_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 02.01.2010.

Paško Bikić-Prominske beside III

Photobucket


Subota je na promina.blog.hr-u, dan rezerviran za prominski riječnik, autora Paška Bikića, a ovaj post, posvećen je slovu „B“


Prije rječnika, evo opet i KRATICA koje se koriste u rječniku:


gl—glagol
gl. im.—glagolska imenica
hip.—hipokoristik
im.—imenica
imp.—imperativ
izg-—izgovor
m—muški rod
mn—množina (plural)
pren.—preneseno značenje
prid.—pridjev
prij.—prijedlog
pril.—prilog
pl. tan.—pluralia tantum
sr—srednji rod
u. č.—upitna čestica
uski.—usklik
v.—vidi
vezn.—veznik
zam.—zamjenica
zb. im.—zbirna imenica
ž—ženski rodB


Baba…. i— baka, ali i punica
Babica ...i— primalja, ali i krajnji kolac u vinogradu
Babić ….m— vrsta grožđa u Promini (ne osobite kakvoće)
Babine …i pl. tant. — vrijeme poslije poroda, posjet porodilji (obvezno se nose fritule)
Babuška .i — izraslina na hrastovoj grančici u obliku loptice
Badalj ….m— duga, obično bijela dlačica koja izraste
na neuobičajenom mjestu na tijelu
Badanj …m— vrsta bačve, obično s jednim dnom (za varenje mašta), ako su oba dna jedno je manje od drugoga
Badnjak .m— dan uoči Božića — Badnji dan, posječeno drvo koje se na Badnje veče unosi u kuću i polaže na ognjište
Badža ……ž— otvor na krovu za izlazak dima s ognjišta
Bagatela. i— sitnica, mala vrijednost
Bagav prid. — teško pokretan, s manom u nogama
Bagaža …..i — prtljaga, pren. rulja koja nije vrijedna pažnje
Bagulina ž— lakši i na vrhu savijen drveni štap
Baja…ž— buba, kukac
Bajam….. m — badem, mendula
Bajati ……gl— zavoditi, čarati, varati nekoga prikazujući neistinu za istinu
Bak ………m— bik
Bakra …….ž— zemljani sud za pripremanje hrane na ognjištu
Bakšiš….. m— sitna nagrada, napojnica
Baktiti…...gl— udarati nogama o pod (tlo)
Bala ……...ž— smotak, svežanj
Balati ……gl— plesati, igrati
Balandijerija…ž— loza divljaka, podloga za dublje zemlje Balarica……i— naprava za pravljenje bala (sijena)
Balin….. m— olovna ili čelična kuglica, sačma, kuglični ležaj
Balinera…..i— naprava u koju se smještaju kuglični ležajevi
Balkon…..m— prozor
Balota…. i — kugla, drvena kugla u balotanju (boćanju)
Balotati (se).. gl— igrati balote, boćati se
Balučka…..ž.— divlja lukovica
Banak…..m— pult, tezga (u dućanu)
Banda….ž— strana (s druge bande)
Bandati….gl— govoriti u snu ili u vrućici, buncati, nesuvislo govoriti
Bandijera ….i— zastava
Banđen….prid. — opčaran
Banica….i— stari metalni novac koji nije u optjecaju
Banovac….m— srebrni novčić (10 krajcara)
Banuti….gl.— iznenada se pojaviti
Bar…. m— vrsta žitarice — dosta uzgajana u starije doba u Promini
Bara ….ž— zemljište uz rijeku, sjenokoša izložena poplavama
Baraba …..m— grubijan, propalica
Barakokula… ž— marelica
Baratati….gl.— mijenjati, zamjenjivati, rukovati
Barba… m— stric, stariji čovjek, zapovjednik broda
Barbak …m — zapor, drvena poluga za zapiranje vrata
Barbir…m— brijač (brico)
Barilo….sr— stara mjera za tekućinu — 64 litre
Barjak….m— zastava
Barunati….gl.— zadirkivati, dirati
Basati….gl.— hodati u nepoznato, zabasati — zalutati, nabasati — naići (slučajno)
Baška…. pril.— odvojeno, posebno, napose
Baština….i— naslijeđeno imanje, očevina, djedovina
Bataliti….gl.— kvariti
Batić….m— drveni čekić, najčešće s metalnim nastavkom, za tučenje mesa, bakalara
Batimbaša….m — onaj koji upravlja svadbom, »stari svat«
Batimenat….m — sudište, sudska rasprava
Bauk…. m— kukac opnokrilac, hrušt, pren. čovječuljak
Baul… m— vrsta većeg drvenog kovčega
Bauljati….gl.— lutati bez cilja
Baverin….m — podbradak, krpica koja se stavlja djetetu pri hranjenju
Bavrljati….gl.— teško se kretati, teturati
Bazditi….gl.— teško zaudarati, smrdjeti
Be…. uskl.— usklik za dozivanje ovaca
Bećar….m— neženja, lola, momak slobodnijeg ponašanja
Bedevija….ž — kobila, pren. onaj tko se ponaša kao kobila
Begenati….gl. — povlađivati, odobravati, podržavati, hvaliti
Begluk….m— veliko imanje, pren. bogatstvo
Bekina….i— kožica, pren. slabe bekine: neotporan, boležljiv
Belaj….m— neprilika, jad, zlo, nevolja, nesreća
Belava…. i— mlado mlijeko koje se kuhanjem zgruša
Belegija….i— brus za fino brušenje, gladilica
Belemez….m— klipan
Belenguza….ž— svračak rusi (Lanius collurio)
Beljezgati….gl.— govoriti gluposti
Beljiti (se)….gl.— plaziti jezik u znak ruganja
Bembule….ž.mn.— usne — podrugljivo za onoga koji ima velike usne — obisio bembule — kad netko cmizdri
Bena….m/ž — čovjek kratke pameti, budala
Benevreke….ž. pl. tant.— suknene hlače s uskim nogavicama, završavaju s prorezima koji se zatvaraju sponama
Berćulet….m— narukvica
Berekin….m— vragolan, deran
Berlav….prid.— sulud, blesav, arogantan
Berićet…m— obilje, dobar urod, berićetno, blagoslovljeno
Berićetan….prid. — rodan, obilan, blagoslovljen
Berišaljka….ž— jednjak
Besida….ž— riječ, svečani govor
Beštima (breštima)….ž— psovka
Beštija….i— životinja, pren. onaj koji se ponaša kao životinja
Bevanda….ž— lagano vino koje se dobiva dolijevanjem vode u nedovoljno iscijeđeni mast
Bezdanka….i— jama u kršu za koju se ne zna koliko je duboka, v. golubinka
Bičve…. ž.mn. — čarape (ranije pletene isključivo pređom)
Bićerin….m— čašica za rakiju, žmulj
Bijana….ž— mrena, ali i svaka pjega na oku
Bikar….m— mesar, pren. ugojen, jak čovjek
Bilina….i— platnena roba koju mlada donosi u dotu
Biljac….m— pokrivač za krevet satkan od runske vune
Biljet…. m— putna karta
Biljetina….ž— dio posteljine
Bir….m— izabrane loze za cijepljenje, v. navrtak
Bira….ž— pivo
Birati…. gl.— poslovati, imati s nekim posla
Bis….m— ljutina, bijes, bis ga odnio — psovka
Bisage…. i pl. tant.— vreća s dva otvora koja se prebacuje preko ramena ili samara (iz bisaga se sije žito)
Biš ća…. imp. — idi, odlazi, ali i čuđenje u smislu: Ma nemoj mi reći!
Biž…. m— grašak
Bižanija….i — bijeg (stara riječ, vjerojatno iz turskih vremena)
Bjančuk….m— vješalica (samo s jednom kukom)
Bjankarija….zb. im.— donje bijelo rublje
Bjankin….m— pamučni pređeni konac
Bjonda….prid. — svijetla (plava) osoba
Blago….sr— domaće životinje
Blebetati….gl.— govoriti neodgovorno ne vodeći računa o istini
Blejanje….gl. im.— glasanje ovaca, pren. govorenje gluposti
Bleka…. m/ž— tupasta, zaostala osoba
Bliznica….ž— ona koja je donijela dvojke, ali i jedna od rođenih dvojki
Bljuvati….gl.— povraćati
Bocun….m— boca
Bočine….ž.mn. — bokovi, ispuniti bočine — najesti se (udoline između stomaka i bokova kod životinja)
Bodul(-ica)….m/ž — otočanin, otočanka
Bogalj…m— potpuno nesposoban čovjek
Bokal….m— vrč, pehar, v. modrulj
Boket….m— limeni sud s poklopcem za nošenje hrane
Bokun….m— komad
Bolan….prid. — u obraćanju u značenju: bolestan ne bio
Bolučak….m— limena kantica
Bome….pri/.— bogme, Boga mi — zaklinjanje
Bona….prid.— želja: bolesna ne bila
Bonogracija….i— držač zavjesa, zastavnica, karniša
Borme….pril.— bogme
Borša….ž— torba, torbica
Bortati….gl.— bolovati
Bota….i— komad pure (koliko se izvadi drvenom žlicom)
Botilja….ž— bocun od 7 decilitara
Botun….m— oblik dugmeta — za žensku odjeću
Bovan….m— poveći kamen
Brabonjak….m— izmet (ovce, koze, zeca)
Bradva….ž— ručna tesarska sjekira s kratkom drškom
Brana….i— naprava za ravnanje uzoranog zemljišta napravljena od grabova pruća
Branati….gl.—zaravnavati brazde branom, pren. snositi posljedice tuđe pogreške (ni kriv ni dužan)
Brašenčevo….sr— blagdan Tijela Kristova — Tijelovo — deseti dan poslije Duhova — uvijek u četvrtak
Bravče….sr—ovca, koza, pren. mirna osoba, glupa muška osoba
Bravo….pril.— odlično, lijepo (usklik)
Brcati….gl.— obrezivati vinovu lozu ili voćke bez uobičajenih pravila za obrezivanje (toliko da se poreze)
Brecati….gl.— zvoniti posmrtno zvono
Bremica….f — manji drveni sud za vodu (elipsastog dna)
Bremza….i— kočnica
Brenovati….gl.— kovrčati kosu pomoću zagrijane sprave slične kliještima
Breskarno….pril.— blago, mirno, prihvatljivo
Bresunica….ž — trsić kupusa koji u vrtu ostane do kasno u jesen
Breštimadur….m— psovač
Brime….sr — teret koji se nosi na leđima, pren. opterećenje
Brina….ž— predio uz rijeku
Briškula….i— najčešća kartaška igra u Promini
Brižan….prid. — potišten, nevoljan, zabrinut
Brkovi….m.mn— izdanci na trsu vinove loze poslije obrezivanja (dužina 1-2 pupa)
Brljuška….ž— posebno uređeno udubljenje s vodom u kojem se rashlađuju, brljaju svinje
Brmbati….gl.— pretraživati neke stvari — skrivećki
Brnjica…i— spona na remenu (opancima)
Brokva….i— čavao
Brokvati….gl.— proklijati, porasti (klice, pupovi)
Bronza….ž— zvono na konjima, govedima
Bronzati….gl.— glasnije mrmljati (u ljutnji)
Bronzin….m— gusnati ili zemljani sud u kome se pripravlja jelo na ognjištu
Brst….m— ono što se brsti, janjci se tjeraju u brst kada počnu jesti lišće
Brstiti….gl.— jesti lišće s drveta, pren. govoriti gluposti
Brtvela….ž— šarka, pant, okov na kojem stoje vrata
Bruse…. ž.mn — kite, ukrasi od crvene lanete na aljku, v. aljak
Brušket….m— lanac kojim se zapinje timun za komoć u zaprezi
Bruškin….m— četka
Brzica….i— red krajnjih ploča (crijepova) na krovu, mjesto gdje rijeka brže teče
Bubla….i— vrsta mahunarke koja se može jesti sirova
Bubulj….m— kamen veličine šake
Bubuljica….i— prištić
Budžak….m— kut, pren. tijesan prostor
Bukara….ž— smrekov sud iz kojeg se pije
Buklija…. i— čutura, ploška
Bukvica….i— vojna knjižica (očitati nekome bukvicu — reći mu sve što ga ide)
Bul…. m— marka, biljeg
Bula…. i — muslimanka (umotana kao bula)
Bulanje….gl- im-— mahanje sitnicom iznad plamena u svrhu dobivanja kokica od kukuruznih zrna
Bulašica….ž— vrsta iglice za ručno šivenje
Bule (bulin)…m— manja balota koja služi kao cilj u balotanju
Buletin….m— pisamce, ceduljica s porukom
Bumbak…m— pamuk
Bumbažina….i— pamučno platno
Bunar….m— zdenac, studenac, obrađeni spremnik za vodu
Bunjevac….m— naziv za Prominca — katolika (podrugljiv od strane pravoslavaca)
Bura….i— najčešći i jedini hladni vjetar u Promini
Buraća….ž— mješinica s drvenim nastavkom u kojoj se nosilo vino
Burdižati….gl.— lutati, snalaziti se, probijati se nekako
Buret….m— naprava za pročišćavanje žita
Burgija….ž— svrdlo
Burin….m— lagana i ne hladna bura
Burlija….i— drveni sud za vino i rakiju
Burljati….gl.— miješati tekućinu
Butiga….ž— manji dućančić — mješovita roba
Bus….m— više strukova na jednom korijenu (ljutika)
Buština….i— ženska potkošulja
Buža….i— rupa kroz koju se vidi na drugu stranu
Bužalina….ž— veća buža u zidu
Bužati….gl.— vrtiti rupu, provrtati
Bužibanda….m/ž—osoba kojoj se ne može vjerovati, pušimagla


Nastavlja se riječima sa početnim slovom „C“.Oznake: Paško Bikić, Prominski riječnik

- 12:01 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić