bartimej croata

18.11.2014., utorak


groza pustoši iz Mateja 24, 15.
Pokušat ću osvijetliti retke iz Mt 24, 15.

14»I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.«
15
Razorenje Jeruzalema
(Mk 13, 14–23; Lk 21, 20–24)
»Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije: 16koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; 17tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće; 18i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!«
----------------------------------------------------------------------------------------------

DANIELOVO VIĐENJE: OVAN I JARAC
Borba ovna i jarca
Treće godine kralja Baltazara ukaza se meni, Danielu, viđenje poslije onoga koje mi se ukazalo prije. 2Gledah viđenje, i dok gledah, nađoh se u Šušanu, čvrstu gradu u pokrajini Elamu; i u viđenju se vidjeh na rijeci Ulaju. 3Podigoh oči, i gle: ovan stajaše kraj rijeke. Imaše dva roga: oba roga visoka, no jedan viši nego drugi, a onaj viši narastao poslije. 4Gledah kako ovan bode na zapad, na sjever i jug. Nijedna mu se životinja ne mogaše oprijeti, ništa mu ne mogaše izbjeći. Činio je što je htio, osilio se.
5Dok sam promatrao, gle: jarac dolazi sa zapada povrh sve zemlje, ne dodirujući tla; jarac imaše silan rog među očima. 6Približi se dvorogom ovnu kojega bijah vidio gdje stoji kraj rijeke i potrča na njega u svoj žestini svoje snage. 7Vidjeh kako se približi ovnu: bijesno udari na ovna i slomi mu oba roga, a ovan nije imao snage da mu se opre; obori ga jarac na zemlju i stade ga nogama gaziti; nikoga ne bijaše da spasi ovna. 8Jarac osili veoma, ali kad osili, veliki se rog slomi, a na njegovu mjestu izrastoše četiri velika roga prema četiri vjetra nebeska.
9Mali rog
Iz jednoga od njih izbi malen rog, ali taj silno poraste prema jugu i istoku, prema Divoti. 10On poraste sve do Nebeske vojske, obori na zemlju neke iz Vojske i od zvijezda pa ih zgazi nogama. 11Poraste sve do Zapovjednika Vojske, oduze mu svagdašnju žrtvu i razori mu njegovo sveto mjesto. 12Vojska se digla na žrtvu svagdašnju zbog opačine, na zemlju oborila istinu i uspje u svemu što činjaše.
13
Trajanje kušnjâ
Tada čuh gdje jedan Svetac govori, a drugi Svetac upita onoga koji govoraše: »Dokle će trajati ovo viđenje o svagdašnjoj žrtvi i o opačini što pustoši i gazi Svetište i Vojsku?« 14Odgovori: »Još dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara; tada će Svetište biti očišćeno.«
15
Tumačenje viđenja
Kad sam ja, Daniel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem, gle, preda me stade kao neki čovjek. 16Začuh glas čovječji gdje viče preko Ulaja: »Gabriele, objasni mu to viđenje!« 17On pođe onamo gdje stajah i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče: »Sine čovječji, razumij: jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje.« 18On još govoraše, a ja se onesvijestih, padoh na zemlju. On me dotače i uspravi na mom mjestu. 19I reče: »Evo, kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva, najavljeni svršetak. 20Ovan što si ga vidio – njegova dva roga – to su kraljevi Medije i Perzije. 21Rutavi jarac jest kralj Grčke; veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj; 22slomljeni rog i četiri roga što izbiše na njegovu mjestu, to su četiri kraljevstva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć.
23I potkraj njihova kraljevanja,
kad bezakonici navrše mjeru,
ustat će kralj, drzak i lukav.
24Njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom;
nesmiljeno će pustošiti,
uspijevat će u svojim pothvatima,
zatirat’ junake
i narod Svetaca.
25Zbog njegove lukavosti
prijevara će uspijevati u njegovoj ruci.
On će se uznijeti u svome srcu,
iz čista mira upropastit će mnoge.
Suprotstavit će se Knezu nad knezovima,
ali će – ne rukom – biti skršen.
26Viđenje o večerima i jutrima o kojem je bilo govora istinito je;
no ti ga zapečati, jer je za daleke dane.«
27Tada ja, Daniel, obnemogoh i bijah bolestan više dana. Zatim ustadoh da vršim kraljevske poslove. Bijah smeten zbog viđenja, no nitko to nije dokučio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Namjerno sam stavio i Danijela 8, da možete vidjeti da Isus u evanđelju Mt 24 misli na današnje vrijeme. Vatikan je sveto mjesto o kojem Isus govori.
Dakle jasno je da jarac simbolizira kralja Grčke tj Ameriku i njene avione koji su slomili otpor 'kraljevima' sa istoka tj Iraku i Iranu. Jarac koji ne dodiruje zemlju.
Mali rog simbolizira nekoga (vjerojatno nekog budućeg papu ili sadašnjeg)
tko će razoriti svagdašnju žrtvu. Znamo da katolička crkva ima svagdašnju žrtvu i da se ovi retci odnose na nju. Znamo da je ovaj papa smijenio kardinala Burkea koji je uvijek žestoko branio polog vjere. I koji je, kad je trebao napadao i Benedikta XVI, ali ovaj ga nije unazadio nego ga je dapače i unaprijedio i postavio za kardinala. Vidjet ćemo hoće li sljedeći korak biti udar na euharistiju (svagdašnju žrtvu) ili će prije biti pokušaj stvaranja jedne Crkve kroz nakaradni 'ekumenizam'.
A sad se vratimo evanđelju. Jasno je da Judeja označava katoličku crkvu. Kad dođe groza pustoši onda je Isus na gori (sjetimo se preobraženja),
pa treba bježati u gore. Ova 'vrsta' katolika vjernika imat će velikih problema, jer ne vide prevaru kod vrhovnog pastira. Njihov je stav slijepo vjerovanje svemu što crkva kaže. Njih ne zanima što piše u Bibliji o ovom vremenu. Kao ni mnoge svećenike, koji nas pozivaju da slijepo vjerujemo papi. Dakle njihov je odgovor uvijek- beeeeeeeeeeeeee.
Ovi koji su na krovu neće imat problema jer vide, nisu slijepci.
Ovi koji su u polju (npr misijama) nek se ne vraćaju po haljine u kuću. Haljina su darovi Duha.
Kuća u sva tri slučaja simbolizira crkvu. Onu crkvu u kojoj bude instalirana groza pustoši, ne više kip Jupitera kao što ga je instalirao Epifan IV, mislim 166 prije Krista, nego vjerojatno broj saveza čovjeka i sotone, a to je broj 666. Isti broj kao što je (skriven) broj na bar kodu na svim prizvodima. U takvoj crkvi više neće stanovati Isus. Pa ćemo morati ići u one crkve u kojima svećenici neće popustiti pod naletom 'malog roga'. I Antikrista koji će se vjerojatno pojaviti sljedeće godine u Parizu, na konferenciji o globalnom zatopljenju. Ali će se još skrivati. On je onaj drzak i lukav kralj kojeg Danijel spomonje.
Broj 666 označava zarobljenost u ovaj materijalni svijet, jer subota sedmi dan simbolizira Kraljevstvo nebesko. Masoni su kroz povijest više voljeli broj pet (zvijezda petokraka, pentagram) jer označava animalnu razinu.
Peti dan su stvorene ribe i ptice.
To je zgodno jer su oni sa 666 bili iznad te petice. Zgodno za manipulaciju. Svjetovni beeeeeeeeeeee.
Isus je poganski pentagram inkulturirao na jedan anticipirani način kad je dijelio (umnažao)5 kruhova i 2 ribe na 5 tisuća ljudi. A sljedeće umnažanje je bilo 7 kruhova na 4 tisuće ljudi. Kod prvog umnažanja ostalo je 12 košara ulomaka, a kod drugog 7 košara ulomaka. Jeste li konačno shvatili da je 666 potpuna zarobljenost duha duše i tijela u paklu.
Dakle, ako niste shvatili recite makar beeeeeee. Šalim se.
Jedan kruh je sam Gospodin Isus Krist. Slava Kruhu koji je sišao s neba.
- 22:17 - Komentari (97) - Isprintaj - #

10.11.2014., ponedjeljak


Analiza sinodalnih događanja
Iz prošloga posta -Pastor aeternus- izdvajam sljedeće retke:

A Petrovim nasljednicima nije naime obećan Duh Sveti kako bi uz njegovu objavu naviještali NOVI NAUK , nego da uz njegovu pomoć sveto čuvaju i vjerno iznose objavu, ili poklad vjere, primljen od apostola. A taj pak apostolski nauk prihvatili su svi časni oci, a sveti i pravovjerni učitelji su ga poštovali i slijedili; oni su najpotpunije znali da je ta Petrova stolica ostala uvijek netaknuta od svake zablude, prema božanskom obećanju Gospodina i Spasitelja našega, koje je dao prvaku svojih učenika: “Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću” [Lk 22,32].
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dijelovi iz intervjua kojeg je biskup Athanasius Schneider dao za poljski portal PCh24.pl:
U stvari, Božanska zapovijed, u našem slučaju šesta zapovijed – apsolutna nedjeljivost sakramentalnog braka, je božanski uspostavljeno pravilo, znači oni u stanju teškog grijeha ne mogu primiti svetu pričest. To uči sveti Pavao u svom pismu, nadahnut Duhom Svetim u 1 poslanici Korinćanima 11, 27-30, to se ne može staviti na glasovanje, baš kao što se ni Kristovo božanstvo nikada ne bi stavilo na glasovanje.

Osoba koja je još uvijek u neraskidivom sakramentalnom braku i koja unatoč tome živi u stabilnom bračnom suživotu s drugom osobom, po Božanskom zakonu ne može primiti pričest. Dozvoliti takvo što značilo bi dati javnu izjavu da Crkva daje legitimitet razrješivosti kršćanskog braka, a u isto vrijeme ukida šestu Božju zapovijed: “Ne sagriješi bludno“. Ni jedna ljudska institucija, ni papa ni ekumenski sabor nemaju ovlast i nadležnost obezvrijediti ni u najmanjoj stvari ili na neizravan način jednu od deset Božjih zapovijedi, odnosno Isusove riječi: “Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.” (Mt 19, 6). Bez obzira na ove istine koje su naučavane stalno i nepromjenjivo kroz sve uzraste od strane učiteljstva Crkve do naših dana, kao na primjer u “Familiaris consortio” Sv. Ivana Pavla II., u Katekizmu Katoličke Crkve i kod pape Benedikt XVI.-a, pitanje dopuštenosti pričesti za tzv. “razvedene i ponovno vjenčane” je stavljeno na glasovanje na sinodi. Ta činjenica je sama po sebi mučna i predstavlja stav klerikalne arogancije prema Božanskoj istini i Božjoj Riječi.

Pokušaj stavljanja Božanske istine i božanske Riječi na glasovanje je nedopustivo za one koji, kao predstavnici Magisterija, moraju gorljivo prenositi Božanska pravila (usp Mt 24, 45). Priznavajući pravo na pričest “razvedenima i ponovno vjenčanima” ti biskupi uspostavljaju novu tradiciju s vlastitom voljom i time krše zapovijed Božju, kao što je Krist jednom zaprijetio farizejima i pismoznancima (usp. Mt 15, 3). Da stvar bude još gora, takvi biskupi pokušavaju opravdati svoju nevjeru u Kristove riječi pomoću argumenata kao što su “pastoralna potreba”, “milost”, “otvorenost Duhu Svetom”. Osim toga oni nemaju straha i bez skrupula iskrivljuju, na gnostički način, pravo značenje tih riječi te označavaju u isto vrijeme one koji im se protive i brane nepromjenljivost Božanske zapovijedi i istinsku tradiciju kao rigidne, skrupulozne i tradicionalističke.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ovo gore sam prenio sa portala Quo vadis croatia.

Dakle, kakva je situacija bila na sinodi. Papa je prije početka sinode navalio sa ohrabrivanjem da biskupi budu hrabri i da se ne boje iznositi novosti. Jer Bog je uvijek novi. (tako nekako). Evo i ja ću biti u poslušnosti papi, pa ću biti hrabar, a bome i novi, ali u obrani pologa vjere.
A sad ću ponoviti ono što sam naveo na početku posta iz -pastor aeternus

---A Petrovim nasljednicima nije naime obećan Duh Sveti kako bi uz njegovu objavu naviještali NOVI NAUK, nego da uz njegovu pomoć sveto čuvaju i vjerno iznose objavu, ili poklad vjere, primljen od apostola.-------
-------Na kraju teksta stoji-- [Kanon] Ako bi se pak netko usudio proturječiti ovoj našoj definiciji, čega neka nas Bog oslobodi, neka bude kažnjen anatemom.

Sama činjenica da je, kao što kaže biskup Schneider, stavljeno na glasovanje nešto što je već utvrđeno u pokladu vjere govori o tome da novost koju iznose ne spada u novost koja je novost po Bogu nego spada u novost koja je novost po sotoni. Zapravo sotona nije nikad nov, nego je Stara zmija nova po napredovanju zla u ljudima. Ali Zlo ima svoju granicu, i u povjesnom smislu. Dakle papa odobrava glasovanje u već utvrđenim kanonskim dekretima čime se sam izlaže anatemi. Bog nije pristran, kao što kaže Riječ na više mjesta. Papa dakle, nije izuzetak. A ovdje se ne radi o izlaganju ex kathedra. Obzirom da je papa tijekom sinode šutio, ovo gore što sam naveo ostaje otvorenim pitanjem do redovite sinode 2015. god. Iako sama činjenica da je dopustio daljnje rasprave dovoljno govori, u kakvom je raspoloženju i u šta se ovo može izroditi.
A sad iz Evanđelja izdvajam Mt 16,23 Prvi navještaj muke i uskrsnuća
(Mk 8, 31 – 9, 1; Lk 9, 22–27)
Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
22Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« 23Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«-------------------------------------------------------------------------
Kardinali poput Kaspera, biskupi i nadbiskupi poput Fortea su pali u kušnji koju je Petar imao kad je Isus prvi put navjestio svoju smrt i uskrsnuće. Tako i ova skupina liberalnih izdajničkih prelata predlaže Sv. pričest razvedenim osobama, predlaže da se udalje od svoga križa. Također katoličkim osobama sa homoseksualnim sklonostima predlaže se da ne nose svoj križ i da ne moraju biti čisti, i čak da mogu ulaziti u zajednice. Bitno je da budu vjerni. (mislim kardinal Marx). A Riječ Božja je jasna po tom pitanju. (Rim 1, 18-32 i 1 Kor 6,9)
Ovo opravdavaju milosrđem i empatičnim pastoralom prema takvim osobama. Ovdje nije riječ o milosrđu nego prijedlogu da se ljudi odvrate od nošenja vlastitih križeva. (Isus kaže- Uzmite svoj križ i pođite za mnom-)
Može se reći da se ovdje radi o ideologiji milosrđa, u režiji sotone.
Na Tridentskom koncilu jedan od kanonskih dekreta je da su Biblija i Crkvena Predaja ravnopravni izvori objave. Na taj dekret se pozivam u ovom pisanju.

Završit ću sa molbom da se molimo za papu, da dogodine ne daje na glasovanje ono što je utvrđeno kanonskim dekretima. I da stane uz biskupe koji brane polog vjere i Riječ Božju.
Isus govori Petru, znači današnjem papi (iz pastor aeternus)
“Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću” [Lk 22,32].
PAPA DRAGI, DOĐI K SEBI.
Slijede nastavci o ovoj temi.

PS. O meni: imam srednju stručnu spremu, osim hrvatskog ne znam nijedan drugi jezik, isprekidano govorim, ružan sam, imam stotinu mana, a najveća mi je da mi najviše idu na živce oni što misle da znaju sve i to govore nama koji znamo sve (vic), pardon (sic!).

Oznake: Rim


- 14:22 - Komentari (54) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.