Anchi, i to je život !

31.08.2008., nedjelja


177.Učimo "Hrvatski jezik"

Sutra počinje nova školska godina...nebi bilo loše ponoviti ili još bolje naučiti TAJ hrvatski jezik koji je zapravo tak smješan i lomim si jezik na nekim izrazima..
Objašnjenje: prve riječi su tuđice i njihov prievod na hdzrvatski

A
abdicirati - odstupiti
abstraktno - misaon, mislen, pojmovan, nezoran
aerodrom - zračna luka
afektirati - hiniti, praviti se
akreditiv - vjerovnica
aktivan - djelatan
alat - oruđe, pribor
aleja - uređen vrt, drvored
alternativa - druga (pričuvna) mogučnost ili rješenje
ambasador - veleposlanik
analiza - raščlamba, razgloba
antropologija - čovjekoslovlje
antropološki - čovjekoslovni
apostatstvo - odpadničtvo
apostrof - izostavnik
apoteka - ljekarna
arhaizam - zastarjelica
arhiva - pismohrana
arogantan - drzak, obiestan,osoran pomalo, bahata osoba puna sebe
artiljerija - topničtvo
asfalt - zemljana smola, paklina
astma - sipnja, zaduha
astronaut - zviezdoplovac, svemiroplovac
atlas - sbirka zemljovida
aukcija - dražba
autentičan - istosličan
autentičnost - istosličnost
autocesta - samovoznica, samovozna cesta, veleprometnica
autokracija - samovlađe
automobil - samovoz
aviatičar/ka - zrakoplov/ka
avion - zrakoplov
B
babica - primalja
bager - jaružalo
barijera - brana
bašta - vrt
bataljun - bojna
bedž - oznaka
bezprizornici - zapuštena ulična mladež
biblioteka - knjižnica
biologija - prirodoslovlje
bizarne nauke - nastrane
blagovremeno - pravodobno
bomba - praska
breme - brieme
briga - skrb
bunar - sdenac (zdenac)
C
CD - skladnik
celibat - neženstvo
cenzura - nadzor
ceremonija - obred
ciferšlus, patent - zatvarač
cigla - opeka
cipele - postole
cisterna - nakapnjača
citat - navod
civil - građanin
civilizacija - uljudba, prosvjeta
Č
čarapa - bječva
čas - trenutak
čulo - osjetilo
Ć
ćelija - pritvorenička soba
ćuprija - most
ćurćija - krzno
D
da li - je li
daktilografija - strojopis
datum - nadnevak
Deda Mraz - Djed Božićnjak
deduktivna metoda - izvedbeni put
degeneracija - izrođenje
deklinacija - sklonidba (po padežima)
delfin - dupin
demilitarizacija - razvojačenje
desilo - dogodilo
dezerter - bjegunac
dežurni - nadzorni
dežurstvo - nadzor
diktatura - samovlast
diktirati - zapoviedati
dimenzija - protega
dinamika - unutarnja snaga
dinamometar - silomjer
direktan - izravan
disciplina - stega
discipliniran - uztegovljen
disketa - meko pamtilo
dobrovoljac - dragovoljac
doktrina - nauka
dokument - spis
dokumentarno - obrazovno
dominantan - predvlastveni
dominator - gospodar
dopadati se - sviđati se
dozvola - dopustnica
dualizam - dvojnost
dugme - puce
DVD - slikoskladnik
dvogled - dalekozor
Đ
Đurđevdan - Jurjevo

džem, pekmez - marmelada
džip - terenski samovoz, terenac
E
efekt - učinkovitost
efektan - učinkovit
egzistencija - obstojnost
ekipa - momčad
ekonomija - gospodarstvo
ekscelencija - preuzvišenost
eksperimentacija - pokušavanje, pokušaj
eksplozija - prasak
elektrana - strujana, munjara
elementi pozitivni - počela jasna
epidemija - pošast
epilepsija - padavica
epitaf - nadgrobnica
epruveta - kušalica
estetika - profinjenost, uljepšavanje
etičan - ćudoredan
etnički - narodnostni
evolucija - razvitak
evolutivni put - razvojni put
F
faktor - činbenik
fantastičan - sanjarski
fantom - maglovita pojava
farmaceut - ljekarnik
faza - stupanj (družtvenog života)
feljton - podlistak
fikcija - prividnost
film - slikopis
filozofija - mudrost
finale - završnica
financijalni - rizičan
fitilj - stijenj
font - obličnjak
fontana - vodoskok
formular - tiskanica
forum - pričaona ili pričaonica
fotokopija - preslika
frazeologija - govor (filozofski)
frižider - hladnjak
fronta - bojišnica, bojište
funkcija - djelovanje, posao
G
generacija - naraštaj
generalizirati - poobćivati
geografija - zemljopis
geografski - zemljopisni
geolog - zemljoslovac
geologija - zemljoslovlje
geološki - zemljoslovni
glasati - glasovati (glasati se (kod životinja))
gliser - kliznjak
globus - zemaljska kugla
gol (u športu) - zgoditak
gol - vratnica
golman - vratar
građenje - gradnja
grafika - crtaštvo, pis
gramatika - slovnica
gramatikalno - slovničko (tumačenje)
grejpfrut - limunika
H
hapšenje - uhićenje
hard disk - tvrdo pamtilo ili velepamtilo
helikopter - zrakomlat
herpes - izbacak
hidrant - razvodnica (smisao vode na ulici)
hipoteza - zasada
homonim - iztoznačnica
horizont - obzor
Hristos se rodi! - Sretan Božić!
I
ideja - misao
idejne pojave - misaone pojave
identičan - istovjetan
identitet - iztovjetnost
ideologija - misloslovlje
iluzija - privid
imidž - izgled, način, osobnost (ovisi o prigodi)
imperativ - zapoviedni glagolski način
imperijalistički - zavojevački
incident - izgred
individualno nastojanje - pojedinačno nastojanje
individualno vlasništvo - posebničko vlasničtvo
individualnost - osobnost
individum - pojedinac
industrija - veleobrt
insekt - kukac
integralni sustav - sveobuhvatni sustav
intencija - namjera
interakcija - međudjelovanje
izaberi - odaberi
izaslanstvo - odaslanstvo
izgradnja - sgradnja (zgradnja)
izraz - odraz
izvinite! - izpričavam se!
izvještaj - izvješće, izviest
izvođenje - izvedba
J
jastuk - podglavač
K
kalup - obrazac, tvorilo
kamion - teretnjak
kandidat - predloženik
kandidatura - predloženičtvo
kapija - udvorje
kapital - glavnica
kapitalistički - glavničarski
kasarna - vojarna
kašika - žlica
kauboj - kravar, govedar
kaucija - jamčevina
kazeta - glasbena ili slikopisna vrbca
kecelja - pregača
kemija - lučba
kino, bioskop - slikokaz
klavir - glasovir
koeficient - tečaj (matemat. pojam)
kofer - kovčeg
kolektivizam - zajedničtvo
kolektivna imanja - zajedničtvena imanja
kolektivni ugovor - skupni ugovor
komercijalizacija - potrgovljenje
kompjuter, računar - računalo
komponenta - sastavnica
kompozicija (glasbena) - skladba
kompromis - sporazum
koncetracija - prikupljanje
konferencija - sjednica
konflikt - sukob
konglomerat - nakupina
konkurencija - suparničtvo
konsezus - suglasje
konstitucija - ustav
konstrukcija - sastav
konstruktivni - izgradbeni
kontenjer (za smeće) - smećnjak
kontinuitet - neprekinutost
konzerva - limenka
konjugacija - sprezanje
korporacija - udružba
korumpiranje - nakvarivanje
kragna - ovratnik
kreč - vapno
kredit - navjera
kriminal - zločinačtvo
krofna - uštipak
kružni tok - razkružje
kucanje (tastatura) - tipkanje (tipkovnica)
kultura - uljudba
kvadratni - četvorni (smisao površine)
kvalifikacija - osposoba
kvaliteta - kakvoća
kvantiteta - kolikoća, količina
kvart - četvrt (gradska)
L, Lj
laboratorij - iztražionica
letargija - beznadnost
ležeći policajac - uzpornik
liberalizam - slobodarstvo
liberalni - slobodoumni
lična karta - osobna izkaznica
lift - dizalo
logo, logotip - zaštitni znak
lopov - kradljivac
M
mađioničar - opsjenar
major (vojni čin) - bojnik
marama - rubac
materija - tvar
materijalizacija - potvarenje
mašina - stroj
mašina za veš - perilica rublja
matrica - dvoprotežno polje
medicina - lječničtvo
mentalna špekulacija - umno promatranje
mikrokosmos - sitni život
mikroskop - sitnozor
mikser - mješalica
mikser (glasbeni pojam) - sređivač, mješač, razpjesnik
milicija - vojnica
mitraljez - strojnica
mobilizacija - pokretnost
mobilizirati - staviti u pokretno stanje
mobitel - prienosni brzoglas
modem (ADSL) - prijamnik, razkuće, odašiljač
moderan - suvremen
monitor - predočnik, zaslon
montatura - napuha
monter - postavljatelj
moral - ćudoređe
motor (pogon) - proradnik
motorkotač - dvokotač
muzičar - glasbenik
muzika - glasba
N, Nj
nacionalizam - narodnjačtvo
nadležnost - mjerodavnost, djelokrug
naprosto - jednostavno
naređenje - naredba
negativno - niečno
negirati - niekati
nevin - nedužan
nezavisnost - neovisnost
nivelizacija - izravnanje
no - nu
normalno - obično, uobičajno
njen - njezin
O
objekt - stvar, predmet
odlično - izvrstno
oficijalni - držanstveni
oficir - častnik
ogledalo - zrcalo
okazionalni - prigodni
oluk - žlieb
opcija - mogućnost
opozicija - oporba
optički kabel - svjetlovod
organ - ustroj (zakonodavni)
organizacija - sredbotvorba, ustrojstvo
original - izvornik, izvorno
ortoepija - pravogovor
osmišljenje - smisaoba
osvjetljenje - razsvjeta
P
parada - mimohod
paradajz - rajčica
park - prirodnjak
pasivna resistencija - trpljiva oporba, sustezljivost
pasoš - putovnica
patent - izum
patike - tenisice
patriciji - gospoda
patriot - domoljub
patriotizam - domoljublje
patrola - ophodnja
pažnja - pozornost
pension - obskrbnica
penzija - mirovina
period - razdoblje
petarda - praskalica
pištolj - samokres
pitanje - upit
plan, nacrt - razradba
planiranje - osmislitba
platforma - podloga
plebejci - pučani
pol - stožer
post - poruka (mrežopisni pojam)
pošta - pismo
pošta (ustanova) - pismarnica
poštar - listonoša
poklon - dar
policajac - redarstvenik
policija - redarstvo
porodica - obitelj
pozorište - kazalište
praktični pokušaji - u djelo privedeni, djelatni
praktično - djelotovrno
pravo - ravno (u smislu smjera)
praznik - blagdan
prijatno! - dobar tek ili u slast!
primarni - prvotni
primitivni - prvotni
princip - načelo
printer - pisač
prisutan - nazočan
privatno - osobno, posebničko
privatno vlasničtvo - posebničko, osobno vlasničtvo
privatnost - osobnost, posebničtvo
privreda - gospodarstvo
prizma - bridnjak
proba - pokušaj, vježba, ispitivanje
profesor - nastavnik
program - nacrtnik (računalni pojam)
prohibicija - obustava, zabrana
prolog (uvod) - proslov
promikstuacija - slobodna ljubav
propaganda - promičba
prototip - predstavnik
provokacija - izazivanje
psihologija - umoslovlje
pumpa - crpka
putna karta - voznica
R
radio - krugoval
radio stanica - krugovalna postaja
radikalizam - skrajnost
raketa - svemirski brod, letjelica
rang - redočin
raskrsnica - križanje
rasterska grafika - točkopis
reagirati - odgovoriti
reakcija - odgovor
realnost - stvarnost
recenzija - prikaz
recitacija - krasnoslov
recitirati - krasnosloviti
redigiranje - uređenje
reforma - preinaka
regrut - novak
regulacija - sreditba
renegatstvo - odmetničtvo
represija - pritisak
retorta - pokusnica, pokusna sprava
rezerva - pričuva
rezervacija - zakupnica, predbilježba
rezervirati - zapisati
ručak - objed
S
sačekati - počekati
sačinjava - sučinjava
sahrana - pogreb
sakupilo - okupilo
salon - dvorana
salveta - ubrus
sanatorij - lječiličte
satelit - zemljopratitelj
sekretarica - tajnica
seminar - družbenica
sendvič - složenac
serija - nizanka, red
sezona - povrieme, razdoblje
sezonsko radničtvo - povremensko radničtvo
sida - kopnica
simbol - znak, oznaka, znakovlje
sinomim - istozvučnica, istoimeni
sinteza - sljub
sistem - sustav
situacija - stanje
slijetanje - sliet
socijalizacija - protužtljivanje, družtvovnost
socijalni - družtveni, družtvovni
soj, sojevi - rasa, rase
solidarnost - uzajamnost
specijalitet - osobitost
spis, spisak - popis
spolni organ - spolovilo
spot - odlomak, izsječak (slikopisa)
stabilizirati se - ustaliti se, učvrstiti se
stadij - stupanj
stanica - postaja, kolodvor
statistika - brojitba
statut - zakonik, ustav
stepenice - stube
stil - način, izražaj, razpliv, izvedba,
strast - požuda
student - sveučilištar
suicid - samoubojstvo
suverenitet - vrhovničtvo
svirep - okrutan
Š
šator - tabor, logor
šećer - slador
širom (otadžbine) - diljem (domovine)
škrinja (zamrzivač) - ledenica
špekulativna kombinacija - proračunata smišljenost
štampa - tisak
štrajk - krzmanje, prosvjed
T
tablice (registarske) - pločice
takmičar - natjecatelj
talas - val
talasanje - bibanje, valovanje
teka - pisanka
tekst - proslov
telefon - brzoglas
televizija - dalekovidnica
televizor - dalekovidnik
temelj - osnova
temperamenat - živahnost
teoretski - misaoni
teoretsko razlaganje - načelno razlaganje
teorija - gledanje
tepih - sag
teritorij - područje
terminologija - nazivlje
terminologijski - nazivaljski
tiranin - silnik
točak - kotač
torba - naprtnjača, ranac
trafika (kiosk) - duhanarnica
trafostanica - strujna postaja
tromblon - iztreljak
trotoar - nogostup, pločnik
tunel - prokop, prorov
turist, turistkinja - putničar, putničarka
turizam - putničarstvo
U
učesnik - sudionik
udruženje - udruga
ugalj - ugljen
uhapsiti - uhititi
ukrštenica - križaljka
uniforma - odora
univerzalizam - posvudašnjost, obćenitost
uporan - ustrajan
upravitelj (direktor) - ravnatelj
uputstvo - naputak
USB Stick - izvanjski popunitbenik
uviđaj - očevid
uzurpacija - otimačina
V
vakkum - praznina, šupljost, bezračnost
varijanta - inačica
vazduh - zrak
vektorska grafika - crtopis
video player - prikazni igrač
video rekorder - snimač
vikend - kraj tjedna
vikendica - ljetnikovac
viljuškar - viličar
vizit-karta - posjetnica
volan - upravljač
Z
zaista - doista
zakletva (vojnička) - prisega
zanat - obrt
zataškati - zabašuriti
zvaničan - služben
Ž
žeton - kovanica

A ja bum i dalje drkala, pardon, ispričavam se...
ja bum i dalje brkala rijeći tuđica i hrvatstva, a i neću paziti na Č i Ć.
Baš me zanima tko spika na način da upotrebljava ove sve rijeći gore istipkane?????? Boli me sad ruka i moja dva prsta. Odoh na bolovanje...


Udavila sam vas...nisam ni sumnjala.

- 20:56 - Komentari (1) - Isprintaj - #

27.08.2008., srijeda


176. Razgovor s Bogom

Malo neubićan post...nije u mom stilu ali nešto me tjera da to podjelim sa Vama.

Razgovaram s Bogom.


Dakle, ti bi željela razgovarati sa mnom? reče Bog Vanzemaljac.

Da, ako imaš vremena za mene malenu.

Bog se nasmješi. Moje je vrijeme vječnost.


Što si me željela pitati?

Paaa, što te najviše iznenađuje kod nas malih ljudi?

Bog odgovori:

-što im je djetinjstvo dosadno, žure da odrastu, a onda bi željeli ponovo biti kao nestašna djeca.

-što troše svoje zdravlje da bi stekli novac, a onda troše novac da bi vratili-kupili zdravlje.

-što razmišljaju o crnoj budućnosti, zaboravljajući sadašnjost. Na taj način razmišljanja ne žive ni u sadašnjosti niti u budućnosti.

-što žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu živjeli.

Bog me primi za ruku
Ostali smo na trenutak u tišini.

Tada ponovo pitam: kao roditelj, koje bi životne pouke želio da tvoja djeca nauče?

Osmjehujući se, Bog mi odgovori:

-da nauče da nikoga ne mogu prisiliti da ih voli.

-da nauče da nije najvrijednije ono što posjeduju, nego tko su u svom životu.

-da nauče kako se nije dobro upoređivati s drugima...

-da nauče kako nije bogat onaj čovjek koji najviše ima, nego onaj kojem najmanje treba.

-da nauče kako je dovoljno samo nekoliko sekundi da se duboko povrijedi voljeno bice, a potom su potrebne godine da se to izlječi.

-da nauče opraštati tako da sami opraštaju.

-da spoznaju kako postoje osobe koje ih nježno i iskreno vole, ali to neznaju izreći niti pokazati.

-da nauče da se novcem može kupiti sve, naravno osim sreće.

-da nauče da dvije osobe mogu gledati istu stvar, a vidjeti je različito.

-da nauče da je pravi prijatelj onaj koji zna sve o njima... a ipak ih voli.

-da nauče kako nije uvjek dovoljno da im drugi oproste. Moraju i sami sebi opraštati."Ljudi će zaboraviti što si rekao.
Ljudi će zaboraviti što si za njih učinio.
Ali nikada neće zaboraviti kakve si osjećaje u njima probudio."


Neobićno za mene kaj je, je. mah


- 14:25 - Komentari (21) - Isprintaj - #

23.08.2008., subota


175. Živjeti život s oprostom


Svi mi mali ljudi iza, tamo negdje imamo svoju neku prošlost koja je na nas ostavila trag. Trag na duši, na srcu...
Tragove u snijegu ostavljaju živa stvorenja svojim hodom, puzanjem,...trag na duši ostavlja isto tako živo biće, ali biće koje nas je ranilo emotivno.

Jedini način za zdrav nastavak života je znati OPROSTITI.
"Ako ti život nije ono sve što od njega želiš, možda treba početi opraštati" - riječi su nepoznatog autora. Do samog opraštanja nije lako doći. Netko je takođe rekao "Čovjekova sposobnost opraštanja u razmjeru je s veličinom njegove duše".
Kada je opraštanje iskreno i prodorno dopire do same dubine određene situacije. Mržnja, kivnost, čak i blaga naklonost mogu se raspršiti pod utjecajem snage oprosta.

Krivite li trenutačno nekoga za nepravdu koju Vam je taj netko (barem premavašem mišljenju) nanio? Govori li jedan dio vaše ličnosti: " Ma da mi samo taj-i-taj nije nanio to-i-to, sada bi bio sretniji i uspješniji?"
Ovako ili onako zbog nečeg što nam se čini da nam se dešava ili nam nešto nedostaje, često nastojimo pronači žrtveno janje. Najčešče je to neka osoba koja zapravo i nije kriva ali jednostavno smo na nju "pukli". Uviđate li možda da je ono čega se sami držite zapravo uhvatilo i drži se vas? Koliko puta ste glasno nekome rekli "Nikada joj-mu to neću zaboraviti". I naravno do danas to niste zaboravili! S ljudskog gledišta teško je spriječiti takve misli i riječi, ali nije neizvedivo. To se može postići oprostom.
Moramo biti svijesni cjene koju čemo kroz život plačati zbog svoje kivnosti, bjesa, mržnje...Trebamo shvatiti da takvim nezdravim postupcima i mislima zapravo štetimo sami sebi. Zašto da kažnjavamo sami sebe baveći se negativnim mislima i emocijama? Volimo li mi sebe dovoljno, cjenimo li mi sami sebe dovoljno kada si to radimo? Velika se cjena plača a bit će izražena u bolesti uma i tjela, bit će to svima kao kazna što se ne znaju odvojiti od neopraštanja.
Izreka "Griješiti je ljudski ali je opraštati božanski" sasvim je točna, u protivnom sami sebi činimo "medvjeđu uslugu" kad za neke svoje neuspjehe, promašaje krivimo uvijek druge osobe.
Čovijek koji ne može oprostiti može postati bolestan, tjelesno, mentalno, emocionalno ili duhovno. Bjes i osveta je naj lošija kombinacija. Kronično stanje bjesa, mržnje imaju bumerang efekat kroz život.

Potrebno je SEBE mjenjati a ne mjenjati zakone, ljude oko sebe, prijatelje... nije u njima greška, greška je sama osoba kojom vlada neoprost iz prošlosti, greška smo sami MI..
Svatko od nas bi trebao prema osobi koja nam je nanjela neku bol ili patnju, sramotu ili poniženje, postupiti tako da sami sebi pred ogledalom glasno kažemo "Opraštam tom-i-tom zbog toga što mi je učinio to-i-to!". Nakon toga trebate tražiti oprost od samog sebe što ste tako dugo živjeli paralelno uz bjes i mržnju. Vukli ste svoju negativu kroz život, i to sve dok vam život nije počeo davati znakove da je krajnje vrijeme za oprost.
Život trebamo poštivati i cijeniti, a malo tko to radi. Trošimo sebe, svoje vrijeme na neke zakulisne igre, umjesto da se okrenemo srcem k osobama koje su tu, pored nas i to sada a ne u prošlosti. Otpustimo prošlost, neka ostane kao učitelj za sadašnjost i neka nam posluži kao savjet za budućnost.

Mala poučna priča:
-" Kad bi neka banka svakog jutra na vaš račun stavila 86.400 kuna i svaku veče s njega skinula sve što niste uspjeli potrošiti za taj dan, što biste učinili?
Naravno potrudili bi se baš kao i ja da nakupujem sve i svašta ali banci nedam natrag ni kune.
Sada si zamislite život. Vrijeme-banka vam svaki dan daje na dar 86.400 sekundi života. Svaku veče vrijeme-banka uzme natrag sve one sekunde koje niste pametno i mudro utrošili, ništa se ne prenosi na sljedeći dan, nema ulaska u nikakav minus, ali ne dobivate ni bonus. Svaki dan dobijete novih 86.000 sekundi života umanjeno za onaj broj nepotrošenih od predhodnog dana. Sekunde vam se smanjuju, život postaje kraći. Zar nije onda bolje živjeti svoje sekunde i to tako da počnemo voljeti sami sebe, da opraštamo drugima, da volimo ljude, čak i one koji su nas ranili? Zar nije vrijeme da počnemo živjeti poštenije i odgovornije u ovom našem svijetu, u jedinom životu dok hodamo našom Zemljicom?
-"Počnimo opraštati i vratimo osmjeh na lice".


Kad mi ponestane tema za post onda vas ovako udavim.
Probat ću biti opet ona jezičava JA čim me nešto
opeče po mojim prstima,
zasmeta mojim očima,
zaboli u ušima.


Ančica mah


- 12:08 - Komentari (16) - Isprintaj - #

18.08.2008., ponedjeljak


174. U Utrinama "ništa novo"

Moj kvart ni nakon još jedne godine života u njemu ne mjenja svoje lice.

Kvart u Novom Zagrebu, Utrina ili Utrine kako to svi kažemo.

Lokacija genijalna.
Blizina bazena, gimnazije, vrtića, ugostiteljske škole, crkve, javnog gradskog prijevoza, tržnice-placa, sve mi je na dohvat "noge".

- Bazen u Utrinama je uvijek čist, ove godine poluprazan...kafić "Dupin" je ugodno mjesto za popit Cedevitu, sok, kavicu, ali
mali zajeb...ljetno radno vrijeme (od 15.08.do 01.09) samo od 11-19 sati. Inače radi od 07-24 i nema prijetnje noževima kako se pisalo po novinama. I loša reklama je dobra reklama. (od danas imam besplatnu kavicu)

- Ugostiteljska škola ima jako dobar restoran. Klopa finaaa domaća, a cijene sasvim prihvatljive za onaj dan kad vam se ne kuha. Imaju savršene kolaće. Vrijedi navratiti. (tko plaća ovu reklamu???)

- Plac u Utrinama mi je pod nosom. Ovdje su kumice uvijek nasmiješene, uvijek mi uvale ćak i ono kaj ne trebam jer jednostavno toliko su drage da ih nemrem odbit. Šiptari prodaju voće i povrće nudeći vam "ljimune" ne trudeći se ni malo da nauće naš hrvatski jezik. Tu su već 10 godina, ali i dalje su limuni "ljimuni".
Šečući placom šapču mi šverceri na uho "cigarete, cigarete" i to isti oni koji su nekada šaptali "marke, marke".
Tramvaj broja 14, 6 ili 7 vas mogu odvesti na cilj koji poželite, a za svaki slučaj postoji i bus za Glavni kolodvor ili Črnomerac. Povezana sam sa svim zagrebačkim kvartovima u svim smjerovima.

Godinama sam živjela u Zapruđu, točnije 21 godina života u prizemlju. Prizemlju zgrade, a ne prizemlju života.
Preseljenjem u Utrine, Zagreb gledam s visine. Predivan pogled na zoru koja sviće, na snijeg kad pada onako bijeli i gust...a ni vatromet s Bundeka nije loš.
Novi pogled na grad s visine ALI...
Ne bih ja bila ja kad ne bi bilo jednog velikog ALI, "ALI" velikog ko kuća
Život u Utrinama ima i drugi obraz, onaj koji mi se manje sviđa. Jedan nedostatak je tišina koje u Utrinama nema.

- Crkva u Utrinama
Svako jutro sjetim se svih svetaca i skidam ih po nekom svom spisku jer me crkveno zvono probudi točno u 7 ujutro. Ne, ne idem na misu, nisam se promjenila, ali jedno jutro ću otići da ih pitam zašto nas stanovnike maltretiraju svojom zvonjavom? Koji me Bog ne ostave na miru da spavam) Zar se vjernici ko ovce mora obavještavati "hajde gdje ste, misa počinje".
Ta crkva je jedno od čuda svijeta po odvratnosti. Opločili su je najjeftinijim tamno plavim kupaonskim pločicama. (da ne bi bilo zabune kupljene su od "milodara" svojih vjernika) Zašto baš takve?
Pa bile su na sniženju, jer je zašao na tržište novi model Pasata koji je zapeo za oko svećeniku. Jeftine crkvene pločice da penzićima i ostalim vjernicima zamaže oči, ali zato sebi kupuje dobar auto za odlazak na cajke (o popovima na cajkama novine pišu, nisam to ja izmislila).
- "Čekam, tko će prvi ovaj puta baciti kamen na mene?" Čekam...

- Nedjelja i praznici u Utrinama su pogotovo bučni. Tu se šuši, buši, štema već od jutra, a naročito poslije ručka kad bi trebao po kućnom redu vladati neki mir. baš tada neboderom odzvanjaju zvuci koji paraju živce. Tup, tap, bum, tras, brrrrrrrrrr... bang. ("dao Bog da se čekičem mazneš po prstu" - molim ja Vanzemanjca)

- Dani odvoza smeća u Utrinama.
E to trebate doživjeti, to je poseban događaj. Svakog ponedjeljka, srijede i petka, ogroman "žderač smeća" (kamion) dolazi hraniti se našim smećem. Ma sve bi to bilo dobro kad djelatnici, odnosno smetlari nebi onako nabijali kontenjerima. Guraju ih i nabijaju jedan u drugog, sve nekako kao iz inata stanarima "e nećete spavati dok mi radimo".
Nije to sve.
Po nekom novom pravilniku svaki "žderač smeća" mora imati zvučni signal kad ide u rikverc. Zamislite sada jedan prodoran pištajući vrištajući zvuk (kao nekadašnje budilice) kako pišti i vrišti 15 minuta bez prestanka.
I mrtvi se dižu i pokušavaju začepiti uši. Ne pomaže ni jastuk na glavi, to je zvuk koji prolazi i para bubnjiće.
Kad pročitate u novinama da je netko iz nebodera na "žderača" bacio recimo bocu nečega, nemojte pomisliti na mene. Bit će to samo slučajnost.

- Šahtovi u Utrinama
Ima nekoliko šahtova čiji poklopci nisu na svom mjestu, pa svaki auto koji prođe preko njih stvara jake treskove. Dum pa dum.
Ti muzički raspoloženi poklopci mi ne daju mira. Ko čekičem po glavi, svakih par minuta novi dum pa dum, pa opet, dum pa dum...
Jebi ga kad je prometna ulica.
Jedne večeri čuje se puno jači DUM. Naravno ja znatiželjna vještica gurnem svoj bradavičasti nos kroz prozor i počinjem se vještičjim smijehom hihotati.
Moj omiljeni junak Utrina, jedan mali klinac upao je kotačem svog limenog ljubimca u šaht. Netko pametan (znam tko, cigani, vidjela sam ih) je skinuo sve poklopce šahtova u Utrinama.
Zašto kažem "moj omiljeni junak"? Zato što je balavac dovoljno hrabar da svaki dan kad dolazi, odlazi od kuće ili kad prtlja nešto oko svog auta navija narodnjake kao na Jakuševcu. Ima veće zvučnike nego što je sam visok.
Hihočem se ja zlobno i mislim: "aaaha, ode homokinetički zglob, polu osovina, aluminijska felga je za smeće, guma garant treba nova... Bit će par dana tišine."
I bilo je. Tjedan dana (čak) u Utrinama bez narodnjaka.

- Lift ili dizalo (kako kome odgovara)
Problem stanovanja u neboderu je lift. Stari spori lift kojeg po smrt treba poslati. Doći će za jedno 30 godina.
A sad ozbiljno.
Procedura odlaska u grad: izađem na hodnik, pozovem lift "l i f t t t t ...", ne tako nego stisnem gumbić, vratim se u stan, navučem tenisice, obučem jaknu, prošećem po stanu da mi slućajno ne gori neka cigareta jer sam šlampasta, zaključam vrata i zamislite, lifta još nema. Kad napokon dođe, bolje da i nije došao jer tako smrdi kao da se sad netko dobro isprdio u njemu. Štipa za oći, tjera na povraćanja, prestrašno...

- Glad ili klopa na brzaka u Utrunama
Ako ogladnite dok živite u Utrinama, dovoljno je preći aveniju Dubrovnik i eto vas u Zapruđu. Tu su dobri čevapi i pljeskavica, burek, pite, vrući sendvići... Radno vrijeme 24 sata 365 dana u godini.
-"Je, a kaj ste mislili da se kod Šiptara ima slobodan dan"? Malo sutra.
Izrabljuju naše domaće "puce" ko ameri nekada crnce.
Nekaj moraju "puce" raditi ali tjerat ih ko stoku...? Ja bih njih natrag od kud su se dotepli.
Jel znate možda i jednog koji jadan sam radi ili znate one koji voze "mrak" aute, naravno zarađene na burecima, je, je burecima, kak da ne, a zaboravili su si nos obrisat (cijelo selo šmrće bijelo...)
Koliko vas zna da postoji samo jedan burek?
Samo se jelo od mesa naziva burek, sve ostalo je pita sa sirom, pita sa jabukom, zeljanica je pita od zelja.
Kad hoću burek, tražim BUREK a sljedi pitanje: - A koji?
Tu popizdim jer nikako da se nauči burek je od mesa, a sve ostalo nisu bureci. Konačno ak mi ne vjerujete pitajte nekog šiptara ili bosanca.U Utrinama nije dosadno. Uvijek se nešto dešava, problemi s viškom limenih ljubimaca, a manjak parkirališta, susjedi se svade, smetlari nabijaju i pište ko expres lonac, kradu se poklopci šahtova, djeca vrište u vrtiću ko da ih netko kolje, crkva zvoni i jebe vas u zdrav mozak bili vi vjernici ili ne.
Utrinama jedino fali MINARET (đamija) pa da hođa arlauče preko razglasa dva puta dnevno. E to bi bilo zabavno, ovi zvone, ovi arlauču, šahtovi im daju ritam, smetlari tempo, a sve začinjeno sa narodnjacima.
Nezaboravno...vrijedi doživjeti.

DOBRO DOŠLI U UTRINE ! ! !
mah

Jel kod Vas bolje???


- 12:40 - Komentari (34) - Isprintaj - #

15.08.2008., petak


173. Jezik (kakav?) međunarodni


Većina danas slavi "Velku gospu", a zapravo slavimo slobodan dan s produženim vikendom. Popovi arlauču sa većine programa, a ja slušam Leonarda C. i tipkam post. Ne idem na proščenja, ne idem na nikakvo hodočašće...vruće mi je.

Još uvijek sam u ljetno opuštajućoj fazi pisanja. Ne dam se ja tako lako smesti.

Već punih 18 godina u ljepoj našoj ljudi misle da govore (međunarodni) Hrvatski. Napisat ću jednu malu priću u kojoj ću spomenuti "međunarodne" rijeći. Vi se potrudite da bez prevodioca shvatite o čemu pišem.

Pogledam ja sebe, onako realno u ogledalo i imam što vidjet. Sladoledi i kolačići su oko mog struka napravili fini šlaufić. Što je previše je previše pa i sa "putrom". Uskačem u traperice, (nešto su se stisle u pranju) stežem "okolotrbušni pantalodržač" ali tek na sljedećoj "buži". Oho ho, pa i "buža" nije na istom mjestu. Znam, sama sam kriva što ne mogu odoliti fino pečenom krumpiru i reš pečenoj korici "četveronožnog blatobrčkala". Volim jesti "četveronožno blatobrčkalo" i pohano i dinstano na sto načina kao što Natalina voli jaja.
Moram smanjiti kilažu prije jeseni jer tada nastupa još gori period za mene izjelicu, "bažul" šmalcani, "bažul" na čušpajz sa domačim kobasama, "bažul" sa kiselim zeljem...
Bit će to težak i mukotrpan period za moj apetit.

Sjedam ja na "međunožno guralo sa dva napuhala" i znojim se, znojim... Težak je život nas žena. Stalno smo opterećene glupostima poput; jel mi je šminka dobra, jesu li mi se sljepile trepavice, kak mi "prda" zgleda u ovim ili onim hlačama...prolazimo pored izloga i u svaki se gledamo ko budale. Ne ćemo nikada naučiti da smo mi za muškarce uvijek samo žene, a žena ženi je zapravo neprijatelj i rival. Mi se u pravilu uređujemo
prvo: zbog drugih žena,
drugo:sebe i tek onda
treće zbog muškaraca.
Priznale mi to ili ne, to je istina. Cijeli život se natječemo da izgledamo bolje od svoje navodno naj bolje prijateljice, od kolegica na poslu, susjede koja hoda ko paradna kokoš... Uređujemo se po par sati jer "što bi druge o meni mislile, da nemam ili da ne mogu?" ili naša poznata rećenica "pa nemrem takva izaći"...

A muški?
Oni ujutro uskaću u "gače" koje ih čekaju onako bačene preko stolice, namjeste "milokliz", navuku "bičve", obuku čistu košulju, stave "okolovratni dopupak", malo dezića, ali po košulji (navodno imaju alergiju na alkohol). Zanimljivo, alkohol u deziću im smeta ali onaj u želucu tako godi!
Njihova česta zanimacija je sport. Poneki vole mirne, ali dubokoumne igre poput "mozgodrkajučeg rukoticala". Drugi vole nešto napikavati pa odu igrati "zelenočohano četveronožno štapikalo".
Često ti naši muškarci zaglibe u ljubavne avanture (to smo navodno uvjek same krive) i nađu "vandomsku dojebnicu". A zašto ašto smo si same krive?
Pa zato što nas prečesto boli glava, što veš neće sam da se spegla, što se frižider sam ne puni, što "rajngla" čami sama bez čušpajza ili dobrog safta, što su nam police postale od prašine sive umjesto ljepe boje trešnjinog drva, što buljimo u serije i ne obračamo pažnju da je na drugo programu počeo nogomet...ispada da smo uvijek nešto krive a oni, oni muškarci jadničci maleni tako silno pate pored nas da naprosto moraju, oni "moraju" imati nekog. Kada mi žene osjetimo da smo zapostavljene mi ne smijemo imati nikog jer nam odmah prišiju na rukav natpis "kurva".
Kada nam naši, ti i takvi "savršeni" muškarci kasne ili nam se ne jave na "brzoglas" odmah dobijemo mlade. Osječamo se ko "četveronožno runjavo travopojedalo".

Da sam znala kako život zna biti kompliciran sitnicama, ostala bih "mukotrpna kurcočekalica" i svirala bih sama sebi odu ljubavi na "milozvučnom prstodrkalu".

Volim ja svoje čitatelje pa im dajem mali riječnik za pomoć.


Naš međunarodni Hrvatski

- Gače - Hlače
- Bičve -Čarape
- Milokliz - Muški spolni organ
- Buža - Obična rupa (na remenu ili bilo gdje)
- Čušpajz - Varivo
- Prda - Zadnjica, guza...
- Bažul - Grah
- Raingla - Posuda u kojoj se kuha
- Medjunožno guralo sa dva napuhala - Bicikl
- Zelenočohano četveronožno štapikalo - Biljar
- Okolovratni dopupnik - Kravata
- Okolotrbušni pantalodržač - Remen
- Mozgodrkajuče rukoticalo - Šah
- Milozvučno prstodirkalo - Sintisajzer
- Četvoronožno blatobrčkalo - Svinja
- Četveronožno runjavo travopojedalo - Ovca
- Mukotrpna kurcočekalica - Stara cura (usidjelica)
- Brzoglas - Telefon, mobitel
- Vandomska dojebnica - Ljubavnica


Voli Vas Ančica
mah


- 16:56 - Komentari (18) - Isprintaj - #

10.08.2008., nedjelja


172. Pranje mozga

Virtualni svijet


Ne znam što se to događa sa nama, običnim malim ljudima koji traže samo malo pažnje i ljubavi. Toliko znamo biti usamljeni i očajni da potražimo neku, za sebe kvalitetnu osobu u virtualnom svijetu.
On-ona negdje tamo, na drugom kraju naše planete, a mi se zaljubimo... U što, u koga?

Kako je žalosno slušati o ljubavima na daljinu, a svjesno znati da bajke ne postoje, niti smo mi princeze niti su oni prinćevi. Zar smo zaista toliko očajni da tražimo vezu, ljubav na nekoj „Iskrici“, „Smokvi“, „ICQ-u“?

Svi smo mi rođeni iz ljubavi naših roditelja i u genima nosimo potrebu za zajednicom, životom u dvoje. Znam, postoje i oni ljudi koji nas uvjeravaju da im ne treba nitko. Najčešće su to ljudi koji su se barem jednom razočarali u životu, koji se boje zajedničkog života ili koji jednostavno zbog svojih godina misle da je to „in“. Ima još jedna grupa ljudi, a to su oni koje je već malo pregazio život, pa su se našli u godinama kada se nema više gdje pošteno izaći, a da oko njih ne trešti neka glasna muzika ili da do njih ne sjedi osoba koja u ušima ima slušalice i sluša svoj mp3, mp4 (a to zvuči kao loš tranzistor).

Prića prva
Takvi ljudi okreću se oglasima u novinama, kojekakvim agencijama i nailaze na još veće grozote. Naplaćuje im se članarina a da im se dotična agencija više nikada ne javi ili čujete poznatu rečenicu "broj se ne koristi". Slučajno se i moja prijateljica našla u takvoj situaciji i potrošila već nekoliko tisuća kuna. Savjetovala sam joj da vjeruje samo agencijama koje imaju fiksni broj i stalnu adresu. Vjerujte mi, u oglasima postoji samo jedna jedina agencija koja zaista ima adresu i svoj fiksni broj. (nalazi se u mojim linkovima DUO)
Eto, to je jedino mjesto gdje bih se i ja obratila kada bi mi zatrebala pomoć u nalaženju partnera.

Prića druga
Jedna moja druga prijateljica (sva ozarena i zaljubljena) ispričala mi je kako je našla svoju drugu polovicu. Naravno, on je iz jednog grada ona iz drugog. Posrednik je naravno bila jedno od naše dvije već spomenute internetske stranice za upoznavanje. Govorila sam joj da ne vjeruje u takve ljubavi, da je sve lažno, imaginarno, ali ona mene (onako zaljubljena) gleda i kaže: „Ma ne, nije to tako.“
Otišla je ona na taj susret, dobila čak i poklon kao znak pažnje. Završili su oni u hotelskoj sobi. Našli su se u gradu između, na pola puta njemu i njoj. Svatko je došao svojim autom i ona je zapamtila što sam joj govorila (zapamti mu broj tablica jer o njemu osim imena i nick-a ništa ne znaš). Igrala sam se malog detektiva i otkrila mu puno prezime, adresu ali i nešto strašno. Nisam znala kako da joj kažem istinu.
Nazvala sam je i rekla joj neka sjedne. Govorila mi je: “Znam, on sigurno ima ženu i djecu, nema veze, predivan je i ja ga i dalje želim, bla, bla, bla... To što on vara samnom svoju ženu, nisam tome kriva ja nego njihov loš brak…“.
Pustim je da ona priča i priča, a ja istovremeno smišljam kako da joj kažem pravu istinu, istinu koja je grozna. Nakon pola sata njenog monologa o tome kako se dobro ljubi, kako je pažljiv, kako je nježan, kako je… (sve, sve najbolje o njemu), napokon pita ona mene:
- “A zašto si mi rekla da sjednem?“.
- "Pa, zato što on nosi jednu vrstu uniforme, zato što on ne nosi kravatu nego bijelu traku".
Nakon trenutka šutnje, pita ona:
- “Ne kužim te, daj objasni?“.
- "Zato što je on svećenik, dapače on je župnik i vodi župu u jednom gradu. Drži mise, uči djecu vjeronauk, drži predavanja o vjeri i grijehovima",
(a ja se pitam da li su njegovi grijesi duplo veći od naših, jer on je Božji govornik koji bi trebao biti u celibatu).
Muk, tišina sa druge strane, a onda se začuo histeričan smijeh i komentar:
- “O Bože, pa ja sam se poševila sa popom!“.

Prića treća
Meni drag "prijatelj" je zbog bolesti bio privezan za dom i ona zanimacija koju je imao bila je "Iskrica". Za početak je pregledavao profile i zabavljao se tipkajući sa ženama o svemu i svačemu. Čitao mi je sve poruke i zajedno smo se smijali kakve je sve poruke dobivao. Na moja upozorenja da takva tipkanja mogu dovesti i do zaljubljivanja i do propasti njegove veze, odmahivao je glavom i tvrdio da nije blesav i da se to ne može njemu desiti.
Nakon nekih desetak dana "prijatelj" je počeo izbjegavati moj pogled, poruke više nije čitao na glas ili ih je čitao tako da je određene djelove jednostavno preskočio. U meni se upalio alarm, da krije nešto, često je bio odsutan u mislima...počeo me lagati...nije primječivao kad sam promjenila program na TV (a navodno je gledao film). Sada, nakon skoro mjesec dana uhvaćen je s prstima u pekmezu.
Naravno, veza mu je propala, uništio je tri godine zajedničkog života zbog samo mjesec dana dopisivanja (a možda i više od toga) poznavanja neke žene s Iskrice.


Ja znam kako to funkcionira, a on je ispao ipak obična muška budala. Žene jednako kao i muškarci znaju manipulirati u virtualnom svijetu. Toćno se zna kako taknuti u "žicu" drugu stranu. Tako su svi suosjećajni, puni razumjevanja, brige...a upravo baš to nedostaje svima nama u svakidašnjem životu.
"Mala slatka rijeć i zlatna vrata otvara", da, ali kolika je cijena tih otvorenih vrata?
A možda vrata i nisu zlatna? ...čini nam se...nije zlato baš sve što sija!


Ne treba vjerovati tom virtualnom svijetu, tražite i hodajte po Zemlji. Tražiti partnera na takav način je zaista veliki rizik. Ima tu kao što vidite svećenika, bolesnika, psihopata, pa i osoba zaraženih HIV-om koji namjerno šire svoju bolest (od jada i bjesa). Svi traže neku srodnu dušu i prodaju sebe kao idealnu osobu.
NAJČEŠĆE korištene rečenice, tipa ONO:
- tako te želim upoznati, tako si drag i suosjećajan, divan si...
- tako te želim u svom zagrljaju...
- znaš li što bih ti radila...
- baš sam tebe čekala...bla,,,bla,,,bla...
- što se nismo prije sreli, život bi mi bio sretniji...
- kako si pažljiv, nježan...
- ja bih za tebe sve ućinila...
- voljela bih ti ispuniti sve što poželiš...
- nikad te ne bih razočarala...
- nedostaju mi tvoje poruke...fališ mi tako puno......
- mazit ću te cijeli dan...
...bla...laž...bla...laž..
(a iza toga se možda krije penzinerka kojoj je dosadno)


VIRTUALNA LJUBAV???
... ma kaj got, to je obično pranje mozga, iluzija...


Voljela bih da mi se jave osobe koje su bile prevarene na sličan način,
ili one koje imaju slična iskustva.

Ančica


(i tako je ugrižena krafna)- 00:01 - Komentari (36) - Isprintaj - #

06.08.2008., srijeda


170. Ha, novi kolektivni ugovor

Trenutno traju godišnji odmori ali...
Iznenađenje stiže nakon odmora, potpisivanje novog kolektivnog govora o radu.


***************NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR*****************


BOLOVANJA

Više se ne prihvaća "Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad" kao dokaz bolesti. Ako možete stići do doktora, možete stići i na posao. Svako bolovanje je nama dobar znak da vam otkažemo ugovor jer nam bolesni ne trebaju u našem zdravom okruženju.


PORODILJSKI DOPUST

S obzirom da sve veći broj žena ne koristi kondome i zaštitu, ovim putem dajemo na znanje da nećemo plaćati njihovo izležavanje i odgajanje bog te pita čijeg djeteta. Plaćeni porodiljski može imati samo djelatnica koja zatrudni sa ravnateljem ili jednim od direktora ove firme, ali pod uvjetom da ne traži alimentaciju i priznanje očinstva.OPERACIJE

Operacije su strogo zabranjene. Dok ste zaposleni, potrebni su vam svi vaši organi. Ne smijete sebi dopustiti da vam neki od njih bude operativno odstranjen. Zaposlili smo vas cijelog, zato će se svaki operativni zahvat na vašem tjelu tretirati kao gruba povreda radne discipline čija posljedica može biti raskid ugovora o radu.


PRAZNICI

Svaki zaposleni dobit će rješenje o korištenju 104 praznika godišnje. To su sve subote i nedelje, plus još svi državni praznici kojih u Hrvatskoj ima sasvim dovoljno za dobar odmor. Svi crkveni blagdani se rade jer stignete na misu u 7 ujutro. Nova godna (01.01.) je samo običan prelaz na novi kalendar te se stoga podrazumjeva da se radi. Prvi svibanj (01.05.) praznik rada, kod nas se proslavlja punih 8 sati na radnom mjestu.GODIŠNJI ODMOR

(vidi pod "praznici").SMRT ČLANA BLIŽE PORODICE

To nije izgovor da izostanete s posla. Mrtvom rođaku, članu obitelji ionako više ne možete pomoći, zato je sav vaš trud uzaludan. U rijetkim slučajevima kada je vaša prisutnost na pogrebu neizostavno potrebna, treba održavanje pogrebnih ceremonija dogovoriti kasno popodne kako to ne bi utjecalo na vašu prisutnost na poslu.SMRT ZAPOSLENOG

Smrt zaposlenog je prihvatljiva kao opravdanje za izostanak sa radnog mesta, ali uz uvjet da je o tome prethodno izvešten poslodavac - najmanje 14 dana prije nastupa događaja, kako bi u tom razdoblju mogli pripremiti svog nasljednika za preuzimanje poslova koji su u tjeku.UPOTREBA WCa

Ustanovljeno je da se zaposleni previše vremena zadržavaju u WCu. Ubuduće će Uprava prirediti raspored korištenja WC prostora po abecednom redu. Na primer:
Svi zaposleni sa prezimenom na A obavljaju svoje potrebe u WCu u vremenu od 8:00 do 8:20. Svi zaposleni kojima prezime počinje slovom B obavljaju svoje potrebe od 8:20 do 8:40 i tako redom...
Ako u određenom razdoblju ne obavite svoje potrebe, morat ćete da pričekate sljedeći dan kad opet budete na redu. Osim toga, novom uredbom vrijeme korištenja ograničeno je na 3 minute. Po isteku tog vremena oglasit će se alarm, ugasit će se svijetlo, automatski će nestati WC papira, a vrata kabine će se otvoriti.ODMOR ZA RUČAK ILI UŽINU

Mršavim ljudima pripada sat vremena za ručak jer moraju da jedu više da bi izgledali zdravi. Ljudima normalne težine pripada 30 min odmora, tako da uspiju održavati svoju težinu. Debeli imaju samo 5 minuta vremena, da progutaju svoju tabletu za mršavljenje (kaktus tableta, jabučni ocat tableta) i popiju čašu dijetetskog napitka (voćni napici i jogurti su strogo zabranjeni jer imaju više kalorija).PRAVILA OBLAČENJA NA RADNOM MESTU

Preporučljivo je da se oblačite primjereno svojim prihodima. Ukoliko postane upadljivo da nosite skupu odjeću, posladavac će iz toga zaključiti da vam je imovinsko stanje solidno i da vam za rad ne treba plaća.
PRELAZNE ODREDBE

Svaki zaposleni je moralno obavezan prema svojoj firmi "GLAS doo". Dužnost poslodavca je da vam ugodi i da vam omogući da se dobro osjećate na radnom mestu, stoga o svim pitanjima, komentarima, problemima, pritužbama, ljutnjama, uznemirenosti ili predlozima u vezi sa ovim Kolektivnim ugovorom treba izvjestiti drugog poslodavca koji je naravno, vezan istim Ugovorom.

Ove uredbe stupaju na snagu čim ih pročitate.

Ugodan boravak kod nas želi vam
UPRAVA "GLAS doo"Sretan povratak na posao želi Vam,
naravno tko drugi nego Ančica "GLAS doo"
mah

- 09:07 - Komentari (23) - Isprintaj - #

04.08.2008., ponedjeljak


169. Muška ispovjed (nastavak na post 168)
Što živcira muškarce ?

Ovo je nešto kao nastavak na post "Zašto smo mi žene "takve"
ali ovaj puta iz muškog čoška gledanja.

Imala sam dosta mailova u kojima su me ŽENE kritizirale i pisale:
- ma nisam ja takva...
- kako si to mogla napisati...
- mi žene nismo glumice, ako si to ti zadrži to za sebe...
- mi žene nismo lažljivice...možda ti ali ja ne
- veličina mi nije bitna...
Branile su se očito one koje sam taknula istinom. istinom koju možda ni same sebi ne žele priznati. A zašto je loše priznati: "da, glumila sam orgazam, pa što"?
Baš zato ima ovaj nastavak, da se pronađu one koje samu sebe realno ne žele i ne vide ni u ogledalu. Možda malo naučimo KAKVE NE TREBAMO BITI ni u vezi, ni u braku.
Svojom promjenom možda izbjegnemo tako česta pitanja:
1. Zašto me ostavio??? šmrc...
2. Gdje sam pogriješila??? buuu, šmrc...

Bez obzira na to koliko muškarci vole žene, koliko god im se mi činile savršene, postoje određene stvari koje radimo, a jako ih živciraju. Zato sam se potrudila pitali muškarce čime ih mi žene najviše izluđujemo i dobila sam zanimljive odgovore.

1. Pravite se čedne, nevine, dobrice...

Mnoge se žene prikazuju u svjetlu “svetice” i ne žele priznati da su i one švrljale ili imale više od 5 veza. Svaka čast onima koje su stvarno dobre i "nevine", ali ostale se ne bi trebale sramiti svoje prošlosti. Mi muškarci baš i nismo tako bedasti da ne primjetimo kad žena ima nekog iskustva u krevetu, a iskustvo i znanje se ipak u ovom slučaju ne stjeće učenjem iz knjiga...praksa je to, praksa moja Anči. I kako da onda vjerujemo rijećima "ti si mio treći", da, da, ali fali jedinica ispred trojke.

2. Kritizirate stalno druge žene, prijateljice

Zašto je ženama tako teško dati kompliment drugoj ženi?
Radije pod mikroskopom promatraju druge žene od glave do pete,
od težine do frizure i kritiziraju. Samo žena može primjetiti kako ona druga nema cipele i torbu u istom stilu i na taj račun davati kritike. Naravno postoje i žene koje primjete kad se neka žena lijepo uredila i izgleda dobro, ali često ne žele odvraćati pažnju svom partneru na konkurenciju. Ipak, morate znati da muškarci primjete svaku zgodnu ženu, rekle vi to nama ili ne.

3. Ljubomorne ste na obično žensko ime

Često sam partnerov spomen drugog ženskog imena može u ženi izazvati ljutnju
koju će još tinjati tjednima, a u nekim slučajevima i duže. Žene rado preispituju stvari, a pogotovo partnerovu vjernost i zato čim se spomene neka druga žena u njima počne ključati. Ako imate razloga za sumnju u partnerovu vjernost, ova je ljutnja opravdana, ali u drugim slučajevima izbjegavajte situacije da zbog vaše nesigurnosti partner ispašta.
Spomenom kolegice na poslu žene nas naprosto zasipaju s tisuću pitanja, i ako nisu zadovoljne našim odgovorima, sljedi ono glavno pitanje "a što ti imaš s njom?"

4. Često pitanje: O čemu razmišljaš?

“O čemu razmišljaš?”
Tipično je pitanje koje žene postavljaju muškarcima kako bi preispitale njihove prave osjećaje.
Na to se nastavlja niz teorijskih pitanja, kako bi provjerile da li je njihov partner stvarno njihova srodna duša. Grozno je vidjeti muškarca kako se silom trudi pronaći pravi odgovor na takvo pitanje, a žena stoji kraj njega sa prekriženim rukama i sa sumnjom ga promatra. Tako stjeran u kut može samo sa strahom reći odgovor i nadati se da nije pogrešan.
"o čemu razmišljaš?" moj odgovor bi mogao biti jedan od:
- kako je frendu zakuhao auto...
- kako se Milivoj zaljubio na Iskrici...
- kako platiti račune ovaj mjesec...
- što napraviti da "ova" zašuti?
ali ne! Mi moramo prićati:
- o nama dušo...
- o tome kako si fino danas skuhala...
- o tebi, baš se vidi ta JEDNA kila koju si skunula svojom dvotjednom dijetom...
"O čemu razmišljaš?" ...daj me pusti na miru, ideš mi na *urac.

5. Pažnju bi željele non-stop

Neke žene imaju potrebu da ih njihov muškarac grli, mazi, pazi i govori im kako su one najbolje što mu se desilo u životu. Na taj način traže od partnera da im bude emocionalna, moralna i mentalna podrška. Najčešće ovakvu podršku traže one žene koje se inače pokazuju kao neovisne i samostalne. Čim nađu ljubav svog života, sva ta neovisnost nestaje i postaju izuzetno nesigurne.
Nekim muškarcima odgovara ova zaštitnička uloga, no većina nas ipak voli samostalne žene. Nemoj krivo shvatiti, samostalne, ali ne opet toliko da se osjećamo kao višak u vašem životu. Ne volimo žene koja sve zna ili misli da sve zna...takvoj ni ne treba muškarac, jer ne postoji tako velik muškarac da bi bio veći od nje same. I mi volimo pažnju, nježnost, da nas se pazi...ali vi to ne primjetite od svoje vlastite potrebe.

6. Ne znate stati pričati

Ne smijemo vas ni pitati kako vam je prošao dan jer se moramo pripremiti na barem dva sata priče o tome. Mnoge žene vole pričati i ako ih se na to potakne, ne prestaju. Nije da nas ne zanima što imate za reći, ali morate li ispričati baš svaki detalj? Zaista nas ne zanima koja kolegica se nakon posla nalazi sa ljubavnikom, čije je djete imalo proljev, kako je Marceli menga probila na bijele hlače, kako Marija ima dlakave noge a obukla je bermude....
najmanje nas zanima što je rekla "mama" na telefon.
Hallllloooo gdje se gasite?

7. Emotivke ste 100 na sat

Mnoge žene svaka sitnica može rasplakati: tužan ili romatićan film, loša frizura ili slomljeni nokat i onda još očekuju od nas da ih oraspoložimo. A ako slučajno nešto ne znamo, onda je veliko pitanje, dapače svijetska zagonetka, kako se ponašati u takvoj situaciji. Osim “bit će bolje”, nemamo pojma što dalje napraviti, jer nikad nije dobro "to" što mi kažemo.
Ako se radi o opravdanom razlogu, još ćemo se truditi, ali za nokat stvarno ne znamo što reći. Bjesne ste na sebe jer vam špekić padne preko hlača a
mi jadni zbog toga moramo trpiti vašu nervozu i ispade.
Ne jedite toliko i problem riješen.

8. Zadirete u naš prostor

Žene imaju potrebu paziti i odgajati nas, te prisvajati naše stvari. One znaju koja frizura nam najbolje stoji, kakve cipele trebamo obući ili nam prekopaju ormar da pronađu košulju koju ćemo obući. Kako bi bilo da mi vama izabiremo što ćete danas odjenuti ili vam prekopamo ormar da nađemo nešto?
Kakve veze ima ako ja baš tu košulju želim danas obući? Odmah se durite, mora biti po vašem. Zaboravile ste da ste nas zavoljele dok smo bili koji puta i neobrijani, znojni od posla, u hlačama u kojima smo došli na sastanak, radili smo cijeli dan...nekada vas to nije smetalao, sada kad živimo zajedno želite nas mjenjati kako to vama odgovara a pri tome gazite našu osobnost, naše muško JA. Za neki prividan mir u kući trpimo, a onda...opet ono: "zašto si mi to napravio...zar je ONA bolja od mene... Naravno da je, za početak bar ne zanovjeta i ne prigovara.

9. Kupovina

Što se tiče kupovine, sati i sati ženama nisu dovoljni da kupe nešto.
Možete potrošiti dva sata u dućanu sa cipelama, bez da pomislite na hranu, vodu (a temperatura 35C) ili nešto drugo. Najgore u svemu je da nas vučete sa sobom ko pratnju, ali pratnju koja ne smije ništa govoriti. Moramo glumiti mumije dok vi gunđate, okrećete se pred ogledalom ko na ringišpilu i onda zaključak: "ne nisu dobre, idemo još do tog i tog dućana". A tamo...sve ispočetka.
I onda moramo ići od dućana do dućana i šetkarati se po
odjelima s ženskim stvarima, dok vi provodite sate isprobavajući razne komade grudnjaka, odjeće i cipele. Zaista nam pripremite lud izlazak i provod za pamčenje. A kad mi vas izvedemo...na nogomet recimo...onda to ne valja...ne cjenite čistu prirodu, friški zrak i puno znojnih muških tjela.


10. Koristite seks kao oružje

U borbi spolova, bitno je tko vodi glavnu riječ u braku ili vezi.
Žene kako bi pokazale svoju premoć često koriste našu najslabiju točku: seks.
Priznajemo, imate dobru taktiku, ali morate li je baš uvijek koristiti?
Sve ste bar nekoliko puta sex iskoristile za svoju dobit.
-"Mišiću, dušo, znaš one cipele..."
Sex obavljen, ja zadovoljan a ona priča dalje
"...mogu ih kupiti danas?"
Zaista na račun sexa potrošim puno novaca, ako ja hoću a njoj se neda...sam spomen šopinga stvara čuda. Kupujemo sex od vas a želite biti poštene. Obično se kurvama plaća, ne? Ispada da ste vi poštene kurve kojima to ne smijemo reći jer će biti "po glavi i ostalim djelovima tjela". Razmislite malo ali tako to ispada. Plaćamo vam za sex unutar vlastitog doma...prestrašno.

11. Mobitel
jednostavno ne možete odoljeti da nam bar jednom tjedno ne prokopate što imamo u mobitelu, kome sam slao poruku, tko me zvao...Ne shvaćate da smo i mi lisci koji znamo brisati i pozive i poruke, a znamo i mi skrivati iza muškog imana žensku osobu. Hvala vam drage žene, to smo od vas naučili. Vi ste to gradivo savladale prije nas, ali i mi ga primjenjujemo.
Za kraj od MENE

Ne možemo živjeti sa vama, ali ne možemo ni bez vas.
Nitko nije savršen, ni muškarci, ni žene. Bitno je da prihvatimo svog partnera sa svim njegovim prednostima i nedostacima. Važno je naći kompromis za svaku situaciju A na navike, na navike koje nas živciraju ćemo se s vremenom prilagoditi.

Sretan put u duge veze i vječne brakove.
mah


Moj još jedan dodatak:
zašto većina žena ne želi priznati istinu, a istina je da smo zaista takve kao u gornjem postu.
priznajem da znam biti dosadno zanovjetalo, priznajem da u šopingu uživam maltretirati prodavačice (pa za to primaju plaću, ne?), priznajem da ponekad zavirim u mobitel (a kaj mogu kad me naprosto zove: "Ančice, pogledaj me!"), priznajem da tračam kolegice s posla, priznajem da koji puta koristim sex kao oružje, priznajem da ne znam prestati pričati (kao ni tipkati) kad se zalaufam, priznajem... zapravo ne nepriznajem ljubomoru jer volim i poštujem sebe sasvim dovoljno pa mi konkurencije ne predstavlja prepreku u mom životu. Ljubomoru ne priznajem. Tko voli, nek izvoli...hvala ja sam to davno prošla i nebih opet. (ali svejedno bacim oko u mobitel, kaj je, je.)
....PRIZNAJEM DA SAM OBIČNO ŽENSKO STVORENJE sa manama i vrlinama.

Ma sve smo mi otprilike iste samo ne želimo priznati.
Ako to znači da znam biti i rospija i zmija i žena zmaj (kako me jedan prijatelj nazvao) ali i anđelčić sa bijelim krilima, priznajem i to. Sve po potrebi.
Pa ipak sam ja samo ŽENA, a kaže se da je žena starije tri dana od Vraga. burninmad


- 09:06 - Komentari (22) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se