nihon no rekishi, japanska povijest

ponedjeljak, 15.02.2016.

1170-1171. događaji.
vidi, 38. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1171. Prva godina razdoblja Shoan / First year of Shôan

vidi, za 1171. g.,
04. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

05. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

06. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

07. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

08. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

vidi, za godine, 1171-1174.

09. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

1172. g. događaji.
vidi, 39. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1174-1175. ili 1176. g. događaji.
vidi, 10. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

1174-1176. g. događaji.
vidi, 40. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1175. Početak razdoblja Angen. Honen Shonin osnovao budističku školu
Jodo (Čista zemlja).

1175. First year of Angen

1176-1177. g. događaji.
vidi,
41. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

vidi, 11. epizoda taiga drame Yoshistune (2005)
drama cool
you tube

1177. First year of Jishô

1177. g. Veliki požari u prijestolnici. Stradala je trećina grada.
Tisuće ljudi su stradale. Glad u zemlji. Početak razdoblja Jisho.
Nekoliko Fujiwara odlučilo je ubiti Tairu Kiyomorija, ali on je
prozreo njihovu namjeru i pogubio svih kojih se mogao domoći,
uključujući i budističke redovnike koji su sudjelovali u uroti, koja je
poznata kao urota Shishigatani.

vidi, za 1177. g. - 42. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

12. epizoda taiga drame Yoshistune (1177-1179/1180)
drama cool
you tube

1177-1178. g. događaji.
vidi, 43. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1178. g. Carica Tokuko ili Kenreimon-in, koja je bila kći Taire no Kiyomorija,
caru Takakuri, koji je i sam po majčinoj strani bio Taira, rodila je dječaka koji
će dvije godine kasnije postati car Antoku. Taira no Kiyomori u to je vrijeme
živio u palači Rokuhara u Kyotu.

vidi, Totman, str. 87.

1179. g. Umro je Taira Shigemori (u rujnu), Kiyomori i Go-Shishirakawa
su se u prosincu posvađali. Fujiwara Motomichi postao je kancelar
(do 1183).

September Taira Shigemori dies. December Taira Kiyomori and
Go-Shirakawa clash, and the latter is placed under house-arrest.

vidi, za 1179. g. - 44. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1180. g. siječanj-ožujak, Nakon što je Takakura abdicirao i otišao u mirovinu,
postavio je svog dvogodišnjeg sina Antokua za cara. Kiyomori zatočio
umirovljenog 77. cara Go-Shirakawu.

Image and video hosting by TinyPic

1180-1183. g. Vladao 81. car Antoku (1178-1185). Sessho je bio Konoe
Motomichi od 1180. do 1183., a 1183. i 1184. Fujiwara Moroie (1172-1238).
Drugi izvori govore da je sessho 1183. i 1184. bio Matsudono Shika.
Od 1184. do 1186.godine sessho je bio Konoe Motomichi.

vidi za titule sessho & kampaku
category,wikipedia i wikipedia,popis sesshu i kampaku-a

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo carske obitelji od 81. maloljetnog cara Antokua

vidi, za 1180. godinu do travnja, 45. epizoda taiga drame Taira Kiyomori (2012)

1180. svibanj, Carević Mochihito (1151-1180), (koji se isto zvao Takakura
kao i car Takakura je slučajnost), mlađi sin cara Go-Shirakawe, bio je ogorčen
jer je smatrao da mu je Taira no Kiyomori oduzeo prijestolje. Stoga se pridružio
uroti protiv klana Taira. Careviću se pridružio Minamoto no Yoritomo
(1147-1199), koji je živio u progonstvu na poluotoku Izu i Minamoto Yoshinaka
(1154-1184). Yoritomo je bio poglavar obitelji Seiwa Genji, najvažnijeg ogranka
loze Minamoto koja je tvrdila da potječe od 56. cara Seiwe (858-880).
Gempei rat je počeo.

vidi, Totman, str. 87, 88;
- 16:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #