetiti da je sveta Ivana Arška imala snažan utjecaj na jednu suvremenu mladu sveticu: Tereziju od Djeteta Isusa. U potpuno drukčijem životu, provedenom u klauzuri, karmelićanka iz Lisieuxa se osjećala vrlo bliskom Ivani, živeći u srcu Crkve i sudjelujući u Kristovim patnjama za spasenje svijeta. Crkva ih je ujedinila kao zaštitnice Francuske, nakon Djevice Marije. ...
Draga braćo i sestre, svojim svijetlim svjedočanstvom, sveta Ivana Arška nas poziva na visoku mjeru kršćanskog života: učiniti od molitve nit vodilju naših dana; imati puno povjerenje u vršenju Božje volje, kakvagod da ona bila; živjeti ljubav bez posebnih naklonosti, bez granica i crpeći, poput nje, u Isusovoj ljubavi duboku ljubav prema njegovoj Crkvi. "- 23:32 - Komentari (2) - Isprintaj - #

Švicarska, Hrvatska, Ekvador, fra Vlado, Bernarda, Antonio, 8. kat, Stepinčeva Krunica


fra Vlado Ereš i Drina Ćavar - Hercegovci : )

Moj ekvadorski šal kojeg sam dobila od s. Lenke na dar, dobro se uklopio s umjetničkim fotografijama hercegovačkog samostana, uz hercegovačkog fratra iz hrvatskih misija u Švicarskoj...Na druženju Hrvata iz Švicarske u zagrebačkoj Dubravi, zatekla se i Bernarda Brunović, svojim lijepim stasom i nebeskim glasom, kojim je slavila Stepinca u listopadu na Stepinčevoj Krunici, a u prosincu skoro pobijedila na švicarskom natjecanju za pjesmu Eurovizije - tko bi se nadao da ćemo se tako brzo opet sresti i Čuti : ) ...U četvrtak popodne moći ćete ju gledati i slušati i u 8. katu Danijele Trbović...

A uz Bernardine drage roditelje, koji su zajedno s njom bili Danijelini gosti u 8. katu (snimljeno jučer, emisija u četvrtak oko 17.30h) bilo je tu još znanaca i suradnika...


I drugih franjevaca, nekad u Švicarskoj, danas opet na službi u Hercegovini...A između svega - Zagreb i Dubrava...


Još koja pjesma - Bernarda Brunović i Antonio Tkalec


Još malo o fra Vladi i njegovom liku i djelu : )

Malo ugodnog druženja, čavrljanja i planiranja novih akcija i projekata, uz uštipke, pršut, sir i vino...Sve hercegovačko i fino!

I već je bio kraj...Bye-bye...Sretan povratak u Švicarsku! Ostaje lijepi miris sjećanja...Bitno je ostaviti trag Prisutnosti!
- 00:16 - Komentari (0) - Isprintaj - #

25.01.2011., utorak

fra Vlado Ereš - Lijepo je moliti i raditi s našim narodom...Zagreb: Predstavljanje knjiga fra Vlade Ereša

Zagreb, (IKA) - U samostanu hercegovačke franjevačke provincije u Zagrebu (Dubrava, Avenija Gojka Šuška 2) u utorak 25. siječnja, s početkom u 19 sati održat će se predstavljanje knjiga hrvatskog misionara u Švicarskoj fra Vlade Ereša "Lijepo je moliti i raditi s našim narodom" te "Naš križni put u Lurdu". O knjigama posvećenima životu i radu hrvatskih iseljenika u zapadnoj Europi govorit će: mr. sc. Mario Raguž, dr. sc. Božo Skoko, Kata Čančar, Franjica Kos i sam autor. Fra Vlado Ereš dugogodišnji je hrvatski misionar u Njemačkoj i Švicarskoj, autor nekoliko knjiga, pokretač i organizator mnogobrojnih projekata očuvanja hrvatske tradicije u tuđini te neumorni humanitarni radnik."


U knjizi se spominje i posjet p. Nikića fra Vladinoj misiji u Švicarskoj...

Hrvatska misija St. Gallen

Nova misija fra Vlade Ereša
- 17:36 - Komentari (1) - Isprintaj - #

24.01.2011., ponedjeljak

I naše čestitke novom dubrovačkom biskupu!!!

Mons. Mate Uzinić - novi dubrovački biskupU svom obraćanju, kako prenosi Informativna katolička agencija, mons. Uzinić je rekao:

„U ovom, za mene osobno, vrlo teškom trenutku u kojemu me preplavljuju različiti osjećaji, koji znači veliki preokret u mojemu životu, a što uključuje i rastanak od meni dragih osoba, prostora, navika, poznatih poslova, iz duše mi izlazi usklik: 'Bogu hvala!' Hvala mu za poziv na život u ovom teškom i zahtjevnom vremenu. Hvala mu na pripadnosti njegovoj Katoličkoj Crkvi, hvala mu na njegovu pozivu u svećeništvo, biskupstvo. Hvala mu što je po svojoj božanskoj promisli svaki put ponovno našao način da mi pomogne u pozitivnim odgovorima na njegovu ponudu, premda sam ponekad pa i ovaj put htio drugačije. Hvala Svetom Ocu na povjerenju koje mi ukazuje. Obećavam mu da ću svoju službu obnašati uvijek u povezanosti i pastirskom zajedništvu s njim kao rimskim biskupom, glavom biskupskog zbora čiji član postajem".

Vjernicima svoje biskupije, kojoj je poslan predsjedati, mons. Uzinić je poručio:

"„Draga Crkvo dubrovačka, dugo si molila svoga pastira, a evo izmolila si mene. Prihvatio sam ovaj poziv i poslanje, ali ne mogu ga izvršiti sam. Vi ste trebali pastira, a vaš pastir sada treba vas. Samo zajedno, moleći jedni za druge, surađujući jedni s drugima brinući se jedni za druge, ljubeći jedni druge Kristovom ljubavlju možemo nešto napraviti, možemo izvršiti svoje poslanje u ovom našem vremenu, a sve pod moćnom zaštitom Blažene Djevice Marije s čijom molitvom smo započeli ovo okupljanje, svetog Josipa, njezinog zaručnika, na čiju svetkovinu će biti ređenje u Dubrovniku i moje preuzimanje službe, svetog Vlaha našega nebeskog zaštitnika, bl. Marije od Propetog Isusa Petković i svih svetica i svetaca Božjih.“

Čestitka nadbiskupa Puljića


- 20:49 - Komentari (3) - Isprintaj - #

PutPut
- 20:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

22.01.2011., subota

Molitva za sretan i blagoslovljen pohod pape Benedikta XVI. HrvatskojMolitva za sretan i blagoslovljen pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj

"Gospodine, po zagovoru Blažene Djevice Marije,

Kraljice i najvjernije Odvjetnice Hrvata,

te blaženih Ivana Pavla II. i Alojzija Stepinca,

molimo Te za sretan i blagoslovljen pohod pape Benedikta XVI. domovini Hrvatskoj.

Preporodi naše obitelji, stare, djecu i mlade,

da «Zajedno u Kristu» budu uzor nasljedovanja

i svjedočenja Krista budućim naraštajima.

Neka pohod Petra današnjice bude na ohrabrenje,

okrjepljenje i ozdravljenje ispaćene hrvatske duše,

da uvijek spremno živi istinske vrijednosti koje izviru iz Kristova Srca.

Po dolasku Svetog Oca Pape,

dođi Duše Sveti i preobrazi lice zemlje,

ove lijepe naše zemlje, Hrvatske! Amen. Zdravo Marijo..."- 15:25 - Komentari (3) - Isprintaj - #

18.01.2011., utorak

Živila Hrvatska!!!


- 14:07 - Komentari (3) - Isprintaj - #

Duhovno pustolovna poveznica...Novi suradnici...


Odakle su...

A neki su i iz:
Hercegovine...

Pa opet malo Bosne ponosne:
Mjesto gdje se stvara bolji život

Sve u svemu:
Una Drinu doziva...

A sve je počelo jednim krasnim izletom:

Vinagora

Put nas je nanio starim putevima p. Luke, Zabok, Krapinske, pa smo navratili i do njega na kratki blagoslov...Na žalost tamo i dalje - status quo...Ponijeli smo ga s nama u našim molitvama, putevima koje smo toliko puta, zajedno prolazili, Pregrada, Trakošćan...Lijepa vremena, lijepa sjećanja...


I nova, sretnija Budućnost!

Na kraju krasan Antonijev koncert u Varaždinu, i samo neki od izletničkih i suradničkih dojmova...

"...dragom Bogu hvala na darovima kojima obdari svakoga i što ih želimo podijeliti sa bližnjima, jupi. Aleluja."

"Nema tije riječi, nema tog' stiha koji bi opjev'o ono što je samo Dragi Bog u Svom nedokučivom naumu mogao smisliti i ostvariti, a mene u plan ubaciti...Amen"

"I još da dodam sve mi je bilo lijepo, a posebno Vinagora (i to ne samo zbog ručka…)

A i ona kava na terasi jezera dvorca Trakošćana skroz dobra…

Da ne bude samo hrana i piće i Euharistija kod franjevaca ugrijala dušu.

A ni Antonio nije za zaboravit…

Pozdrav"


I uz Božju pomoć na Putu života,
- idemo žustro Dalje!!!
- 13:12 - Komentari (4) - Isprintaj - #

16.01.2011., nedjelja

Duhovna priprava mladih Hrvatske za Papin dolazak u Hrvatsku i za beatifikaciju Ivana Pavla IIZagreb, (IKA) - U župi B. D. Marije Majke Crkve i sv. Maksimilijana Kolbea u zagrebačkoj Trnovčici,
- od siječnja do svibnja 2011., održat će se

duhovna priprava mladih za pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj.

Svaki posljednji utorak u mjesecu bit će održano klanjanje pred Presvetim na nakanu za blagoslovljen pohod pape Benedikta XVI. i duhovni preporod mladih Hrvatske i svijeta.
Klanjanja počinju u 21 sat, osim
- 26. travnja kada program počinje u 15 sati (u okviru Devetnice Božjem milosrđu).

Na istu nakanu, u okviru duhovne priprave, 2. travnja, na 6. obljetnicu smrti Ivana Pavla II. održat će se cjelonoćno bdjenje koje će započeti misom u 21 sat i trajati do 7 sati ujutro.

Duhovnu pripravu mladih za dolazak Svetog Oca organizira Hrvatska dehonijanska mladež.

Program


- 10:19 - Komentari (3) - Isprintaj - #

15.01.2011., subota

Molitva u čast Presvetih Rana IsusovihKlanjam se ranama Tvog svetog Čela,
u dubokoj tuzi i boli,
neka ti svaka moja misao danas,
pokazuje koliko te voli.

Klanjam se ranama Tvojih svetih Ruku,
u dubokoj tuzi i boli,
nek ti svaki posao mojih ruku danas,
pokazuje koliko te voli.

Klanjam se ranama Tvojih svetih Stopala,
u dubokoj tuzi i boli.
Nek ti svaki moj korak danas,
pokazuje koliko te voli.

Klanjam se rani Tvog Presvetog Srca,
u dubokoj tuzi i boli.
Nek ti svaki otkucaj mog srca danas,
pokazuje koliko te voli.
AMEN

In Honor of the Sacred Wounds

I adore the wounds in Your Sacred Head
With sorrow deep and true.
May every thought of mine today
Be an act of love for You.

I adore the wounds in Your Sacred Hands
With sorrow deep and true.
May every work of my hands today
Be an act of love for You.

I adore the wounds in Your Sacred Feet
With sorrow deep and true.
May every step I take today
Be an act of love for You.

I adore the wound in Your Sacred Heart
With sorrow deep and true.
May every beat of my heart today
Be an act of love for You.
AMEN.

(prijevod s engleskog izvornika - Drina)

Zaboravljeni Križ
- 23:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #

14.01.2011., petak

Beatifikacija Pape Ivana Pavla II 1. svibnja 2011, na nedjelju Božanskog Milosrđa!!!

Obred beatifikacije, kako je priopćio pročelnik Tiskovnog ureda Svete Stolice, održat će se u Vatikanu na Drugu vazmenu nedjelju odnosno Nedjelju Božjeg milosrđaPapa i Kraljica Hrvata

Vatikan, (IKA) – Papa Benedikt XVI. ovlastio je 14. siječnja Kongregaciju za proglašenje svetih da proglasi dekret o čudu koje se pripisuje zagovoru sluge Božjega Ivana Pavla II. (Karol Wojtyla), priopćio je 14. siječnja Tiskovni ured Svete Stolice. Tim se činom zaključuje postupak koji prethodi samom činu proglašenja blaženim. Obred beatifikacije, kako je priopćio pročelnik Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi, održat će se u Vatikanu 1. svibnja 2011., na Drugu vazmenu nedjelju odnosno Nedjelju Božjeg milosrđa. Obredom će predsjedati papa Benedikt XVI.
Papa Ivan Pavao II. umro je 2. travnja 2005. nakon 26. godišnjeg pontifikata.

Ivane Pavle II - Hrvatski te narod ljubi - Marko Perković Thompson

Kraća vijest

Dulja vijest

Papin sprovod 2005.

Papine poruke mira i ljubavi iz mog starog teksta

Duhovna priprava mladih za Papinu beatifikaciju i dolazak Benedikta XVI u Hrvatsku

Sada i naslovna fotka moga bloga, dobiva puni smisao:Kao i redovničko ime - s. Karolina della Misericordia Divina!Izmolimo zajedno i:

Litanije Pape Ivana Pavla II

- 23:23 - Komentari (2) - Isprintaj - #

13.01.2011., četvrtak

Hoću li i ja u raj?From: Željko Tomaševic

"Vrlo poštovane/i prijateljice/i, suradnice/i, upućujem Vam svima najsrdačniji pozdrav!

Sutra 14. siječnja, naš svima nama iznimno dragi i kod vjerničkog puka posebno obljubljeni O. Bonaventura Duda, za kojeg već odavno mnogi vole reći da je već sada živući Svetac među nama (blažen onaj koji vjeruje!), slavi svoj 87. rođendan!

Ovih dana O. Bonaventura Duda je u zajedništvu braće svećenika, redovnika, redovnica i vjernika Crkve u Hrvata proslavio i 61. godišnjicu svog mladomisništva, evanđeoskog apostolskog služenja Bogu i ljudima!

Stoga tim radosnim povodom, uputimo rođendansku čestitku dragom O Bonaventuri pjesmom fra Bonaventure Ćuka, velikog filozofa i teologa, predavača na franjevačkoj gimnaziji u Varaždinu, na čijem grobu se O. Bonaventura Duda još kao petoškolac molio, da jednom kad i on postane franjevac, dobije ime Bonaventura!

Za pjesmu fra Bonaventure Ćuka „Hoću li i ja u raj?“, sam naš O. Bonaventura Duda kaže: „Možda i nije baš hrvatski savršena, ali teološki – pa to je samo savršenstvo. Podsjeća na Ivanov redak: „Bog je veći od srca našega“ (1 Iv 3,20)“.

Ova je pjesma našem dragom O. Bonaventuri nadahnuće kroz cijeli život!

Pa predragi nam naš O. Bonaventura,

SRETAN VAM, U SVEMU BLAGOSLOVLJEN 87. ROĐENDAN!!!

Hoću li i ja u raj?


Hoću li, Gospode, i ja u raj?

Želim, al' sve se bojim.

Jer tamo će biti slava i sjaj,

A ja na niskom stojim!


Već ako imaš gdjekoji kutić,

I to je mnogo za me.

Stisnut ću tamo se, suhi k'o prutić,

Usko je moje rame.


Nikomu ne ću praviti sjene

Bez buke bi to bilo.

Gospode, ne zaboravi mene,

Ako to ti je milo.


Ako Ti nije milo prisuće

Takova odrpanca,

Pusti, da bar na vratima kuće

Čekam kog Tvog znanca.


Da ga zamolim, da se za me moli.

Ako se ni to ne da,

Ja ću svejedno čekati doli,

Već i poradi reda!


Pa kad uđu, kojim je dato,

I mjesta biti ne će:

Nebo je malo, al' ništa zato…

Srce je Tvoje veće…

Fra Bonaventura Ćuk

Dudina dubina...


- 22:32 - Komentari (3) - Isprintaj - #

12.01.2011., srijeda

Kraljice Hrvata, sačuvaj nas od ulaska u EU! : ))))Zanimljiva akcija u Splitu...

"Plakat je postavljen uz obiteljsku kuću na Sirobuji, a vidi se dolaskom iz smjera Omiša prema Splitu. Osim spomenute poruke, koja je vrlo upečatljivo istaknuta, jumbo plakat na sebi ima i nekoliko drugih poruka.

U crvenom boxu stoji istaknuto pitanje 'Što dobivamo ulaskom u Europsku uniju?'. Kao odgovor ponuđeno je 'Dužničko ropstvo, chemtrail, GM hrana, kultura smrti, diktatura relativizma i druga zla'.

Isto tako u simbol europske unije, kojeg predstavlja krug žutih zvjezdica, dodan je i 'slogan' koji glasi 'Novo dužničko ropstvo'. Porijeklo jumbo plakata nije poznato."

Službeni stav Crkve...Zanimljivo...
- 15:46 - Komentari (2) - Isprintaj - #

08.01.2011., subota

50. obljetnica moje župe Jordanovac

Župo, sretan ti - 50. rođendan!!!

Župa Bezgrješnog Srca Marijina - Jordanovac

POČETAK SLAVLJA 50. OBLJETNICE

U nedjelju, 9. siječnja 2011. svetom Misom u 11.00 sati započinjemo proslavu 50. godina od ustanovljenja naše župe.

Misno slavlje predvodi: mons. dr. Valentin Pozaić

Zlatna Gospa župe Jordanovac

ps.
Bilo je lijepo:
Započela proslava 50. obljetnice župe na Jordanovcu
- 23:06 - Komentari (2) - Isprintaj - #

Glasujmo za Antonijev HIT! I slušajmo ga u Varaždinu 16.1!

Vjerojatno ćete se sjetiti Antonija Tkaleca, koji je s Agnezom, vrhunski organizirao naš festival Stepinčeva Krunica u Mariji Bistrici, u listopadu...On je doista vrhunski glazbenik i umjetnički ravnatelj...Pa s pravom zaslužuje da i njegova pjesma bude - Hit godne na Radio Marija Bistrica...

Glasujmo za njega!

Hit Godine - Radio Marija Bistrica

Inače će on biti tužan :)"Dragi prijatelji!

Evo, započela nam je Nova godina!
A s Novom godinom i nove obaveze, poslovi, brige........ali i lijepe stvari i događanja nas očekuju!

A ja opet imam na sve vas jednu molbu!

Naime, Radio Marija Bistrica je prošle godine uvrstila moju pjesmu "Pošalji Duha svog" na svoju
top listu za hit veljače 2010.
Pjesma je pobjedila i postala je HIT VELJAČE 2010.
Sada je ta ista pjesma uvrštena za HIT GODINE pa vas od sveg srca molim za koji glas.

Naime - glasati možete jednom u 24 sata (dakle jedan puta na dan) a glasanje traje do kraja siječnja!

Upute za glasanje: U google (tražilicu) upišete: Radio Marij Bistrica - nakon toga se pojavi RMB Portal - Radio Marija Bistrica - tu
opet kliknete i otvori se stranica radija!
Nakon toga s lijeve strane je TOP LJESTVICA - nju otvorite i gore piše (domaća, strana, duhovna, narodna) vi kliknete na DUHOVNA!
Tamo piše "Potpuno Tvoj" - Antonio Tkalec - HIT VELJAČE 2010. - TU KLIKNETE i tako glasate za moju pjesmu!


Drugi način za glasanje je da kliknete na ovaj link: http://www.rmb.hr/# koji vas vodi odmah do početne stranice radija, onda samo
kliknete na TOP LISTU - pa na DUHOVNA- pa na Potpuno Tvoj - Antonio Tkalec - hit veljače 2010

Hvala vam unaprijed za glasove!

Bog s Vama!!!!!!!!!!!!!

Vaš Antonio!"

A imamo i pozivnicu za njegov Varaždinski koncert, u nedjelju 16.1 u 19.30h!"Poštovani prijatelji!

Od srca vas pozivam (onima koje sam već pozvao neka ovo bude podsjetnik) na moj

veliki akustični koncert

16.siječnja u franjevačkoj crkvi (kod Grgura) u Varaždinu!

Koncert počinje u 19:30 sati (nakon večernje svete mise koja je u 18:30 sati)!

Dođite i podržite me u mom radu i stvaranju!

Svi koji još nemate, na koncertu ćete moći nabaviti moj CD "Evo, dolazim Gospodine" koji je u 2010. godini
doživio veliki uspjeh a meni donio nevjerojatne blagoslove!

Bog uvijek bio s vama i vašim bližnjima!

Antonio Tkalec"
- 11:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

04.01.2011., utorak

Hrvatski Rast - Dok mu hrašće bura vije...

Evo novi pokušaj objedinjavanja zdravih hrvatskih snaga...Daj Bože! Živi bili pa vidjeli...Evo ga - H-rast!!!Relkovićev H-rast

"Dragi prijatelji!

Ušli smo u godinu u kojoj će se hrvatski narod opredjeljivati za više dalekosežnih političkih odluka. O tome će ovisiti ne samo naši životi, nego i životi sljedećih naraštaja. O tome će ovisiti koje će vrijednosti biti poštivane u našem društvu. Vidjeli smo posljednjih godina da se Hrvatska kreće u lošem smjeru kad su u pitanju temeljne općeljudske i kršćanske vrjednote. Zbog toga su se mnogi među nama (koji smo dosad bili angažirani u raznim udrugama) odlučili i na političko djelovanje u okviru pokreta Hrvatski rast (Hrast). Godinu u kojoj će se dogoditi jedni od najvažnijih izbora za Hrvatski sabor nakon osamostaljenja, stoga želimo započeti molitvom. Neka Bog upravlja našim djelovanjem i neka blagoslovi svaku dobru nakanu na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana.

Na blagdan SVETA TRI KRALJA, u četvrtak 6. siječnja u 19 sati, u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu slavit će se sv. Misa po nakani HRVATSKOG RASTA (HRASTA): ZA OBNOVU DOMOVINE. Molimo obavijestite svoje prijatelje i poznanike!

Hvala,

Ivica Relković, predsjednik Obiteljske stranke i jedan od osnivača pokreta Hrvatski rast"I raniji Relkovićevi projekti su imali priličnog odjeka i uspjeha...Volimo Hrvatsku i budimo optimisti!
- 21:31 - Komentari (7) - Isprintaj - #

02.01.2011., nedjelja

Narodismo se....

"There walks a lady we all know.
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold.
And if you listen very hard the tune will come to you at last.
When all are one and one is all, yeah, to be a rock and not to roll. "Evergreen pjesma - stara (a uvijek mlada! : ) koliko i ja!

Još pjesmi za moju generaciju

Najljepše long distance rodjendanske čestitke...

Nazvala me Zajednica Krista Misionara Molitelja, i moji nekadašnji prvopričesnici...

Trajna veza među namaI s. Rosita koja me upravo zvala s njenim novim prvopričesnicima Santa Anite:


Čestitali su mi:


Pjevali su mi:


: )

Slali mailove:

rosa: hola DRINA las chicas quiern saber si tienes novio

: )

"FELIZ CUMPLEAŃOS QUERIDA DRINA
TE DESEO LO MEJOR EN ESTE DÍA
Y QUE ESTE AŃO NUEVO
DIOS TE CONCEDA LO QUE TÚ TE MEERECES
CON TODO CARIŃO"

A da vidite moj Fejsbuk!!! Nikad nisam imala toliko Čestitara...Valjda se s godinama, povećava i broj krasnih i kvalitetnih ljudi, oko nas, i uz nas!

Bogu hvala!

Djeca svijeta

Zemlja se okrece,
a djeca rastu...
Sunce grije
i kolibrica, i lastu...
...
Dajmo im da rastu
u ljubavi i sreci,
i neka ih nitko
u druzenju s Isusom ne prijeci!

Jer On i danas sapuce:
“Pustite malene k meni!”
Prepoznajuci to malo dijete
i u svakom odraslom covjeku ili zeni!

“Nato ih zagrli,
pa ih blagoslivljase polazuci na njih ruke.”
(Mk 10,16)

16.2.2009.
Drina Cavar

Ja sam slavila sa svojima, ručak u dalmatinskoj pivnici s roditeljima, i najstarijim bratom...

Pa popodnevni domjenak kod bratove obitelji u Vrbanima...Nakon jučerašnjeg posjeta bratu u Brckovljanima, i njihova današnjeg posjeta...A i Tetkica je na poseban način opet bila s nama, njena Prisutnost i molitve su bile tako osjetne...

Sjećanja na prošlogodišnji rođendan...

Čestitali su mi diljem Hrvatske, pa iz Švedske! Iz Švicarske...

Prava sam "misijska europska katolička" - Drina!!!

Još jednom - hvala svima! Uz jedne od stihova kojima su protkane današnje čestitke i lijepe želje:

"Ipak bez mene nema lanca
između prolaznosti i vječnosti.
Mala, kao zaboravljeni život
iz davnina,
velika kao Misao
koja me za vječnost stvori stojim.

Nisam, jer sjećanje je kratko,
jesam, jer Misao, koja me zamisli,
jest.
Jučer sam u pijesak prolaznosti
utisnula stope svoga bića,
a danas mi je darovan
dio Neuništivoga Boga.

Stope u pijesku,Vera Valčić Belić"

Taj dio ste mi darovaili - Vi! A Neuništivi Bog, mi je darovao Vas!

I mene Vama!

Vaša Drina
- 22:45 - Komentari (1) - Isprintaj - #

01.01.2011., subota

1.1.11!!!!

Neka nam je sretna i blagoslovljena (N)ova Godina!!! Toliko želja, planova, ideja, projekata...Toliko blagoslova koje prenosimo još iz stare...

Začinimo to sve našim molitvama!!! Zahvalnosti i predanja...Povjerenja i pouzdanja!

Neka Isusov dolazak u betlehemske jaslice, i naša srca, te Papin dolazak u našu domovinu, na poseban način označe novu godinu i naš život!

Sretna nam Nova!!!"Na koncu ove godine imamo mnogo razloga da večeras iz sve duše pjevamo plemenitu
pjesmu hvale i pohvale 'Te Deum = Tebe Boga hvalimo'.
Za prvog pohoda svojoj domovini Bavarskoj uzeo je Sveti otac Benedikt XVI. geslo:
'Tko vjeruje nikad nije sam'!
Mi se opraštamo od jedne godine - znajući da na putu života nismo bili sami. Ulazimo
u novu godinu - znajući da ne ćemo biti sami. Ime je Božića: Emanuel = S nama Bog.
Neka nam ga izmoli, i udjeli, kao i uvijek, najvjernija zagovornica Hrvatske: Velika
Bogorodica Presveta Djevica Marija. Amen."

Te Deum - propovijed biskupa Pozaića
- 11:37 - Komentari (5) - Isprintaj - #

< siječanj, 2011 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Travanj 2017 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (28)
Travanj 2011 (33)
Ožujak 2011 (26)
Veljača 2011 (9)
Siječanj 2011 (24)
Prosinac 2010 (10)
Studeni 2010 (27)
Listopad 2010 (25)
Rujan 2010 (30)
Kolovoz 2010 (6)
Srpanj 2010 (23)
Lipanj 2010 (26)
Svibanj 2010 (33)
Travanj 2010 (28)
Ožujak 2010 (29)
Veljača 2010 (33)
Siječanj 2010 (34)
Prosinac 2009 (35)
Studeni 2009 (31)
Listopad 2009 (19)
Rujan 2009 (17)
Kolovoz 2009 (20)
Srpanj 2009 (17)
Lipanj 2009 (12)
Svibanj 2009 (24)
Travanj 2009 (18)
Ožujak 2009 (22)
Veljača 2009 (34)
Siječanj 2009 (24)
Prosinac 2008 (23)
Studeni 2008 (15)
Listopad 2008 (21)
Rujan 2008 (11)
Kolovoz 2008 (14)
Srpanj 2008 (8)
Lipanj 2008 (22)
Svibanj 2008 (15)
Travanj 2008 (13)
Ožujak 2008 (13)
Veljača 2008 (12)
Siječanj 2008 (8)
Prosinac 2007 (14)
Studeni 2007 (10)
Listopad 2007 (7)
Rujan 2007 (7)
Kolovoz 2007 (13)

Komentari On/Off


Counters
CountersStatistike

Učimo kuhati!

O kuhanju nemam pojma, a na internetu sam stalno...
Onda je za početak kuharske prakse, ovo idealna kombinacija:

Coolinarka

Crochef

Od srca hvala prijateljicama koje su mi preporučile gornje stranice!

I veliki pozdrav i poštovanje svim kuharima i kuharicama!!!


Novo:

Adventski kalendar

Najljepše Došašće uz Misijsko kumče - suradnja s Misijskim Uredom

Naš novi projekt za listopad 2010: Stepinčeva Krunica!Zagrebačka Nadbiskupija

SPAS - Studentski pastoral

Najnovije aktivnosti"Kristov Stol" Misijska Europska Katolička Inicijativa

Naše nove web stranice!!!

Od 17. svibnja 2010. "Kristov Stol" Misijska Europska Katolička Inicijativa i službeno je registriran kao samostalna Udruga.

Sa sjedištem u Zagrebu, Pilarova 45/1.

Predsjednica: Drina Ćavar (kristov.stol@gmail.com)

Može nas se naći i u Službenom registru Udruga Republike Hrvatske.

Tako da od lipnja nove godine sve uplate za našu akciju (100 darovatelja 100 kuna mjesečno za 100 indijanske dječice u centru s. Lenke! - Zato se i zovemo: Kris100v STO-L! :) možete uplaćivati (pojedinačno ili trajnim nalogom) na naš novi broj Žiro računa u Privrednoj Banci Zagreb:

Žiro račun: : 2340009
-1110433489
(Privredna Banka Zagreb)


Odnosno za uplate iz inozemstva (npr. 15 eura mjesečno):

HR67 2340 0091 1104 3348 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia
SWIFT CODE: PBZGHR2X


Udruga: Kristov Stol, Pilarova 45/1
Naznaka: Za pomoć misiji s. Lenke Čović u Ekvadoru

(Poziv na broj: ne treba, ali ako negdje traže, samo stavite 10010010, bez modela)

Jednom mjesečno, na 1. petak u mjesecu, uplaćujemo prikupljene donacije na ekvadorski račun s. Lenke Čović i njene Zajednice Krista Misionara Molitelja.

Od 7. 4. 2010. do 31.5.2010.
pozivima na humanitarni telefon prikupljeno je nešto više od 200 kn,
čime smo prehranili 2 djece, u tom periodu! Hvala svima!

Razgovor za KNI u travnju 2010.

Moje mail adrese:
meki.suncev.sjaj@gmail.com (najčešće koristim)
kristov.stol@gmail.com (za projekt i udrugu)
drina.cavar@gmail.com (novi osobni mail)

Vrijeme kod s. Lenke u Ekvadoru:


Vrijeme kod nas u Hrvatskoj:


"Vrijeme i prostor su relativne kategorije! Samo Bog je uvijek i svuda!"

Postu za s. Lenku mozete slati na slijedecu adresu:

s. Lenka Covic
Comunidad Cristo Misionero Orante
A.A. 17-21-93
Quito
Ecuador
South America


Poljski ekvadorski blog o s. Lenki (uskoro i na engleskom!)

Vijesti o mom djelovanju u misijama:

Razgovor za KNI u travnju 2010.

Clanak u Glasu Koncila o mom odlasku u misije

IKA vijest o mom odlasku u misije 5.9.2007

Drina i MVKO

Zdenac arhiva (u godini moje suradnje s njima 5.9.2007-5.9.2008):


Zdenac - Drina odlazi u misije 5.9.2007.

Zdenac - Drina - opis misija

Zdenac - Drina - prvi clanci iz misija

Zdenac - Drinine fotke iz Ekvadora 2007/2008

Sisačka biskupija

Varaždinska biskupija

Đakovačko osiječka nadbiskupija

Vojni ordinarijat

Blog moga tate:
Katolička Hrvatska

Hrvatska novija povijest:
(da se ne zaboravi)

Povijesni govori predsjednika Tuđmana

Najzanimljiviji blog:

Don Blog!
Mali Princ

Galeb Jonathan Livingstone

Priče iz davnine - Ivana Brlić Mažuranić

Priče iz davnine2 - Ivana Brlić Mažuranić

HRT - dogodilo se na današnji dan
(koristan i zanimljiv link...)

Duhovna literatura:
Biblija

Biblijska tražilica!

Katekizam katoličke Crkve

Katekizam katoličke Crkve - detaljnije

Enciklike Ivana Pavla II

Dokumenti 2. Vatikanskog koncila


Nasljeduj Krista - Kempenac

Nasljeduj Krista - Stepinčev prijevod

Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji - sv. Lj. Montfortski

Web Hrvatska

Molitvene nakane

Legenda o p. Lukinoj stoli...

I molite za njega,
da se sto prije potpuno
mentalno, psihicki i duhovno oporavi!

Stara p. Lukina dopisivanja

Stare p. Lukine propovijedi
(2009. je godina B)

Stari tekstovi od Matine Drine - na p. Lukinim SKAC stranicama


Drina, p. Luka i misije...

O Drini i drugim Palmasima...

DT chatovi iz misija:

Chat br.2 25.1.2009.

Chat br.1 28.12.2008.

Stare fotke

SKAC arhiva (tijekom moje suradnje s njima od pocetaka 2002, do ljeta 2006):

P. Luka i SKAC - fotke 2002.

P. Luka i SKAC - fotke 2003.

Drina i SKAC u Mariazellu - 2004.

P. Luka - Krapinske - rodjendan 2005.

P. Luka - Osjecki koncert 2005.

Drina na Papinu sprovodu u Rimu 2005.

Promocija p. Lukine knjige u Splitu - 2006.

Katoličke novosti:

IKA - vijesti i najave

Katolička tiskovna agencija Biskupske Konferencije BiH


Zanimljivi prilozi:

Križni put velečasnog Suca

Zanimljivi i korisni linkovi:

Blog.hr

Udruga Svjetlo Europe

Europski rječnik

Jako dobar španjolsko španjolski rječnik

Venecija

Udruga Zdenac

Taize - Zagreb

Moja župa

Kćeri Srca Isusova

Kćeri Srca Isusova - Venecija

Kćeri Srca Isusova - međunarodna stranica

Ivan Pavao II

Kauza Ivana Pavla II

Misericordia Divina

Poezija

Hrvatske pjesme i popjevke : )

MVKO

SKAC

Dražen Petrović

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Pogled u budućnost

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge