_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 30.08.2008.

„Djelo d.o.o“ stiže u Prominu

Zatvaranjem trgovine „Merkur 5“, Promina je ostala na samo jednoj trgovini.
Planovi firme „Merkur 5“ bili su otvaranje trgovačkog centra na pet stotina kvadratnih metara, na mjestu gdje je nekad bila pekara, najkasnije do 01.06.2008.
Nažalost, kašnjenje donošenja „Prostornog plana općine Promina“, dovelo je i do kašnjenja gradnje za Prominu vrlo vrijednog objekta, te se datum početka radova još ni iz daleka ne nazire.
Ovih dana firma „Djelo d.o.o.“ započela je uređenje svog poslovnog prostora na mjestu gdje je bila trgovina „Merkura 5“, odnosno u „Jokinoj kući“.
Radovi na preuređenju su u punom jeku, i kako mi se čini, Oklaj bi mogao dobiti trgovinu veličine tristo metara kvadratnih.
Otvaranje bi trebalo biti uskoro, jer je firma „Djelo d.o.o.“ već raspisala natječaj za zapošljavanje pet djelatnika, a rok za prijavu je 10.09.2008.

Ako je netko zainteresiran, evo nekih informacija iz objavljenog oglasa HZZ-a:

Traži se:

Poslovođa trgovine
Zanimanje :Poslovođa trgovine
Mjesto rada :OKLAJ
Općina: PROMINA
Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Rok za prijavu: 10.9.2008
Traženo radnika: 1
Razina obrazovanja: l Srednja škola 3 godine,l Srednja škola 4 godine
Način zaposlenja: Na određeno vrijeme, trajanje radnog odnosa: 1 godinu
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Poslodavac: DJELO D.O.O.
Djelatnost: Ostala trgovina na veliko (prema novoj NKD klasifikaciji: Nespecijalizirana trgovina na veliko)
Način prijave: Najava na telefon
Mobitel: 099/2204348 ILI 098/266969
Kontakt osoba: JASNA BOKUN
Ostale informacije: SSS BILO KOJEG SMJERA

Prodavač
Zanimanje : Prodavač
Opis posla: Zamjenik poslovođe
Mjesto rada :OKLAJ
Općina: PROMINA
Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Rok za prijavu: 10.9.2008
Traženo radnika:2
Razina obrazovanja: l Srednja škola 3 godine,l Srednja škola 4 godine
Način zaposlenja: Na određeno vrijeme, trajanje radnog odnosa: 1 godinu
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Poslodavac: DJELO D.O.O.
Djelatnost: Ostala trgovina na veliko (prema novoj NKD klasifikaciji: Nespecijalizirana trgovina na veliko)
Način prijave: Najava na telefon
Mobitel: 099/2204348 ILI 098/266969
Kontakt osoba: JASNA BOKUN
Ostale informacije: SSS BILO KOJEG SMJERA

Prodavač
Zanimanje : Prodavač
Mjesto rada :OKLAJ
Općina: PROMINA
Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Rok za prijavu: 10.9.2008
Traženo radnika:2
Razina obrazovanja: l Srednja škola 3 godine,l Srednja škola 4 godine
Način zaposlenja: Na određeno vrijeme, trajanje radnog odnosa: 1 godinu
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Poslodavac: DJELO D.O.O.
Djelatnost: Ostala trgovina na veliko (prema novoj NKD klasifikaciji: Nespecijalizirana trgovina na veliko)
Način prijave: Najava na telefon
Mobitel: 099/2204348 ILI 098/266969
Kontakt osoba: JASNA BOKUN
Ostale informacije: SSS BILO KOJEG SMJERA


Puno sreće onima koji pošalju zamolbe za posao!

Oglas HZZ-a potražite pod linkom:

http://hzzweb.hzz.hr/manager/posloprimac.asp?pageMode=04&txtSearchField=Djelo%20d.o.o.Oznake: Djelo Oklaj

- 20:21 - Komentiraj post (3) - Link posta

četvrtak, 28.08.2008.

PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Promina

Stipendiranje studenata tema je o kojoj sam već pisao u postovima:

Stipendije i školarine u općini Promina za 2007.

Stipendije djeci Općinara?

Općina Promina (kako sam neslužbeno saznao) godinama je dodjeljivala stipendije, ali je tek prošle godine donijela i službeni „PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Općine Promina“


Proračun za 2008. također ima sredstva namjenjena za stipendiranje studenata, i vjerojatno bi se ovih dana mogao pojaviti natječaj za dodjelu istih.

Do tada, dragi moji studenti, evo vam malo štiva koje će vas sigurno zanimati...

(Možda je slučajno, ali Pravilnik je službeno donešen tek nakon mojih postova....)

Petak, 21. prosinca 2007. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 15 - Strana 143

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupaki kriteriji dodjele stipendija Općine Promina, te prava iobveze korisnika sredstava.
Članak 2.
Naziv stipendije jest stipendija Općine Promina ( u daljnjem tekstu : stipendija).
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunute Općine Promina.
Iznos stipendije utvrđuje se u skladu s ekonomskim cijenama smještaja i prehrane u đačkim i studentskim domovima.
Članak 4.
Iznos stipendija i broj stipendija za dodjelu utvrdit će svake godine Općinsko poglavarstvo Općine Promina.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
Članak 5.
Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju redovni studenti čiji roditelji imaju mjesto prebivališta u Općini Promina.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim pravilnikom.

III.TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJU
Članak 7.
O dodjeli stipendija odlučuje povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Promina (u daljnjem tekstu Povjerenstvo.
Povjerenstvo ima 3 člana koji između sebe biraju predsjednika.
Članove Povjerenstva imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Promina na prijedlog Jedinstvenoh upravnog odjela. Članovi Povjerenstva imenuju se svake godine.
Članak 8.
Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti, njegov zamjenik.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj prisustvuju većina ukupnog broja članova.
Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 9.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom poglavarstvu Općine Promina.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 11.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima (u daljnjem tekstu: natječaj).
Natječaj raspisuje Općinsko poglavarstvo Općine Promina.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Promina i dnevnom tisku.
Članak 12.
Natječaj sadrži:
- Naziv tijela koje objavljuje natječaj
- Vrijeme trajanja natječaja
- Naziv tijela kojem se zahtjev podnosi
- Opće uvjete za dodjelu stipendije
- Broj i visina stipendije koja se dodjeljuje
- Potrebna dokumentacija.

V. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 13.
Jedini kriterij za dodjelu stipendije je uspješnost u dosadašnjem dijelu školovanja.
Članak 14.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redovni polaznici prve godine koji imaju najmanje uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja 3,20, zatim druge, treće i četvrte godine koji su upisali slijedeću godinu.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu imaju oni koji su istu upisali bez uvjeta u odnosu na one koji su upisani s uvjetom.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu bez uvjeta imaju oni s boljim prosjekom ocjena.
Članak 15.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općinskog poglavarstva u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja liste kandidata može se podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata Povjerenstvu.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovora.
Odluka o prigovoru je konačna.

VI. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA
STIPENDIJE
Članak 16.
Na temelju odluke o dodjeli stipendije načelnik Općine Promina potpisuje ugovor o korištenju stipendije.
Ugovor sadrži:
- podatke o ugovornim stranama
-naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija
-vrijeme i način korištenja stipendije
-način i uvjeti vraćanja stipendije u slučaju neispunjenja obveza iz ugovora
-eventualni odustanak od korištenja ili otkaz ugovora.
Članak 17.
Korištenje stipendije odobrava se korisnicima na vrijeme koje je prema statutu visokog obrazovanja predviđeno za završetak obrazovanja, kao i 6 mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra.
Članak 18.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplate predajom potvrde o upisu u narednu godinu studija i to do 31 .listipada tekuće godine.
Uvjetno upisani studenti predaju potvrdu o uvjetnom upisu u istom roku kao i redovni, a pravo na nastavak isplate stipendije stječu predajom potvrde o položenom uvjetu i to najkasnije do 28.veljače iduće godine.
Članak 19.
Korisnik stipendije vraća stipendiju zbog nepoštivanja roka iz članka 18. ovog pravilnika.
Stipendija se vraća ako korisnik stipendije izgubi godinu, prekine obrazovanje, ne upiše narednu godinu, ne završi školovanje u ugovorenom roku ili svojom krivnjom ne poštuje odredbe ugovora te otkaže ugovor.
Članak 20.
Stipendija se vraća u vremenu koje je jednako vremenu primanja stipendije.
Otplata započinje od prvog slijedećeg mjeseca od dana spoznaje daje korisnik stipendije izgubio pravo na njezino daljnje korištenje.
Članak 21.
Stipendija se isplaćuje korisnicima na kraju mjeseca za taj mjesec i to preko žiro-računa izabrane banke.
Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
Klasa: 604-01/07-01/1
Ur.Br: 2182/09-07-01
Oklaj, 01.kolovoza 2007.

Oznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 17:30 - Komentiraj post (4) - Link posta

utorak, 26.08.2008.

KUU „Promina“ na 43.Vinkovačkim jesenima

San svakog folklornog društva, pozivnica je na smotru folklora „Vinkovačke jeseni“.
Ove godine, tu čast su dobili i članovi KUU „Promina“, i oni se ovih dana intenzivno uvježbavaju za odlazak na nastup u Vinkovce, gdje će zaigrati kola i zapjevati pjesme našeg kraja.


Evo programa 43. Vinkovačkih jeseni.

Nedjelja, 14. rujna 2008.
program sudionika je podložan izmjenama

10 sati SVEČANI MIMOHOD SUDIONIKA
43. VINKOVAČKIH JESENI I REVIJA
KONJSKIH ZAPREGA

Predviđa se nastup 80 folklornih skupina iz cijele Hrvatske i dijaspore.

1. KUD "SLAVKO JANKOVIĆ" - ŠIŠKOVCI
2. KUD "KUPINEČKI KRALJEVEC" - KUPINEČKI KRALJEVEC
3. KUD "POSAVAC" - VRBANJA
4. FA "TEMPET" - MAKARSKA
5. KUD "JOSIP LOVRETIĆ" - OTOK
6. KUD "ŠOKADIJA" - STRIZIVOJNA
7. KUU "ZVONA ZAGORE" - MIRLOVIĆ ZAGORA
8. KUD "LELA I VLADIMIR MATANOVIĆ" - ANTIN
9. KUD "MOSLAVČANKA" - DONJA GRAČENICA
10. KUD "MATIJA GUBEC" - ILAČA
11. KUD "ĐURĐENOVAC" - ĐURĐENOVAC
12. KUD "RAZIGRANA ŠOKADIJA" - PRKOVCI
13. KUD "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - BIBINJE
14. KUD "MLADOST" - VOĐINCI
15. KUD "SLOGA" - VELIKO TRGOVIŠĆE
16. KUD "JOSIP KOZARAC" - ŠTITAR
17. KUD "PRUGOVAC" - PRUGOVAC
18. KUD "ŠOKADIJA" - LIPOVAC
19. KUD "TURANJ" - TURANJ
20. HSKPD "SELJAČKA SLOGA" - NUŠTAR
21. HKUD "HUMSKI GLAS" - NEUM
22. KUD "SELJAČKA SLOGA" - SLAKOVCI
23. KUD "SELJAČKA SLOGA" - GAJIĆ
24. KUD "ADY ENDRE" - KOROGY
25. KUD "GRANČICA" - ĐELETOVCI
26. HKUD "OGNJIŠTA" - LUG- BRANKOVIĆI
27. KUD "DUKATI" - SVINJAREVCI
28. FD "ŠALTIN" - HVAR
29. KUD "LUKA ILIĆ ORIOVČANIN" - ORIOVAC
30. KUD "SELJAČKA SLOGA" - STROŠINCI
31. FA "DR. ANTE STARČEVIĆ" - GOSPIĆ
32. KUD "ANTUN GUSTAV MATOŠ" - TOVARNIK
33. KUD "ZAGRAĐE" - ZAGRAĐE
34. KUD "BRANIMIR" - BOŠNJACI
35. KU "SELJAČKA SLOGA" - PRELOG
36. KUD "OGRANAK SELJAČKE SLOGE" - DRENOVCI
37. KUD "VELIKO TROJSTVO" - VELIKO TROJSTVO
38. KUD "SAMICA" - NOVI JANKOVCI
39. KUD "SLAVONIJA" - ĐURĐANCI
40. KC "KLASJE" - PRIVLAKA
41. KUD "BARBAN" - BARBAN
42. KUD PRI DVD - NIJEMCI
43. KUD "GLAVICE" - GLAVICE
44. KUD "ZRINSKI" - BERAK
45. KUD "SLAVKO MAĐER" - CERIĆ
46. KU "LINĐO" - OŠLJE - STUPA
47. KUD "SLAVONIJA" - SOLJANI
48. KUD "SV. KUZMAN I DAMJAN" - SLIVNICA
49. KUD "SELJAČKA SLOGA" - BOGDANOVCI
50. KUD "KUPLJENOVO" - KUPLJENOVO
51. KUD "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - IVANKOVO
52. KUD "ZVONKO BAN" - JARMINA
53. KUD "GRANIČARI" - GUNJA
54. HKUD "POCULICA" - LETOVANIĆ
55. KUD "SELJAČKA SLOGA" - GRADIŠTE
56. KUD "KAMEŠNICA" - PODHUM - LIVNO
57. KUD "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - LOVAS
58. KUD "SLAVKO JANKOVIĆ" - ROKOVCI - ANDRIJAŠEVCI
59. KUU "PROMINA" - OKLAJ
60. KUD "BOSUT" - PODGRAĐE
61. KUD "PETOFI SANDOR" - ČAKOVCI
62. KUD "ZRINSKI" - TORDINCI
63. KUD "KOLO" - NARD
64. KUD "DUNAV" - VUKOVAR
65. KUD "ŠUBIĆ" - NOVSKA
66. KUD "JOSIP KOZARAC" - POSAVSKI PODGAJCI
67. KUD "BRIBIR" - BRIBIR
68. KUD "FILIPOVČICE" - KOMLETINCI
69. HKPD "MATIJA GUBEC" - TAVANKUT
70. KUD "MATIJA GUBEC" - SOTIN
71. KUD "RAVNICA" - OŠTRA LUKA - BOK
72. KUD "TOMISLAV" - CERNA
73. KUD "KOMAŠTRE" - OGORJE
74. KUD "ŠOKADIJA" - STARI MIKANOVCI
75. KUD "SVETI JURAJ" - DRAGANIĆ
76. KUD "SLOGA" - RETKOVCI
77. KUD "SLOGA" - BAPSKA
78. KUD "VELEŠEVEC" - VELEŠEVEC
79. KUD "IVAN DOMAC" - PRIVLAKA


18 sati DRŽAVNA SMOTRA HRVATSKOGA
IZVORNOG FOLKLORA, II.dio,
Trg Vinkovačkih jeseni

sudjeluju
1. KUD "KOMAŠTRE" - OGORJE
2. KUD "BRIBIR" - BRIBIR
3. KUD "IVAN GORAN KOVAČIĆ" - BIBINJE
4. KUD "VELIKO TROJSTVO" - VELIKO TROJSTVO
5. KUD "Sv. KUZMAN I DAMJAN" - SLIVNICA
6. KUD "ŠUBIĆ" - NOVSKA
7. KUU "PROMINA" - OKLAJ
8. KUD "ZAGRAĐE" - ZAGRAĐE
9. KUD "dr. ANTE STARČEVIĆ" - GOSPIĆ
10. KUD "PRUGOVAC" - PRUGOVAC
11. KUD "KAMEŠNICA" - PODHUM - LIVNO
12. KUD "MOSLAVČANKA" - DONJA GRAČENICA
13. KUD "NARD" - NARD
14. HKUD "OGNJIŠTA" - LUG-BRANKOVIĆI, ŽEPČE
15. KUD "VELEŠEVEC" - VELEŠEVEC
16. KUD "SELJAČKA SLOGA" - GAJIĆ
17. HKPD "MATIJA GUBEC" - TAVANKUT
18. KUD "RAVNICA" - OŠTRA LUKA-BOK
19. KUD "ĐURĐENOVAC" - ĐURĐENOVAC
20. HKUD "POCULICA" - LETOVANIĆ
21. KUD "LUKA ILIĆ ORIOVČANIN" - ORIOVAC
22. KUD "SLAVONIJA" - ĐURĐANCI

21 sat SVEČANOST ZATVARANJA
Trg Vinkovačkih jeseni
Prigodni glazbeni program
Najava sljedećih "Vinkovačkih jeseni".

21,30 sati Glazbeni koncert: MIROSLAV ŠKORO
Trg Vinkovačkih jeseni

Više o Vinkovačkim jesenima pod linkom:
http://www.vk-jeseni.com/program.php?dan=14Neka živi pjesma naša....
Oznake: KUU Promina

- 22:11 - Komentiraj post (4) - Link posta

Starački dom-uskoro otvaranje?

Vijesnik nam u svom izdanju od 22.08.2008. donosi tekst pod naslovom:
“Do kraja godine završetak Doma za stare i nemoćne u Oklaju”
(članak se nalazi pod linkom: http://www.vjesnik.hr/html/2008/08/22/vijesti.asp#9)

S izvođačem radova već je sklopljen ugovor, a završetak svih radova na sanaciji oštećenja i nepravilnosti nastalih u fazi gradnje i opremanja, očekuje se do kraja ove godine.

Ministar zdravstva dr. Darko Milinović, izjavljuje:
“Dom za stare i nemoćne u Oklaju koji se počeo graditi još 1999. godine trebao bi do konca ove godine napokon biti u funkciji”.

Ako ste ovih dana posjećivali web stranicu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, onda se mogli pročitati sljedeće:

Klasa: UP/II-034-02/08-01/425
Naručitelj: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Zagreb
Žalitelj: Ran d.o.o. Šibenik
Predmet: rekonstrukcija-dogradnja, stavljanje građevine u funkciju i izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda Doma za starije i nemoćne osobe Oklaj
Broj: N-02-V-110561-150508
Vrsta: Radovi
Vrij/1000: 3,688,700.00 kn
Zaprimljeno: 13.08.2008
Odluka: (Još je nema)

Nadam se da navedena žalba neće usporiti radove, te da će mo uskoro vidjeti izvođače radova kako pripremaju starački dom za otvaranje.

Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 12:54 - Komentiraj post (3) - Link posta

ponedjeljak, 25.08.2008.

Prečacom do kamenoloma?

Prije nešto više od godinu dana (29.07.2007) napisao sam post pod naslovom:
„Novi kamenolomi u Promini“, i taj post možete pročitati pod linkom:
http://promina.blog.hr/2007/07/1622960630/novi-kamenolomi-u-promini.html


Ukratko;
Povod za pisanje posta bilo je otvaranje istražnih radova ili novog kamenolom na samoj granici općine Drniš i Promina, poviše Tarlića, na lokaciji Razvođska ljut .(Premda se to u tom postu nigdje posebno ne naglašava).
Pregledom prostornog plana naše županije može se uočiti da na tom mjestu nisu predviđeni istražni radovi za novi kamenolom, te da na toj lokaciji ne postoji kamenolom.
Ako i danas posjetite web stranicu Šibensko-kninske županije, te sa lijeve strane pomoću ponuđenog linka dođete do prostornog plana županije, moći ćete se uvjeriti u isto.
O svemu više možete pročitati u postu koji sam već naveo.
Uglavnom, od tada navedeni kamenolom „miruje“..

Ovih dana sam na web stranicama HGK pronašao dokument pod naslovom:

„STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

PRILOG 4
POPIS EKSPLOATACIJSKIH POLJA MINERALNIH SIROVINA, PO GRUPAMA, U REPUBLICI HRVATSKOJ
(Razvrstano po županijama zaključno s 31.12.2007. godine)
[1]

Na stranici 17 od 26 navedenog dokumenta, možete pročitati sljedeće:

PRILOG 4.15
POPIS EKSPLOATACIJSKIH POLJA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

KARB. SIR. ZA IND. PRERADU- SLAVA
Površina 14,9 hektara
Nositelj odobrenja-GIRK KALUN d.d., Drniš
Godina rješenja 2008.
Oznaka kamenoloma15.037.E.D

U oznaci kamenoloma (15.037.E.D ) brojčane i slovne oznake označavaju sljedeće:

15-broj županije
037-Redni broj eksploatacijskog polja u županiji
E.-Tekstualna oznaka za eksploatacijsko polje
D.-Državna uprava

Izvor podataka:Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zbirka isprava, elaborata i projekata“.

Ako malo bolje proučite navedene citate iz dokumenta uočit ćete sljedeće:
„Razvrstano po županijama zaključno s 31.12.2007. godine“,
a „Girk Kalun“ ima rješenje izdano 2008????

Kamenolom „Slava“ (u blizini zaseoka Drage/Lukar) ne spominje se niti kao istražno polje, niti kao eksploatacijsko polje kako u prostornom planu Županije, tako niti općine Promina????

Čudno je što Ministarstvo u svojim evidencijama uredno vodi kamenolom (koji za sada u stvarnosti ne postoji), a da lokalna i županijska vlast isti kamenolom nemaju u svojim usvojenim službenim dokumentima?

Ostaje nam na kraju da se na „vlastitoj koži“ uvjerimo hoće li na „Slavi“ biti kamenolom ili ne.
Radi li se o slučajno grešci, ili „proročanstvu“ koje ne možemo izbjeći?

Oznake: Život u Promini

- 19:16 - Komentiraj post (2) - Link posta

subota, 23.08.2008.

15. pitanja za novog načelnika općine-Paula Cotu-III dio

Nastavak prethodna dva posta.....
11. Kada će započeti „-uređenje igrališta za predškolsku djecu iza Doma kulture“ (( trebalo je biti u proljeće 2007.?)

Bivši načelnik je obećavao sve I svašta, a ja kao novi načelnik ne mogu tako, ali ako mogu nešto napraviti, napraviti ću.

12.Da li je „-izgrađena precrpna stanica u Lukaru?
Nije.

13. Kada će biti izvršena „-nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta“, plan je bio proljeće 2007,?
Još jedno obećanje…

14. Da li će se uskoro otvoriti Starački dom Oklaj?

Dom za starije I invalidne osobe je u vlasništvu Ministarstva zdravstva I socijalne skrbi. Dakle, ono je jedino nadležno davati bilo kakve informacije vezane uz moguće radove, otvaranje… Novi minister zdravstva, gospodin Darko Milinović, jedan je od naših najboljih ministara zdravstva do sada I mislim da će on to uspjeti riješiti. Imao sam priliku, kao načelnik Općine Promina, osobno ga izvijestiti da je taj Dom bio izvor nereda, korupcije I primjer neracionalnog trošenja državnog novca, jer se do sada otvarao bar petnaest puta. Za svake izbore, za sve blagdane I državne praznike.

15. Da li je općina Promina dala suglasnost i uvrstila u plan kamenolomu „Slava“ poviše Draga, „Girk Kaluna“ iz Drniša?
Prema mojim saznanjima Općinsko vijeće, koje je jedino moglo dati takvu suglasnost, to nije učinilo. Ako takva suglasnost postoji, znači da je netko donio odluke mimo Općinskog vijeća. To tek treba istražiti.


Po meni je ovo 15.pitanje “goruće”, iz razloga što se nigdje ne može pronaći Odluka Vlade RH o dodjeli koncesije, niti se može pronaći u Prostornom planu Općine kao niti Županije kamenolom “Slava”… Ne spominje se niti jednom riječju.
Ali ipak taj se kamenolom nalazi u popisu kamenoloma u RH na dan 31.12.2007.
O tom više u sljedećem postu…


Post sam posalo prije Prominske fešte, te je sadržavao I 16.pitanje, koje je iz današnjage kuta gledano “zastarjelo”, ali kad je već stigao odgovor… evo I tog pitanja…


16. Da li će biti fešta u Oklaju, povodom Velike Gospe?

Fešta je bila dobra I uspješna. Svi su odradili onaj dio posla koji im leži, koji najbolje poznaju. Ona predstavlja moje viđenje vođenja bilo koje organizacije (fešta, društvo, klub, poduzeće, općina…). Svima najiskrenije zahvaljujem.

To je bilo petnaest (šesnaest) pitanja koje je po meni bilo potrebn postaviti novom načelniku, da vidimo “na čemu smo danas”.

Ovim putem se zahvaljujem Paulu Coti, te se nadam da će I dalje odgovarati na pitanja koja zanimaju mene kao urednika I posjetitelje promina.blog.hr-a.Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju

- 10:45 - Komentiraj post (9) - Link posta

četvrtak, 21.08.2008.

15. pitanja za novog načelnika općine-Paula Cotu-II dio

Nastavak jučerašnjeg posta….6. Da li je „-završena je ugradnja telemetrijske opreme na vodospremi «Lukar» te će ovih dana (01.01.2007.) biti stavljena u funkciju.», odnosno da li je taj sustav upravljanja vodospremom u funkciji?

Prema mojim saznanjima telemetrijska oprema je ugrađena, a sve relevantne okolnosti ću još provjeriti.

7.Da li je „-izrađena projektna dokumentacija kao osnova za obnovu, odnosno izgradnju sportskog centra «Žagra»?

Prilikom primopredaje vlasti u Promini, Žarko Duvančić je uzeo projektnu dokumentaciju Žagre. Tvrdi da je to njegov osobni projekt pa ga je odnio k sebi doma. Stupio sam u kontakt s međunarodnim organizacijama koje su realizirale više takvih dječjih I sportskih igrališta u Hrvatskoj pa ćemo preko njih pokušati izraditi novi projekt I realizirati ga.

8. Da li je „-izgrađen sanitarni čvor te uređenje interijera u Domu kulture?

Svima je vidljivo da radova nema, niti smo zatekli nekakav projekt za Dom kulture. Zato smo, u iznimno kratkom roku, izradili projekt I aplicirali prema Fondu svjetske banke. Istovremeno smo projekt poslali I na adresu Ministarstva kulture. Očekujemo pozitivno rješenje kako bi se Dom kulture konačno stavio u funkciju.

9. Da li je „-uređen i opremljen novi prostor dječjeg vrtića, (nekadašnje kancelarije OPZ Promina op.a.)?

Uređenje interijera dječjeg vrtića je u završnoj fazi, ali u projektu nije predviđeno i njegovo opremanje (namještaj, didaktička pomagala I sl.). Treba dodati da i u samim izvedbenim radovima ima odstupanja od projekta (primjerice ugradnja PVC stolarije I plastičnih roleta, umjesto masivne hrastovime s drvenim grilama), a kao konstanta nam ostaje pitanje uporabne dozvole zbog neprimjerene pozicije. Zato smo odmah uvrstili I opremanje dječjeg vrtića u već spomenutom projektu odaslanom Svjetskoj banci. Treba izvršiti određene prepravke I uskladiti izvedbene radove s projektom, a od izvođača radova sam saznao da smo za isti iznos mogli sagraditi samostojeći objekat, kompletno uređen, površine 100 m2

10.Da li je „-uređenje fasade Doma kulture te popravak središnjeg trga (fontana, klupe, rasvjeta) uskoro u planu ( trebalo je biti u proljeće 2007.?)

Pokušat ćemo taj problem riješiti vlastitim radom. Očekujemo pomoć mještana.

Oznake: općina promina, Dom kulture, Dječji vrtić Oklaj

- 22:26 - Komentiraj post (4) - Link posta

srijeda, 20.08.2008.

15. pitanja za novog načelnika općine-Paula Cotu-I dio

Na samom početku 2007. godine točnije u četvrtak, 04.01.2007., napisao sam post pod naslovom “Iz ureda Općine Promina”.
Tadašnji načelnik općine Promina Žarko Duvančić najavio nam je (u članku pod istim naslovom objavljenim u župnom listu “Promina”) projekte koje Prominci mogu očekivati u 2007. godini, odnosno u godinama koje slijede.
Koja su to bila obećanja možete provjeriti u postu koji spominjem pod linkom: http://promina.blog.hr/2007/01/1621952620/iz-ureda-opcine-promina.html


Kako se vlast u Promini promjenila, mene je zanimalo što novi načelnik Paul Cota može reći o tim obećanjim, a vidim da to muči I posjetitelje Bloga.

Odlučio sam Načelniku poslati mail sa 15. pitanja koja su temeljena na 14. “obećanja” bivšeg načelnika, te jednim “gorućim” pitanjem.
Danas sam dobio odgovore , ali pošto bi sve to bilo predugo za jedan post, odlučio sam napisati post u tri dijela, kako bi I posjetitelji Bloga mogli iznjeti svoje stavove I razmišljanja u svezi postavljenih pitanja, odnosno odgovora načelnika Paula Cote.

Pa krenimo redom:

1.Da li je :«-izrađen je «Program ukupnog razvoja općine Promina»?

Program je izrađen I usklađen s PUR-om. Nevolja je što se po njemu nije postupalo. PUR naglašava razvoj poljoprivrede I turizma, a u Prostornom planu se predlažu četiri nova kamenoloma I Transfer stanica za smeće, u zoni koja je predviđena kao turistička I poljoprivredna.

2. Da li je: -„ završen i donošen Prostorni plan općine Promina kao i Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone?

Prostorni plan je završen, ali u njemu su osvanule neke stvari koje ranije nisu dogovorene. Takav ne može biti usvojen I moramo ići u izmjene I dopune prije usvajanja. Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone ne postoji.

3.Da lije je“-izrađen projekt izgradnje infrastrukture u poduzetničkoj zoni (početak izgradnje proljeće 2007. godine)?

Takav projekt ne postoji.

4.Da li je „-izrađen projekt izgradnje prometnice Čitluk-Mratovo-Bogatići (cesta će se graditi u punom profilu, sredstva u iznosu 4,300.000,00 kuna osigurana su kroz program EIB-2)?

Projekt je izrađen 2006. godine. Cesta prolazi ljudima kroz dvorišta I vinograde, a s vlasnicima nije ništa dogovoreno, što znači da će se projekt morati izmijeniti. Prošlo je već dvije godine I upitno je imamo li još uvijek pristup tim sredstvima. Poslali smo dopis nadležnim ministarstvima I čekamo odgovor. Riječ je o iznosu od 3 600 000,00 kn, a ne 4 300 000,00 kn.

5.Da li je „-sagrađena distribucijska vodovodna mreža u naseljima Matasi i Marasovine (magistralni cjevovod izgrađen je sredstvima iz programa CARDS 2002.cca 3,000.00 kuna)?

Mreža je sagrađena, ali budući da se kod izgradnje nije poštovao izvedbeni projekat u cijelosti, budući da smo svjedoci katastrofalnog stanja ostatka mreže prominskog vodovoda, osobito velikih gubitaka, voda u ovom smjeru neće poteći bez dodatnih, većih zahvata na prominskom vodovodu, a koji su detaljno opisani u projektu.

To bi bilo prvih pet pitanja I odgovora… nastavak slijedi uskoro…


Oznake: općina promina, prostorni plan, cesta čitluk mratovo bogatići, Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće

- 21:30 - Komentiraj post (13) - Link posta

Prominska fešta-fotografije

Prominska fešta 2008

Kako je bilo na „Prominskoj fešti za Veliku Gospu“, možete pogledati na fotografijama pod linkom:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202008/Prominska%20festa%20za%20Veliku%20Gospu/

Inače, prema „neslužbenim“ podacima, u Oklaju je za Veliku Gospu feštalo oko 1500 ljudi.

Oznake: Velika Gospa, Život u Promini

- 20:23 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 19.08.2008.

Visovac 15.08.2008.

Velika Gospa-Prominci na Visovcu

Ako Vas zanima kako je na Visovcu bilo ove godine za Velku Gospu,
posjetite sljedeći link sa fotografijama:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202008/Prominci%20na%20Visovcu%20za%20Veliku%20Gospu/

Ako Vas zanima kako je bilo 2006. godine, posjetite link:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/promina/Prominci%20na%20Visovcu%202006/

Ovaj drugi link je za one koji možda prvi put čuju za Visovac, pa im ovaj album priča priču od dolaska hodočasnika nad kanjon Krke... pa kadar po kadar dalje....

Uživajte u fotografijama....

Oznake: Velika Gospa, Život u Promini

- 19:38 - Komentiraj post (6) - Link posta

ponedjeljak, 18.08.2008.

JOKS Promina 2008 fotografije

JOKS PROMINA 2008

Evo samo nekoliko fotografija sa JOKS-a 2008 pod linkom:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202008/JOKS%202008/

Zaboravio sam u postu o JOKS-u navesti organizatore turnira, a to su:
Denis Bronić, Ive Kardov, Marko Perić, Jole Džepina i Mate Zelić, ali i Josip Bronić-Lele kao pomoćnik DJ-a na gradelama, kao i Nikica Pandža za kojeg je "xxyy" u komentaru napisao:
" E, da, kad si već spomenuo imena, onda ću još dodati g. Nikicu Pandžu, koji je mixao svašta na gradelama, skoro kao Jole!"

Pozdrav ekipi, i nadam se da će JOKS 2009. biti još jači, sa još više ekipa!

P.S.
Ako netko ima još fotografija sa turnira, neka mi ih pošalje, pa ćemo ih dodati u objavljenim fotografijama.

Oznake: JOKS, Život u Promini

- 19:32 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 17.08.2008.

Prominske igre-fotografije

55. Prominske igre

Napokon sam uspio pregledati i obraditi fotografije 55. Prominskih igara.
Fotografi su bili Marko Perić i Josip Sarić, i mislim da su odradili odličan posao.
Zahvaljujem im se ovim putem, jer da nije bilo njih tko bi se mogao sjetiti prepričati sve događaje sa Porminskih igara?

Album se nalazi pod linkom:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202008/Prominske%20igre/?action=view¤t=D-mladi-web.jpg


Fotografije sa Visovca i Porminske fešte objavit ću za koji dan…

Oznake: Prominske igre, KUU Promina, Život u Promini

- 20:53 - Komentiraj post (3) - Link posta

subota, 16.08.2008.

Prominska fešta

Iza nas je još jedan dan feštanja…
Ovogodišnje druženje Prominjaca započelo je prije tri dana sa malonogometnim noćnim turnirom „JOKS-Promina 2008“, pa sutradan sa 55. „Prominskim igrama“, da bi nakon tih sportskih dana, došao i dan posvećen kulturi.
Organizatori su odlučili podijeliti feštu na sportski i kulturni dio, jer je jednostavno nemoguće sve to „ugurati“ u jedan dan.
Sportski dio već sam obradio u prethodnim postovima, pa sada na red dolazi jučerašnji dan, dan posvećen Velikoj Gospi.
Prominci od davnih vremena odlaze na Veliku Gospu u hodočašće na Visovac, te je to dan kad nas je ujedno u Promini i najviše.
Nakon hodočašća, šteta je malo ne zafeštati na tako veliki blagdan, razveseliti se, popričati sa prijateljima koji su odselili, susresti se s rodbinom… tetkama.. stricima… ujcima…braćom… sestrama…

Općina Promina ove je godine organizirala prilično bogat program povodom dana Velike Gospe.
Tako se na trgu ispred općine u Oklaju moglo pogledati nastupe KUU „Promina“ i goste KUU „Miljavci“, zatim razne izvođače na diplama, guslama, te pučke pjesnike koji su nas svojim stihovima podsjećali na „minule dane“.
Nakon folklornog dijela programa, nastupio je Damir Topić iz Siverića koji vam je vjerojatno poznat po pjesmi „Čikola“, a ovom je prigodom izveo još nekoliko svojih novih „stvari“.
Ante Skelin je zajedno sa svojim gostima Katom Radas i Ivom Čupićem svojim pjesmama razbudio publiku, i nakon njih je slijedio nastup Matka Jelavića i njegova benda koji je napravio odličan štimung do ranih jutarnjih sati.
U prilično brojnoj publici, ako se ne varam, mogli vidjeti Marina Ivanovića-Stoku, koji se ovom prigodom „prerušio“ u fotografa, pa ga organizator nije prepoznao i ugurao sa nekom pjesmom u program.
A cijeli program vodio je Nadomir Tadić Šutra, koji je najave izvođača koji slijede obično završavao rečenicom „ništa se ne brinite-požar koji bukti iznad Čitluka pod kontrolom je, evo upravo nam javlja Načelnik“.
Sam pogled prema Čitluku i Ljubotiću bio je zastrašujući. Veliki plameni jezici dizali su se visoko iznad dalekovodnih žica, a vjetar sa zapada je iz sata u sat jačao i širio požar.
Ipak, negdje oko četiri sata ujutro požar je ugašen, a na sreću sela Ljubotić i Čitluk su obranjeni, dok je 80 hektara šume i raznog niskog raslinja izgorjelo.

Nekoliko me prijatelj upitalo gdje se može nabaviti CD Ante Skelina… raduje ih svaka pjesma u kojoj se spominje naš kraj… naša Promina… škrta polja… guvna zapuštena…
Za sve njih evo upute… sa lijeve strane nalazi se link prema Antinom miljevci.blog.hr-u, i tamo sa desne strane imate linkove prema svim njegovim pjesmama… i onda sami „legalno“ spržite“ njegov CD.

Eto…. Iza nas je još jedna „Prominska fešta“… i nadam se da ste se svi lijepo zabavili, i baš me zanimaju Vaši komentari-kritike…pohvale..želje i pozdravi ha ha…

Živili,

P.S. Fotografije ću staviti na web za koji dan…

Oznake: općina promina, Velika Gospa, KUU Promina

- 18:35 - Komentiraj post (6) - Link posta

četvrtak, 14.08.2008.

Rezultati 55. „Prominskih igara“

Završene su i 55. „Prominske igre“.
Pred nekoliko stotina Prominjaca i naših gostiju iz okolnih mjesta, kao i raseljenih Prominjaca, odmjeravale su snage u trčanju, vožnji bicikla, bacanju kamena s ramena, „međunarodnoj“ utrci magaraca te utrci konja.
Hipodrom kod kapelice, ispunio se publikom koja je nestrpljivo čekala početak utrka.
Organizator igara-Općina Promina, nastojala je ukloniti nedostatke uočene u organiziranju prijašnjih godina, a Ivica Marić-Pajišin dao je najveći doprinos u uređenju hipodroma uz naravno svoje sinove i još nekolicinu Prominjaca koji su mu pomagali.
Ove godine postavljen je i razglas, kako bi publika mogla saznati koju informaciju o tijeku natjecanja, natjecateljima.
A natjecatelja je skoro u svim disciplinama bilo više nego prijašnjih godina, osim u utrci konja, gdje su došla samo dva jahača s svojim konjima. Tu moram spomenuti i mog prijatelja (kojeg namjerno neću imenovati) koji je samo zbog ovih igara kupio konja prije nekoliko mjeseci. Uporno je vježbao do prije tjedan dana, a onda je na jednoj od „priprema“ s konjem nastradao, te se prilično teško ozlijedio. Ovim putem pozdravljam mog prijatelja, sa željom da dogodine ipak nastupi sa svojim konjem na Prominskim igrama. Drago mi je, a ujedno i veliko veselje sresti Promince koji s takvom željom iščekuju igre, i za njih se pripremaju.
Neću previše opisivati događaj, jer za to postoje komentari, ali kako ne bi ponovio pogrešku od lani, potrudio sam se doći do „službenih rezultata“ natjecanja;

A Rezultati 55. „Prominskih igara“ su sljedeći:

Utrke mladih (do 15 godina starosti) na 400 metara:
1. Antonio Zelić 1.00'
2. Anton Cota 1.02'
3. Ivan Cota 1.06'

Utrke seniora (do 50 godina starosti) na 800 metara:
1. Žarko Žunić 2.20'
2. Luka Cota 2.26'
3. Sebastijan Zelić 2.27'

Utrke Veterana (starijih od 50 godina) na 400 metara:
1. Antija Dujić 1.13'
2. Franjo Jazvić 1.15'
3. Paško Perić 1.20'

Utrke biciklima 800 metara:
1. Josip Zore 1.30'
2. Ivan Žulj 1.31'
3. Anton Cota 1.34'

Kamena s ramena:
1. Milojko Galiot
2. Franjo Jazvić
3. Mario Pokrovac

Utrke na magaracima na 800 metara:
1. Paško Perić –Pajica
2. Tome Olivari- Svjetski prvak utrke održane u Tisnom
3. Hrvoje Brajković

Utrke na konjima na 800 metara:
1. Ivica Marić
2. Gracija Požar

Svim natjecateljima uručeni su prigodni pehari i medalje, kao i novčane nagrade ovisno o postignutom rezultatu u navedenim disciplinama, na samom kraju natjecanja.
Nadam se da ste se svi dobro zabavili, te da ćemo se dogodine vidjeti u još većem broju.

Nadam se da ću uskoro uhvatiti vremena te odabrati iz mnoštva fotografija (koje su napravili Marko Perić i Josip Sarić) makar tridesetak najzanimljivijih.

E bio bi na kraju red zahvaliti se i svima koji su se pomogli u organizaciji natjecanja, i to redom kako mi padnu na pamet, a ne po važnosti, da se netko ne bi uvrijedio.
Ekipu koja je uređivala hipodrom već sam zahvalio…
Toni Cota, Rajko Žulj i Paul Cota (novi Načelnik) pazili su na popise natjecatelja…i da natjecanje prođe „transparentno“…
Marko Perić je sve to zabilježio okom kamere, kao i Josip Sarić (moj mlađi sin… evo malo nepotizma)…
Ante Bandalo (Roca) vršio je „novčane transakcije“… odnosno isplate novčanih nagrada natjecateljima….
Žare Dizdar nam je riješio „problem“ napajanja el.energijom…a Marino Jakovljević se istakao u razvlačenju kablova…
Od pomoći su naravno bili i Ive Kardov i Jole Džepine…spremni za pomoć u svakom trenutku…
Ja sam se nalazio za „tonskim pultom“ i „glumio“ da znam što radim… Nadam se da nisam koga nehotice uvrijedio, ili „satrao“ lošim izborom glazbe.

Živili, i vidimo se sutra navečer….na prominskoj fešti povodom Velike Gospe…


Oznake: Prominske igre, Život u Promini, općina promina

- 23:54 - Komentiraj post (2) - Link posta

Završen turnir JOKS-PROMINA 2008

Reflektori su postavljeni, razglas pripremljen, gradele užarene, ekipe zagrijane..
Vrijeme je za početak noćnog turnira JOKS-Promina 2008, na nogometnom igralištu kod osnovne škole u Oklaju…

Najmlađi Prominci- „Tići“ prijavili su tri malonogometne ekipe: „Hrvatska“, „Promina“ i „Tovari“.

Evo rezultata njihovih utakmica:

-Tovari-Promina 6:1
-Tovari-Hrvatska 12:4
-Promina-Hrvatska 9:1

Ekipa „Tovari“ osvojila je 1. mjesto, „Promina“ 2. mjesto i Hrvatska 3.mjesto.

Nakon najmlađih, slijedilo je izvlačenje parova za utakmice starijih ekipa.

Ukupno je prijavljeno osam starijih ekipa i to:
-„Propala stvar“- ekipa sastavljena većinom od djelatnika „Metal-sinta“
-„Gas-gas“- ekipa za koju su igrali većinom djelatnici kamenoloma „Prvi bljesak“
-„Sprdačine“- ekipa sastavljena većinom od djelatnika HE „Miljacke“
-„Nu nas“-ekipa studenata i onih koji će to tek možda postati
-„Lukar“-ekipa sela Lukar
-„Matase“-ekipa sela Matasa i Zelića
-„Čitluk“-ekipa sela Čitluk
-„Varate“- ekipa zaseoka Varate

Utakmice su se nizale sljedećim redom:

1.Propala stvar-Nu nas 7:2
2. Gas-gas-Lukar 1:10
3. Matase-Čitluk 2:0
4. Sprdačine-Varate 9:4

Nakon toga su slijedile utakmice:

1. Propala stvar-Lukar 10:4
2. Matase-Sprdačine 1:3

I utakmica za prvo mjesto:

Sprdačine-Propala stvar 0:9

Kraj zadnje utakmice turnira u kojem je najbolja ekipa bila „Propala stvar“, dočekali su samo najuporniji gledatelji negdje oko 1:30 sati.
Turnir se odužio jer se Organizatori JOKS-a nisu nadali tako dobrom odazivu turnira pod motom „feštajmo u Promini uz zanimljive nogometne utakmice“.
Nagrade su ovaj put za sve bile jednake… malo nogometa, malo ćakulanja, malo čevapa i pljeskavica sa gradela…. I svi nadam se zadovoljni….

Gledatelja je bilo poprilično, i mene bi obradovao svaki komentar, da vidimo što bi se dogodine moglo poboljšati, i tko je voljan za JOKS 2009 pomoći u organizaciji, kao i opremanju igrališta sa reflektorima…


Oznake: JOKS, Život u Promini

- 13:08 - Komentiraj post (1) - Link posta

Veliki požar u Oklaj

Požar u Oklaju

Jučer (13.08.) oko 16:00 sati oglasile su se vatrogasne sirene DVD-a Oklaj.
Nažalost, ovaj put se nije radilo o rutinskoj vježbi momaka iz DVD, nego o požaru koji se širio velikom brzinom i zaprijetio čak i kućama.
Mali oblak dima koji se vidio u predjelu Džapića, odnosno kako sam kasnije saznao kod kuća Džepina, brzo je prerastao u veliki nekontrolirani požar koji se velikom brzinom nošen vjetrom „donjakom“ kako bi ga neki nazvali, širio u smjeru Džapići-crkva Gospe čatrnjske.
Teren prekriven smrikama i suhom travom brzo je prenio požar do kuća Sredojevića, i kroz njihovo polje nastavio se kretati u smjeru Suknovaca.
Ubrzo su se u gašenje uključile još dva vatrogasna vozila iz Drniša, ali ni to nije bilo dovoljno da se požar stavi pod kontrolu.
Tek nakon dolaska dva kanadera požaru je smanjena brzina širenja, a kako bi se konačno požar i ugasio, gašenju se priključio još jedan air-traktor.
Požar koji je prema nekim neslužbenim informacijama „buknuo“ u / ili pored jednog običnog kontejnera, poharao je tako veliki broj hektara niskog raslinja, nešto šume, čak i dijelova vinograda koji su mu se našli na putu do njegova „kraja“ kod Gospe čatrnjske.
Požar je ugašen negdje oko 20 sati.

Bilo su to samo „šture“ informacije, a više informacija će te vjerojatno moći pročitati u dnevnim novinama, s obzirom da se radilo o prilično velikom požaru.

Oznake: DVD Promina, Život u Promini

- 11:15 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 12.08.2008.

55. Prominske igre

OPĆINA PROMINA
ORGANIZACIJSKI ODBOR 55 PROMINSKIH IGARA

OBJAVLJUJE POZIV NA PRIJAVU ZA NATJECANJE U SLIJEDEĆIM DISCIPLINAMA:DISCIPLINE ------- NAGRADE ------PRVO DRUGO TREĆE MJESTO
UTRKE MLADIH (1993) ---------------500,00, 300,00, 200,00
UTRKE VETERANA (1958) ----------500,00, 300,00, 200,00
UTRKE SENIORA ----------------------500,00, 300,00, 200,00
UTRKE NA BICIKLIMA------------------500,00, 300,00, 200,00
KAMENA SA RAMENA -----------------500,00, 300,00, 200,00
UTRKE NA MAGARCIMA -------------1000,00, 700,00, 500,00
UTRKE NA KONJIMA ------------------1500,00, 1000,00, 700,00


IGRE ĆE SE ODRŽATI 14-kolovoza NA HIPODROMU KOD KAPELE
PRIJAVITI SE MOGU SVI SA PODRUČJA BIVŠE OPĆINE DRNIŠ
PRIJAVE NA TEL 022/881-055 KOD GĐE. NEDILJKE DŽEPINA
POČETAK NATJECANJA U 17:00

DODJELA NAGRADA I DIPLOMA BIT ĆE U PETAK 15 KOLOVOZA
PRIJE KONCERTA MATKA JELAVIĆA

Oznake: Prominske igre

- 11:10 - Komentiraj post (4) - Link posta

nedjelja, 10.08.2008.

JOKS -PROMINA 2008"

NOĆNI TURNIR U MALOM NOGOMETU

"JOKS -PROMINA 2008"

Obavještava se cijenjeno pučanstvo općine Promina da će se tradicionalni 3. turnir u malom nogometu
"JOKS 2008" 13.08.2008. (srijeda) na igralištu Osnovne škole u Oklaju.
Početak turnira je u 19 sati.

U prvim susretima sastaju se „PROMINSKI TIĆI", a nakon toga seniorske ekipe.
Ždrijeb odigravanja utakmica održati će se neposredno prije
početka turnira, 13.08.2008. u 18:45 sati.
Utakmice se igraju 2x20 minuta, a broj igrača je: pet igrača plus vratar (5+1).
Pravo nastupa imaju SAMO ekipe sastavljene od igrača iz
općine Promina.
Za sva pitanja i informacije u svezi Turnira, molimo da se javite na
brojeve mobitela: 099/ 573-854, 098/645-331, 091/5315 -202
Uplata po ekipi je 250 KN.
Ulaz za posjetitelje je besplatan.
Zanimljivostt i dinamičnost zajamčeni!!!

Organizacijski odbor turnira

Oznake: JOKS, Život u Promini

- 11:24 - Komentiraj post (3) - Link posta

petak, 08.08.2008.

Nezaposlenost u Promini 1996-2008

Očekivati razvoj određenog područja, a u „proračune“ zaboraviti ugraditi „ljudske resurse“, i promatrati što se s planovima tada događa, vjerojatno je neozbiljno.
Često u zadnje vrijeme čujem razne planove kojima bi se potaklo ulaganje u Prominu, a time i zapošljavanje nezaposlenih Prominaca.
Važno je napomenuti da još nije zaustavljen trend izumiranja stanovništva, jer je broj umrlih i dalje veći od broja rođenih.
Uglavnom, prema podacima HZZO-a, u Promini je preko njega zdravstveno osigurano 1212 osoba, te je to brojka koja je možda najbliža stvarnom broju stanovništva.

Ovaj post sam odlučio posvetiti nezaposlenosti, pa ću temu o demografskoj obnovi ostaviti za neku drugu priliku.

Uočio sam da se u pričama o zapošljavanju malo spominje na koje se recimo dobne skupine nezaposlenih misli?
Da li se više misli na zapošljavanje žena ili muškarca?
Srednje obrazovanih, visokoobrazovanih ili možda starijih od npr. 45 godina?

Proučio sa izvještaj Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, u kojem se obrađuje nezaposlenost kako u Hrvatskoj, tako i u Promini u periodu od 31. prosinca 1996. godine do 30. lipnja 2008. godine.

Ako promatramo nezaposlenost u Promini kroz godine od 1996 do 2008 godine onda imamo sljedeće podatke:

-1996 (54)-1997 (62) -1998 (61)-1999 (74)-2000 (111)
-2001 (116)-2002 (99)-2003 (68)-2004 (79)-2005 (58)
-2006 (55)-2007 (45)-2008 (42)

Lako je primjetiti da je najviše nezaposlenih bilo 2001 godine, kada je bilo ukupno 116 nezaposlenih Prominjaca (47) i Prominki (69) na „Zavodu za zapošljavanje“.
Primjećuje se i to da je ove godine (2008) najmanje nezaposlenih, samo 42 Prominjaca (10) i Prominki (32).

Za potencijalne ulagače, najzanimljivija je naravno tekuća godina, pa ću se njoj malo više posvetiti, i proanalizirati je.

Trenutno u Promini ima 10 nezaposlenih muškaraca, i to sa sljedećim završenim stupnjem obrazovanja:

-Bez škole i nezavršena osnovna škola -0
-Osnovna škola-3
-SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike-6
-SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina-0
-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij-0
-Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat-1

Nezaposlenih Prominki ima 32, i to sa sljedećim završenim stupnjem obrazovanja:

-Bez škole i nezavršena osnovna škola -0
-Osnovna škola-9
-SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike-11
-SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina-10
-Gimnazija-1
-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij-0
-Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat-1

Nadam se da će ovi podaci pomoći svima koji imaju bilo kakve planove za ulaganje u Prominu, da uoče koji bi to projekti zaposlili najviše Prominaca, ili bolje reći Prominki, jer njih na „Birou“ ipak ima čak tri puta više od muškaraca.

Nadam se da je Promina sada poput lopte koja sa velike visine samo što nije udarila o čvrst pod, te da sada slijedi vraćanje u visine…

Pa valjda će se netko od svih Vas koji u ovako velikom broj dolazite na ljetni odmor na svoju djedovinu, odlučiti i na malo „duži boravak“?

Oznake: Nezaposlenost u Promini

- 10:40 - Komentiraj post (3) - Link posta

srijeda, 06.08.2008.

Komunalna naknada-došli dugovi na naplatu?

Taman sam napisao post na temu nezaposlenosti u Promini i pripremao se za juhu koja se već hladila na stolu, kad pored kuće prođe poštar…

O-ho-ho šta bi se to već na početku miseca moglo dobit, prokomentiram sebi u bradu?
„Dobar dan“ reče poštar vadeći plavu kuvertu i dokument za potvrdu primitka iste..

Šalje „Općina Promina“….
„Predmet: Obavijest o stanju duga prije poduzimanja ovrhe
Uvidom u Vaš račun utvrdili smo da na dan 21.07.2008. godine dugujete za stambeni prostor na adresi xx yy…komunalnu naknadu u iznosu od 280,00 kn.“

Ma šta… ja dužan?
Pa oni nisu normalni…
Sija sam u auto i pravac Općina…
„Dobar dan Nede… 'ko je zadužen za komunalne naknade?
Tu piše da sam dužan 280,00 kuna, a ja uredno svaka tri miseca plaćam po 120,00 kn… kako onda može bit dug od 280,00 kuna?“
„Polako, polako… polako… reče Neda, sad će mo sve vidit u sistemu.

Evo, tu lipo piše da nisi platio 40,00 kuna u 2002 godini, i dvije rate po 120,00 kuna u 2003. godini.“
Ma nemoguće, sve račune uredno čuvam…
Ali samo malo… 2002. i 2003., a da Vi niste malo zakasnili???
Zar rok zastare nije tri godine za komunalnu naknadu? …(kažem ja)
Naše je da tražimo, a dalje…Ali ti si i dobar, kakvih sve ima“. (kaže Neda).

Ništa, idem kući tražit račune…
Juha se pomalo hladila… Idem ja nju ide ona mene…
Da je bar poštar doša iza ručka… ovako mi je prisila i juha i punjena paprika… jedva sam čeka pritražit sve račune i uplatnice… kako bi dokaza da sam u pravu…

Nažalost, nedavno sam imao veliko „čišćenje“ uplatnica iz „arhive“, jer sam slušao na radiju da iste nismo dužni čuvati više od dvije godine koliko mi se čini…
Ipak, pronašao sam uplatnice za komunalnu naknadu za 2004, 2005, 2006 ,2007, 2008, ali nema one koja treba….2002 i 2003 godine nema?
I šta sad... možda stvarno nisam platija.. a možda sam ih bacija?

Sitija sam se svog nedavnog komentara na temu komunalne naknade, i izreke „Tko o čemu k… o poštenju“… Ja sam prozivao druge zbog neplaćanje komunalne naknade, kad ono i ja dužnik?

Eto ljudi moji… kad Vam dođe poštar imate dobru temu za razmišljanje… ili smijanje… kako ko…

Tekst sam napisa po domaću, da mi brže ide… Kome paše paše… kome ne… opet dobro…

Živli, i komunalnu naknadu platili…(Ili se možda žalili zbog zastare?)Oznake: općina promina

- 16:14 - Komentiraj post (2) - Link posta

petak, 01.08.2008.

Povratak otpisanih…

Bilo je potrebno skoro četiri mjeseca da napunim baterije i odlučim se na novi post…
Zašto nisam pisao u proteklom periodu, sada ionako nije bitno…

Čini mi se da je situacija u Promini takva, da je šteta da se na nju ne osvrnem sa kojim postom, a Vi sa svojim komentarima…

Jedna od mnogih tema ovih dana u Promini je „Transfer stanica“, odnosno jednostavnim rječnikom rečeno, pretovarna stanica za smeće.
Ona bi se trebala izgraditi kako kaže prijedlog „Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem“, u Razvođu, na lokalitetu Donji Gaj, na ukupnoj površini 1,25ha.
U „Prijedlogu Prostornog plana…“ navodi se i to da „Transfer stanica služi kao zona privremenog skladištenja (najviše do sedam dana)…….“

Sve što sam naveo, Prominci su mogli pročitati od 03.04.2006. do 03.05.2006. u zgradi Općine Promina, kada se mogao pogledati Nacrt Prijedloga Prostornog plana Općine Promina, te je svatko mogao dati svoju primjedbu.

Bio sam nazočan „Javnoj tribini“ koja je održana 29.07.2008 u 17:00 sati, u osnovnoj školi.
Za tribinu sam saznao deset minuta prije samog početka „usmenom predajom“, a u Oklaju nigdje nisam vidio poziv za istu…premda kažu da je poziv bio upućen i preko Radio Drniša..
Na „Javnoj tribini“ se okupilo pedesetak Prominjaca, i sve je krenulo prilično žestokim tonovima, ali je načelnik Paul Cota uspio smiriti situaciju.
Većina se nazočnih pobunila na Načelnikovu ideju, da se sva pitanja napišu na papir, te će na kraju Župan odgovarati na jedno po jedno pitanje…
To je i izazvalo najveću pobunu nazočnih kako kaže Matilda Jelčić „Neugodnih“ Prominjana…

Ipak jedan Prominac je uspio nagovoriti Župana, da rasparava bude javna, te da se odgovara na jedno po jedno postavljeno pitanje…

Na web stranici Radio Drniša, spominje se da je načelnik Paul Cota rekao sljedeće:

„U stanici se ne bi pretovarao opasni otpad već pet ambalaža, komunalni otpad, papir i karton, staklo, metalna ambalaža poput limenki, glomazni otpad i građevinski otpad. Treba sagledati sve činjenice i tek onda donijeti odluku. Možemo izbjeći da transfer stanica ne bude u katastarskim granicama naše općine ali ako je ne prihvatimo prihvati će Biskupija.
Stanica će nam opet biti fizički blizu, kamioni će opet prolaziti, a nećemo imati nikakve financijske koristi od toga. Treba sagledati sve prednosti i mane i onda donijeti odluku, kazao je načelnik Cota“.

Ipak, većina Prominjaca je bila protiv, jer je prema dosadašnjim iskustvima, izražena velika sumnja da će ta „Transfer stanica“ poštivati sve zakone o zaštiti okoliša, te neće zbrinjavati „sumnjivi“ otpad iz Knina, Drniša i Kistanja.

Kao primjer se navodilo dovoženje smeća sa lokacije bivšeg TEF-a, (građevinskog otpada), koje se zbrinjava ilegalno u napuštene rudnike boksita u Gluvačama, kod Čveljića.
Pozvana je inspekcija i policija, ali osim policije koja je napravila uviđaj i popisala registarske oznake kamiona, te imena vozača, ništa se nije dogodilo-inspekcija nije izašla na mjesto „zločina“.

Kao drugi primjer, navodi se cesta kojom se kninski komunalni otpad vozi pod malu Prominu. Cesta Knin-Vrbnik-Mala Promina.
Svi smo svjedoci koliko tog otpada ostane uz samu trasu te ceste. Pozivana je inspekcija i zbog toga problema, ali nitko nije reagirao….
Mene je zanimalo koja je stručna sprema potrebna za tih 5 radnih mjesta koja bi trebala obradovati Promince. Nažalost, konkretnog odgovora nisam dobio.
Premda je nekom to pitanje smiješno, kad ovih dana objavim post na temu nezaposlenih u Promini, bit će Vam jasno da mi možda i nemamo radnika struke koja će se tražiti???

Konačnu odluku o „Transfer stanici“, donijet će „Općinsko vijeće Promine“, a ne mi stanovnici, jer smo mi tu priliku imali „od 03.04.2006. do 03.05.2006“, ali je Bivša vlast zaključila da se to prihvaća, i kako stvari sad stoje- nije promijenila „Prijedlog prostornog plana….“

Baš me zanima kako će Vijeće odlučiti, i nadam se da ću možda konačno dobiti i koji zapisnik sa njihovih sjednica.

Valjda će Nova vlast imati „bolju suradnju“ sa promina.blog.hr-om???

Na „Tribini“ nisam bio sam, tako da se nadam da će i ostali sudionici rasprave svojim komentarima dočarati atmosferu i razmišljanja „Neugodnih“ Prominjaca….

Oznake: Pretovarna stanica Mala Promina, Razvođe, Život u Promini

- 13:19 - Komentiraj post (17) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić