Povijest ljudske gluposti

16.10.2021., subota

Mletačka podmetanja u nizozemskoj izvedbi


Prvo pisano slovo o doseljenju Slavena na naša područja, izašla su iz pera Nizozemca Johannesa Meursiusa, jedne nizozemske tiskare, u Nizozemskoj državi koja je bila obilato financirana od mletačkih bankara, koji su u tu svrhu 1609. godine osnovali Amsterdamsku mjenjačku banku.

Porfirogenetova knjiga De Administranto Imperio (O upravljanju carstvom) je ustvari redakcija Konstantinovih spisa u izvedbi Johannesa Meursiusa iz 1611 koja je očigledno naručena i financirana od treće strane koja je oduvijek imala aspiracije na istočnu obalu Jadrana, i kojma su, kao kasnije Habsburgovcima, Mađarima, Talijanima (i da dalje ne spominjem), smetala autohtonost njenih stanovnika.

Gdje su danas spisi iz kojih je Johannesa Meursiusa napravio svoju redakciju (barem od poglavlja 29-36), teško je reći, mada ne bi napravili veliku grešku kad bi posumnjali na Vatikansku biblioteku. Ipak dubrovački benediktinac i povjesničar Mavar Orbin (Mavro Orbini) je to Porfirogenetovo djelo imao u rukama, ali pod nazivom Fodera, ivra, ac societates imperii Romani (Savezi, prava i društva Rimskog carstva) pri čemu se u dataciji na 959 godinu, poziva na Arpotaca Burdegalefea, danas nepoznatog učenjaka.

U svom djelu Il regno de gli Slavi, hoggi corrottamente detti Schiavoni (Kraljevstvo Slavena, danas iskrivljeno rečenih Skjavona, Pesaro, 1601.) Mavar Orbin se poziva na Porfirogenetovo djelo, ali nigdje ne spominje doseljenje Slavena, što bi, obzirom na njegovo podrijetlo, bila jedna od važnijih stavki.

Da je De Administrando Imperio krivotvorina, posumnjao je još jedan dubrovački benediktinac učenjak i anikvar Matija Anselmo Bandurović (Anselmo Banduri) u svom djelu Imperium orientale, sive Antiquitates Constantinopolitanae in quatuor partes distributae (Istočno carstvo, iliti carigradske starine u četiri dijela podijeljene, Pariz, 1712.)

Podrijetlo Slavena je bilo neupitno ilirsko što se lijepo vidi kod svih učenjaka koji do tada ne spominju nikakvo doseljenje po Meursiusovoj krivotvorini, od Antona Vrameca (1538.-1588.) Juraja Šižgorića (1420.-1509.), Marka Marulića (1450.-1525.), Vinka Pribojevića (XV. st. – 1532.), Dinka Zavorovića (1540.-1608.). Doseljenje Slavena ne spominje ni Toma Arhiđakon (13./14.st) iako nije bio njihov ljubitelj, a Hrvate je, isto kao i pop Dukljanin, uvijek stavlja u Ilirski kontekst.

Kako antiautohtonisti ne mogu u narodu naći svog prvaka, izmislili su Ivana Lučića Trogiranina i njegovog djela De regno Croatiae et Dalmatiae (O kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije) a čije se djelo u potpunosti oslanja na Meursiusvo De Administranto Imperio. Ali Ivan nikad nije bio Ivan, Lučić nikad nije bio Lučić niti je tip ikad bio Trogiranin (čovjek se jednostavno nikad tako nije potpisao), riječ je o Nizozemcu Ioannis Lucii čije je knjiga štampana (a gdje drugdje) u Amsterdamu 1666. godine.03.10.2021., nedjelja

Jap!!! Nije nam definitivno dovoljno što njihovi psi laju na nas, što nam kradu mlijeko i šišaju ko ovce, što nam janjad vrte na ražnju ko nekad četnici fratre! Želimo!! definitivno želimo i te prekrašne maske!02.10.2021., subota

Kratka povijest

Kratka povijest po šumerskim glinenim pločicama od kojih se mnogima diže kosa na glavi

-prije 450000 godina na Nibiru, udaljenom članu sunčevog sustava (?) polako dolazi do gašenja života i propadanja atmosfere (vilim komentar; vilim se ne slaže ;))

- prije 445000 godina Enki se spusta na Zemlju i uspostavlja prvu "stanicu" - Eridu u južnoj Mezopotamiji s prvenstvenim ciljem iskopavanja zlata iz voda Perzijskog zaljeva (zapis govori o zlatu kao rješenju problema s atmosferom na Nibiru). (vilim komentar; vilim se ne slaže ;))

- prije 430000 godina Zemljina klima se popravlja i ona je prihvatljiva na Bliskom istoku; još Anunnakija stiže na Zemlju uključujući Enkijevu polu-sestru Ninhursag koja je bila "Chief Medical Officer"

- prije 416000/415000 godina iskapanje zlata posustaje, Anu i Enlil dolaze na Zemlju. Iskapanja se sele u južnu Afriku. Enlil preuzima kontrolu na postojećom stanicom, a Enki mora poći u Afriku (uspostava Larse)

- prije 400000 godina grade se stanica za slijetanje (Sippar), "Mission Contol Center" (Nippur), metalurški centar (Shuruppak). Zlato dolazi brodovima iz Afrike; ono se šalje u orbitu gdje se čuva i možda obrađuje a potom šalje brodove koji periodično stižu sa Nibiru.

- prije 380000 godina prvi sukob Nefilima između sebe; pobjedu odnose sljedbenici Enlila

- prije 360000 godina gradi se još gradova i centara (Bad-Tibara)

- prije 300000 godina pobuna Anunnakija u rudnicima zlata. Enki i Ninhursag stvaraju prvog primitivnog radnika kroz genetsku manipulaciju čovjekolikog majmuna (Homo Erectus). Nakon sto je riješen problem reprodukcije, Homo Sapiens počinje da se siri.

- prije 250000 godina sirenje Homo Sapiensa na druge kontinente

- prije 200000 godina život na Zemlji ponovo doživljava pad zbog novog ledenog doba

- prije 100000 godina klima se zagrijava... Anunnaki (biblijski Nefilim) izazivaju gnušanje Enlila jer se upuštaju u odnose sa ženama na Zemlji

- prije 75000 godina novo ledno doba... Cro-Magnom preživljava

- prije 49000 godina oni nastali razmnožavanje Anunnakija i Zemljana vladaju Shuruppakom pod patronatom Enkija i Ninhursag. Enlil to ne želi i razmišlja o tome kako se riješiti ljudi.

- prije 38000 godina Annunaki postaju svjesni da će pri sedmom prolazu od onda izazvati promjene na Zemlji. Europski neandertalac nestaje; samo Cro-Magnom preživljava.

- prije 13000 godina prolazak Nibiru blizu Zemlje izaziva plimni val i ogromne promjene. Enlil zahtijeva da Anunnaki navedeno ne kažu Zemljanima, ali Enki krši zapovijed i daje instrukcije Ziusudra/Noah da sagradi brod (sposoban i da bude pod vodom). Anunnaki promatraju potop iz svog broda. Po potopu Enlil se slozi da se preživjelom ljudima da znanje o agrikulturi... Kako se voda povlači polako, počeci agrikulture se bilježe na visoravnima. Enki pak pokazuje kako pripitomiti životinje

- 10500 p.n.e. dolazi do nove podijele teritorija između Anunnakija. Sinai ravnica se koristi kao novo sletno mjesto, a kontrolni centar sad se nalazi na planini Moriah (budući Jeruzalem)

- 9780 p.n.e. Ra/Marduk, Enkijev prvi sin, dijeli vladavinu nad Egiptom između Ozirisa i Setha [u Egipatskoj mitologiji Ptah je Enkli]

- 9330 p.n.e. Seth zatvara Ozirisa i nastavlja solo vladavinu nad dolinom Nila

- 8970 p.n.e. Horus osvećuje svog oca Ozirisa i počinje "First Pyramid War". Seth bježi u Aziju

- 8670 p.n.e. protiveći se kontroli nad svim svemirskim postajama na Zemlji od strane Enkijevih sinova i kćeri, Enlilovi nasljednici pokrenu "Second Pyramid War". Pobjednik Ninurta prazni Veliku piramidu i odnosi opremu. Ninhursag, polu-sestra Enkija i Enlila, vodi mirovnu konferenciju te se postavlja nova podjela kao rezultat. Vladavina na Egiptom prelazi sa Ra/Marduk dinastije na Thotha

- 7400 p.n.e. kako se era mira nastavlja, Anunnaki daju neke nove prednosti čovječanstvu; počinje neolitičko doba. "Polubogovi" vladaju Egiptom (ne cisti Nefilimi već miks njih i ljudi)

- 3800 p.n.e. urbana civilizacija započinje u Sumeru po uspostavi gradova od strane Nefilima (počevši sa Eridu i Nippurom). Anu dolazi na Zemlju. Novi grad, Uruk (Erech), sagrađen je u njegovu cast. On pak gradi hram u cast njegove unuke Inanna/lshtar

- 3760 p.n.e. Čovječanstvu je prvi put dano da samostalno vlada i upravlja. Kish je prvi takav grad. Počinje kalendar u Nippuru. Nagli razvoj civilizacije

- 3450 p.n.e. Vladavina nad Sumerom prelazi na Nannar/Sin. Marduk proglašava Babylon "Gateway of the Gods." Dolazi do incidenta opisanog kao "The Tower of Babel incident" u mnogim zapisima. Anunnaki stvaraju nekoliko jezika kojima će ljudi govoriti (???). Marduk/Ra se vraća u Egipat i svrgava Thoth i proganja manjeg brata Dumuzia. Dumuzi slučajno stradava; Marduk biva zatvoren živ unutar Velike piramide, no oslobađa se kroz skriveni izlaz i odlazi u egzil (vilim komentar; po Sitchinu, Murdok se skriva u piramidi)

- 3100 p.n.e. 350 godina kaosa završava postavljanjem prvog Egipatskog faraona u Memphisu

- 2900 p.n.e. vladavina nad Sumerom prelazi na Erech. Inanna dobiva kontrolu nad trećom regijom; početak civilizacije u dolini Hindusa

- 2650 p.n.e. Enlil polako gubi strpljenje s ljudima

- 2371 p.n.e. Inanna se zaljubljuje u Sharru-Kin (Sargon). On uspostavlja novi glavni grad Agade (Akkad). Akadijsko carstvo počinje

- 2316 p.n.e. ponovo sukob The Marduk-Inanna. Završava kada Nergal, Mardukov brat, doputuje iz južne Afrike i nagovori Marduka da napusti Mezopotamiju

- 2291 p.n.e. Naram-Sin vlada Akadom. Ulazi u Sinai dolinu te okupira Egipat (na nagovor Inanne)
- 2255 p.n.e. Naram-Sin osvaja Nippur. Anunnaki napadaju Agade i Inanna bježi. Sumer i Akkad okupirane su trupama vjernima Enlilu i Ninurti

- 2220 p.n.e. Sumerska civilizacija se ponovo uspinje zahvaljujući vladarima Lagasha. Thoth pomaze kralju Gudei da sagradi ziggrat za Ninurtu

- 2193 p.n.e. Terah, Abrahamov otac, rođen je u Nippuru

- 2180 p.n.e. Egipat je podijeljen; sljedbenici Ra/Marduk ostaju na jugu; faraoni koji mu se protive zauzimaju drugu polovicu

- 2130 p.n.e. Inanna pokušava povratiti vlast u Erechu, ali ne uspijeva

- 2123 p.n.e. Abraham rođen u Nippuru

- 2113 p.n.e. Enlil dodjeljuje "Lands of Shem" Nannaru; Ur je proglašen glavnim gradom nove imperije. Nippurski svećenik Terah, Abrahamov otac, stiže u Ur. Ur-Nammmu počinje svoju vladavinu nazivajući se Zaštitnikom Nippura.

- 2096 p.n.e. Ur-Nammu umire u bitki. Ljudi smatraju da je njegova smrt izdaja od strane Anua i Enlila. Terha sa svojom obitelji kreće za Harran.

- 2095 p.n.e. Shulgi preuzima tron Ura. Postaje ljubavnik Inanne i pada pod njen utjecaj.

- 2048 p.n.e. Shulgi umire. Marduk kreće u područje Hitita.

- 2047 p.n.e. Amar-Sin (biblijski Amraphel) postaje kralj Ura. Abraham ide u Egipat, ostaje 5 godina i potom se vraća.

- 2041 p.n.e. Pod vodstvom Inanna-e, Amar-Sin čini koaliciju Kraljeva Istoka te kreće na Canaan i Sinai. Vodnja napada Khedor-la'omer. Abraham ga blokira.

- 2038 p.n.e. Shu-Sin mijenja Amar-Sina na tronu Ura i Imperij se raspada.

- 2029 p.n.e. Ibbi-Sin mijenja Shu-Sina.

- 2024 p.n.e. Vodeći svoje sljedbenike, Marduk maršira na Sumer i postavlja sebe na tron u Babilonu. Borba se siri na centralnu Mezopotamiju. Enlili zahtijeva da se Marduk i Nabu kazne; Enki se protivi, ali njegov sin Nergal prelazi na stranu Enlila. Kako je Nabu poslao svoje Canaanitske sljedbenike prema svemirskoj stanici (Sinai), Anunnaki dozvoljavaju korištenje nečega sto izgleda kao nuklearno oružje (biblijsko uništenje Sodome i Gomore; opis opisuje gljivu, reakcije ljude izložene radioaktivnosti te dan danas se mogu naci povećana radioaktivnost terena). Nergal i Ninurta uništavaju svemirsku stanicu i gradove Canaanita.

- 2023 p.n.e. vjetar raznosi radioaktivni oblak po Sumeru. Ljudi umiru, životinje nestaju, voda je zatrovana.

01.10.2021., petak

Koncept dobra i zla


U mjesecu filozofije, vilim će Vam filozofirati o ljudskoj gluposti,, jer o čemu drugom bi Vam vilim mogao filozofirati??
Nedavno je naš kolega, koji je nekad bio Tome Juda, ustvrdio da je Sotonina najveća pobjeda što nas je uvjerio da ne postoji...

To je naravno besmislena izjava koja se proteže kroz tisućljeća, pa je tisućljećima i slušamo. Besmislena je zato što svi koji vjeruju u boga, vjeruju i u vraga, odnosno vjeruju u koncept dobra i zla.

Kako vjerujemo da postoji vječni bog, koji je u svojoj dobroti stvorio nebo i zemlju, tako moramo vjerovati da postoji Sotona koji je u ovaj svijet donio zlo, jer to nije mogla učiniti beskrajna božja ljubav!

Ostaje ipak činjenica da nije Sotona stvorio nebo i zemlju. Zemlju u kojoj vlada hranidbeni lanac i nebo gdje asteroidi neprekidno uništavaju sve što pogode, gdje supernove uništavaju sve u svojoj okolici. Jer taj svijet kaosa i krvoločnosti je stvorio "bog".

Sumnjam da je bog stvorio hranidbeni lanac zato što je volio veselje svojih stvorenja kad zabiju zube u vrat svoje žrtve i osjete ugodu tople krvi,, isto tako sumnjam da je bog stvorio ovakav svijet jer voli gledati strah i bol žrtve dok mu predator zabija kandže u tijelo.

Ostaje dakle filozofsko pitanje, jeli svijet koji nas okružuje, plod zakona fizike onih 95% svemira koji nam izmiče detekciji i njene prirode u svom iskonskom izdanju. Ili je bog stvoritelj iznad ljudske koncepcije dobra i zla, kojeg su ljudi, u borbi protiv svojih strahova, ugledali u ovom stvaranju.

29.09.2021., srijeda

Želite vidjeti boga? Vilim će Vam ga pokazati!

Bog, vječni, svevideći, sveznajući, svemogući... Kako ga zamišljati? kako ga shvatiti? Kako si ga predočiti? kao atom? kao univerzum? Kao hrpa špageta


u pastafarijanskoj vjeri koja nalaže da se stalno nosi cjediljku na glavi?Naši stari su ga ipak zamišljali kao Broj 1 iz stripa Alan Ford..


dakle, kao starca na kotačima..

Pa evo na što je taj tip ličio..Drahma (četvrtina šekela) kovanica iz persijske pokrajine Judeja Medinata, predstavlja Jahve kako sjedi tronu. Kolo simbolizira tehnologiju, a ptica, kao kod Odina, radio-komunikaciju.

zatimJahve, kerubini i koloEzekiel, kerubini, kolo, Jahve, vatra i vjetar koji uništavaju gradJahve na svom tehnološkom (kavod i ruah) prijestolju i sila kojom ratuje.

Jahve bi trebao biti naš bog,, a Isus njegov sin, čudno je međutim da ga Isus nikad nije spomenu imenice, dapače, rekao je "mog oca nitko nije upoznao" a njegovo ime je obznanio samo apostolima.

28.09.2021., utorak

Godina bez ljeta

"What a mistake I made" bi rekao maleni talijanski Bersaljer iz popularne humoristične serije All'o, All'o, poznat po svojoj "krepanoj kokoši" na glavi. Isto bi mogao reći i ja, kad sam kvisku obećao post o erupcija Krakataua 1883.

Krakataua je erumpirao 26./27. kolovoza 1883. godine i erupcije iz ta dva dana smatra se najsnažnijim ikad zabilježenim vulkanskim eksplozijama. Erupcija je bila snage veće od 13.000 atomskih bombi kakve su bačene na Nagasaki i Hirošimu. Iz grotla vulkana je izbačeno 19 prostornih kilometara vulkanskog materijala i 25 prostornih kilometara kamena. Eksploziju se čulo čak 3600 km dalje u srcu Australije u Alice Springsu prema istoku te na 4780 km dalekom Mauricijusu. Iz vulkana se do 80 km uvis podigao oblak prašine koji se godinama nije razišao. Kružio je oko Zemlje prouzročivši smanjenje ljetnih temperatura i spektakularne zalaske sunca diljem svijeta. Otok se zbog izbačena materijala urušio u vlastito grotlo, stari pričaju da se tih godina, na noćnom nebu Zagreba mogla vidjeti Aurora Borealis.

Prošle su godine otkad sam se zanimao za te priče, pa su mi se činjenice malo pobrkale, jer post na koji sam mislio, govori o vulkanu Tambora.
Tambora je 2,722 metra visok vulkan na otoku Sumbawa u Indoneziji, poznat po erupciji iz 1815.g. koja je bila jedna od najvećih vulkanskih erupcija u povijesti, i koja je pridonijela klimatski anomalijama 1816.g. zbog čega je ta godina nazvana "godina bez ljeta". Erupcija 1815.g. čula se je do 2000 km udaljenih naselja na otoku Sumatra, dok je stup vulkanskog pepela bio vidljiv s otoka Borneo, Sulawesi, Java i Molučkih otoka. Zbog uništavanja poljoprivrednih usjeva u široj regiji, do čega je došlo zbog izbacivanja vulkanskog pepela, nastupila je glad i došlo je do pojave bolesti. Prema procjenama, ukupan broj žrtava je bio oko 71,000 ljudi, dok je broj stradalih izravno od erupcije iznosi oko 11,000-12,000.

Kao izravna posljedica erupcije Tambora, godina bez ljeta se u Americi i Europi označava neobično hladna 1816. godina. Od početka meteorološkog dokumentiranja je to, do danas, najhladnija godina. U Sjedinjenim Američkim Državama također poznata kao Eighteen hundred and froze to death. Dok su siječanj i veljača do neke mjere bili "standardni", u ožujku je počelo da zahladnjenje. U travanj i svibnju je neprestano padala kiša. U lipnju i srpnju je u SAD-u svake noći mrzlo. U New Yorku je palo oko metar snijega. Europu je pogodilo veliko nevrijeme a mnoge rijeke su bile preplavile. U Europi je u kolovozu počelo da mrzne što je dovelo do velikih šteta u poljoprivredi. 1817-te su cijene žitarica bile deset puta veće nego 1816-te.

Tek 1920-te je američki naučnik William Humphreys postavio danas široko prihvaćenu hipotezu za taj klimatski fenomen. Prema njemu je vulkan Tamboru (Mount Tambora) u današnjoj Indoneziji bio kriv za godinu bez ljeta. Nakon erupcije tog vulkana od 5. do 15. travnja 1815. godine je došlo do takozvanog fenomena vulkanske zime. Sve to zahvaljujući pepelu i prašini koju je navedena erupcija izbacila u atmosferu i koji su spriječili prolazak sunčevih zraka do Zemlje.

Mary Shelly i njen suprug Percy su 1816-te, u takozvanoj godini bez ljeta, s prijateljem Lord Byronom proveli zajednički odmor na Ženevskom jezeru. Zbog hladnog kišovitog vremena, njih troje su po cijeli dan pisali strašne priče od kojih je 1818-te nastao Mary Shellyin roman Frankenstein or The modern Prometheus. Kako sama priča započinje na sjevernom polu, Mary je bila inspirirana hladnoćom tog ljeta a samo ime Frankenstein je vjerojatno preuzeto iz njemačkog sela Frankenstein (danas poljski gradić Zabkowice Slaskie). Na svom putovanju u Švicarsku, 1816., Mary Shelley je odsjela u blizini tog sela.

Bez erupcije Tambore, ne bismo imali ni Frankensteinovo čudovište, pa sad, za dobro ili za loše. Vulkan Tamboru nije kriv za Napoleonove muke u Rusiji i pohod na koji je krenuo 1812, ali već spomenuti američki naučnik William Humphreys kaže da je hlađenje klime trajalo sve do 1819. godine i da su drugi vulkani bili aktivni u tom periodu te tako doprinijeli općem zahlađenju. Drugi vulkani su mogli biti aktivni i prije 1812 i doprinijeti da se Napoleonovo ratovanje i kasnije povlačenje odvija na temperaturama od -40 stupnjeva Celzija, a što je vjerojatno bio jedan od uzroka poraza i nevjerojatnog broja od pola milijuna umrlih (od gladi i smrzavanja) francuskih vojnika.

Ideja je da ovom pričom upozorim zagovaratelje klimatološke panike koju živimo ovih dana. Klima, kao u ovom slučaju, ovisi o vulkanima, zatim morima, morskim strujama, putanji zemlje oko sunca i sunčevim pjegama, te je u svojoj biti podložna teoriji kaosa, odnosno teoriji Efekt Leptira, koji kaže, "Ako leptir zamahne krilima u Pekingu, on može uzrokovati uragan na Floridi". Nema matematike koja može predvidjeti klimu, osim naravno, u vrlo kratkom razdoblju. Jedino čemu se možemo pouzdati je proučavanje klimatološke povijesti, a ona nam kaže da je promjena stalna.


24.09.2021., petak

Pelcovati se ili ne? Drugi dio


Nakon što je kolega Stjepan Šuman objavio svoj post Pelcovati se ili ne? Dobio je samo jedan komentar kolegice Lastavice, koji glasi

"Govori jasno i glasno, ali ima dosta grešaka. Navodno su jedno leukociti, drugo limfociti. Limfociti su samo jedna podvrsta leukocita. Navodno se antitijela IgM proizvode za 30 dana, sporo. Netočno, proizvode se već za 7-8 dana, brza su i pokazuju da je infekcija u tijeku, a nakon 30 dana ih uglavnom više nema. Antitijela IgG se proizvode sporo, pamte i nalaze se i mjesecima nakon infekcije. . Ako pravi ove greške, koje zna svaki student medicine, što s ostalim podacima?¨


I tu je kolegica Lastavica u pravu, jer određivanjem IgM i IgG antitijela u krvi test može pokazati da li ste bili u kontaktu s virusom. U slučaju da ste bili u kontaktu s virusom, najčešće se prvo razvijaju IgM, a zatim IgG antitijela.
Međutim, kontekst videa u postu "pelcovati se ili ne?" je, po mom skromnom mišljenju drugačiji i ukazuje na nešto drugo. IgG antitijela su i po kolegici Lastavici, pa i u dotičnom videu, opisani kao antitijela koja pamte, odnosno ona koja su već upoznala virus i znaju se nositi s njim, i to je bit izlaganja u videu. Mikrobiolog profesor Sucharita Bhakdija poručuje da bi se trebali cijepiti da nalazi krvi ukazuju na IgM antitijela što bi pokazivalo da imuno sustav ne prepoznaje virus.

Ali činjenice su suprotne, sve grupe koje su provodile eksperiment, su dokazale da svi cijepljeni su reagirali na IgG antitijela nekoliko dana nakon cijepljena što je neoborivi dokaz da postoji upamćena reakcija na nešto što je imuno sustav prepoznao. SARS-CoV-2 nije stoga drugačiji od ostalih korona virusa koje naše tijelo pozna, i zna se s njime boriti.

21.09.2021., utorak

Pošteni Mirko

Nije da me briga, nit mi život mijenja, al čudni svati se nadvili na blog, te jesu ovo, te nisu ono i što ti ja znam. Više ne znaš tko je blogi jer, je ili nije blogi, je il nije admin,, ka fol, jesam admin, nisam admin, nekad bio admin, nekad bio Tome Juda, sad sam i dalje Tome Juda al ne znam koliko je sati. Adriano koji voli Karenjinu, pa neki Adriano koje,, vrag će ga znati dal je voli il ne voli, pa neki tko je bio Adriano koji je volio Karenjinu ili je to bio onaj koji vrag će ga znati kakve veze ima s Karenjinom, a jadna Karenjina šuti, trpi i piše pjesme.
Zatim neki imaju 5-6 blogova a ne znaju što bi pisali i na jednom, pa ti komentira jedan, pa drugi, a ti ne znaš je l' to prvi, drugi ili neki sasvim treći???
Sve u svemu, najpošteniji je Mirko sa svojih tisuću i jednom reinkarnacijom, jer kad Mirko piše!!! Znaš da je Mirko he-he.

18.09.2021., subota

Dobri ljudi

Države i vlade su oduvijek tražile dokaz vjernosti i poslušnosti. Kad su Turci zauzeli Bosnu, davali su veliko tehnološko dostignuće, željezni plug, u zamjenu za prelaza na Islamsku vjeru, oni koji su ostali vjerni kršćanstvu, nisu dobivali željezni plug, već samo veče poreze. Preplašeni većim porezom, dobri ljudi su pohrlili po željezni plug.

U doba kraljice Elizabete mogao si biti vjeran papi i Vatikanu, ali ne džabe. Elizabeta je bila posljednji Tudor, iako se njen otac Henrik VIII, sjekirom i vjerom, borio da se to ne dogodi. Pa ipak, Tudori su nestali, mnoge žene ostale bez glave, ali protestantska vjera je preživjela, pa su je mnogi dobri ljudi, bježeći od troškova, prihvatili.

Isto se događalo u fašizmu i komunizmu, kad su dobri ljudi prijavljivali Židove i kulake u zamjenu za bolji posao, bolju plaću i bolji građanski status. Sjećam se kad su poslije a i tijekom Domovinskog rata, mnogi članovi partije pohrlili u crkve i postali veliki domoljubi, jer su se bojali stigmatizacije ili su se nadali da će opet biti na onoj strani tarabe, gdje je livada zelenija (nada im se ostvarila).

Danas je novo doba, vjera i partija više ne igraju ulogu, danas moraš svoju vjeru i ideologiju usmjeriti prema znanosti koja prijeti globalnim zatopljenjima i to dokazivati kupnjom električnog automobila, veganstvom i solarnim pločama na krovu, te sve ostalo što Greta kaže,, jer Greta nije samo znanstvenik, ona je vrhonaravni znanstvenik.

Danas moraš vjerovati medicini, virusu i cjepivu, moraš se prvi cijepiti i to dokazivati certifikatom, inače češ postati žrtva dobrih ljudi i desiti će ti se ovo...


15.09.2021., srijeda

Prekretnica 1300

Vrč ide na bunar dok se ne razbije, tako je sa svim stvarima, pa čak i s dobima. Srednji vijek možemo opisivati svakojako, ali ako ga želimo sažeti u dvije rečenice možemo reći, srednji vijek je bio doba rasta, pogotovo populacije I TEMPERATURE POGODNE ZA POLJOPRIVREDU, BAŠ KAO OVA DANAS.

Početkom 1300 godine stanovništvo Europe je bilo naviklo i na blagostanje i na glad, jer svaka godina je bila uvjetovana rodom žita, živeći u svijetu gdje je kruh (i vino) temelj prehrane i namjernica dovoljno jeftina da prehrani i sirotinju.

Četrnaesto stoljeće je dakle doba Dantea, Boccaccia, Petrarke... globalnog svijeta koji ide tragovima Marca Pola, stoljeće trgovanja, ulaganja i profita, ali i doba kad nazadna poljoprivreda više ne može prehraniti porast populacije.

Kako nema novih inovacija u poljoprivredi, jedino rješenje se vidi u proširenju obradivih polja na račun šuma, ali kako su i šume potrebne, vlasti donose zakone o zaštiti šuma, pa se poljoprivreda širi u brda sve do visine od 1500 metara, gdje su prinosi mali, ali glad ne daje izbora. Nove poljoprivredne površine zahtijevaju radnu snagu i prisiljava seljaka na rađanje djece, koje pak treba prehraniti i sve je to krug bez kraja i konca.

Dakle vrč ide na bunar dok se ne razbije, a u 14 stoljeću se uistinu razbio. Od 1315 do 1317 u Europi vlada malo hladno doba, klima je poludjela tri godine zaredom u cijeloj Europi nema žita i cijena kruhu skače 20 puta. Prijašnjih godina kad je žito slabo rodilo, a vlast koja nije željela gledati kako ljudi umiru na cesti, kupovali bi žito u Rusiji ili Turskoj, te ga prodavali po političkoj cijeni, al sad žita nije bilo skoro nigdje, klimatsko ludilo se proteglo kroz cijelo 14 stoljeće, ali nikad više kao te tri godine.

Možda je baš bjesomučna potraga za žitom dovela 1347, s crnog mora, brod u Messinu s kojim dolazi kuga. Danas se ne zna koja je bolest u pitanju, zvali su je kuga jer je to pojam kojeg su upotrebljavali za sve zarazne bolesti koje su se brzo širile. 1348 kuga se proširila na cijelu Italiju,, 1349 dolazi do Londona i ubija trećinu stanovništva Europe rješavajući tako problem gladi, i društvo počinje ponovo napredovati.

Pa ipak, 14 stoljeće ne bi zvali stoljećem katastrofa da su problemi nestali sredinom stoljeća. Kuga, tko zna koja i tko zna kakva se ponovila 1361, ovaj put ne ubija ogromnu populaciju kao prva kuga ali svejedno ubija jako puno ljudi među kojom najviše djece koja se rodila poslije prve kuge te nisu imunizirani ni na koji način, te porast stanovništva biva ponovo potisnut. Nova kuga se ponavlja 1371-74 zatim 1381 te 1399. Početkom 1400 stanovništvo Europe prepolovljeno, problem gladi je riješen, klima se stabilizira a manjak radnika povećava cijenu rada.

14 stoljeće je stoljeće dvostrukog papinstva koje zbunjuje kršćane od Sicilije do Skandinavije, stoljeće stogodišnjeg rata u kojem bogati kraljevi plaćaju basnoslovne svote plaćenicima bez kojih nema rata i koji su posjedovali uvježbane ratne konje čija je cijena ekvivalent jednom Ferrariju, skupocjeni oklop i višegodišnja uvježbanost koja nema cijenu, ali se cijena dogovori kao i pri svakoj potrebi. Kraljevi ostaju bez novaca i ne vračaju bankama posuđeno jer ih na to nitko ne može natjerati i banke propadaju. a plaćenici nastavljaju raditi za svoj račun ono što najbolje znaju, napadati, pljačkati i uništavati.

Pa ipak iz takvog stoljeća, ILI UPRAVO ZBOG NJEGA, Europa ulazi u doba prosperiteta. U Italiji započinje renesansa s Leonardom , Michelangelom, Raphaelom, Donatellom, Giottom, Botticellijem, Tizianom i širi se Europom. Papir, jeftin izum 13 stoljeća u 15 stoljeću dobiva tiskarski stroj, znanje se širi kao i blagostanje.

Što se u biti bitno dogodilo u toj prekretnici 14 stoljeća? Pa dogodio se pad stanovništva koji je omogućio ekonomski i društveni napredak. Dogodilo se upravo ono što se dogodilo u 20 stoljeću kroz dva svjetska rata iza kojih je uslijedio neslućeni napredak. Čovjek se stoga rado priupita, ne nastupaju li te krize svaki put kad napredak zastane? Jesu li te krize prirodne? Božje? ILI ORGANIZIRANE I ORKESTRIRANE POPUT, NESUMNJIVO, OVE DANAS s plandemijom, klimatološkom panikom, odnosno toplim dobom koje, kao što smo vidjeli, povoljno za poljoprivredu i huškanja na rat u trenutku kad se vojske povlače sa svih većih ratišta u svijetu? Pri tome misli čak i na ovu krizu iz 14 stoljeća.

14.09.2021., utorak

50 godina idiotarija

Pogledajmo 50 godina strašnih klimatskih prognoza i što se zapravo dogodilo:

1 Tribina Salt Lake 1967.: Strašna prognoza gladi do 1975., koja je došla prekasno

2 1969. NYT: “Osim ako nemamo iznimnu sreću, svi će nestati u oblaku plave pare za 20 godina. Situacija će se pogoršati ako ne promijenimo svoje ponašanje.”

3 1970. Boston Globe: Znanstvenici predviđaju novo ledeno doba do 21. stoljeća, rekao je James P. Lodge, znanstvenik iz Nacionalnog centra za istraživanje atmosfere.

4 1971. Washington Post: Dolazi katastrofalno novo ledeno doba, kaže S.I. Rasool iz NASA-e.
Pismo sveučilišta Brown iz 1972. predsjedniku Nixonu: Upozorenje o globalnom hlađenju.

5 1974. The Guardian: Svemirski sateliti prikazuju ledeno doba koje brzo dolazi

6 Časopis Time iz 1974.: Još jedno ledeno doba “Govoreći znakovima posvuda. Od 1940-ih prosječne globalne temperature pale su za 2,7 stupnjeva F. ”

7 1974. Znanstvenik Sveučilišta u Michiganu “Ozonsko oštećenje velika opasnost za život”

8 1976. NYT TheCooling: Klimatolog sa Sveučilišta Wisconsin Stephen Schneider žali se zbog “gluhog uha koja su njegova upozorenja primila”.

9 1988.Agence France Press: Maldivi će biti potpuno pod vodom za 30 godina.

10 1989. Associated Press: Službenik UN -a kaže da će podizanje razine mora “uništiti nacije i zemlje” do 2000. godine.

11 Salon 1989.: New York City West Side Highway pod vodom do 2019. rekao je Jim Hansen, znanstvenik koji je 1988. predavao Kongresu o efektu staklenika.

12 2000 The Independent: “Snježne padaline su stvar prošlosti. Naša djeca neće znati što je snijeg”, kaže viši istraživač klime.

13 2004. The Guardian: Pentagon kaže Bushu da će nas klimatske promjene uništiti. “Britanija će za manje od 20 godina biti sibirska”, rekao je Pentagon Bushu.

14 2008. Associated Press: NASA-in znanstvenik kaže „Gotovi smo. Za 5-10 godina Arktik će biti bez leda.”

15 2008. Al Gore: Al Gore upozorava na Arktik bez leda do 2013. godine.

16 2009. Independent: Princ Charles kaže samo 96 mjeseci za spas svijeta. “Cijena kapitalizma je previsoka.”

17 2009 Independent: Gordon Brown kaže: “Imamo manje od 50 dana da spasimo naš planet od katastrofe.”

18 2013. The Guardian: Arktik će za dvije godine biti bez leda. “Oslobađanje pulsa metana od 50 gigatona” destabilizirat će planet.

19 2013. The Guardian: Američka mornarica predviđa Arktik bez leda do 2016. “Odjel za oceanografiju američke mornarice koristi složeno modeliranje kako bi svoju prognozu učinio točnijom od ostalih.

20 2014. John Kerry: “Imamo 500 dana da izbjegnemo klimatski kaos”, razgovarali su državni sekretar John Kerry i francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabious na zajedničkom sastanku.


... a ljudi kratkog sjećanja i još kraće pameti i dalje "puše" sve novinarske gluposti...

11.09.2021., subota

Godišnjica

Na ovu godišnjicu je portal 24 sata objavio ovaj članak, pa iako se autor skriva iza "teoretičara zavjere", prikazane su sve nelogičnosti službene verzije događaja. Ista sudbina očekuje pandemaše i vaksere, ali nažalost ni oni neće biti kažnjeni, već će sve pojesti vrijeme i maca...


"Na današnji dan prije 20 godina teroristi su oteli avione kojima su se zaletjeli u njujorške 'Blizance' i Pentagon. U simultanim napadima koje je organizirala Al-Quaeda poginulo je 2996 ljudi. Scene u kojima su ljudi skakali iz gorućih neboderu smrt kako ne bi izgorjeli živi obišle su svijet. No i 20 godina nakon neki sumnjaju da je sve izrežirano. Lažno. Tvrde, aviona nije ni bilo, tornjeve su srušili kontroliranom eksplozijom koristeći supertermit, Pentagon je pogodila raketa, ne oteti avion, a jedna od teorija je da su na snimkama na kojima se avioni zabijaju u tornjeve zapravo - hologrami. Razotkrili smo većinu teorija zavjere.

Bilo je potrebno petnaest do dvadeset sekundi da se oba nebodera sruše, što je za teoretičare zavjere bilo dovoljno brzo da posumnjaju u korištenje drugih sredstava rušenja, osim samog udara aviona. Prvi razlog vodio je drugome. U podnožju nebodera, ispod prašine i krhotina pronađene su eksplozivne legure i eksploziv vojne izrade , kao i tone rastaljenog čelika.

S tim u vezi, teoretičari zavjere tvrde da je samo rušenje bilo pretiho, odnosno da bi rušenje zgrade, ukoliko izazvano samim udarcem aviona bilo mnogo bučnije, 'neurednije' i 'raštrkanije', nego što je to bio slučaj s neboderima. Rušenje nebodera zvučalo je, po teoretičarima, kao kontrolirano, namjerno rušenje eksplozivima.

Treći je razlog sumnje rušenje prvotnog nebodera broj sedam, kojeg nije pogodio avion, nego se srušio od samog utjecaja eksplozije. Teoretičari zavjere smatraju da je nemoguće da se taj neboder srušio sam od sebe, tako pravilno od vrha do temelja, po svom vlastitom nacrtu. No nisu samo gravitacija i eksplozivi razlozi sumnjanja u istinitost službenog izvješća. Teoretičari zavjere se hvataju za popis otmičara aviona i ljudi koji su sudjelovali u napadu, koje je objavio BBC prvih dana nakon tragedije.


Naime, za neke se osobe s tog popisa kasnije ispostavilo da su živi, što je naravno nemoguće ako su bili među otmičarima aviona. Iz BBC-a su objasnili kako su prebrzo išli s neprovjerenim popisom, ali i da su greške takvog tipa česte zbog uobičajenih arapskih i islamskih imena i prezimena.


Dva aviona tog 11. rujna zaletjela su se u Blizance, treći u Pentagon, a četvrti se srušio u polju u Pennsylvaniji. Sjedinjene Američke Države su napadnute prvi put nakon Pearl Harbora. Islamski fundamentalisti, pripadnici terorističke organizacije Al-Qa'ide, oteli su četiri aviona i upotrijebili ih kao oružje za ubojstvo gotovo 3000 ljudi. Amerika je bila u šoku, kao i cijeli svijet.

Otad se promijenilo mnogo toga, od pakiranja ručne prtljage u avionu do stava prema vjerskom fundamentalizmu. Porastao je strah od putovanja avionima, a strah od terorizma jači je i od potrebe za privatnošću. Od 2996 poginulih najviše ih je stradalo u dvije zgrade WTC-a. Oni koji su preživjeli ni danas ne mogu zaboraviti što su prošli. Gotovo 400 vatrogasaca, bolničara, liječnika i policajaca je poginulo dok su im pokušavali pomoći. Identifikacija žrtava završila je 2005. godine.

Ni dan danas nitko ne može uvjeriti teoretičare zavjere da su se tornjevi, koji su građeni kako bi izdržali udar putničkog aviona, urušili zbog udara aviona i požara koji je uslijedio.

Jedno od pitanja koje je zaintrigiralo teoretičare je kako su neki ljudi uspjeli sići s katova iznad udara aviona na katove ispod prije samog urušavanja. Mnogi od njih, kao i preživjeli i vatrogasci, čuli su niz eksplozija.

Druga zagonetka je kako građevinarima koji su radili zgrade nije palo na pamet da će avion, koji bi eventualno udario u neboder, biti pun goriva.

Fizičar Steven E. Jones sa sveučilišta Brigham, arhitekt Richard Gage, softverski inženjer Jim Hoffman i teolog David Ray Griffin uvjereni su da je postojao još jedan faktor - supertermit.

Ostatke te snažne eksplozivne naprave pronašli su u ruševinama Blizanaca. Sami termit može se naći u svakodnevnim stvarima kao što su čelične konstrukcije ili temeljna boja, ali supertermit je vrsta koja je modificirana da može reagirati na nižim temperaturama, a dostupna je vjerojatno samo vojsci. U sastavu je otkrivena i nepoznata organska tvar koja bi mogla biti nanotehnološki proizvod zbog čega su ga prozvali nanotermit.

Urednik Open Chemical Physics Journala, koji je objavio Jonesov tekst 'Aktivni termitski materijal otkriven u prašini od katastrofe WTC-a 11. rujna', dao je ostavku nedugo nakon objavljivanja članka. Jones nije upirao prstom u krivca, ali je napomenuo da su službe održavanja intenzivnije radile na tornjevima danima prije napada.

Time je aludirao da su oni vjerojatno postavili eksploziv. Tvrdio je i kako požar 'normalnog' aviona ne bi dosegao toliku temperaturu da se rastopi čelična konstrukcija.


Službena objašnjenja nisu uvjerila ni struku ni laike. Nakon urušavanja Blizanaca srušila se i susjedna zgrada WTC 7 od 47 katova za samo 6,6 sekundi. U nju nije udario zrakoplov, a službeni uzrok je požar (mnogi će se možda sjetiti scene kako novinarka CNN-a uživo izvještava da se srušila i WTC 7,dok je ona iza nje još uvijek stajala).

Američki institut arhitekata prikupio je 1000 potpisa svojih kolega stručnjaka. Traže novu istragu jer ih nitko ne može uvjeriti da se 200 tisuća tona čelika tako brzo uspjelo dezintegrirati i pasti na zemlju.


Zrakoplov s promjerom krila od 37 metara, koji je udario u Pentagon, ostavio je rupu od samo pet metara. Kako? Nadalje, nevjerojatno je povjerovati da su piloti početnici uspjeli manevrirati golemom letjelicom tako lako.

Najveći zagovornik teorije da u Pentagon nije udario Boeing već raketa je Jim Hoffman, a francuski novinar i politički aktivist Thierry Meyssan napisao je na tu temu knjigu pod nazivom '9/11: Velika laž'.

Za tijela koja su pronađena u Pentagonu tvrde da su naknadno postavljena, a pozivi iz aviona lažirani. Zbog velikog interesa javnosti i temeljem Zakona o slobodi informacija, američke vlasti morale su 2006. godine prikazati snimke nadzornih kamera iz Pentagona i obližnjih zgrada. Nitko od prisutnih medija nije jasno vidio avion kako udara u Pentagon. Prenijeli su da su vidjeli bijelu grudu, bijeli udar i tanku bijelu mrlju. Službeno objašnjenje ponudio je profesor građevinarstva Mete Sozen sa Sveučilišta Purdue u Indiani.

U trenutku udara, jedno krilo aviona udarilo je u tlo, a drugo u nosive stupove, zato je rupa bila tako mala. Šteta je dodatno umanjena jer je to krilo Pentagona nedavno renovirano.


Teorija koju zastupaju Nico Haupt, David Shayler i bivši glavni ekonomist za vrijeme Busheve administracije Morgan Reynolds, toliko je tabu da se ni veterani Pokreta istine 9/11 ne usude pričati o njoj, a mnogi su je i maknuli sa svojih portala.

U Blizance nisu udarili avioni već projektili oko kojih su bili hologrami kako bi djelovali kao avioni. Svoje dokaze zasnivaju na jedinim amaterskim snimkama udara.

- Gledajte snimku djelić po djelić i vidjet ćete golemi projektil u obliku cigare kako udara u tornjeve - tvrdi Reynolds.


Jedini avion koji nije taj dan udario u metu bio je Let 93. Putnici su čuli što se dogodilo Blizancima i Pentagonu i slutili su kakva im je sudbina. Suprotstavili su se teroristima i srušili avion u polje.

Međutim, jedna od najpopularnijih teorija zavjere tvrdi kako je taj avion srušila američka vojska. David Ray Griffin i Alex Jones tvrde kako su veliki dijelovi aviona, uključujući i motor, pali kilometrima dalje od mjesta nesreće, što nije uobičajeno za 'normalnu zrakoplovnu nesreću'. Logično objašnjenje je da je zrakoplov pogodio projektil, a razlog to što su putnici otkrili koja im je sudbina.

Svjedoci su vidjeli mali avion iznad putničkog prije pada. Dok zagovornici teorije vjeruju da je upravo taj avion srušio Let 93, FBI tvrdi da je to bio poslovni avion Dassault Falcon kojega su tražili da se spusti niže i nadgleda udar.


Pitanja na koje je možda bolje ne doznati odgovor su tko i zašto?

Najčešći odgovor je čelni ljudi CIA-e i Mossada kako bi Amerikancima dali povoda za intervenciju u Afganistanu i Iraku.
Drugo objašnjenje je da su Amerikanci bili pred financijskim kolapsom prije napada, teroristički napad bio im je idealno opravdanje za krah.

Činjenica da zračna obrana nije reagirala iako je trebala srušiti avione prije udara ide u prilog teorijama da iza svega stoji sama Amerika.

U ruševinama Blizanaca i WTC 7 nestali su brojni dokumenti tajnih i državnih službi, ali i banke JP Morgan. Od 950 milijuna u zlatnim polugama pronađeno je samo 230 milijuna.
Zakupac nebodera okoristio se terorističkim napadom

Samo šest tjedana prije napada, nebodere WTC-a zakupio je Larry Silverstein. Policom osiguranja zaštitio je nebodere i od terorističkog napada.

Samo u tom slučaju mogao se osloboditi obveza 99-godišnjeg najma. Silverstein je nakon napada i postignutog dogovora s osiguravateljem bio 'teži' za 4,5 milijarde dolara.

Također, očekivano, vrijednost dionica United Airlinesa i American Airlinesa pala je nakon napada, a nekoliko dana prije zabilježena je neobično velika trgovina tim dionicama."

03.09.2021., petak

Upss,sorry…

Mora da se pomalo glupasto osjećaju covid vjernici nakon što je Svjetska Zdravstvena Organizacija promijenila mišljenje u svezi PSR testova. Ali takva je sudbina vjernika,, obzirom da vjera nije i nikad neće biti znanost.
WHO je 23. siječnja 2020. usvojila test reverzne transkripcijske polimerazne lančane reakcije (rRT-PCR) u stvarnom vremenu kao sredstvo za otkrivanje virusa SARS-COV-2, sljedeći preporuke istraživačke grupe za virusologiju (sa Sveučilišta Charité Hospital, Berlin).

Točno godinu dana kasnije, 20. siječnja 2021. godine, WHO se povlači. Ne kažu "Napravili smo grešku". Povlačenje je pažljivo formulirano. Ovo priznanje WHO -a potvrđuje da je procjena COVID -a pozitivna iz PCR testa (s pragom pojačanja od 35 ciklusa ili većim) nevažeća . U tom slučaju, WHO preporučuje ponovno testiranje, treba uzeti novi uzorak i ponovo ga testirati, što je isto kao i traženje uzorka jučerašnje mokraće.

I danas će, nakon što skupe sve podatke lokalnih stožera, obznaniti dnevnu brojku zaraženih. Ali na čemu se te brojke zasnivaju? Na testu za kojeg je WHO početkom ove godine rekao da nije baš nešto… i koji je obavljen na većinom zdravim ljudima koji su prisilom testirani zbog prirode svog posla, putovanja i drugih potreba, a bez vječne klasike odlaska doktoru zato što Vas nešto boli…

Imamo dakle bolest koju ne možemo detektirati, imamo propagandu po kojoj bi, šetnjom Ilicom, svjedočili desecima padanju s nogu oboljelih koje bi Hitna pomoć kupila uz neprekidnu buku njihovih sirena.
Po toj logici imamo “prepune” bolnice ljudi koji pate od tko zna čega i umiru tek pod pretpostavkom da se radi o virusu, jer se autopsije više ne rade, a proglasiti uzrok smrti bez autopsije je isto kao proglasiti krivca krivičnog djela bez suđenja.

Imamo nadalje nevjerojatnu činjenicu o “nestanku” virusa gripe koji s ljudima živi od kad je bog šestog dana stvorio čovjeka. I kao šećer na kraju imamo covid jurišnike koji prate svaku fašizaciju društva i koji nas uvjeravaju da se moramo cijepiti zbog njihovog zdravlja, preglupi da shvate da time priznaju neučinkovitost cjepiva. Imamo naravno i ljude koje ova tema ne zanima, to su ljudi koji žive na Marsu pa nemaju naše brige ;)

27.08.2021., petak

Abrahamov grijeh

Ne znam jesu li bogovi dva puta razmislili prije no što su poslali Abrahama u zemlju između dvije velike rijeke, da postane otac velikih nacija s jalovom ženom Sarom. Kako bilo, dali zbog osjećaja odgovornosti ili samo zbog testosterona, Abraham si je dao truda sa svojim priležnicama Hagaru i Ketura, te tko zna koliko bezimenih.

Kako nije imao nasljednika, nećak Lot je Abrahamu bio poput sina, al na povratku iz Egipta, gdje su se sklonili od gladi, iznad jordanske doline, mladog Lota privuku svijetla velegrada, a starog Abrahama mir kanaanskih pašnjaka.

U to doba, baš kao i danas, zemlju između Eufrata i Nila razdirale su mnoge sile i političke spletke moćnika među ljudima i Elohima, pa je stari savez devet gradova razderan, te su se pet gradova sa Sodomom i Gomorom na čelu pobunile i izazvale reakciju ostalih četiri grada vjernih starom savezu.

Rat je bio kratak, stari savez je pobijedio, četiri grada Šinear, Elasar, Elam, Gojim pobijediše biblijski pentapolis Adme, Sebojime, Soare te Sodomom i Gomorom na čelu i odvedoše sve njegove stanovnike u zarobljeništvo a među njima i Abrahamovog nećaka Lota.

Kad je Abraham dočuo da je Lot odveden u zarobljeništvo, on iskaza svoju pravu narav. Abraham nije od moćnika tog doba doveden u to tisućljetno ratno grotlo da bi natezao sluškinje i čuvao ovce, Abraham je bio ratnik i to ne bilo kakvi, Abraham je predvodio malenu grupu profesionalnih ratnika, danas bi ih nazvali komandosi, grupu za brzu intervenciju, ili nešto slično.

Brzo je skupio svoje momke, njih 318 i dao se u potjeru za Lotom. Biblija kaže da je oslobodio Lota, njegovu obitelj, sve njegovo blago i (pazi sad) sve stanovništvo poraženih gradova, sa svim njihovim blagom, koji su tako sretni vratili u svoje gradove.

Ono što je u ovoj priči nevjerojatno jest da ovaj događaj ima za direktnu posljedici stvaranje naroda Izraelita.
Po savezu kojim su Elohimi sklopili s Abrahamom, on je u nasljedstvo trebao dobiti narode Kenijce, Kenižane, Kadmonce, Hetite, Perižane, Refaimce, Amorejce, Kanaance, Girgašane, Jebusejce i nigdje nije bila riječ o njegovom izravnom potomstvu. Ali kako su Abrahamovi moćnici bili na strani starog saveza devetero gradova, ovaj događaj je bio u suprotnosti s njihovim planovima, što je s jedne strane izazvalo uništenje biblijskog Pentapolisa u apokalipsi ispričanoj u Erra-Nergal.

Abraham je pak bio kažnjen tako što su Elohimi učinili da njegova žena Sara rodi, pa El-Shadaj reče Abrahamu "Ipak će ti tvoja žena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime ću sklopiti, savez vječni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega".

Dakle stari pakt između Ela i Abrahama bio je razvrgnut i stvoren novi s njegovim sinom (možda je to bio povod Abrahamovog pokušaja navodnog žrtvovanja svog sina) i njegovim potomstvom do Jakova koji je uzeo ime Izrael.

25.08.2021., srijeda

pržena, pečena, pohana...

Osim već navedenog mobitela, jedan od glavnih uzroka sigurne propasti zapadne (istočne, blisko istočne, daleko istočne) civilizacije, jest i njeno veličanstvo kokoš.

Da bi Vam dočarao opasnost tog podmuklog stvorenja, morat ću Vam ispričati dvije priče. Prva nas vodi u svijetle i tamne kutke afričke divljine, gdje žive stvorenja u stadima, jatima, krdima ali i u obiteljskim zajednicama. Ono što je svim tim savanskim i prašumskim zajednicama zajedničko jest prakticiranje karantene, samoizolacije ili, ako baš hoćete, lockdowna.

Kad se pojedinac u tim zajednicama razboli, a vjerovali kovidtalibani ili ne, jedan od glavnih razloga bolesti u tim zajednicama nije virus već ozljede, liječi svoju boljku na rubovima krda, stada ili jata, ako to ne učini, bivam „nježno“ udaljen sve dok ne ozdravi.

Iako vjekovima udomaćena, i kokoš slijedi te prastare životinjske instinkte, pa ako jedna kokoš počne npr. šepati, brzo biva kljucanjem udaljena iz zajednice. Možda se zapitate zašto? Jer šepanje nije zarazno i ne može ugroziti druge pojedince, ali koke su poput ljudi u ovom kovid-dobu, nisu doktori i ne glume da jesu, pa kao što kaže @Euro, danas je bolje u društvu prdnuti nego kihnuti.

Hajdemo sad objasniti povod ove priče; koke koje danas kupujemo u dućanima su koke Arbor Acre, genetski modificirane za brz rast i veliku količinu mesa i koje se hrane na gmo koncentratu uz veliki dodatak antibiotika i tko zna kakvog mRNA sranja.

E sad!! Kad takvu koku zabunom stavite u kokošinjac među normalne koke, čim okrenete leđa normalne koke polude i kljucaju Arbor Acre do smrti, obzirom da Arbor Acre nemaju niti osnovno obrambeni mehanizam bijega, već se samo šćućure i čekaju sigurnu smrt. Kokoši uistinu nisu doktori, ali napadnute koke ne šepaju, niti iskazuju ikakvu bolest, pa ipak normalne koke im ne žele biti ni blizu, ne govori li nam to nešto o zdravlju mesa koje kupujemo i jedemo?

Kad takva genetski modificirana kokoš dostigne težinu, a to je vrlo brzo, dio ode u distribuciju čitava i tu nema nikakve priče, međutim, dio ode na obradu gdje se razdvajaju prsa, batci, krilca i iznutrice. Što nakon toga ostane? Pa sve ono između vrata i trtice, mislite da se to baca? Neee!! To vam se lijepo samelje, zatim kuha i kuha i kuha dok ne dobijemo kompaktnu smjesu ili pastu koje proizvođači doživljavaju kao meso (jer u mesnoj industriji se ništa ne baca, zato smo i imali kravlje ludilo). Ta se smjesa ili pasta zatim dobro procijedi i od nje se proizvodi kokošja pašteta, kokošje hrenovke i one smrznute pohance koje djeca toliko vole,, bon appetit.

23.08.2021., ponedjeljak

Kako ugasiti mobitel

Mobitel je naša video-audio veza sa svijetom i djeluje u oba smjera, mobitel u našoj kući je oko i uho u našoj kući, samo što ne znamo čije oko i čije uho. Izgleda da je davno prošlo vrijeme Sanadera i Hernadia, kad se jednostavno moglo izvaditi baterija iz mobitela. Svi se sjećamo legendarnih snimki iz jednog zagrebačkog restorana, koje su od Hernandia napravile nacionalno blago a od Sanadera hrvatsko smeće, ali svakome po zaslugama.

Kad ste zadnji put pokušali ugasiti svoj mobitel? Jeli uspjelo? Možete li spriječiti da vas netko nazove? Ako možete, recite mi kako (uvijek postoje pametniji). Možda će se Kovidtalibani pitati zašto se, osim što se neću cijepiti, želim isključiti iz veze s bilo kim i s cijelim svijetom, što to želim sakriti? Kovidtalibani su zabrinuti za naše tijelo, naše viruse i bakterije, baš poput nekad inkvizicija za naše duše, pa je bolje tijelo spaliti nego da duša propadne. Ali naši virusi i bakterije, s kojim živimo u simbiozi, nam omogućuju život, bez njih bismo ubrzo umrli, baš kao što i čovjek gubi dušu bez svoje privatnosti.

Nedavno sam gledao neke filmove gdje u situacijama sličnim Sanader-Hernandi intimi, ljudi stavljaju mobitele u hladnjak (?), djeluje li to? Ako djeluje, očekuje da počnu dizajnirati hladnjake s pretincem za mobitele, možda i sa usb priključkom, da ga usput i punimo...

15.08.2021., nedjelja

Ugovor s Pfizerom


Postoji jako dobar razlog zašto se Pfizer borio sakriti ugovore oko tzv. cjepiva protiv cov-19.
I dalje se otkrivaju neregulirani ugovori za eksperimentalno biološko sredstvo poznato kao “cjepivo protiv COVID-19” između korporacije Pfizer i različitih vlada.

Informacije stručnjaka za sigurnost Ehden Biber, objavili su američki Frontline Liječnici (AFLDS) Frontline News da je prvi dokument nedavno otkrio albanski list Gogo.al . Ethen Biber je tada uspio locirati digitalno potpisan brazilski ugovor , te još najmanje dva, jedan s Europskom komisijom, a drugi s Dominikanskom Republikom.
Glavni znanstveni direktor AFLDS -a, dr. Michael Yeadon odgovorio je na otkrića nakon što je proučio albanski ugovor, rekavši da “izgleda originalno”. On je nastavio: “Znam osnovnu anatomiju ovih sporazuma i ništa ne nedostaje što bih očekivao da će biti prisutno, a nisam vidio nikakve tragove koji bi sugerirali da je lažan.”
Yeadon je primijetio ono što je smatrao “najljepšim otkrićem”, citirajući klauzulu koja propisuje “ako u vašoj zemlji postoje zakoni ili propisi prema kojima bi Pfizer mogao biti procesuiran, slažete se da IZMJENITE ZAKON ILI PROPISE kako biste to zatvorili.”

U objavi s Twittera koja je u međuvremenu uklonjena, osim prvog tvita o temi, Biber je objasnio važnost otkrivenih sporazuma: „Budući da su troškovi razvoja ugovora vrlo visoki i oduzimaju puno vremena (pravni ciklusi pregleda), Pfizer je, poput svih korporacija , razvio standardizirani predložak ugovora i koristi te sporazume s relativno malim prilagodbama u različitim zemljama.

“Ovi su ugovori povjerljivi, ali srećom jedna zemlja nije dovoljno dobro zaštitila ugovorni dokument, pa sam uspio doći do kopije.“
“Kao što ćete vidjeti, postoji dobar razlog zašto se Pfizer borio sakriti detalje ovih ugovora.”

“Prvo”, nastavlja Biber, “razgovarajmo o proizvodu: Sporazum ne obuhvaća samo proizvodnju cjepiva za COVID-19 i njegove mutacije, već i za “bilo koji uređaj, tehnologiju ili proizvod koji se koristi u administraciji ili za poboljšanje korištenje ili učinak takvog cjepiva. „

“Ako ste se pitali zašto je Ivermektin potisnut, to je zato što im sporazum koji su zemlje sklopile s Pfizerom ne dopušta da odustanu od ugovora, koji kaže da čak i ako se pronađe lijek za liječenje COVID-19, ugovor se ne može poništiti ”

„Isporuka proizvoda:„ Pfizer ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji propust isporuke doza u skladu s bilo kojim procijenjenim rokovima isporuke … niti će bilo koji takav propust dati Kupcu pravo otkazati narudžbe za bilo koju količinu Proizvoda. “

„’Pfizer će odlučiti o potrebnim prilagodbama broja ugovorenih doza i rasporeda isporuke koje Kupac ima … na temelju načela koja će utvrditi Pfizer … Smatrat će se da kupac pristaje na bilo koju reviziju.’“

„Samo da pojasnim:„ Kupac se ovim odriče svih prava i pravnih lijekova koje prema zakonu može imati, na pravičnoj osnovi ili na neki drugi način, koji proizlaze ili se odnose na: .. svaki propust Pfizera da isporuči ugovorene doze u skladu s rasporedom isporuke.


“Što se tiče plaćanja, zemlja nema pravo ‘uskratiti, prebiti, nadoknaditi ili zadužiti bilo koji iznos duga prema Pfizeru, bilo prema ovom Ugovoru ili na neki drugi način, u odnosu na bilo koji drugi iznos koji mu duguje (ili koji mu dospijeva i duguje) od strane Pfizera ili Pfizer Affiliate.„

„Oštećena roba: JEDINI NAČIN za opoziv je ako možete dokazati grešku cGMP -a.
“Radi jasnoće, Kupac nema pravo odbiti bilo koji Proizvod na temelju pritužbi na uslugu, osim ako Proizvod nije materijalno usklađen sa Specifikacijama ili cGMP -om.”

„Dugoročni učinci i učinkovitost:„ Kupac priznaje … dugoročni učinci i djelotvornost cjepiva trenutno nisu poznati te da mogu postojati štetni učinci cjepiva koji trenutno nisu poznati.“

“Otkaz zbog uzroka: Postoje klauzule o mogućnosti raskida, ali zapravo, kao što ste do sada vidjeli, kupac nema gotovo ništa što se može smatrati značajnim kršenjem, dok Pfizer to može lako učiniti ako ne dobije svoj novac ili ako tako smatraju.

“Morate platiti Pfizeru za doze koje ste naručili, bez obzira na to koliko ste konzumirali, bez obzira na to je li Pfizer to odobrio (to je bilo odobrenje prije EU-a) ili su isporučili ugovorene doze u skladu s bilo kojim procijenjenim rokovima isporuke navedenim ovdje.

“Kupac ovime pristaje obeštetiti, OBRANITI SIGURNO Pfizer, BioNTech (i)njihove podružnice … iz i protiv svih kao i svih tužbi, potraživanja, radnji, zahtjeva, gubitaka, štete, odgovornosti, namirenja, kazni, troškova i izdataka … „

“Država mora braniti Pfizer: “(Pfizer) će obavijestiti Kupca o gubicima za koje traži naknadu štete … Nakon takve obavijesti Kupac će odmah preuzeti vođenje i kontrolu obrane takvih odštetnih potraživanja u ime (Pfizer)„:

“Međutim, Pfizer ima pravo preuzeti kontrolu nad takvom obranom … a Kupac će platiti sve Gubitke, uključujući, bez ograničenja, razumne odvjetničke naknade i ostale nastale troškove.“

„Pfizer se brine da će država platiti sve:„ Kupac će kvartalno nadoknađivati troškove i izdatke, uključujući … naknade i isplate odvjetnika, nastale od strane obeštećenika u vezi s bilo kojim odštetnim zahtjevom “:

„Odgovornost: ‘Ovo ne uključuje niti predstavlja osiguranje od odgovornosti za proizvode za pokrivanje bilo kakvih potraživanja trećih strana/pacijenata, a takvo osiguranje opće odgovornosti neće utjecati na obvezu odštete Kupca kako je utvrđeno u ovom Ugovoru.’

„Ne postoji ograničenje odgovornosti zemlje u slučaju„ odštete koju daje prema Odjeljku 8 (Odšteta) “ili ako Kupac nije platio Pfizeru:

“Kupac se odriče svakog prava na imunitet, odustaje od bilo kojeg zakona koji bi mogao ograničiti obvezu plaćanja štete Pfizeru. Komentar: Sud u New Yorku ima sposobnost držati međunarodnu imovinu neke zemlje ako zemlja nije ispunila ugovor.

„Uvjeti za isporuku: Kupac mora Pfizeru pružiti zaštitu od odgovornosti za potraživanja i sve gubitke, mora ga provesti putem zakonskih ili regulatornih zahtjeva, a o dovoljnosti takvih napora odlučuje Pfizer.

„Povjerljivost, dio 1:„ Svaki primatelj mora čuvati povjerljivu i vlasničku prirodu povjerljivih podataka stranke koja otkriva podatke s najmanje istim stupnjem pažnje kao i vlastite povjerljive ili zaštićene podatke slične vrste “:

„Povjerljivost, dio 2:„ Primatelj će otkriti povjerljive podatke samo svojim predstavnicima koji imaju potrebu znati takve povjerljive podatke kako bi ispunili svoje obveze prema ovom Ugovoru “:


“Povjerljivost, dio 3: Ugovor se mora držati u tajnosti 10 godina. (30 godina u Izraelu)
“„Odredbe ovog odjeljka 10 (Povjerljivi podaci) opstaju nakon prestanka ili isteka ovog Ugovora u razdoblju od deset (10) godina “:

„Arbitraža i važeći zakoni: Arbitraža se mora voditi u New Yorku, prema Pravilima o arbitraži Međunarodne trgovačke komore, prema zakonima države New York, SAD:


“Ako je određeno ministarstvo dodijeljeno za zaštitu ugovora, moraju nastaviti s tim: … pokušaj dodjele prava ili delegiranje ili podugovaranje dužnosti bez potrebnog prethodnog pisanog pristanka drugih stranaka bit će ništavan i neučinkovit.“


“Prvo sam naletio na dokument, nazvan KONTRATEN-E-PLOTE, što u prijevodu znači „pročitajte cijeli ugovor “.
“Tek kasnije sam otkrio da je to albanska web stranica koja ga je objavila u siječnju 2021. Oni zaslužuju SVE zasluge za curenje dokumenta, a novinare diljem svijeta može biti sram što ga nisu otkrili, objavili i prijavili.
“Zemlje bi mogle tvrditi da su postigle bolji dogovor, ali na temelju dokaza koje smo dobili od Južne Amerike čini se da je ovaj ugovor stvaran i da je sličan onome što se koristilo u cijelom svijetu.
“Jedan dužnosnik Ministarstva zdravstva, Yaron Niv, rekao je u odvojenom intervjuu za Kan da je svaka doza koštala Izrael 62 dolara. ” Netanyahu je doista mađioničar – natjerao je Izrael da plati 5 puta više od Albanije i natjerao ljude da ga obožavaju zbog ovog dogovora.“

Ovaj ugovor je zapravo gori nego što se čini.
“Trenutnu dobru proizvodnu praksu (CGMP) regulira FDA. cGMP vam neće reći ništa o mRNA, jer nikada nismo imali cGMP mRNA cjepiva, pa ne možete dokazati zloupotrebu cGMP -a.“
„Dodatak: Bivši predsjednik Pfizera u Brazilu i izvršni direktor za Latinsku Ameriku svjedočio je brazilskom odboru da je Pfizer zahtijevao iste uvjete za kupovinu cjepiva od svih zemalja:

“Bivši predsjednik Pfizera u Brazilu i izvršni direktor za Latinsku Ameriku, Carlos Murillo, rekao je u svjedočenju za COVID CPI da klauzule koje je farmaceutska tvrtka predložila za ponudu cjepiva Brazilu nisu “grabežljive “, kako je izjavio bivši ministar zdravstva, Eduardo Pazuello.

“Prema Murillu, Pfizer je od svih zemalja tražio iste uvjete za kupnju cjepiva protiv COVID-19. Osim toga, rekao je kako tvrdnje da bi proizvođač lijekova zahtijevao državnu imovinu kao što su veleposlanstva i vojne baze nisu točne. “To su iskrivljene informacije”, izjavio je.
Biber je zaključio: “Za one koji misle da je lažna: Moj sveučilišni profesor prava rekao je da su zakoni poput računalnog koda. Koriste pravne definicije, varijable i procese. Radio sam u Big Pharmau, pregledao sam mnoge ugovore u svojoj karijeri, a ovaj dokument mi se čini stvarnim koliko god može biti.“
“Napisao sam ovo 13. srpnja 2021.:„ Izrael se pretvorio u farmaceutsku banana republiku u kojoj prioriteti multinacionalke nadmašuju prioritete njenih građana. To više nije židovska domovina, to je Pfizerland ” – izjavio je Biber.
I ovaj puta opet se mora konstatirati kako su ugovori zaista robovlasnički , neraskidivi za kupce (formalno ga može raskinuti ako ga Pfizer prekrši, ali sastavljen je tako da ga Pfizer ne može prekršiti. Kupac priznaje da cjepivo možda nije učinkovito, da se ne znaju posljedice, da Pfizer za ništa ne odgovara, da ne mora poštivati rokove isporuke, da može naručene i plaćene pošiljke preusmjeriti drugdje, da ne mora „cjepivo“ dostaviti na dogovoreno mjesto. Može i u susjednu državu!

Pfizer je oslobođen bilo kakvih penala za kašnjenje, a kupac mora plaćati prema fakturi bez obzira dobio robu ili ne. Ako kasni s plaćanjem ima lihvarske kamate. Zaista se mora postaviti pitanje: koliko su „love“ dali onima koji su potpisali takve, za svoju državu, štetne i nemoguće ugovore… i sad prisiljavaju ljude na cijepljenje jer cjepivo treba platiti a trebat će i stalno cijepljenje…14.08.2021., subota

Plenky123


Hrvatska će ove godine izdvojiti oko 100.000.000 € za cjepivo...

Dogodine će Hrvatska izdvojiti 100.000.000 za cjepivo (docjepljivanje)

Godinu iza toga će Hrvatska... ma shvaćate kamo ovo ide, sve do kraja pandemije,, ali zašto bi itko tko tako dobro zarađuje, želio kraj pandemije?

Ima li ikoga u Hrvatskoj koga ovo brine? Ja znam jednog koga to uopće ne brine, a zove se Plenki. On vam je premjer Republike Hrvatske, čija fotelja služi tek kao odskočna daska za neku višu funkciju u EU. Nije stoga čudno da je iskoristio "nedavni" govor u EU parlamentu za samopromociju, održavši ga na 4-5 jezika.

Kako sve to znam? Pa Plenki je jednostavan tip, nedavno kad je Putin tražio od hakera svojih tajni službi, da provale Plenkijevu e-mail lozinku, prvi haker se javio za 2 minute,, zar več? Upita Putin, koja je?,, plenky123, odgovori haker.
30.07.2021., petak

Sve što zamislimo

U galaksiji Messier 87 (M87), udaljenoj 55 milijuna svjetlosnih godina, skupina astronoma sa sedam povezanih radio teleskopa razbacani po cijeloj planeti, uspjela je 10.4.2019. „snimiti“ crnu rupu.

Kažem „snimiti“ jer radio astronomi koriste razne tehnike da promatraju nebeska tijela u radio spektru. Da bi se složila slika nekog dijela neba, potrebno je napraviti više pojedinačnih pretraživanja s preklapanjem, da bi se slika kasnije složila u mozaik (bez obzira na to što je cijeli svijet prihvatio da je to uistinu slika crne rupe, nije tajna da je to još uvijek teorija bazirana na fizici, matematici i kompjuterskim simulacijama kojim danas raspolažemo).

Zanimljivost ove priče, a svi vi znate da ja volim samo zanimljive priče, je da je taj „mozaik“ koji su prikladno ili neprikladno nazvali „slika“, a često se novinarima izmakne i pojam „fotografija“ (a to nije fotografija!!), istovjetna crnoj rupi, koja je stvorena je pomoću novog CGI softvera za iscrtavanje koji se temeljio na teoretskim jednadžbama koje su dali Kip Thorne i skupina istraživača, kako bi stvorili Gargantua, odnosno, crnu rupu iz filma Interstellar iz 2014 godine, odnosno punih pet godina ranije.

Ovo je dakle mozaik stvoren radioteleskopimaNakon čega su, na osnovi ovog mutnog mozaika, stvorene 60.000 slika raznim kompjuterskim simulacijama, o tome kako bi ta slika izgledala i odlučeno je za ovuKao što vidimo, slika je istovjetna Gargantua iz filma Interstellar iz 2014 godine.U astronomiji se uspostavila praksa da nekako uvijek nađemo upravo ono što tražimo,, što je vrlo čudno s obzirom na to da je samo 5% svemira stvoreno od atoma, dok je ostalih 95% misteriozne materije koju pretpostavljamo samo zahvaljujući gravitaciji, ali taj kamen mudrac astronomije neće postati "zlato" dok se ne spoji s kvantnom fizikom

24.07.2021., subota

Ponos i predrasude

Ponos i predrasude je odličan roman,, ona je puna ponosa, on je pun predrasuda,, ma fantastično! Ali ako ponos i predrasude čine toliko problema u ljubavi, odnosno u biokemiji mozga koju je priroda smućkala u cilju prokreacije, zamislite koliko te problema stvara u znanosti. Ponosi i predrasude koje toliko zbunjuju već ionako zbunjene mozgove.

Prođimo stoga još jednom tabelu br. 4.
koja na dnu sitnim slovima jasno kaže...

Data on pregnancy loss are based on 827 participants in the v-safe pregnancy registry who received an mRNA Covid-19 vaccine (BNT162b2 [Pfizer–BioNTech] or mRNA-1273 [Moderna]) from December 14, 2020, to February 28, 2021, and who reported a completed pregnancy. A total of 700 participants (84.6%) received their first eligible dose in the third trimester. Data on neonatal outcomes are based on 724 live-born infants, including 12 sets of multiples.

Odnosno;

Podaci o gubitku trudnoće temelje se na 827 sudionika u registru trudnoće v-safe koji su primili mRNA cjepivo Covid-19 (BNT162b2 [Pfizer – BioNTech] ili mRNA-1273 [Moderna]) od 14. prosinca 2020. do 28. veljače 2021. , i koja je prijavila završenu trudnoću. Ukupno 700 sudionika (84,6%) primilo je prvu prihvatljivu dozu u trećem tromjesečju. Podaci o neonatalnim ishodima temelje se na 724 živorođene novorođenčadi, uključujući 12 setova višestrukih.

Dok u drugom redu tabele jasno piše;

Spontaneous abortion: <20 wk15-17
10–26 104/827 (12.6)‡

Odnosno; 104 abortusa dogodila su se prije 20-tog tjedna trudnoće i koji spadaju (827 cijepljenih trudnica minus 700 cijepljenih u trećem tromjesečju = 127 trudnica cijepljenih ranije od čega je bilo 104 abortusa,, odnosno 82%!!


23.07.2021., petak

Tajna postotka 82

Sredinom lipnja je New England Journal of Medicine (NEJM) objavio studiju pod nazivom:
“Preliminarni rezultati sigurnosti mRNA Covid-19 cjepiva kod trudnica”, autora Tom T. Shimabukura i drugih iz stručnog tima Centra za kontrolu bolesti.

Stručni tim je napisao da nije bilo “očiglednih sigurnosnih signala među trudnicama koje su primile Covid-19 cjepiva”, premda je objavio tablicu koja je pokazala da je 82% žena u studiji kojima je ubrizgano cjepivo Pfizer ili Moderna tijekom rane trudnoće imalo spontani pobačaj. U njihovoj studiji istaknutija je bila tvrdnja da je samo 13,9% svih “dovršenih trudnoća” završilo pobačajem – no ta brojka uključuje žene koje nisu cijepljene sve do druge polovice trudnoće.

Značaj zatajenih podataka nije promaknuo britanskoj onkologinji dr. Carmen Wheatley, koja je svoje podatke podijelila s LifeSiteNews. Nakon što su joj se isprva zaključci iz sažetaka studije činili ohrabrujućim, dr.Wheatley je otkrila “Tablicu 4” i sitni tisak ispod nje.

“Istraživači su neobjašnjivo uključili spontani pobačaj u prvom tromjesečju – ranije I uključujući 20 tjedana – u cijelu trudnoću / gubitke u cjelini – 104 [pobačaja] od 827 trudnoća”, napisala je dvojici vodećih britanskih liječnika, dr. Peteru Rabeyu, medicinskom ravnatelju Kanalskog otoka Guernsey i dr. Nicoli Brink, direktorici javnog zdravstva Guernseya.

Međutim, budući da je cilj bio otkriti ima li Covid cjepivo bilo kakvih štetnih učinaka u različitim tromjesečjima, autori radova NEJM-a (New England Journal of Medicine) trebali su oduzeti 700 žena koje zapravo nisu cijepljene do trećeg tromjesečja od ukupno 827, ostavljajući samo cijepljene u prvih 20 tjedana, tj. 127 žena u tom dijelu tablice 4.Dr. Wheatley je istaknula da “stvarna stopa” spontanih pobačaja među ženama cijepljenim u prvih 20 tjedana trudnoće nije bila 12,6%, već 82%, jer je 104 od ovih 127 trudnoća završilo spontanim pobačajem. Istaknula je “sitna slova” u studiji gdje se navodi da je “ukupno 700 sudionika (84,6) dobilo prvu dozu u trećem tromjesečju” i da se “ukupno 96 od 104 spontana pobačaja (92,3%) dogodilo prije 13. tjedna trudnoće. ”

“Dakle, dokazi su zapravo prisutni u studiji NEJM-a, ali potpuno pogrešno prikazani u načinu kako su podatci predstavljeni uopćeno”, rekla je dr.Wheatley.
Onkologinja je nadalje rekla da je prosjek pobačaja u prvom tromjesečju bez cijepljenja, prije nego što se COVID-19 počeo širiti, navodno bio između 10 i 26%. Incidencija 82% pobačaja kod žena cijepljenih u prvih 20 tjedana bila je stoga “više nego trostruko povećana i izravno povezana s mRNA cjepivima”.

Kao što vidite, ovdje među sobom raspravljaju samo doktori,, jer ja u znanost vjerujem!

20.07.2021., utorak

Koronavirus u stripu

Nakon Asterixa chez les Pictes (2013.) i Le Papyrus de César (2015.), likovi koje su stvorili René Goscinny i Albert Uderzo vraćaju se u nove pustolovine u Asterixu i Transitaliqueu, novi album koji potpisuju Jean-Yves Ferri i Didier Conrad. Poznati po brojnim putovanjima poznatim svijetom, Asterix i Obelix ovog će puta otkriti brojne narode talijanskog poluotoka: Italike! A izdan je 2017 godine.U starom rimu se održava rely zapregama kroz cijelu Italiju. Gale predstavlja, a tko drugi? Asterix i Obelix,dok Rimsku imperiju predstavlja tip imena Coronavirus (koji kako onda, tako i danas, ima svoje obožavatelje), i koji,, gle čuda,, nosi masku.

Koliko god se Asterix i Obelix trudili,, coronavirus je nepobjediv, sve dok mu ne skinu masku.Iza maske se krije poznati mafijaš, koji radi,, a za koga drugoga? Nego li za imperatora Cezara.poruka iz Starog Rima je ista kao i današnja; skinite maske!
19.07.2021., ponedjeljak

Bio sam mlad, sad sam star

„ Opasno je Frodo stati na put, jer ako ne znaš gdje ideš, nikad ne znaš gdje ćeš doći“. U priči o Enohu mi se dogodila ista stvar, jer kad sam krenuo s pričom, nisam znao da će me odvesti na tako dubok ateistički put. Ali i kršćani su bili ateisti u doba vladavine poganskih vjera, pa su svi ti pojmovi u svojoj najdubljoj biti „trla baba lan“. Pa ipak svi oni vjernički Kerempatci nek zatvore svoje okice/uhice slatke, jer ovo nije za njih.Da se ime Jahve počelo zazivati tek u doba Enoha, znao sam otprije, ali za mene je to značilo samo jednu malu sitnicu, odnosno da Jahve nije sudjelovao u stvaranju čovjeka (a kamoli svemira), već da su to bili neki tamo Elohimi. Međutim, u cijelom kontekstu ove priče, ta činjenica poprima sasvim drugu važnost, te ukazuje na neraskidivu vezu između Enoha i Jahve.

Moramo također znati da je Enoh, naziv „manji JHVH“ dobio u hebrejskoj tradiciji, gdje je Jahve, postepeno, od jednog od mnogih, postao najvažniji, a potom i jedini Elohim. Ipak dobri poznavatelji biblije, znaju da je najvažniji Elohim bio El Elion, jer to i samo ime kaže (onaj koji stoji iznad). Dobri poznavatelji biblije također znaju da Elion i Jahve nisu dva različita imena za istog Elohima, jer kad je Jakov ugovorio savez s Jahvom, tom činu je svjedok bio sam El Elion.

Sve to bi trebalo značiti da su El Elion i Jahve bili jako bliski,, unatoč tome Jahve od Eliona nije dobio velik narod poput Egipta ili Babilona, nije uopće dobio „narod“ već jednu malu obitelj koja je bila raštrkana u pustinji, obitelj patrijarha Jakova (za koju se Jahve hvalio da je vodio sam, bez pomoći drugih Elohima). Kako je to moguće? Pa to je moguće samo ako Jahve nije bio Elohim, pa mu je Elion dao samo ono minimalno što mu je mogao dati, a da ne probudi bijes drugih Elohima.

Tko je dakle „vrhovni bog“ koji je bio tako blizak s nekim tko uopće nije bio bog? Zna se! El Elion i Enoh kojeg je Elion diga na status anđela i dao mu prijestolje do svog prijestolja, te vlast nad anđelima,, ali naravno ne i nad Elohimima. Tko je onda „manji JHVH“? Taj ne postoji, postoji samo JHVH koji je postao bog (ali ne i Elohim) Jakovov, po milosti svog najboljeg frenda, Eliona.

Za ime Metatron, kabalisti kažu da ima istu numeričku vrijednost kao i Shadai, što bi trebalo značiti da je Abrahama također savjetovao Enoh, jer je Abrahamov bog (opet po hebrejskoj tradiciji) El Shadai.
Philip Alexander kao moguće podrijetlo imena Metatron, navodi da se riječ Metator također javlja u grčkom kao mitator - riječ za časnika u rimskoj vojsci koji je djelovao kao preteča. Koristeći ovu etimologiju, Aleksandar sugerira da je ime moglo nastati kao opis "anđela Gospodnjeg" koji je vodio Izraelce kroz pustinju: ponašajući se poput metatora rimske vojske koji Izraelce vodi na putu".

Ovdje se dakle navodi da Izraelce kroz pustinju vodi „anđeo Gospodinov“, što je točan opis za Jahve kao anđeo Elionov. Potvrdu daju i Islamski hereziolozi, koji su opetovano optuživali Židove da štuju anđela kao manjeg boga.

Što se Enoha, koji se kroz povijest skriva iza mnogih imena (po nekim navodima, čak 70) od Metatrona, preko Mihaela, Jahve i Apolona, najdraži mi je jedan njegov navodni citat, koji kaže „bio sam mlad, sad sam star“, jer kad je postao anđeo gospodinov, svom dugom životu prvih patrijarha, je dodao još duži život anđela i Elohima. Po riječima Enoha, ali i psalma 82, i oni stare i umiru.

14.07.2021., srijeda

Metatronova važnost


Za Metatrona se kaže da je prosljeđivao božje naredbe anđelima i arhanđelima, i ne samo prosljeđivao, već i izdavao i nadgledao njihov rad. Zanimljivo da se isto govorilo i za sv. Mihaela (to što je jedan arhanđeo svetac je još jedna od teoloških dječjih bolesti), za kojeg se još i govorilo da, iako tek anđeo, u hijerarhiji je bio iznad mnogih Elohima (Mi-ha-el, ima značenje,“ koji je poput EL-a“) te su ga zvali i nad-stratega, očigledno onaj koji donosi važne odluke. Iz ovog je lako čitljivo da su Metatron i Mihael jedna te ista osoba, i obje predstavljaju Enoha koji je imao prestolje odmah do boga.

Kao anđeo, Enoh je u liku Mihaela ostavio dubok trag, ne samo u zemlji Kanaanskoj, bliskom istoku i području Mediterana, već u cijeloj Europi, gdje imao vlastite centre kulta, gdje je bio obožavan.
Na čudesno „slučajan“ način, ti se centri protežu u ravnoj liniji od Irske preko Francuske, Italije sve do Izraela. Prvi se nalazi u Irskoj, imena Skellig Michael (svetište Skellig Michael je odabrano od redatelja filma Ratovi zvijezda: Sila se budi da predstavlja oceanski planet Ahch-To, gdje Rey pronalazi Lukea i pruža mu njegov svjetlosni mač), pa sve do brdo Carmelo u Galileji.

Poslije irske, silazeći ravnom linijom prema jugo-istoku, nalazimo brdo San Michele u Cornovaglia,brdo Sant Angelo u Pugli, Dodecaneso na otokU Symi (tih svetišta na liniji ima sedam pa osim Sv. Michaela od Normandije, za kojeg ne znam gdje se u liniji nalazi, postoji još jedno meni nepoznato).
Mnogi od ovih manastira i tvrđava kojim je štovan sv. Mihael, rađene su na ostacima bivših mjesta štovanja posvećenih Apolonu stoga mnogi ovu svetu liniju nazivaju i „Appolo-Saint Michael Axis“ što navodi da je Enoh bio poznat i još jednim poznatim imenom grčke mitologije, Apolonom. Grčke mitologije, koja po navodima Maura Biglina, daje naznake Apolonovog semitskog podrijetla.

MOŽDA ĆE SE NASTAVITI

12.07.2021., ponedjeljak

Kako postati poput boga

Kako bog postaje čovjek, poznato nam je iz novo zavjetne priče i Isusu, kako čovjek postaje „bog“ promaklo nam je iz staro zavjetnih apokrifa, ne slučajno izgubljene Knjige Enohove.

Enoh je Setov sin za kojeg biblija kaže nešto što nije rekla ni za Kaina ni za Abela, koji su stoga uistinu djeca Evina (za Kaina ne znamo jel uistinu sin Adamov) dok bi Set mogao (po vilistvorovoj teoriji) biti još jedan genetski produkt Elohima jer biblija kaže da je bio istovjetan Adamu.

Dakle Enoh je bio Adamov unuk, čovjek visoke inteligencije kojeg su „čuvari“ (za vjernike „anđeli“) po Elohimovom naređenju, podučavali svemu i svačemu iz njihovog bogatog repertoar znanja. Iz biblije tek doznajemo da je Enoh šetao s bogom dok nije s njim i otišao, pa je Enoh jedan od četiri nemrtvih iz biblije (patrijarh Enoh, prorok Ilija, Mojsije i Isus).

Ono što se Enohom dogodilo poslije, je ipak puno zanimljivije. priča kaže da je bog Enoha pretvorio u anđela i dao mu ime Metatron. Kad se to dogodilo, knjiga Zohar kaže da se Enohovo tijelo pretvorilo u plamen, vene u vatru, trepavice u bljeskove munje, očne jabučice u plamene baklje i da ga je Bog postavio na prijestolje uz prijestolje slave (božje prijestolje), i sve to nakon nebeske transformacije imena u Metatron.

Enohu je dakle dodijeljeno prijestolje uz prijestolje slave, s kojeg je, po starim spisima, vladao u odsustvu boga, jer mu je bog, pred svim svojim osobljem, dodijelio i naziv „manji JHVH“.

Babilonski Talmud u Hagigah 15a, opisuje Elizeja ben Abuyu u raju kako vidi Metatrona kako sjedi (radnja koja se ne radi u prisutnosti boga). Elishah ben Abuyah stoga Metronu izgleda kao božanstvo i heretično kaže: "Na Nebu doista postoje dvije moći!".

NASTAVLJA SE

11.07.2021., nedjelja

Ime božje


Već smo sto puta ponovili da se bog u hebrejskoj bibliji piše Elohim, što je množina, dok je jednina El ili Eloa koji se u bibliji spominje 57 puta. Dok je biblija pisana hebrejskim jezikom, narod, pa tako i Isus je govorio aramejskim jezikom, u kojem se El izgovara s Al, a Eloa s Ala. Kao što vidimo, Isusov naziv za boga je Ala, što je istovjetno s arapskim Allah, koji naglašavaju slovo „l“ i dodaju „h“ koji se u mnogim jezicima ne izgovara.

Mnoge kršćanske zajednice koje žive u muslimanskom svijetu, zajedno sa svojim pisanim biblijama, izgovaraju ime božje s Allah i u tome ne vide nikakav problem. Problem su vidjele neke malezijske muslimanske zajednice, koje su tvrdile da je Allah osobno božje ime, dok je u kršćana samo imenica za „bog“, te im stoga treba zabraniti njihova upotreba. Priča je završila na sudu, nakon dugotrajnog suđenja, umiješao se i vrhovni sud, koji je presudio da kršćani u Maleziji smiju koristiti naziv Allah.

Iako je naveliko glupo raspravljati o gramatici, jezično siromašnih semitskih jezika koji nisu imali vokale, već su se vokali „vokalizirali“ prilikom čitanja, a s obzirom na siromašni fond riječi, mijenjanje jednog vokala znači i mijenjanje smisla izrečenog, pitam se koje je ime boga, krivca tisućljetnih ratova Arapa, Židova i kršćana?

05.07.2021., ponedjeljak

Misao dana (nečija)


Na početku bijaše Riječ. Zvuk, vibracija. U riječ utkati ideju dobra, ne koristiti njihov jezik! Bacati kamenčiće u jezerce i gledati kako se šire valići u koncentričnim krugovima sve do obale.

Ali nemam medija, nemam portala, nemam radija, tv, novina. Sve da imam tisuću i jednu ideju o dobru i boljem, kako ću je izreći, a da je ljudi čuju, razumiju? Uzeti kakav stolac, stati ispred crkve i propovijedati? Držati govore po autobusnim stanicama? Ići od kuće do kuće poput onih što nude Kulu stražaru?

Najbolje je odustati, piti svoju kavu kao i dosad, biti pasivan, gledati kako se zajednica raspada, vlast bahati i novac zajednice troši kao svoj. Osvrnuo sam se oko sebe, digao pogled sa šalice, zamotao cigaretu, oko mene svi bulje u mobitel, listaju, gledaju što ima novo na Facebooku.


03.07.2021., subota

Doba pitanja


Što se SAD-a tiče, završilo je doba negacionizma u svezi NZF (neidentificirani zračni fenomeni). Vidimo to i po činjenici da su promijenili i kraticu tih fenomena, pa više nije NLO, kratica koja je na svjetskoj razini dovedena do razine apsurda o kojem nitko ne želi pričati. U doba NLO kratice, piloti koji bi prijavili njihovo viđenje, prijetio je otkaz, bili su ridikulizirani od strane kolega i slani na učestale psihijatrijske preglede kako bi zadržali pilotske dozvole.

Danas, u doba NZF, ti isti piloti pozivaju se na informativne razgovore, proučavaju se njihove tvrdnje i viđenja, a Pentagon je u svojoj zadnjoj, dugoočekivanoj izjavi koja treba objasniti 144, videom i radarom vojnih letjelica, potvrđena susreta, rekao da su ti „zračni fenomeni“ istiniti i stvarni, iako ne i identificirani.

Viđenja o kojim govorimo, događaju se danas, događala su se i bilježila kroz cijelu povijest, te su potvrđena i u antičkim spisima koja, upravo zbog tih viđenja koja se nisu mogla, kako danas tako i onda, razumno objasniti, doživljavana kao sveta, a njihove protagoniste/pilote kao bogove.

Govoreći o bibliji, imenica bog (jednina) je napisana imenicom Elohim (množina), ali to ne sprječava religije da imenicu Elohim pripisuju jedino Jahvi, iako su u knjizi nominirani mnogi Elohimi, poput Eliona, El-Shadaja itd. i unatoč Mojsijevom izrazu divljenja prema Jahvi, kad kaže „tko je kao Ti među Elohimima“, ali nema veze, nama je za NZF priču dovoljan i Jahve, zašto? Zato što je i Jahve pilot NZF-a, dokazano u trenutku kad je Mojsije odlučivao hoće li Jahve biti njegov Elohim.

Baš kao što je i Jakov uvjetovao Jahvi da, ako ga bude čuvao na njegovom putu, ako mu priskrbi hranu i odjeću,, onda će On biti njegov Elohim (inače NE!), tako je i Mojsije rekao da najprije želi vidjeti njegov Kavod, odnosno želi se uvjeriti da ga ima. Na to mu Jahve odgovara, ok, sutra ću s njim doći (jer ga trenutno nema) ali kad budem dolazio sakri se iza stijene jer češ inače umrijeti,, a možeš pogledati tek kad prođem (obzirom da su se nalazili na vrh brda, teško da je bila riječ o nekom roveru, već o letjelici).

Znači Jahve je bio pilot Kavoda, odnosno NZF-a,, ali teško da je bog koji je došao nekakvim NZF-om jedini! Ljudi su samo na mjesec poslali trojcu! Zato i Elohim jeste množina, pa hajmo ih iz biblije probati zbrojiti.

Kamosh, Milkom, Dagon, Rimmon, ženski Elohim Astarte i već nabrojani Jahve, Eliona i El-Shadaja. Ali ako se sve glagolske množine, spomenute u Starom zavjetu, reduciraju na minimalno dvojcu, uvidjet ćemo da se govori o minimalni 21 Elohima, pilota/putnika NZF-a.

02.07.2021., petak

Bereshid, ili zašto odrasti...

Biblija započinje s Bereshid, odnosno „U početku“. Prepustimo rabinima i kabalistima da razbijaju glavu zašto „početak“ započinje drugim slovom i recimo što je bilo u početku. „Stvaranje“ su Izraeliti donijeli iz Babilona kao nekakvo „znanje“ koje su pokupili u dane svog robovanja. Ni njihovi rabini ni kasniji teolozi iz triju (i više) vjera koje su nastale iz tih davnih svetih spisa, nisu shvatili o čemu „stvaranje“ govori, ali im je sasvim dobro poslužio kao dokaz upravo njihovog boga.

O čemu govori „stvaranje“ tek nam je u prošlom stoljeću otkrio Sitchin kao znanje poteklo od drevnih Sumerana, i o čemu više manje svatko zna ponešto, a oni koji ne znaju nek se malo potrude, pokraj interneta danas ništa nije teško.

Izraeliti nam stoga govore, „U početku (Bereshid) ove naše priče koju ćemo vam ispričati, bješe to i to...“ A koja je priča koju nam Izraeliti žele ispričati? Pa to je o stvaranju naroda Izraelita koja započinje stvaranje Adama.
Danas je biblija najutjecajnija knjiga na svijetu, ona kondicionira našu politiku (s ratovima i svim tim sranjem), našu ekonomiju (s dugovima, kreditima i svim tim sranjem). Biblija u biti uvjetuje da svi mi ostanemo djeca koja su kondicionirana od odraslih.

Odrasli govore djeci „budite mirni, mi ćemo vam reći što je istina, jer slijediti našu istinu znači slijediti pravu istinu“ a slijediti pravu istinu znači dobiti nagradu, onu religijsku koja se dobije tek nakon smrti.

Odrasti,. S druge strane, znači shvatiti sami gdje se nalazi dobro i zlo.
Probat ću dati jedan primjer: ako prihvaćamo da je „voljeti bližnjeg svoga“ (jedan od biblijskih postulata) nešto dobro, onda bi svi, od djetinjstva trebali biti educirani i kondicionirani tako da naše dobro proizlazi od djeljenja našeg dobra. Da, kad se ujutro probudimo, odmah počinemo razmišljati kako da pomognemo ili učinimo nešto dobro za svoga bližnjega, i znajući istovremeno da svi to isto rade misleći na svoje bližnje. Umjesto toga mi smo od malih nogu educirani i kondicionirani u kompeticiji sa svojim bližnjim, te od ranog jutra razmatramo kako biti bogatiji, jači i kako svog bližnjega nadvladati i podčiniti, kako postati nečiji šef. Zašto se to događa? Educirani i kondicionirani kao djeca, ostali smo djeca, bez ikakve želje da odrastemo i sami uvidimo istinu.

Stoga, bershid! Ili, u početku moramo odrasti, kako bi smo spoznali dobro i zlo, te uvidjeli greške svijeta u kojem živimo.

24.06.2021., četvrtak

Mašta može svašta

Mašta uistinu može svašta, mašta može napraviti čovjeka,, i naravno ženu. Iako plod mašte, čovjek je bio potreba, jer svi si žele olakšati si posao! Ali žena je bila izmaštana mašta, upravo zato su je Romulanci, Klingonci ili Vulkanci napravili, kako biblija kaže, na svoju sliku,, da im bude lijepa, pa da ih mogu, kako biblija kaže, uzimati koje god i koliko god su hitjeli.
Muškarac je pak bio potreba kako bi rudario u južno afričkim i južno američkim rudnicima koje su Romulanci, Vulkanci ili Klingonci otvorili prije 450.000 godina.
Posljedice; muškarci su od onda pa sve do današnjeg dana izvitopereni, kvrgavi, mišićavi, nezgrapni, živčani, nasilni (tko ne bi bio nakon tisuće godina prisilnog rada!). žene, s druge strane, se i dalje šminkaju (jeste li znali da mnoge mitologije kažu kako su umjeće šminjkanja, ženama prenjeli anđeli/bogovi), dižu prsa, ističu guzice, nose potpetice da im noge budu duže, a sve to kako bi se svidjele muškarcima koji ih podsijecaju na mile Vulkance, Romulance ili Klingonce (vjerojatno ovo zadnje).
Iz cijele ove priče nastala je religija koja fanaticima svih vjera omogućava da svoju izvitoperenost, kvrgavost, mišićavost, živčanost i nasilnost, proglase voljom božjom.
21.06.2021., ponedjeljak

Pentagonovo izvješćeDugo se iščekivalo Pentagonovo izvješće o snimkama nepoznatih letjelica koje su snimili njihovi vlastite borbene letjelice. Za razliku od prijašnjih izvješća i izjava koja su baratala informacijama vanjskih izvora, ovaj put je riječ o informacijama iz samog pentagona, koja, hajdemo biti iskreni, su mogla biti vojna tajna još narednih 50 godina.
Najvažniji detalj cijele ove priče je dakle činjenica da pričamo o podacima samog pentagona, i upravo tu cijela priča,, kako bi rekao Đole „poprima sasvim drugi ton“. Zašto bi pentagon objavio snimke koje su van svake sumnje vojna tajna, a zatim najavio izjavu o tome?
Odgovor je sasvim jednostavan, a glasi „najava“. Ovaj put, za razliku od dugogodišnje prakse i npr. Projekta „Plava knjiga“ odgovori nisu jednostavni i samozvani stručnjaci ne pokušavaju ljude praviti budalama, jer ovaj put nije kriva Venera ili bilo koji drugi prirodni fenomeni. Ovaj put „stručnjaci“ zaključuju „nemamo dokaza da se radi o izvanzemaljcima“.
I toj se izjavi nema što dodati ni oduzeti, pentagon je zaključio da fenomen postoji, ali nema (kao što nema!) dokaza da se radi o vanzemaljcima. Možda su Kinezi (mada Kinezi kažu da to nisu oni), možda su Rusi (koji mudro šute) ali svi znamo (jer nismo blesavi) da se radi o tehnologiji dvadeset generacija iznad onog što imamo danas i na osnovu čega možemo sami zaključiti o čemu se radi.
U cijeloj našoj povijesti se nalaze izvješća o sličnim pojavama,, uzmimo samo povijest starog rima gdje Plinije stariji daje barem tridesetak izvješća sličnih pojava (od kojih sam mnoge stavio u svoje postove). I ne radi se ovdje o mašti i mitologiji, kako voli maštati Geomir, jer iza tih izvješća nema priča, već su to jednostavna suhoparna povijesna izvješća, kao na primjer,, dana tog i tog, godine te i te viđeno je jarko svijetlo koje je preletjelo mjesto to i to,,, itd.
Možemo stoga zaključiti da nas pentagon psihološki priprema za nove vijesti i objave.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Bez prerada.