_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 24.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (1 dio)

Zadnja radna sjednica Općinskog vijeća, općine Promina…održana je 03.12.2009, a 21.12.2009 (ponedjeljak) u 16:15; 6. Sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicu je otvorio predsjednik Zvonimir Bandalo, te utvrdio nazočnost na sjednici sljedećih vijećnika, načelnika i donačelnika;

Na sjednici su bili nazočni uz načelnika Paula Cotu i donačelnika Dalibora Džaju:

HSP- Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, potpredsjednik Rajko Žulj, Mladen Ujaković, Drago Klepo i Rajko Đomlija;

HDZ- Tihomir Budanko, Denis Bronić, Milan Džapo, Pavao Džapo;

NL- Krste Radas, Sanimir Sarić.

Opravdano odsutan Stipe Knežević (HDZ).


Predsjednik Zvonimr Bandalo predložio je dnevni red, te isti uz nadopune predložene od strane vijećnika na samoj sjednici, glasi:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina
2. Posvaljanje vijećničkih pitanja
3. Usvajanje prijedloga proračuna Općine Promina za 2010 godinu
4. Usvajanje prijedloga odluke o izvršenju proračuna općine Promina za 2010 godinu
5. Usvajanje projekcije prijedloga proračuna općine Promina za razdoblje 2011-2012 godina
6. Usvajanje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Promina za 2010 godinu
7. Usvajanje prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Promina za 2010 godinu
8. Donošenja zaključaka o usvajanju prijedloga srednjoročnog programa izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenko-kninskoj županiji za razdoblje 2009-2012 godina.
9. Usvajanje prjedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina
10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina
11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)
12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći socijalno ugroženim Promincima ( Rajko Đomlija, obitelj pokojnog Željka Sarića, nastradaloj obitelji Radas, i obitelji Dujić kojoj je nedavno izgorjela kuća
13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza računovodstvenom referentu Nedjeljku Džepini.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen i sjednica je prema istom i nastavljena.


1.Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina

Vijećnici Pavao Džapo (HDZ) i Sanimir Sarić (NL) iznijeli su svoje primjedbe vezane uz Zapisnik sa 5. Sjednice, te je isti jednoglasno prihvaćen sa predloženim izmjenama i dopunama.


2. Posvaljanje vijećničkih pitanja

Na samom početku ove točke, pročelnik Žare Suman dostavio je pisane odgovore na pitanja upućena njemu na prethodnim sjednicama i to:

1. Za Milana Džapu, odgovor na pitanje vezano uz način korištenja nekretnina u vlasništvu Općine Promina
Pod ovom temom mogli smo čuti tko sve ima u najmu nekretnine u vlasništvu Općine Promina, te problem nekretnina koje se koriste bez ugovora o najmu. Ali isto tako izjavu Načelnika da u novoj godine ide Natječaj i sklapanje ugovora za najam prostora koji se sada ne koriste- odnosno za koje se ne plaća najamnina, te dodaje da će se isto tako raspisati natječaj i za korištenje stanova koji se koriste, a vlasništvo su Općine Promina.

2. Za Tihomira Budanka, odgovor na pitanje „Da li je zakonski upražnjeno mjesto Nede Džepine“, odnosno da li poslove Nediljke Džepine koja je dobila otkaz na radnom mjestu računovodstvenog referenta u Općini Promina može obavljati knjigovodstveni servis (Aligator op.a)?

Pod ovom temom mogli smo čuti:
„Ubuduće te poslove ne bi mogao obavljati knjigovodstveni servis bez Javnog natječaja“


Zatim su slijedila ostala pitanja vijećnika, i to redom:

3. Krste Radas (NL) postavio je pitanje vezano uz cestu za Bogatiće, točnije:
„Da li su sredstva EIB-a i dalje osigurana za tu cestu, ili nisu?“- pitanje za Načelnika

Odgovor Načelnika; „To točno da li su osigurana ili nisu, trebamo ići u Zagreb i provjeriti. Prema onom zadnjem izvješću koje sam ja dobio od njih sredstva su osigurana. A dali se nešto mijenjalo u međuvremenu …..“


Krste Radas (NL) potpitanje; Ako budu i jesu, kolika će to sredstva biti?

Odgovor Načelnika; „Ako jesu, onda su u onom cijelom iznosu od 3,6 milijuna kuna bez PDV-a.

4. Sanimir Sarić (NL) postavio je pitanje vezano uz anketu koju je provela Općina u suradnji sa APN-om, vezano uz stanove POS-a u Promini, odnosno u kojoj smo fazi sad po tom pitanju; ima li kakav odgovor od APN-a?

Odgovor Načelnika; Anketa je upućena prema APN-u, i nikakav daljnji naputak ili dopis nismo dobili.

5. Sanimir Sarić (NL): Zašto Načelniče ne dostavljate pročelniku Žari Sumanu podatke vezano uz „Pravilnik o načinu upotrebe i prava korištenja vozila, mobilnih aparata, reprezentacije, potpisivanja narudžbi, prava na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravu na službeno putovanje“?

Odgovor Načelnika; „Putne radne liste, računi za gorivo, sve je kod Pročelnika samo što ti on to nije mogao naći, jer čovjek je zatrpan poslom, pa nije mogao. Dakle, jednom mjesečno se to sve arhivira i postoji poseban registrator gdje to sve stoji. I na temelju tih naloga i PRL radi se obračun i dnevnice za putovanja

Sanimir Sarić (NL) potpitanje: „ Ali ja sam pet puta pitao, a on mi pet puta odgovorio da Vi to ne želite dati, nego da ja moram doći kod Vas.

Odgovor Načelnika: Zašto ti je on tako odgovorio ja ne znam, ja tvrdim da taj odgovor ne stoji, to nije moje mišljenje nego njegovo…………………

6. Denis Bronić (HDZ)- Na koji način i za koga su kupljene donacije vezane uz cestu za Bogatiće?

Odgovor Načelnika; Donacije su skupljane i uplaćivane na računa odvjetnika Mirka Bitange, za poslove utvrđivanja imovinsko pravnih poslova vezano za tu cestu.

7. Denis Bronić (HDZ)-Doklen se stiglo sa vodovodom za Marasovine, Matase i Zeliće?

Odgovor Načelnika:Marasovine sada imaju vodu, a Matase i Zelići još nemaju.

8. Rajko Žulj (HSP); Što Načelnik sve poduzima da Općina ne bude više pod blokadom,

Odgovor Načelnika; Što se tiče izlaska Općine iz blokade…ona je već izišla, a da ne dođe u novu blokadu, Općina ne ide u projekte za koje nema pokriće. Sada nam prijeti blokada, odnosno ovrha od strane „Sarađena“ za cestu prema Osmanovcu….Sa istim je postignut dogovor da će isti pričekati sa blokadom računa s tim da mu se mjesečnu isplaćuju određeni iznosi za povrat duga….
Povećali smo vlastite prihode, negdje za 400.000.00 kuna…boljom naplatom od komunalne naknade…planiramo srediti stanje što se tiče ugovora o poslovnim prostorima…ugovora za korištenje stambenih prostora…prodaju građavinskih čestica koje su u našem vlasništvu…na taj način će mo puniti proračun…a nećemo ga trošiti za projekte za koje nemamo stabilne izvore prihoda i za koje ne znamo možemo li ih realizirati u određenom roku kako ne bi opet došli u situaciju iz prethodnih godina…9. Rajko Žulj (HSP); Da li je Načelnik poduzeo sve zakonske svoje ovlasti da razriješi stanje u Općini od 1995 godine do 2009-te godine, u vezi radnja u Općini Promina koje su dovele Općinu Promina do blokada računa, jel' sve to bilo u skladu sa ovlastima bivšeg načelnika, donačelnika ….jel' sve bilo u skladu sa zakonom, i ako nije koje je sve radnje poduzeo?- Molim načelnika usmeno i pismeno odgovor


Odgovor Načelnika; …Što se tiče zakonitosti samog poslovanja, tu smo podnijeli zahtjev za istragu prema nadležnim institucijama, pa ne bi želio ništa prejudicirati, dakle kad bude ta istraga gotova onda ćemo saznati rezultate dali tu postoji osnova za krivično, odnosno kazneno gonjenje, i to je to….


10. Milan Džapo (HDZ); Koliko je krivičnih, odnosno kaznenih prijava posljednjih 16-17 mjeseci podeseno proziv bivšega Načelnika i Donačelnika Općine Promina, konkretno se radi o Žari Duvančiću i Željku Džapi? Koliko ih je podneseno, koliko ih je riješeno, i koliko ih je riješeno u korist Općine Promina? Koliko ih je u postupku, jeli ijedna riješena i koliko ih je riješeno u korist Općine Promina?

Odgovor Načelnika; Što se tiče Općine za mog mandata, protiv Žarka Duvančića nije podnesena niti jedna prijava. Protiv njega se vodi po službenoj dužnosti jedan postupak koliko sam ja upoznat, zbog primanja naknada za rad u Poglavarstvu, dok je obnašao dužnost Načelnika-to je nešto što je bilo 1999, odnosno 2000 godine.
Što se tiče Željka Džape, protiv njega je podnesena jedna prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada… i istražne radnje su još u tijeku.
-Nakon ovog odgovora Načelnika, Milan Džapo je upitao da li je protiv Željka Džape podnesena prijava kao protiv donačelnika ili vlasnika firme koja je dovezla otpad?
Odgovor Načelnika; Te dvije funkcije se po Načelniku Paulu Coti ne mogu odvajati (?)- to je objedinjena funkcija (?).
11. Milan Džapo (HDZ); Kad će Načelnik Općine Promina Općinskom vijeću podnijeti izvješće sa službenih putovanja, pošto su ti troškovi narasli 30-40 posto? Znači, gdje je Načelnik bio, po kojim pitanjima je bio i što je radio?

Odgovor Načelnika; Evo, na sljedećoj sjednici.

12. Mladen Ujaković (HSP); Pitao bi Načelnika da li su još osigurana sredstva za Mataski vodovod?

Odgovor Načelnika; U Općinskom proračunu nisu. Znači u Proračunu Hrvatskih voda trebala bi bit, to trebamo ići u Zagreb provjeriti. Natječaj se tri puta raspisivao pa poništavao,


13. Drago Klepo (HSP); Postavio bi pitanje vezano uz 460,000,00 kuna koja je Općina platila za sanaciju krovišta (crkve sv Mihovila po presudi op.a) Načelniče; Da li si ti konkretno podnio krivičnu prijavu?

Odgovor Načelnika;Mi smo podnijeli zahtjev za istražne radnje, a po okončanju istrage vidjet će se da li ima osnove za podizanje prijave.

14. Krste Radas (NL): Nešto me zanima u vezi pročelnika jedno pitanje. Ako je Sanimir dolazio do tebe uistinu nekoliko puta. Koji je bio tvoj uistinu odgovor na njegovo pitanje ili upite da dobije na uvid tražene dokumente?

Pročelnik Žare Suman; Ja sam lipo rekao, i neću se ja ponavljat.

Sanimir Sarić: Ja Vas molim da mi još jednom ponovite.

Pročelnik Žare Suman; Ja sam to pitao Načelnika, a on je rekao da ti po to dođeš kod njega.

15. Rajko Đomlija (HSP): Može li se ugraditi vremenske releje kojima se uključuje ulična rasvjeta, jer rasvjeta u Gornjem Mratovu gori dan i noć…jer ako se nešto ne napravi na koji način se misli ušparati na javnoj rasvjeti?

Odgovor Načelnika; Rasvjeta sa pali na fotosenzitivne senzore, i molim sve koji primjete da rasvjeta radi u neprimjereno vrijeme, da to jave kao kvar i da se iziđe na teren. Što se tiče ugradnje vremenskih releja, od njih se odustalo davno, te će se ići na ugradnju releja s kojima će se upravljati daljinski pomoću NMT sustava sa jednog mjesta za cijelu Prominu. Dok do tog dođe, mi smo naručili izradu studije u kojoj će se vidjeti točno kolike su moguće uštede na sustavu javne rasvjete i taj projekt i elaborat kad se napravi biti će predan prema fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti onog trenutka kad oni raspišu natječaj za uštede na javnoj rasvjeti……

16. Rajko Đomlija (HSP): Vidio sam jutros ispred zgrade Općine da zaposlenik komunalnog kupi smeće kraj kontejnera i ubacuje u kontejner. S obzirom da ljudi nemaju običaja, ili ne mogu pogoditi u koš bi li se mogla staviti nekakva naljepnica sa upozorenjem za početak …….

Odgovor Načelnika; Neznam, možda bi neke ljude trebalo opet vratiti u školu te ih naučiti da se smeće baca u kontejner, a ne pored…Milan Džapo (HDZ) predlaže da se problem javne rasvjete riješi ipak pomoću vremenskih releja, jer tko zna kad će studija biti gotova, a troškovi rasvjete nisu mali.

Načelnik: Ja sam i najavio da prva sljedeće Sjednica vijeća bude tematska, vezana uz komunalno i javnu rasvjetu, da vidimo tu moguće uštede.

17. Tihomir Budanko (HDZ): Ja bi molio da se izvješće o trošku sredstava u iznosu od 20-25 tisuća kuna (tekuće pričuve) o kojima Načelnik direktno odlučuje dostavi Općinskom vijeću, jer je to i zakonska obaveza svaka tri mjeseca.

Odgovor Načelnika; Tekuća pričuva za 2009-u godinu iznosila je 130,000.00 kuna (ako sam dobro čuo???-premda pretpostavljam da bi trebalo biti 30,000,00kn, ali na snimci mi je malo nerazgovjetno izgovoren iznos).
U prvih 6. mjeseci ostvareno je 7586,00 kuna. Sredstva su utrošena na rashode koji nisu bili planirani.
-To su pomoć od 3,000.00 kuna Odlukom Općinskog poglavarstva studentici veterine za odlazak na stručno studijsko putovanje
-Pomoć od 2086,00 kuna za sanaciju obiteljske kuće (Stanko Bare kad mu je kuću zahvatio požar)
-Pomoć od 1,000.00 kuna za izradu turističkog vodiča Općine Promina Osnovnoj Školi profesoru Jurici Botiću.
-Pomoć maturantima za organizaciju maturalnog plesa u svoti od 1500,00 kuna. Jedan dio je išao za dvije srednje škole u Knin, i za srednju školu u Drnišu.
….to je za prvih 6. mjeseci 2009-te godine.


18. Tihomir Budanko (HDZ): Može li se dobiti ugovor Općine Promina sa udrugom Zvonimir iz Knina na uvid?

Odgovor Načelnika;Ugovor sa udrugom Zvonimir je pozamašan, pa ako ti nije problem možeš navratiti do mene…

Tihomir Budanko (HDZ): Valjda je Ugovor na maksimalno 4-5 stranica, mene ostali prilozi ne zanimaju…samo ugovor.

Odgovor Načelnika; Ima Ugovor…

Tihomir Budanko (HDZ):Ja bi molio da nam se za sljedeću Sjednicu pripremi Ugovor ako nije problem…..


Sa ovim zadnjim pitanjem/odgovorom, završila su vijećnička pitanja……

Ostale točke dnevnog reda obradit ću u jednom od sljedećih postova…..

Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 14:35 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić