nihon no rekishi, japanska povijest

nedjelja, 11.01.2015.Prijenos "pečata svijesti" iz Kine u Japan
1191. g. Iz Kine se vratio budistički redovnik Eisai Zenji . Sa sobom je donio
učenje budističke škole C'han (kin. termin; na jap. zen ; sanskrt-dhyana, dok se
na pali jeziku (jezik kojim je govorio Buddha ) čita đhana). Eisai Zenji
(1141-1215) boravio je u Kini od 1187. i prije toga 1168. (pet mjeseci), kod
Hsu-an Huai-ch'anga (jap. Kian Esho,12.st.), kin. majstora Oryo linije Rinzai
zena. U Rinzai zenu (kin.Lin-chi-tsung, jap. Rinzai-shu), postoje dvije glavne
linije, Oryo
(kin.Huang-lung-p'ai;jap. Oryo -ha;kin.p'ai i jap.ha znači krilo) i
Yogi linija
(kin. Yang-ch'i p'ai; jap. Yogi-ha). Osim Rinzai zena postoji i Soto
škola zena (kin. Ts'ao-tung-tsung; jap. Soto-shu; kin. tsung i jap. shu znače
škola), koju je osnovao Dogen Kigen (1200-1253), a bio je učenik Myoan
Eisaija. Dogena se smatra najvećim učiteljem zena u japanskoj povijesti.

gore, Eisai zenji »Otac zena» u Japanu,ova skulptura izrezbarena je
u 13.st.; nalazi se u hramu Jufuku-ji u Kamakuri


Eisai Zenji, nazvan je «otac zena»,poznat kao Myoan Eisai (Yosai) te kao Zenko
(Senko) Kokushi («učitelj nacije»), jer je iz Kine u Japan donio «pečat svijesti»,
koji se generacijama prenosio iz Indije preko Kine i Japana sve do Amerike i
Evrope i do naših dana.Eisai Zenji budističke studije je počeo učiti sa sedam
godina,sa 13 je postao budistički redovnik u hramu Enryaku-ji ju gdje uči o
znanju škole Tendai.

vidi, »knjiga o zenu»,sv.1.,str.142 i 143., neobjavljeno;

vidi, za Hsu-an Huai-ch'anga ( jap. Kian Esho), Grupa autora, The Rider
Encyclopaedia of Eastern Philosophyand Religion, str. 140;

za Eisaija, Grupa autora,The Rider Encyclopaedia of Eastern Philosophy
and Religion,str.100;Ernest Wood,Rječnik zena,Diorama,Zagreb,2004.,str.47;
Suzuki D.T.,Zen i japanski budizam,str.36,95;Taga Munehaya,Eisai Zenji,Tokyo,
1965;

za Rinzai zen, Grupa autora,The Rider Encyclopaedia,str.100,290;
Suzuki D.T.,Zen i japanski budizam,str.136;

za Oryo liniju Rinzai zena, Grupa autora,The Rider Encyclopaedia,
str.256.

za Yogi liniju Rinzai zena, Grupa autora,The Rider Encyclopaedia,
str.431-432.

za Dogena, Grupa autora,The Rider Encyclopaedia,str. 93 i 94;Ernest Wood,
Zagreb,str.45;Suzuki D.T.,Zen i japanski budizam,str.135;

za Soto zen,Grupa autora,The Rider Encyclopaedia,str. 93-94,337-338;
Suzuki D.T.,Zen i japanski budizam,str.137;

za razlike škola Rinzai i Soto,Suzuki D.T.,Zen i japanski budizam,str. 40 i 43;

Image Hosted by ImageShack.us

gore, Dogen Kigen (1200-1253), osnivač Soto zena i najveći učitelj zena u Japanu

1191-1195. g. Vrativši se u Japan, Eisai Zenji (1141-1215), koji se nastanio u
carskoj prijestolnici - Kyotu, pokušao je osnovati novu budističku školu, školu
zena, ali naišao je na otpor starijih budističkih škola koje su zen shvatile kao
nepoželjnu konkurenciju. Većina hramova tih budističkih škola nalazila se na
planini Hiei, sjeveroistočno od Kyota. Zato je Eisai prvi zen (Rinzai) hram
Shofuku-ji, dao izgraditi u Hakati (danas Fukuoka na ostrvu Kyushu) u čemu
mu je pomogao budući shogun Minamoto Yoriie (1182-1204). Hram je dovršen
1195. god.

vidi za Shofuku-ji, Hakata, Kyushu

Y. H. Ku, History of Zen,University of Pennsylvania, str. 159;
Shofuku-ji,my travel guide
Shofuku-ji,japan guide
Shofuku-ji,Flickr


gore, Eisai Zenji


1192. g. 13.travnja Umro je umirovljeni 77. car Go-Shirakawa.


Image and video hosting by TinyPic


Kamakura shogunat, 1192-1338.


Image and video hosting by TinyPic

1192. g. Yoritoma Minamota (1147-1199) 82. car Go-Toba proglasio je seitai
shogunom tj. «generalissimo koji je pokorio barbare». Njegovo je sjedište u
Kamakuri nazvano bakufu ili «vlada pod šatorom». Titula šoguna sve do 1868.
označavat će vojnog vlastodršca.Yoritomo uvodi prvu plaćenu vojsku koja je u
službi plemstva, a ne cara, tkzv.samuraje i također uobličava feudalne odnose
u zemlji.

Image and video hosting by TinyPic

gore, statuta Minamoto Yoritomoa u Kamakuri, genjiyama koen

Godine 1192. Eisai Zenji objavio je djelo «Esencija samostanskog života»
(jap.Shuke taiko).

vidi, »knjiga o zenu», sv. 2, str. 143;

1193. godina

1193. g. Minamoto no Yoritomo dao ubiti brata Noriyorija (1156-1193), četvrtog
sina njihova oca Minamota no Yoshitoma (1123-1160), u Shuzenjiju u pokraini Izu.

1194. g. Minamoto no Yoritomo odstupio sa položaja shoguna. Zamjenio ga je
Minamoto no Yoriie (1182-1204, ubijen), koji je kao 2. shogun Kamakura shogunata
vladao,1202-1204. Yoriie je bio jedan od tri sina Yoritoma i Hojo Masako
(1157-1225). Drugi sin je bio budući 3. shogun (1203-1219) Sanetomo (1192-1219);
treći sin zvao se Oshie.

gore, Shofuku-ji, prvi zen hram podignut u Japanu godine 1195. godine


Image and video hosting by TinyPic

1198. g. Abdicirao je car Go-Toba (1179-1239, na slici gore) ali je zadržao veliki utjecaj
kroz vladavinu trogodišnjeg 83. cara Tsuchi-mikamikado-a (1195-1231, na slici dolje) koji
je bio na tronu do 1210 godine.

Image and video hosting by TinyPic

1198. g. Eisai zenji, osnivač Rinzai škole zena u Japanu objavio je knjigu
«Kozen gokoku-ron».

vidi, »knjiga o zenu», sv. 2, str. 143;

3. veljače, 1199. g. Glava klana Minamoto,Yoritomo pao je sa konja i ubrzo umro.
Time je Yoriie kao najstariji sin postao glava kuće Minamoto. Klan Shiki postao je
shogunova garda.Kao glava kuće Minamoto, Yoriie je postao 2. shogun Kamakura
shogunata (1192-1338), nakon Yoritomoa (1192-1999), ali je tu titulu nosio
vrlo kratko vrijeme (1202-1203).


gore, Minamoto Yoritomo, prvi shogun u japanskoj povijesti i glava klana Minamoto


gore, grob Minamoto Yoritomoa u Kamakuri

vidi za grob Minamoto Yoritomoa, hagakure blog

1199. g. (nakon što se 1191. vratio iz Kine), Eisai je živio u Kyotu. Tada
se preselio u Kamakuru. Vjerojatno na poziv udovice Hojo Masako (1156-1225),
supruge prvog shoguna Minamoto Yoritomoa (1147-1199) koji je iste godine,
nakon što je pao s konja , ubrzo umro.


gore, Hojo Masako, jedna od najmoćnijih žena japanske povijesti

Image Hosted by ImageShack.us

gore, statua Hojo Masako, lijevo i statua učitelja Myoan Eisaija, desno

12.st. / 13. st. Živio je Dainichi Nonin, poznat i kao Jimbo Zenji, zen
majstor Rinzai škole zena koji je pručavao učenje Tendai škole ( Mikkyo)
na planini Hiei. U provinciji Settsu podigao je hram Sambo-ji u kojem je
učenike podučavao o istinama zena. Poslao je u Kinu svoja dva učenika
koji su išli tražiti učitelja zena u Kini koji bi potvrdio njegovo zen iskustvo.
Uspjeli su stupiti u kontakt sa kin. zen majstorom Yu-wang Cho-anom
(jap. Ikuo Setsuan), učiteljom Rinzai škole zena koji je potvrdio Dainichijevu
prosvjetljenost, čime je Dainichi postao priznati zen učitelj. Osnovao je
školu Nihon-Daruma-shu čiji su učenici i štovatelji bili Koun Ejo (1198-1280),
učenik Dogenov i Tettsu Gikai (1219-1309), učenik Dogenov i Koun Ejoa koji
mu je predao «pečat svijesti».

vidi, Grupa autora, The Reider Encyclopaedia..., str. 81;
- 16:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #