ponedjeljak, 31.12.2007.

SRETNA NOVA GODINA 2008.

Što nam predstavljaju ovi susreti na stranicama interneta?
Jesu li oni naznake velikih mogućnosti novih komunikacija ili su samo želje pojedinaca da se putem interneta poveže i organizira komunikacijska zajednica sposobna mijenjati svijet?
To će pokazati vrijeme.
Ono će, dakle, dati svoj sud.
I to vrijeme, koje u svojoj suštini ne postoji. Zašto?
Zato jer se ne može ni kupiti ni prodati, ni povećati ni skratiti, ni naručiti ni izbjeći isporuku, ni popraviti ni pokvariti, ni omirisati ni dodirnuti, ni zavoljeti ni zamrziti, ni željeti ni ne željeti... . S vremenom ne možemo ništa!
Njega su svjesni samo oni koji pamte.
Za druge, ta fikcija našeg uma, zaista ne postoji.
Izmislili smo vrijeme da bi osmislili naše živote.
Zato, kad govorimo o sudu vremena, zapravo govorimo o našem shvaćanju dobrog ili lošeg što smo u prošlosti napravili.
Kad ova godina prijeđe u prošlost, pitat ćemo se da li smo ju dobro iskoristili.
Jesmo li potencijale koje smo u ovom vremenu imali dobro upotrijebili.
Sud vremena je neumitni sud našeg djelovanja.
Što ne uradimo danas, kada to možemo, sutra, kada to budemo željeli, možda nećemo moći. Može nam biti kasno.
Naši potomci će suditi o nama.
No, ni potomaka nećemo imati ako dobro ne iskoristimo ovo naše vrijeme.
Zato, učinimo danas nešto dobro za našu budućnost i budućnost naših potomaka.
Iskoristimo velike mogućnosti ovog povezivanja.
Zajedno možemo puno više od zbroja naših pojedinačnih mogućnosti.
Ovo vrijeme je naše vrijeme - koristimo ga na najbolje moguće načine.
Te načine pronađimo zajedno.
U to ime, svako dobro svim našim e-sabornicima, njihovim obiteljima i bližnjima, svim ljudima dobre volje, Sretna Nova 2008. godina.

- 18:15 - Komentari (7) - Isprintaj - #

četvrtak, 27.12.2007.

KRITERIJI ZA IZBOR E-SABORNIKA

E-sabornik može postati ona osoba koja ima slijedeće dvije osobine, tj. koja ispunjava slijedeća dva kriterija:

1. da odgovorno misli,*
2. da odgovorno nastupa.**

Pojašnjenja!
* Prvi kriterij, da odgovorno misli, je vlastiti stav osobe prema samoj sebi.
Ispunjavanje tog kriterija osoba vrednuje sama pred sobom ili pred
vlastitim ogledalom, prije nego odluči da se uključi u rad e-Sabora.
** Drugi kriterij, da odgovorno nastupa (piše, govori ili saopćava), je kriterij
po kojem će e-sabornika vrednovati sav ostali svijet.

- 08:14 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 25.12.2007.

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ

Svim e-sabornicima čestit, sretan i blagoslovljen Božić.
Evo nam prigode izraziti dobre želje svima koji slave ovaj Božić i poželjeti mir i dobro svim ljudima dobre volje. A takvih je uvijek puno. Oni su zaslužili da žive i bolje nego do sada, u dostojanstvu čovjeka, neovisno o njihovoj svekolikoj opredijeljenosti ili svjetonazoru.
Briga za čovjeka, briga za njegovo dobro, namjera pomaganja i sama pomoć su najvrednije ljudske osobine. Netko može više, netko može manje, netko može nekada više, drugi puta taj isti može manje.... Sve to nije toliko važno, koliko je važno nastojanje da se svim srcem i dušom, u okviru svojih mogućnosti, učini nešto za pomak u dobrom smjeru.
Dobra namjera i dobro djelovanje su vrline koje se cijene.
Sa željom da te vrline dođu do punog izražaja i na ovim stranicama e-Sabora još jednom svima vama želim sve najbolje.
Vaš i naš e-Sabor (eSa).

- 01:14 - Komentari (1) - Isprintaj - #

subota, 22.12.2007.

T1 DO T4; PRVE TEME ZA DISKUSIJU PREDLOŽENE OD E-SABORNIKA

Uvaženi e-sabornici, do danas su se iskristalizirale neke teme koje su s vaše strane predložene za diskusiju i izjašnjavanje. E-Sabor ovime te teme iznosi pred vas i očekuje vaše uključenje u diskusiju i izjašnjavanje. Da bi vam olakšali rad u okviru e-Sabora sve teme će biti brojčano označene (numerirane) slovnim i brojevnim oznakama, tako da ćete se uvijek jednoznačno moći na njih pozvati i iznijeti svoja gledišta i stavove. Poći ćemo redom, i tako neprestance nastavljati numeriranje svake slijedeće teme. Prva tema bit će označena kao Tema broj 1, ili skraćeno T1, druga kao T2,..., i tako dalje, sve dokle god bude djelovao ovaj e-Sabor. Pa, krenimo redom:

T1. DA LI SMATRATE DA SU IZBORI 2007. godine ZAKONITI?

Napomene:

a) popis birača, članak 36. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, propisuje broj birača u izbornim jedinicama na slijedeći način, citiramo:
"Članak 36.
Izborne jedinice određuju se Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od + – 5 % (vidi: http://www.vjesnik.hr/Izbori_2007/).
Pri određivanju izbornih jedinica, mora se koliko je to najviše moguće, voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj."

b) birački spiskovi od 1990. godine do danas nisu relevantni, jer na njima nisu izbrisani mrtvi, a drugima je pravo državljanstva izbrisano;

c) postoji glasovanje dijaspore, a dijaspora nije definirana.

T2. DA LI ČELNIŠTVA STRANAKA IZABRANIH U HRVATSKI SABOR MOGU ODLUČIVATI MIMO SABORA STRANKE I DA LI MOGU NATURATI STRANCI I ČLANSTVU KOALICIONE SPORAZUME, KOJE SU POTPISALI, KAO IZRAZ VOLJE STRANKE?

Za sada prezentiraju predsjedništvu stranke koalicioni sporazum, što nije u duhu sa statutima stranaka. Svaka ovakva odluka se donosi na saboru stranke.

T3. DA LI BIRAČI I SIMPATIZERI, I NA KOJI NAČIN, DEMOKRATSKI, MOGU IZRAZITI NESLAGANJE S KOALICIONIM SPORAZUMIMA POTPISANIM OD STRANE ČELNIŠTVA STRANKE?

Pitanja je puno, a odgovori bi trebali biti izraz naše volje, volje građana birača, koje možemo artikulirati kroz blogersku populaciju.

T4. DA LI GRAĐANI GLASAČI MOGU UTJECATI NA STRANKE I IZABRANE ZASTUPNIKE TIH STRANAKA U HRVATSKOM SABORU, I NA KOJI NAČIN, PRIJE I POSLIJE POTPISIVANJA KOALICIONIH SPORAZUMA, A PRIJE NOVIH IZBORA?

Pokrenimo građane birače, da svojim akcijama počnu brinuti o svojim interesima, jer oni koje su izabrali u Hrvatski sabor svoje želje upisuju u koalicione sporazume mimo naše volje.
- 23:19 - Komentari (8) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 17.12.2007.

PRVI KORACI NA NAŠEM PUTU

Opet je bilo malo zastoja u funkcioniranju Blog.hr. Nadam se da će to nadalje biti otklonjeno.

Svaki put počinje prvim korakom, pa i ovaj naš. Ideja e-Sabora dobiva sve veću podršku. To veseli, ali i obvezuje. Prve skeptične reakcije potiskuje sve više prihvaćanja zagovornika te ideje. Skepsa se pomalo gubi i obrisi ideje e-Sabora postaju jači, ne bih rekao i jasniji, jer uskoro treba odgovoriti na već postavljena pitanja oko načina rada e-Sabora. No, bez obzira na to e-Sabor, ipak, već radi. Komentari postoje, ideje se iznose. Glasovanje i zaključke još nismo donosili. Doći će i to na red. Pokazuje se da naš sabor radi i kad nema Sabora. E-Sabor se može uspostaviti brže, jednostavnije, a pokazat će se možda i kvalitetnije od klasičnog Sabora.

E-Sabor je jedan od izlaza iz beznađa koje ostaje nakon velikih izbora, nakon dogovora, pregovora, priklanjanja, udaljavanja, jagme za vlast i fotelje. Ne bi trebao, i siguran sam da to nije odgovor razočaranih, već je to nada i svjetionik za nove i svjetlije putove kojima zemlja treba krenuti, putove kojima ju drugi do sada nisu vodili. Naime, nije moguće da cijeli jedan narod ne može izreći na drugačiji način svoje mišljenje o udaljenim političkim sferama i veličinama, koje se uspostave izborima, udalje od glasača, otuđe od njih, ugrabe neka čudna prava, prigrabe naše novce, usmjere naše putove, opustoše naše duše, ističu i veličaju dobro vođenje zemlje i kad se narod nađe u glibu, zanemare sva upozorenja o neprincipijelnostima svojih koalicija, ograde se kordonima da im glasovi s ulice ne dopru do prozora i ušiju koje osim lijepih tonova nisu navikle na disonancije života, oni nastavljaju svoj povijesni hod našim bespućima... .

E-Sabor je odgovor na nove mogućnosti koje pruža suvremena tehnologija, pa i na učešće u političkom životu zemlje, čiji narodi se mogu, žele i hoće uključiti u poboljšanje uvjeta u kojima žive, koji su odlučili napraviti novi iskorak u davanju prijedloga, argumentiranja svojih ideja i dobivanja podrške ili odbacivanja tih ideja.

Hvala svima koji su se već uključili, dali svoje prijedloge i izrazili želju za daljnju suradnju.

- 19:44 - Komentari (4) - Isprintaj - #

subota, 15.12.2007.

ODGOVOR HRVAT-u

Najprije isprika zbog kasnijeg odgovora.

Blog.hr je, naime, posljednja dva dana bio u rekonstrukciji, tako da se u međuvremenu nije moglo objavljivati nove postove.

Što se tiče prijedloga da se e-Sabor organizira kao piramida, on je svakako dobrodošao. Ovog trenutka još nije jasno koliko bi se e-sabornika uključilo u takav rad e-Sabora. Bi li to učinili svi koji imaju tehničke mogućnosti ili bi se sama po sebi načinila neka selekcija, uvjetovana od strane samih e-sabornika? Uz pretpostavku da se uključi tako velik broj e-sabornika koji se spominje (500.000) tada još uvijek ostaje pitanje bi li oni svi iznosili o svakoj temi svoje prijedloge ili bi najveći broj njih samo pratio izlaganja manjeg broja aktivnih po nekoj temi i kasnije se svi uključili u glasovanje o toj temi. Postavljeno pitanje operativnosti svakako je veoma važno, jer u slučaju "zasićenosti" koja bi se mogla dogoditi ugrozio bi se dobar rad e-Sabora.

Vaša ideja piramidalne organizacije e-Sabora (Općinska, Županijska i Državna razina) može se pokazati kao dobra i operativna, ako se uključi spomenuti velik broj e-Sabornika. Zato bi tu ideju u razradi operativnog djelovanja e-Sabora svakako trebalo imati na umu.

Hvala na ideji i iznijetom prijedlogu.
- 13:57 - Komentari (4) - Isprintaj - #

srijeda, 12.12.2007.

ODGOVOR ZA "MARIN JURJEVIĆ O SVEMU"; E-SABOR KAO GORNJI DOM PARLAMENTA

Najprije, hvala "Marin Jurjević o svemu" na komentaru. Što se realnosti tiče, izvorna ideja e-Sabora nije "supstitucija" institucija sustava, već njihova "komplementarnost". Dakle, ideja je da se nadopune i oplemene postojeće institucije. Da li bi u budućnosti realnost dopuštala i tu mogućnost supstitucije postojećih institucija, to će život već pokazati. Ne bih to isključio, jer postojeći sustav će se sigurno nekako mijenjati i dograđivati, pa možda i u tom smislu supstitucije postojećih sustava. Možda bi e-Sabor mogao biti ugrađen u postojeći sustav kao Gornji dom parlamenta nekih zemalja (Engleska, npr. u kojem taj dom broji 1000 članova).

Nadalje, "sačuvajte svoj glas za sebe" je kratak izričaj aktiviranja obrane osoba kako ne bi, dajući svoj glas postojećim sabornicima, ostali uskraćeni za djelovanja koja se u njihovo ime trebaju odvijati. No, to bi imalo smisla jedino kad bi e-Sabor supstituirao postojeći Sabor. A budući da tako nije, i do daljnjega ne može biti, onda je daljnja rasprava o tome sada bespredmetna. Dakle, glas se sada može "dati" nekom saborniku, bez obzira na neizvjesnost doprinosa ili djelovanja toga glasa, ali se istovremeno putem tog glasa danas može djelovati i na e-Saboru. Svakako, taj izričaj "sačuvajte svoj glas za sebe" nikako nije mislen kao apstinencija, već kao svrsishodna uporaba toga glasa i u nekom drugom sustavu, a ne samo u postojećem Saboru.

Slažem se s navedenim kritičkim osvrtom. U ovom traženju demokratskih rješenja taj osvrt može imati dobar i djelotvoran učinak. Nadalje, slažem se potpuno da e-Sabor treba smjestiti u realnost i u dimenzije koje odgovaraju utjecaju i obuhvatu internetski politički angažiranih pojedinaca u Hrvatskoj. Hvala na komentaru, još jednom.

- 21:05 - Komentari (2) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 10.12.2007.

ČAK SE ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI MIJENJA I ODNOS PREMA BOGU - ZAŠTO NE I PREMA DEMOKRACIJI

"JUTARNJI LIST"
"Papirić na Zid plača i bez dolaska u Izrael

JERUZALEM - Želite komunicirati s Bogom? Pošaljite mu pismo, e-mail ili telefaks. Nekad su vjernici odlazili u Jeruzalem na najsvetije mjesto na svijetu - Brdo hrama - kako bi u pukotine Zapadnog zida, poznatijeg pod nazivom Zid plača, ostavili papirić s molitvom ili željom vjerujuću da će ih Bog ispuniti.

Danas je zbog modernizacije telekomnikacija dovoljno poslati telefaks ili e-mail sa željenim tekstom u Institut za očuvanje Zapadnog zida i oni će besplatno za vas porukicu utaknuti u Zid. Upute se mogu naći na internetskom portalu www.thekotel.org. .... " Eto, vremena se zaista mijenjaju. Ovu promjenu također navodim kao podlogu za drugačiji pristup upravljanju državom, tj. u prilog ideje o e-Saboru.


- 10:42 - Komentari (0) - Isprintaj - #

FORUM DISKUSIJA S "VEČERNJEG LISTA"

brle 10.12.2007 00:06
Hajmo računati...
...HDZ (oko 34% glasova), SDP (oko32%glasova)...Birača oko 2.5 mil. od čega izišlo na izbore oko 60% (10% više-manje). Znači, sveukupno oko 1.5 miliona glasača bilo na izborima. Cijela država broji oko 4.5 miliona stanovnika.... Od 1.5 mil. birača i HDZ i SDP su dobili po 30 i koji postotak još gore, što znači da je za jedne i druge glasalo svega oko po pola mil. stanovnika, što jedva prelazi 10-ak % stanovnika. E sad, ako udružimo birače i jedne i druge stranke koje se koče da su pobjednici i velike stranke, dolazimo do broja od oko 21-22% ukupnog stanovništva Hrvatske....Znači, da zajedno naprave koaliciju te dvije najveće stranke dolazi se do broja od niti 1/4 stanovnika koji vladaju ostalim 75%....Zar to nije tragedija ovakvih izbora i izbora uopce? Dajte ljudi razmislite onda o svojim stavovima ovdje kad se pljujete i iznosite kojekakve priče. Terorizirate svojim atributima i svojom političkom voljom oko 75% ljudi oko vas u ovoj državi.

analitik 10.12.2007 04:22 Odgovor
brle
Dobro računaš, pravo veliš. Ali ta većina koju spominješ i koji su otišli na Jarun ili u Grešne Gorice na ručak umjesto na glasovanje nisu ništa bolje zaslužili. Krivo je misliti da će državu pokrenuti par političara, pa nam je kriv premijer ili predsjednik, jer je u Hrvatskoj loše. Nama će biti bolje kada bar 75 posto (kad već spominjes 75) aktivnih birača prvo počne svoj posao obavljati pošteno, onda se dostojanstveno i uporno boriti za svoja prava, kada se npr. zagrepčani uspiju organizirati i blokirati grad i držati ga paraliziranim dok Bandić i banditi ne shvate da ne mugu naplaćivati parkiranje u svačijem dvorištu itd. E tada će svima biti bolje. Sve ovo drugo su prazne priče i sva sranja koja nas zadese smo zaslužili jer smo ovce.

misoo 10.12.2007 00:38 Odgovor
BRLE-u
Računica točno pokazuje što se događa. Danas bi svi glasači i bez ovakvih izbora mogli putem interneta organizirati Saborsko zasijedanje i donositi brzo i odgovorno sve odluke. Tada ovakvih prepucavanja ne bi bilo. Slažem se s Vama u cjelosti. Dobar prijedlog, po mom mišljenju je tzv. e-Sabor (http://esabor.blog.hr) putem kojeg bi 500 tisuća ili više sabornika moglo donositi odluke o svakoj temi o kojoj Sabor raspravlja. Izašli bi tako iz ovog gliba u koji smo se doveli.


solarosam 10.12.2007 01:12 Odgovor
IMHO, nije to dobar prijedlog
jer većina tih "sabornika" uopće se nebi razumjela u teme o kojima se glasa, već bi sve svoje znanje vukla iz denvih informativnih medija, čime bi bili podložni medijskoj manipulaciji.


misoo 10.12.2007 08:01 Odgovor
SOLAROSAM-u
Da, mediji igraju uvijek svoju ulogu, ali zamisao je da sve dokumente ti e-sabornici dobiju na istim onim računalima putem kojeg su se šifrom prijavili za svoj mandat u e-Saboru. To je posve isto kao što i sadašnji sabornici pročitaju novine prije ulaska u sabornicu, pa potom prouče papire koje su dobili na svoje saborske klupe. Dakle, nije to suštinska razlika sadašnjeg stanja i novog prijedloga. Po meni, bitnija razlika je u tome da vi kao e-sabornik ovako ili onako (s novinama ili bez njih) uvijek točno znadete koja vam opcije i koji prijedlog odgovaraju i glasujete (elektronski i zaštićeno) za njih. To pruža daleko bolju poziciju građanima da podrže npr. neke projekte koje neka od sadašnjih izabranih stranaka iz tko zna kojeg razloga ne bi podržala. Smanjuju se konflikti, izbjegava se korupcija, ne kuju se "zvijezde" od materijala koji ne može "svijetliti", postiže se dinamika promjena ne čekajući završetak isteka četverogodišnjih mandata, pojačava se osjećaj a i stvarno se demokratskije odlučuje, ne tjera se građane na jalove ideološke podjele, smanjuje se cijena rada Sabora... I tako, našlo bi se jako puno prednosti od toga. Na koncu konaca, ako je građanin svjestan pri izboru svog zastupnika (a pretpostavlja se da jeste) zašto onda ne bi bio svjestan i pri donošenju svake konkretne odluke koja ga se životno tiče).


solarosam 10.12.2007 08:29 Odgovor
previše problema
Osim glasanja najveći dio rada sabornika je rasprava. Dal' možeš zamisliti koliko bi trajala rasprava u kojoj sudjeluje pola milijuna "zastupnika"? Drugi problem je da li bi ti ljudi bili dovoljno motivirani da se pripreme prije saborske sjednice, upoznaju s opcijama, pročitaju stotine stranica materijala..., većina njih ima obitelji i rade druge poslove za život. Treće, tko bi postavljao te zastupnike. Četvrto, kome bi odgovarali za svoj rad? Ovi trenutni ipak odgovaraju nama biračima. I da se osvrnem na još jedan dio, građani ne izabiru zastupnike već stranke, koje postavljaju svoje zastupnike, kamo sreće da su izbori neposredni te da se biraju ljudi a ne stranke.


misoo 10.12.2007 09:03 Odgovor
SOLAROSAM-u
Na prvi pogled je previše problema, kao što naslovljavate Vaš odgovor. Međutim, Vi i ja sada raspravljamo na istom takvom mediju za koje se zalaže e-Sabor, pa nemamo problema. I tu je prisutna ista ta otvorenost o kojoj govorimo. U diskusiju se uključuju samo oni koji imaju i žele nešto novo reći. Nakon nekog vremena (ne beskonačnog) svi koji vide našu raspravu mogu o tome dati svoj sud, mogu se elektronski izjasniti i donijeti kvalificiranu odluku o tome koga podržavaju. Ni svi sadašnji sabornici ne raspravljaju o svim temama, a odluke se ipak donose u ime njih 144 zastupnika. Drugo, što se motivacije tiče, e-sabornici bi se uključili tamo i onda kada bi osjetili motiv za to (koliko su danas motivirani zastupnici s velikim plaćama i sigurnim velikim mirovinama da donesu ijednu zrelu i za narod korisnu odluku - gledaju samo sebe). Dakle, baš obratno, ti e-sabornici koji bi se uključili itekako bi bili motivirani, jer se radi o njihovoj, a ne tuđoj koži. Treće, ti "zastupnici" (zapravo e-sabornici) javno bi postavljali sami sebe, s otvorenim pristupom njihovoj dokumentaciji, tako da javnost ima uvid u njihove podatke, što po meni daje isti, ili veći, legalitet kakav imaju sadašnji zastupnici. Četvrto, e-sabornici bi također odgovarali biračima, tj. sami sebi jer su se oni sami kandidirali. I to je puno bolje od sadašnjeg stanja u kojem na neki način odgovaraju biračima, ali u nekom čudnom kvazidemokratskom smislu. Eto, na koncu i sami zaključujete posve isto što i sam mislim " kamo sreće da su izbori neposredni te da se biraju ljudi a ne stranke". Upravo e-Sabor u najvećoj mjeri udovoljava tom kriteriju.


xychhr 10.12.2007 10:29 Odgovor
misoo i solarosam
Interesantna rasprava... ali ima i boljih rješenja. Na primjer u Švicarskoj, koja ima takozvanu direktnu demokraciju, sveukupan narod odlučuje o važnijim odlukama. Tako je i narod donio odluku o smanjenju količine alkohola u prometu od 0,8 na 0,5 promila, a ne kao kod nas, da nekoliko pijanih plitičara - baš takovi - doslovce maltretiraju cijelu državu... državu koja slovi kao turistička zemlja...


misoo 10.12.2007 10:59 Odgovor
XYCHHR-u
Prihvaćam. Ovo što se predlaže uz e-Sabor bi trebalo biti na tom tragu. Tehnički bi se to provodilo računalima i internetom, a u Švicarskoj je, pretpostavljam, neposredno izlaženje na birališta.
- 09:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 08.12.2007.

NAGLASCI O DEMOKRACIJI (IZ WIKIPEDIJE)

Liberalna demokracija
Kako se obično koristi, riječ demokracija često znači isto što i liberalna demokracija. Dok je sama demokracija sustav vladavine koji definiraju i legitimiraju izbori, liberalna demokracija može uključivati ustavni liberalizam, gdje se određena kulturno subjektivna prava pojedinaca štite od pukog glasa većine; s druge strane, u neliberalnim demokracijama takva ograničenja ne postoje. Ovo su neke osobine mnogih liberalnih demokracija:

1. Ustav koji ograničava moć vlade i štiti mnoga građanska prava.
2. Opće pravo glasa, koje svim građanima jamči pravo glasa bez obzira na rasu, spol ili imovinsko stanje.
3. Sloboda govora.
4. Sloboda tiska i pristup nedržavnim izvorima informacija.
5. Sloboda okupljanja.
6. Više stranaka.
7. Jednakost pred zakonom i pravo na suđenje prema zakonu.
8. Pravo na privatno vlasništvo i privatnost.
9. Obrazovanje koje građane upućuje u njihova prava i građanske obveze
10. Široko i duboko utemeljeno građansko društvo.
11. Neovisno sudstvo.
12. Sustav međusobnog nadzora među granama vlasti.
Ova definicija obično ima neke ograde. Odluke koje se donose putem izbora ne donose svi građani nego samo oni koji žele sudjelovati glasovanjem. Osim toga, pravo glasa obično nemaju svi građani. Većina demokratskih zemalja daje pravo glasa onima koji su stariji od određene dobi, obično iznad 18. godine. Neke zemlje imaju i druge kategorije ljudi koji ne smiju glasovati (npr. zatvorenici ili bivši zatvorenici).

Ponekad je sustav vlasti liberalna demokracija, ali formalno se zove drugačije: na primjer, Kanada je kraljevstvo, ali zapravo zemljom vlada demokratski izabran parlament.

Neki ukratko definiraju demokraciju kao "vladavina većine uz prava manjine."
- 21:24 - Komentari (1) - Isprintaj - #

petak, 07.12.2007.

O DEMOKRACIJI KROZ MILENIJUME

Postojeći sustavi demokracije nisu postojali oduvjek, i neć biti zauvijek. Zanimljivo je pogledati kako je to u svijetu bilo nekad prihvaćeno, a kako je danas:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Demokracija#Porijeklo_rije.C4.8Di
- 00:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 04.12.2007.

INFRASTRUKTURA NA KOJOJ BI SE MOGAO USPOSTAVITI E-SABOR

VEČERNJI LIST:
04.12.2007 18:02

PLAN na razinu EU

U 2008. g. pola milijuna korisnika širokopojasnog pristupa internetu
Autor Tanja IVANČIĆ-BELOŠEVIĆ

U Hrvatskoj je širokopojasnih priključaka u trećem ovogodišnjem tromjesečju bilo 355.764 – 8,01 posto prema ukupnom broju stanovnika, a 24,08 posto prema broju kućanstava. U tijeku je javna rasprava o Nacrtu prijedloga akcijskog plana provedbe Strategije širokopojasnog pristupa internetu za 2008. godinu, koja bi trebala biti okončana 10. prosinca.

– Želimo potaknuti razvitak širokopojasnoga pristupa internetu kao temeljne infrastrukture za izgradnju informacijskog i društva znanja te pokazati dosljednost u liberalizaciji hrvatskoga telekomunikacijskog tržišta – istaknuo je pomoćnik ministra za telekomunikacije dr. sc. Darko Dvornik. Akcijski plan predviđa da se u Hrvatskoj do kraja 2008. dostigne europska razina gustoće tih priključaka od najmanje 12 posto, odnosno 500.000 priključaka.

U Europskoj je uniji u prvom tromjesečju ove godine pristup internetu imalo 54 posto kućanstava, a širokopojasnim se služilo 42 posto, podaci su Eurostata. Najviše – 83 posto – kućanstava internetu pristupa u Nizozemskoj, a najmanji je postotak u Grčkoj, 25 posto. Najviše kućanstava sa širokopojasnim pristupom također je u Nizozemskoj, 74 posto, a najmanje u Grčkoj, samo 7 posto.
- 20:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JOŠ PRILOGA ZA IDEJU E-SABORA

JUTARNJI LIST:
Glas naroda
Građanima je isto imali Vladu i Sabor ili ne.
------------------------
Katica

VEČERNJI LIST (komentar čitatelja):
lykos2 04.12.2007 16:50
Ma naravno, vlast je preslatka da se za nju ne bi borilo. Nema veze što su birači HSS lijevo orijentirani, nema veze što su bili uvijek oporba HDZ-u, nemaju veze čast i poštenje, nemaju veze obećanja biračima koje je sve izigrao HDZ, nema ništa veze kada se želi domoći vlasti. Gospodin Mesić poštuje Ustav i neće on odlučivati tko će biti mandatar - to moraju odlučiti stranke same. A njihovi birači i tako više s time nemaju nikakve veze. Oni su svoje rekli. Bože čuvaj Hrvatsku, a gospodin Radić se sigurno u grobu okreće od muke tko se diči njegovim nasljeđem. Nema ovo više nikakve veze sa HSS-om. Friščić je sve rekao kada je najavio kako će radije ići s prevarantima i nepoštenima. Bilo bi stupidno da nije istinito. Ako ništa drugo, pamtiti ćemo ga po gluposti kada vrlo brzo ode u povijest i nestane sa scene.

VEČERNJI LIST (komentar čitatelja)
vvilko 04.12.2007 13:05
Đurđaaaaaa!
Daj naplati ovu rundu! Sanader zna birtaške regule, pa bu i nekaj trinkgelta dal, jer sad bu on platil rundu. Posle buju sve runde plaćali birači. Mi se čini da bumo za iduću izbornu birtiju morali novu konobaricu iskat, jer nismo baš šteli četri leta za istim stolom s HDZ-om sedet. Ta pijača nas bu skupo koštala, ali Đurđa bu svoje dečke i sebe dobro počastila.JUTARNJI LIST:
Događaji dana
Friščić i Adlešić traže pet fotelja
Pišu: Suzana Barilar, Nataša Božić, Ivana Kalogjera Brkić
Foto: Vjekoslav Skledar / Cropix
- 17:44 - Komentari (1) - Isprintaj - #

PRVI KOMENTAR

Hvala HRVAT-u za razumijevanje. Nadam se da će ideja o e-Saboru naići na koncu na dobar prijam kod građana. Istina, očekivao sam već i ranije prve reakcije, no one su do ove Vaše podrške za sada još izostale. Stvar je izgleda prilično nova, a za novosti očito treba vremena. Smatram da su neki načini učešća građana u upravljanju društvom danas anakroni i da se mogu, trebaju, pa čak i moraju poboljšati. Zahvaljujem Vam osobno za podršku, iako to smatram ne svojom, već našom zajedničkom stvari, bez obzira tko ju je prvi izrekao. Lijep pozdrav. Čitamo se i dalje.
- 17:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 02.12.2007.

JOŠ PRILOGA KOJE BI SVRSTALI UZ IDEJU ZA E-SABOR

KOMENTAR UZ ČLANAK IZ VEČERNJEG LISTA:
brle 02.12.2007 01:46
SPRDNJA GOSPODO, SPRDNJA JE DOŠLA S GLASOVANJEM...
...Indikativno jest da više nitko i ne spominje birače, već svi gledamo u te neke sabornike, a sabornici kao da su na velesajmu. Nikad u hrvatskoj povijesti tim sabornicima perje nije tako visoko letjelo kao ovih dana. Zbog ove situacije zaboravili su čak i na to kako da si u slijedećem sazivu povećaju plaće, jer ovako naporne izbore nitko ne bi izdržao, osim njih. Zamislite samo, kako je danas jako važno biti hrvatski saborski zastupnik u ovako odsudnim trenucima za domovinu, ... pa zar je stvarno još toliko toga ostalo za pokrasti u Horvata? E, pa neka neko kaže da smo siromašni ... ccccc

- 10:12 - Komentari (1) - Isprintaj - #

NOVI PRILOZI IDEJI O E-SABORU

IZ KOMENTARA VEČERNJEG LISTA O SADAŠNJIM IZBORIMA:
baptista 02.12.2007 08:08
Dali su uopće potrebni ti izbori?
Čemu izbori kada o vladajućoj stranci odlučuju neke male strančice. Tim strančicama je ime HSS, HNS i tu je još ostala družina još manjih strančica. Troše se deseci milijuna kuna, maltretira se građane, neprestano bombardira glupim i besmislenim reklamama: izađite na izbore, glasajte za ove, one... I kada to i napravimo, kada izvršimo svoju građansku dužnost onda se dogodi nevjerovatna sprdačina i apsurd te čuvene Američke izmišljotine: Demokracija. Čemu izbori kada mi građani i negrađani lijepe nam naše ne odlučujemo ni o čemu. Izašli smo na izbore, glasali smo, i što se dogodilo? Ništa. Kao da izbora nije ni bilo. Kao da se unaprijed nije znalo da su HDZ i SDP najveće Hrvatske stranke i da će netko od njih bit "diktator" četiri naredne godine. Da, to smo znali, ali problem je jedan drugi. Tko će to bit od njih dvoje? E o tome sada odlučuju male strančice. Ne mi dragi narode nego političari, oni mali tako sitni, a sada tako veliki i važni. Tko će više dati k tome će se prikloniti. Koje kur..nje. Toga se ne bi postidjele ni najiskusnije prostitutke. Kada ja, kao mali građanin to sve skupa gledam dođe mi da se doslovno izbljujem. Kad je sve tako kako jest predlažem da iduća vlada ukine izbore. Neka se sami biraju u kasnim noćnim satima daleko od očiju javnosti u onom Hramu nepoštenja i korupcije na Markovom trgu dižući svoje istrenirane ručice s misterioznim svjetlucavim "narukvicama" oko svojih zglobova zvanim satovi. Neka se izaberu, jer na kraju ionako biraju sami sebe, a mi tko nas je...! Tako nam skriveno podmuklo poručuju. Da ne zaboravimo, tu dakako ima i još jedna značajna figura. Predsjednik svih Hrvata Stipe Mesić. Na kraju svega on daje blagoslov za patnju naredne četiri godine ovog izvaranog i napaćenog naroda, nas Hrvata. Makar taj naš predsjednik još uvijek nije siguran dali poznaje razliku između demokracije i komunizma u kojem je uspješno proveo više od pola svog života. I na kraju nitko još nema dokaz saborske većine, makar bi dokaz morali biti mi, Hrvatski narod!


- 08:32 - Komentari (1) - Isprintaj - #

KRITIČKI OSVRT I PITANJA O E-SABORU

U nekoliko dana od javnog iznošenja ideje o e-Saboru na ovom blogu, odnosno od uspostave ovog bloga, nitko se još nije javio svojim komentarom, mada sam u elektronskim komentarima Jutarnjeg lista i Večernjeg lista u nekoliko navrata među srodnim temama tamošnjih članaka dao vezu (link) na ovaj blog (http://esabor.blog.hr).

Koliko ljudi razmišlja danas na sličan način o ovoj temi? Koliko njih vjeruje u održivost i korisnost ovakvog rada? Koliko njih bi podržalo tu ideju? Koliko bi ih se uključilo u takav način rada? Koliki izgledi su da jednog dana to postane dominantni način rada Sabora? Kako ozvaničiti takav rad? Kako izgraditi legitimnost i legalizirati takav rad? Trebaju li e-sabornici biti registrirani pod svojim punim imenima ili nadimcima? Bi li se i njih nazivalo "uvaženi zastupnik" ako zastupaju samo sebe? Da li bi tu ideju podržale sadašnje stranke? Ili bi ju, pak, doživjele kao kritiku svog rada i možda kao ideju koja ugrožava njihovu egzistenciju? Možda bi ju stranke mogle i željele uklopiti na neke načine u svoja stanovišta i svoje programe rada?...

Dakle, postoji niz pitanja koja još traže odgovore. Duboko vjerujem u ispravnost rada putem takvog ili sličnog e-Sabora.

Ciljevi demokracije, neposrednije ostvarivanje sadašnjih ustavnih odredbi, bolji i brži način komunikacije među sabornicima, te između sabornika i građana, sve to a i mnogo drugih prednosti nalazi se u toj ideji o e-Saboru.

Ako ova ideja danas i ne bude prepoznata, uvjeren sam da će to biti kasnije, jer dobre ideje su snaga čije vrijeme svakako dolazi.
- 07:29 - Komentari (5) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.