bosim nogama

17.11.2016., četvrtak

U tišini

Njemu, koji je skidao šešir pred svakom ženom, muškarcu izvan svih kategorija muškaraca koje jesam i nisam poznavala, njemu danas ostavljam na mjestu koje nikad više neće dotaknuti njegov živi glas, jednu tako običnu riječ koja je najčešće samo znak uljudnosti bez sadržaja, jednu riječ koja izvire sada iz najdublje moje krivnje što nisam nikad imala vremena ni potrebe da mu je ranije uputim, makar istim ovim nepostojećim putevima, jer kao što je ni tada ne bi mogao čuti, neće je čuti niti sada, pa ustvari tu riječ izgovaram sebi i izgovarati ću je svaki puta ponovno jer će njegov glas i njegove riječi biti meni uvijek na raspolaganju, ostavio ga je velikodušno u svojoj skromnosti i poniznosti svim ženama i muškarcima za trenutke tišine, za vrijeme kad oblaci mirno plove, kad kiša rominja ili pahulje snijega pokrivaju šume i livade i sav živi svijet dok sniva, izričem sada i pišem tu riječ njemu kojeg više nema a koji jest i bit će ovdje u tišini dok i moje srce kuca – hvala!

- 13:01 - Misao se pojavi i nestane,ovdje je zabilježi ako želiš (5) - print - # - On/off -

<< Arhiva >>

[favs] [linkovi] [arhiva] [mail] [blog]

Muzika:noći izvan konteksta
Slika:Catherine McIntyre

Copyright © 2005-2010 plejadablue

Free Counter


online