Prema izlazu

04 veljača 2020

Noći su teške,
posebno za njezine snove,
suočavanje s neizbježnim


Slušanje srca svog,
drhtaja tijela,
priznanja samoj sebi
da nije odmakla dalje
Kamo je htjela,
mislila, mogla..


Borba prema izlazu
koji je uvijek tu
nadomak svega
i opet tako daleko
da bi izašla.