četvrtak, 16.04.2020.

Neizust i MukKiša je za trenutak prekinula proljeće, a onda je ono nastavilo da traje.
Čas je šapata i műka. U neizvjesnosti će se naći i ono čega nema. Ali ima nešto važno, ne može se imenovati, a bdije.
Priroda u bezrječju tihuje.


01:29 | Komentari (16) | Print | ^ |

<< Arhiva >>