_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 30.01.2009.

Starački dom-radovi u tijeku

Napisao sam u utorak, 26.08.2008. post pod naslovom:
„Starački dom-uskoro otvaranje?“
…a u postu sljedeće:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vjesnik nam u svom izdanju od 22.08.2008. donosi tekst pod naslovom:
“Do kraja godine završetak Doma za stare i nemoćne u Oklaju”
(članak se nalazi pod linkom:
http://www.vjesnik.hr/html/2008/08/22/vijesti.asp#9)

S izvođačem radova već je sklopljen ugovor, a završetak svih radova na sanaciji oštećenja i nepravilnosti nastalih u fazi gradnje i opremanja, očekuje se do kraja ove godine.

Ministar zdravstva dr. Darko Milinović, izjavljuje:
“Dom za stare i nemoćne u Oklaju koji se počeo graditi još 1999. godine trebao bi do konca ove godine napokon biti u funkciji”.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skoro je kraj prvog mjeseca, i radovi koji su započeli 04.11.2008 još nisu gotovi.
Ako se ne varam, rok za završetak radova je bio 90 dana… što znači da bi sve trebalo biti gotovo 04.02.2009?

Prema nekim neslužbenim informacijama, rješavanje nedostataka unutarnjeg uređenja doma je riješeno, a ostali su još neki vanjski-grubi radovi.

Nadam se da će radovi na uređenju doma biti uskoro završeni, te da će se dom konačno i otvoriti.

Kako je izgledao dom jučer, pogledajte na fotografijama pod linkom:
http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202009/Staracki%20dom%2029012009/


- 19:24 - Komentiraj post (6) - Link posta

četvrtak, 29.01.2009.

Ponavljanje javne rasprave o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Promina sa smanjenim sadržajem

Na oglasnoj ploči u Općini, možete pročitati sljedeće:
Na temelju članka 86, 93 i 95 Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne Novine, broj 76707 ) i zaključka Općinskog poglavarstva općine Promina ,klasa: 350-02/08-01/1, Ur.broj: 2182/09-08-1, donijetog na 23 .sjednici od 12.prosinca 2008.god., Općinsko poglavarstvo općine Promina

objavljuje ponavljanje javne rasprave o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Promina sa smanjenim sadržajem
1. Ponavljanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana općine Promina održat će se u trajanju od 10 dana i to od 01 .veljače do 11 .veljače 2009. godine
2. Na javnom uvidu bit će izloženi tekstualni i grafički dio prijedloga prostornog plana općine Promina s odredbama za provođenje
3. Na javnom uvidu bit će moguće svoje prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća s javne rasprave.
4. Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uz naznaku "PPO"
primjedbe, najkasnije do 11 .veljače 2009.god. dostaviti poštom na adresu


OPĆINA PROMINA OPĆINSKO POGLAVARSTVO OKLAJ - PUT KROZ OKLAJ 129
5. Javno izlaganje za sve sudionike javne rasprave održat će se 06. veljače 2009.god. u prostorijama općine Promina s početkom u 10 sati.

Klasa: 350-02/08-01/1 Ur.broj: 2182/09-08-01 Oklaj, 21 .siječnja 2009.god.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Paul Cota


Sve koje zanima:

-Koliko će se u Promini otvoriti novih kamenoloma
-Gdje će biti pretovarna stanica za komunalno otpad
-Gdje se predviđaju nove građevinske čestice
Ili bilo koje drugo pitanje vezano uz prostorni plan…
Najbolje je da malo navrate do Općine i raspitaju se… iznesu svoja razmišljanja… primjedbe…prijedloge…

Kako je prošla javna rasprava, pročitajte pod linkom:

http://www.blog.hr/print/id/1625908708/prijedlog-pp-prominejavna-tribina.htmlNa kraju priče... Prostoni plan Općine Promina je konačno donešen... a njegov tekstualni dio možete pročitati u "Službenom vijesniku" Šibensko-kninske županije broj 5. objavljenom 14.05.2009. (počevši od stranice 33.pa nadalje) pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2009/05.pdf


Nadopuna posta 27.07.2012.

Skoro tri godine nakon donošenja Prostornog plana općine Promina, iste su konačno uvrštene i u županijski Prostorni plan.

Više o tome pod sljedećim linkovima, pod kojima možete pronaći i karte Prostornih planova Promine i cijele Šibensko-kninske županije;

http://promina.blog.hr/2012/06/1630859501/iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sibenskokninske-zupanije.html

http://promina.blog.hr/2012/07/1630915261/iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sibenskokninske-zupanije2-dio.html

- 14:22 - Komentiraj post (3) - Link posta

ponedjeljak, 26.01.2009.

Osvrt načelnik Paula Cote na opasni otpad u Čveljićima

Dobio sam na svoj mail sljedeći komentar-osvrt na otpad, za koji me Načelnik zamolio da ga objavim na blogu.

Poštovani blogeri i blogerice, moji Prominjci!

Dozvolite mi da iznesem na vašem prostoru kronologiju događanja vezanih uz otpad u jami zvanoj Dočina u Oklaju, zaselak Čveljići.
Prije svega moramo znati da je oko jame postojao ogradni suhozid te da u tu jamu nitko ništa nije odlagao prije dovoženja otpada iz luke Šibenik (možete pitati Stipana, pogledati na Google earth snimak iz 2006, ili pogledati dokument Općinskog vijeća o divljim odlagalištima u Općini gdje se navodi da je kod jame odloženo oko 50 m3 građevinskog materijala).

To su polazne činjenice. Krenimo redom:

Srpanj - Po preuzimanju funkcije dobijam dojavu građana da se u Dočinu dovozi otpad i da ljudi ne mogu normalno živjeti od kamiona i od teških mirisa. Isto prijavljujem policiji i inspekciji zaštite okoliša. Prvo mi se očituju da to nije u njihovoj nadležnosti već u nadležnosti komunalnog redara Općine ( kojeg ona nema). Ponavljam dopis protiv nepoznatog počinitelja, ali ga sad dostavljam na znanje i višim instancama. S problemom odlaganja otpada upoznajem i župana, koji mi odgovara ovako: „Da je dobro, ne bi se bacilo u jamu“.

Kolovoz: Tijekom istrage, Željko Džapo, koji još nije utvrđen kao počinitelj, samoinicijativno i ničim izazvan, daje izjave u novine da je dovezao dva kamiona jalovine s kamenoloma kako bi prikrio smrad klaoničkog otpada.

1. oko jame je zid i nitko nije mogao baciti ništa!
2. zašto takav dovoz nije prijavio veterinarskoj inspekciji?

Nedugo nakon toga daje izjavu u medije da je dovezao devet kamiona s kamenoloma opet zbog istih razloga. Otkud sad devet kad su bila dva? U ovom mjesecu smo imali prominske igre, koncert Matka Jelavića i dva požara, pa otpad nije u žarištu.

Rujan: Po okončanju istražnih postupaka, inspekcija izdaje tvrtki Viatoni rješenje o uklanjanju putem ovlaštene osobe, a protiv iste su podignuta i dva optužna prijedloga. Istragom je utvrđeno da se radi o 880 tona otpada iz Luke. Kako sad 44 kamiona, a prvo je bilo dva pa devet...???

Listopad: Na moj upit tko je ovlaštena osoba, inspektorica mi kaže da prvo treba napraviti analizu i utvrditi o kakvom je otpadu riječ, kako bi se znalo gdje ga odložiti. Kako nitko drugi nije htio naručiti skupu analizu, istu naručuje Općina od ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR.

Studeni: 10.studenog djelatnici Zavoda uzorkuju uzorke otpada s odlagališta. Uzorkovanju su prisustvovali: inspektorica zaštite okoliša, dva djelatnika Zavoda, dva djelatnika Općine i načelnik. Na sjednici vijeća, postavljam pitanje klubu vijećnika HDZ-a: „Da li Željko Džapo, nakon svega ovoga, može biti vijećnik u općini Promina i zastupati ljude koji mu nisu dali mandat za dovoženje otpada?“. Dobijam odgovor: „MI smo to svi znali, ON je to nama SVIMA na odboru reka, i u tome ne nalazim ništa loše“ - (zabilježeno je sve u zapisniku sjednice, a postoji i audio snimak iste).

Prosinac: 03. prosinca stižu rezultati analize; 05. prosinca sazivam konferenciju za medije gdje iste prezentiram i dajem na uvid svim prisutnima, ali ne dopuštam umnožavanje, jer na svakom pojedinom listu analize piše da se isti ne smiju umnožavati bez odobrenja izvršitelja, dakle Zavoda.

Sažetak analize: Za uzorak nepoznatog otpada br.1 ispitivani parametri ne zadovoljavaju dozvoljene vrijednosti za svojstvo H13 prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05). Analizirani uzorak nema svojstvo H14 prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05). Obzirom na gore navedeno otpad se smatra potencijalno opasnim;

Za uzorak nepoznatog otpada br.2 ispitivani parametri zadovoljavaju dozvoljene vrijednosti za svojstvo H13, ali analizirani uzorak ima svojstvo H14, tj. predstavlja ili može predstavljati neposredan ili posredan rizik za jedan ili više dijelova okoliša, prema Uredbi o kategorijama vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05). Obzirom na gore navedeno otpad se smatra potencijalno opasnim.

Svojstvo H13 podrazumijeva tvari i pripravke koji, nakon odlaganja, mogu na bilo koji način proizvesti drugu tvar, npr. ocjeđivanjem, koja ima jedno od prethodnih svojstava u tablici H1 – H12, pa tako između ostalog:

H7 – Karcinogeno ( tvari i pripravci koji ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti rak ili povećati njegovu učestalost)

H10 – Teratogeno - toksično za reprodukciju ( tvari i pripravci koji ako ih se udiše ili proguta ili prodru u kožu, mogu prouzročiti nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost)

H11 – Mutageno ( tvari i pripravci koje ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti nasljedne genske defekte ili povećati njihovu učestalost)

U labaratoriju su provedena i ekotoksikološka testiranja Testom inhibicije rasta slatkovodne alge Rhapidocelis subcapitata, te je utvrđena toksičnost za tu vrstu alge (zaustavlja rast alge). Ekotoksikološko testiranje na indikatorski organizam Daphnia magna (račić) utvrđena je štetnost za ove vodene organizme (imobilizira ovaj vodeni organizam).

Obzirom da se radi o divljem odlagalištu, i o nepoznatom uzorku, ne može se tvrditi da se radi o građevinskom otpadu, pa je otpadu pridodan i ključni broj: 17 05 03* - Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih kontaminiranih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera – zemlja i kamenje koje sadrže opasne tvari prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05, te takav otpad treba zbrinuti sukladno zakonskoj regulativi o postupanju s opasnim otpadom.

Analize su dostavljene Načelniku općine Promina i Upravi za inspekcijske poslove pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu. Za svako daljnje rješavanje problema nadležna je uprava za inspekcijske poslove pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ovakvi nalazi su prezentirani na pressici, medijima koji su skloni prenositi vijesti kao senzaciju, no nije nikakva senzacija da je otpad opasan jer „da je dobro ne bi se bacilo u jamu“

Analiza puno govori o karakteru samog otpada, ali još više govori o karakteru onih koji su taj otpad dovezli u našu Prominu.

Rukovodeći se dnevnom politikom župan je u medijima ustvrdio„odgovorno, kao laik „ da otpad nije kancerogen, teratogen i mutagen, a da istodobno nisu provedena testiranja koja bi to potvrdila ili opovrgla, što je krajnje neodgovorno i u svakom slučaju puno opasnije nego tvrditi da je potencijalno opasno, jer za razliku od ljudi koji su nevini dok se ne dokaže da su krivi, otpad je opasan dok se ne dokaže da nije opasan.

Da bi se otpad moglo proglasiti neopasnim, on ne smije biti opasan niti u jednom svom dijelu!

Dozvolite mi da još, kao laik, nakon pomnog iščitavanja analize Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca, dam i kratak osvrt na tu analizu.

1. Zašto je rađena analiza za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada ako se radi o uzorku nepoznatog otpada i o divljem odlagalištu?
2. Kod mišljenja se navodi da je vizualnim pregledom utvrđeno da se radi uglavnom o miješanom građevinskom otpadu 3.str. a zatim se u zaključku navodi da je odložen miješani otpad, većinom građevinski s jasno vidljivim komunalnim otpadom s ostatcima mineralnih gnojiva, pitam se zašto mu je onda dodijeljen ključni broj 17 01 06* koji se odnosi prema Uredbi na miješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa, pločica, i keramike koje sadrže opasne tvari, a zapravo se radi o uzorku nepoznatog otpada!
3. U zaključku se navodi da otpad nije kancerogen jer nisu pronađeni aromatski ugljikovodici, kao da su samo oni kancerogeni!!! To se može vidjeti na Listi opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen NN 17/06. gdje se navodi popis nekih kancerogena, mutagena i teratogena, a koji nisu aromatski spojevi.
4. Ako se radi samo o mineralnim gnojivima kao štetnom sastojku, zašto je onda otpad toksičan na algu Rhapidocelis subcapitata? Da je riječ samo o tome - to bi pospješilo rast.
5. Na kraju i ovakva, usudio bih se reći, nepotpuna i uvelike nedorečena analiza oprečna u svojim dijelovima, pokazala je da se radi o opasnom otpadu.

Na kraju tražim od nadležnih institucija, Uprave za inspekcijske poslove i Poglavarstva županije, da poštuju javne institucije i njihova stručna mišljenja, jer su kao obnašatelji funkcija i sami pripadnici javnih institucija.
Sasvim je neprimjereno to što je Županija naručila analizu privatne tvrtke, kad postoji javna ustanova koja ima daleko veći ugled u stručnim krugovima, te daleko veće iskustvo u radu i jedna je od najstarijih javnozdravstvenih ustanova u Europi.
Nije bilo nikakve potrebe za naručivanjem nove analize i trošenjem novca poreznih obveznika pored analize Zavoda. Taj čin upućuje da Javna vlast sumnja u Javnu ustanovu, što je vrlo indikativno i besprimjerno. Obrnuti primjeri su naprotiv vrlo česti. Kad bi privatna analiza naznačila da se radi o možebitnoj ugroženosti opasnim otpadom, onda se zove ZAVOD DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, da ponovi analizu i kao meritorna institucija od nepoljuljanog ugleda, donese konačni sud.
Kojim nakanama se vodila Županija kad je trošila naš novac? Da li u cilju saznavanja prave istine ili nečim drugim? Sasvim sigurno da rezultati privatne tvrtke, koja je institut samo u nazivu, financijski daleko više pogoduju počinitelju nedjela, od rezultata analize Zavoda. Tako npr. sanacija Odlagališta Dubrava, gdje je odloženo oko 1200 tona komunalnog otpada, za kojeg se zna gdje će se i kako zbrinuti, po procjeni Fonda za zaštitu okoliša koštat će oko 1,5 mil. kn, a ovdje se radi o najmanje 880 tona opasnog otpada, za kojeg odlagalište ne postoji u RH.
U mjesecu kolovozu, Župan nije našao za shodno naručiti analizu, iako je, ponovit ću, rekao: „da je dobro , ne bi se bacilo u jamu“. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je u međuvremenu došla sezona kiša. Bilo je dana kad je palo dnevno i do 80 l/m2, a sveukupno od listopada do danas više od 500 litara kiše po m2. Potpuno je nejasna izjava iz ureda Župana, koja kaže da je iz navedenog vidljivo da ta vrsta otpada koja je uzorkovana i analizirana, obzirom na tretiranje, bude izložena isključivo postupku za smanjenje štetnih tvari koje sadrži otpad, a nema potrebe provoditi postupak koji mijenja kemijskofizikalna i biološka svojstva otpada??? Pa kemijska svojstva otpada su jedino što je ta analiza analizirala, ako ih se ne mijenja kako će otpad postati neopasan??? Možda da pričekamo koju godinu da vjetar i sunce učine svoje. Ah da, zaboravih kišu...

I na ovom mjestu bih upitao gospodu:

Odgovorite mi tko je od vas dobio mandat građana za dovoz bilo kakvog otpada, tko je od vas dobio mandat za nepoštivanje javnih institucija, tko je dobio mandat za nedjelovanje i na kraju tko će od vas baciti prvi kamen, i kad?

„Kad netko ima moralnu ili pravnu dužnost da intervenira u sprječavanju kaznenog djela, pa to propusti, tada se već i sama nazočnost te osobe na mjestu izvršenja zlodjela može okvalificirati kao sudioništvo u zlodjelu.“(Branimir Lukšić, doktor prava)

Nemam osobitog političkog iskustva, ali znam da ništa što je moralno loše ne može biti politički dobro, zato štitimo svi što je naše, jer ako mi nećemo, tko će?

Nulta stopa tolerancije na otpad!
Paul Cota


- 11:43 - Komentiraj post (15) - Link posta

subota, 24.01.2009.

Subvencioniranje sadnje dugogodišnjih nasada u 2009. godini

Prominci se I ove godine pripremaju za sadnju novih vinograda.
Površine su još jesenas pripremljene, iskrčene, a ovih dana kao I prijašnjih godina, županija Šibensko-kninska, pripremila je poticajna sredstva koja su primarno namijenjena za subvencioniranje loznih cjepova sorte: babić, plavina, merlot, lasin, debit i maraština.

Osim subvencioniranja loznih crijepova, Županija primarno subvencionira i sadnju:

· sadnica maslina sorte: domaća oblica, levantinka, lećino i sl.( domaće sorte min. 70%) i
· sadnice voćaka: višnje maraske, badema, smokve, breskve, šljive , trešnje oraha, dunje i šipka.

Doduše, u Promini se ne može dobiti pomoć za sadnju maslina, a što se gdje u našoj Županiji subvencionira, a što ne....i pod kojim uvjetima....najbolje je da zaključite iz oglasa pod naslovom:

“JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE SADNJE DUGOGODIŠNJIH NASADA U 2009. GODINI”

Link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/doc/javni%20poziv%20za%20subvencioniranje%20sadnje%20dugogodišnjih%20nasada.doc


Na web stranici Šibensko-kninske županije, osim navedenog oglasa, možete pronaći I pročitati sljedeće natječaje:

-JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa razvoja i unapređenja lovstva

- JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata zadruga i udruga poljoprivrednih proizvođača za 2009. godinu

- JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2009. GODINI

- JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE OSIGURANJA OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU U 2009. GODINI

- JAVNI POZIV IZ PROGRAMA REPLASMAN ZA 2008. GODINU

- JAVNI POZIV - LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA – MIKROKREDITIRANJE

Link na sve oglase je:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/zu/natjecaji.asp
- 06:46 - Komentiraj post (1) - Link posta

petak, 23.01.2009.

Zašto Prominci šute o opasnom otpadu?

Kako se više ne bi pitali kako je izostala reakcija Prominjaca na ne odvoženje opasnog otpada iz Čveljića, evo samo nekoliko činjenica….

1.Fra Šime je prozvao sa oltara one koji govore, pišu o otpadu, a sam nije osudio dovoženje istog.
Narodu je jasna poruka… Crkva nema ništa protiv toga, znači da to nije opasno.
Fra Šime na misi iznosi i podatke o padu broja oboljelih od karcinoma u Promini, što indirektno ide u prilog onima koji kažu da otpad nije opasan.

2. Predsjednik KUU „Promina“ je stranački kolega Željka Džape, vijećnik je HDZ-a u općini Promina. Nedavno je KUU „Promina“ dobila novčana sredstva za projekt u kojem joj je partner Županija Šibensko-kninska, a posebne zahvale zbog tog idu županu Pauku (Piše u župnom listu Promina). Ako Predsjednik digne svoj glas, protiv koga ga diže?

3. Vođa „Grobara“- Čuvara groba… je također stranački kolega Željka Džape, vijećnik je HDZ-a u općini Promina…
Jednom je izjavio na Općinskom vijeću Promine: „Mi smo znali od samog početka (2006 op.a) za dovoženje otpada… ali su nam rekli da nije opasan….“

Ni jednog ni drugog predstavnika… ni KUU „Promina“… ni „Grobara“ ne osuđujem ni zbog čega…Oni su dio sustava, i ponašaju se kao svaki vjerni član stranke…
Brane stranačke interese.
Zato ja nisam član niti jedne stranke, jer bi se našao u njihovoj situaciji, a ne bi htio ćutati.
U situacijama poput ove izabrao bi Prominu, a odbacio bi stranku u čije bi ime morao ćutati dok se radi nešto što nije u redu.
Oni naravno, tako ne misle…

Spomenuti Prominci kako sad stvari stoje neće izraziti potporu Načelniku Paulu Coti da se otpad odveze, nego potporu Željku Džapi čovjeku koji je otpad dovezao i treba ga odvesti…

Kako?

Pričekajte desetak dana, i vidjet će te….

@promatram, razmišljam…
Ja sam učinio sve da Promince i javnost informiram o problemu.
Na osnovu svega što sam napisao, Prominci su izgleda u velikom dijelu zaključili da je najbolje ćutati.
Pogodile ste srž problema ( u svom komentar pod prošlim postom), slažem se iako to nisam naveo svom komentaru pod istim…
Očekujete od mene da sam trebao napraviti još… potruditi se još više… organizirati prosvjede…
Poslati obavijest na stotine blogova?
Mislite da ovih dana uživam kad mi roditelji čuju da me se spominje na misama, ali ne po dobru?
Mislite da imam vremena komentirati na svim mjestima gdje su se spomenule prijetnje blogerima?
Mislite da mi je lijepo zadnjih dana, kad sa istim mislima legnem, sa istim se probudim…i pitam se čim sa neke stvari zaslužio?

Što još moram napraviti?
Što još učiniti?
Prominci su u većini izabrali ravnodušnost!


Najbolje im se onda priključiti???????????- 08:40 - Komentiraj post (10) - Link posta

srijeda, 21.01.2009.

Opasni otpad i dalje u Promini!!!!

Nedavno smo mogli na web stranici «Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja”, u vezi opasnog otpada dovezenog u jamu Čvljića Dolac, pročitati sljedeće:

“Inspekcija zaštite okoliša prati postupak od donošenja rješenja do njegovog izvršenja.
Tvrtka Viatoni d.o.o. izvijestila je inspekciju dopisom od 15. prosinca 2008. da je stupila u kontakt s tvrtkama koje su u mogućnosti izvesti traženi zahvat te da će otpad putem ovlaštene osobe biti zbrinut u prvom slobodnom terminu ili konkretnije u periodu od 12. do 22. siječnja 2009.
Tvrtka Viatoni d.o.o. sama je u dopisu navela da svjesna svoje pogreške nije izjavila žalbu na rješenje inspekcije.
Inspekcija će nastaviti s nadzorom sve dok lokacija ne bude očišćenja od otpada”.
Sutra je 22.01.2009… zadnji dan za odvoženje opasnog otpada iz Promine, iz jame Čveljića Dolac.

Hoće li nadležnom Ministarstvu opet za rekaciju trebati kao I prošli put skoro tri mjeseca (od 07.10.2008 do 12.01.2009) ostaje nam da vidimo.Što se događalo u vezi otpada u međuvremenu?

Da je otpad zaista opasan, svjedoče I prijetnje upućene Blogerima koji su se usudili uopće komentirati na promina.blog.hr-u naslove koje sam o tome napisao.

Evo kako je prijetnja upućena blogerici “promatram, razmišljam” glasila:

Cop. ...
via xxxx

Pozdravljam Urednika bloga, kao i sve ostale komentatore... (osim promatram,razmišljam)...!!!!!

........zaista mi je dosta nje i nekog njenog VIRTUALNOG svijeta u kojem ona živi......nek je ne TIŠTI OTPAD i ne piše laži da je karcogen ,mutogen i sl ,......jer su ispitivanja potvrdila da je "BEZOPASAN"!!!
Znam da čeka 22.siječnja, kad se bude vadio opad..................ali je upozoravam da ne bude blizu jame,..... da se ne OKLIZNE u nju i upadne u otpat ......Bože sačuvaj,tek bi onda bio opasan i katastrofalan stoljećima!!!!!!!!!!!
Ako još jednom napiše komentar vezan za otpad i sl......neće trebat ići na sud kao svjedok (kako se ponudila) nego će dobit poziv kao "OPTUŽENA"!!!!!!!!!!!!!!!!! ...


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Navedeni komentar ostavljen je na blogu “potravlje moje”.
Blogerska zajednica prilično je oštro osudila prijetnje.
Više o tom možete pročitati pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/01/1625833606/zbog-opasnog-otpada-prijetnje-blogerima.htmlKad se pojavila ideja gradnje “Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici”, Zagorani se nisu tako lako pomirli s tom idejom, a ne mire se ni danas.

Jeste li se možda zapitali kako se Zagorani bore?

Navest ću vam nekoliko citata koje ste mogli čitati u novinama:


“Udruge Zvona Zagore, Zvona Kaštela i Rast Zagore, potpomognute koordinacijom PEPGO i Zelenom listom danas u Zagrebu nastavljaju prosvjedovati protiv izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.
Smatrajući da se izgradnjom Centra ozbiljno prijeti izvorima pitke vode Krke i Jadra, ove udruge danas s početkom u 10 sati ispred zgrade Europskog poslanstva najavljuju program pod nazivom Dalmatinska Zagora – nepoznate vode i podzemlje.
U 11 sati najavljeno je i okupljanje na Trgu bana Jelačića uz kola i pjesme, otkuda će se uputiti u Klovićeve dvore gdje je već neko vrijeme postavljena izložba Dalmacija – nepoznata zemlja”.

Zanimljiv je isljedeći naslov:
“S Lećevićanima na prosvjed pred Županiju stigao i fratar “
Link:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Split-%C5%BEupanija/tabid/76/articleType/ArticleView/articleId/26136/Default.aspx
“Dvadesetak predstavnika ekoloških udruga Rast Zagore, Meteor iz Makarske i Zeleni Hrvatske, prosvjedovali su u srijedu ujutro pred zgradom Splitsko - dalmatinske županije u Splitu protiv najavljene gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.
Prosvjednicima se pridružio i dekan unešićkog dekanata fra Luka Delić koji je prikupio i potpise 28 fratara koji su daju podršku mještanima u borbi protiv odlagališta”.

Ovim putem pozdravljam Zagorane, poštene ljude čista srca.
Ljude koji su sa svakim putnikom namjernikom spremni podjeliti I zadnju koru kruha…
Ljudi koji su spremno 1991. godine primili cijeli Drniški kraj….
Živio sam kao prognanik u Utorama Gornjim mjesec dana, na čemu ću im cijeli život biti zahvalan.
Mogu reći da sam malo gdje sreo toliko iskrene, poštene, neiskvarene ljude.
Plahi su to ljudi….
Žive na škrtom kamenu… Od škrte zemlje…
Ali oni taj kamen I tu zemlju vole, za nju su spremni ginuti, I spremno su poručuju:
“Borit ćemo se do smrti, mi ne odustajemo, bez obzira na to što odluči politika”


Sad svi malo zastanimo…
Svi koji se busamo u prsa I pjevamo “Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine”!
Svi koji se busamo u prsa I pjevamo: “Nek ti kušin bude stina Al’ Prominu sine voli”

Imamo li mi možda koju prominsku udrugu koja bi mogla reagirati?

Bi li naš fra Šime mogao prikupiti potpise 28 fratara, ne da se ne dovozi komunalni otpad u Prominu, nego da se odveze OPASNI OTPAD iz Promine?

Koliko je Prominjaca spremno reći:

“Borit ćemo se do smrti, mi ne odustajemo, bez obzira na to što odluči politika”

Koliko je Prominjaca osim nas nekolicine koji podižemo svoj glas na Blogu komentarima I postovima spremno uopće reagirati?

I zato Zagorani, klanjam Vam se do poda.

Pokazali ste kako se voli svoj kraj, kako se za njega bori…

Kako se ne prodaje… kako se ne predaje!

Nadopuna posta:

Ispričavam se ako sam nekoga doveo u nedoumicu, pa je zaključio da
je prosvjed udruga Zvona Zagore, Zvona Kaštela i Rast Zagore, potpomognute koordinacijom PEPGO i Zelenom listom danas u Zagrebu.

Citat je prenešen u izvornom obliku, a prosvjed je davno održan...


- 18:35 - Komentiraj post (12) - Link posta

subota, 17.01.2009.

Zbog opasnog otpada prijetnje blogerima!

Već sam pisao o prijetnjama tužbom koje su meni kao Božićna čestitka u obliku poziva mobitelom, stigli nešto prije nove godine…
Nisam namjeravao pisati post na tu temu, ne želeći naglašavati taj problem, misleći da će „oštećeni“ odustati od te tužbe.
Nažalost, „oštećeni“ me počeo neutemeljeno prozivati, a pošto on predstavlja određenu „instituciju“, odlučio sam pisati na tu temu.
Zamolio sam sve posjetitelje koji prate promina.blog.hr da mi pomognu i navedu kada i koga sam ja svojim pisanjem blatio, vrijeđao… omalovažavao… klevetao.
Na taj sam način pozvao i onog tko me namjerava tužiti, da iznese argumente na osnovu kojih me želi tužiti…

Više o svemu ako Vas zanima možete pročitati u postu „Sude mi“, pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/01/1625822295/sude-mi.html

Nadao sam se da će s tim postom ova priča završiti…

Nažalost, prijetnje tu nisu stale kad je promina.blog.hr u pitanju, jer se priča nastavila kad sam u jednom od komentara pročitao sljedeće:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uredniče, pročitaj OVO, potravlje moje me obavjestio o PRIJETNJI koju je ANIONIMNI ostavio MENI ali kod NJEGA ...
Cop. ...
via xxxx

Pozdravljam Urednika bloga, kao i sve ostale komentatore... (osim promatram,razmišljam)...!!!!!

........zaista mi je dosta nje i nekog njenog VIRTUALNOG svijeta u kojem ona živi......nek je ne TIŠTI OTPAD i ne piše laži da je karcogen ,mutogen i sl ,......jer su ispitivanja potvrdila da je "BEZOPASAN"!!!
Znam da čeka 22.siječnja, kad se bude vadio opad..................ali je upozoravam da ne bude blizu jame,..... da se ne OKLIZNE u nju i upadne u otpat ......Bože sačuvaj,tek bi onda bio opasan i katastrofalan stoljećima!!!!!!!!!!!
Ako još jednom napiše komentar vezan za otpad i sl......neće trebat ići na sud kao svjedok (kako se ponudila) nego će dobit poziv kao "OPTUŽENA"!!!!!!!!!!!!!!!!! ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nisam siguran dali prijetnje dolaze od iste osobe, i meni i „promatram, razmišljam“, ali u ovom slučaju se radi o prijetnji koja ima svoj pisani trag, i mislim da bi se i uredništvo Bloga trebalo uključiti u cijeli slučaj, te nam otkriti tko stoji iza ove prijetnje.

Povod prijetnje, „bezopasni otpad“, je posebna priča, a o tom sam OPASNOM otpadu pisao nebrojeno puta, ali za one koji nisu čitali, evo nekoliko citata:

“Analiza uzoraka otpada koji je neovlašteno bačen u okno bivšeg rudnika boksita u Oklaju, napravljena u Zavodu za javno zdravstvo “Andrija Štampar” u Zagrebu, govori da je riječ o opasnom otpadu.
Istraženi uzorci potvrdili su da je otpad u jami, nedaleko od sela Čveljići i Marići, kancerogen, mutagen i otrovan - novinarima je na konferenciji za medije, a na temelju spomenute i na pressici podastrte analize, pojasnila dipl. ing. biologije Tanja Radić Lakoš, članica Županijskog vijeća HSP-a”.

Neki nisu vjerovali toj analizi, pa su naručili novu u kojoj se navodi:

Otpad koji je dovezen u Čveljiće se…“ne može odložiti na odlagalište neopasnog otpada, budući izmjerene vrijednosti klorida, otopljenog organskog ugljika i ukupnih rastopljenih tvari prelaze dozvoljene granice iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine 117/07)“.
„Predmetni otpad potrebno je zbrinuti sukladno zakonskoj regulativi o postupanju s opasnim otpadom. Otpadu se pridodaje ključni broj: 17 01 06*“.

Komu ni to nije dovoljno, evo i izjave koja se može pronaći na web stranici Ministarstva zaštite okoliša…

Tvrtka Viatoni d.o.o. najavila je da će sama postupiti po rješenju Inspekcije zaštite okoliša

U listopadu 2008. Inspekcija zaštite okoliša nadzorom je utvrdila nezakonito odlaganje otpadnog iskopnog materijala iz Luke Šibenik d.o.o. u jamu Dočina koja se nalazi između zaseoka Čveljići i Marići u Oklaju, od strane tvrtke Viatoni d.o.o. iz Zagreba.
Tvrtci Viatoni d.o.o. rješenjem je naređeno uklanjanje otpada s predmetne lokacije putem ovlaštene osobe te su protiv nje podnesena dva optužna prijedloga predviđena Zakonom o otpadu za utvrđene nepravilnosti.
Kaznu izriče nadležni sud.

Inspekcija zaštite okoliša prati postupak od donošenja rješenja do njegovog izvršenja.
Tvrtka Viatoni d.o.o. izvijestila je inspekciju dopisom od 15. prosinca 2008. da je stupila u kontakt s tvrtkama koje su u mogućnosti izvesti traženi zahvat te da će otpad putem ovlaštene osobe biti zbrinut u prvom slobodnom terminu ili konkretnije u periodu od 12. do 22. siječnja 2009.

Tvrtka Viatoni d.o.o. sama je u dopisu navela da svjesna svoje pogreške nije izjavila žalbu na rješenje inspekcije.
Inspekcija će nastaviti s nadzorom sve dok lokacija ne bude očišćenja od otpada.

Što se tiče oprečnih nalaza koji se spominju u medijima Inspekcija nije ovlaštena komentirati ih. Nedvojbeno je da se radi o opasnom otpadom te da on treba biti zbrinut na zakonom propisan način putem ovlaštene tvrtke. Inspekcija zaštite okoliša na tome i radi.


VRATIMO SE PRIJETNJAMA

Nakon što su prijetnje iznesene, Blogerske vode su se uzburkale, i na tu temu napisani su sljedeći postovi:

“Ima jedan svijet”-Vrisak!
Link: http://doninsvijet.blog.hr/2009/01/1625828194/vrisak.html
„Lobym“- ZAUSTAVIMO NASILJE I PRIJETNJE !!!
Link: http://lobotomya.blog.hr/2009/01/1625831246/zaustavimo-nasilje-i-prijetnje.html

Napisano je I dosta komentara kod:
“promatram, razmišljam”
Link: http://donstina.blog.hr/
“zuzayok”-post “AZBESTNA SMRT DIREKTNO NA ŠPINU”
Link: http://zuzayok.blog.hr/2009/01/1625811924/azbestna-smrt-direktno-na-spinu.html


Često smo mogli čitati kako se Blogere progoni zbog napisanih postova, i tu policija u kratkom vremenu pronađe Blogere, zapljeni im računala….

Sada kad se prijeti Blogerima koji su samo citirali navode koje svatko može pročitati u dnevnim novinama, tako burnih reakcija nema!

Ja se ovim putem zahvaljujem svim blogerima koji su na svojim blogovima, u komentarima, pisali, digli svoj glas
protiv nasilja, prijetnji...podržali jedni druge!- 12:36 - Komentiraj post (13) - Link posta

četvrtak, 15.01.2009.

Pretovarna stanica Oklaj, opet u vijestima?

Prije dva dana opet je aktualizirana tema izgradnje pretovarne stanice za otpad u Oklaju.
Vijest je objavljena na Županijskoj panorami, i jutros sam istu vijest čuo i na Radio Drnišu.

Da li se radi o neinformiranosti novinara, copy paste sastavljanju vijesti, ponavljanju iste vijesti kako je objavljena i prije dvije tri godine, nije mi poznato.

Ali, podsjetit ću Vas kako je uopće krenula vijest da će se u Oklaju graditi pretovarna stanica, i što se sve nakon toga događalo vezano uz gradnju iste.
Pretražujući arhivu promina.blog.hr-a pronašao sam sljedeće:

Krenimo redom:


****************************************************
četvrtak, 12.01.2006.
„Pretovarna stanica za smeće iz Knina u Oklaju????“

Pročitao sam u "Šibenkom NEWS-u br.3", sljedeći članak:

Osamnaest miliona kuna za sanaciju odlagališta odpada u Kninu

Hrvatski Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daje 70% potrebnog novca.
Knin-Odlagalište otpada u Kninu prema regionalnom planu gospodarenja otpadom u Šibenko-kninskoj županiji mora biti zatvoreno do kraja 2007.godine.
Do tada će biti izgrađena pretovarna stanica za smeće u Oklaju, odakle će se ono odvoziti u Bikarac.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

srijeda, 01.02.2006.

„Pretovarna stanica za smeće u Oklaju II dio“

Pokušao sam doći do više informacija o «Pretovarnoj stanici» u Oklaju pretraživanjem interneta.
Prema prostornom planu Šibensko-kninske županije nigdje se ne spominje nikakvo odlagalište otpada u Oklaju. Ne spominje se niti spalionica otpada u Oklaju.
Pokušao sam pronaći više informacija na web-u Ministarstva prostornog uređenja.
Niti u njihovim najdetaljnijim planovima nigdje se ne spominje «Pretovarna stanica Oklaj».

Iz određenih neslužbenih izvora saznao sam da se u kninskom području planirala raditi spalionica otpada u Biskupiji. Premda su veliki novci bili u pitanju, velika zarada, nova radna mjesta…Spalionica se izgleda tamo neće raditi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Četvrtak 30.03.2006.

„Pretovarna stanica za smeće u Oklaju III dio“
„Evo dijela teksta iz "Prijedloga Prostornog plana Općine Promina" koji se vjerojatno odnosi na pretovarnu stanicu za smeće:

Članak 134.

Na području Općine moguća je gradnja reciklažnih dvorišta i 'eko-otoka'.
Eko – otoci mogu se smještati unutar građevinskih područja naselja na javnim površinama sukladno Odluci nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave i ….
p
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Petak, 27.10.2006.

„Pretovarna stanica za smeće u Oklaju IV dio“

"Prema pisanju Slobodne Dalmacije od petka, 27.10.2006 doslovno piše:
“da će se na području Oklaja izgraditi prekrcajna stanica za otpad ( smeće )
Odatle bi se prikupljrni otpad specijalnim vozilima prevozio u centar Bikarac na preradu. ….“

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponedjeljak, 30.10.2006.

„Općina Promina dobila Prostorni plan“

Uprava za inspekcijske poslove (stanje 11. listopada 2006.) zaključila da Općina Promina ima konačni prijedlog plana izrađen.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

subota, 14.04.2007.

„Varaždinsko smeće u Knin, a za koju godinu Oklaj?“

Čitam u Večernjem listu od 13.04.2007 temu pod naslovom:

“Bogati šalju siromašnima smrdljive bale-Varaždinsko smeće u Knin „

Sad bi netko rekao da je sve slučajno, i da Oklaj i Promina s ovim člankom nema nikave veze.
Briga nas za Knin i smeće iz Varaždina.
Varate se gospodo.
Sve se to itekako tiče Promine i Oklaja.
Kako?
Priča bi mogla krenuti i ovako:

Hrvatski sabor na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosi:

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O FINANCIRANJU USUGLAŠENOG IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O DODJELI POMOĆI IZ INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU STRUKTURNU POLITIKU ZA SLJEDEĆU MJERU REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC, U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI, HRVATSKA

Cijela Odluka i Zakon može se pročitati pod linkom: http://www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2007/026.htm.

Kad malo bolje pročitate cijeli tekst doći će te i do ovog odlomka:

"nijedno od postojećih odlagališta otpada u županiji (Šibensko-kninskoj op.a) ne ispunjava zakonske i ekološke uvjete EU-a i Hrvatske",

Sukladno tome kaže se i slijedeće:

Pored izgradnje novoga R(egionalnog) C(entra) za G(ospodarenje) O(tpadom)-a, Regionalnim planom se predlaže izgradnja dvije prekrcajne stanice za otpad na području Pirovca i Oklaja, smještenih u sjeverozapadnom, odnosno središnjem dijelu županije.

Nakon svega pročitanog, lako se može zaključiti da će smeće iz Varaždina do izgradnje RCGO Bikarac završavati ne u Kninu, nego pod Prominom na granici općina Promina i Biskupije, a nakon toga u Oklaju u prekrcajnoj stanici koja se tek treba izgraditi.

Gradonačelnica Knina naša Prominka Josipa Rimac kaže slijedeće:

"Zasad samo pregovaramo. Varaždin i Knin suglasni su, a imamo i načelnu suglasnost načelnika Općine Biskupija – rekla je gradonačelnica Rimac".

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Petak, 15.06.2007.

Varaždinsko smeće ipak u Kninu?

"Općina Biskupija, Grad Knin i Grad Varaždin, pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za energetsku učinkovitost, potpisat će ugovor o sanaciji divljeg odlagališta Mala Promina i zbrinjavanju 30.000 bala varaždinskog smeća na tom odlagalištu u Biskupiji."

Što nam kaže Gradonačelnica kad je protivljenje građana za takav potez u pitanju?

"Poglavarstvo i Vijeće općine Biskupije već su odlučno odbili takvu ponudu, ali gradonačelnica tvrdi da je to bila samo prva reakcija zbog njihove neobrazovanosti".

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sad sljedi ono najzanimljivije:

Srijeda, 18.07.2007.

„Poziv na javnu tribinu“

Općina Promina poziva sve stanovnike na javnu tribinu sa temom "Pretovarna stanica za smeće na području Općine Promina".
Svi koje zanima spomenuta tema zaokružite na kalendaru datum 21.07.2007. (subota) i dođite u OŠ Oklaj u 10:00h.
Prema nekim neslužbenim informacijama pretovarna stanica za smeće trebala bi se sagraditi negdje ispod Manojla u Razvođu.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nedjelja, 22.07.2007.

„Prominci protiv pretovarne stanice za smeće u Promini“

Jučer je u Promini u OŠ Oklaj održana javna tribina na kojoj su čelnici Općine Promina zainteresiranim građanima objasnili svoje planove u svezi "Pretovarne stanice za smeće" na našem području.
Samoj tribini nazočilo je pedesetak mještana Promine koji su sa zanimanjem popratili izlaganje Načelnika Žarka Duvančića i Željka Džape.
Svi nazočni jednoglasno su bili protiv smještaja pretovarne stanice u Promini, jer bi njeno otvaranje ujedno bilo velika prepreka budućem razvoju seoskog turizma.
Zanimljive su i neke izjave čelnika Općine izrečene na tribini:

Načelnik Općine Promina Žare Duvančić kaže: "Ako su Prominci protiv gradnje pretovarne stanice. njihovo mišljenje će se poštivati, i ona se neće graditi!"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nedjelja, 19.08.2007.

„Varaždinsko smeće- Varaždincima“

"Komunalni otpad Varaždina i cijele Županije još će pričekati rujan, i onda će se odvoziti na regionalno odlagalište u Piškornicu, u općini Koprivnički Ivanec.

Ali zanimljivo je pročitati i članak iz Slobodne Dalmacije pod naslovom:

BRANITELJI PODUPIRU STANOVNIKE BISKUPIJE U BORBI PROTIV ODLAGANJA VARAŽDINSKOG OTPADA-Smeće ujedinilo Srbe i Hrvate

U članku možete pročitati i o protviljenju Prominaca dovoženju smeća na padine Promine:

"Jednako razmišljaju i stanovnici općine Promina, koji se nalaze u neposrednoj blizini deponija.
Već sada ne može se živjeti od smrada dok se spaljuje smeće na odlagalištu Mala Promina, a kamoli kad još stigne nova pošiljka iz Varaždina - kažu oni.
Mnogi Prominci iznijeli su svoje mišljenje o ovom projektu na internetskim blogovima, a jedinstveni su u tome da varaždinsko smeće nema što tražiti na ovom području".

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

petak, 01.08.2008.

„Povratak otpisanih…“

Jedna od mnogih tema ovih dana u Promini je „Transfer stanica“, odnosno jednostavnim rječnikom rečeno, pretovarna stanica za smeće.
Ona bi se trebala izgraditi kako kaže prijedlog „Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem“, u Razvođu, na lokalitetu Donji Gaj, na ukupnoj površini 1,25ha.
U „Prijedlogu Prostornog plana…“ navodi se i to da „Transfer stanica služi kao zona privremenog skladištenja (najviše do sedam dana)…….“

….Ipak, većina Prominjaca je bila protiv, jer je prema dosadašnjim iskustvima, izražena velika sumnja da će ta „Transfer stanica“ poštivati sve zakone o zaštiti okoliša, te neće zbrinjavati „sumnjivi“ otpad iz Knina, Drniša i Kistanja.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


OVDJE MALO ZASTANIMO

Sjetite se ovih riječi koje sam već spomenuo:

„Načelnik Općine Promina Žare Duvančić kaže: "Ako su Prominci protiv gradnje pretovarne stanice njihovo mišljenje će se poštivati, i ona se neće graditi!"
Bilo su to riječi našeg bivšeg načelnika Žarka Duvančića, koje su izrečene na Javnoj tribini na kojoj se raspravljalo o Pretovarnoj stanici u Manojlama (21.07.2007.)

Nakon toga su ipak kako stvari stoje uvrstili Pretovarnu stanicu u „Prijedlog prostonog plana Općine Promina!“

Kako drugačije objasniti:

„Ona bi se trebala izgraditi kako kaže prijedlog „Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem“, u Razvođu, na lokalitetu Donji Gaj, na ukupnoj površini 1,25ha“.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

četvrtak, 25.09.2008.

Dobro došli u zonu sumraka?

„Ovo je neizdrživo. Ponovno gori deponij Mala Promina. Zrak u selima podno Promine i oklajskom kraju prepun je smoga. Ne možeš disati. Sav dim vjetar nam tjera u selo i u domove. Kakav Milano! Ovo će nas ili ubiti, ili otjerati odavde, u jednom dahu telefonom nas je takvim dramatičnim upozorenjima bombardirao Paul Cota, načelnik općine Promina“.

A Kninjani kažu da:

„...ne znaju razloge zbog kojih odlagalište Mala Promina u zadnje vrijeme učestalo gori.“

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

petak, 07.11.2008.

„Pretovarna stanica Mala Promina?“

Prije nekoliko dana pronašao sam na internetu sljedeći dokument:

“Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina “”-SAŽETAK STUDIJE ZA JAVNI UVID

……Ali, vratimo se sad na navedenu Studiju u kojoj možemo pročitati:

Za odlaganje komunalnog otpada šireg područja koristi se neuređeno odlagalište "Mala Promina" uz cestu za Oklaj (izvan granica grada Knina i na granici općine Oklaj i Biskupija)…..
….Površina današnjeg odlagališta proteže se katastarskim česticama 1475, 1476, 1477, 1630 i 1631 u K.O. Ramljane, te manjim dijelom i u K.O. Lukar na kat. čest. 2351/1, 2351/2, 2461 i 2417/2.
…Sanitarno odlaganje otpada predviđa izgradnju popratnih građevina oko tijela odlagališta, a to su: porta, ograda, obodna prometnica, obodni kanal, zeleni pojas, sabirni bazen za procjedne vode itd. Također je ostavljena mogućnost za smještaj pretovarne stanice na prostoru zahvata.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žao mi je što sam Vas morao mučiti sa svim ovim navodima, ali da su ih novinari malo bolje proučili, onda danas cijeli dan ne bi slušali vijesti na Radio Drnišu o gradnji Pretovarne stanice u Oklaju.

Danas je situacija sa Pretovarnom stanicom sljedeća:

-Novi „Prijedlog prostornog plana Općine Promina“ predviđa gradnju pretovarne stanice na mjestu današnjeg odlagališta deponija Mala Promina.
-Općinsko poglavarstvo Promine prema nekim informacijama, postiglo je dogovor sa Općinom Buskupija, o predviđanju gradnje pretovarne stanice na samoj granici Općina, po sistemu „pola-pola“..
„Pola“ pretovarne stanice u jednoj, a pola u drugoj Općini, kao što je smješten i današnji deponij Mala Promina.

Odnedavno Općina Promina svoj komunalni otpad ne odvozi u odlagalište „Dubrava“ podno Marića, nego na deponij Mala Promina.
Zanimljivo je da je Komunalno poduzeće Knin prema nekim neslužbenim informacijama poslalo račun Općini Promina, za naknadu korištenja odlagališta.
Općina Promina je navodno na to odgovorila slanjem zahtjeva za nakanu od istih, jer odlažu otpad na području Općine Promina, što je vidljivo iz “Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina “”-SAŽETAK STUDIJE ZA JAVNI UVID.

Mogao bi pisati na ovu temu još dosta… ali mislim da je i ovo sasvim dovoljno, da bi se shvatila stajališta Prominaca, kada je Pretovarna stania Oklaj u pitanju.Nadopuna posta:

Slobodna Dalmacija od 14.01.2009 donosi članak pod naslovom:
Radovi vrijedni devet milijuna eura: Bikarac starta prije ljeta
Pod linkom:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/37961/Default.aspx

Za nas Promince je u tom članku zanimljivo sljedeće:

Zatvaranje divljih odlagališta

Gradska čistoća već priprema i drugu etapu projekta Bikarac, koja obuhvaća izgradnju prekrcajnih stanica u Oklaju i Pirovcu te zatvaranje dvadesetak divljih odlagališta smeća u županiji.- 14:04 - Komentiraj post (17) - Link posta

srijeda, 14.01.2009.

Sude mi…

Glas javnosti je izgleda jako opasna stvar…
Glasa javnosti bojali su se mnogi.

Evo jednog citata iz knjige „Moj život- Billa Clintona“ -kao uvod u post:

Američki predsjednik Jefferson pisao je o obavezi predsjednikovih suradnika da štite njegovu reputaciju pod svaku cijenu:

„Kad nam okolnosti daju mjesto u povijesti za koju nas priroda nije pripremila odgovarajućim talentima, dužnost je onih oko nas da velom pažljivo prikriju od oka javnosti slabosti, a poroke u našem karakteru još i više“

Amerika je ipak napredovala, i nije pristala prekrivati „velom“ tuđe greške, poroke, slabosti, pa makar se radilo i o Predsjedniku.
Najbolji primjer je Bill Clinton i njegov život…priča koja je poznata svima….

Nažalost, razmišljanja u mom okruženju često znaju biti na nivou američkog predsjednika Jeffersona, ali promina.blog.hr posjećuju ljudi koji su prerasli Jeffersonovo vrijeme, i često su moji postovi, i komentari posjetitelja „skidali vela“ sa lica nedodirljivih.

To naravno ima i svoju cijenu.

Već sam pisao kako sam za Božić dobio čestitku-prijetnju tužbom zbog razmišljanja iznesenih u postovima i komentarima na promina.blog.hr-u.
Povod za tužbu, kap koja je prelila čašu, bili su određeni komentari napisani pod postom:
„Badnja večer u Promini fotografije“ 27.12.2008.

„Oštećeni“ me nazvao, zaprijetio tužbom jer ima dovoljno elemenata za istu, rekao mi da je „njemu dosta blaćenja na Blogu“….“da se on neće spuštati na nivo Bloga i odgovarati na komentare….“ da on ima „svoj Blog“ mjesto sa kojeg će me početi javno prozivati….“ Da on mene može riješiti jednim telefonskih pozivom“….I spomenuo još dosta toga….

Ja sam se ispričao zbog svih mogućih neprimjerenih sadržaja koji su uvrijedili „oštećenog“, te sam izbrisao sporne komentare koji su na mom Blogu od objavljivanja, do brisanja proveli nešto više od jednog sata, te ih je prema statistici promina.blog.hr-a vidjelo 20 posjetitelja.

Ovih dana, kako čujem postao sam meta javnog prozivanja od strane „oštećenog“, ali tu se sada izgleda ne radi o oštećenom, nego o „instituciji“ koju on predstavlja- odnosno želi se prikazati da sam ja u sukobu sa istom?

Ovim putem zamolio bi posjetitelje promina.blog.hr-a da mi pomognu i odgovore na sljedeća pitanja:

-Navedite mi molim Vas koga sam ja to u svojim tekstovima javno blatio?
-Koga sam od Vas osobno u postovima uvrijedio?
-Komu sam pisanjem postova možda nanio nepravdu?
-Što mislite, tko bi mogao biti najviše uvrijeđen mojim pisanjem?

Bilo bi lijepo i kad bi mi mogli citirati dijelove teksta na koje mislite….

Nije mi bila namjera ulaziti dublje u ovaj sukob, ali na javno iznesene optužbe na moj računa, ja sam se spreman javno i braniti.

- 11:45 - Komentiraj post (13) - Link posta

ponedjeljak, 12.01.2009.

Priopćenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uredjenja (Opasni otpad)

Tvrtka Viatoni d.o.o. najavila je da će sama postupiti po rješenju Inspekcije zaštite okoliša

U listopadu 2008. Inspekcija zaštite okoliša nadzorom je utvrdila nezakonito odlaganje otpadnog iskopnog materijala iz Luke Šibenik d.o.o. u jamu Dočina koja se nalazi između zaseoka Čveljići i Marići u Oklaju, od strane tvrtke Viatoni d.o.o. iz Zagreba.
Tvrtci Viatoni d.o.o. rješenjem je naređeno uklanjanje otpada s predmetne lokacije putem ovlaštene osobe te su protiv nje podnesena dva optužna prijedloga predviđena Zakonom o otpadu za utvrđene nepravilnosti.
Kaznu izriče nadležni sud.

Inspekcija zaštite okoliša prati postupak od donošenja rješenja do njegovog izvršenja.
Tvrtka Viatoni d.o.o. izvijestila je inspekciju dopisom od 15. prosinca 2008. da je stupila u kontakt s tvrtkama koje su u mogućnosti izvesti traženi zahvat te da će otpad putem ovlaštene osobe biti zbrinut u prvom slobodnom terminu ili konkretnije u periodu od 12. do 22. siječnja 2009.

Tvrtka Viatoni d.o.o. sama je u dopisu navela da svjesna svoje pogreške nije izjavila žalbu na rješenje inspekcije.
Inspekcija će nastaviti s nadzorom sve dok lokacija ne bude očišćenja od otpada.

Što se tiče oprečnih nalaza koji se spominju u medijima Inspekcija nije ovlaštena komentirati ih. Nedvojbeno je da se radi o opasnom otpadom te da on treba biti zbrinut na zakonom propisan način putem ovlaštene tvrtke. Inspekcija zaštite okoliša na tome i radi.


Zagreb, 12.siječnja 2009. godine

Ured glasnogovornice

Link na vijest:
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=7945- 19:19 - Komentiraj post (2) - Link posta

Promina iz nekog drugog kuta-vs suša

Prije nešto više od dva mjeseca (01.10.2008.) napisao sam post pod naslovom:
“Promina iz nekog drugog kuta”-pod linkom:
http://promina.blog.hr/2008/10/1625420230/promina-iz-nekog-drugog-kuta.html

Napisao sam tada:

“Danas sam po prvi puta pronašao članak u kojem se može pročitati što je to danas “najzanimljivije” u Promini, I koji su to potencijali kojih možda nismo niti mi sami svjesni.
Članak Jadranke Klisović pod naslovom “Skriveno blago prominskih brda”, jedan je od najbolje napisanih članaka na tu temu u zadnjih desetak godina”.

Citirao bi ono što je najzanimljivije u tom članku, a što mi je bitno za ovaj post::

“U susjedstvu smo posjetili obitelj Škovrlj. Slavko, njegova supruga i tri sina imaju farmu sa 600 ovaca…..
Godišnje uspiju proizvesti između 2,5 i tri tone »mišnog sira« koji prodaju isključivo na »kućnom pragu«.
»Da proizvedemo i pet puta više, sve bi prodali bez ikakve reklame i bez trgovačkih lanaca.”

Stvarno sam bio oduševljen kada sam pročitao tu vijest.

Ako se uzme u obzir da jedan kilogram sira iz mišine košta najmanje 120 kuna, to je 2500x120=300.000,00 kuna.
Još kad se navedenom iznosu doda prodaja janjaca, što znači još dodatnih 500 janjaca x 100€=50000€ =360.000.00 kuna.
Cijelom iznosu treba dodati I Državne potpore za uzgoj ovaca koje su negdje oko 100.00 kuna po grlu….
Normalno da taj cijeli iznos nije zarada, ima tu I troškova….ali moj zaključak je da ljudi od toga mogu pristojno živjeti, I još jednom naglašavam da sam bio oduševljen s ovim vijestima.Nakon malo više od mjesec dana nakon navedenog članka, (04.11.2008) u Slobodnoj Dalmaciji možete pročitati sljedeći naslov:

Deset tisuća ovaca i koza uginut će od gladi

Link:
http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/28617/Default.aspx


“- Ovce će se početi janjiti za mjesec dana.
Ne budemo li ih imali čime dohranjivati, uginut će i ovce i janjci.
Rješenje je da pribavimo baliranu travu iz Like ili Slavonije.
Koliko nam treba bala?
Recimo, samo za preživljavanje mojeg stada treba najmanje 3500 bala.
Ni ja, niti ostali ovdašnji stočari nemamo novca za kupovanje bala.
Što je još gore, zbog velike potražnje, doći će i do porasta cijena sijena - pojašnjava novonastale stočarske prilike Slavko Škovrlj.
Što činiti?”

U istom članku možete pročitati I sljedeće:

“Malo je poznato da je Šibensko-kninska županija, sa 80 tisuća grla stoke, na drugom mjestu u Hrvatskoj.
Županija iz godine u godinu sve više ulaže u stočarstvo.
Samo u posljednjih pet godina na poticaje stočarima je isplaćeno više od 15 milijuna kuna.
Šteta bi bilo da se do sada napravljeno prepusti ćudi vremena“.Priča se nastavlja sljedećim člankom:

“Od gladi i studeni skapava stoka na obroncima Promine”

Link:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/36952/Default.aspx

“S temperaturama ispod ništice i sa već poodavno potrošenim posljednjim zalihama sijena, prominski stočari početkom ove godine suočili su se s crnim prognozama od prije nekoliko mjeseci: stoka naprosto skapava od gladi, sa sve manjim izgledima da glavnina ovdašnjih stada od gotovo deset tisuća ovaca dočeka proljeće”.

“- Plašim se da bi mogli uginuti i ovce i janjci. Bilo je rješenje da „uvezemo“ baliranu travu iz Like ili Slavonije. Na žalost, nismo imali novca i sada se možemo samo Bogu moliti da ne izgubimo najveći dio stada, kaže Škovrlj.
On se ljuti na svoje kolege stočare koji „ni prstom da mrdnu“ kako bi zajednički iznašli izlaz iz ove očekivane situacije.

“Koliko je ovaca ove zime pod Prominom zbog gladi već platilo glavom, prominski stočari nerado govore. Radije to drže za sebe. S razlogom. Svako prijavljeno uginulo grlo morali bi voziti u gotovo sto kilometara udaljene Biljane. To je za njih dvostruko veći trošak od samog uginuća ovce”.

Županija Šibensko-kninska od koje prominski stočari očekuju pomoć, često se oglašavala, a jedna od izjava je:
“Nije isključeno da proglasimo i elementarnu nepogodu. Dogodi li se to, onda ona neće biti oglašena samo za spomenuta sela u prominskom kraju nego i za druge ugrožene dijelove županije - kaže dožupan Željko Šimunac”.(Slobodna Dalmacija 02.10.2008. | 22:12)

http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/24674/Default.aspx

Koliko je meni poznato, elementarna nepogoda zbog suše nije proglašena, I vjerojatno I neće ni biti…

Hoće li prominski stočari “preživjeti” ovu zimu, ostaje nam da pričekamo još sljedećih nekoliko mjeseci….i odgovor će stići, a možda I prije?


(Postoji I video vijest sa ovom temom na Novoj TV, jer je u Dnevniku od 11.01.2009 u 19:15 obrađena ova vijest.
Ja taj video nisam pronašao, pa tko ima link, neka ga stavi u komentar)
- 05:54 - Komentiraj post (4) - Link posta

nedjelja, 11.01.2009.

Vremena se ne mjenjaju?

Vremena se mijenjaju, često znamo koristiti kao poštapalicu.
Ipak, neke stvari se nikad ne mijenjaju, one ostaju, žive u svim vremenima.
Nešto što se nikad ne mijenja, je ljudska pohlepa.
I taman dok jedni shvate još za svoga života, da sve nije u novcu, rode se drugi… željni moći, novca, slave, i ljudska pohlepa ide dalje.
Za novac, moć, radi se sve.
Primjera ima mnoštvo, samo pročitajte dnevne novine…

Zadnji primjer, kod nas u Promini je dovoženje opasnog otpada.

Kome bi normalnom palo napamet dovesti u svoj rodni kraj opasni otpad?
Kakva je to vlast koju je narod izabrao, kojoj vjeruje, kad tom istom narodu dovozi u „kuću“ opasan otpad?
Još nas na kraju tješe, „naša analiza je pokazala da je opasan, ali nije kancerogen, mutagen…“
To je isto kao da na sudu kažete, „ ja sam svojoj djeci oduzeo automatsko oružje, ali sam im podijelio lovačke puške da se igraju rata… Nisam ja kriv što su poginuli!
Moja analiza je pokazala da lovačke puške nisu automatsko oružje…“

Uglavnom, žalosno zvuči, ali je istinito, za dovoljno novca, postoji vlast (postojala je vlast?) koja je spremna dovesti opasan otpad ljudima koji su za njih glasali jer su im vjerovali da će za njih činiti dobro!

Ipak, povod za pisanje ovog posta je nije bio otpad.
Povod je pjesma koju sam nedavno dobio na mail, a davno sam je čuo i zamislio se nad njom…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pjesma - Zaustavite brod
mons. Ante Ivasa

Zaustavite (taj) brod (ljudi),
zaustavite taj crni brod
što bijeli kamen,
otkinut iz njedara mojih,
nosi i vozi
u neka druga njedra,
tuđa ...
Zaustavite taj brod, ljudi.
Neka mu makine stanu,
neka mu sirene zamuknu,
neka se ne čuje više
onaj strašni promukli zvuk,
onaj sirene huk
što zavija u bol sav moj puk.
I neću da bude muk
Muuk...muuuuuk....muuuuuuuk
Zaustavite taj brod, ljudi moji,
zaklinjem vas i klečeći molim!
Ako nećete vi,
molit ću vjetrove
neka more razbjesne.
Molit ću lanterne
neka sva svjetla pogase.
Ako nećete vi,
molit ću svetoga Nikolu
neka digne stare bove i lance,
neka na forticu postave straže.
Zvati ću pustinjaka da se u špilji moli,
svetoga Antu neka svoj Kanal zatvori,
i Mihovila da s tvrđave svoje koplje uperi,
i zaustave ukleti brod.
Zaustavite taj brod, djeco moja.
Ako nećete vi
probudit ću Krešimira,
Antona i Fausta ...,
probudit ću Jurja i Nikolu
i Ivana što sanja na stupu...
Dozvat ću sve moje, odasvud:
iz Zagreba, iz Hrvatske, iz Europe, Amerike i Australije ...,
one moje iz ciloga svita.
Zaustavite taj brod,
jer to nije brod ni lađa,
ljudi moji, to je krađa.
To je moj kamen.
To je moj znamen.
Na tom sam kamenu sazdan,
od njega isklesao svu svoju povijest.
S njim sam gradio
tvrđave svoje, palače i kale.
U kamenu sam uklesao
svoje ime i sliku
i katedralu časnu, svoj ponos i diku.
Zaustavite taj brod tuđi.
Treba mi taj moj kamen
za mnoge nove Katedrale
i nove kuće i kale ...,
za nova svitanja
i nove pjesme,
moje djece (nove).
Volim vas, zovem i čekam i molim:
trebam vaša srca, mudrost i ruke.
Za vaše lađe
otvaram sve svoje luke.
Vaš Šibenik.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lijepa pjesma.
Izgleda da su je neki dobro čuli, a posebno u ovom dijelu:

„Dozvat ću sve moje, odasvud:
iz Zagreba, iz Hrvatske, iz Europe, Amerike i Australije ...,“

Prema nekim saznanjima, netko još doziva svoje … iz Zagreba, iz Hrvatske, iz Europe, Amerike i Australije ..., ali ne da mu pomognu zaustaviti brodove, nego da dogovori nove linije za Italiju…

Do promjene vlasti u Promini , „stara vlast“ je radila sve da poveća sadašnje kamenolome sa sadašnjih dvadesetak hektara, na preko dvjesto hektara. (Što znači 10 puta veći kamenolom, nego onaj što ga sad vidimo na padinama Promine!)

Nova vlast se bori protiv „novih brodskih linija“, i što dobiva zauzvrat?
Blokirani su joj svi putevi… sve pomoći…“treba je zaustaviti“… uništiti…
Jer brodovi moraju ići dalje…

Da se malo toga kroz vrijeme mijenja, najbolje svjedoči zaključak iz sljedećeg teksta pod naslovom „Mlečani, mi, krave, šume, kamenolomi...“ pod linkom:

http://www.morsko-prase.hr/2006/index.php?option=com_content&task=view&id=4463&Itemid=37

„Već se stoljećima priča o velikoj nepravdi koju su Mlečani učinili našoj obali posjekavši sva stabla s morske strane Velebita ugrađujući ih u temelje Venecije. A onda, kao osveta, javljaju se naši strašni gusari koji nemilice pljačkaju venecijanske galije. Do zuba naoružane, ali naši bi ih navukli u Kornate i onda su ih sa svih strana potopili. Ajaa, ja…jaaa…
Neka mi ne zamjere uznesenjaci naše slavne pomorske tradicije, ali prije će biti da su svi naši koji su u to vrijeme plovili znali točno kad mletačka galija isplovljava iz Venecije, i više se nisu usudili na more dok im ne dojave da je zašla negdje za Otrant.
A što se tiče drva, šume ili što je već raslo na morskoj strani Velebita, dovoljno je uputiti se automobilom u Šibenik. Danas, dnevno, stotine kamiona prevoze kamenje iz naših kamenoloma za Veneciju. Nemilice se goleme količine kamenja utovaruje na neke čudne brodove i odvozi u novi temelj tzv. plimnog, podvodnog lukobrana Venecije. Za lovu koja se slijeva u nečiji, privatni džep. Vjerojatno je isto bilo i s tom šumom. Sami smo je posjekli i sami smo je odvezli u Veneciju. I u to je vrijeme to morala biti sitna lova…..“

Odlično mi je povlačenje paralele između velebitskih šuma i kamenoloma…

Jednog dana tako bi se moglo spominjati:

Ovdje je nekad bila planina Promina, ali su je zli Talijani malo po malo „usitnili“ i odvezli u Italiju.

Istinitija bi mogla biti tada priča:

Ovdje su nekad davno živjeli Prominci.
Toliko su bili pohlepni da su prodali Prominu.
Sada nema ni njih, ni Promine.- 12:43 - Komentiraj post (5) - Link posta

petak, 09.01.2009.

Otpad u Čveljića Docu ipak OPASAN!

Ponavljanje je „majka znanja“, pa ću Vas podsjetiti na neke dijelove ove priče o otpadu u Čveljića Docu (Oklaj-Promina):

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Kontakti /Glasnogovornica /Priopćenja /07.10.2008. -/
«Postupanje Inspekcije zaštite okoliša u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u jamu Dočina»

U nadzorima koje je provela Inspekcija zaštite okoliša utvrđeno je nezakonito odlaganje otpadnog iskopnog materijala iz Luke Šibenik d.o.o. u jamu Dočina koja se nalazi između zaseoka Čveljići i Marići u Oklaju, od strane tvrtke Viatoni d.o.o. iz Zagreba.
Tvrtci Viatoni d.o.o. naređeno je uklanjanje navedenog otpada s predmetne lokacije putem ovlaštene osobe te su protiv nje podnesena dva optužna prijedloga predviđena Zakonom o otpadu za utvrđene nepravilnosti.
Kaznu izriče nadležni sud.
Zagreb, 07. listopada 2008.Ured glasnogovornice”
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Normalan čovjek nakon ovakve informacije, očekuje brzu reakciju suda, ekologa, i naravno sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u što kraćem roku…

Ali što se nakon toga događa sa otpadom?
NIŠTA!
Da Vam ponovim, NIŠTA!
(Dobro, nije ništa… po njemu je pala kiša.)

Za sve nadležne ovaj posao je bio gotov… oni su svoju papirologiju obavili, a što će sa otpadom biti, o kojem se zapravo otpadu radi… to ionako nije bitno…glavno je po povratku u ured napisati zahtjev za dnevnicu, putne troškove….Glavno da se nakon posjeta Promini otišlo na marendu….

Nakon toga „šok“ (ali tek 05.12.2008):
“U rudniku kod Oklaja 1500 tona kancerogenog otpada”
Počima „fešta“ od šokantnih naslova…i možete pročitati:

“Analiza uzoraka otpada koji je neovlašteno bačen u okno bivšeg rudnika boksita u Oklaju, napravljena u Zavodu za javno zdravstvo “Andrija Štampar” u Zagrebu, govori da je riječ o opasnom otpadu.
Istraženi uzorci potvrdili su da je otpad u jami, nedaleko od sela Čveljići i Marići, kancerogen, mutagen i otrovan - novinarima je na konferenciji za medije, a na temelju spomenute i na pressici podastrte analize, pojasnila dipl. ing. biologije Tanja Radić Lakoš, članica Županijskog vijeća HSP-a”.

“Nitko drugi nije zatražio tu analizu, pa čak ni inspekcija zaštite okoliša koja je izašla ne teren i utvrdila da je odlaganje nezakonito, otpad je iz poduzeća Luka d.o.o. dovezla i u okno zatvorenog rudnika odložila tvrtka Viatoni d.o.o. vlasnika Željka Džape.
Uostalom, tvrtki Viatoni inspekcija je naložila uklanjanje otpada no - kako odrediti gdje odložiti taj otpad ako se ne zna kakva je sastava?!?”
Što je bilo nakon toga?

Naš župan Pauk ne vjeruje analizi napravljenoj u Zavodu za javno zdravstvo “Andrija Štampar” u Zagrebu, te naručuje novu koja je obavljena 11.12.2008 godine od strane Bioinstituta doo iz Čakovca.

Evo zaključaka i te analize:

Na prostoru Dočina jame u Oklaju odložen je miješani otpad, većinom građevinski s jasno vidljivim komunalnim otpadom, te ostacima mineralnih gnojiva. Otpad se sukladno zakonskoj regulativi RH ne smije odlagati na neuređenim („divljim") odlagalištima otpada.
Prema provedenim ispitivanjima, otpad iz Dočina jame u Oklaju se ne može odložiti na odlagalište neopasnog otpada, budući izmjerene vrijednosti klorida, otopljenog organskog ugljika i ukupnih rastopljenih tvari prelaze dozvoljene granice iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine 117/07).
Analiziranom otpadu pridodaje se svojstvo opasnog, budući su koncentracije nitrata u eluatu iznad utvrđenih iz H13 liste Uredbe o kategorijama vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine 50/05).
U analiziranom otpadu nisu nađene povišene koncentracije kancerogenih i mutagenih opasnih tvari (nije utvrđeno prisustvo aromatskih spojeva).
Predmetni otpad potrebno je zbrinuti sukladno zakonskoj regulativi o postupanju s opasnim otpadom. Otpadu se pridodaje ključni broj: 17 01 06*.


Što sad mi smrtnici možemo zaključiti iz svega ovog?

Otpad koji je dovezen u Čveljiće se…“ne može odložiti na odlagalište neopasnog otpada, budući izmjerene vrijednosti klorida, otopljenog organskog ugljika i ukupnih rastopljenih tvari prelaze dozvoljene granice iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine 117/07)“.

OTPAD JE OPASAN!

Doduše, županija je sada sretna i zadovoljna jer nije mutagen, kancerogen…i sad ovo što je OPASAN i nije toliko važno….

Sad me samo zanima jedna sitnica…
Kako možemo vjerovati ovoj analizi, kad nismo vjerovali prethodnoj?

E… tu i jeste bit cijele priče!

Zaključimo da je sve sumnjivo… nikomu se ne može vjerovati… pustimo kišu da obavi posao do kraja kao i ove dvije prethodne godine…
Mali je problem jedino što je sada sa kišom dio topivog otpada završio u zemlji… podzemni vodama krenuo je prema Šibeniku… prema uzgajalištima školjki… ali to je sad već „tuđi“ problem.

Još samo pet mjeseci, i idu izbori, a onda će „sve sjesti na svoje mjesto“, i cijela priča će se opet moći zaboraviti… smeće će se opet moći dovoziti.

Vratimo se Promini…Čveljićima...

Glas nas „malenih“ sada ionako nije bitan, premda „maleni“ iz Čveljića pišu peticije, i kažu sljedeće:
(Šalju dopis Općini Promina)

Primatelj:
Poglavarstvo općine Oklaj Put kroz Oklaj bb
Datum: 08.12.2008

Predmet: Zahtijev za saniranje opasnog otpada

Mještani Čveljića koji su stalno nastanjeni, a i oni koji su nastanjeni u drugim
mjestima i često posjećuju svoje rodno mjesto odlučno prosvjeduju protiv nekontroliranog dovoženja i odlaganja otpada svih vrsta neposredno uz njihove domove i obližnje jame kao i na ceste koje nas okružuju. Od nadležnih institucija zahtijevamo da se u što kraćem roku pristupi saniranju opasnog otpada iz jame Dočina za kojeg je utvrđena opasnost po zdravlje ljudi. Isto tako, od općine Promina, zahtijevamo da se u što kraćem roku pristupi saniranju ostalih divljih odlagališta koja se nalaze u blizini kuća i putova koji su doslovno zatrpani otpadom. Također zahtijevamo da se u plan asfaltiranja lokalnih cesta konačno uvrsti i cesta do Čveljića koja je od interesa ne samo mještana Čveljića već i cijelog Oklaja. Isto tako poručujemo da Čveljići nikad neće opustiti jer ćemo se uvijek vraćati svojim rodnim kućama. Podsjećamo Vas da su i Čveljići sastavni dio Oklaja, ali nažalost vlast se toga sjeti tek za vrijeme izbora. Svaku akciju koja je usmjerena ka poboljšanju kvalitete života i svekolikom boljitku, spremni smo svesrdno podržati. U slučaju ne rješavanja ovih za nas ključnih i zakonom opravdanih zahtjeva spremni smo posegnuti i za ostalim mjerama kako bi sačuvali to najveće bogatstvo našeg sela,a to je čist i zdrav prirodni okoliš!
S poštovanjem, mještani Čveljića
Peticiju je potpisalo 59. ljudi (ako sam dobro izbrojio potpise).Sad bi već na kraju mogli primati oklade, i možda bi i ja kao i jedan od sudionika ove priče mogao upitati: Hoćete se kladit da će taj otpad ostati tamo gdje je?Vezani postovi na promina.blog.hr-u:
http://promina.blog.hr/2008/12/1625665614/otpad-u-cveljicima-kancerogen.html
http://promina.blog.hr/2008/12/1625750224/promina-u-tv-vijestima.html

Analiza koju je obavio Bioinstitut doo iz Čakovca:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/aktualno/bioinstitut/Bioinstitut.pdf


- 17:09 - Komentiraj post (9) - Link posta

četvrtak, 08.01.2009.

Potpora za proizvođače sira

Prije nekoliko mjeseci, točnije u rujnu prošle godine, Prominu je posjetio Državni tajnik MPRRR Srećko Selanac u svom službenom posjetu Šibensko-kninskoj županiji.
U Uredu župana, održan je tada sastanak na temu uloge Ministarstva u ruralnom razvoju, te se razgovaralo o poticanju proizvodnje sira iz mišine.

Nedugo nakon tog posjeta, pronašao sam članak u jednim dnevnim novinama, u kojem se moglo pročitati kako je OPG «Validžić» iz Oklaja za svoj projekt «Zaštita i unaprjeđenje kvalitete autohtonog sira iz mješine» dobilo potporu od županije Šibensko-kninske u iznosu od 50.000.00 kuna.
Također se moglo pročitati i da će od Ministarstva poljoprivrede dobiti novac za marketinške prezentacije.

Temom sirana u našoj Županiji bavi se i Novi tjednik još 12.12.2008 u članku pod naslovom:
"INICIJATIVA U ŽUPANIJI Otvara se desetak novih sirana"
Pod linkom:
http://novi-tjednik.hr/index.asp?dID=1929

Izdvojio bi sljedeće:

«Takozvanom Mjerom 6. za opremanje prodajnih mjesta namjenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ministarstvo će sufinancirati opremanje sirane, te unutarnje uređenje s makar 30 posto ukupnih troškova kod dvanaest županijskih korisnika koji su se prijavili na natječaj.”

“Poticaje za uređenje starih siroprerađivačkih pogona ili za izgradnju novih postrojenja dobili su Borislav Šimpraga, Lazo Dronjak, Božo Djak, Josip Dujić, Mirko Marić, Marko Validžić, Ivka Parać, Slavko Petrović, Slavko Škovrlj, Tanja Tošić, Mladenka Vukušić i Zdenka Šimpraga.”


Nadam se da će i proizvođači sira iz mješine kroz određeno vrijeme uspjeti na natjecanjima izboriti nagrade, kao što su uspjeli i naši vinogradari.

- 20:14 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 04.01.2009.

U spomen na dobrog fratra Opu

Većina Vas primjetila je u komentarima blogera pod imenom „Dobri Opa“.
Tko je zapravo bio Dobri Opa, većina Vas vjerojatno zna, ali za one koji ne znaju, slijedi ova priča:

„Berlin/Visovac, (IKA) – U Bietigheim-Bissingenu u Njemačkoj u četvrtak, 22. svibnja, na blagdan Tijelova, u 69. godini života, 51. redovništva u 42. svećeništva preminuo je o. fra Anđelko Validžić, svećenik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i dušobrižnik za hrvatske vjernike u biskupiji Rottenberg-Stuttgart.“

„Fra Anđelko, krsnog imena Slavko, rođen je 26. veljače 1940. u prominskom mjestu Čitluk, kraj Drniša, od oca Mate i majke Kate. Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i Franjevačkom teološkom učilištu "Antonianum" u Rimu.
U franjevački novicijat stupio je 7. srpnja 1957. na Visovcu.
Doživotne je zavjete položio 8. prosinca 1963. u Makarskoj.
Za svećenika je zaređen 24. lipnja 1966. u Rimu.
Nakon ređenja upisao je postdiplomski studij na Franjevačkom teološkom učilištu "Antonianum" u Rimu“.

Rečenice koje možda najbolje opisuju fra Anđelka, izrekao je provincijal fra Željko Tolić:

„Kao čovjeka doživio sam ga vrlo otvorena i iskrena, dobronamjerna i vrlo plemenita.
Nije imao mnogo, a nije se oko toga previše ni trudio. Samo ono što je potrebno, bilo mu je dosta, sasvim dosta za njegovu nezahtjevnu dušu“.

„Kao redovnika sam ga doživio sasvim raspoloživa. U dijalogu je znao strpljivo slušati, ali je želio da se i njega čuje, uvaži i razumije“….

Dugo me mučilo što o fra Anđelku nisam napisao ništa na promina.blog.hr-u.
Skoro svaki dan kad prolazim na putu prema poslu kroz Čitluk, stari suhozidi sjete me na „moj dug“, na nenapisani post… neispričanu priču…na jednog marljivog čovjeka kojeg više nema..

Svatko je na svoj način doživljavao fra Anđelka, pa tako i ja.
Za mene je on bio fratar sa svim vrlinama koje bi po meni fratar trebao imati…
Bio je strpljiv, skroman… živio je u skladu s onim što je propovijedao.
Ali zašto me baš suhozidi podsjete na fra Anđelka?
Svaki svoj dolazak u Prominu, fra Anđelko je koristio kako bi „njegovao“ stare suhozide.
Današnje vrijeme na njih je zaboravilo… Malo je ostalo marljivih ruku koje su spremne podizati te stare svjedoke jednog skromnog vremena u kojem nije bilo toliko betona kao danas. A tim zidovima nije bilo lako.. Svako malo su ih rušili neoprezni vozači, bure… vjetrovi… „zubi“ vremena.
Ali zidovi u Čitluku znali su da će s novim proljećem, ili ljetom doći njihov čuvar fra Anđelko, njihov zaštitnik, te će opet zasjati u punom sjaju…

A zidovi su u Čitluku kao i naše društvo sastavljeni od mnoštva pločica… Zahtijevaju dosta vremena graditelja da svaka pronađe, da svaka dođe na svoje mjesto.
Fra Anđelko je s ljubavlju i posebnom pažnjom uzimao svaku pločicu, isto kao što je prilazio svakom čovjeku, svakom vjerniku kojeg je upoznao na svom ovozemaljskom putu.
Lijepo ozidani suhozid je isto kao i zajednica u kojoj se svi njeni članovi uzajamno poštuju, jedan drugog podupiru, jedan se na drugog oslanjaju, jedan drugog usmjeravaju…
Zato je fra Anđelko vjerojatno volio suhozide… i zato oni još stoje u lijepom skladu svjedočeći o svom graditelju….čovjeku koji se trudio poslati poruku ( kako kaže fra Željko Tolić): „braćo, sudjelujmo u životu jedan drugoga; život je lijep i jednostavan; ne koristi previše imati, i malo je dosta za sreću“.

Ipak, sve ovo što sam ja napisao o fra Anđelku, samo je jedno slovo u odnosu na sve priče koje bi se o njemu mogle napisati…
Zato se vraćam na početak mog posta: „Većina Vas primjetila je u komentarima blogera pod imenom „Dobri Opa““.
Dobri Opa je blog autora Ivica Gašpar (prominskog zeta) na kojem možete pronaći puno više postova o našem Promincu, našem pokojnom fra Anđelku Validžiću, i svima preporučam da ga posjetite pod linkom:
http://dobriopafraandjelkovalidzic.blog.hr/

Na kraju mogu samo reći:

Bože daj nam još „graditelja“ poput fra Anđelka Validžića
Daj nam ljudi koji će nam pomoći da se „posložimo“ kao suhozidi..
Jedan drugomu susjed…
Jedan drugomu potpora…
Jedan drugomu podrška…
Svi kao kamen jaki, al' zajedno još jači…
- 18:02 - Komentiraj post (3) - Link posta

subota, 03.01.2009.

Što bi Vi predložili?

Načelnik nam je nedavno ostavio komentar u kojem navodi:

„….Kako nam se slične stvari ne bi događale ubuduće, predlažem svim blogerima da zajedno napravite listu prioriteta za općinu Promina, i da ne budete samo kritičari već i kreatori.“

Većina nas zna da bi kao prioriteti trebali biti:

-Prominski vodovod-Marasovine, Matase, Zelići
-Asfaltiranje ceste Čitluk-Bogatići
-Bajemi u Gluvačama
-Otvaranje staračkog doma

Naravno, sve su to već poznate teme, problemi na kojima se radi godinama, i očekujemo da se ti problemi konačno riješe…i prema svemu sudeći možda bi se do izbora nešto moglo i riješiti.

Možda sam neku temu i preskočio, ali zato pozivam sve vas zajedno da me nadopunite…

Od tema koje smo možda zaboravili, ili nismo dugo spominjali naveo bi sljedeće:

-Pokušati dovesti brže telefonske/Internet linije u Prominu /maxADSL ili nešto slično;
-Pokušati zadržati trasu plinovoda Šibenik-Drniš-Knin, da ide kao prema prvim predočenim planovima plinofikacije Šibensko-kninske županije-preko Promine, a ne preko Kosova;
-Riješiti problem autobusnih stajališta u Oklaju, Razvođu…
-Riješiti javnu rasvjetu u novim naseljima Oklaja, s obzirom da se sad uredno plaća komunalna naknada, valjda imamo pravo dobiti ono što plaćamo (a ne trošimo)?
-Postaviti u centru Oklaja nekoliko klupa-kod kioska, na trgu…(Za izradu istih angažirati Metalsint i naše stolare koji rade u Splitu i Zagrebu… kako bi cijena bila povoljna i za Općinu i za one koji se tim poslom bave)…
-Riješiti sa vlasnicima zgradu „Stare škole“- njenu buduću namjenu, jer ona svojim urušavanjem prijeti zatvaranjem ceste Drniš-Oklaj-Pađene (ako se na varam državne ceste).
-Pokušati od raznih fondova dobiti sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta s posebnim naglaskom na ceste prema Podima, i ceste prema Čveljićima. Svi znamo da bi cesta prema Podima mogla biti cesta vinogradara, vinara, proizvođača sira i seoskih obiteljskih gospodarstava koja bi posluživala prominsku janjetinu;
-Dovesti vodovod do Poda, kako bi se u njima mogla razviti „farmerska zona“, jer tamo ima sasvim dovoljno prostora da neće nikomu smetati ( Prominski pršut bi bio najbolji od svinja uzgojenih u Promini)…
-Zatražiti od zavoda za zapošljavanje Drniš organizaciju obuke za žene iz Promine koje planiraju zapošljavanje u staračkom domu- ponajprije njegovateljice;
-Organizirati javnu tribinu (općina) na koju bi se pozvali svi nezaposleni Prominci, te na osnovu njihove stručne spreme pokušati definirati proizvodnu djelatnost koja bi se mogla pokrenuti u Promini, a da se oni u što većem broju u istoj zaposle. Odnosno organizirati za iste prekvalifikaciju.
-Poticati otvaranje malih obrta, te pomaganje postojećim da opstanu na tržištu;
-Napraviti analizu proizvodnih mogućnosti Promine i Prominaca; Prvenstveno mislim na izradu baze podataka o proizvodima koji bi se mogli proizvoditi/kupiti u Promini (sir, pršut, vino, grožđe, kovački proizvodi…)
-Pokušati pomoći Metalsintu da ostvari poslovnu suradnju sa velikim prodajnim centrima tipa Pevec isl… te da na taj način proizvodnju dijelom usmjeri na proizvode koji neće ovisiti samo o Končaru…

-Povećanjem proizvodnje u svim navedenim granama, povećali bi se prihodi djelatnika, a to bi uzrokovalo povećanje mogućnosti ulaganja istih u gradnju kuća, obrazovanje djece….Novac bi stvarao novac…Otvarao nova radna mjesta…Ono što bi izdvojio kao najbitnije, odnosno najhitnije za demografsku obnovu je sljedeće:

Odrediti u Oklaju građevinsku zonu u kojoj će se po povoljnim cijenama (mladim obiteljima, svima onima koji su voljni izgraditi kuću u Oklaju i u njoj trajno nastaniti/živjeti- a ne vikendom) prodavati građevinske čestice. Novac prikupljen od prodaje čestica, uložiti u uređenje infrastrukture u istoj građevinskoj zoni…
Svaku novu mladu obitelj prilikom vjenčanja Općina bi mogla nagraditi sa građevinskom česticom, odnosno 10.000 kuna.

Naravno, sve su ovo želje, a stvarnost je ipak nešto drukčija.
Općinski prihodi su toliki da mogu pokriti njihovo tekuće poslovanje.
Ako sam dobro čuo HE Miljacka godišnje kao naknadu Općini Promina izdvaja nekih 200.000.00 kuna, a sličan iznos izdvaja i kamenolom, a ostalo su sitni prihodi od poreza…
Doduše, elektrana ne odnosi ništa iz Promine, dok nam naša Promina zna dnevno ostat „lakša“ za 1500 tona vrijednog bijelog kamena. Čini mi se da više Talijani zarade na jednoj pasti za zube u koju stave taj naš bijeli kamen u prahu, nego mi (Općina Promina) na jednoj toni kamena!

Otišao sam sada na neku drugu temu, ali vratimo se na početak priče;

Pozivam Vas sve da iznesete što su za Vas problemi u Promini?
Što vi predlažete da se riješi?
Što Vas tišti?
Što je najhitnije?
Gdje novac uložiti, da nam se najbrže vrati povećanjem broja djece, radnih mjesta?

Nije bitno što je ova ideja došla od načelnika Paula (ali je za svaku pohvalu), možda će se ti problemi učiniti zanimljivim i drugim političkim strankama u Promini, pa će pokušati uložiti napore u realizaciju istih?
Ako Vam ne paše što je prijedlog dao Paul, Vi onda zamislite da je to predložio Žare Duvančić, Željko Džapo….samo razmislite o svemu i komentirajte….jer to ne radite zbog njih nego zbog sebe, svoje djece… zbog naše Promine!
Mi kao birači makar se možemo potruditi reći svoje želje.
To je i dalje puno lakše, nego iste i ostvariti, a to prepuštamo političarima… a mi ćemo pomoći svatko onoliko koliko može….

Sad se opet moram osvrnuti na komentiranje…
Jučer sam bio sa mojim dobrim prijateljima bračnim parom iz Njemačke (normalno da su naših korijena-hrvatskih-ali nisu iz Promine), s kojima sam se u priči naravno dotakao Promine.
Tada mi je „bolja polovica“ bračnog para inače sociolog po struci rekla sljedeće:
„Upisala sam na googlu „promina, oklaj“ i otvorila sam neku glupu stranicu…
To je stvarno sramota za ovaj kraj….za Prominu“
Nakon kratkog vremena zaključim da se radi o mom Blogu…ali ne i ona…
Zanimalo me što joj je najgluplje na promina.blog.hr-u.
„Ma postovi su OK, to je nešto obično iz novina… ali dopustiti onakve komentare, vrijeđanje… blaćenje….to je stvarno sramota“….

Nije prvi put da čujem takva razmišljanja, ali ovo me prilično zaboljelo, pogotovo jer se radi o iskrenoj osobi, iskrenom „necenzuriranom“ razmišljanju….
Zaboljelo me što znam da jako puno truda ulažem da ljudima prikupim razne informacije vezane uz Prominu, a onda zbog nekoliko komentara sav moj trud pada u vodu…
Naravno da se ne radi o svim komentatorima i komentarima… možda se radi o najviše 1-2% komentara možda ni toliko, ali porazno je kad čujete takvu reakciju!

Nakon tužbe koja će se protiv mene podignuti (ili je već podignuta) dijelom i zbog komentara, odlučio sam da sad stvarno više nema anonimnih komentatora….
Ujedno zahvaljujem se svima koji su me nazvali i ponudili pomoć u vezi rješavanja problema sa tužbom, kao i mojoj dragoj prijateljici koja je sporne komentare predala odvjetnicima.


Eto, na kraju, pozivam Vas sve da se registrirate ako već niste (link sa lijeve strane: Kako komentirati postove), te iznesete svoja razmišljanja što bi mogli promijeniti u Promini, da bi nam svima bilo bolje.

Oznake: općina promina, Život u Promini

- 19:05 - Komentiraj post (5) - Link posta

petak, 02.01.2009.

Po poštu u poštu?

Sad će svatko tko pročita naslov, reći „A gdje drugo?“
Ali krenimo sa pričom od nekakvog početka…
Nedavno sam naručivao nešto iz Istre. Ponedjeljak naručeno, utorak popodne poštar Mate već kuca na vrata i donosi pošiljku.
Jedan dan… samo jedan dan potrebno je bilo da pošiljka stigne od Istre do Promine!
Sad će netko reći OK, to je bila neka brža… skuplje plaćena dostava.

Kako bi opisali ovu dostavu?

HEP ODS doo Elektra Šibenik- Uplatnice za sljedećih šest mjeseci…
Poslano iz pošte Šibenik (22000) 12.12.2008.
Dospijeće prve uplatnice 29.12.2008.
Što mislite kad je stigla ova pošiljka?
„Nije stigla“… otišao sam sam u poštu po nju!?
Tako je pismo poslano 12.12.2008 iz Šibenika do Oklaja, nekih 45 kilometara putovala punih 20 dana!

Priznajem, vjerojatno je bilo zastoja jer je tu bilo 6 subota i nedjelja, i tri blagdana, pa je pismo negdje svratilo na piće, negdje na kavu… a za Božić su ga vidjeli kako ulazi u Tome Garbrića sa ekipom na janjetinu… Kako je ekipa bila dobra… ilo se… pilo se… zapivalo se i eto ti Stipandana… Na sve strane fešta pa se pismo i tu malo zadržalo…
Da ni su ovo kad treba posjetit rodbinu.. prijatelje… čestitat svima… zaželit svega dobra.. i čovik se malo „zabaci“…

I tako…na kraju, ipak sam ja odlučio poći „HEP-ovom računu u susret“… računam da je prilično iscrpljen od putovanja.
Sreli smo se tako ja i moje iscrpljeno pismo danas 02.01.2009 u pošti u Oklaju.
Bilo je malo ispaćeno, ali nisam se ni čudio. Nije malo 20 dana putovat iz Šibenika do Oklaja.
Kad sam ga vidio, sve mi je bilo jasnije?
Šta mislite zašto je toliko bančio usput?
Sve je bilo OK do janjetine u Gabrića, da tamo nije došla čestitka moje rodice iz Zagreba.
I kad su se oni upoznali, Božićna čestitka moje rodice, i račun za struju HEP-a, to je bila prava fešta.
Taman kad su mislili krenuti put Oklaja, eto ti i čestitke moje sestre iz Šibenika.. ku'š ti -u Oklaj… ku'š ti -u Oklaj… pa i mi idemo za Oklaj…Ajme ljudi fešte….
Piće po piće, a prvih dvoje je već bilo pripito… bome i čestitka iz Šibenika završi na podu…
Tako njih troje baulja niz Marinovu stranu u Trbounju, kad eto ti ide kuverta Kvarner osiguranja, za moju ženu…Vidi da od ovo troje nema ništa…al' na sreću ne pristade na piće jer već apstinira godinama, od svih rokerskih ovisnosti, pa i od alkohola…
Tako kuverta za moju ženu, pod jednu ruku Račun za struju, pod drugu Božićnu čestitku, a Čestitku iz Šibenika, na svu sreću nije trebalo pridržavati, jer kad bi uhvatila pravac, ta nije stajala….
Sva je sreća da pri dolasku u Oklaj ništa nije radilo… tako da su poštari jutros kad su došli zatekli ovu družinu mamurnu od puta na pragu pošte….a ne na pragu lokalnih kafića….

Na kraju sve je dobro prošlo….
HEP-ovci su na kolektivnom, tako da sa plaćanjem i onako ne treba žurit.
Tko će mi isključit struju, kad svi odmaraju?

Ali, šta mislite o sljedećoj situaciji?

Dođe Mate u javnog bilježnika, kad taman iz ureda izlazi njegova rodica s kojom je u svađi..
Svatko okrene glavu na stranu… i Mate uđe kod bilježnika…
Dobar dan… ja sam Mate…
A Mate -Vi ste zakasnili!
A di štovani bilježniče?
Pa na ostavinsku raspravu.
Ma koju ostavinsku raspravu, ja sam doša' pripisat auto koji sam proda!
Ma koji auto gospodine, pa Vi ste pozvani na ostavinsku raspravu Vašeg ćaće a niste se odazvali, evo taman je sve završeno, a Vaši rođaci kažu da ste se Vi svega odrekli u njihovu korist!
Ma o čemu Vi pričate… pa mani nitko nije javio da će ostavinska rasprava uopće bit'!
Kako nije… evo… pismo je Vama poslano….
Ali ja ga nisam primio!
A šta ću Vam ja…………

Ova druga priča… možda je izmišljena… a možda i nije… u svakom slučaju moguća je.
Tako dragi moji Prominci, ako očekujete poštu… bolje Vam je po nju krenuti u poštu… jer nikad se nezna gdje bi mogla zabančiti… a kamate na zakašnjele uplate plaćate Vi, a ne pošta!Oznake: Život u Promini

- 11:09 - Komentiraj post (3) - Link posta

četvrtak, 01.01.2009.

Sretna Vam 2009-a godina

Svim posjetiteljima promina.blog.hr-a,
Mojim dragim prijateljima,
Puno zdravlja, sreće i radosti,
Ili kako bi naši stari rekli:
„Nek' Vam je sretna i berićetna 2009. godina!“


- 12:28 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić