s.mirjam

subota, 30.04.2011.

.......................................................... Totus tuus .........................................................................


Karol Wojtyla je, najprije kao pomoćni biskup, a potom kao nadbiskup Krakova, sudjelovao na II. Vatikanskom saboru i znao je dobro da je posvetiti Mariji posljednje poglavlje dokumenta o Crkvi značilo staviti Otkupiteljevu Majku kao lik i model svetosti za svakog kršćanina i za cijelu Crkvu. Ovo teološko viđenje je ono koje je blaženi Ivan Pavao II. otkrio kao mlad i duboko ga je sačuvao i produbio kroz cijeli život. Viđenje koje se sažimlje u biblijskoj slici Krista na križu zajedno sa Marijom, njegovom majkom; slike koja se nalazi u Ivanovom evanđelju (19, 25-27) i sažimlje se u biskupskom, a kasnije papinskom grbu Karola Wojtyle: zlatni križ, slovo „M“ desno dolje i geslo „Totus tuus“, koje odgovara slavnom izrazu svetog Luigia Marie Grigniona de Montforta, u kojem je Karol Wojtyla našao temeljno načelo svoga života:

“Totus tutus ego sum et omnia mea tua sunt.
Accipio Te in mea omnia.
Praebe mihi cor tuum, Maria.


Sav sam tvoj i sve što je moje je tvoje.
Uzimam te za svo moje dobro.
Daj mi tvoje srce, o Marijo“


(Traktat istinske pobožnosti Djevici Mariji, br. 266).

/iz homilije Svetoga Oca Benedikta XVI. mise beatifikacije na dan 1. svibnja 2011./Image and video hosting by TinyPic

... Svetac nije neki daleki stranac ...
... I u svetosti Ivana Pavla II. vidimo ...
... koliko je on bio bliz svima, ...
... u ljubavi pažljiv na naše živote. ...

On je živi primjer sveca koji je svojim životom
svakome od nas pokazao
da je to moguće biti:
... slijedeći Isusa ...
cjelovitim odgovorom
... Božjoj ljubavi ...
... živeći Evanđelje ...
... učiniti svoj život ...
... svetim životom. ...

Image and video hosting by TinyPic

... Sveti su kod Boga ...
... Živi su, ...
... nisu napustili svoju solidarnost i prisnost ...
... s nama sada ovdje živućima. ...

... Oni su ostvarili smisao svojega života, ...
... svojega poziva i poslanja ...
... i sada svijetle vječnim sjajem, ...
... puni Boga i ljubavi ...
... za sve što je Božje. ...
.............................................................................................
...............................................................................
................................................................
....................................................
....................................Image and video hosting by TinyPic


... Hvala ti Ivane Pavle II. ...
... što si živio sa nama, ...
... hvala ti ...
... što si nam toliko toga pružio, ...
što si nam primjerom svojega života pokazao kako vrijedi živjeti.
... Utječem se u tvoje molitve s povjerenjem ...
... znajući da ćeš me saslušati, ...
svojim molitvama izmoliti mi snagu na putu
... i vjeru ...
... pokazati svijetli put kojim je Isus hodio, ...
... - "prošao svijetom čineći dobro ..." - ...
... put kojim bih i ja trebala ići, hoditi ...
... nasljedujući Ga, ...
... kao i ti ...
................
..........................
....................................
Image and video hosting by TinyPic.
.
.
.
.
.


... dobro je podsjetiti na riječi pape Ivana Pavla II. ...
... - mnogo ih je izrekao tijekom svog plodnog pontifikata - ...


...podsjećamo se na one upućene mladima u Hrvatskoj,
u Solinu 4. listopada 1998. godine:


Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija.
Upravljena je tebi, draga mladeži.
Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi.
Evo je:


Isus Krist je "put, istina i život"
/usp. Iv 14, 6/

On neće nikoga iznevjeriti i najbolji je prijatelj mladeži.

Dopustite da vas zahvati
/usp. Fil 3, 12/
kako bi mogli postati nositelji glavne uloge velike i divne pustolovine,
ispletene ljubavlju prema Bogu i bližnjemu
/usp. Mt 22, 37-40/

Budućnost je u vašim rukama:
vaša budućnost,
ali i budućnost Crkve i vaše domovine.
Sutra ćete se morati suočavati s velikim odgovornostima.
Bit ćete na razini svojih budućih zadataka,
ako se sada na odgovarajući način pripravite
uz pomoć svoje obitelji, Crkve i odgojnih ustanova.

Nađite svoje mjesto u Crkvi i u društvu,
prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se sada povjeravaju u obitelji i izvan nje.
To je najprikladniji način priprave za sutrašnje zadatke koji vas očekuju.

Ne zaboravite nikada da je svako uređenje vlastitoga života,
koje nije u skladu s Božjim naumom o čovjeku,
određeno na neuspjeh,
i to prije ili kasnije.

Čovjek se naime jedino s Bogom i u Bogu može potpuno ostvariti i postignuti puninu
prema kojoj teži iz dubinâ svojega srca.

Jedan je vaš pjesnik napisao:

"Felix, qui semper vitae bene computat usum",

to jest

"Sretan je onaj tko uvijek smišlja kako će dobro upotrijebiti život"

/M. Marulić,
Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in Cruce, v. 77/

Odlučnu ulogu ima izbor pravih,
a ne prividnih vrijednosti;
izbor prave istine,
a ne poluistinâ ili možda lažnih istina.

Ne vjerujte onima koji vam obećavaju lagana rješenja.
Bez žrtve se ne može sagraditi ništa veliko.
...... i ...

... Ne bojte se !!! ...
Otvorite, štoviše, širom otvorite vrata Kristu!
Njegovoj spasiteljskoj moći otvorite granice država,
gospodarske i političke sustave,
široka područja kulture, uljudbe, razvoja.
Ne bojte se!
Krist zna 'što je u čovjeku'.
Samo on to zna!


- 21:14 - Komentari (15) - Isprintaj - #

nedjelja, 24.04.2011.

Uskrsnu Isus doista !!!

Krist je smrću svojega tijela spasio život sviju
/Iz Tumačenja o Ivanovu evanđelju svetoga Ćirila Aleksandrijskoga, biskupa/

Proroci su mnogo toga prorekli o vazmenome otajstvu
- a to je Krist -
kome slava u vijeke vjekova, amen.
On je došao s neba na zemlju radi napaćena čovjeka, uzeo tijelo u Djevičinu krilu i rodio se kao čovjek.
Primio je na sebe čovječje patnje po tijelu podložnu bolima
i uništio je tjelesne muke
jer je ubitačnu smrt uništio duhom koji nije mogao umrijeti.
On je bio odveden kao janje i ubijen kao ovca.
Oslobodio nas je da ne služimo svijetu,
kao da nas je oslobodio iz Egipta,
i izbavio nas od robovanja đavlu,
kao da nas je izbavio iz ruke faraonove.
Obilježio je naše duše svojim Duhom,
a udove našega tijela svojom krvlju.
On je potpuno smeo smrt
i silno ražalostio đavla kao Mojsije faraona.
On je porazio bezakonje i nepravdu,
kao što je Mojsije porazio Egipat
i uništio ga neplodnošću.
On nas je izveo iz ropstva na slobodu,
iz tame na svjetlost,
iz smrti u život,
od potlačenosti u vječno kraljevstvo.
Učinio je da budemo novo svećenstvo
i izabrani vječni narod.
On je Vazam našega spasenja.
On je u mnogima mnogo podnio:
u Abelu ubijen,
u Izaku vezan,
u Jakovu izagnan,
u Josipu prodan,
u Mojsiju izložen,
u vazmenome jaganjcu žrtvovan,
u Davidu progonjen,
u prorocima obeščašćen.
On je u Djevici utjelovljen,
na križu razapet,
u zemlji pokopan,
a uskrsnuvši od mrtvih
uzišao je u nebeske visine.
On je Jaganjac koji nije otvarao usta,
Jaganjac ubijen,
Jaganjac rođen od divne Majke Marije.
On je od stada uzet,
na zaklanje odveden
u predvečerje žrtvovan
i po mraku pokopan.
Na drvu križa kosti mu nisu polomljene,
a pod zemljom mu se tijelo nije raspalo.

On je uskrsnuo od mrtvih
i iz grobne jame čovjeka je uskrisio.


PosljednicaŽrtvi uskrsnici slavu
pjevajte krštenici!
Otkupi Janje ovce
Isus nevini s Ocem
pomiri nebeskim
grešne ljude.
Smrt i život u dvoboj
čudni pođoše tada
Vođ živih umrije
i Živ vlada.

O Marijo, što je
oko vidjelo tvoje ?

"Grob vidjeh živoga Boga,
i u slavi Njega uskrsloga,
dva anđela bijela
i platno s Božjeg tijela.

Usta Krist moje ufanje,
u Galileju pred vama će."

Znamo,
Krist je uskrsnuo
uistinu danas,
naš Kralju smiluj se,
smiluj na nas.


Aleluja !!!
* * * Sretan Uskrs !!! * * *- 12:51 - Komentari (15) - Isprintaj - #

subota, 23.04.2011.

...........................................................................................................................................................
...
Mirisom ga pomazaše,
Jer običaj takav bješe.
Kad ga u grob ponesoše,
Gospa glasom vapijaše:

"Ajme, Sinko, to sad što je,
Da ne pukne srce moje;
Da me s tobom pokopaju,
Nit me ovdje ostavljaju."

Kad ga u grob postaviše,
Plača, tuge mnogo biše.
Od groba se od'jeliše
Pak sa Gospom svi cviliše,
Tuge plača mnogo biše,
Ne može se reći više.

Dragi puče, sad se smili
Te sa Gospom i ti cvili,
Na koljena dolje pani,
Gospodinu tvom uzdahni:


Slava tebi, Svemogući,

Koj' nas spasi umirući,

Tebi slava i poštenje,

Nam' grješnicim daj proštenje.

Sine Božji, budi hvaljen

Po sve vijeke vjekov'.

Amen

- 11:35 - Komentari (6) - Isprintaj - #

petak, 22.04.2011.

.............. raspet ..............

.... Image and video hosting by TinyPic ....

Patnje i nade pravednika

... Bože moj, Bože moj, ...
... zašto si me ostavio? ...

Daleko si od ridanja moga.
Bože moj, vičem danju,
al’ ne odvraćaš;
noću vapijem i nema mi počinka.
A ipak, ti u Svetištu prebivaš,
Nado Izraelova!
U tebe se očevi naši uzdaše,
uzdaše se, i ti ih izbavi;
k tebi su vikali i spasavali se,
u tebe se uzdali,
i postidjeli se nisu.

A ja, crv sam, a ne čovjek,
ruglo ljudi i naroda prezir.
Koji me vode, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»U Jahvu se on uzda,
neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«
Iz krila majčina ti si me izveo,
mir mi dao na grudima majke.
Tebi sam predan iz materine utrobe,
od krila majčina ti si Bog moj.
Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja,
a nikog nema da mi pomogne.

Opkoliše me junci mnogobrojni,
bašanski bikovi okružiše mene.
Ždrijela svoja razvaljuju na me
k’o lav koji plijen kida i riče.

Kao voda razlih se,
sve mi se kosti rasuše;
srce mi posta poput voska,
topi se u grudima mojim.
Grlo je moje kao crijep suho,
i moj se jezik uz nepce slijepi:
u prah smrtni bacio si mene.

Opkolio me čopor pasa,
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge,
sve kosti svoje prebrojiti mogu,
oni me gledaju i zure u me.
Haljine moje dijele među sobom
i kocku bacaju za odjeću moju.

Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!
Dušu moju istrgni maču,
iz šapa pasjih život moj.
Spasi me iz ralja lavljih
i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!

/........... Ps 22, 1-22 .........../

..................................................
...................................................................
...................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................................


........................................................................

................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................


*
*
*
"Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

Gospodine, što je bilo u tvojoj duši u tom času ?
Kakvu li si morao osjetiti prazninu i tamu oko sebe i u sebi u času raspeća ?!
Znam da Bog ne može nikada nikoga ostaviti, ali može udijeliti iskustvo potpune ostavljenosti.
Osjećam, Isuse, da ovim svojim iskustvom želiš otkupiti mene i sve ljude svih naraštaja.
Želiš nas otkupiti od osjećaja ostavljenosti, napuštenosti, razočaranja.
Mi smo se grijesima odvojili od Boga i zaslužili tu napuštenost, a ti,
koji grijeha ne učini, preuze na sebe prokletstvo grijeha.
Privini me na križ, Isuse, i daj da s tobom podijelim
i ovaj osjećaj kojim otkupljuješ svijet.
Otkupi me, Isuse, od svih osjećaja očaja,
beznađa, zapuštenosti, razočaranja, neprihvaćanja i mržnje.
Ti, Isuse, tako duboko ostavljen na križu nama si darovao obećanje:
"Neću vas ostaviti siročad!" I opet drugo:
"Ja sam s vama u sve dane!" Hvala ti.

"Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!"
Hvala ti, Isuse, što si mi oprostio. Hvala ti što me i opravdavaš!
Da, Isuse, ne znam što činim kada griješim, kada se opirem milosti.
Ne znam što činim kad ti okrećem leđa.
Ne znam što činim kad svoje srce zatvaram pred tvojom ljubavlju.
Oprosti i meni, Isuse, jer i ja sam prisutan podno tvoga križa,
budući da umireš za grijehe čitavoga svijeta.
Oprosti i meni, budući da si i moje grijehe osjećao na sebi.
Hvala ti, Isuse, što sam ja izliječen tvojom izranjenošću.

"Žedan sam!"
Žedan si, Isuse, moje vjere, moje ljubavi, moje vjernosti!
Žedan si ljudskih srdaca i pažnje. Žedan si djela ljubavi.
Žedan si svih onih koji će dragovoljno prihvatiti tvoj put
i krenuti s tobom za dobro cijeloga svijeta.
Žedan si mene! Oprosti, Isuse, kad nisam u stanju utažiti tvoju žeđ.
Oprosti, Isuse, što i danas mnogi ostaju žedni pokraj mene.

"Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!"
Želim u svoje srce utisnuti ovu tvoju molitvu predanja.
I ja bih htio biti do kraja predan Ocu.
Primi me, Isuse, i učini moj život vječnim darom tebi!
Daj da predano mogu prihvatiti i živjeti svaki križ u svom životu
i svaki trenutak ovoga života.
Pashalni misterij


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................
...................................................................
..................................................
... Puče moj, što učinih tebi ...
.. ili u čemu, ožalostih tebe?
...... Odgovori meni! .....

Ja radi tebe bičevima udarih Egipat
s prvorođencima njegovim,
a ti mene predade, da me bičuju.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja izvedoh tebe iz Egipta
potopivši Faraona u more Crveno,
a ti mene predade glavarima svećeničkim.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja pred tobom otvorih more,
a ti otvori kopljem bok moj.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja pred tobom idoh u stup oblaka,
a ti mene odvede u sudnicu Pilata.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja hranih tebe u pustinji manom,
a ti mene udari zaušnicama i bičevima.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja tebe napojih vodom spasenja iz stijene,
a ti mene napoji žući i octom.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja radi tebe potukoh kraljeve kananejske,
a ti si tukao trstiku glavu moju.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja dadoh tebi žezlo kraljevsko,
a ti dade glavi mojoj krvavi vijenac.
... Puče moj, što učinih tebi ...

Ja uzvisih tebe velikom moći,
a ti mene objesi na drvo križa.
... Puče moj, što učinih tebi ...
............................................
............................................
............................................
............................................
.................................................
....................................................
.........................................................
..............................................................
Klanjam ti se, Isuse, i blagoslivljam te,
jer si svojim svetim križem otkupio svijet,
.............................................. otkupio mene!

.........................................................
Image and video hosting by TinyPic................
..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................


Službeno se ovaj dan zove Veliki petak muke Gospodnje.
Naziv nas uvodi u otajstvo križa kojemu se klanjamo zato što je na njemu visio Spas svijeta.

Današnji obred Velikog petka razvio se od onoga koji su već u IV stoljeću uveli kršćani Jeruzalema nakon što je carica Helena god. 320. pronašla zagubljenu relikviju križa Kristova. Kršćani Jeruzalema počeli su se od tada skupljati tog dana popodne na Golgoti na bogoslužje riječi kod kojeg se čitala muka Isusova. Inače, već od drugog stoljeća imamo sigurne podatke da su kršćani na Veliki petak strogo postili u znak žalosti za Kristom raspetim te se ubrzo ovo molitveno i pokorničko obilježje proširilo na sve petke u godini.

Bogoslužje ovog dana sastoji se od službe riječi
sa središtem u muci Isusovoj po Ivanu,
zatim od klanjanja križu i
od pričesti hostijama koje su posvećene dan ranije.

Na Veliki petak i Veliku subotu ne slavimo misu,
jer u ta dva dana "Crkva ostaje uz grob Gospodnji
razmatrajući njegovu muku i smrt
i uzdržava se od misne žrtve" /Misal, 200/.

Ni na Veliki petak Crkva ne razdvaja otajstvo križa od uskrsnuća.
To vidimo osobito iz starinske antifone
koja se pjeva pri klanjanju sabranih vjernika križu:

"Tvome križu klanjamo se, Gospodine,
te hvalimo i slavimo sveto uskrsnuće tvoje,
jer evo: drveta radi nastade radost u cijelome svijetu".


U žalosti za Kristom na križ raspetim Crkva se raduje
što je smrt Kristova početak ljudskog otkupljenja.

- 12:12 - Komentari (1) - Isprintaj - #

srijeda, 20.04.2011.

... noć izdaje ...


- 21:55 - Komentari (1) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 04.04.2011.

... u danima kušnje ...


/ ... nešto me potaklo
...da i o tome progovorim,
............ da podijelim .../


.....
Image and video hosting by TinyPic


... koliko su teške moje kušnje ...
... kroz sve što treba proći do raja ...
... koliko su teški ovi sati ...
... ostavljen, shrvan i bez snage ...
... da li ću moći u samoći ...
... molitvom do tebe Isuse doći ...
... kleknuti pred tvojim likom ...
... i pogledat Te u oči..
... da li ću moći u samoći..
... molitvom do tebe Isuse doći..
... ja znam da Ti praštaš ...
... i da me ljubiš ...
.................................................................... Smiluj mi se Bože,
.................................................................... Smiluj mi se Bože,
.................................................................... Smiluj mi se Bože,
.................................................................... po Milosrđu svome ............................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................


.............................................................
..........................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Jedna večeri otišla sam na davno dogovoreni sastanak sa starim društvom na misu zadušnicu o obljetnici smrti našega prijatelja, 'duše toga društva' ... Dugo se nismo bili vidjeli - i inače se ne viđamo baš često: obaveza je sve više, vremena sve manje - a zanimljivo je da se družimo već 30-tak godina i kad god da se sretnemo kao da smo se jučer razišli; uvijek ista srdačnost, otvorenost, isti smijeh, ... , ugodno druženje i vesela, a ponekad i tiha i povjerljiva priča ... Euharistiju su animirali mladi pjevači koji su me toliko oduševili i na divan način mi uzdigli dušu ka Gospodinu da sam po povratku potražila nešto od njih davno slušano i uz to pronašla još ovo pisano tada po poticaju i uredno spremljeno. Za jednom, kao ovo sada, osvrnuti se i posvijestiti, nikada ne zaboraviti ... ovo što je pisano velikim ufanjem u Gospodina, što je svakodnevno moljeno, ovo što je dugi niz mučnih godina bilo hrana, uzdanica i jedina sigurnost. Bilo je to tih teških dana kojih se, evo, na ovakav način prisjećam, a sada već mogu o njima i pričati. Na ovakav način posvješćujem sa kolikim pouzdanjem sam hodila u svaki dan sigurna da sam svakim trenom pod moćnom zaštitom moga Gospodina koji me nije iznevjerio, koji me je čuvao i očuvao. ...... Hvala Mu !!! ......
.......................................................................................................................................................
Vječno zahvalna obećavam vjernost - znam kome: obećavam je vjernom Prijatelju
... koji je uvijek sa mnom, ... sa svima nama ...
... ne zaboravljam Gospodine,
... bio si tu, nisi ostavio ... ... ...
... - iako Te ponekad baš i nisam osjećala ...
... oprosti mi na trenucima duboke strepnje, straha, sumnje i nevjere ...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


........................................ NEKA SE RADUJU .....................................
............................................................................................................. Neka se raduju,
............................................................................................................. svi što se utječu Tebi.
............................................................................................................. Neka kliču sve dovijeka,
............................................................................................................. Štiti ih u sebi.
............................................................................................................. Pravednika, Bože Ti,
............................................................................................................. mirom blagoslivljaš.
............................................................................................................. Dobrotom ga svojom
............................................................................................................. ko štitom zaklanjaš.
............................................................................................................. Po velikoj dobroti Tvojoj
............................................................................................................. unići ću u dom Tvoj.
............................................................................................................. Past ću ničice
............................................................................................................. pred Tvojim imenom.
............................................................................................................. U svojoj me pravdi vodi,
............................................................................................................. Jahve, o Bože moj,
............................................................................................................. Svoj put mi poravnaj pred očima.


............................................................................................................. /KEFA Stijena
............................................................................................................. Ivana Debeljak i Nikolina Pinko
............................................................................................................. Aranžman: Toni Eterović/

.............................................................................................................
Ponekad je teško, jako teško, otrpiti dan,
a nekmoli duži vremenski period progona,
... od kudagod da on dolazio ...
– bili to nemiri iznutra ili napadi izvana ...
Stoga, već duži niz godina prakticiram, dobro mi čini ova molitva– Psalam 5 -

.................................. Jutarnja molitva za Gospodinovu pomoć ...............................


........ - “Jahve, zorom glas mi već čuješ, zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć.”........


Image and video hosting by TinyPic


/... psalme i inače rado i često čitam, slavim, većinu već znam napamet,
... i jako ih volim; nazivam ih molitvom duše .../“Čuj, o Jahve, riječi moje,
jecaje moje razaberi!
Osvrni se na glas mog prizivanja,
o Kralju moj i Bože moj,
jer tebe vruće zazivam!
Jahve, zorom glas mi već čuješ,
zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć.
Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila:
zlobniku nema boravka s tobom,
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.
Mrziš sve što čine bezakonje
i uništavaš lažljivce.
Varalica i krvopija
Jahvi se gadi.
Po velikoj dobroti tvojoj
unići ću u Dom tvoj;
past ću ničice pred svetim Domom tvojim,
Jahve, prepun poštovanja.
U svojoj me pravdi vodi
poradi mojih dušmana,
svoj put mi poravnaj pred očima.
U njihovim ustima iskrenosti nema,
srce im je puno zloće;
...
/grlo im je grob otvoren,
a jezikom laskaju.
Kazni ih, Bože!
Nek propadnu oni i osnove njine,
otjeraj ih zbog mnogih nedjela njihovih;
ta oni se digoše na tebe./
...
Nek se raduju svi što se utječu tebi,
neka kliču sve dovijeka!
Štiti ih, i nek se vesele u tebi
koji ljube ime tvoje,
jer pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš,
dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš”Image and video hosting by TinyPicPsalam 5 predstavlja se kao jutarnja molitva i dobro se smješta u Pohvale, pjesmu vjernika na početku dana. Osnovni ton te molitve je doduše označen težnjom i tjeskobom zbog opasnosti i gorčine koje nailaze, Ali se ne smanjuje pouzdanje u Boga koji je uvijek spreman poduprti svog vjernika kako se ne bi spotaknuo na životnom putu.

“Nitko, osim Crkve, ne posjeduje takvo pouzdanje”
/Jeronim, Tractatus XIL in psalmos, 5,27; PL 26,829/


Sv. Augustin svraćajući pozornost na naslov koji se daje psalmu, naslov koji u latinskoj verziji glasi: Za onu koja prima baštinu, tumači:

“Riječ je, dakle, o Crkvi koja prima u baštinu život vječni, po našem Gospodinu Isusu Kristu, tako da posjeduje samoga Boga, prianja uz njega, i u njemu nalazi svoju sreću, prema onome što je napisano: ‘Blago ožalošćenima, oni će se utješiti” /Mt 5,4/,


- Kao što se često događa u “prozbenim” psalmima upravljenim Gospodinu da nas oslobodi od zla, tri se lika pojavljuju u ovome psalmu. Njihova su lica ocrtana na temelju osnovnog elementa u društvenoj komunikaciji, riječi. Četiri čimbenika - usta, srce, grlo, jezik - izražavaju korjenitost zla usađenog u njihovo opredjeljenje. Njihova su usta puna himbenosti, njihovo srce neprestano spletkari zlobe, njihovo je grlo poput otvorena groba, spremno htjeti samo smrt, njihov je jezik zavodljiv, ali “pun otrova smrtonosnog” /Jak 3,8/
...


Ponajprije se pojavljuje Bog /stihovi 2-7/, u psalmu istaknuti “Ti” kojemu se molitelj s pouzdanjem obraća. Pred zlima napornoga i možda opasnoga dana izbija sigurnost. Gospodin je dosljedan Bog, strog glede nepravda, protivan svakom kompromisu sa zlom:

“Ti nisi Bog kom je nepravda mila” /stih 5/.


On je Bog svet i pravedan i pristaje uz svakoga koji hodi putem istine i ljubavi, protiveći se onome “čiji putovi vode u smrt” /Izr 2,18/. Vjernik se, stoga, ne osjeća sam i napušten kad se sučeljava s gradom, ulazeći u društvo i u zamršenost svakodnevnih događaja.


- U stihovima 8-9 naše jutarnje molitve drugi lik, molitelj, sam se predstavlja s “ja”, otkrivajući da je cijela njegova osoba posvećena Bogu i njegovu “velikom milosrđu”. On je siguran da su vrata hrama, to jest mjesta zajedništva i Božje blizine, zakrčena za bezbožnike, a rastvorena pred njim. Ovamo on ulazi da okusi sigurnost božanske zaštite, dok vani bjesni zlo i slavi svoje prividne i prolazne trijumfe. Iz jutarnje molitve u hramu vjernik prima nutarnji naboj da se sučeli s često neprijateljskim svijetom. Gospodin će ga sam uzeti za ruku i voditi gradskim putovima, dapače, “utri put”, kako kaže psalmist jednostavnom ali dojmljivom slikom. U hebrejskom izvorniku to se smireno pouzdanje temelji na dva izraza /hesed i sedagah/: “milosrđe i vjernost” s jedne strane, i “pravda i spas” s druge. To su tipične riječi za slavljenje saveza koji sjedinjuje Boga s njegovim narodom i pojedinim vjernicima.

- Evo se, naposljetku, na obzorju ocrtava lik trećeg sudionika te svakodnevne drame: to su neprijatelji, zlobnici, koji su već naslućeni u prethodnim stihovima. Nakon Božjega “Ti” i moliteljeva “ja”, sada su “oni” što označuje neprijateljsku masu, sliku zla u svijetu /stihovi 10-11/.

- Nakon te grube i realističke slike izopačenosti koja vreba na pravednika, psalmist zaziva božansku kaznu u stihu /11/, koju kršćanska liturgija izostavlja, želeći se tako uskladiti s novozavjetnom objavom milosrdne ljubavi, koja i zlima pruža mogućnost obraćenja. Psalmistova molitva tu spoznaje svršetak pun svjetla i mira /stihovi 12-13/, nakon mračnog upravo ocrtanog lika grešnika netom ocrtanog. Val smirenosti i radosti obavija onoga tko je vjeran Gospodinu. Dan koji se sada otvara pred vjernikom, makar označen mukama i brigama, imat će uvijek nad sobom sunce božanskog blagoslova. Psalmist koji poznaje dubinu srca i Božji način nema nikakve sumnje:

“Jer pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš, dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš”

/Papina opća audijencija u srijedu 30. svibnja 2001. , Ivan Pavao II/Image and video hosting by TinyPicIz dubine duše sam u danima kušnje znala zamoliti Majku nad svim majkama da posreduje,
................. da moli Sina, da pohrli, da pomogne ..................
................................................ često pjesmom, jer ................................................Pjesma je dar onome koji želi utažiti žeđ za radošću.
... u pjesmi smo s Marijom ...


Image and video hosting by TinyPic... želja mi je uroniti u izvor Života ...
... Blažena Djevica Marija nama je iz plodnog zajedništva s Bogom podarila Sina Božjega Isusa Krista,
izvor Života, radosti i mira ...

U školi njezine ljubavi i poniznosti pokazuje nam primjer potpunog predanja volji Božjoj
- fiat voluntas tua ...


U MOJOJ DUŠI MIR

Marijo, suza u mom oku kazuje sve.
Marijo, ti znaš sve boli duše ove.
Majko, zagrli me, zagrli Majko
i ne daj da izgubim osmijeh.

Hoće li srca zeleni gaj procvjetati?
Hoće li na tom plavom nebu sunce zasjati?

Marijo, u Tvom oku križ -
znam da pomoć za nas Sina svoga prosiš.
Marijo, u mojoj duši mir -
znam da Majka si,
znam da uvijek kraj mene Ti si.

Marijo, suza u mom oku kazuje sve.
Marijo, ti znaš sve boli duše ove.
Majko, zagrli me, zagrli, Majko
i ne daj da izgubim osmijeh.

Hoće li srca zeleni gaj procvjetati?
Hoće li na tom plavom nebu sunce zasjati?

Marijo, u Tvom oku križ -
znam da pomoć za nas Sina svoga prosiš.
Marijo, u mojoj duši mir -
znam da majka si,
znam da uvijek kraj mene Ti si.


Izvođač: Kefa Stijena
Tekst: Nikolina Pinko
Glazba: Nikolina Pinko
Aranžman: Toni EterovićImage and video hosting by TinyPicTada bi se moje srce otvorilo, nestalo bi straha, odlučilo ne posustati pred teškoćama i nevoljama, ispunilo bi me pouzdanje u Onoga koji Jedini zna i koji Jedini ravna mojim životom i cijelim ovim svijetom i ama baš ništa se bez Njega ne događa, niti Mu išta može promaći. Život koji je do tada bio tmuran, izgledao bezizlazan – svakako, nimalo 'ružičast' - pomalo bi/je počinjao ličiti na lijepu avanturu u koju bi se upuštala/m sa Gospodinom prepuštajući da On vodi moje putove .............................................. jačajući pouzdanje, u Njega ..............................................


........... i, danas se smijem, ............
a tada nisam mislila da ću to ikada moći, ...

Ljudi moji, znajte, nijedan mrak ne traje vječno,.. :-)))Image and video hosting by TinyPic


... uz ovu prelijepu priču ...:

Ti si spasio moj život

Jedan se gospodin uputio iz daleka u indijanski rezervat.
Imao je namjeru tamo malo upoznati se sa životom Indijanaca
Nakon dugog putovanja stigne on k Indijancima.
Tamo međutim ugleda čudan prizor. Jedan Indijanac zavezan za stup.
Čovjek koji je došao nije znao što se događa.
Konačno shvati da je čovjek trebao umrijeti.
Poglavica je tako odlučio - jer je Indijanac bio kriv:
on je nekog ubio i sada njegova Krv treba biti prolivena.
Čovjek shvati da neće moći puno učiniti protiv njihova zakona.
Indijanci su se razmakli i strijela je poletjela prema zavezanom Indijancu.
Čovjek je stajao pored njega i podignuo ruku prema strijeli.
Strijela je pogodila u njegovu ruku. Tekla je krv.
Čovjek pokaže poglavici ruku probijenu sa strijelom i upita:
Može li sad biti slobodan - Krv je prolivena ...
Poglavica dopusti da se zatočenik oslobodi.
Nakon nekog vremena čovjek se zaputi natrag, kući.
No pratio ga je jedan Indijanac.
Čovjek pogleda i opazi da je to onaj koji je bio zavezan na stup,
osuđen na smrt pa njegovom zaslugom oslobođen.
Kaže mu - zašto me slijediš?
Indijanac mu odgovori:Image and video hosting by TinyPic

Ti si spasio moj život.

I moj život sada pripada TEBI.

Od sada sam tvoj sluga.

Idem za TOBOM !
.............................
.............................


..................................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................................

Kao što je čovjek - došljak u priči - spasio Indijanca osuđenog na smrt
tako je i Isus spasio nas od vječne smrti
- tako što je za nas umro na križu -

... Nevin za nas grješne...

...............................
..............................................
..............................................................

Možemo li i mi reći kao Indijanac iz priče:

Ti si spasio moj život - i on sada pripada TEBI!
.................................................................................
.................................................................................
..............................................................
............................................
Image and video hosting by TinyPic


B V B !!!


Lijep pozdrav ...- 19:25 - Komentari (36) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< travanj, 2011 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Lipanj 2014 (1)
Svibanj 2014 (2)
Travanj 2014 (2)
Ožujak 2014 (1)
Veljača 2014 (1)
Prosinac 2013 (1)
Studeni 2013 (1)
Rujan 2013 (2)
Srpanj 2013 (1)
Svibanj 2013 (1)
Travanj 2013 (1)
Ožujak 2013 (5)
Veljača 2013 (5)
Siječanj 2013 (4)
Prosinac 2012 (6)
Studeni 2012 (5)
Listopad 2012 (4)
Rujan 2012 (2)
Kolovoz 2012 (4)
Srpanj 2012 (3)
Lipanj 2012 (4)
Svibanj 2012 (3)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (1)
Veljača 2012 (3)
Siječanj 2012 (5)
Prosinac 2011 (6)
Studeni 2011 (3)
Listopad 2011 (4)
Rujan 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (1)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (6)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (6)
Siječanj 2011 (3)
Prosinac 2010 (5)
Studeni 2010 (4)
Listopad 2010 (5)
Rujan 2010 (2)
Kolovoz 2010 (1)
Srpanj 2010 (3)
Lipanj 2010 (5)
Svibanj 2010 (3)
Travanj 2010 (3)
Ožujak 2010 (5)
Veljača 2010 (3)
 • O Duše Sveti,
  ljubavi Oca i Sina,
  nadahnjuj mi uvijek
  ono što treba misliti,
  ono što treba reći,
  i kako da to rečem;
  ono što treba prešutjeti,
  ono što treba napisati
  i kako treba djelovati;
  ono što treba činiti
  da bude tebi na slavu,
  na dobro duša,
  i moje vlastito posvećenje.
  O Isuse,
  u tebi je sve moje pouzdanje.
  Amen

  /Kardinal Verdier/


  Image and video hosting by TinyPic

  Molitva za dar vjere

  Image and video hosting by TinyPic

  Gospodine,
  tebe svim srcem molim
  da moja vjera bude cjelovita
  i bez zadrške,
  ona koju naviješta
  i naraštajima predaje Crkva;
  da prodire u moje misli,
  u način prosuđivanja
  božanske i ljudske zbilje.
  Gospodine, daj da moja vjera
  bude slobodna:
  da prihvaća odricanja
  i dužnosti koje sa sobom nosi
  te da izrazi
  srž moje stvorenosti ispovijedajući:
  vjerujem u tebe,
  Gospodine.
  Gospodine,
  udijeli mi sigurnu vjeru,
  svjetlo koje jača u kušnjama,
  koje smiruje i odmara.
  Molim te za radosnu vjeru
  koja razveseljuje srce
  i uvodi u molitvu,
  koja posvećuje
  svaki životni trenutak,
  vjeru punu pouzdanja
  u tebe i tvoju Riječ.
  Gospodine,
  daj da moja vjera bude djelotvorna,
  tako da prijateljstvo s tobom postane djelo ljubavi
  u svemu što činim,
  u iskustvu sreće, u trpljenjima,
  u iščekivanju konačne objave;
  trajno svjedočanstvo prisutnosti
  i neprekidna hrana
  životu u nadi.
  Gospodine,
  daj da moja vjera
  bude ponizna
  i ne traži temelje
  u ljudskoj mudrosti,
  nego u tvojoj milosti
  i ljepoti križa,
  oslonjena na
  snagu Duha Svetoga,
  vidljivoga u tvojoj Crkvi
  kojoj si podario
  majčinski zagovor Majke Marije.
  Umnoži nam vjeru
  ti koji živiš i kraljuješ
  u vijeke vjekova.
  Amen.
  /Priredio: I. Šaško/
  Ljubav se rodila
  U betlehemskoj noći
  Mali Bog se rodio,
  ljudski rod Mu u hladnoći
  vrata sva zatvorio.
  A On je došao
  nama ljubav donijeti,
  i svakom ljudskom srcu
  pravi mir pokloniti.
  Ljubav se razlila
  od Boga na čovjeka,
  da bi nam najveću
  ljepotu pokazala.


  Image and video hosting by TinyPic

  Ljubav se rodila
  u tijelu čovjeka,
  da bi nas
  zauvijek spasila.
  U štalici je rođen
  Onaj koji stvara sve,
  Onaj koji svojim dahom
  cijeli svemir pokreće.
  A On je želio
  za nas malen postati,
  da možemo bez straha
  Boga svog mi ljubiti.  Ljubav se razlila ...


  Image and video hosting by TinyPic

  Opis bloga

  ... tih,šutljiv, ...

  ... veritas5@net.hr ...


  * * * ...... 15 ...... * * *
  * ...... 05.05.2002. ...... *
  * ........................ *


  Image and video hosting by TinyPic  Mnogi su himni spjevani
  na čast Imena Isusova
  a jedan od najljepših je
  spjevao sam sv.Bernardin:

  Na Isusov se pomen sam
  u duši budi dragi plam,
  al vrh milinama je svim
  u milom društvu kad si s njim.

  Što nježnije da zapjevaš,
  što ljupkije da poslušaš
  il što da draže promatraš
  no Isus što je, Gospod naš?

  O blag spram svima, Isuse,
  il mole il što kaju se
  il' traže te kroz žića vaj
  tko tebe nađe, nađe raj.

  Govoriti je uzalud,
  badava peru sav je trud,
  tko kuša taj tek pravo zna
  što znači ljubav Gospodnja.

  Ti, Isuse, milinom svom
  i našom budi nagradom:
  naš ponos cijeli bio tek
  u tebi, Spase, zauvijek.
  Amen.


  Image and video hosting by TinyPic

  .Da, Isus je Krist naš mir
  - On je u svijet donio sjeme
  ljubavi i mira,
  snažnije od sjemena
  mržnje i nasilja;
  snažnije
  jer je Ime Isusovo superiornije
  svakom drugom imenu.
  .On će sâm biti mir

  /Papa o blagdanu
  Imena Isusova/


  * * ...... 58 ...... * *
  * ..................*
  * * .... 38 .... * *
  * ............. *
  - Šibenska balada -

  Dobra večer pismo moja
  Kao vino plemenita
  Prija zore bilog dana
  Dobra večer uzorita
  Nosila si rodnoj grudi
  Ovo tilo željno lada
  Budila si moju dragu
  Da donese ključe grada ...

  O šibenska pismo tiha
  Sve si rekla u dvi riči
  Napila si žedne usne
  Mogu na kraja svita ići
  O šibenska pismo mila
  Sve si bila i sve jesi
  Lanterna mi noćas budi
  Put mi kaži i ponesi ...
  Rasulo se svud po svitu
  To šibensko staro sime
  Da se negdi u samoći
  Spomene i tvoje ime
  Pala si ka zlatna kiša
  Natopila zemlju suvu
  Da nam opet rodi pisma
  O jubavi i o kruvu ...
  O šibenska pismo tiha ...


  * * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * *
  Online Users


Linkovi

 • Blog.hr
  Forum.hr
  Monitor.hr
  YOUTUBE
  IMAGE
  TinyPic
  POEZIJA
  GLAZBA -
  SLUŽAVKE
  MALOG ISUSA

  NEWS.VA
  Radio Vatikan
  BITNO.NET
  Časoslov
  i misna čitanja

  ŽIVO VRELO
  - Liturgija dana

  Drinske mučenice
  IKA
  KTA
  Portal Glas Koncila
  Portal Glasa Koncila
  Zagrebačka nadbiskupija
  Katolički tjednik
  OFS KAPTOL
  Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
  Hercegovački franjevci
  Svetište Gospe Sinjske
  - Duhovna misao ...

  Župa sv. Juraj
  Veritas
  Pater Luka Rađa
  Borut i Vesna
  Borut i Vesna
  Jeruzalem,
  Jeruzalem ...

  Betanija
  blago meni
  carla
  čiovka
  miris duše...
  Ema
  gali
  gogoo
  gospa moja
  gustirna
  Julijana
  kalorijski restoran minus40kg ... dražeN ;)
  Luki
  magdalena
  mamaposebnogdjeteta
  Martinovo srce
  Mirta
  Mjehurić sapunice
  Nissnisa
  promatram, razmišljam
  shadow-of-soul
  sjena
  smotani
  Sursum corda
  Tamo gdje je srce
  Tipkovnica
  U mojoj kuhinji
  Cook and Play
  više od stolice
  Voyager
  - nova generacija  Dolina Neretve

  Image and video hosting by TinyPic

  Image and video hosting by TinyPic

  .............. METKOVIĆU, ...........

  .... Tebi, moj rodni grade ....
  Metkoviću, lijepi, dragi grade,
  rodna grudo u srcu si mom.
  Ja te volim i srcem i bićem,
  ja te volim cijeli život svoj.
  Na Neretvi plavoj valovitoj
  ti si ponos, dragi grade moj.
  Tebi pjevam ja i tebi kličem:
  voljet ću te ja do groba svog.
  Lijepi, dragi grade, vječni moj,
  cvjetaj, bujaj, rasti, živi život svoj.
  /F. Prskalo, S. Tikveša/


  . ... ... Image and video hosting by TinyPic ... ... .

  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *

  ... naša dica ... :)

  . . Dajem vam srce . .

  ...... Image and video hosting by TinyPic ......

  *..... - 29. rujan 2012. - ..........*
  ........... 21. ožujak 2011. .......
  ............... 04. srpanj 2003. ....
  ................... 03. ožujak 1980.
  *...- HVALA - .........................*
  ... našem genijalcu !!! ... :-) ...


  * * * * * * * * * * * * * *

  *...... -14. svibanj 2011. - ......*
  ............. 28. svibanj 2008. .....
  .................. 07. siječanj 1984.
  *... - HVALA - ........................*
  ... našoj najljepšoj !!! ... :-) ...
  -hvala Ti za 08.04.2013.-


  * * * * * * * * * * * * * *  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Dao si mi oči, otvara ih svjetlo.
  Jasno vidim crno,
  jasno vidim bijelo.
  Nebo iznad glave,
  tako sjajno i kad se budim,
  vidim u tom mnoštvu
  lice koje ljubim…

  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Sluh koji ne vara i ne čuje laži,
  a sluša dječaka
  kada ljubav traži.
  I čuje u noći što je iza vrata
  korak prijatelja ili korak tata…

  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Hrabrosti još imam
  i nisam bez dara
  da zavolim voće
  koje čovjek stvara.
  Dijelili smo udes dobar ili zao
  kad u moje oči
  tvoj je pogled pao…

  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Dao si mi osmijeh, učio me plaču.
  Sve što ne znam danas možda sutra znat ću.
  Ti si dao nježnost
  koja pjev moj čini,
  ponoru me dao i dao visini…

  Za sve što mi ote ...
  Hvala ti, živote…

  /Violeta Parra,
  1917-1967/


  Image and video hosting by TinyPic

  * * * * * *
  * * * * * * * *
  * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *

  *** 15. rujan 1993. ***
  ... moje milo, hvala što si tu ...
  *** ... volimo te ... ***


  ..... Moj Lipi Andele .....  Negdje još čuvam nešto za tebe
  kad dođu jutra puna nevoje
  I kad nam ništa ne ide,
  pogledaj u mene ...
  Ako nas tužne jutrom probude
  I srce stisne se od nevoje
  ja čuvam nešto za tebe,
  pogledaj u mene ...
  To može dati samo onaj koji te
  kad pođe po zlu voli više od sebe
  Moj lipi anđele,
  pogledaj u mene,
  ako nas tužne jutrom probude
  ja čuvam osmijeh za tebe
  ... :)
  /Oliver Dragojević/


  ***** Image and video hosting by TinyPic *****

  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *  *** 08.04.2013. ***
  ... prekrasno stvorenje ...
  počastilo je ovaj svijet
  ... svojim dolaskom ...


  Image and video hosting by TinyPic

  ... Dobrodošla, milo moje,
  ... srce bakino !!! :))) - ...


  **** * * * * ****

  ***** * * * * *****
  ******************
  Image and video hosting by TinyPic

  Anđeo jednog djeteta
  Bilo jednom jedno dijete
  koje se pripremalo
  doći u svijet.
  Jednog dana ono upita Boga:
  „Gospodine, rekli su mi
  da ćeš me sutra
  poslati na svijet,
  a ja sam tako sitan i nemoćan,
  kako ću živjeti tamo?“
  Bog mu odgovori:
  „Od svih anđela ja sam
  izabrao jednog za tebe.
  On će te čekati i štititi.
  Svaki će ti dan pjevati
  i smiješiti se.
  Osjetit ćeš njegovu ljubav
  i biti sretan.“
  „Dobro, ali kako ću razumjeti
  kad mi nešto kaže
  kad ne znam njihov jezik“
  – upita dijete.
  „Anđeo će ti govoriti
  najljepše i najslađe riječi
  koje ćeš moći čuti na svijetu
  i pažljivo i s ljubavlju
  naučit će te pričati.“
  „Čuo sam da na Zemlji
  ima puno loših ljudi.
  Tko će me štititi?“
  – zabrinuto nastavi dijete.
  Bog se nasmiješi i reče:
  „Tvoj će te anđeo uvijek štititi
  pa bilo to i
  po cijenu vlastita života.“
  Dijete pogleda u Boga
  i molećivim glasom reče:
  „Ali ja sam tako tužan
  što te više neću vidjeti.“
  Tvoj će ti anđeo
  uvijek pričati o meni
  i naučit će te putovima
  koji vode do mene.“
  Tada u raju nastane tišina
  i glasovi sa Zemlje
  dopriješe do njega.
  Dijete shvati da treba poći
  pa postavi posljednje pitanje.
  „Gospodine, ako sad moram ići
  reci mi molim te
  kako se zove moj anđeo?“
  Bog se nasmiješi i reče:
  „Nije važno kako se zove,
  ti ćeš ga zvati
  MAMA …“
  /Nepoznati autor/


  ...... Image and video hosting by TinyPic ......

  Gospodine Bože, izvore života
  ... i ljubavi, ...
  blagoslivljamo te
  i zahvaljujemo ti
  što si darom svoga Sina
  posvetio zajedništvo obitelji.
  ... Radujući se ...
  dolasku pape Benedikta
  u našu hrvatsku domovinu,
  povjeravamo ti:
  roditelje i djecu,
  djedove i bake,
  mladiće i djevojke.
  Molimo te da našim obiteljima
  daješ snagu za velikodušno
  prihvaćanje dara života.
  Obiteljske domove ispuni
  ... svojim Duhom, ...
  da budu mjesta molitve
  ... i kršćanskih kreposti, ..
  ... uzajamnoga poštivanja, ...
  ... nesebičnosti i opraštanja, ...
  ... te osjetljivosti ...
  ... za potrebe bližnjih....
  Sve nas ispuni
  ... životnom radošću, ...
  da te svjedočimo u ljepoti
  ... otajstva Crkve, ...
  i da ti – po uzoru i zagovoru
  Blažene Djevice Marije
  ... i sv. Josipa - ...
  služimo u vjernosti i istini,
  ... zajedno u Kristu, ...
  koji s tobom u Duhu Svetome
  živi i kraljuje u vijeke vjekova.
  ... Amen. ...


  ....... Image and video hosting by TinyPic .......

  * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *


  ..........


  Majko Božja Bistrička,
  ... moli se za nas ...
  Mi smo tvoji putnici,
  ... blagoslovi nas ...


  * * * * * * * * * * * *

  "...oduvijek je bilo da ljubav ne zna dubine svoje dok ne dođe čas rastanka ..." /Khalil Gibran/  Rekli su, bit će bolje
  to igra je sudbine
  Bog te uzeo k sebi
  a ljubav ostaje
  Budiš me glasom zore
  ljubiš bojama sna
  maziš vjetrom u kosi
  znam, tu si gdje sam ja

  Moje srce sad je katedrala
  s nebom spojena,
  ljubav nju je podigla
  moja duša oduvijek je znala
  s druge strane sna
  opet naći ću te ja

  Zemlja zemlji se vraća
  a duša tvorcu svom
  ljubav od svega je jača
  ti živiš u srcu mom
  Smiješ se drhtajem zvijezda
  mjesec ti košulju tka
  grliš me mirisom mora
  znam, tu si gdje sam ja

  Moje srce sad je katedrala ...
  k nebu pružena,
  satkana od sjećanja ...
  moja duša oduvijek je znala
  s druge strane sna
  ... opet naći ću te ja ...

  /Tereza Kesovija/

  ***********************
  *********************
  *****************
  ******

  Image and video hosting by TinyPic

  ... Budi sretan, dragi ... ,
  ... zauvijek ... !!!
  ... Bilo je nenadano i stoga,
  ... više boli ...
  ... Lijepo je bilo poznavati te !!!
  ... Jednom, ....
  ... u vječnosti ...


  ***Image and video hosting by TinyPic***

  "Naši pokojnici nisu odsutni,
  nego samo nama nevidljivi.
  Svojim očima punim sjaja
  oni gledaju u naše oči
  pune tuge."

  /sv. Augustin/
  Tvoj pogled ljubavi
  K’o zvijezda zlatna u tami neba
  treperi nada u meni
  i srce čeka k’o zemlja pusta
  da opet tiho dođeš mi.

  Sva zvona i katedrale
  u moju dušu bi stale
  kad vidim na sebi
  Tvoj pogled ljubavi.

  U nježnom dahu topline Tvoje
  srce je moje bezbrižno,
  i kuca jako, i pjeva sretno
  kad s Tobom ja sam zajedno.

  Sva zvona i katedrale ...


  *******************
  *********************
  ***********************  Image and video hosting by TinyPic

 • Najvažnija stvar u životu nije naša vlastita pobjeda.
  Najvažnija stvar
  u ovom životu,
  je pomoći drugima
  da pobijede,
  čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu utrku.


  Image and video hosting by TinyPic

  ..............................

  Mi ćemo tek onda biti bližnji drugima, ako smo spremni "preći na drugu stranu ceste", u susret drugome. Postoje brojne ceste razdvajanja između lijeve i desne strane ceste, između crnih i bijelih ljudi, između mladih, starih, bolesnih i zdravih, između unaprijed osuđenih i nezaštićenih, između Židova i pogana, muslimana i kršćana, protestanata i katolika, između ujedinjenih i autokefalnih pravoslavnih crkava i tako dalje. Postoje mnoge ceste i crte razdvajanja koje se moraju prijeći. Svi smo mi previše zaposleni oko samih sebe, svojm stranom, te ne vidimo što se zbiva na drugoj strani ceste. Mi imamo svoje vlastite ljude kojima idemo, imamo svoje vlastite poslove o kojima brinemo. Ali kad bismo jednom prešli na drugu stranu ceste i vidjeli što se tamo dagađa, mogli bismo postati bližnji jedni drugima. /Henri J. M. Nouwen/

  Image and video hosting by TinyPic

  * * * * * * * * * * * *  ...... Počivao u miru Božjem !

  Image and video hosting by TinyPic

  Papa Ivan Pavao II.
  ... ... bit će 1. svibnja
  ... ... ... proglašen blaženim !!!


  ..Proglašenje 1.svibnja 2011..

  Ivan se Pavao II. nije bojao
  – istaknuo je budući papa Franjo –
  i upravo je zbog toga
  srušio diktature.
  Hrabrost, postojanost
  koju nam daje
  Kristovo Uskrsnuće,
  mir zbog toga
  što nam je oprošteno
  po Gospodinovu milosrđu,
  uklanjaju nam strah
  – dodao je tom prigodom
  te poželio –
  Neka i danas
  u našem srcu odjekuju
  Isusove,
  i riječi blaženoga Ivana Pavla:
  'Ne bojte se'.


  * * * * * * * * * * * * * *
  ... Spomendan 10. veljače ...

  Image and video hosting by TinyPic

  Kardinal Stepinac, 1943. :
  "...Svaki bez obzira na rasu ili narodnost,
  ili bez obzira na druge razlike,
  nosi u sebi pečat,
  obilježje Boga Stvoritelja
  i ima svoja vlastita prava,
  u koja nitko ne smije dirati,
  ograničavati ih silom ..."

  /Benigar, 1974., s. 440/
  ....................................
  "Katolička Crkva ne pozna rase koje gospoduju, i rase koje robuju. Katolička Crkva pozna samo rase i narode kao tvorevine Božje, a ako koga više cijeni, to je onaj, koji ima plemenitije srce, a ne jaču pesnicu. Za nju je čovjek jednako Crnac iz centralne Afrike kao i Europejac. Za nju je kralj kao čovjek u kraljevskoj palači upravo tako čovjek kao i zadnji siromah i ciganin pod šatorom. Ona među njima ne pozna bitne razlike kao čovjeka. Jedan i drugi imadu neumrlu dušu, jedan i drugi su istog kraljevskog podrijetla, vukući svoju lozu od Boga Stvoritelja. To je rasna nauka katoličke Crkve, a sve drugo su obična podmetanja, za koja vrijede riječi - u laži su kratke noge! . . . Crkva je za onaj poredak, koji je toliko star, koliko i deset zapovíjedi Božjih. Mi smo za poredak, koji je napisan ne na raspadljivom papiru nego u savjesti ljudskoj prstom Boga živoga. Temelj je toga poretka Gospodin Bog, koji se ne gubi u paragrafima kao zemaljski zakonodavci, već je čitav poredak sažeo u deset riječi, deset zapovijedi Božjih. Bogu smo dužni dati čast i slavu, jer je naš Stvoritelj. Roditeljima, poglavarima i domovini ljubav, poslušnost i žrtvu ako ustreba. Naš bližnji, zvao se kako mu drago, nije šaraf u državnoj mašini, bila ona obojadisana crveno ili crno, sivo ili zeleno, nego je slobodno dijete Božje, brat naš u Bogu." /Bl. Alojzije (Viktor) Stepinac 31.10.1943./


  KAD POBIJEDI ISTINA
  - dokumentarni film o
  bl. Alojziju Stepincu


  I danas Stepinac
  poziva na hrabrost !!!  »Oluja će proći, a Bog ostaje zauvijek!«
  Blaženi Alojzije Stepinac  Image and video hosting by TinyPic

  Oporuka
  kardinala Stepinca


  Blaženi Alojzije,
  moli za svoj hrvatski narod
  i dragu nam Domovinu,
  moli za nas! Amen.


  Molitva za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca

  Gospodine Bože,
  izvore svetosti i milosti,
  blaženoga Alojzija,
  pastira i mučenika,
  pozvao si da ti služi
  kao navjestitelj
  i branitelj istine
  i kao hrabri svjedok
  vjernosti Crkvi.

  Poslušan tvojoj Riječi
  i vođen Duhom tvoje ljubavi,
  zauzimao se z
  a siromašne i obespravljene;
  ostavio nam je
  divno svjetlo čiste savjesti,
  pouzdanja u tebe
  i ustrajnosti u trpljenju.

  Ponizno te molimo
  da nas obdariš
  svojom radošću
  te blaženoga Alojzija ubrojiš
  među svece
  sveopće Crkve,
  da bismo ga mogli
  još predanije slijediti
  i uteći se njegovu
  moćnom zagovoru
  u svojim životnim potrebama.

  Po njegovim molitvama
  jačaj proročki glas Crkve,
  koji širi nadu u
  dolazak tvojega kraljevstva,
  praćen blizinom i
  utjehom Blažene Djevice Marije,
  Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
  Po Kristu Gospodinu našemu.
  Amen

 • * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * *

  Lula starog kapetana  Na skaline ispred dvora
  bilo ljeti ili zimi
  k'o trabakul neki dimi
  lula starog kapetana
  lula starog kapetana.javascript:%20void(0);
  Davno, davno nije čula
  šum dalekih oceana
  pocrnjela stara lula
  lula svakom dobro znana
  lula starog kapetana
  Kapetane, kapetane,
  tako su ga one zvale
  kapetane, kapetane,
  dobro more - sad se šale.

  Na skaline ispred dvora
  U svom plavom dimu skriva
  Mnoge tajne prošle mora čuva
  Lula starog kapetana
  Lula kapetana Dživa.

  Kapetane, kapetane,
  tako su ga one zvale ...


  Na skaline ispred dvora ...

  /Srđan & Buco/

  * * * * * * * * * * * * *
  Vratio sam se živote
  ... ... ... :-) ... ... ...

  /Kemal Monteno/


  Image and video hosting by TinyPic

  Borute HVALA !!!

  ""Priča o predanju, ljubavi i strahu…
  Toplim dahom proljeće je otapalo posljednji snijeg s livade. U jednoj od posljednjih gomilica snijega nicao je neobičan cvijet. Drugačiji od drugih. Kao da se u njemu sabrala sva zimska čežnja livade za novim cvjetanjem života, za bogatstvom mirisa i boja koje pjevaju o radosti postojanja. Ali, cvijet sam nije mogao pobijediti snijeg ...
  Nije se predavao. Nježnošću je prkosio okrutnoj hladnoći. Vjerovao je životu ...
  A onda je kraj njega zastala jedna mala sunčeva zraka. Drugačija od drugih. Kao da je bila stvorena da svojom toplinom oslobodi zarobljeni cvijet. Divila se hrabrosti cvijeta. Osvajala ju je lagano njegova neobičnost i ljepota. Ali oklijevala je predati se cvijetu.
  Plesala je oko njega ne dopuštajući ni životu ni smrti dodirnuti ga. Ni sebi. Cvijet je postajao sve ljepši, a sunčeva je zraka sve radosnija plesala oko njega. Zaslijepljena vlastitom radošću, nije vidjela što se događa s cvijetom. Vidjela je samo sebe. A cvijet je umirao od hladnoće pružajući na dar sunčevoj zraci sve ono što je u sebi nosio. Predivna cvjetanja, čarobne boje i beskrajnu nježnost latica. Što je bio bliže smrti, bivao je sve ljepši. Bilo je kasno kad je sunčeva zraka shvatila što se događa. Uzalud je privijala cvijet na svoje grudi. Uzalud rukama grijala njegove latice. Uzalud suzama molila život da prostruji smrznutim tijelom cvijeta. Cvijet je umro zaleđen i sam ...
  Kažu da se u predvečerje toga dana samo Sunce spustilo na zemlju i da je na dlanovima svojih ruku odnijelo smrznuti cvijet na nebo ...
  A sudbina ohole sunčeve zrake svima je ostala tajnom, mada kažu da od tada na livadi raste neobičan cvijet. Bez mirisa. Cvjeta samo kad pada snijeg, a niz lice mu teku suze koje lede i bole …""  *****Image and video hosting by TinyPic*****

  ******** Božuri ********
  *******************
  **********************

  Hvala svima ...
  Svakom sam od vas
  poklonio pjesmu,
  mnoge su tužne i prepune sjete,
  dadoh vam ljubav
  ne tražeći ništa,
  poklonih vam srce
  kao malo dijete ...
  Poželim ponekad
  da vas nisam sreo,
  srce bi radost mjesto tuge lilo,
  prospavao bih mnoge neprospavane noći,
  al' pjesama ovih onda ne bi bilo ...
  Hvala svima iz vremena ruža,
  moje vas pjesme
  ni za što ne krive,
  svi koji su otišli iz života moga,
  u pjesmama mojim
  još uvijek žive
  ...

  Vi ste mi ušli pod kožu i dušu,
  unijeli nemir odlaskom svojim,
  i tako su nastale
  sve pjesme moje,
  kojih se nekad i pjevat' bojim ...

  Hvala svima iz vremena ruža ...
  ... .... ... ... ...
  Vječno će da žive ...