_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 25.01.2010.

Naknada za korištenje prostora elektrana

Često se na sjednicama Općinskog vijeća Promine, onako usput ili namjerno spomene tema visina naknade koju plaća HE «Miljack»a Općini Promina.

Stekne se i dojam da HE «Miljacka» na neki način zakida Općinu, jer iz godine u godinu uplaćuje na račun Općine sve manje iznose naknade.
Odlučio sam se malo pozabaviti tom temom kako bi nam svima bilo jasno o kakvoj se to zapravo naknadi radi, i zašto ona zadnjih godina konstnstno pada.

Priča o naknadi koliko sam uspio pronaći na internetu počima 1995 godine i to sljedećom Odlukom Vlade RH
(premda je i prije elektrana plaćala određene naknade, ali tada nije bilo Općine (Oklaj) Promina, nego su sredstva uplaćivana Općini Drniš) :


* * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90, 47/90, 61/91, 26/93 i 78/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 1995 godine donijela


ODLUKU

O VISINI NADOKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.
Elektroprivredni subjekti, koji se bave proizvodnjom električne energije, plaćaju nadoknadu za korištenje prostora jedinicama lokalne samouprave (opčinama i gradovima) na čijim su područjima njihovi objekti za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: elektrane) izgrađeni.

II.
Visina nadoknade za pojedinu elektranu utvrđuje se tako da se pripadni koeficijent za obračun nadoknade, iskazan u lipama/kWh, množi s količinom električne energije proizvedenom na njenom pragu u promatranom razdoblju, iskazanom u kWh.
Za elektranu koja je smještena na područjima dvije ili više jedinica lokalne samouprave, ova se nadoknada raspoređuje na svaku od njih, srazmjerno veličini prostora koje su elektrani ustupile na korištenje.

III.
Elektroprivredni subjekti koji se bave proizvodnjom električne energije, obvezni su nadoknedu platiti do konca mjeseca, za električnu energiju proizvedenu u prethodnom mjesecu.

IV.
Nadoknada za korištenje prostora ne plača se za sljedeče elektrane: dizelski električni agregati za vlastite po trebe, hidroelektrane do 500 kW instalirane snage, elektrane na bioplin, elektrane na sunčevu energiju, elektrane na energiju vjetra, elektrane na energiju valova i elektrane na geotermalnu energiju.

V.
Popis elektrana za koje se nadoknada plača, pripadni koeficijenti za obračun nadoknade te raspodjela nadoknade po jedinicama lokalne samouprave na čijim su područjima smještene, sastavni su dio ove Odluke.

VI.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini nadoknade opčinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području ("Narodne novine", broj 47/91).

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1995. godine.

Klasa: 310-02/94-01/03
Urbroj: 5030116-95-3
Zagreb, 6. travnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.
* * * * * * * * * * * * * * *

Nakon Odluke, slijedi “Popis elektrane, jedinični iznosi nadoknada popis gradova i opčina na čijem području su elektrane smještene”, ali mene za sada samo zanima HE “Miljacka” koja Općini Promina plaća naknadu, I evo što možemo pročitati:

* * * * * * * * * * * * * * *
Elektrana HE MANOJLOVAC (tada se još tako zvala primj. a.)
Jedinični iznos nadoknade 0.3852 Ip/kWh
Općina ili grad na čijem području je elektrana smještena Raspodjela %
Oklaj 50.00
Ervenik 22.00
Kistanje 28.00
* * * * * * * * * * * * * * *


Kad pojednostavimo priču, možemo zaključiti da Općina Promina od svakog proizvedenog kWh el.energije na pragu elektrane dobije 50% od 0.3852 Ip/kWh (pomnoženih sa proizvedenim kWh), a drgugih 50% podjele općine Ervenik I Kistanje na čijim se područjima također nalaze objekti elektrane.


Vas na kraju naravno sve zanima koliko je to na kraju novca?

HE “Miljacka” prema podacima koje navodi HEP na svojoj službenoj stranici pod linkom:
http://www.hep.hr/proizvodnja/osnovni/hidroelektrane/jug/nakrki.aspx

proizvodi godišnje “maksimalna godišnja proizvodnja: ('81-'97) Emax = 147 GWh ('74)

Naravno, to je maksimum, a prosjek je negdje oko 117 GWh ili 117,000,000 milijuna kWh.

Kako nam je lakše računati u kunama, nego u lipama, onda je 0.3852 Ip/kWh= 0,003852kn/kWh.

I sada imamo ukupan iznos naknade koji uplaćuje Prominu, Erveniku I Kistanjama HE “Miljacka”:

117,000,000 milijuna kWh x 0,003852kn/kWh.=450,684,00kn

Od tog iznosa, Općina Promina dobije 450,684,00kn x 50%=225,342,00 kuna.


Naravno, sad sve zanima zašto taj iznos nije svake godine isti.

Odgovor je jednostavan.

Dotoka Krke nije uvjek ista, I nekad su godine bogate vodom, a nekad kao zadnjih nekoliko godina globalno zatopljenje ima svoje posljedice….i dotoka je debelo ispod prosjeka.

A možda se I ne radi o globalnom zatopljenju, nego oscilacijama dotoke Krke na način da imamo 7 godina rastuću dotoku Krke, a zatim sedam godina padajuću dotoku Krke (ali to je podatak s kojim se već stručnjaci trebaju pozabaviti.

Uglavnom:

Manja dotoka Krke- manja proizvodnja-manja naknada.


Ono što se može primjetiti kad je sam iznos naknade u pitanju, to je da je on od 1995 godine nepromjenjen.

Logično je zapitati se da li je netko sve ove godine tražio povećanje naknade (s obzirom da je cijena el.energije rasla od 1995 godine)?
Tu ne mislim samo na našu Općinu, nego na sve općine na čijim se područjima nalaze elektrane.


Prije nešto više od godinu dana bio je jedan takav pokušaj u Saboru, ali je propao.
Evo nešto I o tome:


* * * * * * * * *
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODLUCI O VISINI NAKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni)

“Prijedlogom se traži povećanje naknade od 20 posto za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije. O Prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao 20. studenoga 2008.”

* * * * * * * * * *Da skratim priču, zaključak je sljedeći:

“Hrvatski je sabor 21. studenoga 2008. donio Zaključak (70 „za”, 33 „protiv”, 1 „suzdržan”) da se ne prihvaća Prijedlog zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije zbog razloga navedenih u mišljenju Vlade i radnog tijela.”

Koga zanima više, evo link:
http://hidra.srce.hr/arhiva/8/39100/www.sabor.hr/IHS_497_WEB.pdfNadam se da je sada svima jasno sve u vezi ove naknade, odnosno da nitko nikoga ne zakida, jer HE “Miljacka” svake godine u Proračun općine Promina uplati iznose od 200.000.00 kn +/- 20,000,00 kuna ovisno o "Božjoj volji" -koliko će nam Bog kiše poslati.

Oznake: općina promina, HE Miljacka

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić