Povratak staroj ljubavi

03 veljača 2019

Čekaš me spokojno
u kutiji,
bez ljutnje što se po tebi liže
prašina.dolazim
da te uzmem
u svoj zagrljaj.