_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 05.10.2012.

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini 6.dio

Prethodni post pod naslovom: „Navodnjavanje Vedrova polja u Promini 5.dio“
…možete pročitati pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/07/1630908022/navodnjavanje-vedrova-polja-u-promini-5dio.html


U spomenutom postu napisao sam:

„Šibensko-kninska županija, donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Šibensko kninske-županije za 2012. godinu.Prema navedenom Planu, nedavno je (u rujnu) objavljen :

„Otvoreni postupak javne nabave: Izrada elaborata Vedrovo polje dugotrajno crpljenje boksitne jame Klanac“


Evo o čemu se zapravo radi:
Danas sam malo prošetao do „Begilove glavice“ i Vedrova polja, i evo što sam snimio;
Na fotografijama se vidi Vedrovo polje, jama Klanac i izlazna cijev probne bušotine (na poziciji iznad vinograda Rajka Žulja).

Jezerce na dnu jame ima površinu od možda nekih 50 metara kvadratnih, dok dubinu ne bih mogao procjeniti.

Evo i dva video priloga;


Da li vode za navodnjavanje Vedrova polja ima dovoljno ili ne, saznat ćemo kada se napravi elaborat, koji je predmet javne nabave s početka priče.


Oznake: Navodnjavanje Vedrova polja, Gluvače

- 18:08 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 12.02.2012.

Sniježne priče se nastavljaju

Snijeg nam je opet jučer ujutro, i kasno sinoć zabjelio Prominu, i prominska sela.
Dvadesetak centimetara koliko je vjerojatno palo po metru kvadratnom, i nije nešto strašno, kad ne bi
bilo bure. Ali, kada se i bura pojavio kao glavni junak priče, onda su tu i sniježni nanosi koji blokiraju ceste.

Tako je jučer cesta prema Drnišu, opet na dionici Gluvače- "Rampa" iza Razvođa, bila blokirana.
Vjerojatno je i danas tako, ali nemam sigurnu informaciju, pa to ne mogu potvrditi.

Uglavnom, ovaj najavljeni snijeg, puno je spremnije dočekan.

Dionicu ceste Oklaj-HE Miljacka, čistili su djelatnici HE Miljacke bagerom koji je osigurao direktor
Tomislav Miletić, tako da ovaj put radnici smjene nisu ostali blokirani u elektrani.

Sniježni nanosi prema Kninu, nisu bili nešto posebno veliku, tako da je cesta Oklaj-Knin prohodna.

Danas oko podne, veliki bager prominskog kamenoloma "Prvi bljesak", ili "Bila strana" (više ni sam nisam siguran u ime) opet je čistio lokalne prometnice. Njegov angažman organizirala je općina Promina.

Kakvo je stanje u ostalim prominskim selima, teško je reći, jer na cestama u Oklaju gotovo da i nema
prolaznika, automobila..."znakova života", nema se koga pitati.

Nastave naravno do daljnjega nema. (javljaju nam iz Županije)
Autobusi zbog sniježnih nanosa u Razvođu i dalje ne prometuju, jer kroz njih (sniježne nanose) ne mogu proći.
Hladnoća je prekjučer malo popuštala, i Prominci su mogli utvrditi koje su im vodovodne cijevi
popicale, jer je iz njih privremeno potekla voda, i najčešće napravila poplavu.
Popucali su vodokotlići u nenastanjenim (ali i nastanjemim) kućama, otpale slavine....negdje su se od
procurivanja vodovodnih instalacija stvorili "hladni podovi" nastali od 10-ak centimetara leda....
Potkrovlja su puna sniježnih nanosa.

Ovih dana, jedna je baka preminula, i nakon nekoliko dana čekanja da se rodbina "probije" do Promine,
sahranjena je a da se ni u crkvu od snijega nije moglo ući.

Ni danas nije bilo mise. Fra Krešo je namjeravao održati misu u Domu za starije i nemoćne u njihovoj kapelici,
ali je na kraju morao odustati zbog velikih sniježnih nanosa koji su mu se isprječili na putu.

Ipak, na kraju ove priče, mislim da je najgore stočarima.

Iza nas je sušna godina sa minimalnim zalihama bala sijena, djeteline...a sad blago iz svojih štala
ne može na pašu.
Slušam danas na radiju vlasnika mljekare koji od problema ne zna kud bi.
Farmeri ne mogu muzilicama pomusti krave, jer su muzilice smrzle, pa i po dvadesetak krava muzu ručno!
Vozači cisterni se ne mogu probiti do farmi po mljeko...a onda ako se i probije do koje farme, mlijeko
se na putu u cisternama zamrzne!

Napravio sam opet đir po Oklaju i evo nekoliko fotografija;

*

*

*

*

*Naravno da bi bilo lijepo kad bi netko poslao koju fotografiju iz Lukara, Matasa, Ljubotića, Razvođa, Mratova.......da bi to bilo super, pa i ovim putem poziva sve one koji imaju zanimljivh fotografija, da ih pošalju na
e-mail blog.

Eto, toliko informacija za danas...

Oznake: Gluvače, Oklaj, HE Miljacka, Prvi bljesak, Razvođe

- 19:03 - Komentiraj post (2) - Link posta

utorak, 14.07.2009.

Natječaj za zakup zemljišta u Promini-konačan rasplet?

Temeljem izjave Načelnika Općine Promina Paula Cote, kako Natječaj za zemljište u Gluvačama još nije gotov, odlučio sam malo obraditi tu temu.

Posjetio sam Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u Općini Promina, i dobio svu dokumentaciju vezanu za Natječaj….o kojem sam do sada pisao u skoro desetak navrata.

Iz mnoštva dokumenata, odabrao sam sljedeće iz kojih se može zaključiti kako je natječaj završen(?):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na temelju članka 32 st.2 a u svezi s člankom 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01,87/02,40/05 i 90/05 ) i članka 25 st.l. toč.3statuta općine Promina ( Službeni vjesnik Šibensko-Kninske Županije, broj 4/06).nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.Br : 525-9-08-02/R1 općinsko vijeće općine Promina na 26 sjednici održanoj 26.studenoga 2008 godine, donijelo je


ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I
Poništava se odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina,klasa : 320-02/06-01/4, ur.br :2182/09-07-03 od 09.rujna 2007 godine i to u dijelu koji se odnosi na izbor ponuda od rednog broja 1 do zaključno 7, kako je to prikazano u tablici u točci 1 izreke iste

II.

Kao najpovoljnije ponude po natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina koji je objavilo općinsko vijeće općine Promina u narodnim novinama, broj 46 od 07 Svibnja 2007 godine, a provelo povjerenstvo za provedbu natječaji: za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br : 2182/09-08-02/RL od 09.lipnja 2008 biraju se ponude kako je prikazano u tablici

Red Br.// Čest.zem.//K.O.//Površina//Početna cijena//Ime i prezime//postignuta cijena u natječaju//
1. 1276/6 dio// Oklaj// 26ha 00a 00m2// 9.152,00 kn// OPG - Ljiljana Perić// 18.304,00 kn
2. 1276/6 dio// Oklaj// 08ha 42a 02 m2// 1.778.35 kn// OPG - Ljiljana Perić// 3.556.70 kn
3. 1276/6 dio//Oklaj// 02ha 12a 95m2 // 310,06 kn// OPG - Ljiljana Perić// 620.12 kn
4. 1272/1 dio// Oklaj// OOha 54a 17m2// 56,34 kn// OPG - Ljiljana Perić// 112.68 kn
5. 1272/2// Oklaj// OOha 55a 28m2// 80.49 kn// OPG - Ljiljana Perić// 160.98 kn
6. 1273/2// Oklaj// OOha 25a 44m2// 37.04 kn// OPG - Ljiljana Perić// 74.08 kn
7. 1273/4 dio// Oklaj// I 02ha 75a 13m2// 400.59 kn//| OPG -Ljiljana Perić// 801.18 kn
11
Na temelju ove odluke, a nakon što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da suglasnost. Načelnik općine Promina i podnositelj ponude zaključit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
obrazloženje
odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina

Sukladno zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01.87/02.40/05 i 90/05 ) i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Klasa : 320-02/02-01/1067 od 16.prosinca 2003 godine i suglasnosti na odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. klasa : 320 -02/07-01/1884, ur.br :525-9-07-3/DL od 24.siječnja 2007 godine, jedinstveni upravni odjel općine Promina je izradio natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina
Natječaj predmet kojeg su bile ukupno 25 čestica poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine 60 ha 13a i 66 m2, općinsko vijeće općine Promina objavilo je u narodnim novinama broj 46 od 28. svibnja 2007 godine, donijelo je rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu predmetnog natječaja u sastavu :Pavao Džapo-predsjednik, Žarko Duvančić. Mario Juric, Krste Radas i Željko Bilušić.
U propisanom roku zaprimljeno je ukupno 31 pisana ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Od pristiglih ponuda 6 su proglašene nevažećim, te kao takve nisu uzete u razmatranje i to ponude od slijedećih ponuditelja :
- OPG Mirko Validžić, jer je ponuda dana za pojedinu česticu kao samostalnu, a ne za blok čestica -456 i 457 koje predstavljaju tehnološku cjelinu
-Jose Mudrinića i Ivana Tošć, jer je ponuda pristigla izvan propisanog roka
-Ivana Horvata i Marka Dizdar jer je ponuda dana za blok čestica a ne za pojedinu česticu, te je i istaknuta jedinstvena cijena
-Lovačkog društva Promina, Oklaj jer su ponuđene cijene prelazile dvostruki iznos početne cijene za čest.zem. 1273/2 i 1276/6 dio-oranica Ponuda ponuditelja Ivana Dodiga je izabrana jer je ovaj ponuditelj imao prvenstveno pravo zakupa, s obzirom na činjenicu prebivališta u općini Promina i na upućeni poziv povjerenstva je prihvatio najvišu zakupninu postignutu u natječaju za čestice zemlje 456 i 457 - blok Temeljem članka 32 st.2 zakona o poljoprivrednom zemljištu u točci 1 odluke koja je dostavljena Ministarstvu, utvrđeno je koje su ponude prihvaćene kao najpovoljnije Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je dalo suglasnost na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Promina klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br:525-9-08-02/RL od 09.1ipnja 2008 godine, osim za čestice : kč.br 1276/6 dio-vć, 1276/6 dio-or, 1276/6 dio-pš. 1272/1 dio. 1 272/2 dio. 1273/2. 1273/4. sve u k.o.Oklaj

Ministarstvo u svom dopisu kojem prileži predmetna suglasnost navodi da navedene čestice izuzima iz suglasnosti jer odabir najpovoljnijih ponuda nije proveden sukladno kriterijima Prvenstvenog prava zakupa koji su propisani odredbom članka 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01. 87/02, 40/05 i 90/05 )
Pridržavajući se date upute općinsko povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu : Krste Radas - predsjednik. Paul Cota. Žarko Suman, Mario Juric. na sjednici održanoj i 9.studenoga 2008 godine je predložilo općinskom vijeću izbor najpovoljnijeg ponuditelja za označene čestice zemlje sukladno gore citiranom zakonu.
Što je općinsko vijeće na 26 sjednici od 26.studenoga 2008 i prihvatilo, te jen kao najpovoljnije izabralo ponuditelje, kako je to prikazano u tablici od rednog broja 1-7 iste. u izreci ove odluke.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Temeljem članka 34 st.l zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01 i 48/95 ), te odluke općinskog vijeća općine Promina, klasa : 320-02/06-01/4, ur.br : 2182/09-07-03 od 06.rujna 2007 godine, na koju je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-01/07-01/1637, ur.br : 525-9-08-03/RL, od 09.1ipnja 2008 godine, općina Promina zastupana po Načelniku Paulu Coti ( u daljnjem tekstu zakupodavatelj) i Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8, jmbg : 0801968388919 ( u daljnjem tekstu zakupoprimatelj) ,sklapaju slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I.

Zakupodavatelj daje a zakupoprimatelj prima u zakup poljoptrivredno zemljište u vlasništvu RH u k.o.Oklaj koju čini katastarska čestica broj 1276/6 dio , u naravi voćnjak, površine 26ha 00a 00m2

II

Poljoprivredno zemljište iz točke 1 .ovog ugovora daje se u zakup na 25 godina

III

Zakup teče od dana stupanja u posjed zakupoprimatelja poljoprivrdnog zemljišta iz točke 1 ovog ugovora
Zakupoprimatelja u posjed uvodi komisija imenovana od strane Jedinstvenog upravnog odjela općine Promina u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, uz prisustvo ugovornih strana.

IV.

Zakupoprimatelj je obvezan plaćati godišnju zakupninu u iznesu od 18.304,00 kuna (slovima: osamnaest tisuća tristo četiri kune ).

Zakupoprimatelj je u trenutku potpisa ovog ugovora uplatio godišnju zakupninu u iznosu od 17.388,80 ( slovima : sedamnaest tisuća tristo osamdeset osam kuna i osamdeset lipa ) kojem iznosu se pridodaje ranije uplaćeni iznos jamčevine od 915,20 kuna ( slovima : devetsto petnaest kuna i dvadeset lipa ), što ukupno daje iznos i zakupnine opisan u stavku l.ove točke ovog ugovora .

Zakupnina se uplaćuje na žiro račun zakupodavatelja, s naznakom « prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH» broj : 1001005-1729864418 poziv na broj 12-JMBG

Kao sredstvo osiguranja zakupoprimatelj je u trenutku potpis; ovog ugovora dužan zakupodavatelju položiti bjanko mjenicu koju će u slučaju neplaćanja zakupnine Zakupodavatelj koristiti za naplatu iste.

V.

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj se obvezuje koristiti sukladno zakonu o poljoprivredi, zakonu o poljoprivrednom zemljištu, programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina i gospodarskom programu danom u ponudi na javni natječaj za zakup predmetnog poljoprivrednog zemljišta

VI.

Za vrijeme trajanja zakupa predmetnog poljoprivrednog zemljišta sve poreze, doprinose i druge naknade na isto u cijelosti plaća zakupoprimatelj.

VII

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj ne može i ne smije davati u podzakup

VIII

Zakupodavatelj ne odgovara za ulaganja u zakupljeno poljoprivredno zemljište učinjena od strane zakupoprimatelja radi poboljšanja kvalitete stoga, kao niti za uređaje i instalacije postavljene na isto, niti za štetu ili eventualno izgubljenu zaradu, a niti u slučaju prestanka ovog ugovora zbog više sile ili krivnjom zakupoprimatelja.

IX.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor o zakupu poljoprivredi og zemljišta u točci 1 .ovog ugovora i prije isteka ugovorenog roka u slučajevima propisanim člankom 39.zakona o poljoprivrednom zemljištu

X.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor jednostranim izjavom volje uz otkazni rok od šest mjeseci za koje vrijeme je dužan plaćati zakupninu i predati posjed zakupodavatelju prvog narednog dana po isteku otkaznog roka.

XI.

Ugovor u zakupu prestaje istekom roka koji je zaključen, zbog više sile, po sili zakona, promjenom namjene zakupljenog poljoprivrednog zemljišta, ako zakupoprimatelj ne prebiva na području općine Promina za vrijeme ugovorenog roka zakupa i sporazumom ugovornih strana

XII.

Ovaj je ugovor zaključen u 8 ( osam ) jednakih primjeraka od kojih 1 zadržava zakupodavatelj a ostali pripadaju zakupoprimatelju radi dostave nadležnim tijelima radi upisa i provedbe

XIII.

Sve sporove u svezi ovog ugovora rješavat će stvarno nadležni sud

XIV.

Ovaj ugovor u znak pristanka na odredbe istoga stranke vlastoručno potpisuju i svoje potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika, čije troškove snosi zakupoprimatelj.

Klasa: 320-01/07-01/16 Ur.Br: 2182/09-09-01 Oklaj, 09.veljače 2009 god.

ZAKUPODAVATELJ OPĆINA PROMINA

NAČELNIK
Paul Cota

ZAKUPOPR1MATELJ
Ljiljana Perić


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU
GRAĐANSKO UPRAVNI ODJEL
ŠIBENIK
Petra Grubišića 3/III
Broj: M-DO-1/09 Šibenik: 17. veljače 2009.

MIŠLJENJE O PRAVNOJ VALJANOSTI UGOVORA

Temeljem čl. 72. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Županijsko državno odvjetništvo, uvidom u nacrt ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, oznake, Klasa: 320-01/07-01/16, Ur. br. 2182/09-09-01. zaprimljen dana 16. 02. 2009. god., od Općine Promina, a koji se odnosi na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, označenog kao d c čest. zem. 1276/6 KO. Oklaj, koji se sklapa sa zakupoprimcem Ljiljana Perić iz Oklaja, utvrdilo je da je ugovor pravno valjan.

ZAMJENICA ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Mariji a Tešulov

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 200

KLASA: 320-02/08-01/1975
URBROJ: 525-09-1-0364/09-3
Zagreb. 29. siječanj 2009.

Temeljem odredbe članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja daje

Suglasnost

na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Promina, Klasa: 320-02/06-01/4, Urbroj: 2182/09-07-03 od 26. studenog 2008. godine.

Ministar

Mr.sc. Božidar Pankretić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED
ZAKUPCA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA
Klasa: 320-01/09-01/1
Ur.Br : 2182/09-09-01
Oklaj, O9.ožujka 2009 god.

ZAPISNIK

o uvođenju u posjed Ljiljane Perić iz Oklaja
- iznad veterinarske stanice 1/8, zakupca poljoprivrednog zemljišta označenog kao čest.zem. 1276/6 dio - voćnjak, 1276/6 dio-pašnjak, 1276/6 dio - oranica, 1272/1, 1272/2, 1273/2, 1273/4, sve k.o.Oklaj, koje je zakupac dobio u zakup temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine
Započeto u 10 sati

Nazočni :

OD POVJERENSTVA
1.Žarko Suman dipl.iur, za predsjednika
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije, za člana
3.Branka Bilandžija, dipl.inž agronomije, za člana

STRANKA:

Ljiljana Perić zastupana po punomoćniku Anđelku Perić-suprugu

Predsjednik povjerenstva je uvodno upoznao članove povjerenstva i stranku da je poljoprivredno zemljište označeno kao gore, dobio u zakup, zakupac, sukladno programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina. natječaju objavljenom u narodnim novinama, broj 46 od 07.svibnja 2007 godine i ugovoru o zakupu, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine Nakon toga Davor Štingl. član povjerenstva, kao stručna osoba geodetske struke, temeljem izvršenog uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Čestice zemlje 1276/6. 1273/4i 1272/2 nalaze se omeđene sa zapadne strane suhozidom i s južne strane suhozidom dok je sa istočne i sjeverne strane meda označena s ostacima željezni stupova koji su bili ubetonirani i odrezani do visine cca 10 cm.

Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 nalaze se van suhozida i protežu se od suhozida bivše ekonomije sa zapadne strane do suhozida koji je istočna granica, privatnih parcela preko kojih se proteže makadamski put od ceste Drniš-Oklaj prema Čveljićima, a južna granica je nekadašnji put ispod privatnih parcela.

Unutar ovih parcela bivše ekonomije nalaze se i čestice zemlje 2492/5 i 2499/2 koje su dio nekadašnjeg puta i nisu vidljive na terenu jer se godinama nisu koristile a u sklopu su sadašnjih parcela odnosno bivše ekonomije i one nisu ušle u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina.

Nakon toga Branka Bilandžija član povjerenstva, kao stručna osoba agronomske struke, nakon uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Istočni di parcele 1276/6 na kojem se nalazi bajamik, nalazi se u lošem i zapuštenom stanju.
Zbog izostalih agrotehničkih i pomotehničkih zahvata, veliki broj stabala je propao a ostatak je oštećen i daljnji njihov uzgoj je ekonomski neopravdan.
Zapadni dio iste čestice zemlje duže vrijeme se ne obraduje te je u potpunosti prekriven korovom, grmljem i samoniklim stablima

Vjetrozaštitni pojas je u jako lošem stanju odnosno neadekvatan je za zaštitu od udara bure.
Čestice zemlje 1272/2 i 1273/4 zbog izostanka obrade u potpunosti su prekrivene korovom.
Obrasli grmljem i samoniklim stablima.
Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 su u naravi dio seoskog puta a ostatak je služio kao odlagalište građevinskog i poljoprivrednog otpada, uz potpunu prekrivenost grmljem, korovom i stablima.
Nakon danih nalaza stručnih osoba, donosi se slijedeći:

Zaključak

Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8 današnjim danom tj.09.ožujka 2009 godine uvedi se u posjed ovih nekretnina, koje je imenovana dobila u zakup temeljem ugovora o zakupu, klasa : 329-1/07-01/16, ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine, prema viđenom slanju, a utvrđenom ovim zapisnikom, te od ovog trenutka u zaštiti tih nekretnina uživa sva ovlaštenja koja pripadaju vlasniku imovine, te od trenutka ulaska u posjed preuzima sva prava i obveze koja pripadaju iz posjeda i korištenja nekretnina.

Dovršeno u 10.45 sati

ZA POVJERNSTVO : '
1. Žarko Suman dipl.iur, predsjednik
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije. član
3.Branka Bilandžija. dipl.inž.agronomije.član

i STRANKA :

Ljiljana Perić. po punomoćniku Anđelku Perić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaključak da li je Natječaj gotov ili nije, prepuštam čitateljima.

Oznake: općina promina, Gluvače

- 12:56 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 02.04.2009.

Seljačka buna u Oklaju

Dok je u crkvi sv Mihovila u Oklaju biskup Ante Ivas držao propovjed na večernjoj misi, širio mir i blagoslov....vjerojatno nije ni bio svjesan što se zapravo događa u Promini....
Svi oni koji nisu bili na večernjoj misi, a imali su priliku gledati Vijesti Nove TV (negdje oko 19:20) vjerojatno su ostali iznenađeni najavom priloga «Seljačka buna u Oklaju»....Barem sam ja ostao stvarno zatečen....

Vijest kreće sa kadrom Mate Džape, kako gnjevan uzvikuje:
«Ovo je moja didovina, ja ovo nedam nikome...ode sam se ja odgojio i nema šta čovik sa strane da dolazi...»

Za tim sljede riječi spikera:

«Mještani Oklaja u drniškom zaleđu ne mire se s pravilnikom kojeg hrvatskoj vladi preporuča Europska unija. Europski kriteriji zaobišli su tradicionalnu obradu zemlje, podjelu rada i prihoda od poljoprivrede.
Sva djedovina i plodna zemlja koju su imali otišla je na natječaj i dodijeljena novom vlasniku. Ogorčenje naroda sve više podsjeća na seljačku bunu”.
'Dosta je ljudi bilo zainteresirano da se ta zemlja podijeli, a ne da pripadne jednom čovjeku. To bi bilo najpoštenije', smatra jedan od mještana.

Cijeli tekst možete pročitati pod linkom:

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zemlja-otisla-na-natjecaj-mjestani-digli-pravu-bunu.html

Zanimljivo je i sljedeće što pod navedenim linkom možete pročitati:

«Pobjednik natječaja još uvijek ne prilazi zemljištu. Pazi da ne susretne nikog od bijesnih suseljana. Čeka da se situacija smiri i planira sadnju jednog od najvećih hrvatskih vinograda.
No dok njegovi susjedi otvoreno prijete naoružani oštrim poljoprivrednim alatom, ova zemlja neće uskoro dati ploda”.

Što se tiče zadnjeg navoda....:

Napisao sam u nedjelju , 22.03.2009. post pod naslovom:
«Jedan običan dan II dio», i u njemu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Odlučio sam danas napisati drugi nastavak priče na osnovu fotografija koje sam napravio danas (19.03.2009) u vožnji biciklom od Oklaja do Gluvača…i natrag…”

«Majstor sa svojom ekipom uređuje Gluvače koje su konačno dobile svog „gazdu“.
I ovaj događaj se čekalo skoro 14 godina!

Andrija-Majstorov sin, planira svoju budućnost ostankom u Promini…bavljenjem poljoprivredom…stočarstvom…hoće li tako razmišljati za nekoliko godina?”

Kako riječima ljudi često ne vjeruju, onda fotografije pričaju svoju priču «bez cenzure», i u navedenom postu imate link prema fotografijama na koje se komentar odnosi:

Link na post:
http://promina.blog.hr/2009/03/1626046040/jedan-obican-danii-dio.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lako je zaključiti da Majstor, već više od 15 dana uređuje zemlju,....a novost je da je prije desetak dana posadio 15000 panja novog vinograda, i dogodine planira još toliko....Znači.... još je živ!
Vratimo se ipak početku ove priče...
Prije skoro dvije godine, točnije petak, 11.05.2007., napisao sam post pod naslovom:

“JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PROMINA”

Link: http://promina.blog.hr/2007/05/1622618060/javni-natjecaj-opcine-promina.html

Članak natječaja koji je važan za “Seljačku bunu” je:

7.
Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u natječaju pod uvjetom da su upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Promina koja provodi natječaj, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina, sljedećim redoslijedom:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
– ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednik gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog pravo zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
– dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze
– vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnosti
– vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda)
– osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada, te povrtlarskom proizvodnjom

Ali bitan je I sljedeći članak:

12.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Nakon donošenja odluke općinski načelnik sklopit će ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem.

Natječaj objavila: Općina Promina

Nakon natječaja, u nekoliko sam navrata pisao o ovom problemu:

http://promina.blog.hr/2007/08/1623039746/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-ii-dio.html


Zatim sljedi odabir najboljeg ponuđača:

"Zakup poljoprivrednog zemljišta na Gluvačama u Razvođu posvađao Promince. Općinsko vijeće bajamik dodijelilo grupi građana koje predvodi vijećnik Rajko Žulj."

"Najveća plantaža badema u Hrvatskoj ona u Razvođu u Promini nakon dugih pravnih sporova i petnaest godina propadanja u 25-godišnji zakup dodijeljena je grupi građana iz Promine koju predvodi Rajko Žulj, vijećnik Općine Promina iz redova HSP-a, odlučilo je tako Općinsko vijeće Promine većinom glasova na svojoj sjednici jučer poslijepodne".

Nastavak priče pod linkom:

http://promina.blog.hr/2007/09/1623183128/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iii-dio.html
Sljede žalbe na Natječaj:

“Štovani gospodine, javljam se vezano uz Vaš tekst „Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine III dio“.

Ja sam voditelj projekta Inovis-Humanizacija revitalizacijom mliječnog ovčarstva i na nagovor Marka Dizdara želio sam projekt realizirati na području Oklaja, odnosno Općine Promina”.

Nastavak pod linkom:

http://promina.blog.hr/2007/09/1623217654/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iv-dio.html
Pa još jedan nastavak priče četvrtak, 18.10.2007.pod linkom:

http://promina.blog.hr/2007/10/1623426967/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-v-dio.html
Od tada je bilo zatišje sve do promjene Vlasti u Promini.

Nova Vlast je imala ideju podjeliti zemlju šestorici najboljih ponuđača, ali prema nekim informacijama, Ministarstvo se usprotivilo tomu, jer je cilj okrupnjavanje poljoprivrednih parcela, a ne usitnjavanje postojećih.

Na kraju je u uži krug sa svojim projektima za Gluvače ušao Marko Duvančić i Ljiljaa Perića (Majstorova supruga).
Kako je Ljilja imala najbolju ponudu (financijski gledano) , zemlja je dodjeljena njoj.....Nadam se da Vam je nakon svih navoda situacija nešto jasnija, a ako nije... onda Vam ni video prilog u kojem se navodi da su Gluvače nečija djedovina, a ne zemlja koju je OPZ Promina obrađivala još prije 50 godina.....
Tek onda Vam ništa neće biti jasno.....
Ali, najbolje je da pogledate prilog i sami donesete sud o svemu:

«Seljačka buna u Promini» pod linkom:

https://dnevnik.hr/bin/tv/?media_id=60207468
Ako sam nešto propustio, slobodno pretražite googlom arhivu pretraživačem na lijevoj strani web stranice.....

Oznake: općina promina, Gluvače

- 20:22 - Komentiraj post (3) - Link posta

srijeda, 04.03.2009.

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini

Navodnjavanje poljoprivrednih površina je tema koja je jako važna za razvoj-budućnost poljoprivrede u Promini.
Već sam pisao o natječaju koji je raspisala Šibensko-kninska županija.
Kako bi znali o čemu se radi, evo tog posta u cjelosti:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Taman sam kao dobru vijest u jednom od prošlih postova objavio:
Šibensko –kninska županija, raspisala je natječaj ( objavljen u NN 29.10.2008) pod nazivom:
“IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”
kad ono sljedni loša vijest, koja ima svoj “početak I kraj”, pa je najbolje da krenemo redom:

Buši se Promina radi navodnjavanja
U namjeri da poveća proizvodnju grožđa i drugih poljoprivrednih kultura u podnožju Promine, na području Vedrova polja između Razvođa i Oklaja, Šibensko–kninska županija odlučila je napraviti najmanje tri bušotine kako bi osigurala dovoljno vode za navodnjavanje. U prvoj fazi Županija je osigurala 250 tisuća kuna za izradu posebne studije navodnjavanja najmanje sto hektara u Vedrovu polju.
Objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji (17.06.2008. | 21:38) pod linkom:

http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/11568/Default.aspx

Nakon toga se u službenom Vijesniku Šibenko-kninske županije moglo pročitati:

Petak, 08. kolovoza 2008. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 7 - Strana 11
IZMJENE I DOPUNA PLANA nabave roba, radova i usluga u 2008.godini
U Planu nabave roba, radova i usluga u 2008.godini(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/07, 4/08 i 6/08) točka pod rednim brojem:
- 22. mijenja se planirani iznos:
“Predmet nabave: Studija navodnjavanja Promina
-idejno rješenje” Planirani iznos. 420.000,00 kn.
Rok izvršenja 2008. godina. Pozicija u proračunu: 259. I 260.
Postupak javne nabave: Otvoreni postupak.

Kako lijepo od Županije… Podligli su osigurana sredstva za tu namjenu sa 250 tisuća na čak 420 tisuća kuna….

Zatim se na službenoj web stranici Županije moglo pročitati:
Održana 42. sjednica Županijskog poglavarstva (22.10.2008 13:47:23)
“Poglavarstvo je donijelo Odluku o početku postupka javne nabave izrade hidrogeološkog elaborata o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Donjeg Polja i izrade istražne bušotine s probnim crpljenjem, te za navodnjavanje Vedrova polja u Općini Promina i izrade istražne bušotine s probnim crpljenjem”.Nakon toga se moglo pronaći u oglasniku javne nabave Narodnih novina sljedeći oglas:

POZIV NA NADMETANJE

Naslov:
IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM
Naručitelj:
ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje
Datum: 25/11/2008(dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00 (OBRATITE PAŽNJU NA OVAJ DATUM!!!)
Datum:
30.10.2008 (OBRATITE PAŽNJU NA OVAJ DATUM!!!)
Oglas pogledajte pod linkom:

http://ponuda-jn.nn.hr/showtender.aspx?ENTRY_ID=3DB9081E-8949-4BB1-B285-2F7DA5D99E2C&action=showdetail&referrer=search&sessionid=

Istovremeno je objavljen oglas istog oglašivača pod naslovom:
“IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE DONJEG POLJA KOD ŠIBENIKA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”

Sad dolazi ono najzanimljivije:

OBJAVA O PONIŠTENJU NADMETANJA/ ISPRAVKU OBJAVE

Naziv predmeta nabave: IZRADA STUDIJE O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNIH VODA ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA

Razlozi za poništenje postupka javne nabave: NIJEDNA PRISTIGLA PONUDA NE ISPUNJAVA UVIJETE NADMETANJA

Datum slanja objave: (dan/mj./god.) 12.11.2008 (obratite pažnju I na ovaj datum)
Ovaj oglas možete pročitati pod linkom:

http://ponuda-jn.nn.hr/(S(3ym23pzyzn51dm55znelce45))/showtender.aspx?ENTRY_ID=F765ECB3-C54F-4B72-83DD-C6DD89095A0D&action=showdetail&referrer=&sessionid=


Zar nije malo čudno što je već 12.11.2008 zaključeno da NIJEDNA PRISTIGLA PONUDA NE ISPUNJAVA UVIJETE NADMETANJA, kad je: “Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje
Datum: 25/11/2008(dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00”

Da li je slučajnost da je natječaj za Studiju navodnjavanje Promine “propao”?

Istovremeno, za izradu hidrogeološkog elaborata o mogućnostima zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje "PODRUČJA GAJ U OPĆINI UNEŠIĆ", stigle su četiri ponude, i bez problema je već sklopljen ugovor sa jednim od njih točnije sa firmom GEOAQUA D.O.O., iz ZAGREBA-SESVETE. (Doduše i natječaj je bio ranije objavljen).
Link na ovaj oglas je:
http://ponuda-jn.nn.hr/showtender.aspx?ENTRY_ID=F2F34F5B-B16C-4E0C-AE06-527B3DC43C2D&action=showdetail&referrer=search&sessionid=Vjerojatno se samo radi o slučajnosti…
Što Vi mislite?

Kra citiranog posta...
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naravno, komentara na pitanje „Što Vi mislite?“ nije bilo...
Ova priča, dobila je ovih dana zanimljiv nastavak, ali prije toga obratite pažnju na:

„Zar nije malo čudno što je već 12.11.2008 zaključeno da NIJEDNA PRISTIGLA PONUDA NE ISPUNJAVA UVIJETE NADMETANJA, kad je: “Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje
Datum: 25/11/2008(dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00”

Na web stranici „Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“ u Bazi podataka za koju se kaže- UPISNIK predstavlja elektronički prikaz stanja u Upisniku predmeta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i nema značaj i dokaznu snagu javne isprave.....možete pročitati sljedeće:

Klasa: UP/II-034-02/09-01/9
Naručitelj: Šibensko-kninska županija Šibenik
Žalitelj: Geo-cad d.o.o. Zagreb Geoaqua d.o.o. Zagreb
Predmet: izrada hidrogeološkog elaborata o mogućnostima zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Vedrova polja u općini Promina i izrada istražne bušotine s probnim crpljenjem
Broj: N-02-V-142086-291008
Vrsta: Usluge
Vrij/1000: 368500
Zaprimljeno: 02.01.2009
Odluka: Poništava se Odluka o odabiru

Malo je čudna Odluka u kojoj se navodi: „Poništava se Odluka o odabiru“, kad je natječaj bio poništen jer: NIJEDNA PRISTIGLA PONUDA NE ISPUNJAVA UVIJETE NADMETANJA, donosno nitko nije odabran?

Na kraju ove, prilično duge priče, ostaje nam samo da se zapitamo:

Što će na kraju biti sa navodnjavanjem Vedrova polja?
Da li je natječaj poništen ili nije?


Oznake: Navodnjavanje Vedrova polja, Gluvače

- 19:40 - Komentiraj post (1) - Link posta

petak, 12.12.2008.

Bajemi u Gluvačama opet zaboravljeni?

Sjećate se mog posta:”Sto dana Nove vlasti II dio”?
Tema tog posta jasna je već iz samog naslova posta.
Moja je namjera bila pokušati kroz 15. pitanja/odgovora novog Načelnika, pokušati ocijeniti prvih sto dana Nove vlasti u Promini.

Na sljedećih pet pitanja nikad nisam dobio pismeni odgovor (a od 10.10.08 prošlo je prilično dana):

11. Jeste li istražili je li općina Promina dala suglasnost i uvrstila u plan kamenolomu „Slava“ poviše Draga, „Girk Kaluna“ iz Drniša?
12. Da li će uskoro krenuti probna bušenja, istražni radovi za projekt navodnjavanja Vedrova polja?
13. Hoće li bajemi u Gluvačama konačno dobiti novog korisnika?
14. Hoće li uskoro firma “Viatoni” započeti sa sanacijom jame u Čveljićima, u koju je dovozila nepoznati otpad?
15. Koju bi ocjenu dali za prvih sto dana djelovanja Nove vlasti u Promini?

Naknadno sam poslao Načelniku upit I u svezi stipendija studentima I učenicima, no ni taj odgovor nisam dobio.

Ipak, na neka pitanja sam dobio odgovore, a da ih nisam ni postavio!
Namjerno sam pitanjima “provocirao” Novu vlast da vidim koliko je spremna igrati otvorenih karata, odnosno biti transparentna u svom radu.
Sami zaključite koji je odgovor na ta pitanja.

Na jedno od navedenih pitanja bi se posebno osvrnuo u ovom postu:
“Hoće li bajemi u Gluvačama konačno dobiti novog korisnika?”

Prilikom jednog susreta sa Načelnikom, postavio sam mu to pitanje, na što sam dobio sljedeći odgovor:

“Natječaj je gotov, I Gluvače će po svemu sudeći dobiti šest ljudi”
Upitao sam tko su tih šest ljudi?
Odgovor je bio “Neću ti reć, čut ćeš!”

Vrijeme prolazi, a ja čujem samo ćakule a one nam donose sljedeće:

Sjećate se ovog citata iz novina:

"Najveća plantaža badema u Hrvatskoj ona u Razvođu u Promini nakon dugih pravnih sporova i petnaest godina propadanja u 25-godišnji zakup dodijeljena je grupi građana iz Promine koju predvodi Rajko Žulj, vijećnik Općine Promina iz redova HSP-a, odlučilo je tako Općinsko vijeće Promine većinom glasova na svojoj sjednici jučer poslijepodne".

Tada sam napisao:

“Sad slijedi nastavak priče...

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće Promine uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Baš me zanima koliko će vremena trebati nadležnom Ministarstvu za izdavanje suglasnosti?”
Bilo je to 07.09.2007, a od tada je prošlo prilično vremena.

Nastavaka priče je bilo podosta, ali priča još nema kraj!

Vratimo se na ćakule, koje kažu sljedeće;

Ministarstvo je na kraju poništilo odluku Općinskog vijeća, te je odlučilo preporučiti Općini Promina, da zemlju u Gluvačama dodjeli Ljilji Perić, (supruzi Anđelka Perića) jer se javila na natječaj sa najboljom ponudom.
Sve bi bilo OK da Majstor (Anđelko Perić) nije čovjek koji živi od svog rada I znoja, te se ne bavi politikom, I nema iza sebe jakih igrača, nego samo najveću farmu muznih krava u Promini....

Ali što ovo cijelo vrijeme Općinska Vlast radi sa tom preporukom Ministarstva?
Zašto im toliko treba za potvrđivanje odluke Ministarstva?

A kako je zapravo tekla ta cijela priča, ako imate vremena i volje, pročitajte u već objavljenim postovima na ovu “neriješivu” temu:


Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine
http://promina.blog.hr/2007/04/1622521158/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine.html

JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PROMINA

http://promina.blog.hr/2007/05/1622618060/javni-natjecaj-opcine-promina.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine II dio
http://promina.blog.hr/2007/08/1623039746/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-ii-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine III dio
http://promina.blog.hr/2007/09/1623183128/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iii-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine IV dio
http://promina.blog.hr/2007/09/1623217654/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iv-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine V dio
http://promina.blog.hr/2007/10/1623426967/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-v-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine 6. dio
http://promina.blog.hr/2007/11/1623580825/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-6-dio.html

Što mislite koliko će još vremena proći do riješenja ove "trakavice"?


Oznake: općina promina, Gluvače

- 22:31 - Komentiraj post (6) - Link posta

nedjelja, 18.11.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine 7. dio

Danas je pod postom "Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine 6. dio", gosp. Marko Dizdar ostavio novi komentar koji
sadrži nekoliko zanimljivh informacija, te sam odlučio tom komentaru posvetiti cijeli post.
Komentar prenosim djelomično, a cijeli komentar se nalazi pod navedenim postom.

Evo najzanimljivijih djelova komentara:


"Danas je poznato da je za INU naftnu industriju na natječaj izišlo ravno troje kandidata, a da je za Gluvače izišlo ravno 21 kandidat.

Znamo, da je jedan od slavnih dobitnika u protuzakonitoj radnji sukoba interesa osobno pisao 6 ponuda u kojima se pojavljuje u ovakovoj ili onakovoj ponudbenoj varijanti, ali uglavnom samo ciljano, kako obesmisliti kvalitetnu obnovu i korištenje humanih i prirodnih potencijala toga kraja a sve suprotno Zakonu o sukobu interesa, kao što je i sada u odnosu na isti, jer je i on vijećnik Općine Promina.

Max zašto ne čitaš u zadnjoj rečenici dokumenta koji se Ž. Džapo toliko trudio postaviti na ove stranice a koja glasi točno onako kako zahtijeva članak 66. Zakona o općem upravnom postupku.

Kažeš Max, da ne razmišljaš o smeću, onda nam objasni, tko je jedinstvenu parcelu Gluvača, uspješno pretvorio u desetak parcela na drniškom katastru i u koje namjene?

Zašto Max, nisi na koncu konca, otišao kod g. Džape i pitao ga tko je u stvari pobjednik, famoznog natječaja, jer i dalje ispada da je on iz nepoznatih razloga obmanuo pomoćnicu ministra pokazujući joj lažni rezultat istoga, jer je Gluvače po njemu dobio gosp Josip Duvančić, opet protivno Zakonu o sukobu interesa!

Max, otiđi svakako u Općinu i pitaj Tajnika neka Ti pokaže kopije dokumenata koje smo uputili na nadležna tijela kao opravdanu reakciju na sve nepravilnosti prilikom donošenja i rješavanja sramotnoga natječaja o slučaju Gluvače!

Maximuse, vjeruj mi da znam za tu orjunašku namjeru po kojoj treba prokazati hrvatskog čovjeka kao suprotno od brižnog, upravnog i posjedovnog faktora te mu nametnuti strukturu gotovo stogodišnje fašističke organizacije ORJUNA-e, koja, nota bene, danas nosi drugo već nekoliko puta izmijenjeno ime.

Volio bih objašnjenje, tko je tražio ukidanje Općine Promina, prilikom zadnjega dijela vlasti HDZ-a i početka tada novoustoličene koalicijske vlasti, te njezino priključenje općini Drniš?

Tada je Predsjednik RH gosp Stipe Mesić zamoljen od našega gradonačelnika, da posjeti Prominu.
Predsjednik se pozitivno oglasio, što je bilo presudno za razbijanje ove destruktivne grupacije tajnoga bratstva.
Radi odsutnosti iz zemlje, poslao je izaslanika u osobi dr Vesne Pusić. Promina će u svakom slučaju njegovati izvrsno sjećanje na taj posjet jer je zahvaljujući njoj:

- spašena Općina
- dobivena sredstva za dovršetak vodovoda
- završen starački dom
- dobiven kredit presudan za održanje «Sintal»-a
- još dva kapitalna kreditaNakon svih mojih zadnjih postova, upitam se postoji li uopće projekt u Promini koji ima svoj početak, sredinu i sretan kraj?
Ima li smisla uopće pisati o ovim problemima u Promini, kad se situacija uopće ne mjenja, a iste laži i obećanja se ponavljaju godinama?
Većina čitatelja nema hrabrosti napisati jedan običan komentar, a na Blogu svi očekuju postove sa "vrućim" temama iz Promine.

Većina se Vas čitatelja "ne želi zamjerati" jer nikad se ne zna kad će koja veza dobro doć, a zbog koga ili čega se onda ja zamjeram?

Ljudi probudite se.... svatko od nas može mjenjati budućnost Promine, pa makar i svojim kvalitetnim komentarom... nekom novom informacijom.


Oznake: općina promina, Gluvače, Život u Promini

- 17:30 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 11.11.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine 6. dio

Priča o bajemima u Gluvačama se nastavlja.
U prošlom postu na tu temu mogli ste pročitati izjavu gospodina Marka Dizdara u kojoj se navodi:
"Žalba je očekivano prihvaćena na svim višim instancama i svim učesnicima u krivičnom djelu kršenja Zakona o sukobu interesa uslijediti ce jasan sudski poziv za raspravu".

Bio je to ujedno odgovor "Maxu" koji je u jednom od svojih komentara napisao:
"Žalba očekivano odbijena. Upućena na krivu adresu".

Max je obećao dostaviti dokumentaciju iz koje se može zaključiti da govori istinu, i tako je sinoć na adresu promina.blog.hr@gmail.com stigao sljedeći dokument koji možete pogledati pod linkom, a ako taj link kod Vas ne radi onda link2.

Također,može se zaključiti i ono što se odavno znalo, a to je da se iza imena "Max" krije gospodin Željko Džapo.

Kad smo već kod bajema u Gluvačama, moram napomenuti da se još vodi sudski spor oko njihova vlasništva, te da je PZ "Promina" u stečaju (nekadašnja zadruga) čak na prvostupanjskom sudu dobila spor u svoju korist.
Bajemi su prema toj presudi njihovi, a zemlja Državna.
Možda zvući glupo da npr. kupite zemlju, ali da onda skužite da vam vlasnik nije prodao i voćke na tom zemljištu, ali u praksi ima i takvih slučajeva.
Koliko je točna ova informacija koju sam dobio vrijeme će pokazati, a tko želi istu provjeriti može nazvati Dragana Bijelića, dipl. oec. iz Šibenika-stečajnog upravitelja PZ "Promina".

Kad smo već u komentarima dotakli i zadrugu, a gosp. Džapo naveo sljedće:

"....stara zadruga se pokušala aktivirat odnosno organizirat ROCU se imenovalo uoraviteljem kao ozbiljnu i odgovornu osobu nije izvršeno zakonom predviđeno usklađenje i ode sve u stečaj a samo od poticaja za bajamik mogla je inkasirat 1500000 do 2000000 kuna i bez problema stat na noge i zaposlit desetak prominaca.Ljudi nisu pronašli sebe i ode prilika u nepovrat".

Istina je da je osnovana "PZ GLUVAČE", što se može i provjeriti pod linkom na www.totaldalmacija.com.
Rečenica "Ljudi nisu pronašli sebe i ode prilika u nepovrat" zvuči zanimljivo, jer je pitanje tko u cijeloj priči nije pronašao sebe?

PZ "Promina" nije "ugašena", i nakon rata je imala 11 zaposlenih djelatnika. Direktorica zadruge je bila Ljilja Klepo i postojala je namjera da zadruga započme sa radom.
Sa druge strane, Općini nije bilo u interesu da se oživi "stara zadruga", nego su osnovali novu "PZ Gluvače" s namjerom da svu imovinu PZ "Promina" prebace na tu novu zadrugu, a 11 radnika izbace na cestu.
Veliki dio imovine je PZ "Promina (sumnjivo) oduzet, ali na svu sreću za stečajnog je upravitelja pred kraj "scenarija" došao Dragan Bijelić, dipl. oec.
Tek tada se PZ "Promina", odnosno njeni radnici uzimaju u obzir da bi se i o njima moglo "popričati".

Evo jedan dokument koji možete pronaći u "Narodnim novanama", a koji se odnosi na PZ "Pormina":

Trgovački sud u Šibeniku oglašava da je u stečajnom postupku nad dužnikom:
Poljoprivredna zadruga PROMINA iz Oklaja, 9. ožujka 2006. riješeno:

1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Poljoprivrednom zadrugom Promina u stečaju, iz Oklaja.
2. Registarski odjel ovog suda po pravomoćnosti ovog rješenja provest će brisanje dužnika iz Sudskog registra.
3. Nastavlja se postupak radi naknadne diobe, pa se Dragan Bijelić, dipl. oec. iz Šibenika, Put kroz Meterize 25, imenuje upraviteljem Stečajne mase PZ Promina u stečaju, koji je ovlašten da u ime i za račun stečajne mase nastavi prikupljati imovinu zastupanjem iste u postupcima pred sudom.
(Broj: II St-25/02 od 9. III. 2006.) (477)


Bajemi u Gluvačama davno bi bili riješeni da se to htjelo, a PZ "Promina" je i danas mogla imati svoju trgovinu i gostionicu, kao i poslovne prostore u Zagrebu i Bihaću.

Pročitao sam dosta knjiga u kojima se spominjao način formiranja "Zadruga" u ex. Jugoslaviji, i slažem se da su na taj način nanešene velike nepravde ljudima.
Naša je Općina vjerojatno odlučila 1995. raskrstiti i sa zadnjim ostacima komunizma u Promini (PZ "Promina") u ime svih nepravdi koje su zadruge nanosile ljudima u našem kraju u prošlom stoljeću.
"Osvetom" za nepravde u prošlosti, napravili su opet nepravdu u sadašnjosti premda se želimo prikazati kao društvo u kojem se poštuju svi zakoni Hrvatske države.

Zgrada PZ "Promina" u Oklaju, iznajmljena je već godinama, i baš bi bilo zanimljivo vidjeti koliko je Općina inkasirala od najma tih poslovnih prostora.
Na kraju se najamnina "prebija" sa kavom koju popiju naši vridni Općinari.

Prije se "U ime naroda" oduzimalo pojedincu da bi se izgradilo društvo,
a danas se "U ime glasača" daje pojedincu, a društvo-zajednica nek' čeka svoju priliku.

P.S.
Sad bi bilo zanimljivo kad bi nam i gospodin Marko Dizdar dostavio koji novi dokument koji je dobio kao odgovor sa "viših instanca".

"Idemo dalje"... (bez obzira čiji je ovo predizborni slogan).Oznake: Gluvače, općina promina, Život u Promini

- 08:21 - Komentiraj post (24) - Link posta

četvrtak, 18.10.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine V dio

Priča o zakupu badema u Gluvačama kao što sam i pretpostavio, nije završena priča.
Pod postom «Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine IV dio» napisanim 13.09.2007., gospodin Ivan Horvat najavio je žalbu na Odluku «Općinskog vijeća Promine» o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Promina.

Pod tim postom bilo je raznih komentara, ali je zadnji bio sljedeći:

Max

Žalba očekivano odbijena. Upućena na krivu adresu.
-23.09.2007. (22:04)

Tu bi priči vjerojatno bio kraj da se danas sljedećim komentarom nije oglasio i Marko Dizdar koji je zajedno sa Ivanom Horvatom sudjelovao na spomenutom natječaju za zakup zemljišta.

Komentar je sljedeći:«Marko Dizdar
Max, ne obmanjuj javnost!
Žalba je očekivano prihvaćena na svim visim instancama i svim učesnicima u krivičnom djelu kršenja Zakona o sukobu interesa uslijediti ce jasan sudski poziv za raspravu.
Nije u redu Max, da obmanjuješ te nesretne ljude ( kojima si vjerojatno i sugerirao i ohrabrivao ih u donosenju takvog rješenja ) zavlačeći ih u lažnoj nadi da ce postati vlasnici tko dva tko pet redi badema koje će posjeć za ogrjev a poslije dobiti poticaj za sadnju vinograda.
Pusti ih neka se pripreme za vrlo neugodnu krivičnu sankciju, a prominska im sramota i tako i tako ne gine za pokusaj onemogućavanja jednoga izuzetnoga projekta naročito za razvoj našega kraja. Projekt, Ti je valjda jasno, ne možeš zapriječiti pa makar i uspio dovesti u Prominu sve ono smece koje si predhodno ugovorio.
Promina, definitivno, neće biti ničiji SMETLARNIK pa ni tvoj!!!!!!!!!!!» (18.10.2007. 00:42)

Tema iz naslova po svemu sudeći, neće baš brzo završiti.
Za sve one koji s nestrpljenjem očekuju sljedeći post o arheologiji, zamolba za strpljenje do sutra, kad objavljujem zadnji nastavak posta sa temom arheologije u Promini-Razvođu.

Oznake: općina promina, Gluvače, opasni otpad

- 20:17 - Komentiraj post (12) - Link posta

petak, 28.09.2007.

Sveti Mihovil-Dan općine Promina

Odlukom međustranačkog vijeća Općine Promina, ove godine neće biti svečanog obilježavanja Dana Općine i blagdana sv. Mihovila u Oklaju.

Izostat će i svečana sjednica Općinskog vijeća u znak pijeteta kornatskim gasiteljima.
Blagdan sv.Mihovila u Oklaju u subotu 29. rujna bit će obilježen crkvenim pobožnostima u istoimenoj crkvi.

(Zahvaljujem se "Drnišu" na komentaru sa navedenim tekstom)Obično se prigode kao što su "Dan Općine" koriste za upoznavanje građana što se sve postiglo i što se sve planira učiniti u Općini.

Općina Promina za ovu godinu imala je u planu napraviti sljedeće:


-izrada projektne dokumentacije kao osnova za obnovu, odnosno izgradnju sportskog centra «Žagra»,
-izgradnja sanitarnih čvorova te uređenje interijera u Domu kulture
-uređenje i opremanje novog prostora dječjeg vrtića, (nekadašnje kancelarije OPZ Promina op.a.)
-uređenje fasade Doma kulture te popravak središnjeg trga (fontana, klupe, rasvjeta),
-uređenje igrališta za predškolsku djecu iza Doma kulture
-izgradnja precrpne stanice u Lukaru
-nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta

Sve navedeno su prema riječima načelnika Žarka Duvančića navedenim u tekstu župnog lista "Promina" -aktivnosti koje se planiraju sa sigurnošću provesti u prvoj polovici 2007. godine.

Svi znamo da se od navedenog nije ništa napravilo.

Starački dom u Oklaju je priča koja se nastavlja... Uskoro bi mogli imati proslavu "Pet godina neotvaranja Staračkog doma-Oklaj".

Moram napomenuti da se vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće također planirao završiti do ljeta 2006, a da je skoro i jesen 2007. a stanovnici tih sela još nisu dobili vodu.

Spominjalo se i asfaltiranje ceste Čitluk Bogatići, najdalje do Uskrsa ove godine.
Svjedoci smo da je tek u tjeku ishođenje lokacijske dozvole za navedene radove.

Sjećate se "Poduzetničke zone-Promona" najavljene još 2004. godine, a koja bi kako je tada rečeno "uskoro trebala započeti s radom"?
Teško da se još tko sjeća tih obećanja....

Sad će netko reć da ja sve gledam crno, i da Općina ove godine nije ništa napravila.

Ipak oni rade... evo jednog primjera:

"Najveća plantaža badema u Hrvatskoj ona u Razvođu u Promini nakon dugih pravnih sporova i petnaest godina propadanja u 25-godišnji zakup dodijeljena je grupi građana iz Promine koju predvodi Rajko Žulj, vijećnik Općine Promina iz redova HSP-a, odlučilo je tako Općinsko vijeće Promine većinom glasova na svojoj sjednici jučer poslijepodne".

Eto tko kaže da Općina i vijećnici ništa ne rade.
Možda su ovaj put malo "zapeli", jer je na ovaj način navodno sedam vijećnika dobilo zemlju u koncesiju.

Zamoljavam sve koji znaju neke radove koje je Općina Promina planirala i ove godine napravila, a ja ih nisam spomenuo, da ih navedu...

Možda je meni nešto promaklo?

Na kraju, čestitam našim Općinarima, a i svim "strpljivim" Promincima i Prominkama sveti Mihovil- dan Općine Promina, i da ga sljedeće godine proslavimo što svečanije, a ja da na blogu napišem "hvalospjev" o svemu onom što je dobro napravljene u Općini Promini 2008. godine.

Živili!
Oznake: općina promina, Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju, Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, cesta čitluk mratovo bogatići, Gluvače

- 20:21 - Komentiraj post (4) - Link posta

nedjelja, 16.09.2007.

Rehumanizacija revitalizacijom mliječnog ovčarstva (u Promini?)

Ovih dana česta tema u komentarima na blogu je "Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine".
Vjerojatno sve čitatelje zanima kako izgleda projekt koji je bilo potrebno izraditi, kako bi se uopće sudjelovalo u natjecanju za zakup zemljišta.

Na mejl bloga, stigao je cijeli projekt gospodina Ivana Horvata i gospodina Marka Dizdar, a ja sam izdvojio sam jedan mali dio od 77 stranica sitno pisanog teksta.

Bilo bi zanimljivo kad bi i ostali sudionici natječaja javno objavili svoje projekte, da imamo mogućnost usporedbe istih, ovako ispada da ja favoriziram spomenutu gospodu.


1. Što i kakav je naš projekt?

Ideja Inovisa je nastala kao vizija. Razlikujemo strategijsku viziju od strategijskog planiranja. Danas su mnoge uspješne strategije rezultat vizije, ne plana. Naša vizija se odnosi na sveobuhvatnu cjelinu i kreativne ideje o poslovanju i njegovom usmjerenju što je zahtijevalo izvrsno poznavanje problematike, maštu i inventivnost. Planiranje, nasuprot tome, najčešće predstavlja tabelarne proračune i alate za prikupljanje , razumijevanje i manipuliranje postojećim brojevima, prije nego kreiranje nove, svježe ideje o poslovanju - vizije. Formalno se planiranje odnosi na unaprjeđenje postojećih kategorija, kao što su proizvodi i tržišta. Naša vizija je usmjerena prema kreiranju novog. Planiranje teži primjeni postojećih modela poslovanja i organizacijske arhitekture, naša vizija njihovoj promjeni.

Inovisova vizija je:

Aktiviranje resursa podneblja – razvojem zadovoljnih porodičnih gospodarstava
·Kvaliteta u svim segmentima - učenju, razmišljanju, analiziranju, razvoju i unapređenju
·Pouzdani proizvodi - na vrijeme, superiorni i konzistentni
·Bolja komunikacija - slušanje, pitanje, razgovor
·Udruživanje – zajedno možemo više

Vizija Inovisa je prihvaćena od menadžmenta. Isto tako, će pokretati i inspirirati osoblje kroz cijeli Klaster. Ona je pretočena i utkana u svaku aktivnost. Inovisova strategija nije čuvana menadžerska tajna već pogled na budućnost koju prihvaćaju i razumiju svi koji sudjeluju. Ona će se stalno razmatrati – da ne bi bila zaboravljena.

1.1 Javni sažetak projekta

Naš projekt je među-organizacijsko udruživanje uzgajivača ovaca (Klaster) na ciljanom području i njihovo organiziranje radi mogućnosti primjene najnovijih tehničko-tehnoloških rješenja. Primjenom inovativnih metoda razvijati proizvodnju genetskog materijala kojim ćemo omogućiti intenzivan uzgoj visoko-produktivnih pasmina mliječnih ovaca u čistoj krvi u kontroliranom okolišu, te utjecaj na razvoj mliječnih potencijala postojećih stada dodavanjem genetskog materijala.
Projekt želimo uključiti i razvijati uz pomoć „Centara za stočarstvo krša" Veleučilišta „Marko Marulić" u Kninu.
Iz proizvedenog mlijeka i mesa proizvodili bi prepoznatljive hrvatske proizvode koje bi plasirali preko hrvatskih turističkih kapaciteta i tako, pomoću novih komunikacijskih tehnologija, prodirali na inozemna tržišta.
Naš pristup je, u teoriji i u dokumentima Europske unije prisutan kao Integrated Quality Managementu (IQM), čime se naglasak stavlja na potrebu kontinuiranog poboljšanja kvalitete i integralni pristup. Model razvoja temeljen je upravo na polazištima i načelima IQM-a, koji zahtijevaju inovativan pristup oblikovanju menadžmenta te prihvaćanje novoga koncepta upravljanja po načelima povratne veze.
Naš projekt je baziran na principima ekološke proizvodnje.
Primjenjivost: Primjenjivati ćemo Zakon o ekološkoj poljoprivredi Republike Hrvatske koji točno predviđa način na koji životinje moraju biti držane, čime moraju biti hranjene, kakav im mora biti pasminski sastav, kako i čime moraju biti liječene, kako se mora postupati s njihovim proizvodima i na koji ih se način mora označavati, te kojom procedurom plasirati na tržište.
Predložena tehnologija Inovis klastera je uvođenje populacije visoko produktivnih grla i poboljšanje stare tradicionalne tehnologije proizvodnje ovčjeg mlijeka. Svi predloženi postupci u praksi su primjenjivi. Da bi ostvarili komercijalno zanimljivu količinu sira, a i pošto sva gospodarstva nemaju uvjete (siranu, zrionu, znanje) za proizvodnju sira na OPG, sir ćemo proizvoditi u zajedničkoj sirani. Proizvođači mlijeka imati će informacije i servis stručnih službi u odabiru životinja, načinu držanja, hranidbi i mužnji, te oplodnju njihovih grla kvalitetnim genetskim materijalom po usuglašenom programu.
Provedba: Provedba glavnog plana pretpostavlja prihvaćanje mjera i aktivnosti konsenzusom svih privatnih i javnih subjekata, povezanih u lancu pripreme i pružanja usluga usmjerenom ciljnom tržištu, neovisno o tome radi li se o sudionicima uključenima neposredno ili posredno u sustav ponude, ili se radi o podupirajućim djelatnostima koje imaju izrazito visoko značenje za ukupnu kvalitetu proizvoda. Uspjeh u provedbi Glavnog plana ovisan je i o stupnju horizontalne i vertikalne integracije koja se manifestira u prihvaćanju Inovisovih organizacijskih oblika, koji se naravno razlikuju prema stupnju formalnosti i spremnosti za različite oblike partnerstva i kooperacije, na što značajno utječe stupanj involviranja lokalne vlasti.


Probleme u hrvatskom ovčarstvu želimo riješiti udruživanjem uzgajivača i suradnjom korištenjem povezivanja preko umjetnog osjemenjivanja ili osiguravanja kvalitetnih životinja za uzgoj u čistoj krvi. Vjerojatno najvažnije je prethodno osigurati njihovu nezavisnost ili njihov identitet u sudjelovanju pri čemu program zahtijeva njihovu suradnju i poštivanje uzgojnih aspekta i dogovorenih proizvodnih normi.

Šest glavnih pretpostavka za identifikaciju suradnje :

·Razvoj zadovoljavajućih objekata za uzgoj i izbor kriterija.
·Prepoznavanje i snimak postojećeg stada.
·Prihvatljiv i obnovljiv program za snimljeno stado
·Servisiranje stada i sakupljanje informacija kako bi se osigurale postojeće vrijednosti uzgoja i mjerljivost s ostalim stadima, te izgradio sistem praćenja i sakupljanja podataka.
·način prepoznavanja i procjena genetskog materijala i praćenje genetskog napretka životinja te odvajanje perspektivnih grla u posebna stada
·Inovis centar kao tijelo za koordinaciju će osigurati selekcijski plan, testiranje, procjenu , promicanje i gladak komunikacijski tok i zadovoljenje jednog od uzgajatelja koji će biti izabran kao nepristrana osoba.

Interesna zona Inovis sistema


U interesnom području Inovis klastera živi, prema statistici Hrvatskog stočarskog centra cca 255 000 ovaca.
Inovis želi u svoj sistem za proizvodnju mlijeka uključiti 9 600 ovaca ili 0,038%, a za genetski razvoj i kooperaciju 39 000 ili 0,15%. Pošto je postotak ovaca obuhvaćen Inovis sistemom u početku vrlo mala nije nam bilo teško sakupiti zainteresirane uzgajatelje. Zainteresiranost pokazuje da mogućnost širenja sistema nije upitna i ovisiti će o mogućnostima Klastera u proizvodnji genetskog materijala.

Partner u razvoju programa:

·Abacus Biotech, Dunedin, New Zealand glavni menadžer Jock Allison
·KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA , d.d. ZAGREB Direktor Upravljanja kvalitetom Diana Kujundžić
·Hmezad inženiring d.o.o. Ljubljana kao programer i zastupnik opreme Invensys APV Danska

Podrška: Projekt je podržan od:

·Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao krovno i
·Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
·Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
·Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
·Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

·Uprava za regionalni razvoj (Pomoćnik ministra Prof.dr.sc. Ljudevit Herceg, dig)
·Hrvatski stočarski centar (Voditelj Odjela Mr. sc. Zdravko Barać)
·Hamag (Tomislav Kovačević, dipl. oecc. Predsjednik Uprave)
·Hrvatska gospodarska komora (Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin Voditelj ureda: Josip Laća)
·Državno pravobraniteljstvo RH (Zamjenik državnog pravobranitelja Boris Koketi)
·Centar za interdisciplinarne in multidisciplinarne študije Univerze v Mariboru
·Centar za razvoj agroživilstva, Domžale (mag. Drago Kompan)
·Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (V.D. Direktor Ervin Kuhar)


Memorandum o suradnji na projektu su potpisala sveučilišta:
·Univerza v Mariboru Rektor Prof.Dr. Ludvik Toplak
·Sveučilište u Zagrebu Rektor Prof.Dr. Branko Jeren
·Univerza v Ljubljani Rektor Prof.Dr. Jože Mencinger
·Universitat fur Bodenkultur in Wien Rektor Prof.Dr.Leopold Marz
·Universita degli Studi di Udine Rektor Prof.Dr. Strassoldo di Graffembergo
·Univerzitet u Prištini Rektor Prof.Dr. Zajnel Kalmendi
·Univerzitet u Sarajevu Rektor Prof.Dr. Nedzad Mulabegović
·Sts Kiril and Metodij University Rektor Prof.Dr. Aleksander Ančevski
·Veterinarski fakultet u Ljubljani Dekan Prof.Dr. Milan Pogačnik

Stručnjaci:

·Prof.dr. Boro Mioč
·Dušan N. Kovačević, dipl.ing.agr.
·Mr. Dubravko Viduč
·Dr. Petar Bosnić
·Mr. Hrvoje Šimić
·Milan Krajcar dipl.ing.
·Zdravko Zekić dipl. ecc.
·Mr. Zlatko Dominiković
·Prof. dr. Marijan Kotar
·Prof.dr. Marjan Kosec
·Prof.dr. Tone Vidrih
·Doc.dr. Polona Juntes

Udruga ovčara i kozara Promina i ovčari:

-Mirko Validžić
·Josip Dujić
·Vinko Sarić
·Dražen Bagić
·Niko Škovrlj

Oznake: Gluvače, Stočarstvo u Promini

- 12:56 - Komentiraj post (6) - Link posta

četvrtak, 13.09.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine IV dio

Kako sam i očekivao, natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine –konkretno Gluvačama nije još završena priča.
Pod prošlim postom koji se bavio temom iz naslova javio se gospodin Ivan Horvat, jedna od kandidata na natječaju.

Mislim da je najbolje da pročitate spomenuti komentar koji prenosim u cijelosti.Ivan Horvat
Štovani gospodine, javljam se vezano uz Vaš tekst „Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine III dio“.

Ja sam voditelj projekta Inovis-Humanizacija revitalizacijom mliječnog ovčarstva i na nagovor Marka Dizdara želio sam projekt realizirati na području Oklaja, odnosno Općine Promina.

S načelnikom općine smo u kontaktu više od godine i pol.
Uvjeravao nas je da projekt u potpunosti podržava i za lokaciju je predložio Gluvače.
Napominjem da je program vrlo cjelovit i zahtjeva usku suradnju s lokalnom zajednicom zato smo predlagali javno-privatno partnerstvo i zahtijevali da s programom upoznamo šire zainteresirane.
Do toga, nažalost do danas, nije došlo.
Mi smo se u potpunosti držali dogovora s načelnikom i očekivali da ćemo teren dobiti na koncesiju, kupnju ili ulog lokalne zajednice kako bi mogli izgraditi potrebne objekte, no kada je raspisan natječaj za zakup, javili smo se u nadi da ćemo naći mogućnost realizacije programa.

Iz Vašeg teksta doznajemo da je natječaj zaključen iako smo u međuvremenu dobivali drugačije signale.

Ta je odluka u svakom slučaju pravno sporna i mi smo se žalili što možete vidjeti u priloženoj dokumentaciji.

Iz odgovora Vaših čitatelja vidim da napominju da je naš projekt previše „idealan“.
Projekt je u potpunosti definiran, svakako inovativan i podržan od naših i inozemnih znanstvenih krugova te zainteresiranim ministarstava i institucija.

Što se samog bademika tiče on sigurno nije u stanju koje sugeriraju neki Vaši čitatelji i predstavnici općine. Imamo mišljenje akademika Miljkovića koje govore sasvim suprotno i koje podržava simbiozu ovca-bademik kao kvalitetno rješenje.

Nažalost morati ćemo suočiti akademika i „stručnjake“ koje spominju u općini kako bi dobili pravi odgovor.

Radi Vašeg informiranja poslali bi Vam sažetak našeg projekta, i ostalu dokumentaciju, na znanje ako nam povjerite Vašu e-mail adresu.

U ime voditelja projekta Inovis
Ivan Horvat ing
Mobitel 00386 41 549906
e-mail ivan.horvat@gmail.com

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPKA JAVNE NABAVE
10000 Z A G R E B
Kneza Mutimira 5/I

Ponuditelji : 1. IVAN HORVAT
Zagreb, Pantovčak 20
2. MARKO DIZDAR
Zagreb, Vojnovićeva 7

Naručitelj : ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Općina Promina
Općinsko vijeće

P R I J E D L O G
ZA NADZOR POSTUPKA JAVNE NABAVE

U javnom natječaju od 25. travnja 2007. godine Klasa: 320 – 02 / 06 - 01/ 4 Ur. Br.: 2182 / 09.06.02

U predmetu davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Promina.

Visina ponuđenog iznosa zakupnine 23. 629, 72 Kn.


1. U predmetu javne nabave uvodno označenog broja i naručitelja, kao učesnici javne nabave, kao učesnici javne nabave, a temeljem odredbe člana 69. Zakona o javnoj nabavi, podnosimo slijedeći

P r i j e d l o g

za obavljanje nadzora i kontrole postupka javne nabave Klasa : 320 – 02 / 06 – 01 / 4
Ur. Br.: 2182 / 09.06.02 naručitelja Općine Promina Općinskog vijeća


2. Naručitelj nas nije do današnjeg dana obavijestio o svojoj odluci i odabiru.

Otvaranje ponuda u ovom predmetu obavljeno je dana 28. svibnja 2007. godine.

Zbog toga što nas naručitelj nije izvijestio o svojoj odluci u ruku propisanom zakonom, počinjena je povreda odredbe članka 63. st. 2. Zakona o javnoj nabavi.
Najme, naručitelj je bio dužan odluku o odabiru poslati u roku od 30 /trideset/ dana od isteka roka za dostavu ponude. Kako to nije učinio, počinio je i prekršaj iz članka 74. točka 16. istog zakona.


3. Radi sprječavanja nastanka štete kao i nezakonitog postupanja, slijedom izloženog ponuditelji p r e d l a ž u


1. da se utvrdi činjenično stanje vezano za iskazanu povredu Zakona o javnoj nabavi
2. da se naručitelja upozori na utvrđenu povredu zakona i pozove da istu ispravi.

Ivan Horvat

Marko Dizdar

Prilozi:

1. Preslika objave o javnom natječaju
2. Preslika pismene ponude ponuditelja

Kraj komentara.Zahvaljujem se gospodinu Ivanu Horvatu na komentaru.

Dodatnu dokumentaciju možete poslati na mail promina.blog.hr@gmail.com , i ja ću ih rado objaviti kao postove na Blogu, ukoliko Vi to želite.

Oznake: Gluvače, općina promina

- 21:09 - Komentiraj post (15) - Link posta

srijeda, 12.09.2007.

Hvar-Vinari još čekaju novac od lani?

Nedavno sam pisao post na temu dugovanja firmi koje otkupljuju grožđe.
Kako se berba grožđa ovih dana zahuktava, tako na vidjelo izlaze problemi sa otkupima grožđa iz prošlih berbi.


Danas sam u Jutarnjem listu pročitao članak iz kojeg Vam izdvajam najzanimljivije:

"Nekoliko dana uoči početka jematve u najvećem hvarskom polju između Starigrada i Jelse vrata Hvarske vinarije zaključana su lokotom, a vinarima još nije plaćen lanjski otkup grožđa za koji im se duguje više od sedam milijuna kuna".

"Posebno je teško u brojnim domaćinstvima koja žive isključivo od poljoprivrede, no rješenja za sada nema"

Uostalom, najbolje je da pročitate cijeli članak u Jutarnjem pod naslovom:

Vinarija zaključana, vinari još čekaju novac od lani

Ovi događaji možda bi trebali nagnati na razmišljanje sve one koji u Gluvačama planiraju iskorjenjivati bajeme i saditi vinograde.

Možda bi bilo dobro, da ostave za svaki slučaj makar jedan dio bajema.

Nikad se nezna što će se više cijeniti i bolje plaćati.

Oznake: Prominski vinogradari, Gluvače

- 15:00 - Komentiraj post (14) - Link posta

petak, 07.09.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine III dio

Centar Oklaja je sinoć bio posebno živ.
Baš me začudila ta živost, a tek kad sam vidio novinarku Radio Drniša Matildu... znao sam da se nešto veliko događa.

Ali što?

Do odgovora je lako doći.

Većina Matildinih članaka završi ili u Slobodnoj Dalmaciji ili na web stranici Radio Drniša.
Zahvaljujem se ovim putem Matildi na njenim čestim člancima sa temama iz Promine.
Članak koji je tema ovog posta nalazi se na web stranici Radio Drniša pod naslovom :

"Zakup poljoprivrednog zemljišta na Gluvačama u Razvođu posvađao Promince. Općinsko vijeće bajamik dodijelilo grupi građana koje predvodi vijećnik Rajko Žulj."

"Najveća plantaža badema u Hrvatskoj ona u Razvođu u Promini nakon dugih pravnih sporova i petnaest godina propadanja u 25-godišnji zakup dodijeljena je grupi građana iz Promine koju predvodi Rajko Žulj, vijećnik Općine Promina iz redova HSP-a, odlučilo je tako Općinsko vijeće Promine većinom glasova na svojoj sjednici jučer poslijepodne".

Prije dvadesetak dana napisao sam na tu temu post :

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine II dio

Sad slijedi nastavak priče...

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Baš me zanima koliko će vremena trebati nadležnom Ministarstvu za izdavanje suglasnosti?

Jedva čekam sljedeće nastavke ove priče.
Oznake: općina promina, Gluvače

- 16:47 - Komentiraj post (17) - Link posta

nedjelja, 19.08.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine II dio

Prije skoro četiri mjeseca, točnije 23.04.2007. objavio sam natječaj koji je raspisalo "Općinsko vijeće Općine Promina", a odnosi se na : "zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Promina".

Premda se u natječaju ne navodi da se tu zapravo radi i o bajemima u Gluvačama, lokaciji za koju su izgleda mnogi zainteresirani, upravo su oni (bajemi) "kamen spoticanja" u Općinskom vijeću Promine.

Sve bi bilo vjerojatno brzo riješeno da se nije pojavio mali problem.
Prema nekim neslužbenim informacijama na natječaj su se javili pojedini Vijećnici, ali i još neki članovi "Općinske vlasti".

I kome sada ljudi moji udovoljit?

Četiri mjeseca je prošlo, a Općinsko Vijeće Promine još nije donjelo odluku kome zamlju dati u najam, ali niti Odluku o poništenju objavljenog natječaja.

A lijepo su u natječaju napisali:

Općinsko vijeće Općine Promina donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.


Priča sa bajemima se nastavlja, ali vjerojatno će se obistiniti moja pretpostavka koju sam napisao u jednom od svojih postova prije skoro dvije godine... da će se bajemi iskorjeniti i posaditi novi vinogradi.

Živi bili pa vidli.

Ako Vas zanima malo više informacija o Natječaju, posjetite moj post na tu temu (napisan prije četiri mjeseca) pod linkom.

Sad malo kao u reklamama na TV....

Ali to nije sve.... ako Vam ni te informacije nisu dovoljne posjetite web stranicu Narodnih novina i potražite broj lista: 46 od 07. 05. 2007. , i uvjerite se da uvjeti za zakup zemljišta nisu baš tako lako ispunjivi.
(Ili na navedenoj web stranici pod linkom pretraživanje, odaberite nadmetanjima upišite pojam Oklaj, i doći će te do traženog Natječaja.)


Kad čovjek pročita natječaj, pomisli kako tu nema šanse da zemlju dobije netko tko je neće biti u stanju obrađivati, netko tko neće zaposliti niti jednog čovjeka za obradu tog zemljišta, netko tko nema stručnog iskustva za vraćanje bajema "u život".

Nebi me čudilo da na natječaju prođe netko tko ne ispunjava ama baš niti jedan uvjet, ili možda samo jedan, samo je jedan maleni problemčić:

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Nadam se da će barem Ministar Čobanković dobro pogledati da li je Općinsko Vijeće izabralo na natječaju najpovoljnijeg-najboljeg kandidata.

Općinari moji, ugodan povratak sa blagdana.

Oznake: općina promina, Gluvače

- 22:44 - Komentiraj post (5) - Link posta

petak, 11.05.2007.

JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PROMINA

Listajući Narodne novine naišao sam na:
"JAVNI NATJEČAJ -Općina Promina
Narodne novine br.: 46
7. 5. 2007". u koje možete pročitati sljedeće:
Klasa: 320-02/06-01/4
Urbroj: 2182/09-06-02 od 25. IV. 2007. (1177)

Na temelju članka 32. st. 1. i 52. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 66/01, 87/02, 40/05 i 90/05) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljo­privrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Promina, klasa: 320-02/06-01/4, urbroj: 2182/09-06-02 od 13. studenoga 2006. na koju je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dalo suglasnost klasa: 320-02/07-01/1884, urbroj: 525-9-07-3/DL od 24. siječnja 2007. Općinsko vijeće Općine Promina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Općine Promina.

1.
Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Promina u katastarskim općinama Razvođe, Matase i Oklaj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Promina predviđeno za zakup.

2.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH označeno kao jedinstvena tehnološka cjelina – blok i kao samostalne čestice.
Popis blokova i samostalnih čestica u ovom natječaju nalazi se objavljen na oglasnoj ploči Općine Promina i objavljen je u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, te čini sastavni dio ovog natječaja.

3.
Poljoprivredno zemljište iz točke 2 ovog natje­čaja daje se u zakup na rok od 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i lavande, 50 godina za sadnju maslinika, a za ostale vrste korištenja do 10 godina.

4.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– ime odnosno naziv ponuditelja, MBG odnos­no MB
– podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu, broj katastarske čestice te površinu samostalne čestice ili bloka)
– visinu ponuđene godišnje zakupnine
– broj žiroračuna, tekućeg računa ili štednog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon natječaja
– gospodarski program.

Uvid u popis čestica koje su obuhvaćene ovim natječajem moguć je radnim danom od 8 do 14 sati, u Općini Promina.

5.
Ponudi se prilažu sljedeće isprave:
– preslik rješenja o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: OPG), odnosno preslik iskaznice OPG, ako je ponuditelj obiteljsko poljoprivred­no gospodarstvo
– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak za OPG
– dokaz o poljoprivrednom obrtu
– dokaz da je podmirio sve dospjele obveze na temelju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ako je ponuditelj zakupac takvog zemljišta
– dokaz o graničenju zemljišta – zk. izvadak i kopiju katastarskog plana za vlastito zemljište odnosno ugovor o zakupu i kopiju katastarskog plana za zakupljeno zemljište, ako je ponuditelj poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje je predmet ovog natječaja
– dokaz o statusu – potvrda nadležnog ureda za obranu ili MUP-a ako je ponuditelj razvoja­čeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta RH proveo najmanje 3 mjeseca ili član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću
– izvod iz sudskog registra ako je ponuditelj pravna osoba registrirana za obavljanje poljo­privredne djelatnosti
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ako je ponuditelj OPG
– dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– ovjerovljena izjava a će na području Općine Promina prebivati odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina.

6.
Ako je natječaj raspisan za blok, koji čini više pojedinačnih čestica, ponuditelj se mora natjecati za sve naznačene čestice zajedno za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena i koje se daju u zakup kao jedinstvena tehnološka cjelina (BLOK).

7.
Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u natječaju pod uvjetom da su upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Promina koja provodi natječaj, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina, sljedećim redoslijedom:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
– ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednik gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog pravo zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
– dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze
– vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnosti
– vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda)
– osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada, te povrtlarskom proizvodnjom.

8.
Fizička i pravna osoba iz točke 7. ima prven­stveno pravo zakupa prema utvrđenom redosli­jedu uz uvjet da prihvati najviši iznos zakup­nine koji je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete, te da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Gospodarski program sadrži: podatke o podno­sitelju zahtjeva, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-teh­ničke karakteristike gospodarskog programa i potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i kalkulaciju troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o vrsti proizvodnje. Gospodarski program čini sastavni dio ugovora o zakupu i ako se on ne provodi ugovor se raskida. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju za zakup od strane ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda se smatra nevažećom.

9.
Svaki sudionik natječaja istovremeno s podno­šenjem ponude dužan je platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene zakupa zemljišta za koje se podnosi ponuda odnosno natječe. Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Općine Promina broj: 2411006-1829800000, uz poziv na broj 12 – MBG. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će biti vraćena isplatom na njihov račun u roku od 8 dana od dana odabira. Ako natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na sklapanje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj, nakon ishođenja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

10.
Pisane ponude šalju se poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom »Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj«, na adresu: Općina Promina, Put kroz Oklaj 129, 22303 Oklaj, u roku od 15 dana od dana objave natječaja. Ponuditelji mogu biti nazočni otvaranju ponuda koje će se održati 28. svibnja 2007. u 12 sati, u prostorijama Općine Promina.

11.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

12.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Nakon donošenja odluke općinski načelnik sklopit će ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem.

Općina Promina

Oznake: Gluvače

- 13:02 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 23.04.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine

Pronašao sam na internetu jednu odluku "Općinskog vijeća općine Promina".
Čini mi se da se ta odluka odnosi i na bajeme u Gluvačama, ali nisam siguran.
U svakom slučaju, koga zanima, raspitat će se o čemu se radi ( ako već nije kasno).

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Promina


I.
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Promina u katastarskim općinama :
Matase, Oklaj i Razvođe, koje je programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Promina predviđeno za zakup.


II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao popis čestica ( blokova I samostalnih čestica ), prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Promina, a uvid se može izvršiti u vremenu od 7 do 15 sati svaki radni dan.

III.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup ovisno o vrsti korištenja zemljišta na rok od 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i lavande, a na rok od 50 godina za sadnju maslinika, dok za ostale vrste korištenja na rok od 10 godina.
Ako na zemljištu već postoje nasadi rok zakupa je dok nasadi ne budu amortizirani, a najduže 25 godina.

IV.

Postupak javnog natječaja provest će Općinsko vijeće Općine Promina.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u “Narodnim novinama”, a rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup je 15 dana od dana objave u istom.
Općinsko vijeće Općine Promina donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja I objavit će se na oglasnoj ploči Općine Promina.

Klasa : 320-02/06-01/4
Ur.Br : 2182/09-06-01
Oklaj, 13.studenoga 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Pavao Džapo, v. r.
_________________

Oznake: Gluvače, općina promina

- 18:08 - Komentiraj post (3) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić