Golotinja

21 travanj 2008

Kao lopov
kradom dodirujem svoje tijelo
od požude napupalo.
A ta plašljiva erotika
dahom me miluje kao srna
na meni samo čipka crna.
Misli pomalo prljave
ispunjene zadovoljstvom
i njegovim zadnjim drhtajem.
Ljubi me toplim usnama
po neotkrivenim predjelima
pokreće jednu od bezbroj lavina.
Sad sam zadovoljna
spavam gola
tijela oslobođenog bola.

<< Arhiva >>