četvrtak, 31.03.2011.

PROPERTISM - BOLJI IZRIČAJ ZA EPOHU VLASNIŠTVA ZAPOSLENIKA U TVRTKAMA NEGO PERSONISM

Da bi bolje izrazili smisao prethodnog posta, i izbjegli miješanje s drugim pojmovima, čini se da sadržaju vlasništva zaposlenika u tvrtkama bolje pristaje naziv propertism nego personism, posebno i stoga što se termin personism već veže uz filozofa Petera Singera i pojmove humanizma i transhumanizma.
- 09:17 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 27.03.2011.

PERSONISM - EPOHA NOVOG DOBA ?

Znali mi ili ne znali, htjeli mi ili ne htjeli, svako vrijeme nosi svoja obilježja.
Ta obilježja određena su sveukupnim odnosima ljudi na nekom mjestu i u nekom vremenu.
Tako je čovječanstvo do sada prolazilo kroz odnose koje se najbolje ocrtavaju kao epohe, koje su u pojedinim dijelovima svijeta trajale i završile, a u nekim dijelovima još uvijek traju, ili se nalaze njihovi tragovi:
1. Prvobitna zajednica.
2. Robovlasništvo.
3. Feudalizam.
4. Kapitalizam.
5. Socijalizam.
6. Komunizam.
7. Što teorijski još može biti? Možda personizam!
Društva biraju, ili bolje rečeno u društvima se dominantno oblikuje optimalni odnos koji je na danom stupnju njegovog razvoja moguć. Reklo bi se da je društvo odabralo svoj najbolji put razvoja.
Sigurno, u svakom društvu i danas postoji od svakog od navedenih odnosa ponešto. Ono što postane dominantno za cijelu ljudsku zajednicu nazvali smo epohom. Ljudi se sami, prirodno, priklanjaju nekom od modela društvenog življenja optimirajući pri tome svoje putove života. To je evolucijski put razvoja društava, dakle društveno i osobno usklađeni put. To zapravo nazivamo epohom. Ako u nekom društvu netko nametne model kojeg zagovara, i prisili druge da žive po tom modelu, to je revolucija. Poklapanje u prihvaćanju većine ljudi evolucijskog, dakle onog modela razvoja kojemu ljudi prirodno teže, i eventualnog revolucijskog modela, može donijeti dugoročnu stabilnost razvoja nekog društva. Njihovo nepoklapanje ići će konačno u korist evolucijskog razvoja. Takvo nepoklapanje predstavlja zastranjivanje, stagnaciju ili u konačnici možda i uništavanje društva.
Epohe najbolje karakterizira vlasništvo nad društvenim vrijednostima (tj. nad zemljom, vodom, stokom, radom, alatima, strojevima, životom, znanjima, proizvodima, sirovinama, sredstvima za proizvodnju, informacijama...).
Jedan od teorijski mogućih pravaca razvoja odnosa prema vlasništvu je i osobno vlasništvo u svakoj tvrtki, znači da svaki uposlenik ima svoj dio vlasništva nad tvrtkom u kojoj radi, tj. nad svojom tvrtkom. Ne odnosi se to na današnje dionice, koje može kupiti ili prodati svatko na burzi, nego na obvezni odnos da svaki zaposlenik tvrtke obvezno ima neki njezin veći ili manji dio. Ne može nitko raditi u tvrtki u kojoj nije sudioničar. Dionice pri tome mogu i dalje ostati za one koji ne rade u dotičnoj tvrtki, a svoj kapital žele vezati uz sudbinu neke tvrtke ili im se osobne dionice dok su bili zaposlenici pretvore njihovim odlaskom u uobičajene današnje dionice. Time bi se rastočila teško održiva dvojnost između kapitala (vlasništva) i rada (obespravljenog stvaraoca novih vrijednosti). Rad i kapital nerazdvojno bi se stopili u jednog jedinstvenog kreatora. Interes za napredak i razvoj svake tvrtke prirodno bi se odrazio na odnos zaposlenih vlasnika prema tvrtki. Produktivnost bi porasla. Kontrola zakonitosti rada nad cijelom tvrtkom bi također porasla. Kreativni kapaciteti zaposlenih bi se povećali. Postigli bi najbolje korištenje svih kapaciteta tvrtke. To nije samoupravljanje – formalni odnos koji se svojevremeno nametnuo, a bez stvarnih poluga vlasti – to je personiozam, stvarni oblik vlasništva unutar svake tvrtke.

- 10:28 - Komentari (2) - Isprintaj - #

nedjelja, 06.03.2011.

Prijedlog za organiziranjem foruma: KUDA I KAKO DALJE?

U aktualnoj situaciji postojanja naznaka velikih promjena, ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu, osjeća se potreba za jednim ili više foruma na kojima bi se iznijele i uobličile ideje za naš budući društveni razvoj.

Trenutni val prosvjeda u Hrvatskoj, osim želje za promjenom, ne nosi ni smjerove, pa čak ni pravce željenog kretanja.

Situacija je, dakle, idejno posve konfuzna.

Ako narod ne raspravi i konačno ne iskristalizira željeni pravac i smjer razvoja riskira kaotičan, skup, nedefiniran, te po smjerovima, trajanju i cijeni nepoželjni razvoj.

Nikada kao sada nije uočena potreba organiziranja svenarodnog foruma na kojem bi se mirno i temeljito iznijele i prodiskutirale sve postojeće ideje, a zatim uobličile u akcioni program, kojega bi proveli ljudi, grupe, političke stranke i na koncu država u cjelini.

Predlažem, stoga, svima onima koji imaju tehničke i organizacijske mogućnosti, i koji se s ovom ocjenom potreba organiziranja foruma slažu, da organiziraju forume na kojima bi se podrobno iznijelo sve relevantno, zatim isto prodiskutiralo i programski saželo, te objavilo u obliku ovakvog ili sličnog e-sabora.

Na koncu sve izneseno uobličilo bi se na razini jednog Svehrvatskog foruma kao program djelovanja naroda u narednom periodu.

Ovakva akcija mogla bi se odvijati po slijedećim razinama:

I. razina:
Forumi po regijama ili specijalnostima, koji rezultiraju prijedlozima akcijskih planova svakog od foruma.

II. razina:
Svehrvatski forum koji razmatra prijedloge akcijskih planova svih foruma s I. razine i donosi objedinjeni akcijski plan Hrvatske.

Forumi se mogu organizirati od strane
- aktivista ili udruga, te već
- etabliranih ustanova, kao što su
- Matica Hrvatska,
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
- Hrvatska akademska zajednica,
- Društvo novinara,
- pojedini fakulteti,
- zajednica Hrvata u inozemstvu, te se prijedlozi mogu na II. razinu slati i
- pojedinačno od osoba koje uobliče svoje ideje i dostave ih Svehrvatskom forumu, kao i
- ostalih nespomenutih udruga i građana.

- 09:26 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.