petak, 23.02.2018.

RazvođaRaspuća i razvođa su životodjelnice tokova koji će birati i odlučivati, mjesta račvanja u kojima se donose odluke bez putokaza, a kojim god se putem krene igra će se nastaviti donoseći nove neprovjerene nade. Na tim mjestima grananja opasne su iluzije da se može naći stalna trajna tačka zaklona gdje se život može jednom zauvijek osigirati.
Na raskršću i razvođu prepliću se, pretaču, ukrštaju, nalaze ili razilaze rijeke ljudi; svaki žuri svome cilju. A putevi su takvi da svi teže svome nedogledu u perspektivi koja vuče težnjom da se ovako traje dovijeka. Vode su takve da se sastaju, spajaju ulivaju jedna u drugu, upare, a svaka velika rijeka svome moru teče. Samo se rastoke dijele svaka svome toku, teku krivaje namjera kao Nerodimke našeg života.
Raspuća i razvođa opredjeljuju tokove daleko od našeg vidnog polja u kome će se njihov tok preklopiti sa svojom sjenom i leći u njen grob.
Raspuća i razvođa su toponimi u mreži postojanja. Opasna su samo bespuća.


18:45 | Komentari (12) | Print | ^ |

<< Arhiva >>