nihon no rekishi, japanska povijest

srijeda, 15.06.2016.


Image and video hosting by TinyPic

1107-1123. g. Vladao 74. car Toba (1103-1156, živio; 1129-1156, živio u hramu;
punoljetan, 1121.). Od 1107. do 1114. Fujiwara Tadazane (1078-1162), bio je
sessho maloljetnog cara Tobe. Od 1114. do 1121. izvori govore (vidi, internet)
da je Tadazane bio kampaku cara Tobe iako je car postao punoljetan tek
1121. godine. Znači, da je Tadazane mogao postati kampaku 1121., ali je
kampaku od 1121. do 1123. bio Fujiwara no Tadamichi (1097-1164). Toba je
bio sin 72.cara Shirakawe.


Image and video hosting by TinyPic

1108. g. Početak razdoblja Tennin. Umro je Minamoto Yoshiie (r. 1041), glava
klana Minamoto. Imao je dva sina Yoshichiku (u. 1117) i Yoshikunia (u. 1155)
od kojeg su potekli klanovi Ashikaga i Tokugawa. Starijeg sina Yoshichiku car
Toba prognao je u Sanuki. On je pobjegao i vratio se u Izumo gdje je podigao
ustanak. Dvor je protiv njega poslao Tairu Masamorija.

Image and video hosting by TinyPic

1108. g. First year of Tennin. Minamoto Yoshiie dies.

1110. g. Početak razdoblja Ten'ei / First year of Ten'ei.

1111. g. Umro je Oie Masafusa proslavljeni učitelj i tutor triju careva / Celebrated scholar and tutor to three emperors, Ôie Masafusa, dies.

1113. g. First year of Eikyű / Početak razdoblja Eikyu.

Image and video hosting by TinyPic

1118. g. Početak razdoblja Gen'ei. Rodio se Taira Kiyomori, jedan od velikih generala ovog klana / First year of Gen'ei. Taira Kiyomori is born.

vidi (za godine, 1118-112?), 01.epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (2012)

Image and video hosting by TinyPic

1120. g. Prva godina razdoblja Hoan. / First year of Hôan.


1123. g. Rođen je Minamoto no Yoshitomo jedan od najvećih generala ovog klana.

Image and video hosting by TinyPic

1123. Minamoto Yoshitomo is born

Image and video hosting by TinyPic

1123-1142. g. Vladao 75. car Sutoku (1119-1164, punoljetan, 1136.). Bio je sin
cara Tobe. Sessho je bio Fujiwara Tadamichi (1097-1164), od 1123. do 1129. a onda navodno kampaku od 1129. do 1142. (možda cara Tobe koji je sada
bio u samostanu).

1124. g. Prva godina razdoblja Tenji. / First year of Tenji.

1126. First year of Daiji. / Prva godina razdoblja Daiji.
1128-1132. godine;
vidi, 02. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1129. g. Taira Tadamori sin Masamorija, došao je u sukob sa dvorom.

1131. g. Prva godina razdoblja Tensho. / First year of Tenshô.

1132. g. First year of Chôshô. / Početak razdoblja Chosho.

vidi,
03. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (1132)

04. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (1132)

05. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (1132-1135)

1131. ili 1132. rođen je Taira no Yorimori (Heigoro), 5. sin Taire Tadamorija.

1135. g. Početak razdoblja Hoen / First year of Hôen

vidi, (za 1135. god)
06. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (2012)

07. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (1135/1136)

08. epizoda 51. taiga drame Taira Kiyomori (1136/1137)

Image and video hosting by TinyPic

1137-1179. g. Živio Taira no Shigemori (gore).
He is eldest son of Taira no Kiyomori, gentle character, but also bravery was superior.
The scene to which he fights with the eldest son of the entire leader Minamoto no Yoshitomo
of the enemy is drawn in this picture.

vidi, za razdoblje, 1137-1139. - 09. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

Image and video hosting by TinyPic

1138. g. Rođen je Hojo Tokimasa, koji će postati prvi Hojo regent (The first Hôjo Regent, Hojo Tokimasa, is born)

1139. godina

vidi,
10. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1139/1140)

11. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1140-1144)

1141. godina

1141. g. Početak razdoblja Eiji. Car Sutoku je abdicirao, Car će postati Konoye; Toba je ostao u samostanu.

1141. First year of Eiji.

Image and video hosting by TinyPic

1141-1160. g. živio Minamoto no Yoshihira (gore)
He is eldest son of Minamoto no Yoshitomo, was rough from time of the young child, was called "Aku Genta".
The scene to which he fights with Taira no Shigemori is drawn in this picture.

Image and video hosting by TinyPic

1142-1155. g. Vladao 76. car Konoye (1139-1155). Bio je sin 74. cara Tobe i
brat 75. cara Sutokua i 77. cara Go-Shirakawe.

Sessho od 1142. do 1151. bio je Fujiwara Tadamichi, a od 1151. do 1158.
Tadamichi je bio kampaku (?) cara Konoye i slijedećeg cara Go-Shirakawe
(vladao, 1155-1158). Prva godina razdoblja Ko.

1142. First year of Kô. / Prva godina Ko razdoblja.

1144. g. Početak razdoblja Ten'yo. / First year of Ten'yô.

vidi, za razdoblje, 1144-1147. - 12. epizoda taiga drame taira Kiyomori (2012)1145. g. Početak razdoblja Kyuan. / First year of Kyűan

Image and video hosting by TinyPic

1146. g. Taira Kiyomori postao je guverner provincije Aki. Bio je u
opoziciji sa budističkim redovnicima sa planine Hiei.

1146. February Taira Kiyomori is appointed the governor of Aki.
Taira Kiyomori defies the monks of the Enryakuji outside Kyôto

Image and video hosting by TinyPic

1147. g. Rođen je Minamoto Yoritomo koji će postati prvi shogun u japanskoj
povijesti 1192. godine. Godine 1199. je pao s konja i ubrzo umro nakon toga.

Image and video hosting by TinyPic

Minamoto Yoritomo (1147-1199) is born.
He pushed down Heike administration, opened Kamakura shogunate.
The scene of revolt of that troop is drawn in this picture (gornja slika).

Image and video hosting by TinyPic

gore, Seigan-ji, Atsuta, Nagoya, rodno mjesto Minamoto Yoritomoa

1147. godina (nakon rođenja Minamoto Yoritomo-a)

vidi,
13. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1147)

14. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1147-1149)

15. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1149/1150)

16. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1150-1153)

1151. g. Početak razdoblja Ninpei. / First year of Ninpei


Image and video hosting by TinyPic

1153. 15.veljače, Taira Tadamori (vidi gore) je umro. Glava kuće Taira postao je Kiyomori (vidi dolje).

1153. February 15. Taira Tadanori dies and Kiyomori rises to power in the Taira family.


Image and video hosting by TinyPic


vidi, za godine 1153/1154.
17. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

18. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (1154/1155)

Image and video hosting by TinyPic

1154. g. Početak razdoblja Kyuju. Rodio se Minamoto Yoshinaka, ratnik odgojen u
planinama Kiso. Ubijen 1184.u Gempei ratu.

1154. First year of Kyűju


Image and video hosting by TinyPic

1155-1158. g. Vladao 77. car Go-Shirakawa (1127-1192, u
samostanu, 1158-1192). Bio je sin 74. cara Tobe i carice Shoshi,
kćeri Fujiwara Kinzanea.1155-1156. g. između dolaska cara Go-Shirakawe & Hyogen rata,

vidi - 19. epizoda taiga drame Taira no Kiyomori (2012)1156. srpanj.

vidi,
20. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


1156. g. First year of Hyôgen

The Rokuhara period (1156 - 1185) named after the Taira's headquarters in the Rokuhara
district of Kyoto, begins August 10 - The Hôgen disturbance [Hôgen no Ran] occurs in Kyôto;
Minamoto Tameyoshi and Tametomo are attacked in the Shirakawa-den by Minamoto
Yoshitomo and Taira Kiyomori.

1156. 10 kolovoza, Nemiri Hogen i početak razdoblja Hyogen.

Minamoto Yoshitomo (1123-1160) sin Minamoto no Tameyoshija pridružio
se klanu Taira u Nemirima Hogen (Hogen no Ran). Zaratili su Minamoto
Tameyoshi (u. 1056) i Tametomo protiv Minamoto Yoshitoma i Taira
Kiyomorija. 30. kolovoza Tameyoshi i Tametomo su pobjeđeni. Fujiwara
Yorinaga sa carem Go-Shirakawom skupio je vojsku od 500 ratnika
pod vodstvom Minamoto Tameyoshijem i podrškom 75. cara Sutokua i
branio palaču u Kyotu. Fujiwara Tadamichi, Yorinagin brat, skupio je mnogo
veću vojsku oba klana, Minamoto i Taira. U sukobima je ubijen Fujiwara
Yorinaga. Taira Kiyomori je tražio smrtnu kaznu za Minamoto Tameyoshija
od cara čiji je sada bio miljenik.To je bio početak svađa i razdora između
klanova Mnamoto i Taira koji će kulminirati u ratu poznatom kao Gempei
(1180-1185) u kojem će klan Taira zauvijek otići iz japanske povijesti.

vidi, Japanese History, str. 172;

1156. g. Umro je 74. car Toba. Nakon njegove smrti osobni su sukobi toliko zatrovali
grad Heian da je zavladalo političko nasilje. Prva godina razdoblja Hyogen. Ovo
razdoblje se još zove Rokuhara period (1156-1185) jer je sjedište Taire no Kiyomorija
bilo smješteno u vili i kvartu Kyota koji se zvao Rokuhara.


1156. g. August 30. Tameyoshi and Tametomo are defeated.

vidi, 1156. godina,
Totman, str. 86;
21. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

22. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

23. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1156-1158. g. događaji.

vidi,
24. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)


Image and video hosting by TinyPic

1158-1165. g. Vladao 78. car Nijo (1143-1165, punoljet.,1161).

Kampaku (?) u tom razdoblju je bio Fujiwara Motozane (1143-1166).
Negdje ga zovu i Konoe Motozane.Drugi izvori (vidi,internet) govore da je to
bio Konoe Motomi, kao i godine 1165. i 1166. Taira Kiyomori dobio titulu
Guverner-general Daifuzu provincija Kyushu.Car Go-Shirakawa abdicirao i
povukao se u samostan iz kojeg je vladao.

1158. Taira Kiyomori is named the Assistant Governor-General of the Daifuzu (a government office on Kyushu).

- 17:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #