** Budan.blog.hr ** Alternativa, zen filozofija, duhovne teme, haiku, poezija, umjetnost, vizije, mudrosti, razmišljanja, priče

21.12.2015., ponedjeljak

Svjesna besmrtnostSvjesna besmrtnostSai Ram Svima!

Dijelovi iz knjige «Svjesna besmrtnost»

Kad govorite o čudima, vidovitosti, vizijama, nikad ne zaboravite da je najveće čudo ostvariti sebe. sve ostalo su zablude.

Bilo kakav opis o ranijim životima nema koristi u spoznaji sebe. Prizori i zvuk koji se pojavljuju tokom meditacije treba smatrati za smetnju i iskušenja. Okultna iskustva pojavljuju se samo u skladu sa nečijom maštom. Sve razne metode i okultizam i teozofija su kružni zaobilazni putovi do istog cilja, jer na kraju svi stižu do jastva /Atme/. U učenju istina o Atmi morate imati vjeru i povjerenje u te vrijednosti makar ih odmah ne razumijete. Ako neko tumačenje nije u skladu sa vašim iskustvom nemojte odmah misliti da vas netko negira. Svijest treba uvijek vraćati na princip Atme.

Vaše sklonosti su smetnje na putu znanja, uz Božju milost i uz otklanjanje /vasana/ tendencije i impresije iz prošlih života mi usvajamo razumijevanje duhovnih vrijednosti. Vrlo je važno stalno imati u svijesti da ljubav koju pokazujemo prema vanjskim objektima i formama, nije stvarna ljubav.

Stvarna ljubav uvijek boravi u jastvu /atmi/. Objekti ili osjećanja ili misli i doživljaji u meditaciji samo su mentalni pojmovi.

Forme i pojavljivanje raznih manifestacija i Bog mogu se vidjeti u stvarnim formama, ali ipak je u umu poklonika. Bog se vidi u umu. Boga uslovljava mentalitet poklonika, tu postoji doživljaj dvojstva, to je kao vizija sna. Konačna metoda koja nas treba voditi je vičara istraživanje Atme, (Sopstva, Jastva). Znanjem stvaramo mogućnost ostvarenja. Održavanjem Boga u umu dok sve ostalo ne postane meditacija. Vrlo je bitno da razumijete slijedeće. Prilikom ugodnih prizora dolazi sreća, sreća pripada Jastvu, vi uranjate u čisto Jastvo i osjećate ugodu, blaženstvo koje postoji po sebi. To nije strano niti daleko. Ali problem je u tome da uslijed nagomilanih ideja, ovo blaženstvo pripisujete drugim stvarima ili događajima. blaženstvo je u vama. Vi u takvim situacijama, prilikama uskačete u Jastvo, nesvjesno

Sva duhovna učenja imaju za cilj da svjesno uronite u Jastvo /Sebstvo, Atmu/ tj. srce.

Sve što je vanjsko kao ukazanja /uslijed moći meditacije/ je i prolazno. Takve pojave mogu privremeno izazvati radost. Ali trajni mir tj. shanti ne može se tako postići, već samo otklanjanjem neznanja /avidje/. Kad se klanjamo slikama i formama, mi se u stvari klanjamo sebi u slikama. Klanjanje idolima nije štetno sve dok misliš da si tijelo, jer može dovesti do koncentracije uma.

Sve su religije metode, pripreme za mase za dosezanje istine Atme. Najviša mudrost je suviše suptilna za većinu umova, i tako je morala biti dana čitava zbirka svjetova, bogova, tijela, evolucija itd. jer ljudima je lakše da vjeruju u sve te stvari, nego u jednostavnu istinu jedne stvarnosti -- Atmu, /Sebstvo/. Zato su reinkarnacija, astralni nivoi, život poslije smrti, ukazanja itd., istiniti samo sa nižeg gledišta. Točno je da postoje suptilna astralna tijela, jer da bi se funkcioniralo u snovima, potrebno je tijelo za taj svijet. Ali ono je stvarni samo na toj razini. Dok s najviše točke gledanja sa točke Sebstva sve ostalo nestaje kao iluzorno i ostaje samo Stvarnost. Jedino je Sebstvo uvijek stvarno, uvijek vječno, postojano bilo da smo ga svjesni ili ne. Zato je bolje tragati za tim, jer ostala tijela su uslovno stvarna. Samo zreli umovi mogu shvatiti jednostavnu istinu potpuno razgolićenu.

Idoli, mantre, rituali, sveti slogovi itd. usmjereni su na to da nahrane um usmjeren unutra, da bi se nakon toga dostiglo najviše stanje. Bitno je usvojiti istinu da Išvara, osobni Bog ili najviši Stvoritelj Univerzuma, stvarno postoji, sa točke gledišta onih koji nisu ostvarili konačnu istinu /koji vjeruju u stvarnost pojedinačnih duša - dualizam/.

S apsolutnog gledišta, mudrac ne može prihvatiti nijedno postojanje, osim bezobličnog Sebstva - Atme, jednog i bezobličnog. Forme koje Išvara uzima samo su kreacije i pojave, njegova suština je ista kao naša, a stvarno Sebstvo je jedno i bez forme. Totalnost svih stvari i bića čine Boga.Kada je pažnja usmjerena samo prema objektima, i intelektu, um je svjestan samo tih stvari. Ali kad se bavimo unutarnjim Jastvom, postajemo samo njega svjesni. Sve je zato stvar pažnje.

atma je srce. Manifestacija je mozak. Srce je sjedište svijesti.. Ne radi se o fizičkom srcu. U Sebstvu nema pola. Sudbina i prošla karma odnose se na vanjski svijet. Uđite u sebe. Razmišljati o preprekama stvara ozbiljne prepreke. Mi dolazimo iznutra, sada moramo krenuti unutra, jer smo izašli vani. Prekrili smo se mislima i strastima, a da bi ih odbacili moramo se koncentrirati na jednu misao- Atmu. Kad kažemo 'Bog je u srcu' a znamo da duh, srce nije mjesto, je zbog toga što mislimo da smo u tijelu, ovako gledanje je za one koji slijede relativno znanje. Pošto je Bog sveprisutan, ne postoji mjesto na kome nije. Paramatma je ono iz čega se rađamo, u čemu živimo i u što nestajemo. Mi, naprotiv mislimo da boravimo u tijelu, zato se daju takva upustva - Bog je u srcu, a srce nije fizičko, to znaci - "Pogledaj unutra". vi ste čista svijest. 'Ne gledajte očima'. Um funkcionira i kao svjetlost i kao objekti. Ako se otklone stvari ostaje samo svjetlost. Kad um gleda kroz oči, tada vidi; kad se povuče, ne vidi ništa.

Um skače od jednog do drugog objekta. Usmjerite se na stvarnost koja leži iza njih.

Postoje vanjski fenomeni, koji izviru iz jedne Stvarnosti. Tragajte za tim i držite se nje. Stopite se sa jednom Stvarnošću koja stoji iza svih fenomena i ostanite nesvjesni njenih prolaznih manifestacija. To je stanje koje se uspoređuje sa oceanom bez valova, mirnim i blagim.

Svi naši napori usmjereni su otkrivanju vela neznanja. Misli mogu funkcionirati samo ako postoje objekti, navika nas tjera da je teško prestati sa mišljenjem. Mi smo već svjesni Sebstva, držimo to u svijesti. Bez obzira kojim putem išli. Bakhta se predaje Bogu i osiguran je pod njegovom zaštitom. Gjani zna da nema ničeg osim Atme i tako je sretan. Ciljevi su isti pobjeda nad egom. Najuzvišeniji i najdirektniji put je ostati u Sebstvu. Traga se za nevidljivim, a ne za očiglednim. Pokušajte shvatiti da niste tijelo, emocije, intelekt, budite svjesni tada postoji samo jedna svijest. Vidite Atmu u svemu, meditirajte na nju..

Istražite svaku misao do njenog izvora, a to je um , tada će i misli i um umrijeti, od neaktivnosti, jer um postoji jedino pomoću misli, sklonite misao i nema uma. Živite u sadašnjosti.

Mi neprekidno zaboravljamo da smo Atma i mislimo da smo tijelo. Potrebno je stalno prisjećanje ili ponavljanje da smo Sebstvo tako nestaje vezanosti za objekte i loše misli. Upanišade kažu moramo se okrenuti unutra da bismo znali Atman. " Onaj tko na njega misli, bit će privučen njemu ".
Nemojte sumnjati da ste vi Stvarnost. Sve prepreke stvara lažno "ja" ili ego. Ako svim srcem tražiš Boga, možeš biti siguran da milost Boga isto žudi za tobom.

Vrijeme i prostor su unutar nas. Postoji samo stvarnost. Ona izgleda onako kako o njoj misliš. Ako je nazoveš vremenom, ona je vrijeme, ako je nazoveš postojanjem, ona je postojanje. Univerzum je samo ideja, srce je ono koje poprima sve te oblike. Duh se pogrešno poistovjećuje sa grubim tijelom. Tijelo projektira um; sam um je nastao iz duha. Prekid poistovjećivanja je blaženstvo. Život je postojanje koje je vaše Jastvo. To je vječni život. Tijela se vezuju za vas kao mentalne projekcije i utječu na vas da ste vi tijelo. Ustvari postojite i bez tijela, u snu i sad isto tako postojite u tijelu. Atma, Sebstvo može postojati odvojeno od tijela. / Kad kažete rađam se i umirem i to projicirate na Sebstvo/.

Misao,"Ja sam tijelo" je neznanje. Znanje je da je tijelo mentalna projekcija nije odvojeno od Sebstva. Svijet ne kaže da postoji; vi kažete da on postoji, to je vaš utisak. Ali taj utisak nije neprekidan, u snu nema znanje svijeta on za spavača ne postoji. Zato je svijet rezultat ega.

Nađite ego, njegov je izvor konačan cilj, svijet je rezultat vašeg uma, upoznajte svoj um. Svijet su samo fenomeni koji se pojavljuju na toj čistoj svijest Ništa ne pogađa tu Čistu Svijest. Univerzum je kao slika na ekranu. Konačnost univerzuma je Atma, Sebstvo. Mudrac vidi svijet samo kao ispoljavanje Sebstva. Postoji samo jedan um koji funkcionira kroz pet čula. Postoji moć koja djeluje kroz čula. Grubo tijelo je samo konkretna forma suptilne materije uma. Atma se ne kreće, već se kreće svijet oko njega.

Ti si samo ono što jesi, u tebi nema promjene. Ovdje si, tamo i svuda. Mijenja se samo scena. Sva učenja služe da se istraži postoje li dvije svijesti. Sva iskustva dokazuju samo jednu svijest. Ali mi govorimo o više vrsta, kao što je tjelesna svjesnost, svijest o sebi itd. Bez svijesti ne postoji vrijeme i prostor, oni se pojavljuju u svijesti, kao ekran.

Apsolutna svijest je naša stvarna priroda.Sve je unutra, nema ničega vani. Vaše Sebstvo je vječni život

Univerzum je samo ideja. Srce je ono koje poprima sve te oblike. To nazivamo svjedok,

koji nema nikakav doživljaj Ega ili ličnosti. Svecima je Kailas svugdje.. Da li biste inače mogli da zamislite vrijeme u kojem vas nije bilo? Taj život nije uslovljen tijelom i vi pogrešno poistovjećujete svoje postojanje sa postojanjem tijela. Vi ste uslovljen život. Ta tijela se vezuju za vas kao mentalne projekcije i na vas utječu ideje da ste vi tijelo. Kad bi zaustavili takve ideje, bili biste vi sami.

Tjelesna misao je skretanje od Sebstva. Zbog čega postoji tijelo ili rođenje? ne zbog Sebstva, duha. ono postoji u cilju ne - Sebstva koje zamišlja da je odvojeno.

Kao što škrtica čuva sve što posjeduje, i nikada se ne odvaja, tako Sebstvo čuva vasane gdje mu je najbliže, u Srcu. Srce isijava život u mozak i tako ga aktivira. Vasane su u srcu zatvorene u najsuptilnijem obliku, a kasnije se projiciraju na mozak, koji ih uveličava i održava. Tako teče svijest, koja je isto što i kino, predstava. Svijet nije vanjski. Fina transformacija univerzalne električne sile je sila misli, misao koja se kreativno koristi; božansko "učinite to", stvaralačka volja, ideacija, sankalpa.

Odakle se ti pojavljuješ? Subjekt shvaća objekt. Taj aspekt je sveobuhvatan. Prvo vidi sebe; onda vidi objekte. Ono što nisi ti ne može se pojaviti van tebe.

Primjer kina: Vi ste ekran, Sebstvo je stvorilo Ego, Ego ima svoje misli koje se prikazuju svijetu kao slike sa filma. Te misli su svijet. Ali u stvarnosti ne postoji ništa osim Sebstva. Sve su to projekcije Ega. Tko vidi drvo? — Opaža ga vaš um. dakle drvo se nalazi u vašem umu. Čiji je to um? Pitač mora sam otkriti. Kad bi bilo otkrito Sebstvo, ovo pitanje se ne bi postavljalo. Objekte vide različite osobe, u skladu sa svojim gledištem i sa teorijama koje u tome učestvuju. ali tko vidi? Tko prepoznaje teorije? To si ti.
Nađi svoje Sebstvo, to je kraj svih fantazija uma. Samoispitivanjem, kontemplacijom doći čete do točke na kojoj opažate da je Ja to koje čini da tijelo vidi, trči, hoda, jede. Ja tada zna to Ja. Kad znamo osnovu, sve ostalo će biti spoznato. Sve stvoreno ima kraj ili uništenje, a ono što postoji ne može se opaziti, jer postoji zauvijek. Što je to što se rodilo? Koga nazivate čovjekom? Kako postojite i tko ste sada?

Tijelo je to koje osjeća bol u Sebstvu nema boli. Vanjsko univerzum je kino program. Za koji čovjek od znanja zna i živi i radi u toj predstavi znajući da su objekti i dijela lažne pojave, kao što običan čovjek zna da su na TV-u scene iluzija. Ali običan čovjek uzima vanjske objekte u životu kao stvarne. Sebstvo je osnova, koja univerzumu daje stvarnost, kad naša duša ne bi postojala, za nas ne bi bilo univerzuma. Stvarnost je u sebstvu, nije u univerzumu. Atma, sebstvo je ekran; univerzum i događaji u njemu su slike koje se na njemu prikazuju. Ekran se ne mijenja, ali slike su prolazne i promjenljive.

Mudrac ima iskustvo da je on tijelo, kao i neznalica, ali neznalica vjeruje da se Sebstvo svodi na tijelo, dok znalac vjeruje da je Sebstvo beskonačno i u njega je uključeno i tijelo.

Svako razlučivanje mora istražiti i spoznati da čovjek nije tijelo /on misli da je tijelo, on je i tijelo i ostalo/
Sve što vidite i imenujete opažaju čula koja pokreće um. Objekti su u vašem umu. Sve je ustvari tvoja ideja. Bol je u umu u Sebstvu ste uvijek sretni . U umu postoji rođenje i smrt, zadovoljstvo i bol, svijet i Ego. Ako je um uništen , i sve to je uništeno. Smrt je među-stanje sna između dva rođenja. Ako netko počinje da misli u terminima Atme , onda uopće nema tuge. Što se rada što umire? Spavanje je smrt, a buđenje je rođenje, / povodom smrti tuga su misli o nepostojanju tijela/. Sve je mentalna imaginacija. Zašto tugovati za umrlim ako su oslobođeni okova. Tuge nema ako je Ego mrtav, napuštanjem Ja - misli, tijelo. Otkrijte izvor, tada ostvarujete Apsolutnu Svijest.
Otkrijte kome se pojavljuje iluzija, i ona će nestati. Nema razlike između materije i duha, i nauka to priznaje - sva materija je energija. Energija je šakti. Zato se svodi na Shivu i Shakti, tj. sebstvo i um. Tijela su samo prividi, u njima kao takvima nema stvarnosti. Um je jedan oblik ispoljavanje života. Osobno ja je odraz Sebstva u umu. upitajte se Tko ste,? Da li je taj 'ja' tijelo, čula, funkcije,?

Istraživanjem otkrijete um i njegove funkcije nisu Ja. " Tko je to Ja"? I svijet i ego su objektivni i moraju se analizom odstraniti, kad maknemo nestvarno ostane Stvarno.

Vedanta kaže da je manifestacija maye prikaz svemira na čistoj svijesti kao slike u ogledalu. Slike ne ostaju ako nema ogledala.Shankara 'Brahman je stvaran', 'svijet je iluzija' —— 'svijet je stvaran'.

Što je istina? — sve. Sve je istina , odnosi se na različite stupnjeve razvoja.

Stvarno uvijek postoji, svijet je nestvaran jer je promjenljiv pa ne može biti stvaran. Svijet apsorbiran u stvarnost je stvaran. Kad stignete do Sebstva tamo nalazite jedinstvo - ono nestvarno je dio jedinstva. Maya je samo išvara - šakti, ili aktivnost stvarnosti. Postoje različiti pristupi dokazivanja da je univerzum nestvaran.

Zaboravljanje svoje istinske prirode je prava smrt. Sjećanje je istinsko rođenje. Tada imate vječan život. Sadašnje stanje je nepodnošljivo. Zašto? Jer to nije vaše stvarno stanje. Vi ste ustvari duh .

Pojavljivanjem Ega počinju problemi, ispitivanjem naći ćete Sebstvo koje je uvijek tamo, može bitisati bez Ega. Otac vašeg osobnog Ja je stvarni Bog - Ja. Kad nestane pojedinac nestaju i želje. Tijelo je privjesak Ega. Tijelo je križ. Isus /Čovjekov sin/ je Ego, ili ideja 'Ja sam tijelo'. Kad je razapet, on uskrsava, kao Atma, Sebstvo, Božji sin. Odrekni se ovog života ako želiš živjeti. Gjani - znalac uništava Ego na samom izvoru, a kad se pojavi Ego on uživa u njemu jer nije opasan. Dok kod neznalice kad se Ego pojavi, nesvjestan je svog izvora, i poistovjećuje se sa nekim objektom. Shvatite što je istinska priroda Ega, to je proces ostvarenja. Ako smo u svojoj stvarnosti imamo direktno iskustvo istine i ego se neće ispoljiti. Um opterećen egom izgubio je snagu i slab je oduprijeti se mislima.

Um bez ega je sretan i u snu i bez snova. Blaženstvo i nesreća su modusi uma. Bol i zadovoljstvo nemaju nikakve veze sa činjenicama, već samo sa mentalnim pojmovima; ubite ličnost pa neće biti ni bola ni zadovoljstva, već samo prirodnog blaženstva koje vječno traje. svjesna smrt je svrha evolucije, i svjesna besmrtnost dok smo još u uvijek u tijelu.

Pogledajte što je atma, sebstvo. Ono što smatrate Sebstvom ustvari je ili um ili intelekt ili Ja - misao. Istražite to, ostat će samo Sebstvo. Stalno ste gledali vanjsko i izgubili ste iz vida Sebstvo, koje nije vani. Okrenite pogled unutra, zaronite u dubinu, vi ćete biti sebstvo.

Istina se ne može direktno pokazati, zato je postupak intelektualan pitanjima Tko sumnja?, Tko misli? Tko sam ja? Otkrijte korijen misli, izvor Ja - misli, tada će sve misli nestati i ostat će čisto sebstvo. Ja je uvijek tu. Uvijek kad se pojavi Ja - misao dolazi do pogrešnog poistovjećivanja sa tijelom. / Vaš sin je samo onoliko vaš koliko mislite o njemu, jeste li mislili o njemu prije nj. rođenja?, kad je umro kud je otišao,?/ Otišao je do izvora iz kojeg je pronikao, on je jedno sa vama. sve dok vi postojite postoji i on. Vidite Atmu, i zablude oko tijela će nestati. Otkrit ćete da su i drugi vječni. Sve dok ne shvatite tu istinu uvijek će biti i tuge.
Sve se odnosi na tijelo, rađanje i umiranje a ne na Atmu, pravog tebe. Nisi dio već cjelina. Vairagja (nevezanost) praćena egom nema nikakve vrijednosti, dok posjedovanje stvari u odsustvu Ega nema značenja.

Većina ljudi spava, nisu se svjesno probudili.

U stanju dubokog sna, napuštamo svoj Ego, misli i želje. Kad bi to mogli uraditi dok smo svjesni, uspjeli bi ostvariti Sebstvo. Meditacija treba trajati i u javi i u snu. A mi smo uvijek u snu, u sva tri stanja. Postoji samo jedna svijest, kad spavamo ne postoji Ja, ne na način na koji ga sad

opažamo. Prisutna je samo Ja - misao, dok je Ja koje spava stvarno Ja. Ono sve vrijeme traje. To je svijest. Kad to znamo, otkrit ćemo da je izvan misli. Misli mogu biti kao ostale aktivnosti, koje ne uznemiruju svijest. Naše iskustvo svijeta budi se i nestaje (NM. Kad putujete, kreće se vozilo, tijelo samo ne putuje, tako su i vizije, snovi, reinkarnacije nametnute vašoj Atmi. Atma se ne kreće, nije pod utjecajem vanjskog.
Vi /Atma/ ste uvijek isti izvan vremena i prostora, pojam vremena i prostora javlja se samo kad postoji Ja-ograničenje. Sve dok mislite o tijelu ono je ograničeno i osjećate razliku između vanjskog i unutarnjeg, to je svijest-Ja. Stanje jave, sanjanja i dubokog sna, predstavljaju ispoljavanje Ega. Sebstvo, Atma je svjedok Svega. Treba pronaći svijest svjedoka .

Pripremili Goga & Laci

Bhagavan Shri Ramana Maharishi

------------------

lp, borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:53 - Komentari (3) - Isprintaj - #

19.09.2015., subota

Platna za slikanje / haibun /

PLATNA ZA SLIKANJE /haibun/

Borivoj Bukva

PLATNA ZA SLIKANJE /haibun/

Dok sam radio, toliko puta mi se desavalo da vadim vec bacene papire iz kosare za smece. Kad sam pomislio da je sve razrijeseno, pojavla bi se neka budala i zatražila podatak vise. Potom bi Boro, rovao po kosari...

Nedavno sam promatrao zanimljiv prizor. Zgodna djevojka u tajcama skace po kontejnerima za smece. Zaskoci jednog i sjedne na plasticni poklopac, rova dolje unutar susjednog, potom skoci dolje, - pa skoci na treci, izvuce vrecicu i pronadje trazeno. Promatram tako sa strane i mislim si: meni se slicno desavalo, ali skakao po kontejnerima jos nisam.

Kanta za smece
i vonj iz bunara.
Zeludac kruli.

Moja uobicajena tura yogginga u to predvece '98 bila je prekinuta ispred Hotela Jadran. Iz kontejnera za smece virile su dvije daske u dobrom stanju. Izvukao sam daske, ispod su virile jos dvije manjih dimenzija. Sa cetiri daske, pod pazuhom, produzio sam vise pjesice nego trceci do kuce. Ruke su mi otpale od teglenja, a zamjena za slikarska platna nadomjestile su daske. Sutradan iz ciste zajebancije pohvalio sam se kolegi na poslu, da sam rovao po kontejnerima za smece. Na to, Arsen odgovori: To ti je tako. Uvijek ti je prvi put!

Platna za slikanje.
Cetiri daske vire iz
kante za smece.U Rijeci, 09.05.2005. Borivoj Bukva

Oznake: umjetnost


- 09:11 - Komentari (1) - Isprintaj - #

19.06.2015., petak

Intervju Mome Kapora


U ekskluzivnom intervjuu za srpski magazin Playboy, koji je objavljen u januaru 2010. godine, jedan od najčitanijih srpskih pisaca i najprodavanijih srpskih slikara svih vremena, govori o tome kako je sa smrti na ti, iako je s Mihizom oduvek bio na vi, kao i da je od toga da budeš pisac ipak gore kada si bivša lepotica. Intervju prenosimo sa portala B92.net.

Razgovarao: Marko Vidojković

Izvor: magazin “Playboy”


Ego umetnika se hrani utiscima drugih ljudi, ma kako se skromno ili cinično umetnik postavio. Rekao bih da nema veće nagrade za piscaod toga da njegovi savremenici vole njegovu umetnost.
Koliko to opterećuje?

Ja nemam pojačan ego, to jest, toliko sam lukav da umem da ga sakrijem (smeh). Tako uvek pišem o drugima, a ne o sebi. Ne kao glupi pesnici, odmah o sebi. Mi, prozni pisci, to zakamufliramo. Nemoguće je, realno gledano, da ovoliko knjiga koliko sam ja napisao budu sve dobre. Mora da tu da ima svega, ali ja to ne znam, jer nijednom nisam pročitao nijednu svoju knjigu. Ni dva reda. Jedino jesam priče, i to onda kad od sebe kradem kad treba da pišem za novine (smeh).

> Kako se nositi s ovacijama koje kao
> umetnik doživite
> za života?
>
>
> Velika lekcija koju sam dobio u životu je lekcija iz Hilandara. Kad
> odeš na Hilandar
> i ostaneš neko vreme, vratiš se potpuno oslobođen sujete.
> Jednostavno shvatiš
> da nisi niko i ništa i da je to fantastično i da sve te gluposti
> kojima si
> robovao, uspeh, novac, slava, da to sve ne vredi ništa.
> To je takvo mesto gde
> se za vreme noćnog bdenja pojavljuju svi mrtvi i svi živi i ti se
> oslobađaš
> tereta ovog sveta, približavaš se najvišem stepenu duhovnosti i
> izgleda ti
> besmislena rečenica koju si dotad upotrebljavao: „Idemo na to i to
> mesto,
> tamo se dobro jede“. To je najveća glupost, koju sam izgovarao često
> u
> životu. Što kaže Končalovski, na poljskom ve-ceu kod njegove majke
> gosti su
> pisali: „Ovde se završava kulinarska umetnost gospođe Končalovski“.
> Ne pada
> ti više na pamet da se nerviraš što nisi dobio neku nagradu,
> izgledaš samom
> sebi bedan kada se setiš da si se nervirao što nisi zastupljen u
> nekoj
> antologiji, što te nisu negde pozvali, a ja nikud ni ne idem
> uglavnom.
>
> A šta je s intimnim ovacijama, koje
> pisac dobija od
> svog čitaoca?
>
> Postoje samo jedna ili dve
> osobe zbog kojih pisac piše. To je uvek njegova prva i neostvarena
> ljubav. I
> sve što pišeš, pišeš za nju, da ona to pročita. Ona to, naravno, ne
> zaslužuje, verovatno i ne čita, a i ako čita, kad dođeš u moje
> godine,
> shvatiš da je ona baba od 72 godine i užasneš se toga (smeh). Te
> prve
> neostvarene ljubavi pune tvoje stvaralačke motore. One su gorivo. S
> tim što
> se toliko zanesemo, pa ostarimo i ne primetimo da su i one ostarile.
> Najgore
> su te bivše lepotice. One ostare, pa je onoj koja je imala lepu i
> raskošnu
> kosu ostala ta kosa i ona je neprekidno zabacuje, a već je baba.
> Druga, koja
> je imala dugačke noge, stalno ih prekršta, ostalo joj je to. I sve
> je u redu
> dok se ne okrene (smeh). A čemu mi pisc služimo? Mi služimo da
> sačuvamo
> njihovu lepotu. U našim knjigama one su i dalje lepe.
> Kaže Stendal, bacite
> crnu suvu granu u rudnik soli kod Grenobla, izvucite je kroz mesec
> dana i ona
> je sva u kristalima. On to zove kristalizacija ljubavi. Mi se
> zaljubljujemo u
> neke devojke koje su zabunom dobile
> svoja lica i onda kad ti kristali spadnu s te grane, pokažu se u
> pravom svetlu.
> Međutim, nije ni njima, nesretnicama, lako. Vode decu u zabavište,
> kuvaju,
> muž odmara bradu i u Gloriji čitaju gde je bio Marko Vidojković i
> zamišljaju taj život fenomenalnim. A on u stvari – sranje.
>
> Da li Momo Kapor pouzdano zna šta
> se čoveku dešava
> kad umre?
>
>
> Slučajno znam. Imao sam poslednjih godina nekoliko vrlo teških
> operacija, po
> sedam sati, po tri sata i morao sam da budem uspavan.
> Poslednja rečenica koju
> sam jednom prilikom izgovorio doktorki koja me je uspavljivala bila
> je:
> „Gospođo doktor, jeste li naručili buđenje?“(smeh) I ona ti kaže
> diši, diši,
> diši i ti dišeš i uđeš u nešto crno, iza čega nema ničeg. Crno.
> Ništa. Ne
> postojiš. To je smrt. Nekoliko puta sam doživeo osećanje smrti, baš
> prave
> smrti. Tako smrt izgleda, tako mora da izgleda. Jedino je jebeno da
> se ne
> mučiš pre nje, ali to
>
> ne ulazi u ovu priču. Oni koji veruju
> u reinkarnaciju pitaju me šta bih voleo da budem u sledećem životu,
> a ja im
> odgovaram „ponedeljak“. Volim ponedeljak, stvarno.
> Tada počinje sve. Možda
> neko kupi sliku, možda neko plati tekst… (smeh).Šta sam ono hteo…
> Znaš
> kako počinje senilija? Rečenicom: „Šta sam ono hteo da kažem“.
> (smeh)Puštam
> sebe da se malo odmorim od činjenice da mi je Momo Kapor upravo
> potvrdio da
> je smrt ništavilo. Ništa. Mrak. Nije baš sasvim hrišćanski, ali
> jednom
> je jedan čovek rekao da je naš život u stvari pakao, što nije
> nezanimljivo.
> Neki su u raju, neki su u čistilištu, a mi smo danas u paklu. Ovaj
> naš život
> je pakao, istina, ponekad prijatan, ali pakao. Ta varijanta mi se
> dopada.
>
> Kako toliki individualac sve vreme
> jaše na
> srpstvu?
>
>
> Patriotizam nije ideologija, to je stvar kućnog vaspitanja. To te
> nauči baba.
>
> Kakav vam je odnos s mladim
> Beograđanima?
>
> Ja ne volim onu vrstu
> druženja kad majka kaže da je drugarica sa ćerkom. Ja nisam
> drugarica s
> mladom generacijom, ali sticajem okolnosti sedimo za istim stolovima
> ovde u
> konobi, šetamo kerove… Mislim da su oni tragična generacija. To je
> generacija
> bez pasoša. Svet i odrasli, u koje i ja verovatno spadam, oduzeli su
> im
> mogućnost da vide svet. To je užasno važno baš zbog ovog pitanja o
> nacionalizmu. Oni žive u virtuelnom svetu, oni nisu videli
> Dubrovnik, nisu
> videli Zagreb, Ljubljanu, Sarajevo, Trst! Oni nisu videli ništa. Ali
> oni
> govore savršeno engleski, za razliku od nas, koji još to nismo
> naučili kako
> treba. Oni su na kompjuterima, oni znaju svaki pab u Njujorku, svaki
> ćošak u
> Grinič Vilidžu, ali to ne vredi, to je virtuelni svet, koji nisi
> dotakao stopalima.
> Oni tek sad dobijaju pasoše. To je tragedija, zato što ne može da se
> oseti
> vrednost Beograda ako živiš stalno u Beogradu. Rečenica čoveka iz
> kioska kad
> zaboraviš lovu: „Dobro, komšija, donećeš sutra“, ili kad na Kalenića
> pijaci
> kupuješ kilo graška, on ti izvaže kilo i još baci šaku graška na to;
> to je
> nemoguće u Njujorku, to je nemoguće bilo gde na svetu.
> Nemoguće je pitanje:
> „Zdravo, kud si krenuo“, šta te briga kud sam krenuo, to je moja
> privatnost,
> ne možeš da pitaš čoveka u Briselu: „Zdravo, kuda ste pošli“. Ne
> možeš ti,
> kao u nekadašnjoj kafani Zora, a sad u nekoj drugoj kafani, kad neko
> naruči škembiće, da uzmeš sredinu od hleba i umočiš mu u tanjir,
> jebote! Pa
> to je smak sveta (smeh). Te dragocenosti zbog kojih život ovde ima
> prednost,
> pre svega količina slobodnog vremena, koje možemo da posvetimo sebi
> i
> drugima, svojim bližnjima, ta bliskost koja može da te nervira, da
> ti smeta,
> sve to dobija puno svetlo, ako ga gledaš odnekud sa zapada.
>
> Da li mislite da je Beograd u
> opasnosti da to u
> narednom periodu izgubi?
>
>
> Ne može da izgubi. To je stvar mentaliteta, a mentalitet se strašno
> sporo
> menja. Taj spoljnji namaz kafića, prejake muzike, da se ne bi
> razgovaralo,
> ispijanja kafa u jednom srku, mesinga, mahagonija i stakla – to je
> sve samo
> namaz. Sve te sprave koje pokušavaju da zatrpaju unutrašnju
> prazninu, sva ta
> količina muzike… U moje vreme muzika je bila samo s bandera i
> zvučnika. K'o
> drukčije kaže, kleveće i laže, osetit našu će pest (smeh). Pa su se
> onda
> pojavili prvi gramofoni, češki surpafon, I onaj ko je imao taj
> gramofon
> i tri-četiri ploče, bio je glavni na žurevima jer je puštao muziku.
> Dobijao
> je najlepšu devojku i piće.Kod di-džejeva je uvek isto, izgleda. Pa
> da. I
> onda mu ti pokažeš ovako prstom, što je nemoguće s ovom spravom
> (muzički
> stub, koji svira u pozadini, prim. ur.), to znači “nešto lagano” i
> on onda
> pusti lagano, da bi ti ribu mogao da odguraš prema kupatilu i da se
> ljubiš na
> ivici kade, koja čini samo klonk, klonk jer je tučena i nikada nije
> bila
> stabilna.
>
> Znači, vi odgovorno tvrdite
> Beograđanima da je
> njihov grad najbolje mesto za život na planeti?
>
>
> Apsolutno. I u ovom trenutku je najbolji. Dođi da vidiš
> (izlazimo na terasu,
> prim. ur.). Evo, klasično beogradsko neimarsko ili
> čubursko dvorište. Imaš
> lipu, imaš česmu, s majmunom, kojeg je komšija doneo iz
> Amerike, a imaš i
> šupu. A iz ove zgrade te gledaju kao arheološku
> iskopinu. Još moja kuća malo iskače
> jer, kad se direktno iz dvorišta ulazi u sobu, to je
> idealno. Tako se
> prebacuje gibanica, evo ovaj ovde pored, zidar u penziji,
> ima kiseo kupus, pa
> mi daje glavicu, za sarmu.
>
> U kakvim ste odnosima sa svojim
> porocima?
>
>
> Što bi rekao pokojni Ljubiša Jocić, bio sam sve, samo
> nisam bio lezbejka (smeh).
>
> Šta to tačno znači, u vašem
> slučaju?
>
>
> To znači da imam sve poroke, osim kockanja. To mi je
> izuzetno dosadno. Često
> me vode u razna kasina po svetu i domaćini mi daju gomilu
> žetona da igram. Ja
> odmah sve izgubim, sednem, naručim crno vino i gledam taj
> svet. Naročito je
> lepo u Visbadenu, gde gledam fotografiju Dostojevskog za
> kockarskim stolom, a
> ispod njega je taj kockarski sto za kojim je sve
> izgubio.Svakog od poznatih
> poročnih ljudi bije glas da je ovo ili ono.
>
> Vas bije glas da ste alkoholičar.
> Kako se nosite s
> tim?
>
>
> Pre svega, šta je alkoholičar? To je čovek koji pije
> više od svog lekara (smeh).
> U vreme neizdrživog terora laži, osetljivije prirode
> umetnika, koje nisu to
> mogle da podnesu, a pod izrekom da pijanca i bog čuva,
> bili svi pijanci.
> Neverovatna plejada genijalnih ljudi koji su svi pili. Od
> Zuke Džumhura, slikara
> Slave Bogojevića, mačiste Branka Radičevića, Libera
> Markonija, da ne nabrajam
> dalje.To je plejada pijanaca. Jednog dana, kad je Brana
> Crnčević došao kod
> Branka Pešića, koji je bio član CK, ovaj ga je ponudio
> viskijem, a Brana mu
> kaže da više ne pije. Onda mu je Branko viknuo: „Ima
> da ga popiješ, kako ću
> te treznog vaditi iz zatvora!“
>
> Da li alkohol doživljavate kao
> vaš drug of choice ili
> kao nešto što vam se nakačilo usput?
>
>
> Meni je alkohol deo rituala. On je neka divna vrsta
> bekstva u nirvanu. Tako
> da, kad me ljudi pitaju da li sam čitao neku knjigu, ja
> kažem možda, jer
> sedim u kujni, pijem i čitam i na kraju ne znam da li sam
> je uopšte pročitao.
> Najbolje je piti u kujni, to je moje iskustvo. Krevet je
> blizu, niko te ne
> vidi, nema nikakve frke. Jedino što je opasno je što se
> posle izvesne
> količine alkohola u meni razbudi strašna nežnost prema
> prijateljima po svetu
> i onda pijan okrećem telefone i budim ih u po noći i
> verovatno nešto
> bulaznim, a oni zapanjeno slušaju. Tako da bi trebalo
> isključiti telefon pre
> pića. A sada su mi lekari zabranili i piće. To jest,
> nisu – lekari su
> neverovatni. Kažu ti onu čuvenu rečenicu: “Možete po
> jednu čašu posle ručka”.
> Jedna čaša mi apsolutno ništa ne znači. Meni je prva
> čaša neprijatna. Od prve
> se namrštim, od poslednje se napijem, ima ta čuvena
> rečenica. A onda je jedan
> lekar koji me poznaje, pokojni Paolo Valenti, napisao
> jedna čaša posle ručka,
> a dole je napisao: “Ne sme se uštedeti za litar”. Ne
> piješ nedelju dana, a
> onda popiješ litar jer si uštedeo (smeh). Inače,
> Arapima religija zabranjuje
> piće, a meni žena. Došao sam do ideje da se osnuju
> sigurne kuće za muškarce.
> Ima mnog muškaraca koje biju žene. Žene ti zabranjuju
> da piješ i pušiš, žene
> ti zabranjuju druge žene, mešaju ti se u ljudska prava.
> Sigurna kuća za
> muškarce, u stvari, već postoji – to je
> kafana.
>
> Ako je već alkohol legalan, da li
> bi marihuana
> trebalo da bude legalizovana?
>
>
> Ja mislim da. Pazi, probao sam sve vrste droga, pisao sam
> neku knjigu u
> Njujorku i onda sam morao da se upoznam s raznim stvarima.
> Marihuana je
> sasvim bezazlena, ona je ništa manje štetna ili korisna
> od duvana. Jedino što
> otvara put do kokaina, koji takođe nije preterano
> štetan, ali se iz kokaina,
> kad prestane da deluje u normalnim količinama, ide pravo
> u heroin, a onda je
> gotovo. Inače, maihuana je baš lep, sanjalački
> duvan.Odlično. Jedne
> godine, bili Zuko Džumhur i ja u Dubrovniku, zimi. Tamo
> je bio atelje Milovana
> Stanića, čuvenog slikara. On
>
> je slikao u zidinama i atelje mu je bio pun gostiju,
> pogotovu kada je zima,
> kad nema kuda da se ide. I došla su dva Amera s ruksacima
> i dugim kosicama. I
> sedimo mi tako i smotaju oni tako neku cigaru od nečega i
> daju Zuki i meni.
> Zuko zapali i povuče – ništa. Da meni, ja povučem
> –
>
> ništa. On pita: “Je l’ tebi djeluje ovo?”, a bio je
> hašiš; ja kažem: “Ne, a
> tebi?” “Ni meni”, kaže
>
> on, ajmo još jednom. Ponovo mi duvamo i ništa. I Zuko
> kaže Milovanu:
> “Milovane, daj ti nama dvije loze, ovo je za oficirsku
> djecu” (smeh).
>
> S obzirom na to da ste dokazani
> poznavalac ženske
> duše, hteo sam da vas pitam nešto o
>
> muškoj. Koliko je seksualna iživljenost bitna za
> pravilan razvoj muškarca?
>
> Mora da je doživi u
> izvesnom periodu života sigurno, da bi bio normalan, a to
> je strašno teško. I
> strašno komplikovano. Najpre, komplikovano je reći
> devojci ili mladoj ženi s
> kojom si u krevetu da nikad nisi imao ženu. A onda, taj
> prvi neuspeh može da
> te odvede u osećanje da si impotentan, koje može da se
> završi ili kobno ili
> genijalno, da postaneš neki genijalac, dok te ne uhvati
> neka iskusna riba i
> kaže ti: samo se ti opusti i pusti me da
> radim.
>
> Da li postoji trenutak koji je
> potpuna suprotnost,
> da muškarca bude sramota da kaže s koliko je žena
> spavao? Da li postoji
> gornja crta?
>
>
> Ne, ne. To je uvek afirmativna stvar i to čak privlači
> žene, koliko ja znam.
>
> Na koji to nivo dovodi ljude u
> odnosu na naše
> životinjske prijatelje?
>
>
> Gledaj na to kao da je najlepša stvar na svetu, nikako ne
> može biti
> životinjska. To je nešto najlepše što može da ti se
> desi u životu. Šta je
> umetnost nego stalni vapaj za neuzvraćenom ljubavlju.
> Stalno vičeš: vidite
> kako divno pišem, volite me, volite me, volite me kako
> slikam,
>
> volite me kako pevam, ja sam najbolji, volite me! I stalno
> čezneš za
> ljubavlju. A šta je krunisanje ljubavi? To je krevet. E,
> onda nailaze razne
> druge stvari, tupost, dosada, uobičajene navike i
> rečenica: “Opet si sinoć
> pravio budalu od sebe”.
>
> Rečenica samom sebi u
> ogledalu?
>
>
> Ne, nego rečenica koju ti kaže žena. Tvoja prva ljubav,
> koja je igrala bosa
> po kiši, na Savi, na splavu. Ona koja je pila s tobom
> zajedno, ponekad čak i
> više. Ona odjedanput počinje da mrzi Savu, ne voli te
> što piješ, kaže: ti si
> me navukao, bitango. Jer, odjedanput, Sava se postavlja
> kao suparnica kojom
> može da doplovi neka nova devojka koja će igrati bosa na
> kiši.
>
> Da li su žene nesigurnije od
> muškaraca kad je reč o
> muško-ženkim odnosima?
>
>
> Ne, one su superiorne. Ja nisam osvojio nijednu ženu,
> nikada u životu. Uvek
> su one mene.
>
> Bez obzira na to, trebalo bi sebe da
> smatrate alfa
> mužjakom ljudske vrste. Na teritoriji bivše
>
> Jugoslavije.
>
>
> Ma kakav alfa mužjak. Bednik. Koliko sam se samo
> ponižavao i šta sam sve radio
> da me primete (smeh).I šta se desi kad vas
> primete? Vidi, oni lepi, oni
> se ujutru probude, stanu pred ogledalo, rašire nozdrvu i
> kažu: “Što bih ja
> delio ovu lepotu s nekim”. On se gleda s oduševljenjem,
> obuče se divno i ide
> kao spomenik lepoti. A mi ružni moramo da budemo
> duhoviti, da se
> proslavljamo, da gutamo vatru, da klečimo i da molimo da
> nam daju. Moramo da
> idemo i u ratove, čak! I opet je neizvesno!
> (smeh)
>
> Žene umeju da kažu da ta lepota
> koja je njima bitna
> dolazi iznutra.
>
>
> Auu, slušaj, da ti kažem, može muškarac da bude Lav
> Tolstoj i da ima
> sedamdeset godina i da leži u ligeštulu pored lepotice
> od osamnaest, koja
> obožava njegovu pamet. Ali, kad iz plićaka izađe
> banjino koji nosi
> suncobrane, posut kratkim dlačicama, nabreklih mišića,
> nema te mudrosti, te
> pameti, te slave Vudija Alena koja će nju sprečiti da
> poželi takvog tipa.
> Zamisli Vudija Alena u ligeštulu, ta nakaza –
> intelektualac (smeh).
>
> Kako je bilo izlaziti na kraj sa
> armijom
> obožavateljki u analognom
> Beogradu?
>
>
> Ma nisam primećivao, čoveče, da me neko voli. Ima
> slučajeva kada u nekom društvu
> vidim neku od tih lepotica iz davnih vremena koja ni
> kaže: kako sam ja bila
> zaljubljena u vas šezdeset prve, nosili ste beli
> džemper, kao Dilan, Tomas.
> Ja joj kažem: gospođo što mi onda niste
> rekli, bio sam najnesrećniji,
> najusamljeniji
> momak na svetu.


----------------

lp, borivoj
http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:26 - Komentari (6) - Isprintaj - #

15.06.2015., ponedjeljak

Buđenje Osvijetljenog Srca

Rado podržavam sve ono što smatram dobrim i kreativnim, što doprinosi našem razvoju i kvaliteti življenja na svim područjima. Možda na prvi pogled ove dvije teme nisu vezane ali u dubljem pogledu sve se međusobno prožima i podržava, a zbog kratkoće vremana koristim priliku ujedinjeno poslati informaciju.1. Zahvaljujući Kseniji, njenom iskustvu i oduševljenju, stiže nam u Rijeku jedna lijepa radionica "Buđenje Osvijetljenog Srca". Cijenim Drunvalov rad i njegov doprinos buđenju svijesti, zato ovim mailom rado dajem podršku ovoj radionici. Ja sam u to vrijeme na planinama Poljske pa se neću moći pridružiti. Koga privuče neka se javi Kseniji brzo jer to je slijedeći vikend od 25.06. - 28.06. Više informacija niže u mailu i plakat u attacu.2. Prijatelji znaju moju ljubav prema Prirodi. Ove godine redovito planinarim i zahvaljujem planinarskim društvima za njihov doprinos buđenju ekološke svijesti i aktivnosti kojima ljude potiču na boravak u prirodi i zato rado podržavam akciju PD Kamenjak za uređenje planinarke kuće u Frbežarima te pozivam sve ljude dobre volje da se pridruže u skladu sa svojim mogućnostima. Čudni su putevi Gospodnji pa možda i mi ili neko nama drag nađe utočište u njoj. Kako ja nemam građu zamolila sam ih da mi pošalju podatke za novčanu donaciju, pa tko želi može doprinijeti i novčanim sredstvima. U attacu popis građe, a niže dolje mail Društva sa podacima za uplatu.

1. Radionica - "Buđenje Osvijetljenog Srca"

From: la mamma [mailto:ksenijamarinicmazor@gmail.com]
Sent: Tuesday, June 02, 2015 11:44 PM
To: Eli Jaska; ivana radovčić; AquaSource d.o.o.; Anastasia Paoletić; kata.stupalo6@gmail.com; Zlata Jaška
Subject: Aheart - radionica buđenje osvijetljenog srca 25. -28.06.2015.Što: RADIONICA OSVIJETLJENOG SRCA

Teme: - vraćanje točke svjesnosti iz mozga u Srce

- stvaranje iz srca

- ozdravljenje emocionalnih i mentalnih trauma koje smo akumulirali tokom

života i koje nam blokiraju pristup u Srce
Kada: od 25.06. - 28.06.2015. od 9:00 - 19:00h
Gdje: RIJEKA Demetrin Zeleni Kutak, Milana Butkovića 2/I ( blizu željezničkog kolodvora)
Tko vodi: Luka Klančnik certificirani učitelj School of Remembering SLO
Cijena radionice: 1680kn ili 222Eura + KNJIGA CVIJET ŽIVOTA VOL.1 ILI VOL.2.od Drunvala Melchizedeka gratis. Za studente i nezaposlene 1450kn ili 192 Eura

Prilikom prijave uplata 380kn ili 50Eura.

Broj mjesta je ograničenCijena uključuje meditacijsku masku(www.mindfoldcom , članstvo školi Prisjećanja) , neograničene količine voća, grickalica, čaja, kave i energizirane vode

Linkovi:

http://www.awakening-heart.org/hr_HR/dogadanja/4-dnevna-radionica-budjenje-osvijetljenog-srca-rijekaDragi prijatelji,
Duboko vjerujem da je smisao života živjeti sada i u srcu i da je pravo bogatstvo imati prijatelje.
Prošle godine u prosincu bila sam na četverodnevnoj radionici Osvijetljenog Srca i sve što sam poželjela bilo je da moja djeca i svi koji volim imaju priliku doživjeti isto. Dati sebi vrijeme i prostora za biti u srcu .Prisjetiti se ....

Imamo sreću da učitelj dolazi ispred našeg kućnog praga u Rijeku, Demetrin zeleni kutak, Milana Butkovića 2, od 25.06. - 28.06.

Ukoliko odlučite doći, vidite je li moguće uzeti nekoliko slobodnih dana i iza radionice da što duže ostanete u visokoj frekvenciji srca i da primite u svijest sve poklone koji će doći... Za one koji nisu iz Ri - mjesta ima kod mene. Dobro došli na predivno putovanje , Ksenija Proslijeđujem vam Lukin poziv na radionicu:
Davno smo se već dogovorili, da ćemo se sastati na ovom mjestu u ovo vrijeme.

Draga dušo
Hvala na tvom interesu za radionicu "Buđenje Osvijetljenog Srca".
Zajedno možemo teći kroz divne i suptilne valove srca i prisjetiti se kako je lako živjeti iz Sca i kako aktivirati svojesvjetlosno tijelo na prirodan način.
Možda je došlo vrijeme da se ponovno sretnemo na našem putu Prisijećanja tko uistinu jesmo.
Iz dubine mojeg Srca, zahvalan sam što kao Učitelj Škole Prisjećanja,
( http://www.drunvalo.net/sor.html ) koju je osnovao Drunvalo Melchizedek, mogu zajedno s tobom podijeliti ovu radionicu.
Ovo nije moja radionica već Drunvalova., no osijećaji koje prenosimo su isti.
Zahvalan sam što ti mogu donijeti ovo predivno prastaro znanje , predstavljeno na način koji svi možemo razumijeti.

Šaljem ti Ljubav i Svijetlost. Luka

Oznake: umjetnost


- 08:07 - Komentari (4) - Isprintaj - #

26.05.2015., utorak

26. svibnja 2015.

U ljudskim bićima postoje tri aspekta – fizička i mentalna nečistoća (mala), unutarnji i izvanjski poremećaji koji nas muče (viksepa) i zastor „neznanja“ koji zamagljuje našu svijest (avarana). Mala predstavlja plodove djelovanja učinjenih u prethodnim rođenjima i uzrok je mentalnog nemira (ašanti). Sve dok to ne uklonite, to će vam uzrokovati nevolju i tugu. Kada se oslobodite tereta loših posljedica karme ili prošlih djela, možete postići mir. Da biste se oslobodili male, morate se uključiti u svete aktivnosti. Gospod vas procjenjuje na osnovi iskrenosti u vašim mislima, a ne prema oblicima vašeg bogoštovlja. Gospod vidi vašu predanost (bhakti), a ne vašu moć (shakti). On se brine za vaše osobine (gune), a ne za vašu kastu, vjeru ili podrijetlo (kula). On gleda u vaše srce (citta), a ne u vaše bogatstvo (vitta). Vi morate težiti pročišćenju srca i uključiti se u ispravna djela, s iskrenom predanošću. Nijedna duhovna disciplina (sadhana) neće služiti svrsi ako ste uključeni u grešna djela.
(Božanski govor, 17. ožujka 1983. )

Imajte konstruktivne misli, utješne riječi i suosjećajna djela. (Baba)

Oznake: umjetnost


- 08:58 - Komentari (2) - Isprintaj - #

29.04.2015., srijeda

Tajne Labirinta - Mojca VilarMojca Živjo,

Pošiljam e-vabilo za pošiljanje naprej. V prilogi je besedilo o razstavi.Tole besedilo lahko izbrišeš in napišeš kaj svojega…Danes pošljem tudi naši e-bazi.Nisem še dobila tvojih poštnih naslovov, prosim da jih čim prej pošlješ. Fino bi bilo, da gre pošta danes naprej in naše punce rabijo
nekaj časa, da pošto uredijo.

Lp Katarina

LABIRINTI KOT VZORCI MOČI NARAVE

Zvrst: razstava Režiser: Koncept razstave: Marija Mojca Vilar, Katarina Rus Krušelj / Postavitev razstave: Roman Kos Igrajo: Kulturni program: Andreja Marčun, pikol Avtor: Marija Mojca Vilar Pokrovitelj odprtja: Vinska klet Vidmar Domžale / Vstop prost. Lokacija: Menačenkova domačija

Sreda, 6. 05. 2015 ob 19:00h / Vabimo vas na odprtje razstave, ki bo v sredo, 6. maja 2015 ob 19. uri. Torek, 26. 05. 2015 ob 23:59h

Labirinti in njihove skrivnosti

Slikarko Marijo Mojca Vilar poznamo kot svojevrstno ustvarjalko, ki že tri desetletja odločno, z dobro mero čutnosti, intuitivnosti in človeške topline, stopa po bogati likovni poti slikarskih idej. Njena dela so neskončna igra simbolov, ki se jim posveča že od začetka slikarskih potovanj. Izražajo svežino, so barvno bogata, tehnično korektna s poglobljenim raziskovanjem določenih likovnih problemov in se največkrat nagibajo k sodobnejšim likovnim zasnovam. Spominjam se njene zadnje razstave v Galeriji Domžale (2009), ko nam je skozi simbolni jezik v obliki sodobnih virtualnih medijev predstavila svoja spoznanja o vodi kot viru življenja, o njeni očiščevalni moči in energiji. Kot logična vsebinska nadgradnja že zastavljenih konceptov so skrivnostni labirinti, ki se jim posveča zadnja leta.
Labirinte človek ustvarja več tisočletij. Zahodna civilizacija jih je spoznala v grški mitologiji z Adriadnino nitjo – klobčič rdeče niti pokaže junaku Tezeju pot iz labirinta, v katerega je šel ubit Minotavra, pol človeka pol bika. Že v antiki je predstava labirinta nosila konotacije izgubljenosti, vendar le v metaforičnem smislu ponavljanja in nezmožnosti razlikovanja videnega kot v blodnjaku, ko ob vstopu vanj izgubimo občutek za prostor in čas. Vendar ne smemo spregledati prvotnega pomena labirinta, ki ima eno samo pot in od vstopa brez slepih stez vodi naravnost v središče. Tu se obrnemo in sledimo vhodni poti; vhod se spremeni v izhod in med njima je pot, ki nas vodi k začetku in h koncu. Morda se v labirintu skriva starodavno razumevanje kroženja časa kot simbol življenja in njegove cikličnosti.
Prvobitna očarljivost in skrivnostnost pomena labirintov je tematika, ki je slikarko pritegnila k njihovem podrobnejšem raziskovanju. Naslikani labirinti modrosti, ljubezni, preobrazbe, življenja in smrti … in njihove variacije so pravzaprav prispodobe človeškega življenja. Pri vsebini se je tesno naslonila na knjigo Adriana P. Kezeleta Labirinti in njihove skrivnosti. V slikarski analizi pa si je dopustila več svobode: čeprav v slikarske motive vpleta natančne vzorce labirintov iz literature, jim dodaja zgovorne grafizme, matematične in kozmične simbole, vzorce in druge ilustrativne elemente, ki so se skozi leta nabrali v njenem slikarskem spominu. Veliko podob črpa iz narave, od tistih iz njene okolice do tistih namišljenih, ki jih pogosto najdemo v njenih ilustracijah. Labirinte postavlja tudi v prostoru: prodišča rek so postala njen atelje v naravi. Skratka, vsak ustvarjeni labirint ima svoj pomen, ki ga slikarka podaja v globokem dialogu z naravo in njeno močjo pripovednosti.
O avtorici
Marija Mojca Vilar (1957) je diplomirala na Visoki strokovni šoli za slikanje v Ljubljani pri prof. Darku Slavcu. Samostojno razstavlja od leta 1984. Prvič se je predstavila kot članica Likovnega društva Petra Lobode v domžalski galeriji. Sodelovala je na mnogih skupinskih razstavah, ex-temporih, likovnih delavnicah itd. Poleg slikanja, ki ga je izbrala za svoje življenjsko poslanstvo, se ukvarja tudi z ilustracijo in pedagoškim delom.

http://www.kd-domzale.si/labirinti-kot-vzorci-moci-narave-24-04-2015.html


lp, borivoj


Čestitke dragoj Mojci Vilar!

Borivoj

Oznake: umjetnost


- 08:03 - Komentari (4) - Isprintaj - #

20.04.2015., ponedjeljak

Godišnja skupština LD.KozalaPoštovani,Pozivam Vas na redovnu godišnju skupštinu LD Kozala.Mjesto: HF društvo, Zanonova 1

Datum i vrijeme: četvrtak, 23.04.2015. u 19h


Dnevni red:

1. Pregled rada u 2014. godini

2. Financijsko izvješće za 2014. Godinu

3. Izbor novog predsjednika LD Kozala

4. Plan i program za 2015. godinu

5. RaznoMolim vas potvrdu dolaska.Doris molim da pripremi financijsko izvješće za 2014.gSrdačno vas pozdravljam,Željka Kružić

Oznake: umjetnost


- 08:10 - Komentari (6) - Isprintaj - #

04.02.2015., srijeda

Borivoj Bukva, DA SAM GUSJENICA / haibun /

Borivoj Bukva
----------------

DA SAM GUSJENICA /haibun/
---------------------------

Mentalni svijet prikazan u haiku pjesmi:

Na kori bazge
u zamahu sjekire
gusjenica.

Sacinjen je od neprecizne fragmentarne,gotovo opsesivne realnosti sjecanja. Kad sam zivio u Karlovcu i provodio vikende na Kordunu,osjecao sam potrebu raditi s'kordunskom prirodom. No kad sam se s njom suocio licem u lice gutala bi mi tijelo i dusu.

Danas, iz Rijeke gdje zivim, sa ove vremenske distance, slike iz krajolika jos su uvijek snazne, ali su s'vrenom pocele blijediti.

U mom minimalistickom izrazaju,pisuci haiku,jedini tragovi blijedog sjecanja samo su nekoliko bljeskova slika i zvuka, koji se
odnose na materijalnost ovog naseg svijeta i zivljenja.

Grubo izrazena kao djelo covjeka u sjekiri, suptilniji vid u biljci-bazgi, i visi u stupnju razvoja zivotinje gusjenica, i najzad Covjek, "Covjek-Bog", u odnosu na predmet, biljku i zivotinju, koja me vodi u srz stvari.


Vec negdje zapisano:

"Bog dozvoljava nevolje kako bi nas blagoslovio,
Njegova ruka nikada ne ranjava da bismo trpjeli.
On voli lozu koju podkresuje,
Da na ovom svijetu,nosi vise roda."

Odakle sjekira, bazga, gusjenica..!?, ne slijedi li
princip ponavljanja /repeticije/ i obrata /inverzije/
u odnosu na nas,

slicno sto se nama desava !?

"Bog nije trgovac. On daje a ne prodaje.
Sto ce njemu vasi novci: "Svijet je moj,
govori on, i sve sto je u njemu, moje je."
/psalm 50.12./

Na Kordun vise ne odlazim, vikendicu, djedovinu, dobrim dijelom sam zaboravio i napustio, mnogo sire gledam, "univerzalnije, kozmopolitskije", odbacio sam sve
materijalno, i posvetio se vise duhovnosti....

"Evo, umjesto mira, zadesila me gorcina na gorcinu, ali ti, si ljubio moju dusu, izvukavsi se iz jame unistenja, jer si bacio sve moje grijehe iza svojih ledja."
/ Izaija 38.17 /
/Molitva kralja Ezekije kad je bio bolestan i uslisan./

Ideju da bi citalac trebao dozivjeti nesto od onog kreativnog zanosa, nastanjujuci na trenutak mentalni svijet u kojem se nikada ranije nije osmjelio zakoraciti. Bez uplitanja sa strane, ponovljenih izmjena i neprekidnog transfera smatram "cistom" stvarnoscu, izvorom snage i posebnosti, napisan haiku:

Na kori bazge
u zamahu sjekire
gusjenica.

U Rijeci, 27.06.1999.g. Borivoj Bukva

Oznake: umjetnost


- 08:24 - Komentari (5) - Isprintaj - #

30.01.2015., petak

DRaško Regul i izložba u Splitu

dragi svi,službena pozivnica još nije složena, ali datum je utvrđen, pa dajem na znanje:

fotografizirani sjenopisi (slideshow-podsjetak) odskitaše s brača i skrasiše se u splitu, da bi bili izloženi u galeriji fotokluba split u marmontovoj - počam od noći muzeja, pa još koja dvatjedna (možbitno kojidan duže)! nekima od njih ta destinacija nije strana (upoznaše je pred tri zime)... ponovo neću osobno nazočiti otvorenju, ali postoji vjerojatnost dodrndanja video-linkom i slanjem tradicionalne makovnjače (baš kako je bilo ljetos u bolu i onomad u fks), no otompotom! koristim priliku i jošjedared zahvaliti ekipi udruge kurc et al., koja je i započela ovo drndanje, realiziravši postav i izloživši ga (svibanj 2014.) u svojem tadašnjem naoko nespretnom a zapravo čarobnoprikladnom prostoru! (nedugo nakon toga financijske nedaće su potakle zamrzavanje aktivnosti udruge do daljnega, želim im čim brži dolazak boljih vremena!) ovom izložbom vjerojatno prestaje tamo započeta mini-turneja tog postava pa nakon nje dosadašnja serija zaslužuje dometak ('caverna magica_1')!... nastavak dolazi uskoro, nadamse! dotad vas sve pozivam da svratite pogledati izložbicu u galeriju fks - splitno+okoličnoboraveća čeljad glavobradno+nogopružno, oni udaljeniji dobromisleno, dobrodošli!... ;-}

bok, drašdakle:

draško regul - dr.nda: 'caverna magica', izložba fotografiziranih sjenopisa

u: galeriji fotokluba split - marmontova 5, split

otvorenje: 30.01, 20h

trajanje: vjerojatno do 18.02.draško regul

ivane lang 3

10360 sesvete-novi jelkovec

croatiafiksni tel.:

4003 721mobi (sms!):

095 9 115 114e-mail:

dras@rnda-drnda.org

drnda42@gmail.com

drasko.regul@zg.t-com.hrweb:

www.rnda-drnda.org

www.negovor.hr

drnda.fotozine.org

drnda.fotoklub.hrOznake: umjetnost


- 08:23 - Komentari (6) - Isprintaj - #

28.01.2015., srijeda

Meditacija uz pomoć umjetničkog djela

Meditacija uz pomoć umjetničkog djela

Slika u stanu, u sobi, u hodniku, koju ste davno nekad kupili ili naslijedili, može poslužiti za meditaciju. Poželjnoje da je slika koloristički dobro koncipirana, da su zastupljene sve boje spektra. Od cne preko crvene narandžaste, žute, zelene, plave, indigo, Ijubičaste - do bijele sa svim nijansama. Slika može biti zastupljena i sa manje boja, koje su za tu osobu osnovne ili nedostajuće boje blokiranih čakri te osobe.

Važno je da ona za vas nešto znači, da mam nešto predstavlja: zacrtani cilj u životu, neostvarenu želju. Ona može biti i sjećanje na prošlost, na mladost, djetinjstvo za koje ste neraskidivo vezani. Na toj slici morate pronaći svoje utočište, mjesto gdje se osjećate potpuno sigurnim, gdje vam niko ništa ne može nauditi ili pričiniti bilo kakvo zlo. To utočište može biti bilo što, ako je zimski pejsaž u sumrak, utočište može biti prozorčić iz kojeg zrači svjetlost svijeće, može biti list na drvetu koji predivno blješti u zlatnožutoj boji, koja vam pričinjava zadovoljstvo, može biti kap rose na cvijetu, maleni val na vodi jezera, ili bijeli lokvanj, zraka sunca koja se probija kroz krošnje drveća, maleni oblačić ili zraka koja izbija iz njega, kraj puta ili zavijutak koji se gubi u daljini. Utočište može biti bilo što, važno je osjetiti prijatno zadovoljstvo u tom detalju tako da vam boja pričinjava neopisivu ugodu dok ga gledate. Treba se naučiti da češće mislimo na sebe, na svoje osjećaje, na svoje doživljaje - u toku posmatranja slike. Tom će nam prilikom upravo koristiti ova mentalna koncentracija otvorenih očiju.

Kako usmjeravamo svoju pažnju na sebe? Najlakše je postići u izolaciji. Sami, odvojeni od drugih, u tihoj prostoriji, zatvorenih očiju udahnemo i izdahnemo duboko jedno l0-tak puta uspravljene kičme, pustimo da nam protiču misli, osjećaji i ostali sadržaji vlastitog psihičkog života. Zatim otvorimo oči i pogledamo u sliku.

Ova uputa je ujedno i predradnja za početak meditativnog pristupka gledanja likovnog djela. Posmatrajući svijet oko nas, našu sliku pred kojom stojimo, mi posmatramo i svijet u sebi. Već i ta spoznaja je dovoljna da oslabi snagu našeg nesretnog doživljaja. Razmišljanje o sebi, slici, detalju i boji ne treba biti dugotrajno. To može biti samo trenutni pogled na svoj duboki uzdah, na ubrzano kucanje srca, na agresivnu misao što ju je naš sugovomik razvio o nama, ili vlastita ideja koja nas je tog trenutka zasmetala. A nakon toga, odmah, nastavljamo pratiti zbivanja dalje na slici. Takvom stalnom izmjenom pažnje na slici i na sebi zapravo vodimo neku vrstu dvostrukog života. Istodobno spoznajemo dva svijeta: vanjski i svoj unutrašnji.

Obuhvatite sliku u jednom pogledu po cijeloj površini, pronađite detalj koji je za vas tog momenta najmanje privlačan; takoder pokušajte konstatirati razlog zbog čega je to tako, zašto vam ta boja najmanje odgovara i čime se to može povezati, zatim lagano prelazeći po slici piibližite se i uđite u svoje utočište. Izgovorite misao; "To je moje utočište, sada mi niko ništa ne može, odavde mogu kontrolirati situaciju." Osjetite zadovoljstvo, radost, spoznaju da ste na sigurnom. Trenutak ulaska i boravak u utočištu mora biti kratak. Ponovno se vratite na početak meditacije, još jednom zahvatite pogledom cijelu sliku i konstatirajte da niste pogriješili sa najmanje privlačnim detaljem. Lagano krenite po slici zadržavajući se na interesantnim detaljima osnovnih boja, nedostajućih boja blokiranih čakri, ili boja koje su u tom momentu interesantne za vas. Tada treba izgovarati naglas, ili u sebi sljedeće misli:

- Ovo je moja prva osnovna boja, ovog momenta ja se nadopunjavam mojom prvom osnovnom bojom!

- Ovo je moja druga osnovna boja, ovog momenta ja se nadopunjavam mojom drugom osnovnom bojom.

- Ovo je moja nedostajuća boja, ovog momenta ja se nadopunjavam mojom nedostajućom bojom.

- Ova boja mi pričinjava veliko zadovoljstvo; ovog momenta ja se nadopunjavam njome i tako dalje...

Redosljed nije bitan, misli izgovarati tako kako pristižu detalji sa slike. Ovom meditacijom ujedno vršimo i kromoterapiju, jednu od metoda alternativne medicine samoiscjeljivanja. Sve ove konstatacije i prelaze sa boje na boju ne činite ni prebrzo, a ni presporo, zadržavajte se toliko dugo dok osjećate zadovoljstvo a kada se javi prva nelagoda i zasićenje uLioite lagani prijelaz na sljedeći detalj ili boju. Približavanje i ulazak u utočište mora biti trenutačno, potrebno je osjetiti jedan bljesak; zadovoljstvo, sreću, ushićenje, promjenu i naglo izaći iz utočišta. Time je meditacija završena. Vremenski meditacija nije ograničena - može trajati do deset minuta i duže; meditirajte samo onda kada osjetite potrebu za njom. Radi što veće svrsishodnosti i efikasnosti meditiranja obavezno bi morali znati koje su vaše dvije osnovne boje i boje koje vam nedostaju, ukoliko ih ima kako bi meditiranjem uz pomot slike mogli vršiti i alternativnu metodu samoiscjeljivanja metodom kromoterapije.Ovu meditaciju shvatite kao igru, bez opterećenja i obaveza, radite kako to vama najbolje odgovara - neusiljeno; maštovito, čak se ne morate ni držati ovog redosljeda. Izmislite nešto svoje, nadopunite nekom novom finesom, a da ste na dobrom putu, saznat ćete sami. Vaši osjećaji i doživljaji o tome sve govore.Napomena: Tekst objavljen u mojoj knjizi SVJETILJKE I ŽIVOT,

Rijeka, 1996.Slika niže:Autor: Borivoj Bukva

Naziv: Risnjak

Dimenzija: 55x65

Tehnikal: Ulje na platnu

Godina: 1987U Rijeci, 17. 08. 2008. godina Borivoj Bukva

Oznake: umjetnost


- 08:36 - Komentari (9) - Isprintaj - #

17.12.2014., srijeda

Izložba Zdravka Kopasa

Dragi prijatelji galerije Kortil,

pozivamo Vas na otvorenje izložbe

Zdravko Kopas / Dokumenti nevidljivosti

u četvrtak, 18. prosinca u 19.30 satiIzložba će biti otvorena do 9. siječnja 2015., a može se pogledati radnim danom od 10-13 i 17-20 te subotom od 10-13 sati.Vodstvo po izložbi (uz prethodnu najavu) možete dogovoriti na galerijaKortil@rijeka.hr.Veselimo se Vašem dolasku!

Oznake: umjetnost


- 08:13 - Komentari (13) - Isprintaj - #

02.12.2014., utorak

Izložba Nadežde Elezović u MMSU


Estetika elektriciteta - spiritualnost i vizualna umjetnost iz fundusa MMSU.
Estetika elektriciteta - spiritualnost i vizualna umjetnost
iz fundusa MMSU-a

04.12 - 23.12. 2014.
Otvorenje izložbe 4. prosinca 2014. u 20 h

Autorica izložbe Nadežda Elezović, povjesničarka umjetnosti

Produkcija:
MMSU

Za producenta:...
Slaven Tolj

Postav izložbe:
Tomislav Ćurković
Damir Stojnić
Nadežda Elezović

Lektura i prijevod:
Marija Kostović

Grafički dizajn:
Andrea Kustić

Muzejski tehničari:
Tonči Samaržija
Vanja Pužar


------------------

lp, borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 16:53 - Komentari (7) - Isprintaj - #

29.11.2014., subota

Crno ili bijelo

CRNO ili BIJELO


Teško je ostati normalan u ovom društvu gdje više ne znaš što je moralno,što je ispravno,što je ljudski.
Ne znaš više kada netko kaže BIJELO jel to njemu ima to značenje jer ono što ja vidim,izgleda CRNO.
Ma nije da izgleda pa to je CRNA BOJA!
Ali u redu,neću ga razuvjeravati,ja znam istinu,njemu je istina nešto drugo.
Ne znaš više što nekom znači BITI ČOVJEK.
Jer većina misli da je ČOVJEK svemoguć.
To je ona faca koja je uspjela u životu.

Čovjeka većinom mjerimo po svom kriteriju i po veličini svog ega.
Zadnje vrijeme,a već neko duže vrijeme zapravo,radim na svom egu.
Jako težak zadatak!
Težak jer mi je ego cijeli život bio zaštita.
Zaštita od vanjskog svijeta kojemu nisam htjela pokazati koliko sam ranjiva i koliko me život ne mazi.
Dobro je.Taj ego me tjerao da budem uspješna u onoj domeni koja meni predstavlja sreću.
Ako kažem da sam već sa 20 godina na jednom tulumu rekla da je moj uspjeh osnovati obitelj,imati muža i djecu
i da su se pojedinci smijali oko toga,a meni su bili smješni njihovi pojmovi uspjeha.
Sasvim suprotno od mene,dvojica su me ismijavali i pričali o svom biznisu i hrpetini love koju žele imati.
Nakon jedno, 20 ak godina smo se prijateljica i ja prisjetile te scene pa sam ju pitala zna li što je sa tim dečkima.
Za jednog nema pojma,drugi ima svoj biznis,oženjen je,pred rastavom,a firma u bankrotu.
Nadam se da će se dignuti,makar raditi za drugoga,bitno da radi,a najviše mu želim da spasi brak.
I podragam svoju dječicu i nazovem muža i sretno se uvalim u stolicu i pišem ovaj post.
I da,samo da napišem kako lako radim na svom egu.Jako ga je puno i svugdje je,u većini.
Čim me nešto raspizdi i odreagirala bi na neke ljude koji djeluju nesvjesno,skuliram se i zazviždim.
Vidim da je problem njegov,da je pretjerano inatljiv i tvrdoglav pa se nasmijem,popustim,dam mu za pravo
jer ja želim ,samo biti sretna i ovaj trenutak,ovaj život nasmijana i dobre volje.
Ne želim da me isprovocira ili pokvari dan neki isfrustrirani egocentrik koji si je postavio prevelike ciljeve i nije ih uspio ostvariti.
Za to su mu svi krivi i zbog toga je ljut na cijeli svijet.
O-da,mogu i ja biti ljuta na državu,političare,stranku,općinu,gmo,hzzo...ali NEĆU!
Kuliram se i uživam u ovome što imam.
Sreća je zaista stanje duha.
Mijenjam ono što mogu,ono što ne mogu ,ne želim da mi uništava kvalitetu života.
Lako je psovati,biti bijesan,namrgođen...jer svi su takvi.
Ajde ti budi veseo i pozitivan!
To je izazov!


Post skinut s bloga: O - da, životu!
http://odazivotu.blog.hr/
-------------

lp, borivoj
http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:04 - Komentari (7) - Isprintaj - #

19.11.2014., srijeda

Studij religije, filozofije i znanosti2. Simpozij, v soboto, 22.11.2014, ob 11. uri v TKBAK
»SPODBUJATI PRIMERJALNI ŠTUDIJ RELIGIJE, FILOZOFIJE IN ZNANOSTI«

Vabimo vas, da se nam skupaj z našimi gosti pridružite pri iskanju ‘Resnice’ skozi različne poti raziskovanja in primerjalnega študija. Vabljeni k sodelovanju pri aktivnem dialogu.Program:

11.00: Uvodni prispevek Aristida Havlička iz Teozofskega društva Jivatma
11.15 – 13.00: Krajša predavanja gostov
13.30: Okrogla miza na temo primerjalnega študija med znanostjo, religijo in
filozofijo

Vstop prost.Predavatelji:

· Barbara Trnovec, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja iz Pokrajinskega muzeja Celje, avtorica knjige o Almi Karlin z naslovom KOLUMBOVA HČI

· Mag. Markus Van Alphen je strokovnjak za restorativne metode, avtor, terapevt klinične psihologije in predavatelj s področij komunikacije z Univerze v Leidenu na Nizozemskem.

· Izr. Prof. Aleš Črnič, FDV, publicist, član religiološke sekcije SSD, avtor knjige NA VODNARJEVEM VALU o novih religijskih gibanjih.

· G. Aristid Havliček -TILI, je ustanovni član Teozofskega društva Jivatma, ezoterik in teozof od 'nekdaj', škof SKC.Prav tako ne pozabite se udeležiti zanimivega foruma naslednji teden, ki bo potekal v TKBAK v čet., 27.11. od 16. - 18. ure:

“Multikulturnost – napredek ali ovira?”

Predavateljica: Dr. Vesna Vuk Godina, prof., univerzitetna predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, socialna in kulturna antropologinja.
V TKBAK je do 11.1.2015 na ogled razstava del Nicholasa Roericha, ponujamo tako njegove reprodukcije kot tudi katalog njegovih reprezentančnih slik.

www.roerich.jivatma.si

Prisrčno vabljeni!

_____________

Prijava in kontaktne informacije
Zelo bomo hvaležni, če boste te novice posredovali tudi tistim, za katere mislite, da bi jih te novice zanimale. Če se želite
naročiti ali preklicati prijavo na e-novice, lahko to storite preko naše spletne strani, ali pa nam to sporočite po elektronski
pošti.

Anti-SPAM obvestilo
Nihče ne mara SPAM-ov. Tudi mi ne. Da bi preprečili zlorabe, naš kontaktni seznam uporablja dvojni pristopni postopek. To
pomeni, da boste, ko ste izpolnili obrazec na naši spletni strani, prejeli od nas elektronsko pošto. Preden vas dokončno
postavimo na naš kontaktni seznam, boste morali odgovoriti na ta naš e-mail. Tako bomo prepričani, da ste se na novice
prijavili vi (in ne nekdo drug v vašem imenu). Prijaviti se je potrebno le enkrat; kadarkoli lahko zahtevate, da vas s seznama
odstranimo (bodisi preko obrazca na spletni strani ali pa na to sporočilo odgovorite z besedo »ODJAVA«, ki jo vpišete pod
predmet e-maila).

Spletna stran: http://www.jivatma.si
Elektronski naslov: drustvo@jivatma.si

Oznake: umjetnost


- 08:08 - Komentari (7) - Isprintaj - #

18.11.2014., utorak

WEbstilus klub

Webstilus klub - Portal za pisce

Nov 15 at 11:09 PM
Postovani clanovi Webstilus kluba i suradnici na portalu,

Pozivamo vas na prvu jesensku knjizevnu tribinu koja ce se odrzati u cetvrtak 20. studenoga 2014., ulica Pavla Hatza 8, u 20 h. Ponesite svoje najnovije poetske uratke koje zelite podijeliti s ostalim pjesnicima.
Svoja pitanja i komentare mozete ostaviti ovdje:
http://webstilus.com.hr/index.php/3649-prva-jesenska-knjizevna-tribi na-20-11-2014-u-webstilus-klubu

Takodjer vas obavjestavamo da mozete svakog cetvrtka u 20 h navratiti na neobavezno druzenje, razgovor o knjizevnosti i umjetnosti, dogovor o vasim izlozbama i promocijama i sl.

U sijecnju ce se jednom tjedno odrzavati knjizevne radionice za djecu od 1. do 4. razreda, pa mozete prijaviti svoje malisane na webstilus@gmail.com
O radionici vise ovdje:
http://webstilus.com.hr/index.php/3666-knjizevna-radionica-za-djecu- zelim-biti-pisac

Podsjecamo autore koji su proteklih godina sudjelovali u Webstilus zbornicima da cemo jos sljedeci tjedan primati njihove tekstove, premda je sluzbeni rok za slanje prosao :)

Zelimo vam ugodan i kreativan novi tjedan!

Urednistvo
www.webstilus.com.hr

Oznake: umjetnost


- 08:16 - Komentari (5) - Isprintaj - #

05.09.2014., petak

ANTOLOGIJA facebook pjesnika

KULTURA SNOVA
Zagreb

POZIV

Prva u svijetu
ANTOLOGIJA
facebook pjesnika

„Nekada su se pjesnici okupljali u kafanama i govorili svoju poeziju. Tako su se otkrivali talenti. Danas se pjesnici okupljaju na facebook stranicama i tamo pronalazimo nove talente“
Zdravko Odorčić

KULTURA SNOVA iz Zagreba poziva sve zainteresirane pjesnike koji pišu i objavljuju na facebook stranicama da pošaljete svoju pjesmu za prvu u svijetu ANTOLOGIJU facebook pjesnika.

UVJETI:
1. Poslati mailom pjesmu na latiničnom pismu kao poruku ili
dokument u Wordu veličine slova 12, prored 1..
2. Pjesma ne smije biti duža od 28 redova s naslovom i proredom, a u koliko je pjesma duža
udvostručit će se plaćanje participacije.
3. Iznad pjesme napisati IME I PREZIME i ADRESU.
4. U PREDMET na mailu upisati svoje me i prezime i naziv pjesme.
5. Pjesme pisane na drugim jezicima osim hrvatskog, srpskog i bosanskog moraju se
prevesti i poslati original i prijevod na hrvatski od kojih će se objaviti prijevod.
U koliko postoji želja za objavljivanjem i originala i prijevoda udvostručit će se plaćanje
partcipacije.
Pjesme se mogu slati i na narječjima.
6. Pjesma ne smije biti objavljena niti u jednom obliku tiskanog ili drugog medija osim na
facebook-u.
7. Pjesme će bti tiskane onako kako ste ih objavili na FB bez ikakve naše intervencije.
8. PROMOCIJA ANTOLOGIJE bit će krajem 9. ili početkom 10. mjeseca, o čemu ćemo vas blagovremeno obavjestiti.

Za objavu pjesme u ATOLOGIJI plaća se participacija ovisno o državi:
Za Hrvatsku 80 kn sa poštarinom
Za Srbiju 1170 dinara sa poštarinom
Za BIH 22 KM sa poštarinom
Za ostale europske države 19 Eura sa poštarinom.
Uplata je za jedan primjerak Antologije.

Naznačeni iznos slati na račun Kulture snova:
PRIMATELJ:
KULTURA SNOVA
Zagreb

Zagrebačka banka

IBAN: HR4323600001102221751
SWIFT: ZABAHR2X
COD:ZABAHR2X

SVRHA UPLATE:ime i prezime ANTOLOGIJA
IZNOS:
POZIV NA BROJ:99

ili redovnom POŠTOM na adresu
Kultura snova
(Zdravko Odorčić)
Dragutina Golika 34
10000 Zagreb
HR

Rok za slanje pjesme i participacije je do 15. 9. 2014. godine
Pjesme slati na mail:
antologijafb@gmail.com

Sve poslane pjesme koje ne udovoljavaju gore navedenim uvijetima neće biti tiskane u Antologiji.
Kultura snova ograđuju se od bilo kakve krađe autora i falsifikata pjesama.

S poštovanjem,

Kultura snova
Zagreb

------------------

lp, borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:09 - Komentari (3) - Isprintaj - #

29.08.2014., petak

MANDRAČ, Voloskopozivnica za umjetnike ( i ostale) za tradicionalnu likovnu manifestaciju Mandrac 2014

Pozivamo vas da sudjelujete na 29. međunarodnom likovnom natječaju "MANDRAĆ 2014." koji će se održati u nedjelju 31.8.2014. u Voloskom. U svom starom terminu posljednjeg vikenda u kolovozu održava se Tradicionalna međunarodna likovna manifestacija “Mandrać – Mandracchio 20143, bez koje je teško zamisliti ljeto u Voloskom. Već dvadeset i deveto ljeto za redom prostor vološćanskog mandraća, luke, uličica i stepenica pretvaraju se u veliku otvorenu galeriju u kojoj slika i izlaže dvjestotinjak autora iz Hrvatske i inozemstva.DRAGE UMJETNICE I UMJETNICI

Pozivnica za međunarodni likovni natječaj Madrać 2014.

DOBRO DOŠLI / WELCOME / BENVENUTI

“Mandrać – Mandracchio 20143, 30. i 31.8.2014., Volosko

Pozivamo vas da sudjelujete na 29. međunarodnom likovnom natječaju "MANDRAĆ 2014." koji će se održati u nedjelju 31.8.2014. u Voloskom.

U svom starom terminu posljednjeg vikenda u kolovozu održava se Tradicionalna međunarodna likovna manifestacija “Mandrać – Mandracchio 20143, bez koje je teško zamisliti ljeto u Voloskom. Već dvadeset i deveto ljeto za redom prostor vološćanskog mandraća, luke, uličica i stepenica pretvaraju se u veliku otvorenu galeriju u kojoj slika i izlaže dvjestotinjak autora iz Hrvatske i inozemstva.

Bogat glazbeni program, morki okusi iz restorana i veliki broj nagrada pozivnica su za užitak!

Tijekom „Mandraća 2014.“ pogledajte i poslušajte i:

- ArtExchange Volosko - predstavljanje galerija i galerista, proizvođača i trgovaca okvira, slikarskog pribora i materijala

- Paleta nota – ulični glazbeni program tijekom cijelog danaPRIJAVE: 9 - 12 sati, 31.08.2014. godine u Prijemnom uredu u lučici MandraćMeđunarodni ocjenjivački sud u sastavu:

Claudio Frank (HR), akademski slikar (predsjednik)

Sabina Salamon (HR), kustosica i povjesničarka umjetnosti iz MMSU Rijeka (član)

Božidar Zrinski (SLO), kustos i povjesničar umjetnosti iz MGLC Celje (član)

PROGRAM MANDRAĆA 2014.:

Subota, 30.08.2014.

“MALI MANDRAĆ 2014.”

9 – 12 sati - prijavljuju se djeca do 15 godina starosti. Sudionici podloge dobivaju kod prijave u Prijemnom uredu, a pribor donose sami, prema svom odabiru.

do 12 sati - gotove radove predaju u Prijemni ured

12-13 sati likovne kreativne radionice za djecu na Skaladi – voditeljica Melita Sorola Staničić

13.30 sati Dječja čitaonica Knižare i galerije Adamić – Mačak z Voloskega (Elizabeta Jovanović)
14 sati - proglašenje nagrađenih i dodjela nagrada

Nedjelja, 31.08.2014.

„MANDRAĆ 2014.“

9 – 12 sati - prijave autora i radova za nagrade u prijemnom uredu

13 sati - autori koji stvaraju na licu mjesta moraju izložiti svoje radove s oznakama na prostoru lukobrana Volosko na procjenu ocjenjivačkom sudu.

9-18 sati - Paleta nota – cjelodnevni glazbeni program po ulicama i trgovima: The Blondes, Love Runners, Lemon3, Salty Tails i mnogi drugi

13 – 18 sati- ArtExchange – cjelodnevni galerijsko-izlagački program na Brajdici: Galerija Milotić, Pula; Galerija-atelier Giulio Bonačić, Opatija; Staklo Žerić d.o.o., Volosko; Fundus Forma, Vrbovsko; Galerija Gal, Volosko; Atelje-galerija Mala Soba, Volosko; Umjetnička agencija Kopart, Rijeka; Lumos art and hobby, Zagreb; Tapiker d.o.o Zagreb

18 sati - svečana dodjela nagrada

19 sati – koncert Vedran Ružić kvartet

NAGRADE / I PREMI / PRIZES

Međunarodni ocjenjivački sud dodijelit će sljedeće nagrade / La Giuria internazionale assegnerŕ i seguenti premi / The International Jury will award the following prizes:

ZA OPĆU SKUPINU / Nella categoria OPEN / Prizes for the OPEN category:

1. nagrada 6.000,00 kn / 1 premio - 6.000,00 kn / 1st prize – 6.000,00 kn

2. nagrada – 3.000,00 kn / 2 premio – 3.000,00 kn / 2nd prize – 3.000,00 kn

Posebno priznanje i Priznanja – sponzorske nagrade / Riconoscimenti speciali e Riconoscimenti – premi degli sponsor / Special acknowledgement and recognitions - awards by the sponsors

ZA PROFESIONALNU SKUPINU / Nella categoria PRO / Prizes for the PRO category:

1. nagrada 10.000,00 kn / 1 premio - 10.000,00 kn / 1st prize – 10.000,00 kn

2. nagrada – 5.000,00 kn / 2 premio – 5.000,00 kn / 2nd prize – 5.000,00 kn

Posebno priznanje i Priznanja – sponzorske nagrade / Riconoscimenti speciali e Riconoscimenti – premi degli sponsor / Special acknowledgement and recognitions - awards by the sponsorsZA FOTOGRAFIJU / PER LA FOTOGRAFIA / FOR PHOTOGRAPHY:

1. nagrada 5.000,00 kn / 1 premio - 5.000,00 kn / 1st prize – 5.000,00 kn

Posebno priznanje – sponzorska nagrada / Riconoscimento speciale – premo degli sponsor / Special acknowledgement - award by the sponsor

POSEBNA NAGRADA HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA/ PREMIO SPECIALE DEL „MUSEO CROATO DEL TURISMO” / THE CROATIAN MUSEUM OF TOURISM SPECIAL AWARD:

Autorska izložba nagrađenom autoru u Umjetničkom paviljonu "Juraj Šporer" u 2015. godini

Mostra dedicata all’autore premiato presso il Padiglione artistico ”Juraj Šporer” nell 2014

Solo exhibition to the awarded author in the “Juraj Šporer” Artistic Pavilion in 2015POSEBNA NAGRADA HDLU RIJEKA – STUDENTSKA NAGRADA / PREMIO SPECIALE PER STUDENTI DEL HDLU RIJEKA/ HDLU RIJEKA SPECIAL AWARD – STUDENTS' AWARD

Autorska izložba nagrađenom studentu u galeriji HDLU Rijeka u 2015. godini

Mostra dedicata allo studente premiato presso il HDLU RIJEKA in Fiume nell 2015.

Solo exhibition to the awarded student in the HDLU Rijeka Gallery in 2015

POSEBNA NAGRADA GALERIJE MILOTIĆ PULA / PREMIO SPECIALE DELLA GALERIJA MILOTIĆ PULA-POLA / GALLERY MILOTIĆ PULA SPECIAL AWARD

Autorska izložba nagrađenom autoru u Galeriji Milotić u Puli, u 2015. godini

Mostra dedicata all’autore premiato presso alla Galerija Milotić a Pola nel 2015.

Solo exhibition to the awarded author in the Gallery Milotić in Pula in 2015

SPONZORSKE NAGRADE / PREMI DEGLI SPONSOR / AWARDS BY THE SPONSORSGalerija-atelier Giulio Bonačić dodjeljuje posebnu nagradu - uokvirivanje slike u vrijednosti 1.000,00 kn / Galerija – atelier Giulio Bonačić assegna il premio speciale – l’incorniciatura del valore di 1.000,00 kn/ Gallery-Atelier Giulio Bonačić awards a special prize – picture framing worth 1,000 kn

Hotel Miramar dodjeljuje posebnu nagradu - Autorska izložba nagrađenom autoru i vikend noćenje / Hotel Miramar assegna il premio speciale – mostar dedicata all’autore premiato e weekend per due / Hotel Miramar awards a special prize - solo exhibition to the awarded author and weekend for twoHotel Mozart dodjeljuje posebnu nagradu – Autorska izložba nagrađenom autoru / Hotel Mozart assegna il premio speciale - mostar dedicata all’autore premiato / Hotel Mozart awards a special prize - solo exhibition to the awarded author

Staklo Žerić d.o.o. dodjeljuje posebnu nagradu - uokvirivanje slike u vrijednosti 750,00 kn / Staklo Žerić d.o.o. assegna il premio speciale – l’incorniciatura del valore di 750,00 kn / Staklo Žerić d.o.o. awards a special prize – picture framing worth 750 kn

Fundus Forma Vrbovsko - dodjeljuje posebnu nagradu – poklon bon u iznosu od 500 kn / Fundus Forma Vrbovsko – assegna il premio speciale – un buono regalo di 500,00 kn / Fundus Forma Vrbovsko awards a special prize – a voucher worth 500 kn

Lumos hobby and art – dodjeljuje posebnu nagradu – poklon bon u iznosu od 500 kn / Lumos hobby and art – assegna il premio speciale – buono regalo di 500,00 kn / Lumos Hobby and Art awards a special prize – a voucher worth 500 kn

Tapiker d.o.o. Zagreb - dodjeljuje posebnu nagradu – poklon bon u iznosu od 500 kn / Tapiker d.o.o. Zagreb – assegna il premio speciale – buono regalo di 500,00 kn / Tapiker d.o.o. Zagreb - awards a special prize – a voucher worth 500 knKonoba Tramerka Volosko dodjeljuje posebnu nagradu – ručak ili večera za 4 osobe / Konoba Tramerka Volosko - assegna il premio speciale – pranzo o cena per 4 persone / Konoba Tramerka Volosko awards a special prize – a lunch or dinner for 4 people

Pizzeria Moho Volosko dodjeljuje posebnu nagradu – konzumacija pizze i pića za 2 osobe / Pizzeria Moho Volosko - assegna il premio speciale – la consumazione di pizza e bevande per 2 persone / Pizzeria Moho Volosko awards a special prize – pizza and drinks for 2 people

Liburnija parking d.o.o. Opatija – dodjeljuje posebnu nagradu – čip karticu za parkiranje u iznosu od 300 kn / Liburnija parking d.o.o. Opatija - assegna il premio speciale – una scheda chip per parcheggio nell'ammontare di 300,00 kn / Liburnija Parking d.o.o. Opatija awards a special prize – a chip car park ticket worth 300 kn

Posebna priznanja HDLUa – monografije Haller i Grčko / Riconoscimenti speciali dello HDLU – monografie Haller e Grčko / Special recognitions by HDLU – Haller and Grčko illustrated booksPosebna priznanja Local Books and Crafts ADAMIĆ – monografije / Riconoscimenti speciali dello Local Books and Crafts ADAMIĆ – monografie / Special recognitions by Local Books and Crafts ADAMIĆ – illustrated books

EXTEMPORE

Slikari koji stvaraju na licu mjesta mogu gotove radove izložiti na lukobranu u nedjelju, 31. kolovoza 2014. u 13 sati.

Izloženi radovi konkuriraju za nagrade "Mandrać 2014.".

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU!

Informacije: Hrvatski muzej turizma,
Opatija, tel. 051 603 636,
mandrac@hrmt.hr

POKROVITELJ / PATROCINATO DA / SPONSORSHIP :

Grad Opatija / Citta di Opatija / The Town of Opatija

Ivo Dujmić, gradonačelnik / Sindaco / the Mayor of Opatija

MEĐUNARODNI OCJENJIVAČKI SUD / LA GIURIA D’ ESPERTI INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL JURY

CLAUDIO FRANK, akademski slikar - predsjednik / pittore - presidente / painter - president

SABINA SALMON, povjesničarka umjetnosti / art historian and curator / storico dell'arte e curatore

BOŽIDAR ZRINSKI, povjesničar umjetnosti / art historian and curator/ storico dell'arte e curatoreORGANIZACIJSKI ODBOR / IL COMITATO ORGANIZZATORE / ORGANIZING COMMITTEE

KATARINA MAŽURAN JUREŠIĆ

CLAUDIO FRANK

DIANA PAMIĆ

NORMA TULIAK SRBULJ

DAMIR DUJMIĆ

ORGANIZATOR / ENTE ORGANIZZATORE / ORGANISER

HRVATSKI MUZEJ TURIZMA / IL MUSEO CROATO DEL TURISMO / CROATIAN MUSEUM OF TOURISM

SUORGANIZATOR / CO ORGANIZZATORE / CO-ORGANISER:

ZAJEDNICA TALIJANA OPATIJA / COMUNITA DEGLI ITALIANI DI ABBAZIA / THE ITALIAN COMMUNITY OF OPATIJA

MJESNI ODBOR VOLOSKO / CONSIGLIO LOCALE DI VOLOSKO / VOLOSKO LOCAL SELF-GOVERNMENT BOARD

SPONZORI/SPONSORS/SPONSOR
GALERIJA MILOTIĆ PULA

APARTMANI VILA ANDREJA OPATIJA

GALERIJA-ATELIER GIULIO BONAČIĆ

STAKLO ŽERIĆ D.O.O. VOLOSKO

KONOBA TRAMERKA VOLOSKO

PIZZERIA MOHO VOLOSKO

LUMOS HOBBY AND ART

LIBURNIJA PARKING D.O.O. OPATIJA

HOTEL MOZART

HOTEL MIRAMAR

VIENNA INTERNATIONAL HOTELI

HDLU RIJEKA

FUNDUS FORMA

LOCAL BOOKS AND CRAFTS ADAMIĆ

Oznake: umjetnost


- 08:32 - Komentari (13) - Isprintaj - #

11.07.2014., petak

Meditacija uz pomoć umjetničkog djela

Meditacija uz pomoć umjetničkog djela

Slika u stanu, u sobi, u hodniku, koju ste davno nekad kupili ili naslijedili, može poslužiti za meditaciju. Poželjnoje da je slika koloristički dobro koncipirana, da su zastupljene sve boje spektra. Od cne preko crvene narandžaste, žute, zelene, plave, indigo, Ijubičaste - do bijele sa svim nijansama. Slika može biti zastupljena i sa manje boja, koje su za tu osobu osnovne ili nedostajuće boje blokiranih čakri te osobe.

Važno je da ona za vas nešto znači, da mam nešto predstavlja: zacrtani cilj u životu, neostvarenu želju. Ona može biti i sjećanje na prošlost, na mladost, djetinjstvo za koje ste neraskidivo vezani. Na toj slici morate pronaći svoje utočište, mjesto gdje se osjećate potpuno sigurnim, gdje vam niko ništa ne može nauditi ili pričiniti bilo kakvo zlo. To utočište može biti bilo što, ako je zimski pejsaž u sumrak, utočište može biti prozorčić iz kojeg zrači svjetlost svijeće, može biti list na drvetu koji predivno blješti u zlatnožutoj boji, koja vam pričinjava zadovoljstvo, može biti kap rose na cvijetu, maleni val na vodi jezera, ili bijeli lokvanj, zraka sunca koja se probija kroz krošnje drveća, maleni oblačić ili zraka koja izbija iz njega, kraj puta ili zavijutak koji se gubi u daljini. Utočište može biti bilo što, važno je osjetiti prijatno zadovoljstvo u tom detalju tako da vam boja pričinjava neopisivu ugodu dok ga gledate. Treba se naučiti da češće mislimo na sebe, na svoje osjećaje, na svoje doživljaje - u toku posmatranja slike. Tom će nam prilikom upravo koristiti ova mentalna koncentracija otvorenih očiju.

Kako usmjeravamo svoju pažnju na sebe? Najlakše je postići u izolaciji. Sami, odvojeni od drugih, u tihoj prostoriji, zatvorenih očiju udahnemo i izdahnemo duboko jedno l0-tak puta uspravljene kičme, pustimo da nam protiču misli, osjećaji i ostali sadržaji vlastitog psihičkog života. Zatim otvorimo oči i pogledamo u sliku.

Ova uputa je ujedno i predradnja za početak meditativnog pristupka gledanja likovnog djela. Posmatrajući svijet oko nas, našu sliku pred kojom stojimo, mi posmatramo i svijet u sebi. Već i ta spoznaja je dovoljna da oslabi snagu našeg nesretnog doživljaja. Razmišljanje o sebi, slici, detalju i boji ne treba biti dugotrajno. To može biti samo trenutni pogled na svoj duboki uzdah, na ubrzano kucanje srca, na agresivnu misao što ju je naš sugovomik razvio o nama, ili vlastita ideja koja nas je tog trenutka zasmetala. A nakon toga, odmah, nastavljamo pratiti zbivanja dalje na slici. Takvom stalnom izmjenom pažnje na slici i na sebi zapravo vodimo neku vrstu dvostrukog života. Istodobno spoznajemo dva svijeta: vanjski i svoj unutrašnji.

Obuhvatite sliku u jednom pogledu po cijeloj površini, pronađite detalj koji je za vas tog momenta najmanje privlačan; takoder pokušajte konstatirati razlog zbog čega je to tako, zašto vam ta boja najmanje odgovara i čime se to može povezati, zatim lagano prelazeći po slici piibližite se i uđite u svoje utočište. Izgovorite misao; "To je moje utočište, sada mi niko ništa ne može, odavde mogu kontrolirati situaciju." Osjetite zadovoljstvo, radost, spoznaju da ste na sigurnom. Trenutak ulaska i boravak u utočištu mora biti kratak. Ponovno se vratite na početak meditacije, još jednom zahvatite pogledom cijelu sliku i konstatirajte da niste pogriješili sa najmanje privlačnim detaljem. Lagano krenite po slici zadržavajući se na interesantnim detaljima osnovnih boja, nedostajućih boja blokiranih čakri, ili boja koje su u tom momentu interesantne za vas. Tada treba izgovarati naglas, ili u sebi sljedeće misli:

- Ovo je moja prva osnovna boja, ovog momenta ja se nadopunjavam mojom prvom osnovnom bojom!

- Ovo je moja druga osnovna boja, ovog momenta ja se nadopunjavam mojom drugom osnovnom bojom.

- Ovo je moja nedostajuća boja, ovog momenta ja se nadopunjavam mojom nedostajućom bojom.

- Ova boja mi pričinjava veliko zadovoljstvo; ovog momenta ja se nadopunjavam njome i tako dalje...

Redosljed nije bitan, misli izgovarati tako kako pristižu detalji sa slike. Ovom meditacijom ujedno vršimo i kromoterapiju, jednu od metoda alternativne medicine samoiscjeljivanja. Sve ove konstatacije i prelaze sa boje na boju ne činite ni prebrzo, a ni presporo, zadržavajte se toliko dugo dok osjećate zadovoljstvo a kada se javi prva nelagoda i zasićenje uLioite lagani prijelaz na sljedeći detalj ili boju. Približavanje i ulazak u utočište mora biti trenutačno, potrebno je osjetiti jedan bljesak; zadovoljstvo, sreću, ushićenje, promjenu i naglo izaći iz utočišta. Time je meditacija završena. Vremenski meditacija nije ograničena - može trajati do deset minuta i duže; meditirajte samo onda kada osjetite potrebu za njom. Radi što veće svrsishodnosti i efikasnosti meditiranja obavezno bi morali znati koje su vaše dvije osnovne boje i boje koje vam nedostaju, ukoliko ih ima kako bi meditiranjem uz pomot slike mogli vršiti i alternativnu metodu samoiscjeljivanja metodom kromoterapije.Ovu meditaciju shvatite kao igru, bez opterećenja i obaveza, radite kako to vama najbolje odgovara - neusiljeno; maštovito, čak se ne morate ni držati ovog redosljeda. Izmislite nešto svoje, nadopunite nekom novom finesom, a da ste na dobrom putu, saznat ćete sami. Vaši osjećaji i doživljaji o tome sve govore.Napomena: Tekst objavljen u mojoj knjizi SVJETILJKE I ŽIVOT,

Rijeka, 1996.Slika niže:Autor: Borivoj Bukva

Naziv: Risnjak

Dimenzija: 55x65

Tehnikal: Ulje na platnu

Godina: 1987U Rijeci, 17. 08. 2008. godina Borivoj Bukva

Oznake: umjetnost


- 08:40 - Komentari (4) - Isprintaj - #

23.04.2014., srijeda

Eko-art centar Eia

POVRATAK PRIRODI I SEBI


1-4.5.2014. Eko-art centar Eia


Igor Drandić Raman i Eia sa prijateljima vas inspiriraju da dublje doživite tajnu povezanosti Majke Prirode i sebe. Ovih nekoliko dana (prvomajski praznici :) ) živjeti ćemo spontano, razigrano, sa puno radosti, šetnje vilinskom šumom, meditirajući na energetskim mjestima. Upoznati ćemo unutrašnju moć i ravnotežu u svim područjima života. Večeri možemo provesti pokraj vatre pjevajući i improvizirajući na raznim instrumentima. Druženje se odvija u čarobnom Eko-art centru Eia.

Sa sobom ponesi: udobnu odjeću za boravak u prirodi, hranu;
ako želiš ostati: boravak i spavanje je u zajedničkim prostorijama, u vlastitom šatoru, vreći za spavanje, kristal i instrument po želji.
Prijevoz: Svi koji imate slobodno mjesto u vašem automobilu i vi koji tražite prijevoz do Eko centra Eia javite se da vas povežemo.
Cijena radionice: 400,00kn
Cijena smještaja: dobrovoljni prilog
Trajanje radionice i cjelokupni sadržaj osmisliti ćemo zajedno vođeni intuicijom grupe.
Koristit ćemo: zvuk ( šamanski bubanj, tibetanske posude,glas...)
disanje (tehnike dubokog disanja) molitva, meditacija,slušanje, promatranje, zakon privlačnosti, odnosi, unutarnja moć, ravnoteža;

Osvijesti da si kreator svog života!

Informacije i prijave na:
E-mail: eia@pu.t-com.hr
tel: 098 9160650

www.eia.hr

Voditelj radionice: Igor Raman Drandić http://udruga-kameleon.hr/tekst/1084/
Molimo prijavite se na vrijeme!


--
Igor Drandić

+385989160650
www.eia.hr
eia@pu.t-com.hr
http://www.facebook.com/igor.drandic.9

Oznake: umjetnost


- 08:15 - Komentari (5) - Isprintaj - #

08.01.2014., srijeda

Za dobar početak

Za dobar početakDraga moja Ana i drugi prijatelji;

Hvala Tebi Ana i svima drugima za sav trud u nastojanju širenja svjetlosti, ljepote i dobra.....

... Evo za Tebe i sve tvoje čitatelje moja OZBILJNA "zdravstvena pjesmica"SPREMNA SAM da budem zdrava, vrijedna i hrabra do kraja života.

SPREMNA sam da dugo poživim na ovoj prelepoj planeti jer je volim, kao i ljude i životinje i sve što se na njoj nalazi.

SPREMNA sam da služim sve oko sebe svim svojim znanjima, moćima i mogućnostima do kraja života.

SPREMNA sam da prihvatam, sa zahvalnošću, svaku prijateljsku pomoć i sve najbolje što ovaj život, na ovoj planeti može dati živom čovjeku.Ovako rečeno ne obavezuje ni Boga ni ljude...pa čak ni mene...

Ja sam samo SPREMNA.To Spoma reče i...uteče...2014/1/2 Ana Karlovic

Kad bi samo mogli zaustaviti te divne osjećaje tolerancije, suosjećanja i razumijevanja, koji su posljednjih petnaestak dana živjeli među ljudima i u ljudima.

Bilo je to vrijeme kad smo čuli jedni druge, prigrlili čudo života, živjeli i voljeli svim svojim bićem.

Kad bi samo mogli zadržati te osjećaje došlo bi do promjena nevjerojatnih razmjera u mnogim aspektima našeg života. Zavrtjela bi se nova energija i sasvim nečujno uplovili bi u eru mira, prosperiteta i sreće.

No, navike su nam drugačije. Kao da sa blagdanskim ruhom, u ormar spremimo i meki blagdanski vokabular, a na srce ugradimo protuprovalni alarm, dok blagi izraz lica zamijenimo borama i strogoćom.

Možda ni nismo svjesni da se sve naše dnevne obaveze, posao i ostalo, jednako hrane ljubavlju i dobrim odnosom i da su tako nahranjene podatnije, same se prilagođavaju našim zamislima i potrebama, bolje se usklađuju s nama, pa ih lakše obavljamo.Potrudimo se radi toga zadržati blagdanski duh, doživljavajući svaki dan kao blagdan zaplešimo sa našim obavezama.

Poštujmo vrijeme. Godina je relativno kratka ili duga, zavisi od naših zamisli koje smo planirali učiniti u tom razdoblju.

Jer za tren oka evo nam Uskrsa, a onda još malo pa ljeto godišnji odmori, kada se sve aktivnosti svedu na pola gasa. Rujan, listopad i studeni je razdoblje koje se može jednako dobro iskoristiti kao ovo od siječnja do lipnja i eto nas, za čas, u razdoblju blagdana Božića i Nove godine.Krenimo bez straha ili nekakvog grča. Puni elana krenimo u pravcu ostvarenja naših zamisli, ostavljajući iza sebe trag ljubavi i zadovoljstva.Za dobar početak!

Ana


Oznake: umjetnost


- 08:15 - Komentari (4) - Isprintaj - #

10.12.2013., utorak

Uživanje i radost

Uživanje i radost

radostan sam ...
Svetu su potrebne unutrašnja i spoljašnja radost. Ako ne postignemo krajnju unutrašnju radost, barem možemo da pokušamo da damo i primimo nedužnu spoljašnju radost.


svakodnevne_ meditacije_1.jpg
Moramo imati u vidu da postoji velika razlika između uživanja i radosti. Uživanje je nešto što vezuje, nešto prolazno. Nakon uživanja odmah slede frustracija, anksioznost, briga i depresija. Radost, istinska radost, je nešto što neprekidno raste i teče, nešto što nam daje osećaj da možemo hodati dalje, roniti dublje, leteti više. Kad se jednom stekne radost, ona raste poput mirišljavog cveta, otvarajući jednu po jednu laticu. Danas ljudski rod, spoljašnja svest, čezne za uživanjima; i svaki put kada se uživanje ostvari, mi vidimo da se u tom uživanju već širi frustracija. Ali ako osetimo da u naš život ulazi radost, tada se radost razvija u još veću radost, obilatu radost, bezgraničnu radost.

Zadovoljstvo je reč kratkog daha.
Radost je reč puna svetlosti, koja blista.
Ljubav je reč koja preobražava
Brižnost je reč koja ispunjava. izvor: Šri Činmoj,

Oznake: umjetnost


- 08:08 - Komentari (9) - Isprintaj - #

28.10.2013., ponedjeljak

Borislav Božić i život beskučnikaBorislav Božić i život beskućnika

lijepa gesta našeg borislava

ZAŠTO JE BORISLAV BOŽIĆ ŽIVIO ŽIVOT BESKUĆNIKA


Borislav Božić poziva Vas na otvorenje Izložba i humanitarnu akciju
„ZAŠTO JE BORISLAV BOŽIĆ ŽIVIO ŽIVOT BESKUĆNIKA“


Izložba će biti postavljena u Galeriji Garbas u Rijeci u Užarskoj ulici br. 26
Otvorenje izložbe je u ponedjeljak 28. listopada u 19 sati

ULAZ NA OVU IZLOŽBU SE PLAĆA NA NAČIN DA SVAKI POSJETITELJ DONESE NEŠTO S OVOG POPISA:
brašno, ulje, tjesteninu, rižu, palentu, konzerve: grah, pelate, grašak, mesni narezak, riblje konzerve, paštete, trajno mlijeko u tetrapaku – obavezno s čepom da se može višekratno koristiti, sapun, pastu za zube, šampon…

PRIKUPLJENA HRANA BIT ĆE DONIRANA PRIHVATILIŠTIMA ZA BESKUĆNIKE U RIJECI

Izložba ostaje otvorena 29., 30. i 31. listopada a može se razgledati od 10 do 19 sati i u tom vremenu posjetitelji mogu donirati navedenu hranu.

------

Borislav Božić, prof.
Rastočine 3
51000 Rijeka
Hrvatska
00385 (0)91 533 25 76
borislavbozic@net.hr


___

Atelier:
Ivana Zajca 24/IV
51000 Rijeka

--------

lp, borivoj

Oznake: umjetnost


- 08:27 - Komentari (6) - Isprintaj - #

21.09.2013., subota

Izložba DDK u Rijeci

izložba DDK

----------------Dragi Borivoj,

šaljem nekoliko informacija vezano uz izložbu darivatelja krvi:
- izložba je planirana od 21. do 28. listopada (Narodna čitaonica), nakon čega ćemo aktivima iz Kastva, Viškova, Jelenja, Bakra... ponuditi mogućnost da izložbu postave u svojim sredinama. U prosincu će se ista izložba postaviti u Domu Crvenog križa, jer to je vrijeme kada se i tamo odvija puno aktivnosti pa vjerujemo da bi bila posjećena. znači, radovi bi ostali kod nas do kraja godine.
- do kraja sljedećeg tjedna (27.9.) trebamo prikupiti radove, pa vas molim da donesete vaše. Darivatelji mogu sami pripremiti radove koje bi željeli izložiti, a prije postavljanja napravit ćemo još završnu selekciju.
- molim vas da radove označite na poleđini (vaše ime, ime rada) kako bismo ih kod preuzimanja mogli popisati
- uz radove trebamo ukratko informacije o vama koje bi objavili u katalogu (ime i prezime, godina rođenja, osnovna informacija o zanimanju i sl., dosadašnj izložbe i nagrade...)
- za likovne radove bilo bi dobro da su opremljeni, spremni za izlaganje, a literarni u obliku u kojem ih imate (zbirka i sl.)

Za sve daljnje dogovore javite nam se u Odsjek, kao što sam rekla najkasnije do kraja sljedećeg tjedna.
Lijep pozdrav,

Branka

--------------------

From: Branka Maračić
To: borivojbukva@yahoo.com
Sent: Friday, September 20, 2013 9:34 AM
Subject: izložba DDK

--------------------


Poštovana Branka!

Primljeno na znanje i vidimo se uskoro.Lp, Borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:06 - Komentari (3) - Isprintaj - #

30.08.2013., petak

Izložba slika Borisa Pecigoša u Kastvu

dragi prijatelji!

Naš slikar s magicusa izlaže u gradu Kastvu, pa Vas molim da posjetite njegovu izložbu:

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=98181

Lijepi pozdrav Borisu, nadam se da se vidimo!

Borivoj

----------------------------

----- Forwarded Message -----
From: TZ Kastav
To: TZ Kastav
Sent: Friday, August 30, 2013 9:02 AM
Subject: Pod ložom_iznad svih_31.kolovoza 2013.Poštovani,

u subotu, 31. kolovoza 2013. od 12:00 do 20:00 sati, u sklopu manifestacije „Pod Ložom – iznad svih“, u Gradskoj loži u Kastvu gostuje slikar BORIS PECIGOŠ koji će se predstaviti svojim najnovijim radovima.

Više informacija slijedi u nastavku ovog poziva i/ili na broj telefona g-đe Morane Knez – Trobec (091 521 3186), organizatorice i idejne začetnice manifestacije.

Dođite i uživajte u našem lijepom gradiću!TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KASTVA
KASTAV TOURIST BOARD
Trg Matka Laginje 5 - 51215 KASTAV
Tel.: +385 (0)51 691 425
Fax: +385 (0)51 691 330
Gsm: +385 (0)99 21 85 901
E-mail: tz.grada.kastva@ri.t-com.hr
http://www.kastav-touristinfo.hr/

Što su davni ljudi ostavili uklesano na kamenim stećcima dalekog Kavkaza? Kakve su ih misli zaokupljale u susretu s prolaznošću? Kako one odjekuju u stihovima suvremenih pjesnika koji nisu poricali smrtnost niti su okretali glavu pri samom spomenu konačnosti postojanja? I na koji je način ovu vječnu tabu temu likovno interpretirao zagrebački umjetnik Boris Pecigoš?
U ciklusu slika pod nazivom "Post mortem", inspiriranom starim azerbajdžanskim epitafima na stećcima iz 16. i 17. stoljeća, Boris Pecigoš se u deset prizora bavio vlastitom smrtnošću i strahom od nje, pitanjima (bes)mislenosti postojanja, te je usput, kako sam kaže "lijepo pokopao neka svoja beživotna i već poluraspadnuta trupla vjerovanja."
Post mortem će biti predstavljen publici na dvije jednodnevne izložbe:
U KASTVU u subotu 31.08.2013. u Gradskoj loži Kastav iz 16. st., koja je prikladno suvremenik spomenutim stećcima. Loža se nalazi odmah ispred glavnih vrata u Kastav. Dobrodošli ste u vremenu od 12 do 20 sati posjetiti izložbu, razgledati slike i družiti se s autorom. Izložba je dio kastavske manifestacije "Pod Ložom - Iznad svih", koja se održava uz potporu Grada Kastva i Turističke zajednice Grada Kastva. Organizatorica i idejna začetnica manifestacije je Morana Knez-Trobec.
U ZAGREBU će ovaj ciklus biti predstavljen u utorak 3.09.2013. na Strossmayerovom šetalištu. Dođiteod 12 do 19 sati na zagrebački "Strossmartre" razgledati slike, saznati odgovore na pitanja iz uvoda i družiti se s autorom. Ova ulična izložba se održava u sklopu "Gornjogradske likovne kolonije Stross 2013" u organizaciji HDLU Zagreb i Turističke zajednice grada Zagreba. U slučaju kiše izložba će biti pomaknuta na neki idući dan.
.Boris Pecigoš je rođen 1974. u Zagrebu, gdje živi i stvara. Ozbiljno je počeo slikati tek s 31 godinom. Kasnije upisuje studij slikarstva na ljubljanskom Arthouseu, kojeg je sada apsolvent. U međuvremenu se počinje zanimati i za land art instalacije i skulpture u prirodi. Osnivač je i voditelj Ateliera Hayat, na čijim stranicama su online izloženi njegovi ciklusi slika, otvorene serije i pojedinačni radovi.
Oznake: umjetnost


- 16:41 - Komentari (1) - Isprintaj - #

12.06.2013., srijeda

EX-Tempore u Novigradu

10. SLIKARSKI EKSTEMPORE

Novigrad - Cittanova 2013.

------------------------------

ove subote, 15.06.2013.

------------------------------

iz pravilnika ukratko:

- prijave i pečatiranje podloga od 9,00 sati u Uredu Turističke zajednice

- samo dvije podloge se mogu pečatirati

- maksimalne dimenzije rada 100x120 cm

- radovi se predaju do 16,00 sati

- može se dopremiti najviše 2 gotova rada na temu more

- proglašenje pobjednika zakazano u 18,00 sati

- osiguran ručak

više informacija doznaj na Tel: ++385(0)52/757-075

info@novigrad-cittanova.hr

http://www.novigrad-cittanova.hr

http://www.novigrad.hr

Oznake: umjetnost


- 08:32 - Komentari (9) - Isprintaj - #

23.05.2013., četvrtak

HODOGRAM - 1. HAIKU SUSRET

HODOGRAM - 1. HAIKU SUSRET

1.haiku susret-recital, delnice 2013.


HODOGRAM - 1. HAIKU SUSRET-RECITAL DELNICE 2013.

25.05.2013. godine

PRIJEVOZ – VLAK IZ ZAGREBA ( za one koji bi došli vlakom )
Polazak. Gl. Kolodvor Zagreb 7,52 dolazak u Delnice 11,20
11,20 – doček gostiju, odlazak kroz Park Kralja Tomislava, pješice, dobrodošlica u bistrou“ Start“
12,00 ili 12,15 – polazak automobilima na izvor rijeke Kupice ( biser izvor ) – u Dolinu leptira, Kupska dolina ( 7 km)
12,30 – 13,30 – na izvoru, povratak na ručak u 14,00 ( bistro“ Start“)
14,00 do 15,00 ručak, odlazak šetnjom do kavane“ Centar“ Supilova 31 ( 150 m)
15,30 do 17,00 1. HAIKU SUSRET - RECITAL DELNICE 2013.
18,14 polazak sa željezničkog kolodvora Delnice povratak za Zagreb - dolazak u 21,00 gl. kolodvor Zagreb

Mjesto održavanja susreta: Delnice – Gorski kotar
Mjesto okupljanja : Bistro“ Start“ Školska 9 Delnice do 12,00 sati
Polazak na izlet ( prijevoz automobilima ) – Izvor rijeke Kupice u 12,00 sati
Ručak: 14,00 do 15,00 sati – bistro „Start“ Školska 9 Delnice
Recital: 15,30 do 17,00 sati Kavana Centar ( Supilova 31 Delnice )

Poštovani, molim da cijenjene prijave za susret učinite kod predsjednice Udruge“ Goranski koraci“ Slavice Grgurić Pajnić ( organizator) na mob. 098 448 314 ili email: slavica.grguric-pajnic °hrsume. hr

VAŽNO!
Osim prijave molim zatražite i sve druge informacije kao i dogovore u svezi drugih načina dolaska u Delnice ( autobusom, osobnim automobilima i sl.). Kod prijave svakako treba potvrditi i rezervirati ručak u iznosu od 30,00 kuna po osobi (koju plača učesnik susreta). Prijave i rezervacije molim dostavite do 10.05.2013.godine.

-----------

From: Slavica Grgurić-Pajnić
To:
Sent: Tuesday, April 23, 2013 9:15 AM
Subject: FW: Slanje e-poštom: HODOGRAM haiku 2013.

<>

Dragi prijatelji, pjesnici i štovatelji haiku poezije, primite u privitku, hodogram za susret u Delnicama. Vjerujem da ćete iz Gorskog kotara ponijeti lijepe slike i utiske i iste pretočiti u svoje stihove i sjećanja. Svakako, računajte i na recital, pa pripremite štogod za sve nas koji ćemo sa zadovoljstvom u tome uživati. Srdačno Vas pozdravljam, predsjednica udruge" Goranski koraci"Slavica Grgurić Pajnić

-------------

lijepi pozdrav Vam želim i nadam se da se vidimo!

Borivoj

http://karolina-rijecka.com

Oznake: umjetnost


- 08:12 - Komentari (10) - Isprintaj - #

29.04.2013., ponedjeljak

Mala ništa beznačajne sitniceMala ništa beznačajne sitnice

Zadovoljstvo : To je sok od isceđene sreće.

Sreća : Skup beskonačnog broja malih ništa

Jedna mirisna ruža. Osmeh deteta. Jedno "zdravo" u prolazu. Kafa u krevetu. Jedno jutarnje milovanje. Buđenje. Zbunjiv, nespretan, brz poljubac. Prijateljsko pismo. Jedno drugo, ljubavno. Jedna kišna suza. Promašena pesma. Sveća koju palimo. Jedna druga, koju gasimo. Jedno "ne" za jedno "da". Požutela slika. Jedan telefonski razgovor. Jedna istinita bajka. Jedan kamenčić, čudna uspomena. Jedan lastavičji prelet. Jedna opomena. Vruće kuvano vino sa karanfilićem. Stara pesma na harmonici. Jedan uzdah između bezobraznih reči. Pramen kose. To jedno, nežno jutro. Noć bez kraja. Slanina i jaja. Isti san. Jedna bombona, mentol. Draž drhtanja. Mali dekolte. Strasna zanesenost. Svadba starog prijatelja. Zaboravljena ljubav. Požutela razglednica. Tegla meda i flašica puna snega. Tvoje večito pitanje: "Kud ode njegova bela boja"? Jedno klizanje. Tvoje ćutanje. Jedna epizoda serije na TV-u. Nezavršen roman. Zvuk violine sa stare ploče. Golub pismonoša. Tvoja nečujna muzika, moja nevidljiva krila. Naša tajna bajka. Tvoja želja, moja pesma. Igra karata. Svađa, puna „volim te“. Jedna oproštena greška. Malo zaboravljene soli. Jedna kašičica meda u šolji mleka. Čaša rozea. Čaša crnog vina, i kap koja se prelije. Karmin na košulji. Jedna kockica čokolade, i jedan buket ljubičastih ruža. Jedna omiljena knjiga. Flaša neotvorenog šampanjca. Jedna napukla šolja. Jedan egipatski kip. Okret na biciklu. Prvi poljubac u bioskopu, i moj ljuti tata. Pozlaćena para ispod jastuka... Kaktus koji raste, na koji si se ubo... Oh, kako si vrisnuo! Neispunjeno obećanje. Prolaz zabranjenim stazama. Neostvarene reči koje bole. Tvoja olovka koja piše samo istinu... Tajni, crveni, jedan jedini poljubac, jednog 31. decembra... tačno u nula sati, jedan, i jedini, i tajni. Jedan odlazak. Jedan povratak. Isključenje struje, jer nisi platio račun. Popodne na plaži, gde smo izgoreli. Ljuti sosovi. Stara, pokojna teta. Večere ispred TV-a... Neslana supa. Kašnjenje vozova, izmišljeni razlozi. Jedna suza. Prijatelji, neprijatelji. Loše napisano pismo koje nisi razumeo. Luda ideja da ti poklonim kompas. Putovanje u Veneciju, i gondolijer koji nije hteo da nam naplati. Tvoja večita ljubomora. Probušena guma, rezervna zaboravljena. Plavi suncokret koji više nije žut. Zapušen lavabo. Samo si rekao: „Ma, nije to ništa... baš ništa, sitnica...“ i proveo si celu nedelju, uzalud... u ponedeljak si zvao majstora. Sećaš li se, kako nismo mogli da nađemo kravatu, a imao si sastanak sa bankarom... mislio si da će ga tvoja kravata impresionirati. Naljutio si se zbog neispeglane košulje. Klavir je bio raštimovan. Nisi se oporavio od gripa... tri dana. Jedan promašen sastanak. Odmor na Korzici. Sto od formike, koji je još uvek u podrumu. Slike, na kojima si video bubamare. Harmonika, koja nikada neće sama da svira. Smejanje bez razloga. Bačene papuče. Neplanirano poslepodnevno spavanje kod tvoje mame... i tvoja tri „volim te“... moje tri tačkice... i naša večita,brbljiva tišina. I dnevnik sa slikama južne Francuske, koji nikada nisi našao... u koji si napisao velikim, crvenim i debelim slovima: "Tri tačkice, da ne zaboravim da joj kažem, da je volim cele godine, a ne samo prvog maja". I ona stara školska sveska, koju sam sada pronašla, u kojoj su spavale mnoge od ovih reči, ubačene jednog prvog maja 1968., moje prve godine u Francuskoj, sa naslovom „beznačajne sitnice“ ili "mala ništa".

Zorica Sentić

***
www.darujmorec.com
http://zoricasentic.blogspot.com/˙
http://cinqjoursetplus.blogspot.fr/
00 33 625007787 Nice-France

***

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:03 - Komentari (10) - Isprintaj - #

23.04.2013., utorak

HODOGRAM - 1. Haiku susret-recital Delnice 2013.

HODOGRAM - 1. HAIKU SUSRET-RECITAL DELNICE 2013.

25.05.2013. godine

PRIJEVOZ – VLAK IZ ZAGREBA ( za one koji bi došli vlakom )
Polazak. Gl. Kolodvor Zagreb 7,52 dolazak u Delnice 11,20
11,20 – doček gostiju, odlazak kroz Park Kralja Tomislava, pješice, dobrodošlica u bistrou“ Start“
12,00 ili 12,15 – polazak automobilima na izvor rijeke Kupice ( biser izvor ) – u Dolinu leptira, Kupska dolina ( 7 km)
12,30 – 13,30 – na izvoru, povratak na ručak u 14,00 ( bistro“ Start“)
14,00 do 15,00 ručak, odlazak šetnjom do kavane“ Centar“ Supilova 31 ( 150 m)
15,30 do 17,00 1. HAIKU SUSRET - RECITAL DELNICE 2013.
18,14 polazak sa željezničkog kolodvora Delnice povratak za Zagreb - dolazak u 21,00 gl. kolodvor Zagreb

Mjesto održavanja susreta: Delnice – Gorski kotar
Mjesto okupljanja : Bistro“ Start“ Školska 9 Delnice do 12,00 sati
Polazak na izlet ( prijevoz automobilima ) – Izvor rijeke Kupice u 12,00 sati
Ručak: 14,00 do 15,00 sati – bistro „Start“ Školska 9 Delnice
Recital: 15,30 do 17,00 sati Kavana Centar ( Supilova 31 Delnice )

Poštovani, molim da cijenjene prijave za susret učinite kod predsjednice Udruge“ Goranski koraci“ Slavice Grgurić Pajnić ( organizator) na mob. 098 448 314 ili email: slavica.grguric-pajnic °hrsume. hr

VAŽNO!
Osim prijave molim zatražite i sve druge informacije kao i dogovore u svezi drugih načina dolaska u Delnice ( autobusom, osobnim automobilima i sl.). Kod prijave svakako treba potvrditi i rezervirati ručak u iznosu od 30,00 kuna po osobi (koju plača učesnik susreta). Prijave i rezervacije molim dostavite do 10.05.2013.godine.

-----------

From: Slavica Grgurić-Pajnić
To:
Sent: Tuesday, April 23, 2013 9:15 AM
Subject: FW: Slanje e-poštom: HODOGRAM haiku 2013.

<>

Dragi prijatelji, pjesnici i štovatelji haiku poezije, primite u privitku, hodogram za susret u Delnicama. Vjerujem da ćete iz Gorskog kotara ponijeti lijepe slike i utiske i iste pretočiti u svoje stihove i sjećanja. Svakako, računajte i na recital, pa pripremite štogod za sve nas koji ćemo sa zadovoljstvom u tome uživati. Srdačno Vas pozdravljam, predsjednica udruge" Goranski koraci"Slavica Grgurić Pajnić

-------------

lijepi pozdrav Vam želim i nadam se da se vidimo!

Borivoj

http://karolina-rijecka.com
http://budan.blog.hr/


Oznake: umjetnost


- 17:38 - Komentari (11) - Isprintaj - #

14.03.2013., četvrtak

Pjesnički natječaj "GARAVI SOKAK", Inđija 2013


Pjesnički natječaj "GARAVI SOKAK", Inđija 2013

ajmo pjesnici na posao


KNJIŽEVNI KLUB “MIROSLAV-MIKA ANTIĆ” IZ INĐIJE

RASPISUJE

24. MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”, INĐIJA 2013.

USLOVI KONKURSA:
- Poslati najmanje tri pesme u tri primerka, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne.
- Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i elektronsku adresu.
- Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.
- Obavezna kraća biografija autora.
- Konkurs traje od 20. februara do 30. maja 2013. godine, a pesme slati na adresu: konkurs@zlatomirborovnica.net
ili Zlatomir Borovnica, ulica Kneza Lazara 14/25 22320 Inđija, Srbija (za konkurs).

- PESME SLATI ISKLJUČIVO U JEDNOM WORD DOKUMENTU I OBAVEZNO GA NAZVATI IMENOM I PREZIMENOM AUTORA, time nam u mnogome olakšavate rad na zborniku.

- Telefoni za kontakt: - fiksni: +381/22-551-347 — mobilni: +381/64-617-1354.
- Pravo učešća imaju svi autori stariji od 14 godina. Manifestacija će se održati polovinom septembra 2013. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Na manifestaciju ćemo pozvati do 70 autora zastupljenih u zborniku. Tačan datum i vreme održavanja manifestacije ćemo Vam blagovremeno javiti. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

Sa poštovanjem,

U Inđiji, 20.02.2013. godine

Zlatomir Borovnica, predsednik-------------lp, boroOznake: umjetnost


- 08:15 - Komentari (2) - Isprintaj - #

12.02.2013., utorak

Zanimljivosti s magicusa

- " NAJVECA JE UMJESNOST NA ZEMLJI,ISKUSITI GORCINU ZIVOTA,A NE OGORCITI SE". - Miroslav Krleza

Dragi prijatelji!

Rijeka ovih dana u znaku je maškara, samo da nas vrijeme

posluži bez južine i kiše... Svi zamaškarani, tako pita Štef

Baru: - U kojoj maski da se zamaškaram za maškare? Bara,

Štefu veli: - U kojoj god hoćeš, samo nemoj u pijanca, jer

te buju odma prepoznali.

Još nismo dosegnuli "dno krize", i dalje igra ona uzrečica

"još danas nam je bolje nego sutra!" Kaže jedan poznanik

drugom: - Možeš misliti dokud se došlo u Hrvatskoj kad

konobare odnedavna zovu "Kanader" jer samo vodu nose.

Da nije žalosno bilo bi smiješno, ovako u vrijeme maškara

sve je prihvatljivo i stvarno, kao i same maškare...- " Zdrav čovjek, ujedno je i bogat čovjek, iako toga nije svjestan." - Talijanska poslovica- " Znati mnoge stvari, ne znači biti mudar." - Heraklit, grčki filozof- " Upornost je posljednje utočište nemaštovitih." - Oscar Wilde, irski pisac

- " Lijepe misli izgradjuju lijepu dusu." - John M. Tempelton, americki filantrop

- " Navika i rutina imaju nevjerojatnu moc da trose i razaraju." - Heuri de Lubac, francuski teolog

- " Uvijek ima nesto ludila u ljubavi. Ali takodjer ima i nesto razuma u ludilu." - Friedrich Nietzsche, njemacki filozof

- " Ako ljubis, nitko ti ne moze nista." - Cezar, rimski govornik

- " Ono sto netko nije iskusio nece razumjeti ako je napisano." - Isadora

- " Bolje je izgubiti trenutak u zivotu, nego zivot u trenutku." - dubinska mudrost

- " Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli, i volim te usput, ko da sanjam, kao mnoge druge na toj zemlji." - Jesenjin

- " Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim valovima mora, dugim tokovima rijeka, širokom prostranstvu oceana, i kružnom gibanju zvijezda; a pored sebe prolaze i - ne čude se ničem." - Sv. Augustin- " ČVRSTA KUCA IMA CETIRI STUBA: VRIJEDNOG OCA, MUDRU MAJKU,POSLUSNOG SINA I UVIDJAVNOG BRATA". Talijanska poslovica

- "SRECA CE DOCI, AKO U SVIJESTI NE PREOVLADJUJU SEBICNOST I ZAHTJEVI – AKO ZIVOT DOZIVLJAVAMOKAO IGRU MOGUCNOSTI”. - Ken Kayes JR.- " NAJVECA JE UMJESNOST NA ZEMLJI,ISKUSITI GORCINU ZIVOTA,A NE OGORCITI SE". - Miroslav Krleza-------

Nova Akropola /predavanje/

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90586

Liječenje srca i cirkulacije
http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90428

Podmladjivanje
http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90523

Cjepivo - video
http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90524

Krinka

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=65277

Prijatelju, ispričaj moju priču

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90379

Magarac Pepi /haibun/

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=41248


Sa kojeg si drveta pao?

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90484

------

Moje zadnje pismo upuceno vama

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90325

-----

lp, boro
Oznake: umjetnost


- 08:28 - Komentari (4) - Isprintaj - #

06.02.2013., srijeda

S kojeg si drveta pao?

S katerega drevesa si ti padel?

S katerega drevesa si ti padel? Poišči svoj rojstni dan in svoje drevo. To je precej zanimivo in precej točno. Izhaja iz starega verovanja v keltski mitologiji.

Jan 01 - Jan 11 - jelka
Jan 12 - Jan 24 - brest
Jan 25 - Feb 03 - platana
Feb 04 - Feb 08 - topol
Feb 09 - Feb 18 - smreka
Feb 19 - Feb 28 - bor
Mar 01 - Mar 10 – vrba žalujka
Mar 11 - Mar 20 - limona
Mar 21 - hrast
Mar 22 - Mar 31 - lešnik
Apr 01 - Apr 10 – nešplja
Apr 11 - Apr 20 - javor
Apr 21 - Apr 30 - oreh
May 01 - May 14 - topol
May 15 - May 24 - kostanj
May 25 - Jun 03 - jesen
Jun 04 - Jun 13 - grm
Jun 14 - Jun 23 - figa
Jun 24 - breza
Jun 25 - Jul 04 - jablana
Jul 05 - Jul 14 - jelka
Jul 15 - Jul 25 - brest
Jul 26 - Aug 04 - platana
Aug 05 - Aug 13 - topol
Aug 14 - Aug 23 - smreka
Aug 24 - Sep 02 - bor
Sep 03 - Sep 12 – vrba žalujka
Sep 13 - Sep 22 - limona
Sep 23 - oljka
Sep 24 - Oct 03 - lešnik
Oct 04 - Oct 13 – nešplja
Oct 14 - Oct 23 - javor
Oct 24 - Nov 11 - oreh
Nov 12 - Nov 21 - kostanj
Nov 22 - Dec 01 - jesen
Dec 02 - Dec 11 – grm
Dec 12 - Dec 21 - figa
Dec 22 - bukev
Dec 23 - Dec 31 – jablanaJablana (Ljubezen) – običajno vitki, karizmatični, dopadljivi in atraktivni, prijetne zunanjosti, radi »flirtajo«, avanturisti, znajo poslušati, vedno zaljubljeni, hočejo ljubiti in biti ljubljeni, verni, nežni, zelo širokogrudni, talenti za znanost, živijo za danes, brezbrižni filozofi z zmožnostjo dobre razlage. (apple tree)

Jesen (Ambicija) – neobičajno atraktivni, veselijo se življenja, impulzivni, poželjivi, se ne ozirajo na kritiko, ambiciozni, inteligentni, talentirani, radi se igrajo z usodo, lahko so egoisti, lahko jim zaupate, dobri ljubimci, včasih jim pamet vlada nad srcem, ampak zveze smatrajo zelo resno. (ash tree)

Bukev (Kreativnost) – imajo izražen dober okus, skrbi jih njihov izgled, materialisti, dobro organizirajo življenje in kariero, ekonomični, dobri vodje, ne podajajo se v nepotrebne rizike,mladostni, s polno energije, najboljši življenjski partnerji, zelo skrbijo za svojo kondicijo in « linijo » (diete, šport, itd.) (beech tree)
Breza (Inspiracija) – veselijo se življenja, atratktivni, elegantni, ljubeznivi, zadovoljni, ne marajo ničesar, kar je pretirano, ne prenesejo vulgarnosti, ljublijo življenje v naravi in miru, niso pretirano strastni, precej izobraženi, ne dovolj ambiciozni, znajo napraviti mirno, zadovoljno atmosfero. (birch tree)
Smreka (Varnost) – običajno zelo lepi, znajo se lepo obleči, ljubijo luksuz, dobrega zdravja, absolutno niso sramežljivi, pokažejo možnost, da gledajo na druge zviška, samozavestni, odločni, nestrpni, radi vplivajo na druge, mnogo talentov, zdravo optimistični, čakajo pravo ljubezen, sposobni sprejemati hitre odločitve. (fir tree)
Kostanj (Iskrenost) – izrazito lepi, ne marajo pritiska, pravični, veselijo se življenja, zainteresirani, rojeni diplomati, a v družbi občutljivi, pogosto nesigurni v sebe, včasih izobraženi, počutijo se, da jih nihče ne razume, ljublijo samo enkrat, imajo probleme najti pravega partnerja. (chestnut tree)

Platana (Vernost) – močni, mišičasti, odgovorni, jemljejo vse, kar jim življenje nudi, zadovoljni, optimistični, lakomni na denar in priznanja, sovražijo osamljenost, strastni ljubimci, katerim nikoli ni dovolj, verni, večkrat prizadeti, nestalni, pedantni i brezbrižni. (plane tree = Britain, sycamore = USA)

Brest (Plemenitnost) – prijetne figure, odete z okusom, glasno povejo, kaj jim ni všeč,nagnjeni so k temu, da tujih napak ne oproščajo, veseli, radi vodijo, a ne da nekomu pripadajo, pravi in iskreni partnerji, radi odločajo namesto drugih, plemeniti, « širokogrudni », veliki smisel za humor, praktični. (elm tree)

Figa (Občutje, občutljivost) – zelo močni, samozavestni, neodvisni, ne dovolijo prerekanja in ugovorov, ljubijo življenje, družino, otroke in živali, pravi « metulji v družbi », polni humora, ljubijo brezdelje in okolico, talentirani za praktično, inteligentni. (fig tree)

Jelka (Misterioznost) – polni okusa, pošteni, izobraženi, ljubijo vse, kar je lepo, polni občutkov, trdoglavi, egoistični, vendar poskrbijo za svoje bližnje, zelo zadovoljni, talentirani, imajo mnogo prijateljev, pa tudi sovražnikov, lahko jim zaupamo. (fir tree)

Lešnik (Posebnost) – šarmantni, skromni, polni razumevanja, znajo pustiti vtis, aktivni borci za socialno pravdo, priljubljeni, občutljivi, komplicirani ljubimci, iskreni, tolerantni partnerji, imajo pravo predstavo o pravičnosti. (hazel nut)

Grm (dober okus) – hladna lepota, skrbijo za svoj izgled in kondicijo, dober okus, niso egoisti, svoje življenje naredijo čimbolj prijetno, živijo disciplinirano življenje, od partnerja zahtevajo priznanje in prijateljstvo, sanjajo o neobičajnih ljubimcih, redko so zadovoljni s svojimi občutki, ne verjamejo skoraj nikomur, vedno so nesigurni v svoje odločitve, zelo občutljivi. (bush)

Limona (Slutnja, dvom) – kar prinaša življenje, doživljajo z muko, sovražijo spore, prerekanja, stres in delo (službo), nemarajo določasja in udobnosti, so blagi in popustljivi, žrtvujejo se za prijatelje, imajo mnogo talenta, a niso dovolj ambiciozni, da bi se izboljšali, stalno javkajo, tarnajo in kritizirajo, zelo so ljubosumni, ampak zvesti. (lemon)

Javor (Neodvisnost) – neobičajne osebe, izražena je moč izražanja in originalnost, so bojazljivi in rezervirani, ljubijo slavo, ponosni, sigurni sami vase, vedni željni novih znanj in izkušenj, včasih nervozni, dober spomin, lahko se učijo, navadno imajo komplicirano ljubezensko življenje, radi vplivajo na druge. (maple tree)

Hrast (Hrabrost) – robustne narave, močni, neodvisni, nepopustljivi, občutljivi, ne marajo nikakršnih sprememb, z nogami stojijo trdno na tleh, držijo se dejstev, enostavno ne razmišljajo, temveč delujejo. (oak tree)Oljka (Modrost) – radi imajo sonce, toploto, lepe občutke, razumni, polni razumevanja, izogibajo se agresivnosti in nasilja, tolerantni, veseli, mirni, izražen občutek za pravico, občutljivi, izobraženi, niso ljubosumni, radi rišejo, radi so v družbi izobraženih ljudi. (olive)

Bor (Izjemnost) – ljubijo prijetno družbo, zelo vzdržljivi, znajo napraviti življenje prijetno, zelo aktivni, naravni, dobri spremljevalci, hitro se zaljubljajo, a tako hitro tudi izgubijo zanimanje, se hitro vdajo, veliko menjajo preden dobijo idealnega partnerja, ki mu verjamejo, zaupljivi in praktični. (pine)

Topol (Nesigurnost) – delujo zelo dekorativno, niso dovolj sigurni vase, razumni samo kadar je neobhodno, potrebna jim je vzpodbuda in prijetno okolje, da bi se sprostili in odprli, hitro jih spregedamo, pogosto sami, zelo nesigurni, umetniške narave, dobri organizatorji, nagnjeni k filozofiranju, v vsako situacijo se popolnoma vživijo, zveze sprejemajo zelo resno. (poplar)

Nešplja (Dobra poslušnost) – šarmantni, veseli, dajo vse od sebe, a pri tem niso egoisti, radi so opaženi, ljubijo življenje, premikanje, nemir, tudi krize, istočasno odvisni in neodvisni, dobrega okusa, umetniki, strastni, poudarjenih občutkov-čustev, dobri spremljevalci, ne predajo se. (medlar)

Oreh (Strast) – neodvisni, čudni i polni kontradiktornosti, pogosto egoistični, agresivni, velikodušni, izobraženi, nepričakovano reagirajo, spontani, neomejeno slavoljublje in ambicije, niso fleksibilni, težki in čudni partnerji, drugi jih redko ljubijo, ase jim pogosto čudijo, dobri strategi, zelo ljubosumni in strastni, ne delajo nikakršnik kompromisov. (walnut tree)

Vrba žalujka (Melanholičnost) – čudoviti, a polni melanholije, atraktivni, zelo duhovni, ljubijo vse, kar je lepo in okusno, ljubijo potovanja, sanjači, neumorni, komplicirani, iskreni, lahko se vpliva nanje, a je z njimi težko živeti, poželjivi, dobra intuicija, trpijo zaradi ljubezni, a včasih najdejo partnerja, na katerega se lahko naslonijo. (weeping willow)

Eriobotrya japonica – Nješpula ili
Japanska mušmula = nešplja
Nješpula je zimzeleno drvo visoko od 5 do 7 metara, široke, bogate krošnje. Listovi su svetli i obrasli dlačicama i relativno veliki (od 12-25 cm).
Cveta u poznim jesenjim i zimskim mesecima a plod sazreva u maju i junu. Plod nješpule je narandžasto-žućkast, veoma ukusan sa nekoliko velikih smeđih semenki.
Razmnožava se iz semena a moguće je i kalemljenje samoniklih biljaka.
Ovom drvetu ne prija vetar tako da bi je trebalo saditi na svetlim mestima zaklonjenim od jačih udara vetra. Odlično trpi visoke temperature kao i temperature do -12°C, ali ne u dužem vremenskom periodu.

---------------

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:20 - Komentari (10) - Isprintaj - #

24.01.2013., četvrtak

Hrvatsko Književno Društvo - Rijeka

HRVATSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO

Obavještavamo Članove da ćemo održati sastanak Društva u petak 25.01.2013. u 18 sati u Književnom klubu HKD-a. Blaža Polića 2/III

Nakon sastanka u 19. sati u Književnom klubu

održat će se književna večer pjesnikinje Dubravke Zaharije

Nakon predstavljanja slijedi druženje kroz ''književne interpunkcije''.

Radujemo se vašem dolasku!

Za Hrvatsko književno društvo
Predsjednik i voditelj ''Književnog kluba'' Valerio Orlić

Dana 15. siječnja 2013. 20:18 Valerio orlić je napisao/la:

HRVATSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO

U organizaciji Hrvatskog književnog društva iz Rijeke
u petak 18.01.2013. u 19 sati,
u Književnom klubu, Blaža Polića 2/III

Održat će se književna večer pjesnika Damira Klaića

Nakon predstavljanja slijedi druženje kroz ''književne interpunkcije'' svih zainteresiranih.

Radujemo se vašem dolasku!

Za Hrvatsko književno društvo
Valerio Orlić

Oznake: umjetnost


- 08:22 - Komentari (8) - Isprintaj - #

17.01.2013., četvrtak

Vremensko izvješće... Bj GallagherVremensko izvješće ..Bj. Gallagher


"Svaki dan kad sam uspravan,
dobar je dan "
. ... To je ono što uvijek kažem
i zahvalim za moje zdravlje.

Kada me pitaš, "Kako sam?"
Ja uvijek kažem, "Savršeno!"
jer ako kažem tako, tako će i biti.
I zahvalan sam, jer mogu odabrati moj stav.

Kada mi život dade tamne oblake i kišu,
zahvalan sam za vlagu,
jer donosi mekane kovrče mojoj kosi.

Kada mi život dade sunčev sjaj,
zahvalno okrenem lice prema gore
da osjetim toplinu na mojim obrazima.

Kada mi život donese maglu,
omotam se mojim toplim džemperom
i zahvalim na tom svježem velu tajanstvenosti,
što uobičajeno čini drugačijim i intrigantnijim.

Kada mi život donese snijeg,
Izjurim vani uhvatiti prve pahuljice svojim jezikom,
uživajući u tom ledenom čudu, snježnoj pahulji.

Životni događaji i iskustva
su kao vrijeme, dođu i prođu,
bez obzira na to što bih ja htio.

Tako dakle, što ima veze?!
mogu odlučiti da u njima uživam.
Jer doista,
sve što pod nebom postoji ima svoju svrhu.

I svako godišnje doba donosi svoje jedinstvene blagoslove ...
i ja sam zahvalan.

Ne postoji način da se izbjegnu životne oluje,
dolaze i odlaze željeli mi to ili ne.
Najbolja stvar za svakog od nas je
naučiti plesati na kiši!


--------

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:08 - Komentari (14) - Isprintaj - #

14.01.2013., ponedjeljak

Osho - haiku

*

OPALI LIST
SE VRATIO GRANI –
LEPTIR.

Zen pjesnik kaže: „Što je taj leptir? Mora da je opali list koji se vratio svom porijeklu.“ U tim slikajućim riječima, zen pjesnici kazuju mnogo.
OPALI LIST SE VRATIO GRANI? LEPTIR. Opali list je postao leptir i ponovo se vratio na granu. Sve se vraća porijeklu: to je smisao haiku.
Vi možete iskoristiti svoje vrijeme, ali čovjek treba da se vrati porijeklu. U tom porijeklu ste buddha. U porijeklu ste sjedinjeni sa kosmosom, a možda ste i veći od kosmosa. OSHO

Copyright © Osho International Foundation
www.osho-yu.me

*

Oznake: umjetnost


- 08:10 - Komentari (17) - Isprintaj - #

11.01.2013., petak

Haiku i drugi književni natječaji


HAIKU NATJECAJI


Fort Worth Haiku Society Quarterly Contest
Cash prizes totalling $US30. Winners will be published in the FWHS annual anthology. Winter kigo (keyword) must be used.
Deadline: January 15, 2013.
Cost: $US3 for up to 5 haiku for members; $US10 for up to 5 haiku for non-members.
Full details: website.

Pennsylvania Poetry Society Contest
For haiku, senryu & tanka, limit 1 poem. Cash prizes totalling $US50. Poems placed First and Second will be published in the contest anthology. Prizes announced in May.
Deadline: January 15, 2013.
Cost: $US2/poem.
Full details: website, look for category 9.

Poetry Society of Virginia Haiku Award
Cash prizes totalling $US100 for a series of 3-4 haiku on a single theme. Winners announced on April 20, 2013 and posted to the PSV website.
Deadline: January 19, 2013 (postmarked).
Cost: $US4/poem.
Full details: website, category 26.

Setouchi Matsuyama Photo Haiku Contest
Limit 1 haiku per theme. Judge is David McMurray. Results announced in March 2013.
Send haiku between December 10, 2012 and January 20, 2013.
Cost: Free.
Full details: website, including an online entry form.

Snapshot Press Haiku Calendar Contest
Cash prizes totalling Ł360. Twelve haiku will be picked as monthly winners; 40 others will be runners-up. All will be published. Haiku should include a seasonal word or activity. Results announced on March 31.
Deadline: January 31, 2013.
Cost: Ł3/$US5/haiku; Ł6/$US10/3 haiku; Ł12/$US20 up to 10 haiku (it is possible to pay via the website).
Full details: website.

British Haiku Awards
Haiku: Cash prizes totalling Ł350. Tanka: Cash prizes totalling Ł175. Haibun: A cash prize of Ł100.
Deadline: In-hand January 31, 2013. Entries for the different categories may be sent in the same envelope.
Cost: Up to 3 haiku or tanka Ł5/$US8 and Ł1/$US1 per haiku/tanka thereafter. Haibun: Ł5/$US8 per entry.
Full details: website.

The Betty Drevniok Award
Limit of 3 haiku per person. Winners will be announced in May, 2013.
Deadline: February 14, 2013.
Cost: $US5 (outside Canada) for up to 3 haiku.
Full details: website (not yet updated for 2013).


Japan-Lithuania Haiku Contest 2012-2013
Application Period: throughout the year of 2012-2013.
Deadlines: for spring season by 31st May, 2012.
For summer season: by 31st August, 2012.
For autumn season by 30th November, 2012.
For winter season by 28th February, 2013.
Topic: 4 seasons (authors can send their haiku poems related to a certain season).
Lanuage: Lithuanian, English or Japanese languages. If composing in Japanese or Lithuanian, English translation is necessary.
Fill in the form and send it along with haiku to the Embassy of Japan by email culture_event@vn.mofa.go.jp
Haiku poem should maintain fundamental rules of classical haiku form: 3 lines, 5-7-5 syllables.
Number of entries limited up to 3 haiku poems per person per each season.
Full details: http://www.worldhaiku.net/news_files/jp_lithu_haikucontest/En_Contest.pdf

Free XpresSion Haiku Contest
1 page of 4 haiku represents 1 entry. Cash prize of $A100 for the best, single haiku. For writers of other forms and styles, there are also categories for short stories, traditional rhyming poetry, free verse and articles/essays.
Deadline: February 28, 2013.
Cost: $A5/entry or $A25 for 6 entries. Pay online using Paypal and the mail address pp14@ tpg.com au .
Full details: website.

2nd International Haiku Contest "Sharpening the Green Pencil"
Limit: 2 previously unpublished haiku.
Submission by email to eduard_tara@yahoo.fr with "haiku contest 2013" in the subject heading.
Submission period: 1-28 February, 2013.
Full details: http://sharpeningthegreenpencil.blogspot.ro/p/guidelines.html

Ito En Oi Ocha New Haiku Contest
Limit of 6 haiku.
Results announced in July, 2103.
Deadline: February 29, 2013.
Cost: Free.
Full details: website.

3rd Vladimir Devide Haiku Award – Open Haiku Competition
No of entries: One haiku.
Submission by email to librasia@iafor.org with 'Haiku competition' in the subject heading. Include your name, address and contact details.
Deadline: March 1, 2013.
The winner and the runner up prize will be formally announced at the LibrAsia conference in April 2013, and thereafter published on the conference website.
Full details: http://librasia.iafor.org/haiku.html

Robert Speiss Memorial Award
Limit of 5 haiku on a theme set by one Bob's "speculations".
Deadline: In hand March 13, 2013.
Cost: $US1/haiku.
Full details: website.

The 1st "aha" (Annual Hortensia Anderson)
Memorial Haiku Awards Competition 2013
Deadline: in-hand no later than 1 April, 2013.
Entry Fee: $2 per haiku, and no limit to the number of entries per person.
Please print or type each individual poem in English on three separate 3 inch x 5 inch index cards. In the upper left corner of one card only, print or type your name, address, and email. ONLY the winners will be notified and ONLY via email, (and if you have no email address available, (please provide a proxy email address.) If you do not hear anything back from us by 20 May, 2013, your entries are automatically free to submit elsewhere. Entries that do not follow these guidelines will not be considered, so please read very carefully.

Payment: Please include the entry fee with your submissions, in US currency, (cash at your own risk), check, or money order, made payable to Marianna Monaco, and mailed to 1487 West 24th Place, Eugene, Oregon 97405 USA.
Awards: First Place = $100, Second Place = $50; Third Place = $25, HM = $10, plus Award Certificates will be issued, and winning works will be published online at Haiku Oregon's website and Haiku Oregon's facebook page, as well as other places online and in print. All rights remain with the haiku poets.
Winners' will be announced on 21 May, 2013---the first year anniversary of Hortensia's passing.

The Eighth International Haiku Contest „Kloštar Ivanić 2011“
Organized by Haiku Association Three Rivers, Ivanic-Grad, Croatia
Deadline: May 31, 2013 (postmarked)
Please send 3 unpublished haiku in English only.
Free of charge.
Open to all. Contestants must be 12 years or older.
Any theme is welcome, but remember Nature and man as a part of it.
Haiku may be sent by post or by e-mail.
Results will be on the Internet no later than November 1, 2013.
Awards: First Prize: USD 50.00; Second Prize: USD 30.00; Third prize: USD 20.00
10 Commendations
The authors of awarded, commended and published haiku will receive our joint collection as a gift.
Postal address: Đurđa Vukelić Rožić, The Haiku Association “Three Rivers”, Kolodvorska 44, 10310 Ivanić Grad, Croatia
E-mail: dvrozic@optinet.hr

--------------

lp, boro

http://karolina-rijecka.com

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:04 - Komentari (12) - Isprintaj - #

09.01.2013., srijeda

Robert Vrbnjak: Loše cure s bolesnim manirima ubijaju za ljubav

Loše cure s bolesnim manirama ubijaju za ljubav

dobro jest!

Top 10 singlova 2012: Loše cure s bolesnim manirima ubijaju za ljubav


Bandiću, vrati Teslu!


Robert Vrbnjak: Novinar


January 5, 2013 | Filed under: Natječaj and tagged with: Arteistov natječaj za kratku priču, Robert Vrbnjak


Zaposlio sam se, pišem za lokalne novine. Nisam novinar po profesiji, ali brzo sam se uklopio u tu atmosferu žurbe, buke, telefonskih razgovora, diktata događaja i pritisaka prekratkih rokova.

Ja sam i inače takav – kao sklopka, brzo se uklapam i još brže isklapam, ili sam on ili off, trećeg nema. To je i urednik prvo zaključio o meni pa me već prvog dana poslao na teren, u Gornje Trupce da osmislim prilog o puknuću vodovodne cijevi zbog čega nije bilo vode u periodu od osam do petnaest sati. Otišao sam tamo, lijepo napisao, gdje je i zašto pukla cijev, naveo sve što su mi rekli, kako su cijevi dotrajale, kako su nadležne ekipe odmah izašle na teren i u najkraćem roku uspjele zaustaviti daljnje istjecanje vode.

Urednik je bio zadovoljan, a posebno jer sam informacije do čitatelja uspio prenijeti vjerno, usput slikovito dočaravši atmosferu, a ne samo gole činjenice i dodijelio mi da napišem članak o prvenstvu u boćanju za žene. Ja i žene, ne moram ni reći, i to je bilo stručno odrađeno.

Zatim sam pisao o poskupljenju jaja i pelena i radio intervju s jednim koji je po zanimanju hvalisavac. Volim kod ovog posla što je raznolik, nepredvidljiv, sviđa mi se ta dinamičnost. Jučer sam naprimjer, imao zakazan intervju sa ženom kojoj je biološki sat nenadano počeo ubrzavati, ali nije došla u dogovoreno vrijeme. Ne znam je li zaboravila ili je možda taj njen poremećaj s ubrzanim satom kriv, uglavnom, stajao sam tamo i čekao smrzavajući se i za nju, u tim trenucima, u tom njenom poimanju vremena, bio nešto što se već odigralo, bio najvjerojatnije već daleka prošlost. Pa kad je nakon dva sata postalo jasno da se neće pojaviti, lijepo sam, kao svaki dovitljiv profesionalac kojem je stalo do prikupljanja informacija otišao do njene kuće, kako to već obično rade novinari rade u američkim filmovima. Udarao sam po vratima i zavirivao joj u prozore, ali nije otvarala, pa sam otišao susjedima koji mi nisu znali, a ni imali bogzna što interesantnog reći o njoj; tek da su joj preko noći sve haljine postale preuske i opisali su je kao dragu curu koja nažalost u životu uvijek naleti na pogrešne, na vjetropire kojima nije stalo do nje, niti zaslužuju njenu ljubav.

Danas ujutro urednik nas je pozvao u kancelariju i odmah počeo o tome kako loše stojimo i da će biti problema oko isplate honorara, ako nam se prodaja ne poveća. Što najbolje prodaje novine?, pitao je gledajući kroz prozor. Kako nitko nije odgovarao, ja sam se javio za riječ. Žutilo, 3S, ili: Seks, skandal i senzacija!, rekoh. Upravo tako Kruljac!, pohvalio me pred svima i dodao kako od svih očekuje da pokažemo više inicijative, više zalaganja po tom pitanju. Tako mi je dan započeo na terenu u potrazi za 3S.

Ali već oko devet ujutro mi se više ništa nije činilo dovoljno 3S, pa sam sjeo u Alibi bar u nadi da će u smjeni biti ona konobarica s dobrim dupetom, ali nije bila, već samo onaj smotani šanker kojeg smo svi u školi zvali Kvazimodo zbog te face. Pio sam kavu promatrajući Kvazimoda kad mi je odjednom proradila probava i zgrabila me inspiracija, pa je nastao članak o Virgilu Zonesu, čovjeku nad kojim su usta preuzela vlast – izmislio sam mu ime, lik i djelo, da budem iskren, cijelog sam Zonesa izmislio.

Ovako je nekako počinjao taj članak, koji nažalost nikad nije bio objavljen, jer je na kraju smjene neslavno završio u Recycle Binu, na mom, sad već bivšem novinarskom desktopu.

“Stvoreni smo s dva uha za slušanje, a samo jednim ustima za govorenje, valjda iz razloga ne bi li na taj način dvostruko više slušali nego pričali. Ali što reći o Virgilu Zonesu, čovjeku koji se rodio s dvoja usta i jednim uhom. I to ustima koja svaka za sebe, neovisno o onim drugim, rade sve što usta već najčešće rade: govore, jedu, piju, pjevaju, hrču i žvižduću. Liječnici tvrde da Zones nije podvojena ličnost, već da su mu usta – i donja i ona gornja, smještena posred čela – ovisna o drugim centrima u mozgu, pa shodno tome imaju svoju volju i stav, svoju jasno izraženu autonomnost i samodostatnost, tako da se on po tom pitanju ponaša kao dvije potpuno odvojene, protuslovne osobe, cijelo se vrijeme nalazeći u očiglednoj kontradikciji sa samim sobom. Što je vrlo zanimljivo i što se kod Zonesa i njegovih ustiju odmah zapaža, je to da su ona potpuno različita. Ne toliko izgledom koliko po stavovima, po onom što pričaju i kako se ponašaju na licu. Tako naprimjer jedna puše, a druga su zakleti nepušač, prva imaju žensku, a druga mušku ćud, donja vole jesti čvarke, gornja bi radije nešto slatko, jedna uče kineski, o ova na čelu svirati klarinet, jedna zagovaraju gej brakove i eutanaziju, a druga se zalažu za prijevremene izbore. Zonesu s njima stvarno nikad nije dosadno, ali mu sve to predstavlja i ogroman problem, a posebno što ima samo jedno uho, pa ih u tom njihovom - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...

nadmudrivanju najčešće i ne čuje najbolje. Ispada zapravo da je najsretniji kad mu usta ne razgovaraju međusobno, kad su posvađana. Uživa u tim trenucima kratkotrajne tišine i misli svoje. A na pitanje koja od njih smatra više svojim „pravim“ ustima i jedna i druga izjavljuju da su to upravo ona i potkrijepljuju tu svoju tvrdnju nizom argumenata, ne prestajući s optužbama na račun onih drugih. Dotični je rođen u Engleskoj gdje je u mladosti bio predmetom brojnih medicinskih istraživanja. Usprkos svom hendikepu, u zreloj se dobi dokazao kao uspješan poduzetnik. Oženjen je i otac šestoro djece.”


I još sam štošta izmislio o Zonesu, o njegovoj obitelji, prijateljima i suradnicima. A student koji radi na obradi fotografija, poslije je u Photoshopu izveo Zonesa, sistemom copy–paste zalijepio Mick Jaggerova usta posred čela Damira Kajina, a jedno mu je uho jednostavno izbrisao.

Da bi cijela priča dobila i toliko nužnu interakciju s čitateljstvom, na kraju sam članka postavio pitanje kakav bi život Zones imao da se kojim slučajem rodio na ovim našim prostorima.

Možda bi postao političarem? Jer rođen takav kakav već jest, ima tu prednost da može dvostruko više govoriti i 50 % manje slušati. Dakle idealan političar – priča dvostuko, a sluša samo polovično, ponudio sam odgovor.

Kad sam mu predao tekst, urednik se nije doimao pretjerano zadovoljnim. Samo je pitao gdje mi je tu 3 S i savjetovao neka se ugledam na kolegu Mrđana Banovića koji svoj posao obavlja korektno, ne izmišlja tamo nekakve Zonese, već prati scenu, piše o toaletama, novim cipelama i predbračnim ugovorima poznatih, u svakom članku spomenuvši barem dvoje, troje političara, sportaša ili celebrityja koji bi dali sve samo da si ime vide u novinama, a na taj način uvijek učinivši tekst zanimljivim te razumljivim širem čitateljstvu.

A ha, potvrdio sam i sklopka je negdje duboko, duboko u meni preskočila na off. Pa sam dobio ili dao otkaz, ne igra ulogu, ionako nisam tip za novinara, nemam taj osjećaj za medijsku atmosferu i atraktivne informacije, ne vidim se u svijetu 3S glamura, nemam pojma što i o čemu ljudi vole ili žele čitati.

Dakle toliko o mom novinarenju. Opet sam nezaposlen, sjedim na klupi u parku i listam oglasnik, razmišljam da se javim na broj telefona.

Traže psihijatra za životinje.

Robert Vrbnjak

Oznake: umjetnost


- 08:08 - Komentari (9) - Isprintaj - #

05.01.2013., subota

Borna Ćuk: Volosko /haiga fotografija/

Borna Ćuk: Volosko /haiga fotografija/Obalni put
prati u sumrak
moje korake.
-----------

Path along the shore
At dusk follows
My footsteps.
---------
haiku: Borivoj Bukva

photo: Borna Ćuk
translation: Xenia Hudson - Gal

--------

Objavljeno na magicusu:


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=89040


Borivoj

Oznake: umjetnost


- 08:13 - Komentari (11) - Isprintaj - #

04.01.2013., petak

4. BIJENALE EX LIBRISA, Pančevo, Srbija


4. BIJENALE EX LIBRISA, Pančevo, SrbijaSudjelovali Darija Stipanić i Borivoj Bukva iz Rijeke


RIJEKA»Na četvrtom Međunarodnom bijenalu ex librisa u Pančevu sudjelovalo je 122 autora iz 30 zemalja. Hrvatsku su predstavljali Plamenko Čengić, Nikola Skokandić, Lidija Terzić te Borivoj Bukva i Darija Stipanić iz Rijeke. Grand Prix dodjeljen je kolekciji Emilija Carraska Gutierreza iz Meksika. Ove godine bijenale se odvijalo pod naslovom "Komunizam". Kako u popratnom tekstu objašnjava Milan Jakšić, u današnje vrijeme ideje komunizma kao da dobivaju neka nova značenja i sljedbenike. Liberalni kapitalizam i ekonomska kriza doveli su čovječanstvo do zida, a pored brojnih kritika teorija komunizma ostala je jedina koja može ponuditi odgovore koji se tiču budućnosti čovječanstva. (K.C.)--------Preuzeto iz Novog Lista, petak, 28.prosinca 2012.http://www.novilist.hr/

---------

Oznake: umjetnost


- 08:34 - Komentari (7) - Isprintaj - #

12.10.2012., petak

Emira Zalokar: Vito i Karolina na karnevalu

Vito i Karolina na karnevalu

Moje čestitke poštovanoj Emiri Zalokar i Vanji Dobre na prekrasnoj dječjoj slikovnici

PREDSTAVLJANJE SLOBODNA DRŽAVA RIJEKA I HRVATSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO
Nova slikovnica »Vito i Karolina na karnevalu«

RIJEKA » Nakon slikovnice »Vito i Karolina – Riječki karneval« Borivoja Bukve objavljene u ožujku ove godine, Udruga Slobodna Država Rijeka i Hrvatsko književno društvo Rijeka predstavili su jučer drugi dio trilogije u ediciji Vito i Karolina – »Vito i Karolina na karnevalu«.
Riječ je o slikovnici Emire Zalokar koja predstavlja kratku ilustriranu povijest grada na Rječini namijenjenu djeci koja se koncepcijski nastavlja na Bukvinu slikovnicu. Naime, lajtmotiv i ove slikovnice su Vito i Karolina, odnosno dječak i djevojčica s prepoznatljivim »riječkim imenima« koji sjede na zidu i promatraju što se s gradom događa kroz povijest, no za razliku od prve slikovnice pisane haiku/senryu stihom, druga je pisana za djecu.
– Najteže je pisati za djecu najmlađe životne dobi jer za to treba imati dušu djeteta, istaknuo je na jučerašnjem predstavljanju dr. sc. Jadran Zalokar, napomenuvši da se autorica pisanjem poezije i proze za djecu bavi od najranije mladosti.
Valerio Orlić istaknuo je da je autorica dobrim djelom za tekst slikovnice odabrala slobodni, ali i vezani stih, koji djeca posebno vole.
Likovnu obradu i crteže i ove slikovnice potpisuje Vanja Dobre, a urednik slikovnice Zlatko Moranjak najavio je zadnji dio trilogije s Vitom i Karolinom u glavnim ulogama za koji je zadužen Valerio Orlić. Naime, u proljeće bi trebala biti predstavljena Orlićeva erotska slikovnica koja će zaokružiti priču o povijesti grada Rijeke ispričane na različite načine i za različitu publiku. (K. K.)

----------------

lp, boro

http://www.novilist.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:08 - Komentari (14) - Isprintaj - #

14.09.2012., petak

9. Mednarodni festival "Revija vreviji" 2012
____________________________________________________

KUD Apokalipsa
Ulica Lili Novy 25
1000 Ljubljana
Slovenija
Phone +386 1 256 22 50, gsm 041 67 19 83 (Primož), 031 28 73 58 (Martina), 041 957132 (Stanka)
Fax +386 590 54 020
e-mail: apokalipsa@t-2.net; revija@kud-apokalipsa.si
revija-v-reviji@kud-apokalipsa.si
internet: http://www.kud-apokalipsa.si/ ; http://www.kud-apokalipsa.si/rwr2011/index.html
http://korporacija.net/apokalipsa/ ; http://www.revija-v-reviji.si/9. Mednarodni festival »Revija v reviji« 2012
27. 9. – 30. 9. 2012, Škocjan, Sežana, Trst, Ljubljana


Program

Ljubljana, 20. 9. 2012 (četrtek):
Dopoldan, Knjigarna Mohorjeve družbe, Nazorjeva ul.
ş 11.00/ Tiskovna konferenca

Škocjan, 27. 9. 2012 (Četrtek):
Popoldan
ş Prihod in nastanitev udeležencev
Zvečer, domačija Pr´ Vncki
şş 18.00/ Slovesna otvoritev festivala in pogostitev
Zvečer, Muzej
ş 20.00/ Prvo mednarodno branje. Nastopajo: Barbara Simoniti (SLO), Dejan Bogojević (SRB), Dana Podracká (SK), Aleksander Peršolja (SLO), Radoslav Matejov (SK), Pavle Goranović (MNE), Darka Mazi, Robert Šabec, Primož Repar (vsi SLO) in David Cobb (GB). Glasbena spremljava: Jiří Macháček + Krraakkk (CZ). Vodita: Stanka in Primož Repar (SK/SLO).

Škocjan/ Sežana, 28. 9. 2012 (Petek):
ş 8.00/ Zajtrk
Dopoldan, Muzej v Škocjanu
ş 9.00/ »Revija v reviji« – dosežki, načrti, zbiranje sredstev. Delovno srečanje + Predstavitve novih izdaj v projektu »Revija v reviji«: Tema (HR), Ars (MNE), Apokalipsa (SLO), Tekstualia (PL), Vlna (SK), Protimluv (CZ), Arca (RO). Vodita: Stanka in Primož Repar (SK/SLO).
ş 11.30/ Fokus revij Bukla (SLO), Knižna Revue (SK), and Literatur ir menas (LT) + založb LIC (SK: Bratislava), Keller (I: Torino), Nottetempo (I: Rim), Mladika in ZZT (both I: Trst/Trieste). Vodita: Stanka in Primož Repar (SK/SLO).
ş 13.00/ Kosilo
Popoldan, Kosovelov dom Sežana
ş 15.00/ Zbirka Revija v reviji: Zelena papiga / Zelený papagáj. Dvojezična slovensko-slovaška izdaja (Apokalipsa/ Vlna + Drewo a srd, SLO/SK). Nastopajo: Peter Šulej, Primož Repar, Stanislava Repar.
ş 15.15/ Omizje: »Asimetrije v Evropi – priložnost in izziv ali tveganje in nevarnost?« Povabljeni: Zoltán Ágoston (H), Kornelijus Platelis (LT), Edward Kasperski (PL), Ivo Svetina (SLO), Lajos Notaros (RO), Petr Vágner (CZ), Janko Rožič (SLO) in vsi ostali. Vodita: Barbara Korun (SLO) in Žaneta Nalewajk (PL).
ş 17.00/ Gledališče na meji – A. P. Čechov: »Medved« (Gledališče iz Arada, Romunija).
ş 18.30/ Odprtje razstave »Češki kras«. Govornika: Peter Kuhar in Aleks Peršolja.
ş 18.45/ Drugo mednarodno branje. Nastopajo: Andrei Mocuţa (RO), Mária Modrovichová (SK), Lajos Notaros (RO), Jaroslav Žila (CZ), Ljubomir Djurković (MNE), Marina Bahovec , Zdenko Huzjan (oba SLO). Glasbena spremljava: Krraakkk (CZ). Vodi: Aleks Peršolja (SLO).
ş 20.00/ Pogostitev
Zvečer, Klub Podlaga
ş 21.00/ Predstavitev Antologije srbske najkrajše proze Zrnca v slovenščini. Nastopata: Dušan Stojković, Dejan Bogojević (oba SRB) in Aleš Košuta (SLO). Vodi: Primož Repar (SLO).
ş 21.30/ »Podlaga« Underground. Klubski večer. Glasbene in literarne improvizacije v mednarodni zasedbi. Nastopajo: Dušan Stojković (SRB), Ioan Matiuţ (RO), Danijela Bogojević (SRB), Mila Haugová (SK), Peter Šulej (SK) in Aleš Kozár (CZ). Vodita Stanka in Primož Repar (SLO).
ş 22.00/ Koncert: Brencl banda (SLO).

Trst/ Trieste, 29. 9. 2012 (Sobota):
ş 8.00/ Zajtrk
Dopoldan, Kavarna San Marco
ş 11.00/ Postavitev sejma. Revijalno-knjižni sejem: predstavitve, izmenjave, prodaja, dogodki (skupaj z italijanskimi založniki in organizatorji sejma Bobi Bazlen).
ş 11.15/ Predstavitev knjig: Pasji dnevi (Jasna Jurečič) in Lovro Žvab, Levstikov prijatelj (Igor Vogrič).
Popoldan, Kavarna San Marco
ş 15.00/ Kosilo
ş 16.15/ Srečko Kosovel v italijanščini in drugih jezikih. Predstavitev izdaje ZTT v prevodu Jolke Milič + slovaške, češke in slovenske izdaje Kosovelove poezije. Nastopajo: Jolka Milič, Stanislava Repar, Peter Šulej, Aleš Kozár, Jiří Macháček in Josip Osti. Vodijo: Barbara Korun (SLO), Loredana Umek in Martina Kafol (I).
ş 17.30/ Gledališče na meji – A. P. Čechov: »Ženitev« (Gledališče iz Arada, Romunija).

ş 18.30/ »Brez kafiča ne gre!« in literarni Trst – kulturna dediščina. Zaključno mednarodno literarno branje v Caffe San Marco (v okviru sejma) Nastopajo: Luca Visentini (I), Miha Obit (I), Mila Haugová (SK), Ivo Svetina (SLO), Milorad Popović (MNE), Jasna Jurečič (I), Aldo Žerjal (SLO), Stanislava Repar (SLO/SK). + literarno branje v sodelovanju s Hišo literature iz Trsta: Cristina Micelli, Gabriella Valera Gruber, Roberto Dedenaro, Gabriella Musetti, Carla Mocavero (vsi I), Liliya Radoeva Destradi (BG).

ş 20.00/ Koncert: Jararaja (SLO).
Škocjan, Domačija Pr´ Vncki
ş 22.00/ Zaključna večerja in druženje

Škocjan, 30. 9. 2012 (Nedelja):
ş 9.00/ Zajtrk
ş 10.00/ Obisk Škocjanskih jam ali Odhod v Tomaj: Branje na Kosovelovem grobu
ş Dopoldan/Opoldan: odhod domov

Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď
Ljubljana, 30. 9. 2012 (Nedelja)
Zvečer, Hostel Celica
ş 17.00/ Razglasitev rezultatov 14. mednarodnega haiku natečaja (KUD Apokalipsa)
ş 19.00/ Festival po festivalu: Avtorja v fokusu: Mila Haugová (SK) in Ljubomir Djurković (MNE). Vodita: Alenka Koželj in Jurij Hudolin. + Branje gostov festivala »Revija v reviji«: Kornelius Platelis (LT) in Dana Podracká (SK). Vodi: Iva Jevtić (SLO).
ş 21.00/ Koncert: Horda grdih (SLO).


Spremljajoči program:
n Razstava publikacij Revija v reviji (na vseh mestih).
n DVD projekcija fotografij iz Mednarodnih srečanj Dane 2004–2006 in Škocjan 2007–2012 (na vseh mestih). (Prispevali so: Robo Bielik, Eva Kovačevičová Fudala – Slovaška, Andraž Gregorič, Zoran Triglav , Vesna Paradiž – Slovenija, Dejan Bogojević – Srbija, Kari Klemelä – Finska, Igor Isakovski – Makedonija, in drugi.)
n Projekcije filmov Revija v reviji (Produkcija Nadja).
Seznam povabljenih


Revija v reviji – zastopniki partnerjev + gostje:
SLO: Stanislava Repar ( KUD Apokalipsa), Primož Repar (KUD Apokalipsa) + Aleksander Peršolja (soorganizator), Tone Škrjanec (KUD France Prešeren) Goran Janković (Založba KUD France Prešeren), Orlando Uršič (založba Litera), Mare Cestnik (revija Otočja O), Dragica Breskvar (revija Mentor), Samo Rugelj (revija Bukla), Vesna Paradiž (revija Bukla), Janko Rožič, Iva Jevtić, Jure Novak, Andrej Božič, Alenka Koželj , Barbara Korun , Samo Krušič , Jolka Milič, Esad Babačić, Ivo Svetina, Barbara Simoniti , Alenka Jensterle Doležal , Zdenko Huzjan, Robert Šabec, Marina Bahovec , Andrej Medved, Gabriella Gaál, Jana Unuk , David Terčon, Magdalena Svetina Terčon, Nadja Leban , Paula Braga, Josip Osti , Aldo Žerjal, Ivan Vogrič, Ivan Dobnik; prevajalci v slovenščino, uredniški in avtorski krog KUD Apokalipsa, drugi predstavniki slovenskih revij ali/in založb ter avtorji in glasbeniki;
H: Zoltán Ágoston ( revija Jelenkor );
PL: Żaneta Nalewajk ( revija Tekstualia ) + Edward Kasperski;
CZ: Jiří Macháček (revija Protimluv, Krraakkk), Petr Vágner (zgodovinar, diplomat), Jaroslav Žila (pisatelj), Peter Kuhar (prevajalec), Aleš Kozár (pesnik in prevajalec), Jennifer de Felice, Beáta Spáčilová (glasbena sestava Krraakkk).
MNE: Ljubomir Djurković (pesnik, dramatik), Milorad Popović (pesnik);
RO: Lajos Notaros (pesnik in esejist, revija Arka), Ioan Matiuţ (pesnik), Andrei Mocuţa (pesnik), Florin Covalciuc (režiser, igralec) + 2;
SK: Peter Šulej, Mária Modrovichová ( revija Vlna ) + Mila Haugová (pesnica), Dana Podracká (pesnica, založba LIC), Radoslav Matejov (glavni urednik Knižná revue);
I: Luca Visentini (društvo Palačinka, soorganizator), Loredana Umek (literarna kritičarka), Martina Kafol (ZTT), Nadia Roncelli (Mladika), Andrea Gessner (Nottetempo, Rim), Sara Passerini (Keller, Torino); Michele Obit (projekt Topolovo), Manuel Orazi (založnik), Jasna Jurečič, Gabriella Musetti, Roberto Dedenaro, Cristina Micelli, Gabriella Valera Gruber in Carla Mocanero;
BG: Liliya Radoeva Destradi (poet)
GB: David Cobb (Britansko haiku društvo, pesnik);
SRB: Dejan Bogojević (revija Akt, revija Cvet šljive), Daniela Bogojević (revija Akt) + Dušan Stojković (urednik, kritik in pisatelj).
Častni gostje: Veno Taufer (predsednik Društva slovenskih pisateljev); Vlasta Vičič (vršilka dolžnosti direktorice Javne agencije za knjigo).

Osebje: Martina Šuperger, Zoran Triglav , Aleš Košuta, Marko Nežič.

Koncept: Stanislava in Primož Repar, KUD Apokalipsa, Ljubljana.

Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď
FESTIVAL SO PODPRLI::
KUD Apokalipsa, Javna agencija za knjigo RS, International Visegrad Fund, KD Vilenica, Društvo Palačinka iz Trsta, Slovenski klub , Kosovelov dom Sežana, JZ Škocjanske jame, Hostel Celica, Hiša literature iz Trsta, Turistično društvo Škocjan, Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešovu, Veleposlaništvo Slovaške Republike v Sloveniji, Veleposlaništvo Romunije, Mikrovar d.o.o., MC Podlaga, Vimo d.o.o., Produkcija Nadja, Koščak d.o.o., Littera picta, Avtobusni prevozi Rižana

Posebna zahvala:
Pr´ Vncki, Sandiju Žgajnarju, Evi Kovačevičovi Fudala, Aleksandru Peršolji in vsem, ki so prispevali k izvedbi Festivala RvR 2012.


------------------------------

--- On Thu, 9/13/12, Apokalipsa wrote:

From: Apokalipsa
Subject: KUD Apokalipsa_razglasitev rezultatov
To: "Apokalipsa"
Date: Thursday, September 13, 2012, 1:46 PM
Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite razglasitve rezultatov 14. mednarodnega haiku natečaja (KUD Apokalipsa).

Razglasitev bo potekala v okviru festivala Revija v reviji v nedeljo,

30. 9. 2012 ob 17.00

v Hostlu Celica (Metelkova 8, 1000 Ljubljana).


V priponki pošiljamo tudi program celotnega festivalskega dogajanja.

KUD Apokalipsa


-------------

lp, boro


Oznake: umjetnost


- 08:05 - Komentari (16) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2016  
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ožujak 2016 (4)
Veljača 2016 (4)
Siječanj 2016 (8)
Prosinac 2015 (11)
Studeni 2015 (10)
Listopad 2015 (20)
Rujan 2015 (18)
Kolovoz 2015 (17)
Srpanj 2015 (24)
Lipanj 2015 (25)
Svibanj 2015 (25)
Travanj 2015 (25)
Ožujak 2015 (26)
Veljača 2015 (20)
Siječanj 2015 (27)
Prosinac 2014 (29)
Studeni 2014 (25)
Listopad 2014 (28)
Rujan 2014 (21)
Kolovoz 2014 (26)
Srpanj 2014 (28)
Lipanj 2014 (23)
Svibanj 2014 (26)
Travanj 2014 (26)
Ožujak 2014 (26)
Veljača 2014 (23)
Siječanj 2014 (25)
Prosinac 2013 (26)
Studeni 2013 (26)
Listopad 2013 (26)
Rujan 2013 (29)
Kolovoz 2013 (25)
Srpanj 2013 (17)
Lipanj 2013 (22)
Svibanj 2013 (28)
Travanj 2013 (26)
Ožujak 2013 (27)
Veljača 2013 (27)
Siječanj 2013 (26)
Prosinac 2012 (21)
Studeni 2012 (27)
Listopad 2012 (28)
Rujan 2012 (27)
Kolovoz 2012 (23)
Srpanj 2012 (15)
Lipanj 2012 (22)
Svibanj 2012 (24)
Travanj 2012 (24)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Uvodna poruka:

Poštovani Blogeri!

Objavljeni postovi:

Hvala svim znanim prijateljima i neznanim posjetiocima na komentarima na mom blogu!