_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 08.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (7. dio) socijala i otkaz Nedi Džepini

Vjerojatno je većini puna kapa više ovih postova „Iz života jednog vijećnika“, ali onima na koje se odnose točke dnevnog reda, …sigurno nije svejedno.

Idemo na predzadnju točku dnevnog reda, a nju je Predsjednik vijeća, Zvonimir Bandalo najavio sljedećim riječima:Idemo na treću točku dopune dnevnog reda: Donošenje Odluke o jednokratnoj bespovratnoj pomoći.

Imam tu zamolbu gosp. Rajka Đomlije, vijećnika općine Promina (koja glasi):
-„Molim cijenjeno vijeće, da mi kao nezaposlenom vijećniku dodjeli jednokratna pomoć u iznosu koji dopušta situacija u Općini, a u smislu Božićnice. Kako su mi mjesečna primanja minimalna i nedovoljna za najosnovnije životne potrebe, ne mogu podmiriti sve potrebe za zimu: odjeća, obuća, režijski troškovi, higijena itd. Obratio sam se vijeću za suglasnost a ne osobno Načelniku, zbog toga što mi u ovakvoj ????? (riječ koju nisam dobro čuo/razumio) prilici ne želim raditi, ili zahtjevati bilo što mimo znanja i barem načelne suglasnosti Vijeća Općine Promina, i u smislu časne obaveze vijećnika želim se na kraju ove zamolbe transparentno izjasniti da ukoliko mišljenje cijelog vijeća o ovom bude negativna prihvatit ću to s razumijevanjem bez komentara.

Načelnik Paul Cota-Može se u okviru tekuće pričuve izići s Božićnicom do 1000 kuna, što se tiče proračunskih sredstava za ovu godinu. Na vama je, vi donosite odluku. On se obratio vama, a ne meni.

Rajko Đomlija (HSP)- Ja tražim načelnu suglasnost, ako netko ima nešto protiv, ili jedan ako ima nešto protiv, ja uopće ne želim dalje razgovarat-neću ništa komentirat. Dovoljno je jedan da kaže nešto, ne treba se nadglasavati.

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Evo, načelnik je ponudio…

Pavao Džapo (HDZ)- Ništa Načelnik nije ponudio…Ja nudim Načelniku da u okviru proračunske pričuve donese tu odluku- to je moj prijedlog.

Rajko Žulj (HSP)- Imam i ja jedan prijedlog… Trebalo bi izdvojiti određena sredstva za obitelj Radas, čija je kći nedavno nastradala….Isto tako predložio bi da se pomogne obitelji preminulog Željka Sarića, i također da se pomogne obitelji Dujić čija je kuća nedavno oštećena u požaru….Da se i njima isplati jednokratna novčana pomoć, također iz sredstava pričuve.


Načelnik Paul Cota- Morat će mo vidjet hoće li to biti u okviru proračunskih sredstava ove ili iduće godine.Zaključak je da se Načelniku predlaže da u okviru proračunske pričuve donese tu odluku, te se po ovoj točci nije glasalo.Prelazimo na sljedeću, zadnju točku dnevnog reda:

13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza financijsko-računovodstvenom referentu u Općini Promina, Nedjeljki Džepini.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, dao je riječ predlagatelju ove točke dnevnog reda Pavlu Džapi (HDZ):

Pavao Džapo (HDZ)- Ja kao predlagatelj, mislim da je došlo vrijeme da čujemo nešto više oko toga, naime, prošlo je nekoliko mjeseci. A iz onoga što ja znam, možda netko od vas zna više-netko manje, ja ću u dvije tri rečenice uvodno reći sljedeće:
-Nedjeljki Džepini koja je dvadesetak godina stručni financijski referent u općini Promina, uručen je izvanredni otkaz na način da joj najprije otkaz uručuje Načelnik Općine, s obrazloženjem da se nije pojavila na poslu pet dana. Pa kad se vidjelo da je procedura pogrešna, onda se taj otkaz povlači i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela kao njezin pretpostavljeni daje. Ne znam koji su razlozi navedeni. Iz onoga koliko ja znam kroz moj rad u vijeću, i uopće u Općini, nikada mi nismo imali primjedbe na rad, dakle u smislu izvršavanja njezinih radnih obaveza kao stručnog financijskog referenta…pa me zanima koji su to razlozi otkaza i eventualna šteta koja može proizići iz ovoga otkaza.
Naime, ukoliko se utvrdi da nije bilo razloga za otkaz, a to će nam nadam se Načelnik pojasnit, kako mjeseci idu, spretan odvjetnik može podignuti tu cifru na polovicu našeg proračuna. Načelniče, za uvod toliko..

Načelnik Paul Cota-Razlozi otkaza su navedeni u Rješenju o otkazu. Tako da ih ja ovdje ne bi komentirao, jer je sudski postupak u tijeku.


Pavao Džapo (HDZ)-Načelniče, ja bih Vas molio da kronološki navedete; prvi otkaz, drugi otkaz …ne znam da li ih je bilo još?

Načelnik Paul Cota-Ne znam o kojem prvom otkazu pričaš?

Pavao Džapo (HDZ)-Otkazu koji je potpisao Načelnik Općine.

Načelnik Paul Cota-Opet ti. Da li je taj otkaz uručen, da li ga je stranka primila?

Pavao Džapo (HDZ)-Pa to nam Vi Načelniče recite.

Načelnik Paul Cota-Sad sam ti rekao. Otkaz i razlozi otkaza navedeni su u Rješenju o otkazu. On je donesen i uručen pravovaljano. U proceduri koja je propisana. A što se tiče mogućih pravnih posljedica, to nam ostaje tek da vidimo. A sudski troškovi, troškovi odvjetnika teretit će Općinu. To ne bi bio prvi put da Općina izgubi spor i Općina plati kamate i ostalo. Ne bi bilo ništa novo.

Milan Džapo (HDZ)- Samo, velika je razlika ako se svjesno ide u tako nešto. To je velika razlika po meni.

Tihomir Budanko (HDZ)- Jel' ja mogu Žare pročitati ovo što si ti meni napisao kao odgovor?

Pročelnik Žare Suman- Ja sam tebi uručio, a ti odluči, pitaj Predsjednika vijeća. Činjenice su stavljene na papir.

Tihomir Budanko (HDZ)- Da podsjetim, ja sam prošli puta na Sjednici postavio pitanje „Zašto je na radikalan način prestala služba službenici Nedjeljki Džepina nakon 32 godine radnog staža, od toga 14 u Općini Promina. Te zašto je zbog propusta odgovorne osobe jer se na vrijeme nije odjavilo zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje izgubila pravo na zdravstveno osiguranje i prava preko zavoda za zapošljavanje.
I dali knjigovodstveni servis može po zakonu obavljati poslove koje je do sada obavljala imenovana službenica“.

Odgovor je:

Nedjeljki Džepini je prestala služba u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Promina sa danom 31.07.2009. godine na temelju Rješenja Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina.
Predmetnom Rješenju prethodio je Nalog, te ponovljeni Nalog za izdavanje Rješenja od strane Općinskog Načelnika sukladno odgovarajućim uredbama Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, te Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi.
Na Rješenje o prestanku službe, imenovana službenica je uložila žalbu Općinskom Načelniku, koji je istu odbio 14.09.2009 godine.
Nakon toga imenovana službenica je podnijela tužbu na Rješenje općinskog načelnika Upravnom sudu RH. Predmetna tužba do danas nije riješena.
Dakle, odgovor zašto je imenovanoj službenici prestala služba je sadržan u samom Rješenju i Rješenju o žalbi, odnosno korespodenciji koja prethodi istima.
Glede odjave imenovane službenice na zdravstveno i mirovinskog osiguranja, isto nije obavljeno na vrijeme iz razloga što je ovlaštena osoba bila na godišnjem odmoru.
Ali pokraj činjenice da je imenovanoj prestala služba po sili zakona ona gubi daljnje pravo pa tako i ona preko zavoda za zapošljavanje.
Glede pitanja da li knjigovodstveni servis može po zakonu obavljati poslove koje je do tada obavljala Nedjeljka Džepina , odgovor je da ista obavlja predmetne poslove samo privremeno temeljem ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga sklopljenog između Načelnika i knjigovodstvenog obrta „Aligator“ do 31.12.2009 godine. Jer netko do prijema u službu sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima to mora i obavljati.
Sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, službenik se prima u službu temeljem raspisanog natječaja, oglasa ili pisanim sporazumom čelnika Jedinstvenog upravnog odjela i čelnika druge jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe koja vrši javne ovlasti o prelasku iz jednog tijela u drugo.
Dakle, uz naglasak na privremenom obavljanju poslova knjigovodstvenog servisa i neizvjesnosti sudskog raspleta sa službenicom kojoj je prestala služba isti ne bi mogao u nastavku obavljati poslove, a da to ne bi bilo u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima.

Nakon završetka čitanja Pročelnikova odgovora, Tihomir Budanko (HDZ) pita:
Je li Nedi trebalo dati otkaz? Je li Neda to zaslužila? Jeli to trebalo tako ići radikalno?
Po mome ne.

Pavao Džao (HDZ)- Je li trebalo raspisati natječaj po Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, po uručenom otkazu Nedjeljki Džepini?

Pročelnik Žare Suman- Trebalo bi. Poanta je, zaključak, da se na ovakav način ne može obavljati…

Pavao Džao (HDZ)-Da li smo po zakonu trebali raspisati odmah natječaj ili ići na soluciju koju imamo sad?

Pročelnik Žare Suman-Dalo se mjesta da će sud to riješiti, i da će Neda dobiti spor –vratiti se. Uglavnom, mjesec do mjesec i pol može biti lufta u zapošljavanju.

Denis Bronoć (HDZ)- Mene interesira što je ona vama smetala?

Pročelnik Žare Suman-Ja joj nisam kriv. U Rješenju sve lipo piše. Ja nisam imao nikakvih razloga za njenu smjenu.


Tihomir Budanko (HDZ)- Mi smo mala sredina, i u maloj sredini pravimo nezdrave odnose. Da li je Načelnik bio u pravu kad ti je dao Nalog , ali ti si ipak Pročelnik?


Pročelnik Žare Suman-Da sam odbio Nalog, i ponovljeni Nalog onda bi … Nisam ja ovdje u ovoj Općini bio nikad neka glavešina, uvijek sam u nekom strahu radim…Dao mi je Nalog, i ponovljeni Nalog. Što sam ja mogao da odbijem? Možda bi bilo časno…

Tihomir Budanko (HDZ)-Nije njoj Načelnik dao Rješenje.

Pročelnik Žare Suman-Ja sam dužan postupiti po Nalogu nadređenoga, jedino ne ako je to kazneno djelo ili slično.


Pavao Džapo (HDZ)-Dakle, Pročelnik je proveo samovolju Načelnika?

Rajko Đomlija (HSP)- Al' on kaže da to doživljava uvijek od kad je tu?-Ja sam dobro čuo?

Denis Bronić (HDZ)- Prije ništa nije radio, tek sad je počeo radit.

Rajko Đomlija (HSP)-Ovo bi na sudu imalo svoju težinu kad kaže da je „Uvijek u strahu“?

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Koji je sud nadležan za ovaj spor Žare?

Pročelnik Žare Suman-Upravni sud u Zagrebu, ali to se sporo rješava.

Pavao Džapo (HDZ)-Ja tražim da stavimo dvije rečenice kao zaključak na ovu točku dnevnog reda.
Dakle, na inzistiranje Načelnika neovisno o tom što je Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela neposredni rukovodilac Nedjeljki Džepini da uruči otkaz.. Pod pritiskom višekratnog traženja Pročelnik je uručio otkaz Nedjeljki Džepina

Tihomir Budanko (HDZ)- I zaključak je da Pročelnik nije imao nikakvih primjedbi na njen rad.

Pavao Džapo (HDZ)-To nismo čuli?

Pročelnik Žare Suman-Nemam se ja što izjašnjavat. U Rješenju sve piše. Kao razlog otkaza je naveden izostanak s posla pet dana, i ne položen Državni ispit.

Sanimir Sarić (NL)- Da li je netko Nedu slao na polaganje Državnog ispita u zadnjih godinu dana? Da li joj je to omogućio? Da li joj je pismeno dostavio? Jeste li je Vi pročelniče slali možda?

Pročelnik Žare Suman-U Rješenju od 2002 godine piše, to je Žare Duvančić potpisao, stoji da mora položiti ispit kroz godinu dana…….krivnja bi tu mogla biti na svima pomalo…Sud može uzeti za mjerilo da je svatko malo pogriješio…..


Milan Džapo (HDZ)- Ovdje stoji da onda pet dana nije dolazila na posao. Je li ti stojiš iza toga?

Pročelnik Žare Suman-Ja ću to reći sudu. Neka to riješi sud.

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Imamo sudski spor koji će biti riješen kako sud odluči, i što drugo reći?

Rajko Žulj (HSP)- Odluke su donesene. Je li to trebalo ili nije…

Načelnik Paul Cota (HSP)- Rješenje je uručeno stranci i u njemu sve piše.

Denis Bronić (HDZ)- Možeti li nam pobliže objasniti razloge iz tog rješenja?

Pavao Džapo (HDZ)- Predsjedniče, predlažem da vezano uz ovu zadnju točku, ono što je tajnik rekao uđe u Zapisnik.

Krste Radas (NL)- Ovdje se priča o tome, da li ovo vijeće ima stav o toj Odluci ili nema stav o toj Odluci. Iako postoje neki formalni razlozi da se da otkaz od strane Pročelnika, a po Nalogu Načelnika, ovo vijeće smatra da je takva odluka ipak bila nepotrebna, jer može prouzročiti štetu.

Pavao Džapo (HDZ)- Slažem se…Uručenje otkaza od strane Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela po Nalogu Načelnika, nalazeći zakonske razloge, Općinsko vijeće smatra da nije bilo potrebno niti primjereno učiniti.Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Tko je za ovakav zaključak?

Pročelnik Žarko Suman- Molio bi Pavla da još jednom ponovi zaključak.

Pavao Džapo (HDZ)-U svezi otkaza stručnom financijskom referentu Nedjeljki Džepini, Općinsko vijeće Općine Promina donosi zaključak:
„Otkaz uručen od strane Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela po Nalogu Načelnika, nalazeći zakonske razloge, Općinsko vijeće smatra da nije bilo potrebno niti primjereno učiniti“

Ovakav zaključak je prihvaćen većinom glasova.
Nemam točno zapisano, ali ni na snimci snimljeno tko je sve glasao ZA, a tko PROTIV, a tko bio suzdržan.

Koliko se sjećam svi iz HDZ-a su bili za, kao i dvojica Nezavisni, dok je Rajko Žulj (HSP) bio protiv, a ostali vijećnici HSP-a suzdržani…..
Kad dobijem službeni zapisnik, onda ću nadopuniti ovaj post.


Nakon glasanja…6. Sjednica općinskog Vijeća je konačno završila negdje oko 23 sata…..

....a ja konačno završio postove na ovu temu ……Oznake: Iz života jednog vijećika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić