Udruga Pozitiva - uz Međunarodni dan starijih osoba

subota , 08.10.2016.

Kad su struka, mladost i životno iskustvo zajedno...dogode se samo lijepe stvari

U mjesecu koji je započeo Međunarodnim danom starijih osoba, članovi novogradiške Udruge za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“ organizirali su tradicionalni susret s članovima novogradiške Udruge umirovljenika. Bila je to prigoda za prisjećanje na početak suradnje „Pozitive“ i umirovljenika, započete 2012.g. projektom „Korak bliže osobama 3. životne dobi“, ali i dogovore za nove zajedničke aktivnosti – tematske tribine, savjetovanja za aktivno i zdravo starenje, kreativne radionice, druženja uz kviz, glazbu… Bio je to susret više generacija. Uz „Pozitivu“, umirovljenike su posjetili i mladi volonteri iz novogradiške Elektrotehničke i ekonomske škole, koji s puno entuzijazma pomažu osobama 3. životne dobi u nošenju sa izazovima suvremene tehnologije.

Udruga "POZITIVA" u Novoj Gradiški obilježila Svjetski dan Alzheimerove bolesti

srijeda , 21.09.2016.

Predavanjem "Kako živjeti s Alzheimerom?" Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja "Pozitiva" u srijedu 21.rujna 2016.g. obilježila je Svjetski dan Alzheimerove bolesti. Predavanje je organizirano u prostorijama Podružnice Hrvatskog liječničkog zbora Nova Gradiška, u suorganizaciji s odjelima psihijatrije i neurologije novogradiške bolnice te uz potporu Grada Nova Gradiška.
O epidemiologiji, etiologiji, kliničkoj slici, dijagnostici i liječenju Alzheimerove bolesti govorila je članica "Pozitive" mr. Ljiljana Lukačević, spec. kliničke psihologije, asistent na Katedri za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Poslije predavanja prikazan je i dokumentarni film "U tišini".
Predavanje je okupilo zdravstvene djelatnike, djelatnike Centra za socijalnu skrb, udomitelje starijih osoba, članove Udruge umirovljenika Grada Nove Gradiške, psihologe, pedagoge.
Zahvaljujemo lokalnim medijima na praćenju skupa i doprinosu obilježavanju Svjetskog dana Alzheimerove bolesti.
Završnim slajdom s potočnicom/nezaboravkom članovi Udruge "Pozitiva" svima okupljenima poželjeli su da uvijek znaju tko su, što su, odakle su došli i kamo su pošli.

Novogradiška udruga "Pozitiva" obilježila 15. Tjedan mozga u Hrvatskoj

subota , 19.03.2016.

Povodom 15. Tjedna mozga, koji se u Hrvatskoj obilježava od 14. do 20. ožujka 2016.godine, udruga Pozitiva je u petak 18.ožujka 2016. godine organizirala fokus grupu pod nazivom "Empatija u svakodnevnom profesionalnom radu", u kojoj su sudjelovali djelatnici zdravstvenih ustanova i Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška. Razumijevanje i znanje o emocijama glavni je preduvjet pravilnog komuniciranja s drugim ljudima, a upravo razvijanje sposobnosti za empatiju neophodno je u strukama kao što su medicina, socijalna skrb, psihologija. Svoja saznanja i iskustva, kao i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom radu, iznijeli su liječnici, psiholozi, socijalni radnici. Na samom kraju fokus grupe svi su sudionici složno zaključili da je empatiju potrebno stalno razvijati, kako bi što bolje u svakodnevnom profesionalnom radu mogli pomoći svojim korisnicima, te da su upravo ovakve radionice i multidisciplinaran pristup dobar način za razvijanje kako profesionalnih, tako i osobnih, vještina i vrlina.

Izvještajna godišnja skupština novogradiške udruge "Pozitiva"

ponedjeljak , 14.03.2016.

Članovi Udruge za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja "Pozitiva" održali su u četvrtak 3. ožujka 2016.g. svoju redovnu izvještajnu Skupštinu. Na dnevnom redu Skupštine našlo se Izvješće o radu Udruge u 2015.g., Izvješće o financijskom poslovanju u 2015.g. te Plan rada za 2016.g. Izvješća za proteklu i Plan rada za tekuću godinu jednoglasno su usvojeni.
"Pozitiva" pozitivno nastavlja dalje...i aktivno se uključuje u obilježavanje 15. Tjedna mozga u Hrvatskoj 14.-20. ožujka.

Udruga "POZITIVA" na "3. brodskom simpoziju o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima"

petak , 11.12.2015.

U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i uz potporu Ministarstva zdravlja u Slavonskom Brodu se 10.-11 prosinca 2015. g. održava „3. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima“ pod motom „ Prevencijom do zdrave mladosti “.
Radni dio simpozija odvija se u četiri područja: Preventivni pristup modernim ovisnostima (kockanje, računalne igrice, Internet), Rana intervencija i detekcija, Psihosocijalni tretman djece i mladih i Terapijski pristup zlouporabi alkohola i modernim ovisnostima. Simpozij je okupio liječnike, psihologe, pedagoge, defektologe, socijalne radnike i druge stručnjake koji se u svom radu susreću sa rizičnim ponašanjem i ovisnostima kod mladih.
Usmena izlaganja na Simpoziju imale su i predstavnice Udruge za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“ - mr. Ljiljana Lukačević, spec. kliničke psihologije na temu “Internetomanija” u okviru koje je predstavljen projekt "Uhvaćeni u zamku društvenih mreža" koji je Udruga "Pozitiva" provodila 2012.-2013.g. uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, te Mira Linjaković, prof. pedagogije s predstavljanjem projekta „Od igre do ovisnosti“ – projekta prevencije ovisnosti o računalnim igrama koji je Udruga "Pozitiva" provodila 2013.-2014.g. uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih i koji koji je bio prijavljen na natječaj Pompidou grupe Vijeća Europe za dodjelu Europske nagrade iz područja prevencije ovisnosti za 2014.g.

Udruga "POZITIVA" Nova Gradiška partner Udruzi "PREVENCIJA" Nova Gradiška u projektu "CENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA"

četvrtak , 03.09.2015.

 photo Prevencija_CZM_logo_zpsrbfalxaj.jpg

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „Prevencija“ 30.lipnja 2015. godine započela je s provedbom projekta „Centar za podršku mladima“ u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3".Partner u projektu je Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“, suradnik na projektu je Grad Nova Gradiška.

Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 749.880,00 kn, a financira ga Europski socijalni fond (ESF) i Državni proračun Republike Hrvatske.

Cilj projekta je razviti socijalne usluge u zajednici za mlade s poremećajem u ponašanju kako bi se omogućio njihov samostalan život i poboljšanje njihove mogućnosti zapošljavanja. Projektom se planira urediti prostor Centra za podršku mladima u kojemu bi se provodio poludnevni boravak za mlade s poremećajem u ponašanju u vidu radionica i savjetovanja sa svrhom stjecanja znanja, vještina i kompetencija za samostalan život i tržište rada. Istovremeno, radit će se i na podizanju svijesti o važnosti unapređenja socijalnih usluga u zajednici kroz izgradnju povezanosti civilnog i javnog sektora.

Glavne aktivnosti projekta

Uređenje Centra za podršku mladima
Kako bi se sve ostale aktivnosti projekta mogle kvalitetno provoditi u vidu poludnevnog boravka za mlade s poremećajem u ponašanju, potrebno je urediti prostor Centra za podršku mladima koji se nalazi u prostorijama prijavitelja. Projektom je planirano adaptirati i opremiti dvije prostorije - jedna bi bila za održavanje radionica za veći broj korisnika dok bi se druga prostorija prenamijenila u čajnu kuhinju, čime bi se povećala kvaliteta usluge korisnicima.

Grupni rad s mladima s poremećajem u ponašanju
Grupni rad će se odvijati kroz 6 radionica: kreativna, web, komunikacijska, glazbena, ekološka i etička radionica. Kroz radionice 30 će korisnika stjecati vještine. Radionice imaju za cilj usmjeriti korisnike na usvajanje zdravih načina života te kvalitetne provedbe slobodnog vremena. Pozitivna afirmacija kroz rad u grupi i osjećaj pripadnosti poboljšavaju korisnikovu samoprocjenu njegovog socijalnog funkcioniranja i potiču razvoj empatije, asertivnosti i socijalne inteligencije.

Projektom je predviđen posjet Institutu Plavi svijet na Lošinju u sklopu ekološke radionice. Ovim posjetom podići će se svijest mladih o problemima vezanim uz istraživanje i zaštitu prirode i morskog okoliša te doprinijeti razvoju etike, morala i humanosti vezanih uz ponašanje čovjeka prema prirodi i okolišu.

Individualno savjetovanje
Individualni rad provodit će se sa svrhom pružanja pomoći i podrške te savjetovanja korisnicima u otklanjanju rizika za razvoj poremećaju u ponašanju, kao i otklanjanja već postojećih poremećaja u ponašanju. Savjetovanje za mlade s poremećajima u ponašanju održavat će stručnjaci - socijalni pedagog i psiholog.

Klub mladih inicijatora
Korisnicima će se unutar ove aktivnosti pružiti prilika da sudjeluju u radu Kluba mladih inicijatora. Uz pomoć voditelja (mlade osobe) i mladih volontera korisnici će sami osmišljati sadržaje koje će provoditi po vlastitome izboru. Aktivnim sudjelovanjem u Klubu mladih inicijatora, mladi stječu nova znanja i razvijaju vještine, te zajednički rade na organiziranju događaja od njihova interesa te na taj način unaprjeđuju svoje psihosocijalne vještine, potiče se poduzetnost, kreativnost i kulturno stvaralaštvo mladih te ih se ohrabruje da koriste svoje potencijale, čime se potiče njihova profesionalizacija i moguće zapošljavanje u području medija i kulturne industrije.

Očekivani rezultati projekta : uređen Centar za podršku mladima; 30 mladih s poremećajima u ponašanju steklo znanja, vještine i kompetencije za samostalni život i tržište rada; razvijena mreža usluga za mlade s poremećajem u ponašanju u lokalnoj zajednici

U velikoj vijećnici Grada Nova Gradiška 3. rujna 2015.g. održana je uvodna konferencija Projekta.

 photo slika5230_zpskuj5y4cc.jpg

 photo 2_zpssurfxrim.jpg

Udruga "Pozitiva" obilježila Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga-26- lipnja

petak , 26.06.2015.

 photo 11667537_426506774216958_3891223313501472406_n_zpsg1zynaod.jpg

 photo 11235804_10152846107717821_950057666471994613_n_zpsneqf1qmg.jpg

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama bio je prigoda za završnu aktivnost Projekta "Partnerstvo odraslih ZA NE-ovisnost djece i mladih" - prezentaciju rezultata Projekta u formi postera, power-point prezentacije i info-pulta. Okupili su se predstavnici ciljne populacije - predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova, policije, Centra za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, Grada Nova Gradiška i lokalnih medija.
Projekt "Partnerstvo odraslih ZA NE-ovisnost djece i mladih" realiziran je u suradnji i uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, kroz sljedeće projektne aktivnosti: okrugli stol „Mediji – sekundarni odgajatelji djece i mladih “, stručni skup „Sveobuhvatni lokalni program prevencije ovisnosti“, edukacijski seminar „Odgoj za NE-ovisnost“, pripremu letka „ZA NE-ovisnost“, predavanje „Zakon-mladi- sredstava ovisnosti“, tribinu „Što obitelj treba znati i može učiniti u prevenciji ovisnosti?“, fokus grupu „Lokalni program za mlade“, stručni skup „Proaktivna skrb o mentalnom zdravlje djece i mladih“ i suportivnu grupu „Rizici profesionalnog sagorijevanja u borbi protiv ovisnosti“.

 photo 10420055_426506337550335_8858638161849722458_n_zpstbzqaqno.jpg

 photo 11351147_426506130883689_3074080139501902727_n_zpsoyfkudjp.jpg

 photo 11659481_426506614216974_534206327432178565_n_zpsap4aueju.jpg

 photo 10985109_426506274217008_1227469487876179188_n_zpsfhbhba2i.jpg

 photo 11143641_426506517550317_1847334101562379056_n_zpskaf2fyuh.jpg

 photo 11539630_426505940883708_6925216662531542646_n_zpszmd2c9ql.jpg

 photo 10985109_426506480883654_370327777567073170_n_zpsiougd5z7.jpg

 photo 11214042_426506760883626_6309662089404248440_n_zpsh6nepoj7.jpg

 photo 11402786_10152846107832821_5565189987099667310_n_zpsvqfnytge.jpg

Fokus-grupa "Lokalni program za mlade"

četvrtak , 28.05.2015.

 photo P1290045_zpst6wzwwmo.jpg

Fokus grupa s 45 srednjoškolaca, održana u organizaciji Udruge "Pozitiva" u četvrtak 28. svibnja 2015.g., analizirala je i raspravljala o sadržajima koje lokalna zajednica kroz ustanove i organizacije civilnog društva nudi za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena djece i mladih te o potrebama mladih ljudi i njihovoj aktivnoj ulozi u kreiranju lokalne politike za mlade.
Zaključci će poslužiti za kreiranje lokalnih inicijativa za mlade.

 photo DSCN1535_zpsj67dze2i.jpg

 photo P1290044_zpszfnvi8cx.jpg

 photo P1290041_zpsfrmkaxeh.jpg

 photo DSCN1536_zpsme8ddjuj.jpg

Projekt "Partnerstvo odraslih za NE-ovisnost djece i mladih", koji Udruga "Pozitiva" od rujna 2014.g. provodi u suradnji i uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, završava u lipnju ove godine prezentacijom rezultata Projekta u formi postera i info-pulta, a prigodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja.

Dani otvorenih vrata udruga u RH 2015.

ponedjeljak , 25.05.2015.

 photo 11165135_864661740255560_7692558210710065336_n_zpssay5ymju.jpg

Na inicijativu Ureda za udruge Vlade RH udruge će od 28. do 30. svibnja 2015. širom Hrvatske otvoriti svoja vrata građanima kako bi im približili svoje programe i aktivnosti. U 2015. godini koja se obilježava kao Europska godina razvoja, Dani otvorenih vrata udruga prilika su da se dodatno osnaži solidarnost i povjerenje u lokalnim zajednicama i podsjeti na važnu ulogu koju udruge imaju u povezivanju građana u rješavanju problema i stvaranju mreža uzajamne podrške.
Udruga "Pozitiva" Nova Gradiška i ove se godine odazvala pozivu Ureda za udruge Vlade RH i aktivno uključila u obilježavanje Dana udruga 2015.
U četvrtak 28.svibnja 2015. od 11.30 do 14.00 sati na ljetnoj terasi restorana "Maksimiljan" biti će organiziran program "S mladima-za mlade" – fokus-grupa sa srednjoškolcima, te prezentacija projekata koje je Udruga „Pozitiva“ realizirala s ciljem zaštite mentalnog zdravlja mladih, promicanja zdravih stilova života i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, jačanja socijalnih kompetencija mladih i psihosocijalne podrške u izazovima i zamkama odrastanja.

Suportivna grupa za stručnjake-pomagače

petak , 22.05.2015.

U organizaciji Udruge "Pozitiva" danas je održana suportivna grupa "Rizici profesionalnog sagorijevanja u borbi protiv ovisnosti", namijenjena stručnjacima pomagačkih zanimanja (pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, nastavnici, defektolozi). Grupu je vodila Kristina Terzić, dr. med. specijalizantica psihijatrije.
Cilj ove aktivnosti je osigurati stručnjacima mogućnost prorade emocija, projekcija i frustracija u odgovornom i zahtjevnom poslu odgajanja za NE-ovisnost, u kojem rezultati rada nisu uvijek mjerljivi i vidljivi „sada i ovdje“.Evaluacija metodom "Krugova utisaka" potvrdila je da je grupa postigla svoj cilj.
Aktivnost je dio projekta "Partnerstvo odraslih ZA NE-ovisnost djece i mladih" koji "Pozitiva" provodi u suradnji i uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

 photo SAM_3198_zpstyudcalc.jpg

 photo SAM_3208_zps3sdl0sux.jpg

 photo SAM_3199_zpsy1pptjl9.jpg

 photo SAM_3213_zps6xw2syyl.jpg

 photo SAM_3200_zpsrop66ows.jpg

 photo SAM_3210_zpslqrvabrr.jpg

 photo SAM_3204_zpsxczavg0i.jpg

<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se