nihon no rekishi, japanska povijest

četvrtak, 14.03.2019.

2. Prapovijest, 500.000 g. pr. n. e. - 300 g. po. n. e.

130.000 g.pr.n.e. : Najstariji pouzdani dokazi o ranom društvu lovaca-skupljača. Kasni pleistocen, paleolitik.

vidi Totman, Povijest Japana, Zagreb, 2003., str. XIII, 14;
Također za prve stanovnike na području Japana, vidi, Hartz, str. 31-35;

30.000 g.pr.n.e. : Paleolitska kultura (kyusekki bunka). Na otoku živi svega
nekoliko stotina ljudi. Žive u pećinama, a hrane se slonovima, velikim jelenima i mamutima.

vidi Totman, nav. dij., str. 15 i dalje;

16.000 g.pr.n.e. : Glavni japanski otoci bili su jedno kopno.

vidi Totman, nav. dij., str. 7;

Jomon razdoblje 15.000-300 g. pr. n. e.

Image and video hosting by TinyPic

11.000 g. pr. n. e. Pojava kasnog društva lovaca-skupljača. Holocen (razdoblje između ledenih doba), mezolitik ili neolitik. Ovo razdoblje je dobilo ime po stiliziranim vrpčastim ukrasima koja se nalazila na keramici.
Potopljen je posljednji kopneni most kojim su narodi Azije dolazili na područja Japana. Stanovnici rade prve jednostavne rukama rađene nastambe i tako neke obitelji postaju sjedilačke. Pojavljuje se trgovina.


Vidi, Totman, nav. dij. str. 5, 14, 16;JAPÓN 1 Prehistoria - Periodos Jomon, Yayoi y Kofun


Jomon keramika, gore

10.700 g. pr. n. e. Primjena lončarstva.

Vidi, Totman, nav. dij., str. 2 i 17

10.000 g. pr .n. e. Izumrla je većina velikih četveronožnih sisavaca kao što su veliki ljenjivac, vuneni mamut i veliki jelen.

Vidi Totman, nav. dij., str. XV i 16


6.000 g. pr. n. e. Populacija, oko 22.000 ljudi

Vidi, Totman, nav. dij., str. 17

5.000 g. pr. n.e. : Najveće selo kako je izgledalo u ovom
razdoblju, sagrađeno je u Sannai Maruyama u Aomori prefekturi.


vidi Grupa autora, Chronology of Japanese History, bilingual books, Tokyo,2004., str. 10;

2.500 g.pr.n.e.:Populacija 260.000 ljudi.Vrhunac kulture Jomon.

Vidi:Totman,str.2 i 17;gore, kako se nosilo u razdoblju Jomon

1300. g.pr.n.e. Populacija oko 160.000 ljudi.

vidi, Totman, nav. dij., str. 19;

Image and video hosting by TinyPic

660-585 g.pr.n.e. Na carsko prijestolje stupio je prvi japanski car Jimmu (711-585). Današnja carska obitelj prema vjerovanju vuče podrijetlo
od Jimmu tenno-a, praunuka Ninigija koji je unuk boginje Amaterasu.


vidi Hartz, nav. dij., str. 35;

vidi za Jimmu tenno-a Jimmu tenno,wikipedia
osvajanja prvog japanskog cara Jinmua,eng.

vidi za Amaterasu
Amaterasu,wikipedia,hrv.
hagakure blog, priča o Amaterasu

623. g. pr.n.e. Rodio se Siddharta Gautama. Prosvijetljenje je doživio u
35 godini. Doživjet će 80 godina i podučavati do kraja život Put Buddhe tj.
o prosvijetljenju (Nirvana, jap. Satori).


vidi, izvor, Hennry S. Olcott, "Budistički katekizam", Zagreb, 1992., str. 10;


Image and video hosting by TinyPic

581-549 g.pr.n.e. : Vladao 2. japanski car Suizei (632-549)

Image and video hosting by TinyPic

549-511 g. pr. n. e. Vladao 3. jap. car Annei (567-511; ).

Image and video hosting by TinyPic

510-477 g.pr.n.e. : Vladao 4. jap.car Itoku (559-477)

5.st. Nakon što je Buddha doživio prosvijetljenje kenuo je širiti učenje.

# vidi, "Kako se zakotrljao zen kotač", hagakure blog


Image and video hosting by TinyPic

475-393 g.pr.n.e. : Vladao 5. jap. car Kosho (510-393;).

400 g.pr.n.e. : Kultura riže u sjeverozapadnim krajevima otoka Kyushu.

vidi Totman, nav. dij., str. 2,19 i 20

Image and video hosting by TinyPic

392-291 g. pr. n. e. Vladao 6. jap. car Koan (427-291).

Yayoi period, 300 g.pr.n.e.-300 g.po.n.e., poljodjelsko razdoblje

300 g.pr.n.e. Početak raspršenog poljodjelskog društva. Početak uzgajanja riže. Razdoblje Yayoi dobilo je ime po kvartu u Tokyu gdje su pronađeni neki od arheoloških nalaza ovog razdoblja (Tokyo, Bunkyo-ku; vidi kartu dolje).

Vidi Totman, nav. dij., str. 14gore, djevojke obučene u odjeću Jomon i Yayoi razdoblja

Image and video hosting by TinyPic

290-215 g.pr.n.e. : Vladao 7. jap. car Korei (342-215).

Image and video hosting by TinyPic

214-158 g.pr.n.e. : Vladao 8. jap. car Kogen (273-215).

Image and video hosting by TinyPic

157-98 g.pr.n.e. : Vladao 9. jap. car Kaika (208-98).

Image and video hosting by TinyPic

97-30 g. pr. n. e. Vladao 10. jap. car Sujin (148-30).

Image and video hosting by TinyPic

gore, Ohiko no Mikoto, general koji je služio pod 10. carem Sujinom; slika prikazuje njegov trijumfalan povratak nakon gušenja pobune na sjeveru zemlje

oko 100. g. pr. n. e. - 250. g.po. n. e. ; Razvoj jedne od prvih utvrda Yoshinogari.

# vidi Totman, str. 27, 32, 33.


# vidi za Yoshinagari yoshinagari historical park

29. g. pr. n. e.-70.g.po.n.e. ; Vladao je 11. japanski car Suinin (živio prema
legendi od 30 g. pr.n.e. do 70 g.po.n.e.). U različitim izvorima na interpletu
spominju se kćeri cara Suinina. Nije jasno da li su dvije kćeri ili je to jedna
kćer. Jedno ime je carica Himiko , a drugo Yamatohime-no-mikoto ,
koja je osnovala veliko shinto svetište Ise.
Po godinama prema kojima je živjela Himiko, druga tablica japanskih careva bila bi točnija.

Image and video hosting by TinyPic

gore, 11. jap. car Suinin

# vidi još
Suinin & Himiko, britannica
svetište i grad Ise

Image and video hosting by TinyPic

gore, Nomi no Sukune , koji služio pod carem Suininom, u Nihon no shoki navodi
se borba Nomi no Sukunea i Taime no Kaiye iz koje je nastao Sumo, tada
poznat kao Sumai

1. st. pr. n.e. - 1. st. po. e. ; Vladali carevi od 2.do 5. Kronološkim redom to su bili:
Suizei, Annei, Itoku i Kosho. Populacija oko 600.000 do 1.000.000 stanovnika.

vidi Totman, str. 20 i f. te Chronology of Japanese History, str. 10

57. g. ; Kineski znanstvenici i umjetnici putuju u Japan na poziv japanskog dvora.
To je vrijeme kin.dinastije Han (od 220.g. pr. n. e. do 206. g. po. n. e). U kineskim
povijesnim kronikama Japan prvi put spomenut kao Zemlja Wa.

vidi Hartz, str. 36; Gen Itasaka, urednik, Japanese History, str. 168. i
Chronology of Japanese History, str. 10

gore, grob 11. cara Suinina, Nara

Image and video hosting by TinyPic

71-130. g. ; Vladao 12.japanski car Keiko (živio je prema legendi od 12 g. pr. n. e. do 130 g. po. n. e).
Prema legendi bio je prva osoba sa titulom "shoguna" iako je službeno tu titulu poneo vođa klana
Minamoto Yoritomo u 12. st. Keiko je navodno imao sina koji se zvao Yamato, a bio je dobar u
borilačkim vještinama, prototip budućeg ratnika- bushija.

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, princ Yamato Takeru no Mikoto, legendarni sin cara Keika i majke Harima no Inabi no Ooiratsume;
završio je tragično i nesretno, kako ne dolikuje jednom ratniku, umro je od bolesti;

Image and video hosting by TinyPic

gore, 1880. by Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Image and video hosting by TinyPic

131-191. g. Vladao 13. japanski car Seimu (83-181).

Image and video hosting by TinyPic

192-200.g. ; Vladao 14. japanski car Chuai (149-200).
Kada je njegova supruga carica Jingu (170-269) bila pred porođajem, izbio je rat sa Korejom.
Iako je bila u drugom stanju, smatrala je da je neizostavno da bude uz svoju vojsku. Stavila je kamenje na svoj trbuh i
ono joj je pomoglo da povede vojnike u bitku.Kamenje koje je kasnije postalo pozna to kao kamenje koje ublažnjava
porođajne bolove,postalo je predmet obožavanja i poštovanja. Ovo kamenje čuva se u shinto hramu u Hizen provinciji.

vidi Hartz, str. 34;

Image and video hosting by TinyPic

gore, carica Jingu Kogo, supruga cara Chuaija; sudjelovala u invaziji na Koreju;

2.st.n.e. Vladao 6. car Koan. Nakon njega u 2. i 3. st. vladali su: Korei i Kogen.

200-400.g. ; Uspon lokalnih država.

vidi Totman,str. 27;

3. st. Vladao je 9.car Kaika (po drugim tablicama).

219-249. g. Vladao 10.car Sujin (po drugim tablicama).

238 ili 239 g. ; Lokalna vladarica Himiko (ili Pimiko, vladala, 238-248) šalje
poslanstvo u sjedište dinastije Wei, danas Koreja.

vidi Totman, str. 27, 37, 38; Who's who in Japan, str. 12, 13;
Grupa autora, Japanese History, Kodansha, str. 168.
Chronology of Japanese History, str. 10;

248.g. Umrla je carica Himiko u 73. godini života.

249-280.g. ; Vladao 11. car Suinin (po drugoj tablici)

vidi, za cara Suinina, Pinguet, str. 68.

Image and video hosting by TinyPic

270-310.g. ; Vladao 15.car Ojin (201-310).

280.-316. g. Vladao 12.car Keiko (po drugim tablicama). Bio je otac princa YamatoTakera no
Mikotoa, legendarnog japanskog junaka, velikog ratnika i putnika.
Stradao je u današnjem Tokiskom zaljevu kada je oluja potopila brod
na kojem je bio.

vidi Pinguet, str. 61;

280-297. g. U ovom razdoblju nastao je kineski «Zapis o narodu Wa» ili Wajinden na japanskom.

vidi Totman, str. 33-37.
- 23:59 - Komentari (2) - Isprintaj - #