** Budan.blog.hr ** Alternativa, zen filozofija, duhovne teme, haiku, poezija, umjetnost, vizije, mudrosti, razmišljanja, priče

28.02.2013., četvrtakHRVATI – NASLJEDNICI CIVILIZACIJE SARASWATI?


Umjesto uvoda


Sredinom zadnjega desetljeća prošlog stoljeća jedna mi je prijateljica iz TM-a rekla kako je Mahariši izjavio da su Hrvati vrlo stari narod. I ne samo to, od 1997. do 2002. Mahariši je želio preseliti iz Holandije u Hrvatsku, hoteći u Istri osnovati sveučilište za 7.000 ljudi, uglavnom jogijskih letača. Kako hrvatski novinari nisu vjerovali toj obavijesti predsjednika Saveza za transcendentalnu meditaciju Jadranka Mikleca, novinarka Nacionala ishodila je i objavila potvrdni Maharišijev intervju 02. rujna 1998.g. Zašto je Mahariši iz jedne bogate Nizozemske želio doseliti baš u Hrvatsku? Slijedeći reci mogli bi pružiti odgovor.


Prije 10 godina, u doba kad sam upravo osnovala drugo Društvo Hrvatsko – indijskoga prijateljstva, nazvao me je ataše za kulturu Indijskog veleposlanstva i rekao: 'Zora, imam nešto što bi vas moglo zanimati. To je članak iz časopisa kojega primaju sva indijska veleposlanstva diljem svijeta a u njemu se komentira jedan arheološki nalaz u Hrvatskoj.' Potom mi je faksirao zanimljiv članak o pećini Spila na Pelješcu. Tamo su, naime, jedan kanadski i naš arheolog Stašo Forenbaher, otkrili svetište staro 8.000 (iz ranog Neolitika) netaknuto zadnjih 2.000 godina - jedino ilirsko svetište ikada pronađeno!

Radilo se o stalagmitu, tamo donošenom i okruženom s mnogo milenijsja starih slojeva ostataka žrvenih posuda. Arheolozi su zaključili da se radi o žrtveniku plodnosti. Kako je nalaz objavljen u uglednom časopisu 'Antiquity' na engleskome jeziku, vijest su pročitali u Indiji i objavili komentar pod naslovom: 'Shrine untouched for 2.000 years found in Croatia – Is it Shiva Lingam?' (Netaknuto svetište nađeno u Hrvatskoj – Da li je to Šivin Lingam?) – aludirajući na stalagmit u obliku Šivinog lingama. 'Naši vedski znanstvenici i povjesničari otkrili su', navodi se dalje u članku, 'da je podrijetlo imena Hrvatska 'Krushavasti'. Vjeruje se da je Hrvatsku osnovao Ramin stariji sin.' (Stariji Ramin sin zvao se Kusha. Rama je sedmi avatar vrhovnog Hinduskoga boga Višnua – Svevišnjega, koji se inkarnira svaki put kada treba uzdići čovječanstvo palo u neznanje i rješiti nevolje koje to neznanje donosi, op. Z.M.). 'Zanimljivo je i da je prva Sanskritska gramatika ikada tiskana na Zapadu djelo Filipa Vezdina, karmelićana, (Hrvata iz Donje Austrije, op.Z.M.) koji je živio u Indiji u 18. stoljeću', potsjeća autor članka.
In memoriam znanstvenicima koji su borbu za znanstvenu istinu i očuvanje nacionalnoga identiteta platili životom

Još u doba Domovinskoga rata, 1994., dok sam osnivala prvo Hrvatsko – indijsko društvo, susrela sam se s dr. Željkom Lovrićem, čiji je otac nakon II. Svjetskog rata ubijen radi uvjerenja da Hrvati vuku podrijetlo iz daleko-istočnih zemalja (Iran, Indija), te da su im korijeni neslavenski. Dr. Andrija - Željko Lovrić, nastavivši očev rad na prikupljanju rječnika staro-hrvatskih riječi, objavio je voluminoznu knjigu vokabulara starih seljaka s rodnog otoka Krka. I tako se preda mnom nasao preko 1.200 stranica debeli rječnik enciklopedijskih razmjera 'Ranohrvatski srednjovjeki poradialekti', knjiga I, Zagreb, 2004., u izdanju Znanstvenoga društva za proučavanje podrijetla Hrvata, Kluba nakladnika Hrvatske i Hrvatsko-indijskoga društva. Rječnik (Gan-Veyan) uključuje 23.700 rječi iz Baške i 5.000 iz Raba i Vinodola. U Apstraktu knjige navodi se da je govor navedenih mjesta uključivao 40% slavenskih, 37% romanskih i 23% indo-iranskih i mezopotamskih arhaičnih (uključujući indo-vedske) riječi. Knjiga je pak posvećena prvom autoru Mihovilu Lovriću, ocu dr. Lovrića, prvom sakupljaču ogromne lingvističke građe, koja je govorila u prilog neslavenskoga podrijetla Hrvata. U knjizi se navodi i legenda o Indiji u kojoj na drveću rastu pršuti a sjećam se i da mi je dr. Lovrić (u to doba docent na 'R.Boškoviću') ispričao kako mu je baka, na pitanje odakle potječu njezini, odgovorila: 'Iz Indije, gdje je naš bog bio Indra.' Pršuti koji rastu na drvetu očito su predstavljali metaforu Raja na Zemlji.
Teorije o iranskom podrijetlu Hrvata

Devedesetih godina prošloga stoljeća upoznala sam i gorljivog zagovornika iranskoga podrijetla Hrvata, gospodina Miju Čurića, koji je 1991. g. izdao knjigu pod nazikvom 'Staroiransko podrijetlo Hrvata'. Tada još nisu bila na raspolaganju opsežna genetska istraživanja, pa će nam kao baza, na koju se autorove tvrdnje oslanjaju, poslužiti neki naslovi njegovih poglavlja: Kraljevstvo Harauvatija u starovjekovnim izvorima; Plemena kraljevstva Harauvatiš; Prilog staroiransko-hrvatskoj prezimenskoj antroponimiji i onomastici; Staroiranske riječi i drugi staroiranski toponimi u hrvatskim prezimenima; Imena suvremenih afganistanskih plemena i njima odgovarajuća hrvatska prezimena itd. Zanimljiv je Rječnik iranskih riječi na kraju knjige u kojem otkrivamo mnogo slično nazivlje (primjerice: 'zor' znači sila, snaga; Zora je pak vlastito žensko ime iz vremena kralja Tigrana (kralj Zora); zim(o) znači zima itd. Šahovnica i troplet nalaze se i u iranskoj i hrvatskoj tradiciji, oba naroda tradicijski se slično odijevaju itd.


Tu teoriju zastupao je i Mirko Vidović, autor knjige 'Hrvatski iranski korijeni' iz 1991.g. Premda sada opsoletne, vrijedi navesti neka otkrića ovih teorija, jer su Prahrvati očito prelazili preko (i tamo se dijelom i nastanili) Irana, ali i drugih azijskih i europskih zemalja. Teorija da su Hrvati došli iz Irana razvijala se tijekom 20. stoljeća, napose nakon osamostaljenja Hrvatske. Prema starim zapisima i sličnostima između ova dva naroda, javila se teza da su Hrvati bili iransko pleme. Tu teoriju posebno zastupa i Stjepan Krizin Sakač, isusovac, profesor Papinskog instituta za orijentalistiku u Rimu. Uzgred, Gašpar, jedan od tri Sveta kralja, također je bio Harauvat!

Etimologija naziva Hrvat

Po toj teoriji Arya narodi su iz Irana prodrli u Indiju a danas se nazivaju (H)Indusima, prema rijeci Ind. Oni navodno čine granu Indoeuropskih (Arijskih) naroda. Aryan znači plemenit a prefiks 'ar' prisutan je i u drugim narodima, pa čak i u asirskom postojao je naziv Arvat. U Siriji tako postoji grad Arwata, Chorwat u Indiji a u Kurdistanu selo Hrvati. Značenje imena Hrvati moglo bi biti slično značenju Arya i Harahwaiti. Lanac imena koji od III. tisućljeća pr.Krista povezuje kavkasko-mezopotamsko-iranske Prahrvate s današnjim Hrvatima izgleda (prema toj teoriji) ovako: Huravat – Sarasvat – Aruvat – Harahvaiti – Harvat – Aruvat – Harauvatiš – Harauvatija – Harauvatim – Harauvat – Harahvat – Horohvat – Arivates – Horvathos – Hrovatoi – Crvat – Harvat – Horvat – Hrvat.


Prema spoznajama 'iranista', jedan od ranijih oblika hrvatskoga imena 'Horoathos', nalazi se na dva kamena ispisana grčkim pismom iz 200. godine, nađena u luci Tanais na Krimu, te se čuvaju u petrogradskom arheološkom muzeju. U povodu otkrića ovog kamena Znanstveno društvo za izucavanje podrijetla Hrvata organiziralo je u studenome 2000.g. tribinu na temu 'Tanais – susret civilizacija' (Hrvati 1800 godina na tlu Europe) kojoj sam i sama pribivala. U pozivnici, koju ponovo čitam, prof.dr. Ivan Biondić prikazuje tabelu prema kojoj Hrvati potječu od Saraswati civilizacije u sjevernoj Indiji (2.000 g. pr. Krista); potom naseljavaju Harahvatiju u Afganistanu i Iranu (oko 1.400 pr. Krista); zatim imaju kraljevstvo Huravat u Mezopotamiji (1.270 – 585 pr. Krista); slijede Hrvati s Crnoga mora: Horiti-Horoathi-Hrwts (I do V st.); zatim navodi vladare iz VI st.; Hrvati na Jadranu (VII-VIII st.); Trpimir (povelja 852.), kralj Tomislav (952.) (IX i X st.) i Baščanska ploča (XI. st.). Po etapama povijest Hrvata on dijeli na: Indo-iranski praiskon, Crvena (južna) Hrvatska; Bijela (zapadna) Hrvatska i Jadransko-panonska Hrvatska. Ulomak ploče iz Tanaisa na Azorskome moru sa zapisom imena Horuathos pripada Hrvatima s Crnoga mora. Ukratko, Hrvati su krenuli iz (H)Indus-Saraswati doline, preko Irana (Harauvati-Anti – istočno od Kaspijskoga mora) i Kavkaza do Azovskoga mora (Choroathos – Horovatos; Crnoga mora; osnovali na Karpatima Antsko-slavensku državu (Chordad); zatim Bijelu Hrvatsku (Chrawati); spustili se u današnju postojbinu (južni dio Bijele Hrvatske, koji obuhvaća sjevero-zapadni dio Jadrana, Bosnu i Posavsku Hrvatsku), te jugo-istočni dio Dalmacije pod nazivom Crvena Hrvatska.

Pa, znajući sve to, nije čudno da je mladi ukrajinski pjesnik iz Lavova, Ivan Lučuk, prilikom svoga gostovanja u Zagrebu pripovjedao: 'Na Kavkazu još uvijek, u 21.stoljeću, sjedi djed s lulom koji na pitanje tko je odgovara – Crveni Hrvat!'
Ne ulazeći ovdje u povijest (noviju, uzmemo li u obzir zapravo 40.000 g. stare korijene Indo-europskih, napose hrvatskoga naroda), gornja nabrajanje imena Hrvata izgledaju autentično, uz naglasak da sva ta imena vuku korijen od Saraswati a ne Huravat, kako započinje gornji niz.


Priča o glagoljici ili Risi Harahvati – Risi Sarasvati


Prije objašnjenja zašto je tomu tako, bit će zanimljiv jedan 'case report' ili prikaz slučaja našega sugrađanina, gospodina, Tomislava Grge Antičića, nekada uglednoga gospodarstvenika u jogoslavenskim razmjerima, u novije vrijeme poznatog i po izdavanju 20 brojeva časopisa 'Harahvati'! U studenome 2005.g. zape mi za oko prvi broj tog časopisa, i jer je na naslovnici, uz slikovni prikaz, velikim slovima pisalo: 'Senzacionalno otkriće – Hrvatski korijeni svjetske civilizacije stari 4.300 godina'! Tekst u časopisu pozivao se na digitalno izdanje časopisa Expedition (Vol. 42, no 3. page 48) u kojemu profesor za bliskoistočne I azijske studije, s Univerziteta u Pennsylvaniji, dr. Fredrik Hiebert objavljuje otkriće neobičnoga pečata u Turkmenistanu. Na ljeto 1994. započeto je veliko arheološko iskapanje jednog od prastarih staništa hrvatskih Masugata, istočno od Kaspijskoga mora, u Turkmenstanu. Na ljeto 2.000 iskapanje u mjestu Anau, u sloju iz 'brončanoga doba' otkriveni su dva metra visoki, solidno građeni zidovi zgrade stare preko 4.300 godina. Istraživači su zaključili da se radi o ostatku elitne administrativne zgrade. Čudo svjetske civilizacije arheolozi su pronašli u predmetu od poludragog kamena – crnog ahata.


Pokušavši odgonetnuti značenje pisma na pečatu (na kojoj su se sačuvali tragovi crvene tinte) dr. Hiebert kontaktirao je sve moguće stručnjake diljem svijeta, uključujući i kineske stručnjake, iako je kinesko pismo nastalo tek 1.000 gidina nakon ovog pečata. Premda je napis na pečatu bio sličan simbolima na 'Eastern Islandu' na Tihom oceanu i premda se svi slažu da se suvremeno pisanje znakovima i simbolima pojavljuje oko 5.000 g. unatrag (Sumer, Irak i stari Egipat), nitko nije mogao odgonetnuti pismo te visoko razvijene i nepoznate civilizacije, te dr. Hiebert 10. listopada 2.000 g. objavljuje vijest o 'Nepoznatoj civilizaciji'! Ovu je vijest G. Antičić saznao od svog sina, znanstvenika dr. Tome Antičića (aktualnog ravnatelja instituta 'Ruđer Bošković). Premda je vijest prošla nezapažena u hrvatskim medijima, g. Grgu Antičića 'oborila je s nogu'. A i vas bi kada biste (kao što je on) shvatili da je pismo s pečata stara hrvatska glagoljica!


'Jesam li ja jedini i zadnji u nizu, koji je od predaka do današnjih dana uspio sačuvati tajnu simbola na pečatu iz Anaua?', pitao se on...'Sinovima svojim još sam u djetinjstvu tumačio značenje slova i simbola, isto onako kako je moj otac podučavao mene.' ...jer 'značenje simbola s pečata iz generacije u generaciju prenosili su vladari HaraHvara (SaraSvata, objedinjujući duhovnu i svjetovnu vlast)' kaže Antičić. I potom u tekstu opisuje kako njegovi preci vuku korijene od Bijelih Hrvata, od kralja Palakusa (Pala Kuća), vladara Anta iz grada Kamenskom s Dona, a koji je živio 100 g. prije Krista. Od Anta nasali su Antičići a njega je, eto, kao zadnjega u nizu zapala čast da objasni svijetu da je pismo na pečatu iz Anaua hrvatski Risi Harahvati ili R'si Sarasvati, kasnije nazvano hrvatska glagoljica! Tako je svjetu neprevodiv natpis na pečatu Antičić lako preveo kao 'ŠAKI' (možda od Šakti – boginje snage, op.Z.M.). Zanimljivo je da Antičić smatra da su se iz 'risi harahvati' razvila najstarija poznata pisma: indijsko, hebrejsko, etiopsko i grčko, te ih sve, usporedno i s latinicom, prikazuje na priloženoj tablici. Imala sam čast sredinom rujna ove godine razgovarati s g. Antičićem, koji me obavijestio i kako je u vrijeme Jugoslavije 4 godine proveo u Indiji, da je zapravo Brahman i izravni potomak Saraswati! Misleći pritom, dakako, na boginju mudrosti, sveg znanja, umjetnostii i jezika – Saraswati.


Suvremena genetska i druga otkrića potvrđuju Maharišijevu tvrdnju i suvremene teorije


U mojoj biblioteci našla se i prva knjiga prof. Ivana Jurića (tada) s Agronomskoga fakulteta u Zagrebu 'Genetičko podrijetlo Hrvata', 2005., u kojoj svojedobni ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. Dragan Primorac kaže u predgovoru: 'Nedvojbeno je da Hrvati posjeduju nešto više od 10% najstarijeg haplotipa Eu 18, koji je s prostora središnje Azije stigao prije negdje 40.000 godina i taj biljeg nosi više od 80% sadašnjih muškaraca. No, ....haplotip Eu 7, starog oko 24.000 godina, koji dolazio iz jugozapadne Azije, Hrvati imaju gotovo 45%, najviše od istraženih europskih naroda... 'Balto-slavenski' haplotip – Eu 19 u panonskih je Hrvata pronađen u 29% a u južnoj Hrvatskoj 23%, (i) potječe iz srednje Europe. ....znanstvenici poput Passarina ne uvrštavaju hrvatsku u geografsko područje s pretežnim udjelom slavenskoga haplotipa', naglašava Primorac.


U svrhu potvrde takvih nalaza govori i najnovija knjiga dr. Ivana Jurića iz Instituta 'Ivo Pilar': 'Podrijetlo Hrvata – genetički dokazi autohtonosti', objavljena 2011.g., koja baca novo svjetlo na uistinu neslavensko, pa čak i neiransko, podrijetlo Hrvata. Tako već u Uvodu dr. Jurić kaže: '...kada se shvati da su prvi doseljenici s haplogrupom I. (ili Eu7+Eu8) na područje Britanije pristigli oko 14.ooo g. prije Krista, te da je haplogrupa I. među Hrvatima 50%, tada pričice o doseljenju u 7. stoljeću ili o iranskom podrijetlu Hrvata postaju neozbiljne, a osobe koje i dalje pišu i podržavaju takve teorije mogu se nazvati svakako, ali ne znanstvenicima.' Činjenica da oko 25% muškaraca (u Hrvatskoj, op.Z.M.) nosi 'slavenski' haplotip nije mi dokaz slavenstva', kaže prof.dr. Ino Čurik a akademik Franjo Šanjek kaže da se (u knjizi) s pravom naglašava da naši preci na ovome području borave desecima tisuća godina.' Dakle, naši su preci tu odvajkada... O tomu već postoji opsežna znanstvena literatura, te se ne kanim dalje baviti time. Sapienti sat ili pametnomu dosta.

No, mene, osim suhoparnih i nepobitnih dokazanih genetskih kodova, zanima stvarni odnos Vedske civilizacije s indijskim izvorištem, njenom vezom s drugim dijelovima svijeta, Hrvatima i Maharišijevom namjerom da se nastani u Hrvatskoj.
Kako istraživanja napreduju, znanstvenicima je sve očitije da su seobe naroda krenule iz Vedske Indije, tj. civilizacije nastale oko svete rijeke Saraswati na sjeverozapadu Indije. U stvari, Vedska civilizacija postojala je diljem svijeta, samo se relativno najdulje sačuvala u Indiji. U tome smislu, zainteresiranom čitatelju toplo preporučam knjigu Stephena Knappa: 'Proof of Vedic Culture's Global Existence' ('Dokazi o postojanju vedske kulture diljem svijeta') u engleskomu prijevodu (s njemačkog originala), objavljenu 2.000 g. u SAD-u. Knapp kaže: 'Nijedna drevna literatura nije tako ogromna kao vedska... Pa, ako je nastala izvan Indije, kako nema tih istih izvora u svojoj (navodnoj, op. Z.M.) zemlji nastanka?'


Rijeka Saraswati često se spominje u Rig Vedi, te je očito da je bila područje na kojem je nastala Vedska civilizacija. Postojeći znanstveni dokazi ukazuju na obrnuti smjer migracija, od one koju predlaže iranska teorija o podrijetlu Hrvata, kao i to je da su Arijci, nakon što je rijeka Saraswati presušila, migrirali prema Iranu i dalje prema Zapadu, sve do Islanda. Naziv Aryan vjerojatno potječe od 'hariyana', što znači 'povezan s Bogom', koji je Hari, objašnjava Knapp. Dakle, Indus-Saraswati civilizacija prestala je postojati u izvornom smislu (tj. kada su napušteni gradovi uz njene obale) kad je rijeka Saraswati presušila najkasnije 1900 g. prije Krista, a nakon 300 g. sušnih razdoblja. To je dovelo do migracija, te su i tragovi selidbe Prahrvata iz tih područja na Zapad razasuti diljem migracijske 'staze'. No, kako glasi naslov jednog poglavlja Knappove knjige: 'CIJELI JE SVIJET BIO JEDNOM JEDINSTVENA VEDSKA KULTURA'.

Zaključak


Uzmemo li u obzir da su Hrvati, od istraženih, europski narod s najviše haplotipa EU 7, 45%, podrijetlom iz jugozapadne Azije, ne čudi Maharišijeva želja da upravo u Hrvatskoj izgradi sveučilište nove Vedske kulture. Mahariši je, naime, na pitanje zašto baš u Hrvatskoj, novinarki Nacionala odgovorio: 'Istina je, selim se u Istru, koju ću, sa svojim učenicima, pretvoriti u novu Indiju, koja će postati centar vedskoga znanja čija će se svjetlost proširiti po cijelome svijetu.' Bez obzira što Mahariši (radi našeg hrvatskoga neznanja i jala) to tada, nažalost po napredak ove zemlje, nije ostvario, to ne umanjuje mogućnost da jednog dana to ipak ostvarimo. Mislim na Vedsko sveučilište, jer je, pretpostavljam, Mahariši smatrao da upravo domovina Hrvata (tj. Istra) ima najviše predispozicije da u punom sjaju obnovi Vedsku civilizaciju ili Raj na Zemlji! U tome svjetlu ne izgleda slučajno da su se osamdesetih i devedesetih godina prošloga stoljeća, u Maharišijevoj organizaciji, u Istri održala dva Svjetska skupa mira od po nekoliko tisuća jogijskih letača iz cijeloga svijeta.

Jos nekoliko napomena:

Prema navodima svjetskoga New Agea, Istra je podrucje najjace zemaljske energije na svijetu.
Prema MENSA-inoj procjeni izmedju 16 najpametnijih ljudi na svijetu 2 (dva) su iz Hrvatske, 1 (jedan) iz Bosne. (Mozete utipkati u google ’16 smartest people on the world’). Najveca piramida na svijetu je u Bosni, otprilike na geometrijskom centru bivse Jugoslavije s najjacim samogeneriranim izvorom skalarnih valova, koji se emitiraju iz njene unutrasnjosti. Vedski astrolozi zvali su bivsu Jugoslaviju - Jogaslavija.


Hoće li se mudrost Saraswati iz Indije u ovome stoljeću (ili bar mileniju) preseliti iz Indije u Hrvatsku?
Zaključak o tomu prepuštam mudrosti čitatelja.Oznake: Vijesti


- 09:09 - Komentari (10) - Isprintaj - #

27.02.2013., srijeda

Prirodni lijekovi

LIJEK PROTIV SKLEROZE

Ovo je recept starokineskog lijeka, koji je 1971. godine pronašla jedna komisija UNESCO-a u jednom od tibetskih samostana, a bio je napisan na glinenim pločama. Komisija ga je prevela na sve svjetske jezike, da bi ga učinila dostupnim medicini 20. stoljeća.

INDIKACIJE ( za što se upotrebljava ) :

oslobađa organizam masnih i krečnih naslaga, poboljšava razmjenu materijala u organizmu te elastičnost krvnih sudova, sprečava infarkt, sklerozu, stenokardiju, apopleksiju i stvaranje tumora. Prestaju šumovi u glavi i poboljšava se vid. Pri točnom pridržavanju upute za liječenje, pomlađuje organizam.

PRIPREMA LIJEKA :

Dobro očistiti i isprati 350 grama bijelog luka (češnjaka), rasjeći ga i istucati drvenim tučkom u većoj drvenoj ili plastičnoj posudi. Istučeni češnjak staviti u staklenku i onda naliti 3 dcl 96% alkohola (dobije se u svakoj ljekarni) te čvrsto zatvoriti posudu i čuvati je 10 dana na prohladnom mjestu. Po isteku 10 dana, treba sadržaj posude procijediti kroz čvrstu tkaninu (gaza ili pelena). Ostatak koji ostane u tkanini treba također čvrsto procijediti (stisnuti rukama). Procjeđeni ostatak treba još 2 do 3 dana držati na hladnom mjestu (hladnjaku) i započeti liječenje. Lijek se uzima tako da se otopina pomiješa sa 0,5 dcl mlijeka (četvrt čaše) na sobnoj temperaturi prema slijedećem rasporedu:

Dani Zajutrak Objed Večera
______________________________________________________________
1. 1 kap 2 kapi 3 kapi
2. 4 kapi 5 kapi 6 kapi
3. 7 kapi 8 kapi 9 kapi
4. 10 kapi 11 kapi 12 kapi
5. 13 kapi 14 kapi 15 kapi
6. 15 kapi 14 kapi 13 kapi
7. 12 kapi 11 kapi 10 kapi
8. 9 kapi 8 kapi 7 kapi
9. 6 kapi 5 kapi 4 kapi
10. 3 kapi 2 kapi 1 kap

Poslije nastaviti sa uzimanjem lijeka 3 put dnevno po 25 kapi, dok se ne potroši cijeli sadržaj posude. Najbolje je lijek uzimati za vrijeme jela.

Preporuka je da se liječenje ponovi nakon 5 godina.LIJEK ZA VISOKI TLAK

(napitak od češnjaka i limuna)

1. 4 glavice češnjaka očistiti
2. 5 cijelih limuna sa korom (poželjno neprskani)
3. Zajedno izmješati u mješalici (mikseru) limune i češnjak
4. Smjesu staviti u 1,5 litara vode
5. Prokuhati do prvog ključanja
6. Pustititi da se ohladi
7. Sadržaj procijediti kroz gazu
8. Sok piti 3 puta dnevno po 2 dcl (ali može i individualno manje) prije jela
9. Piti mjesec dana. Nakon toga napraviti stanku od 2
mjesecaLIMUN –
tajna koja se ljubomorno čuva !


Probajte ovo

Iscjediš pola limuna, razrjediš sa pola litre mlake vode i piješ.

jednostavno, alkalizira tijelo, super je.

Limun (citrus) je čudotvoran proizvod za ubijanje kancerogenih stanica. Snažniji je 10000 (deset tisuća) puta od kemoterapije.
Zašto mi ovo saznajemo tek sada ?
Zato što postoje laboratorije koje su zainteresirane za proizvodnju jedne sintetičke verzije koja će im donijeti ogromnu zaradu.
Vi od sada možete pomoći jednom prijatelju obaveštavajući ga da je limunov sok blagotvoran za sprečavanje te bolesti. Njegov ukus je lijep i ne stvara one strašne posljedice kao kemoterapija.
Ako imate mogućnosti, zasadite limunovo drvo na terasi ili u vrtu. Koliko ljudi umire dok se ljubomorno čuva ova tajna, da ne bi bili pogođeni multimilioneri velikih korporacija. Kao što znate, stablo limuna je nisko, ne zauzima mnogo prostora i
poznato je po svojim raznolikim plodovima. Možete uzimati limun na razne načine: možete jesti plod, cijediti ga i praviti razna pića i kolače.
Pripisuju mu se razna svojstva, ali najpovoljniji efekat ima na ciste i tumore. Ova biljka je dokazani lijek protiv svih tipova raka.
Smatra se takođe da je on antimikrobski agens širokog spektra protiv bakterijskih infekcija i gljivica, da je efikasan protiv internih parazita i crijeva, da regulira veoma visoki krvni pritisak i živčane poremećaje i da djeluje antidepresivno.
Izvor ove informacije je fascinantan: on potiče od jednog od najvećih proizvođača lijekova na svijetu, koji tvrdi da poslije više od 20 godina rada u laboratoriji od 1970. god. je konstantirano da limun uništava maligne stanice u dvanaest vrsta raka, među kojima je rak debelog crijeva, dojke, prostate, pluća i gušterače. Sastojci ove biljke su pokazali da djeluju 10000 (deset tisuća) puta bolje od Adiamicina, kemoterapijske droge za usporavanje rasta kancerogenih stanica. Ono što je još iznenađujuće je to što limun uništava kancerogene stanice, a ne utječe na zdrave stanice.

Naučni institut za zdravlje, L. L. C. ; 819 N. Koz ul., Baltimore, MD, 1201.
Institut de Sciences de la Santé ; L. L.L., 819 N. Causez Street,
Baltimore, MD 1201.
Namaz koji hrani i liječi

Cilj hrane, koju unosimo u sebe, jest da hrani i liječi, kao što je Hipokrat savjetovao.

Istraživanja znanstvene literature i praktično iskustvo daju ohrabrujuće rezultate.

Rezultati govore o sve većoj upotrebi Hristijana, ljekovitog namaza, koji se priprema na sljedeći način:

Tri jušne žlice sirovog badema sameljite što sitnije.
Dodajte dvije jušne žlice mljevenih lanenih sjemenki, jednu jušnu žlicu mljevenih sjemenki sezama, pola jušne žlice meda i pola čajne žlice cimeta.

U navedenu smjesu dodavajte zdravu „živu“ vodu (vodu iz izvora ili energiziranu vodu) i miješajte dok ne dobijete namaz željene čvrstoće.
Ljekovito djelovanje namaza


Badem je biološki vrijedna namirnica - sadrži 50% masti, 20% bjelančevina i 17% ugljikohidrata.

U bademu ima kalija, fosfora i nešto manje željeza i natrija. Bogat je vitaminom B3(PP) čiji nedostatak izaziva pelagru. Odličan je protiv groznice, bolesti želuca i crijeva, čira na želucu, žgaravice i iscrpljenosti.

Lan je jednogodišnja biljka, čiji je plod ima oblik košarice sa 10 sjemenki. Kultivira se svugdje. Lan cvjeta u jednom dahu - sve se dešava u toku jednog dana.

Iz sjemena lana se dobiva laneno ulje. Ulje se koristi za ublažavanje posljedica vanjskog zračenja, a iznutra za prevenciju i liječenje ateroskleroze.

Sjeme lana sadrži:

masna ulja u čiji sastav ulaze gliceridi, linolne, linolenske, stearinske kiseline itd.
bjelančevine
ugljikohidrate
organske kiseline, fermente, glikozid linamarin
vitamine


Unutrašnje korištenje lana je dobro za crijeva - zato se koristi kod upale želuca i crijeva.Vodeni rastvor lana pokriva sluznicu želuca i crijeva tankim slojem sluzi. Nabubreno sjeme lana ima purgativno svojstvo.

Lan štiti protiv raka - sadrži čak 27 spojeva, koji imaju antitumorsko djelovanje.


Sezam je biljka koja sadrži 60% ulja, E vitamin, smole i druge aktivne spojeve. U konvencionalnoj medicini koristi se za liječenje bolesti vezanih za zgrušavanje krvi.

Sezam se koristi u liječenju srčanih oboljenja - sezamin je lignin iz sezamovog ulja koji smanjuje količinu kolesterola u jetri i krvi.

Sezam je borac protiv raka - zadrži biljne kiseline koje imaju antioksidativno djelovanje (bore se protiv slobodnih radikala, posebice u debelom crijevu).


Cimet je ukusan začin i odlično prirodno sredstvo za reguliranje razine šećera u krvi. Djeluje na takav način da povećava nivo inzulina u krvi, kao i njegovu sposobnost da prerađuje glukozu. Dnevno je potrebno konzumirati bar 1 kk.


Med sadrži grožđani i voćni šećer čije se molekule kao takve lako ugrađuju u organizam.
Med sadrži...

bjelančevine
aminokiseline
vitamine B1, B2, B3, B6, B12, C, A, E
minerale K, P, Mg, Cl ,S ,J ,Fe, Co, Cu, kadmij, mangan
enzime - katalaze, dijastaze, invertaze, lipaze, peroksidaze

Možemo zaključiti da je „Hristijan“ - hrana koja hrani i liječi može se svakodnevno konzumirati


PIJTE VODU
NA PRAZAN ŽELUDAC


U Japanu je navika piti vodu odmah nakon buđenja. I znanstveni testovi su također uvidjeli prednosti te tehnike. Liječenje vodom daje rezultate za "stare" i ozbiljne bolesti kao i za "nova " moderna oboljenja - priznato je kao 100%-tno efikasno za liječenje slijedećih bolesti:
glavobolja, bolovi u tijelu, srčani sustav, artritis, brzi otkucaju srca, epilepsija, masnoća u krvi, bronhitis, astma, TB, meningitis, bolesti bubrega i mokraćnih organa, povraćanje, gastritis, dijareja, hemeroidi, dijabetes, zatvor, sve bolesti očiju, bolesti maternice, rak i menstrualani poremećaji, bolesti uha, grla i nosa.

METODA LIJEČENJA

1. čim se probudite ujutro, prije nego operete zube, popijte 4 x 160 ml (640ml) čaša vode
2. operite zube i usnu šupljinu i nemojte jesti ni piti ništa narednih 45 minuta
3. nakon 45 min. možete mormalno jesti i piti
4. nakon 15 min. (koliko je trajao vaš doručak/ručak/večera) nemojte jesti ili piti ništa narednih 2 sata.
5. oni koji su stari ili bolesni i ne mogu popiti 4 čaše vode odmah na početku (dok se ne priviknu) mogu početi tako da popiju odjednom koliko mogu a onda svakim danom povećavati količinu vode dok ne dosegnu te 4 čaše vode.
6. ova metoda izliječit će bolesne i a zdravi će uživati još veće zdravlje

KOLIKO JE DANA POTREBNO DA SE IZLIJEČE SLIJEDEĆE BOLESTI?

1. visoki krvni tlak - 30 dana
2. gastritis - 10 dana
3. dijabetes - 30 dana
4. zatvor - 10 dana
5. rak - 180 dana
6. TB - 90 dana
7. oni koji imaju artritis, ovu metodu liječenja mogu provoditi samo 3 dana u prvom tjednu, a od drugog tjedna nadalje, dnevno.

Ovo liječenje nema popratnih efekata, osim što ćete češće ići mokriti.
Dobro bi bilo da ovo uzmemo za dnevnu praksu tokom cijelog života, a ne samo dok liječimo bolest. Pijete vodu i ostanite aktivni.
Ima smisla. Kinezi i Japanci piju vruć čaj tijekom jela ... ne hladnu vodu. Možda je vrijeme da usvojimo njihove navike pijenja (u malim gutljajima) tijekom jela.
Ovaj članak je koristan za one koji piju hladnu vodu.
Lijepo je popiti neko hladno piće nakon obroka, ali hladna voda će zbiti masnoće koje ste upravo konzumirali - usporit će probavu . Kada takve tvorevine reagiraju s kiselinom, slome se i crijeva ih apsorbiraju brže nego krutu hranu. To će izbrazdati crijeva (oštetiti crijevne resice) i uskoro će uzrokovati debljinu i voditi do raka. Zato je bolje piti toplu juhu ili toplu vodu nakon jela .

Važna napomena o srčanom udaru: morate znati da nisu uvijek isti simptomi prije srčanog udara bol u lijevoj ruci. Budite svjesni intenzivne boli u čeljusti (vilici). Mučnina i intenzivno znojenje također su uobičajeni simptomi. 60% ljudi koji su imali srčani udar tijekom sna, nisu se više probudili. Bol u čeljusti može vas probuditi iz čvrstog sna. Budite pažljivi i svjesni toga. Što više znamo, imamo više šansi za preživljavanje...

Kardiolozi savjetuju svakome tko dobije ovaj mail da ga proslijedi dalje - bit će vrijedno ako spasimo bar 1 život.POŠALjITE SVIMA ! ! !
NE ČUVAJTE OVO SAMO ZA SEBE !

-----------

lp, boro

http://budan.blog.hr/
Oznake: Zdravlje


- 17:57 - Komentari (6) - Isprintaj - #

Vječni rad za čovječanstvo - S.S.Baba

S.S.Baba- članak

Ovo je jedan predivan članak Indijskih Ljudskih Prava o
celokupnom Svamijevom radu. Za više, videti dole link.

SATJA SAI BABA- VEČNI RAD ZA ČOVEČANSTVO

Često su Indijci optuživani da nisu milosrdni.
Gurui, Svamiji, očevi (babas) i majke (matas) su prikazuju kao
prevaranti koji samo pokušavaju da zarade na lakovernoj zajednici
dok se indijske organizacije predstavljaju kao ekstremisti i teroristi.
I pojedinačno, obično se za Indijce misli da su sebični.
Indijski i zapadni mediji često prikazuju ovakvu sliku svetu koju
hrišćanski misionari i drugi koriste kao propagandu protiv
hinduizma da bi progurali svoj program i preobratili Indijce.
No, najgore je što većina Indijaca i sami veruju u propagandu
bez proveravanja činjenica.
Sigurno je da postoje foliranti odeveni u šafran odeću i Indijci
koji ne mare za druge Indijce, ali to nije uvek slučaj s obzirom na to
da ima mnogo indijskih organizacija, gurua, sekti, grupa kao što su:
Raštrija Svajamsevak Sang (RSS), Arja Samaj, Iskan, Umetnost
življenja, Mata Amritanandamaji i mnogi drugi manje poznati, ali koji
obavljaju ogroman društveni rad na zemlji bez dobijanja ikakvog
priznanja. Iz tog razloga, Indijska Ljudska Prava će raditi seriju članaka
gledajući u i objavljujući rad indijskih organizacija, sekti, grupa i
pojedinaca koji rade za indijsko društvo i zajednice u zemljama
u kojima žive.

UVOD

Satja Sai Baba je poznat mnogima na različite načine.
Za svoje sledbenike, on je Avatar, Guru; drugi tvrde da je bio ulični
mađioničar i prevarant.
Pa ipak, Njegova učenja su privukla milione ljudi, i bez obzira na
pojedinačna mišljenja o Satja Sai Babi, postoji jedan aspekt koji
niko ne može da ignoriše, a to je Njegovo služenje ljudskom rodu-
čovečanstvu. To je podstaklo i druge da vrše služenje bez želje
da dobiju bilo šta zauzvrat.

BOLNICE

Satja Sai Baba je počeo sa malom bolnicom u svom rodnom selu
Putapartiju, gde nije bilo medicinskih ustanova.
On je takođe prvi istakao da bogati mogu da plate i brinu o svom zdravlju, ali šta je sa siromašnima?
Satja Sai Baba je 1990 god. svečano otvorio vodeću svetsku bolnicu koja ima jedini cilj - da pruži besplatne usluge svima, bez obzira na njihovo
siromaštvo ili bogatstvo.
Još jedna takva bolnica je otvorena 2001 god. u Bangaloreu po istom
modelu. Do danas, sve bolnice su pružile preko 95 000 operacija srca, preko 56 000 uroloških i plastičnih operacija, preko 13 000 neuroloških operacija, hiljade ortopedskih operacija, i stotine hiljada besplatnih pregleda, lekova, hrane i materijala.
Kako se sve ovo finansira, a da se ne ugrozi briga o pacijentima i
obezbeđuje najbolja oprema i medicinske ekipe?
Pa, sve je ovo moguće zahvaljujući ljubavi i brizi poklonika, a uz to se
čak ni osoblje ne plaća.
Oni dolaze iz cele Indije i ,zaista, iz celog sveta da ponude svoje
usluge, pomažući čovečanstvu.

MEDICINSKI KAMPOVI

Sledeći model pružanja besplatne bolničke nege, širom Indije i sveta se održavaju medicinski kampovi..
Redovni timovi odlaze u gradove, sela i udaljena područja da
obezbede lekove, konsultacije, zdravstvenu kontrolu, zdravstveno
obrazovanje, testove, akutnu negu i besplatno lečenje, sve to bez plaćanja.
Satja Sai grupe su organizovale međunarodne stručnjake i oformile
grupe hirurga, fizijatara, farmaceuta, sestara i medicinskih tehničara
za održavanje međunarodnih kampova širom sveta.
Kampovi su uključeni u mnogim mestima, npr. u podsaharskoj Africi,
Keniji, Indoneziji i Laosu.

SEVA

Sai Babini poklonici su takođe poznati po njihovom služenju, tj. sevi
za druge. Mnogi su usvojili pristup pomaganja drugima iz svog
okruženja. Bez obzira da li je to čišćenje ulica, ili pomaganje
komšijama, oko 2 250 000 seva dal žena i muškaraca volontera su spremni da pomažu drugima. Osim toga, kada se pojave prirodne
nepogode, još više njih je spremno da izađu i pomognu onima koji su
u nevolji. Na primer, kada su bile poplave u Orisi, Andra Pradešu, Tamil Naduu , Karnataki i Maharaštri. Ili kada su bili zemljotresi u Guđaratu,
Japanu, Indoneziji, El Salvadoru ili Peruu.
Pomoć žrtvama cunamija u Šri Lanki, ili Tajlandu ili žrtvama gladi u
istočnoj Africi.
Da li svi Satja Sai Babini volonteri, ljudi iz medicinskih porodica, poslanici
i drugi pomažu?
Bilo da pomažu tako što daju bezbednu vodu za piće, hranu ili izgrađuju
skloništa ili kroz druge potrebe, svi to čine sa jedinom željom da pomognu.

OBRAZOVANJE

Drugi aspekt brige Satja Sai Babe je pružanje besplatnog obrazovanja
za sve bez obzira na poreklo. Od vrtića do univerziteta, Satja Sai Baba
ističe da je besplatno obrazovanje ne samo važno već i ostvarivo. Satja Sai Baba je 1968 god. osnovao ženski koledž u Anantapuru Andra Pradeš,
zatim 1969 god. muški koledž u Bangaloreu, a zatim još jedan 1979 god. u
Putapartiju.
Danas su sve to obrazovne institucije najvišeg državnog ranga.
Baš kao i osnovno obrazovanje, ljudske vrednosti, kao što je pomaganje drugima, se podučavaju i praktično primenjuju.
Satja Sai Babine škole postoje danas u više od 90 zemalja.
Pored toga, u svetu se održavaju nekoliko stotina časova u lokalnim
centrima, kao što je slučaj u Zambiji.

VODA

S obzirom da je svetsko stanovništvo u porastu, pitanje vode postaje
sve veći problem. U mnogim područjima Andra Pradeša do Čenaja
u Tamil Naduu je nestašica vode svakodnevna realnost.
Satja Sai Baba je 1994 god. odlučio da pomogne ljudima lansirajući najveći, privatno finansirani, društveni projekat u svetu- besplatnu, čistu
vodu za preko 10 miliona ljudi. Postavljene su vodovodne cevi kroz 1500 sela u Andra Pradešu, duge skoro 5020 km. Kasnije je sproveden projekat
vode za područja od Kanateru Poondi kanala do stanovnika velikog grada Čenaja. Obim projekta je bio bez presedana, da ga je čak i indijska
vlada smatrala nemogućim. Model je preslikan u El Salvadoru,
srednjoj Americi, obezbeđujući vodu za više od 2000 porodica, kao i
u Jogđakarti u Indoneziji.

ZAKLJUČAK

Bez obzira na mišljenje o Satja Sai Babi, gore navedeni primeri ne bi trebalo da se previđaju.
Glavna poruka Satja Sai Babe je uvek bila "Pomozi uvek, ne povredi
nikad". Odnosno, budi spreman da pomogneš drugima i ne traži ništa zauzvrat. Ovo su primeri za sve nas iz kojih možemo da učimo, a zatim i primenimo. Možemo da gradimo na njima i koristimo ih kao modele
u svojim životima u mestima gde živimo.

Za ostale informacije o besplatnoj Sai medicinskoj zaštiti ili obrazovanju
kontaktiraj: Međunarodnu Sai Organizaciju.

-----------

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: Obrazovanje


- 08:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Referendumski ustanak


Molim Vas, radi se o budućnosti svih nas, nemojte ovaj mail samo izignorirati, nego potpišite i pošaljite svima u svojoj mailing listi...
treba sakupiti još 350 000 potpisa u nekoliko dana. Ako smo mogli za malenu Noru sakupiti tolike novce, ovo je još važnije, u pitanju su životi svih nas. Ovo je samo početak...

Obzirom na vrlo uspješno medijsko ignoriranje, možda niste čuli da je u tijeku prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma.
Do sada je prikupljeno preko 100.000 potpisa, potrebno je 450.000.

Traži se referendum po 4. pitanja:

1. Jeste li za poništenje pretvorbe i privatizacije?
2. Jeste li za zabranu rasprodaje imovine, prostora i prirodnih resursa RH?
3. Jeste li za zabranu prometovanja, proizvodnje i prodaje GMO-a u RH?
4. Jeste li za članstvo RH u EU?

ako podržavate ovaj pokušaj građanske samoorganizacije, na samoj granici očaja i depresije u državi koja tone u rasap - pogledajte, promislite - djelujte!

Obzirom na iznimno kratko vrijeme prikupljanja potpisa - ova informacija se treba proširiti gotovo telepatski cjelom Hrvatskom! (pomažu i klasični mediji poput socijalnih mreža, kava, i slično... :)

Rok za prikupljanje potpisa je do 27.02.2013. (iduća SRIJEDA).
volonteri prikupljaju potpise diljem hrvatske, popis potpisnih mjesta možete naći na web-siteu:

http://referendum.co/Pozivamo narod Republike Hrvatske na referendume!

Aktivisti Hrvatske i građani dobre volje odlučili su prekinuti samovolju političara i bezobzirnu pljačku naroda.
Osnovan je Organizacijski odbor te se pokreće

REFERENDUMSKI USTANAK

Molimo Vas kopirajte i dijelite ovaj proglas dalje, jer se medijska blokada odvija na svim nivoima. Priključite nam se putem kontakata navedenih na dnu letka.
Pripremite svoj OIB broj radi kvalitetnije obrade knjiga potpisa građana.
Prikupljanje potpisa od 13.02. do 27.02.2013.

Odbor birača Vas moli da se izjasnite postoji li potreba da se raspiše referendum na sljedeća pitanja: Jeste li ZA ili PROTIV

A. Poništenja pretvorbe, privatizacije u RH?
B. Zabrane rasprodaje imovine, prostora i prirodnih resursa RH?
C. Članstva Republike Hrvatske u Europskoj Uniji?
D. Zabrane prometovanja, proizvodnje i prodaje GMO-a u RH?


web stranica: http://referendum.co
gsm: 0919718499
e-mail: aktivizam2012@gmail.com / info@referendum.co

--

lp, boro

Oznake: Vijesti


- 08:07 - Komentari (5) - Isprintaj - #

26.02.2013., utorak

UBUNTU!
Antropolog je predložio djeci iz jednog afričkog plemena jednu igru. Naime, stavio je košaru punu voća kod jednog drveta i rekao je djeci da tko god stigne prvi do košare, imati će svo voće.

Kada im je rekao da trče, djeca su se uhvatila za ruke i otišli do korpe.
Zajedno su uživali u voću.
Kada ih je antropolog pitao, zašto ste to uradili, kad je jedna osoba mogla da ima svo voće, djeca su odgovorila:
UBUNTU!
Kako može jedan od nas da bude sretan, ako su svi ostali tužni?

Za razliku od našeg (evropskog) filozofskog nasljeđa (mislim, dakle postojim), južnoafričko filozofsko nasljeđe je: ja sam ljudsko biće, zato što pripadam. Zato što učestvujem. Zato što djelim.

Odatle, neizbježno dolazimo do smisla riječi "Ubuntu": Ja postojim, zato što vi postojite.

--------------

Duško Radović: Provjerite da li ste zaista dobri. Pomozite onome koji vam ne može uzvratiti.

Oznake: Obrazovanje


- 08:03 - Komentari (13) - Isprintaj - #

25.02.2013., ponedjeljak

Molio sam Boga
MOLIO SAM BOGAMolio sam Boga
Molio sam Boga za snagu a
on me učinio slabim da budem skroman i ponizan.
Molio sam Boga za pomoć da činim velika djela a
on me učinio malenim da činim dobra djela.
Molio sam Boga za blaga i bogatstva a
on me učinio siromašnim da budem neovisan, slobodan i mudar.
Molio sam Boga za moć i velike stvari a
on je učinio da se radujem malim stvarima.
Ništa nisam dobio od onog što sam tražio ali
sam dobio sve ono što je dobro za mene i druge ljude.
Moja je molitva uslišana protivno mojim željama.
Ja sam blagoslovljen čovjek među ljudima.


Nepoznat autor

Oznake: Obrazovanje


- 08:01 - Komentari (17) - Isprintaj - #

23.02.2013., subota

Zanimljivosti sa magicusa


Dragi prijatelji!

... " Potreba je biti prisutan u Sadašnjosti, u sadašnjem trenutku, u kojemu problemi ne postoje. Ondje ćemo pronaći
radost i bit ćemo sposobni prigrliti svoje istinsko ja. Ondje otkrivamo da smo već potpuni i savršeni. Ako smo sposobni
biti potpuno prisutni u Sadašnjem trenutku i sve činiti u sadašnjosti, ako smo sposobni osjetiti stvarnost takovih pojava
kao što su "unutarnje tijelo", "predaja", "opraštanje" i ono "neočekivano, otvorit ćemo se preobražavajućem iskustvu
"moći sadašnjeg trenutka" - Eckhart Tolle kako podučava.
POSTIJI IZLAZ IZ PATNJI. PROBUDI SE. BUDI PRISUTAN. PAŽNJA. OVDJE I SAD.


- " Najveća moć dolazi polako." - Lao Tse, kineski filozof

- " Mudrost znaci sto ciniti, vrlina znaci to ciniti." - D.S.Jones, americki aktivist

- " Sretno ozenjen covjek je samo onaj koji razumije svaku rijec koju njegova zena nije rekla." - Alfred Hitchcock, americki redatelj

- " Najbolji nacin da predvidite buducnost je da je stvarate." - Peter Drucker, austrijski pisac

- " Postavite visoke ciljeve i ne zaustavljajte se dok tamo ne stignete." - Bo Jackon, americki sportas

- " Nema ništa opasnijeg na svijetu od iskrenog neznanja i svjesne gluposti." - Martin Luther King, američki aktivist

- " Za veću prepreku postiže se veća slava." - Moliere, francuski književnik

- " ONI KOJI NEMAJU DOVOLJNO, UVIJEK, NEKAKO, SASTAVE KRAJ S KRAJEM, ONI KOJI IMAJU PREVISE, NJIMA – NIKAD DOSTA! ONI KOJI IMAJU, MOGU DA TROSE I ONO STO NEMAMAJU. ONI KOJI NEMAJU, MORAJU STEDJETI I ONO STO IMAJU". - Borislav Bogdanovic

- " PRAVO OTKRICE NE ZNACI NACI NOVE TERITORIJE, VEC GLEDATI NOVIM OCIMA". - Marsel Prust, francuski književnik (1871-1922)

- " ZIVJETI ZA DRUGE NIJE SAMO ZAKON DUZNOSTI NEGI I ZAKON SRECE". - Marsel Prust

- " SVAKI KRAJ GDJE CES MOZDA POBJECI, BITI CE POPUT KRAJA IZ KOGA SI POBJEGAO”. - Robert Penn Warren

- " NIJE MI TESKO STO MI JE TESKO, VEC MI JE TESKO STO MI NIJE LAKO". - Nasa narodna

- " NAJJACE SE MOZE OPECI NA HLADNO SRCE!". - Pajo Kanizaj

- " Tragao sam za smislom, dobrobiti, zdravljem i životom, ali sam, na nesreću, tragao izvan sebe. Moć sadašnjeg trenutka
pokazala mi je na koji način teško uhvatljiva životna blaga pronaći u vlastitoj nutrini." - John Kucheuthel

- " Ovdje ste kako biste božanskoj svrsi svemira omogućili da se razotkrije. Eto, koliko ste važni! " - Eckhart Tolle

--------


Pismo jednog Hrvata
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91104
Sablazna stvarnost
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91137
Zaštitimo Pape od zlih jezika
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91073Udruga "Kreativna Mudrost"
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90981
Jeste li znali da Ivanić Grad nema svoj muzej
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91018


Dobro je pogledati
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91032
Tajna slavenske civilizacije
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91031
Bik koji je zaplakao
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91075

Volosko haiga fotografija
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=91077--------

Moje zadnje pismo upućeno vama
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90927

--------

Oznake: Osobno


- 08:33 - Komentari (3) - Isprintaj - #

22.02.2013., petak

SABLAZNA ISTINA?!
Ovo bi trebao pročitati svatko kome je stalo do vlastitog dobra, dobra naše društvene zajednice i tko želi razmišljati svojom glavom... tko bude čitao bilo bi dobro imati strpljenja pročitati do kraja

Vedrana, Marica
---------------------------

Subject: Fwd: Fwd: Sustav /FwFw: Patriot Pokret Forum: Dužničko ropstvo i ANEKSIJA RH

SABLAZNA ISTINA???!!!

Patriot Pokret Forum: Dužničko ropstvo i ANEKSIJA RH
Date: Mon, 18 Feb 2013 20:35:53 +0100Korisnik admin vam je poslao privatnu poruku sa Patriot Pokret

Tko god ovaj tekst pročita do kraja (vjerovati ću na riječ), prvom
prilikom biti će počašćen pićem...najmanje.

U jedno jedino jutro, godine 1924-e, 800 obitelji iz mjesta Blato na
Korčuli se ukrcalo na brodove i zauvijek iselilo u Australiju,
Amerike, Sjevernu i Južnu. Dvije godine zaredom je neka bolest
opustošila njihove nasade vinograda što ih je dovelo na rub gladi,
mnoge i preko ruba.
Danas je Blaćana iz druge i treće generacije više u Australiji, nego
li u samom Blatu. Otprilike takav odnos je i između Hrvata iseljenima
po svijetu i Hrvata u Hrvatskoj.
Danas se u Hrvatskoj ubrzano približavamo brojci od 400 000
nezaposlenih ljudi. Nije godina 1924, nije Kraljevina Jugoslavija,
nego je država Hrvatska. Nepostojanjem socijalne države u ono
doba,odnosno nepostojanjem ikakve hrvatske države u doba kad su
Blaćani bili prisiljeni potražiti spas od gladi,možda bismo mogli
opravdati danas to iseljavanje. No, s čim bismo sad mogli razjasniti
iseljavanje Hrvata kad postoji hrvatska država.
Povijest nam pokazuje kako, kao narod, već više od sto godina nismo
sposobni dostojanstveno, u skladu s modernim standardima preživjeti na
teritoriju kojeg smo davno naselili. Zakonito, svakih 20-ak godina nam
se događa nekakav "višak" naroda od 200 do 300 000 ljudi. Jednom nas
tog viška riješe u četveroredima, križnim putevima, drugi puta
"odlaskom na privremeni rad u inozemstvo", trećeg puta ratnim
iseljavanjem jednog naroda iza Oluje i danas smo opet, unatoč gubitku
od 200 000 ljudi između dva zadnja popisa stanovništva, opet na brojci
od skoro 400 000 ljudi "viška".
Kao društvo, nismo sposobni zaposliti upravo toliki broj ljudi.
S obzirom na rečeno, mnogi kojima bismo govorili o tomu,a da nas ne
poznaju, pomislili bi kako je Hrvatska jednom polovicom pustinja,a
drugom močvara, da nema nikakvih resursa te da je nemoguće na ovom
prostoru prehraniti više od 4 milijuna ljudi.
Znamo da Hrvatska nije ni pustinja, ni prašuma. No, ima jedna zemlja
koja jest pustinja, i to ne jednom polovicom, nego je više od 70%
njenog teritorija pustinja i od 20 najotrovnijih stvorenja na Zemlji,
18 ih tamo živi. Ta zemlja je naseljena klokanima, Aboridžinima i
prije stotinjak godina engleskim zatvorenicima. Danas je među 10
najbogatijih zemalja svijeta.Zove se Australija.
Nad iznesenim bismo se morali zamisliti i zaključiti kako bogatstvo i
prosperitet ne proizlaze iz količine resursa s kojima pojedini narod
raspolaže, nego iz kreativnog potencijala naroda i stupnja
odgovornosti, odnosno slobode kojeg baštini.
Nakon stoljetnih trpljenja naših predaka, ratom smo izborili svoju
državnost i svoju nezavisnost. Dvadeset dvije godine poslije, postali
smo zemlja koju strane agencije nazivaju smećem, zaduženi smo za
cjelokupan iznos svega što proizvedemo, za sve usluge koje prodamo
tijekom cijele jedne godine i još dva mjeseca. Ne mislim na neto, nego
na bruto, dakle s uključenim troškovima.
To je rezultat naše nezavisnosti i naše državnosti koji pokazuje
koliko smo mi današnji Hrvati degenerirali u odnosu na naše pretke,
koliko ne/poštovanja pokazujemo prema svim trpljenjima, stradanjima,
žrtvama naših predaka.
Preci bi nam još i oprostili. No, mi nismo samo narugali se svojim
precima, mi smo još jučer pojeli sutrašnji ručak i mi smo izdali
budućnost naše djece. Mi smo, bez ikakvog prava na to, bez ikakvog
pitanja još jučer izdali našu djecu i namijenili im sudbinu sutrašnjeg
roblja.
Danas pilatovski peremo ruke, upiremo prstom tamo i ovamo, držeći fige
u džepu, lažemo svojoj djeci i krivce pronalazimo u drugima.
Da ovo ne bi bilo tek prazno optuživanje, pokazat ću ukratko slijed
događanja koji nas je doveo do razine smeća, kako nam tepaju kreditne
rejting agencije.
Na dan stvaranja neovisne hrvatske države, vrijednost samo gospodarske
imovine, prema procjeni CIA-e je bila oko 200 milijarda dolara. Tu CIA
nije računala vrijednost infrastrukture, mora, kuća i stanova. Ta
imovina do tog datuma je bila imovina u vlasništvu društva, kojeg su
sačinjavali dakako - pojedinci i s punim pravom smo svi na tu imovinu
gledali kao na našu imovinu.
Naša tadašnja elita se odlučuje na uništavanje svakog traga
socijalizma i pronalazi put koji vodi u kapitalizam i blagostanje kroz
prodaju sve imovine kojeg smo stekli u proteklim desetljećima. Donosi
se zakon o pretvorbi i privatizaciji. Nakon 13 godina trajanja tog
zakona (koji neznatno izmijenjen vrijedi i danas jer ipak unatoč
prolasku 22 godine, još se nije uspjela raskrčmiti sva ta nekad naša
imovina), po izviješću Državne revizije Hrvatskom Saboru 2004-e godine
- 95% te pretvorbe i privatizacije je izvršeno protuzakonito,
prevedeno - opljačkano. U kapitalizam i blagostanje su ušli samo
privatizacijski lopovi. Svi mi ostali smo ušli u ropske odnose i
manje-više u beznađe.
U tih 95% lopovluka uopće nije uključena pljačka stoljeća koja se kod
nas zove - privatizacija banaka.
Sanaciju tih banaka smo platili 84 milijarde kuna,a prodali smo ih za
nešto više od 5 milijarda kuna. Skromno priznajemo štetu od cca 10
milijarda eura. To priznanje služi samo za zataškavanje činjenice da
je i privatizacija banaka izvršena protuzakonito, odnosno ni po jednom
zakonu nije se do danas mogla prodati ni jedna jedina banka. Osnivači
svih banaka, dakle vlasnici svih banaka koje smo imali su bila
poduzeća. Pri prodaji poduzeća su izuzeti njihovi udjeli u bankama,a
te udjele je država, tj zakonodavac, tj Sabor odlučio prodati kasnije
po nekom drugom zakonu. Taj zakon nikad nije donesen,a banke su ipak
prodane. Ne samo to, nego su banke postale vlasnicima svojih vlasnika!
Možete izvoditi svakakve vratolomije i pritom slomiti vrat,ali ne
možete postati otac svome ocu. No, naše nekadašnje banke su to
postale. To je kriminal bez premca u povijesti, ne samo našoj.
Ako ste pomislili da je tu kraj lopovluku, da vas dalje ne može ništa
iznenaditi, prevarili ste se!
Mnogi od vas su uvjereni kako imamo vlastitu valutu, odnosno vlastiti
novac i da se taj novac zove kuna. Mislite kako kune tiska Hrvatska
Narodna Banka,a da poslovne banke nama daju kredite od pologa građana,
odnosno štednje i da banke zarađuju na razlici kamata između kamata na
štednju i kamata na kredite. To je laž. Zapravo, to su dvije laži.
Prva laž je da HNB kreira novac.
Druga laž je da banke građanima odobravaju kredite iz ušteđevina drugih građana.
U Hrvatskoj, od 1994-e godine po Zakonu kojeg je izglasao Hrvatski
Sabor, taj Sabor se odriče u ime naroda prava na tiskanje vlastitog
novca i to pravo daje poslovnim bankama. Također se tim zakonom
zabranjuje hrvatskoj Vladi zaduživanje kod HNB-a. U godinama koje su
slijedile iza te kobne 1994-e, uslijedila su i ubojstva privatnih
bankara, premlaćivanja, pritvaranja. Googlajte Promdei banka, Glumina
banka, Gradska banka Osijek.
Što ovo s kreacijom novca zapravo znači? Prije toga, morate znati kako
je od ukupne mase novca u opticaju u državi, tek 5% novca u
novčanicama, sve ostalo je tzv. Novac na računu,tj, neka brojka koja
govori kako možete uzeti na bankomatu ili na šalteru toliko i toliko
novca.
Da bi taj odnos 5% novčanica i 95% brojki na računu mogao
funkcionirati, također se pobrinula država. Obavezala je svakoga tko
posluje s gotovinom da slijedeći radni dan taj novac uplati u
poslovnicu FINE ili banke,obavezala je svakog zaposlenika na otvaranje
računa u banci i obavezala je poduzeća da isplate plaća vrši preko
računa u banci. Onda su vam banke izdale kartice, debitne, kreditne,
ove i one. Na taj način je postignuto to da tih 5% novca u novčanicama
zadovoljava apsolutno sve potrebe za gotovinom. Taj papirnati novac se
tiska u Austriji po nalogu HNB i HNB ga daje kroz kredite poslovnim
bankama. Ostalih 95% novca kreiraju poslovne banke i to na način da na
osnovu pologa građana kojeg banka deponira u HNB, dakle NE POSUĐUJE
JER NE SMIJE, pologa od primjerice 1000 kuna jednostavno stvara,
kreira i to običnim upisivanjem brojki u kompjuter iznos od 10 000
kuna što smije po Zakonu. Banke naravno znaju i zaobilazne puteve
kojima će od pologa od 1000 kuna stvoriti iz ničega i do 100 000 kuna.
To što stvore iz ničega, na osnovu potpisa zajmotražioca na ugovor o
kreditu daju u opticaj,a kamate beru na cjelokupan iznos tako
kreiranog novca iz ničega. Bitno je znati da kreacijom bilo kojeg
kredita iz ničega, banka ne kreira i novac potreban za plaćanje
kamata. Nakon povrata kredita, tako stvoren novac se poništava,a
ostaju "na životu" samo kamate i to u bankarskom džepu.
Kad to akceptirate, onda shvaćate kako privatne banke u stvari tiskaju
hrvatske kune i kako te privatne banke odlučuju o tomu komu će ih, za
koju namjenu i kad podijeliti kroz kredite.
Sasvim je jasno da u takvim odnosima, nijedna Vlada RH od 1994-e
godine ne vodi nikakvu gospodarsku politiku. Umjesto nje, to čine
privatne banke. Uloga Vlade RH od tog datuma jest samo prikupljanje i
distribucija poreza od građanstva i gospodarstva.
Sam podatak da banke u Hrvatskoj svake godine bilježe enormne profite
dok gospodarstvo grca u gubicima, govori za sebe. Što to banke dakle
proizvode? Proizvode novac!Potom ga uništavaju i sve kamate koje se NE
UNIŠTAVAJU ostaju njima.
Maloprije spomenuh kako banke zajedno s kreditom u opticaj ne puštaju
i novac s kojim bi se platile kamate. Ipak, kamate se moraju vratiti.
Jasno je da ne mogu. Ako dobijete 100 i imate samo 100,, kako ćete
vratiti 130? Dug je neotplativ! S vremenom, sva imovina u državi -
postaje vlasništvo banke!
Budući da je sav novac u opticaj ušao kao nečiji dug, jasno je također
kako se uistinu i ne radi o novcu, nego o zadužnici. Svaka novčanica
koju imate u džepu je nečija zadužnica koje se on mora dokopati na
bilo koji način kako bi vratio dug. Dugom. Jer novca nema uopće.
Odustajanjem države od prirodnog prava na kreaciju vlastitog novca,
dospjeli smo u situaciju: skoro sve smo prodali, kao građani smo u
dugovima do grla i još smo povrh svega dužni vrtoglavi iznos od preko
50 millijarda eura!
No, to nije sve - odustali smo od vlasništva nad našim morem, odustali
smo od zapovjedništva nad našom vojskom, odustali smo od prava na
donošenje zakona, na donošenje Proračuna i konačno - protuustavnim
lanjskim referendumom o pristupanju u EU smo odustali i od vlastite
države.
Kad vam netko zakonodavno, financijski, vojno preuzme nadzor nad
državom - to znači da te države više i nema. Međutim, to ne znači kako
je pljačka time završena. Svaka kolonija se mora iscrpiti do kraja. To
će se učiniti i s Hrvatskom državom, ali i s njenim narodom.
U tijeku su pregovori o tobožnjoj monetizaciji autocesta što u
prijevodu znači oduzimanje vlasništva nad njima, u tijeku je proces
preuzimanja kompletne vodne infrastrukture, preuzimanje nadzora nad
ekonomskom eksploatacijom pitke vode, jezera, rijeka, ponornica,
kišnica i bunarskih voda. U tijeku je i preuzimanje Hrvatske
elektroprivrede.
To nije sve. Još ostaje imovina građana u vidu nekretnina,
kuća,stanova u kojima živimo. Tu imovinu nam se kani oduzeti uvođenjem
poreza na nekretnine čime sve nekretnine postaju vlasništvo države (a
država - vidjeli smo nije više naša),a mi zaštićeni najmoprimci u tim
istim nekretninama i to zaštićeni do trenutka dok plaćamo porez. Ne
budemo li taj porez mogli plaćati, već će doći specijalne ekipe da nas
izbace iz kuće/stana i prodaju kuću ili stan na dražbi.
Kad si na poziciji da možeš izračunati koliko i kad ćeš novca pustiti
u opticaj, onda možeš i izračunati koliko kuća/stanova ćeš godišnje
otimati ljudima nametanjem poreza za kojeg se nema gdje ni kako, niti
može zaraditi novac.
Sve što danas čujete da netko naziva Investicija, znajte da se radi o
preuzimanju naše imovine uz neznantne uloge tzv. Investitora.
Dakle, tema bijaše - utjecaj politike na zapošljavanje. Sasvim je
jasno iz svega navedenoga kako politika i političari ne utječu ni na
što u gospodarstvu, kamoli zapošljavanje. Politika i političari su
odraz nas samih,našeg shvaćanja osobne odgovornosti za državu,a
politička praksa dokaz nivoa ne/ osviještenosti hrvatskog naroda. Biti
političarom,uz nekoliko iznimaka koji se mogu nabrojati na prste jedne
ruke, od 1990-e do danas znači biti suučesnik u pljački vlastite
države i vlastitog naroda te pokrovitelj te pljačke. Slizavanjem s
politikom, bilo kojeg ranga, dakako da možete doći do kakvog radnog
mjesta, no tih mjesta je premalo,a za slizavanje mnogi nemaju dovoljno
niske moralne i etičke obzire tako da do tih radnih mjesta, opet u
pravilu dolaze samo oni koji te iste norme pogaze.
Ako mislite kako bi zaključak izloženog trebao glasiti - poraz
ljudskosti, poraz naroda, u pravu ste,ali ne do kraja.
Naime, taj poraz tek slijedi. Kroz vrlo kratko vrijeme, puno kraće od
ovih 22 godine svjedočenja rastakanja jednog naroda i njegove države,
ovog danas ćemo se sjećati kao vremena u kojem je još sve bilo dobro.
Mnogi se raduju kako će tzv.ulaskom u EU, što je posve krivi izraz jer
radi se o EU aneksiji Hrvatske u njen pravni i teritorijalni ustroj,
dobiti šansu za posao negdje unutar te EU. Nažalost, i to je radovanje
neutemeljeno. Hrvatima neće biti dopušteno slijedeće tri godine
zapošljavanje u zemljama EU,a u nekima niti nakon sedam godina. Kad
prođe tri, odnosno sedam godina, poslodavac koji zaposli Hrvata negdje
u EU neće ga morati platiti više nego što bi Hrvat bio plaćen za isti
posao u svojoj bivšoj državi. Sve to su potpisali naši
tzv.pregovarači. Ovo tzv.je stoga što oni nisu pregovarali ni o čemu,
nego su samo prenosili naloge Europske Komisije Vladi RH. Naravno da
će mnogi od vas, unatoč tim odredbama EU, ipak pronaći posao u EU
zemljama. Ne možete konkurirati za bauštelu, ali ako ste vrstan
inženjer, ako govorite jezik, ako ste fakultetski obrazovani, imate
velikih šansi. Napustit ćete Hrvatsku, i svoj dom,a otići među
strance, u drugu kulturu i toj kulturi predati svoju djecu. Te zemlje
nisu uložile ni jednu lipu u vaše obrazovanje, dobivaju vas u
najboljoj životnoj snazi i dobivaju vas potpuno ovisnima o plaći -
dakle bit ćete izrazito kompromisno, na svoju štetu dakako,
raspoloženi.Počet ćete živjeti privremeni život koji se zove Ni
tamo,ni amo.
Gospodarski rast, rast Bruto društvenog proizvoda, čuli ste za to?
Znamo da je dobro kad raste i da je loše kad pada. Da bi se ikako
zaradio novac za vraćanje kamata, nužan je stalni gospodarski rast i
to minimalno za iznos kamata na uzete kredite. Paradoks je u tomu što
- koliko god radili, koliki god bio gospodarski rast, vama kao državi
raste ukupni iznos duga. Ako to i ne želimo vidjeti na primjeru
Hrvatske koja je maksimalno deindustrijalizirana zemlja, pogledajmo
onda Njemačku - njen dug je preko 2000 milijarda dolara, dug Italije
je preko 5000 milijarda dolara, dug SAD-a je preko 14.000 milijarda
dolara. Ljudi - dug je u ovakvom sustavu neotplativ!
U doba Sanaderove Vlade i gradnje auto cesta, imali smo gospodarski
rasti te se broj nezaposlenih kretao oko 250 000. Gradnju autocesta je
pratio enormni uvoz građevinskog materijala na kojeg se plaćao PDV,
punio Proračun. Paralelno s tim se razvijala i stanogradnja koja je
također inducirala enormni uvoz svega i svačega. Nakon završetka
gradnje cesta i zavrtanja kreditne špine, počeo je gospodarski pad.
Auto ceste i stanogradnja su jednokratni poslovi. Zadužili smo se,
novac potrošili u beton,željezo i asfalt, imamo prekrasne autoceste,
tamo gdje je bio Bagat prekrasne nove zgrade i nemamo od čega živjeti.
U te zgrade i te ceste, mostove, nadvožnjake nismo ugradili ni jedan
jedini kilogram domaćeg željeza, iako smo imali dvije željezare - onu
u Sisku i onu u Splitu. Danas na mjestu gdje je nekad bila željezara u
Sisku stoje deseci tisuća kvadrata potpuno praznih hala, sve do jedan
stroj je spakiran u kontejnere i brodom prebačen u Meksiko.
Tako izgleda gospodarska politika kad je vode strane banke.
Puštaju novac u opticaj po svojoj volji i povlače ga kad se skupi
dovoljna količina dobara koje mogu preuzeti.
Za potpuno razumijevanje povijesnog trenutka u kojem se nalazimo još
trebamo razotkriti politički sustav koji je sve to provodio.
Demokratska smo država u kojoj imamo slobodne izbore, slobodno
okupljanje građana u političke stranke koje se ravnopravno natječu za
političke mandate na lokalnoj i državnoj razini.
Ovo zvuči kao iz bajke, zar ne?
Sad ćemo vidjeti kako bajka prerasta u oligarhijsku diktaturu u kojoj
narod nema nikakvog političkog utjecaja, niti izgrađene institucije
kroz koje bi mogao korigirati oligarhijsku volju.
Imamo registrirane 103 političke stranke. Od toga 96 minornih, dvije
velike i četiri ukrasne. Sve Vlade dosad su sastavljene od tih 6
stranaka. Razlikuju se po imenima i bojama logotipa i ni po čemu
drugom. Sve su centralizirane i svi članovi na nižoj razini ovise o
milosti članova s više razine. To se inače zove negativna selekcija -
selekcija u kojoj se svatko penje do razine svoje nesposobnosti i
blokira svaki pokušaj prolaska u više razine sposobnijima od sebe. Na
taj način, u vrhove stranaka dolaze najbeskrupulozniji, najpodmukliji,
oni bez sposobnosti suosjećanja - upravo sam opisao psihopatu.
Pogledajte bilo kojeg člana predsjedništva stranke i usporedite s ovim
opisom, teško bi se našao jedan jedini koji ne posjeduje sve navedene
karakterne crte.
Kad je vrijeme za izbore, sukladno izbornom zakonu, stranke slažu
svoje liste i s tim listama kandidiraju u izbornim jedinicama. Mi kao
birači na izborima zaokružujemo liste. Što radimo? Zaokružujemo liste.
Čije liste, tko ih je sastavljao, tko je izabrao ljude na listama? Mi
nismo. Izabrali su ih predsjednici stranaka, oni na P koje već
spomenuh. Dakle, izbori kod Hrvata su zapravo verifikacija tuđih
izbora. To je jedino što činimo. Ne biramo. Zar nam netko brani da
složimo sami svoje liste, registriramo se kao stranka i natječemo? Ne
brani, u tomu i jest trik. To nije dovoljno. Treba vam novac, trebaju
vam mediji i to svi mediji. Po zakonu - stranke koje su sad u Saboru,
iz Državnog Proračuna dobivaju novac, kriterij je broj zastupnika. Oni
na izbore idu s našim novcem! A mi bismo također morali s našim.
Zanimljivo. Ako i nađete novac, gdje su vam mediji? Nemate ih. Svi
bitni mediji u državi su u vlasništvu iste sorte ljudi čiji je interes
neoliberalni predatorski kapitalizam. Osim HTV,a ona je pod kontrolom
već spomenute jedne jedine neoliberalne stranke koja s nama vlada
zadnje 22 godine. Mediji moraju, radi samih sebe, osigurati da izbore
dobije ista neoliberalna oligarhija.
Ako se koja strančica od onih 96 i probije te osvoji 4,9% glasova, na
radost vladajuće oligarhije, ne prolaze jer je 5% limit, prag za diobu
mandata. Svi oni glasovi koji su ispod te brojke se pribrajaju
glasovima većinske stranke.
Nakon izbora birači ne mogu smijeniti saborskog zastupnika. Ne može
niti sud. Mandat je njegovo osobno vlasništvo,a s osobnim vlasništvom
se može trgovati, je li tako? Vidimo,dakle kako je korupcija ugrađena
u temelje "demokracije" našeg tipa.
Još smo nešto naučili, osim da ne biramo, već verificiramo/odobravamo
tuđe izbore - naučili smo kako izborima ne možemo smijeniti
neoliberalnu oligarhiju. Koju oligarhiju? Onu koja je rasprodala
društvenu imovinu, uništila industriju, zadužila nas, prijevarom naše
ozemlje i podzemlje predala stranim centrima moći, koja je bankama
dala pravo na kreaciju novca i vođenje gospodarske politike.
Uvjereni smo kako mislimo svoje misli i to uvjerenje , koje je kod
rijetkih pojedinaca ispravno svo vrijeme,a kod većine uglavnom većinu
vremena - nije. O našim mislima se brinu mediji. Odlučuju o čemu ćemo,
kad i kako misliti. Za sve ima mjesta. Za negativizam najviše. Jučer
ste mislili o Nori, prekjučer o ćirilici, onda na red dolaze crkva,
što li već. To nam svima biva "aktivno" mišljenje, a ono drugo je
posvećeno razmišljanju o svojoj situaciji, materijalnim problemima
čija problematičnost proizlazi iz naše podrške sustavu i poretku
stvari. Netko je javna osoba, netko je popularna javna osoba. Za tu
popularnost se brinu mediji. Po narudžbi, dakako. Popularnih osoba
nema,a da su istovremeno i oponenti Sustavu. Zato "šira javnost" i ne
zna za drugačije ideje, za bolje, sposobnije ljude. Takvi mediji su u
simbiozi s oligarhijom- jedni o drugima ovise,uzajamno se podržavaju i
dijele lagodnost življenja na račun manipuliranja sa slikom
stvarnosti koju prezentiraju onima od čijeg rada žive - narodu.
EU aneksija nam je pred vratima. Tamo nas još nekoliko godina kao
radnu snagu ne trebaju. Hrvatsko gospodarstvo je u rasulu, svakog dana
broj nezaposlenih raste za skoro tisuću. Ako ste među njima,a bilo bi
pravo čudo da niste - niti ne pomišljajte na privatni posao. Propast
ćete. Male poduzetnike poreznici jednostavno - obožavaju - jer oni su
im vreća za napucavanje. Na malim poduzetnicima se dokazuje sve - i
ispravnost porezne politike, svi propisi, pravila, represija sustava
koji im na svakom koraku postavlja prepreke. Ako poduzetnik štogod ne
ukrade, utaji, sve plodove njegovog rada će oteti država. Na kraju će
mu oteti i osobnu imovinu koju je imao prije ulaska u poduzetništvo.
Samo postavljanje pitanja o utjecaju politike na zapošljavanje otkriva
podršku Sustavu onog koji pitanje postavlja. Ako utvrdimo kako
političari mitom, korupcijom, nepotizmom, dijeljenjem kredita
podobnima utječu na zapošljavanje i ako nekako uspijemo to
iskorijeniti - i dalje smo municija Sustava, oni koji sudjeluju u
njemu i podržavaju ga.
Kad kažem Sustav - onda podrazumijevam slijedeće: stvaranje novca kao
dug, nužni gospodarski rast, neograničeno iskorištavanje resursa i
neograničenost osobnog bogaćenja. Taj Sustav je održiv samo uz cijenu
porobljenosti i siromaštva većine koja ovisi o oligarhijskoj milosti.
Gdje su u toj priči naši znanstvenici, naša inteligencija koju smo
odškolovali svojim novcem i odricanjem? Oni bi morali objašnjavati nam
stvarnost, biti predvodnici i uzor narodu. Gdje su? U službi Sustava.
Oni su vojnici Sustava, brane ga, tumače i održavaju. Za nagradu imaju
plaću iz kakvog Proračuna, pozivaju se na TV, tumače stvarnost po
nalogu Sustava.
Pravo pitanje na koje tek trebamo odgovoriti jest - postojimo li još
uvijek kao narod ili smo tek atomizirana masa koja gubi individualnost
i kolektivitet zajedno, ostaje denacionalizirana i deindividualizirana
upravljiva masa bića na dvije noge??
Toliko o optimizmu.
Ima li izlaza?
Nema. Ne možete ništa. Možete se javiti liječniku ili ljekarniku da
vam da tablete za spavanje. Godišnje ih trošimo u vrijednosti od 7
milijuna eura.
Ili?
Ili rekonstruirati sustav! Uvesti elemente neposredne demokracije,
institut opoziva zastupnika, animirati izvornu hrvatsku elitu na
preuzimanje svoje prirodne uloge - predvodnika naroda umjesto
psihopatske oligarhije koja to sad čini. Oduzeti bankama pravo na
kreaciju novca. I to novca kao dug i uvesti nekreditni novac.
Osloboditi kreativne potencijale ovog izuzetno talentiranog i
svestranog naroda! Osigurati energetsku neovisnost. Pretvoriti
Hrvatsku u zemlju zadovoljnih ljudi koji rade i grade, stvaraju i
kreiraju, odgajaju svoju djecu u nezagađenoj zemlji!
To možemo. Ako prihvatimo svoju slobodu kao svoju odgovornost.
Udružimo se i zajednički nastupimo u promociji interesa nacije.
Najprije referendumom, a potom izborima.
www.patriotpokret.com
VeNLO

Odgovorite na ovu Privatnu Poruku ovdje:
http://patriotpokret.com.hr/forum/index.php?action=pm;sa=send;f=inbox;pmsg=681;quote;u=1Pozdrav od Željke i Nikole!

----------------

lp, borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: Obrazovanje


- 10:17 - Komentari (1) - Isprintaj - #

Smije li samo Nora biti fora?

Smije li samo Nora biti fora?

OBJAVLJENO: FEBRUARY 6TH, 2013 | KATEGORIJE: HRVATSKA - VEDRANA RUDAN

Nezapamćena frka koja se digla oko teško bolesne djevojčice Nore koja će ipak odletjeti u Ameriku na “liječenje” priča je o moći hrvatskih medija. Bez njih se nikad ne bi sakupilo toliko stotina tisuća dolara.
foto: dnevnik.hr

Devojčica Nora je samo jedno od hrvatske djece koje ovoga trenutka gubi bitku sa životom. U istom se položaju nalaze dječaci i djevojčice u Rijeci, Splitu i Zagrebu.
Što će se dogoditi bezimenim siročićima? Umrijet će bez svjetala reflektora i histeričnih poteza hrvatskih političara. Da li će Bandić nazvati Rebro, zatražiti njihova imena i njihovim roditeljima uručiti nekoliko stotina tisuća dolara koje će izvući iz prazne gradske kase?
Da li će riječki gradonačelnik Obersnel pomoći umirućoj riječkoj dječici sa pola milijuna dolara? Tko će za njih organizirati prijevoz u Ameriku?
Manipulator Bandić, on je najmoćniji političar u Hrvatskoj? Manipulator Ostojić koji bi se i kao liječnik i kao ministar morao za političku funkciju boriti drugim sredstvima? Što je sa Klaićevom? Kako to da ni Bandić ni Ostojić ne rješavaju slučaj “Klaićeva bolnica” a ona je Referentni centar za solidne tumore dječje dobi?
O donaciji Privredne banke u iznosu od gotovo 16 milijuna kuna mediji govore i pišu s vremena na vrijeme dok male Nore tamo umiru u najstrašnijim mogućim uvjetima. Zašto preuređenje Klaićeve Bandiću nije fora a Nora mu jest fora? Ni ministru Ostojiću Klaićeva nije fora.
Ova prestrašna priča više govori o histeričnom okružju u kome žive hrvatski građani nego o bolesnom djetetu. Možda se baš zato nisu oglasili oni koji o temi najviše znaju. Hrvatski pedijatrijski onkolozi. U Rijeci ih ima dvoje, na Rebru četvero, u Splitu troje, u Klaićevoj troje ili četvero.
Struka šuti. Zašto šuti? Zato jer ne želi da joj “narod” otkine glavu. Priča jest i nije komplicirana. “Eksperimentalno liječenje” struka ne drži liječenjem. Radi se ipak samo o pokusu. U Hrvatskoj godišnje od bolesti od koje boluje Nora oboljeva tridesetoro djece, u Americi tri tisuće djece, u Evropi pet tisuća.
Da mala Nora živi u Štokholmu zdravstveno osiguranje njene zemlje ne bi joj platilo put u Ameriku jer tamošnje zdravstvo pokus ne drži liječenjem. Zanimljivo je da ni Amerikancima ne pada na pamet pokusima liječiti svoju teško oboljelu djecu.
Cirkus koji su američki mediji digli oko “izlječenja” jedne američke djevojčice najnovijim pokusom ipak je samo cirkus u službi farmaceutske industrije. Nemoguće je nakon pokusa koji je izveden na maloj Amerikanki govoriti o “izlječenju”. To znaju svi onkolozi.
Naši političari dočekali su svoj trenutak slave. Linić poklanja pedeve od sakupljenih milodara, ministar Ostojić stalno je bio “na telefonu”, Bandić dijeli naš novac, Crkva moli, nogometaši se slikaju držeći u ruci djetetovu sliku, državna aviokompanija plaća let za Ameriku, očajni roditelji hvataju se za posljednju slamku. Tko im može zamjeriti?
Što mi, “hrvatski narod”, dobivamo ovom bitkom? Mnogo. Osjećaj da smo “ujedinjeni”, “dobri”, imamo “veliko srce”. Ameri nas ne mogu toliko kinjiti koliko mi možemo izdržati.
Što dobivaju hrvatski mediji? Mnogo. Čitaju se, novinari se najzad osjećaju kao borci za pravdu a ne kao sluge prodanih gospodara.
Što dobivaju hrvatski političari? Mnogo. Krše zakone u ime ljubavi prema bolesnom djetetu. Može li više? Može li dalje?
Da li u ovom izgubljenom ratu itko gubi? Gube deseci roditelja hrvatske dječice na umoru kojima se nikad ministar neće javiti na telefon. Njihovi siročići nikad neće postati kunići nad kojima će se izvesti pokus težak milijun dolara.
Neka mi oproste svi koji me ne mogu ili ne žele razumjeti. Vrijeme će pokazati da su mali junaci i male junakinje koji su ostali ovdje imali više sreće nego Nora. Možda smrt nije uvijek ono najgore što se ljudskom biću može dogoditi ?

Oznake: Vijesti


- 08:06 - Komentari (7) - Isprintaj - #

21.02.2013., četvrtak

PISMO JEDNOG HRVATA, Jebena istina

borivoj
PISMO JEDNOG HRVATA,Jebena istina


"Dragi moji političari,

Uz životni standard kakav konzumiram, a vi mi ga pripremiste, ja
stvarno ne znam koliko ću dugo živjeti pa evo odlučih da
vam napišem pismo zahvale, kako ne bi bilo da vam nikad ništa
konkretno ne napisah i ne rekoh.

Bez obzira kojoj političkoj stranci pripadate, oporbi ili
vladajućim, želim vam se zahvaliti što ste od jedne jake, industrijske,
poljoprivredne, turističke zemlje...moje domovine Hrvatske... u samo 20 i kusur
godina uspjeli napraviti, što bi narod reko - "Go kurac".

Od žitne Slavonije ste uspjeli napraviti ledinu..."nogometno
igralište"... na kom "utakmica" nije odigrana već 20 godina pa je
korov preuzeo i naš i protivnički šesnajsterac zajedno sa centrom.
Mora da ste ponosni na to? - čestitam vam!

Čestitam vam i na tom što ste uspjeli sjebat drvnu industriju kraj
živih šuma Gorskog Kotara i Like pa sad drvene stolice koje su
napravljene od našeg drva kupujemo od Talijana...jer
eto...oni to mogu, a mi ne.

Čestitam vam i na tom što ste od svjetski poznate hrvatske
brodogradnje napravili to da nas čisto veseli kad
brodogradilište "3.Maj" sklopi ugovor u vrijednosti 800 dolara pa radimo kanue za
somalijske naručitelje. Ponosim se s vama. Čestitam, uspjeli ste!

Uspjeli ste i u tome da 90tih isisate sve novce iz naših domaćih
banaka koje ste kasnije sanirali sa našim novcem a onda ih prodali
strancima uz ogromne provizije za vas i vaše obitelji pa vam sada
sinčići i kćerkice uživaju dok mi jedemo govna koja ste vi izasrali.
Ponosim se sa vama...čestitam vam od srca.

Uspjeli ste sjebat i poznate građevinske firme koje su radile po
čitavom svijetu i zapošljavale po 15tak tisuća radnika. Naši
građevinari su prije bili cijenjeni u cijelom svijetu...a
danas?...danas ste od njih oformili građevinsko mafijaške
organizacije koja jedna drugu koči i međusobno se kolju poput vukova
nad plijenom, i to direktno za vašu korist...za vašu i vaših sinčića i
kćeri.
Ponosim se sa vama. Čestitam.

Čestitam vam i na tome, što ste u ono malo državnih firmi što je
ostalo, uspjeli ugurati svoje rođake pa sad nama običnim "malim"
ljudima javljanje na javne natječaje u vezi dobivanja
posla izgledaju kao sajens jebeni fikšn. Bravo. Čestitam. Ponosim se sa vama.

Uspjeli ste sjebat kompletnu industriju...ne jednu...ne dvije
tvornice...vi ste uspjeli sjebat do temelja kompletnu
industriju...sve sve sve...i više od SVE. Zadnjeg kojeg sjebavate je
kamenolom koji se bavi eksploatacijom bračkog kamena...kamena za kojim
ludi cijeli svijet, baš vi ste uspjeli sjebat. Da ono što cijelom
svijetu treba, nama ne treba - za to ste se pobrinuli vi. Čestitam.
Ponosim se sa vama, al baš ono, što bi reko Edo Majka - pravo pravo!

Kako ste sjebali industriju, tako ste sjebali i radnička odmarališta
na moru. Ista ona u koje bi svake godine radnici sa svojim
obiteljima za jeftine pare otišli na ta 2 jebena tjedna...2 tjedna
mora...2 tjedna u kojima su padali romantični poljupci sa prvim
ljubavima, negdje na Jadranskom moru. Danas si malo tko može priuštiti
2 tjedna mora...a da nema romantičnih poljubaca na Jadranu, za to ste
se pobrinuli vi.
Čestitam vam. Ponosim se sa vama.

Ponosim se sa vama, kada mi prijatelj...visoko obrazovan i
stručnjak u svom poslu govori: - Stari, možda sam si uspio riješiti
Kanadu! Mogu samo reći da ukoliko moj prijatelj i ode, Kanada će biti
jedna sretnija zemlja. A vi? Ne brinite se, tu sam ja da se ponosim vama.

Ponosim se sa vama, kada me moj prijatelj Mrki...inače
zidar...nazove pa kaže: -Krule prijatelju... kud sve ovo ide u pičku
materinu... suze mi na oči od muke idu! Mogu samo reći da je Kanada
tužna što nema mog Mrkog. A vi? Ne brinite se...tu sam ja da se
ponosim vama.

Čestitam vam i na tome što ste nakon rata uspjeli
isprintati papir sa 500 000 branitelja kao da smo ratovali protiv Kine
i Indije zajedno, te u tu brojku ugurati sebe...svoje
rođake...rođakove rođake...i od rođakovih rođaka rođake. Znam da je to
za vas bilo jebeno, vrlo jebeno...mislim...ne rat...nego to sve
papirnato sprovesti i napraviti...ne morate mi objašnjavati, pobogu,
pa bar vam ja vjerujem.
Znam da vam je bilo jebeno srediti si papire za vojne mirovine i
činove...oh...pobogu...pa kao da je bilo lako tamo negdje
1991...1992...sa BMW-om sletiti u jarak sa činom
brigadira...pukovnika... jedno 80 km od prve linije.
Mislim da sam ja jedini koji vas razumije i stoga se ponosim sa vama.

Ponosim se ja sa vama i kad je u pitanju mladi hrvatski
čovjek koji je tek izašao iz srednje škole jer osim što ništa ne zna
raditi nigdje nema priliku i naučiti. To ste mu sredili vi. Bože kako
vas volim i ponosim se sa vama.

Najmanje 100 afera ste proizveli čija se materijalna šteta mjeri u
MILIJARDAMA EURA koje ste sebi slili na razno razne
bankovne račune Kajmanskog otočja i Ekvatorijalne jebene Gvineje čiji
direktor banke ni ne zna da postoji Hrvatska, ali zna da postojite vi.
Čestitam...i naravno...ponosim se vama.

Ne mogu vam opisati koliko sam sretan što ste svojevremeno
uzimali radnicima 2 i 4% od plaća i tako godinu i nešto...a sad ste
digli i PDV na 25%. Nakon 20 godina sustavne pljačke i uništavačine
uspjeli ste sjebat sve što hoda...puzi...gmiže...a rupe u državnoj
kasi da čepimo mi? Opisati vam ne mogu koliko se ponosim vama.

Čestitam vam i na ulasku u Europsku Uniju čije sam i sam
standarde prigrlio odmah, pa sad dok cijela Europa spava, ja u 10
navečer palim veš mašinu kako bi oprao veš po jeftinijoj tarifi struje
čiju ste cijenu formirali ka da je ista 3 puta opasala Zemlju pa tek
onda došla u moju veš mašinu. U ponoć kad Europljani sanjaju, ja se
jebem sa centrifugom od veš mašine zajahavši istu kako mi ne bi otišla
u hodnik. Ponosim se sa vama...kako ja tako i moja veš mašina.

U samo 20 godina sjebali ste sve. Sve što se na hrvatskom jeziku
izreći iz usta dade, vi ste sjebali. Niste vi uništili, vi ste
SJEBALI. Kužite? SJE - BA - LI. Tim sjebanlukom, sjebali
ste i malog poštenog čovjeka, koji sam sebi nameće da je nesposoban, a
zapravo...PREŽIVJETI u ovoj hrpi govana koju ste vi izasrali, može
samo nadčovjek...superčovjek...jebeni SUPERMAN.

Moj Mrki je jednom na baušteli rekao: - Ništa im sveto
nije, majku li im jebem lopovsku! - te nastavio raditi svoj 250satni
radni mjesec.
Oprostite mom Mrkom na psovanju...a i sam nisam siguran na
koga je mislio. Nije na vas...jer vi ste iskreni i pošteni...zato se
ja i ponosim vama. Čestitam vam!

Vaš Krule"


--------------

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: obitelj


- 08:07 - Komentari (8) - Isprintaj - #

20.02.2013., srijeda

Zanimljivosti sa magicusa

Dragi prijatelji!

" Susrećem se s činjenicom da nama Hrvatima sve smeta. Smeta kiša, smeta sunce, smeta snijeg, visoke i niske temperature. Smetaju nam ovakvi političari, pa odaberemo onakve, pa da se ne bi što promijenilo, smetaju nam i ti drugi." - piše na blogu "put povratka". Točno je tošto piše, jer svatko čini po svome, nitko s nikim, program teče i odvija se... dokle tako, vidjet ćemo...

- " Tko se ljuti na kritiku, pokazuje da ju je zavrijedio." - Tacit, rimski povjesničar

- " Nisu svi koji lutaju izgubljeni." - J.R.R. Tolkien, engleski pisac

- " Covjek je dobio dar govora, da bi mogao prikrivati svoje misli." - C.M. de Talleyrand, francuski politicar

- " Zapisite trenutacne misli, one koje dodju netrazene najcesce su najvrjednije." - Francis Bacon, engleski filozof

- " Zelio bih zivjeti kao siromasan ali s puno novca." - Pablo Picasso,spanjolski slikar

- " Mir samome sebi mzes stvoriti samo ti." - Ralph Waldo Emerson, americki filozof

- " Srce je bogatstvo koje se ne prodaje ni ne kupuje, nego se dariva." - Gustave Flaubert, francuski pisac

- "Mir je prvi korak prema Bogu. Drugi je radost i sreća. treći je ljubav.

To su tri koraka prema Božjem boravištu." - Sri Sri


- " NIHIL DIFFICILE AMANTI PUTO.MISLIM DA NISTA NIJE TESKO ONOME KOJI VOLI". Ciceron- "SLOBODA OD ZELJA VODI KA UNUTARNJEM MIRU". - Lao Ce

- "SLOBODA PRIPADA DUHU, PREDODREDJENJE MATERIJI. DA BISMO SE KRETALI U SLOBODI, VODJENI UNUTARNJIM ZAKONOM NASEG BICA, BOZANSKOG INSTINKTA U NASOJ NUTRINI, MI MORAMO SAMI SEBE POVJERITI VOLJI BOZJOJ I NE SMIJEMO JOJ S NASE STRANE POSTAVLJATI NIKAKVE PREPREKE. SLIJEDITI TU VOLJU, ZNACI SLIJEDITI NASE NEOSOBNO JASTVO". -N. Sri Ram- "KO STALNO GOVORI ISTINU ILI JE BUDALA ILI SVETAC. KO STALNO GOVORI ISTINU KROZ SALU, ILI JE PLITKOG DUHA ILI ZIVI U TIRANSKOJ ZEMLJI. KO STALNO GOVORI ISTINU SA EMOCIJAMA, ILI VOLI VISE SEBE OD ISTINE ILI OLAKSAVA NAGOMILANI OCAJ. KO STALNO GOVORI ISTINU NA TRGU, ILI JE GLUMAC ILI IMA VLASTOLJUBIVE AMBICIJE”. - Vojislav Todoric

- "KO KAZE DA CEMO BITI GLADNI?POJESCEMO SE ZIVI". - Grafit

- "COVJEK SE NE ODREDJUJE PO DULJINI SJENE, VEC PO TOME KOLIKO JE U NJEMU SUNCA". - Blake---------------LKC u Rijeci - mistična crkva

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90688


Do nogu ucitelja
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=15206


Teozofija
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=17486Pozdrav iz Gozd Martuljka

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90900


Povrati kontrolu nad vlastitim umom
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90843


Odljev mozgova iz Hrvatske
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90893


Grafiti
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90809

--------------

Moje zadnje pismo upućeno vama

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=90620

--------------


lp, boro

Oznake: Osobno


- 15:46 - Komentari (12) - Isprintaj - #

19.02.2013., utorak

Jeste li znali da Ivanić Grad nema svoj muzej?

Poštovani Borivoje,

već dugi niz godina stanovnici Ivanić Grada pokušavaju osvijestiti javnost o potrebi vlastita muzeja.
Poput mnogih manjih gradova u blizini velikih gradova, i Ivanić Grad je osuđen na život u sjeni Zagreba.
Osim radnih mjesta, obrazovanja, kulture i trgovine i bolničkih usluga, Zagreb nam ne može pomoći u sačuvanju vlastitog identiteta.
Zgrade i predmeti, usmena predaja, sve to propada i nestaje. Kadrovi - ljudi kojima je stalo ostarjeli su i podigli
mlade ljude, spremne na veliki izazov zvan Muzej grada Ivanić Grada!

Stoga molimo vašu podršku!

S poštovanjem,
Đurđa Vukelić-Rožić i Stjepan Rožić
haiku pjesnici, glazbenici amateri....


Ovo je poruka koju smo suprug i ja slali krugovima svojih prijatelja i znanaca diljem Hrvatske.
Molimo Vas da proslijedite našu zamolbu za pomoć dobrim ljudima i ustanovama koje će nas podržati.

Lijepi pozdravi iz Ivanić Grada!

Jeste li znali da Ivanić Grad nema svoj muzej?

Pjesma To je moj Ivanić Grad
http://www.facebook.com/pages/Turisti%C4%8Dka-zajednica-Ivani%C4%87-Grada/145561235470374

nastala je u vrijeme osnivanja Udruge "Prijatelji baštine", s željom da se jednoga dana pjeva na otvorenju našeg muzeja. Govori o zanatima i načinu života početkom 19. t. u Ivanić Gradu. Pridružite nam se potpisivanjem ove peticije, kako bi jednoga dana i bilješke o našem vremenu imale mirno i skrovito mjesto u muzeju našega grada.

http://www.onlinepeticija.com/imamo_pravo_na_muzej


Molimo proslijedite poruku dobronamjerim prijateljima baštine.

Srdačni pozdravi i hvala na podršci,

Obitelj Rožić iz Ivanić Grada

---------------


lp, boro

http://budan.blog.hr/Oznake: Vijesti


- 08:02 - Komentari (9) - Isprintaj - #

18.02.2013., ponedjeljak

Udruga "Kreativna Mudrost"

Pozivnica

Dragi prijatelji!

Pozivam Vas da prisustvujete prvoj Skupštini povodom osnivanja Udruge "Kreativna Mudrost."

Za djelatnost Udruge predlažu se slijedeće djelatnosti.

1. Grupno prakticiranje tehnika samorazvoja: plesa Vatre i meditacija.
2. Organiziranje predavanja i seminara o tehnikama samorazvoja.
3. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge.
4. Duhovne upute o značenju pozitivnih misli i aktivnostima koje uvećavaju ono što je dobro i umanjuju ono što je loše u čovjeku ( način ishrane, tehnike samorazvoja i druge aktivnosti koje jačaju duh i tijelo).
5. Omogućavanje samorazvoja pomoću konsultacija Sile Voda i zapisa na jeziku Vatre.
6. Izdavačka djelatnost u skladu s posebnim propisima radi ostvarenja cilja Udruge.
7. Omogućavanje iscjeljivanja putem tehnika, meditacije, masaže, Reikia i drugih srodnih duhovnih znanja.

Skupština će se održati 16. veljače u 17.h na Zametu Braće Bačića 39. u prostorijama firme "Ibix"na kojoj će se izabrati vodstvo Udruge. Posle osnivanja Udruge i biranja vodstva Udruge bit će druženje uz zakusku.

S poštovanjem u nadi da ćete se odazvati pozivu, srdačno vas pozdravljam i očekujem na osnivačkoj skupštini.

Anđa Jotanović

---------Dragi prijatelji!

Od sveg srca Vam se zahvaljujem na prisustvu i podršci osnivačkoj skupštini Udruge za Samorazvoj, Obranu i Liječenje pod skraćenim nazivom "Pozitiva."
Uvjerena sam da smo napravili ispravan izbor njenim osnivanjem. U današnje vrijeme izuzetno je važno krenuti putem osobnog samorazvoja na pozitivan i optimističan način, da bi se mirno obranili na duhovnoj razini i iscijelili svoje ranjeno biće.

Samorazvoj je zahtjev da sve što činimo, činimo tako da nas vodi u nas same i pritome otvara prema svijetu. Suština našeg samorazvoja nije odvajanje od ljudi. Kada čovjek spozna sebe, on spozna da nema razlike između njega i svijeta koji ga okružuje.

Obrana je zahtjev da sve što činimo bude sigurno za nas i našu okolinu. Kada je netko ugrožen na duhovnoj razini naš zadatak je da ga, primjenjujući metode Učenja Vatre, obranimo.

Liječenje je zahtjev da sve što činimo ne smije ugroziti naše zdravlje niti zdravlje ljudi oko nas, a ako je netko bolestan onda smo mu dužni pomoći.

I konačno Pozitiva. Pozitiva je zahtjev da se osobno afirmiramo na što višoj razini mentalne i duhovne svijesti s pozitivnim mislima, emocijama, riječima i djelima. U tu svrhu koristit ćemo metodu iz Učenja Vatre s pozitivnim pojmovima za Ljepotu, Intuiciju, i Mudrost.

Definicija Učenja Vatre: "Ja nisam iz prošlosti,, nisam iz budućnosti, ne pripadam nekom prostoru, narodu ili vremenu, ja sam visoko stanje svijesti do kojeg se stiže upornim hodom u ispravnom smjeru."

Udruga će djelovati za građane utorkom i četvrtkom od 17 do 19.h. O programu bit ćete blagovremeno obaviješteni putem e-maila ili tel.
S ljubavlju očekujem vaše cijenjeno učešće u ostvarenju ove plemenite ideje. "Svi ljudi sve znaju." U ovoj Udruzi ravnopravno ćemo sudjelovati u razmjeni naučenog Znanja i osobnih spoznaja.
.
Za utorak 19 veljače organizirat će se meditacija na temeljne ljudske vrijednosti: Istinu, Mir, i Ispravno djelovanje. Po želji možete obavijestiti svoje prijatelje i poznanike.
Adresa na kojoj Udruga djeluje je : Braće Bačića 39. (prizemlje desno...poslovni prostor firme IBIX) 51 000 Rijeka

Voditeljica Udruge
Anđa Jotanović

-----------------------------

Moje čestitke poštovanoj Anđi i ekipi Udruge
KREATIVNA MUDROST

Borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: Zdravlje


- 08:22 - Komentari (11) - Isprintaj - #

16.02.2013., subota

Zadivljujući dometi astrobiologije

Zadivljujući dometi astrobiologije

Dodano na 9. Veljača 2013. Autor: Anita pod Znanost i tehnologija

Priredio: Selman Repišti, MA, psiholog

Ova, relativno mlada naučna discipina, poznata je i kao egzobiologija, ksenobiologija i bioastronomija. Predmet njenog proučavanja je višestruk, a dobro polazište za njegovo sagledavanje je postavljanje određenog broja pitanja na koja ova oblast treba odgovoriti:
Šta je život?
Od čega je i kako on nastao (na Zemlji)?
Zašto se baš javio u određenom obliku, a ne nekom drugom?
Unutar kakvih granica fizičkih uslova se razvija život? (Ili, šta je to bioprostor?)
Koji uvjeti trebaju biti zadovoljeni da se na nekoj planeti ili prirodnom satelitu razvije život?
Jesu li prepoznatljive biološke forme moguće i na drugim mjestima u Univerzumu? (Jesmo li sami u Svemiru?)
Ako jesu, da li su one inferiornije, jednake ili superiornije u odnosu na one sa Zemlje?
Ako je riječ o nama sličnim bićima, da li je i kako moguće komunicirati s njima?
Ukoliko su u pitanju superiornije forme, i ako je moguće komunicirati s njima, da li su miroljubive i kooperativne ili imaju predatorske i konkvistadorske namjere prema nama?
Postoji li mogućnost da čovjek, sa svojim postojećim biosocijalnim kapacitetima, naseli određene dijelove Svemira (bez nekih većih prilagodbi fiziološko-psihološke prirode)?
Kao što vidite, ova discipina je spoj astronomije i: biologije, hemije i fizike (jer su biohemijski procesi nužni u nastanku i razvoju života), ali i antropologije, sociologije, komunikologije i psihologije (zato što je predstava o bićima sličnim nama i uspostavljanju kontakta s njima dobrim dijelom diktirana: očekivanjima, vjerovanjima, prethodnim iskustvima i sviješću o našim socijalnim vještinama i kanalima komunikacije).
Iz biologije znamo da su neke osnovne karakteristike života: sposobnost reprodukcije (stvaranje vlastitih ”replikacija”), sposobnost razvoja (evolucije) i sposobnost rasta. Mogućnost kretanja (pomjeranja u prostoru) nije ključna karakteristika života, jer neke bakterije nemaju to svojstvo.
Život je zasnovan na ugljeniku i to onom njegovom izotopu koji ima šest neutrona. Element sličan njemu je silicijum (Si), pa se jedno vrijeme raspravljalo o njegovoj potencijalnoj ulozi kao okosnici života. Najveći problem je što silicijum formira vrlo stabilna jedinjenja sa kiseonikom (silicijum-dioksid, odnosno staklo, pijesak i slično), pa bi češće reagovao sa okolinom, što bi dovelo do ozbiljnih promjena u tjelesnim strukturama koje se temelje na njemu. Predložen je i neon (Ne), ali on nije dovoljno aktivan i teško formira stabilna jedinjena sa drugim elementima. Magnezijum (Mg) je takođe bio jedan od kandidata, ali, ni on se nije pokazao kao najsretnije rješenje.
Često se kao dokaz života navodi postojanje vode ili naznake njenog postojanja u prošlosti planete/satelita. Voda rastvara mnogo supstanci, nužna je za biohemijske reakcije, a ima i pogodan raspon temperature za razvoj života. Znanstvenici su predložili amonijak kao alternativu vodi, s obzirom da može rastvoriti mnoge supstance.
U većem dijelu nama vidljivog i do sada ”otkrivenog” Svemira, očekuje nas: nedostatak kiseonika, kosmičko zračenje, nedostatak gravitacije, i izrazito niske temperature. Za razvoj života na Zemlji (a pretpostavlja se i van nje), nužno je da sljedeći parametri budu unutar prihvatljivih granica: pritisak, temperatura, kiselost sredine, salinitet, radijacija i slično.
Ekstremnim uslovima na Zemlji pretežno odolijevaju jednoćelijski organizmi, kao što su određene vrste bakterija. Uostalom, bakterije su prvi pronađeni organizmi, i to prije oko 3,4 milijarde godina.
Uslovi na tek formiranoj Zemlji mogu se sažeti u sljedećih nekoliko stavki: postojao je veći uticaj ultravioletnih (UV) zraka, ”atmosferom” je dominirao ugljen-dioksid uz određenu količinu metana, bilo je manje od 0,1% današnje količine kiseonika, a Sunce je sjalo 25-30% slabije nego danas. Postavlja se pitanje: kako se zagrijavala Zemlja? Odgovor leži u djelovanju ugljen-dioksida i metana, plinova ”zaslužnih” za efekt staklenika. Danas se globalno zatopljenje smatra negativnim ishodom, dok je ono bilo nužno za razvoj života u dalekoj prošlosti Zemlje.
Kiseonik, element nužan za naš opstanak, postajao je zastupljeniji u Zemljinoj praatmosferi zahvaljujući jednostavnim organizmima koji su ga proizvodili (fotosinteza), te hemijskim reakcijama fotolize vodene pare, kao i ugljen-dioksida. U slučaju vodene pare, Sunčeva svjetlost je razarala molekul vode na dva atoma vodonika i jedan atom kiseonika. Kako je vodonik lagan gas, on je išao prema gore, a kiseonik se polako gomilao u nižim slojevima atmosfere. Iz kiseonika je kasnije nastao ozon, koji uspješno apsorbuje UV i kosmičko zračenje. Kada se količina kiseonika znatno povećala, smanjila se količina metana i ugljen-dioksida, a Zemlja se počela hladiti. Kiseonik je doveo do bržeg i većeg rasta organizama, specijalizacije ćelija i, posljedično, povećanja kompleksnosti ponašanja organizama.
Zašto se život javio u obliku u kome ga poznajemo? Zato što je to bio oblik najbolje moguće prilagodbe vanjskim uslovima u datom periodu i na datom prostoru.
Pokušajmo sada odgovoriti na pitanje: koliko je vjerovatno da postoji život na nekoj drugoj planeti ili prirodnom satelitu? Počećemo od Mjeseca, koji nema atmosferu, a temperatura mu se drastično razlikuje u zavisnosti od toga je li noć ili dan. U nekim njegovim područjima, ona je trajno vrlo niska, a tokom pomračenja može naglo pasti za kratko vrijeme. Merkur se nalazi previše blizu Suncu, atmosfera mu je vrlo rijetka i nestabilna, a površinom dominiraju krateri (kao u slučaju Mjeseca). Danju je na ovoj planeti jako toplo, a noću izrazito hladno. Venera ima atmosferu bogatu ugljen-dioksidom, što izaziva efekat staklene bašte, te je temperatura na površini iznad 400şC. Lavom je prekriveno 75% površine Venere. U slojevima atmosfere sa oblacima na visinama od oko 50 do 70 km, raspon temperature je pogodan za razvoj i održanje života, ali nepovoljno djeluje to što najveći udio u hemijskom sastavu oblaka čini rastvor sumporne kiseline. Mars je poznat po tome što se, glede postojanja tragova života, najviše nade polagalo u ovu planetu. Pronađene su bijele polarne kape, pješčane pustinje, rijetka atmosfera (dominira ugljen-dioksid, a kiseonika je oko 200 puta manje nego na Zemlji) i slabo magnetno polje. Prije nekih 30-ak godina, na Anktarktiku je pronađen meteorit s Marsa, na kome su, pored ostalog, uočene tzv. nanobakterije (bakterije izrazito male dužine), ali, kako se ispostavilo, neogranskog porijekla. Jupiter je daleko od Sunca (oko 5 astronomskih jedinica). Pretežno se sastoji od vodonika, a manjim dijelom od helijuma. Pronađeni su i tragovi metana, vode i ugljen-dioksida. U slučaju najvećih Jupiterovih satelita, dva imaju vodeni led na površini, a tečnu vodu u dubini (Evropa, Ganimed i Kalisto); dok je jedan (Io) leglo vulkanskih erupcija koje su dovele do formiranja sumporovitog tla. Saturn se sastoji od vodonika i helijuma, a u gornjoj atmosferi nalazi se (pored pomenuta dva elementa) i amonijak. Kao i u slučaju Jupitera, Saturnova površinska temperatura je drastično ispod nule. Najveći njegov satelit, Titan, još jedan je kandidat za eventualno postojanje (tragova) života. Na njegovoj površini je vodeni led, a atmosfera mu se većim dijelom sastoji od azota (kao i u slučaju Zemlje), ali ima i metana, argona i vode. Ipak, njegova površina je jako hladna. Još jedan Saturnov satelit, Enceladus, ozbiljan je kandidat za postojanje života. Površina mu je prekrivena ledom, a odmah ispod nje je tečna voda. Prisutni su i ledeni vulkani (kriovulkani), koji u atmosferu izbacuju led (primijećeni su i na Titanu). Uran spada u gasovite divove. Niski oblaci u njegovoj atmosferi sastoje se od vode, a visoki od metana. Površina mu je hladna. Neptun je najudaljenija planeta Sunčevog sistema (Pluton od 2006. godine više nije planeta, nego transneptunski objekat označen kao 134340 Pluton). Atmosfera mu se sastoji od vodonika, helijuma i metana. Između jezgra i površine, nalazi se sloj koji se sastoji od vode, amonijaka i metanskog leda. Sedmog januara ove godine dobili smo informaciju da je otkriven još jedan egzopanet sličan Zemlji. U pitanju je tijelo označeno kao KOI 172.02, koje, unutar zone povoljne za život, kruži oko zvijezde slične Suncu (period revolucije mu je 242 dana, dakle, kraći nego Zemljin). Zvijezda oko koje kruži je nešto hladnija od našeg Sunca, ali je zato ova planeta manje udaljena od nje, nego što je Zemlja od Sunca. Kao što vidimo, na nekim nebeskim tijelima koje smo istražili postoje minimalni uslovi za razvoj primitivnijih, jednostavnijih formi života, koje mogu odoliti relativno ekstremnim okolinskim faktorima. Na pitanja pod rednim brojem šest do deset naučnici su pokušali odgovoriti u seriji projekata traganja za i komuniciranja sa (iz)vanzemaljskom inteligencijom (SETI i CETI projekt). Državna radio-opservatorija u Ohiu je 1977. godine uočila signal iz Svemira (koji nije bio šum, ali se više nikada nije ponovio). Između dva svjetska rata, poslan je televizijski signal u Svemir, a novembra 1974., putem radio-teleskopa iz Areciba u Puerto Ricu, binarni zapis sa osnovnim informacijama o lokaciji našeg sistema i karakteristikama našeg života. Ovaj zapis sadržavao je jedinice i nule, koje su predstavljale kôd za: naš decimalni sistem, strukturu DNK, atomske brojeve ključnih elemenata koji čine organsku materiju (ugljenik, vodonik, azot, fosfor i kiseonik), prikaz Sunčevog sistema… U međuvremenu su i putem nekih letjelica (npr. Pionir 10) poslane u Svemir pločice sa osnovnim informacijama o našem položaju i životu na Zemlji. Problem predstavlja to što pretpostavljamo da potencijalna izvanzemaljska bića koriste istu logiku, odnosno aksiomatski sistem kao mi, na čemu se i bazira svaki pokušaj komuniciranja s njima.
Evo nekih kultnih filmova sa izloženom tematikom, koji sadrže elemente naučne fantastike: E.T. the Extra-Terrestrial (1982); My Stepmother is an Alien (1988), glumi Kim Basinger; Apollo 11 (1996); Contact (1997), u čijoj glavnoj ulozi je Jodie Foster, itd.
Svakog dana dolazimo do novih nalaza o (ne)postojanju mogućnosti za razvoj (mikro)organizama u Svemiru. Nauka je naravno skeptična, objektivna, i suzdržana u iznošenju konačnih sudova, sve dok ne pribavimo adekvatne, bilo neposredne i opipljive, bilo posredne, ali validne i utemeljene dokaze za suprotno stajalište.

selman repišti

----------------------------From: Repisti Ibrahim
To: borivoj@net.hr; borivojbukva@yahoo.com
Sent: Friday, February 15, 2013 9:36 AM
Subject: pozdrav

Dragi Boro,

Poodavno se nismo „čuli“. Naravno, moje nejavljanje nije uzrokovano ikakvom zamjerkom ili ljutnjom po bilo kojem osnovu.
Jednostavno, porodični razlozi i trazicijska posla(katastrofa) u državi, osobito mojoj kompanii(tehn.viak i sl.ujdurme) doveli su me do stanja koje je prešlo u neki vid depresije i samih posljedaica svega toga.
Povremeno, čitajući, pokušavam se održati..
U datom trenutku, naidjoh i na ovaj tekst(prilog) koji bi možda bio interesantan posjetiteljima Tvojeg portala /bloga.
http://drugiprogram.org/zadivljujuci-dometi-astrobiologije/
Prijateljski pozdrav iz Crne Gore !
Ibrica

-------------------------

pozdrav prijatelju!

boro

http://budan.blog.hr/Oznake: znanost


- 08:11 - Komentari (9) - Isprintaj - #

15.02.2013., petak

Udruga "Kreativna mudrost"

Pozivnica

Dragi prijatelji!

Pozivam Vas da prisustvujete prvoj Skupštini povodom osnivanja Udruge "Kreativna Mudrost."

Za djelatnost Udruge predlažu se slijedeće djelatnosti.

1. Grupno prakticiranje tehnika samorazvoja: plesa Vatre i meditacija.
2. Organiziranje predavanja i seminara o tehnikama samorazvoja.
3. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge.
4. Duhovne upute o značenju pozitivnih misli i aktivnostima koje uvećavaju ono što je dobro i umanjuju ono što je loše u čovjeku ( način ishrane, tehnike samorazvoja i druge aktivnosti koje jačaju duh i tijelo).
5. Omogućavanje samorazvoja pomoću konsultacija Sile Voda i zapisa na jeziku Vatre.
6. Izdavačka djelatnost u skladu s posebnim propisima radi ostvarenja cilja Udruge.
7. Omogućavanje iscjeljivanja putem tehnika, meditacije, masaže, Reikia i drugih srodnih duhovnih znanja.

Skupština će se održati 16. veljače u 17.h na Zametu Braće Bačića 39. u prostorijama firme "Ibix"na kojoj će se izabrati vodstvo Udruge. Posle osnivanja Udruge i biranja vodstva Udruge bit će druženje uz zakusku.

S poštovanjem u nadi da ćete se odazvati pozivu, srdačno vas pozdravljam i očekujem na osnivačkoj skupštini.

Anđa Jotanović

---------

Podržavam inicijativu i vidimo se!

lp, boro


Oznake: Zdravlje


- 08:07 - Komentari (12) - Isprintaj - #

14.02.2013., četvrtak

GRAFITIA ONDA JE NOJEVU BARKU PRESRELA PODMORNICA, Beogradski grafiti 2, Priredio Darko Kocijan, Beograd, 2004/
-----------------------------------------------------

- Zivot je predvidiv: Kada te svrbi dlan - dobit ces pare, a kada te svrbi guza - hemeroide!
- Kako stopira plavusa? Pita vozaca: Jebi me povez'o?
- Kako se u Bosni kaze za patuljke? Raja do jaja!
- Kada je muskarac najpametniji? U vreme seksa, jer je tada prikljucen na izvor inteligencije!
- Moja djevojka jedino sa mnom vodi ljubav. Sa ostalima se samo krese!
- Mama, mama, Misa ima pisu, a ja samo rupicu! - Ne
boj se kceri, kad porastes ti ces sa rupicom imati koliko hoces pisa!
- Covjek koji trazi idealnu zenu brzo izgubi zivce i tako postane idealni muskarac!
- Idealni grafit za muske gace: RADOVAN! Idealni grafit za zenske gace: BUNAR ZELJA!
- Gdje ide roda kad donese bebu? Vraca se u slic!
- Ako imas veliko dupe, to moze da bude vrlo jebena stvar!


Oznake: humor


- 08:51 - Komentari (8) - Isprintaj - #

13.02.2013., srijeda

Dr. Lidija Gajski: Izmišljaju bolesti i ljude truju ljekovima


VAŽNO JE, PROČITAJTE!

Farmakomafija
Dr. Lidija Gajski: Izmišljaju bolesti i ljude truju ljekovima


Bivši direktor pariške bolnice Necker Dr. Philippe Even i zastupnik francuskog parlamenta i liječnik Bernard Debre u novoobjavljenoj knjizi "4000 korisnih, beskorisnih i opasnih lijekova" naveli su da je polovina lijekova koji se izdaju na recept u Francuskoj nepotrebna i potpuno neučinkovita, a pet posto ih je opasno za zdravlje pacijenata. Liječnici su, tvrde, izmanipulirani od farmaceuta, a šefovi zdravstvenog sustava su upleteni u tu "narkomafiju", kako bi od države izvukli što više novca.

No, i prije francuskih kolega, naša liječnica i internistica dr. Lidija Gajski upustila se u istraživanje (ne)učinkovitosti lijekova, kao i sprege farmaceutske industrije i liječnika koji pacijente "pumpaju" nepotrebnim lijekovima, a zauzvrat bivaju nagrađeni. Objavila je 2009. godine knjigu "Lijekovi ili priča o obmani", koja se gotovo na identičan način bavi prijevarom koju sada obrađuju i francuski liječnici. Danas, dr. Gajski donosi nove spoznaje o korupciji u zdravstvu, kao i lošim i dobrim lijekovima, nadriliječništvu...
Kolika je danas sprega farmaceuta i liječnika?
Sprega farmaceutske, odnosno medicinske industrije i liječnika vrlo je proširena, mogli bismo reći sveprisutna i bitno utječe ne samo na ustroj i funkcioniranje zdravstvenih sustava već oblikuje i samu koncepciju bolesti i liječenja. Proizvođači lijekova danas financiraju značajan dio istraživanja vezanih uz lijekove, a liječnici-znanstvenici pomažu im iznjedriti poželjne rezultate. Kroz profesionalnu izobrazbu u režiji kompanija, liječnici-nastavnici te krivotvorene nalaze distribuiraju kliničarima, a preko korumpiranih medija širokoj javnosti. U državnim agencijama i osiguravajućim kućama liječnici-eksperti odobravaju farmaceutske proizvode za tržište i stavljaju ih na liste obaveznog osiguranja.

U zdravstvenoj administraciji liječnici-savjetodavci uređuju politiku lijekova u interesu njihovih proizvođača, a pri zakonodavnoj vlasti kroje zakone po njihovoj mjeri. Sve te uloge i funkcije obnaša tek par desetaka vodećih medicinskih stručnjaka u zemlji poput naše, i oni su najodgovorniji, uz političare, za činjenicu da su zdravstveni sustavi pretvoreni u eldorado tvornica lijekova i druge medicinske industrije. Oni su za to, naravno, dobro nagrađeni novcem, profesionalnim ugledom, pa i političkom moći. Korupcija u ordinacijama manje je bitna, ne samo zato što su darovi skromniji, već i stoga što obični liječnici praktičari nisu ni svjesni da su korumpirani.
Jesu li vas kada pokušali podmitit? Jeste li vi kada prihvatili neko sponzorsko putovanje?
-Kao i većini liječnika, i meni su farmaceutski predstavnici dolazili s raznoraznim ponudama. Zastupnik jedne slovenske tvrtke nudio je novac za svakog pacijenta kojem bih propisala njihov lijek; bio je samo jednom i nikad više. Istina, svojedobno sam pohodila nekoliko plaćenih kongresa i simpozija, no pošto sam počela istraživati i stekla uvid u razmjere i korijene korupcije, potpuno sam prestala odlaziti na takve, u suštini, marketinške skupove. Od predstavnika medicinskog establišmenta često se može čuti da je suradnja s farmaceutskim kompanijama u medicinskoj edukaciji nužna zbog nestašice javnih izvora financiranja. To je potpuna neistina. Skromnijim planiranjem stručnih sastanaka i predavanja profesionalna izobrazba može se provoditi i uz mala sredstva. Sadržaj međunarodnih kongresa dostupan je na internetu, kao i stručni članci i časopisi koji se na jednostavan način mogu distribuirati liječnicima.
Rekli ste da je farmaceutski kompleks do te mjere ekspandirao da je potrošio bolesne ljude i sada ulazi među zdrave na način da ih pretvara u bolesne i na njima zarađuje. Možete li mi malo elaborirati tu svoju izjavu.
- Do unatrag pedesetak godina farmaceutska je industrija mogla u isto vrijeme i zarađivati i liječiti ljude. Međutim, u zadnjih je nekoliko desetljeća na plodnom tlu medicine i zdravstva, gdje joj nitko nije postavio granice, toliko narasla da je te dvije zadaće postalo nemoguće pomiriti. Naprosto je došlo do zasićenja tržišta bolesnih ljudi. Da bi se dalje zarađivalo, trebalo je krenuti među zdrave.
Kojim je to sve modelima populacija zdravih ljudi pretvorena u korisnike farmakoterapije?
-Postoji više modela. Jedan od njih je koncept čimbenika rizika. Kolesterol je proglašen faktorom rizika za srčani udar, povišeni tlak za moždanu kap, šećer za otkazivanje bubrega i sljepoću... Ljudi s povišenim vrijednostima ovih parametara proglašavaju se rizičnima i nude im se lijekovi radi sprečavanja bolesti u budućnosti. Jasno je da visoki tlak i šećer treba liječiti; riječ je o stanjima koja stvaraju tegobe i tu smo na terenu tradicionalne medicine koja liječi ljude u patnji.

Međutim, na normalnim, prosječnim razinama ovih parametara, a naročito na niskim vrijednostima koje se u zadnje vrijeme nude kao ciljne, korist od liječenja je zanemariva ili ne postoji. Kliničkim smjernicama koje sustavno snižavaju normalne vrijednosti kolesterola, tlaka i u manjoj mjeri šećera, a koje bez znanstvenih uporišta formuliraju male skupine kliničara vezanih uz farmaceutsku industriju, dovedeni smo u situaciju da je danas u zemljama zapadne Europe 70-80 posto starijeg stanovništva podložno primjeni barem jednog preventivnog kardiovaskularnog preparata.
Koji je model primijenjen u slučaju osteoporoze? Je li to doista izmišljena bolest?
- U slučaju osteoporoze primijenjen je model po kojem je mladost proglašena zdravljem, a starost bolešću. Definicija bolesti kojom se danas služimo stvorena je tek 1994., i to na način da je za normalnu uzeta gustoća kostiju žene između 20 i 30 godina. Gubitak kalcija fiziološki je proces vezan uz starenje i ovakva je kontroverzna definicija dovela do toga da žene u pedesetoj imaju značajnu šansu da im se "otkrije" osteopenija, a one u sedamdesetoj osteoporoza. Mogu se složiti s time da je legitimno i ispravno nastojati odgoditi starost i njezine manifestacije, ma koliko ona bila fiziološka. Međutim, lijekovi koji nam se za to na ovom području nude upitne su učinkovitosti i nisu bez nuspojava.
Imamo li još primjera izmišljenih bolesti?
- Naravno. Bolesti se izmišljaju na način da se (kvazi)znanstvenim istraživanjima dokaže učinak farmaceutskog preparata u određenim stanjima. To mogu biti fiziološka ili granična stanja i prolazni poremećaji. Onda se ona proglase bolestima. Primjeri: menopauza, predmenstrualni sindrom, erektilna disfunkcija (spolne poteškoće u muškaraca). Od Helicobactera pylori, bakterije koja živi u sluznici želuca 60 posto ljudi, početkom devedesetih godina stvorena je nova bolest; nova klasa lijekova u vezi s tim do kraja devedesetih postala je jedna od najpropisivanijih. Od čitavog niza novostvorenih psihijatrijskih oboljenja spomenut ću samo socijalnu fobiju - strah od javnog nastupa; liječi se antidepresivima. Proizvođači preparata za rast kose i ćelavost nastoje proglasiti bolešću; moglo bi se dogoditi da uskoro osvane pod nekom šifrom u klasifikaciji kožnih oboljenja.
Rekli ste da su uz pomoć utjecajnih, ali i podmićenih znanstvenika i liječnika proširili granice bolesti, kao i indikacije za lijekove. Može li detaljnije objašnjenje?
- Scenarij je sličan već opisanom. U istraživanjima plaćenim od farmaceutskih kompanija znanstvenici "nađu" da pripravak djeluje i u blagim ili povremenim formama bolesti. Onda odbor eksperata s platnog popisa tih istih kompanija i te oblike bolesti koji se ranije nisu liječili, proglasi patološkima i podložnima terapiji. Na taj način proširene su granice bolesti poput astme i depresije. Širenje indikacija za lijekove ostvaruje se na sličan način, kad istraživanja "dokažu" učinak preparata u novim stanjima i na novim populacijama. Lijekovi za kolesterol u desetak su godina od pripravaka indiciranih u uskim skupinama srčanih bolesnika, prerasli u antiaterosklerotske lijekove koje se može uvesti većini ljudi iznad pedesete. Antidepresivi, nekad davani samo za teže oblike depresije, danas imaju i do dvanaest indikacija koje uključuju i blaže anksiozne poremećaje.
Možete li mi navesti za koje bolesti se najčešće propisuju nepotrebni lijekovi?
- U prvom redu za kardiovaskularne bolesti. Na tom se polju naročito afirmirao koncept prevencije, pa se, s ciljem sprječavanja bolesti poput srčanog i moždanog udara, velike količine lijekova daju širokoj populaciji zdravih ljudi. Primjeri: lijekovi za snižavanje masnoće, šećera u krvi i krvnog tlaka, neki pripravci protiv zgrušavanja (npr. aspirin); učinak je skroman ili nepostojeći. Na području psihijatrije društvene i interpersonalne teškoće pretvorene su u medicinske, podložne farmakoterapiji i drugim medicinskim postupcima koji ih, naravno, ne mogu riješiti.
Što to je s depresijom?
- Depresija je tipični primjer medikalizacije; od razmjerno rijetke psihijatrijske bolesti, u dvadesetak je godina "narasla" do jednog od najvećih globalnih zdravstvenih problema. Usporedno s tim rasla je i potrošnja antidepresiva; djelotvornost (osim u teškim slikama depresije) je na razini placeba (tableta s brašnom ili šećerom).
Što je s liječenjem tumora?
- Na području onkologije, odnosno liječenja raka, često se primjenjuje beskorisna kemoterapija, ne samo zbog pritiska farmaceutske industrije nego i stoga što se bolesniku i obitelji želi ostaviti nada i dojam da se još nešto radi i poduzima.
Možete li mi se osvrnuti i na skupe, a ponekad i nepotrebne pretrage poput "svemogućih" dijagnostičkih slikovnih prikaza (rendgen, ultrazvučne pretrage, color doppler, magnetska rezonancija i kompjutorizirana tomografija)...
- Ono što vrijedi za lijekove, u značajnoj se mjeri može reći i za dijagnostičke pretrage. Pod pritiskom proizvođača medicinskih aparata, potrošnog materijala, biokemijskih i drugih testova i reagencija, u primjenu ulaze postupci čija je svrhovitost nerijetko upitna. Premda je razvoj medicinske tehnologije na području dijagnostike donio i neupitnu dobrobit, sustav njezine evaluacije krajnje je neadekvatan, ako uopće postoji. Kritični i odgovorni medicinski stručnjaci upozoravaju na to da neke od pretraga ne predstavljaju ništa više od "još jedne lijepe slike" i ne samo da ne poboljšavaju ishod liječenja već mogu nanijeti štetu.
Imate li neke konkretne primjere?
- Za primjer se može uzeti CT koronarografija koja se i u nas izvodi u nekim privatnim poliklinikama. No pretjeruje se i s puno manje sofisticiranom dijagnostikom. Ovoliki broj laboratorijskih pretraga sasvim sigurno nije potreban, kao ni rendgensko snimanje pluća prije svake operacije; doppler vratnih i nožnih arterija ordinira se prečesto, bez stvarnih kliničkih indikacija; denzitometrija je u načelu nepotrebna dijagnostička metoda. Naročito je sporan probir, odnosno potraga za rizičnim osobama i onima u početnoj fazi bolesti.

Dok se probir ginekološkog karcinoma jednostavnim i razmjerno pouzdanim Papa-testom može smatrati primjerom korisnog skrininga, istraživanja su pokazala da je mamografija u smislu probira raka dojke gotovo beskorisna, a PSA u smislu probira raka prostate vrlo problematičan. Skrining karcinoma debelog crijeva koji se u Hrvatskoj zadnjih nekoliko godina provodi kao Nacionalni program, konzumirao je ogromna sredstva i kadrovske resurse (kolonoskopija) bez jasnog vrednovanja rezultata, odnosno koristi.
Ima li u medicini nepotrebnih kirurških zahvata?
- Sasvim sigurno. Široka dijagnostička obrada i probir rezultiraju i značajnim brojem lažno pozitivnih nalaza, pa se pacijenti podvrgavaju nepotrebnim kirurškim zahvatima koji su nekad povezani s ozbiljnim komplikacijama; primjer su nepotrebne operacije kvržica u dojci. Proizvođači umjetnih zglobova, ortopedskih vijaka i pločica, srčanih elektrostimulatora i stentova, umjetnih pužnica, kirurških instrumenata, svi su oni zainteresirani za što više operacija. Pritom se nerijetko radi o novim, nedovoljno ispitanim proizvodima, pa se onda dogodi da 93.000 ljudi širom svijeta, od kojih tristotinjak u nas, mora eksplantirati (izvaditi) nedavno ugrađene skupe, "najnovije i najbolje" proteze kuka jer se naknadno našlo da su štetne za zdravlje.

I liječnici su motivirani za promicanje nove tehnologije jer na njezinoj primjeni, odnosno uvođenju u zdravstveni sustav, izgrađuju svoje profesionalne karijere i prestiž. U SAD-u je u tijeku suđenje liječnicima koji su nepotrebno ugrađivali stentove (intravaskularne proteze) u srčane arterije svojih bolesnika. U svemu tome nije bez značenja agresivni mentalni sklop modernog liječnika, koji je sve manje vođen idejom dobrobiti bolesnika, a sve češće gleda što bi se s njime još moglo učiniti. Brojne su žene s indikacijom za vađenje maternice ginekolozi uvjerili da im ne trebaju ni jajnici, pa su nakon operacije ostale i bez zdravih, nerijetko još funkcionalnih jajnika.
Što je s pripravcima, dodacima prehrani koji se reklamiraju i prodaju u ljekarnama? Kolika je njihova učinkovitost?
- Kad je gotovo polovina onoga što se propisuje na recept beskorisno, možete misliti koliko je toga nepotrebnog izvan sustava zdravstvnog osiguranja! Da bi dodatak hrani, odnosno pomoćno ljekovito sredstvo dobili dozvolu za promet, moraju zadovoljiti kriterij neškodljivosti; učinkovitost nitko ne ispituje. Stoga je većina tvrdnji o korisnosti tih pripravaka bez ikakavog znanstvenog uporišta, a te lažne tvrdnje vrlo se rijetko sankcioniraju. Proizvođači zlorabe naivnost i povjerenje kupaca.

Žao mi je umirovljenika koji nemali dio svojih mirovina nepotrebno ostavljaju u ljekarnama. Ja svojim pacijentima savjetujem da primjenjuju samo preparate za koje su se osobno osvjedočili da im koriste, i to ako unutar zdravstvenog sustava nisu pronašli rješenje za svoju zdravstvenu tegobu. Ako nemaju smetnji, ne bi trebali nasjedati na uvjeravanja o preventivnim i zaštitnim svojstvima kojekakvih pripravaka. Inače, jako mi smeta ona poruka "obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ...". Liječnici malo znaju o tim preparatima i nisu dužni o njima informirati bolesnike. Imaju dovoljno drugog posla.
Što mislite o vračarama na televizijama koje ljude u nevolji zovu u noćnim satima, a onda im ovi pretkazuju tok bolesti i slično. Bi li takve emisije trebalo zabraniti?
-Medicina je iznimno plodno tlo za prevarante i manipulatore, kako za one motivirane lakom zaradom, tako i za one s mesijanskim porivima i ambicijama. Drske prijevare i krajnje neetična iznuđivanja trebalo bi zabraniti i kažnjavati. Međutim, regulacija na širokom području tzv. alternativne/komplementarne medicine, koja je bez daljnjega potrebna, ne bi se trebala temeljiti na zabranama i sankcijama. Na tom području ima objektivno djelotvornih terapijskih metoda (dijagnostičke su upitne i tu bi se trebalo držati službene medicine), a i kad nema strogo znanstveno dokazive koristi, ostaje placebo učinak koji nipošto ne treba odbaciti.

Ne slažem se s dogmatičnim stavom ortodoksnih znanstvenika i liječnika koji "alternativcima" odriču pravo liječenja, to više što je znanost na koju se pozivaju prepuna ograničenja i zloporaba, a suvremena medicina sve manje ispunjava očekivanja ljudi. Bilo bi pametnije i poštenije da svi mi "usustavljeni" znanstvenici i liječnici najprije pometemo pred vlastitim vratima, tj. da se oslobodimo nadriliječniĹĄtva koje sami prakticiramo, kao i tehnokratsko-birokratskog mentaliteta koji smo prigrlili.

SAŠA JADRIJEVIć TOMAS
Nepotrebna cjepiva

Što mislite o cijepljenju?
-Cijepljenje je još jedan primjer zarađivanja na zdravima. Svjedoci smo da se uvodi sve više novih obaveznih cjepiva. U vezi s tradicionalim vakcinama, poput onih protiv difterije, tetanusa, zaušnjaka i ospica, nema dokaza o djelotvornosti u sprečavanju tih bolesti. Njihova je pojavnost pala zbog porasta životnog standarda i boljih higijenskih uvjeta i prije negoli je cijepljenje uvedeno. S novijim vakcinama postoje još veći prijepori. Hepatitis B nije tako ozbiljan javnozdravstveni problem da bi trebalo cijepiti čitavu populaciju i to već u rodilištu.

Najavljeno uvođenje obavezne vakcinacije protiv HPV virusa je nepotrebno, jer se rak grla maternice može sprečavati i liječiti na puno jednostavnije i racionalnije načine. Cijepljenje protiv sezonske gripe, bez obzira na to što nije obavezno, vrlo je rašireno, premda ne postoje dokazi o tome da sprječava gripu, smanjuje njene komplikacije ili smrtnost. Moja obitelj i ja nikada se nismo cijepili protiv gripe.

Ljekovi su ipak u načelu dobri momci

Medicina je bez sumnje unaprijedila zdravlje ljudi i danas to čini. Za razliku od kroničnih bolesti koje ne uspijeva izliječiti (jer to medicinskoj industriji nije u interesu), efikasna je u akutnim stanjima i bolestima. Antibiotici su nesporno korisna i vrijedna skupina lijekova. Inzulin doslovno spašava život bolesnicima s mladenačkim tipom šećerne bolesti. Hormoni štitnjače su prijeko potrebni u hipotireozi. Tablete za želudac izliječit će čir, antiastmatici olakšati disanje, analgetici ublažiti glavobolju i reumatske smetnje, a sedativi će nam pomoći u kriznim razdobljima života. Značajno povišeni krvni tlak i šećer također treba medikamentno liječiti.

U takvim stanjima koja predstavljaju stvarne bolesti i imaju svoju jasnu kliničku sliku i simptome, nema puno dileme i valja posegnuti za lijekovima. Problem je, kao što sam već naglasila, u tome da nam se lijekovi nude i onda kad se osjećamo dobro. U takvim situacijama ispravno je i sasvim legitimno osloniti se na zdrav razum, osobno laičko iskustvo i intuiciju; te bi kategorije, ako se sadašnji trendovi nastave, uskoro mogle postati spasonosne, kaže dr. Gajski.

----------------

lp, boro

Oznake: Zdravlje


- 08:03 - Komentari (10) - Isprintaj - #

12.02.2013., utorak

Zanimljivosti s magicusa

- " NAJVECA JE UMJESNOST NA ZEMLJI,ISKUSITI GORCINU ZIVOTA,A NE OGORCITI SE". - Miroslav Krleza

Dragi prijatelji!

Rijeka ovih dana u znaku je maškara, samo da nas vrijeme

posluži bez južine i kiše... Svi zamaškarani, tako pita Štef

Baru: - U kojoj maski da se zamaškaram za maškare? Bara,

Štefu veli: - U kojoj god hoćeš, samo nemoj u pijanca, jer

te buju odma prepoznali.

Još nismo dosegnuli "dno krize", i dalje igra ona uzrečica

"još danas nam je bolje nego sutra!" Kaže jedan poznanik

drugom: - Možeš misliti dokud se došlo u Hrvatskoj kad

konobare odnedavna zovu "Kanader" jer samo vodu nose.

Da nije žalosno bilo bi smiješno, ovako u vrijeme maškara

sve je prihvatljivo i stvarno, kao i same maškare...- " Zdrav čovjek, ujedno je i bogat čovjek, iako toga nije svjestan." - Talijanska poslovica- " Znati mnoge stvari, ne znači biti mudar." - Heraklit, grčki filozof- " Upornost je posljednje utočište nemaštovitih." - Oscar Wilde, irski pisac

- " Lijepe misli izgradjuju lijepu dusu." - John M. Tempelton, americki filantrop

- " Navika i rutina imaju nevjerojatnu moc da trose i razaraju." - Heuri de Lubac, francuski teolog

- " Uvijek ima nesto ludila u ljubavi. Ali takodjer ima i nesto razuma u ludilu." - Friedrich Nietzsche, njemacki filozof

- " Ako ljubis, nitko ti ne moze nista." - Cezar, rimski govornik

- " Ono sto netko nije iskusio nece razumjeti ako je napisano." - Isadora

- " Bolje je izgubiti trenutak u zivotu, nego zivot u trenutku." - dubinska mudrost

- " Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli, i volim te usput, ko da sanjam, kao mnoge druge na toj zemlji." - Jesenjin

- " Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim valovima mora, dugim tokovima rijeka, širokom prostranstvu oceana, i kružnom gibanju zvijezda; a pored sebe prolaze i - ne čude se ničem." - Sv. Augustin- " ČVRSTA KUCA IMA CETIRI STUBA: VRIJEDNOG OCA, MUDRU MAJKU,POSLUSNOG SINA I UVIDJAVNOG BRATA". Talijanska poslovica

- "SRECA CE DOCI, AKO U SVIJESTI NE PREOVLADJUJU SEBICNOST I ZAHTJEVI – AKO ZIVOT DOZIVLJAVAMOKAO IGRU MOGUCNOSTI”. - Ken Kayes JR.- " NAJVECA JE UMJESNOST NA ZEMLJI,ISKUSITI GORCINU ZIVOTA,A NE OGORCITI SE". - Miroslav Krleza-------

Nova Akropola /predavanje/

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90586

Liječenje srca i cirkulacije
http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90428

Podmladjivanje
http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90523

Cjepivo - video
http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90524

Krinka

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=65277

Prijatelju, ispričaj moju priču

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90379

Magarac Pepi /haibun/

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=41248


Sa kojeg si drveta pao?

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90484

------

Moje zadnje pismo upuceno vama

http://www.magicus.info/hr/magicus/
tekst.php?id=90325

-----

lp, boro
Oznake: umjetnost


- 08:28 - Komentari (4) - Isprintaj - #

09.02.2013., subota

Mijazmi

Mijazmi - Nov pogled na temeljne uzročnike kroničnih problemaPojam " mijazam " termin je koji potječe iz homeopatske medicine. Iako nisam homeopatski liječnik, kao terapeut specijaliziran za rad na uzrocima kroničnih problema (psihoterapijskim i energetskim sredstvima) proveo sam samostalno istraživanje mijazama i došao do zanimljivih otkrića o njihovoj dinamici i anatomiji. Ova otkrića omogućila su mi i kreiranje nove psihoenergetske tehnologije njihovog rastvaranja. Stoga je ovaj članak namijenjen prvenstveno svim profesionalnim terapeutima koji žele proširiti svoje znanje, ali će korist od iznijetih informacija također imati i adepti duhovnih škola te praktičari suvremenih tehnika osobnog razvoja. Članak je pisan u istraživačkom duhu i ne priklanja se nužno niti jednom terapeutskom sustavu ili školi, već je posljedica isključivo mojih osobnih zapažanja ostvarenih proučavanjem klasične homeopatske teorije mijazama i njene praktične primjene u kontekstu ljudskog energetskog polja. Kao terapeut i duhovni tragalac, vjerujem da ovdje izneseno znanje može doprinijeti temeljnim nastojanjima svakog terapeuta, iscjelitelja i liječnika, a koja je ponajbolje definirao upravo tvorac homeopatije, doktor Samuel Hahnemann - " Najveći ideal iscjeljenja je brza, blaga i trajna uspostava zdravlja, odnosno uklanjanje i uništenje bolesti u njenoj cijelosti na najkraći, najpouzdaniji i najbezbolniji način, temeljen na lako razumljivim principima. " (1)
PRVI DIO: Samuel Hahnemann, homeopatska medicina i otkriće mijazama
U potrazi za najdubljim uzrocima ljudskih problema, pogotovo onih najtežih kao što su kronične bolesti, rijetko je koji sustav liječenja otišao toliko duboko kao homeopatska medicina. Dok se službena, akademska (alopatska) medicina uglavnom bavi simptomima, a alternativni sustavi tek otkrivaju različite nivoe psihoenergetskih uzroka, homeopatija nudi jedinstven model kojim precizno tumači korijen ljudskih zdravstvenih poremećaja. Ovaj model zahvaća i simptome, i dinamičke uzroke te konačno i sam izvor problema. Otkriće koje homeopatija nudi svijetu može se slobodno nazvati epohalnim, no još je uvijek relativno mali broj ljudi upoznat s njime, čak i kad je riječ o profesionalnim terapeutima.
Do ovoga je otkrića došao njemački liječnik Samuel Hahnemann (1775. - 1843.), začetnik suvremene homeopatije (2). Studij kemije i medicine Hahnemann je završio na Univerzitetu u Leipzigu 1779. godine i ubrzo nakon toga započeo liječničku praksu praćenu znanstvenim radom. Godine 1791. istraživanja na području kemije priskrbila su mu izbor u Akademiju znanosti u Mayence-u, njegov Apotekarski leksikon postaje standardni priručnik toga vremena i zajednica liječnika povjerava mu standardiziranje njemačke Pharmacopoeia. No, usprkos svojoj izvanrednoj reputaciji, Hahnemann je bio nezadovoljan tadašnjom medicinom i smatrao da svojim radom često čini više štete nego koristi. Stoga uskoro napušta medicinsku praksu i posvećuje se istraživanjima na području kemije te, s obzirom da je govorio pet europskih jezika (uz latinski, grčki, hebrejski i arapski), prevođenju znanstvene literature. Čitavo to vrijeme Hahnemann aktivno traga za oblikom medicinske prakse kojim bi bilo moguće uspostaviti zdravlje kod pacijenata, umjesto da se iz neznanja na njima vrše opasni eksperimenti koji često završavaju fatalno. Hahnemann se stoga bavio studiranjem svih medicinskih tekstova do kojih je mogao doći i jedan od njih potaknuo ga je na eksperiment kojim je pronašao ključ temeljnog principa na kojem je izgrađena buduća homeopatija.
Naime, prevodeći Materia Medicae profesora Cullena s londonskog Univerziteta, Hahnemann je naišao na poglavlje u kojem se govori o terapijskim svojstvima peruanskog kininovca. Ovom se biljkom uspješno liječila malarija, a profesor Cullen smatrao je da temelj uspješnog tretmana leži u njenoj gorčini. Hahnemann je bio toliko nezadovoljan ovim objašnjenjem da je odlučio izvesti za tadašnje vrijeme neobičan eksperiment - uzeo je nekoliko doza kore kininovca kako bi na samome sebi iskušao njezine efekte. Na vlastito zaprepaštenje, otkrio je slijedeće - nakon što je nekoliko dana uzimao koru biljke dva puta dnevno, njegovo je tijelo počelo pokazivati simptome tipične za malariju. Hahnemann je zaključio da lijek koji rastvara simptome kod bolesne osobe, stvara te iste simptome ukoliko ga uzima zdrava osoba. Na osnovu ovog eksperimenta Hahnemann utvrđuje temeljni homeopatski princip - supstanca koja proizvodi određene simptome kod zdrave osobe, liječi te iste simptome kod bolesne osobe. Tako osnovna ideja na kojoj je izgrađena homeopatska medicina - slično liječi slično - ima svoj korijen u ovome principu.
Hahnemannovo otkriće pročulo se unutar medicinske zajednice i mnogi su mu se liječnici pridružili u daljnjim istraživanjima. Svi su vršili eksperimente na sebi i na taj način dolazili do informacija, a takav se proces nastavio slijedećih šest godina. Čitavo to vrijeme Hahnemann je koristio svoje znanje jezika i mogućnost pristupa medicinskoj literaturi kako bi kompilirao slučajeve nenamjernog otrovanja i njihovih posljedica koje su zabilježili liječnici iz različitih zemalja i vremenskih razdoblja. U simptomima otrovanja Hahnemann i njegovi suradnici otkrili su veliku sličnost sa simptomima mnogih bolesti koje je tadašnja medicina smatrala neizlječivima. Svojim su bolesnicima davali upravo te supstance (u malim dozama) i na vlastito zaprepaštenje postizali izlječenje. U skladu sa zakonitošću koju je otkrio, Hahnemann je uvidio da ukoliko bolesniku s određenim simptomima dade supstancu koja izaziva te iste simptome kod zdrave osobe, bolest će neizostavno biti iscijeljena.
Tako se, nakon dugogodišnjeg eksperimentiranja, Hahnemann konačno vratio medicinskoj praksi, ali ovaj puta prakticirajući homeopatiju. Tijekom konzultacije on bi pažljivo bilježio pacijentove simptome - tjelesne i mentalne - te zatim tragao za supstancom (koju je prije toga iskušao na sebi ili pronašao u medicinskoj literaturi) koja proizvodi slične simptome kod zdrave osobe. Radeći tako imao je izvanredne rezultate - bolest bi bila izliječena brzo i temeljito te vrlo često nakon samo jedne doze lijeka. Jedini problem predstavljale su nuspojave prilikom uzimanja nekih od supstanci, ali i s time je Hahnemann ubrzo izašao na kraj. Pokušao je pacijentu davati samo desetinu uobičajene doze i ustanovio da je izlječenje ipak postignuto - još uvijek s određenim nuspojavama, ali puno manjim nego prije. Ohrabren, Hahnemann je nastavio razdrjeđivati lijekove - svaki put bi pacijentu dao deset puta rjeđi lijek, a njegova efikasnost bila bi gotovo identična te s puno manjim nuspojavama. Razrjeđivanje je nastavljeno sve dok u otopini lijeka više ne bi bilo nimalo aktivne supstance, ali takav lijek jednostavno nije bio efikasan - nije bilo iritacije, ali niti iscjeljenja. I tada Hahnemann dolazi do novog otkrića.
On ponovo razrjeđuje lijek sve do nepostojanja aktivne supstance, ali tako da svaku od otopina snažno protrese određen broj puta, čime se u lijek unosi životna sila ili energija koja osnažuje ili potencira supstancu. Takve otopine ponovo proizvode sve terapijske efekte lijeka, ali bez uobičajenih iritacija. Štoviše, Hahnemann otkriva da što je ovako pripremljena otopina rjeđa, njen je efekt jači. Na temelju ovog otkrića Hahnemann se okreće ideji o dinamičkim uzrocima bolesti, gdje se biokemijska neravnoteža ne smatra uzrokom oboljenja nego njegovom posljedicom. Kao Hipokrat i Paracelzus prije njega te njegov suvremenik Anton Mesmer, Hahnemann smatra da uzroci bolesti leže u poremećaju kvalitete, količine te cirkulacije životne sile () u čovjeku. Stoga u ovako spravljenom lijeku informacija o izvornoj supstanci i dalje ostaje zabilježena (jer je životna sila, između ostalog, i nosioc informacije), a energetski naboj, kvaliteta te karakter životne sile u pripravku ključni su elementi koji omogućuju ozdravljenje. Izgledalo je da je Hahnemann ostvario san svakog liječnika - pronašao način kako pacijenta vratiti u zdravo stanje i uspostaviti protok životne sile, istovremeno bez ikakvih nuspojava. No, ubrzo se suočio s novim problemom.
Iako je otkrio medicinu višeg tipa od alopatske, što mu je omogućilo da akutne zdravstvene probleme liječi s lakoćom te postiže značajne uspjehe s kroničnim bolestima, Hahnemann se ipak suočio s problemom recidiva kod kroničnih bolesnika. Nakon homeopatskog tretmana kronična bolest bila bi privremeno izliječena, ali bilo je dovoljno da neki vanjski utjecaj oslabi pacijenta i bolest bi se s vremenom ponovo vratila. Ponekad bi neki od simptoma potpuno nestali, ali bi se ubrzo pojavili novi, često potpuno drugačijeg karaktera od prvotnih. Hahnemann bi s uspjehom tretirao nove simptome, ali bi se nakon kratkog vremena opet pojavili novi, i ovaj puta potpuno drugačiji od prethodnih. Hahnemann je ubrzo uvidio da ovakve bolesti ne mogu biti trajno izliječene samo životnom silom, promjenama u ishrani ili životnom stilu. Čak i osobe koje su bile spremne učiti od problema i mijenjati dotadašnji način života nisu uspijevale potpuno izliječiti kronični zdravstveni problem. Hahnemann se tada prihvatio iscrpnog istraživanja, nastojeći pronaći odgovor na pitanje - koji je to skriveni zajednički nazivnik koji leži iza kronične bolesti i svih njezinih simptoma, odnosno što je to što proizvodi toliko duboku i nevidljivu slabost koja predstavlja izvornu predispoziciju za kroničnu bolest.
Hahnemann je, naime, već otprije uočio da su za bolest odgovorna dva faktora - vanjski utjecaj (klima, prehrana, ozljeda, psihički šok, bakterijska ili virusna infekcija) te unutarnje predispozicije (sklonost, prijemljivost ili osjetljivost), pri čemu je sklonost prema bolesti primarna, a vanjski utjecaj posljedica unutarnje osjetljivosti. To je i razlog zašto neki ljudi usred epidemije ostaju nezaraženi, a nekima (zbog unutarnje sklonosti) imunitetni sustav nije u stanju oduprijeti se infekciji. Isti stav prema bolesti zauzima i službena medicina, ali sve unutarnje predispozicije svodi na genetski faktor i trenutne utjecaje okoline u kojoj osoba živi. Za razliku od homeopatije, službena medicina još se uvijek pretjerano bavi simptomima te promatra zdravstvene poremećaje prvenstveno mikrobiološki, a osim najosnovnije prevencije gotovo nikakvu pozornost ne posvećuje unutarnjim predispozicijama, smatrajući ih uglavnom nepromjenjivima. Homeopatski sustav razlikuje se od alopatske medicine između ostalog i po tome što posvećuje najveću moguću pozornost unutarnjim predispozicijama. To je vidljivo već i prema Materia Medica kojom se služi, odnosno prema konstitucijskoj tipologiji koja uvelike nadmašuje bilo koju drugu po broju, kvaliteti i dubini. Razlika je i u pristupu pacijentu - tijekom intervjua koji ponekad potraje i nekoliko sati, homeopatski liječnik promatra najrazličitije aspekte pacijentovog života - od tjelesnih i mentalnih simptoma pa sve do njegove psihofizičke konstitucije, zanimanja, moralnog i intelektualnog karaktera, načina života, navika, obiteljskih i društvenih odnosa te njegove seksualnosti. Tako je homeopatska medicina već u ranoj fazi svoga nastanka odmakla daleko u holističkom pristupu bolesti, ali se u jednom trenutku svejedno suočila s gotovo nerješivim problemom kroničnih oboljenja. No, i taj je problem s vremenom riješen i to upravo zahvaljujući Hahnemannovoj spremnosti da u istraživanju unutarnjih predispozicija ode dovoljno duboko, sve do njihovog izvora.
U potrazi za izvorom kroničnih bolesti Hahnemann se posvećuje upornom, detaljnom i često nemilosrdnom istraživanju svih, pa i onih naizgled najsitnijih ili najmanje bitnih pacijentovih simptoma, čisteći ih homeopatskim sredstvima sloj po sloj. Na taj način otkriva da je zadnji tjelesni simptom kod većine kroničnih bolesti isti - riječ je o nekom obliku kožne reakcije ili bolesti - od alergija, upala i osipa pa sve do težih infekcija kao što su herpes ili psorijaza. Također, koji god bio oblik kožne reakcije, redovito je prati svrbež ( " itch " ). Hahnemann zaključuje da je u korijenu svih kroničnih bolesti upravo osjećaj svrbeži koji proizvodi kožne reakcije i bolesti, a neispravno liječenje kožnih oboljenja stvara sve ostale simptome jer se bolest potiskuje prema unutarnjim organima. Naime, homeopatski način liječenja jedan je od rijetkih koji omogućuje ispravno liječenje bolesti, izvlačeći je van iz organizma. Iako je dotadašnja medicina ulagala velike napore da ljude oslobodi patnje koju stvaraju bolesti, sve što je mogla ponuditi (a takva je situacija i danas) jest potiskivanje ili, kako se to stručno kaže, suzbijanje bolesti. Hahnemann smatra da alopatska medicina svojim lijekovima uglavnom potiskuje bolest prema unutra, od prvotnih simptoma koji se redovito javljaju na koži pa zatim prema unutarnjim organima. Stoga većina bolesti koja je liječena na alopatski način ostaje latentno prisutna u organizmu i prije ili kasnije ponovo izbija na površinu, ponakad na istovjetan način, a ponekad kao sasvim drugačiji oblik oboljenja. Čak i ukoliko ne proizvede nove bolesti, potiskivanje izvornog poremećaja u unutarnje organe oslabljuje te organe dovodeći do preranog starenja i prerane smrti. Hahnemann također tvrdi da ne postoji bolest koja bi bila samo lokalnog karaktera i koja bi utjecala na samo jedan organ. S obzirom da sve unutarnje organe doživljava kao međusobno povezane dijelove jedinstvenog organizma, on smatra da se izvorni poremećaj može manifestirati na najrazličitije načine, naizgled potpuno nepovezane, tvoreći različite vrste bolesti koje službena medicina smatra međusobno raznorodnima. Tako će, na primjer, alopatski liječnik osobi koja boluje od astme, reumatoidnog artritisa i problema sa sinusima dati tri različita lijeka, dok će homeopatski liječnik osobi prepisati samo jedan, smatrajući da je riječ o jednoj bolesti koja se samo manifestira na tri načina.
Dakle, svrbež kao temeljni uzrok kroničnih bolesti - zvuči jednostavno ili čak banalno, ali Hahnemann nije bio naivna osoba i znao je dobro o čemu govori. Svrbež kao psihosomatska reakcija svakako nije konačan odgovor na pitanje što je uzrok kroničnih bolesti i Hahnemannu je bilo više nego jasno da je riječ samo o izvornom tjelesnom simptomu, ali ne i o izvornom dinamičkom uzroku. Radeći s brojnim pacijentima on postupno povezuje kožne bolesti s unutarnjim, dinamičkim poremećajima pa sedamnaest godina nakon izdavanja svog " Organona medicinske vještine " i početka homeopatske prakse konačno dolazi do rješenja zagonetke koja opterećuje ljudski rod od njegovih početaka. Zajednički nazivnik mnoštva akutnih i kroničnih bolesti jest nešto što naziva rječju mijazam . Hahnemann nije prvi upotrijebio izraz " mijazam " , ali je svakako najviše pridonio njihovom razotkrivanju te razumijevanju. Pojam " mijazam " dolazi od grčke riječi miasma , što bi u slobodnom prijevodu značilo sjena, stigma, onečišćenje ili slabost. Hahnemann je otkrio da u korijenu svih ljudskih bolesti, duševnih ili tjelesnih, leže tri osnovna mijazma - psora, sifilis i sikozis . Kasnije Hahnemann otkriva i postojanje četvrtog mijazma kojeg naziva pseudo psora.
Ideju i termin " mijazam " Hahnemann je preuzo od Hipokrata. Za Hipokrata uzroci bolesti leže u predispozicijama prisutnim u unutarnjoj konstituciji te prijemljivosti te konstitucije na čitavu seriju uzroka koji ugrožavaju prirodan tijek životne sile ( ) u čovjeku. Hipokrat je također smatrao da se zarazne bolesti prenose zrakom i vodom privučene unutarnjom slabošću. U Hahnemannovo vrijeme, krajem 18. stoljeća, još se uvijek vjerovalo da su zaraze posljedice onečišćenog zraka kojim se prenose epidemije pa tako i on smatra da zrak može biti nosioc infektivne bolesti, ali ne vjeruje da je patogeni materijal plinovitog karaktera. Homeopat David Little u svojim člancima o mijazmima (3) navodi da je Hahnemann prvi uočio da je sifilis zarazna bolest koja nastaje infekcijom krvi, iako je često maskirana simptomima mnogih drugih bolesti. Njegov specijalni pripravak pod imenom Mercurius Solubis Hahnemanni postao je standarnim lijekom za sifilis diljem tadašnje Europe. Kako je u to vrijeme holandski naturalist van Leeuwenhoek izumio mikroskop i otkrio postojanje bakterija ili animacule , Hahnemanna je ova informacija navela da prihvati činjenicu o mikroorganizmima kao korijenu infektivnih bolesti. On podupire ideje tadašnjih animakulista, ali istovremeno naglašava važnost sklonosti vidljive iz konstitucije nosioca. Stoga za Hahnemanna riječ mijazam predstavlja skup efekata mikroorganizama na životnu silu osobe, zajedno sa simptomima koji se prenose na slijedeću generaciju. Takvi kronični mijazmi mogu proizvesti degenerativne bolesti, autoimune bolesti te oslabiti organizam poremećajima imunitetnog sustava. Hahnemann je obznanio svoju teoriju o mijazmima 1828. godine u radu pod nazivom " Kronične bolesti - njihova osobita priroda i homeopatsko liječenje " (4), davno prije negoli je prisutnost bakterija postala prihvaćenom od strane medicinske zajednice. David Little smatra ga začetnikom suvremenog koncepta infekcije, a njegovu sofisticiranu teoriju zaraze daleko naprednijom od alopatske jer alopatska medicina još uvijek ne razumije efekte mijazmičkog procesa niti nasljedne konstitucijske sindrome.
DRUGI DIO: Psihoenergetska analiza mijazama
Virusi i bakterije svakako jesu materijalni instrumenti infekcije, ali je Hahnemann nastojao shvatiti i dublju prirodu infekcije, njenu energetsku dimenziju te uzroke koji omogućuju nastanak bolesti. Pored njegove direktne povezanosti s mikroorganizmima, mijazam je za Hahnemanna nevidljivi infektivni entitet, dinamičkog ili energetskog porijekla koji prodire u organizam i utječe na životnu silu tako da ona proizvodi simptome određene bolesti. Istog je mišljenja i jedan od značajnijih suvremenih istraživača na polju energetske medicine, doktor Richard Gerber, koji u svojoj knjizi " Vibrational Medicine " (5) govori o mijazmima kao "...energetskim tendencijama koje kod individue tvore predispozicije prema manifestaciji pojedine bolesti. Većina mijazama se ili nasljeđuje ili stvara tijekom života pojedine osobe" (6). I nadalje - "Iako mijazam može nastati kao rezultat infekcije, infekcija sama po sebi nije mijazam. Čak i ako se organizmi koji tvore bolest unište antibioticima, energetski ostaci infektivnog agenta mogu opstati na suptilnoj razini. Ovi energetski ostaci, povezani s bolešću, bivaju inkorporirani u biomagnetsko polje osobe te u više nivoe suptilnih tijela. Mijazam tamo ostaje prisutan sve dok se njegov latentan toksični potencijal ne spusti na molekularno/stanični nivo tijela, manifestirajući se kroz degenerativne promjene ili bolest. Mijazmi oslabljuju prirodne obrambene mehanizme tijela u pojedinim zonama, stvarajući kasnije tendenciju prema manifestaciji različitih tipova bolesti" ( )7. Gerber tvrdi da mijazmi ... "stvaraju energetsko/psihološke utjecaje koji kod osobe proizvode predispozicije za različite tipove bolesti. S obzirom da mogu biti preneseni s generacije na generaciju, mijazmi predstavljaju energetski medij po kojem događaji iz života roditelja mogu biti preneseni na djecu. Mijazmi predstavljaju interesantnu interpretaciju tvrdnje - grijesi otaca prenose se na sinove" (8).
Hahnemann je uočio da se se mijazmi prenose s generacije na generaciju ukoliko se uopće ne liječe ili ukoliko se ne liječe ispravno. Tako nosioc mijazma može imati bolesti tipične za pojedini mijazam, ali zbog svojeg latentnog karaktera mijazam nije bolest. Mogli bismo reći da je mijazam neka vrsta energetske infekcije koja latentno ili aktivno egzistira unutar obitelji. Čak i ukoliko nosioc mijazma živi disciplinirano i izbjegne oboljenja koja mijazam potencijalno donosi, ali ga ne rastvori, mijazam će se manifestirati na slijedećoj generaciji. Ponekad mijazam preskoči jednu generaciju i manifestira se na slijedećoj, što znači da je mijazme moguće naslijediti i od svojih djedova i baka. Prema mojim opažanjima mijazmi se na potomke prenose tijekom prenatalnog razdoblja - od začeća do rođenja i to uglavnom automatski. Oni se repliciraju u energetskom tijelu fetusa kao energetske infekcije te je stoga latentnu prisutnost mijazma gotovo nemoguće izbjeći ukoliko je jedan od roditelja nosioc. Da li će se i kada mijazam manifestirati kao bolest, psihološki poremećaj ili jednostavno neka vrst nevidljive prepreke ostvarenju životnih ciljeva, ovisi o načinu života osobe. Bilo kako bilo, neizbježno je rastvoriti mijazam ukoliko osoba želi osloboditi sebe i svoje potomke od njegovog utjecaja.
Ukoliko mijazme promatramo kao energetske tvorevine, tada oni svakako imaju i određenu lokaciju unutar ljudskog energetskog polja (aure ili energetskog tiijela). Danas je ljudsko energetsko polje prilično dobro istraženo i opisano, a sustav kojim se osobno služim potječe od Barbare Ann Brennan (9) i njenih prethodnika. Kako u meni dostupnoj literaturi nisam pronašao informacije o njihovoj poziciji u auri, proveo sam vlastito istraživanje i nakon nekoliko mjeseci promatranja zaključio da se mijazmi nalaze u sedmom sloju aure, poznatijem kao keteričko tijelo ili prozirno svjetlosno jaje koje je od fizičkog tijela udaljeno otprilike jedan metar. U sedmom sloju aure nalaze se, između ostalog, i kalupi lekcija koje je pojedina osoba odabrala naučiti tijekom života. Stoga mijazme možemo smatrati upravo važnim životnim lekcijama, tipičnim za ljudski oblik postojanja i njegovu svrhu. Zbog svojeg arhetipskog karaktera oni su standarne tipologije - danas možemo govoriti o sedam osnovnih mijazama, a ljudsko biće odabire ih još u neinkarniranom stanju, prilikom planiranja budućeg života te odabira obitelji u kojoj će se inkarnirati, a sve u skladu s vlastitim, individualnim životnim zadatkom. Mijazmi se u sedmom sloju aure mogu doživjeti upravo onako kako ih i sama grčka riječ miasma opisuje - kao zamagljenja, sjene ili stigme. Ukoliko je u latentnom obliku, mijazam se ne prostire prema nižim slojevima energetskog tijela, no ukoliko je aktivan on se od zamagljenja u sedmom sloju pretvara u gustu tamnu masu koja se prostire sve do prvog sloja aure, tvoreći energetske nečistoće u parnim slojevima te rušeći preciznu strukturu neparnih tijela.
Svaki mijazam može proizvesti čitav niz naizgled raznorodnih zdravstvenih, psiholoških i duhovnih problema. Iako se prvotno mislilo da postoje samo tri mijazma, ja sam ih povezao sa sustavom čakri pa stoga smatram da ih ima sedam osnovnih (kroničnih) i čitav niz akutnih. Za razliku od traumatskog iskustva i njegovih posljedica - misaone forme (astralnog entiteta) te toksične povezanosti, mijazam kao energetska tvorevina nema svoj centar na fizičkom tijelu, već nalikuje na energetski pojas ili prsten koji se nalazi u sedmom sloju aure, otprilike jedan metar oko osobe te u zoni čakre kojoj pripada. Stoga mijazam nije pouzdano dijagnosticirati samo prema tjelesnim simptomima, već prema temeljnim karakteristikama koje treba poznavati.
Prvi i za Hahnemanna najdublji mijazam koji je povezan s kožnim oboljenjima i osjećajem svrbeži zove se psora . Hahnemann ga tako naziva prema hebrejskoj riječi "tsorat" koja znači nedostatak, stigma ili brazgotina, odnosno prema psorijazi kao jednoj od najtipičnijih bolesti čiji je temeljni uzročnik ovaj mijazam. Hahnemann je psoru smatrao najdrevnijim, najuniverzalnijim i najdestruktivnijim mijazmom koji tisućama godina muči čovječanstvo i koji je postao majkom stotinama najrazličitijih akutnih i kroničnih bolesti, praktično svih osim spolnih. On smatra sve ljude psoričnima jer je ovaj mijazam za Hahnemanna dinamička i tjelesna posljedica takozvanog "izgona iz raja". Spiritualni pad i izvorni gubitak slobode praćen osjećajem krivnje, grešnosti i srama te osobnom neostvarenošću (blokiranošću) jest stanje koje prati ljudski rod od njegovih prapočetaka. Hahnemann tvrdi da je dugotrajna prisutnost ovih osjećaja u energetskom tijelu s vremenom proizvela odgovarajuće bolesti fizičkog tijela koje se također prenose s generacije na generaciju. Hahnemannu je bilo teško dokazati nasljedni karakter kožnih oboljenja jer su već u njegovo doba neke od najtežih kožnih bolesti (na primjer guba) bile iskorijenjene. No, već kod sifilisa stvar je bila drugačija - ta je bolest smatrana neizlječivom i moglo se lako pratiti prijenos njenih efekata s generacije na generaciju. Hahnemann je, naime, razlikovao spolne od ne-spolnih bolesti i smatrao da su spolne bolesti relativno noviji fenomen i da se sifilitički, a zatim i sikotički mijazmi redovito javljaju kod osoba čiji je organizam već oslabljen psoričkim mijazmom. Sifilitički i sikotički mijazmi nastaju kao reakcija na "izgon iz raja" ili prvobitni gubitak spiritualne nevinosti, odnosno kao pokušaj kompenzacije izvornog rajskog stanja i tvore ih posljedice nasilja (sifilitički), odnosno pretjeranog hedonizma (sikotički) koji pak za posljedicu ima nastanak spolnih infekcija kao što je gonoreja.
Prva tri mijazma koja je Hahnemann uspio detektirati nalaze se (prema mojim zapažanjima) u slijedećim zonama - psorički u zoni pleksusa (treće čakre), sikotički u zoni spolne čakre (druge), a sifilitički u zoni grlene čakre (pete). Hahnemann je otkrio mijazme tipične za stanje svijesti i karakter blokiranosti tadašnjeg čovjeka. Iako se u današnje vrijeme stanje nije znatno promijenilo, činjenica je da i ostale čakre mogu biti nosioci mijazmičkih tvorevina. Hahnemann je u kasnijoj fazi svoga istraživanja naišao na još jedan mijazam koji je nazvao "pseudo-psora" - danas se on zove tuberkulozni mijazam i nalazi se u zoni srčane čakre. Većina klasičnih homeopata odgajanih na Hahnemannovim istraživanjima prihvaća teoriju o četiri mijazma, ali ako ih povežemo s čakrama onda je u zoni trećeg oka moguće pronaći paralitički mijazam (moj termin), a u zoni prve ili korijenske čakre kancerozni mijazam. I konačno, u zoni krunske čakre (sedme) nalazi se "majka svih mijazama" - nihilistički mijazam (moj termin) koji neki autori nazivaju i "yama" (10). Premda je Hahnemann smatrao psoru izvornim mijazmom, a sifilitički i sikotički posljedicama psore, danas možemo yamu smatrati najdubljim mijazmom. Naime, u pozadini psore nalazi se osjećaj odvojenosti, odbačenosti od Boga, a njenim rastvanjem osoba je u stanju ponovo se povezati sa svijetom oko sebe i s ljudima do kojih joj je stalo, ne gubeći pritom vlastitu slobodu. Apsorična osoba nadvladala je sve oblike otuđenosti - od sebe, od drugih ljudi, od života te konačno i od Boga. Ona je u stanju kreirati skladne odnose i biti samostalna, neopterećena osjećajem krivnje ili konstantnom glađu za vanjskim oblicima ispunjenja. Međutim, tek yama donosi svijest o čovjekovoj izvornoj prirodi, postavljajući ga u centar vlastitoga svijeta te navodeći na preuzimanje kompletne odgovornosti za vlastiti život. Time yama predstavlja krunu evolucije čovjekove svijesti, oslobađajući ga od vezanosti za ograničene ili prolazne oblike vlastitog postojanja.
Evo pregleda osnovnih kakrateristika sedam osnovnih mijazama prema redoslijedu njihovog otkrivanja. Iako se danas govori i o mnogim drugim mijazmima - o vakcinacijskim, antibiotičkim, petrokemijskim, radijacijskim ili teškometalnim mijazmima, poznavanje sedam osnovnih mijazama više je nego dovoljno za rješavanje većine kroničnih problema.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE PSORIČKOG MIJAZMA
• ropski mijazam - stvara osjećaj zarobljenosti u nekom smislu, bezizlaznost
• proizvodi svrbež ( " itch " ) - duševni i tjelesni
• vječita glad za nečim - hranom, ljudima, odnosima
• masa se nalazi u zoni pleksusa i stvara probleme vezane uz funkciju pleksus čakre
Tjelesni poremećaji
• problemi s kožom - osip, psorijaza, vitiligo, alergije, suha koža, svrbež
• vlažna koža, isuviše masna
• pretjerano znojenje
• umor, bez daha, letargija
• problemi sa srcem, visok tlak
• bronhitis, astma
• alergije
• glavobolje, zujanje u ušima
• kolitis
• dijabetes
Psihološki poremećaji
• kronični umor, tromost, nepokretnost
• zatvorenost u sebe
• život u samonametnutom zatvoru
• puno obaveza koje osoba "mora" ispuniti
• ljutnja zbog ropstva
• nostalgija za prošlošću
• stalna briga oko novca, neovisno o realnom stanju
• tvrdoglavost, strah od kritike
• strah od rizika, korištenja prilike
• nesloboda, sputanost, ropstvo
• žaljenje, igranje uloge žrtve
• inhibiranost, inzistiranje na neovisnosti
• hipersenzitivnost
• napetost u čijem je korijenu osjećaj krivnje
• konzumiranje žestokog alkohola, sklonost teškim od drogama kao što je heroin

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SIFILITIČKOG MIJAZMA
• najdestruktivniji od svih, direktno povezan sa svim oblicima nasilja
• stvara sklonost stradavanju u bilo kojoj vrsti nesreća (automobilske i sl.), odnosno slonost tjelesnim povredama i deformacijama
• nalazi se u područji grlene čakre i stvara energetsku slabost grlene čakre, zajedno sa svim tjelesnim i psihološkim poremećajima koje tvori takva slabost
Tjelesni poremećaji
• stalan umor, bolovi u mišićima
• stezanje u grlu, laringitis
• nagli gubitak težine ili naglo debljanje
• problemi s kostima - osteoartritis
• problemi s krvlju - hemofilija, AIDS, hepatitis
• u mladosti problemi sa zubima
• lupanje srca, nervoza, nemir, nestrpljenje
• čirevi, razne izrasline, tjelesne deformacije
• vrtoglavica, problemi s očima
Psihološki poremećaji
• osoba ima dvije osnovne strane - prva je entuzijastička, ambiciozna, puna projekata, vesela, a druga je melankolična, tužna, nesigurna, iritabilna, uplašena za svoje zdravlje
• opsesivno ponašanje, može biti fiksirana na nešto ili nekoga i opsesivno ga progoniti
• pretjerana ljubomora, sumnjičavost, paranoja
• megalomanija, laganje, krađa
• dominacija, potreba za moći, mafijaško ponašanje
• opsjednutost novcem, statusom, odjećom, nabildani mišići
• kritičnost i samokritičnost
• strah od ludila
• morbidnost
• nasilnost pri konfrontaciji, strah od gubitka kontrole
• u svima vidi neprijatelja
• alkoholizam, od droga kokain
• shizofrenija

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SIKOTIČKOG MIJAZMA
• spolni mijazam, sklonost promisuitetu i spolnim infekcijama
• masa se nalazi u području druge čakre
• stvara energetsku slabost u zoni druge čakre, zajedno sa svim tjelesnim, psihološkim i duhovnim poremećajima koji su karakteristični za drugu čakru
Tjelesni poremećaji
• sve vrste spolnih infekcija
• sklonost infekcijama sluzokože - nosa, uha, grla, očiju, želuca
• bolovi u zglobovima, reumatoidni artritis
• upalni procesi - sve ...itis bolesti
• astma, peludna hunjavica, glavobolje
• sitne bradavice na koži (odatle i termin sycosis )
• sklonost spontanim pobačajima
Psihološki poremećaji
• osjećaj nepostojanja pravog kontakta s realnošću, sve je nestvarno, kao u snu
• prikrivena ili otvorena sklonost promiskuitetu, seksualnim ekscesima
• flert, zaljubljivanje, uzbuđenja,
• pretjerani hedonizam, partijanje, " brijačina "
• jaka manipulativnost, ali prikrivena (suptilna)
• tajanstvenost, zatvorenost, dvostruki život
• strah od mraka, panika od osjećaja da netko stoji iza osobe
• manička depresija - dva dana euforije pa dva dana depresije s totalnom iscrpljenošću
• iritantnost, razdražljivost
• otpor prema novom, izrazita tvrdoglavost
• ljutnja, buntovnost, ateizam,
• skeptičnost, fiksiranost u jednoj realnosti
• zaboravnost, pati od dosade, nestrpljivost
• muljavost, zavaljanost, gubitak svijesti
• alkohol (posebna sklonost prema crnom vinu), droge (posebno marihuana), pušenje
OSNOVNE KARAKTERISTIKE TUBERKULOZNOG MIJAZMA
• tipičana je čežnja za promjenom, nestalnost
• potreba za putovanjima, lutanjem, nomadski duh
• masa se nalazi u zoni srčane čakre i stvara poremećaje tipične za disfunkciju srčane čakre
Tjelesni poremećaji
• osjećaj iscrpljenosti, opća slabost
• ujutro teško ustaje, navečer ne može zaspati
• bolesti pluća, bronhija, dišnog sustava
• anemija
• bolesti srca i krvožilnog sustava
• iskrivljena kičma
Psihološki poremećaji
• stalno nezadovoljstvo, nemir
• osobi brzo postaje dosadno
• ćudljivost, niti jedno stanje ne traje predugo
• buntovnost - što god društvo postavi kao normu osoba ispada iz te norme
• istovremeno mentalna krutost - osoba ima čvrste stavove o svemu, puna je predrasuda
• ljutnja, iziritiranost, napadi bijesa, psovanje, proklinjanje, razbijanje
• osjećaj nepripadnosti nikomu i ničemu
• odbojnost prema radu
• razboli se ako nema promjene
• voli biti na olujnom vjetru
• nepraktična kreativnost
• ima fobije od životinja (pasa, mačaka)
• tuga, depresija, ljubavna razočaranja od kojih se teško oporavlja
• pušenje, alkoholizam

OSNOVNE KARAKTERISTIKE KANCEROZNOG MIJAZMA
• tipično je mučeništvo
• siromaštvo, odricanje
• masa se nalazi u zoni prve čakre i proizvodi sve vrste problema tipične za disfunkciju prve čakre
Tjelesni poremećaji
• svi tipovi raka
• sindrom kroničnog umora
• debljina
• ciste i tumori
• kronični kašalj
• mononukleoza
• natečene limfne žlijezde
• problemi s probavom
• naglašena potreba za slatkim
Psihološki poremećaji
• kompleks siromaštva
• kompleks inferiornosti
• pretjerani osjećaj dužnosti
• preosjetljivost na kritiku
• sram, poniženost
• neprizemljenost, nepraktičnost
• brine se za druge umjesto za sebe
• pretjerana ozbiljnost
• smatra se žrtvom okolnosti, nepravde
• hipohondrija
• iznenadni napadi radišnosti, potrebe za bjesomučnom, intenzivnom aktivnošću, nakon koje slijedi umor praćen migrenom ili virozom

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PARALITIČKOG MIJAZMA
• tipična je krutost, napetost
• mentalna tupost
• masa se nalazi u zoni trećeg oka i proizvodi sve probleme povezane s disfunkcijom ove čakre
Tjelesni poremećaji
• napetost u mišićima, ukočenost
• Parkinsonova bolest
• Alzheimerova bolest
• cerebralna paraliza
• dječja paraliza
• epilepsija
• išijas, bolovi u donjem dijelu kičme
• bolovi u gornjem dijelu leđa i ramenima
• infekcije uha
• problemi s vidom
• problemi sa sinusima, kihanje
Psihološki poremećaji
• neprisutnost, problemi s koncentracijom
• zaboravnost, rasteresenost
• lijenost, nepokretnost
• problemi s učenjem (learning disabilities)
• nespretnost, sklonost ozljedama
• netolerantnost, iritabilnost
• sanjarenje, otkačenost
• nepraktični optimizam praćen uzbuđenjem, nakon čega slijedi depresija, pesimizam, beznadežnnost
• sklonost kavi, halucinogenim drogama
OSNOVNE KARAKTERISTIKE NIHILISTIČKOG MIJAZMA (YAMA)
• korijen svih mijazama
• generalni disbalans, nesposobnost da se ostvari životni zadatak
• nalazi se u području krunske čakre i proizvodi sve probleme povezane s njenom disfunkcijom
Tjelesni poremećaji
• nemogućnost samoostvarenja pa stoga bijeg u bolest bilo kojeg tipa
• onemogućuje oporavak od kroničnih bolesti koje proizvode ostali mijazmi
Psihološki poremećaji
• nepoznavanje svoje izvorne prirode
• unutrašnji otpor
• bijeg od stvarnosti
• konstantno kreiranje problema i prepreka, izmotavanje
• strah od promjene jednak strahu od smrti
• ne prihvaćanje života
• filozofija besmisla
• otpor prema preuzimanju odgovornosti za vlastiti život
• otpor prema disciplini neophodnoj za ostvarenje vlastitih ciljeva
• život doživljen kao patnja nakon koje slijedi smrt
• suptilni pesimizam, duboka beznadežnost
• strah i od života i od smrti
TREĆI DIO: Rastvaranje mijazama
Sustav rastvaranja mijazama kojim se osobno služim može se koristiti paralelno s homeopatskim tretmanom, premda homeopatski tretman obično nije neophodan ukoliko osoba nije fizički bolesna. No, bez fizičke bolesti osoba najčešće nije niti svjesna mijazmičke tvorevine - nju relativno lako prepoznaju tek osobe odmakle na putu duhovnog razvoja jer su vične samopromatranju. Stoga svim osobama kojima je mijazam proizveo i tjelesne probleme svakako preporučujem paralelan homeopatski tretman (ukoliko je neophodno i alopatski) kojim će osoba počisititi sve zaostale energetske i tjelesne posljedice mijazma. Razlog zbog kojeg smatram da je mijazam moguće rastvoriti i ne-homeopatskim sredstvima proizlazi direktno iz njegove dinamičke prirode. Ako je priroda neke pojave energetska, onda je njezino rastvaranje moguće ostvariti energetskim sredstvima. A s obzirom da je svaka energetska pojava istovremeno i psihološka, nužno je primijeniti i neki oblik psihoterapije, ukoliko želimo tvorevinu rastvoriti na najoptimalniji način. Također, ako je c ilj homeopatskog tretmana (kako ga je definirao Hahnemann) povratak pacijenta u zdravo stanje na najbrži, najkraći i najpouzdaniji mogući način, tada svi postupci koji mogu ubrzati i upotpuniti rastvaranje mijazma jesu dobrodošli. Iako je rastvaranje mijazama prvotno bilo obavljano prvenstveno korekcijom vitalne sile putem homeopatskih pripravaka, već je i sam Hahnemann u zadnjih šest aforizama Organona naglašavao važnost homeopatske psihologije i duhovnog liječenja te komplementarnih sustava kao što su (između ostalog) magnetizam i mesmerizam, tada popularni oblici bioenergetske terapije. Constantine Hering, jedan od najpoznatijih Hahnemannovih učenika, navodi da je Hahnemann ove sustave smatrao neodvojivima od homeopatije te tvrdio da liječnik nije liječnik ukoliko ih ne poznaje. Homeopatskom psihologijom i mesmerizmom posebno se aktivno bavio i Hahnemannov sin Frederick, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih iscjelitelja svih vremena (11), ali i mnogi drugi poznati homeopati.
I danas mnogi novi autori homeopatskih priručnika naglašavaju važnost paralelnog rada na osviještenju unutarnjih procesa koji prate rastvaranje mijazama homeopatskim sredstvima. Naime, homeopatski lijek kao dinamički pripravak proizvodi promjene u energetskom tijelu, a te se promjene manifestiraju također i na fizičkom tijelu. Energetska informacija prenosi se kroz fizičko tijelo putem tjelesnih tekućina - krvotoka i staničnih tekućina te, s vremenom i uz pacijentovu suradnju, vraća tijelo u izvorno, zdravo stanje. Međutim, najoptimalniji rezultati postižu se ukoliko se u proces iscjeljenja uključi i svijest, odnosno mozak i živčani sustav (psiha). Na taj način moguće je daleko brže doći do iscjeljenja jer je ono tada istovremeno utemeljeno i na korekciji životne sile, ali također i na svjesnosti o uzrocima problema, o svim vrstama njegovog utjecaja te o njegovom smislu, odnosno lekciji koja iza njega leži. No, kad je riječ o osvještenju unutarnjih procesa, postavlja se pitanje - kako to postići na odgovarajući način, odnosno koji je oblik psihoterapije cjelovit?
Razni se homeopati dotiču različitih psihoterapijskih sustava. Tako na primjer autor knjige " Homeopatic Psychology " (12), Philip M. Bailey, M.D. govori o važnosti paralelnog rada na pacijentovom suočavanju s emocijama te smatra takozvanu " primalnu terapiju " najdubljim terapeutskim sustavom koji poznaje. Bailey zauzima kritički stav prema suvremnim oblicima psihoterapije i kaže da bi "... većina ...ljudi profitirala od oblika psihoterapije koji bi im pomogao da se povežu s potisnutim emocijama, da ih ponovo prožive i zatim otpuste. Nažalost, malo je psihoterapeuta koji rade dovoljno duboko za ovako nešto. Većina psihoterapije svodi se na razgovor i premda razgovor donekle pomaže, on zadržava pacijenta u njegovoj glavi, umjesto da ga poveže s emocijama... Otkrio sam da je primalna terapija najdublji postojeći oblik psihoterapije... Ostali relativno duboki oblici psihoterapijskih tehnika jesu Breathwork, Hakomi, Reichova terapija, Gestalt i Psihodrama." (13)
Holandski homeopat Harry van der Zee, autor knjige " Miasms in Labour " (14), također spominje neke od novijih psihoterapijskih sustava koji mogu biti od velike pomoći prilikom homeopatskog tretiranja mijazama (prvenstveno holotropsku terapiju češkog psihijatra Stanislava Grofa), a u njihovom tumačenju služi se Jungovom psihologijom, koje se u svojoj knjizi dotiče i Bailey. S obzirom da nastanak mijazama dirktno povezuje s prenatalnim traumama te traumom rođenja, Harry van der Zee u svojoj knjizi navodi čitav niz suvremenih autora koji su dali svoj doprinos izučavanju prenatalnog iskustva - to su, između ostalih, Freud, Otto Rank, Arthur Janov, Leonard Orr ili Stanislav Grof. Sve navedene osobe autori su terapijskih sustava koji imaju za cilj na ovaj ili onaj način osloboditi osobu potisnutih negativnih emocija te pratećih tjelesnih i mentalnih blokada, a zatim je dovesti u izvorno, zdravo stanje. Iako je riječ o vrijednim ciljevima koje do otkrića navedenih autori nije bilo lako postići, prema mojim zapažanjima oslobađanje potisnutih emocija i rastvaranje mentalnih blokada samo je prva faza čišćenja mijazma.
Ukoliko želimo mijazam rastvoriti "...brzo ... u cijelosti te na najkraći, najpouzdaniji i najbezbolniji način, temeljen na lako razumljivim principima", tada postoji još nekolicina teorijskih preduvjeta koje treba zadovoljiti te tehničkih zahvata koje treba znati izvesti. Svi tehnički zahvati koje ću ovdje iznijeti potječu od mojih istraživanja ljudskog energetskog polja te razvoja psihoterapijske metodologije rastvaranja traumatskog iskustva, kao i iz sustava osobnog razvoja pod imenom Soulwork (15). Oni se tiču slijedećeg - tehnički gledano, mijazam nije traumatsko iskustvo, niti je on misaoni oblik ( thoughtform ) koji nastaje kao posljedica traume, iako mu prema nekim karakteristikama poprilično nalikuje. Mijazam nije niti odnos, iako snažno utječe na međuljudske odnose. Traumatsko iskustvo predstavlja dobar okidač za manifestaciju mijazma, međutim riječ je o mnogo kompleksnijoj tvorevini od traume pa je stoga ne možemo u cijelosti rastvoriti sredstvima tipičnim za rastvaranje traumatskog iskustva. Mijazam se redovito ponaša kao vrlo suptilno i dobro zamaskirano svjesno biće koje se nalazi unutar energetskog tijela i nastoji u potpunosti kontrolirati život osobe - njenu percepciju, ponašanje, odnose i ciljeve. Mijazam je neka vrsta arhetipskog, kolektivnog misaonog oblika ili astralnog entiteta, nastalog vjerojatno u trenutku ulaska planete Zemlje u ciklus neravnoteže ( " izgona iz raja " ), a manifestira se kao vrlo snažan tabu naslijeđen od članova obitelji. Zato ga nije uvijek lako detektirati - takav proces zahtijeva visok stupanj terapeutove umješnosti, kao i pacijentove otvorenosti te iskrenosti prema sebi.
Slijedeći ključan moment jest činjenica svaki mijazam osobi donosi čitav niz dobitaka. Iako naizgled destruktivan, mijazam je sredstvo ispunjenja osobi - štoviše, on uglavnom služi kao sredstvo povezivanja s vlastitom obitelji. Takvi su dobici krupni i zato treba postojati jako dobar razlog za rastvaranje mijazma, jer bez pravog temelja i motivacije rastvaranje mijazma može poprilično destabilizirati osobu. Stoga je nužno mijazam transformirati u novi, prirodniji oblik ispunjenja, ali to nije moguće izvesti bez povratka izgubljenog identiteta . Naime, svaka mijazmička tvorevina u trenutku svojeg nastanka dovodi do odbacivanja jednog ili više esencijalnih aspekata vlastite osobnosti. Da bi osoba postala dijelom svoje obitelji, ona prima mijazam kao preduvjet za prihvaćenost unutar obitelji. U nastojanju da se emocionalno, mentalno i duhovno poveže s vlastitom obitelji, dijete apsorbira sve impulse koji mu dolaze od članova obitelji - prvenstveno od roditelja, a zatim i od ostalih. Ono bez pogovora odbacuje dijelove vlastite osobnosti koji bi ga doveli u konflikt sa roditeljima jer bi konflikt možda ugrozio djetetov opstanak. Dijete je, naime, u potpunosti ovisno roditeljima i spremno na sve vrste kompromisa samo da sebi osigura biološki opstanak, a zatim i da zadovolji svoje emotivne potrebe - da bude prihvaćeno i voljeno od strane vlastitih roditelja. Stoga je povratak izgubljenog dijela osobnosti - postupak koji na najkvalitetniji i gotovo revolucionaran način u terapijske sustave uvodi Soulwork - ključan moment prilikom rastvaranja mijazma. Bez integracije ili " ucijeljenja " , nema niti kvalitetnog, brzog i trajnog " iscjeljenja " .
Proces rastvaranja mijazama obično započinje njihovom dijagnostikom, odnosno utvrđivanjem o kojem je mijazmu riječ na osnovu sveukupnosti simptoma koje osoba doživljava. Tada se prelazi na suočavanje s mijazmom tako što se utvrđuje njegova pozicija u energetskom tijelu. Iako mijazam stvara brojne psihosomatske simptome po kojima bi se moglo zaključiti da je njegova pozicija u nižim slojevima energetskog tijela, odnosno na fizičkom tijelu, ne može ga se centrirati na taj način. Glava mijazma nalazi se u sedmom sloju aure i doživljava kao masa koja kruži oko fizičkog tijela na udaljenosti od jednog metra, odnosno izgleda kao prstenasta tvorevina koja okružuje osobu. Prilikom suočavanja s masom osoba prepoznaje vrste njenog utjecaja i rastvara ih jedan po jedan, često veoma iznenađena sadržajima koji dolaze od mijazmičke tvorevine (čak i kad je riječ o naprednim praktikantima duhovnih tehnika). Osoba rastvara sve negativne emocije, uvjerenja i stavove, zabrane i naredbe te transformira toksične vezanosti sa članovima obitelji od kojih ga je naslijedila. Tada može uslijediti povratak dijela osobnosti koji je izgubljen, odbačen ili zaboravljen u trenutku kad se mijazam replicirao u energetskom tijelu osobe. Takvih je dijelova obično dva - jedan je po svojem karakteru apstraktan, a drugi izrazito konkretan - no može ih biti i više, obično do sedam.
Rastvaranje mijazmičke tvorevine te povratak izgubljenih dijelova vlastitoga bića vraća osobu u izvorno, zdravo stanje. S jedne strane gledano, takvo zdravo stanje djeluje prilično obično i jednostavno jer osoba ponovo postaje ono što jest, ono što je oduvijek bila, samo na znatno dublji i stabilniji način. S druge strane, povratak u zdravo stanje vraća osobi i njenu izgubljenu karizmatičnost te joj omogućuju da transformira sebe i vlastiti život na način koji želi. Amijazmička osoba također je na najboljem putu da se oslobodi dubokih unutarnjih slabosti koje već dulje vrijeme opterećuju čovječanstvo. Takve se slabosti obično definiraju kao problematične unutarnje strukture koje latentno egzistiraju u svakom ljudskom biću, ali ne izlaze na vidjelo sve dok se osoba ne nađe u poziciji moći. Pretjerani materijalizam, promiskuitetan seks, kompleks superiornosti ili inferiornosti, nesamostalnost, emotivna hladnoća, duhovna ignorancija ili mentalna tupost (ljudska glupost) osnovne su takve slabosti. Mijazmi svakako jesu ključni blokovi na čovjekovom putu prema cjelovitosti te zatim prema duhovnom samoosvještenju, ali daleko najviše prema samoostvarenju, prema realizaciji izvornog potencijala koji ljudsko biće posjeduje, a koje je izgubilo nastojeći se prilagoditi nepovoljnim uvjetima života na ovoj planeti, od vremena njenog ulaska u ciklus neravnoteže.
Rastvaranje mijazama napredna je vrsta liječenja, odnosno rada na osobnom razvoju. Prije negoli se stvore temelji za rastvaranje mijazma potrebno je obaviti sređivanje obiteljskih odnosa te čišćenje osnovnih traumatskih iskustava i njihovih posljedica. Osobno nastojim s klijentom proći barem dvadesetak sati individualnog rada, praćenog njegovom voljnošću da se posveti sebi te samostalno primjenjuje i neku od tehnika osobnog razvoja. Ovakvo čišćenje inače predstavlja prvu fazu mojeg rada i za većinu ljudi takav je tip intervencija dovoljan za rješavanje njihovih problema, odnosno za ostvarenje ciljeva. No, ako je osnovno čišćenje obavljeno, moguće je prijeći na rastvaranje mijazama, ukoliko se osoba osjeća spremnom. Trenutak spremnosti obično dolazi kada se mijazam već u dovoljnoj mjeri manifestirao u životu osobe, odnosno kada snaga osnovnog simptoma mijazma postane osobi nepodnošljiva (bolest, emotivni problem, neostvareni cilj), a snaga njene motivacije dovoljno velika (jednaka snazi simptoma) za krupnu i korjenitu promjenu koju donosi rastvaranje mijazama. Naime, upravo zbog vlastite nespremnosti na korjenitu promjenu koja mora uslijediti nakon rastvaranja mijazma dobar dio ljudi nije spreman za takvo čišćenje. Stoga, iz koje god pobude kreću i koji god " rang " spadaju, osobe zainteresirane za rastvaranje mijazama moraju biti u stanju sagledati ga kao praktičnu životnu lekciju, kao sredstvo osobnog razvoja od kojega se može učiti. Ukoliko osoba nije spremna učiti od problema, teško da će mijazam biti rastvoren na optimalan način te u optimalnom vremenskom roku. Naučena lekcija mora se

-------------


lp, borivoj

http://budan.blog.hr/

Oznake: Zdravlje


- 08:11 - Komentari (4) - Isprintaj - #

08.02.2013., petak

Svjetski moćnici uz pomoć Rohatinskog i Škegre

ZAJEDNO] Svjetski moćnici uz pomoć Rohatinskog i Škegre...

Dinko Bartulovic objavljuje u grupi ZAJEDNO

Dinko Bartulovic 7. veljača 22:46

Svjetski moćnici uz pomoć Rohatinskog i Škegre namjerno su nas gurnuli u ropstvo

Ugledni ekonomist i diplomat tumači kako međunarodna financijska oligarhija razara bankarske sustave da bi države postale ovisne o njima, objašnjava zbog čega je protiv EU, otkriva kako bi se mogli riješiti dužničkog ropstva te tvrdi da bi Rohatinski i Šuker morali odgovarati zbog protuustavnog djelovanja.

Mr. Karino Hromin Sturm teško se probija u medije zbog čega je za njegovu 'Strategiju razvoja Hrvatske na temelju državnog intervencionizma' malo tko čuo. Žestoki je protivnik neoliberalizma i Europske unije poznat po tvrdnji da je međunarodna financijska oligarhija namjerno izazvala svjetsku krizu i uništila hrvatske banke, pa ne čudi da ga domaći mediji, uglavnom pod paskom stranih banaka, posve ignoriraju. Nekadašnji bliski suradnik uglednog dr. Branka Horvata stoga je vrlo rado pristao na razgovor za naš portal.

Tvrdite da je kriza 2008. namjerno izazvana kako bi se uski krug ljudi obogatio. Možete li tu tezu objasniti?

- Dakako da je sve bilo organizirano i dirigirano. Novim svjetskim poretkom dirigira svjetska financijska oligarhija, što je lako dokazivo. Jer kapital, kao ni energija, ne može nestati. Uzmite samo za primjer jake investicijske banke poput Lehman Brothersa, koja je otišla u stečaj. To se dogodilo mjesec dana nakon objave da će biti stečaj. Sve je bilo izrežirano od strane financijske oligarhije. Lehman Brothers je, primjerice, imala kapital od 756 milijardi dolara, no on je nestao! Lehman Brothers banka je, dakle, otišla u stečaj, baš kao što je kod nas namjerno uništeno 25 banaka za vrijeme guvernera Škreba. Ako banka ima tvornicu, s njezinom propašću propada i tvornica. Zamislite koliko je u Hrvatskoj bilo vrijednosti u tih 25 banaka! Banke su nestale, a s njima je nestao i kapital kojeg je netko preuzeo. No, o tome do danas nitko ne govori.

Što se dogodilo s preostalim bankama?

- One su na vrlo čudan način privatizirane. Kako? Vlada ih je s 50 milijardi kuna sanirala, a prodala ih je za svega 7 milijardi. Svi građani koji su radili u poduzećima osnivali su te banke, što znači da je to bio naš kapital. No, država je podržavila taj društveni kapital, što nije smjela jer je to bilo privatno vlasništvo. Hrvatska Vlada nedavno je dignula kredit od dvije milijarde kuna da bi otplatila sanaciju tih banaka iz 1991. godine. Oni dvadeset godine, dakle, nisu platili sanaciju, ali su bili toliko lukavi da su uzeli kredit kod Erste i Hypo banke, jer bi bilo preapsurdno da su taj kredit uzeli kod Zagrebačke ili Privredne banke koje su prethodno skupo sanirali, a koje danas imaju fantastičnu dobit. Hrvatski porezni obveznici još uvijek otplaćuju sanaciju tih banaka!

Bivši ministar financija, Borislav Škegro, tvrdi da smo dobro i prošli?

- Škegro je posebna priča. On je bio ministar financija i potpredsjednik Vlade, a danas je potpredsjednik fonda koji barata milijardama, i koji sada govori: 'Da se niste usudili dirati banke'. Jasno je zbog čega. On i guverner Škreb su bili umiješani u privatizaciju i likvidaciju hrvatskih banaka. A nakon toga, Škreb je nagrađen mjestom direktora MMF-a u Albaniji. Aktualni guverner Rohatinski također je nagrađen zato što je bio poslušan i jer je izvršavao naredbe MMF-a i Svjetske banke.

Za čiji interes?

- Pa ne valjda za naš. Za interes onih koji mu daju takve naloge. Uloga je Hrvatske narodne banke, prema članu 53 Ustava RH, stabilnost valute, unutrašnja i vanjska likvidnost. Rohatinski samo održava stabilnost. Guverneri Škreb i Rohatinski, te ministri financija Škregro i Šuker zadužili su nas za 47 milijardi eura, dok je unutrašnji dug za njihova mandata narastao na čak 40 milijardi kuna. Zadužili su državu za oko 75 milijardi eura! Pitam vas: Bi li ijedan direktor ostao na vlasti 20 godina da svake godine negativno posluje?

Zašto guvernera Rohatinskog kazneno ne prijavite zbog toga?

- Dobra ideja. Jer ako je bračni par Pevec u zatvoru zbog toga što su doveli u financijske poteškoće trgovačku kuću Pevec koja je njihovo vlasništvo i koju su oni izgradili svojim novcem, postavljam pitanje zašto guverner i ministri ne odgovaraju za istu stvar. Jer za razliku od Peveca, guverner i ministri financija troše novac poreznih obveznika. No, nitko njih ništa ne pita. Zato je i moguće da ćemo se sada ponovno zadužiti. Uzet ćemo kredit, povećati glavnicu s pedeset na šezdeset milijardi eura, a oni će novce opet potrošiti. A poznato je da uz veću glavnicu imamo i veću kamatu. Samo ove godine imamo otplatu kamata od 15 milijardi eura. Za to vrijeme glavnica stoji. Usporedimo li taj podatak s činjenicom da smo u trećem kvartalu ove godine postigli tek 0,8 posto rasta, doći ćemo do zaključka da glavnicu nikada nećemo vratiti. Prema tome, država će se morati opet zadužiti.

Jesmo li u dužničko ropstvo ušli zbog nesposobnosti hrvatskih političara i guvernera HNB-a ili nas je netko sistemski tamo gurao?

- Sigurno nije bilo slučajno. Princip je ovakav: daju vam kredit koji ne možete otplatiti, onda dobijete drugi kredit da bi otplatili ovaj prvi. Glavnica se povećava, povećavaju se kamate, pa ne stignete otplatiti kamate, dok glavnica stalno raste. Zemlje su prisiljene zaduživati se, a tako gube financijsku suverenost. Taj sistem je smišljen od strane međunarodne financijske oligarhije. Posljedice takve politike najbolje se vide u Grčkoj.

Tvrdite, dakle, da je i proizvodnja u Hrvatskoj propala zbog nečije strategije, a ne samo uslijed kaosa i sveopće korupcije?

- Jasno da je i to bilo osmišljeno raznim doktrinama. Prva je doktrina demokracije. Kažu vam da sada u kapitalizmu imate demokraciju i sva prava, dok je ranije bio mrak. No, pitam vas, kakva prava? Radnik nema prava, njega se može otpustiti, on nema posla, nema plaće, nema socijalno, nema mirovinsko, nema od čega živjeti i postaje proletarijat koji izlazi na ulice. Kakva je to vladavina prava? Prava da kopamo po smeću! Doktrina društvenog inženjeringa nas, pak, uvjerava da je crno bijelo, da je sivo ružičasto, pa i tu imate mnogo sličnih poruka prema kojima je sve demokracija.

Zbog čega ste euroskeptik, kada gotovo svi hrvatski političari tvrde da ulazak u EU nema alternative?

- Nisam euroskeptik već protivnik Europe, zato jer ti koji su na vlasti govore ono što im se napiše. To im pišu oni koji nas guraju tamo kamo nas guraju. Glavni su oni koji nameću doktrinu tranzicije Jeffrey Saxa, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, EU, Europske komisije... Europska komisija i europska vijeća donose te propise. Oni daju Hrvatskoj sto tisuća stranica materijala te kažu: Izvolite to prevesti, nakon čega ste dužni tih pravila se pridržavati. Tih stotinu tisuća stranica Hrvatski je sabor izglasao, a da ih nije ni pročitao. Tvrdim da su jedino prevodioci to pročitali. Političari nisu pročitali ni Lisabonski ugovor. Pitam se stoga kamo to oni tjeraju ovaj narod, kad ni ne znaju što nas čeka.

- Alternative su jasne. Sve europske države su se prehranjivale i bez Europske unije. Alternativa je upravo ovo o čemu govorim: strategija razvoja RH državnim intervencionizmom.

Je li danas moguće ostvariti tu strategiju, odnosno je li Hrvatska danas uopće suverena država?

- Više nismo suvereni jer za svaku odluku moramo pitati Bruxelles, a Bruxelles nam već danas daje upute i zabranjuje neke stvari. Samo prijeti prstom i kaže nemojte to raditi, iako još nismo članica EU. Gubimo, dakle, svoju suverenost i prije nego smo postali članica EU. No, još uvijek možemo učiniti isto što i Argentina koja je bila zadužena 100 milijardi dolara i koja je u roku od tri godine vratila svoje dugove. Hrvatska ima zaduženje od 47 milijardi, što znači da i mi možemo za tri godine vratiti taj dug i postati neovisni. A da je to doista tako, govori nam članak 53 Ustava Republike Hrvatske, koji kaže da je uloga Hrvatske narodne banke da to učini. Mi bi sami sebe mogli financirati. Dokaz za to je postupak dr. Ive Perišina, koji je bio guverner Narodne banke u vrijeme Jugoslavije. On je direktora MMF-a, primjerice, istjerao iz kancelarije, te je ostvarivao suverenu monetarnu politiku.

Tvrdite da su i u dosadašnjim odrednicama hrvatske politike interesi međunarodne financijske oligarhije imali velik utjecaj. Na koji način?

- Normalno da su imali. Doktrinom deindustrijalizacije i privatizacije uništeno nam je 80 posto industrije. Mi više nemamo proizvodnje. Naveliko propagiranu slobodu kapitala, robe i usluga sada koriste strani lanci koji su u Hrvatskoj sagradili velike super markete. Od čega ćemo mi živjeti ako

>>>

Dr Kulić: Hrvatska je bankrotirala, pa bankama kao žrtvu prinosi svoje građane

nemamo proizvodnje? Od trgovine? Pa mi nemamo što prodavati jer oni dovoze svu tu robu. Doktrinom definancijacije uništili su nam sve banke, koje su sada u zapadnom vlasništvu. Čak 95 posto banaka je u stranom vlasništvu, što znači da taj kapital više nije naš. Kome je onda namijenjena ta sloboda? Pa njima, jer oni raspolažu tim kapitalom, a ne mi. Istina je, dakle, da smo stegnuti u veliki i teški škripac.

Treba li Hrvatska nastaviti s privatizacijom preostalog državnog vlasništva, odnosno kako drugačije krpati rupe u budžetu?

- Alternativa rasprodaji državnog vlasništva je lijepo prikazana na primjeru Islanda. Island je 2008. godine došao u veću gabulu nego mi, jer su i tamo imali privatne banke koje su bankrotirale. Islandski narod je proveo dva referenduma na kojima su odbili vraćati bankarski dug. Rekli su: oprostite, kada su bankari dijelili zaradu od profita nisu pitali narod i nisu dijelili s narodom. Isto tako su i Britanci mnogo puta nešto privatizirali, pa poslije opet podržavili. Normalno je, dakle, da svaka država štiti svoje interese, što znači da je moguće vratiti banke u državno vlasništvo. Problem je u tome što smo imali društveno vlasništvo te smo bili najprivatiziranija zemlja u svijetu, no onda je to vlasništvo podržavljeno i kasnije rasprodano. Od toga je hrvatska birokracija živjela. Oni ništa ne stvaraju, već samo sve rasprodaju i žive od tog novca. To treba obustaviti i napraviti projekt dugoročnog razvoja republike Hrvatske na osnovu državnog intervencionizma.

Kod nas kažu da je država loš vlasnik te da sve treba privatizirati. Na osnovu čega vi tvrdite suprotno?

- To je ta doktrina privatizacije koja nam je nametnuta i koja kaže 'vi ćete loše upravljati, pa ćemo vam dovesti strateškog partnera'. Pitam vas da li bi vi i

>>>

Hrvati će poput Ilira nestati u roku od 70 godina!

vaša obitelj prepustili svoj kućni budžet nekom sumnjivom ćelavom i nabildanom tipu. Mislim da ne bi. Naša država je, međutim, učinila upravo to: dozvolila je da nas takvi pljačkaju.

Ponašaju li se banke u drugim zemljama jednako kao u Hrvatskoj?

- Cijeli svijet se tako danas ponaša, jer je međunarodna financijska oligarhija cijeli sustav prebacila na svega četiri banke: MMF, Svjetsku banku, Banka za obnovu i razvoj i Banku za poravnanje. Oni su to postavili još 1942., dakle prije nego su Ujedinjene nacije osnovane. Direktor MMF sada dolazi u pojedine države i vi morate raditi po njegovom diktatu. No, s tim se kosi princip Ujedinjenih nacija koji kaže da se nitko ne smije miješati u unutarnje poslove jedne države. Mi im možemo reći oprostite, to nije interes naše države, kao što smo mogli izglasati i ZERP kojeg nam je Bruxelles četiri puta stornirao. Konvencija o pravu mora nam to dozvoljava i za to ne moramo nikoga pitati. Sve druge države su to učinile, samo ne Hrvatska, jer je interes drugih da mi to ne izglasamo.

Uspijevate li prenijeti te svoje poruke, odnosno daju li vam hrvatski mediji prostora?

- Nema šanse. Jasno mi je i zašto, jer se to kosi s onim što oni rade. Niti jedne novine nisu nam htjele objaviti strategiju razvoja RH pri čijoj izradi sam bio vođa operativnog tima, dok je vođa znanstvenog tima bio je profesor Ante Lauc s osječkog Ekonomskog fakulteta. To smo radili prije petnaest godina, no i danas je to aktualno. Kada smo prije petnaest i više godina govorili da treba uvesti državni intervencionizam, rekli su: Vi ste ludi. No kada je došlo do financijske krize 2008., svi su zašutjeli, jer su druge države tada oslobodile devet tisuća milijardi dolara kroz državni intervencionizam. Pa zašto mi ne bi onda izdvojili 100 milijardi da bi izgradili Hrvatsku?

Kako bi se to provelo?

- Hrvatsku bi podijelili u pet regija radi lakše organizacije. Svih pet regija bi moralo donijeti plan regije od jaslica do fakulteta, odnosno od proizvodnje igle do lokomotive. Drugi plan donosi država, za sve ono što je vitalno od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku, poput autocesta i najvažnijih luka. Sto milijardi dolara koštali su, primjerice 'blizanci' u New yorku, a mi bi za taj novac dignuli kompletnu Hrvatsku. Kada regionalni i državni plan spojimo te napravimo financijski plan za sve te investicije, to postaje strategija razvoja Republike Hrvatske. Taj plan se izglasa u Saboru i mi imamo legitimitet da Narodna banka sve to plati. Narodne banke u drugim državama, naime, financiraju investicije i one su najveći agregat prihoda države. Kod nas se, međutim, Narodna banka samo zadužuje, što je katastrofa. Oni čine potpuno suprotno od onoga što im je ustavna uloga. No važno je napomenuti da bi pritom morali napraviti sv oje banke koje bi sami financirali. Kada bi sve to izgradili, za deset godina bi postigli stopu rasta od 12 posto. Već za dvije godine bi na taj način riješili problem nezaposlenosti.

Pokret ZAJEDNO

https://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR/

Letak za printati i dijeliti

http://www.zajedno-hr.com/docs/zajednoletak.pdf

Napomena: Znanstveno društvo ekonomista (ZDE) je na svojoj sjednici još 8.03.2003. pod predsjedanjem akademika prof. dr. Branka Horvata donijelo zaključak o nužnosti državnog intervencionizma, to su podržali svi članovi Znanstvenog društva ekonomista (ZDE) akademici prof. dr. Vladimir Stipetić, prof. dr. Zvonko Baletić, prof. dr. Dragomir Vojnić, prof. Ivo Sever (današnji predsjednik društva), mr. Karino Hromin Sturm, dr. Vladimir Lasić, prof.dr. Slavko Kulić, dr. Stjepan Zdunić.

Pokret ZAJEDNO

https://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR/
https://twitter.com/ZAJEDNOzaHR
http://zajedno-hr.com/
ZAJEDNO
je POKRET i ekonomski tim, STRATEGIJA RAZVOJA RH je ekonomski sistem.http://zajedno-hr.com/https:/...

Oznake: Vijesti


- 08:06 - Komentari (7) - Isprintaj - #

07.02.2013., četvrtak

CJEPIVA /video/

Narod cjepiva VIDEO

Odličan film o cjepivima koji bi trebao vidjeti svaki roditelj. Film govori o štetnom djelovanju cjepiva, o epidemijama autizma i drugih autoimunih bolesti koje se šire zajedno sa povećanjem cijepljenja, o tisućama osuđenih i pozatvaranih roditelja zato što su im zdrava djeca poumirala odmah nakon cijepljenja, a oni osuđeni zbog nebrige i ubojstva djece. U filmu govore isključivo doktori i znanstvenici, kao i žrtve cjepiva. Prevedeno:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eGIU4zdc8E4

-----------

lp, boro

http://budan.blog.hr/Oznake: Zdravlje


- 08:23 - Komentari (2) - Isprintaj - #
Narod cjepiva VIDEO

Odličan film o cjepivima koji bi trebao vidjeti svaki roditelj. Film govori o štetnom djelovanju cjepiva, o epidemijama autizma i drugih autoimunih bolesti koje se šire zajedno sa povećanjem cijepljenja, o tisućama osuđenih i pozatvaranih roditelja zato što su im zdrava djeca poumirala odmah nakon cijepljenja, a oni osuđeni zbog nebrige i ubojstva djece. U filmu govore isključivo doktori i znanstvenici, kao i žrtve cjepiva. Prevedeno:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eGIU4zdc8E4

--------

lp, boro

http://budan.blog.hr/Oznake: Zdravlje


- 08:21 - Komentari (4) - Isprintaj - #

06.02.2013., srijeda

S kojeg si drveta pao?

S katerega drevesa si ti padel?

S katerega drevesa si ti padel? Poišči svoj rojstni dan in svoje drevo. To je precej zanimivo in precej točno. Izhaja iz starega verovanja v keltski mitologiji.

Jan 01 - Jan 11 - jelka
Jan 12 - Jan 24 - brest
Jan 25 - Feb 03 - platana
Feb 04 - Feb 08 - topol
Feb 09 - Feb 18 - smreka
Feb 19 - Feb 28 - bor
Mar 01 - Mar 10 – vrba žalujka
Mar 11 - Mar 20 - limona
Mar 21 - hrast
Mar 22 - Mar 31 - lešnik
Apr 01 - Apr 10 – nešplja
Apr 11 - Apr 20 - javor
Apr 21 - Apr 30 - oreh
May 01 - May 14 - topol
May 15 - May 24 - kostanj
May 25 - Jun 03 - jesen
Jun 04 - Jun 13 - grm
Jun 14 - Jun 23 - figa
Jun 24 - breza
Jun 25 - Jul 04 - jablana
Jul 05 - Jul 14 - jelka
Jul 15 - Jul 25 - brest
Jul 26 - Aug 04 - platana
Aug 05 - Aug 13 - topol
Aug 14 - Aug 23 - smreka
Aug 24 - Sep 02 - bor
Sep 03 - Sep 12 – vrba žalujka
Sep 13 - Sep 22 - limona
Sep 23 - oljka
Sep 24 - Oct 03 - lešnik
Oct 04 - Oct 13 – nešplja
Oct 14 - Oct 23 - javor
Oct 24 - Nov 11 - oreh
Nov 12 - Nov 21 - kostanj
Nov 22 - Dec 01 - jesen
Dec 02 - Dec 11 – grm
Dec 12 - Dec 21 - figa
Dec 22 - bukev
Dec 23 - Dec 31 – jablanaJablana (Ljubezen) – običajno vitki, karizmatični, dopadljivi in atraktivni, prijetne zunanjosti, radi »flirtajo«, avanturisti, znajo poslušati, vedno zaljubljeni, hočejo ljubiti in biti ljubljeni, verni, nežni, zelo širokogrudni, talenti za znanost, živijo za danes, brezbrižni filozofi z zmožnostjo dobre razlage. (apple tree)

Jesen (Ambicija) – neobičajno atraktivni, veselijo se življenja, impulzivni, poželjivi, se ne ozirajo na kritiko, ambiciozni, inteligentni, talentirani, radi se igrajo z usodo, lahko so egoisti, lahko jim zaupate, dobri ljubimci, včasih jim pamet vlada nad srcem, ampak zveze smatrajo zelo resno. (ash tree)

Bukev (Kreativnost) – imajo izražen dober okus, skrbi jih njihov izgled, materialisti, dobro organizirajo življenje in kariero, ekonomični, dobri vodje, ne podajajo se v nepotrebne rizike,mladostni, s polno energije, najboljši življenjski partnerji, zelo skrbijo za svojo kondicijo in « linijo » (diete, šport, itd.) (beech tree)
Breza (Inspiracija) – veselijo se življenja, atratktivni, elegantni, ljubeznivi, zadovoljni, ne marajo ničesar, kar je pretirano, ne prenesejo vulgarnosti, ljublijo življenje v naravi in miru, niso pretirano strastni, precej izobraženi, ne dovolj ambiciozni, znajo napraviti mirno, zadovoljno atmosfero. (birch tree)
Smreka (Varnost) – običajno zelo lepi, znajo se lepo obleči, ljubijo luksuz, dobrega zdravja, absolutno niso sramežljivi, pokažejo možnost, da gledajo na druge zviška, samozavestni, odločni, nestrpni, radi vplivajo na druge, mnogo talentov, zdravo optimistični, čakajo pravo ljubezen, sposobni sprejemati hitre odločitve. (fir tree)
Kostanj (Iskrenost) – izrazito lepi, ne marajo pritiska, pravični, veselijo se življenja, zainteresirani, rojeni diplomati, a v družbi občutljivi, pogosto nesigurni v sebe, včasih izobraženi, počutijo se, da jih nihče ne razume, ljublijo samo enkrat, imajo probleme najti pravega partnerja. (chestnut tree)

Platana (Vernost) – močni, mišičasti, odgovorni, jemljejo vse, kar jim življenje nudi, zadovoljni, optimistični, lakomni na denar in priznanja, sovražijo osamljenost, strastni ljubimci, katerim nikoli ni dovolj, verni, večkrat prizadeti, nestalni, pedantni i brezbrižni. (plane tree = Britain, sycamore = USA)

Brest (Plemenitnost) – prijetne figure, odete z okusom, glasno povejo, kaj jim ni všeč,nagnjeni so k temu, da tujih napak ne oproščajo, veseli, radi vodijo, a ne da nekomu pripadajo, pravi in iskreni partnerji, radi odločajo namesto drugih, plemeniti, « širokogrudni », veliki smisel za humor, praktični. (elm tree)

Figa (Občutje, občutljivost) – zelo močni, samozavestni, neodvisni, ne dovolijo prerekanja in ugovorov, ljubijo življenje, družino, otroke in živali, pravi « metulji v družbi », polni humora, ljubijo brezdelje in okolico, talentirani za praktično, inteligentni. (fig tree)

Jelka (Misterioznost) – polni okusa, pošteni, izobraženi, ljubijo vse, kar je lepo, polni občutkov, trdoglavi, egoistični, vendar poskrbijo za svoje bližnje, zelo zadovoljni, talentirani, imajo mnogo prijateljev, pa tudi sovražnikov, lahko jim zaupamo. (fir tree)

Lešnik (Posebnost) – šarmantni, skromni, polni razumevanja, znajo pustiti vtis, aktivni borci za socialno pravdo, priljubljeni, občutljivi, komplicirani ljubimci, iskreni, tolerantni partnerji, imajo pravo predstavo o pravičnosti. (hazel nut)

Grm (dober okus) – hladna lepota, skrbijo za svoj izgled in kondicijo, dober okus, niso egoisti, svoje življenje naredijo čimbolj prijetno, živijo disciplinirano življenje, od partnerja zahtevajo priznanje in prijateljstvo, sanjajo o neobičajnih ljubimcih, redko so zadovoljni s svojimi občutki, ne verjamejo skoraj nikomur, vedno so nesigurni v svoje odločitve, zelo občutljivi. (bush)

Limona (Slutnja, dvom) – kar prinaša življenje, doživljajo z muko, sovražijo spore, prerekanja, stres in delo (službo), nemarajo določasja in udobnosti, so blagi in popustljivi, žrtvujejo se za prijatelje, imajo mnogo talenta, a niso dovolj ambiciozni, da bi se izboljšali, stalno javkajo, tarnajo in kritizirajo, zelo so ljubosumni, ampak zvesti. (lemon)

Javor (Neodvisnost) – neobičajne osebe, izražena je moč izražanja in originalnost, so bojazljivi in rezervirani, ljubijo slavo, ponosni, sigurni sami vase, vedni željni novih znanj in izkušenj, včasih nervozni, dober spomin, lahko se učijo, navadno imajo komplicirano ljubezensko življenje, radi vplivajo na druge. (maple tree)

Hrast (Hrabrost) – robustne narave, močni, neodvisni, nepopustljivi, občutljivi, ne marajo nikakršnih sprememb, z nogami stojijo trdno na tleh, držijo se dejstev, enostavno ne razmišljajo, temveč delujejo. (oak tree)Oljka (Modrost) – radi imajo sonce, toploto, lepe občutke, razumni, polni razumevanja, izogibajo se agresivnosti in nasilja, tolerantni, veseli, mirni, izražen občutek za pravico, občutljivi, izobraženi, niso ljubosumni, radi rišejo, radi so v družbi izobraženih ljudi. (olive)

Bor (Izjemnost) – ljubijo prijetno družbo, zelo vzdržljivi, znajo napraviti življenje prijetno, zelo aktivni, naravni, dobri spremljevalci, hitro se zaljubljajo, a tako hitro tudi izgubijo zanimanje, se hitro vdajo, veliko menjajo preden dobijo idealnega partnerja, ki mu verjamejo, zaupljivi in praktični. (pine)

Topol (Nesigurnost) – delujo zelo dekorativno, niso dovolj sigurni vase, razumni samo kadar je neobhodno, potrebna jim je vzpodbuda in prijetno okolje, da bi se sprostili in odprli, hitro jih spregedamo, pogosto sami, zelo nesigurni, umetniške narave, dobri organizatorji, nagnjeni k filozofiranju, v vsako situacijo se popolnoma vživijo, zveze sprejemajo zelo resno. (poplar)

Nešplja (Dobra poslušnost) – šarmantni, veseli, dajo vse od sebe, a pri tem niso egoisti, radi so opaženi, ljubijo življenje, premikanje, nemir, tudi krize, istočasno odvisni in neodvisni, dobrega okusa, umetniki, strastni, poudarjenih občutkov-čustev, dobri spremljevalci, ne predajo se. (medlar)

Oreh (Strast) – neodvisni, čudni i polni kontradiktornosti, pogosto egoistični, agresivni, velikodušni, izobraženi, nepričakovano reagirajo, spontani, neomejeno slavoljublje in ambicije, niso fleksibilni, težki in čudni partnerji, drugi jih redko ljubijo, ase jim pogosto čudijo, dobri strategi, zelo ljubosumni in strastni, ne delajo nikakršnik kompromisov. (walnut tree)

Vrba žalujka (Melanholičnost) – čudoviti, a polni melanholije, atraktivni, zelo duhovni, ljubijo vse, kar je lepo in okusno, ljubijo potovanja, sanjači, neumorni, komplicirani, iskreni, lahko se vpliva nanje, a je z njimi težko živeti, poželjivi, dobra intuicija, trpijo zaradi ljubezni, a včasih najdejo partnerja, na katerega se lahko naslonijo. (weeping willow)

Eriobotrya japonica – Nješpula ili
Japanska mušmula = nešplja
Nješpula je zimzeleno drvo visoko od 5 do 7 metara, široke, bogate krošnje. Listovi su svetli i obrasli dlačicama i relativno veliki (od 12-25 cm).
Cveta u poznim jesenjim i zimskim mesecima a plod sazreva u maju i junu. Plod nješpule je narandžasto-žućkast, veoma ukusan sa nekoliko velikih smeđih semenki.
Razmnožava se iz semena a moguće je i kalemljenje samoniklih biljaka.
Ovom drvetu ne prija vetar tako da bi je trebalo saditi na svetlim mestima zaklonjenim od jačih udara vetra. Odlično trpi visoke temperature kao i temperature do -12°C, ali ne u dužem vremenskom periodu.

---------------

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: umjetnost


- 08:20 - Komentari (10) - Isprintaj - #

05.02.2013., utorak

Mudre izreke

MUDROST DANA: PAMTI PA VRATI


pisala: LETICIJA S MAGICUSA


SAMO PAMETNO

Najsigurniji način da pokvarimo mladež je da ih naučimo da cijene više ona mišljenja koja se poklapaju s njihovima od onih koja su različita. Friedrich Nietzsche

Znanost je poput cjepiva protiv šarlatana koji bi htjeli da vjerujete u ono što imaju za reći.
Neil deGrasse Tyson

Poznajem mnogo ljudi koji nemaju mozga, ali svejedno puno pričaju.
Strašilo iz filma 'Čarobnjak iz Oza'

Činjenica da su se smijali nekim genijima ne znači da su svi ismijani ljudi geniji. Smijali su se i Kolumbu, Fultonu i braći Wright. No smijali su se i klaunu Bozou.
Carl Sagan

Svatko može jedriti mirnim morem.
kineska poslovica

Znanost je zdrav razum u svom najboljem izdanju - strogo precizna u promatranju i nemilosrdna prema greškama u logici.
Thomas Huxley

Znanost je više način razmišljanja nego korpus znanja.
Carl Sagan

Učite od jučerašnjice, živite za današnjicu, a nadajte se za budućnost! Važno je nikad ne prestati propitkivati.
Albert Einstein

Ljudska prava se hvale više nego ikad - no i krše se više nego ikad.
Anna Lindh

Demokratska društva ne smiju nastaviti dozvoljavati religijskim fanaticima slobodu da maltretiraju i ubijaju one koji ne vjeruju u iste stvari. Takvi činovi odaju prijezir prema temeljnim ljudskim pravima koja daju život bilo kojoj smislenoj demokraciji.
Armstrong Williams

Demokracija nije sinonim za pravdu ili slobodu. Demokracija je princip koji je podređen neotuđivim pravima pojedinca.
Terry Goodkind

Evo iza kojih vrijednosti ja stojim - iskrenost, jednakost, dobrota, suosjećanje, ophođenje s ljudima kako bih željela da se drugi odnose prema meni. To su, prema meni, tradicionalne vrijednosti.
Ellen DeGeneres

Ljudi su svi više manje isti, no razlike je lakše utvrditi nego sličnosti.
Linda Ellerbee

Jednakost je možda temeljno pravo, no ne postoji sila na Zemlji koja je može pretvoriti u činjenicu.
Honore de Balzac

Jednaka raspodjela bogatstva ne znači da bismo svi trebali biti milijunaši, već da nitko ne bi smio umrijeti od gladi.
Dodinsky

Postmoderna je moderna bez optimizma.
Robert Hewison

Starenje se ne očitava samo u određenom broju godina koje živimo, već u napuštanju ideala. Godine nam bora kožu, no gubitak veselja stvara bore na duši.
Samuel Ullman

Strah od smrti je gori nego sama smrt.
Robert Burton

Ljepota putovanja je u iščekivanju ili prisjećanju - u stvarnosti se više radi o gubitku prtljage.
Regina Nadelson

Trebali bismo ušutkati sve one koji se protive slobodi govora.
Boyle Roche

Mreža interpretira svaku cenzuru kao štetu i zaobilazi je.
John Gilmore

Ako nam oduzmu slobodu govora, vodit će nas glupe i tihe, kao ovce na klanje.
George Washington

U politici stalno biramo između dva zla.
John Morley

Iskustvo je ono što uči čovjeka da nakon što istu grešku ponovi dva puta, treći put laže da je nije napravio.
Terry Mccormick

Onaj tko želi vladati drugima mora prvo ovladati sobom.
Philip Massinger

Nije li privatnost zapravo samo držanje tabua gdje im je mjesto?
Kate Millet

Bogati ljudi nikad ne znaju vole li ih drugi zbog njih samih.
F. L. Lucan

Vrijednost nam određuju dobra djela, a ne lijepi osjećaji koje imamo.
Edgar F. Magnin

Ostale su samo dvije vrste umjetnika - oni koji reklamiraju Pepsi i oni koji to ne žele.
Annie Lennox

Reći nekome istinu je čin ljubavi.
Mal Pancoast

Što vam se ne sviđa kod drugih ispravite kod sebe.
Thomas Sprat

Svi žele mijenjati svijet, ali nitko ne želi mijenjati sebe.
Lev Tolstoj

Bujica tiskane riječi pretvorila je čitanje iz sporog užitka u brzo gutanje.
Warren Chappell

Film bi trebao biti više kao glazba nego fikcija - trebalo bi se raditi o tijeku raspoloženja i osjećaja.
Stanley Kubrick

Diplomacija je vještina dozvoljavanja drugima da učine ono što vi želite da učine.
Daniele Vare

Kad čujete da vam netko nešto priča iza leđa, to samo znači da ste barem dva koraka ispred te osobe.
Fannie Flagg

Kriminal se povećava onoliko koliko smo to voljni trpjeti.
Barry J. Farber

Smijeh je nakon govora glavna stvar koja održava društvo.
Max Eastman

Moramo naučiti prilagođavati vlastito mišljenje stvarnosti, umjesto da pokušavamo ugurati stvarnost u svoje predrasude.
Victor Daniels

Držite glavu visoko, no pazite da vam nos bude na prijateljskoj razini.
Max L. Forman

Riječi su samo lišće na stablu jezika. Ponekad neki list otpadne kako bi novi mogao izrasti.
John French

Gdje postoji strah, ne može postojati sigurnost.
Felix Frankfurter

Život ne može pobijediti pisca koji voli pisati jer je sam život predmet piščeve ljubavi sve do njegove smrti.
Edna Ferber

Zanos je oružje nemoćnih.
Frantz Fanon

Brak se sastoji od davanja i primanja, no još uvijek nisam uspio naći nekoga tko bi htio primiti ono što ja želim dati.
Cass Daley

Moramo vjerovati u sreću - kako bismo inače sebi objasnili uspjeh onih koje ne volimo.
Jean Cocteau

Moguće je imati um pun podataka i još uvijek biti potpuno neobrazovan.
Alec Bourne

Trebao mi je cijeli život da shvatim da ne moram znati baš sve.
Rene Coty

Brak je kao bankovni račun - nešto uložite, nešto izvadite i na kraju izgubite interes.
Irwin Cory

Netko danas može sjesti u sjenu drveta jer ga je netko drugi jednom tamo zasadio.
Warren Buffett

Gradovi, poput mačaka, otkrit će tko su po noći.
Rupert Brooke

Nemojte govoriti ako ne možete poboljšati tišinu.
Jorge Luis Borges

Kreativnost uključuje prekid rutine kako bi se svijet oko sebe moglo vidjeti na novi način.
Edward De Bono

Pritisak i stres su prehlada uma.
Andrew Denton

Dođe trenutak u životu kad shvatite da je smijeh nešto čega se samo sjećate i da se u tom sjećanju vi smijete.
Marlene Dietrich

Prva i najvažnija dužnost koju imamo prema vlastitoj djeci je da ih usrećimo. Ako to nismo napravili, učinili smo im nepravdu. Ništa drugo to ne može nadoknaditi.
Charles Buxton

Za okruglim stolom nema razgovora o tome gdje tko sjedi.
talijanska poslovica

Pokušati sam sebe definirati je isto što pokušati zagristi vlastite zube.
Alan Watts

Ono smo što se pretvaramo da jesmo, stoga valja pažljivo odabrati što ćemo se pretvarati da jesmo.
Kurt Vonnegut

Postoji samo jedno dobro - znanje - i samo jedno zlo - neznanje.
Sokrat

Kad bogati ratuju, siromašni pogibaju.
Jean-Paul Sartre

Iako ga se često moli, Bog nije na ničijoj strani u američkoj politici.
George J. Mitchell

Neki ljudi bi radije izgubili prijatelja nego diskusiju.
Michael Lipsey

Starenje nije problem - samo morate dovoljno dugo živjeti.
Groucho Marx

Mržnja se može steći kako sa zlim, tako i s dobrim djelima.
Niccolo Machiavelli

Heretici su ljudi koji vide svojim očima.
Gotthold Ephraim Lessing

Nitko ne može cenzurirati sjaj u mom oku.
Charles Laughton

Dobro je imati novac i stvari koje se s njim mogu kupiti, no dobro je, također, povremeno provjeriti da niste izgubili stvari koje novac ne može kupiti.
George Horace Latimer

Najvažniji suradnici bilo koje tvrtke su kupci - bez njih nema tvrtke.
Michael Leboeuf

Žene koje žele jednakost s muškarcima nisu dovoljno ambiciozne.
Timothy Leary

Mudrost je nagrada koju dobivamo nakon što smo cijeli život šutjeli kad smo htjeli nešto reći.
Doug Larson

Povijest je bolji vodič nego dobre namjere.
Jeane Kirkpatrick

Sumnja je početak mudrosti, a ne njen kraj.
George Iles

Da biste znali tko je stvarno na vlasti, morate samo saznati koga ne smijete kritizirati.
Voltaire

Nemate kontrolu nad onime što drugi rade - samo nad onime što sami radite.
A. J. Kitt

Znanost ljudima pokušava objasniti nešto što ne znaju na način da to svima bude jasno, dok pjesništvo čini upravo obrnuto.
Franz Kafka

Moja sreća proizlazi iz znanja da su ljudi koje volim sretni.
Holly Ketchel

Doktorova dužnost je produžiti život, a ne umiranje.
Thomas Horder

Djecu hranimo mlijekom i pohvalama.
Mary Lamb

Iskustvo je velika prednost. Problem je kad napokon imate dovoljno iskustva, prestari ste za bilo što.
Jimmy Connors

Pokušala sam prestati pušiti tako da sam sama sebe uvjeravala da ne želim pušiti, no nisam si povjerovala.
Barbara Kelly

Mačke su tu da nas podsjete da nema sve u prirodi neku svrhu.
Garrison Keillor

Najlakši način na koji možete predvidjeti budućnost je da je izmislite.
Alan Kay

U tri riječi mogu sažeti sve što sam naučio o životu: Život ide dalje.
Robert Frost

Zasadite sjeme prijateljstva i ubrzo ćete ubrati stručak sreće.
Lois L. Kaufman

Sreća raste u našim kaminima, a ne u vrtu nekog stranca.
Douglas William Jerrold

Nužda je možda majka otkrića, no otac mu je kreativnost, a znanje je babica.
Jonathan Schattke

Kad morate nešto odabrati i onda to ne učinite, ipak ste nešto odabrali.
William James

Samodisciplina je kad vam savjest kaže da nešto napravite, a vi je bez pogovora poslušate.
W. K. Hope

Autobiografija je kao rukovanje koje s godinama preraste u obaranje ruku.
Richard Holmes

Imao sam lijepe snove i imao sam noćne more. Pobijedio sam noćne more zahvaljujući lijepim snovima.
Jonas Salk

Jedini način da se išta obavi je kad nitko ne obraća pažnju na to tko će pokupiti zaslugu za obavljeno.
Benjamin Jowett

Političari bi trebali zapamtiti da će živjeti duže sa svojom savjesti nego sa svojim biračima.
Melvin R. Laird

Civilizacija ima sklonost barbarstvu.
David Hare

Ako ništa ne planirate, planirate neuspjeh.
Alan Lakein

Mladost je sretna jer ima sposobnost vidjeti ljepotu. Tko god zadrži tu sposobnost nikad neće ostarjeti.
Franz Kafka

Samo su mediokriteti uvijek odlični u svom poslu.
Jean Giraudoux

Jedini elegantan način da podnesete uvredu je da je ignorirate. U slučaju da je ne možete ignorirati, trebali biste vratiti pametnijom uvredom. Ako ne možete ni to, trebali biste se samo nasmijati. A ako se ne možete ni nasmijati, onda ste je vjerojatno zaslužili.
Russell Lynes

Ako sličite slici u svom pasošu, niste dovoljno zdravi za putovanje.
Will Kommen

Teško je zamisliti išta gluplje ili opasnije od prepuštanja donošenja važnih odluka ljudima koji neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju da učine nešto krivo.
Thomas Sowell

Vino je utopilo više ljudi nego more.
Thomas Fuller

Oznake: Obrazovanje


- 08:18 - Komentari (10) - Isprintaj - #

04.02.2013., ponedjeljak

PRIJATELJU, ISPRIČAJ MOJU PRIČU!

Udruga Prijatelji životinja, Gajeva 47, Zagreb , 060 446644, www.prijatelji-zivotinja.hr hosted by Iskon
________________________________

Udruga Prijatelji životinja i čakovečko sklonište za životinje pozivaju

PRIJATELJU, ISPRIČAJ MOJU PRIČU!

- Priče o životinjama kao svjesnim i osjećajnim bićima koja su oplemenila ljude bit će objavljene u knjizi

Čakovečko sklonište za životinje i udruga Prijatelji životinja, pokrenuli su novi projekt pod nazivom 'Prijatelju, ispričaj moju priču'. Projekt je nadahnula dirljiva priča udomiteljice starijega psa Tysona, čija je prisutnost ostavila neizbrisiv trag u životu cijele njene obitelji.

Mnogi ljudi doživjeli su susret ili suživot s mačkama, psima, sovama, dupinima, kravama ili nekim drugim životinjama, koje su im donijele i radost i tugu te promijenile pogled na druga bića koja osjećaju svijet oko sebe i imaju emocije, baš kao i ljudi. Mnogima su informacije o životinjama i stavljanje u njihov položaj potaknule promjenu njihovog života. Stoga se pozivaju svi zainteresirani pojedinci da do kraja veljače pošalju priču o svojem putu prema životinjama ili svojem životinjskome prijatelju koji im je oplemenio život, iscijelio ih i učinio ih boljom osobom.

Cilj projekta je objaviti najbolje prispjele priče u knjizi zbirke priča kojom će se potaknuti čitatelje da kroz osobna iskustva autora razmišljaju o vlastitom odnosu prema životinjama, o tome da su životinje svjesna i osjećajna bića i, jednako kao i ljudi, vole slobodu te se raduju ljubavi, nježnosti, igri i životu.

Naglasak je i na tome da se kroz priče budući čitatelji ujedno educiraju i potaknu na pozitivnu promjenu opisom aktivnosti u zaštiti prava životinja, tako da se, na primjer, ne nosi krzno, da se kupuju proizvodi koji nisu testirani na životinjama, da se ne posjećuju zoološki vrtovi ili navođenjem povoda i razloga za prelazak na vegetarijansku, odnosno vegansku prehranu.

Sva dobit od prodaje zbirke priča bit će usmjerena čakovečkom skloništu za životinje i udruzi Prijatelji životinja. Svojom pričom svatko tko je napiše i pošalje može izravno pomoći životinjama.

Ovim povodom Prijatelji životinja preveli su i objavili na svojoj web-stranici Deklaraciju o svjesnosti iz Cambridgea, koju su prošle godine potpisali vodeći kognitivni i računalni neuroznanstvenici, neuroanatomi, neurofarmakolozi i neurofiziolozi na Sveučilištu Cambridge. Ovaj dokument najnovija je potvrda činjenice koju poznaje svatko tko je imao doticaja sa životinjama - da životinje poput sisavaca i ptica i mnoga druga stvorenja imaju iste neurološke supstrate koji stvaraju svijest kao i ljudi.

Deklaracija o svjesnosti, više informacija o projektu objave priča o životinjama te upute za prijavu nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

lp, boro

http://budan.blog.hr/

Oznake: priče


- 08:06 - Komentari (5) - Isprintaj - #

02.02.2013., subota

Slovenija moja dežela

Dvorana, 26. 02. 2013 17:00

Premiera!
Slovenija moja dežela

zgodba

20 let po osamosvojitvi od Jugoslavije pride v Slovenijo ameriški televizijski producent Dale Hurd. Raziskuje primer izbrisanih in sreča dva pripadnika bošnjaške skupnosti – Irfana in Nisveto. Oba sta po osamosvojitvi zamenjala kulturno identiteto in se poskušala vključiti v novo okolje. Nisveta se je spreobrnila iz islama v krščanstvo ter postala prepoznavna članica Baptistične cerkve v Ljubljani, kjer poje v cerkvenem zboru. Po drugi strani pa se zdi, da Irfan še vedno živi v časih jugoslovanskega samoupravljanja – postal je član Kluba brigadirjev mladinskih delovnih brigad. Slovenija moja dežela je film o izkoreninjenosti in človeški potrebi po družbeni pripadnosti.

26. februarja 2013 bo minilo 21 let, odkar je Slovenija iz svojega registra državljanov brez opozorila odstranila okoli 20.000 ljudi. Dokumentarec Slovenija moja dežela je zadnji v nizu filmov Dimitra Anakieva (ki je tudi sam eden od izbrisanih) o tem najhujšem primeru kršitve človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije.

iz prve roke

»Prikrito izvajanje nacionalistične politike v postkomunistični državi je povzročilo veliko težav v razumevanju, kaj se je v resnici dogajalo v zgodbi o izbrisanih. To je moj tretji film o izbrisanih in poskusil sem iti karseda daleč v iskanju pravih vzrokov in motivov. Pri preoblikovanju kafkovske zgodbe v sodobni diskurz vsakdanjega življenja sta mi bila v veliko pomoč izjemna akterja, Nisveta in Irfan. Zgodba se odvija na Balkanu, a se lahko pripeti tudi kjerkoli drugje.«
- Dimitar Anakiev, režiser

portret avtorja

Dimitar Anakiev (1960, Beograd) je neodvisni filmar, pisatelj in pesnik. Leta 1986 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Nišu in nato sedem let delal kot zdravnik. V Slovenijo se je preselil leta 1987, a bil 26. februarja 1992 'izbrisan'. Naslednjih deset let je bil prisiljen živeti brez osebnih dokumentov. V tem času je kupil majhno video kamero in z namenom, da prikaže sebe in druge ljudi z obrobja družbe, začel svojo filmsko kariero. Uspeh njegovih filmov (med drugim je dobitnik nagrade vesna) mu je omogočil, da je to kariero nadaljeval – kot producent, režiser in učitelj.

kritike

»Četudi g. Anakiev pripoveduje zgodbo skozi svojo osebno izkušnjo, uspeva prikazati življenja izbrisanih skozi veliko različnih dimenzij in tako ponuja celostno sliko.«
- Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenija

»G. Anakiev je sočuten umetnik, ki išče načine za izboljšanje življenj svojih subjektov, prinaša pozornost zanemarjenim in je pri tem eden redkih in vitalnih talentov. Anakiev je razvil svojo metodologijo dokumentarnega delovanja, ki mu omogoča, da spremlja usode junakov različnih nacionalnosti, istočasno pa predstavlja resničnost socialnih, političnih in ekonomskih okoliščin ...«
- Želimir Žilnik, režiser

------------

http://www.kinodvor.org/spored/slovenija-moja-dezela-45 422/


-----------

moje čestitke dimitru!

Oznake: Vijesti


- 08:26 - Komentari (12) - Isprintaj - #

01.02.2013., petak

O facebook-u

Facebook

facebook i oko njega...

meni je žao, međtim nisam kadar biti po svuda prisutan!

preko facebook-a mnogi me zovu na: twitter, twoo, linkedln, razne aplikacije, igrice i slicno, sve to odbacujem jer ne stizem obraditi takove mogucnosti koristenja interneta, dovoljno je facebook...

moje je vrijeme dragocijeno, ja ga ne posjedujem u tolikoj mjeri da sam prisutan po svud...i ovo sto sam do sad ucinio na internetu je preko mjere... hvala svima na razumijevanju!

borna točno konstatira da mi je dovoljno facebook i google... naš vegan i makrobiotičar arsen unatrag dvadesetak godina kazao mi je da se dam klonirati, to isto konstatira i robert da se umnožim... teozofi na kampu u gozd-u su mi unatrag dvadesetak godina kazali da živim više paralelnih života istovremeno... davalac sam krvi sa 140 darivanja, i tu sam se zericu proširio, pitaj boga kome sve ne?... prema tome bit će da mi je to za činiti što mi predlažu prijatelji.... ah, ha, ha, ha...


---------

lp, boro

Oznake: Osobno


- 08:32 - Komentari (4) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2013 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ožujak 2016 (4)
Veljača 2016 (4)
Siječanj 2016 (8)
Prosinac 2015 (11)
Studeni 2015 (10)
Listopad 2015 (20)
Rujan 2015 (18)
Kolovoz 2015 (17)
Srpanj 2015 (24)
Lipanj 2015 (25)
Svibanj 2015 (25)
Travanj 2015 (25)
Ožujak 2015 (26)
Veljača 2015 (20)
Siječanj 2015 (27)
Prosinac 2014 (29)
Studeni 2014 (25)
Listopad 2014 (28)
Rujan 2014 (21)
Kolovoz 2014 (26)
Srpanj 2014 (28)
Lipanj 2014 (23)
Svibanj 2014 (26)
Travanj 2014 (26)
Ožujak 2014 (26)
Veljača 2014 (23)
Siječanj 2014 (25)
Prosinac 2013 (26)
Studeni 2013 (26)
Listopad 2013 (26)
Rujan 2013 (29)
Kolovoz 2013 (25)
Srpanj 2013 (17)
Lipanj 2013 (22)
Svibanj 2013 (28)
Travanj 2013 (26)
Ožujak 2013 (27)
Veljača 2013 (27)
Siječanj 2013 (26)
Prosinac 2012 (21)
Studeni 2012 (27)
Listopad 2012 (28)
Rujan 2012 (27)
Kolovoz 2012 (23)
Srpanj 2012 (15)
Lipanj 2012 (22)
Svibanj 2012 (24)
Travanj 2012 (24)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Uvodna poruka:

Poštovani Blogeri!

Objavljeni postovi:

Hvala svim znanim prijateljima i neznanim posjetiocima na komentarima na mom blogu!