s.mirjam

nedjelja, 24.10.2010.

.................................. «Bože, milostiv budi meni grešnome/grešnici!» ........................................ Image and video hosting by TinyPic ............................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................


Luka evanđelist u svojim djelima sustavno govori o molitvi
te pouku o molitvi nalazimo i u današnjoj prispodobi o farizeju i cariniku:


9 Nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici,
a druge potcjenjivahu, reče zatim ovu prispodobu:

10 "Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik.
11 Farizej se uspravan ovako u sebi molio:
'Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili - kao ovaj carinik.'

12 Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.'
13 A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu,
nego se udaraše u prsa govoreći: 'Bože milostiv budi meni grešniku!'

14 Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj!
Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen."

/ Lk 18,9-14./


... gdje nas u prispodobi uči da ona treba biti i ponizna. Ističe da Isus nije bio ogorčen na farizeje. Nije Mu zasmetalo farizejsko predano vršenje Zakona nego njihov temeljni stav prema Bogu i prema ljudima. Samohvala i oholost ! Carinik je pak svjestan svoje grješnosti i spuštena pogleda u poniznosti dolazi zamoliti Boga za oproštenje. I upravo stoga je vrijedan poštovanja. I njegova molitva je plod te svijesti potrebne obraćenja i spasenja.
Ova priča nije samo o jednom umišljenom farizeju, nego i o svima nama ...
I o onima koji puno mole i trude se živjeti po Božjim i crkvenim zapovijedima,
nastoje biti pravi vjernici. Često odu u duhovnu oholost ...
Nitko nije izuzet od opasnosti umišljene pravednosti.
......... Od oholosti je gora samo lažna poniznost.
'Sebe ispravno voljeti - niti se uznositi, niti se omalovažavati! -
prepoznavajući svoju vrijednost', najčešće se ne mora
posebno naglašavati ljudima koji žive
znajući od kuda svaki dar i talenat.......... Image and video hosting by TinyPic

Ohol čovjek ne podnosi uspjeha drugoga. Potajno se raduje kad drugome ne ide, ili kad mu ide slabije. Ljut je kad vidi da nekome ide bolje. To se najčešće očituje na profesionalnom planu, u onom što radimo, zatim na emotivnom, osobito dok smo mlađi pa i na vjerskom, jer se netko, po našem mišljenju, približio Bogu više nego mi. Zašto ljudi toliko tračaju, ogovaraju i kleveću? Jer su oholi! Jer smo oholi! Oholost je najčešći simptom naše grešnosti. Ukoliko se priznaješ grešnikom, znaš da griješiš i to priznaješ, morat ćeš priznati barem neku vrstu oholosti. Oholost je i sotonu koštala prvog mjesta među anđelima (najjednostavnije rečeno), oholost je simbol ovoga svijeta, oholost se skriva pod tisuću naših sitnih ljudskih postupaka i misli.

Ako se ovdje prepoznajemo na dobrom smo putu;
što se više u ovom prepoznajemo više ćemo imati snage i želje reći poput carinika:

....................................................................................
«Bože, milostiv budi meni grešnome/grešnici!»

....................................................................................................... Image and video hosting by TinyPic

Isus čak ništa ne kaže o tome da je carinik donio odluku da će se promijeniti, da više neće griješiti. No, u istom tom Lukinom evanđelju nekoliko poglavlja nakon ovog, nalazimo događaj, obraćenja Zakeja, carinika u Jerihonu. Taj obraćeni carinik nakon susreta s Isusom izjavljuje da pola svoga imanja daje siromasima i da vraća četverostruku onima koje je prevario. Tada mu Isus upućuje one tako utješne riječi:

... «Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov!» ...

Ovaj naš carinik iz prispodobe očito još nije obraćen. No i takav, poluobraćen, ipak odlazi kući opravdan
za razliku od «pobožnog», oholog farizeja.
Među pravoslavnim kršćanima, barem u monaškoj tradiciji očuvala se specifična molitva brojanice koju oni nazivaju Isusova molitva. Na ispletenoj brojanici koja obično ima 33 čvora
ponavljaju se upravo ove riječi carinikove:


................
Image and video hosting by TinyPic

....... «Bože milostiv budi meni grešnomu».

No, ne zaboravimo, nakon priznanja slijedi i obraćenje, mijenjanje. I to ne samo jedno za cijeli život nego svakodnevno, tokom cijelog života. Cilj nam je ona Pavlova rečenica koju smo čuli u drugom čitanju:

«Predragi! Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.
Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao!»

Dakle ne bojmo se našeg «trna u tijelu, anđela sotoninog», pa neka ih je i više od jednog, može se!
....... Put je jednostavan.
....... Zove se istina,
....... poniznost i
....... predanje Bogu.

/p. A. Volenik DI/

...................................................... Molitva srca


.....................................................
Image and video hosting by TinyPic

Hezihatska molitva koja vodi do takvog mira, u kojem duša može boraviti s Bogom, je molitva srca. Za nas, koji smo više usmjereni na razum, vrlo je važno učiti moliti srcem i iz srca. Pustinjski oci pokazat će nam put. Iako oni nisu stvarali teoriju molitve, njihove konkretne zgode i upute daju nam građu od koje su kasniji pravoslavni pisci izgradili vrlo izrazitu duhovnost. Duhovni pisci s brda Sinaja i Atosa te Starci iz Rusije devetnaestoga stoljeća, ukorijenjeni su u pustinjačkoj tradiciji. Najbolju formulaciju za molitvu srca nalazimo u riječima ruskog mistika Teofana Samotnika:

«Moliti znači spustiti se od razuma u srce i tamo proboraviti pred licem uvijek prisutnog i sveznajućeg Gospodina, koji u tebi stanuje».

To je bila središnja misao hezihazma kroz sva stoljeća. Molitva je stajanje pred Bogom s razumom u srcu, to jest u onoj točki našeg bića gdje nema ni razdjeljenja ni razlike i gdje smo sasvim jedno. Tu stanuje Duh Božji i tu se događa veliki susret. Tu govori srce srcu, jer tu smo pred licem sveznajućeg Boga, koji u nama stanuje.
Ovdje nam mora biti jasno, da riječ srce upotrebljavamo u punom biblijskom značenju. U običnom govoru riječ srce označuje mekoću. Označava sjedište osjećajnog života. Izrazi «puca mi srce» ili «srdačno» pokazuju da srce često promatramo kao mjesto topline, mjesto osjećaja, nasuprot hladnom razumu, odakle ishode naše misli. Ali u judeo-kršćanskoj tradiciji riječ srce označava izvor svih psihičkih, emocionalnih, intelektualnih, voljnih i ćudorednih snaga.

Iz srca izviru neprepoznatljivi impulsi kao i svjesni osjećaji, raspoloženja i želje. I srce ima svoje razloge i središte je opažanja i spoznaja. Konačno, srce je sjedište volje. Stvara planove i donosi dobre zaključke. Tako je srce središnji i sjedinjujući organ našeg osobnog života. Srce nam određuje osobnost i zato ono nije samo mjesto gdje stanuje Bog, nego i mjesto kamo su usmjereni najžešći napadi Sotone. To srce je mjesto molitve. Molitva srca je molitva koja se diže Bogu iz središta osobnosti te stoga zahvaća cijelu našu ljudskost.

Jedan od pustinjskih otaca, Makarije Veliki, rekao je:


«Glavna je zadaća atlete /to jest monaha/ ući u svoje srce».

To ne znači da monah treba pokušati moliti samo osjećajem, ali bi on trebao težiti za tim, da mu molitva preoblikuje cijelo biće. Najdublja je spoznaja pustinjskih otaca, da ulaz u srce znači ulaz u kraljevstvo Božje.
Drugim riječima: put k Bogu vodi kroz srce.

Izak Sirac piše:


«Teži za tim da uđeš u riznicu ... to jest u svoju nutrinu, i tu ćeš okriti nebesku riznicu, jer to je jedna te ista riznica. Ako ti uspije ući, vidjet ćeš obadvije. Ljestve po kojima se uspinje u to kraljevstvo skrivene su u tebi, u tvojoj duši. Budeš li se čuvao grijeha, okrit ćeš prečke tih ljestava po kojima ćeš se uspinjati.»


Image and video hosting by TinyPic


..... A Ivan Karpatios kaže:

«U molitvi se mora računati na mnoge muke i borbe, da bi se došlo do duhovnog raspoloženja u kojem prestaje svaka rastresenost; to je nebo u srcu, mjesto gdje u nama živi Krist, kako nam tvrdi apostol».

Kroz svoje izreke upućuju nas pustinjski oci na vrlo mistično gledanje molitve. Odvraćaju nas od naših vježbu, koje samo jačaju razum i koje u Bogu gledaju problem s kojim se trebamo sučeliti. Pokazuju nam, da prava molitva prodire do u srž naše duše i ne ostavlja ništa netaknuto. Molitva srca je molitva u kojoj svoj odnos ne možemo ograničiti na zanimljive riječi ili pobožne osjećaje. Takva molitva preobražava – to je njezino svojstvo – cijelo naše biće u Krista i to upravo zato, što nam otvara oči za istinu o nama samima i istinu o Bogu. U svom srcu se prepoznajemo kao grešnici, koje okružuje Božje milosrđe. Iz tog unutarnjeg gledanja vapimo:

«Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, smiluj se meni grešniku!».

Molitva srca nagoni nas da apsolutno ništa ne skrivamo pred Bogom i da se bez pridržaja prepustimo njegovom milosrđu. Tako je molitva srca molitva istine. Ona razokriva mnoge iluzije o nama samima i o Bogu te nas dovodi do istinskog susreta između grešnika i milosrdnog Boga. Po toj istini dolazimo do mira jednog hezihaste. U onolikoj mjeri u kojoj se ta istina usidri u našem srcu, bit ćemo manje rastreseni svjeskim mislima, a naše će nas srce kao i sve stvorenje, utoliko jasnije i bistrije upravljati prema Gospodinu.
Tako će se u našoj molitvi ostvariti Isusova riječ:


«Blaženi čista srca, oni će Boga gledati» (Mt 5,8).

Napasti i borbe trajat će do kraja našeg života, ali ako smo čista srca, i u nemirnom ćemo životu nalaziti mir. Otuda pitanje, kako se može vježbati molitva srca u iscrpljujućoj dnevnoj zaposlenosti? Osvrnimo se sada na to pitanje vježbe......................................................................................................................


Moliti bez prestanka


Image and video hosting by TinyPic


Druga je oznaka molitve srca, da je ona neprestana. Pitanje, kako treba ispuniti opomenu svetog Pavla «Molite bez prestanka!», stajalo je u središtu hezihazma već od vremena pustinjaka pa sve do ruskih monaha devetnaestog stoljeća. Zanimanje za to svjedoče mnogi primjeri s oba kraja hezihatske tradicije.
U vrijeme pustinjskih otaca postojala je neka pijetistička sekta, takozvani mesalijanci. Naglašavali su neku pretjeranu duhovnost i smatrali svaki fizički posao neprikladnim za monaha. Nekoliko monaha te sekte dođoše jednog dana opatu Luciju.

«Starac ih upita: 'Čime se vi bavite?' Oni odgovoriše: 'Ni prstom se ne dotičemo nikakva posla, nego kako veli apostol, molimo bez prestanka.' Na to im starac reče: 'Jedete li vi'' Oni odvrate: 'Dakako da jedemo.' On im kaže: 'I dok vi jedete, tko u međuvremenu moli mjesto vas?' I opet im reče: 'Zar vi ne spavate?' Oni odgovore: 'Dakako da spavamo.' A starac će na to: 'I dok vi spavate, tko u međuvremenu moli mjesto vas?' Na to nisu znali odgovoriti. On im reče: 'Oprostite mi, ali vi ne činite to što govorite. A ja ću vam pokazati da ja, premda obavljam poslove, neprestano molim. S Bogom se spustim na zemlju, omekšavam palmine niti i pletem od njih užad. Pri tom govorim: 'Smiluj mi se, Bože, u velikom milosrđu svome i po mnoštvu smilovanja svoga izbriši moje bezakonje.' Tada ih upita: 'Zar to nije molitva?' Oni odgovoriše: 'Dakako da jest.' Tada im on reče: 'Ako tako provedem cijeli dan u radu i molitvi, zaradim šest novčića, manje ili više, svejedno. Od toga dva novčića ostavim pred vratima kao milostinju, a za ostale kupim hranu. Dok ja jedem ili spavam, moli za me onaj koji je dobio dva novčića. I tako po milosti Božjoj neprestano molim'».

Taj događaj je praktični odgovor na pitanje:

«Kako mogu moliti bez prestanka, ako sam zauzet drugim poslovima?» Ovaj odgovor uključuje i bližnjega u molitvu. Po mojoj ljubavi drugi postaje sudionikom u mojoj molitvi i ona i na taj način postaje trajna molitva.


................................................................
Image and video hosting by TinyPic


U devetanestom stoljeću, kad više nije bilo poteškoća s mesalijancima, našao se potpuniji odgovor na to pitanje. Nalazimo ga u poznatoj zgodi o nekom ruskom seljaku, pod naslovom : Istinita kazivanja jednog ruskog hodočasnika. Ona ovako počinju:

«Ja milošću Božjom kršćanin, po svojim djelima veliki grešnik ... »

U dvadesetčetvroj nedjelji poslije Duhova dođoh u crkvu na bogoslužje, da se pomolim; čitalo se iz poslanice Solunjanima, iz petog poglavlja, redak sedamnaesti, koji glasi: Molite bez prestanka! Ta mi se riječ naročito usjekla u dušu i počeo sam razmišljati, kako se može moliti bez prestanka, kad svaki čovjek mora obavljati i druge poslove da bi živio».
Seljak putuje od mjesta do mjesta, od jedne crkve do druge, da čuje propovijedi o molitvi. Kad se sit naslušao i nije shvatio kako treba moliti bez prestanka, prestao je ići na javne propovijedi, nego je odlučio s Božjom pomoći potražiti iskusna i učena čovjeka, koji bi mu mogao protumačiti neprestanu molitvu. Nakon duga traženja stiže seljak do nekog manastira u kojem je živio iskusni starac, monah. Ovomu reče seljak:


«Čuo sam već mnoge propovijedi, ali ni iz jedne nisam naučio, kako bi se moralo moralo moliti bez prestanka: uvijek se govorilo samo o pripravi na molitvu, o plodovima molitve ili slično. A nigdje nisam čuo uputu, kako treba bez prestanka moliti i što takva molitva znači. Često sam čitao Bibliju i u njoj tražio to što sam čuo, ali ni tu nisam stekao željenu spoznaju. Tako sam, evo, sve do sada ostao u neznanju i nemiru ...

Iskažite mi dobrotu časni oče, protumačite mi što to znači – neprestana, unutarnja moliva – i kako se može naučiti.»


Starac pun ljubavi prihvati molbu i pouči seljaka Isus-molitvu. Reče:

«Neprestana nutarnja Isus-molitva je neprekidno zazivanje božanskog Imena Isusa Krista, duhom i srcem, pri čemu si predočimo njegovu stalnu prisutnost i molimo ga milosrđe u svakom poslu, na svakom mjestu, u svako vrijeme, dapače i u snu. To se može izraziti slijedećim riječima: Gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni!».

I dok je seljak hodočasteći prolazi Rusijom ponavlja na tisuće puta tu molitvu. Isus-molitvu prihvaća kao svog pravog suputnika. A onda jednog dana osjeti, da molitva sama od sebe počinje prelaziti u srce. Kaže: «Srce mi je kucajući svakim novim otkucajem počelo ponavljati riječi molitve ... Prestao sam je izgovarati ustima i zanosno osluškivao kako je izgovara srce»................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPicOvdje okrivamo drugi put do neprestane molitve. U nutrini ona sama nastavlja moliti pa i kad s nekim razgovaramo ili se koncentriramo na svoj posao. Molitva je postala djelo Duha Božjega koji me vodi kroz život.
Vidimo, evo, kako po ljubavi prema bližnjemu i po djelovanju Isus-molitve u srcu, može cijeli naš dan postati neprestana molitva. Time nije rečeno da trebamo oponašati monaha Lucija ili ruskog hodočasnika. Ipak bih predložio da i mi u svom apostolatu koji je pretrpan radom, težimo za neprestanom molitvom. Tako ćemo ili jeli ili pili ili što drugo radili sve činiti na slavu Božju /usp. 1 Kor 10,31/. Ljubiti Boga i raditi na njegovu slavu, to ne smije ostati samo pobožna želja na koju tu i tamo mislimo. To mora postati nutarnje, neprestano slavljenje Boga.
/Henry J. M. Nouwen, Put srca/

Image and video hosting by TinyPic
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.................................................. Image and video hosting by TinyPic ..................................................
- 21:05 - Komentari (21) - Isprintaj - #

srijeda, 20.10.2010.

...............................................................
...................................................................

Zračilo je nešto, gorjelo, svjetlošću je bio okružen...”,
trudio mi ga se pater Mignon dočarati.
Pa me pogledao pitajući:
................................................................................ Susreo si ga? E, onda znaš ! ! !
......................... Ljubav nas Kristova nosi .....................

... sve što je Ante činio mogao je samo nošen snagom ljubavi ...

"Ljubav nas Kristova goni!" - piše Pavao,

... a Ante ga citira i dodaje:


"Ne da mi mira! Goni me na rad, na žrtvu, na žrtvu za čitav svijet."

... ako smo to shvatili, onda ćemo razumijeti srž Antina djelovanja.

...........................................
.............................................................
...............................................................................
..................................................................................................
....................................................................................................................


................................... "Ljubavi nije dovoljno da se samo susretne. Valja stanovati.
................................... Valja biti jedno mislima i kucajima srca. Čuti, osjetiti, dati."


....................................................................................................................
..................................................................................................
...............................................................................
.............................................................
...........................................


Zapravo, ...........
sve što je ikada napisao,
sve što je radio, živio ...
odsijeva istim Svjetlom.
Ujedinio je u sebi sebe,
drugoga i Boga
- i mogao je voljeti
dok ima života i ljudi.


...............................
...............................
...............................P.S. ... nisam uspjela pronaći
ovu prekrasnu misijsku pjesmu
- mnogi je znaju .........
................... evo riječi:


Tamo gdje palme cvatu
... tamo ja želim poć',
ja želim svijetu reći:
kraljuje Gospod Bog.

I njima svanut će sunce
i njima svanut će dan,
nestat će zavjesa tame,
nestat će varljivi san.


Otkrit će istinu pravu,
okrit će Gospoda svog,
radost će smijeniti tugu,
prekriti svaku će bol.

......
Image and video hosting by TinyPic......


- 17:40 - Komentari (17) - Isprintaj - #

nedjelja, 17.10.2010.

I zato znam ........................................................................................................... Bože, proničeš me svega i poznaješ
........................................................................ Ti znaš kada sjednem i kada ustanem
........................................................................ iz daleka Ti već misli moje poznaješ ...
.................................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................................
........................................................................


Kada čujem riječi te, kada pomislim na sve
...................... što si mi dao,
Kada vidim ptica let, kad procvjeta malen cvijet,
...................... znam da si znao.


Da ću i ja jednom vidjeti kako lijep je ovaj svijet
i da ću svima reći ... Tvoju riječ ...


Znam da si htio da danas ovdje budem ja,
...................... hvala Ti za to.
Znam da jednak si nam Ti, al' opet toliko drukčiji,
...................... znam da je tako ...


Jer je ljubav koju pružaš mi toliko velika i zato znam da
...................... važna sam Ti ja.


I zato znam
sve sto si činio, za nas je,
za nas je, za Tvoje malene.

I zato ja,
i zato ja, sad tu sam zbog Tebe.


Svaka suza koju za nas si pustio pokazuje da
...................... nada nije dalekoMoj sad život ima smisla,
Dar koji sam toliko tražila, sve zbog Tebe.


Kad bi i drugi krenuli, a ne posrtali protiv sebe
spoznali bi da si ono za čim su žudjeli, spoznali bi

...................... koliko ih voliš Ti !!!


I zato znam ...
...............
......................
.............................
.................................. pokazuje
................................................... nada nije daleko
..................................................................................
Image and video hosting by TinyPic

- 18:34 - Komentari (5) - Isprintaj - #

petak, 08.10.2010.

.................... Dan neovisnosti ...........
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *I još nešto o Sv. Franji ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::

Image and video hosting by TinyPic
.................................
.................................
................................. "Franjo, zašto toliko voliš ova stvorenja?"
.............. "Jer", odgovori Franjo poslije nekoliko trenutaka razmišljanja,
.................................. "oni i mi smo slobodna Božja stvorenja."
......................................................... Image and video hosting by TinyPic

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


- 10:20 - Komentari (17) - Isprintaj - #

utorak, 05.10.2010.

... uz blagdan sv. Franje ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... Image and video hosting by TinyPic
... ... ... ... ... ... ... ... ... Križ sv. Damjana


Sam Obred preminuća se slavi u predvečerje svetkovine
... ... ... sv. našega Oca Franje, 3. listopada ... ... ... Image and video hosting by TinyPic


... ... ... Braćo i sestre,
... ... ... onih nekoliko dana što su mu preostali
... ... ... do njegova blaženoga preminuća,
... ... ... sveti je naš otac Franjo ponizno upućivao hvale Bogu,
... ... ... a svoju je braću poticao
... ... ... da zajedno s njim pjevaju pohvale Kristu.
... ... ... Sam je, koliko su mu to dopuštale tjelesne snage,
... ... ... zapjevao psalam

Glasom svojim Gospodinu vapijem,

glasom svojim Gospodinu se molim ...


... ... ... Pozvao je i sva stvorenja da hvale Boga,
... ... ... te ih je riječima što ih je svojevremeno sam napisao
... ... ... poticao na ljubav prema Svevišnjemu.
... ... ... Štoviše, i samu je smrt, pred kojom svi osjećamo strah,
... ... ... poticao na hvale i, hrleći joj radosno u susret,
... ... ... pozivao je da svrati k njemu govoreći:

Dobro mi došla, sestrice smrti !

... ... ... Saberimo se u poniznoj i iskrenoj vjeri
... ... ... da bismo po ovom spomenu Franjina preminuća
... ... ... i mi mogli biti dionici istih darova nebeskih.
... ... ... /Usp. 2 Čel. 217/


.........................................................................................................................Image and video hosting by TinyPic


Iz izvješća sv. Bonaventure o preminuću svetoga našeg oca Franje
Kad se napokon približio čas njegova preminuća, dao je k sebi pozvati svu braću koja su se ondje našla. S obzirom na svoju smrt hrabrio ih je utješnim riječima i očinski poticao na ljubav Božju. Govorio im je o strpljivosti, siromaštvu i vjernosti prema Rimskoj Crkvi, a svim je ostalim uredbama pretpostavio sveto Evanđelje.
Dok su sva braća naokolo sjedila, nad njima je u obliku križa ispružio prekrižene ruke, jer je taj znak uvijek volio, te je svu, i nazočnu i odsutnu braću blagoslovio snagom i imenom Propetoga. Osim toga je dodao: Ostanite mi zdravo, svi moji sinovi, u strahu se bliži kušnja i nevolja, sretnih li onih koji će ustrajati u onome što su započeli. Žurim se Bogu čijoj vas milosti preporučujem.
Kad je Bogu nadasve dragi čovjek dovršio te očinske opomene, naredio je da mu se donese evanđelistar i da se čita Evanđelje po Ivanu koje počinje riječima: “Bijaše blagdan Pashe”....................
Image and video hosting by TinyPic


Braćo i sestre,
blaženi je Franjo, predajući dušu Gospodinu, zapjevao ponizno
Glasom svojim Gospodinu vapijem, glasom svojim Gospodinu se molim.
I mi istom pjesmom ponizno uputimo svoje vapaje Svevišnjemu,
njemu prikažimo svoje tjeskobe jer on je naše utočište.Glasom svojim Gospodinu vapijem /Ps 142/Izlijevam pred njim molitvu svoju,*
tjeskobu svoju pred njim kazujem,
Kad klone u meni duša moja,*
ti znaš staze moje.
Na ovom putu kojim hodim*
sakriše mi zamku.
Gledam nadesno i vidim:*
nema nikoga tko bi me poznao.
Nije moguće da bježim*
i nitko se ne brine za dušu moju.
Vapijem k tebi, Gospodine,
i rekoh: ti si nada moja, *
dio moj u zemlji živih.
Pazi na molitvu moju, *
jer sam vrlo ponižen.
Oslobodi me od onih koji me progone, *
jer su jači od mene.
Izvedi iz tamnice dušu moju da slavim ime tvoje, *
iščekuju me pravedni dok me ne nagradiš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,*
kako bijaše na početku, tako i sada i vazda. †
i u vijeke vjekova.
Amen.


......................................................................


Izviješće brata Ilije o smrti svetog oca Franje
Sjećajte se našega oca i brata Franje i molite mu se!
Prije nego započnem govoriti, uzdišem, i s pravom: kao voda moji se razlijevaju krici, jer obistinjuje se moje strahovanje, obistinjuje se i vaše, snalazi me, evo, čega se bojah, snalazi i vas, jer je daleko od nas tješitelj, koji nas je nosio na svojoj ruci kao ovce; otišao je u daleku zemlju. Drag Bogu i ljudima primljen je u sjajne stanove.
Uistinu, prisutnost brata i oca našega Franje bila je svjetlo ne samo u nama koji smo bili blizu, nego i onima koji su od pravoga Svjetla, obasjao je one koji su bili u tami i koji su sjedili u smrtnoj sjeni, da bi upravio njihove noge na put mira. To je i učinio kao pravo sunce. Onaj koji s visine izlazi obasjavao je njegovo srce i zapalio je volju njegovu žarom svoje ljubavi, i on je propovijedao kraljevstvo Božje obrativši srca otaca k sinovima i nerazumne k razumnosti pravednih, i po svem svijetu spremao je Gospodin novi narod. Ime mu se pročulo od dalekih otoka i čitav se svijet divio čudesnim njegovim djelima.
Nemojte se, sinovi i braćo, žalostiti zato što se čak to dogodilo, jer otac sirota, Bog će nas tješiti svojom svetom utjehom; pa ako već plačete, plačite nad sobom, ne nad njim. Jer usred života u smrti smo, a on je iz smrti prešao u život.
Radujte se, jer prije nego je bio uzet od nas kao drugi Jakov blagoslovio je sve svoje sinove i svima oprostio grijehe, koje je tko od nas djelom ili mišlju učinio protiv njega.
I to rekavši, javljam vam veliku radost i čudo novo. Odvijeka se nije čulo za takav znak, osim u Sinu Božjemu, koji je Krist Gospodin. Kratko vrijeme prije smrti brat i otac naš pojavio se raspet; na svome je tijelu nosio pet rana koje su doista biljezi Kristovi. Njegove su ruke i noge imale ubode čavala, probodene s obiju strana, rane su bile trajne i pokazivale su crnu boju čavala, a njegova su se rebra pojavila kopljem probodena i često su gubila krv.
Zato braćo, blagoslivljajte Boga i hvalite ga pred svima, jer nam se smilovao i sjećajte se oca i brata našega Franje na hvalu onoga koji ga je uzveličao među ljudima i proslavio ga pred anđelima.
Molite za njega, kao što je od nas prije tražio i molite njega da nas Bog s njime učini dionicima svoje svete milosti.
Amen..................................................................................................................... Image and video hosting by TinyPic

......................................................... Predraga braćo i sestre,
......................................................... dok se u ovome svetom slavlju spominjemo
......................................................... blaženoga preminuća Serafskoga Oca
......................................................... i čudesnih djela što ih je Svevišnji izveo po njemu,
......................................................... s pouzdanjem iznesimo Ocu nebeskom
......................................................... svoje potrebe i potrebe cijeloga svijeta.
......................................................... Molimo ga zazivajući:


.......... Po zagovoru svetoga Franje, usliši nas, Gospodine ! ! !


.......... Image and video hosting by TinyPic


Upravimo Ocu nebeskom svoju molitvu,
iščekujući dolazak njegova Kraljevstva:

Oče naš ...

Svevišnji Bože, ti si svetom našem ocu Franji,
siromašnom i poniznom svome sluzi,
na današnji dan udijelio nagradu vječnoga blaženstva.
Smjerno te molimo:
prosvijetli nas i nadahni svojom milošću
da bismo življenjem Kristova evanđelja
bili svjedoci tvoje blizine svakom čovjeku
i tako postali dostojni
istoga blaženstva među tvojim svetim.
Po Kristu Gospodinu našem.I sve vas, dragi moji, želim ovom prigodom blagosloviti posebnim blagoslovom
/kojim je sveti Franjo blagoslivljao i blagoslivlja sve nas/ :


.....................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................................................

........................................................................... Neka vas blagoslovi Gospodin
........................................................................... i neka vas čuva!

........................................................................... Neka vas licem svojim obasja,
........................................................................... milostiv neka vam bude!

........................................................................... Neka pogled svoj svrne na vas
........................................................................... i mir vam podari !


................................................................................
Image and video hosting by TinyPic- 19:40 - Komentari (4) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< listopad, 2010 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lipanj 2014 (1)
Svibanj 2014 (2)
Travanj 2014 (2)
Ožujak 2014 (1)
Veljača 2014 (1)
Prosinac 2013 (1)
Studeni 2013 (1)
Rujan 2013 (2)
Srpanj 2013 (1)
Svibanj 2013 (1)
Travanj 2013 (1)
Ožujak 2013 (5)
Veljača 2013 (5)
Siječanj 2013 (4)
Prosinac 2012 (6)
Studeni 2012 (5)
Listopad 2012 (4)
Rujan 2012 (2)
Kolovoz 2012 (4)
Srpanj 2012 (3)
Lipanj 2012 (4)
Svibanj 2012 (3)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (1)
Veljača 2012 (3)
Siječanj 2012 (5)
Prosinac 2011 (6)
Studeni 2011 (3)
Listopad 2011 (4)
Rujan 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (1)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (6)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (6)
Siječanj 2011 (3)
Prosinac 2010 (5)
Studeni 2010 (4)
Listopad 2010 (5)
Rujan 2010 (2)
Kolovoz 2010 (1)
Srpanj 2010 (3)
Lipanj 2010 (5)
Svibanj 2010 (3)
Travanj 2010 (3)
Ožujak 2010 (5)
Veljača 2010 (3)
 • O Duše Sveti,
  ljubavi Oca i Sina,
  nadahnjuj mi uvijek
  ono što treba misliti,
  ono što treba reći,
  i kako da to rečem;
  ono što treba prešutjeti,
  ono što treba napisati
  i kako treba djelovati;
  ono što treba činiti
  da bude tebi na slavu,
  na dobro duša,
  i moje vlastito posvećenje.
  O Isuse,
  u tebi je sve moje pouzdanje.
  Amen

  /Kardinal Verdier/


  Image and video hosting by TinyPic

  Molitva za dar vjere

  Image and video hosting by TinyPic

  Gospodine,
  tebe svim srcem molim
  da moja vjera bude cjelovita
  i bez zadrške,
  ona koju naviješta
  i naraštajima predaje Crkva;
  da prodire u moje misli,
  u način prosuđivanja
  božanske i ljudske zbilje.
  Gospodine, daj da moja vjera
  bude slobodna:
  da prihvaća odricanja
  i dužnosti koje sa sobom nosi
  te da izrazi
  srž moje stvorenosti ispovijedajući:
  vjerujem u tebe,
  Gospodine.
  Gospodine,
  udijeli mi sigurnu vjeru,
  svjetlo koje jača u kušnjama,
  koje smiruje i odmara.
  Molim te za radosnu vjeru
  koja razveseljuje srce
  i uvodi u molitvu,
  koja posvećuje
  svaki životni trenutak,
  vjeru punu pouzdanja
  u tebe i tvoju Riječ.
  Gospodine,
  daj da moja vjera bude djelotvorna,
  tako da prijateljstvo s tobom postane djelo ljubavi
  u svemu što činim,
  u iskustvu sreće, u trpljenjima,
  u iščekivanju konačne objave;
  trajno svjedočanstvo prisutnosti
  i neprekidna hrana
  životu u nadi.
  Gospodine,
  daj da moja vjera
  bude ponizna
  i ne traži temelje
  u ljudskoj mudrosti,
  nego u tvojoj milosti
  i ljepoti križa,
  oslonjena na
  snagu Duha Svetoga,
  vidljivoga u tvojoj Crkvi
  kojoj si podario
  majčinski zagovor Majke Marije.
  Umnoži nam vjeru
  ti koji živiš i kraljuješ
  u vijeke vjekova.
  Amen.
  /Priredio: I. Šaško/
  Ljubav se rodila
  U betlehemskoj noći
  Mali Bog se rodio,
  ljudski rod Mu u hladnoći
  vrata sva zatvorio.
  A On je došao
  nama ljubav donijeti,
  i svakom ljudskom srcu
  pravi mir pokloniti.
  Ljubav se razlila
  od Boga na čovjeka,
  da bi nam najveću
  ljepotu pokazala.


  Image and video hosting by TinyPic

  Ljubav se rodila
  u tijelu čovjeka,
  da bi nas
  zauvijek spasila.
  U štalici je rođen
  Onaj koji stvara sve,
  Onaj koji svojim dahom
  cijeli svemir pokreće.
  A On je želio
  za nas malen postati,
  da možemo bez straha
  Boga svog mi ljubiti.  Ljubav se razlila ...


  Image and video hosting by TinyPic

  Opis bloga

  ... tih,šutljiv, ...

  ... veritas5@net.hr ...


  * * * ...... 15 ...... * * *
  * ...... 05.05.2002. ...... *
  * ........................ *


  Image and video hosting by TinyPic  Mnogi su himni spjevani
  na čast Imena Isusova
  a jedan od najljepših je
  spjevao sam sv.Bernardin:

  Na Isusov se pomen sam
  u duši budi dragi plam,
  al vrh milinama je svim
  u milom društvu kad si s njim.

  Što nježnije da zapjevaš,
  što ljupkije da poslušaš
  il što da draže promatraš
  no Isus što je, Gospod naš?

  O blag spram svima, Isuse,
  il mole il što kaju se
  il' traže te kroz žića vaj
  tko tebe nađe, nađe raj.

  Govoriti je uzalud,
  badava peru sav je trud,
  tko kuša taj tek pravo zna
  što znači ljubav Gospodnja.

  Ti, Isuse, milinom svom
  i našom budi nagradom:
  naš ponos cijeli bio tek
  u tebi, Spase, zauvijek.
  Amen.


  Image and video hosting by TinyPic

  .Da, Isus je Krist naš mir
  - On je u svijet donio sjeme
  ljubavi i mira,
  snažnije od sjemena
  mržnje i nasilja;
  snažnije
  jer je Ime Isusovo superiornije
  svakom drugom imenu.
  .On će sâm biti mir

  /Papa o blagdanu
  Imena Isusova/


  * * ...... 58 ...... * *
  * ..................*
  * * .... 38 .... * *
  * ............. *
  - Šibenska balada -

  Dobra večer pismo moja
  Kao vino plemenita
  Prija zore bilog dana
  Dobra večer uzorita
  Nosila si rodnoj grudi
  Ovo tilo željno lada
  Budila si moju dragu
  Da donese ključe grada ...

  O šibenska pismo tiha
  Sve si rekla u dvi riči
  Napila si žedne usne
  Mogu na kraja svita ići
  O šibenska pismo mila
  Sve si bila i sve jesi
  Lanterna mi noćas budi
  Put mi kaži i ponesi ...
  Rasulo se svud po svitu
  To šibensko staro sime
  Da se negdi u samoći
  Spomene i tvoje ime
  Pala si ka zlatna kiša
  Natopila zemlju suvu
  Da nam opet rodi pisma
  O jubavi i o kruvu ...
  O šibenska pismo tiha ...


  * * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * * *
  Online Users


Linkovi

 • Blog.hr
  Forum.hr
  Monitor.hr
  YOUTUBE
  IMAGE
  TinyPic
  POEZIJA
  GLAZBA -
  SLUŽAVKE
  MALOG ISUSA

  NEWS.VA
  Radio Vatikan
  BITNO.NET
  Časoslov
  i misna čitanja

  ŽIVO VRELO
  - Liturgija dana

  Drinske mučenice
  IKA
  KTA
  Portal Glas Koncila
  Portal Glasa Koncila
  Zagrebačka nadbiskupija
  Katolički tjednik
  OFS KAPTOL
  Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
  Hercegovački franjevci
  Svetište Gospe Sinjske
  - Duhovna misao ...

  Župa sv. Juraj
  Veritas
  Pater Luka Rađa
  Borut i Vesna
  Borut i Vesna
  Jeruzalem,
  Jeruzalem ...

  Betanija
  blago meni
  carla
  čiovka
  miris duše...
  Ema
  gali
  gogoo
  gospa moja
  gustirna
  Julijana
  kalorijski restoran minus40kg ... dražeN ;)
  Luki
  magdalena
  mamaposebnogdjeteta
  Martinovo srce
  Mirta
  Mjehurić sapunice
  Nissnisa
  promatram, razmišljam
  shadow-of-soul
  sjena
  smotani
  Sursum corda
  Tamo gdje je srce
  Tipkovnica
  U mojoj kuhinji
  Cook and Play
  više od stolice
  Voyager
  - nova generacija  Dolina Neretve

  Image and video hosting by TinyPic

  Image and video hosting by TinyPic

  .............. METKOVIĆU, ...........

  .... Tebi, moj rodni grade ....
  Metkoviću, lijepi, dragi grade,
  rodna grudo u srcu si mom.
  Ja te volim i srcem i bićem,
  ja te volim cijeli život svoj.
  Na Neretvi plavoj valovitoj
  ti si ponos, dragi grade moj.
  Tebi pjevam ja i tebi kličem:
  voljet ću te ja do groba svog.
  Lijepi, dragi grade, vječni moj,
  cvjetaj, bujaj, rasti, živi život svoj.
  /F. Prskalo, S. Tikveša/


  . ... ... Image and video hosting by TinyPic ... ... .

  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *

  ... naša dica ... :)

  . . Dajem vam srce . .

  ...... Image and video hosting by TinyPic ......

  *..... - 29. rujan 2012. - ..........*
  ........... 21. ožujak 2011. .......
  ............... 04. srpanj 2003. ....
  ................... 03. ožujak 1980.
  *...- HVALA - .........................*
  ... našem genijalcu !!! ... :-) ...


  * * * * * * * * * * * * * *

  *...... -14. svibanj 2011. - ......*
  ............. 28. svibanj 2008. .....
  .................. 07. siječanj 1984.
  *... - HVALA - ........................*
  ... našoj najljepšoj !!! ... :-) ...
  -hvala Ti za 08.04.2013.-


  * * * * * * * * * * * * * *  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Dao si mi oči, otvara ih svjetlo.
  Jasno vidim crno,
  jasno vidim bijelo.
  Nebo iznad glave,
  tako sjajno i kad se budim,
  vidim u tom mnoštvu
  lice koje ljubim…

  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Sluh koji ne vara i ne čuje laži,
  a sluša dječaka
  kada ljubav traži.
  I čuje u noći što je iza vrata
  korak prijatelja ili korak tata…

  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Hrabrosti još imam
  i nisam bez dara
  da zavolim voće
  koje čovjek stvara.
  Dijelili smo udes dobar ili zao
  kad u moje oči
  tvoj je pogled pao…

  Hvala ti živote, mnogo si mi dao.
  Dao si mi osmijeh, učio me plaču.
  Sve što ne znam danas možda sutra znat ću.
  Ti si dao nježnost
  koja pjev moj čini,
  ponoru me dao i dao visini…

  Za sve što mi ote ...
  Hvala ti, živote…

  /Violeta Parra,
  1917-1967/


  Image and video hosting by TinyPic

  * * * * * *
  * * * * * * * *
  * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *

  *** 15. rujan 1993. ***
  ... moje milo, hvala što si tu ...
  *** ... volimo te ... ***


  ..... Moj Lipi Andele .....  Negdje još čuvam nešto za tebe
  kad dođu jutra puna nevoje
  I kad nam ništa ne ide,
  pogledaj u mene ...
  Ako nas tužne jutrom probude
  I srce stisne se od nevoje
  ja čuvam nešto za tebe,
  pogledaj u mene ...
  To može dati samo onaj koji te
  kad pođe po zlu voli više od sebe
  Moj lipi anđele,
  pogledaj u mene,
  ako nas tužne jutrom probude
  ja čuvam osmijeh za tebe
  ... :)
  /Oliver Dragojević/


  ***** Image and video hosting by TinyPic *****

  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *  *** 08.04.2013. ***
  ... prekrasno stvorenje ...
  počastilo je ovaj svijet
  ... svojim dolaskom ...


  Image and video hosting by TinyPic

  ... Dobrodošla, milo moje,
  ... srce bakino !!! :))) - ...


  **** * * * * ****

  ***** * * * * *****
  ******************
  Image and video hosting by TinyPic

  Anđeo jednog djeteta
  Bilo jednom jedno dijete
  koje se pripremalo
  doći u svijet.
  Jednog dana ono upita Boga:
  „Gospodine, rekli su mi
  da ćeš me sutra
  poslati na svijet,
  a ja sam tako sitan i nemoćan,
  kako ću živjeti tamo?“
  Bog mu odgovori:
  „Od svih anđela ja sam
  izabrao jednog za tebe.
  On će te čekati i štititi.
  Svaki će ti dan pjevati
  i smiješiti se.
  Osjetit ćeš njegovu ljubav
  i biti sretan.“
  „Dobro, ali kako ću razumjeti
  kad mi nešto kaže
  kad ne znam njihov jezik“
  – upita dijete.
  „Anđeo će ti govoriti
  najljepše i najslađe riječi
  koje ćeš moći čuti na svijetu
  i pažljivo i s ljubavlju
  naučit će te pričati.“
  „Čuo sam da na Zemlji
  ima puno loših ljudi.
  Tko će me štititi?“
  – zabrinuto nastavi dijete.
  Bog se nasmiješi i reče:
  „Tvoj će te anđeo uvijek štititi
  pa bilo to i
  po cijenu vlastita života.“
  Dijete pogleda u Boga
  i molećivim glasom reče:
  „Ali ja sam tako tužan
  što te više neću vidjeti.“
  Tvoj će ti anđeo
  uvijek pričati o meni
  i naučit će te putovima
  koji vode do mene.“
  Tada u raju nastane tišina
  i glasovi sa Zemlje
  dopriješe do njega.
  Dijete shvati da treba poći
  pa postavi posljednje pitanje.
  „Gospodine, ako sad moram ići
  reci mi molim te
  kako se zove moj anđeo?“
  Bog se nasmiješi i reče:
  „Nije važno kako se zove,
  ti ćeš ga zvati
  MAMA …“
  /Nepoznati autor/


  ...... Image and video hosting by TinyPic ......

  Gospodine Bože, izvore života
  ... i ljubavi, ...
  blagoslivljamo te
  i zahvaljujemo ti
  što si darom svoga Sina
  posvetio zajedništvo obitelji.
  ... Radujući se ...
  dolasku pape Benedikta
  u našu hrvatsku domovinu,
  povjeravamo ti:
  roditelje i djecu,
  djedove i bake,
  mladiće i djevojke.
  Molimo te da našim obiteljima
  daješ snagu za velikodušno
  prihvaćanje dara života.
  Obiteljske domove ispuni
  ... svojim Duhom, ...
  da budu mjesta molitve
  ... i kršćanskih kreposti, ..
  ... uzajamnoga poštivanja, ...
  ... nesebičnosti i opraštanja, ...
  ... te osjetljivosti ...
  ... za potrebe bližnjih....
  Sve nas ispuni
  ... životnom radošću, ...
  da te svjedočimo u ljepoti
  ... otajstva Crkve, ...
  i da ti – po uzoru i zagovoru
  Blažene Djevice Marije
  ... i sv. Josipa - ...
  služimo u vjernosti i istini,
  ... zajedno u Kristu, ...
  koji s tobom u Duhu Svetome
  živi i kraljuje u vijeke vjekova.
  ... Amen. ...


  ....... Image and video hosting by TinyPic .......

  * * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * * * * *


  ..........


  Majko Božja Bistrička,
  ... moli se za nas ...
  Mi smo tvoji putnici,
  ... blagoslovi nas ...


  * * * * * * * * * * * *

  "...oduvijek je bilo da ljubav ne zna dubine svoje dok ne dođe čas rastanka ..." /Khalil Gibran/  Rekli su, bit će bolje
  to igra je sudbine
  Bog te uzeo k sebi
  a ljubav ostaje
  Budiš me glasom zore
  ljubiš bojama sna
  maziš vjetrom u kosi
  znam, tu si gdje sam ja

  Moje srce sad je katedrala
  s nebom spojena,
  ljubav nju je podigla
  moja duša oduvijek je znala
  s druge strane sna
  opet naći ću te ja

  Zemlja zemlji se vraća
  a duša tvorcu svom
  ljubav od svega je jača
  ti živiš u srcu mom
  Smiješ se drhtajem zvijezda
  mjesec ti košulju tka
  grliš me mirisom mora
  znam, tu si gdje sam ja

  Moje srce sad je katedrala ...
  k nebu pružena,
  satkana od sjećanja ...
  moja duša oduvijek je znala
  s druge strane sna
  ... opet naći ću te ja ...

  /Tereza Kesovija/

  ***********************
  *********************
  *****************
  ******

  Image and video hosting by TinyPic

  ... Budi sretan, dragi ... ,
  ... zauvijek ... !!!
  ... Bilo je nenadano i stoga,
  ... više boli ...
  ... Lijepo je bilo poznavati te !!!
  ... Jednom, ....
  ... u vječnosti ...


  ***Image and video hosting by TinyPic***

  "Naši pokojnici nisu odsutni,
  nego samo nama nevidljivi.
  Svojim očima punim sjaja
  oni gledaju u naše oči
  pune tuge."

  /sv. Augustin/
  Tvoj pogled ljubavi
  K’o zvijezda zlatna u tami neba
  treperi nada u meni
  i srce čeka k’o zemlja pusta
  da opet tiho dođeš mi.

  Sva zvona i katedrale
  u moju dušu bi stale
  kad vidim na sebi
  Tvoj pogled ljubavi.

  U nježnom dahu topline Tvoje
  srce je moje bezbrižno,
  i kuca jako, i pjeva sretno
  kad s Tobom ja sam zajedno.

  Sva zvona i katedrale ...


  *******************
  *********************
  ***********************  Image and video hosting by TinyPic

 • Najvažnija stvar u životu nije naša vlastita pobjeda.
  Najvažnija stvar
  u ovom životu,
  je pomoći drugima
  da pobijede,
  čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu utrku.


  Image and video hosting by TinyPic

  ..............................

  Mi ćemo tek onda biti bližnji drugima, ako smo spremni "preći na drugu stranu ceste", u susret drugome. Postoje brojne ceste razdvajanja između lijeve i desne strane ceste, između crnih i bijelih ljudi, između mladih, starih, bolesnih i zdravih, između unaprijed osuđenih i nezaštićenih, između Židova i pogana, muslimana i kršćana, protestanata i katolika, između ujedinjenih i autokefalnih pravoslavnih crkava i tako dalje. Postoje mnoge ceste i crte razdvajanja koje se moraju prijeći. Svi smo mi previše zaposleni oko samih sebe, svojm stranom, te ne vidimo što se zbiva na drugoj strani ceste. Mi imamo svoje vlastite ljude kojima idemo, imamo svoje vlastite poslove o kojima brinemo. Ali kad bismo jednom prešli na drugu stranu ceste i vidjeli što se tamo dagađa, mogli bismo postati bližnji jedni drugima. /Henri J. M. Nouwen/

  Image and video hosting by TinyPic

  * * * * * * * * * * * *  ...... Počivao u miru Božjem !

  Image and video hosting by TinyPic

  Papa Ivan Pavao II.
  ... ... bit će 1. svibnja
  ... ... ... proglašen blaženim !!!


  ..Proglašenje 1.svibnja 2011..

  Ivan se Pavao II. nije bojao
  – istaknuo je budući papa Franjo –
  i upravo je zbog toga
  srušio diktature.
  Hrabrost, postojanost
  koju nam daje
  Kristovo Uskrsnuće,
  mir zbog toga
  što nam je oprošteno
  po Gospodinovu milosrđu,
  uklanjaju nam strah
  – dodao je tom prigodom
  te poželio –
  Neka i danas
  u našem srcu odjekuju
  Isusove,
  i riječi blaženoga Ivana Pavla:
  'Ne bojte se'.


  * * * * * * * * * * * * * *
  ... Spomendan 10. veljače ...

  Image and video hosting by TinyPic

  Kardinal Stepinac, 1943. :
  "...Svaki bez obzira na rasu ili narodnost,
  ili bez obzira na druge razlike,
  nosi u sebi pečat,
  obilježje Boga Stvoritelja
  i ima svoja vlastita prava,
  u koja nitko ne smije dirati,
  ograničavati ih silom ..."

  /Benigar, 1974., s. 440/
  ....................................
  "Katolička Crkva ne pozna rase koje gospoduju, i rase koje robuju. Katolička Crkva pozna samo rase i narode kao tvorevine Božje, a ako koga više cijeni, to je onaj, koji ima plemenitije srce, a ne jaču pesnicu. Za nju je čovjek jednako Crnac iz centralne Afrike kao i Europejac. Za nju je kralj kao čovjek u kraljevskoj palači upravo tako čovjek kao i zadnji siromah i ciganin pod šatorom. Ona među njima ne pozna bitne razlike kao čovjeka. Jedan i drugi imadu neumrlu dušu, jedan i drugi su istog kraljevskog podrijetla, vukući svoju lozu od Boga Stvoritelja. To je rasna nauka katoličke Crkve, a sve drugo su obična podmetanja, za koja vrijede riječi - u laži su kratke noge! . . . Crkva je za onaj poredak, koji je toliko star, koliko i deset zapovíjedi Božjih. Mi smo za poredak, koji je napisan ne na raspadljivom papiru nego u savjesti ljudskoj prstom Boga živoga. Temelj je toga poretka Gospodin Bog, koji se ne gubi u paragrafima kao zemaljski zakonodavci, već je čitav poredak sažeo u deset riječi, deset zapovijedi Božjih. Bogu smo dužni dati čast i slavu, jer je naš Stvoritelj. Roditeljima, poglavarima i domovini ljubav, poslušnost i žrtvu ako ustreba. Naš bližnji, zvao se kako mu drago, nije šaraf u državnoj mašini, bila ona obojadisana crveno ili crno, sivo ili zeleno, nego je slobodno dijete Božje, brat naš u Bogu." /Bl. Alojzije (Viktor) Stepinac 31.10.1943./


  KAD POBIJEDI ISTINA
  - dokumentarni film o
  bl. Alojziju Stepincu


  I danas Stepinac
  poziva na hrabrost !!!  »Oluja će proći, a Bog ostaje zauvijek!«
  Blaženi Alojzije Stepinac  Image and video hosting by TinyPic

  Oporuka
  kardinala Stepinca


  Blaženi Alojzije,
  moli za svoj hrvatski narod
  i dragu nam Domovinu,
  moli za nas! Amen.


  Molitva za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca

  Gospodine Bože,
  izvore svetosti i milosti,
  blaženoga Alojzija,
  pastira i mučenika,
  pozvao si da ti služi
  kao navjestitelj
  i branitelj istine
  i kao hrabri svjedok
  vjernosti Crkvi.

  Poslušan tvojoj Riječi
  i vođen Duhom tvoje ljubavi,
  zauzimao se z
  a siromašne i obespravljene;
  ostavio nam je
  divno svjetlo čiste savjesti,
  pouzdanja u tebe
  i ustrajnosti u trpljenju.

  Ponizno te molimo
  da nas obdariš
  svojom radošću
  te blaženoga Alojzija ubrojiš
  među svece
  sveopće Crkve,
  da bismo ga mogli
  još predanije slijediti
  i uteći se njegovu
  moćnom zagovoru
  u svojim životnim potrebama.

  Po njegovim molitvama
  jačaj proročki glas Crkve,
  koji širi nadu u
  dolazak tvojega kraljevstva,
  praćen blizinom i
  utjehom Blažene Djevice Marije,
  Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
  Po Kristu Gospodinu našemu.
  Amen

 • * * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * * *

  Lula starog kapetana  Na skaline ispred dvora
  bilo ljeti ili zimi
  k'o trabakul neki dimi
  lula starog kapetana
  lula starog kapetana.javascript:%20void(0);
  Davno, davno nije čula
  šum dalekih oceana
  pocrnjela stara lula
  lula svakom dobro znana
  lula starog kapetana
  Kapetane, kapetane,
  tako su ga one zvale
  kapetane, kapetane,
  dobro more - sad se šale.

  Na skaline ispred dvora
  U svom plavom dimu skriva
  Mnoge tajne prošle mora čuva
  Lula starog kapetana
  Lula kapetana Dživa.

  Kapetane, kapetane,
  tako su ga one zvale ...


  Na skaline ispred dvora ...

  /Srđan & Buco/

  * * * * * * * * * * * * *
  Vratio sam se živote
  ... ... ... :-) ... ... ...

  /Kemal Monteno/


  Image and video hosting by TinyPic

  Borute HVALA !!!

  ""Priča o predanju, ljubavi i strahu…
  Toplim dahom proljeće je otapalo posljednji snijeg s livade. U jednoj od posljednjih gomilica snijega nicao je neobičan cvijet. Drugačiji od drugih. Kao da se u njemu sabrala sva zimska čežnja livade za novim cvjetanjem života, za bogatstvom mirisa i boja koje pjevaju o radosti postojanja. Ali, cvijet sam nije mogao pobijediti snijeg ...
  Nije se predavao. Nježnošću je prkosio okrutnoj hladnoći. Vjerovao je životu ...
  A onda je kraj njega zastala jedna mala sunčeva zraka. Drugačija od drugih. Kao da je bila stvorena da svojom toplinom oslobodi zarobljeni cvijet. Divila se hrabrosti cvijeta. Osvajala ju je lagano njegova neobičnost i ljepota. Ali oklijevala je predati se cvijetu.
  Plesala je oko njega ne dopuštajući ni životu ni smrti dodirnuti ga. Ni sebi. Cvijet je postajao sve ljepši, a sunčeva je zraka sve radosnija plesala oko njega. Zaslijepljena vlastitom radošću, nije vidjela što se događa s cvijetom. Vidjela je samo sebe. A cvijet je umirao od hladnoće pružajući na dar sunčevoj zraci sve ono što je u sebi nosio. Predivna cvjetanja, čarobne boje i beskrajnu nježnost latica. Što je bio bliže smrti, bivao je sve ljepši. Bilo je kasno kad je sunčeva zraka shvatila što se događa. Uzalud je privijala cvijet na svoje grudi. Uzalud rukama grijala njegove latice. Uzalud suzama molila život da prostruji smrznutim tijelom cvijeta. Cvijet je umro zaleđen i sam ...
  Kažu da se u predvečerje toga dana samo Sunce spustilo na zemlju i da je na dlanovima svojih ruku odnijelo smrznuti cvijet na nebo ...
  A sudbina ohole sunčeve zrake svima je ostala tajnom, mada kažu da od tada na livadi raste neobičan cvijet. Bez mirisa. Cvjeta samo kad pada snijeg, a niz lice mu teku suze koje lede i bole …""  *****Image and video hosting by TinyPic*****

  ******** Božuri ********
  *******************
  **********************

  Hvala svima ...
  Svakom sam od vas
  poklonio pjesmu,
  mnoge su tužne i prepune sjete,
  dadoh vam ljubav
  ne tražeći ništa,
  poklonih vam srce
  kao malo dijete ...
  Poželim ponekad
  da vas nisam sreo,
  srce bi radost mjesto tuge lilo,
  prospavao bih mnoge neprospavane noći,
  al' pjesama ovih onda ne bi bilo ...
  Hvala svima iz vremena ruža,
  moje vas pjesme
  ni za što ne krive,
  svi koji su otišli iz života moga,
  u pjesmama mojim
  još uvijek žive
  ...

  Vi ste mi ušli pod kožu i dušu,
  unijeli nemir odlaskom svojim,
  i tako su nastale
  sve pjesme moje,
  kojih se nekad i pjevat' bojim ...

  Hvala svima iz vremena ruža ...
  ... .... ... ... ...
  Vječno će da žive ...