nihon no rekishi, japanska povijest

utorak, 15.03.2016.

1159. godina

Image and video hosting by TinyPic

gore, Heian-kyo (Kyoto) 1159. godine (Yoshitsune taiga drama);

Image and video hosting by TinyPic

1159. g. neposredno prije Heiji nemira i zaoštravanja odnosa između klanova Taira &
Minamoto (koji će kulminirati Gempei ratom) rodio se jedan od najznačajnijih članova
Minamoto klana i jedan od dva (uz Sakamoto Ryomu) najveća i najpopularnija junaka u
japanskoj povijesti, Minamoto Yoshitsune (u. 1189), kao dječak poznat kao Ushiwakamaru
i kasnije Shanao. Roditelji su mu bili Minamoto Yoshitomo (u. 1159) i Tokiwa Gozen
(1138-1180).

1159. g. Prva godina razdoblja Heiji. / First year of Heiji

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

The Heiji Disturbance (Heiji no ran) occurs in Kyoto-Minamoto Yoshitomo
takes Sanjo Palace and captures the former emperor, Go-Shirakawa.
Taira Kiyomori leads a counterattack, defeating the Minamoto and killing
Yoshitomo. Kiyomori spares Yoshitomo's children-the future Yoritomo
and Yoshitsune.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

1159./1160. g. Nemiri Heiji u Kyotu. Dok je Taira Kiyomori izbivao iz Kyota Minamoto
Yoshitomo (sin Tameyoshija) i Fujiwara Nobuyori zauzeli su Sanjo palaču i
zatočili careve Go-Shirakawu i Nijoa i pobili mnoge.Nobuyori je sam sebe
proglasio kancelarom.Kiyomori je u kontra napadu savladao Yoshitoma i
dao ga pogubiti. Prije toga dao je ubiti sina Tomonagu koji ga je to molio
jer je bio ranjen od budističkih ratnika-redovnika, te nije mogao nastaviti borbu.
Yoshitomo je priredio sinu pristojan sprovod. Ubrzo je Taira no Munekiyo
oskrnavio grob, odsjekao je glavu lešu Tomonage i poslao ga Taira Kiyomoriju.
Kiyomori je poštedio Yoshitomove sinove Yoritoma, Noriyorija i Yoshitsunea.

vidi,
Japanese History, str. 172; Pinguet, str. 85, 86;

za godinu 1159.
25. epizoda taiga drame Taira no Kiyomori (2012)

26. epizoda taiga drame TairaKiyomori (2012)

27. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

za godine 1159/1160.

28. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

01. epizoda 44. taiga drame Yoshitsune (2005)

you tube

drama cool

1160. g. Početak razdoblja Eiryaku. Taira Kiyomori postao je dvorski vijećnik
(rang 3. kategorije).

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori & supruga Tokiko (Yoshitsune taiga drama, ep.01)

1160. g. First year of Eiryaku. Taira Kiyomori is named a court councilor
(Senior Third Rank).

Image and video hosting by TinyPic

1160-1214. g. živio je Sasaki Takatsuna (vidi gore), ratnik Heian & Kamakura perioda

vidi, za 1160. godinu,
29. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1160-1164. g. događaji.
vidi, 30. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1161. g. Početak razdoblja Oho / First year of Ôhô


1163. First year of Chôkan. / Početak razdoblja Chokan.


1165. godina

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje Heian-kyo (Kyoto) 1165. godine (Yoshitsune taiga drama )

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

vidi, za 1165. godinu - 02. epizodu taiga drame Yoshitsune (2005)
you tube
drama cool


Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, Minamoto Yoritomo, Hirugako-jima, Izu, gdje je protjeran od Taire Kiyomorija

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Minamoto Yoritomo & Tokuro njegov vazal

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori traži od najstarijeg sina Shigemorija da se kloni spletki s bivšim carem
Go-Shirakawom; vazal Go-Shirakawe je brat Shigemorijeve žene; trenutni car Nijo, sin je
bivšeg ali vrlo moćnog cara Go-Shirakawe;

Image and video hosting by TinyPic

1165. g. lipanj, umro je car Nijo (vidi gore, prije smrti abdicirao je u korist svog sina
Rokujo-a koji će postati novi car. Car Go-Shirakawa (vidi dolje) ostat će u hramu.
Početak razdoblja Eiman.

Image and video hosting by TinyPic

1165. g. First year of Eiman.
July Rokujô becomes Emperor following the abdication of Emperor Nijô.

Image and video hosting by TinyPic

1165-1168. g. Vladao 79. car Rokujo (1164-1176).

Prvi sessho mu je bio Fujiwara Motozane (1143-1166) godine 1165. i 1166.
Drugi sessho mu je bio Fujiwara Motofusa (1144-1230) od 1166. do 1168. koji je
bio i sessho 80. caru Takakuri (vladao, 1168-1180, živio, 1161-1181, punoljetan, 1179.)
od 1168. do 1173. kako izvori tvrde (vidi, internet), a od 1173. do 1179. kampaku
istoga cara.

1165. umrla je Ike no Zenni supruga Taire Tadamorija, majka (maćeha) Taire Kiyomorija.


Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, party Taira Tokiko i dama

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Tomomori & Shigehira, sinovi Taire Kiyomorija koji se igraju sa Ushiwakamarom
(nepunih sedam godina), koji je bio sin Minamoto Yoshitomoa & Tokiwe (1138-1180) koja
je sad živjela pod zaštitom Taire Kiyomorija (1118-1181)

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori & Tokiwa koja je 1164. ili 1165. rodila Kiyomorijevu kćer Yoshiko (u. 1181)
što je naravno razljutilo Taira Tokiko, suprugu Taire Kiyomorija

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori & Taira Tokiko (vidi dolje)

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori & Tokiwa gozen

vidi, za 1165. godinu,
31. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

Image and video hosting by TinyPic

gore, Hojo Tokimasa koji se zbližio s Minamoto Yoritomom

1165-1168. godine.
vidi, 03. epizoda taiga drame Yoshitsune (2005)
you tube
drama cool

Image and video hosting by TinyPic

gore, Ushiwa koji je između 1165 (taiga drama Yoshitsune) & 1168 (wikipedia)
morao napustiti majku i preseliti u budistički hram Kurama dera pored prijetolnice
Heian kyo (danas Kyoto), po naredbi Taire Kiyomorija;

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, Tokiwa & Ushiwakamaro stigli su do Kurama dera hrama u
kojem će Ushiwa ostati živjeti;

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, gl. svećenik hrama Kurama dera Kakunichi Risshi

Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, svakodnevica u hramu Kurama dera koja se nije svidjela Ushiwi
koji bi se iskradao iz hrama i išao u prijestolnicu (Miyako) Heian kyo ili
noću lutao šumom;

Image and video hosting by TinyPic

gore, prijestolnica (Miyako) Heian kyo između 1165. & 1168., glad i siromaštvo na ulicama
grada prijestolnice; Ushiwa sa Gotari ekipom, grupom klošara i siročadi;

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Shingu Juro Yoshimori, koji je posjetio hram Kurama dera i Ushiwu kojem je
gl. svećenik Kakunichi, u međuvremenu, dao novo ime Shanao, & rekao mu da je
on sin Minamoto Yoshitomoa ada mu je Taira Kiyomori neprijatelj jer mu je ubio
oca; Juro Yoshimori bio je stric Shanaoa;

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo Minamoto klana 1165. godine, Minamoto Yoshitomo
(1123-1160) & njegovi sinovi; Yoshitsune je bio najmlađi 9. sin ili 6. od
živućih tada;


1166. First year of Ninnan

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira kiyomori, sa suprugom Tokuko, kćeri Shigeko i unukom (sin Shigeko) princem Norihito (vidi dolje);

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

1166-1179. g. Kancelar je postao Fujiwara Motofusa (vidi gore) i lider Fujiwara klana jer je umro
Fujiwara Motozane (r. 1143, vidi dolje). Početak razdoblja Ninnan.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Motomichi (7), sin pokojnog Fujiware Motozanea

Image and video hosting by TinyPic

gore, ucviljena 11-ogodišnja udovica Moriko, koju je otac Taira Kiyomori
oženio za Fujiwaru Motozanea

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Kiyomori & lady Gion (Otomae) igraju igru Sugoroku;Image and video hosting by TinyPic

gore, Minamoto Yoritomo koji se zbližio s Yae-hime, kćer Shigechike Ito-a, koji je bio
zadužen za Minamoto Yoritomo-a od Taire Kiyomorija, kojem je podnosio izvješća o
situaciji; Yae-hime je zatrudnjela.
Image and video hosting by TinyPic

gore, Yae-hime & Minamoto Yoritomo

1167. godina

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Yae-hime sa tek rođenim sinom Sentsumaru-om kojeg je rodila Minamoto Yoritomou

Image and video hosting by TinyPic

gore, Ito Sukechika, lokalni samuraj iz Izu-a, koji je služio Tairi Kiyomoriju, otac
Inu-hime, koja je zatrudnjela s Minamoto Yoritomom i rodila mu sina; kad se
Sukechika vratio u Izu iz prijestolnice (Miyako) i čuo što se dogodilo, uzeo je dijete i
probo ga mačem;


1166-1167.g. događaji.
vidi, 32. epizoda taiga drame Taira no Kiyomori (2012)

Image and video hosting by TinyPic

1167. 11. veljače Taira no Kiyomori (1118-1181), častohlepan i tvrdoglav
kakav je bio zahvaljujući vezama sa 77. carem Go-Shirakawom postao
ministar države (dajodaijin), jedna od dvije najvažnije funkcije u carstvu,
odmah ispod cara. Klan Taira vjerovao je da potječe od 50. cara Kammua
(781-806).

Image and video hosting by TinyPic

1167. February 11. Taira Kiyomori is named Grand Minister of State
(dajodaijin) and rules jointly with Go-Shirakawa.

Image and video hosting by TinyPic

1167. g. veljača-svibanj 11., Taira Kiyomori bio je dajodaijin 100 dana nakon čega je
dao ostavku vjerujući da ga manipulira bivši car Go-Shirakawa.

1167-1168. g. događaji.
vidi, 33. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1168. godina

vidi, 34. epizoda taiga dtameTaira kiyomori (2012)


Image and video hosting by TinyPic


gore & dolje, 50. rođendan Taire Kiyomorija 1168. godine, prikazan u taiga drami Taira no Kiyomori (2012)

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Kenichi Matsuyama kao Taira Kiyomori u istoimenoj 51. taiga drami iz 2012. godine

Image and video hosting by TinyPic

1168. ljeto Myoan Eisai (Yozai) budistički redovnik otputovao
je u Kinu. Taira Kiyomori dao je obnoviti Itsukushima hram preko
puta Hiroshime / Taira Kiyomori orders the Itskushima Shrine rebuilt.

vidi, Japanese History, str. 172; Totman, str. 87;


Image and video hosting by TinyPic

gore, najveća torii vrata u Japanu, Itsukushima, Miyajima, preko puta Hiroshime;
Image and video hosting by TinyPic

1168-1180. Vladao 80. car Takakura (1161-1181).

Posljednji kampaku za njegove vladavine bio je Konoe Motomichi 1179. i
1180. godine. Takakura je bio sin 77. cara Go-Shirakawe i Taira no Shigeko,
mlađe sestre Taira no Tokiko žene Taire Kiyomorija.

Image and video hosting by TinyPic

gore, Riko Narumi kao Taira no Shigeko, majka cara Takakure

vidi, za godinu 1168. godinu - 35. epizoda taiga drame Taira Kiymori (2012)1168-1169. g. događaji.
vidi, 36. epizoda taiga drame Taira Kiymori (2012)1169. Prva godina razdoblja Kao / First year of Kaô.Image and video hosting by TinyPic

gore & dolje, 1169. godina, sinovi Taire Shigemorija, Taira no Koremori (1160–1184) & Taira no Sukemori (1158-1185)

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira Shigemori (1138-1179) sin Taire Kiyomorija (118-1181)

1170. Minamoto Tametomo počinio je samoubojstvo / Minamoto Tametomo commits suicide.

Image and video hosting by TinyPic

gore, incident na mostu 1170. godine

Image and video hosting by TinyPic

gore, članovi Fujiwara klana u carskoj palači u strahu od jačanja Kiyomorijeva sve većeg utjecaja

Image and video hosting by TinyPic

gore, Kamuro na ulicama kyota 1170. godine; scena iz taiga drame Taira no Kiyomori

Image and video hosting by TinyPic

gore, Fumi Nikaido kao Taira Tokuko (1155–1213) kćer Taire Kiyomorija & Tokiko

vidi, za godinu 1170. - 37. epizoda taiga drame Taira Kiymori (2012)
- 19:18 - Komentari (0) - Isprintaj - #