25

petak

ožujak

2011

Što Japanci mogu u 6 dana…BEFORE:AFTER:Autocesta Veliki Kanto kod mjesta Naka, sjeveroistočni Japan.

Uništena u potresu 11. ožujka. Obnovljena u roku od 6 (slovom i brojem: šest) dana, od 17.-23. ožujka. Iste večeri kad je dovršena, puštena je u promet.

I vidje Bog da je dobro.


Tags: Japan, potres, tsunami, cestogradnja, banzai, banzai, banzai.

<< Arhiva >>