_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 07.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice

Prije nego krenem s opisivanjem izlaganja nazočnih pod ovom točkom dnevnog reda na Sjednici općinskog vijeća općine Promina, evo nekoliko uvodnih činjenica o prodaji ove građevinske čestice;
Sam početak Natječaja: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09), u svezi s člankom 32. st. 3. i 391. st. 1. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), načelnik Općine Promina 28. rujna 2009. donosi zaključak o raspisivanju

NATJEČAJA

za prodaju nekretnine na području općine Promina.

1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m˛ ili ukupno 3.520,00 kuna
* * *


Drugi dio priče: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Nakon objave na promina.blog.hr-u istog Natječaja, zainteresirani Prominci odlaze u Općinu, ali tamo na oglasnoj ploči pronalaze oglas u kojem se navodi prodaje sasvim druge čestice, točnije „čest. zem. 276/72, površine 500 m“ !!!!

Slijedi reakcija Načelnika (evo što sam napisao o tome na blogu):

* * *
Ukoliko pogledate Oglasni dio Narodnih novina broj 140. objavljene dana 25.11.2009 moći će te pročitati sljedeće:

(1016)

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za prodaju nekretnine na području općine Promina, klasa: 944-01/09-0171, objavljen u Narodnim novinama broj 132 od 4. studenoga 2009., zbog greške u oznaci čestice zemlje.

Općina Promina

* * *


Treći dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PROMINA OPĆINSKI NAČELNIKKlasa : 944-01/09-01/1 Ur.Br: 2182/09-09-01
Oklaj, 17.studenoga 2009 god.Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,126/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09 ) u svezi s člankom 32.st.3. 391 st. 1.i 3.zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99,22/00,114/01, 79/06,141/06 i 146/98 ), načelnik općine Promina, dana 17.studenoga 2009 godine, donosi


ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine na području općine Promina


1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Promina i to :K.O.Oklaj
neizgrađeno građevinsko zemljište, čest.zem.276/72, površine 500 m2.
Početna cijena iznosi 9.00 kuna/m2 ili ukupno 4.500,00 kuna

* * *Četvrti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik o prodaji građevinske čestice nije obavijestio Općinsko vijeće.

Naravno, on to nije ni morao jer se vodio člankom 48, točkom 5. „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ koji za ovlasti koje ima Načelnik (odnosno gradonačelnik i župan) kaže:


* * *
Točka 5.

Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
* * *

Ako se vodimo citatom: „čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, te uzmemo da se radi o izvornim prihodima Općine Promina koji iznose negdje oko 1.800.000 kuna ….
Onda možemo zaključiti da Načelnik može prodati ovu građevinsku česticu, ako njena vrijednost ne prelazi 0,5% od 1.800.000 kuna, a to je negdje oko 9.000 kuna, a da se uopće ne mora savjetovati sa Općinskim vijećem. (ako sam ja dobro razumio sve članke koji se odnose na stjecaje i otuđivanje nekretnina…odnosno „prihode bez primitaka“).Peti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Pod mojim postom pod naslovom:“Prodaje se građevinska čestica u Oklaju! III dio“, možete pročitati sljedeći komentar:

„Općina prodaje česticu koju je Ivan Bandalo kupio i za koju ima rješenje Općine Drniš - Sekreterijat za upravno pravne poslove, Imovinsko pravna služba izdano 27.ožujka.1974.godine - Broj:07-4926/1 - 73Šesti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik Paul Cota, i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Žarko Suman u Oklaju 21.12.2009 godine otvaraju ponude pristigle na Natječaj i o svemu sastavljaju zapisnik u kojem se mogu pročitati imena i ponude za kupnju građevinske čestice sljedećih osoba:

1. Josip Dujić iz Razvođa- 7,125,00 kuna
2. Ivica Tošić iz Razvođa- 37,500,00 kuna
3. Ika Validžić iz Oklaja 10,501,00 kuna

Kako najbolja ponuda u iznosu od 37,500,00 prelazi „0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, a u Zapisniku se navodi da prelazi 8,400,00 kuna, Načelnik predlaže da Općinsko vijeće prihvati ovaj prijedlog i donese Odluku o prodaji građevinske čestice 276/72 k.o. Oklaj, površine 500 m2, Ivici Tošiću iz Razvođa, te da se s istim sklopi kupoprodajni ugovor.Sedmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na 6. Sjednici Općinskog vijeća-Općine Promina, dolazimo do točke dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

(Tek sad dolazimo na samu temu sa Sjednice…)


Načelnik objašnjava postupak kako je Općina Promina postala vlasnik građevinske čestice 276/72 u k.o. Oklaj, te čita dokumente koji potvrđuju vlasništvo u katastru i zemljišnim knjigama.
Opisuje i sam postupak Natječaja, i greške koje su se dogodile prilikom objave istog.

Nakon izlaganja Načelnika, saznajemo od Tihomira Budanka (HDZ) kako je spomenutu česticu kupio njegov djed-punac Ivan Bandalo još 1974. godine.
Kroz prilično živu diskusiju, saznajemo da je Ivan Bandalo stric Predsjednika Vijeća Zvonimira Bandala (HSP).

Otvara se rasprava da li je uopće u redu prodati građevinsku česticu dok se ne zaključi pravo vlasništvo na istom?

Nažalost, sam uvod u ovu točku dnevnog reda nemam snimljen, ali imam jedan dio, iz kojeg se može saznati što se dalje dogodilo sa prodajom ove građevinske čestice, odnosno kako je rasprava tekla:

Evo riječi Predsjednika vijeća Zvone nakon prvog dijela rasprave:
Predlažem da donesemo jedinstven zaključak. Hoćemo li donijeti Odluku da ovaj Natječaj stavimo u mirovanje, ili dok se ne podnese sudski spor, ili dok se ne riješi ….

Tihomir Budanko (HDZ)- „Ja predlažem da se Natječaj poništi i da se o ovom uopće ne odlučuje, jer nije pravovaljana, zbog činjenica koje sam ja iznio“

Načelnik Paul Cota- Na temelju kojih činjenica?

Tihomir Budanko(HDZ)- Na temelju činjenice da je tu parcelu netko kupio, i platio.

Predsjednik vijeća Zvonimi Bandalo- Tko je za to da se ne donese Odluka o prodaji čestice 276/72 k.o. Oklaj?

Tihomir Budanko (HDZ)- Dok se ne utvrdi činjenično stanje!

Mladen Ujaković (HSP)- Trebali bi dati onda određeni rok.

Rajko Đomlija (HSP)- Meni to baš nije razumljivo.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Kako ti nije razumljivo? Ako si ti npr. prodao moju zemlju, i sad ću ja donositi Odluku da dajem nekomu opet tvoju zemlju, zašto ću davat tvoju zemlju“

Rajko Đomlija (HSP)- Može li on (Ivan Bandalo op.a) do sljedeće sjednice podnijeti sudsku tužbu? Jer u tom slučaju bi mi mogli staviti ovo u mirovanje.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Vi odlučite kako hoćete, on je već dao advokatu da podnese ono što Ga sljeduje“ …“On sad dokazuje da je nešto što je on već jednom platio-njegovo.“

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Znači, je'l mi odustajemo od ove Odluke za prodaju čestice 276/72? Odnosno zaključak da Općinsko vijeće odustaje od prodaje građevinska čestica 276/72 dok se ne riješi situacija oko vlasništva zemljišta.

Mladen Ujaković (HSP)- Nema se što riješiti ako je čovjek platio zemlju?

Sanimir Sarić (NL)- Nije riješeno. Općina je vlasnik te građevinske čestice.

Tihomir Budanko (HDZ)- Može se riješiti kako se ne može riješiti. Sve se rješava dogovorom. Plate se troškovi i sve se riješi…

Sanimir Sarić (NL)- Onda se možemo dogovoriti da vlasnik čestice plati troškove koje je imala Općina, te da se poništi Natječaj, da Općina ne bude na šteti?

Načelnik Paul Cota- Ajmo uzet sljedeću hipotetsku stavku; Da je on na toj čestici zemlje izgradio objekat prije 35 godina, kao što je trebao ….(prekida ga…)

Tihomi Budanko (HDZ)- Ali Paule nije ni onaj do njega Krivić koji je odmah do njega napravio ništa. Odmah do nje…prva do nje…

Načelnik Paul Cota-Ja ne znam za ostale, je li taj započeo ikakvu gradnju?

Tihomi Budanko (HDZ)-Nije nikakvu.

Načelnik Paul Cota-Jeli on vlasnik te čestice?

Tihomi Budanko (HDZ)-Je.

Načelnik Paul Cota- To je onda nešto drugo.

Tihomi Budanko (HDZ)-I on se mogao upisat, ali nije (Ivan Bandalo op.a).

Načelnik Paul Cota-To je onda nešto drugo. Mi ispaštamo zbog toga što netko nije napravio svoj posao.
Predsjednik Zvonimir Bandalo- Tko je za to da se po cijeni od 37,500,00 kuna proda građevinska čestica 276/72 Ivici Tošiću?

Za- Nitko
Protiv- Nitko
Suzdržani- Svi nazočni vijećnici.

Načelnik Paul Cota- Odluka nije usvojena, i (Zvone) ideš dalje, riješen problem.

Nakon donošenja ovakve odluke, prešli smo na sljedeću točku dnevnog reda, o kojoj ću pisati u sljedećem postu…..


Osmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Logično je zapitati se što će sada biti sa Natječajem-građevinskom česticom 276/72?-isti ni dan danas nije poništen.

Ako nije poništen, odnosno ako to nije javljeno potencijalnim kupcima, što oni mogu misliti o svemu ovom,.jesu li oni zakinuti?-odnosno da li je Ivica Tošić zakinut, jer je ponudio najbolju cijenu, a ponuda je odbijena?

Priča je mogla krenuti i sasvim drugim tijekom

Evo primjera:

-Načelnik predlaže Općinskom vijeću prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće daje rok od mjesec dana Ivanu Bandalu, da pribavi sve dokaze o vlasništvu nad spornom česticom.
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo dokaže vlasništvo- od prodaje se odustaje
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo ne dokaže vlasništvo nad istom, odnosno ne pokrene na sudu postupak za utvrđivanje prava vlasništva nad česticom, Općinsko vijeće donosi Odluku o prodaji iste.
-Načelnik raspisuje Natječaj za prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće potvrđuje najpovoljnijeg ponuđača.

Moglo je ići i tako… ali nažalost nije..i sad smo tu gdje jesmo.
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 06.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama

Tko redovito prati moje postove koji se bave temom rada Općinskog vijeća Općine Promina, u kojem sam i sam Vijećnik sa Nezavisne liste Krste Radasa….taj zna da je ostalo još nekoliko točaka sa prošle Sjednice, koje nisam obradio.

Pa krenimo redom…pa do koje točke stignemo…stignemo…Što ne stignem u ovom postu, ostaje za sljedeći…..

10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo pročitao točku dnevnog reda, načelnik Paul Cota je rekao sljedeće:

Kao što se već vidjeli u Proračunu je previđeno za ovu stavku 20.000.00 kuna.
Znači, to je naknada za politički rad, za parlamentarizam i demokratske osnove i rad političkih stranaka, i višestranačje, te za rad Nezavisne liste. S tim da moram napomenut dakle, sredstva koja se uplaćuju prema političkim strankama oslobođena su poreza i ostalih davanja, a sredstva koja su namijenjena za financiranje nezavisnih lista, nisu oslobođena od poreza.

Nakon Načelnika, Pročelnik Žare Suman rekao je slijedeće:

Ovo je cifra od 20,000.00 kuna, a ovdje stoji (u Odluci koja se predlaže op.a) „1% izdataka od Proračuna“, možda bi se ovo trebalo izmijenit?

Načelni Paul Cota- Ti si stavio 1%.

Pročelnik Žare Suman- To je tako u prijedlogu, ali mi ćemo to promijeniti ako govorimo o 20.000.00 kuna, ali ovo je zakonski navedeno ovdje.

Rajko Žulj (HSP)- A koliko bi onda trebalo biti ako je 1% ?

Načelnik Paul Cota- Trebalo bi biti 1% izvornih prihoda u Proračunu, a oni su 2.200.000.00 kuna, znači 22.000.00 kuna.

Predsjednik Zvonimi Bandalo (HSP)- Kako se dijeli taje novac?

Pročelnik Žare Suman- Novac se dijeli srazmjerno, znači koliko stranka ima vijećnika, a u slučaju da promjeni neki vijećnik stranku, onda se uzima obzir status sa konstituirajuće sjednice. Sredstva se doznačuju tromjesečno, a ako se radi o nezavisnoj listi, treba otvoriti poseban račun.

Milan Džapo (HDZ)- Nisam siguran da li ste Žare ovo dobro protumačili, ovdje piše „1% sredstava tekućih izdataka Proračuna općine Promina“. Izdataka, a ne prihoda iz prethodnih godina. Nije to baš samo onda 20.000.00?

Pročelnik Žare Suman- Koliko ima-ima, uglavnom, definicija je 1% sredstava tekućih izdataka Proračuna.

Načelnik Paul Cota-To su sredstva namijenjena za rad vaših političkih stranaka i nezavisnih lista…uglavnom, radi se od 20 do 22 tisuće kuna maksimalno.

Rajko Žulj (HSP)- Ja mislim da je to sve u skladu sa propisima, sad radi li se o 18, 20 ili 22 tisuće to je sve isto…

Predsjednik Zvonimir Bandalo: Tko je za ovakav prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista?

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.Zatim smo prešli na sljedeću točku dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

Ovu točku dnevnog reda moram malo opširnije opisat, te ću je objaviti kao novi post…Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:30 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 03.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (4. dio) Naknada donačelniku

Prošli post, završio sam sa točkom dnevnog reda u kojoj je usvojen Proračun Općine Promina za 2010 godinu.
Još moram obraditi preostalih pet točaka dnevnog reda….

Pa krenimo redom:

9. Usvajanje prijedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina

Prošla vlast je često bila kritizirana zbog rastrošnosti kad su plaće u pitanju…ali donačelnik zadnjih osam godina, koliko je meni poznato, nije primao nikakvu naknadu, odnosno, svoj posao je radio volonterski.
Zanimljivo je kako se rastrošnost različito gleda iz očiju vlasti i opozicije, i kako se nekadašnja opozicija brzo navikne na visoke troškove bivše vlasti…pa te iste troškove koji su nekad bili previsoki…još i poveća za 30-40% pa i više…

Ali vratimo se ovoj točci dnevnog reda…

Nakon što je Predsjednik Bandalo pročitao točku dnevnog reda….te predložio Odluku koju smo trebali donijeti…ali samo bez točno određenog iznosa koji se predlaže…uslijedila je rasprava….

Milan Džapo (HDZ)-Koja su zaduženja donačelnika, i što on za sada radi?

Načelnik Paul Cota- Za sada će se baviti cestom, održavanjem cesta jer je on inženjer prometa…Kad se otvore web stranice Općine Promina, onda će odgovarati na određene upite iz svog djelokruga…imat će posla…odlazit će na seminare…na neke druge skupove gdje ja ne mogu stići. Trenutno nije bio previše uključen u aktivnosti, jer jednostavno ja mu ne mogu dati nikakvu nadoknadu za rad..i ovo što dolazi i što je dolazio na Vijeće…nije mu ni to plaćeno. Vi dobijete naknadu, a on tu sjedi pet, šest sati i ne dobije ništa…Ne donosim Odluku o naknadi ja, nego je donosite Vi.

Milan Džapo (HDZ)- Zašto on onda ne bi profesionalno obavljao posao donačelnika u našoj Općini?

Načelnik Paul Cota: Zato što on ima profesionalno svoj posao, on nije nezaposlen… ne može biti zaposlen na dva mjesta….

Milan Džapo (HDZ)-Da ne bi ispalo da imam nešto protiv naknade…ali ne znam kako će donačelnik stići sve ovo obavljati što ste Vi nabrojili, s obzirom na svoje profesionalne obaveze….ali ako to čovjek sve uspije..onda možemo o toj naknadi razgovarat.

Tihomir Budanko (HDZ)- Ako pričamo o naknadi, onda je to pitanje specifikacije odnosno sistematizacije što će donačelnik raditi, kako bi znali da li je neka naknada malo ili puno…ovako pričamo malo napamet…

Sanimir Sarić (NL)- Mi po poslovniku znamo što radi Vijećnik, znamo što radi Načelnik po Statutu Općine Promina…a za Donačelnika nemamo opisanu njegovu ulogu….Ne bi bilo loše da opišemo njegove poslove…(prekida izlaganje Načelnik)

Načelnik Paul Cota-Donačelnik nije profesionalac, ne možemo mi njemu staviti u zaduženja nešto što jest njegovo zaduženje, jer on nije profesionalac..

Sanimir Sarić (NL)- Nismo ni mi profesionalci, pa primamo naknadu, i on može primati naknadu kada je s nama na Vijeću.

Pavao Džapo (HDZ)- Mi će mo nekakvu Odluku o naknadi večeras sigurno donijeti, ali vraćam se na početak večer…pa sam sastavio:
Općina Promina –Načelnik, donačelnik, tajnik, pročelnik, financijski referent, komunalni redar, čistačica, …znate li Vi da to ni najjače istarske općine ne mogu podnit?-ja vam to garantiram. Nije problem hoće mo li se mi za Džaju dogovoriti 300, 400, 500 …1500 ili 2000 kuna….Uopće se nema vizije… Nema se vizije ljudi moji…Čovjek sjedi ovdje…tri puta dolazi…Oprosti Džaja…ne želim te poniziti…Čovjek kao donačelnik dolazi tri, četiri puta na Sjednicu vijeća, sidi i nije prozborija javno. Ako je to vizija, da mi donesemo čoviku tisuću kuna….pa nije on socijalni problem da mu mi dajemo 1000 kuna…ili 500 kuna…Čovjek je vjerujem ako se prihvatio tog posla, spreman to odraditi i zaraditi tih 300, 500 ili 1500 kuna. A to što je Sanimir govorio vezano uz Statut i Poslovnik… Načelnik je taj koji određuje posao za donačelnika, i ovlasti koje će mu dati i koje će poslove obavljati. Ako se čekalo da mi donesemo naknadu, da bi njemu Načelnik dao poslove i zadatke….


Načelnik Paul Cota- Ne mogu mu dati poslove ako mu ne mogu pokriti troškove.

Pavao Džapo (HDZ)- Načelniče niste u pravu….Možete priznati da jednom niste u pravu…

Rajko Žulj (HSP)- Do sada smo nekoliko puta razgovarali na Vijeću o ovoj Odluci..i složili se da donačelnik treba imati naknadu…Evo ja predlažem 1500.00 kuna, a vi dajte svoj prijedlog.

Tihomir Budanko (HDZ)- Nije bit u novcu, nego da se napiše što će čovjek raditi, koliko će mu vremena oduzimati…

Načelnik Paul Cota-Vi prvo trebate donijeti Odluku, pa ću ja to napisati.

Sanimir Sarić (NL)- To je obratan smjer donošenja Odluke.

Milan Džapo (HDZ)- Taman sam htio reći…Mi idemo odostraga prema naprid…Kad se radi o tajnici…kad se radi o pročelniku…kad se radi o komunalnom redaru…Mi smo sve to trebali dobiti na papiru…poslovi..radni zadatci svih njih…Znači, plan rada…što će ti ljudi raditi…

Rajko Đomlija (HSP)- Vi ste već pet, šest puta ovu temu odgađali, i svaki put mijenjate definiciju…

Milan Džapo (HDZ)- Ova tema uopće nije bila načeta na Vijeću, barem kad sam ja bio na Vijeću…Ja dva puta nisam bio…

Sanimir Sarić (NL)- Ma nije bila, ovo je službeni razgovor kad vi stavite Odluku o naknadi…to je službeni razgovor…A ovo do sada, kao što je prošli put nakon sastanka rečeno što vi milite o naknadi za donačelnika…a mi pogledamo po prostorije a njega uopće nema… nismo mislili ništa onda … Nemojmo se zavaravat…Nije nitko protiv toga da mu se da naknada. Ja vjerujem da je čovjek sposoban i da može raditi posao koji mu se da, ali trebamo ga definirat.

Načelnik Paul Cota- Ovu Odluku donosi isključivo Općinsko vijeće, ja ću se povući, a vi kad završite pozovite me, a to predlažem i donačelniku.

Sanimir Sarić (NL)- Mi to možemo završiti i odmah da ne prihvatimo Odluku, ako se vi tako ponašate prema nama.

Tihomir Budanko (HDZ)- Načelnik mora odrediti posao za koji će donačelnik biti odgovoran.

Pavao Džapo (HDZ)- Da mi se razumijemo, Paul je sad otišao, ali ja ću mu reći kad se vrati….On je nama trebao dati prijedlog sa iznosom koji predlaže…

Rajko Đomlija (HSP)- Mi u ovom slučaju možemo tražiti još pobliže objašnjenje djelokruga donačelnika.

Sanimir Sarić (NL)- To je upravo ono što mi i tražimo. Da li je profesionalac ili nije, o tom se odlučivalo 15 dana nakon dobivenih izbora…Tada su odlučivali dali su volonteri ili profesionalci…Ovo je druga priča… Naš je uvjet da ovdje rečemo iznos to da vidimo što čovjek radi… pa zar je to tako težak uvjet koji mi postavljamo?
Jeli to težak uvjet za ovo Načelniče? Vama je to problem pa izađete vani „i ko vas šiša“…jer nećete reći što će čovjek raditi. Pa i njega zanima što će raditi. Pa nije ni njemu da bude fikus ovdje.

Načelnik Paul Cota-Bit će zadužen za realizaciju programa.

Sanimir Sarić (NL)- Napismeno, načelniče, sve se donosi napismeno…Vi uvijek donosite nešto „u zraku“. Napišite to napismeno.

Načelnik Paul Cota-Neka ovo uđe u zapisnik…

Sanimir Sarić (NL)-Prije nego što se predloži ovakva Odluka, prethodi opis radnog mjesta…

Načelnik Paul Cota- Nisam ja predložio ovu Odluku, shvati to, i ne znam zašto mene prozivaš?

Sanimir Sarić (NL)-Meni je logički da Vas pitam, pa tko je onda predložio ovu točku dnevnog reda ako niste Vi? Zone tko je preložio ovu točku dnevnog reda?

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Ja ako sam ja potpisnik poziva.

Sanimir Sarić (NL)- Da li je netko tebi predložio ovu točku dnevnog reda, ili je baš ti predlažeš?

Predsjednik Zvonimir Bandalo-Dao mi je materijale (Načelnik) Paul.

Sanimir Sarić (NL)- Pa eto Paule odaklen je priča…opet se vrtimo u krug…

Krste Radas (NL)- Da bismo govorili o visini naknade, treba imati osjećaj što je to donačelnikov zadatak…pa da možemo reći radit će puno-neka puno dobije…radit će malo-neka malo dobije. Ali ja ovdje uopće nemam osjećaj što bi on to radio konkretno, pa čak i nekad dežurstvo u Općini kad načelnika nema isl..

Rajko Đomlija (HSP)-On njemu prepušta ovlasti kako situacija zahtjeva…

Krste Radas (NL)-Da…ali koliko to vrijedi?

Rajko Žulj (HSP)- Mi smo mogli donijeti odluku da kao Vijećnici primamo naknadu 1000 kuna mjesečno, a da na nijednu Sjednicu ne dođemo!-Da dobijemo 12,000.00 kuna godišenj!

Sanimir Sarić (NL)- Mogli smo, ali nismo!

Rajko Žulj (HSP)- Ako mi ne budemo zadovoljni sa radom donačelnika, nakon njegova izvješća, onda mu možemo skinuti naknadu.

Načelnik Paul Cota- Ja ne mogu na donačelnika prenijeti ni jedne ovlasti, niti donijeti Odluku o prenošenju ovlasti na njega ako mu ne mogu osigurati naknadu.

Sanimir Sarić (NL)-To je načelniče čista ucjena. Sad će te Vi nas malo ucijeniti, pa ćemo se mi prepast.

Načelnik Paul Cota-Rekao sam ti što je čovjek po struci. Da je inženjer prometa. Da će biti zadužen za realizaciju programa koji su vezani za programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. To je samo jedna od djelatnosi koji će on dobiti, a sasvim sigurno taj je resor gdje ja nisam doma, ja ću to prenijeti na njega, da bude tu nekakav interni nadzor, da bude tu prilikom izvođenja radova, primopredaje radova, ukazivanja na određene nedostatke ili prijedloge ili ne znam što drugo.
Što se tiče ostalog… Vidjelo ste u službenim putovanjima da ću ja najmanje 50 puta biti na službenim putovanjima, pa ako je čovjek u mogućnosti bit će moj zamjenik, obavljat će poslove u Općini Promina koje ja radim, ali ja ne mogu specificirati i taksativno navesti što će on to raditi.

Tihomir Budanko (HDZ)- Što sad da mi Paule rečemo 7,000.00?

Načelnik Paul Cota- Vi recite koliko će te Vi reći…to uopće nije bitno. Ja sam za tu naknadu predvidio stavku u proračunu „Naknade za rad predstavničkih tijela“ u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna.

Pavao Džapo (HDZ)- Kad smo tražili 25.000 za socijalu nismo ih mogli nigdje naći, a sad… Pa recite lipo koliko ste to predvidjeli za donačelnika…Jeli to 50.000.00 kuna ili…

Sanimir Sarić (NL)- Ja mislim da je i donačelniku bolje da ima opis poslova , jer ja kao Vijećnik postavljam pitanja po Statutu po Poslovniku pa ih ne dobijem odgovor, a kamoli to da će on raditi posao koji nije opisan. Pa tek onda nikakva prava neće imat, i uvijek će biti kao fikus. Ako on ima opis poslova, moći će reći „Ja to radim-Paule pusti me ja ću to napravit“, a ovako ne može jer ćeš mu ti Paule ulijetat i ometat Ga. Do sada čovjek vjerojatno ništa nije radi, evo može i sam komodno reć. Otišao je možda na nekoliko sastanaka koja ste Vi smatrali nebitnim, pa ste ih povjerili njemu. A čovjek je ipak inženjer, i treba mu dati posao, to je moje mišljenje, moj stav. Mislim da je glupo, da nema opisa poslova, a osnova svakog radnog mjesta je opis poslova. Bilo koji posao u životu da radite.

Rajko Žulj (HSP)- Ajmo onda stavit da uopće ne postoji donačelnik.

Sanimir Sarić (NL)- Ja sam upravo rekao suprotno, da čovjeku treba dati posao. Napišimo na papir zaključke, papir trpi sve, ali nas i obavezuje, što je najbitnije obavezuje nas.


Načelnik Paul Cota-Molim vas..možete li barem malo biti u sebi pošteni i iskreni, i ne očekivati ovdje nikakve podvale i nekakvo ismijavanje, ruganje. Dajte se malo skoncentrirajte. Jel' vi znate gdje je Općina bila nakon izbora? ….Kad sam ja postao Načelnik i on donačlenik, Općina je ušla u blokadu. O kakvim to poslovima mi možemo pričati dok je Općina u blokadi? Općina je izašla iz blokade prije dva dana. Sad je pravo vrijeme da razgovaramo, da govorimo projekciji proračuna za iduću godinu. Što sam ja njemu mogao povjeriti kad mu ne mogu dati lipe?


Tihomir Budanko (HDZ)- U Proračunu je predviđeno koliko znamo, i što vidimo negdje oko 30.000.00 kuna, što znači da je to negdje 1500.00 kuna naknade…Milim da bi se čovjek mogao u tih 1500 kuna angažirat za ono što mu se dade posla…

Pavao Džapo (HDZ)- Ovdje se vraćam na ono što je Krste maloprije spominjao…Dakle, govorimo o naknadi od 1.500.00 kuna, i o poštivanju svog redovnog radnog vremena koje profesionalno obavlja, posla s kojim se bavi…Bojim se da će to teško biti uskladiti, te da će mo doći u situaciju za dva tri mjeseca ili četiri da kažemo..nije to to..ajmo sad smanjivat. Ali apsolutno podržavam ovo što se kaže; Nek' se ide sa 1500 kuna, ali mislim da je u ovom, konstalaciji svega da je ovo velika cifra. Ja sam za to da bude stalna naknada, ali da bude manja, pa da je korigiramo kroz neko vrijeme..

Mladen Ujaković (HSP)- Ja gledam vas sve kao ozbiljne ljude. Maloprije tražite naknadu za djecu da bi ih zadržali na ovom prostoru itd… Sad vidim koliko vi želite zadržat mlade ljude. To je rezultat ovog što vi sad pričate. Vi ga želite potjerati…

Pavao Džapo (HDZ)- Apsolutno ste u krivu, ne znam iz čega ste to izvukli?

Krste Radas (NL)- Ja polazim od sebe. Ja ne bi pristao da radim nešto što nije definirano, ni za koju lovu. Ja polazim od sebe.

Načelnik Paul Cota- Ali to nije moj prijedlog. Vi morate shvatit da sam ja bio prvi da se njemu ne isplaćuje naknada, jer mu ne mogu nikakav opseg poslova prenijeti do sada. Međutim sada, povećanjem obima posla, i od iduće godine, meni treba pomoć. Zašto ću ja tražiti nekoga izvana, ako mogu zaposliti njega na tim određenim stvarima.

Krste Radas (NL)- Pa napiši to Paule, pa ćemo reći „To je to bravo“. Problem je samo forma, ali to je i suština.

Milan Džapo (HDZ)- Ovo što je Mladen maloprije rekao, to je za mene uvredljivo. Mi smo maloprije razgovarali o socijalnom programu, a ja niti u jednom momentu nisam stavio gospodina u socijalni program.

Tihomir Budanko (HDZ)- Vidjelo smo koliko imamo slobodnog prostora u proračunu…samo treba napisati opis poslova….

Načelnik Paul Cota- Na idućoj sjednici će te dobiti opi poslova koje sam prenio na njega. To ja uporno govorim. Kad vi donesete Odluku o naknadi, sukladno visini naknade ja ću njemu prenijeti dio ovlasti…Nećete vi na temelju ovlasti donositi njemu visinu naknade…
…Sukladno visini vaše Odluke, morate znati da je čovjek zaposlen i da ne može ovdje raditi osam sati…da može doći jednom ili dva puta tjedno…ili uskočiti nešto obaviti usput…da ja nemoram trčati u Zagreb za svaki papir, za svaki razgovor…Neću ja ići za projekt nerazvrstane ceste gore…Ima čovjek koji će referirati se o tome i otići tamo..

Tihomir Budanko (HDZ)- Nije on cestovni smjer, ja mislim da je on željeznički smjer?

Donačelnik Dalibor Džaja – Je, željeznički smjer, tehnologija željezničkog prometa.

Načelnik Paul Cota- Daleko je opet bliže njemu nego meni…..


Predsjednik vijeća Zvonimi Badnalo- Znači imamo prjedlog od 1500.00 kuna, ima li netko drugi prjedlog?

Krste Radas (NL)- Ja imam prijedlog. Moj je prijedlog da se ova Odluka donese nakon što se da opis poslova, i ništa više.

Sanimir Sarić (NL)- To je naš prijedlog, odnosno mi zbog toga ovu Odluku ne prihvaćamo.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo: Tko je za Odluku da se donačelniku Općine Promina dodjeli naknada od 1,500.00 kuna mjesečno, s tim da Načelnik za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća dostavi materijale, opis poslova itd. da je ovih 1,500.00 kuna pokriveno?

Za je glasalo 9. vijećnika (svi nazočni iz HSP-a i svi nazočni iz HDZ-a)
Protiv su bili 2. Krste Radas(NL) i Sanimir Sarić (NL).Ovim je završila i ova točka dnevnog reda….a ostale su još točke:


10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći socijalno ugroženim Promincima ( Rajko Đomlija, obitelj pokojnog Željka Sarića, nastradaloj obitelji Radas, i obitelji Dujić kojoj je nedavno izgorjela kuća

13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza računovodstvenom referentu Nedjeljku Džepini.


Ali…mislim da je ovaj post prilično dug…tako da ostatak priče ide u nekom drugom postu……


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 29.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (3 dio) usvajanje Proračuna za 2010 godinu

Evo i 3. nastavka posta sa 6.Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina;

Uglavnom, prijedlog proračuna za 2010 godinu je ipak doživio neke izmjene…..kao što sam i najavio u prošlom postu….

Pošto nisam primjetio neki veliki interes za postove pod ovim naslovom, nastojat ću što više skratiti priču…kako ne bi gubio svoje i Vaše dragocjeno vrijeme bez potrebe…


Evo dijela rasprave i zaključaka na temu Proračuna općine Promina za 2010 godinu:
Prihodovna stavka proračuna 613 „Porezi na imovinu“ povećava se sa planiranih 15.000.00 kuna na 100.000.00 kuna, kako bi se novoosnovanom komunalnom trgovačkom društvu osigurala sredstva za plaće djelatnika na 2010 godinu u dodanom iznosu od 90.000.00 kuna, a preostalih 10.000.00 pomoć građanstvu u novcu.
Prihod će se povećati novim rješenjima za porez na nekretnine (vikendice…nenastanjene kuće)

Pod rashodovnom stavkom „Sufinanciranje troškova prijevoza“ učenika u srednje škole, do sada je stajalo 0.00 kuna. Nakon duže rasprave usvojen je prijedlog da se za tu namjenu pokuša pronaći 45.000.00 kuna, odnosno da se regulira pravno i linija Oklaj-Drniš sa prijevoznikom, kako bi srednjoškolci mogli ostvariti 20% sufinanciranja troškova prijevoza od strane Županije.
Isti iznos treba osigurati i u prihodovnoj strani Proračuna, a Načelnik je obećao da će problem pokušati riješiti kroz stavku „Pomoći iz Proračuna“, te dok se taj prihod ne dogovori, neće moći ići ni natječaj za prijevoz.

Pod rashodovnom stavkom Proračuna „Humanitarna djelatnost Crevenog križa“, stajalo je 0.00 kuna, a nakon dogovora…i pregovora… ta je stavka sada 3.000.00 kuna.
Do ovih sredstava se došlo smanjenjem stavke „3293 Reprezentacija“ sa 25.000.00 kuna, na 22.000.00 kuna. Načelnik napominje da će tražiti od Crvenog križa odrađivanje tih 3.000.00 kuna.

Prihodovna stavka proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, povećava se za 100.000.00 kuna, a sredstva se namjenjuju za stavku rashoda 4213 Cesta Perice-Radasi u dužini od 300 metara. Sredstva se planiraju namaknuti putem Natječaja kojima se previđa rješavanje ovakvih problema…a ako se na taj načina ne namaknu…onda od ceste ništa.

Nakon svih navedenih amandmana, proračun je Predsjednik vijeća, Zvonimir Bandalo dao na usvajanje….te je isti jednoglasno prihvaćen.Oni koji su ove godine ostali zakinuti, te neće dobiti sredstva iz Proračuna Općine Promina za 2010 godinu su:

-Subvencije poljoprivrednicima 0.00 kuna
-Projekt: Uređenje dječjeg igrališta 0.00 kuna
-Sufinanciranje udruga u kulturi 0.00 kuna (KUU Promina)
-Tekuće donacije športskim društvima 0.00 kuna
-Tekuće donacije vjerskim zajednicama 0.00 kuna
-Stipendije i školarine 0.00 kuna
-Sufinanciranje vodovoda Oklaj-Zelići 0.00 kuna
-Tekuće donacije udrugama proiz. Iz Domovinskog rata 0.00 kunaNakon usvajanja proračuna, jednoglasno su prihvaćani zaključci iz sljedećih točaka dnevnog reda:

4.Usvajanje prijedloga odluke o izvršenju proračuna općine Promina za 2010 godinu
5.Usvajanje projekcije prijedloga proračuna općine Promina za razdoblje 2011-2012 godina
6.Usvajanje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Promina za 2010 godinu
7.Usvajanje prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Promina za 2010 godinu
8.Donošenja zaključaka o usvajanju prijedloga srednjoročnog programa izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenko-kninskoj županiji za razdoblje 2009-2012 godina.

A tada je na dnevni red došla točka:

9. Usvajanje prjedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina

…koju ostavljam za sljedeći post na ovu temu…..
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 18:01 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 27.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (2 dio) Prjedlog proračuna Općine Promina za 2010

Evo nastavka mog izvještaja sa 6. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 21.12.2009 godine.


Točka 3.Usvajanje prijedloga proračuna Općine Promina za 2010 godinu


Proračun je obrazložio načelnik Paul Cota sljedećim riječima:Proračun je izrađen temeljem naputaka Ministarstva financija za 2010, 2011 i 2012 godinu, i na temelju tih naputaka i smjernica izradili smo ovaj proračun.

Najbitnija stavka su prihodi:

- Porezi i prirezi na dohodak gdje je planirano 1,211,000,00 kuna,
- Prihodi od imovine 522,000,00 kuna
-Prihodi od administrativnih pristojbi 470,200,00 kuna
-Ostali prihodi koji dolaze sa osnova:
*donacija od pravnih i fizičkih osoba (10,000,00 kuna)
*Prihodi od prodane nefinancijske imovine 30,000,00 kuna, a to su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (20,000,00 kuna), znači prihodi od prodaje zemljišta…
…prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine-a to su prihodi od prodaje stambenih objekata, znači za stanove koji su prodani temeljem dugogodišnjih ugovora o zakupu pa onda sa tih ugovora imamo godišnje otprilike 10,000,00 kuna prihoda.

Što se tiče kapitalnih pomoći iz proračuna, imamo planirane pomoći od 2,948,500,00 kuna.
Od čega su pomoći iz proračuna 2,663,500,00 kuna, što otpada na
-tekuće pomoći u iznosu od 763,500,00 kuna,
-kapitalne pomoći u iznosu od 1,900,000,00 kuna,

Pomoći od ostalih subjekata unutar države 285,000,00 kuna, koje se sastoje od tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika 25,000,00 kuna i ostale kapitalne potpore od ostalih proračunskih korisnika 260,000,00 kuna.

Znači naši sveukupni planirani prihodi su 5.228.700,00 kuna, a rashode smo planirali u iznosu od 5.208.700,00 kuna…..S tim da još imamo i 20.000,00 kuna „izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova“ što je planirano kao temeljni osnivački kapital za osnivanje komunalnog poduzeća.To je što se tiče prihoda, a što se tiče rashoda imamo sljedeće:

Javne potrebe jedinstvenog upravnog odjela pet milijuna kuna….a na stranici 8. (materijala) dodatno se razrađuju rashodi i to:

-Rashodi za usluge 27.000,00 kuna, od čega je 2.000,00 kuna priprema za tisak, i 25.000,00 kuna sam tisak službenog Vjesnika.

-Naknada za rad predstavničkih tijela su u iznosu pod 273.000.00 kuna, a dijele se na:
- rad predstavničkih tijela-znači Vijeće… i planirana je naknada za donačelnika (zajedno 105.000,00 kuna)
-Planirani predsjednički izbori 145.000.00 kuna ( nisu naša izvorna sredstva)
-Reprezentacija 21.000,00 kuna
-Ostali rashodi predstavničkog tijela 2.000.00 kuna (službena putovanja vijećnika ako bude potrebno)

-Tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 20.000.00 kuna ( za to trebamo donijeti odluku danas na ovoj sjednici)

-Zajednički troškovi Jed.upr.odjela (1.059.200.00kn)
- planirano je za plaće, za redovan rad 627.250.00 kuna, tu vidite da je povećanje o odnosu na prijašnji proračun… dakle tu je predviđeno;plaće za Pročelnika, još jedno radno mjesto tajnika, radno mjesto računovođe, i postojeće-znači spremačica/čistačica, i uvodi se još jedno radno mjesto na pola radnog vremena za komunalnog redara.
-ostali rashodi za zaposlene 20.000.00 kuna, tu spadaju božićnica, regres, darovi za djecu temeljem kolektivnog ugovora.
-doprinosi za zdravstveno osiguranje 97,250,00 kuna
-doprinosi za zapošljavanje 10.700.00 kuna

Zatim slijede materijalni rashodi (257.000.00 kuna)
-službena putovanja 20.000.00 kuna
-naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000.00 kuna
-stručno usavršavanje zaposlenika 5.000.00 kuna
-uredski materijal i ostali rashodi 12.000.00 kuna
-energija-(struja i gorivo za službena vozila) 30.000.00 kuna
-sitni inventar, auto gume 8.000.00 kuna
-usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000.00 kuna, s tim da tu moram napomenuti da je tu telefon fiksni i mobilni, usluge poštanskog prijevoza i trošak interneta u iznosu od 700,
00 kuna mjesečno.
-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000.00 kuna
-usluge promidžbe i informiranja 8.000.00 kuna…tu su Narodne novine, tu je službeni vjesnik, tu je Šibenski list i objave za natječaje koje mislimo raspisati.
-komunalne usluge 10.000.00 kuna-to je voda u Općini i voda na hidrantu
-zakupnine, najamnine lising 28.000.00 kuna –za vozilo temeljem dugogodišnjeg ugovora o lisingu
-intelektualne usluge 50.000.00 –usluge odvjetnika, knjigovodstva dok ne riješimo temeljem natječaja i zaposlimo novu osobu, ugovori o djelu za razno razne druge poslove koji budu eventualno iskrsnuli
-računalne usluge 10.000.00 kuna-Znači novim računovodstvom morat ćemo imati nove računovodstvene programe…sa novim računalima (rad samog operatera tekuće održavanje samih programa).
-ostale usluge 2.000.00 kuna-razne ovjere javno bilježničke pristojbe
-premije osiguranja 16.000.00 kuna
-članarine –udruzi općina 2.000.00 kuna
-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.00 kuna

-ostali financijski rashodi –usluge platnog prometa 10.000.00
-zatezne kamate 2.000.00 kuna
-ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000.00 kuna- to su predviđeni troškovi postupka u sporu sa Novogradnjom, za postupke vještačenja ili što nas već bude čekalo.

-nepredviđeni rashodi do vidine proračunske pričuve 23.000.00 kuna

-ulaganja u računalne programe 10.000.00

Javni red i sigurnost…
-tekuće donacije prema JVP Grada Drniša 10.000.00 kuna
-tekuće donacije za naš vlastiti DVD Promina 70.000.00 kuna

Ekonomski poslovi (gospodarstvo)
-program razvoja poljoprivrede 20.000.00 kuna (subvencije poljoprivrednika-opskrba vodom)

Glava 4-komunalna djelatnost (2.116.500.00 kuna op.a)
-održavanje javnih putova i ner. cesta 20.000.00
-komunalne usluge 10.000.00 kuna- to je predviđeno za naše vlastito komunalno poduzeće, za održavanje javnih zelenih površina u centru Oklaja
-kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 90.000.00 –financiranje novoosnovanog trgovačkom poduzeća vlastitog komunalnog dok ono ne počme uprihodovati vlastiti kapital sa osnova prikupljanja sredstava od naplate odvoza smeća i naplate grobarine i zakupa i održavanja tih groblja, znači planiramo im pomoći sa 90.000.00 kuna dok oni ne stanu na vlastite noge, a ako bude potrebe, onda ćemo izmjenama i dopunama taj iznos i povećati.

-energija 265.000.00 kuna- trošak energije za javnu rasvjetu
-održavanje rasvjete 36.000.00 kuna
-energija crpne stanice Oklaj 1.000.00 kuna

-Projekt izgradnje objekata i uređaja vodoopskrbe 71.000.00 kuna-održavanje postojeće vodovodne mreže prema programu županijskog vodovoda.-Šibenskog Vodovoda i odvodnje.

-deratizacija i dezinsekcija 18.500.00 kuna
-zdravstvene i veterinarske usluge 5.000.00 kuna –uklanjanje eventualno nekih životinjskih lešina….
-Sanacija odlagališta „Dubrava“ u iznosu od 1.600.00 kuna

Urbanizam i prostorno planiranje….
-geodetsko-katastarske usluge 128.000.00 kuna
-izrada prostornih planova 108.000.00 kuna
Ove dvije stavke koje imaju prvenstveno razvojni karakter ovise isključivo o prilivu sredstava i ovise o tome hoćemo li dobiti dovoljno sredstava za zatvaranje postojećih računa prvenstveno prema Sarađenu, a svakako da ovise i o tome dali će doći i račun od Novogradnje na naplatu. Ukoliko dođu ta dva računa onda mislim da ćemo od ovoga programa nažalost morati odustati i da ćemo ta sredstva morati preusmjeriti za podmirenje dugova.
Ovi projekti se prvenstveno donose za geodetsko katastarske usluge, snimanje geodetskih podloga za novo naselje Oklaj gdje sve to treba nanovo snimiti, geodetske podloge napraviti i proglasiti javne putove da bi ljudi mogli tu se i prijaviti i dobiti adrese i osobne iskaznice, i dobiti u konačnici građevinske dozvole, a treba to isto napraviti na parcelama drugim koje nisu isparcelirane…dakle treba izvlastiti Republiku Hrvatsku, što se ne može bez geodetske podloge, dok nema parcelizacijskog elaborata odnosno prostorni plan za određenu zonu koja je ušla u građevinsko zemljište, a ostala je u vlasništvu RH. A tu je predviđen i još trošak za jednu turističku zonu površine 9 hektara, koju isto tako treba planski riješiti i izvlastiti iz vlasništva RH da mi s njom možemo slobodno raspolagati…Ali…ako budemo morali vraćati dugove, onda ćemo od toga svega morati odustati.

Odgoj i obrazovanje…
-zakupnine i najamnine 18.000.00 kuna –za prostor dječjeg vrtića u školi
-tekuće pomoći u gradskom proračunu 120.000.00 – također za rad vrtića, sporazum sa Gradom Drnišom za 10.000.00 mjesečno za rad vrtića.

Uređenje objekata dječjeg vrtića 260.000.00 kuna- to je završetak dječjeg vrtića na katu gospodarskog centra sredstvima PSGO-a. Nisu naša izvorna sredstva …sam objekt je završen..čekamo od izvođača radova da popuni određene tablice, kako bi mogli povući ta sredstva i proslijediti ih izvođaču radova za radove koji su već završeni….

Glava 7. društvene djelatnosti…predviđeno je:
-Radio Drniš 10.000.00 kuna
-Usluge cvjećarne 2.000.00 kuna
-Intelektualne usluge 27.000.00 kuna- tu se podrazumijeva trošak koncerta izvođača ( Za feštu Velike Gospe op.a)
-Troškovi reprezentacije 4.000.00 kuna
-Ostali rashodi za Prominske igre 3.000.00 kuna –nabava pehara i medalja

-dodatna ulaganja na Domu kulture 200.000.00 kuna-za završetak uređenja unutrašnjosti Doma kulture, a to je opet nešto što ovisi o prilivu sredstava…odnosno o situaciji sa dugovima…Ili ako iziđe neki natječaj da putem natječaja ili raspisanih programa iz fonda ili ministarstva regionalnog razvoja da se dobiju ta sredstva.

-športski i rekreacijski tereni –Žagra 600.000.00 kuna-to je već dogovoreno samo čekamo neke bolje dane…600.000.00 kuna je gore rezervirano za tu namjenu i 20.000.00 kuna za izradu projektne dokumentacije za one ostale etape gdje je predviđeno i parkiralište i kuglana i tribine.

Zatim slijedi program Socijalna skrb i druge pomoći:
-Podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva 55.000.00 kuna- to nisu naša sredstva, to dobijamo od Županije,
-Naknade građanima u kućanstvu i novcu 15.000.00 –to su naknade za novorođenčad.

Za Vlastiti pogon, za tri mjeseca do ne počmu funkcionirati 20.000.00 kuna –to je za gorivo i održavanje vozila.Tu je Načelnik završio izlaganje…i krenula su vijećnička pitanja…pregovori…dogovori….a to ostavljam za sljedeći post…..

Uglavnom, prijedlog proračuna za 2010 godinu je ipak doživio neke izmjene…..
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 11:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 24.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (1 dio)

Zadnja radna sjednica Općinskog vijeća, općine Promina…održana je 03.12.2009, a 21.12.2009 (ponedjeljak) u 16:15; 6. Sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicu je otvorio predsjednik Zvonimir Bandalo, te utvrdio nazočnost na sjednici sljedećih vijećnika, načelnika i donačelnika;

Na sjednici su bili nazočni uz načelnika Paula Cotu i donačelnika Dalibora Džaju:

HSP- Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, potpredsjednik Rajko Žulj, Mladen Ujaković, Drago Klepo i Rajko Đomlija;

HDZ- Tihomir Budanko, Denis Bronić, Milan Džapo, Pavao Džapo;

NL- Krste Radas, Sanimir Sarić.

Opravdano odsutan Stipe Knežević (HDZ).


Predsjednik Zvonimr Bandalo predložio je dnevni red, te isti uz nadopune predložene od strane vijećnika na samoj sjednici, glasi:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina
2. Posvaljanje vijećničkih pitanja
3. Usvajanje prijedloga proračuna Općine Promina za 2010 godinu
4. Usvajanje prijedloga odluke o izvršenju proračuna općine Promina za 2010 godinu
5. Usvajanje projekcije prijedloga proračuna općine Promina za razdoblje 2011-2012 godina
6. Usvajanje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Promina za 2010 godinu
7. Usvajanje prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Promina za 2010 godinu
8. Donošenja zaključaka o usvajanju prijedloga srednjoročnog programa izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenko-kninskoj županiji za razdoblje 2009-2012 godina.
9. Usvajanje prjedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina
10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina
11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)
12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći socijalno ugroženim Promincima ( Rajko Đomlija, obitelj pokojnog Željka Sarića, nastradaloj obitelji Radas, i obitelji Dujić kojoj je nedavno izgorjela kuća
13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza računovodstvenom referentu Nedjeljku Džepini.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen i sjednica je prema istom i nastavljena.


1.Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina

Vijećnici Pavao Džapo (HDZ) i Sanimir Sarić (NL) iznijeli su svoje primjedbe vezane uz Zapisnik sa 5. Sjednice, te je isti jednoglasno prihvaćen sa predloženim izmjenama i dopunama.


2. Posvaljanje vijećničkih pitanja

Na samom početku ove točke, pročelnik Žare Suman dostavio je pisane odgovore na pitanja upućena njemu na prethodnim sjednicama i to:

1. Za Milana Džapu, odgovor na pitanje vezano uz način korištenja nekretnina u vlasništvu Općine Promina
Pod ovom temom mogli smo čuti tko sve ima u najmu nekretnine u vlasništvu Općine Promina, te problem nekretnina koje se koriste bez ugovora o najmu. Ali isto tako izjavu Načelnika da u novoj godine ide Natječaj i sklapanje ugovora za najam prostora koji se sada ne koriste- odnosno za koje se ne plaća najamnina, te dodaje da će se isto tako raspisati natječaj i za korištenje stanova koji se koriste, a vlasništvo su Općine Promina.

2. Za Tihomira Budanka, odgovor na pitanje „Da li je zakonski upražnjeno mjesto Nede Džepine“, odnosno da li poslove Nediljke Džepine koja je dobila otkaz na radnom mjestu računovodstvenog referenta u Općini Promina može obavljati knjigovodstveni servis (Aligator op.a)?

Pod ovom temom mogli smo čuti:
„Ubuduće te poslove ne bi mogao obavljati knjigovodstveni servis bez Javnog natječaja“


Zatim su slijedila ostala pitanja vijećnika, i to redom:

3. Krste Radas (NL) postavio je pitanje vezano uz cestu za Bogatiće, točnije:
„Da li su sredstva EIB-a i dalje osigurana za tu cestu, ili nisu?“- pitanje za Načelnika

Odgovor Načelnika; „To točno da li su osigurana ili nisu, trebamo ići u Zagreb i provjeriti. Prema onom zadnjem izvješću koje sam ja dobio od njih sredstva su osigurana. A dali se nešto mijenjalo u međuvremenu …..“


Krste Radas (NL) potpitanje; Ako budu i jesu, kolika će to sredstva biti?

Odgovor Načelnika; „Ako jesu, onda su u onom cijelom iznosu od 3,6 milijuna kuna bez PDV-a.

4. Sanimir Sarić (NL) postavio je pitanje vezano uz anketu koju je provela Općina u suradnji sa APN-om, vezano uz stanove POS-a u Promini, odnosno u kojoj smo fazi sad po tom pitanju; ima li kakav odgovor od APN-a?

Odgovor Načelnika; Anketa je upućena prema APN-u, i nikakav daljnji naputak ili dopis nismo dobili.

5. Sanimir Sarić (NL): Zašto Načelniče ne dostavljate pročelniku Žari Sumanu podatke vezano uz „Pravilnik o načinu upotrebe i prava korištenja vozila, mobilnih aparata, reprezentacije, potpisivanja narudžbi, prava na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravu na službeno putovanje“?

Odgovor Načelnika; „Putne radne liste, računi za gorivo, sve je kod Pročelnika samo što ti on to nije mogao naći, jer čovjek je zatrpan poslom, pa nije mogao. Dakle, jednom mjesečno se to sve arhivira i postoji poseban registrator gdje to sve stoji. I na temelju tih naloga i PRL radi se obračun i dnevnice za putovanja

Sanimir Sarić (NL) potpitanje: „ Ali ja sam pet puta pitao, a on mi pet puta odgovorio da Vi to ne želite dati, nego da ja moram doći kod Vas.

Odgovor Načelnika: Zašto ti je on tako odgovorio ja ne znam, ja tvrdim da taj odgovor ne stoji, to nije moje mišljenje nego njegovo…………………

6. Denis Bronić (HDZ)- Na koji način i za koga su kupljene donacije vezane uz cestu za Bogatiće?

Odgovor Načelnika; Donacije su skupljane i uplaćivane na računa odvjetnika Mirka Bitange, za poslove utvrđivanja imovinsko pravnih poslova vezano za tu cestu.

7. Denis Bronić (HDZ)-Doklen se stiglo sa vodovodom za Marasovine, Matase i Zeliće?

Odgovor Načelnika:Marasovine sada imaju vodu, a Matase i Zelići još nemaju.

8. Rajko Žulj (HSP); Što Načelnik sve poduzima da Općina ne bude više pod blokadom,

Odgovor Načelnika; Što se tiče izlaska Općine iz blokade…ona je već izišla, a da ne dođe u novu blokadu, Općina ne ide u projekte za koje nema pokriće. Sada nam prijeti blokada, odnosno ovrha od strane „Sarađena“ za cestu prema Osmanovcu….Sa istim je postignut dogovor da će isti pričekati sa blokadom računa s tim da mu se mjesečnu isplaćuju određeni iznosi za povrat duga….
Povećali smo vlastite prihode, negdje za 400.000.00 kuna…boljom naplatom od komunalne naknade…planiramo srediti stanje što se tiče ugovora o poslovnim prostorima…ugovora za korištenje stambenih prostora…prodaju građavinskih čestica koje su u našem vlasništvu…na taj način će mo puniti proračun…a nećemo ga trošiti za projekte za koje nemamo stabilne izvore prihoda i za koje ne znamo možemo li ih realizirati u određenom roku kako ne bi opet došli u situaciju iz prethodnih godina…9. Rajko Žulj (HSP); Da li je Načelnik poduzeo sve zakonske svoje ovlasti da razriješi stanje u Općini od 1995 godine do 2009-te godine, u vezi radnja u Općini Promina koje su dovele Općinu Promina do blokada računa, jel' sve to bilo u skladu sa ovlastima bivšeg načelnika, donačelnika ….jel' sve bilo u skladu sa zakonom, i ako nije koje je sve radnje poduzeo?- Molim načelnika usmeno i pismeno odgovor


Odgovor Načelnika; …Što se tiče zakonitosti samog poslovanja, tu smo podnijeli zahtjev za istragu prema nadležnim institucijama, pa ne bi želio ništa prejudicirati, dakle kad bude ta istraga gotova onda ćemo saznati rezultate dali tu postoji osnova za krivično, odnosno kazneno gonjenje, i to je to….


10. Milan Džapo (HDZ); Koliko je krivičnih, odnosno kaznenih prijava posljednjih 16-17 mjeseci podeseno proziv bivšega Načelnika i Donačelnika Općine Promina, konkretno se radi o Žari Duvančiću i Željku Džapi? Koliko ih je podneseno, koliko ih je riješeno, i koliko ih je riješeno u korist Općine Promina? Koliko ih je u postupku, jeli ijedna riješena i koliko ih je riješeno u korist Općine Promina?

Odgovor Načelnika; Što se tiče Općine za mog mandata, protiv Žarka Duvančića nije podnesena niti jedna prijava. Protiv njega se vodi po službenoj dužnosti jedan postupak koliko sam ja upoznat, zbog primanja naknada za rad u Poglavarstvu, dok je obnašao dužnost Načelnika-to je nešto što je bilo 1999, odnosno 2000 godine.
Što se tiče Željka Džape, protiv njega je podnesena jedna prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada… i istražne radnje su još u tijeku.
-Nakon ovog odgovora Načelnika, Milan Džapo je upitao da li je protiv Željka Džape podnesena prijava kao protiv donačelnika ili vlasnika firme koja je dovezla otpad?
Odgovor Načelnika; Te dvije funkcije se po Načelniku Paulu Coti ne mogu odvajati (?)- to je objedinjena funkcija (?).
11. Milan Džapo (HDZ); Kad će Načelnik Općine Promina Općinskom vijeću podnijeti izvješće sa službenih putovanja, pošto su ti troškovi narasli 30-40 posto? Znači, gdje je Načelnik bio, po kojim pitanjima je bio i što je radio?

Odgovor Načelnika; Evo, na sljedećoj sjednici.

12. Mladen Ujaković (HSP); Pitao bi Načelnika da li su još osigurana sredstva za Mataski vodovod?

Odgovor Načelnika; U Općinskom proračunu nisu. Znači u Proračunu Hrvatskih voda trebala bi bit, to trebamo ići u Zagreb provjeriti. Natječaj se tri puta raspisivao pa poništavao,


13. Drago Klepo (HSP); Postavio bi pitanje vezano uz 460,000,00 kuna koja je Općina platila za sanaciju krovišta (crkve sv Mihovila po presudi op.a) Načelniče; Da li si ti konkretno podnio krivičnu prijavu?

Odgovor Načelnika;Mi smo podnijeli zahtjev za istražne radnje, a po okončanju istrage vidjet će se da li ima osnove za podizanje prijave.

14. Krste Radas (NL): Nešto me zanima u vezi pročelnika jedno pitanje. Ako je Sanimir dolazio do tebe uistinu nekoliko puta. Koji je bio tvoj uistinu odgovor na njegovo pitanje ili upite da dobije na uvid tražene dokumente?

Pročelnik Žare Suman; Ja sam lipo rekao, i neću se ja ponavljat.

Sanimir Sarić: Ja Vas molim da mi još jednom ponovite.

Pročelnik Žare Suman; Ja sam to pitao Načelnika, a on je rekao da ti po to dođeš kod njega.

15. Rajko Đomlija (HSP): Može li se ugraditi vremenske releje kojima se uključuje ulična rasvjeta, jer rasvjeta u Gornjem Mratovu gori dan i noć…jer ako se nešto ne napravi na koji način se misli ušparati na javnoj rasvjeti?

Odgovor Načelnika; Rasvjeta sa pali na fotosenzitivne senzore, i molim sve koji primjete da rasvjeta radi u neprimjereno vrijeme, da to jave kao kvar i da se iziđe na teren. Što se tiče ugradnje vremenskih releja, od njih se odustalo davno, te će se ići na ugradnju releja s kojima će se upravljati daljinski pomoću NMT sustava sa jednog mjesta za cijelu Prominu. Dok do tog dođe, mi smo naručili izradu studije u kojoj će se vidjeti točno kolike su moguće uštede na sustavu javne rasvjete i taj projekt i elaborat kad se napravi biti će predan prema fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti onog trenutka kad oni raspišu natječaj za uštede na javnoj rasvjeti……

16. Rajko Đomlija (HSP): Vidio sam jutros ispred zgrade Općine da zaposlenik komunalnog kupi smeće kraj kontejnera i ubacuje u kontejner. S obzirom da ljudi nemaju običaja, ili ne mogu pogoditi u koš bi li se mogla staviti nekakva naljepnica sa upozorenjem za početak …….

Odgovor Načelnika; Neznam, možda bi neke ljude trebalo opet vratiti u školu te ih naučiti da se smeće baca u kontejner, a ne pored…Milan Džapo (HDZ) predlaže da se problem javne rasvjete riješi ipak pomoću vremenskih releja, jer tko zna kad će studija biti gotova, a troškovi rasvjete nisu mali.

Načelnik: Ja sam i najavio da prva sljedeće Sjednica vijeća bude tematska, vezana uz komunalno i javnu rasvjetu, da vidimo tu moguće uštede.

17. Tihomir Budanko (HDZ): Ja bi molio da se izvješće o trošku sredstava u iznosu od 20-25 tisuća kuna (tekuće pričuve) o kojima Načelnik direktno odlučuje dostavi Općinskom vijeću, jer je to i zakonska obaveza svaka tri mjeseca.

Odgovor Načelnika; Tekuća pričuva za 2009-u godinu iznosila je 130,000.00 kuna (ako sam dobro čuo???-premda pretpostavljam da bi trebalo biti 30,000,00kn, ali na snimci mi je malo nerazgovjetno izgovoren iznos).
U prvih 6. mjeseci ostvareno je 7586,00 kuna. Sredstva su utrošena na rashode koji nisu bili planirani.
-To su pomoć od 3,000.00 kuna Odlukom Općinskog poglavarstva studentici veterine za odlazak na stručno studijsko putovanje
-Pomoć od 2086,00 kuna za sanaciju obiteljske kuće (Stanko Bare kad mu je kuću zahvatio požar)
-Pomoć od 1,000.00 kuna za izradu turističkog vodiča Općine Promina Osnovnoj Školi profesoru Jurici Botiću.
-Pomoć maturantima za organizaciju maturalnog plesa u svoti od 1500,00 kuna. Jedan dio je išao za dvije srednje škole u Knin, i za srednju školu u Drnišu.
….to je za prvih 6. mjeseci 2009-te godine.


18. Tihomir Budanko (HDZ): Može li se dobiti ugovor Općine Promina sa udrugom Zvonimir iz Knina na uvid?

Odgovor Načelnika;Ugovor sa udrugom Zvonimir je pozamašan, pa ako ti nije problem možeš navratiti do mene…

Tihomir Budanko (HDZ): Valjda je Ugovor na maksimalno 4-5 stranica, mene ostali prilozi ne zanimaju…samo ugovor.

Odgovor Načelnika; Ima Ugovor…

Tihomir Budanko (HDZ):Ja bi molio da nam se za sljedeću Sjednicu pripremi Ugovor ako nije problem…..


Sa ovim zadnjim pitanjem/odgovorom, završila su vijećnička pitanja……

Ostale točke dnevnog reda obradit ću u jednom od sljedećih postova…..

Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 14:35 - Komentiraj post (2) - Link posta

subota, 05.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV –odgovori na pitanja posjetitelja bloga

Na e-mail mi je stigao sljedeći upit:

* * *
Poštovani,
Pročitah Vaš post o nastavku sjednice pa bi me zanimao jedan dio koji se odnosi na raspravu oko:

1.„odnosa NP prema ljudima koji imaju zemlju uz Krku“
2. i informacija oko ceste Mratovo-Bogatić.
Nažalost, nisam registriran pa moram ovako tražiti Vaš odgovor.
Neću imati ništa protiv da ga objavite u postu.


* * *

Evo proširenog dijela zapisnika koji se odnosi na pitanja iz e-mejl koji sam dobio:


Pitanje u vez NP Krka postavio je Mladen Ujaković (HSP) na sljedeći način:

Citiram doslovno prema snimci sjednice:

„Ja sam tio postaviti nekoliko pitanja, prvo pitanje mataski vodovod…javna rasvjeta…Nacionalni park…autobusno stajalište…to je ono što nas prati…..“

Pitanja su bila za Načelnika, i evo odgovora vezano uz NP Krka:

„…Nacionalni par kao što znate ima u Općini Promina oko 2000 hektara, tako da ne znam što reći…zbilja ne znam šta sa Nacionalni parkom, očekujemo svi da će mo imat koristi od Nacionalnog parka, ali za sada situacija na terenu, ono iskustveno govori da to nije tako.
Sami znate koliko je teška komunikacija sa Upravom NP, kakav je njihov odnos prema lokalnim zajednicama, i na vaše pozive, koliko sam upoznat preko veza i poznanstava, opet se nisu odazvali, opet je ostalo tamo di je….Ne znam, ja kolk'o sam do sada dopisa uputio doli, i poziva na sastanak, i sasvim sigurno da onda kad se Uprava NP odnosno gospodin direktor odazove ,da će to biti jedna posebna tematska sjednica Općinskog vijeća, sa predstavnikom nacionalnog…Radimo sve što je u našoj moći, no međutim,……“

Drugi upit iz e-mejla, vezan je za cestu za Bogatiće, evo i tog dijela:

Krste Radas (NL):

Citiram doslovno prema snimci sjednice:

„Jedno pitanje koje se stalno ponavlja, vrlo aktualno u Promini postoje tri kapitalne strvari koje znam, a to su vodovod, cesta i Dom…cesta za Bogatiće itd…Mene kao predstavnika tog dijela Promine zanima….jer mnoge zanima pa pitaju mene…u kojoj je fazi te realizacije ceste prema Bogatićima… Naime bio je EIB-2, pa sad neki EIB-3…Da li je zapelo, jeli tou opasnosti da se ugrozi itd..itd…U kojoj fazi ili gdje smo s tim projektom u realizaciji, i dali u toj priči Mratovo ima i na koji način, a ako ne barem Bogatića“-(završen citat).
Zatim Krste skraćuje pitanje da bi bilo jasnije: zanima Ga realizacija ceste od Čitluka do Bogatića?

Na pitanje odgovara načelnik Paul Cota (kojemu je isto i upućeno):

Citiram doslovno prema snimci sjednice:

„Što se tiče ceste za Bogatiće, procedura je u sljedećoj fazi, rješavanju imovinsko pravnih odnosa na sudu. Sutkinja je Lovranka Grabić Abramac. Zaprimila je predmet, i ona ga riješava. Sva procedura koja je prethodila toj točci kada sud rješava imovinsko pravne odnose, je obavljena.
Što se tiče drugog dijela pitanja „Da li su sredstva ugrođena?“, sama izjava dakle Premijerke da sve one investicije koje nisu proizvodnog karaktera i koje ne rade povrat novca, odmah će biti dijelom obustavljene, a dijelom koliko se sjećam u izjavama, od nekih će se i odustati, dakle neke će čekati povoljnija vremena, a neke će se i odbaciti.
Kako to protumačiti? –ne znam. Dakle, EIB-2 je program Europske investicijske banke, gdje dio sredstava sasvim sigurno snosi Republika Hrvatska, a dio ti međunarodni partneri.
Šta to znači konkretno za Bogatiće, to će mo vidit. Ostaje nam da čekamo.
Što se tiče trećeg dijela pitanja, cesta Mratovo-Radasi ?

….tu se uključuje Krste Radas i izjavljuje:
„Ne ne..mislim na ovaj dio do Bogatića“
Načelnik pita: „Samo malo…koji do Bogatića?“

Krste Radas: „Ti znaš da smo u jednoj situaciji kad je bila procjena da sredstava za kompletnu cestu nema smo rekli, ajmo onda neka bude prva faza Bogatići, a onda jednog dana i Mratovo. Dali se ovaj puta to tretira kao jedan projekt ili se ipak govori o Bogatićima posebno, pa onda…

Načelnik: „Toje jedan projekt koji ide u tri etape“….“Mi radimo sve što je do nas. Dakle ta cesta sigurno neće biti ukinuta zbog toga što Općina nije odradila svoj dio posla. A ako je netko rezervirao 4,3 milijuna kuna…nisu na našem računu.“ (završen citat)

* * *
Zahvaljujem se čitatelju Bloga na postavljenom pitanju.


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:28 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 04.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV (2. dio)

Evo kratak pregled nastavka 4. radne sjednice Općinskog vijeća Općine Promina od 03.12.2009 u 16:00

Za nastavak sjednice dogovoreno je da Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela pripremi članke (57, 58, 59 i 60.) prijedloga poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina, te da s tom točkom i nastavimo Sjednicu vijeća.
Sjednica je na taj način i započela pod predsjedanjem Rajka Žulja….

Nakon čitanja članaka, te prihvaćanja prijedloga izmjena i dopuna istih članaka od strane vijećnika..Predsjedavajući Rajko Žulj dao je Prijedlog poslovnika na glasanje.
Isti je prihvaćen jednoglasno od strane 10 nazočnih vijećnika ( Nisu bili nazočni predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo HSP i Denis Bronić HDZ).

Nakon toga slijedila je točka :

4. .Davanje svečane prisege Načelnika i zamjenika načelnika općine Promina

Nakon prisege Načelnika Paula Cote i donačelnika Dalibora Džaje sljedila je:

5. Postavljanje vijećničkih pitanja

Pod ovom točkom mogla su se čuti pitanja i odgovori vezani uz sljedeće teme:

Stipendiranje studenata – (studenti koji imaju sklopljen ugovor s Općinom, uskoro se mogu nadati isplati stipendija, jer je račun deblokiran….)
Ali…pričalo se i o urušavanju krovišta zgrade u središtu Oklaja…koja je djelomično u vlasništvu Općine…
Pričalo se i o vodovodu za Matase, izgradnji javne rasvjete tamo gdje je nema….gašenju zbog štednje tamo gdje je ima…
….Autobusnim stajalištu za Matasane i Zelićane na cesti Oklaj -Knin…..
Odnosu NP Krka prema ljudima koji imaju svoju zemlju uz Krku….
Pričalo se i o cesti Mratovo-Bogatići…
Postavljeno je pitanje zašto je Neda Džepina dobila otkaz, te tko umjesto nje sada obavlja poslove financijskog referenta, tko vodi evidenciju uplata i isplata iz Općinske blagajne?
Pitalo se i koliko je i kako plaćen Matko Jelavić za Veliku Gospu 2008 i Škender za V G 2009?
Pitalo se i što je sa Staračkim domom, bliži li se otvaranje?
Zatraženo je od Načelnika očitovanje o natječajima na koja se Općina Promina kandidirala (ali konkretnog odgovora nismo dobili).


Nakon aktualnog sata sljedilo je:

6. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja 2009 godine do 30.lipnja 2009 godine

Izvješće je prihvaćeno sa 6 glasova ZA (4 HSP +2NL) dok su 4 HDZ bili suzdržani, a nitko protiv uz napomenu da se uočeni nedostatci odklone.

Zatim je slijedilo:

7. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna općine Promina za 2009 godinu

Nakon temeljitog obrazloženja stavki iz proračuna od strane Načelnika, kao i kraće rasprave u kojoj su vijećnici zatražili dodatna obrazloženja…..pristupilo se glasanju u kojem su svi nazočni vijećnici (10) podržali novi izmijenjeni proračun.

Zatim su sljedeće točke jednoglasno prihvaćene:

8.Usvajanje izmjena i dopuna programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općini Promina za 2009 godinu
9. Usvajanje izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Promina za 2009 godinu
10.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi općine Promina za 2009 godinu
11.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u športu u općini Promina za 2009 godinu


Nakon toga slijedilo je:

12. Izvješće Načelnika općine o dosadašnjem radu.

Načelnik je u svom izvješću naveo kako radi sve kako bi riješio osnovni problem napuštanja Promine, a to je zasigurno nedostatak radnih mjesta.
Spomenuo je kako su Solarna elektrana i nova poduzetnička zona projekti koji bi trebali pomoći pri rijašvanju tog problema….
Načelnik je istakao i ulogu Župana Pauka u dobivanju nešto više od 400.000.00 kuna od Vlade RH, za rješavanja problema nelikvidnosti zbog svima poznate ovrhe ….
Ministarstvo je navodno spustilo ovlaštenje na Lokalnu upravu (županiju) da se otvori Starački dom…te da se objavi Natječaj (valjda za zapošljavanje?)
U suradnji sa udrugom Zvonimir iz Knina odrađen je projekt informatizacije Prominjana, a nastavlja se projekt pomoći starijim i nemoćnim, tečajevi šivanja, tkanja….

Za Božić se planira opet oživotvorenje jaslica….

Uskoro bi se trebala uvesti naplata odvoza smeća osnivanjem komunalnog poduzeća….
Stipendija u sljedećoj godini za studente neće biti zbog mogućih blokada računa….


Eto…to bi bilo u kratkim crtama to….

Ukoliko Vas zanima detaljniji opis neke teme, postavite pitanje u komentarima.

Odustao sam od detaljnijeg opisivanja sjednice, jer iz vaših komentara zaključujem da vas ova tema baš previše i ne zanima…..a meni treba skoro 7-8 sati kako bi napisao tako opširan post.


E da... Sjednica je završila u 20:12h.


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 19:36 - Komentiraj post (4) - Link posta

četvrtak, 03.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV (1 dio)

Zadnja radna sjednica Općinskog vijeća, općine Promina…održana je prije više od četiri mjeseca (29.07.2009 god).

Ipak, jednom smo se..na dan Općine 29.09.2009 sastali na „Svečanoj sjednici“.Četvrta sjednica se čekala prilično dugo….
Bila je dva puta zakazivana…i isto toliko puta odgađana….
Tako je i za danas 02.12.2009. zakazana Sjednica, ali ovaj put u terminu od 16:00 sati, za razliku od prethodna dva puta kada je to bilo 9:00 sati ujutro..u radnom vremenu.

Jutros sam posjetio Općinu jer sam prošli četvrtak zatražio od Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Žare Sumana, izvještaj o korištenju službenih vozila u Općini Promina.
To je tema za jedan cijeli novi post, pa o njoj sada neću pisati…
Ali tada sam saznao od Pročelnika, novosti vezane uz „4. sjednicu vijeća“.

Prema tim informacijama na Sjednicu ne dolazi Načelnik, ali ni Predsjednik vijeća(?) te obojica imaju opravdanje.
Pošto se 9. od 12. točaka dnevnog reda odnose direktno na rad Načelnika…za danas se planiralo odraditi preostale 3. točke…a onda sutra 03.12.2009 u 16:00, ista bi se Sjednica nastavila.

Malo sam bio skeptičan u vezi održavanja ove sjednice…ali ona se ipak održala i evo što se danas tamo događalo.


Prije samog početka sjednice, otvorila se mala rasprava na temu da li se svečane sjednice broje u sjednice?
Da li je ovo 4. ili možda 5. sjednica?
Tu temu smo prepustili Žari Sumanu da je riješi, a mi će mo za sada u evidenciji voditi da smo imali 4. radne i 1 svečanu sjednicu.

Sjednicu je u 16:00 otvorio potpredsjednik Rajko Žulj, te utvrdio nazočnost na sjednici sljedećih vijećnika:

HSP- Mladen Ujaković, Drago Klepo, Rajko Đomlija , Rajko Žulj;
HDZ- Stipe Knežević, Tihomir Budanko, Pavao Džapo
NL-Krste Radas, Sanimir Sarić

Nisu nazočni vijećnici; Zvonimir Bandalo, Milan Džapo i Denis Bronić, kao niti Načelni Paul Cota i donačelnik Dalibor Džaja.

Nakon kraće rasprave usvojili smo dnevni red, te donijeli oduku da će mo prve tri točke dnevnog reda odraditi danas, a ostale sutra u 16:00 sati, odnosno, donijeli smo sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
3. Usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju povjerenstva za popis birača


a za sutra (03.12.2009) ostaje:

4. .Davanje svečane prisege Načelnika i zamjenika načelnika općine Promina
5. Postavljanje vijećničkih pitanja
6. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja 2009 godine do 30.lipnja 2009 godine
7. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna općine Promina za 2009 godinu
8.Usvajanje izmjena i dopuna programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općini Promina za 2009 godinu
9. Usvajanje izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Promina za 2009 godinu
10.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi općine Promina za 2009 godinu
11.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u športu u općini Promina za 2009 godinu
12. Izvješće Načelnika općine o dosadašnjem radu.

Nakon usvojenog dnevnog reda slijedila je sljedeća rasprava po točkama kako slijede:


1. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina

Pavao Džapo (HDZ) upozorava na nelogičnosti pod ad.5 (USVAJANJE PRIJEDLOGA STATUTA OPĆINE PROMINA) ; U zapisniku se navodi da je „6 ZA, 5 PROTIV, i 1 SUZDRŽAN.“, odnosno, upozorava da sa tim brojem glasova Statut nije mogao prihvatiti.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se u zapisnik unese sljedeće „7 ZA, 4 PROTIV, i 1 SUZDRŽAN.“: jer je to zapravo i bio točan ishod glasovanja o statutu.

Sanimir Sarić (NL) upozorava da Općinsko vijeće pod ad.7 nije donijelo zaključak:
„Usvaja se prijedlog ugovora s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestice zemlje u k.o. Mratovo i k.o. Bogatići, u svezi lokalne ceste do Bogatića“.

Nakon kraće rasprave vijećnika, primjedba se prihvaća i sporni zaključak se briše iz zapisnika. ( Jer je kod glasanja po ovom pitanju na prošloj sjednici bilo: 3 ZA, 2 PROTIV i 4 SUZDRŽANA).

Sanimir Sarić (NL) pod ad.11 zapisnika „Donišenje zaključaka u svezi solarne elektrane“ upozorava na rečenicu:
„Vijećnik Sanimir Sarić iznosi da on zbog tajnosti ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju pa napušta vijećnicu, tražeći da se ponovno pozove za iduću točku dnevnog reda“
Smatra, da je njegovim napuštanjem sjednica trebala biti prekinuta jer nije bilo potrebnog kvoruma od 7 vijećnika.

Nakon kraće rasprave, Vijećnici odlučuju da se iz zapisnika briše zaključak:
„Općinsko vijeće podupire pismo namjere investitora u njegovom izvornom obliku“

Sanimir Sarić (NL) upozorava također da sjednica nije završila u 11:50, nego u 23:50.

Krste Radas (NL) upozorava na uvodnu rečenicu zapisnika u kojoj se navodi:
„…utvrdio je postojanje kvoruma s obzirom na nazočnost svih 11 izabranih vijećnika…“
A ispravno je…
„…utvrdio je postojanje kvoruma s obzirom na nazočnost svih 12 izabranih vijećnika…“

Nakon iznesenih primjedbi koje su uvažene, ovaj zapisnik je jednoglasno od strane vijećnika i prihvaćen.


2. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina

Opisivati sve primjedbe i prijedloge koji su se odnosili na sadržaj novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina, bio bi prilično dug i nezanimljiv, a konačnu verziju će te ionako moći uskoro pronaći na web-u.

Ono što je najbitnije;
Osim članaka 57., 58., 59. i 60. koje smo ostavili za sutra jer je u njima bi preveliki broj čudno složenih rečenica….svih ostalih 84. članka smo pročitali, nadopunili i prihvatili kao zadovoljavajuće. Za ova četiri sporna članka, zamolili smo pročelnika Žaru Sumana da ih do prouči, ispravi, te nam donese novi prijedlog.


3. Usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju povjerenstva za popis birača

Prije svakih izbora, Općinsko vijeće dužno je donijeti:
„Riješenje o osnivanju i imenovanju povjerenstva za popis birača“

Predsjedavajući Rajko Žulj objasnio je da ovo povjerenstvo treba provjeriti popis birača za Predsjedničke izbore koji sljede.
Kroz raspravu pod ovom temom, mogli smo saznati kako smo isto povjerenstvo trebali osnovati i za izbore za Nacionalne manjine, a nismo….ali isto tako smo mogli čuti i pitanje Rajka Đomlije, predstavnika Nacionalnih manjina-zašto on nije znao da se osniva povjerenstvo za popis birača za izbore nacionalnih manjina?
Njegovo pitanje je na mjestu…ali odgovor nisam čuo.

Uglavnom, mi smo danas (8 ZA i 1 protiv (HSP) izabrali sljedeće povjerenstvo za popis birača, i to u sljedećem sastavu:

1.Sanimir Sarić-predsjednik
2.Pavao Džapo-za člana
3.Drago Klepo-za člana

1.Krste Radas- za zamjenika predsjednika
2. Stipe Knežević za zamjenika člana
3. Gordana Knežević- za zamjenika člana.

Ovom točkom završili smo u 18:12h današnju sjednicu Općinsko vijeća Općine Promina.Prvi dio sjednice koji je iza nas prošao je u najboljem redu, a komunikacija između vijećnika je bila po mojoj procjeni korektna i konstruktivna.
Raspravljalo se i tražilo zajedničko mišljenje/rješenje o dosta tema koje su bile u sklopu dnevnog reda, ali se za razliku od prijašnjih sjednica, ovaj put nije čuo povišeni ton od strane niti jednog Vijećnika….

Ostaje nam da vidimo što će biti sutra…..na nastavku sjednice.
Post napisan 02.12.2009 u 21:23h
Post objavljen: 03.12.2009 u 16:00 u vrijeme kad nastavak sjednice treba početi…..


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 16:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 03.08.2009.

Iz života jednog Vijećnika III (2 dio)

Prekjučer, (29.07.2009.), je u Općini Promina, održana 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina.

Evo drugogo dijela mog zapisnika sa Sjednice;

(II dio).3. Izvjeešće o reviziji proračuna općine Promina za 2008 godinu

-Milan Džapo (HDZ)
Zašto nedostaje prvih 25 stranica Izvješća?

NAČELNIK
Zbog uštede papira….”Znate li koliko treba posjeći šuma za 300 listova (25x12) papira

-Milan Džapo (HDZ) predlaže odbijanje Izvješća dok ga ne dobijemo u cjelosti

-Tihimir Budanko (HDZ);
Postoji li zapis tig stranica u magnetskom obliku-CD-u, ili nešto slično?

NAČELNIK
Nema

Pavao Džapo (HDZ);
Tko daje Nalaz- tko ga obrazlaže?

NAČELNIK
Nitko… to je to što ste dobili. (u materijalima op.a)

-Sanimir Sarić (NL);

U Izvješću se navodi:
3,2 Općina ne prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Nadalje se očitovala da prihvaća nalaz da je općina dužna vršiti naplatu za pružene usluge odvoza komunalnog otpada uz obrazloženje da do sada to nisu bili u mogućnosti učiniti, ali je u 2009. odlukom općinskog vijeća osnovano komunalno društvo u vlasništvu Općine koje će obavljali komunalnu djelatnost skupljanja i odlaganja komunalnog otpada, te vršiti naplatu izvršenih usluga.

(Na Radnom sastanku sa ZK Promina prije mjesec dana, Načelnik je izjavio da je donešena Odluka o osnivanju Kumunalnog društva, ali isto još nije osnovano te za pomoć oko osnivanja moli ZK Promina....Što je na kraju istina?????

NAČELNIK
Djelatnici Državnog ureda za reviziju sami pregledavaju sve dokumente…I sami su zaključili ovo što je navedeno.
Istina je da je donošena Odluka o onivanju komunalnog društva koja još nije provedena.

-Sanimir Sarić (NL);
Na stranici 30. Izvješća o reviziji navodi se:

“Predlaže se izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama”.

Da li ste napravili išta po ovom prjedlogu?

NAČELNIK
Općina nema stručnjaka tog profila koji bi to mogli napraviti.


- Milan Džapo (HDZ);
Dug za komunalnu naknadu iznosi 259,884,26 I već je godinama isti, a dosta Prominjaca je podmirilo svoja dugovanja- kako se uplata tog novca ne vidi?
Da li je ukinuta Odluka o prisilnoj naplati naknade?

NAČELNIK
Odluka nije ukinuta…a naplata naknade je sada oko 98%, a nekad je bila 60-68%

-Stipe Knežević (HDZ);
Išlo se u reviziju Rješenja o naplati komunalne naknade, što je s tima?

NAČELNIK;
Sve je ponovno izmjereno I još treba ispisati Rješenja, te ovaj put treba Rješenjima obuhvatiti I Dom umirovljenika… I još neke pravne subjekte….Da se do sada to kvalitetno radilo… u proračun bi se slilo 1.000.000.00 kuna u zadnjih nekoliko godina…

-Tihimir Budanko (HDZ) predlaže raspravu o komunalnoj naknadi kao jednu od točaka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

- Milan Džapo (HDZ);
U točci 4,2 spominje se vrtić, Što je sada sa vrtićem?

NAČELNIK
Općina požuruje izvođača radova… ali u ugovoru se navode sankcije za Izvođača radova u tom slučaju, te se isti oglušuje na naše zahtjeve.

- Milan Džapo (HDZ);
Zašto se nije poštivala Odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koja je naložila da se poništava postupak nabave i odluka o odabiru ponude za parcelacijski elaborat za rekonstrukciju lokalne ceste Čitluk Bogatići?

NAČELNIK
Konzulltirao sam se sa Pročelnikom (Žarom Sumanom) I Ministarstvom, te su mi rekli da imamo dvije mogućnosti… Prihvatiti ili ne prihvatiti Odluku Državne komisije…

-Pavao Džapo (HDZ)
Rečeno mi je da se zakonski može izabrati ponuđač koji je povoljniji?

NAČELNIK
Sve je rađeno zbog smanjivanja rokova. Pitao sam Pročelnika I on me tako savjetovao.

-Pavao Džapo (HDZ)
Da li bi ponovili isto?

NAČELNIK
Neznam. Ako se radi o interesu Općine Promina- napravio bi isto…..
4. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina

-Rajko Žulj (HSP) predlaže da se danas usvoji I Statut I poslovnik, a kasnije amandmanima isti nadopunjava I mjenja.

-Tihomir Budanko (HDZ) ističe da se Tijelo koje je izabrano za izradu Statuta I Poslovnika do sada nikako nije sastalo… Predlaže da vidimo kako su to drugi riješili…. Izaberemo najbolje te onda izradimo Poslovnik.

-Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Žarko Sumana ističe kako je u Poslovniku novina status Načelnika, a ostalo je sve većinom isto.

-Pavao Džapo (HDZ) smatra da ovaj posao nije odrađen kako treba jer se oni (Rajko Žulj, Krste Radas I Pavao Džapo) nisu sastali nikako (kao odbor za izradu Statuta I Poslovnika), te traži da se sastanu I u suradnji sa Pročelnikom Sumanom odrade ovaj posao.

-Rajko Đomlija (HSP) iznosi činjenicu da je on Statut koji je dobio u radnim materijalim kao prjedlog pročitao te je predao svoj amandman na članak 51. teje isti uvršten u prjedlog, te su isto mogli I drugi napraviti ako su nešto primjetili.

-Krste Radas (NL) primjetio je da je naš Satut I Poslovnik sličan gradovima I Općinama u okruženju…A svi su oni napravljeni prepisivanjem iz Zakona….te predlaže prihvaćanje jednog I drugog… te da se kasnije ispravke ukiliko se primjete rješavaju amandmanima.

-Pročelnik Žare Suman upozorava da su sve izmjene unešene po zakonu, gdje je iz Zakona prepisano ono što se po novom odnosi an Načelnika, a ostalo je skoro sve ostalo isto.

-Milan Džapo (HDZ) upozorava na članak 88 Statuta koji kaže da su izmjene moguće tek nakon 6. mjeseci.

-Krste Radas predlaže prihvaćanja Statuta I Poslovnika, te da se za 15 dana ide u izmjene istih ako to bude potrebno.

-Pročelnik Žare Suman, kaže da to nije zakonski.

-Sanimir Sarić (NL) predlaže da mi prvo riješimo točku na kojoj smo sada, a to je Poslovnik, a nakon njega će mo nastaviti raspravu o Statutu Općine Promina.

Na kraju, zajednički stav svih nazočnih je da se Odluka o Poslovniku odgađa za sljedeću Sjednicu Vijeća.
5. Usvajanje prijedloga statuta općine Promina

Pročelni Žare Suman opet upozorava da je sve po zakonu, a rok za donošenje Statuta Općine je 90 dana od dana proglašenja Lokalnih izbora (a to je bila sredina 7. mjeseca)

-Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo (HSP) daje prjedlog usvajanja Statuta na glasanje:

Za prjedlog ovakvog Statuta glasalo je 7 vjećnika (5 HSP) + (2 NL)
Protiv prjedloga, glasalo je 4 (HDZ)
Jedan je bio suzdržan (HDZ)6. Donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za održavanje tradicionalnih Prominskih igara

Rajko Žulja (HSP) obrazlaže;
Prominske igre su u Proračunu planirane kao stavka od 45,000.00 kuna.
Sadašnje stanje financija je teško….
Treba donijeti stav za I protiv igara.
Ako smo za, teba osigurati sredstva….
Najave bi išle od 05.08.2009-te preko radio Drniša I Knina….ako bi do igara došlo….
Najbolji termin je 15.08.2009-te.

NAČELNIK;
Ovo su 56-te jubilarne, neprekinute Prominske igre…
Šteta bi bilo izgubiti tradiciju….
Treba tražiti donacije gospodarstvenika…
Možda bi mogli samo dati pehare I diplome, zamoliti razumjevanje natjecatelja.
Obećati novčane iznose isplatiti kad Općina bude u mogućnosti…

-Milan Džapo (HDZ) podsjetio je kako je fra Šimin projekt “Prominskog lita” odbijen od strane Općine ( za upućivanje prema Ministarstvu kao “Nositelj projekta”), jer je Načelnik rekao da je prema Ministarstvu turizma uputio svoj projekt.

-NAČELNIK
Općina nije mogla biti nositelj projekta, jer je račun blokiran

Tihomir Budanko (HDZ) podsjeća da tada nije bilo riječi o blokadi računa, nego isključivo o tome kako Općina ima svoj projekt, te da ne može biti istivremeno nositelj dva projekta prema istom Ministarstvu.

NAČELNIK
Općina ne može biti Nositelj, nego partner projekta.

-Denis Bronić (HDZ) pita Načelnika zašto onda Općina nije htjela biti partner KUU Promina za njen projekt?

NAČELNIK
To su stare teme… ne želim se vraćati na ta podmetanja….(nije doslovan citat…)

Načelnik za Povjerenje predlaže: Rajka Žulja, Ivicu Maruća….

-Mladen Ujaković (HSP) pita hoće li netko doći na utrke konja ako nema nikakva nagrada?

NAČELNIK
To je problem Povjerenstva koje će o tome raspravljati, te za ito predlaže: Zvonimira Bandala, Rajka Žulja, Paula Cotu (kao predsjednika), Ivicu Marića, Paška Perića I Tonog Cotu.

Prjedlog je jednoglasno (sa 12 glasova ZA) prihvaćen.

7.Donošenje zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora koji bi se sklopio s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestica u k.o.Mratove i k.o.Bogatići vezano za lokalnu cestu do Bogatića

Kao materijal za ovu točku dnevnog reda dobili smo sljedeći materijal:

***
Mirko Bitanga, odvjetnik u Splitu, i Općina Promina po načelniku Paulu Cota sklapaju sljedeći
UGOVOR
1.Ugovorne strane su suglasne da će Mirko Bitanga, odvjetnik u Splitu, poduzeti radnje radi uknjižbe Općine Promina na č.zem. položene u K.O.Mratovo i K.O.Bogatić Prominski koje su sastavni dio lokalne ceste LC65014 sukladno elaboratu Geodetskog zavoda d.d.PR270/08.
2.Na ime odvjetničkih usluga iz čl.l. Općina Promina će odvjetniku Mirku Bitanga isplatili iznos od 50.000,00 kn više PDV od 22% na način da će mu polovinu ovog iznosa isplati odmah po potpisu ovog ugovora (30.500,00 kn), a polovinu nakon izvršenog posla, sve na žiro-račun br.2407000-1 100140538 OTP banka d.d., za što će odvjetnik Mirko Bitanga izdati račune.
3.Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju spora biti nadležan sud u Splitu, a ovaj je ugovor sastavljen u dva primjerka od kojih po jedan zadržava svaka ugovorna strana.

odvjetnik Mirko Bitanga
Općina Promina
***
….a potom je krenulo izlaganje Načelnika:

Da bi se Općina knjižila 1/1 potrebno je odraditi posao sudskim putem, a to je posao koji treba obaviti stručna osoba.
Najbolji odvjetnik u tom poslu kako su ga savjetovali je Mirko Bitanga
Za knjiženje 250 parcela, Općina će platiti 50,000.00 kuna + PDV, što je ukupan trošak tog postupka.

-Tihomir Budanko (HDZ);
Da li je ovaj problem u domeni Načelnika ili Općinskog vijeća?

NAČELNIK
Nisam ni sam siguran, o tome govori današnji statut

-Sanimir Sarić (NL);
U ugovoru nedostaju detalji o strankama koje ga sklapaju, datuma sklapanja istog, ali niti vremena realizacije istog.

NAČELNIK
Neka Pročelnik reče svoje mišljenje, on je uguvor vidio

Pročelnik Žare Suman;
Da, ugovoru nedostaje detalja… trebalo bi to biti malo detaljnije.

-Stipe Knežević (HDZ)
Dovodimo se u ulogu da odluke koje inače donosi Načelnik, donosimo mi. Diskreditiraju se Vijećnici tako da se odgovornost prebacuje na njih.
Ugovor je već skoro potpisan, a od nas se traži mišljenje (te u 20:12 napušta Sjednicu izrevoltiran načinom rasprave Načelnika)….

Načelnik je u raspravi istakao kako je odvjetnik već poduzeo određene radnje pripreme posla….u raspravi je istakao da ni on ovakav ugovor ne bi prihvatio, jer se složio samnom da nedostaju određeni detalji.

Krste Radas (NL)
Ovakav ugovor je neprihvatljiv, unesite predložene izmjene, I mi će mo ga prihvatiti…

Tihomir Budanko (HDZ)
-Zašto se nije zatražilo ponude nekoliko opdvjetnika, pa izabralo najpovoljniju ponudu…možda ima I povoljnijih odvjetnika, koji bolje poznaju situaciju u katastru u Drnišu, nego ovaj odvjetnik iz Splita? Treba li biti tri ponude po zakonu o javnoj nabavi za ove poslove?

NAČELNIK
Ja ću prikupiti tri ponude….

Sanimir Sarić (NL)
Mi danas moramo prihvatiti NEPOTPUN ugovor, a kad se prikupe tri ponude, može se dogoditi da jedna od njih bude povoljnija od ove odvjetnika Mirka Bitange…Što će biti onda?

Predsjednik Zvonimir Bandalo dao je prjedlog na glasanje:

ZA ovaj ugovor je glasalo 3 vijećnika (?)
PROTIV su glasala 2 (NL)
SUZDRŽANA 4 (?)8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Da li dr Slavko Kulić traži naknadu za posao savjetnika?

NAČELNIK
Ne- Izričito ne.

Milan Džapo (HDZ)
Opet nas se stavlja u Načelnikovu ulogu… da imenujemo ljude koje bi on sam trebao imenovati.

Krste Radas (NL)
Čast mi je da se pojavljuje dr Slavko Kulić, I o imenovanju po mom mišljenju nema dileme…

Milan Džapo (HDZ)
Dr Slavko Kulić je preveliko ime, I tko sam ja da mu dajem legitimitet?

NAČELNIK
Njegova izričita želja je da će biti Savjetnik ako dobije podršku svih Vijećnika.


Predsjednik Zvonimir Badnalo (HSP), dao je prejedlog na glasanje;

ZA imenovanje glasalo je 7 Vijećnika (5 HSP+ 2 NL)
PROTIV- Nitko
SUZDRŽANI 2 (HDZ)

Trojica Vijećnika HDZ-a, su do ovog trenutka napustila Sjednicu. (Tihomir, Denis, Stipe)
9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići

NAČELNIK nas je izvjestio da je Natječaj za vodovod poništen, te da trebamo oštro reagirati kao Vijeće, te tražiti da se taj problem riješi.

Krtse Radas (NL) Vijeće nesmije biti indiferentno. Po statutu mi imamo mogućnosti I inzistirati da se problem riješi

NAČELNIK Pitanje je što će biti s vodom ove godine u tim selima, jer je račun Općine blokiran.
Ističe da sam ja donio krivu informaciju o Natječaju jer je on poništen još u 4. mjesecu.

Kako sam se osjetio prozvanim, istakao sam da stojim iza svega što sam napisao, te izvadio svu dokumantaciju vezanu uz taj sluča –Od Natječaja do mojih postova.

Istakao sam da Natječaj koji Načelnik spominje NIJE PONIŠTEN, jer je bio raspisan do 17.07.2009. te da na Oglasniku javne nabave nema takve informacije.

Podsjetio sam ga na sljedeće:

12.02.2009.
Objavljen je POZIV NA NADMETANJE za Predmet:
građevinski radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Oklaj-Zelići na prostoru općine Promina

20.04.2009.
Na web stranici “Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave” objavljena je ŽALBA firme Miab d.o.o. Šibenik ns odabir izvođača radova, te tamo možete pročitati sljedeće:

Klasa UP/II-034-02/09-01/461
Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o. Sibenik
Žalitelj: Miab d.o.o. Šibenik
Predmet: građevinski radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Oklaj-Zelići na prostoru općine Promina
Broj: N-05-V-107706-120209
Vrsta: Radovi
Zaprimljeno: 20.04.2009

Tu informaciju sam objavio 25.04.2009. na blogu.


Sljedeća informacija vezana uz Natječaj je bila objavljena u mom postu napisanom 15.06.2009. a glasi:

Ukoliko danas (14.06.2009) posjetite web stranicu “Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave”, možete pročitati odluku na žalbu:

Klasa UP/II-034-02/09-01/461
Naručitelj: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
Žalitelj: Miab d.o.o. Šibenik
Predmet: građevinski radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Oklaj-Zelići na prostoru općine Promina
Broj: N-05-V-107706-120209
Vrsta: Radovi
Vrij/1000: 3000000
Zaprimljeno: 20.04.2009
Odluka: Žalba se odbija

Nakon toga sljedilo je prvi I jedino službeno PONIŠTENJE NATJEČAJA 19.06.2009, te isti dan objavljen novi POZIV NA NADMETANJE za Natječaj (koji je tema ove priče).

Sve svoje zaključke donio sam na osnovu dokumenata koji su javno dostupni, I iza svega navedenog stojim.

Načalniku sam postavio pitanje kako se to firma Miab mogla 20.04.2009- te žaliti na poništenje Natječaja koje se dogodilo iza tog datuma?

(O cijeloj priči više o jednom od sljedećih postova)


Načelnik je rekao da je prije koji dan dobio dopis Hrvatskih Voda, iz kojeg se može zaključiti da će se I ovaj zadnji Natječaj koji je završen (17.07.2009 op.a) prema svemu sudeći poništiti, zbog propusta Vodovoda I odvodnje Šibenik.
Načelni nas je zamolio da uputimo oštro pismo prema svim nadležnim u ovom slučaju, kao I prem medijima.
Ja sam ga zamolio da dopis Hrvatskih Voda objavim na Blogu, pa će ljudi znati o čemu se radi….ali Načelnik na to nije htio pristati.


Predsjenik Vijeća dao je prjedlog o Upućivanju oštre prosvjedne note prema svima koji odlučuju o završetku vodovoda za Marasovine Matase I Zeliće, kako bi se taj problem što prije riješio.

ZA Prjedlog je glasalo 9 Vijećnika (5 HSP+2 NL, +2 HDZ)
PROTIV –Nitko
SUZDRŽAN 1 (HDZ)
10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za staruje i nemoćne osobe

NAČELNIK:
Zgrada propada I obnavlja se iz godine u godinu I tako može u nedogled, te se zgrada praktički održava, a ne otvara.
Problem bi trebalo riješiti tako da se Dom otvori, a problemi riješe putem tekućeg održavanja.

Milan Džapo (HDZ)
Nije to baš tako jednostavan prjedlog… Ne dolaze u Dom sportaši, nego nemoćni ljudi.

Na tu primjedbu se NAČELNI Paul Cota počeo smijati, a Milan Džapo izrevoltiran njegovim ponašanjem I odgovorima odlazi sa Sjednice u 20:41 kao zadnji Vijećnik HDZ-a.

Ostali Vijećnici HDZ-a napuštali su sjednicu jedan po jedan nezadovoljni načinom odgovaranja Načelnika na postavljena pitanja…..

Predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo predlaže upućivanje oštrog prosvjeda prema svim nadležnim za otvaranje Doma, kako bi se problem riješio…. Te da se sa slučajem upozna I Državno odvjetništvo.

Za prjedlog je glasalo svih 7. preostalih vijećnika na Sjednici (5 HSP+ 2 NL)„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“(Ovo sam već objavio u jednom postu….al’ nema veze)

Prije prelaska na tu točku dnevnog reda, Načelnik Paul Cota nas je izvijestio da o sljedećoj točci možemo raspravljati samo ako bude „isključena javnost“, prvenstveno misleći na mene i moje pisanje na promina.blog.hr-u o svemu što se događa na Vijeću.


Opravdao je to željom Investitora, da neki važni podatci iz pisma namjere o gradnji Solarne elektrane ne procure u javnost.

Upitao sam Načelnika kada je stiglo to pismo, odnosno koji je datum na njemu, s obzirom da je Krste Radas ispred sebe također imao jedno „Pismo namjere“.

Načelnik mi je odgovorio da je od 28. srpnja…..
Pitao sam ga koje godine?
Rekao mi je 28. srpnja 2009-te godine.
Znači da je stiglo jučer?
Načelnik je opet pogledao pismo…i rekao „da…stiglo je jučer“ (?)

Upozorio sam Nečelnika da su Sjednice Vijeća javne, te da se o tajnosti pojedinih točaka može odlučiti samo glasanjem Vijećnika?

Načelnik je tada zatražio tumačenje Pročelnika Žarka Sumana na tu moju tvrdnju.
Žarko Suman je potvrdio moje navode, te se odmah zapitao kako nekoga obavezati na šutnju, ili ga kazniti ako o tom progovori?
Svi preostali Vijećnici HSP-a + NL Krste Radas, pristali su na Načelnikov zahtjev.

Na sve izneseno, izjavio sam da napuštam Sjednicu Općinskog Vijeća, do sljedeće točke dnevnog reda, jer ne želim sudjelovati u donošenju tako važnih odluka za Prominu, a da Promincima o tom ne smijem reći niti riječi, da donosimo odluku „Promincima iza leđa“!

Izašao sam van vijećnice, a nakon desetak minuta, u pozvao me Rajko Đomlija da se vratim.

Vratio sam se misleći da je 11. točka dnevnog reda gotova…Međutim…Načelnik je i dalje pričao nešto o Solarnoj elektrani….a onda je dao prijedlog na glasanje!?

Od 7 nazočnih Vijećnika, 6 vijećnika, 5 HSP-a i 1 NL (Krste Radas) glasali su „Za Donošenje Zaključaka“ u vezi Solarne elektrane, dok ja nisam ni glasao što su oni protumačili kao da sam suzdržan.

Po meni, moj se glas nije trebao brojati, jer sam rekao da napuštam Sjednicu do sljedeće točke dnevnog reda…o čemu postoji i tonski zapis.
Međutim, bez mene…. ne bi bilo kvoruma za rad Vijeća….a to je onaj tko je rekao Rajku Đomliji da me pozove dobro znao!

12. Usvajanje prijedloga rješenja o osnivanju i imenovanju stožera

Pod ovom točkom dnevnog reda smo dobili sljedeći materijal:

Na temelju članka 9 zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine, broj 174/04. 79/07 i
38/09 ) i članka 10 pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja ( Narodne novine, broj 40/08 ), općinsko vijeće općine Promina na 3 sjednici
od 2009 godine, donosi
RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Promina3. Radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa općine Promina u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće, a s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica istih, u stožer zaštite i spašavanja općine Promina. imenuju se :

l.Dalibor Džaja. za načelnika

2.Danijela Erceg. za člana

3.

4.

5. _

6.

Prava i obveze članove stožera proizlaze iz pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
Pozivanje, aktiviranje i djelovanje stožera iz točke 1 ovog rješenja nalaže načelnik općine Promina a sve prema pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( NN.br.40 08 i 44/08 )
4.Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u službenom vjesniku Šibensko-Kninske Županije


Klasa : 810-06/09-01/1
Ur.Br : 2182.09-09-01
Oklaj,OPĆINSKO VIJEĆA OPĆINE PROMINA


PREDSJEDNIK : Zvonimir Bandalo

NAČELNIK
Osobe koje se još imenuju su:
3. Duilo iz Policije Drniš
4. Knez iz Drniških vatrogasaca
5. Ante Bandalo iz LD Promina
6. Manda Gojčeta (doktorica)


Sanimir Sarić (NL)
Da li imate pismene Suglasnosti navedenih kandidata da su voljni biti imenovani u Stožer?

Pročelnik Suman;
Ja sam neke od njih nazvao telefonom, I oni su prostali

Sanimir Sarić (NL)
Mislim da je neodgovorno na tako odgovorne funkcije na taj način izabrati ljude, jer u slučaju neke nesreće, oni slobodno mogu reći da nisu pristali biti članovima stožera, jer o tom s njihove strane ionako nema pisanog traga.

NAČELNIK je u međuvremenu pozvao mobitelom doktoricu Mandu Gojčeta, da se izjasni da li je ona sprema biti dio Stožera.

Doktorica Manda je pod dolasku izjavila, da moramo razmišljati kao da će se to dogoditi (misleć na sve navedeno zašto je Stožer odgovoran), te da to moraju biti ljudi koji su uvjek prisutni…te da ona prjedlog o svom imenovanju ne može odbiti.

Predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo, dao je prjedlog o imenovanju navedenih osoba u Stožer.

ZA Prijedlog je glasalo 6 vjećnika (5 HSP +1 NL)
SUZDRŽAN (1NL) Sanimir Sarić13. Informacija o blokadi računa Općine Promina

Informaciju o blokadi računa, Načelnik je počeo od 1996……te na kraju tog uvoda naveo sljedeće:
-Tražili smo odgodu od 3 mjeseca, što je trebalo biti negdje do rujna…
-Presuda je stigla 29.04.2009.
-Netko se žaio I požurio postupak.
-U petak (24.07.2009) stigla Ovrha.
-Prema ovršnom zakonu, ovrha se ne može provesti ako su potrebna minimalna sredstva za funkcioniranje Općine zahvaljujući Žari Sumanu koji je to pronašao, jer ima sve uvjete za rad.
-Sudac može prihvatiti ili odbiti taj prjedlog, a svi se opet na donešene odluke suda žaliti.
U ponedjeljak (02.08.2009) se neće moći raspolagati nego sa sredstvima koja odredi sud.
Sutra (30.07.2009) je ročište na tu temu.

Sanimir Sarić (NL)
Čini mi se da sam prozvan jer sam na Blogu napisao da Žare Suman nema uvjete za rad?

NAČELNIK
Dobro si primjetio.

Sanimir Sarić (NL)
Da li Pročelnik Žare Suman I dalje uključuje računalo kratkim spajanjem žica koje iz njega vire?

NAČELNIK
Ne . Ja mu ga upalim… I on ga više ne gasi (smjeh)…

Sanimir Sarić (NL)
Šprdajte se Vi Načelniče sa nama, doći će vrijeme kada će se I sa Vama šprdati.

NAČELNIK
Jel’ ti to meni prijetiš?

Sanimir Sarić (NL)
Ne prijetim. To što sijete to će te I žeti. Ja Vam nemam s čim prijetiti….


Sanimir Sarić (NL)
Od 29.04.2009. kada je stigla presuda, prošlo je tri mjeseca, koliko ste sad tražili od suda.
Što ste u tom periodu napravili?

NAČELNIK
A što sam to trebao napraviti? Samnjiti stipendije, pomoć za novorođenčad?

Sanimir Sarić (NL)
Čovjek od 1996. godine čeka da naplati svoja potraživanja, a Vi se sada žalite da je netko požurio postupak I da Vam je trebalo još tri mjeseca- valjda znate što bi napravili u ta tri mjeseca?Krste Radas (NL)
Uvjek se vrtimo u krug sa ovim informacijama o blokadi. Ima li način da izađemo iz toga?

NAČELNIK
Treba oformiti tijelo koje će se tim problemom baviti.
Treba napraviti četverogodišnji plan izlaska iz dugova, a tih kadova koji bi se tim bavili, opet nema.
Sljedi nam smanjenje plaća prema odlukama Vlade…
Morat će mo povećat naplatu komunalne naknade….
Izdati Rješenje za Dom umirovljenika, neizgrađeno građevinsko zemljište, porez na imovinu….
Kao primjer mogu se uzeti Krivići u kojima bi se mogao naplatiti porez na imovinu, jer tamo rasvjeta radi sijelu godinu, a stanovnici dođu možda na mjesec dana godišnje.

Rajko Žulj (HSP)
Tražim da donesemo Zaključak da se Nadležne institucije pozabave Općinom od 1996. godine na ovamo.

Sanimir Sarić (NL)
Ova točka pod kojom raspravljamo nosi naslov:
“13. Informacija o blokadi računa Općine Promina”, te se pod njom ne traži donošenje nikakvih Zaključaka

Drago Klepo (HSP), ali eto, mi sada tražimo Zaključke

Sanimir Sarić (NL)
Ako Vi imate Zaključke u pisanom obliku, dajte ih da vidimo protiv koga mi tu pokrećemo krivične prijave

NAČELNIK
Tko uopće spominje krivične prijave?

Sanimir Sarić (NL)
Problem je u tome što svatko svašta u raspravi spominje, a Zaključka u pisanoj formi nema, te neznamo kakav će se dopis uputiti prema nadležnim institucijama. Ako imate napisane Zaključke, pročitajte ih pa će mo o njima glasati.

NAČELNIK
Tko smo to “Vi”, a tko si ti?
Šta si ti ovdje…Zašto ti ne napišeš Zaključke I prijave, a ne samo pišeš I glumiš novinara. Mogli smo tako umjesto tebe pozvati I novinare.

Sanimir Sarić (NL)
Ja sam legalno izabrani Vijećnik Nezavinske liste. Ako imate Zaključke u pisanom obliku dajte ih na glasanje I to je to. Kakav sam ja Vijećnik odlučit će birači za četiri godine a ne Vi.

NAČELNIK
Ti nisi konstruktivan, I ne daješ nikakav doprinos radu.

Sanimir Sarić (NL)
Jučer ste nas pozvali (HSP) da se dogovorimo oko Poslovnika I Statuta Općine, kako neizglasavanjem istih ne bi doveli u pitanje rad Općinskog vijeća.
Mi smo (NL) svoju riječ da će mo podržati Satutu održali- nismo bili destruktivni.
Kad imate takvo mišljenje o meni, ja Vas pozdravljam I molim da me više na takve sastanke I dogovore ne poziate.

U 21:50 napustio sam Vijećnicu zbog načina na koji Načelnik vrši pritisak da se određene Odluke provode.

Nedugo nakon mog odlaska, prekinuta je I sjednica jer više nisu imali kvoruma.Možda će netko steći dojam da je u Vijećnici velika napetost I netrpeljivost među svim Vijećnicima.
Kad se malo zamislim, svi Vijećnici počevši od HSP-a, HDZ-a , te nas Nezavisnih ponašamo se tako da se međusobno uvažavamo…ne upadajući jedan drugomu u riječ.
Ako se to koji slučajem I dogodi isprika brzo sljedi……
Od strane HSP-a na poštivanje reda urgira Zvonimir Bandalo predsjednik Vijeća ….što je I normalno….A ako emocije zavladaju Vijećnicima HDZ-a Tiho odmah smiruje situaciju.

Nažalost, svaka kominikacija u koju se uključuje Načelnik, ako ne ide onako kako je on zamislio završi upadanjem u riječ Vijećniku ili čak doslovno “deranjem” na Vijećnika, što se najčešće dogodi ili meni, ili Milanu Džapi (HDZ) ili Stipi Kneževiću (HDZ), jer mi možda najviše pitanja na Vijeću I postavljamo.

Premda Načelnik često citira misao koju je čuo od Krste Radasa:
“Pa čovječe ti uvjek na snagu argumenata ideš argumentom snage”, koju je problikovao u:
“Mi će mo na argument snage, snagom argumenata”….on sam svoje riječi kao da nikako ne čuje.

Naš Načelnik je nesumnjivo napravio dosta za Prominu u zadnjih godinu dana, ali njegov stil vladanja je “ili si samnom, ili protiv mene”.
Oni koji ne smatraju da su mu neprijatelji, nego dobronamjerno postavljaju pitanja I diskutiraju, odmah su u njegovim očima “oni drugi”, jer tko je uz njega na Vijeću ne postavlja pitanja, osim onih “naručenih-dogovorenih”.

Ovakvim načinom kuminikacija, vladanja Prominom, podjela na “njegove” I one druge je neminovna, a budućnost nikakva.Oznake: Iz života jednog vijećnika

- 12:00 - Komentiraj post (5) - Link posta

petak, 31.07.2009.

Iz života jednog vijećnika III

Prekjučer, (29.07.2009.), je u Općini Promina, održana 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina.

(I dio izvješća).

Sjednica je počela u 17:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici.
Jedino je opravdano zbog obaveza na poslu izostao donačelnik Dalibor Džaja.

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa točkom pod rednim brojem13 koju je predložio Rajko Žulj (HSP).

Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja
3. Izvjeešće o reviziji proračuna općine Promina za 2008 godinu
4. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
5. Usvajanje prijedloga statuta općine Promina
6. Donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za održavanje tradicionalnih Prominskih igara
7. Donošenje zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora koji bi se sklopio s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestica u k.o.Mratove i k.o.Bogatići vezano za lokalnu cestu do Bogatića
8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika
općine Promina po pitanju razvoja
9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići
10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za staruje i nemoćne osobe
11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane
12. Usvajanje prijedloga rješenja o osnivanju i imenovanju stožera
zaštite i spašavanja Općine Promina

13. Informacija o blokadi računa Općine Promina


Dnevni red je prihvaćen sa 7 glasova ZA, I (5HSP +2NL), te 5 glasova PROTIV (HDZ).

Protivljenje HDZ-a dnevnom redom, najlakše se može obrazložiti sljedećim stavovima koji su prethodili raspravi o dnevnom redu:

-Stipe Knežević (HDZ); Vijećnici nisu dobili materijale/ ZAKLJUČKE koji se navode u točkama od točke 6, pa do točke 12, a koje bi mi danas trebali razmatrati.

-Pavao Džapo (HDZ); Da li je Općinsko vijeće uopće nadležno za donošenje Odluka za imenovanje Slavka kulića (po točki 6. op.a)?.

Na pitanje Pavla Džape, Načelnik je odgovorio da dr Slavko Kulić inzistira da bude prihvaćen od strane Općinskog vijeća, a ne imenovan od strane Načelnika.

Nakon kraće rasprave na ovu temu, krenuli smo sa prvom točkom dnevnog reda:


1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina


Na nepravilnosti navedene u Zapisniku , svoje primjedbe su dali redom:

-Sanimir Sarić (NL);
U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)
Ispravak glasi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,000.00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)

-Krste Radas (NL);
U zapisniku nedostaje cijela točka;
” Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”
Krste je izostavljenu točku dnevnog reda definirao brojem 7., a zapravo se radi o točci red.br. 6. dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća Promine.

U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte u Matasima, gdje je ta stavka”
Ispravak glasi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte koje su se pravile na Osmanovcu, u Čitluku, polju u Oklaju….”


-Pavao Džapo (HDZ);
U zapisniku se pod točkom ad.6. navodi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika I dopredjsenika vijeća da iznose 500.00 kuna…..
Ispravak glasi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika vijeća da iznosi 500.00 kuna…..( ne I dopredsjednika op.a)


2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja


-Mladen Ujaković (HSP);
Da li Općina može organizirati prijevoz za srednjoškolce iz Matasa?

NAČELNIK;
Do sada je Država I Općina financirala prijevoz učenika u iznosu od 100.000.00 kuna, ali je prema posljednjim informacijama Vlada tu stavku brisala rezanjem Proračuna;
Predlaže da se I Vijećnici odreknu svojih naknada u tu svrhu….

-Mladen Ujaković (HSP);
Ne radi se samo o problemu financiranja prijevoza, nego o tome što ti učenici nemaju prijevoz kojim mogu doći do škole u Kninu.
-Krste Radas (NL);
Da li je uklonjen otpad iz Čveljića Jame, da li ima izvješće nadležne inspekcije?

NAČELNIK;
Obavješten sam od strane mještana da su u periodu od 17 do 20.07.2009 započeli nekakvi radovi oko jame.
Tamo nije bilo osoba ovlaštenih od strane inspekcije zaštite okoliša, jer nisu bili obavješteni o tadovima koji se izvode, te nije bila ni tvrtka koja je trebala sanirati jamu.
Pozvana je policija.
Nakon toga je izišla na teren nadležna Inspekcija I narpavila očevid.
Tvrtka IND-EKO je trebala obraditi I zbrinuti otpad.
Inspekcija je 21.07.2009. utvrdila da je ukonjen otpad sa oboda jame…izvađen dio materijala…pri dnu jame svježe odronjeno kamenje…sa strane jame uziman materijal I miješan sa otpadom iz jame….uz jamu se nalaze četiri hrpe materijala…..
Na inspekciji je da kontorlira postupak (nadam se da sam pohvatao dovoljno informacija op.a)

-Sanimir Sarić (NL);
a) Postavit ću pitanje koje sam dobio na e-mail:
“da li ima šanse da netko pokrene pitanje izrade službene web stranice općine na kojoj bi bile ama baš sve informacije i zapisnici sa sastanaka».

NAČELNIK;
Općina nema uvjete za nešto tako…Nema brzi internet, server, administratora…….

b) Odgovri sa prošle sjednice vijeća koji se se trebali dostaviti vijećnicima u pisanom obliku, (Natječaj Gluvače-Rajko Đomlija, Općinski Stanovi-Pavao Džapo op.a) a nama pročitati na početku opve sjednice-Što je s tim?

NAČELNIK;
Odgovori su još kod Pročelnika Žare Sumana…još radi na njima.
Natječaj za Gluvače nije gotov, jer sve čestice iz tog natječaja nisu dobile suglasnost Ministarstva.
-Sanimir Sarić (NL);
Koje su to čestice?

NAČELNIK;
Zatraži to pismenim putem, pa ću ti odgovorit.

Pavao Džapo (HDZ) traži da se u buduće odgovori šalju na vrijeme kako se pitanja nebi ponavljala u nedogled.

-Denis Bronić; (HDZ)
Koliko Općinu košta brzi internet?

NAČELNIK;
Ukupni računi za telefonske uskuge su 1980,00 kuna mjesečno, a internet je besplatana za korisnike dok u Prominu ne stugne ADSL.
Dnevno Općina primi preko 120 e-mailova I kad bi sve vratili na staro, koštalo bi nas daleko više nego sad.

-Milan Džapo (HDZ);
Što je sa odlagalištem otpada Dubarava?

NAČELNIK;
Na prošloj Sjednici smo govorili o toj temi, ali ponovite ću opet…
Još 2006-te potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji odlagališta Dubrava.
Ministarstvo sudjeluje sa 1,600,000,00 kuna, Općina sa 320,000,00 kuna.
Trebalo je prekinuti voziti smeće I napraviti plan sanacije odlagališta otpada.
U 09.2008 odlagalište otpada zatvoreno I sada se otpad vozi na lokaciju Mala Promina.
Firma IND-EKO će izraditi plan sanacije odlagališta, poslati ga na Fond za zaštitu okoliša.
Nakon što se projekt odobri, krenut će se u sanaciju, a Općina treba pripremiti 320,000,00 kuna.
Mi ih nemamo, pa će mo ih morati od nekoga zatražiti, kao I još dodatnih 60,000,00 kuna za kazne izrečene zbog neuređenosti istog odlagališta ( o tom sam već pisao op.a).

-Tihimir Budanko (HDZ);
Planira li se smanjenje troškova iz proračuna?

NAČELNIK;
Kad budemo imali sve informacije o težini krize, I pravilnik Vlade o smanjenju plaća u Lokalnoj Upravi, onda ćemo rebalansom Proračuna za 2009 to riješiti.


-Krste Radas (NL);
Koristi li Pročelnik Suman pri pisanju zapisnika fono zapis?

NAČELNIK;
Fono zapis mu je na raspolaganju.

-Krste Radas (NL);
Ima li Žare telefonsku direktnu telefonsku liniju?
Pročelnik je dobio telefon (možda slučajno, ali nakon mojih napisa na Blogu o toj temu op.a)

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Da li je fax popravljen (u urednu Pročelnika op.a)?

NAČELNIK;
Nije.

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Čuo sam da se Pročelnika ne njegovu radnom mjestu napada od strane podređenih djelatnika (upozorava Načelnika)?

-Stipe Kneževića (HDZ)
Konstatira da su tarvnjaci I stabla uz nogostupe na cesti od centra prema Džapićima neuređeni…trava osušena…mlada stabla također…..

NAČELNIK;
To je tako u zadnjih godinu dana….

Milan Džapo (HDZ);
-Koliko poslovnih prostora Općina ima u svom vlasništvu?
-Tko ih koristi?
-Kolike su naknade za iste?
-Da li su bili Natječaji I zašto je nekadašnja piljara prazna….?

NAČELNIK;
Pitanje je za Pročelnika Sumana

Pročelnik Suman;
Odgovor će stići u pisanom obliku jer je preopširan.Nastavak "Iz života jednog Vijećnika III" (2 dio)
Link: http://promina.blog.hr/2009/08/1626544142/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii-2-dio.html


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

četvrtak, 09.07.2009.

Iz života jednog vijećnika II dio

Jučer je u Općini Promina, održana 2. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina..
Sjednica je počela u 18:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici osim Milana Džape(HDZ).

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa dvije nove točke.

Nadopunjene točke dnevnog reda su:

-2. Vijećnička pitanja (predložio Krste Radas)
-9. Razno (Zajednički prjedlog svih vijećnika)

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Promina
2. Vijećnička pitanja
3. Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu
4. Donošenje zaključaka o izvješću Načelnika općine Promina o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna za razdoblje X-XII 2008 godine
5. Usvajanje Rješenja o imenovanju odbora za statut I poslovnik Općine Promina
6. Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina
7. Usvajanje Odluke o naknadi članovima Općineskog vijeća I članovima njihovih radnih tijela
8. Donošenje zaključaka u svezi presude Općinskog suda u Kninu-stalna služba u Drnišu u predmetu tužbe tužitelja Adaptacija Lobor protiv tuženika Općine Promina, te moguće blokade žiro računa pćine Promina
9. Razno

A nakon toga su krenule rasprave po točkama dnevnog reda, kako sljedi:

Točka 1.”Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Promina”,

Vjećnici su (redom)upozorili na sljedeće nepravilnosti u Zapisniku:

Sanimir Sarić
-Netočna je rečenica u Zapisniku:
“Izabrani kandidat Krste Radas je predložio Sanimira Sarića ispred Nezavisne liste (za člana Mandatne komisije op.a).
Ispravak glasi:
“Izabrani kandidat Drago Klepo je predložio Sanimira Sarića u ime HSP-a.(za člana Mandatne komisije op.a).

Pavao Džapo:
-Netočna je navod u Zapisniku:
“U mandatnu komisiju imenuju se:
-Mladen Ujaković, predsjednik
-Drago Klepo, zamjenik predsjenika
-Tihomir Budanko, član
-Stipe Knežević, član
-Sanimir Sarić, član

Ispravak glasi:
-Mladen Ujaković, predsjednik
-Drago Klepo, zamjenik predsjenika
-Pavao Džapo, član
-Stipe Knežević, član
-Sanimir Sarić, član

Stipe Knežević:
Pod ad 4. “Izbor predsjednika I potpredsjednika vijeća
-Netočna je navod u Zapisniku:
“Nakon toga su vijećnici omjerom glasova 10 za I 2 protiv donijeli sljedeći zaključak”

Ispravak glasi:
“Nakon toga su vijećnici omjerom glasova 10 za I 2 suzdržana donijeli sljedeći zaključak”Točka 2. “Vijećnička pitanja”

Krste Radas (NL):
-Pitanje za Načelnika:
Cesta “Čitluk –Mratovo-Bogatići” se neadekvatno održava-Može li se animirati “Županijske ceste” na njeno kvalitetnije održavanje? (rupe na asfaltnom dijelu ceste, nasipanje neasfaltiranog dijela ceste, šišanje raslinja uz cestu)
Odgovor Načelnika:
Županijske ceste su upoznate sa problemom, I obećale su riješiti iste, ali se opravdavaju kašnjenjem u realizaciji zbog vremenskih neprilika.
Načelnik će opet sutra (09.07.2009. op.a) poslati dopis prema Županijskim cestama, te ih upozoriti na ne riješavanje spomenutog problema.Pavao Džapo (HDZ):
-Pitanje za Načelnika:
Može li Načelnik ukratko iznijeti svoje izvješće o radu za zadnjih 6.mjeseci?
Odgovor Načelnika:
Odgovor bi bio preopsežan, pa je isti obećao napraviti za sljedeću sjednicu Općinskog vijećaSanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Načelnik je u komentaru na promina.blog.hr-u (15.12.2008.) napisao sljedeće:
“Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu. Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči I u služenom vijesniku”
Rezultati izbora, javnosti su do današnjeg dana ostali nepoznati-nisu koliko je meni poznato nigdje objavljeni.
Gdje se mogu saznati imena studenata I srednjoškolaca koji dobijaju stipendiju-jer stavka od 80-ak tisuća kuna u Proračunu za tu namjenu nije baš tako zanemariva, a javnost taj podatak ima pravo znati.
Odgovor Načelnika:
“Za provedbe Natječaja odgovoran je Žare Suman, I zamoljav Ga da nam on odgovori ovo pitanje”
Odgovor Žare Sumana:
Sva je dokumentacija u mene, I mogu Vam je pokazati, ili poslati poštom.
Sanimir Sarić: Doći ću u petak (10.07.2009 op.a) po istu kod Vas.Rajko Đomlija (HSP-Predstvanik nacionalne manjine)
-Pitanje za Načelnika:
Na prošlom “Radnom sastanku” izjavile ste da je za “Natječaj Gluvače” odgovoran Žare Suman, te da niste zadovoljni s njegovim radom, ali ga ne možete smjeniti niti mu dati otkaz”.
(Više po linkom: http://promina.blog.hr/2009/06/1626390502/odrzana-1-konstituirajuca-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-promina.html )

Rajko Đomlija, citira djelove “Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi”, odnosno članak 53a, stavak 3.koji kaže:
“Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo.
Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka:

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima»,
Link na spomenuti Zakon:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289907.html

Odgovor Načelnika:
Načelnik zamoljava pitanje u pismenom obliku, jer mu nije baš najjasnije, te će se na to onda Rajku Đomliji pismeno I očitovati.


Zvonimir Bandalo (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Na veliki broj građevinskih parcela koje su se nekad knjižile kao vlasništvo “Mjesni odbori”, sudski se uknjižila Država. Te parcele su od strane Općine bile dodjeljene ljudima koji sada imaju problem sa vlasništvom nad istim.. te dobijanjem građevinskih dozvolama, građenjem na njima općenito (Zvonimir je pitanje potavio još šire, a ja se nadam da sam uspio sažeti najbitnije op.a).
Odgovor Načelnika:
Općina je prije davala suglasnosti za cjepanje građevinskih parcela za parcele koje se nalaze u građevinskoj zoni. U slučajevima gdje se Država knjižila kao vlasnik, potrebno je pokrenuti sudski spor, kako bi se čestice dodjelile u vlasništvo onima koji su dobili suglasnost za cjepanje.


Tihomir Budanko (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Potoji li u Općini služba koja prati proceduru izdavanja I provođenja građevinskih dozvola, koja bi utvrdila nepravilnosti u gradnji-odstupanja od dozvole?
Odgovor Načelnika:
Općina nama takvu službu, ili tijelo, a po njemu je za te poslove nadležan Ured koji izdaje građevinske dozvole u Drnišu, a građane ukoliko primjete bilo kakve nepravilnosti mogu ih prijaviti istom Uredu.

Zvonimir Bandalo (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Zvonimir traži da se riješi problem prostora iza kafića “Kula”, terase I balotališta…Da se transparentno provede natječaj za najam tog prostora, kako bi Općina mogla ubirati najamninu.

Načelnik Paul Cota predlaže da Općinsko vijeće osnuje tijelo koje bi se bavilo nadzorom građevinskih radova u Promini.

Stipe Knežević I Pavao Džapo (HDZ) predlažu da se ovim problemom (građevinskih radova) pozabavi Načelnik jedinstvenog upravnog odjela Žare Suman, te da u suradnji sa Uredom koji izdaje građevinske dozvole provjeri koliko su naši zahtjevi pravno osnovani-možemo li se mi kao vijeće-Općina miješati u rad Ureda?


Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
-Što je sa vodovodom za Matase?
Odgovor Načelnika:
Novi Natječaj za završetak vodovoda je u tijeku, a kad će isti biti okončan, hoće li kao prethodni biti poništen… o tom je teško govoriti jer je za to nadležan Vodovod I odvodnja Šibenik, a ne općina Promina.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
-Divlje svinje poljoprivrednicima u koji obrađuju zemlju u I uz NP Krka čine velike štete uništavanjem usjeva, I ostalih poljoprivrednih proizvoda. Odnedavno se pojavila I medvjedica sa mladima koja također pravi štete….Može li se što poduzeti?
Odgovor Načelnika:
Načelnik predlaže da se sazove sastanak sa direktorom NP Krka te ga se upozori na probleme, ili da se što hitnije napiše jedno pismo upozorenje zajednički od strane stanovnika sela u kojima su štete evidentirane, od strane lovaca I Općine

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Hidrant u Marasovinama se nekontrolirano koristi, može li se što poduzeti?
Odgovor Načelnika:
Hidrant je bio zaključavan katencem, ali je isti nekoliko puta pokidan. Trebalo bi odrediti vrijeme kad će hidrant biti odključan, ili zadužiti nekoga za odključavanje. Na hidrantu je do sada potrošeno 250 kubika vode, što je I dalje daleko jeftinije od dovoženja vode u Matase I Marasovine, Zeliće cisternama kao lani kada je na tu namjenu potrošeno cca 20,000 kuna.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Kad je već hidrant u Marasovinama u funkciji, mogu li se onda Marasovljani priključiti na vodovod?
Odgovor Načelnika:
Marasovljani bi trebali takav zahtjev trebali uputiti prem Vodovodu I odvodnji Šibenik, koji je nadležan za taj vodovod.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Mladenu se žale ljudi da su često neinformirani o događajima u Općini (navodi primjer Natječaja za Gluvače), te traži postavljanje oglasnih ploča po cijeloj Promini-u svakom selu.
Odgovor Načelnika:
Proračunom Općine Promina za 2009 godinu, predvidjet će se stavka postavljanja oglasnih ploča u Promini

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Matase je nedavno zahvatila tuča, može li se proglasiti elementarna nepogoda, može li komisija izaći na teren?
Odgovor Načelnika:
Stanovnici moraju uputiti zahtjev Općini da komisija izađe na teren, jer je to početak procedure za proglašenje elementarne nepogode, koju na kraju mora proglasiti Župan, ako za istu ima osnove.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
U selima su evidentni problemi nezakonite gradnje…komu se obratiti?
Odgovor Načelnika:
Građani mogu sve nepravilnosti prijaviti Uredu za izdavanje građ dozvola….


Pavao Džapo (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Kakvo je stanje sa stanbenim fondom u Općini Promina?
Načelnik odgovor prosljeđuje Žarku Sumanu, a on odgovara:
Ukupno u tri zgrade u centru Oklaja ima 6. stanova u vlasništvu Općine Promina, I svi se koriste bez ikakve naknade Općini. Opširnije I temeljitije izvješće, Žare će dostaviti pismeno Pavlu Džapi.

Pavao Džapo (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Kakva je dinamika punjenja Prpračuna Općine I realizacija planiranih projekata:
Odgovor Načelnika:
Proračun se puni prema planu, a isto tako se realiziraju I planirani projekti Općine.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Dokle se stiglo sa projektom Solarne elektrane u Promini?
Odgovor Načelnika:
Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Plan za početak proizvodnje el. Energije iz Solarne elektrane u Promini je 2011. godina, da li to I dalje ostaje tako?
Odgovor Načelnika:
Ja to nisam nikad nigdje rekao. Općina je učinila sve sa svoje strane da se taj projekt realizira u Promini.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Što je to Općina učinila kad Solarne elektrane nema u Prostonrom planu Općine Promina, Županijskom prostornom planu, a niti u “Nacrtu prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (EU)”?
Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….

Točla 3. “Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu”

Načelnik predlaže Nedi Džepini da iznese kratak osvrt na ovu točku dnevnog reda.
Stipe Knežević (HDZ) zamoljava Načelnika da prokomentira ovu točku dnevnog reda.

Načelnik je nakon toga, stavku po stavku prezentirao godišnji obračun proračuna za 2009-u godinu, iz kojeg je najočitije da je:

Plan bio: 10.391.079 kuna
Ostvareno: 3.061.411 kuna

… te su sljedila pitanja vijećnika:

Stipe Knežević (HDZ)
Pitanje za Načelnika:
Tko je financirao šahte za vodovod s kojima se pokušao riješiti problem vodovoda za Marasovine, Matase I Zeliće. Radi se o šahtama na putu prema Marićim, Osmanovcu I Čitluku?
Na pitanje odgovara Krste Radas-tadašnji predsjednik Općinskog vijeća
Radove na šahtama je platio Vodovo I odvodnja Šibenik.

Samom Načelniku je sporna I sljedeća rečenica:
“Općina se u promatranom razdoblju nije zaduživala I nije izdavala jamstva”
Njegovo pitanje je da li su izdane bjanko zadužnice trebale biti prikazane kao oblik jamstva, odnosno da li je onda ova rečenica na kraju izvješća o proračunu točna?
Načelnik je spomenuo da I Državna revizija istom rečenicom završava svoje izvješće o revizija Proračuna Općine za 2008-u godinu.

Problem je što još jedna bijanko zadužnica nije stigla na naplatu, a ne zna se ni kad će, ni od koga će, niti u kojem iznosu.

Stipe Knežević (HDZ) izražava svoje žaljenje što je indeks izvršenja Proračuna za 2008-u godinu samo 42%, odnosno što smo financijski gledano, završili godinu u dugu od –759.546.00 kuna, odnosno Općina ima –1,255,000,00 kuna neplaćenih obaveza. Te smatra da je I izvješće Državne Revizije trebalo biti sastavni dio radnih materijala.

Načelnik Paul Cota (HSP) odgovara da je realizacija proračuna mala zbog izostanka realizacije projekata Vodovoda za Marasvine, Matase I Zeliće, I Ceste za Bogatiće.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, nakon rasprave dao je prijedlog na glasanje:
Za “Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu” glasalo je 6 vijećnika (HSP+ Krste Radas NL), protiv jeglasalo 4 vjećnika HDZ, I Sanimir Sarić bio je suzdržan.
Prema tumačenju Žarka Sumana, Prijedlog nije prihvaćen, jer je potrebna većina za tu odluku 7 glasova vijećnika.


Točka 4. “Donošenje zaključaka o izvješću Načelnika općine Promina o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna za razdoblje X-XII 2008 godine”

Načelnik je izvjestio nazočne da je u navedenom periodu utrošeno 6,000.00 kuna, I to:
-Pučkom otvorenom učilištu Knin 3,000,00kuna za osposobljavanje osoba za zvanje mljekar-sirar.
-Stjepanu Stipi Grciću 1,000,00 kuna za tiskanje zbirke pjesama.
-Nadomiru Tadiću Šutri 2,000,00 kuna za tiskanje knjige

Izvješće je prihvaćeno ali nažalost nisam napisao s kojim točno omjerom glasova….


Točka 5 “Usvajanje Rješenja o imenovanju odbora za statut I poslovnik Općine Promina”

Nakon kraće rasprave izabrani su:

-Rajko Žulj, predsjednik
-Pavao Džapo, član
-Krste Radas, član


Točka 6 “Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”

Nakon kraće rasprave sa 10 glasova Za I jednim suzdržanim (Krste Radas), izabrani su:

Zvonimir Bandalo
Rajko Žulj
Paul Cota
Damir Džaja


Točka 7. “Usvajanje Odluke o naknadi članovima Općineskog vijeća I članovima njihovih radnih tijela”

Rajko Žulj u ime zastupnika HSP-a ukazuje na činjenicu da sve općine u našem okruženju imaju veće naknade za rad vijećnika od naše koja sada iznosi 350,00 kuna po sjednici.
Pošto sada Općinsko vijeće preuzima ulogu I Općinskog poglavarstva, te dobija veći obim posla, predlaže sljedeće povećanje naknada:

-500,00 kuna naknada vijećnicima po sjednici
-800,00 kuna naknada predsjedniku I dopredsjedniku po sjednici

Krste Radas (NL)
Krste predlaže da ukupni troškovi po sjednici vijeća ostanu isti (3850,00 kuna +doprinosi), s tim da se vijećnicima naknada smanji na 300,00 kuna, a Predsjeniku Općinskog vijeća poveća na 650,00 kuna.

Zvonimir Bandalo predlaže da sve ostane kao I do sada (svima vijećnicima I Predsjedniku vijeća 350,00 kuna) s obzirmo na situaciju u kojoj se Općina nalati (moguća blokada računa op.a).

Sanimir Sarić smatra dvoličnim od nas vijećnika jedan tjedan tražiti od ZK Promina pomoć da se saniraju dugovi Općine, a u isto vrijeme sebi podizati visinu naknade po sjednici. Po meni logičnija bi rasprava bila o smanjenju naknada sa postojećih 350,00 na niže.

Nakon duže rasprave, donosen je sljedeći zaključak:

Naknada za rad vijećnika u Općinskom vijeću ostaje nepromenjena (350,00 kn po sjednici)
Naknada Predsjedniku vijeća se podiže na 500,00 kuna.
Naknda za rad vijećnika u radnim tijelima iznosi 170,00 kn, odnosno 85,00 kuna (za sjednice kraće od 10 sati).

Bitno je još napomenuti da vijećnici godišnje imaju približno 6 sjednica Općinskog vijeća.


Točka 8. “Donošenje zaključaka u svezi presude Općinskog suda u Kninu-stalna služba u Drnišu u predmetu tužbe tužitelja Adaptacija Lobor protiv tuženika Općine Promina, te moguće blokade žiro računa pćine Promina”

Zajednički stav je da je Ovrha neizbježna, te ta treba pokušati pronaći skoro 500.000.00 kuna da se problem riješi.

Također, vijećnici su suglasni da se na jednu od sljedećih sjednica pozove Odvjetnik koji je općinu zastupao u izgubljenom sporu, kako bi mogli saznati više činjenica o cijelom slučaju.

Više o ovom sporu imate u mom predhodnom postu na ovu temu pod naslovom:” Iz života jednog vijećnika”.


Točka 9. Razno


Načelnik nas je izvjestio da postoje još dva nepodmirena duga/kazne Ministarstvu zaštite okoliša upućene Općini zbog neadekvatnog održavanja odlagališta otpada Dubrava,
Jedna je prijava/kazna od 27.05.2004 u iznosu od 30,000,00 kuna
Druga je kazna upućena Općini 12.06.2008 godine, u iznosu od također 30,000,00 kuna.

Dok postoje dugovi Općine, ista se ne može javljati ni na natječaje raznih Ministarstava, jer je jedan od uvjeta pristupa natječajima podmirenost dugova prema Državi-kaže Načelnik Paul Cota.

Načelnik je također predložio imenuje odbora za organiziranje fešte za Veliku Gospu, te predložio Tihomira Budanka I Sanimira Sarić da budu u njemu.

Tihomir Budanko se opravdao da ne može jer organizira feštu u Čitluku na sv Roka.
Sanimir Sarić se opravdao da ne može zbog radnih obaveza, jer na Veliku Gospu radi.Tema je bilo sigurno još…ali 23:00 sata je već bilo krajnje vrijeme za zaključenje sjednice.
Nadam se da sam doprilike uspio “pohvatati” najvažnije izjave, pitanja…odgovore… izrečene na Općinskom vijeću, a kolege Vjećnike zamoljavam da me dopune ukoliko primjete bilo kakvu grešu u mom tekstu.

Na kraju, tijekom Sjednice, u jednom momentu Vijećnik Mladen Ujaković me prozvao da sam u svom prošlom postu na ovu temu neprimjereno komentirao njegovo pitanje upućeno ZK Promina (kako su mu prenili njegovi mještani).
Kako nebi bilo zabune, evo citata spornog djela teksta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Vjećnik HSP-a, Mladen Ujaković pita može li ZK Promina nešto učiniti kako bi se konačno riješio vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, jer bez toga nema ni seoskog turizma u tim selima?

Tošić ističe da je seoski turizam brzorastuća grana koja raste po stopi od 400% u zadnjih nekoliko godina (isprika-nisam čuo koliko godina)... te je Mladenovo pitanje nekako preskočeno...pa se opet vraćamo na „Mapu projekata....“”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cijeli tekst, nalazi se pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626426843/iz-zivota-jednog-vijecnika.html

Oznake: Iz života jednog vijećnika

- 20:03 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 28.06.2009.

Iz života jednog vijećnika

Kako sam i do sada već pisao na Blogu, cilj mog ulaska u Općinsko vijeće Općine Promina, bilo je što bolje informiranje Prominjaca i Prominki o događajima u našoj Općini.
Svi postovi od sada pa nadalje nosit će isti naslov: „Iz života jednog vijećnika“, a u njima ću opisivati sastanke i događaje kojiima sam bio nazočan kao Vijećnik.

Temeljem poziva Načelnika općine Promina, Paula Cote, upućenog svim članovima Općinskog vijeća dana 24.06.09. (srijeda), bio sam nazočan na sastanku sazvanom za 26.06.2009 (petak).

Kao dnevni red radnog sastanka, Načelnik je predložio sljedeće točke (citiram poziv):

1.Razmatranje pitanja o eventualnoj blokadi računa općine Promina temeljem presude općinskog suda Drniš u pravnoj stravi tužitelja „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina protiv općine Promina.
2. Razmatranje suradnje sa zavičajnim klubom Promina.


Evo izvješća sa sastanka:

Sastanak je sazvao Načelnik Paul Cota, prema njegovim riječima na zahtjev Zavičajnog kluba Promina iz Zagreba.

Pozivu na radni sastanak su prisustvovali:

Domaćini:

-Načelnik Paul Cota, donačelnik Dalibor Džaja (HSP),
-Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo, dopredsjednik OV Rajko Žulj
-Vjećnici HSP-a-Drago Klepo, Rajko Đomlija, Mladen Ujaković
-Vjećnici HDZ-Denis Bronić, Milan Džapo, Tihomir Budanko, Stipe Knežević, Pavao Džapo
-Vjećnici NL Krste Radasa- Krste Radas i Sanimir Sarić

Gosti:

-Dopredsjednik ZK „Promina“- Ivan Tošić i predstavnici ZK Ivan Zrile, Anđelko Dogan, Rajko Zelić, te još Drago Duvančić i Antija Dujić.
(Preskočio sam jednog predstavnika ZK Promina, jer mu nisam uspio „uhvatiti“ ime prilikom predstavljanja- ovim mu se putem ispročavam)

Načelnik je prilikom otvaranja radnog sastanka pozdravio sve nazočne, zahvalio se svima na odazivu.
Dnevni red nije uopće čitan, prihvać isl. što bi trebao biti običaj za ovakve sastanke...nego se odmah krenulo sa drugom točkom dnevnog reda: „Razmatranje suradnje sa zavičajnim klubom Promina“, i Načelnik je predao riječ dopredsjedniku ZK Promina Ivanu Tošiću.

- Dopredsjedniku ZK Promina Ivan Tošić iskazao je u ime udruge koju predstavlja želju za što boljom suradnjom sa Općinom, kao i želju da se izradi „Dugoročni program razvoja Promine“ (za sljedećih 20 godina).
Brzo se u ragovoru vratilo na prvu točku dnevnog reda „Razmatranje pitanja o eventualnoj blokadi računa općine Promina temeljem presude općinskog suda Drniš u pravnoj stravi tužitelja „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina protiv općine Promina“-jer je ta točka zapravo i najaktualnija....

- Načelnik je tada o „pravnoj stvari“ iznio sljedećih nekoliko činjenica:
Temeljem presude koja je donešena u korist tuženika firme „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina, na račun Općine bi mogla „sjesti“ ovrha u iznosu od približno 500.000.00 kuna.


Dug se sastoji od:

-132,000.00 kuna –ne plaćeni izvedeni radovi od strane spomenute firme na krovištu crkve sv Mihovila 1996. godine
-287,000.00 kuna- zakonske zatezne kamate na spomenutu glavnisu duga
-Ostatak sudski troškovi (prema mom izračunu 81,000.00 kuna)

Taj dug prema riječima Nečelnika dovodi u pitanje razvoj Promine u narednom periodu, odnosno kao prvi na udaru mogao bi se naći projekt asfaltiranja ceste za Bogatiće, te smo o tom projektu od Načelnika saznali sljedeće:
-Sud (parcelizacijski elaborat) je odradio svoj posao u periodu od siječnja do ožujka 2009-te godine
-Kako bi se cesta mogla asfaltirati, potrebno je riješiti 250 predmeta/ vlasništva nad parcelama preko kojih cesta prolazi
-Taj posao košta približno 60,000.00 kuna
-Odvjetnik traži 200.00 kuna po predmetu kako bi se vlasništvo nad spomenutim parcelama riješilo ( to je tih 60,000,00 kuna)
-Taj bi posao mogao biti riješen do kolovoza 2009. godine, i onda bi radovi asfaltiranja mogli krenuti
-Ako se taj problem do tada ne riješi, onda bi sredstva namjenjena za tu cestu mogla propasti

Nakon svega navedenog, Ivan Tošić je upitao Načelnika dali je u Proračunu općine Promina, predviđena stavka za slučaj gubitka ovog spora, jer se ona trebala planirati i knjižiti kao stavka rashoda?

Načelnim odgovara da je za ovaj spor saznao tek 24.03.2009 godine, te da sljedom toga nije bilo moguće razgovarati o istom i vrijeme donošenja Proračuna za 2009 godinu, te je iznio još nekoliko informacija o „pravnoj stvari“:

-Prvostupanjska presuda u ovom slučaju donesena je u korist tužitelja negdje između 1998-2000 godine
-Općina se na presudu žali, ali je ista potvrđena 2004-te godine
-15.04.2008 donešena presuda koja je zapravo povod današnjeg sastanka-odnosno presuda ako se ne varam Vrhovnog suda- na koju više Općina nema pravo žalbe.

Vjećnik HDZ-a Stipe Knežević, smatra da je ovo raspava koja bi se trebala voditi na Općinskom vijeću, a da bi ovaj radni sastanak trebalo usmjeriti prema našim „gostima“ i suradnji s njima- odnosno suradnji sa ZK Promina.

Načelnik upozorava da u slučaju blokade računa, suradnja po pitanju razvoja Promine postaje upitna, jer je Općina ta koja je nositelj svih projekata...te kroz raspravu opet dolazimo do sudske presude te čujemo sljedeće:

-Kao svjedok u sudskom procesu navodi se Željko Džapo (tadašnji Načelnik Općine op.a), koji je tijekom suđenja izjavio da je Tužitelju isplaćeno više od 400.000.00 kuna, prikupljenih donacijama u suranji sa FINA-om. Sredstva su uplaćivana direktno na račun Tuženog.
Tadašnji Načalnik Džapo potpisao je da su radovi završeni, premda je ostalo još nešto sporno oko istih......

Ivan Tošić dporedsjednik ZK Promina.... predlaže da se pokuša razgovarati sa tužiteljom, firmom „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina o mogućnosti plaćanja u rata i sl... Odnosno, predlaže razgovor sa Ministarstvom kulture koje je nadležno za obnovu crkava...te pokušati u suradnji s njima riješiti nastali dug.
.... te također predlaže da popričamo o Mapi razvoja Općine Promina... odnosno 50-ak projekata koji se u njoj spominju... kako bi vidjeli mogućnost suradnje na istima...

Načelni Paul Cota, tada je krenuo sa predstavljanjem projekata:

1. Cesta za Bogatiće (o tom ste već čuli dosta...)

2. Dječje igralište u Oklaju (Rekreacijski centar Žagra? Op.a)
Pod ovom točkom saznali smo da je Općina opet vlasnik Žagre, te da bi sad trebalo osigurati približno 600.000.00 kuna za taj projekt.( Riješeni svi imovinsko pravni odnosi)
(Više o Žagri pod linkom: http://promina.blog.hr/2009/02/1625911484/vijesti-iz-udruge-sport-za-sve.html
Citiram samo jednu rečenicu koju tamo možete pronaći:„-Za projekt je odobreno 620,000.00 kuna od strane istog Ministarstva“??????????????)
Ovaj projekt realizirao bi se u tri etape:
-školsko igralište sa niskim tribinama, reflektorima.....(to je tih 600.000.00 kuna)
-Kuglana sa četiri staze u kojoj bi se mogla održavati Državna prvenstva u kuglanju.
-Dječji vrtić kao samostojeća zgrada uz koju bi bilo i dječje igralište.
U sklopu cijelog projekta bilo bi izgrađeno i 29 parkirališta.

Ivan Tošić izrazio je u svoje ime, i ime ZK Promina želju za izgradnjom dva zemljana terena za tenis, za koje se oni obavezuju osigurati sredstva, samo traži da Općina osigura parcelu.

3. Izgradnja brze ceste Šibenik-Knin- Strmica (granica BH) koja bi trebala prolaziti kroz Prominu.
Načelnik nas izvještava da jeposlao zahtjev prema nadležnom Ministarstvu da se na navedenoj cesti izgrade dva čvorišta za Prominu.
Jedan bi bio kod kamenoloma Bila strana, a drugi kod „Dva rasta“ (kako reče Načelnik)

4. Turistički vodič Promine.
Načelnik nas izvještava kako je isti izrađen, te poziva ZK da zajedno dogovore financiranje uvrštenja Promine u turistički vodič Hrvatske što bi koštalo cca 2.000.00 kuna.

U raspravo o turizmu uključuje se Drago Duvanič iz Razvođa, koji se bavi turizmom 20 godina...a on traži od Općine da se angažira na uređenju prilaza Nečvenu, Bilušića buku.... aktualizira suradnja sa NP Krka.
Predlaže izradu znakova „Dobrodošli u Prominu“, „Feštu vina“....

Vjećnik HDZ-a Denis Bronić iznosi primjer kada je zajedno sa nekoliko prijatelja pokušao urediti kupalište na Brljanu... kada je zbog tih radova završio dva dana u zatvoru u Šibeniku. Sve radove čišćenja... uređenja u NP može izvoditi ili odobriti samo NP.....

Vjećnik HDZ-a Stipe Knežević, ističe da su osnova svih projekata sredstva-prihodi s kojima Općina raspolaže, a oni nisu dostatni niti za plaće zaposlenih.
Dosadašnja „filozofija funkcioniranja“ Općine, temeljila se na dobroj suradnji sa Ministarstvima uz čiju pomoć je kroz razne projekte do sada u Prominu ne računajući obnovu uloženo više od 80.000.000.00 kuna.
Treba nastaviti što bolju suradnju sa Ministarstvima i ZK Promina.... te sve napore usmjeriti u tom pravcu....Na temu programa.... projekata....predsjednik ZK Promina istakao je kako oni u svom djelokrugu imaju sljedeće sekcije:

-Sekcija za kulturni razvoj Promine, na čelu koje je Ante Juric
-Sekciju za sport
-Sekciju za pomoć nezbrinutim Promincima
-Sekciju za gospodarstvo, koja bi trebala pomoći u realizaciji projekata (poljoprivreda, seoski turizam, energetika)
Njihova želja je stvaranje podloge za ulaganje u Prominu...te Tošić ističe kako smo kašnjenjem izrade Prostornog plana izgubili po njihovoj procjeni najmanje 50 milijuna kuna.
Na projektima ZK Promina surađuju sljedeći stručnjaci:

-Prof. dr. sc. Edi Maletić (link http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4480 ) - vodi tim koji će se baviti svim vrstama ulaganja u poljoprivredu (radi se o 10-15 projekata takvog tipa) inače zaposlen na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
(link: http://www.agr.hr/cro/curriculum/maletic_edi.htm)

-Prof.dr.sc. Nikola Čavlina Čavlina (link http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=267 )- vodi tim za energetiku, dat će svoj prjedlog, razvojne smjernice za energetiku u Promini, FER Zavod za visoki napon i energetiku link: http://www.fer.hr/nikola.cavlina

-Ivan Tošić, zadužen je za razvoj seoskog turizma u Promini. Namjera im je u Razvođu u suradnji sa nadležnim Ministarstvom obnoviti 15-ak kuća za razvoj seoskog turizma.

-Ekonomski razvoj Promine, opravdanost financijskih ulaganja... bi obrazložili:
-Prof.dr.sc. Boris Cota-link: https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4981
- Mr. Čedo Maletić http://www.mojposao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=CedoMaletic
-Naravno da je tu i neizostavni dr. sc. Slavko Kulić link: http://www.eizg.hr/Item.aspx?Id=59

Nakon svega što je naveo Tošić, načelnik Cota pita što je sa ekologijom?
Tošić odgovara da će Prof.dr.sc. Nikola Čavlina posjetiti Prominu, i sa ljudima iz Promine posjetiti potencijalne točke opasnosti. Stav je ZK da uočene probleme treba sanirati.

Vjećnik HSP-a, Mladen Ujaković pita može li ZK Promina nešto učiniti kako bi se konačno riješio vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, jer bez toga nema ni seoskog turizma u tim selima?

Tošić ističe da je seoski turizam brzorastuća grana koja raste po stopi od 400% u zadnjih nekoliko godina (isprika-nisam čuo koliko godina)... te je Mladenovo pitanje nekako preskočeno...pa se opet vraćamo na „Mapu projekata....“

5. Načelnik....Razminiranje ... pitanje koje treba riješiti jer još ima dosta miniranih područja u Promini....

Matasani- Vjećnik Ujaković i predstavnik ZK Promina Rajko Zelić opet ističu problem vodovoda za sela Marasovine, Matase i Zeliće....Ističu da je to za njih gorući problem!
Načelnik tumači cijelu situaciju oko izbora izvođača radova za vodovod Oklaj-Zelići...Objavljivanje.... poništavanje natječaja....novi natječaj (s tom temom se bavi moj predhodni post op.a da ne širim temu).

Vjećnik Krste Radas (NL) primjećuje da bi izgradnja vodovoda mogla imati sudbinu izgradnje Staračkog doma, te se zapitao postoji li možda netko tko namjerno „koči“ projekte koji se realiziraju u Promini? Odnosno hoće li se radovi na vodovodu odgađati pod nekim čudnim okolnostima kao i otvaranje Doma?

Vjećnici HDZ-a osjetili su se na neki način prozvani izjavom Krste Radasa shvativši je kao dovođenje njih u poziciju ljudi koji izazivaju „opstrukciju vlasti“.

Stipe Knežević ističe da ih se već godinu dana proziva za „opstrukciju vlasti“....
Denis Bronić ističe kako su se članovi bivše vlasti tim metodama služili i spominje „opstrukciju vlasti“....kad je bila u pitanju bila izgradnja ceste za Bogatiće ....prje četiri godine...U Raspravu se uključio i Stipe Knežević...Na to je reagirao Zvonimir Bandalo (HSP) osjetivši se prozvanim....te uzvratio riječima koje baš nije najpametnije birao....

Načelnik ističe da se cesta za Bogatiće nije mogla raditi prije četiri godine... a ne može ni sada dok se ne pripremi sva dokumentacija....tako da je nitko nije mogao "ostruirati".....


Tošić poziva na smirenje situacije, na zajedničku suradnju svoju....
Predlaže radne sastanke na temu suradnje Općine i ZK Promina jednom mjesečno.... jednom u ZG.... jednom u Promini.
...te prelazimo opet na „Mapu razvoja....“

6. Razvoj poljoprivrede
Načelnik ističe da je u suradnji sa Županijom u istraživanje podzemnih voda uloženo 460.000.00 kuna.
Navodnjavalo bi se Vedrovo polje veličine 100 hektara, ali sada treba pronaći način financiranja opreme za navodnjavanje u suradnji sa fondovima EU, i tu mu treba pomoć ZK.

7. Pogon za preradu BIO mase
Načelnik objavšnjava kako se radi o projektu izgradnje pogona u kojem bi se prerađivala loza iz prominskih vinograda...koja bi se mogla prerađivati u brikete (za ogrjev) ili u humus

8. Vodovod za Lukar
Načelnik objašnjava da kuće Čulina u Lukaru imaju problema sa vodom, te da je potrebno ugraditi dodatnu pumpu koja bi koštala cca 60.000.00-100.000.00 kuna

9.Javna rasvjeta u novom naselju u Oklaju (gdje žini cca 150 ljudi)
Načelnik traži pomoć od ZK u projektiranju... radovi se procjenjuju na cca 1.000.000.00 kuna (donedavno se moglo čuti da se radi o 600.000.00 kuna.... te da je projektna dokumentacija gotova op.a ?)

10. Osnivanje komunalnog poduzeća u Promini
Načelnik ističe potrebu osnivanja jednog ovakvog poduzeća u vlasništvu Općine, te moli ZK za pravnu pomoć. Ističe da su takva poduzeća bila u Kistanjama i Biskupiji ali su propala, ali da je to bilo samo smo greške u postupku osnivanja istih.
Naše bi se komunalno moglo financirati samo od ostatka PDV-a na izvedene radove.

Vjećnik Sanimir Sarić (NL) odnosno ja... upitao sam Načelnika „Zar Općine već nije osnovala novo komunalno poduzeće...takva se informacija mogla pročitati u Službenom Vijesniku Šibensko-kninske Županije? (ožujak 2009 godine-op.a)
(Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2009/03.pdf stranica 47)
Načelnik izjavljuje da Općine nije osnovala, nego je donijela odluku o Osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti.
Načelnik također ističe da Općina Promina ne naplaćuje odvoženje komunalnog otpada, te da na taj problem upozorava i Državna revizija.

Vjećnicima HDZ-a upitno je samofinanciranje ovog poduzeća, te Stipe Knežević pita kad je već donesena Odluka o osnivanju istog, da li je napravljen plan poslovanja, sistematizacija radnih mjesta....

Načelnik zamoljava Stipu Kneževića da mu „ne spušta“, te ga pita zašto on to nije napravio?
Stipe Knežević ističe da mu nije bila namjera „spuštati“, niti provocitari, te se pita zašto je njegovo pitanje tako protumačeno?

Načelnik Ga zamoljava da jednom bude konstruktivan....a Stipe se pridružuje nekolicini onih koji se već napuštali sastanak nezadovoljni načinom vođenja istog......

Sastanak se nastavlja.....

Načelnik ističe nezadovoljstvo suradnjom i brojem zaposlenih u NP Krka.
Od 225 zaposlenik, samo 3 Prominjaca radi sezonski u NP Krka!

11. Osnovan je DVD Promina koji broji 7 vatrogasaca i 2 donirana vozila.
Načelnik moli ZK Promina da pomogne rad istog, jer im do kraja godine za rad treba nekih 100.00..00 kuna....
Oprema svakog vatrogasca stajala je 12.000.00 kuna.
Načelnik smatra da bi trebalo nabaviti još jednu cisternu koja može voziti 7-8 kubika vode, s čim bi se riješio i prijevoz vode do sela koja trenutno namaju vodovod.

Tošić kaže da će on nastojati pokušati ovaj problem riješiti uz pomoć ZK Promina i njegovih članova, ali prenosi mišljenje članova da suradnja mora biti obostrana.
Pod tim misli konkrento na informacije koje bi trebali dobijati iz Općine-a najkonkretnije.....“Natječaj za Gluvače“.

Načelnik iz aktovke vadi cijeli spis na ovu temu... i kreće sa pričom od samog početka 1999 godine.....te spominje da je 24.01.2007 raspisan Natječaj....
Natječaj kojim je „Rajko Žulj i grupa građana“ dobila Gluvače poništava se od strane Ministarstva...
12.10.2008. Općinsko poglavarstvo izabralo najpovoljnijeg ponuđača, a na Natječaj je bila poslana 31. ponuda.

Tošić opet navodi kako nitko od tih 30. nije dobio obavijest o završetku Natječaja...a Načelnik ističe da Natječaj nije gotov?????
Spominjući natječaje, Načelnik navodi kako je za iste nadležan Pročelnik jedninstvenog upravnog odjela Općine Žare Suman... te da je on odgovoran za provođenje istih.... a mene upozorava da on nema veze s njima-konkretije sa natječajem:
„NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica II dio“... te da pazim što pišem jer bi me mogao tužiti!

Iznio sam svoje mišljenje da ja u postu na tu temu nisam nigdje spomenuo njega kao Načelnika, (što možete i provjeriti pod linkom:
http://www.blog.hr/print/id/1626398039/natjecaj-za-prijem-u-sluzbu-vjezbenika-na-odredeno-vrijeme-od-12-mjeseci-1-izvrsiteljica-ii-dio.html)

Po meni, Žare Suman nije jedini odgovoran , te sam iznio svoj stav da on kao Nečalnik ne može optuživati Žaru Sumana... ili bivšu vlast za netransparentnost, kad se sam ne želi potruditi u svom radu biti transparentan...Toliko često stižu informacije iz Općine u dnevnim novinama, pa je tako molga doći i informacija o Gluvačama i nesuđenom Vježbeniku!
Što se tiče tužbe, rekao sam mu da me tuži ako ima osnove.... nije ni prvi ni zadnju koji mi je to rekao....


Nakon ove teme.... Načelnik je upitao Tošića što je sa „Prominskim litom“.....na što je Tošić odgovorio da će oni u suradnji sa fra Šimom taj događaj održati za Malu Gospu 08.09.2009.

Na temu se nadovezuje Vjećnik HDZ-a Tihomir Budankom sa pitanjem:
Da li je upućen Projekt za financiranje „Prominskog lita“ prema Ministarstvu turizma.... Projekt koji su izradili fra Šime Nimac i Ivica Validžić....a isti je predan Načelniku početkom svibnja.
Općina je trebala biti nositelj, a Župa Promina i KUD Promina sunositelj?

Načelnik odgovara da Općina nije uputila taj projekt, jer ima svoj projekt koji će uputiti prema Ministarstvu turizma.........

Tihomir Budanko je zatim upitao zašto Općina ne izvršava svoje obaveze iz proračuna u zadnjih godinu dana prema Crkvi?

Načelnik odgovara da ne samo da ne izvršavaju prema Crkvi, nego ne izvršavaju ni prema ostalima......jer postoje preči i prioritetniji troškovi.

Eto... bilo bi do otprilike ono što sam jučer pohvatao na Radnom sastanku u Općini Promina.
Bilo je tu još diskusija i ostalih Vijećnika (Milana Džape, Pavla Džape....Zvonimira Bandala....) ali ih nisam sve uspio „pohvatati“.

Na kraju....Tošć nas je sve pozvao na piće.... a ja sam iskoristio priliku te sam mu poklonio jedan primjerak Turističkog vodiča Promine-za kojeg one tek sinoć čuje!

Šteta je što vodič čiji su primjerci već krenuli za Ameriku, ali i širom Hrvatske, Načelnik nema kao poklon svojim gostima.


Iz života jednog vijećnika II dio- (2. Sjednica Općinskog vijeća Promine)
Link: http://promina.blog.hr/2009/07/1626458189/iz-zivota-jednog-vijecnika-ii-dio.html


Iz života jednog vijećnika III dio (3. Sjednica Općinskog vijeća Promine)
Link: http://promina.blog.hr/2009/07/1626536456/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii.html


Iz života jednog vijećnika IV dio (4. Sjednica Općinskog vijeća Promine)

http://promina.blog.hr/2009/12/1627069288/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-1-dio.html

http://promina.blog.hr/2009/12/1627076081/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-2-dio.htmlIz života jednog vijećnika V dio (5. Sjednica Općinskog vijeća Promine)


Iz života jednog vijećnika V (1 dio)

Iz života jednog vijećnika V (2 dio) Prjedlog proračuna Općine Promina za 2010

Iz života jednog vijećnika V (3 dio) usvajanje Proračuna za 2010 godinu

Iz života jednog vijećnika V (4. dio) Naknada donačelniku

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama


Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić