nihon no rekishi, japanska povijest

četvrtak, 01.07.2010.

Image and video hosting by TinyPic

18. kolovoza 1651. - 08. svibnja 1680. g. Vladao je 4. Tokugawa shogun
Ietsuna (1641 - 04.lipnja 1680). Bio je sin 3. shoguna Iemitsua (živio,
1604-1651; vladao, 1623-1651) i konkubine Houjuin (1621-1653).
Ietsuna je sahranjen 1680. godine u Tendai budističkom hramu Kan'ei-ji,
koji se nalazi u kvartu Ueno - Sakuragi, Taito-ku u Tokyu.


Image and video hosting by TinyPic

1653-1724. g. Živio je Chikamatsu Monzaemon, najveći dramski pisac
Japana, »Shakespeare Japana». Napisao je za jap. kazališta bunraku i
kabuki, te u čast recitatora Takemota Gidajua (1651-1714) iz kazališta
lutaka Takemoto-za iz Osake, ukupno stotinjak komada, povijesnih
(jidai mono) i suvremenih ili građanskih (seva mono).

vidi, Pinguet, str. 300;

Image and video hosting by TinyPic

1655-1663. g. Vladao je 111. car Go-Sai (1637-1685).
Image and video hosting by TinyPic

1663-1687. g. Vladao je 112. car Reigen (1654-1732).
1670-ih i 80-ih god. Hiashikawa Moronobu izrađuje otisak na drvu u Edu.

vidi, Totman, str. 141;

1680-te god. Ihara Saikaku piše različite ukiyo zoshi u Osaki.

vidi, Totman, str. 141;

Image and video hosting by TinyPic

23. kolovoza 1680. - 10. siječnja 1709. g. Vladao je 5. Tokugawa shogun Tyunayoshi
(23. veljače 1646 - 19. veljače 1709). Danas ga mnogi smatraju najboljim Tokugawa
shogunom. Kao i Ietsuna, njegov brat, Tsunayoshi je sahranjen u hramu Kan'ei-ji.

Dok su drugi mladi shoguni obitelji Tokugawa oslanjali na savjetnike, Tsunayoshi je u
tome bio potpuno ovisan o majci, O-Man, koja je bila konkubina njegova oca Ietsune.

vidi, Pesarić, Kratka povijest Japana, zagreb, 2010., str. 180;

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo klana Tokugawa

Image and video hosting by TinyPic

1687-1709. g. Vladao je 113. car Higashiyama (1675-1709).

1688-1703. g. Razdoblje Genroku u kojem dolazi do razvoja gradova.

vidi, Totman, str. 141;

1690-ih godina 17. stoljeća ukupno je bilo 240 daimyoa, 105 tozama, 115 fudaija i
20 shipana.

vidi, Totman, nav.dij., str. 230;

1690-ih do 1720-ih god. Naglo smanjenje broja stanovnika.

vidi, Totman, str. 141;


Image and video hosting by TinyPic

1695-1702. g. gradio se Rikugi-en , park & vrt u sjevernom dijelu Eda (danas Tokyo) za
Yanagisawu Yoshiyasu (1658-1714), čovjeka od povjerenja 5. Tokugawa shoguna
Tsunayoshija. 1878. g. Rikugi-en je kupio osnivač Mitsubishija Yataro Iwasaki (1835-1885) a
1938. park je predat gradu Tokyu.

1697. g. Miyazaki Antei objavljuje Nogyo zensho.

vidi, Totman, str.141.


Image and video hosting by TinyPic

1701-1703. g. dogodio se Ako incident, Priča o 47 ronina ili Chushingura (Riznica lojalnih vazala).
Ronini & njihov gospodar Asano pokopani su u zen budističkom hramu Sengaku-jiu
u Tokyu (osnovan 1612. g. od Tokugawe Ieyasua)

vidi, Chushingura (Riznica lojalnih vazala), hagakure blog
gore, photo by mushin munen 2007

dolje, posjeti Senso-ji hramu 2007. & 2015. godine

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, fotografije iz 2015. by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

ulaz u Sengaku-ji; photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, pogled na trgovinu suvenirima u ulici ispred Sengaku-ji hrama; photos by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, pogled prema prvim ulaznim vratima hrama i na ulicu; photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, statua Oishi Kuranosuke Yoshioa (1659-1703); photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, Oishi Kuranosuke Yoshio

Image and video hosting by TinyPic

gore, seppuku Oishi Kuranosuke Yoshio-a 30. ožujka 1703. godine;

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, pogled na ulicu; photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, glavno dvorište hrama, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, glavna dvorana Sengaku-ji hrama 2015. godine & Šajba koji maše :)

Image and video hosting by TinyPic

gore (2007) & dolje (2015), pogled prema ulaznim vratima u glavno dvorište hrama; photo by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, zen učitelj Kodo Sawaki (1880-1965); fotografija iz 2007. godine by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, zgrada muzeja posvećena 47-ci ronina; photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, položaj grobova ronina u hramu Sengaku-ji; fotografija iz 2015. godine by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015


Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015
Image and video hosting by TinyPic

gore, fotografija iz 2015. by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, fotografija iz 2015. godine by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, fotografija iz 2015. godine by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2015

Image and video hosting by TinyPic

gore, photo by mushin munen 2007

Image and video hosting by TinyPic

gore, mjesto gdje su ronini oprali glavu svoga neprijatelja; fotografija iz 2015. godine by mushin munen

Image and video hosting by TinyPic

gore, fotografija iz 2015. godine by mushin munen

1703. g. jak potres u Edu.

vidi, Božidar Pesarić, Kratka povijest Japana, Zagreb, 2010., str. 180, 181;

Image and video hosting by TinyPic

1705. g. umrla je Otama no kata (r. 1627), konkubina 3. Tokugawa shoguna,
Tokugawe Iemitsua (1604-1651), kasnije poznata i kao Kensho-in. Majka
5. shoguna Tokugawa shogunata, Tokugawe Tsunayoshija (1646-1709).- 12:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #