Aneta - Riječ putovanje. Život je putovanje. Zato mi ne putujemo da bismo pobjegli od života, već da on ne pobjegne od nas. Putujemo zajedno. - Aneta Mačak u veljači - Prečica do sna - Blog.hr

srijeda, 07.02.2018.

Mačak u veljačiOvih dana i zemlja i nebo imaju neodređenu boju pustoši i dosade. Samo mačkama nije dosadno. Mačak je u veljači u čudu što baš na njega na sred strme, izlokane ulice nasrću mačake kao četica u pohodu, prepiru se glasno, a ni jedna drugu ne sluša niti čuje, jer je kod njih sve samo jurnjava koja ima svoj smisao u samoj sebi, a ne u onom što bi rekle ili učinile. One hoće tjeranje za pamćenje.
A kad bi se malo utišale, on bi im rekao, prijekornim glasom, da su u njegovo vrijeme mački jurili mace.
Tišinu popunjavaju krici što ljudskim sliče. Mačku priskače u pomoć drugi mačak, malen i drzak...
Misao začas odluta u kakav stan sa pticom u kavezu i nepomičnim mačkom u uglu provaljenog divana, koji da bi se odbranio od tih predstava, diže se naglo i uplašeno sa ležaja, nastojeći da izazove u sebi druge slike.
Mačke su goropadne Srde, država u državi, u tjeranju zakona prirode, kao Furije Oresta, a apsurd kazne je to veći, što sve po zakonu je!

- 14:33 - komentari (11) - print - Mačak u veljači -

<< Arhiva >>