nihon no rekishi, japanska povijest

petak, 15.06.2018.

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

850-858. g. Vladao 55. car Montoku (837-858).

851. g. Prva godina razdoblja Ninju. / First year of Ninju.

854. g. Prva godina razdoblja Saiko. / First year of Saikô.

857. g. Prva godina razdoblja Tennan. / First year of Tennan

858-872. g. Fujiwara Yoshifusa (804-872) postao je prvi regent (sessho) u japanskoj
povijesti. Kao regent bio je skrbnik maloljetnog 56. cara Seiwe , svojeg unuka
(postao punoljetan 868). Prije je regent cara-djeteta bio netko od članova carske
obitelji. Sada se situacija promjenila. Yoshifusa je dosegnuo položaj zahvaljujući
svojoj obitelji koja je bila samo jedna od grana obitelji Fujiwara, poznata kao Hokke ili
Sjeverna kuća. Bili su vrlo bogata i utjecajna kuća.

Fujiwara Yoshifusa (804-872) becomes the first Fujiwara regent (acting as a
guardian to the child-emperor Seiwa).

vidi, Totman, str. 83;

Image and video hosting by TinyPic

gore, Fujiwara Yoshifusa

Yoshifusa was married to Minamoto no Kiyohime, daughter of Emperor Saga.
They had only one daughter Akirakeiko / Meishi (829-899), consort of Emperor Montoku

Yoshifusa adopted his brother Nagara's third son Mototsune (836-891) -
Daijo Daijin and Kampaku.

Yoshifusa is referred to as Chujin Ko (posthumous title was Daijo Daijin).

izvor, wikipedia (vidi)

Image and video hosting by TinyPic

858-876. g. Vladao 56.car Seiwa (ili Sehua, 850-880). Bio je sin cara Montokua i
otac dvojice sinova od kojih će jedan postati idući car. To je bio Yozei (u. 949).
Drugi sin, Sadazumi (u. 916) nije postao car, ali od njega potječu neke od
najpoznatijih japanskih obitelji, kao što su Minamoto, Ashikaga, Takeda i
Tokugawa.


859. g. Prva godina razdoblja Jogan / First year of Jôgan

866. g. Fujiwara no Yoshifusa ustoličio sam sebe kao regenta.

vidi, Japanese History, str. 170.

Image and video hosting by TinyPic

872-880. g. Fujiwara Mototsune postao je drugi regent u povijesti. Kao regent
(sessho) nastavio je nadzirati carske odluke i druge spise i kad je car postao
punoljetan. Zbog toga je dobio nezakoniti naslov kampaku, koji od tada označava
skrbnika odraslog cara. Iduća dva stoljeća njegovi nasljednici, pod imenom
Sekkanke (kuće sessho i kampaku), upravljali su poslovima na dvoru. Po
kronološkoj tablici careva, tadašnji 56. car Seiwa bio je punoljetan (imao je 22
godine) i vladao je do 876.g. U periodu od 877. do 880. na vlasti će biti 57.car
Yozei (punoljetan 886.). Iz toga proizlazi da je Mototsune od 872. do 876. god.
bio kampaku Seiwi, a od 877. do 880. sessho Yozeiju.

vidi, Totman, str. 83; interplet.

877. g. First year of Genkei.

Image and video hosting by TinyPic

877-884. g. Vladao 57. car Yozei (868-949). Naslijedio oca Seiwu, 56.cara.
Razdoblje Genkei.


Image and video hosting by TinyPic

880. g. Umro je 56. car Seiwa. Od njegovih šest sinova proizići će obitelj Minamoto
(Genji), Ashikaga, Takeda i Tokugawa.

Emperor Seiwa dies; his six sons each create a different branch of the new
Minamoto (Genji) family

Image and video hosting by TinyPic

gore, povezanost 56. cara Seiwe i nekoliko vodećih klanova Muromachi
razdoblja, Tokugawa, Ashikaga, Imagawa, Takeda, Akechi.

880-890. g. Kanpaku (kancelar) postao je (sessho) Fujiwara Mototsune
(836-891). Mototsune bi trebao biti u ovom razdoblju od 880.do 884.
sessho 57. caru Yozeiju (punoljetan 886.), od 884. do 887. kampaku,
58.caru Koku, i od 887. do 890. kamapaku 59. caru Udi.

Image and video hosting by TinyPic

884-887. g. Vladao 58. car Koko (ili Toho, 830-887). Bio je brat 55. cara Montokua i
otac slijedećeg cara Ude. Razdoblje Ninna.

884. g. Fujiwara Motosune (836-891) becomes regent to the Emperor Koko

884. g. Započeto kompletiranje Kokinshu (pjesme starih i modernih vremena),
zbirka 1.111 pjesama i ustanovljena je pjesnička forma tanka kao standardna
forma klasičnog Japana.

885. g. First year of Ninna.

Image and video hosting by TinyPic

887-897. g. Vladao 59. car Uda (867-931). Također će ga naslijediti sin Daigo.
Imao je još jednog sina koji neće postati car. Bio je to Atsuzane.

889. g. Prva godina razdoblja Kampyo / First year of Kampyô.

Image and video hosting by TinyPic

Ustanovljen je službeno klan Taira od Taire Takamochija (Takamochi ili Takamochio
(839-911, vidi gore) praunuka 50. cara Kanmua (živio, 737-806; vladao, 781-806),
osnivača grada Kyota.

Image and video hosting by TinyPic

gore, obiteljsko stablo klana Taira

Image and video hosting by TinyPic

gore, Taira mon

Prvi iz Taira klana Takamochi imao je 4 sina, Yoshishigea (od kojeg je nastao klan
Miura, koji je bio u sukobu s klanom Hojo, a blizak klanu Minamoto), Yoshibumija (od
kojeg je nastao klan Chiba), Yoshimochija (koji je imao sina Masakadoa (903-940) o
kojem će biti riječi nešto kasnije) i Kuniku (koji je imao sina Sadamorija (9??-989)
koji će se sukobiti sa Masakadoom godine 940. g). Klan Taira bio je poznat i kao klan
Heike.


Image and video hosting by TinyPic

894-961. g. živio je Minamoto no Tsunemoto. Začetnik Seiwa Genji grane klana
Minamoto. Bio je sin Sadazumi-shinnMa (Princ Sadazumi) i unuk 56. japanskog cara
cara Seiwe (živio, 850-881; vladao, 858-876). Majka Minamoto no Tsunetomoa bila je
Minamoto no Harako, kćer Minamoto no Yoshiarija ( 845-897) službenika sa carskog
dvora & osnivača Takeda škole streličarstva (Yabusame). Minamoto Yoshiari bio je sin
55. cara Montokua (živio, 827-858; vladao, 850-858).

Sudjelovao u sukobima na carskoj strani protiv Taire no Masakadoa & Fujiware no
Sumitomoa, 940. godine.

Image and video hosting by TinyPic

897-930. g. Vladao 60.car Daigo (885-903). Imao je tri sina, od kojih će dvojica
postati carevi. To su 61.car Suzaku i 62. car Murakami. Takaaki nije postao car.

vidi, Totman, str. 77.

898. g. First year of Shôtai.

900. g. Japan ima oko 5 i pol mil. st. Razdoblje Shotai.
Image and video hosting by TinyPic

901. g. Prva godina razdoblja Engi.

First year of Engi

905. g. Dovršen Kokinshu .

Image and video hosting by TinyPic

The Kokinshu (Poems Ancient and Modern), a compilation of 1,111 poems, is
completed and establishes tanka as the standard form of classical Japanese poetry.

vidi, internet; Japanese History, str. 170;

Image and video hosting by TinyPic

912-997. g. živio je Minamoto no Mitsunaka. Bio je sin Minamoto no Tsunemotoa.
Samuraj i dvorski službenik Seiwa Genji Minamoto linije. Služio je Fujiwara regente
(sessho & kampaku) od Fujiware no Morotade (968). Zahvaljujući dobrim odnosima
sa klanom Fujiwara Mitsunaka je postao jedan od najutjecajnijih i najbogatijih plemića
na carskom dvoru.

vidi, wikipedia

918. g. Miyoshi Kiyotsura dies.

920-969. g. živio je Fujiwara no Morotada .

923. g. Prva godina razdoblja Encho. / First year of Enchô.
- 17:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #