Svemirske Pjesme

29.09.2018., subota

T e M a l e S t v a r i


Zamišljamo li naše sure živote, u stvarima raznim
Isprepletene svakog dana sitnicama, drugim nekim
Ako vidimo da djelić fali, osjećat ćemo se praznim
Zažaliti,što sudbi mozaik, nismo ispunili ponekim!

Na neke smo već i navikli, smatramo ih prirodnim
Ali. postoje i one male stvari koje ne primjećujemo
Ako nam uzmanjkaju, tada smatramo neprirodnim
Osobito uživaju li ih drugi, odmah to zamjećujemo!

Na našu žalost naoko nevažno često mi propuštamo
Ozaren sretan osmjeh iza gustih, tamnih oblaka viri
Sreći svojoj svratiti sebi niti drugima ne dopuštamo
Kad je kasno, očekujemo da nama odnekud proviri!

Ima mnogo nečeg ružnog koje nekad opažamo teško
Okrutnost nas okruženja naučava da ne razlikujemo
Dobrotu i zloću, onda nam je njih, shvatiti preteško
Drugim nesretnicima, u životu sve više nalikujemo!

I kakva izlaz napokon za nas sve sad u društvu ima
Moramo učiti i malene stvari, okolo nas razaznavati
Sretan je onaj koji druge čini veselim, većinu poima
Istinu, zadovoljstva će u svom životu prepoznavati!

Svemir Putnik

- 07:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

26.05.2018., subota

N e T a l a s a t i


Ne talasaj čula sam izvanredan izraz reče prijateljica
Nikada mi tako jednostavna ideja nije na pamet pala
Ako je shvatiš na prečac, onda je prava neprijateljica
Da, i meni se mogu ti izreći u prvi mah silno dopala!

Masa ne talasa, pa mirno točkica do točkice ona diše
Ne teži ka sutrašnjici, sve drži u sebi ne buni se, hvali
Što bi se i pjenila? Lakše je, uklopljena, srećom odiše
Skakuću u ritmu, neki ispadne iz igre, većina zahvali!

Dobro je prastaro, pod kapom nebeskom ništa novo
Dokle god ima materijalne koristi ni u snu ne talasaj
Budi poslušan to je u interesu drugih, uvijek ponovo
Vjeruj, koji ti stoti put deru kožu, za njih opet glasaj!

Istina je! No, nisi oni! Ne miriš se! U sebi buru imaš
Vjetar promjena tjera u tvoja jedra; oluja si nevezana
Mudro je što sve shvaćaš i glavninu bitnoga, poimaš
Val strši! Gradi novo; posljedica je s činom povezana!

Posvećeno mojoj Prijateljici Violette…

Baško Polje 16. 09. 2011.

- 22:28 - Komentari (1) - Isprintaj - #

26.04.2018., četvrtak

J a


Mislio sam ja danima potražiti određenu snagu
I um da mogu veoma olako, cijeli svijet istražiti
Onda sam samokritikom saslušao svijest dragu
Trebaju mi sve poteškoće koje će me osnažiti!

Zatim sam jadnik htio mudrost ovog i inih dana
Da ne mogu nikako, nikada, i nigdje pogriješiti
I dođe mi misao nekoga, običnoga, jutra rana
Do uma se dolazi, kad probleme moraš riješiti!

Zahtijevao, vapio sam, lakomo, imanje, novce
Odjednom mi pade na um da ih moram graditi
Ako baš hoćeš imati sve što želiš novce i ovce
Moraš ih sam umom i radom, pošteno zaraditi!

Jednog dana poželio sam hrabrost baš golemu
I, počeh na široko i dugačko o tome razglabati
Razmišljajući kako treba učiniti, usprkos svemu
Sve nezaobilazno poteškoće moraš ih svladati!

Kao svakojaki oholi gotovan usluge sam tražio
Eh poslije sasvim bezuspješna traganja dugoga
Um mi je posvema lako moje probleme istražio
Priliku moraš zgrabiti, no ne na račun drugoga!

Molio sam tužan napokon ljubav okolo od svih
Malaksao već od silnog htijenja da će mi doći…
Napokon sam nakon svega, spoznao sebe i njih
Do ljubavi se, dolazi, kad si ljudima od pomoći!

Svemir Putnik

- 21:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.10.2017., srijeda

J e s e n j a S l i č i c a


Tumarao je kroz park izgubljen sav zanesen
Ugleda iznenađen ispred sebe uvenuli list žut
Vjetrić zapiri skupio se, dolazi polagano jesen
Okrenuo se opazio da je zameten njegov put!

Zadrhtao je, podignuvši glavu što se to zbiva
Ne bi trebalo biti tako hladno još je jesen rana
Sirotan neki, proklinje sudbinu da je ona kriva
No spasit će ga jedna otkinuta natrula grana!

Primijetio pokraj sebe, dvoje zaljubljenih stoje
Prepiru se oko nečega ali se ipak strasno grle
Stežu jedno drugo ljubomorni rastanka se boje
Uvjeravaju žučljivo da nešto brže ka sreći hrle!

Opazio, svoju voljenu zaplakanu malo podalje
Išla je skrušeno, tužna, pogledom punim nade
Stani ljubavi! Sudbina te naša meni sada šalje
Budimo jedno!Vrijeme nepovratno sreću krade!

Svemir Putnik
- 07:14 - Komentari (1) - Isprintaj - #

06.08.2017., nedjelja

J e d a n d a n u ...


Idući ulicom sreo me jedan Izbjeglica stari
Zaustavivši se i zaozbiljno zapita stidljivo
Ne misliš li sinko da mi danas srce krvari
Je li mi sav bol, jad, na licu nešto vidljivo?

Malo, začuđeno sam se, na mah zaustavio
Pogledao ga trenutak i u očima teret vidio
Ovakav mu život kao da se, meni pojavio
Nikojem neprijatelju ne bih tada pozavidio!

Reci, što ti je na srcu, onda, lakše će ti biti
Obzirom koliko si u patnji, čovjeku donosi
Neizvjestan život, može mu se, i gore zbiti
On u pravilu sve poteškoće naišle podnosi!

Znam da je tako, odgovori s grčom, starina
Ali, tko da još nakon svega shvati ovo sada
Nisam, poput neznanog iz svijeta barbarina
Duh euforije ovim,neznanim ljudima vlada!

Zašto grublje tvrdim kad čovjek kao ti jesam
Treba da slavim posve što se danas događa
No sinko dobro znaš za moj slučaj gdje sam
Ljude, moraš razumjeti, sve ovo me pogađa!

Bio si u mome selu gdje sam tada nekoć živio
Obitavam u kući onoj; ma tu je netko isto bio
Pa je možda život svoj kao mi sretan proživio
Posve je sigurno da se, i njemu isti usud zbio!

Kad god se, svih tih tužnih godina sjetim toga
Sjednem ispred njegove kuće i vrijeme kratim
Nekako čežnjivo, gledam u nebo, molim Boga
Da se ja, kao i on, jednom svojoj kući vratim!

Svemir Putnik

- 18:03 - Komentari (1) - Isprintaj - #

16.04.2017., nedjelja

P r o š l o s tVrijeme svime i svakom nezaustavljivo leti

Pa nas lažna nada ponekad poželi da smiri

Kroz otvoren prozor usplahirene duše sleti

Srce tadazavara, zaplašeno, silno uznemiri!


Prošlost svaka znamo nikada vratiti se neće

Ali se zato svejedno ne želimo olako predati

Očekujući s određenim pravom djelić sreće

Ako već ne zadugo za trenutak u njoj ostati!


Sjetimo se onoga što je nekada u životu bilo

Osobito trenutaka dokle smo uživali u sreći

Zaboravimo sve lošije što nam se dogodilo…

U srcu nikad ne pokušavajmo ožiljke poreći!


Pođimo u neki naš,noviji, bolji, budući san

Ja kao i drugi ljudi koji svoju prošlost tražim

Čekaju da će im se povratiti neki prošli dan

Potičem i sebe da na vrijeme izlaz potražim!


Svemir Putnik

- 16:58 - Komentari (1) - Isprintaj - #

03.03.2017., petak

Z b o g o m L j u b a v i


Zbogom ljubavi nezaboravna moja
Idemo dalje! Ovdje ostati više neću
Pratiti će me kroz život, slika tvoja
Smijemo potražiti neku dugu sreću?

Tvrdim, mogu ja podnijeti ove boli
Sve suze koje sam za tobom prolio
Osobito, kada se toliko mnogo voli
Kao što sam ja tebe veoma zavolio!

Spreman sam vječno podnositi tugu
Kada znam koliko si ti voljela mene
Teško ću smoći opet zavoljeti drugu
Hoće li me tako poljubiti usne njene?

I jedno i drugo, nismo ni imali sreće
Hoće li se, nametnuti kao naše sjene
Ljubav nam izgubljena vratiti se neće
Osim sjećanja na drage uspomene!

- 19:01 - Komentari (1) - Isprintaj - #

14.01.2017., subota

N a j l j e p š e


Koji je dan za čovjeka najljepši, zapitah prije nekog vremena
Odgovorili su mi bez promišljanja dugogato je dan, današnji
Bez obzira kakvo je stanje s čovjekom koja su tada vremena
Uvijek nam je mio baš ovaj u kojem živimo život naš sadašnji!

Koji je to najljepši osjećaj, zapitao sam ih pun znatiželje dalje
Unutarnji mir što svakomu ljudskom biću zadovoljstvo pruža
Tako će oholost, bahatost i nadmenost, držati od nas podalje
Blagost i mir, lijepa riječ, zasigurno svakog čovjeka razoruža!

Koja je to zabava za nas sve kad treba da u nečemu uživamo
Ima li nečeg boljeg od rada? Svaki čovjek mora da nešto radi
Kad već činimo proizvode za druge najbolje da se nauživamo
Stvari s kojima su sretni koji ih imaju život i civilizaciju gradi!

Kažu, najveća je tajna smrt! No, najveća tajna život mora biti
Koliko god li se mi pitali, što se događa kad nas više ne bude
Najveća tajna je životni put! Ne znamo što će se s nama zbiti
Tijekom života, u nama se silne promjene događaju i probude!

Ako sam o važnim, temama života, filozofirao i o njima mislio
Vratit ću se na početak! Uistinu, najljepša je ljubav za čovjeka
Koliko god netko o ljubavi dobro govorio ili najlošije pomislio
Ljubav je ostala ako je prava, najvažnije pitanje od pračovjeka!

- 10:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #

25.12.2016., nedjelja

T o l i k o T e V o l i m


U Tvoje bi srce

Cijeli Svemir stao!

U njega bih draga

Svu ljubav dodao!


U Tvoje bih srce

Još Ljubavi slao!

Kao Egoista,

Nikome ni zrnca

Za Svijet ne bih dao!

- 11:35 - Komentari (3) - Isprintaj - #

14.09.2016., srijeda

O D o b r u i Z l uKad čovjek pođe naprijed on okolo pažljivo gleda
Zapažanja ima, i donosi o svemu sudove nekakve
Nešto mu je originalno, no ponešto kopija blijeda
Spozna o lijepom tek kada vidi, ružnoće svakakve!

Ružno se na prvi mah, ne pojavljuje kako se učini
Radi ono u svoju korist i tek kada mu se zlom vrati
Izgubljeno pliva bez daha kao utopljenik na pučini
Moljaka, proklinje, spoznaje, puzeći k dobru svrati!

U svakom dobru u sebi razlikujemo i dobro korisno
Dobro u sebi, od drugog bića nikada ne zavisi tada
Nema vanjsku svrhu, kao cilj interesa je beskorisno
Ono ima vrijednosti da vrlinom, kao idealom vlada!

Dobro je ljudska osobina koja biti čovjeka odgovara
Teži, približiti pojedinačno, dobru najvišem, boljem
Dužnosti svakoga čovjeka da se sa drugim dogovara
Mjereći stupnjevito nada se od dobrog, ponajboljem!

- 17:54 - Komentari (11) - Isprintaj - #

13.08.2016., subota

I z b o r


Kažu da je sloboda izbora preuzimanje vlastite moći
To je zaista veoma zanimljiva tvrdnja koja interesira
Čovjeka kada sa svih strana misao razmatra, pomoći
Će odlukom da djelom druge nagovori, zainteresira!

Suviše odgovornosti ne pridonosi ničijem poštovanju
Uskraćuje pouke! Nije dobro za nikoga mučenik biti
Čak i loše izabrano doprinosi nekom samopoštovanju
Zbog tog će se koji poimaju izbor s gubitnicima zbiti!

Pukom slobodnom voljom može nagonima dopustiti
Da usmjeravaju njegov život, no ako se tome odupre
Neće pred trenutnim svojim zadovoljenjem popustiti
Svako odbacivanje egoizma drugo življenje podupre!

Stoji mu na raspolaganju put po kojemu će postupiti
Treba promisliti koji je plemenitiji, najlakši, i najgori
Odbija li plemenitost potrebno je od lošijeg odstupiti
Srednje je izlaz za njega jer se i za lakše teško izbori!

Mudro li se usmjeri prema cilju više ishoda pronalazi
Tko god svoj izbor odabere do nekoga rezultata vodi
Moguće je poći ispočetka, iz njega bolje izlaze nalazi
Čemu težimo: voljeti! Ljubav nas u cijeli život uvodi!

Ne smijemo baš navodnoj Sudbini naš izbor dopustiti
Jer sreća je tu samo tren koja dok trepneš okom odleti
Nije stvar da se pričeka već mudrosti, djelu, popustiti
Da čovjek novim, hrabrim izborom u bolji život poleti!

- 16:30 - Komentari (1) - Isprintaj - #

03.07.2016., nedjelja

B a k l j a L j u b a v i


Kaže mi prijateljica: budi baklja ljubavi na nebu plavom
Zračiš svijetlošću i ljubavlju kao što se od tebe i očekuje
Ti si od mnoštva hrabrijih koji promišlja svojom glavom
Većina zavoli tvoj sjaj i rado te u svome krugu dočekuje!

Iks galaksija sa bezbroj zvijezda možemo vidjeti ove noći
Koja sam ja, zapitao sam je šaleći se na njezin račun tada
Bojim se, dušu griješiš! Nemam i nisam nikada imao moći
Da bilo ičim moja ovozemaljska pjesnička snaga zavlada!

Eh ti! Kao u bilo kojemu sporu sa mnom skromnost te krasi
Razumiješ golem utjecaj na svoje čitatelje a ne samo mene
Tvoj um prkosi svemu okoštalome niti pod silom se ne gasi
Zabilježiš uporno nesmiljenom žestinom greške, uspomene!

Ustane. Ozbiljno me pogleda i rukom zamahne prema gore
Sjajiš svojim stihom poput zvijezda, tamo u daljinama mira
I pored toga što rasipaju svoj sjaj ni kroz vječnost ne izgore
Vjekovima će slične pjesme sjati humanizmu širom svemira!

Mnogi nesebično šire svjetlost, ljubav u čovjeku podržava
Što ih više ima nada u bolje sutra u srcima za stalno ostaje
U istinu svatko od nas sebe poboljšava, optimizam održava
Čovjek neće postati neprijatelj drugome nego bolji postaje!

- 09:25 - Komentari (2) - Isprintaj - #

31.05.2016., utorak

R u k e


Ruke svakome u tren pokažu, nekoju sliku imaju
O prošlosti vlasnika koju za života, izbrisati neće
Kao lice kada mijenja maske, glume; to i poimaju
Ruka izgradi, stvara, oprašta, razaranja podmeće!

Ruke služe i za povezivanje između različitih ljudi
Sveg živog, neživoga što na ovome svijetu postoji
Čak odbijanje onih koje čovjek misli da su neljudi
Kazuju i skrivene detalje koji u činjenju zla nastoji!

Ta ruke djeteta nevine, jasno mnogo toga otkrivaju
Krenuvši u svijet s nagonskom željom da spoznaju
Lakoćom psihologa lošeg čovjeka lako razotkrivaju
Dobroga bez skrivenih namjera djetinje prepoznaju!

Priče pričaju, i rukama, i samo one mogu prepričati
Pojedinosti koje bi se tada riječima nevažnim učinile
Ruke znaju pokoravati, neotkriveno, lakše ispričati
Izgrliti ljude! Zažele li planetu bi ljubavlju podčinile!


- 10:16 - Komentari (4) - Isprintaj - #

01.04.2016., petak

N e Z a s t a jAko nešto u životu namjeravaš uraditi što želiš
Uvijek je dobro znati da se ne smiješ zaustaviti
Čak kad pomisliš kako nisi sposoban da poželiš
Pobijediti ponešto, zbog boljeg moraš nastaviti!

Neuspjeh nije poraz samo prosječnost u nečemu
U tom trenutku! Mnogi bi te rado na dnu vidjeli
Kako sanjaš o trivijalnom životu i još koječemu
Na crti borbenoj te cijene! To smo već uvidjeli!

Uman vjeruje da svakoje obećanje mora shvatiti
Sa sumnjom! Bez ugovorenoga ne možeš živjeti
Danas mutne ponude samo naivni žele prihvatiti
Bitna zadaća tvoja je u natjecanju moći preživjeti!

Kreni dalje! Ovaj svijet, i ti možeš učiniti boljim
Ako u toj neravnopravnoj borbi nesretno padneš
Udruži se sa istomišljenicima svojim ponajboljim
Pomoći će ti ustati makar se nekima ne dopadneš!

- 18:21 - Komentari (3) - Isprintaj - #

08.02.2016., ponedjeljak

G r e š k aKako čovjek iz prosječnosti svoje i ostalih izaći
Začuditi ćemo se na ovako jednostavno pitanje
Ako li mi bolje razmislimo odgovori će proizaći
Ne treba tu mudrovanje i nekakvo protupitanje!

Kad nešto radimo, moramo učiniti neku grešku
Olakotan pokušaj nije doveo do punog uspjeha
Ne smijemo ni dramatizirati na svaku pogrešku
Pokoriti će nas i dovesti do krajnjeg neuspjeha!

Pri svakoj namjeri problem moramo obuhvatiti
Oslanjati se na savjete drugih ljudi, na iskustvo
Ugrabiti dobru priliku nečeg novog, nit uhvatiti
Nijednom nas ne smije obeshrabriti neiskustvo!

To je na koncu svrha i bit svakoga našega rada
Kroz cijeli životni vijek tako se treba ponašati
Ne može nas privesti uspjehu, nikakva parada
Osobito ako mislimo da treba druge oponašati!

- 07:05 - Komentari (12) - Isprintaj - #

31.12.2015., četvrtak

M o r a l n i P r o b l e m i


Rade li interesno o ljudskosti, toj vječnoj temi
Čim otkriješ da braniš većinu; na istoj si strani
U sukobu si sa sobom, naiđu moralni problemi
Pod hitno, nešto učini da ti ličnost ne zastrani!

Bježi od onih koji tvoje snove, omalovažiti žele
Samo veliki ljudi hoće ti pomoći u tome zaista
Sitne duše klipove podmetati pod noge požele
Nesebični tvrde da i ti možeš biti i bolji, odista!

Misle, bolje je nemati priznanje, ali ga zaslužiti
Na onomu je mrlja koji ga je nezasluženo dobio
Ljigav licemjer svim će se smicalicama poslužiti
Dok je skromni, zauvijek istinsku slavu zadobio!

Stvoriti čovjeka bila je velebna i mudra zamisao
No, da se u tomu nije previše, nepotrebno žurilo
Ljudi bili tada bolji ne bi prečesto ispravljali misao
Srljanje u izglednu propast ne bi to biće požurilo!

- 17:15 - Komentari (6) - Isprintaj - #

10.12.2015., četvrtak

R a z b i j e n o O g l e d a l o


Kažu ako razbiješ ogledalo sedam godina nesreće donosi
Razbijanje većega broja ta se brojka, drastično umnožava
Može li sudba naša huda sve te priče o nama da podnosi
Vjera u to življenje svakog čovjeka ograničava, usložnjava!

Um naš asocijativne poveznice, svakoju istinu ovog čina
Postavlja u proturječje jer se ona u strogo pitanje dovodi
Nema nikakvog izbora, gruba nemarnost je pusta pučina
Ako prihvatimo nejasno stanje nas u stranputicu odvodi!

Kažu čovjek je izumio ogledalo kao bi vidio kako izgleda
Jer njegov lik čini onako kako u životu radi i uvijek misli
Bez njega imamo li mi išta? Naša budućnost je bez izgleda
Nužnost je i sloboda! Čovjek uz nju bolji život sebi smisli!

Kad bi se svi, priči o razbijanju nečega kompaktnog držali
Staro bi stanje u nedogled o bitnim pitanjima mi nastavili
Bojeći se novog sve nakaradno, konzervativno bi podržali
Zar ne bi Svijet u tomu slučaju u napredovanju zaustavili?

- 10:42 - Komentari (6) - Isprintaj - #

23.07.2015., četvrtak

V e l i k i Č o v j e k


Postavljaju mi pitanja o životu, njegovomu problemu
Naročito o čovjeku velikom i koji taj naziv zaslužuje
Ta prihvaćam taj nagovor da načnem ovu tešku temu
Vremena me i zao samozvani gazda svijeta okružuje!

Na početku ljudskoga roda rekli su da je vojskovođa
Veliki čovjek koji je, i tuđu zemlju u bitkama osvojio
Jeli li to slavno otimaš li tuđe? Jesi li time veliki vođa
Što si pobio vojnikovu djecu, njihove žene prisvojio!

Lukavo izrabljuješ ljude i tjeraš ih da bude po tvome
Pa taj zločinački čin bezobrazno demokracijom zoveš
Ne možeš ubiti nekog ako želi slobodu, biti na svome
Osobito kada se lukavošću na ostatak svijeta pozoveš!

Zbog toga veliki čovjek kada ti slični priznanja odaju
Za svoja zlodjela umjesto da te u zatvor strpaju, osude
Izrugujući se poštenim ljudima nagrade unaprijed daju
Kao velikanu grade spomenike lažni ti pridjev dosude!

Veliki si ti Čovjek ako se za mir i prava svih ljudi boriš
Nitko nije toliko dobar da bi drugomu gospodarom bio
Odlika velikih je plemenitost; za nju moraš da se izboriš
Velikan još nikada nije svoju snagu niti motive zlorabio!

- 09:13 - Komentari (12) - Isprintaj - #

14.07.2015., utorak

S a v j e t


Često me pitaju koga u življenju za mišljenje zoveš
Te kako se taj po imenu zove! Znam se tada nasmijati
Nitko ne zna sve! Moraš na nekoga da se ti pozoveš
Inače će „sveznalicu“ i priprost čovjek često ismijati!

U školi iskustva, najneugodnijoj, bolje i mudrosti učiš
Pa moraš imati sposobnost zaprimiti savjet kada treba
Manje govori, više slušaj i gledaj, lakše ćeš da naučiš
Svaku mudrost; previše govora nije mudromu potreba!

Ona se stiče razmišljanjem što je najplemenitije djelo
Mudrost je most između ciljeva i njihova ostvarenja
Zato i kažemo: čovjeka čini djelo a ne njegovo odijelo
Škola patnje izazov je za najveća njegova ostvarenja!

Pametniji savjetuju: nemoj ići tamo gdje tebe put vodi
Činiti ćeš pogreške kao i mnogi prije tebe toliko puta
Ostavljaj vlastitu stazu jer se naše življenje na to svodi
Pođi gdje te mudrost usmjerava, gordo čela uzdignuta!

- 11:19 - Komentari (9) - Isprintaj - #

12.03.2015., četvrtak

P r o l a z n i k


Stojim na raskršću ulica dok svoju prijateljicu čekam
Tu uvijek rado, moju uvaženu Damu mirno dočekam
Gledam u ljude kako iz svih pravaca odnekuda dolaze
Gdje, kojim svi oni željama, nadama, snovima odlaze!

Prilazi mi ona napokon sa smiješkom vesela me gleda
Opet ti, reče, zuriš negdje daleko filozofskog izgleda
Preuveličavamo uvijek, obično ono što ne poznajemo
Tebe i sebe, čovjeka, samo kroz druge prepoznajemo!

Svaki od nas je tajna! Koliko god mislili da ga znamo
Dopušta, samo onoliko, koliko želi da ga prepoznamo
U samo svojem unutarnjem svijetu u kojeg se povlači!
Da bi se naoružao tom novom snagom poraze odvlači

Prijateljice! Nalik na morski rt koji valovi silni udaraju
Ostaje čvrst dok se oko njega različiti interesi sudaraju
Kada nema cilj na koji bi usmjerio napor, tada zaostaje
Za onima koji ga izvršavaju kao da im to svrha postaje!

Kažu: cvijet treba sunce da kroz razvoj ljepota postane
A čovjek ljubav da za potpunim čovjekom ne zaostane
Jer se treba on više za dušu nego za svoje tijelo brinuti
Može li biti sretan ako u toj borbi neće i druge zbrinuti!

Nije čovjek toliko dobar da bi drugomu gospodar bio
Iako se najzanimljivija pojava za potonjeg čovjeka zbio
Pati što mora otrpjeti kroz svoj život, zaboravlja živjeti
Shvati li to i kao neumitni prolaznik, sreću će doživjeti!

- 17:20 - Komentari (5) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< rujan, 2018  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rujan 2018 (1)
Svibanj 2018 (1)
Travanj 2018 (1)
Listopad 2017 (1)
Kolovoz 2017 (1)
Travanj 2017 (1)
Ožujak 2017 (1)
Siječanj 2017 (1)
Prosinac 2016 (1)
Rujan 2016 (1)
Kolovoz 2016 (1)
Srpanj 2016 (1)
Svibanj 2016 (1)
Travanj 2016 (1)
Veljača 2016 (1)
Prosinac 2015 (2)
Srpanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (2)
Prosinac 2014 (1)
Studeni 2014 (1)
Listopad 2014 (1)
Srpanj 2014 (1)
Travanj 2014 (1)
Siječanj 2014 (2)
Studeni 2013 (1)
Listopad 2013 (1)
Kolovoz 2013 (1)
Lipanj 2013 (2)
Svibanj 2013 (3)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (6)
Veljača 2013 (5)
Siječanj 2013 (4)
Prosinac 2012 (8)
Studeni 2012 (6)
Listopad 2012 (2)
Svibanj 2012 (2)
Prosinac 2011 (2)
Studeni 2011 (5)
Kolovoz 2010 (1)
Srpanj 2010 (1)
Lipanj 2010 (1)
Travanj 2010 (1)
Veljača 2010 (1)
Prosinac 2009 (1)
Studeni 2009 (1)
Listopad 2009 (2)
Kolovoz 2009 (1)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Linkovi

P r i j a t e l j

To je Čovjek