Evo novi HTM za Zlatana: Zlatan

JEDNA ISTINA

13.06.2021.

JEDNA ISTINA


Ovoj mojoj knjizi pod naslovom Feminizam također poštovanom čitateljstvu prilažem dokumente sa sjednice Centalnoga Komiteta o mladoj generaciji koju sam organizirao u Zagrebu tih godina. I kao što se može vidjeti iz priloženoga taj je događaj vjerno prenesen I komentiran u našoj dnvenoj štampi. Međutim iz moga iskustva se vidi da se kod nas nije otvorio prostor mladoj generaciji niti prostor snagama socijalizma nego je organizator toga skupa završio u umobolnici kao neuračunjiv čovjek . I sada više nisam razmišljao o tako velikim temama kao što su socijalizam , feminizam, kapitalizam, radnički pokret niti u krajnoj liniji o temama koliko su socijalni procesi u zavisnoti od kosmičkih događanja velikoga reda nego sam zahvaljujući svome psihijatru Muradifu Kulenoviću, inače profesoru psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, I po uvjerenju mnogih , jednom od naših najboljih medicinskih stručnjaka, trebao razmišljati o ‘’svojom mami’’ I ‘’svojem tati’’ sa tezom da je stanje fakata u mome slučaju takovo da je ‘’inteligencija sačuvana’’ dok je riječ o teškome ‘’emocionalnom oštećenju’’. Nakon prve injekcije antipsihotika depo moditena , koji je inače lijek stare generacije, a koju sam preživio tako da sam doživotno od nje zavisan, meni je vrijeme prestalo teči I to doslovno jer sam bio dugogodišnji plivač koji je naučio na štopericu I meni jako važan subjektivni protok vremena- sada svega toga nije bilo dok se dvadeset godina kasnije u Adelaideu nisu dosjetili da me oslobode te droge I na mjesto nje ponude Risperdal consta. Od tada sam bio sposoban veliku većinu svojih iskustava staviti na papir I ponuditi zainteresiranom čitateljstvu na uvid I ocjenu.

Zlatan Gavrilović Kovač
SLUČAJ AMY CONEY BARRETT

11.06.2021.

SLUČAJ AMY CONEY BARRETT
Pa ja sam htio reći par riječi o tom slučaju sutkinje Amy Barrett koja se ovih dana preslušava u američkom Senatu. Na pitanje demokratske senatorice Dianne Feinstein o pravu na pobačaj za kojeg smatra da je demokratsko pravo progresivnoga svijeta Amy nije dala nikakav precizan odgovor. Međutim obično se uzima da je istina da je Trump mnogo dobio nominacijom religiozne osobe koja pripada konzervativnom pokretu u okviru Katoličke Crkve I koja je u jednom svojem predavanju kazala da je njena karijera samo sredstvo do cilja, a cilj je izgradnja Kraljevstva Božjeg. Ona je majka sedmoro djece od kojih je dvoje posvojeno sa Haitija. Nagađa se da će ovo imenovanje Trumpu donijeti glasove krščanske desnice za sutkinju za koji mnogi smatraju da bi mogla dovesti u pitanje pravo na pobačaj, pravo na zdravstvenu zaštitu I prava LGBT osoba.

Vjerojatno tih prigovora ima mnogo više od ovdje navedenih ali se zadržimo samo na spornome dijelu tog preslušavanja koje je na dnevni red postavilo pitanje prava žena na pobačaj jer tobože one ne odlučuju o sebi I svome tijelu nego to radi netko drugi pa je onda normalno da se takav čin ozakoni kao legalan. Abortusa Ima različitih I suvremena medicina razlikuje spontani, izazvani , abortus radi izbora spola, nesigurni abortus, prema gestacijskoj dobi I metodi, prema osobnim I socijalnim faktorima....ali razlikuje I takozvani abortus ilegalis I abortus kriminalis. Ovaj ilegalni abortus je ukratko rečeno onaj koji se izvodi bez suglasnosti sa zakonodavstvom zemlje dok je kriminalis , ukratko, onaj koji se iz ovih ili onih razloga drži kriminalnim djelom. Nema nikakove sumnje da su ova posljednja dva u uskoj vezi iako naravno ne moraju biti.Nema nikakove sumnje da odluku na aborus žene treba vidjeti u svakom pojedinačnom slučaju I vjerojatno naše mišljenje zavisi od svakoga toga pojedinačnoga slučaja sasvim suprotno da bi pravo na abortus bilo generalno pravo žena ( I muškaraca), prirodno pravo, jer mu je svrha upravo neprirodna kao što su mu I razlozi ( I uzroci u dobroj mjeri) neprirodni.

Prema tome ja se slažem sa sutkinjom Amy Barrett da pravo na abortus nije političko pitanje I da od njega ne treba praviti političke kampanje nego da je prije svega medicinsko I pravno pitanje u suglasju sa zakonodavstvom zemlje. A u Ustavu Amerike jasno stoji da čovjek ima pravo , isto toliko , na život kao I na slobodu. Sutkinja Barrett je I inaugurirana od strane Trumpa sa riječima da ‘’voli američki Ustav’’ I da je njena dužnost kao suca Vrhovnoga suda postupati primjereno postojećim zakonima zemlje prema tome da ona samo slijedi volju umnoga zakona koji je kao moralno načelo istakao imperative: ‘’Ne čini drugome ono što ne želiš da drugi tebi učini’’ ili ‘’ Čini drugome ono što želiš da drugi tebi učini’’ ( zavisno od toga koje se Evanđelja čita u Novom zavjetu). Prema tome je jasno da je izbjegavanje odgovora na ovo pitanje izbjegavanje diskusije o samome američkome Ustavu kojega nitko ne želi dovoditi u pitanje. I ja se slažem sa gospođom Barrett da na ova pitanja moramo sebi odgovoriti mi sami sasvim suprotno mišljenjima da bi jedan životni akt trebali ozakoniti kao legalni akt. Sam život postavlja pitanja kao što sam život nudi I odgovore a nekada I ne.


Zlatan Gavrilovic Kovač


<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.