bartimej croata

12.04.2018., četvrtak


ISTANBULSKA KONVENCIJA U SVJETLU BIBLIJE
U Bibliji se spominju sodomija, homoseksualizam, ali i tranvestitstvo opisano u sljedećem citatu: Pnz 22,5 - Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.
Ovaj citat pokazuje kako Bog gleda na tranvestite, a preko njih i na sve ostale tkz. rodne identitete. Svi oni koji podrže Istanbulsku konvenciju (IK) sa Interpretativnom izjavom (IZ) bit će odvratni Bogu (ne idu zlo IK, i dobro IZ zajedno). Oni svojevoljno griješe nakon što su saznali istinu o IK.
Hebr 10,31 Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,27nego strašno iščekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike. 28Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka. 29Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi? 30Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja ću je vratiti; i još: Sudit će Gospodin svome puku. 31Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Ova gornja rečenica- nema više žrtve za grijehe znači -nema više Mise za Plenkovića i saborske zastupnike koji budu za ratifikaciju IK. Mogu oni ići na Misu, ali će im to biti uračunato kao 27strašno iščekivanje suda i bijesa ognja.
Na prvoj stranici u Bibliji piše da je Bog stvorio muško i žensko. Ne piše da je stvorio i interseksualce i poznatih stotinjak izmišljenih tkz. spolnih orjentacija i rodnih identiteta. Sirah 38,15 piše: „Tko griješi pred Stvoriteljem svojim, nek' padne u ruke liječničke.“ Iz cijele Biblije se vidi da je bol i bolest velikim dijelom materijalizacija grijeha. Otud mogućnost aberacija (abnormalnosti) na svim organima u tijelu pa i na seksualnom području. Ne mogu se aberacije proglašavati zdravljem, dakle, ispravno je reći za aberacije vezane za spol i rod–deficit muškosti ili deficit ženskosti- ili deficit muževnosti ili deficit ženstvenosti.

ZAŠTO JE DANAŠNJA RODNA TEORIJA ZAPRAVO RODNA IDEOLOGIJA

Samo nastojanje za zdravljem čini čovjeka zdravijim. A genderisti hoće djeci objašnjavati da je rod fluidan i da nije vezan za spol što će djecu zbunjivati i moralno kvariti i zdravlje im upropaštavati. Ne radi se o tome u IK da djeca uče o “nestereotipnim” rodnim ulogama, nego ideolozi hoće da djeca oblikuju svoj život prema onome što su naučili. Rodna teorija odmakom od istine i znanosti postaje rodna ideologija. Nametanjem kroz obrazovni sustav i državne zakone, koji diskriminiraju sve koji drukčije misle, rodna ideologija postaje novi totalitarizam koji će se u primjeni pokazati gorim od komunizma jer udara u same temelje ljudske prirode.
Jedno od ljudskih prava je pravo roditelja da bira kako će se odgajati njegovo dijete. Ministrica Divjak i njena pomoćnica Lidija Kralj i bez IK nastoje institucionalizirati pedofiliju u školama o čemu je konferenciju za medije ispred zgrade Vlade 05.04. 2018. organizirala građanska inicijativa- Roditelji protiv institucionaliziranja pedofilije. Roditelji traže da se iz literature koju će djeca čitati izbace pedofilski sadržaji i da se pedofili strože kažnjavaju na sudovima. Dakle, Premijer je za ministricu izabrao osobu koja promovira pedofiliju u školskoj lektiri. Sad se čeka usvajanje IK pa da moralne ništice iz HNSa mogu pojačati gender propagandu. Toliko o smiješnoj raspravi o Interpretativnoj izjavi. Dakle, dok se raspravlja o IK, ta konvencija se već unaprijed implementirala i planira se pojačano implementirati kroz kurikul.
FINANCIRANJE GENDERIZMA
Genderizam je gori od fašizma. Jer pravi cilj genderizma su djeca. Cilj je pederizirati i pedofilizarati čovječanstvo.
Udruga ILGA koja je sudjelovala u pisanju IK je imala u svom sastavu i NAMBLA (izvor Wikipedija) udrugu koja je tražila legalizaciju pedofilije, ali im to nije uspjelo, pa je ILGA izgubila status u UNu 1993, odnosno bili su suspendirani. Clinton je potpisao zakon 1994. kojim je postignuto da niti jedna agencija UNa ne odobrava službeni status 'grupa' čiji je cilj promicanje pedofilije. Dotad je UN odobravao ILGA-i 119 000 000 $. ILGA se uspjela opet prikačiti na status i proračun UNa 2006 god. ILGA preko IK ide sofisticiranijim metodama, u čemu su im vjerojatno pomogli neki biskupi i kardinali iz Njemačke koji otvoreno zagovaraju homobrak. Tu se ističe kardinal Walter Kasper i kardinal Marx. Kasper ignorira pravdu i predvodi izdajničku progresivističku struju u crkvi. Četiri najvažnija atributa Božjeg kraljevstva su: pravda, mir, radost i ljubav a on kaže da je pravda nešto hladno. Za Kasperom je krenulo pola njemačke crkve. Oni su Jude iz Keriota. Oni inspiriraju Plenkovića i zato premijer kaže da je IK duboko kršćanska. To je vjerojatno pročitao u njemačkom tisku. Dakle, pola njemačkih kardinala i biskupa su progresivisti, i neki od njih su vjerojatno sudjelovali u pisanju IK. Prepoznajem njihov 'rukopis'.
Evo gđe i gdo saborski zastupnici koje su naše udruge članice ILGA-e i koga ćete vi financirati iz proračuna:
• Proširenje zajedničke zone spolova i medijske kulture
• Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina
• Lezbijska grupa Kontra
• Lezbijska organizacija Rijeka - LORI
• Udruga Rispet - LGBT Split
• Trans Aid - Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, internih i rodnih varijanti
• Ženska soba - Centar za seksualna prava
• Zagreb Pride
Djeca u Hrvatskoj su nam na rubu gladi, umirovljenici su već mnogi pomrli od gladi. 100 000 umirovljenika prima mirovinu ispod 500, 00 kn, a Premijer hoće financirati ove udruge. Mi smo kao narod već prokleti radi 40 000 ubijene djece u abortusima godišnje, kako li ćemo tek biti prokleti kad budemo plaćali ove bezbožne udruge po besramno drskom premijeru Plenkoviću. Katolici rađaju djecu koja će ovim bezbožnicima zarađivati mirovine!
Vratit ću se na pitanje pedofilije, jer je ova ILGA imala u sastavu NAMBLAu, i vjerojatno je još ima, ali prikriveno na način da su neki članovi NAMBLAe sada članovi ILGAe.

ZAŠTO JE PEDOFILIJA POGUBNA ZA DJECU

Isus sljedećim citatom iz evanđelja upozorava da se djecu ne smije navoditi na grijeh. Mt 18,6 »Onomu, naprotiv, tko bi naveo na grijeh jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku.«
7»Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan.
Jao pedofilima, ali i jao onima koji ih podržavaju, ministrici Divjak i saborskim zastupnicima jer po njima dolaze sablazni kroz podršku IK. Dubina morska u citatu označava dubinu pakla. Navešću nekoliko grijeha koji su najgori i zovu se grijesi koji vapiju u nebo za osvetom. Vapiju za Božjom intervencijom. „U nebo vapijućim grijesima” biblijska tradicija naziva neke osobito teške grijehe u kojima se vrijeđa dostojanstvo čovjeka. Kazekizam Katoličke Crkve o tome kaže sljedeće: (1867) “Katehetska tradicija podsjeća da postoje također "u nebo vapijući grijesi".U nebo vapiju: krv Abelova (ubojstvo, abortus); sodomski grijeh(seks sa životinjama, homoseksualizam i GENDERIZAM); jauk potlačenog naroda u Egiptu (jauk potlačenih naroda); jauk stranca, udovice i sirote; nepravda prema zaposlenom radniku.” (u zagradama su moje opaske).
Tko ovo čini teško se može i pokajati, a ako se i uspije pokajati ide jako dugo u čistilište koje je zapravo vremenski ograničen pakao. Ljudi misle da Bog nije i Pravda jer trenutno u Crkvi vlada 'teror' milosrđa, koji je skoro isključio pravdu i nauku o paklu kod propovjedanja Riječi pa se ljudi zavaravaju misleći kako će se lako spasiti kao što to misle i saborski zastupnici.
Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga.“ (Mt 18,10) Matej ovo kaže da naglasi koliko su djeca u stalnom Božjem vidnom polju. I koji to svećenik ili učitelj smije zanemariti. I koji to pedofil koji je realizirao svoju sklonost smije biti na slobodi. Naime očita je težina njihovog grijeha iz one riječi – da ga utope u dnu mora- (usp. Mt 18,6).

Ako analiziramo Pavlov tekst iz Rim 1,18-32 vidimo da sklonost homoseksualizmu dolazi prvenstveno sa razine duše čovjekove, zahvaćene tamom iz vlastitog duha koji je bezbožan i bezuman. Slična je geneza nastanka i pedofilije, s tim da pedofil u svom djetinjstvu nije imao emocionalni razvoj i rast. Um , odnosno, misli pedofila su izložene nagovaranju Sotone da se nanese nekom djetetu zlo, u vidu silovanja (ili nekog lakšeg oblika toga zločina), a istovremeno Sotona time pojačava požudu pedofila.
Djeca su ta koja u svom srcu još uvijek nose Raj, obzirom na malu vremensku udaljenost od onog trenutka kad im je duša ugledala Lice Božje u momentu svoga stvaranja. To je razlog zašto je djetinjstvo najradosnije razdoblje čovjekovog života.

Zato je pedofilija strašan grijeh. Nevino dijete odjednom doživi ‘istjerivanje iz Raja’ svoje nevinosti. Opasan je, također, i blaži oblik sablažnjavanja djece preranom seksualizacijom kroz nastavu u školi, a osobito težak grijeh bi bio nagovarati djecu na protuprirodno ponašanje što je očito da se to hoće postići kroz IK, odnosno to se već u mnogim državama događa gdje je IK ratificirana u parlamentima.

Zajedničko homoseksualizmu i pedofiliji je stanje čovjekovog duha koji je u pobuni protiv Boga. Homoseksualizam je na neki način odraz pada anđela, a pedofilija je odraz i pada anđela i pada praroditelja. Pedofil se kao Sotona uvlači u dječji 'raj' i tu zapravo dijete doživi takvu traumu, koja je gora od traume koju su doživjeli Adam i Eva kod izbacivanja iz Raja. Svu svoju sotonsku tamu i prljavštinu pedofil inicira djetetu, a da toga zločina najčešće nije svjestan.

Razloge zbog kojih je pedofilija opisana u evanđeljima na ovako 'skriven' način, treba tražiti u činjenici da je ljepši život bez spoznaje da postoji tako nešto abnormalno kao što je seksualna sklonost prema djeci. Ipak smatram da je tekst iz Mt 18,10 trebao ući u Katekizam kao prvenstveno opis pedofilije. Zamislite, evanđelja su ublaženim diskursom skrivala od odraslih postojanje pedofilije, a ministrica Divjak i njena zamjenica Kralj hoće djeci nametnuti slušanje ekplicitnih pedofilskih scena iz tkz. književnosti. Neopisiva glupost, a moguće i nešto gore od toga. U svakom slučaju nametanje pedofilije u školski sustav je kazneno djelo.
Iako su pedofilija i ubojstvo grijesi koji vapiju u nebo, pedofilija je gora od abortusa s pozicije žrtve, jer je svako abortirano djete spašeno, a djeca koja su bila izložena pedofiliji često postaju i sama pedofili čime gotovo sigurno riskiraju vječni život i spasenje.
S pozicije zločinca i zločinke i pedofilija i abortus garantiraju zločincima odlazak na dno pakla. Ili u dugotrajno čistilište ako se iskreno pokaju i ispovjede

O PAKLU

Govori Isus: (Mt 10, 28–31)
»A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. 5Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!

O paklu imate u Mt 3,12; 5,22; 5,29 i sl. 13,42-50, 18,9, 23,15-33 Mk 9,43 i sl. Lk 13,28 2 Sol 1,9; Rim 2,9; Fil 3,19; Iv 2,19; 8,24; 10, 28 Otk 21,8 2Pt 2,17 Jud 10,28.
1 Kor 3, 10-17
10Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje. 11Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. 12Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom – 13svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati. 14Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao. 15Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj.
16Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. 17Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Prvi dio teksta od 10-16 odnosi se na čistilište, a redak 17 odnosi se na pakao. Da bih r.17 objasnio poslužit ću se pravoslavnim teološkim pojmom Božanskih energija.
Ako mi u sebi nemamo Božanske energije tj. Božjeg svjetla, ako nemamo Duha Božjega, onda smo u teškom problemu. Isus je svjetlo, nestvoreno i sveprožimajuće i kad osoba dođe na prvom sudu, ili posljednjem sudu u zonu toga svjetla onda će pobjeći od toga svjetla ako nema nimalo Kristovog svjetla u njegovoj duši. I to se zove –otići u pakao-. Čovjek neće podnijeti svjetlo Božansko, bit će mu kao da je u pustinji usred bijela dana bez suncobrana i bez vode (moje opservacije).
To znači ono kad nadbiskup Želimir Puljić kaže- sami se isključuju iz Crkve oni koji glasuju za IK.
To se događa duhovnim automatizmom, i nije u pravu sociolog religije Ivan Markešić kad kritizira nadbiskupa. Markešić je ovom izjavom sam sebe isključio iz crkve.

IK JE PROTUVJERSKA I PROTUPRIRODNA

Interpretavna izjava Vlade uz IK i deklasificirani dokument Vijeća Europe.
Interpretativna izjava neće imati nikakvu pravnu težinu jer GREVIO ima prednost u interpretaciji IK. Plenkovićeva priča u vezi ove teme je priča za decu i gluplju omladinu, kako srbijanci kažu. Da je napisana nekakva- Isključujuća izjava- to bi imalo smisla. EU komisija ovako rezonira: Pišite vi interpretativne izjave, čak ćemo vam i mi u tome pomoći našim izjavama (deklasificirani dokument VE), ali mi ćemo provoditi ideologiju genderizma sistemom korak po korak, jer nam je to na samom vrhu političkih prioriteta, obzirom da smo mi masoni protiv kršćanstva, a najviše mrzimo Katoličku crkvu jer nam ona smeta da uništimo obitelj i porobimo svijet. Kroz ovo stoljeće ćemo nametnuti pedofiliju i incest u obiteljima, kako se to već nastoji u sjevernim zemljama europskog kontinenta, npr. Norveškoj,Finskoj i Švedskoj gdje je roditeljima, najčešće radi izmišljenih benignih razloga, uzeto na silu tisuće djece. I gdje djeca bivaju i ubijana u orgijama i onda se to prijavi kao samoubojstvo djeteta. To šta se događa u Kanadi opisala je u- Bujici- gđa Ruža Tomašić. Ako siluješ ovcu ne možeš biti kažnjen za sodomiju ako napišeš u 'papire' da si ovan. Jedan se razvedeni muškarac prijavio da je djevojčica od 8 god. i ušao u neku nastranu obitelj u kojoj je kći od 7 god. htjela imati sestru. Kći je međutim izjavila da želi mlađu sestricu pa je razvedeni muškarac, prikriveni pedofil, morao mijenjati u 'papirima' da ima 6 god. Eto plodova IK. I druge države koje su ratificirale IK idu u smjeru Kanade koja je svojim zakonima postala totalitarno društvo.
Isus kaže (Mt 7, 20) -Prema plodovima ćete ih prepoznati-. Prepoznajemo IK, prema njenim plodovima, ako smo već toliko neinteligentni da je ne možemo odmah prepoznati. Ljevičari i 'čipirani' HDZeovci i nakon svih informacija o genderizmu ne mogu shvatiti da je IK udarna igla strategije Novog svjetskog poretka na čije će čelo uskoro zasjesti Antikrist.
Genderizam je formalno započeo 1919 god. u osobi dr. Magnusa Hirschfelda koji je osnovao Institut za seksualnu znanost (seksologija) u Berlinu. Zanimljivo je da je Berlin tih godina bio i sjedište Komunističke partije Njemačke. Naravno Berlin je bio i sjedište Hitlerove Nacional socijalističke stranke. A sad je Berlin centar europskog genderizma, najgluplje i najopasnije ideologije u povijesti čovječanstva. I sad se mi Hrvati trebamo ponositi što smo europljani. Europa i cijeli duhovno truli zapadni svijet smrdi do neba.
Kakva god bila Rusija, ona je jedina brana nadiranju genderističke ideologije, koja će po broju žrtava nadmašiti i fašizam i nacizam i komunizam, jer je to ideologija koja duhovno kvari ljude koji radi tog svog stanja idu u pakao kad umru.
Prorok Ezekijel (18,32) piše „Ja ne želim smrti nikoga koji umre- riječ je Jahve Gospoda.- Obratite se dakle i živite“.

DUHOVNI PROFIL SABORSKIH ZASTUPNIKA ATEISTA

Saborski zastupnici ateisti nisu isključeni iz ove odlučujuće svjetonazorske borbe za zdravlje nacije. Da bih to objasnio citirat ću Pavla iz njegove poslanice Rimljanima 2, 12-16:
Uistinu, koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni. 13Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani. 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane. 16To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

Iz ovog teksta se vidi da u ovako jakim svjetonazorskim pitanjima ateisti nisu isključeni od odgovornosti kako će glasovati o IK. Oni su jednako dužni glasovati protiv, kao i kršćani. U njihovu savjest Bog je upisao prirodni zakon u koji spada i zakon evolucije i s tim vezano –borbu za opstanak vrste- . Ako glasuju za IK pljunut će na Darvinov grob i na svoju savjest. Ako su odlučili glasovati za, onda već sada duboko u svom srcu osjećaju neku nelagodu, koja je glas njihove savjesti i upozorenje da nisu donijeli dobru odluku. Ako misle izbjeći osuđujući Sud Božji i vječnu osudu duše neka promjene odluku i glasuju protiv IK. To će im se ubrojati u pravednost i pokriti mnoge grijehe. A pokazat će i da su suverenisti.

DUHOVNI PROFIL SABORSKIH ZASTUPNIKA KRŠĆANA

Da bih predočio svu složenost duhovnog profila saborskih zastupnika kršćana koji su u većini farizeji, citirat ću jednu Isusovu poruku koju je dao jednoj vidjelici u jeku 2. svjetskog rata.
Već sam to bio rekao, da je za postići pravi mir, a ne samo predah u ratu, potrebno da prestanete bludničiti sa Sotonom. Rekoh to kroz usta mojih svetaca, a učinih da vam to rekne i moja Mati. Već desetljećima Ja to opetujem, a desetljećima vi u tome ustrajete. U ovim posljednjim vremenima to vam govorim hitnim porukama. Ali vi se niste promjenili. Naprotiv, bludničenje sa Sotonom postalo je vaš stil života.
Sve ste pretpostavili Bogu. I taj Bog kojeg zazivate u času straha za vas je Biće tako daleko, nepoznato, kojeg kad biste bili dosljedni, ne biste trebali čak više ni zazivati ni psovati, toliko ste se udaljili od Njega. Pa i vaša zazivanja već su psovke, jer ga zovete s usnicama prljavim od nečistoće, jer ga zazivate dok ste još sjedinjeni sa Sotonom, jer se usuđujete miješati njegovo sveto Ime s vašim zločinačkim planovima. Mir je obećan ljudima dobre volje. Krist je došao da donese Mir. Ali ako vi izgonite Krista, i ako vaša volja nije dobra, kako možete imati mir? Imate samo predahe. Ali oni su samo pauze između jednog i drugog krvoprolića, da se dade vašim duhovima prodanima Sotoni da naučite od njega nove nauke smrti i nova oružja uništenja.
Smrt dušama i smrt tjelesima. Uništenje duhova i uništenje stvari. Vaš rast u Sotoni je potresno zamjetljiv. Uskoro ćete doseći punu dob u kojoj vas on neće imati više što naučiti, i tada će pakao moći roditi svoga sina: ANTIKRISTA, jer će vremena biti zrela i ljudi će zaslužiti da upoznaju užas koji predhodi završetku.(I QUADERNIdel1943,s.417)

Glasujući za IK saborski zastupnici će imati rast u Sotoni. IK i dekonstrukcija spolnog identiteta muškarca i žene koje IK u sebi sadrži je vjerojatno završna pouka ljudima od strane Sotone. Došli ste zajedno sa bjelosvjetskim lupežima i masonima do prve stranice Biblije i rugate se Bogu. Do prve stranice gdje piše –i stvori Bog muško i žensko-. Dalje od prve stranice se ne može. Vi ste sjedinjeni sa Sotonom i iako vas on sad ne uznemirava budite uvjereni da će vas 'cipelariti' i 'proždirati' cijelu vječnost. To pokazuju ponašanja onih koji su na 'sliku' Sotone kao Staljina, Tita i ostalih koji su redom mučili i poubijali svoje suradnike, a neki i svoje žene. Oni su učenici Sotone. -Ne diram te sad dok radiš za mene, ali ću te poslije 'ubijati'.- Tako će Sotona postupiti i sa masonima koje sad ostavlja na miru jer masoni rade za njegovo kraljevstvo, ali kad budu osuđeni Sotona će ih mučiti cijelu vječnost. Zato su svi masoni pozvani da se obrate evanđelju Isusa Krista. Neki su se već i obratili i napisali knjige o pogubnosti masonske 'religije'.
Mnogi saborski zastupnici će glasovanjem za IK 'zaraditi' opsjednuće (ne i posjednuće) najmanje jednog zlog duha. Otvorit će se pakao da 'pripusti' zle duhove u Hrvatski sabor. Tko je god u povijesti bio član neke totalitarne stranke imao je zlog duha. Sotona ima, između ostalih, suradnike u demonima: Molohu (žrtvovanje djece, pedofilija i abortus), Asmodeju (blud) i Mamonu (pohlepa za novcem). Ova trojica sa svojim legijama su 'danas' posebno involvirana u promicanju IK, što znači u ratu protiv Boga.

JE LI POŽELJAN RAZDOR U DRUŠTVU U VEZI IK

Naravno da je poželjan jer kod ovako važnih pitanja nema kompromisa.
Isus kaže: Mt 10, 34 Ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir nego razdor.
Lk 14, 26–27 »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.«

- 22:35 - Komentari (164) - Isprintaj - #

11.04.2018., srijeda


NJONJO SABORSKI ANTIZASTUPNICI
Gledam večeras na HTV drugarice iz HDZ udruge žena- Katarina ko fol Zrinski- kako se nešto pričaju o Istanbulskoj. Sve su nekako ukočene, nekako su pod stresom, moguće radi onih čudnih biskupa koji, vidi ti njih trijezne, ne podupiru konvenciju.

Sastala se i udruga žena iz SDPa -Đina Lolobriđida-. one su nekako vesele, jer će ih konvencija štitit od razularenih sdpejaca nesuzdržljivih muževa i ljubavnika.

Sastala se i udruga žena HNSa -Ćićolina- one su nekako,... eno ga zatamnilo ekran pa se ništa nije vidjelo.

Dobio sam uvodni govor od Njonje. Čudno mi započinje obraćanje saborskim antizastupnicima, kaže Njonjo:

Drugovi i udrugarice, danas je poviestni dan za srbe i hrvate i talijane i za njihove žene i đevojke. Danas ćemo usvoit tursku istanbulsku pa više nikad neće nekom drugu pasti napamet da prebije neku svoju udrugaricu. Ne samo da je neće prebit nego je neće ni istuć a bogme ni ubit. Dosta je bilo teških zlostavljanja. Neće se više ponoviti kao ono prije deset godina kad je jedan turčin drug NJ nabio na kolac svoju udrugaricu ženu Š. Toga u Istanbulu a ni u jurop neće više bit. Bit će 8 mart svaki uboga dan. Hrvati će napravit biznis sa crvenim karanfilima. Mi to moramo odmah, dok si reko plenki, počet sadit. Itd..................................................

Nadam se samo da neće Pupi zajapureno reagisat na ono 'u' ispred drugarica, i da neće Glavašević reć da se radi o seksizmu ili čak možda, ne do Bog i o mizoginiji.

PS. bio neki dan rođendan predsjedniku hnsa Vrdoljaku. Pitale ga žene iz hnsa hoće li mu kupit knjigu za rođendan, a on će- Nemojte knjigu, imam jednu kod kuće.-


- 00:36 - Komentari (29) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.