Praznina zvana tišina

08 kolovoz 2018

Praznina...
Kakva je to praznina?
Koja prolazi kroz moje tijelo?

Kakav je to prazni tunel u meni
Koji mi ne daje sebe
Koji mi ne daje
Da se izražavam
Onako kako znamOdakle je došla ta praznina
U meni?
Gdje počinje a gdje završava njezin kraj?
Osjetim je tu duboko u sebi
Tu prazninu
Koja dolazi odnekud
Samo tu praznu tišinu.