nihon no rekishi, japanska povijest

srijeda, 13.03.2019.

3. Povijest, 300-1868

Image and video hosting by TinyPic

Yamato (ili Kofun, 300-550) razdoblje, 300-710.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Japan Yamato razdoblja

Image and video hosting by TinyPic

gore, gradovi doline Yamato

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, širenje Yamato države

Image and video hosting by TinyPic


4.st. U ovo vrijeme Korejski poluotok bio je podjeljen na tri snažnije države: Koguryo, Paekche i Silla, i jednu slabiju-Kaya (vidi dolje kartu).


karta (?)


vidi Totman, nav. dij., str. 39; za razdoblje Yamato, vidi, Totman, nav. dij. str. 39-45, 52, 59;
vidi i Yamato period, wikipedia i Kofun period, wikipedia

Image and video hosting by TinyPic

gore, žena Yamato razdoblja

od 3.do 12.st. Većina kućanstava svakodnevno je rabila crvenkasto glineno posuđe poznato pod nazivom hajiki (keramika Haji).
U 5.st. doseljenici su donijeli novu vrstu keramike sueki (keramika sue), a počela se koristiti i peć kamado, koja je bila najveća tehnološka stvar tog vremena.

vidi Totman, str. 35;

vidi dolje, odjeća Kofun razdoblja (300-550)


Image and video hosting by TinyPic

gore, pripadnici najviše klase Kofun razdoblja, pretpostavka japanskih povjesničara je,
da su se carevi i carice Kofun razdoblja ovako oblačili

Image and video hosting by TinyPic

gore, žena Kofun razdoblja (4. st)

Image and video hosting by TinyPic

gore, muškarac iz Kofun razdoblja, casual stil :)

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

310 (ili 313)-399. g. Vladao 16. japanski car Nintoku (290-399).
Pjesnička zbirka Manyoshu sadrži waku (druga po redu pjesma druge knjige)
supruge cara Nintokua Iwa no Hime koja ju je napisala u čežnji za svojim
suprugom «O, radije bih umrla prihvativši pećine visokih planina da mi budu
jastukom, negoli da toliko patim zbog čežnje».

vidi, Devide (1985), str. 13;

316-342. g. Vladao 13.car Seimu (po drugoj tablici). Grade se veliki nadgrobni spomenici, tj.
divovski grobni humci zvani «kofun», po kojima je ovo razdoblje dobilo ime.
Stvaranje države i razdoblje političkog ujedinjenja.

343-346. g. Vladao 14. car Chuai (po drugim tablicama). Regent je bila Jingu Kogo koja je
također bila i carica koja je vodila vojsku na Koreju.

vidi, Totman, str. 58

Image and video hosting by TinyPic

gore, ministar Takenouchi no Sukune , koji je služio pod tri cara; također, bio je
desna ruka carice Jingu;

Image and video hosting by TinyPic

346-395. g. Vladao 15.car Oojin (prema drugoj tablici). Za ovog cara vjerovalo
se da je ponovo rođen kao duh ili božanstvo zvano Hachiman, kojem je posvećen
velik broj svetišta i hramova. Hachimana se veže za klan Minamoto (vidi, period
Kamakura, 12.st.) i rudnike bakra. Kada bi izgradnja budističkih hramova zahtjevala
velike količine dragocjenih metala, carski emisari su odlazili u Hachiman hram i
molili se za otkrića novih količina zlata. Ako bi zlato bilo otkriveno,u znak zahvalnosti
za blagoslove kojim ih je darivao,podizani su mu hramovi širom Japana.Dvor se
obraćao Hachimanu sa molbom za zaštitu od epidemija i smirivanja socijalnih nemira.
Kasnije je Hachiman preuzeo ulogu ratnog božanstva i molitve koje su mu upućivane
ticale su se zaštite Japana tijekom raznih bitaka.

vidi za Hachimana/Oojina, Hartz, str. 48

Image and video hosting by TinyPic

350.g. ; Ustanovljen dvor Yamato. Japanci su se kao nacija razvili iz više
etničkih grupa, koje su tokom prapovijesnih razdoblja dolazile iz raznih
smjerova i naseljavala područja i otoke koja danas zovemo Japan.


vidi za ovo razdoblje, "Kyoto, cvijet kulture Japana", str.24-26.

Image and video hosting by TinyPic

gore, carica Jingu Kogo i pripadnici vojnih struktura u vrijeme navodne invazije na korejski poluotok 366. godine.
Jingu Kogo bila je supruga 14. jap. cara Chuai-a (vladao, 192-200 ili 343-346)


Image and video hosting by TinyPic

395-427. g. Vladao 16.car Nintoku . Pokopan je u velikoj grobnici zvanoj kofun koje su se tokom 4. i 5. st. sve više gradile i razdoblje toga vremena dobilo je naziv kofun prema tim grobnim humcima.

vidi, Totman, str. 41. Vidi, za cara Nintokua, Pinguet, str. 62;

vidi, Nippon TV News (14. svibnja 2019)Image and video hosting by TinyPic

Prema kronici Nihon Shoki, car Nintoku bio je četvrti sin 15. jap. cara Ojina a mati mu je bila Nakatsuhime no Mikoto, praunuka cara Keikoa.
Nintoku je bio otac carevima Richu, Hanzei i Ingyo. Vjeruje se da je njegovo posljednje počivalište Daisen Kofun (najveća grobnica u Japanu),
u Sakaiju (danas dio Osake), u skupini Mozu kofungun od 47 grobova. Grobište oblika ključanice je dugo 486 m, 305 m široko u osnovici
tlocrta te je promjera 245 m. Pravo mjesto njegova groba nije poznato.

vidi, wikipedia (hrv)

Image and video hosting by TinyPic

gore, grob cara Nintokua iz zraka, najveći grob na svijetu, danas Sakai city, Osaka

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, grob cara Nintokua i nekoliko manjih grobova drugih careva

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, u neposrednoj blizini Nintoku kofuna, sakai city, Osaka 2014; photo by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

400-405. g. Vladao 17. jap. car Richu (336-405).

Richu je bio još jedan od legendarnih japanskih careva, sin Nintokua i Iwa no hime.

Image and video hosting by TinyPic

gore karta grada Sakai i najvećih grobnih humaka kofuna, 16. cara Nintokua i 17. cara Richua

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje Kofuni careva Nintokua & Richua iz zraka

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


400-407. g. U niz bitaka koje su se odigrale pobjedio je, zahvaljujući konjici, kralj države Koguryo,
Kwanggaet'o uz pomoć države Silla protiv država Wa, Kaya i Peakche.

vidi, Totman, str. 39.

Image and video hosting by TinyPic

406-411. g. Vladao 18. japanski car Hanzei (352-411).

Image and video hosting by TinyPic

412-453. g. Vladao 19. japanski car Ingyo (374-453).


Image and video hosting by TinyPic

427-432. g. Vladao 17.car Richu (po drugoj tablici).

Image and video hosting by TinyPic

433-438. g. Vladao 18.car Hanzei (po drugoj tablici).

Image and video hosting by TinyPic

438-453. g. Vladao 19.car Ingyo (prema drugim tablicama). Među prvima, pod utjecajima sa kontinenta, koristio konje u lokalnim ratovima.
- 23:59 - Komentari (2) - Isprintaj - #