_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 03.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV (1 dio)

Zadnja radna sjednica Općinskog vijeća, općine Promina…održana je prije više od četiri mjeseca (29.07.2009 god).

Ipak, jednom smo se..na dan Općine 29.09.2009 sastali na „Svečanoj sjednici“.Četvrta sjednica se čekala prilično dugo….
Bila je dva puta zakazivana…i isto toliko puta odgađana….
Tako je i za danas 02.12.2009. zakazana Sjednica, ali ovaj put u terminu od 16:00 sati, za razliku od prethodna dva puta kada je to bilo 9:00 sati ujutro..u radnom vremenu.

Jutros sam posjetio Općinu jer sam prošli četvrtak zatražio od Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Žare Sumana, izvještaj o korištenju službenih vozila u Općini Promina.
To je tema za jedan cijeli novi post, pa o njoj sada neću pisati…
Ali tada sam saznao od Pročelnika, novosti vezane uz „4. sjednicu vijeća“.

Prema tim informacijama na Sjednicu ne dolazi Načelnik, ali ni Predsjednik vijeća(?) te obojica imaju opravdanje.
Pošto se 9. od 12. točaka dnevnog reda odnose direktno na rad Načelnika…za danas se planiralo odraditi preostale 3. točke…a onda sutra 03.12.2009 u 16:00, ista bi se Sjednica nastavila.

Malo sam bio skeptičan u vezi održavanja ove sjednice…ali ona se ipak održala i evo što se danas tamo događalo.


Prije samog početka sjednice, otvorila se mala rasprava na temu da li se svečane sjednice broje u sjednice?
Da li je ovo 4. ili možda 5. sjednica?
Tu temu smo prepustili Žari Sumanu da je riješi, a mi će mo za sada u evidenciji voditi da smo imali 4. radne i 1 svečanu sjednicu.

Sjednicu je u 16:00 otvorio potpredsjednik Rajko Žulj, te utvrdio nazočnost na sjednici sljedećih vijećnika:

HSP- Mladen Ujaković, Drago Klepo, Rajko Đomlija , Rajko Žulj;
HDZ- Stipe Knežević, Tihomir Budanko, Pavao Džapo
NL-Krste Radas, Sanimir Sarić

Nisu nazočni vijećnici; Zvonimir Bandalo, Milan Džapo i Denis Bronić, kao niti Načelni Paul Cota i donačelnik Dalibor Džaja.

Nakon kraće rasprave usvojili smo dnevni red, te donijeli oduku da će mo prve tri točke dnevnog reda odraditi danas, a ostale sutra u 16:00 sati, odnosno, donijeli smo sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
3. Usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju povjerenstva za popis birača


a za sutra (03.12.2009) ostaje:

4. .Davanje svečane prisege Načelnika i zamjenika načelnika općine Promina
5. Postavljanje vijećničkih pitanja
6. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja 2009 godine do 30.lipnja 2009 godine
7. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna općine Promina za 2009 godinu
8.Usvajanje izmjena i dopuna programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općini Promina za 2009 godinu
9. Usvajanje izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Promina za 2009 godinu
10.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi općine Promina za 2009 godinu
11.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u športu u općini Promina za 2009 godinu
12. Izvješće Načelnika općine o dosadašnjem radu.

Nakon usvojenog dnevnog reda slijedila je sljedeća rasprava po točkama kako slijede:


1. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina

Pavao Džapo (HDZ) upozorava na nelogičnosti pod ad.5 (USVAJANJE PRIJEDLOGA STATUTA OPĆINE PROMINA) ; U zapisniku se navodi da je „6 ZA, 5 PROTIV, i 1 SUZDRŽAN.“, odnosno, upozorava da sa tim brojem glasova Statut nije mogao prihvatiti.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se u zapisnik unese sljedeće „7 ZA, 4 PROTIV, i 1 SUZDRŽAN.“: jer je to zapravo i bio točan ishod glasovanja o statutu.

Sanimir Sarić (NL) upozorava da Općinsko vijeće pod ad.7 nije donijelo zaključak:
„Usvaja se prijedlog ugovora s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestice zemlje u k.o. Mratovo i k.o. Bogatići, u svezi lokalne ceste do Bogatića“.

Nakon kraće rasprave vijećnika, primjedba se prihvaća i sporni zaključak se briše iz zapisnika. ( Jer je kod glasanja po ovom pitanju na prošloj sjednici bilo: 3 ZA, 2 PROTIV i 4 SUZDRŽANA).

Sanimir Sarić (NL) pod ad.11 zapisnika „Donišenje zaključaka u svezi solarne elektrane“ upozorava na rečenicu:
„Vijećnik Sanimir Sarić iznosi da on zbog tajnosti ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju pa napušta vijećnicu, tražeći da se ponovno pozove za iduću točku dnevnog reda“
Smatra, da je njegovim napuštanjem sjednica trebala biti prekinuta jer nije bilo potrebnog kvoruma od 7 vijećnika.

Nakon kraće rasprave, Vijećnici odlučuju da se iz zapisnika briše zaključak:
„Općinsko vijeće podupire pismo namjere investitora u njegovom izvornom obliku“

Sanimir Sarić (NL) upozorava također da sjednica nije završila u 11:50, nego u 23:50.

Krste Radas (NL) upozorava na uvodnu rečenicu zapisnika u kojoj se navodi:
„…utvrdio je postojanje kvoruma s obzirom na nazočnost svih 11 izabranih vijećnika…“
A ispravno je…
„…utvrdio je postojanje kvoruma s obzirom na nazočnost svih 12 izabranih vijećnika…“

Nakon iznesenih primjedbi koje su uvažene, ovaj zapisnik je jednoglasno od strane vijećnika i prihvaćen.


2. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina

Opisivati sve primjedbe i prijedloge koji su se odnosili na sadržaj novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina, bio bi prilično dug i nezanimljiv, a konačnu verziju će te ionako moći uskoro pronaći na web-u.

Ono što je najbitnije;
Osim članaka 57., 58., 59. i 60. koje smo ostavili za sutra jer je u njima bi preveliki broj čudno složenih rečenica….svih ostalih 84. članka smo pročitali, nadopunili i prihvatili kao zadovoljavajuće. Za ova četiri sporna članka, zamolili smo pročelnika Žaru Sumana da ih do prouči, ispravi, te nam donese novi prijedlog.


3. Usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju povjerenstva za popis birača

Prije svakih izbora, Općinsko vijeće dužno je donijeti:
„Riješenje o osnivanju i imenovanju povjerenstva za popis birača“

Predsjedavajući Rajko Žulj objasnio je da ovo povjerenstvo treba provjeriti popis birača za Predsjedničke izbore koji sljede.
Kroz raspravu pod ovom temom, mogli smo saznati kako smo isto povjerenstvo trebali osnovati i za izbore za Nacionalne manjine, a nismo….ali isto tako smo mogli čuti i pitanje Rajka Đomlije, predstavnika Nacionalnih manjina-zašto on nije znao da se osniva povjerenstvo za popis birača za izbore nacionalnih manjina?
Njegovo pitanje je na mjestu…ali odgovor nisam čuo.

Uglavnom, mi smo danas (8 ZA i 1 protiv (HSP) izabrali sljedeće povjerenstvo za popis birača, i to u sljedećem sastavu:

1.Sanimir Sarić-predsjednik
2.Pavao Džapo-za člana
3.Drago Klepo-za člana

1.Krste Radas- za zamjenika predsjednika
2. Stipe Knežević za zamjenika člana
3. Gordana Knežević- za zamjenika člana.

Ovom točkom završili smo u 18:12h današnju sjednicu Općinsko vijeća Općine Promina.Prvi dio sjednice koji je iza nas prošao je u najboljem redu, a komunikacija između vijećnika je bila po mojoj procjeni korektna i konstruktivna.
Raspravljalo se i tražilo zajedničko mišljenje/rješenje o dosta tema koje su bile u sklopu dnevnog reda, ali se za razliku od prijašnjih sjednica, ovaj put nije čuo povišeni ton od strane niti jednog Vijećnika….

Ostaje nam da vidimo što će biti sutra…..na nastavku sjednice.
Post napisan 02.12.2009 u 21:23h
Post objavljen: 03.12.2009 u 16:00 u vrijeme kad nastavak sjednice treba početi…..


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 16:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić