nihon no rekishi, japanska povijest

ponedjeljak, 01.01.2018.

Image and video hosting by TinyPic

930-946. g. Vladao je 61. car Suzaku (923-952).

caru Suzakuu carica (Nyogo) Hiroko / Kishi (u. 950), kćer princa Yasuakire (sin 60. cara Daigo-a i
brat cara Suzakua) rodila je kćer, princezu Masako (950-1000), kasnije Kanon'in taigM; udali su je za
63. cara Reizei-ja (živio, 950-1011; vladao, 967-969) koji je bio nećak caru Suzakuu (Reizei je bio sin
62. cara Murakamija (brat cara Suzakua) & carice (chugu) Fujiwara no Anshi / Yasuko (927-964).

Image and video hosting by TinyPic

930-949. g. Bilo je to vrijeme Fujiware Tadahire (880-949), koji je od 930. do
941. vršio dužnost 3. regenta i od 941. do 949. dužnost 2. kancelara.
S obzirom na vladavinu cara Suzakua (punoljetan, 941.), prvi podatak
odgovara, dok kod drugog treba istaknuti da je od 941.do 946. bio
kampaku 61. caru Suzakuu, a od 946. do 949. tj. do smrti bio kampaku
62. caru Murakamiju.

vidi, internet;

931. g. First year of Shôhei.

Image and video hosting by TinyPic

935. g. Ki no Tsurayuki završio Tosa nikki (Tosa dnevnik), napisan kana
abecedom. Iste godine pobunio se Taira no Masakado (903-940).

vidi za Ki no Tsurayuki-ja (872-945), wikipedia (eng)

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Taira Masakado, a powerful landowner in the Kanto refused a government
post, rebels. He goes on to declare himself the rightful emperor.

vidi, Jap. Hist., str. 170;

Image and video hosting by TinyPic

935-940. g. Nakon što se pobunio protiv cara i vlastita klana lokalni
velikaš Taira Masakado (903-940) pet im je godina zagorčavao život dok nije
smaknut. U njegovu pohodu jedna od žrtava bio je i njegov stric Taira Kunika.
Stoga je s posebnom voljom u potjeru za njim krenuo sin Kunike Taira
Sadamori (9??-989) i Fujiwara Hidesato (90?-940) koji je bio pripadnik
plemstva i dvorski birokrat, ali prilično hrabar kako navode izvori. Masakado je
kao daleki rođak bio povezan sa slavnim 50. carem Kanmuom (živio, 737-806;
vladao, 781-806), osnivačem Heian-kyoa (danas Kyoto). Stoga je došao na ideju
da sam sebe proglasi shinnom tj. novim carem. Na kraju je središnja carska
vlast u Kyotu ponudila nagradu za njegovu glavu i u odlučujućoj bitci kod Kojime
(Shimosa provincija, između današnjih prefektura Chiba, Saitama i Ibaraki)
Fujiwara Hidesato ubio je Tairu Munenorija i njegovu glavu donio u Kyoto.


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, glava Taire Masakadoa izložena na ulici u Kyotu

Image and video hosting by TinyPic

gore, glava Taira Masakado-a koja je prema legendi preletila od prijestolnice (Miyako ili
Heian-kyo,danas Kyoto) do današnjeg tokijskog zaljeva;

Nekim je čudom njegova glava nađena u blizini malog ribarskog sela Shibasaki,
gdje se danas nalazi Tokyo. Ovdje mu je podignut grob i pokopana glava.
Tijekom stoljeća Masakado je postao nešto poput božanstva među lokalnim
stanovništvom koje je bilo imptesionirano njegovim ustankom protiv središnje
carske vlasti, dok u isto vrijeme osjećala potreba da se zadovolji njegov duh.
Stoga je uz grob podihnut i mali hram ili svetište.

Image and video hosting by TinyPic

gore, na grobu Taire Masakao-a u Tokyu u lipnju 2015. godine;

Danas se njegov grob (u kojem se nalazi samo njegova glava) nalazi u
strogom financijskom središtu Tokya u samoj blizini carske palače i jednog od
izlaza (C5) Otemachi stanice podzemne željeznice.

vidi za Tairu Masakadoa,
Taira Masakado, hagakure blog

936. g. A pirate fleet under Fujiwara Sumimoto preys on Inland Sea shipping until it is
defeated by the Minamoto in 941.

938. g. First year of Tengyô.
Image and video hosting by TinyPic

940. g. Taira Masakado (gore) is defeated and killed at the Battle of Kojima (Shimosa) by
Taira Sadamori and Fujiwara Hidesato.

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira no Sadamori
He is general of mid term of Heian era.
He arrested Taira no Masakado of the cousin who is the entire leader of the rebel army.

941. g. Fujiwara Sumimoto is defeated by the Minamoto.

Image and video hosting by TinyPic

946-967. g. Vladao je 62. car Murakami (926-967). Za njegove vladavine došlo
je do procvata umjetnosti. Imao je tri sina od kojih su dvojica postali carevi.
To su, 63.car Reizei i 64. car Enyu. Treći sin, bio je Tomohira.

vidi, Dalby, str. 15;

947. g. First year of Tenryaku.

Image and video hosting by TinyPic

gore, Minamoto no Yorimitsu (948-1021); He is general of mid term of Heian era.
The scene to which he fights with the monster "Shuten Doji" is drawn in this picture.

Image and video hosting by TinyPic

gore, Watanabe no Tsuna (953-1025) He is one person among four generals of subordinate of
Minamoto no Yorimitsu. The scene to which he cut down the arm of the ghost woman in "Rajomon"
gate is drawn in this picture.

957. g. First year of Tentoku.

961. g. First year of Ôwa.

964. g. First year of Kôhô.

Image and video hosting by TinyPic

967-969. g. Vladao 63. car Reizei (950-1011).

967-970. g. Dužnost 3. kancelara (kampaku) cara Reizeia (punoljetan, 967)
od 967. do 969. i 4. regenta (sessho) od 969. od 970. god. 64. cara En'yua
(punoljetan, 976) vršio je Fujiwara Saneyori (900-970) tj. do svoje smrti.
968. g. First year of Anna.

Image and video hosting by TinyPic

969-984. g. Vladao 64. car En'yu , 959-991).

970-972. g. Dužnost 5. regenta (sessho) cara En'yua vršio je Fujiwara
Koretada (924-972).

970. g. First year of Tenroku.

Image and video hosting by TinyPic

971-1027. g. živio Fujiwara no Yukinari
He is calligrapher of mid term of Heian era.
He being the one person among three experts, was excellent as a public official.

972-977. g. Prema internet podacima dužnost 4. kancelara, kampakua cara
En'yua (punoljetan, 976.ili 977) vršio je Fujiwa-ra Kanemichi (925-927). On bi u
stvari trebao u tom periodu biti sessho, po nekim drugim izvorima.

vidi, interplet

973. g. First year of Ten'en.


976. g. First year of Jôgen.

977-986. g. Dužnost 5. kancelara (kampaku) cara En'yua vršio je Fujiwara
Yoritada (924-989) od 977.do 984. i dužnost sessho od 984. do 986. god.
65. cara Kazana (punoljetan, 986).

978. g. First year of Tengen

983. g. First year of Eikan

Image and video hosting by TinyPic

984-986. g. Vladao 65. car Kazan (968-1008), samo dvije godine, jer je na
prevaru Fujiwara Kane'iea & sina mu Michikanea zaređen za svećenika. Bio je sin 63. cara Reizeia i
brat 67. cara Sanjoa.

vidi, Dalby, str. 14
vidi i Hirano shrine, Kyoto

Image and video hosting by TinyPic

gore, car Kazan i njegov ministar Fujiwara Kane'ie

985. g. First year of Kanna.

986-990. g. Fujiwara Kane'ie (929-990) vršio je dužnost 6. regenta (986-990),
66.cara Ichijoa (punoljetan, 998.) i 6. kancelara, godine 990., iako je car tada imao
10 godina. Malo nejasno. Možda je spojio te dvije funkcije. Moćan pripadnik klana,
koji je učvrstio njihovu regentsku vladavinu. Otac carice Senshi (962-1001) i triju
sinova, koji su svi postali regenti: Michitake, Michikanea (imao sina Kanetaku,
985-1053) i Michinage.

vidi, Dalby, str. 14.

Image and video hosting by TinyPic

986-1011. g. Vladao 66. car Ichijo (980-1011). Bio je oženjen caricom Shoshi
(988-1074) koja se udala za njega u trinaestoj godini. Bili su roditelji dva cara,
68. Go-Ichijoa (1008-1036) i 69. cara Go-Suzakua (1009-1045). Ichijo je bio
sin 64.cara Enyua (959-991) i carice majke Senshi (962-1002),kćeri
Fujiware Kane'iea (929-990) i Michinagine sestre. Senshi je bila je glavni
politički lik nakon stupanja na prijestolje njezina sina cara Ichijoa. Carica
Shoshi bila je kćer Fujiware Michinage (966-1028).

vidi, Dalby, str. 13-16.

Image and video hosting by TinyPic

gore, car Ichijo (u sredini), s lijeva carica (Kogo) Fujiwara no Teishi / Sadako (977-1001), & s desna
carica (Chugu) Fujiwara no Shoshi / Akiko (988-1074), kasnije poznata kao Joto-mon-In; obje su bile kćeri
Fujiwara no Michinage

Image and video hosting by TinyPic

gore, carica Shoshi, supruga cara Ichijoa i kćer Fujiware Michinage

Image and video hosting by TinyPic

gore, Fujiwara Kaneie , otac Michinage i carice Senshi, djed 66. caru Ichijou i
njegovoj supruzi carici Shoshi


gore, Fujiwara Michinaga koji je tri svoje kćeri oženio za careve

987. g. First year of Eien

Image and video hosting by TinyPic

988-1082. g. živio je Minamoto Yoriyoshi, koji će postati vđa Minamoto klana i otac Minamoto Yoshiiea (939 (940) - (1106) 1108)

989. g. First year of Eiso

990-995. g. Fujiwara Michitaka (953-995) vršio je dužnost 7. kancelara
(kampaku?) godine 990. i od 993. do 995. i 7. regenta od 990. do 993. cara
Ichijoa, iako je ovaj bio maloljetan do 998. godine. Bio je sin Kane'iea i
otac carice Teishi (976-1000) i Korechike (973-1010). Imao je sina Taka'iea
(979-996), koji je prognan zajedno sa bratom Korechikom ( 973-1010),
nakon pokušaja prijevare Michinage.

vidi, Dalby, str. 15;

990. g. First year of Shôryaku

995. g. Dužnost 8. kancelara cara Ichijoa vršio je Fujiwara Michikane (961-995),
jer je njegov brat Michitaka umro.Ali ubrzo,već iste godine, i on je umro. Bio je sin
Kane'iea i brat Michitake i Michinage. Imao je sina Kanetaku (985-1053).

vidi, Dalby, str. 14;

995. g.First year of Chôtoku.

996. g. Poglavari obitelji sekkanke dostigli su najveću slavu u 11. st., kada su na vlasti
bili Michinaga i njegov sin Yorimichi. Povijesno djelo toga vremena, »Okagami», govori o
svim Michinaginim uspjesima i istodobno opisuje tadašnje dvorske običaje i prilike na
carskom dvoru: »Michinaga je dobio naslov kampaku (nejasno kako ako car Ichijo ima tek
16 godina, rođen je 980.?). Osim ove titule Michinaga je vršio dužnost udaijin, tj. ministar
desne strane, treći čovjek iza cara po važnosti na dvoru, odmah iza dajo-daijina (premijer ili
kancelar) i Sadaijina (ministar lijeve strane).

Fujiwara Michinaga (966-1027) becomes regent; under his leadership,
the Fujiwara reach their height.

vidi, Totman, str. 84 (za obitelj Fujiwara, od 9. do 11.st.), 85; Who's who of
Japan, str. 24; interplet

Image and video hosting by TinyPic

996. g. Djelo 'Makura no soshi '(Knjiga za uzglavljem) dvorske dame Sei
Shonagon
počelo je kružiti dvorom.

vidi, Japanese History, str. 170;

Image and video hosting by TinyPic

gore, dvorska dama Sei Shonagon čiji je roman "Zapisi pod uzglavljem" (vidi dolje)
preveden i na hrvatski jezik; Kyoto, Jidai matsuri (Festival povijesnih razdoblja),
22.listopada, u ulozi Sei Shonagon je geisha iz Giona;

Image and video hosting by TinyPic

999. g. First year of Chôhô.
- 17:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #