Jezični savjetnik

< lipanj, 2006  
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lipanj 2006 (4)
Svibanj 2006 (1)
Travanj 2006 (2)
Ožujak 2006 (3)
Veljača 2006 (3)
Siječanj 2006 (9)
Prosinac 2005 (5)
Studeni 2005 (5)
Listopad 2005 (2)
Rujan 2005 (5)
Kolovoz 2005 (2)
Srpanj 2005 (3)
Lipanj 2005 (4)
Svibanj 2005 (5)
Travanj 2005 (6)
Ožujak 2005 (4)
Veljača 2005 (5)
Siječanj 2005 (6)
Prosinac 2004 (23)

Pitanja i odgovori

Strpljenja.
Odgovaram kako
stignem - ali uglavnom
odgovaram!

Elektronička pošta

scorpy.zg@gmail.com

Lektoriranje tekstova i knjiga

Na elektroničku adresu možete slati i
poslovne ponude - rijetko odbijam mogućnost
da štogod zaradim. Ovisi o tome koliko sam zauzet.

Cijena po dogovoru - kvaliteta zajamčena.

Jezični savjetnik II
Loading


Nastavak (arhiviran)

Prolog

Iz televizijskog studija

Nije - nego...

Neću i nemam

Postumno ili posthumno?

Navesci

S one strane zakona

Uvjerenje nije rješenje!

Povratno-posvojna zamjenica svoj

Nenaglašeni aorist glagola biti

Sličica o jeziku

Televizija i njeni kriminalci

Lektorska je tuga pregolema...

Poruke i preporuke

Lijepi naši - anglicizmi

Imenice kći i mati

Jezik na javnim stupovima i u reklamama

Hungarizmi

Vokativ

Vokativ (2)

Vokativ (3)

Neubrojiv i neuračunljiv

Pahuljice, padajte...

O genitivu množine

Pohotljivci

Divote administrativnog stila (1)

Divote administrativnog stila (2)

Repovi jedne (stare) rasprave

Skretnica

Je li me tko tražio?

Hiljada i tisuća

Kratice

Arabizmi

Takozvano nepostojano a

Takozvano nepostojano e

Svršetak igre

Sadržaj

Umjesto uvoda

Veznici

Prijedlozi zbog i radi

S ili sa poštovanjem?

Još malo o veznicima

Pošto je samo na tržnici

Muke po prijedlozima (2)

O pisanju zareza ispred veznika

Suprotne rečenice

Prilozi

Točka-zarez

Zašto pišemo podcijeniti i redci

Zadnje ili posljednje vrijeme?

O darovima

Sredstva i "sredstva"

Najoptimalnije rješenje?

Enklitike i proklitike

Enklitike u sintagmama

Dalikanje

Vratimo se veznicima

O vezniku jer

Badnjak koji gori

Sitnice koje jezik znače

Podilaženje

Pisanje pridjeva sveti

O govoru naših vlastodržaca

Sročnost

Brojevne imenice

Bilješka o futuru drugom

Popravci i pripravci

Brojevni pridjevi

O jeziku i standardu općenito

Ju ili je?

Dan materinskoga jezika

Datumi

Utjecati - uticati

Uskrs i Uskršnji otok

Vezani leksički morfemi

Londonski Chelsea priželjkuje nogometni finale

Pljuvanje po tradiciji (2)

Promidžba

Uh, taj genitiv!

Zalihe

Kada nema sibilarizacije?

Tuđice

Slijedeći sljedećeg

Tko je kome ukrao jezik?

Još malo o sročnosti

Radi se, radi - punom parom!

Neplaćena reklama

U internetskoj džungli

O križu i oko njega

O regionalizmima i priglupnicama

O imenima i crticama

Oštrina

Zrnce za razgovor uz kavu

Muke po klasičarima (1): Alternativa

Muke po klasičarima (2): Skripta

Ima među nama, brate, lektora...

Muke po klasičarima (3): Sintagme

Predah drugi - informatičari

Muke po klasičarima (4): Naglasci

Malo interakcije

Strana imena (1): Germanski jezici

Strana imena (2): Romanski jezici

O pridjevima (1)

O pridjevima (2)

O pridjevima (3)

Upravni govor i citati

Turcizmi i drugi -izmi

Put i putovi

Živo i neživo

Brojevi i brojke

O nuli i ništici

Sažetak

Gdje, kamo, kuda...

Apozicija

Neću!

Kritičarima...

Ocjene i procjene

Pleonazmi

Posvojni pridjevi na -ski, -ški i -čki

O Petru i jajima

Negacije

Ekonomija i gramatika

Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

Takozvani prijeglas

DNA i DNK

Veliki brojevi

Mocijska tvorba

Opet o Uskrsu...

Zasuti - zaspati

Buda i budizam

O refleksu jata

Glagoli drijeti i mrijeti

Obavijest korisnicima

Literatura

25.06.2006., nedjelja

Literatura


Budući da na kraju svakoga sličnog djela stoji popis literature, evo hrvatske stogodišnje savjetničke tradicije. Ako naletite na neku knjigu s popisa, barem je prolistajte, nagradit će vas:

Andrić, Nikola: Branič jezika hrvatskoga, Zagreb, 1911.

Babić, Stjepan: Hrvatski jučer i danas, Zagreb, 1995.

Babić, Stjepan: Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb, 1990.

Bašić, Petar: O hrvatskome crkvenome jeziku, Zagreb, 2002.

Blažanović, Stjepan: Hrvatski rječnik — najučestalijih 7500 razlikovnih riječi hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb — Sarajevo, 1995.

Bogdanić, Neven: Jezični priručnik hrvatskoga jezika, Split, 1994.

Brabec Ivan: Sto jezičnih savjeta, Zagreb, 1984.

Brodnjak, Vladimir: Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Zagreb, 1991., 1992.

Bubalo, Jakov: Hrvatska jezična zrnca, Mostar, 1999.

Cerovac, Milan: Jezični savjetnik za uredske kadrove, Zagreb, 1960.

Cerovac, Milan: Poslovni jezik, Zagreb, 1964.

Guberina — Krstić: Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnoga jezika, Zagreb, 1940.

Jonke, Ljudevit: Književni jezik u teoriji i praksi, drugo, prošireno izdanje, Zagreb, 1965.

Jonke, Ljudevit: Hrvatski književni jezik danas, Zagreb, 1971.

Jonke, Ljudevit: Hrvatski književni jezik u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 1971.

Kaleb, Vjekoslav: Sveti govor, Zagreb, 1994.

Kosor, Karlo: Bilješke o jeziku suvremenih hrvatskih pisaca, drugo izdanje, Split, 1979.

Kovačević, Marko: Hrvatski jezik između norme i stila, Zagreb, 1998.

Krmpotić, Marijan: Jezični priručnik, Zagreb, 1992.

Krmpotić, Marijan: Hrvatski jezični priručnik, Zagreb, 2001.

Kuljiš, Tomislav: Jezik naš hrvatski ovdje i sad, Dubrovnik, 1994.

Ladan, Tomislav: Riječi — značenje — uporaba — podrijetlo, Zagreb, 2000.

Laznibat, Velimir: Učimo hrvatski, Mostar, 1998.

Linke, Gordana: Mali jezični priručnik, Zagreb, 1992.

Loknar, Vladimir: Teme iz medicinskog nazivlja, Zagreb, 1988.

Mamić, Mile: Jezični savjeti, Zadar, 1996., 1998.

Mamić, Mile: Temelji hrvatskoga pravnoga nazivlja, Zagreb, 1992.

Maretić, Tomo: Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati našim jezikom, Zagreb, 1924.

Matković, Maja: Ah taj hrvatski!, Zagreb, 2005.

Matković, Maja: Iz prakse za praksu, Zagreb, 2006.

Mihaljević, Milica: Terminološki priručnik, Zagreb, 1998.

Mihaljević, Milica: Hrvatsko računalno nazivlje, Zagreb, 1993.

Mihaljević, Milica: Kako se na hrvatskome kaže WWW?, Zagreb, 2003.

Opačić, Nives: Iza riječi (Prtinom i cijelcem), Zagreb, 2005.

Opačić, Nives: Hrvatski u zagradama — globalizacijske jezične stranputice, Zagreb, 2006.

Pavuna, Stanka: Razlikovni rječnik. Govorimo li ispravno hrvatski?, Zagreb, 1992. drugo izdanje; Mali razlikovni rječnik. Govorimo li ispravno hrvatski?, Zagreb, 1993.

Pranjić, Krunoslav: Jezikom i stilom kroza književnost, Zagreb, 1986.

Protuđer, Ilija: Pravilno govorim hrvatski, Split, 1997., 1998., 2000., 2004.

Rožić, Vatroslav: Barbarizmi u hrvatskom jeziku, Zagreb, 1908.

Skupina autora (ur. S. Pavešić): Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb, 1971.

Skupina autora (ur. M. Dulčić): Govorimo hrvatski, Zagreb, 1997.

Skupina autora (ur. L. Hudeček, M. Mihaljević i L. Vukojević): Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb, 1999.

Soljačić, Marko: Jezični i stilistički savjetnik, Zagreb, 1939.

Šamija, Ivan Branko: Hrvatski jezikovnik i svjetovnik, Zagreb, 1997.

Šamija, Ivan Branko i Lukačić, Dražen: Razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb, 1991., drugo izdanje; Razlikovnica hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb, 1992.

Šimundić, Mate: Rječnik suvišnih tuđica u hrvatskomu jeziku, Zagreb, 1994.

Tanocki, Franjo: Hrvatska riječ — Jezični priručnik, Osijek, 1994., 1995.

Težak, Stjepko: Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb, 1991.

Težak, Stjepko: Hrvatski naš osebujni, Zagreb, 1995.

Težak, Stjepko: Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb, 1999.

Težak, Stjepko: Hrvatski naš (ne)podobni, Zagreb, 2004.

Vazdar, Zdenko: Razlikovni rječnik hrvatskoga ili srpskoga graditeljskoga nazivlja, Zagreb, 1993.

Vidović, Radovan: O suvremenomu stanju našega jezik masovne komunikacije ili mali rječnik naše suvremene nepismenosti, Split, 1968.

Vidović, Radovan: Kako valja — kako ne valja pisati, Zagreb, 1969.

Vidović, Radovan: Jezični savjetnik, Split, 1983.

Zoričić, Ivan: Hrvatski u praksi, Pula, 1998.

Naši gramatičari, srećom, nisu morali biti tako plodni kao savjetnici, no dodat ću i njihove uratke, ne toliko sustavno i prilično intimno nanizane. Većinu je lako naći.

Brabec — Hraste — Živković: Gramatika hrvatskosrpskog jezika (tzv. Zelena)

Institutova Hrvatska gramatika (tzv. Plava i Siva)

Josip Florschütz: Gramatika hrvatskoga jezika

Tomo Maretić: Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika

Težak — Babić: Gramatika hrvatskoga jezika (tzv. Crvena)

Silić — Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika

- 01:25 - Prokomentiraj (19) - Ispiši - #