_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 31.01.2010.

U Promini utihnuli telefoni

Ukoliko pokušavate nazvati nekoga u Promini na telefon čiji su početni brojevi 881.... od jučer ujutro sigurno ga nećete dobiti.

Osobno sam prijavio kvar na svom telefonu negdje oko 11:00, i operater mi se obećao uskoro javiti, te me obavijestiti o čemu se radi.
Prošlo je skoro 24 sata, a odgovora još nema, a ni telefon se još «ne budi».

Prema neslužbenim informacijama, došlo je do poplave u prostorijama u kojima se nalazi telefonska centrala, što je i dovelo do prekida komunikacija Promine sa «ostatkom svijeta».

Eto, svi vi koji imate roditelje u Promini, a isti nemaju i mobitel da ih preko njega nazovete....sad znate da se kod njih nešto čudno ne događa.... nego da se radi o malo većem problemu.


Nadopuna posta:

Danas (31.01.2010.) negdje između 15:00 i 16:00 sati, kvar sa telefonima je riješen....veze su profunkcionirale.

- 08:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

petak, 29.01.2010.

1. socijalni radnik/ca- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Natječaj za zapošljavanje u Staračkom domu u Oklaju (ni)je gotov.

Ipak, za jedno radno mjesto nije stigla niti jedna zamolba!Radi se o sljedećem radnom mjestu:

1.socijalni radnik/ca- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

-završen diplomski studij socijalnog rada (VSS)
-najmanje jedna godina radnog iskustva


Eto, tko je zainteresiran za „Život na selu“, a zadovoljava uvjete iz Natječaja, sada ima priliku krenuti u jednu novu „životnu avanturu“.

Ako Vam je problem smještaj…. I to se da riješiti….Postoje ljudi koji bi rado iznajmili svoje kuće, koje sada koriste kao vikendice…..

Na novinarsko pitanje zašto je došao raditi u ovaj naš zabačeni-nepoznati kraj ….jedan je arheolog odgovorio:„Bolje prvi na selu, nego zadnji u gradu“….i danas njegova djela pišu povijest ovog kraja…

Mnogi su poznati, ugledni ljudi svoje karijere započeli na selu…i nisu požalili….a hoćete li baš Vi krenuti njihovim putem….na Vama je da provjerite…


Uglavnom….

Za više informacija, obratite se na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj, Put kroz Oklaj bb, 22303 Oklaj.

Privremeni ravnatelj

Tomislav Ninić

Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 21:04 - Komentiraj post (1) - Link posta

Iznajmljuju se poslovni prostori u Oklaju

Danas sam malo prošetao do Općine i saznao da ovih dana, točnije sutra u subotu 30.01.2010 u Slobodnoj Dalmaciji izlazi sljedeći:
* * * * * * *

„Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području općine Promina u vlasništvu iste i to:

-poslovni prostor koji se nalazi u zgradi označenoj kao čestica zgr. 289 k.o. Oklaj, površine 26m2- ex trgovina mješovite robe (zadružna trgovina op.a)

-poslovni prostor koji se nalazi u zgradi označenoj kao čestica zgr. 289 k.o. Oklaj, površine 21,5 m2- ex piljara

Pravo natjecanja imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se daje zakup.

Uz ponudu natjecatelji moraju priložiti rješenje o upisu u sudski registar odnosno registar obrtnika

Namjena poslovnog prostora je prodaja voća, ribe, pečenjarnica, frizerski salon, kladionica, zanatske usluge i dr.

Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 7 (sedam) godina.

Početni iznos mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 10kn/m2

Na ime jamčevine natjecatelji trebaju uplatiti početni iznos mjesečne zakupnine i to na žiro račun općine Promina broj:2411006-1829800000, poziv na broj 21-7757-matični broj, a dokaz (uplatnica) o izvršenoj uplati treba dostaviti uz prijavu.

Prijave bez uplaćene jamčevine će se odbaciti kao nepotpune.

Jamčevine se natjecatelju koji nije dobio poslovni prostor vraća, a onome koji dobije uračunava u cijenu zakupnine.

Ponude na natječaj primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči općin Promina, a dostavljaju se na adresu:

Općina Promina
Općinski Načelnik
22303 Oklaj
S naznakom za natječaj „ponude za poslovni prostor“- ne otvaraj

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se u roku 8 dana po zaključenju natječaja

Potonja pitanja između zakupodavca i zakupca regulirat će se ugovorom o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo da bez obrazloženja odbije ponudu ili poništi ovaj natječaj i pri tome ne snosi odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči općine Promina

Načelnik

Paul Cota

* * * * * * *


Eto, tako bi otprilike trebao izgledati Natječaj….

Ako Vas zanima još koja sitnica, možete nazvati Općinu…..

Broj Pročelnika Žare Sumana, koji je pisao ovaj Natječaj je 022/881-018Oznake: općina promina

- 13:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 25.01.2010.

Naknada za korištenje prostora elektrana

Često se na sjednicama Općinskog vijeća Promine, onako usput ili namjerno spomene tema visina naknade koju plaća HE «Miljack»a Općini Promina.

Stekne se i dojam da HE «Miljacka» na neki način zakida Općinu, jer iz godine u godinu uplaćuje na račun Općine sve manje iznose naknade.
Odlučio sam se malo pozabaviti tom temom kako bi nam svima bilo jasno o kakvoj se to zapravo naknadi radi, i zašto ona zadnjih godina konstnstno pada.

Priča o naknadi koliko sam uspio pronaći na internetu počima 1995 godine i to sljedećom Odlukom Vlade RH
(premda je i prije elektrana plaćala određene naknade, ali tada nije bilo Općine (Oklaj) Promina, nego su sredstva uplaćivana Općini Drniš) :


* * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90, 47/90, 61/91, 26/93 i 78/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 1995 godine donijela


ODLUKU

O VISINI NADOKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.
Elektroprivredni subjekti, koji se bave proizvodnjom električne energije, plaćaju nadoknadu za korištenje prostora jedinicama lokalne samouprave (opčinama i gradovima) na čijim su područjima njihovi objekti za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: elektrane) izgrađeni.

II.
Visina nadoknade za pojedinu elektranu utvrđuje se tako da se pripadni koeficijent za obračun nadoknade, iskazan u lipama/kWh, množi s količinom električne energije proizvedenom na njenom pragu u promatranom razdoblju, iskazanom u kWh.
Za elektranu koja je smještena na područjima dvije ili više jedinica lokalne samouprave, ova se nadoknada raspoređuje na svaku od njih, srazmjerno veličini prostora koje su elektrani ustupile na korištenje.

III.
Elektroprivredni subjekti koji se bave proizvodnjom električne energije, obvezni su nadoknedu platiti do konca mjeseca, za električnu energiju proizvedenu u prethodnom mjesecu.

IV.
Nadoknada za korištenje prostora ne plača se za sljedeče elektrane: dizelski električni agregati za vlastite po trebe, hidroelektrane do 500 kW instalirane snage, elektrane na bioplin, elektrane na sunčevu energiju, elektrane na energiju vjetra, elektrane na energiju valova i elektrane na geotermalnu energiju.

V.
Popis elektrana za koje se nadoknada plača, pripadni koeficijenti za obračun nadoknade te raspodjela nadoknade po jedinicama lokalne samouprave na čijim su područjima smještene, sastavni su dio ove Odluke.

VI.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini nadoknade opčinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području ("Narodne novine", broj 47/91).

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1995. godine.

Klasa: 310-02/94-01/03
Urbroj: 5030116-95-3
Zagreb, 6. travnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.
* * * * * * * * * * * * * * *

Nakon Odluke, slijedi “Popis elektrane, jedinični iznosi nadoknada popis gradova i opčina na čijem području su elektrane smještene”, ali mene za sada samo zanima HE “Miljacka” koja Općini Promina plaća naknadu, I evo što možemo pročitati:

* * * * * * * * * * * * * * *
Elektrana HE MANOJLOVAC (tada se još tako zvala primj. a.)
Jedinični iznos nadoknade 0.3852 Ip/kWh
Općina ili grad na čijem području je elektrana smještena Raspodjela %
Oklaj 50.00
Ervenik 22.00
Kistanje 28.00
* * * * * * * * * * * * * * *


Kad pojednostavimo priču, možemo zaključiti da Općina Promina od svakog proizvedenog kWh el.energije na pragu elektrane dobije 50% od 0.3852 Ip/kWh (pomnoženih sa proizvedenim kWh), a drgugih 50% podjele općine Ervenik I Kistanje na čijim se područjima također nalaze objekti elektrane.


Vas na kraju naravno sve zanima koliko je to na kraju novca?

HE “Miljacka” prema podacima koje navodi HEP na svojoj službenoj stranici pod linkom:
http://www.hep.hr/proizvodnja/osnovni/hidroelektrane/jug/nakrki.aspx

proizvodi godišnje “maksimalna godišnja proizvodnja: ('81-'97) Emax = 147 GWh ('74)

Naravno, to je maksimum, a prosjek je negdje oko 117 GWh ili 117,000,000 milijuna kWh.

Kako nam je lakše računati u kunama, nego u lipama, onda je 0.3852 Ip/kWh= 0,003852kn/kWh.

I sada imamo ukupan iznos naknade koji uplaćuje Prominu, Erveniku I Kistanjama HE “Miljacka”:

117,000,000 milijuna kWh x 0,003852kn/kWh.=450,684,00kn

Od tog iznosa, Općina Promina dobije 450,684,00kn x 50%=225,342,00 kuna.


Naravno, sad sve zanima zašto taj iznos nije svake godine isti.

Odgovor je jednostavan.

Dotoka Krke nije uvjek ista, I nekad su godine bogate vodom, a nekad kao zadnjih nekoliko godina globalno zatopljenje ima svoje posljedice….i dotoka je debelo ispod prosjeka.

A možda se I ne radi o globalnom zatopljenju, nego oscilacijama dotoke Krke na način da imamo 7 godina rastuću dotoku Krke, a zatim sedam godina padajuću dotoku Krke (ali to je podatak s kojim se već stručnjaci trebaju pozabaviti.

Uglavnom:

Manja dotoka Krke- manja proizvodnja-manja naknada.


Ono što se može primjetiti kad je sam iznos naknade u pitanju, to je da je on od 1995 godine nepromjenjen.

Logično je zapitati se da li je netko sve ove godine tražio povećanje naknade (s obzirom da je cijena el.energije rasla od 1995 godine)?
Tu ne mislim samo na našu Općinu, nego na sve općine na čijim se područjima nalaze elektrane.


Prije nešto više od godinu dana bio je jedan takav pokušaj u Saboru, ali je propao.
Evo nešto I o tome:


* * * * * * * * *
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODLUCI O VISINI NAKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni)

“Prijedlogom se traži povećanje naknade od 20 posto za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije. O Prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao 20. studenoga 2008.”

* * * * * * * * * *Da skratim priču, zaključak je sljedeći:

“Hrvatski je sabor 21. studenoga 2008. donio Zaključak (70 „za”, 33 „protiv”, 1 „suzdržan”) da se ne prihvaća Prijedlog zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije zbog razloga navedenih u mišljenju Vlade i radnog tijela.”

Koga zanima više, evo link:
http://hidra.srce.hr/arhiva/8/39100/www.sabor.hr/IHS_497_WEB.pdfNadam se da je sada svima jasno sve u vezi ove naknade, odnosno da nitko nikoga ne zakida, jer HE “Miljacka” svake godine u Proračun općine Promina uplati iznose od 200.000.00 kn +/- 20,000,00 kuna ovisno o "Božjoj volji" -koliko će nam Bog kiše poslati.

Oznake: općina promina, HE Miljacka

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 24.01.2010.

Paško Bikić-Prominske beside 5.

Photobucket

Vrijeme je za još jedno početno slovo „Prominskog rječnika“, autora Paška Bikića, a ovaj post, posvećen je slovu „Č“


Č


Čalabrcnuti….gl.-nešto na brzinu pojesti
Čamiti….gl-dugo čekati (s mukom), patiti
Čampare….ž. mn — pandže
Čančuliti…. gl. — moljakati, prosjačiti
Časkom….pril.-odmah, u tren
Čantron….m-lubenica
Čaratanica….i— vračara

Čarka….i— ono čime se čara (vrača). Po starim vjerovanjima u Promini čarka se stavljala u obliku zamršenog raznobojnog konca pod prag kuće ili na neko drugo mjesto i tko to takne može biti opčaran.
Posebno je na zlu glasu bio crni konac.

Čarojice…. m/žmn—maškare, čarobnjaci
Čatrnja….ž—rupa u kojoj se sakuplja voda, bunar s izvorom
Čauš….m— dojavljivač, onaj koji pronosi glasine(podrugljivo)
Čavalduna….i—veća igla za ručno šivanje
Čavorče….sr— strana osoba nazočna razgovoru, nepoželjna da čuje razgovor ukućana
Čekrk….m— kolotur
Čela….ž— pčela
Čeljade….sr—osoba kao biće bez obzira na spol — kućna čeljad — ukućani
Čemer….m— gorčina, otrov, jad, tuga
Čerak….m— četvrtina zaklane životinje
Čepati….gl.— gaziti (po obrađenoj zemlji)
Čeprljati….gl.— grepsti (noktima)
Čeprljin….m— zanovijetalo, brbljavac
Česnica….ž— posebno ukrašen božični kruh (ispod peke)
Češagija….i— metalna četka za ređenje konjske dlake
Čevrljati….gl.— voditi ugodan, nevezan razgovor
Čevrljuga….ž — ševa
Čevulja….ž — dio grozda grožđa, čehulja
Čičak….m— korov s bodljama (hvata se za odjeću)
Čijati….gl.— čistiti perje
Čimovica….i— stjenka, pren. vrlo dosadan čovjek
Čiviluk….m— vješalica
Čizmen….pnd. — uredan, češće u podrugljivom smislu (čizmena žena)
Čobanica….ž— pastirica, pren. neuka osoba
Čovik…m— odrastao muškarac, ali i muž
Covičak….m — mali čovjek, čovječuljak
Čudo….Pril— puno, mnogo
Čugan….i— natkoljenica, dio čerka
Čulast….pnd.— bezuh ili tko ima vrlo male uši
Čušlja….ž— čupa, čupavica, ona koja se rijetko češlja
Čuvarkuća….i— kaktusasta biljčica koja se uzgaja na krovovima, ljekovita — kapi za uho
Čvakati….gl.— uzimati zrno po zrno
Čvilja….i— prištić
Čvrljak….m— čvorak — ptica pjevica
Čvoruga….i— oteklina na glavi kao posljedica udarcaOznake: Paško Bikić, Prominski riječnik

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 23.01.2010.

Starački dom- starci strpite se još pola godine?

Prošli broj Šibenskog lista, osim članka „Vijećnici HDZ-a protiv elektrane?“, donosi i članak:
„Do srpnja i prvi stanari doma“.U samom uvodu novinarka Katarina Rudan navodi:

„Ako sve prođe bez poteškoća, prve štićenike, njih tridesetak, prihvatit ćemo do kraja lipnja, kaže Tomislav Ninić, v.d. ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe u Oklaju“


Znači, nema potrebe nazivati i tražiti veze za zbrinjavanje staraca u dom, kad i onako dom za njih ne otvara vrata još skoro pola godine (?).

Evo još jednog navoda iz članka:

„Dakle, u prvom krugu zapošljavanja i priprema bit će uključena ekipa od sedam ljudi, uključujući i mene kao ravnatelja, a ovisno o prihvatu prvih štićenika, ići će se s raspisivanjem drugog natječaja za preostala radna mjesta“ kaže v.d. ravnatelja Tomislav Ninić.

Znači, tko se nada drugom krugu natječaja za zapošljavanje, prilično će se nasikirati ovih nekoliko mjeseci čekajući da se isti objavi.

Ipak, bilo kako bilo, i ovih sedam zaposlenih je velik i čini mi se najteži korak prema otvaranju Doma, a dalje će se stvari nadam se nezaustavljivo odvijati prema otvaranju objekta u planiranom/punom kapacitetu.

Žao mi je što Vam ne mogu postaviti link prema Šibenskom listu, jer je to list koji se može na internetu čitati jedino ako se registrirate i platite.Istom temom bavi se I Novi tjednik (22.01.2010) u članku pod naslovom:
“U oklajskom domu posao će naći 30 djelatnika”

Link:
http://novi-tjednik.hr/zupanija/zupanija/3621-u-oklajskom-domu-posao-e-nai-30-djelatnika.html

....evo nekoliko navoda i iz Novog tjednika:

“Privremeni ravnatelj navodi kako će veliku ulogu kod odabira kandidata, osim stručnosti, imati i njihova adresa jer je uprava doma, veli, svjesna velikih problema s nezaposlenošću koji pritišću oklajski kraj”.

“Kako nam je kazao Ninić, oklajski dom je kapaciteta za 90 štićenika, a ovih dana traje predbilježba kandidata koju u dogovoru s privremenim ravnateljem vrši drniški Centar za socijalnu skrb”.


Iz ovog članka možemo zaključiti da svi koji planiraju svoje starije i nemoćne zbrinuti u oklajsku dom, ipak trebaju što prije nazvati ili posjetiti drniški Centar za socijalnu skrb, jer znate onu "tko prvi curi-cura njegova".

Dobiti mjesto u staračkom domu, izgleda je danas ravno dobitku na lotu- ali nećemo reći sedmice...nego recimo petice ili šestice.
Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 22.01.2010.

Svi su drugi krivi, samo nisam ja!

Sa sedam dana zakašnjenja, saznao sam da je u Šibenskom listu objavljen zanimljiv članak vezan uz probleme koje ima načelnik općine Promina sa Općinskim vijećem.Evo prve tvrdnje iz članka:

„Vijećnici HDZ-a protiv solarne elektrane?“

Načelnik je još 27.07.2009 na 3. Sjednice Općinskom vijeća Promine od Općinskog vijeća tražio donošenje zaključaka po točki dnevnog reda:

„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“
Link na zapisnik sa te sjednice:
http://www.blog.hr/print/id/1626541547/opcinsko-vijece-promineo-solarnoj-elektrani-odlucuje-u-tajnosti.html

Ako pročitate post pod navedenim linkom, uočit će te da su vijećnici HDZ-a davno prije te točke dnevnog reda napustili sjednicu vijeća….Evo druge tvrdnje iz članka:

„Nemam potrebnu potporu svih vijećnika za razvojne projekte. Tako hadezeovi i nezavisni vijećnici nisu podržali pismo namjere zagrebačkog NEXUS investicijskog fonda za solarnu elektranu, kaže načelnik Paul Cota“


Već sam naveo da vijećnici HDZ-a nisu ni bili nazočni kad se raspravljalo o toj točci dnevnog reda (načelnik zna zašto su otišli), a ja kao nezavisni napustio sam Sjednicu jer je načelnik tražio da se o toj temi donose zaključci u tajnosti, bez informacija za javnost- na što ja nisam pristao.

Više o solarnoj elektrani možete pročitati u nedavno objavljenom postu pod linkom:
http://www.blog.hr/print/id/1627200992/projekt-solarna-elektrana-u-promini-neide-dalje.html
Evo treće tvrdnje iz članka:

„Na žalost, tu potrebnu podršku za razvojne projekte nemam. Hadezeovi i nezavisni vijećnici nisu dali potporu za pismo namjere zagrebačkog NEXUS investicijskog fonda za solarnu elektranu, njima ne treba komunalno poduzeće, uz obrazloženje da je u našem okruženju osnivano niz komunalnih poduzeća koja su kasnije propala, kaže Cota“.


Za solarnu elektranu sam već napisao dovoljno…a što se tiče komunalnog….

Istina je da su i vijećnici HDZ-a i NL Krste Radasa upozorili da su i općine Biskupija i Kistanje bile osnovale komunalno poduzeće, te su ista zbog nerentabilnost propala i pripojena kninskom komunalnom poduzeću.
Istina je i da Općina Promina još od 27.03.2003 godine ima „Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalne djelatnosti u Općini Promina“.

Istina je i da sam ja osobno Načelniku na jednoj od sjednica vijeće pročitao sljedeće:

Djelatnost vlastitog komunalnog pogona je:

(Članak 3.)
-održavanje čistoće, odnosno čišćenje javnih površina
-skupljanje i odvoz komunalnog otpada ne uređeno odlagalište
-odlaganje komunalnog otpada
-uređenje i održavanje groblja
-uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i napuštenih vozila
-održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 11. kaže sljedeće:

Sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti osiguravaju se iz:
-cijene komunalne usluge odvoza smeća
-dijela komunalne naknade
-proračuna Općine Promina
-dr. zakonom dopuštenih izvora

Više o „Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalne djelatnosti u Općini Promina“, možete pročitati u Službenom Vjesniku šibensko-kninske županije broj 8. stanica 47. koji je izašao 01.09.2003.

Premda Općina ima svoj „Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalne djelatnosti“, Općinsko vijeće u svom prošlom mandatu (u kojem ja nisam bio) donijelo je Odluku o osnivanju komunalnog trgovačkog društva u vlasništvu Općine Promina.

Zašto?

Zato što se na taj način smanjuju izdatci za plaće djelatnika u Općini, te na taj način trošimo manje od 20% izvornih prihoda u Proračunu Općine za plaće djelatnika-i kao takva naša Općina neće biti ukinuta- to je moje mišljenje…a vrijeme će pokazati da li je točno.


Istina je i to da smo u Proračunu općine Promina za 2010 predvidjeli 20,000.00 kuna za osnivanje komunalnog poduzeća.

Znači da od strane Vijećnika nema nikakve blokade za osnivanje komunalnog pogona!

Evo četvrte tvrdnje iz članka:

„Navodi kako nije imao potrebnu potporu sedmorice vijećnika niti sa aktualiziranje pitanja Doma za starije i nemoćne osobe, prominskog vodovoda i niza drugih pitanja“.


Kad smo kod „aktualiziranje pitanja Doma za starije i nemoćne osobe“ evo zaključka sa 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina održane (29.07.2009.), pod točkom:

„10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za starije i nemoćne osobe“

„Predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo predlaže upućivanje oštrog prosvjeda prema svim nadležnim za otvaranje Doma, kako bi se problem riješio…. Te da se sa slučajem upozna I Državno odvjetništvo.

Za prjedlog je glasalo svih 7. preostalih vijećnika na Sjednici (5 HSP+ 2 NL)


Kad smo kod „aktualiziranje pitanja prominskog vodovoda, evo i tog zaključka (ako se radi o mataskom vodovodu):

„9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići“

Predsjenik Vijeća dao je prjedlog o Upućivanju oštre prosvjedne note prema svima koji odlučuju o završetku vodovoda za Marasovine Matase I Zeliće, kako bi se taj problem što prije riješio.

ZA Prjedlog je glasalo 9 Vijećnika (5 HSP+2 NL, +2 HDZ)
PROTIV –Nitko
SUZDRŽAN 1 (HDZ)
Evo pete tvrdnje iz članka:

„Navest ću i primjer prof. div Slavka Kulića, eminentnog ekonomskog stručnjaka, rodom iz Razvođa, koji je pristao biti moj savjetnik za ekonomska pitanja, ali pošto nije stranački obojen, tražio je da na sjednici Općinskog vijeća zatražim suglasnost svih vijećnika.
Međutim, vijećnici HDZ-« napuštaju sjednicu, veli Cota“.

Najbolje da opet citiram moj post koji se bavi temom 3. Sjednice općinskog vijeća:

* * *
8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP), dao je prijedlog na glasanje;

ZA imenovanje glasalo je 7 Vijećnika (5 HSP+ 2 NL)
PROTIV- Nitko
SUZDRŽANI 2 (HDZ)

Trojica Vijećnika HDZ-a, su do ovog trenutka napustila Sjednicu. (Tihomir, Denis, Stipe)
* * *

Novinarka je zatražila objašnjenje HDZ-a, za postupke koje je opisao Načelnik- evo i njihova viđenja situacije (Tihomira Budanka):

„Nismo mi ni za solarnu elektranu ni protiv nje bez poznatih parametara i stava Vlade oko energetskog razvoja zemlje. Naime, na usvajanje nam je ponuđeno donošenje zaključka o prihvaćanju pisma namjere, a da ne znamo što u njemu piše, jer zainteresirani investitor inzistira na tajnosti.
Sjednicu smo napustili prije donošenja zaključka, što se tiče osnivanja komunalnog poduzeća, nismo htjeli prihvatiti osnivanje poduzeća bez osiguravanja dodatnih sredstava u proračunu za njegovo funkcioniranje u prvoj godini.
Kod davanja suglasnosti prof . dr. Slavka Kulića za savjetnika, već smo prije napustili sjednicu, a načelnik po zakonu ima pravo birati sebi savjetnike i za to mu nije potrebna suglasnost vijećnika, rekao je Budanko“


Razumio bih Načelnika da je u 8. mjesecu prošle godine dao jedan ovakav intervju, ali nakon, ako se ne varam zadnje tri sjednice koje nije napuštao niti jedan vijećnik…nakon jednoglasnog donošenja Proračuna za 2010… nakon što su mu vijećnici HDZ-a dali potporu za izglašavanje plaće donačelniku…nije mi jasno u čemu je problem?

Da li se možda radi o želji za pojavljivanjem u medijima?
Da li se možda radi o pripremanju alibija za neostvarena obećanja?

Što god da je bio razlog ovom članku, sigurno nije na „putu smirivanja strasti“ kojim smo krenuli na zadnjim sjednicama vijeća.

Načelniku očito više odgovara stanje sukoba i optužbi drugih za neostvarene pomake, nego vlastito angažiranje na rješavanju Općinskih problema u okviru ovlasti koje ima, a na nikoji način ne ovise o „dobroj volji“ vijećnika HDZ-a i NL-a!

Uostalom, kako sam već jednom ako se ne varam i napisao…. Vijeće je bilo potrebno dok se ne donese Proračun za 2010, a sada mu više ne trebamo i opet može sazivati sjednice vijeća nakon tri mjeseca-koliko je krajnji zakonski rok za sazivanje istih.

To što smo trebali pričati odmah nakon nove godine o smanjenju troškova rasvjete…nikom ništa….Neka i dalje rasvjeta u Mratovu gori i danju i noću već više od mjesec dana!

To što smo ovih dana trebali raspravljati o načinu korištenja Općinskih stanova-nikom-ništa.

To što smo ovih dana trebali čuti da je objavljen natječaj za iznajmljivanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine-nikom ništa…

To što smo trebali učenike srednjoškolce trebali obavijestiti da se jave u Općinu jer su osigurana sredstva za subvencioniranje prijevoza….opet ništa…

Tako bi mogao nabrajati u nedogled….

Ali za sve su to na kraju opet krivi HDZ i Nezavisni…jer da HSP ima većinu, onda bi bilo što?

Zaista-što bi to onda bilo drugačije?

Koliko bi se tek onda često sastajalo vijeće?


(Ako vas zanima više o odnosima u Općinskom vijeću, posjetite link:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626426843/iz-zivota-jednog-vijecnika.html)

Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

četvrtak, 21.01.2010.

Raste broj nezaposlenih u Promini

Više nema dvojbi da je recesija stigla i u Prominu.

Domino efekt nedostatka poslova, investicija…odnosno kroničnog nedostatka novca, stigao je i do nas.

Otkazi u firmama «Metalsint» i «Viatoni», više nisu samo pretpostavka o mogućem razvoju događaja zbog globalne krize, nego nešto što je postalo realnost.


Prije šest mjeseci, bavio sam se također temom nezaposlenosti u Promini, i tada smo imali 52. nezaposlenih Prominaca (15) i Prominki (37).

Više o nezaposlenosti od 1996. godine do 06.2009. pogledajte pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626420147/nezaposlenost-u-promini-19962009.html


Na dan 31.12.2009. situacija je sljedeća:

Dok smo na kraju 2008 godine imali 44- nezaposlena, od ukupno 1206 stanovnika (broj osiguranih osoba 04-11-2008), odnosno 3,6%
na kraju 2009 godinu, imamo 67-nezaposlenih od 1131 stanovnika (broj osiguranih osoba 31-12-2009), odnosno 5,9%.

Što znači da je broj nezaposlenih u Promini porastao za skoro 53% !

Osim što smo izgubili 23 radna mjesta, što nije malo ako uzmemo u obzir da u Promini ima -po mojoj procjeni najviše 150 radnih mjesta!...izgubili smo od 04.11.2008 do 31.12.2009 čak 75. stanovnika-skoro pa isti broj koliko imamo učenika u osnovnoj školi (80).

Koja je to žalost kad u godinu dana izgubite stanovnika, kao da ste izgubili cijelu jednu osnovnu školu!


Ukoliko malo bolje analiziramo stručnu spremu nezaposlenih Prominjaca I Prominki, imamo sljedeće rezultate:

Trenutno imamo 23. nezaposlenih muškaraca (31.12.2008- 11, povećanje od preko 100%), i to sa sljedećim završenim stupnjem obrazovanja:

-Bez škole i nezavršena osnovna škola –0
-Osnovna škola-3 (31.12.2008-2)
-SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike-13 (31.12.2008-6)
-SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina-5 (31.12.2008-1)
-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij-0 (31.12.2008-1)
-Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat-2 (31.12.2008-1)

Nezaposlenih Prominki imamo 44. (31.12.2008-33), i to sa sljedećim završenim stupnjem obrazovanja:

-Bez škole i nezavršena osnovna škola –1 (31.12.2008-1)
-Osnovna škola 13 (31.12.2008-12)
-SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike-20 (31.12.2008-11)
-SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina-9 (31.12.2008-7)
-Gimnazija-0 (31.12.2008-0)
-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij-0 (31.12.2008-0)
-Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat-1 (31.12.2008-2)


Bilo bi dobro kad bi imao mjerodavne podatke o broju zaposlenih u Promini, kao što to imam za nezaposlene...ali nažalost tih podataka nemam i ne znam kako bi do njih mogao doći (tko može pomoći-bio bih mu zahvalan).


Ono čemu se nezaposleni čovjek može u Promini nadati, to je zapošljavanje u Staračkom domu u Oklaju.

Ovih dana završio je Natječaj za zapošljavanje u domu, gdje je objavljeno zapošljavanje 6 djelatnika.
Sudeći prema potrebnoj stručnoj spremi, ako se zaposli i troje (50%) Prominjaca, bit će dobro.

Zanimljivo će biti pratiti i način zapošljavanja u Domu.

Zanimljive će biti i priče tko je kojim «kanalima» stigao do radnog mjesta....

Ali sve je to život...na sve smo se mi to već navikli...a ako nismo- kad dođemo na vlast... brzo bi se izgleda navikli....

Sad će se neki možda naći uvrijeđeni kao «Ja ne bi bio takav»...OK- ispričavam se....Pa i ja za sebe mislim da ne bi bio takav....Poštivao bi ljude prvo po stručnosti i ljudskim kvalitetama, a onda sudio o ostalim «kvalitetama».


Evo, ako pročitate Slobodnu Dalmaciju i članak:
«OKLAJ Dom za poznate radnike»
Pod linkom:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/87637/Default.aspx

....možete pročitati puno lipi stvari...a ja bi izdvojio ono što kaže naš načelnik Paul Cota:

“Nemam ništa protiv novog privremenog ravnatelja, čak bih rekao i da smo pronašli zajednički jezik, no ne slažem se s načinom na koji su imenovani i on i Upravno vijeće. U dosadašnjem radu nedostajalo je transparentnosti, a držim da je i natječaj mogao biti bolje proveden.”


Prema neslužbenim podacima u Upravnom vijeću je gradonačelnica Knina Josipa Rimac, ali je navodno u vijeću i Prominac Tihomir Budanko....ali to je sve navodno...jer se Odluka o imenovanju istih na tu dužnost ne može nigdje pročitati u službenim glasilima naše Županije.

Kako lijepo zvuči i Načelnikova rečenica:

«U dosadašnjem radu nedostajalo je transparentnosti, a držim da je i natječaj mogao biti bolje proveden.».


Vjerojatno Načelnik smatra kako ima pravo kad proziva Tomislava Ninića zbog netransparentsnosti, jer se vjerojatno vodi svojim iskustvima kad su zapošljavanja i razni natječaji u Općini Promina u pitanju.

Hoćemo li navesti koji primjer?

Sjećate se kako je prošao «NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica» koji je raspisala naša Općina?

http://promina.blog.hr/2009/02/1625896494/natjecaj-za-prijem-u-sluzbu-vjezbenika-na-odredeno-vrijeme-od-12-mjeseci-1-izvrsiteljica.html

Na kraju nitko nije zaposlen.... a razloge nitko nikada javno nije objavio, a neslužbeno se saznaje da nitko nije bio dovoljno podoban i spreman na „stranačke aktivnosti“ .


Svima je poznato da je Nediljka Džepina dobila otkaz u Općini, i da netko od tada radi njen posao.
Da li je netko negdje pročitao Natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta u Općini Promina?
Da li je netko vidio negdje Natječaj za obavljanje knjigovodstvenih usluga u Općini Promina? (dobro to već spada u neku drugu transparentnost).
Na kraju…da li te poslove sada obavlja netko iz Promine, ili možda iz Šibenika-kad se već predstavljamo kao toliki lokal-patrioti?


Sjećate li se možda natječaja za zapošljavanje u DVD-u Promina?
Ove godine je radilo/primljeno ako se ne varam 7. vatrogasaca.
Netko će reći što Načelnik ima s tim?
Načelnik je Predsjednik DVD-a Promina i da mu je bilo toliko stalo do transparentnosti pri zapošljavanju, mogao je objaviti oglas za zapošljavanje.


Kad je ispravnost natječaja u pitanju, svakako se dobro sjetiti kako je završio natječaj :

«Parcelizacijski elaborat za rekonstrukciju dijela lokalne ceste L 65014 dionica Čitluk-Mratovo-Bogatići Prominski»...O tom je čak i Državna revizija posebne «pohvale» dala Općini....

Neslavno je završio i «Natječaj za prodaju nekretnine na području općine Promina»-građevinske čestice. Na kraju od prodaje ništa....


Kad smo kod transparentnosti rada Načelnika, prije nekoliko dana opet sam bio kod pročelnika Žare Sumana da mi pokaže «registrator koji nije prije uspio pronaći u svom uredu», a u njemu se nalaze svi podaci vezani uz «PRAVILNIK o načinu uporabe i prava korištenja vozila, mobilnih aparata, reprezentacije, potpisivanja narudžbi, pravu na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravu na službeno putovanje».

Naravno, pročelnik je i ovaj (šesti moj dolazak po redu) put samo slegnuo ramenima, jer mu Načelnik i dalje ne želi dostavljati dokumentaciju za koju je sam napisao-propisao Pravilnik.

Uostalom, o Načelnikovoj transparentnosti u zapošljavanju svjedočit ćemo kad se osnuje novo komunalno poduzeće. I ptice na granama znaju kome je tamo obećano radno mjesto...a nama ostaje samo da pričekamo hoće li tako i biti- izborna obećanje su izborna obećanja!


Otišao sam malo predaleko....

Uglavnom.

Svima dok ne dođu na vlast smeta netransparentnost, zapošljavanje «preko veze», stranačko kadroviranje...rodijačke i kumske veze...ali kad dođu na vlast brzo zaborave na te probleme- i krenu u rješavanje svojih izbornih obećanja-svoji «igrača».

To na kraju kako stvari stoje nije samo problem HDZ-a, nego i SDP-a (Šibenik), Nezavisnih (Split), itd....

A nije ni samo problem u Hrvatskoj, kad i Nicolas Sarkozy francuski predsjednik preko veze zapošljava svog sina!

Vječita je borba između poštenja i nepoštenja...od kad je svijeta i vijeka kako kažu....

Takav je život....pa sad tko se s tim miri-miri.... a tko se ne miri, može poći negdje drugo potražiti svoje mjesto pod suncem, ili komentirati na tu temu kao i ja....i na koncu napraviti sam sebi veću štetu nego njima...

Uglavnom, ako koje dijete čita ovaj Blog, neke se oko ovog ne sikira.
Neka samo upijaju što više znanja- jer znanje je moć.
Draga djeco-učite-i samo učite....onda će te imati veće šanse da o svojoj budućnost odlučujete sami, izvan okvira u kojima sada živimo.
Imat će te šansu da vam život ne ovisi o puzanju i klečanju pred „lokalnim moćnicima“, nego ćete uživati u poslovima koje volite i koje ste svojim radom i zalaganjem dobili.

A mi ćemo u našoj Promini, žaliti kako nema mladih ljudi…kako se ne vraćaju…a one koje se vrate, tjerat ćemo da se „prilagode“, da se nekomu poklone…..

Uglavnom…

Djeco… postoji svijet gdje se cijeni stručnost i sposobnost-a ne podobnost, i za vas je bolje da se već sad za taj svijet pripremate, da ga jednog dana pronađete!


Nadopuna posta:

Maloprije me nazvao Tihomir Budanko, te je demantirao moju rečenicu u kojoj sam naveo:

„Prema neslužbenim podacima u Upravnom vijeću je gradonačelnica Knina Josipa Rimac, ali je navodno u vijeću i Prominac Tihomir Budanko....“

Tihomir demantira da je u Upravnom vijeću….

Eto, ispričavam se svima koji su planirali nazvati Tihomira u vezi posla u Domu…..Oznake: Nezaposlenost u Promini

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 19.01.2010.

Projekt Solarna elektrana u Promini (ne)ide dalje

Potaknut novim napisima u Slobodnoj Dalmaciji, vezanim uz gradnju „Solarne elektrane“ u Promini, odlučio sam prelistati arhivu promina.blog.hr-a, kako bi Vas podsjetio što sam kao Vijećnik pisao na tu temu, odnosno što smo o toj temi pričali na Sjednicama vijeća Općine Promina;


Prva priča:
četvrtak, 09.07.2009.
Iz života jednog vijećnika II dio
http://www.blog.hr/print/id/1626458189/iz-zivota-jednog-vijecnika-ii-dio.html


Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Dokle se stiglo sa projektom Solarne elektrane u Promini?

Odgovor Načelnika:
Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Plan za početak proizvodnje el. Energije iz Solarne elektrane u Promini je 2011. godina, da li to I dalje ostaje tako?

Odgovor Načelnika:
Ja to nisam nikad nigdje rekao. Općina je učinila sve sa svoje strane da se taj projekt realizira u Promini.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Što je to Općina učinila kad Solarne elektrane nema u Prostonrom planu Općine Promina, Županijskom prostornom planu, a niti u “Nacrtu prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (EU)”?

Odgovor Načelnika:
Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….Druga priča:

subota, 01.08.2009.
Općinsko vijeće Promine-o Solarnoj elektrani odlučuje u tajnosti!!!!!
http://www.blog.hr/print/id/1626541547/opcinsko-vijece-promineo-solarnoj-elektrani-odlucuje-u-tajnosti.html
(objavljujem još jednom cijeli post)

Nisam još uspio obraditi cijeli svoj zapisnik sa zadnje 3. Sjednice Općinskom vijeća Promine, ali zbog novih informacija u Slobodnoj Dalmaciji, preskačem na točku:

„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“

Prije prelaska na tu točku dnevnog reda, Načelnik Paul Cota nas je izvijestio da o sljedećoj točci možemo raspravljati samo ako bude „isključena javnost“, prvenstveno misleći na mene i moje pisanje na promina.blog.hr-u o svemu što se događa na Vijeću.


Opravdao je to željom Investitora, da neki važni podatci iz pisma namjere o gradnji Solarne elektrane ne procure u javnost.

Upitao sam Načelnika kada je stiglo to pismo, odnosno koji je datum na njemu, s obzirom da je Krste Radas ispred sebe također imao jedno „Pismo namjere“.

Načelnik mi je odgovorio da je od 28. srpnja…..
Pitao sam ga koje godine?
Rekao mi je 28. srpnja 2009-te godine.
Znači da je stiglo jučer?
Načelnik je opet pogledao pismo…i rekao „da…stiglo je jučer“ (?)…….

Na sve izneseno, izjavio sam da napuštam Sjednicu Općinskog Vijeća, do sljedeće točke dnevnog reda, jer ne želim sudjelovati u donošenju tako važnih odluka za Prominu, a da Promincima o tom ne smijem reći niti riječi, da donosimo odluku „Promincima iza leđa“!

Izašao sam van vijećnice, a nakon desetak minuta, u pozvao me vijećnik Rajko Đomlija da se vratim.

Vratio sam se misleći da je 11. točka dnevnog reda gotova…Međutim…Načelnik je i dalje pričao nešto o Solarnoj elektrani….a onda je dao prijedlog na glasanje!?

Od 7 nazočnih Vijećnika, 6 vijećnika, 5 HSP-a i 1 NL (Krste Radas) glasali su „Za Donošenje Zaključaka“ u vezi Solarne elektrane, dok ja nisam ni glasao što su oni protumačili kao da sam suzdržan.

Po meni, moj se glas nije trebao brojati, jer sam rekao da napuštam Sjednicu do sljedeće točke dnevnog reda…o čemu postoji i tonski zapis.
Međutim, bez mene…. ne bi bilo kvoruma za rad Vijeća….a to je onaj tko je rekao Rajku Đomliji da me pozove dobro znao!

Bravo Načelniče…ovaj put ste me lijepo preveslali….

Što je sve bilo u pismu namjere koje su navedeni Vijećnici podržali ne znam….ali današnja Slobodna Dalmacija nam donosi sljedeći naslov:


***
31.07.2009. | 21:27

Zagrebački Nexus zatražio lokaciju za gradnju ‘Zelene’ elektrane

„Promina idealna za prvu našu solarku“

A u tekstu možete pročitati:

„Nexus od Županije traži da u prostornim planovima osigura zemljište, a riječ je o gotovo 500 hektara, gdje bi se gradila elektrana snage 60 megavata, vrijedna 140“

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/64135/Default.aspx

****


Da li su Vijećnici na kraju prihvatili 500 hektara za Solarnu elektranu, umjesto do sada spominjani 250 hektara???????????

Prema neslužbenim informacijama…Načelnik Vijećnicima uopće nije pročitao pismo namjere…Te je „tajne“ podatke odlučio zadržati samo za sebe….
Ipak…Vijećnici koju su glasali za podršku ovoj ideji…vjerovali su mu na lijepu riječ, i dali svoj glas podrške!?

Ovaj članak u Slobodnoj, samo je prebacivanje loptice na Župana Pauka…
On „mrzi“ Prominu…i našeg Načelnika… i neće „dopustiti“ gradnju ovog objekta….
I tako će ispasti da nas i ovaj pute netko „sabotira“….a prava istina je još daleko od naših ušiju….ali dolazi laganim, ali sigurnim koracima….
Treća priča:

Donošenje zaključaka koje sam naveo u prethodnoj priči po meni nije bilo u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća, i priča ima novi nastavak…


četvrtak, 03.12.2009.
Iz života jednog vijećnika IV (1 dio)
http://www.blog.hr/print/id/1627069288/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-1-dio.html


Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina

Sanimir Sarić (NL) pod ad.11 zapisnika „Donošenje zaključaka u svezi solarne elektrane“ upozorava na rečenicu:

„Vijećnik Sanimir Sarić iznosi da on zbog tajnosti ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju pa napušta vijećnicu, tražeći da se ponovno pozove za iduću točku dnevnog reda“
Smatra, da je njegovim napuštanjem sjednica trebala biti prekinuta jer nije bilo potrebnog kvoruma od 7 vijećnika.

Nakon kraće rasprave, Vijećnici odlučuju da se iz zapisnika briše zaključak:
„Općinsko vijeće podupire pismo namjere investitora u njegovom izvornom obliku“
Četvrta priča:
Nakon svega što sam naveo, citirat ću nekoliko rečenica iz članka objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji 13.01.2010. | 12:20: pod naslovom:

„Sporost vladajućih - upitna gradnja solarne elektrane od 150 milijuna eura“
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/87270/Default.aspx

* * * *
Nexus Private Equity Partneri, zagrebačko društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima koje je još polovinom prošle godine i službeno dalo do znanja čelnim ljudima Šibensko-kninske županije i Općine Promina da namjerava na razmeđu Promine i Miljevaca izgraditi prvu solarnu termoelektranu u Hrvatskoj, polako gubi strpljenje i sve je bliže opciji da digne ruke od ove lokacije i kapital uloži na drugome mjestu.

Razlog: lokalna zajednica, prije svega Županija, u praksi ne pokazuje da joj je stalo do toga da što prije stvori preduvjete za gradnju tog energetskog objekta.

Općina Promina u svojem je Prostornom planu naznačila tu lokaciju za gradnju solarne elektrane. Kad će takva lokacija ući i u Prostorni plan županije, teško je reći. Istina, župan Goran Pauk najavio je izmjenu nedavno usvojenog Prostornog plana. * * *

Kad smo kod prostornog plana i Solarne elektrane, ponovimo još jednom što načelnik Paul Cota kaže o tome:

„Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….“


U SD još piše:

* * * *
Paul Cota, načelnik općine Promina, i dalje vjeruje da Nexus neće izgubiti strpljenje.

"Bila bi to tragedija. Osim što bismo propustili priliku da razminiramo svoje područje, izgubili bismo i priliku da otvorimo brojna radna mjesta i osiguramo stalnu rentu koja bi bila od velike koristi lokalnom stanovništvu" kaže Cota.

"Nisam siguran da bi županijske vlasti sebi mogle dopustiti takav luksuz i odugovlačenjem “otjerati” ove investitore. Prof. dr. sc. Nikola Ružinski, državni tajnik za zaštitu okoliša, ovaj je projekt već predstavio u Bruxellesu, a i premijerka Jadranka Kosor dala je svoju podršku Nexusu" kaže Paul Cota.

Marijan DŽAMBO / EPEHA
* * * *


Peta priča:

Često se spominje i Zahtjev Općine Promina za uvrštenjem Solarne elektrane u Prostorni plan Županije.
Zamolio sam Pročelnika JUO Općine Promina, Žaru Sumana da mi pokaže taj zahtjev, kako bi mogao saznati malo više podataka o Solarnoj elektrani.
Logično je da bi u jednom ozbiljnom Zahtjevu za promjenu Prostornog plana županije, trebalo detaljno opisati razloge za isti (razne studije utjecaja na okoliš, projektna dokumentacija…?).
Dobio sam na uvid dokument na A4 papiru, naslovljenom na Županiju, napisan u siječnju 2009-te, u kojem se zamoljava da se u prostorni plan županije unesu izmjene i to:

-Premještaj transfer stanice na granicu općine Promina i općine Biskupija
-Određivanje pozicije za Solarnu elektranu
-Premještaj Poduzetničke zone na novu poziciju iza Suknovaca
-Smanjenje površina kamenoloma u Općini Promina sa 76 na 26 hektara (ako se dobro sjećam),

To je bilo po sjećanju….a onda sam pronašao originalni dokument, pa evo i njega:

Photobucket


Da li je jedna rečenica u kojoj se u ovom dokumentu navodi Solarna elektrana dovoljna kako bi se u Prostorni plan uvrstio jedan projekt državnog značaja, prosudite sami.

Meni je malo čudno da tako ozbiljan projekt, vrijedan 150 milijuna eura zapne na njegovu samom početku-na uvrštenju u Prostorni plan?Šesta priča:

Citiram opet Načelnika (rečenica sa jedne od Sjednica vijeća):

„Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW“.

Da li je to možda prepreka za izgradnju Solarne elektrane?

Evo što sam o tom pronašao na internetu:
Link: http://www.hrote.hr/hrote/pitanja/oiek.aspx


* * *
Potiče li se proizvodnja električne energije proizvedene iz sunčane elektrane instalirane snage veće od 1 MW?

Sukladno članku 7. stavak (4) Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, HROTE sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju dok ukupno instalirana snaga svih takvih postrojenja u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.
Upravo stoga nije definirana visina tarifne stavke za sunčane elektrane instalirane snage veće od 1 MW, jer se proizvodnja iz takvih postrojenja ne potiče.
HROTE je nadležan samo za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja.
Ako nositelj projekta odluči graditi sunčanu elektranu instalirane snage veće od 1 MW, tada je nositelj projekta proizvođač električne energije (ne povlašteni proizvođač u sustavu poticanja). Sukladno modelu tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj, proizvođač električne energije ugovara tržišnu cijenu prodaje električne energije u bilateralnim ugovorima koje sklapa na tržištu električne energije

* * * *

Vezano uz poticanje proizvodnje električne energije…važna je i sljedeća Uredba Vlade RH:

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.
U Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/2007, 133/2007 i 155/2008) u članku 6. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– za 2010. godinu: 0,005 kn/kWh.«.

* * * *

Fond koji je planirao graditi solarnu elektranu vjerojatno je računao dobit vodeći se istom Uredbom iz 2007 godine koja je tada glasila:

* * *
Ovom Uredbom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela iplaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja

III. VISINA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 6.

Naknada za poticanje za 2007. godinu iznosi 0,0089 kn/kWh.

U razdoblju do 2010. godine naknada za poticanje iznosi po godinama:

– za 2008. godinu: 0,0198 kn/kWh;
– – za 2009. godinu: 0,0271 kn/kWh;
– – za 2010. godinu: 0,0350 kn/kWh.

Kad su velike brojke u pitanju…onda nije baš mala razlika između planiranih 0,0350 kn/kWh I sada po novoj Uredbi 0,005 kn/kWh, kad ih množite sa 120,000,000,000 kWh kolika je godišnja planirana proizvodnja solarne elektrane.
* * *


Svaka investicija vezana je normalno uz zaradu koju ulagač planira ostvariti ulaskom u određeni projekt.

Kako se radi o prodaji proizvedenih kWh el.energije HEP-u (ili danas sutra nekom drugom otkupljivaču struje), zanimljivo je navesti da bi HEP 1kWh proizvedene energije u solarnoj elektrani plaćao negdje oko 3,00 kune, dok bi kupcima-nama tu istu prodavao za 80lipa za 1kWh, …naravno kad bi se sadašnji propisi isto primjenjivali i za elektrane veće od 30kW….samo što je velika razlika poticati gradnju malih solarnih elektrana od 30kW i npr 60.000 kW ili čak 120.000 kW koliko bi trebala imati Solarna elektrana u Promini?


Nadam se da sam Vam dao dosta podataka za razmišljanje…

A kakav će biti vaš zaključak….

Što će dalje biti sa ovim projektom….

Ostaje nam da pričekamo sljedeće dnevne novine koje će se s ovom temom baviti možda za dnevno političke obračune….a možda konačno objave članak i sa argumentima i razmišljanjima struke koja će o svemu reći svoje mišljenje (jednog dana)….


Oznake: općina promina, Solarna elektrana

- 21:17 - Komentiraj post (1) - Link posta

ponedjeljak, 18.01.2010.

Otišao nam je did Pajiša

Obično spominjanje imena ljudi u meni budi određene fotografije…određena sjećanja.

Kad se spomene ime dida Pajiše…

Prvo čega se sjetim….

U daljini se čuje topot konja…čuje se kako netko od pravca Drniša stiže đandinerom….
Konji veselo kaskaju…a uzde drži did Pajiša…koji sa svojom obitelji ide na nedjeljnu misu u crkvu svetog Mihovila…(predratno vrijeme)…


….Ivica (Pajišin) Marić, na prominskim utrkama konja …uzdignutih ruku na bijelom konju ulazi u cilj…Iz mnoštva gledatelja izlazi did Pajiša i ljubi sina Ivicu…čestita mu na osvojenom prvom mjestu….a fotograf bilježi svojom kamerom ovaj događaj za sva vremena….

Photobucket


…Nedjeljna je misa…Did Pajiša polaganim ali sigurnim korakom ulazi u crkvu sv Mihovila…Polako prilazi zidu na kojem mu je fra Ivan postavio klin te vješa svoju prominsku kapu..i sjeda u svoju klupu….Fra Ivan ne propušta priliku pozdraviti uz najmanje dijete koje se taj dan krsti na misi…i najstarijeg Prominca- dida Pajišu ….

Photobucket


Slike se nižu, i ja bih mogao nizati priče…ali svima Vama koji čitate ove retke..prepuštam da se sjetite dida Pajiše…Čovjeka koji je najbolji primjer kako se voli i živi život.Inkasator nam je napisao sljedeći komentar:

* * * *
Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je dana 15.I.2010. u 98. godini blago u Gospodinu okrijepljen Sv. sakramentima preminuo naš voljeni otac, djed i pradjed

PAŠKO MARIĆ

(Pajiša)
1912. - 2010.
Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika obavit će se dana 18.I.2010. na groblju Gospe Čatronjske u Lukaru. Pogrebna povorka kreće od kuće žalosti u 14 sati.
Ožalošćeni: sinovi Slavko i Ivan, kćeri Anka, Milena, Marija i Nevenka, nevjeste Danica i Jovanka, zetovi Ante, Mirko i Mile, unučad, praunučad te ostala tugujuća rodbina i prijatelji. Počivao u miru Božjem. (inkasator 17.01.2010. 22:24)
* * * *


Dida Pajiše više nema…a svima nama ostaje jedna lijepa uspomena…jedno lijepo sjećanje na čovjeka koji je svojim primjerom svjedočio da čovjek koji vjeruje, ne gubi nadu u život nikada!


Oznake: Život u Promini

- 12:25 - Komentiraj post (4) - Link posta

srijeda, 13.01.2010.

Ja osjećam da ću svijet napustiti uzdignute glave!

„I tako sad već dolazi tišina u kojoj svatko svoju priču sluša u sebi.

U čudesnoj tišini toliko se toga čuje…

Evo, jedna priča već leprša zrakom….“

„Uvijek sam živio mirno, uglavnom s malim željama.
Istina, nikad spreman za velike pothvate“.

„Bilo mi je važno samo otklanjanje svakodnevnih tegoba,
Misleći da je to temelj uspjeha“

„Bio sam prilično usamljeni dječak koji neprestano čita“

„Sve se događa u ljudskom srcu, jer kroz ljudsko srce vodi pravi put.
Tko drukčije putuje… nikamo ne dolazi“

„Sve što biste željeli saznati o meni, saznat će te od mojih učenika“

„Svaki čovjek ima negdje u daljini svoje malo svjetlo.
U mom životu, teško je plivati kad ne vidiš obale, a nema pred tobom ni slamke.
Život se gasi polako kao voštana svijeća.
Treba živjeti..treba se boriti i raditi…
Od života sam bio prestrašen.
I to je sve….

„Proživljavao je svoju prošlost…svoje razgovore…svoje prijatelje i znance…svoja putovanja.
Prizori su se iz dana u dan odvijali sve većom brzinom i polako zamagljeni.

I on više ne može vladati tim slikama…..“Bili su ovo ulomci, citati iz velikog broja zapisa koje je moj preminuli otac Ivan Sarić, prominski nastavnik u mirovini…ostavio iza sebe…
Ulomci njegova viđenja i doživljavanja Svijeta u kojem je živio.
Drhtavim rukopisom predviđena vlastita sudbina.

Zahvaljujem se svima koji su ovih dana bili uz moju obitelj, te u velikom broju ispratili mog oca na njegovom posljednjem ovozemaljskom putovanju….Oznake: Život u Promini

- 12:41 - Komentiraj post (10) - Link posta

subota, 09.01.2010.

Natječaj za zapošljavanje u Domu za starije i nemoćne osobe Oklaj


Konačno je stigao dan za raspisivanje natječaja za zapošljavanje u Staračkom domu.

Evo ga u cijelosti:
* * * * *

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-OKLAJ
Put kroz Oklaj bb
Ur. Broj: 01/10
Oklaj, 7. siječnja 2010.


OGLAS ZA POPUNJAVANJE SLJEDEĆIH RADNIH MJESTA:

Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj, Put kroz Oklaj bb 22303 Oklaj, raspisuje oglas za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. socijalni radnik/ca- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
-završen diplomski studij socijalnog rada (VSS)
-najmanje jedna godina radnog iskustva

2. medicinska sestra- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
Završen studij sestrinstva ili srednja stručna sprema za medicinske sestre

3. njegovateljica- 2 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
-završena osmogodišnja škola i tečaj za njegu

4. voditelj računovodstva- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
-završen diplomski (VSS) ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja (VŠS).
-najmanje jedna godina radnog iskustva

5. ekonom-kućni majstor-vozač-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
-završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog, prometnog, ekonomskog ili kojeg drugog odgovarajućeg usmjerenja
-položen vozački ispit B-kategorije
-najmanje jedna godina radnog iskustva

Prijavi na natječaj prilaže se životopis, preslik domovnice, preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ( ne starije od šest mjeseci) kao i kopija radne knjižice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na svim oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Šibenik, oglasna ploča Doma za starije i nemoćne osobe u Oklaju, te u Novom tjedniku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:

Domu za starije i nemoćne osobe Oklaj, Put kroz Oklaj bb, 22303 Oklaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.Privremeni ravnatelj

Tomislav Ninić


* * * * *

Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 13:17 - Komentiraj post (0) - Link posta

Paško Bikić-Prominske beside IV

Photobucket

Subota po treći puta, na promina.blog.hr-u, dan rezerviran za „Prominski rječnik“, autora Paška Bikića, a ovaj post, posvećen je slovu „C“

C

campin….m— alatka za krčenje zemlje
catarun….m— četvorokutasti podni umetak na zaprežnim kolima za prijevoz sijena
cavate….ž.mn— sandale, cipele — ne baš spretne
ceka….ž— tikva kao sud za tekućinu
centla….ž— cerada
cesar(ica)…. m— car, carica
cica….ž— sisa
cicija….m/ž— tvrdica, škrtac
cidilo….sr— cjediljka
ciđa….ž— tekući dio mašta
cifrast….prid.—kićen
cigarela….ž—dječja igra — guranje kamene pločice po nacrtanim poljima (slično »školi«), v. gamba
cikom….pril.— pokraj, točno uz, sasvim blizu
ciknuti….gl.—poći na kvasinu (vino), lagano napuknuti (staklo)
cilo….prid. — netaknuto, cilo vino — u kome nema vode
cima….i — povrtnica s korijenom
cimentati…. gl.— betonirati
cimprež….m— čempres
cincar….m— škrtac
cip….m— dio pitome biljke kojim se cijepi divljaka, cijep
ciplja….ž— komad drveta za loženje, cjepanica
cisterna….I— nakapnica za sakupljanje kišnice, čatrnja
civare….žpl. tant. — vrsta tralja, rukohvati s prečkama
za nošenje krupnijeg tereta
civili….mmn— građani (koji nisu ni u kakvoj službi)
cokule….žmn— teške cipele, vojničke cipele
colati….gl- — hramati
colozec….m— vrsta narodnog kola u Promini
crljen….prid— crven
crnilo….sr— tinta
crvotočina….ž— trulo nagrizeno drvo
cika….ž— sekret koji visi iz nosa
cucin….m— dudica
cukar….m— šećer
cumpet….m— drvena poluga koja se veže za stupove u zaprežnim kolima
cura….i— djevojka
curikati(se)….gl.— vraćati natrag (kola, konje)
cvariti(se)….gl.— grijati se, pržiti se na suncu
cvintare….žpl. tant.— usna harmonika
cvit….m— najjača rakija, špirit, upotrebljava se za masažu i ne služi za pićeSljedeće subote…post posvećen „Prominskom rječniku“ i slovu „Č“.Oznake: Paško Bikić, Prominski riječnik

- 12:17 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 08.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (7. dio) socijala i otkaz Nedi Džepini

Vjerojatno je većini puna kapa više ovih postova „Iz života jednog vijećnika“, ali onima na koje se odnose točke dnevnog reda, …sigurno nije svejedno.

Idemo na predzadnju točku dnevnog reda, a nju je Predsjednik vijeća, Zvonimir Bandalo najavio sljedećim riječima:Idemo na treću točku dopune dnevnog reda: Donošenje Odluke o jednokratnoj bespovratnoj pomoći.

Imam tu zamolbu gosp. Rajka Đomlije, vijećnika općine Promina (koja glasi):
-„Molim cijenjeno vijeće, da mi kao nezaposlenom vijećniku dodjeli jednokratna pomoć u iznosu koji dopušta situacija u Općini, a u smislu Božićnice. Kako su mi mjesečna primanja minimalna i nedovoljna za najosnovnije životne potrebe, ne mogu podmiriti sve potrebe za zimu: odjeća, obuća, režijski troškovi, higijena itd. Obratio sam se vijeću za suglasnost a ne osobno Načelniku, zbog toga što mi u ovakvoj ????? (riječ koju nisam dobro čuo/razumio) prilici ne želim raditi, ili zahtjevati bilo što mimo znanja i barem načelne suglasnosti Vijeća Općine Promina, i u smislu časne obaveze vijećnika želim se na kraju ove zamolbe transparentno izjasniti da ukoliko mišljenje cijelog vijeća o ovom bude negativna prihvatit ću to s razumijevanjem bez komentara.

Načelnik Paul Cota-Može se u okviru tekuće pričuve izići s Božićnicom do 1000 kuna, što se tiče proračunskih sredstava za ovu godinu. Na vama je, vi donosite odluku. On se obratio vama, a ne meni.

Rajko Đomlija (HSP)- Ja tražim načelnu suglasnost, ako netko ima nešto protiv, ili jedan ako ima nešto protiv, ja uopće ne želim dalje razgovarat-neću ništa komentirat. Dovoljno je jedan da kaže nešto, ne treba se nadglasavati.

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Evo, načelnik je ponudio…

Pavao Džapo (HDZ)- Ništa Načelnik nije ponudio…Ja nudim Načelniku da u okviru proračunske pričuve donese tu odluku- to je moj prijedlog.

Rajko Žulj (HSP)- Imam i ja jedan prijedlog… Trebalo bi izdvojiti određena sredstva za obitelj Radas, čija je kći nedavno nastradala….Isto tako predložio bi da se pomogne obitelji preminulog Željka Sarića, i također da se pomogne obitelji Dujić čija je kuća nedavno oštećena u požaru….Da se i njima isplati jednokratna novčana pomoć, također iz sredstava pričuve.


Načelnik Paul Cota- Morat će mo vidjet hoće li to biti u okviru proračunskih sredstava ove ili iduće godine.Zaključak je da se Načelniku predlaže da u okviru proračunske pričuve donese tu odluku, te se po ovoj točci nije glasalo.Prelazimo na sljedeću, zadnju točku dnevnog reda:

13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza financijsko-računovodstvenom referentu u Općini Promina, Nedjeljki Džepini.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, dao je riječ predlagatelju ove točke dnevnog reda Pavlu Džapi (HDZ):

Pavao Džapo (HDZ)- Ja kao predlagatelj, mislim da je došlo vrijeme da čujemo nešto više oko toga, naime, prošlo je nekoliko mjeseci. A iz onoga što ja znam, možda netko od vas zna više-netko manje, ja ću u dvije tri rečenice uvodno reći sljedeće:
-Nedjeljki Džepini koja je dvadesetak godina stručni financijski referent u općini Promina, uručen je izvanredni otkaz na način da joj najprije otkaz uručuje Načelnik Općine, s obrazloženjem da se nije pojavila na poslu pet dana. Pa kad se vidjelo da je procedura pogrešna, onda se taj otkaz povlači i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela kao njezin pretpostavljeni daje. Ne znam koji su razlozi navedeni. Iz onoga koliko ja znam kroz moj rad u vijeću, i uopće u Općini, nikada mi nismo imali primjedbe na rad, dakle u smislu izvršavanja njezinih radnih obaveza kao stručnog financijskog referenta…pa me zanima koji su to razlozi otkaza i eventualna šteta koja može proizići iz ovoga otkaza.
Naime, ukoliko se utvrdi da nije bilo razloga za otkaz, a to će nam nadam se Načelnik pojasnit, kako mjeseci idu, spretan odvjetnik može podignuti tu cifru na polovicu našeg proračuna. Načelniče, za uvod toliko..

Načelnik Paul Cota-Razlozi otkaza su navedeni u Rješenju o otkazu. Tako da ih ja ovdje ne bi komentirao, jer je sudski postupak u tijeku.


Pavao Džapo (HDZ)-Načelniče, ja bih Vas molio da kronološki navedete; prvi otkaz, drugi otkaz …ne znam da li ih je bilo još?

Načelnik Paul Cota-Ne znam o kojem prvom otkazu pričaš?

Pavao Džapo (HDZ)-Otkazu koji je potpisao Načelnik Općine.

Načelnik Paul Cota-Opet ti. Da li je taj otkaz uručen, da li ga je stranka primila?

Pavao Džapo (HDZ)-Pa to nam Vi Načelniče recite.

Načelnik Paul Cota-Sad sam ti rekao. Otkaz i razlozi otkaza navedeni su u Rješenju o otkazu. On je donesen i uručen pravovaljano. U proceduri koja je propisana. A što se tiče mogućih pravnih posljedica, to nam ostaje tek da vidimo. A sudski troškovi, troškovi odvjetnika teretit će Općinu. To ne bi bio prvi put da Općina izgubi spor i Općina plati kamate i ostalo. Ne bi bilo ništa novo.

Milan Džapo (HDZ)- Samo, velika je razlika ako se svjesno ide u tako nešto. To je velika razlika po meni.

Tihomir Budanko (HDZ)- Jel' ja mogu Žare pročitati ovo što si ti meni napisao kao odgovor?

Pročelnik Žare Suman- Ja sam tebi uručio, a ti odluči, pitaj Predsjednika vijeća. Činjenice su stavljene na papir.

Tihomir Budanko (HDZ)- Da podsjetim, ja sam prošli puta na Sjednici postavio pitanje „Zašto je na radikalan način prestala služba službenici Nedjeljki Džepina nakon 32 godine radnog staža, od toga 14 u Općini Promina. Te zašto je zbog propusta odgovorne osobe jer se na vrijeme nije odjavilo zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje izgubila pravo na zdravstveno osiguranje i prava preko zavoda za zapošljavanje.
I dali knjigovodstveni servis može po zakonu obavljati poslove koje je do sada obavljala imenovana službenica“.

Odgovor je:

Nedjeljki Džepini je prestala služba u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Promina sa danom 31.07.2009. godine na temelju Rješenja Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina.
Predmetnom Rješenju prethodio je Nalog, te ponovljeni Nalog za izdavanje Rješenja od strane Općinskog Načelnika sukladno odgovarajućim uredbama Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, te Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi.
Na Rješenje o prestanku službe, imenovana službenica je uložila žalbu Općinskom Načelniku, koji je istu odbio 14.09.2009 godine.
Nakon toga imenovana službenica je podnijela tužbu na Rješenje općinskog načelnika Upravnom sudu RH. Predmetna tužba do danas nije riješena.
Dakle, odgovor zašto je imenovanoj službenici prestala služba je sadržan u samom Rješenju i Rješenju o žalbi, odnosno korespodenciji koja prethodi istima.
Glede odjave imenovane službenice na zdravstveno i mirovinskog osiguranja, isto nije obavljeno na vrijeme iz razloga što je ovlaštena osoba bila na godišnjem odmoru.
Ali pokraj činjenice da je imenovanoj prestala služba po sili zakona ona gubi daljnje pravo pa tako i ona preko zavoda za zapošljavanje.
Glede pitanja da li knjigovodstveni servis može po zakonu obavljati poslove koje je do tada obavljala Nedjeljka Džepina , odgovor je da ista obavlja predmetne poslove samo privremeno temeljem ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga sklopljenog između Načelnika i knjigovodstvenog obrta „Aligator“ do 31.12.2009 godine. Jer netko do prijema u službu sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima to mora i obavljati.
Sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, službenik se prima u službu temeljem raspisanog natječaja, oglasa ili pisanim sporazumom čelnika Jedinstvenog upravnog odjela i čelnika druge jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe koja vrši javne ovlasti o prelasku iz jednog tijela u drugo.
Dakle, uz naglasak na privremenom obavljanju poslova knjigovodstvenog servisa i neizvjesnosti sudskog raspleta sa službenicom kojoj je prestala služba isti ne bi mogao u nastavku obavljati poslove, a da to ne bi bilo u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima.

Nakon završetka čitanja Pročelnikova odgovora, Tihomir Budanko (HDZ) pita:
Je li Nedi trebalo dati otkaz? Je li Neda to zaslužila? Jeli to trebalo tako ići radikalno?
Po mome ne.

Pavao Džao (HDZ)- Je li trebalo raspisati natječaj po Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, po uručenom otkazu Nedjeljki Džepini?

Pročelnik Žare Suman- Trebalo bi. Poanta je, zaključak, da se na ovakav način ne može obavljati…

Pavao Džao (HDZ)-Da li smo po zakonu trebali raspisati odmah natječaj ili ići na soluciju koju imamo sad?

Pročelnik Žare Suman-Dalo se mjesta da će sud to riješiti, i da će Neda dobiti spor –vratiti se. Uglavnom, mjesec do mjesec i pol može biti lufta u zapošljavanju.

Denis Bronoć (HDZ)- Mene interesira što je ona vama smetala?

Pročelnik Žare Suman-Ja joj nisam kriv. U Rješenju sve lipo piše. Ja nisam imao nikakvih razloga za njenu smjenu.


Tihomir Budanko (HDZ)- Mi smo mala sredina, i u maloj sredini pravimo nezdrave odnose. Da li je Načelnik bio u pravu kad ti je dao Nalog , ali ti si ipak Pročelnik?


Pročelnik Žare Suman-Da sam odbio Nalog, i ponovljeni Nalog onda bi … Nisam ja ovdje u ovoj Općini bio nikad neka glavešina, uvijek sam u nekom strahu radim…Dao mi je Nalog, i ponovljeni Nalog. Što sam ja mogao da odbijem? Možda bi bilo časno…

Tihomir Budanko (HDZ)-Nije njoj Načelnik dao Rješenje.

Pročelnik Žare Suman-Ja sam dužan postupiti po Nalogu nadređenoga, jedino ne ako je to kazneno djelo ili slično.


Pavao Džapo (HDZ)-Dakle, Pročelnik je proveo samovolju Načelnika?

Rajko Đomlija (HSP)- Al' on kaže da to doživljava uvijek od kad je tu?-Ja sam dobro čuo?

Denis Bronić (HDZ)- Prije ništa nije radio, tek sad je počeo radit.

Rajko Đomlija (HSP)-Ovo bi na sudu imalo svoju težinu kad kaže da je „Uvijek u strahu“?

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Koji je sud nadležan za ovaj spor Žare?

Pročelnik Žare Suman-Upravni sud u Zagrebu, ali to se sporo rješava.

Pavao Džapo (HDZ)-Ja tražim da stavimo dvije rečenice kao zaključak na ovu točku dnevnog reda.
Dakle, na inzistiranje Načelnika neovisno o tom što je Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela neposredni rukovodilac Nedjeljki Džepini da uruči otkaz.. Pod pritiskom višekratnog traženja Pročelnik je uručio otkaz Nedjeljki Džepina

Tihomir Budanko (HDZ)- I zaključak je da Pročelnik nije imao nikakvih primjedbi na njen rad.

Pavao Džapo (HDZ)-To nismo čuli?

Pročelnik Žare Suman-Nemam se ja što izjašnjavat. U Rješenju sve piše. Kao razlog otkaza je naveden izostanak s posla pet dana, i ne položen Državni ispit.

Sanimir Sarić (NL)- Da li je netko Nedu slao na polaganje Državnog ispita u zadnjih godinu dana? Da li joj je to omogućio? Da li joj je pismeno dostavio? Jeste li je Vi pročelniče slali možda?

Pročelnik Žare Suman-U Rješenju od 2002 godine piše, to je Žare Duvančić potpisao, stoji da mora položiti ispit kroz godinu dana…….krivnja bi tu mogla biti na svima pomalo…Sud može uzeti za mjerilo da je svatko malo pogriješio…..


Milan Džapo (HDZ)- Ovdje stoji da onda pet dana nije dolazila na posao. Je li ti stojiš iza toga?

Pročelnik Žare Suman-Ja ću to reći sudu. Neka to riješi sud.

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Imamo sudski spor koji će biti riješen kako sud odluči, i što drugo reći?

Rajko Žulj (HSP)- Odluke su donesene. Je li to trebalo ili nije…

Načelnik Paul Cota (HSP)- Rješenje je uručeno stranci i u njemu sve piše.

Denis Bronić (HDZ)- Možeti li nam pobliže objasniti razloge iz tog rješenja?

Pavao Džapo (HDZ)- Predsjedniče, predlažem da vezano uz ovu zadnju točku, ono što je tajnik rekao uđe u Zapisnik.

Krste Radas (NL)- Ovdje se priča o tome, da li ovo vijeće ima stav o toj Odluci ili nema stav o toj Odluci. Iako postoje neki formalni razlozi da se da otkaz od strane Pročelnika, a po Nalogu Načelnika, ovo vijeće smatra da je takva odluka ipak bila nepotrebna, jer može prouzročiti štetu.

Pavao Džapo (HDZ)- Slažem se…Uručenje otkaza od strane Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela po Nalogu Načelnika, nalazeći zakonske razloge, Općinsko vijeće smatra da nije bilo potrebno niti primjereno učiniti.Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Tko je za ovakav zaključak?

Pročelnik Žarko Suman- Molio bi Pavla da još jednom ponovi zaključak.

Pavao Džapo (HDZ)-U svezi otkaza stručnom financijskom referentu Nedjeljki Džepini, Općinsko vijeće Općine Promina donosi zaključak:
„Otkaz uručen od strane Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela po Nalogu Načelnika, nalazeći zakonske razloge, Općinsko vijeće smatra da nije bilo potrebno niti primjereno učiniti“

Ovakav zaključak je prihvaćen većinom glasova.
Nemam točno zapisano, ali ni na snimci snimljeno tko je sve glasao ZA, a tko PROTIV, a tko bio suzdržan.

Koliko se sjećam svi iz HDZ-a su bili za, kao i dvojica Nezavisni, dok je Rajko Žulj (HSP) bio protiv, a ostali vijećnici HSP-a suzdržani…..
Kad dobijem službeni zapisnik, onda ću nadopuniti ovaj post.


Nakon glasanja…6. Sjednica općinskog Vijeća je konačno završila negdje oko 23 sata…..

....a ja konačno završio postove na ovu temu ……Oznake: Iz života jednog vijećika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

četvrtak, 07.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice

Prije nego krenem s opisivanjem izlaganja nazočnih pod ovom točkom dnevnog reda na Sjednici općinskog vijeća općine Promina, evo nekoliko uvodnih činjenica o prodaji ove građevinske čestice;
Sam početak Natječaja: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09), u svezi s člankom 32. st. 3. i 391. st. 1. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), načelnik Općine Promina 28. rujna 2009. donosi zaključak o raspisivanju

NATJEČAJA

za prodaju nekretnine na području općine Promina.

1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m˛ ili ukupno 3.520,00 kuna
* * *


Drugi dio priče: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Nakon objave na promina.blog.hr-u istog Natječaja, zainteresirani Prominci odlaze u Općinu, ali tamo na oglasnoj ploči pronalaze oglas u kojem se navodi prodaje sasvim druge čestice, točnije „čest. zem. 276/72, površine 500 m“ !!!!

Slijedi reakcija Načelnika (evo što sam napisao o tome na blogu):

* * *
Ukoliko pogledate Oglasni dio Narodnih novina broj 140. objavljene dana 25.11.2009 moći će te pročitati sljedeće:

(1016)

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za prodaju nekretnine na području općine Promina, klasa: 944-01/09-0171, objavljen u Narodnim novinama broj 132 od 4. studenoga 2009., zbog greške u oznaci čestice zemlje.

Općina Promina

* * *


Treći dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PROMINA OPĆINSKI NAČELNIKKlasa : 944-01/09-01/1 Ur.Br: 2182/09-09-01
Oklaj, 17.studenoga 2009 god.Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,126/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09 ) u svezi s člankom 32.st.3. 391 st. 1.i 3.zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99,22/00,114/01, 79/06,141/06 i 146/98 ), načelnik općine Promina, dana 17.studenoga 2009 godine, donosi


ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine na području općine Promina


1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Promina i to :K.O.Oklaj
neizgrađeno građevinsko zemljište, čest.zem.276/72, površine 500 m2.
Početna cijena iznosi 9.00 kuna/m2 ili ukupno 4.500,00 kuna

* * *Četvrti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik o prodaji građevinske čestice nije obavijestio Općinsko vijeće.

Naravno, on to nije ni morao jer se vodio člankom 48, točkom 5. „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ koji za ovlasti koje ima Načelnik (odnosno gradonačelnik i župan) kaže:


* * *
Točka 5.

Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
* * *

Ako se vodimo citatom: „čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, te uzmemo da se radi o izvornim prihodima Općine Promina koji iznose negdje oko 1.800.000 kuna ….
Onda možemo zaključiti da Načelnik može prodati ovu građevinsku česticu, ako njena vrijednost ne prelazi 0,5% od 1.800.000 kuna, a to je negdje oko 9.000 kuna, a da se uopće ne mora savjetovati sa Općinskim vijećem. (ako sam ja dobro razumio sve članke koji se odnose na stjecaje i otuđivanje nekretnina…odnosno „prihode bez primitaka“).Peti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Pod mojim postom pod naslovom:“Prodaje se građevinska čestica u Oklaju! III dio“, možete pročitati sljedeći komentar:

„Općina prodaje česticu koju je Ivan Bandalo kupio i za koju ima rješenje Općine Drniš - Sekreterijat za upravno pravne poslove, Imovinsko pravna služba izdano 27.ožujka.1974.godine - Broj:07-4926/1 - 73Šesti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik Paul Cota, i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Žarko Suman u Oklaju 21.12.2009 godine otvaraju ponude pristigle na Natječaj i o svemu sastavljaju zapisnik u kojem se mogu pročitati imena i ponude za kupnju građevinske čestice sljedećih osoba:

1. Josip Dujić iz Razvođa- 7,125,00 kuna
2. Ivica Tošić iz Razvođa- 37,500,00 kuna
3. Ika Validžić iz Oklaja 10,501,00 kuna

Kako najbolja ponuda u iznosu od 37,500,00 prelazi „0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, a u Zapisniku se navodi da prelazi 8,400,00 kuna, Načelnik predlaže da Općinsko vijeće prihvati ovaj prijedlog i donese Odluku o prodaji građevinske čestice 276/72 k.o. Oklaj, površine 500 m2, Ivici Tošiću iz Razvođa, te da se s istim sklopi kupoprodajni ugovor.Sedmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na 6. Sjednici Općinskog vijeća-Općine Promina, dolazimo do točke dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

(Tek sad dolazimo na samu temu sa Sjednice…)


Načelnik objašnjava postupak kako je Općina Promina postala vlasnik građevinske čestice 276/72 u k.o. Oklaj, te čita dokumente koji potvrđuju vlasništvo u katastru i zemljišnim knjigama.
Opisuje i sam postupak Natječaja, i greške koje su se dogodile prilikom objave istog.

Nakon izlaganja Načelnika, saznajemo od Tihomira Budanka (HDZ) kako je spomenutu česticu kupio njegov djed-punac Ivan Bandalo još 1974. godine.
Kroz prilično živu diskusiju, saznajemo da je Ivan Bandalo stric Predsjednika Vijeća Zvonimira Bandala (HSP).

Otvara se rasprava da li je uopće u redu prodati građevinsku česticu dok se ne zaključi pravo vlasništvo na istom?

Nažalost, sam uvod u ovu točku dnevnog reda nemam snimljen, ali imam jedan dio, iz kojeg se može saznati što se dalje dogodilo sa prodajom ove građevinske čestice, odnosno kako je rasprava tekla:

Evo riječi Predsjednika vijeća Zvone nakon prvog dijela rasprave:
Predlažem da donesemo jedinstven zaključak. Hoćemo li donijeti Odluku da ovaj Natječaj stavimo u mirovanje, ili dok se ne podnese sudski spor, ili dok se ne riješi ….

Tihomir Budanko (HDZ)- „Ja predlažem da se Natječaj poništi i da se o ovom uopće ne odlučuje, jer nije pravovaljana, zbog činjenica koje sam ja iznio“

Načelnik Paul Cota- Na temelju kojih činjenica?

Tihomir Budanko(HDZ)- Na temelju činjenice da je tu parcelu netko kupio, i platio.

Predsjednik vijeća Zvonimi Bandalo- Tko je za to da se ne donese Odluka o prodaji čestice 276/72 k.o. Oklaj?

Tihomir Budanko (HDZ)- Dok se ne utvrdi činjenično stanje!

Mladen Ujaković (HSP)- Trebali bi dati onda određeni rok.

Rajko Đomlija (HSP)- Meni to baš nije razumljivo.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Kako ti nije razumljivo? Ako si ti npr. prodao moju zemlju, i sad ću ja donositi Odluku da dajem nekomu opet tvoju zemlju, zašto ću davat tvoju zemlju“

Rajko Đomlija (HSP)- Može li on (Ivan Bandalo op.a) do sljedeće sjednice podnijeti sudsku tužbu? Jer u tom slučaju bi mi mogli staviti ovo u mirovanje.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Vi odlučite kako hoćete, on je već dao advokatu da podnese ono što Ga sljeduje“ …“On sad dokazuje da je nešto što je on već jednom platio-njegovo.“

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Znači, je'l mi odustajemo od ove Odluke za prodaju čestice 276/72? Odnosno zaključak da Općinsko vijeće odustaje od prodaje građevinska čestica 276/72 dok se ne riješi situacija oko vlasništva zemljišta.

Mladen Ujaković (HSP)- Nema se što riješiti ako je čovjek platio zemlju?

Sanimir Sarić (NL)- Nije riješeno. Općina je vlasnik te građevinske čestice.

Tihomir Budanko (HDZ)- Može se riješiti kako se ne može riješiti. Sve se rješava dogovorom. Plate se troškovi i sve se riješi…

Sanimir Sarić (NL)- Onda se možemo dogovoriti da vlasnik čestice plati troškove koje je imala Općina, te da se poništi Natječaj, da Općina ne bude na šteti?

Načelnik Paul Cota- Ajmo uzet sljedeću hipotetsku stavku; Da je on na toj čestici zemlje izgradio objekat prije 35 godina, kao što je trebao ….(prekida ga…)

Tihomi Budanko (HDZ)- Ali Paule nije ni onaj do njega Krivić koji je odmah do njega napravio ništa. Odmah do nje…prva do nje…

Načelnik Paul Cota-Ja ne znam za ostale, je li taj započeo ikakvu gradnju?

Tihomi Budanko (HDZ)-Nije nikakvu.

Načelnik Paul Cota-Jeli on vlasnik te čestice?

Tihomi Budanko (HDZ)-Je.

Načelnik Paul Cota- To je onda nešto drugo.

Tihomi Budanko (HDZ)-I on se mogao upisat, ali nije (Ivan Bandalo op.a).

Načelnik Paul Cota-To je onda nešto drugo. Mi ispaštamo zbog toga što netko nije napravio svoj posao.
Predsjednik Zvonimir Bandalo- Tko je za to da se po cijeni od 37,500,00 kuna proda građevinska čestica 276/72 Ivici Tošiću?

Za- Nitko
Protiv- Nitko
Suzdržani- Svi nazočni vijećnici.

Načelnik Paul Cota- Odluka nije usvojena, i (Zvone) ideš dalje, riješen problem.

Nakon donošenja ovakve odluke, prešli smo na sljedeću točku dnevnog reda, o kojoj ću pisati u sljedećem postu…..


Osmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Logično je zapitati se što će sada biti sa Natječajem-građevinskom česticom 276/72?-isti ni dan danas nije poništen.

Ako nije poništen, odnosno ako to nije javljeno potencijalnim kupcima, što oni mogu misliti o svemu ovom,.jesu li oni zakinuti?-odnosno da li je Ivica Tošić zakinut, jer je ponudio najbolju cijenu, a ponuda je odbijena?

Priča je mogla krenuti i sasvim drugim tijekom

Evo primjera:

-Načelnik predlaže Općinskom vijeću prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće daje rok od mjesec dana Ivanu Bandalu, da pribavi sve dokaze o vlasništvu nad spornom česticom.
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo dokaže vlasništvo- od prodaje se odustaje
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo ne dokaže vlasništvo nad istom, odnosno ne pokrene na sudu postupak za utvrđivanje prava vlasništva nad česticom, Općinsko vijeće donosi Odluku o prodaji iste.
-Načelnik raspisuje Natječaj za prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće potvrđuje najpovoljnijeg ponuđača.

Moglo je ići i tako… ali nažalost nije..i sad smo tu gdje jesmo.
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 06.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama

Tko redovito prati moje postove koji se bave temom rada Općinskog vijeća Općine Promina, u kojem sam i sam Vijećnik sa Nezavisne liste Krste Radasa….taj zna da je ostalo još nekoliko točaka sa prošle Sjednice, koje nisam obradio.

Pa krenimo redom…pa do koje točke stignemo…stignemo…Što ne stignem u ovom postu, ostaje za sljedeći…..

10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo pročitao točku dnevnog reda, načelnik Paul Cota je rekao sljedeće:

Kao što se već vidjeli u Proračunu je previđeno za ovu stavku 20.000.00 kuna.
Znači, to je naknada za politički rad, za parlamentarizam i demokratske osnove i rad političkih stranaka, i višestranačje, te za rad Nezavisne liste. S tim da moram napomenut dakle, sredstva koja se uplaćuju prema političkim strankama oslobođena su poreza i ostalih davanja, a sredstva koja su namijenjena za financiranje nezavisnih lista, nisu oslobođena od poreza.

Nakon Načelnika, Pročelnik Žare Suman rekao je slijedeće:

Ovo je cifra od 20,000.00 kuna, a ovdje stoji (u Odluci koja se predlaže op.a) „1% izdataka od Proračuna“, možda bi se ovo trebalo izmijenit?

Načelni Paul Cota- Ti si stavio 1%.

Pročelnik Žare Suman- To je tako u prijedlogu, ali mi ćemo to promijeniti ako govorimo o 20.000.00 kuna, ali ovo je zakonski navedeno ovdje.

Rajko Žulj (HSP)- A koliko bi onda trebalo biti ako je 1% ?

Načelnik Paul Cota- Trebalo bi biti 1% izvornih prihoda u Proračunu, a oni su 2.200.000.00 kuna, znači 22.000.00 kuna.

Predsjednik Zvonimi Bandalo (HSP)- Kako se dijeli taje novac?

Pročelnik Žare Suman- Novac se dijeli srazmjerno, znači koliko stranka ima vijećnika, a u slučaju da promjeni neki vijećnik stranku, onda se uzima obzir status sa konstituirajuće sjednice. Sredstva se doznačuju tromjesečno, a ako se radi o nezavisnoj listi, treba otvoriti poseban račun.

Milan Džapo (HDZ)- Nisam siguran da li ste Žare ovo dobro protumačili, ovdje piše „1% sredstava tekućih izdataka Proračuna općine Promina“. Izdataka, a ne prihoda iz prethodnih godina. Nije to baš samo onda 20.000.00?

Pročelnik Žare Suman- Koliko ima-ima, uglavnom, definicija je 1% sredstava tekućih izdataka Proračuna.

Načelnik Paul Cota-To su sredstva namijenjena za rad vaših političkih stranaka i nezavisnih lista…uglavnom, radi se od 20 do 22 tisuće kuna maksimalno.

Rajko Žulj (HSP)- Ja mislim da je to sve u skladu sa propisima, sad radi li se o 18, 20 ili 22 tisuće to je sve isto…

Predsjednik Zvonimir Bandalo: Tko je za ovakav prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista?

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.Zatim smo prešli na sljedeću točku dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

Ovu točku dnevnog reda moram malo opširnije opisat, te ću je objaviti kao novi post…Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:30 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 05.01.2010.

Plaća Načelnika je....

Kad građane zanima koliku plaću ima njihov gradonačelnik, načelnik...donačelnik, vjerojatno se zapitaju gdje bi mogli pronaći odgovorn na to pitanje?

Krenuti u gradsko poglavarstvo ili općinu, vjerojatno je najlogičniji odgovor na to pitanje, samo pitanje je hoće li Vam tamo rado odgovoriti na vaše zahtjeve?

Ipak, kako sam već jednom pisao, država je doskočila i riješila taj problem.

Ako posjetite web stranicu www.sukobinteresa.hr upisivanjem imena traženog «funkcionera», dobit će te sve podatke vezano uz traženu osobu- odnosno, dobit će te njegovu imovinsku karticu.


Prije godinu dvije, mene je zanimalo kolika je plaća načelnika Općine Promina, i evo što sam tada saznao za sada već bivšeg Načelnika:

Dužnosnik

Ime: ŽARKO
Prezime: DUVANČIĆ
Zvanje: EKON. TEHNIČAR
Plaća: 7.843,49 KN
Stranačka pripadnost: HDZ
Prebivalište: OKLAJ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 3
Boravište: OKLAJ
Stručna sprema: SSSNaravno, kako me onda zanimala plaća Načelnika, sada me još više zanima, jer se ima s čim uspoređivati….

Da li je bivši “rastrošni” načelnik imao veću plaću?Za novog Načelnika Općine Promina imamo sljedeće podatke:

Dužnosnik

Ime: PAUL
Prezime: COTA
Zvanje: MATEMATIČAR-INFORMATIČAR
Plaća: 8.703,43
Stranačka pripadnost: HSP
Prebivalište: OKLAJ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 4

Inače, na već spomenutoj web stranici je navedena I napomena:

Prikazane imovinske kartice digitalizirani su oblik papirnatih kartica dužnosnika Republike Hrvatske. Podaci se kontinuirano provjeravaju, a imovinske kartice u ovoj pretrazi se mjenjaju kada dužnosnici prilože kartice na "Datum stupanja na dužnost" i na "Datum bitne izmjene".


Na "Datum stupanja na dužnost", naš Načelnik je priložio sljedeće podatke:

* * *

Nekretnine

Nekretnina: VINOGRAD
Površina: 4 HA
Lokacija: OKLAJ
Vrijednost: 400.000,00


Pokretnine

Vrsta: OSOBNI AUTOMOBIL
Marka: GOLF II
Godina proizvodnje: 1989.
Vrijednost: 5.000,00

Vrsta: TRAKTOR
Marka: TOMO VINKOVIĆ
Godina proizvodnje: 1983.
Vrijednost: 15.000,00

Marka: SSAVGYONG
Godina proizvodnje: 2007.
Vrijednost: 120.000,00


Napomena

Napomena:
III. PODACI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA
COTA D.O.O. - ZAGREB - DIREKTOR - 1991. - 2008. - 57.000,00

ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA - UPRAVNIM VIJEĆIMA
DRUŠTVO ŠPORTSKE --- OKLAJ - PREDSJEDNIK - 2004.
DVD PROMINA - OKLAJ - PREDSJEDNIK - 2009.

4. POSLOVNI UDJELI I DIONICE
COTA D.O.O. - ZAGREB - 100%

6. IZNOS PLAĆE DUŽNOSNIKA NA GOD. RAZINI
NETO - 104.400,00 - BRUTO - 138.804,00

7. IZNOS PLAĆE BRAČNOG DRUGA NA GOD. RAZINI
NETO - 72.724,92 - BRUTO - 95.786,52

8. DRUGI PRIMICI PREMA VRSTAMA DOHOTKA
OBITELJSKO POLJ. GOSPODARSTVO - IMOVINA BRAČNOG DRUGA - 18.000,00

10. OBVEZE DUŽNOSNIKA - KREDITI - POZAJMICE
KREDIT - IMOVINA BRAČNOG DRUGA - SPLITSKA BANKA - 66.346,77 KN - 2005. - 2012.
KREDIT - OSOBNA IMOVINA - PRIVREDNA BANKA ZAGREB - 9.208,95 E - 2008. - 2012.

NAPOMENA:
NA NAVEDENE IZNOSE KREDITA KOJI SU GLAVNICE TREBA PRIDODATI I PROMJENJIVU KAMATNU STOPU
Podaci o imovini bračnog druga:
Podaci o imovini malodobnog djeteta/djece:

* * *


Možda nije loše usporediti plaću našeg Načelnika sa načelnicima u susjednim općinama?

Evo i tih podataka:

* * *
Dužnosnik

Ime: JOSIP
Prezime: SUČIĆ

Zvanje: ELEKTROTEHNIČAR
Plaća: 3.950,00 KN VOLONTERSKI
Stranačka pripadnost: HSP
Prebivalište: OTAVICE
Broj djece: 0


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA RUŽIĆ
Sjedište ureda: GRADAC

* * *Dužnosnik

Ime: BRANKO
Prezime: DŽELALIJA

Zvanje: DIPLOMIRANI EKONOMIST
Plaća: 9.340,00
Stranačka pripadnost: HSP
Prebivalište: UNEŠIĆ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 3
Boravište: ŠIBENIK
Stručna sprema: VII/ DIPL. ECC.


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE UNEŠIĆ
Institucija: OPĆINA UNEŠIĆ
Sjedište ureda: UNEŠIĆ

* * *
Dužnosnik

Ime: DAMJAN
Prezime: BERIĆ

Zvanje: DIPL.ECC.
Plaća: 9.994,75
Stranačka pripadnost: SDSS
Prebivalište: ORLIĆ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 1
Boravište: ORLIĆ
Stručna sprema: VSS


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA BISKUPIJA
Sjedište ureda: ORLIĆ

* * *
Dužnosnik

Ime: IVAN STJEPAN
Prezime: BAJAN
Zvanje: DIPL.OEC.
Plaća: 8.500,00
Stranačka pripadnost: HDZ
Prebivalište: KIJEVO
Bračni status: NEOŽENJEN
Broj djece: 0
Stručna sprema: VSS


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA KIJEVO
Sjedište ureda: KIJEVO

* * *

Dužnosnik

Ime: MILOŠ
Prezime: SAMARDŽIJA

Zvanje: DIPL. IUR.
Plaća: 10.222,00 KN
Stranačka pripadnost: NEOVISNI
Prebivalište: PAĐENE
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 2
Boravište: PAĐENE
Stručna sprema: VSS


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA ERVENIK
Sjedište ureda: KNIN

* * *Plaću načelnika treba gledati i u odnosu na broj zaposlenih u općini, veličinu tima s kojim vodi općinu, ali to je već malo teže provjeriti....

Je lipa ova transparentnost, kad ne ovisi o lokalnoj vlasti....Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (3) - Link posta

nedjelja, 03.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (4. dio) Naknada donačelniku

Prošli post, završio sam sa točkom dnevnog reda u kojoj je usvojen Proračun Općine Promina za 2010 godinu.
Još moram obraditi preostalih pet točaka dnevnog reda….

Pa krenimo redom:

9. Usvajanje prijedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina

Prošla vlast je često bila kritizirana zbog rastrošnosti kad su plaće u pitanju…ali donačelnik zadnjih osam godina, koliko je meni poznato, nije primao nikakvu naknadu, odnosno, svoj posao je radio volonterski.
Zanimljivo je kako se rastrošnost različito gleda iz očiju vlasti i opozicije, i kako se nekadašnja opozicija brzo navikne na visoke troškove bivše vlasti…pa te iste troškove koji su nekad bili previsoki…još i poveća za 30-40% pa i više…

Ali vratimo se ovoj točci dnevnog reda…

Nakon što je Predsjednik Bandalo pročitao točku dnevnog reda….te predložio Odluku koju smo trebali donijeti…ali samo bez točno određenog iznosa koji se predlaže…uslijedila je rasprava….

Milan Džapo (HDZ)-Koja su zaduženja donačelnika, i što on za sada radi?

Načelnik Paul Cota- Za sada će se baviti cestom, održavanjem cesta jer je on inženjer prometa…Kad se otvore web stranice Općine Promina, onda će odgovarati na određene upite iz svog djelokruga…imat će posla…odlazit će na seminare…na neke druge skupove gdje ja ne mogu stići. Trenutno nije bio previše uključen u aktivnosti, jer jednostavno ja mu ne mogu dati nikakvu nadoknadu za rad..i ovo što dolazi i što je dolazio na Vijeće…nije mu ni to plaćeno. Vi dobijete naknadu, a on tu sjedi pet, šest sati i ne dobije ništa…Ne donosim Odluku o naknadi ja, nego je donosite Vi.

Milan Džapo (HDZ)- Zašto on onda ne bi profesionalno obavljao posao donačelnika u našoj Općini?

Načelnik Paul Cota: Zato što on ima profesionalno svoj posao, on nije nezaposlen… ne može biti zaposlen na dva mjesta….

Milan Džapo (HDZ)-Da ne bi ispalo da imam nešto protiv naknade…ali ne znam kako će donačelnik stići sve ovo obavljati što ste Vi nabrojili, s obzirom na svoje profesionalne obaveze….ali ako to čovjek sve uspije..onda možemo o toj naknadi razgovarat.

Tihomir Budanko (HDZ)- Ako pričamo o naknadi, onda je to pitanje specifikacije odnosno sistematizacije što će donačelnik raditi, kako bi znali da li je neka naknada malo ili puno…ovako pričamo malo napamet…

Sanimir Sarić (NL)- Mi po poslovniku znamo što radi Vijećnik, znamo što radi Načelnik po Statutu Općine Promina…a za Donačelnika nemamo opisanu njegovu ulogu….Ne bi bilo loše da opišemo njegove poslove…(prekida izlaganje Načelnik)

Načelnik Paul Cota-Donačelnik nije profesionalac, ne možemo mi njemu staviti u zaduženja nešto što jest njegovo zaduženje, jer on nije profesionalac..

Sanimir Sarić (NL)- Nismo ni mi profesionalci, pa primamo naknadu, i on može primati naknadu kada je s nama na Vijeću.

Pavao Džapo (HDZ)- Mi će mo nekakvu Odluku o naknadi večeras sigurno donijeti, ali vraćam se na početak večer…pa sam sastavio:
Općina Promina –Načelnik, donačelnik, tajnik, pročelnik, financijski referent, komunalni redar, čistačica, …znate li Vi da to ni najjače istarske općine ne mogu podnit?-ja vam to garantiram. Nije problem hoće mo li se mi za Džaju dogovoriti 300, 400, 500 …1500 ili 2000 kuna….Uopće se nema vizije… Nema se vizije ljudi moji…Čovjek sjedi ovdje…tri puta dolazi…Oprosti Džaja…ne želim te poniziti…Čovjek kao donačelnik dolazi tri, četiri puta na Sjednicu vijeća, sidi i nije prozborija javno. Ako je to vizija, da mi donesemo čoviku tisuću kuna….pa nije on socijalni problem da mu mi dajemo 1000 kuna…ili 500 kuna…Čovjek je vjerujem ako se prihvatio tog posla, spreman to odraditi i zaraditi tih 300, 500 ili 1500 kuna. A to što je Sanimir govorio vezano uz Statut i Poslovnik… Načelnik je taj koji određuje posao za donačelnika, i ovlasti koje će mu dati i koje će poslove obavljati. Ako se čekalo da mi donesemo naknadu, da bi njemu Načelnik dao poslove i zadatke….


Načelnik Paul Cota- Ne mogu mu dati poslove ako mu ne mogu pokriti troškove.

Pavao Džapo (HDZ)- Načelniče niste u pravu….Možete priznati da jednom niste u pravu…

Rajko Žulj (HSP)- Do sada smo nekoliko puta razgovarali na Vijeću o ovoj Odluci..i složili se da donačelnik treba imati naknadu…Evo ja predlažem 1500.00 kuna, a vi dajte svoj prijedlog.

Tihomir Budanko (HDZ)- Nije bit u novcu, nego da se napiše što će čovjek raditi, koliko će mu vremena oduzimati…

Načelnik Paul Cota-Vi prvo trebate donijeti Odluku, pa ću ja to napisati.

Sanimir Sarić (NL)- To je obratan smjer donošenja Odluke.

Milan Džapo (HDZ)- Taman sam htio reći…Mi idemo odostraga prema naprid…Kad se radi o tajnici…kad se radi o pročelniku…kad se radi o komunalnom redaru…Mi smo sve to trebali dobiti na papiru…poslovi..radni zadatci svih njih…Znači, plan rada…što će ti ljudi raditi…

Rajko Đomlija (HSP)- Vi ste već pet, šest puta ovu temu odgađali, i svaki put mijenjate definiciju…

Milan Džapo (HDZ)- Ova tema uopće nije bila načeta na Vijeću, barem kad sam ja bio na Vijeću…Ja dva puta nisam bio…

Sanimir Sarić (NL)- Ma nije bila, ovo je službeni razgovor kad vi stavite Odluku o naknadi…to je službeni razgovor…A ovo do sada, kao što je prošli put nakon sastanka rečeno što vi milite o naknadi za donačelnika…a mi pogledamo po prostorije a njega uopće nema… nismo mislili ništa onda … Nemojmo se zavaravat…Nije nitko protiv toga da mu se da naknada. Ja vjerujem da je čovjek sposoban i da može raditi posao koji mu se da, ali trebamo ga definirat.

Načelnik Paul Cota- Ovu Odluku donosi isključivo Općinsko vijeće, ja ću se povući, a vi kad završite pozovite me, a to predlažem i donačelniku.

Sanimir Sarić (NL)- Mi to možemo završiti i odmah da ne prihvatimo Odluku, ako se vi tako ponašate prema nama.

Tihomir Budanko (HDZ)- Načelnik mora odrediti posao za koji će donačelnik biti odgovoran.

Pavao Džapo (HDZ)- Da mi se razumijemo, Paul je sad otišao, ali ja ću mu reći kad se vrati….On je nama trebao dati prijedlog sa iznosom koji predlaže…

Rajko Đomlija (HSP)- Mi u ovom slučaju možemo tražiti još pobliže objašnjenje djelokruga donačelnika.

Sanimir Sarić (NL)- To je upravo ono što mi i tražimo. Da li je profesionalac ili nije, o tom se odlučivalo 15 dana nakon dobivenih izbora…Tada su odlučivali dali su volonteri ili profesionalci…Ovo je druga priča… Naš je uvjet da ovdje rečemo iznos to da vidimo što čovjek radi… pa zar je to tako težak uvjet koji mi postavljamo?
Jeli to težak uvjet za ovo Načelniče? Vama je to problem pa izađete vani „i ko vas šiša“…jer nećete reći što će čovjek raditi. Pa i njega zanima što će raditi. Pa nije ni njemu da bude fikus ovdje.

Načelnik Paul Cota-Bit će zadužen za realizaciju programa.

Sanimir Sarić (NL)- Napismeno, načelniče, sve se donosi napismeno…Vi uvijek donosite nešto „u zraku“. Napišite to napismeno.

Načelnik Paul Cota-Neka ovo uđe u zapisnik…

Sanimir Sarić (NL)-Prije nego što se predloži ovakva Odluka, prethodi opis radnog mjesta…

Načelnik Paul Cota- Nisam ja predložio ovu Odluku, shvati to, i ne znam zašto mene prozivaš?

Sanimir Sarić (NL)-Meni je logički da Vas pitam, pa tko je onda predložio ovu točku dnevnog reda ako niste Vi? Zone tko je preložio ovu točku dnevnog reda?

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Ja ako sam ja potpisnik poziva.

Sanimir Sarić (NL)- Da li je netko tebi predložio ovu točku dnevnog reda, ili je baš ti predlažeš?

Predsjednik Zvonimir Bandalo-Dao mi je materijale (Načelnik) Paul.

Sanimir Sarić (NL)- Pa eto Paule odaklen je priča…opet se vrtimo u krug…

Krste Radas (NL)- Da bismo govorili o visini naknade, treba imati osjećaj što je to donačelnikov zadatak…pa da možemo reći radit će puno-neka puno dobije…radit će malo-neka malo dobije. Ali ja ovdje uopće nemam osjećaj što bi on to radio konkretno, pa čak i nekad dežurstvo u Općini kad načelnika nema isl..

Rajko Đomlija (HSP)-On njemu prepušta ovlasti kako situacija zahtjeva…

Krste Radas (NL)-Da…ali koliko to vrijedi?

Rajko Žulj (HSP)- Mi smo mogli donijeti odluku da kao Vijećnici primamo naknadu 1000 kuna mjesečno, a da na nijednu Sjednicu ne dođemo!-Da dobijemo 12,000.00 kuna godišenj!

Sanimir Sarić (NL)- Mogli smo, ali nismo!

Rajko Žulj (HSP)- Ako mi ne budemo zadovoljni sa radom donačelnika, nakon njegova izvješća, onda mu možemo skinuti naknadu.

Načelnik Paul Cota- Ja ne mogu na donačelnika prenijeti ni jedne ovlasti, niti donijeti Odluku o prenošenju ovlasti na njega ako mu ne mogu osigurati naknadu.

Sanimir Sarić (NL)-To je načelniče čista ucjena. Sad će te Vi nas malo ucijeniti, pa ćemo se mi prepast.

Načelnik Paul Cota-Rekao sam ti što je čovjek po struci. Da je inženjer prometa. Da će biti zadužen za realizaciju programa koji su vezani za programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. To je samo jedna od djelatnosi koji će on dobiti, a sasvim sigurno taj je resor gdje ja nisam doma, ja ću to prenijeti na njega, da bude tu nekakav interni nadzor, da bude tu prilikom izvođenja radova, primopredaje radova, ukazivanja na određene nedostatke ili prijedloge ili ne znam što drugo.
Što se tiče ostalog… Vidjelo ste u službenim putovanjima da ću ja najmanje 50 puta biti na službenim putovanjima, pa ako je čovjek u mogućnosti bit će moj zamjenik, obavljat će poslove u Općini Promina koje ja radim, ali ja ne mogu specificirati i taksativno navesti što će on to raditi.

Tihomir Budanko (HDZ)- Što sad da mi Paule rečemo 7,000.00?

Načelnik Paul Cota- Vi recite koliko će te Vi reći…to uopće nije bitno. Ja sam za tu naknadu predvidio stavku u proračunu „Naknade za rad predstavničkih tijela“ u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna.

Pavao Džapo (HDZ)- Kad smo tražili 25.000 za socijalu nismo ih mogli nigdje naći, a sad… Pa recite lipo koliko ste to predvidjeli za donačelnika…Jeli to 50.000.00 kuna ili…

Sanimir Sarić (NL)- Ja mislim da je i donačelniku bolje da ima opis poslova , jer ja kao Vijećnik postavljam pitanja po Statutu po Poslovniku pa ih ne dobijem odgovor, a kamoli to da će on raditi posao koji nije opisan. Pa tek onda nikakva prava neće imat, i uvijek će biti kao fikus. Ako on ima opis poslova, moći će reći „Ja to radim-Paule pusti me ja ću to napravit“, a ovako ne može jer ćeš mu ti Paule ulijetat i ometat Ga. Do sada čovjek vjerojatno ništa nije radi, evo može i sam komodno reć. Otišao je možda na nekoliko sastanaka koja ste Vi smatrali nebitnim, pa ste ih povjerili njemu. A čovjek je ipak inženjer, i treba mu dati posao, to je moje mišljenje, moj stav. Mislim da je glupo, da nema opisa poslova, a osnova svakog radnog mjesta je opis poslova. Bilo koji posao u životu da radite.

Rajko Žulj (HSP)- Ajmo onda stavit da uopće ne postoji donačelnik.

Sanimir Sarić (NL)- Ja sam upravo rekao suprotno, da čovjeku treba dati posao. Napišimo na papir zaključke, papir trpi sve, ali nas i obavezuje, što je najbitnije obavezuje nas.


Načelnik Paul Cota-Molim vas..možete li barem malo biti u sebi pošteni i iskreni, i ne očekivati ovdje nikakve podvale i nekakvo ismijavanje, ruganje. Dajte se malo skoncentrirajte. Jel' vi znate gdje je Općina bila nakon izbora? ….Kad sam ja postao Načelnik i on donačlenik, Općina je ušla u blokadu. O kakvim to poslovima mi možemo pričati dok je Općina u blokadi? Općina je izašla iz blokade prije dva dana. Sad je pravo vrijeme da razgovaramo, da govorimo projekciji proračuna za iduću godinu. Što sam ja njemu mogao povjeriti kad mu ne mogu dati lipe?


Tihomir Budanko (HDZ)- U Proračunu je predviđeno koliko znamo, i što vidimo negdje oko 30.000.00 kuna, što znači da je to negdje 1500.00 kuna naknade…Milim da bi se čovjek mogao u tih 1500 kuna angažirat za ono što mu se dade posla…

Pavao Džapo (HDZ)- Ovdje se vraćam na ono što je Krste maloprije spominjao…Dakle, govorimo o naknadi od 1.500.00 kuna, i o poštivanju svog redovnog radnog vremena koje profesionalno obavlja, posla s kojim se bavi…Bojim se da će to teško biti uskladiti, te da će mo doći u situaciju za dva tri mjeseca ili četiri da kažemo..nije to to..ajmo sad smanjivat. Ali apsolutno podržavam ovo što se kaže; Nek' se ide sa 1500 kuna, ali mislim da je u ovom, konstalaciji svega da je ovo velika cifra. Ja sam za to da bude stalna naknada, ali da bude manja, pa da je korigiramo kroz neko vrijeme..

Mladen Ujaković (HSP)- Ja gledam vas sve kao ozbiljne ljude. Maloprije tražite naknadu za djecu da bi ih zadržali na ovom prostoru itd… Sad vidim koliko vi želite zadržat mlade ljude. To je rezultat ovog što vi sad pričate. Vi ga želite potjerati…

Pavao Džapo (HDZ)- Apsolutno ste u krivu, ne znam iz čega ste to izvukli?

Krste Radas (NL)- Ja polazim od sebe. Ja ne bi pristao da radim nešto što nije definirano, ni za koju lovu. Ja polazim od sebe.

Načelnik Paul Cota- Ali to nije moj prijedlog. Vi morate shvatit da sam ja bio prvi da se njemu ne isplaćuje naknada, jer mu ne mogu nikakav opseg poslova prenijeti do sada. Međutim sada, povećanjem obima posla, i od iduće godine, meni treba pomoć. Zašto ću ja tražiti nekoga izvana, ako mogu zaposliti njega na tim određenim stvarima.

Krste Radas (NL)- Pa napiši to Paule, pa ćemo reći „To je to bravo“. Problem je samo forma, ali to je i suština.

Milan Džapo (HDZ)- Ovo što je Mladen maloprije rekao, to je za mene uvredljivo. Mi smo maloprije razgovarali o socijalnom programu, a ja niti u jednom momentu nisam stavio gospodina u socijalni program.

Tihomir Budanko (HDZ)- Vidjelo smo koliko imamo slobodnog prostora u proračunu…samo treba napisati opis poslova….

Načelnik Paul Cota- Na idućoj sjednici će te dobiti opi poslova koje sam prenio na njega. To ja uporno govorim. Kad vi donesete Odluku o naknadi, sukladno visini naknade ja ću njemu prenijeti dio ovlasti…Nećete vi na temelju ovlasti donositi njemu visinu naknade…
…Sukladno visini vaše Odluke, morate znati da je čovjek zaposlen i da ne može ovdje raditi osam sati…da može doći jednom ili dva puta tjedno…ili uskočiti nešto obaviti usput…da ja nemoram trčati u Zagreb za svaki papir, za svaki razgovor…Neću ja ići za projekt nerazvrstane ceste gore…Ima čovjek koji će referirati se o tome i otići tamo..

Tihomir Budanko (HDZ)- Nije on cestovni smjer, ja mislim da je on željeznički smjer?

Donačelnik Dalibor Džaja – Je, željeznički smjer, tehnologija željezničkog prometa.

Načelnik Paul Cota- Daleko je opet bliže njemu nego meni…..


Predsjednik vijeća Zvonimi Badnalo- Znači imamo prjedlog od 1500.00 kuna, ima li netko drugi prjedlog?

Krste Radas (NL)- Ja imam prijedlog. Moj je prijedlog da se ova Odluka donese nakon što se da opis poslova, i ništa više.

Sanimir Sarić (NL)- To je naš prijedlog, odnosno mi zbog toga ovu Odluku ne prihvaćamo.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo: Tko je za Odluku da se donačelniku Općine Promina dodjeli naknada od 1,500.00 kuna mjesečno, s tim da Načelnik za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća dostavi materijale, opis poslova itd. da je ovih 1,500.00 kuna pokriveno?

Za je glasalo 9. vijećnika (svi nazočni iz HSP-a i svi nazočni iz HDZ-a)
Protiv su bili 2. Krste Radas(NL) i Sanimir Sarić (NL).Ovim je završila i ova točka dnevnog reda….a ostale su još točke:


10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći socijalno ugroženim Promincima ( Rajko Đomlija, obitelj pokojnog Željka Sarića, nastradaloj obitelji Radas, i obitelji Dujić kojoj je nedavno izgorjela kuća

13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza računovodstvenom referentu Nedjeljku Džepini.


Ali…mislim da je ovaj post prilično dug…tako da ostatak priče ide u nekom drugom postu……


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 02.01.2010.

Paško Bikić-Prominske beside III

Photobucket


Subota je na promina.blog.hr-u, dan rezerviran za prominski riječnik, autora Paška Bikića, a ovaj post, posvećen je slovu „B“


Prije rječnika, evo opet i KRATICA koje se koriste u rječniku:


gl—glagol
gl. im.—glagolska imenica
hip.—hipokoristik
im.—imenica
imp.—imperativ
izg-—izgovor
m—muški rod
mn—množina (plural)
pren.—preneseno značenje
prid.—pridjev
prij.—prijedlog
pril.—prilog
pl. tan.—pluralia tantum
sr—srednji rod
u. č.—upitna čestica
uski.—usklik
v.—vidi
vezn.—veznik
zam.—zamjenica
zb. im.—zbirna imenica
ž—ženski rodB


Baba…. i— baka, ali i punica
Babica ...i— primalja, ali i krajnji kolac u vinogradu
Babić ….m— vrsta grožđa u Promini (ne osobite kakvoće)
Babine …i pl. tant. — vrijeme poslije poroda, posjet porodilji (obvezno se nose fritule)
Babuška .i — izraslina na hrastovoj grančici u obliku loptice
Badalj ….m— duga, obično bijela dlačica koja izraste
na neuobičajenom mjestu na tijelu
Badanj …m— vrsta bačve, obično s jednim dnom (za varenje mašta), ako su oba dna jedno je manje od drugoga
Badnjak .m— dan uoči Božića — Badnji dan, posječeno drvo koje se na Badnje veče unosi u kuću i polaže na ognjište
Badža ……ž— otvor na krovu za izlazak dima s ognjišta
Bagatela. i— sitnica, mala vrijednost
Bagav prid. — teško pokretan, s manom u nogama
Bagaža …..i — prtljaga, pren. rulja koja nije vrijedna pažnje
Bagulina ž— lakši i na vrhu savijen drveni štap
Baja…ž— buba, kukac
Bajam….. m — badem, mendula
Bajati ……gl— zavoditi, čarati, varati nekoga prikazujući neistinu za istinu
Bak ………m— bik
Bakra …….ž— zemljani sud za pripremanje hrane na ognjištu
Bakšiš….. m— sitna nagrada, napojnica
Baktiti…...gl— udarati nogama o pod (tlo)
Bala ……...ž— smotak, svežanj
Balati ……gl— plesati, igrati
Balandijerija…ž— loza divljaka, podloga za dublje zemlje Balarica……i— naprava za pravljenje bala (sijena)
Balin….. m— olovna ili čelična kuglica, sačma, kuglični ležaj
Balinera…..i— naprava u koju se smještaju kuglični ležajevi
Balkon…..m— prozor
Balota…. i — kugla, drvena kugla u balotanju (boćanju)
Balotati (se).. gl— igrati balote, boćati se
Balučka…..ž.— divlja lukovica
Banak…..m— pult, tezga (u dućanu)
Banda….ž— strana (s druge bande)
Bandati….gl— govoriti u snu ili u vrućici, buncati, nesuvislo govoriti
Bandijera ….i— zastava
Banđen….prid. — opčaran
Banica….i— stari metalni novac koji nije u optjecaju
Banovac….m— srebrni novčić (10 krajcara)
Banuti….gl.— iznenada se pojaviti
Bar…. m— vrsta žitarice — dosta uzgajana u starije doba u Promini
Bara ….ž— zemljište uz rijeku, sjenokoša izložena poplavama
Baraba …..m— grubijan, propalica
Barakokula… ž— marelica
Baratati….gl.— mijenjati, zamjenjivati, rukovati
Barba… m— stric, stariji čovjek, zapovjednik broda
Barbak …m — zapor, drvena poluga za zapiranje vrata
Barbir…m— brijač (brico)
Barilo….sr— stara mjera za tekućinu — 64 litre
Barjak….m— zastava
Barunati….gl.— zadirkivati, dirati
Basati….gl.— hodati u nepoznato, zabasati — zalutati, nabasati — naići (slučajno)
Baška…. pril.— odvojeno, posebno, napose
Baština….i— naslijeđeno imanje, očevina, djedovina
Bataliti….gl.— kvariti
Batić….m— drveni čekić, najčešće s metalnim nastavkom, za tučenje mesa, bakalara
Batimbaša….m — onaj koji upravlja svadbom, »stari svat«
Batimenat….m — sudište, sudska rasprava
Bauk…. m— kukac opnokrilac, hrušt, pren. čovječuljak
Baul… m— vrsta većeg drvenog kovčega
Bauljati….gl.— lutati bez cilja
Baverin….m — podbradak, krpica koja se stavlja djetetu pri hranjenju
Bavrljati….gl.— teško se kretati, teturati
Bazditi….gl.— teško zaudarati, smrdjeti
Be…. uskl.— usklik za dozivanje ovaca
Bećar….m— neženja, lola, momak slobodnijeg ponašanja
Bedevija….ž — kobila, pren. onaj tko se ponaša kao kobila
Begenati….gl. — povlađivati, odobravati, podržavati, hvaliti
Begluk….m— veliko imanje, pren. bogatstvo
Bekina….i— kožica, pren. slabe bekine: neotporan, boležljiv
Belaj….m— neprilika, jad, zlo, nevolja, nesreća
Belava…. i— mlado mlijeko koje se kuhanjem zgruša
Belegija….i— brus za fino brušenje, gladilica
Belemez….m— klipan
Belenguza….ž— svračak rusi (Lanius collurio)
Beljezgati….gl.— govoriti gluposti
Beljiti (se)….gl.— plaziti jezik u znak ruganja
Bembule….ž.mn.— usne — podrugljivo za onoga koji ima velike usne — obisio bembule — kad netko cmizdri
Bena….m/ž — čovjek kratke pameti, budala
Benevreke….ž. pl. tant.— suknene hlače s uskim nogavicama, završavaju s prorezima koji se zatvaraju sponama
Berćulet….m— narukvica
Berekin….m— vragolan, deran
Berlav….prid.— sulud, blesav, arogantan
Berićet…m— obilje, dobar urod, berićetno, blagoslovljeno
Berićetan….prid. — rodan, obilan, blagoslovljen
Berišaljka….ž— jednjak
Besida….ž— riječ, svečani govor
Beštima (breštima)….ž— psovka
Beštija….i— životinja, pren. onaj koji se ponaša kao životinja
Bevanda….ž— lagano vino koje se dobiva dolijevanjem vode u nedovoljno iscijeđeni mast
Bezdanka….i— jama u kršu za koju se ne zna koliko je duboka, v. golubinka
Bičve…. ž.mn. — čarape (ranije pletene isključivo pređom)
Bićerin….m— čašica za rakiju, žmulj
Bijana….ž— mrena, ali i svaka pjega na oku
Bikar….m— mesar, pren. ugojen, jak čovjek
Bilina….i— platnena roba koju mlada donosi u dotu
Biljac….m— pokrivač za krevet satkan od runske vune
Biljet…. m— putna karta
Biljetina….ž— dio posteljine
Bir….m— izabrane loze za cijepljenje, v. navrtak
Bira….ž— pivo
Birati…. gl.— poslovati, imati s nekim posla
Bis….m— ljutina, bijes, bis ga odnio — psovka
Bisage…. i pl. tant.— vreća s dva otvora koja se prebacuje preko ramena ili samara (iz bisaga se sije žito)
Biš ća…. imp. — idi, odlazi, ali i čuđenje u smislu: Ma nemoj mi reći!
Biž…. m— grašak
Bižanija….i — bijeg (stara riječ, vjerojatno iz turskih vremena)
Bjančuk….m— vješalica (samo s jednom kukom)
Bjankarija….zb. im.— donje bijelo rublje
Bjankin….m— pamučni pređeni konac
Bjonda….prid. — svijetla (plava) osoba
Blago….sr— domaće životinje
Blebetati….gl.— govoriti neodgovorno ne vodeći računa o istini
Blejanje….gl. im.— glasanje ovaca, pren. govorenje gluposti
Bleka…. m/ž— tupasta, zaostala osoba
Bliznica….ž— ona koja je donijela dvojke, ali i jedna od rođenih dvojki
Bljuvati….gl.— povraćati
Bocun….m— boca
Bočine….ž.mn. — bokovi, ispuniti bočine — najesti se (udoline između stomaka i bokova kod životinja)
Bodul(-ica)….m/ž — otočanin, otočanka
Bogalj…m— potpuno nesposoban čovjek
Bokal….m— vrč, pehar, v. modrulj
Boket….m— limeni sud s poklopcem za nošenje hrane
Bokun….m— komad
Bolan….prid. — u obraćanju u značenju: bolestan ne bio
Bolučak….m— limena kantica
Bome….pri/.— bogme, Boga mi — zaklinjanje
Bona….prid.— želja: bolesna ne bila
Bonogracija….i— držač zavjesa, zastavnica, karniša
Borme….pril.— bogme
Borša….ž— torba, torbica
Bortati….gl.— bolovati
Bota….i— komad pure (koliko se izvadi drvenom žlicom)
Botilja….ž— bocun od 7 decilitara
Botun….m— oblik dugmeta — za žensku odjeću
Bovan….m— poveći kamen
Brabonjak….m— izmet (ovce, koze, zeca)
Bradva….ž— ručna tesarska sjekira s kratkom drškom
Brana….i— naprava za ravnanje uzoranog zemljišta napravljena od grabova pruća
Branati….gl.—zaravnavati brazde branom, pren. snositi posljedice tuđe pogreške (ni kriv ni dužan)
Brašenčevo….sr— blagdan Tijela Kristova — Tijelovo — deseti dan poslije Duhova — uvijek u četvrtak
Bravče….sr—ovca, koza, pren. mirna osoba, glupa muška osoba
Bravo….pril.— odlično, lijepo (usklik)
Brcati….gl.— obrezivati vinovu lozu ili voćke bez uobičajenih pravila za obrezivanje (toliko da se poreze)
Brecati….gl.— zvoniti posmrtno zvono
Bremica….f — manji drveni sud za vodu (elipsastog dna)
Bremza….i— kočnica
Brenovati….gl.— kovrčati kosu pomoću zagrijane sprave slične kliještima
Breskarno….pril.— blago, mirno, prihvatljivo
Bresunica….ž — trsić kupusa koji u vrtu ostane do kasno u jesen
Breštimadur….m— psovač
Brime….sr — teret koji se nosi na leđima, pren. opterećenje
Brina….ž— predio uz rijeku
Briškula….i— najčešća kartaška igra u Promini
Brižan….prid. — potišten, nevoljan, zabrinut
Brkovi….m.mn— izdanci na trsu vinove loze poslije obrezivanja (dužina 1-2 pupa)
Brljuška….ž— posebno uređeno udubljenje s vodom u kojem se rashlađuju, brljaju svinje
Brmbati….gl.— pretraživati neke stvari — skrivećki
Brnjica…i— spona na remenu (opancima)
Brokva….i— čavao
Brokvati….gl.— proklijati, porasti (klice, pupovi)
Bronza….ž— zvono na konjima, govedima
Bronzati….gl.— glasnije mrmljati (u ljutnji)
Bronzin….m— gusnati ili zemljani sud u kome se pripravlja jelo na ognjištu
Brst….m— ono što se brsti, janjci se tjeraju u brst kada počnu jesti lišće
Brstiti….gl.— jesti lišće s drveta, pren. govoriti gluposti
Brtvela….ž— šarka, pant, okov na kojem stoje vrata
Bruse…. ž.mn — kite, ukrasi od crvene lanete na aljku, v. aljak
Brušket….m— lanac kojim se zapinje timun za komoć u zaprezi
Bruškin….m— četka
Brzica….i— red krajnjih ploča (crijepova) na krovu, mjesto gdje rijeka brže teče
Bubla….i— vrsta mahunarke koja se može jesti sirova
Bubulj….m— kamen veličine šake
Bubuljica….i— prištić
Budžak….m— kut, pren. tijesan prostor
Bukara….ž— smrekov sud iz kojeg se pije
Buklija…. i— čutura, ploška
Bukvica….i— vojna knjižica (očitati nekome bukvicu — reći mu sve što ga ide)
Bul…. m— marka, biljeg
Bula…. i — muslimanka (umotana kao bula)
Bulanje….gl- im-— mahanje sitnicom iznad plamena u svrhu dobivanja kokica od kukuruznih zrna
Bulašica….ž— vrsta iglice za ručno šivenje
Bule (bulin)…m— manja balota koja služi kao cilj u balotanju
Buletin….m— pisamce, ceduljica s porukom
Bumbak…m— pamuk
Bumbažina….i— pamučno platno
Bunar….m— zdenac, studenac, obrađeni spremnik za vodu
Bunjevac….m— naziv za Prominca — katolika (podrugljiv od strane pravoslavaca)
Bura….i— najčešći i jedini hladni vjetar u Promini
Buraća….ž— mješinica s drvenim nastavkom u kojoj se nosilo vino
Burdižati….gl.— lutati, snalaziti se, probijati se nekako
Buret….m— naprava za pročišćavanje žita
Burgija….ž— svrdlo
Burin….m— lagana i ne hladna bura
Burlija….i— drveni sud za vino i rakiju
Burljati….gl.— miješati tekućinu
Butiga….ž— manji dućančić — mješovita roba
Bus….m— više strukova na jednom korijenu (ljutika)
Buština….i— ženska potkošulja
Buža….i— rupa kroz koju se vidi na drugu stranu
Bužalina….ž— veća buža u zidu
Bužati….gl.— vrtiti rupu, provrtati
Bužibanda….m/ž—osoba kojoj se ne može vjerovati, pušimagla


Nastavlja se riječima sa početnim slovom „C“.Oznake: Paško Bikić, Prominski riječnik

- 12:01 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 01.01.2010.

Starački dom Oklaj, smjenjena Jagoda Hrstić

Premda se najavljivalo otvaranje Staračkog doma do kraja 2009-godine, to se opet nije dogodilo, i za koji mjesec, navršit će se 11 godina od postavljanja kamena temeljca, odnosno sedam godina od završetka izgradnje.Ipak, nije da se oko Doma nije ništa radilo zadnjih dana....

Na naslovnici «Šibenskog lista» stoji naslov:

«Politolog na čelu staračkog doma u Oklaju»

Potražio sam na internetu nove informacije vezane uz spomenuti naslov, i pronašao promjenu u Sudskom registru podataka vezano uz «Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju»:

Subjekt: Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj


Zastupnici: Tomislav Ninić, rođen 04.01.1978, osobna iskaznica: xxxxxxx, PU
Šibensko-kninska, Hrvatska

Funkcija- zastupnik

Ovlaštenje- privremeni ravnatelj zastupa ustanovu na način da je dužan pod nadzorom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, obaviti sve pripreme za početak rada ustanove.Koga zanima više informacija u vezi ove teme, neka kupi Šibenski list....


Baš sam se pitao gdje sve «završeni» politolozi mogu pronaći posao?

Eto, tko bi reć da pored tolikih pravnika, socijalnih djelatnika, doktora... politolozi imaju prednost u poslovima ravnatelja staračkih domova?

Ali odmah se sjetim i jedne izreke mog prijatelj koji kaže «Politika je umijeće nemogućeg» ( ako sam je dobro zapamtio), a u istinitost izreke sam se bezbroj puta uvjerio, a vjerojatno i svi vi koji ovaj post čitate.

Sad je logično zapitati se, ako ravnatatelj može biti politolog....a on je na «vrhu rukovodstvene piramide»....kako će se onda voditi računa o stručnosti osoblja koje se bude skrbilo o starcima, zbog kojih se, ako su neki zaboravili ovaj dom i otvara?


Ali, o tom - po tom....
Uglavnom, Jagoda otišla, a Tomislav doša.....


Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

Sretna Vam 2010 godinaSvim posjetiteljima promina.blog.hr-a

Želim sretnu i uspješnu 2010 godinu!!!!

- 00:00 - Komentiraj post (3) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić