Bitke kroz povijest https://blog.dnevnik.hr/asboinu

subota, 31.07.2021.

Ustrojstvo

Postrojbe za specijalna djelovanja

Naziv 'postrojbe za specijalna djelovanja' sam po sebi definira zadaće i namjenu tih postrojbi, a to su upravo 'specijalna bojna djelovanja' (izravna akcija, specijalno izviđanje i nadzor te vojna pomoć) u kopnenom okruženju, kroz puni spektar vojnih djelovanja, a u cilju potpore i zaštite strateških interesa.

Insignija ovih postrojbi također je vrlo domišljata i bogata, a u Hrvatskoj je to karakterističan prikaz zmije poskok koja se omotala oko mača.

Obratite pozornost na položaj mača kod samih postrojbi (okrenut borbeno prema gore) i na položaj istog kod institucija poput zapovjedništava (okrenut prema dolje).

Sve u svemu insignija je prikaz oružja (mačevi, bodeži, koplja, strijele … u kombinaciji s nekim opasnim životinjama ili stvorenjima …


31.07.2021. u 12:11 • 1 KomentaraPrint#^

petak, 30.07.2021.

Ustrojstvo

Vojno-obavještajni rod

Vojno-obavještajni rod u vojsci ima primarnu misiju pružanja pravodobne, relevantne, točne i sinkronizirane obavještajne i elektroničke potpore zapovjednicima na taktičkoj, operativnoj i strateškoj razini.

Vojno-obavještajni rod u vojsci dio je obavještajne komponente vojske čiji proizvodi (obavještajni podatci) služe za uporabu u vojsci, ali i za razmjenu u cijeloj nacionalnoj obavještajnoj zajednici.

Pripadnici Vojno-obavještajnog roda osposobljeni su za padobranske desante, izviđanja iza neprijateljske crte, upravljanje besposadnim letjelicama, izviđanje i ometanje protivničkih radio veza, alpinizam i diverzantske akcije.

Nadzirati i snimati cilj, prikupljati podatke i selektirati ih, odvojiti bitne od nebitnih, ne doći u kontakt s neprijateljem, izbjeći sukob i neprimjetno se izvući - temeljni je dio zadaća pripadnika vojno obavještajnog roda.

Insignija je naravno bogata i raznovrsna, a u Hrvatskoj vojsci to su dva stilizirana sokola okrenuta jedan prema drugom koji zatvaraju oblik štita u kojem se nalazi znak prekriženih mača i ključa, a nadvisuje ga crveno-zlatni romb (paralelogram).


30.07.2021. u 09:45 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 29.07.2021.

Ustrojstvo

Vojna policija

Vojna policija je rod borbene potpore čiji pripadnici (vojnici policajci) pružaju borbenu potporu postrojbama na terenu.

Primarna namjena vojne policije je održavanje reda i vojne stege (discipline) koje se odnosi na vlastito vojno osoblje, obavljanje vojno-policijskih poslova unutar vojnih objekata (vojarni, vježbališta, tabora …), kriminalistički poslovi (poslovi suzbijanja kriminalnih radnji i otkrivanje počinitelja u vojnim postrojbama i institucijama, nadzor vojnog prometa (prometna vojna policija), antiterorističkih poslova (borba protiv neprijateljevih specijalnih snaga, suprotstavljanje pobunjeničkim, odmetničkim i paravojnim snagama i slično), te zaštita visoko rangiranih vojnih dužnosnika (VIP tjelesna zaštita).

U nekim zemljama pored vojne policije postoje karabinjeri i žandarmerija (počiva na vojnoj strukturi i ustroju) koji su vrlo slični vojnoj policiji, ali služe za civilni nadzor.

Insignija vojne policije je različita od zemlje do zemlje, a kreće se od ukriženih samokresa (pištolja) sve do stiliziranih policijskih znački.

No, svim je vojnim policijama jedinstveno da na vojnoj odori nose posebne oznake ispisane bijelim (ponekad žutim, ili crnim) slovima VP, MP, PM …

Vojna policija može biti i u sastavu grana oružanih snaga, pa su onda oznake poput mornarička policija (SP) …


29.07.2021. u 07:23 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 28.07.2021.

Ustrojstvo

Veza – živčani sustav zapovijedanja

Veza kao rod borbene potpore služi za ostvarivanje komunikacije između postrojbi, zapovjednika s podređenim i nadređenim, međusobno komuniciranje i prijenos zapovijedi ili informacija.

U početku razvoja roda to su činili posebno izvježbani glasnici ili teklići . Kasnije se razvilo korištenje goluba pismonoša, ali i posebnih signala koji su se mogli raspoznavati iz daljine (zastava, vatra i dim).

Danas to rade posebno izvježbani vojnici roda veze (vezisti).

Insignija roda veze prikazuje signalne zastavice, ali najčešće se rabe prikazi stiliziranih munja. Razvojem informatičke opreme pored temeljnih zadaća veze pojavljuju se i nove (kibernetika).


28.07.2021. u 07:57 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 27.07.2021.

Ustrojstvo

Protuzračna obrana – 'nebesko topništvo'

Protuzračna obrana je rod borbene potpore koji je namijenjen za vatreno djelovanje po protivničkim ciljevima u zraku, odnosno, za obaranje neprijateljskih vojnih zrakoplova i letjelica (raketa, besposadnih letjelica …) sa zemlje tijekom borbe.

Sam sustav protuzračne obrane je širi pojam jer obuhvaća taktike, tehnike i procedure koje se poduzimaju za sprječavanje ili smanjivanje učinkovitosti protivničkoga napada iz zraka.

Dakle, riječ je ovdje samo o protuzračnim raketnim i topničkim postrojbama, koje štite vlastite snage i sredstva sprječavajući protivničke zrakoplove, helikoptere, rakete, daljinski vođene i bespilotne letjelice da ih otkriju, napadnu i unište.

Insignija se kreće u prikazu kombiniranja topova s raketama i vrlo je slična insigniji topništva.


27.07.2021. u 08:04 • 1 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 26.07.2021.

Ustrojstvo

Topništvo – 'crveni kralj' bitke

Topništvo je rod borbene potpore koji se nalazi u svim granama oružanih snaga, a kao takav dijeli se na: terensko, protuoklopno, protuzračno, obalno i brodsko topništvo.

Temeljna oružja topništva jesu: top, haubica, minobacač i raketa, a samim tim i insignija topništva počiva na ovim oružjima.

Borbena boja topništva je skarletno crvena te se i ona vrlo često kombinira u insignijama topništva s narečenim oružjima.

U hrvatskom topništvu oznaka zemaljskog (terenskog) i protuzračnog topništva su gotovo identične s jednom malom razlikom. Kod terenskog topništva s grboslovno desne strane je top, a raketa s lijeve, dok je kod protuzračnog topništva obrnuto.

Insignija hrvatskih topnika terenskih predstavlja dvije topovske cijevi, a kod protuzrakoplovnih topnika su dvije ukrižene rakete.


26.07.2021. u 10:16 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 25.07.2021.

Ustrojstvo

Ratna mornarica – moreplovci

Ratna mornarica grana je oružanih snaga koja je namijenjena i osposobljena za vođenje borbe na moru (oceanu), pod morem (oceanom), na priobalju i otocima, te u zračnom prostoru iznad površine mora (oceana).

Temeljna snaga mornarice počiva na brodovima kao borbenim sredstvima, pa shodno tomu danas se brodovi mogu podijeliti u nekoliko skupina: nosači zrakoplova, krstarice (borbeni kruzeri), razarači, fregate, amfibijski (jurišni desantni), ophodni, podmornice, minolovci i minopolagači, te ostali prateći (servisni) brodovi.

U nekim (većim) mornaricama u sastav ulazi i zrakoplovstvo, a obalna straža i mornaričko pješaštvo su posebne grane. U manjim mornaricama pak je obrnuto (HRM) te kod njih obalna straža i mornaričko pješaštvo čine sastavni dio ratne mornarice.

Mornarička insignija je uglavnom vezana uz sidra, brodove i tehničke dijelove brodskih motora. Prevladava borbena boja – tamno plava (mornaričko plava), ali svečane odore su bijele boje.


25.07.2021. u 12:11 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 24.07.2021.

Ustrojstvo

Ratno zrakoplovstvo – nebeski letači

Ratno zrakoplovstvo je grana oružanih snaga koja borbeno djeluje iz zraka letjelicama sa ili bez ljudske posade. Temeljna zadaća ratnog zrakoplovstva je zaštita, nadzor i obrana zračnog prostora, te borbeno djelovanje po ciljevima u zraku, na kopnu i na moru.

Ratno zrakoplovstvo je najmlađa grana u svim oružanim snagama, a sastoji se od: zrakoplovnih postrojbi različitih vrsta (bombarderske, lovačke, lovačko-bombarderske, izvidničke, protupodmorničke, transportne, za elektroničku borbu …).

Ustrojava se u različite formacije (zrakoplovna armija, zbor, zdrug, brigada, pukovnija, krilo, jato …).

Zrakoplovna insignija je bogata i različita, a temelji se na nekom obliku oznake koja sadržava krila.

U velikim i brojčanim vojskama zrakoplovstvo se može nalaziti i u granama (u kopnenoj vojsci ili mornarici), ili pak je samostalno.

Posebne oznake na zrakoplovima nazivaju se rondeli, a kod HRZ ponekad maketari (domaći i strani) znaju krivo okrenuti rondel HRZ. Kako to izgleda prikazao sam na slici ispod.


24.07.2021. u 13:41 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 23.07.2021.

Ustrojstvo

Konjaništvo – konjaničke postrojbe tenkova i helikoptera

Konjaništvo je rod vojske čiji se pripadnici (konjanici) bore na konjima, a zbog velike brzine i pokretljivosti stoljećima je to udarna snaga svake vojske.

Pojavom strojnica konjaništvo kao rod izgubilo je na značaju poradi velikih gubitaka, ali nije nestalo. Jednostavno, konjanici su zamijenili konje tenkovima i borbenim helikopterima pa se danas mnoge tenkovske i helikopterske postrojbe nazivaju – konjaničke.Povijesno konjaništvo se dijeli na lako (husari, ulani, kozaci …), srednje (draguni) i teško (kirasiri).

Danas su laki konjanici samo vidljivi kao povijesna postrojba, draguni su se preselili u borbena vozila pješaštva i helikoptere, a kirasiri su postali pravi oklopnjaci u tenkovima.

Insignija konjaništva vrlo je bogata i prekrasna, a borbena boja konjaništva je žuta (oni koji nose žutu boju - Athumanunh), a meni najdraža konjanička pjesma je 'Žuta ruža Teksasa' (Yellow Rose of Texas).


23.07.2021. u 12:44 • 1 KomentaraPrint#^

četvrtak, 22.07.2021.

Ustrojstvo

Oklopništvo – bratski rod pješaštva

Od samog trenutka pojave oklopljenih vozila pojavilo se i pitanje – treba li oklopništvo biti odvojeno od pješaštva?

Danas je oklopništvo borbeni rod i slobodno se može napisati 'bratski' rod pješaštvu.

Naime, tenk, borbeno vozilo pješaštva, lovac tenkova, oklopni prevožnjak pripadaju kategoriji oklopnih borbenih vozila i samim time definiraju oklopne postrojbe.

Pojam tenkovske postrojbe označava postrojbu koju isključivo čine tenkovi koja karakterizira pokretljivost, brzina i velika vatrena moć.

Istodobno oklopnu postrojbu čine dvije trećine tenkova i trećina borbenih vozila pješaštva, pa ova postrojba za razliku od tenkovske dobiva i pješačku karakteristiku.

Mehanizirana postrojba oklopništva, za razliku od mehanizirane postrojbe pješaštva, ima oklopna vozila koja su na gusjenicama i kao takva imaju veliku prohodnost, pa shodno tomu mogu pratiti tenkove na svim tenkoprohodnim terenima.

Miks ovih triju postrojbi čini temelj oklopno-mehanizirane brigade koja je prvenstveno namjenjena za napadačke operacije, ali i za iznenadne protuudare u obrambenim operacijama.

Iznenadna i neočekivana pojava ovakve postrojbe na krilu napada, ili na boku obrane, noćna su mora svakog zapovjednika.

Insignija ovih postrojbi uglavnom je tenk, međutim, može to biti i spoj više insignija iz vojnog ustrojstva (poput dodatka konjaničke insignije, a ponekad i pješačke insignije.

Naravno, neke vojske jednostavno takve postrojbe prikazuju dijelovima oklopa nekadašnjih vitezova oklopnika.


22.07.2021. u 21:15 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 21.07.2021.

Ustrojstvo

Pješaštvo – najstariji borbeni rod vojske

Vojnici opremljeni i osposobljeni za blisku borbu pješke ili iz borbenih vozila pješaštva nazivaju se – pješaci, a rod kojem pripadaju – pješaštvo.

Nekada su pješaci do bojnog polja stizali pješke (linijsko lako pješaštvo), ili pak su svoje postroje ustrojavali poradi zaštite topništva (fuziliri), a pješaci koji su na bojno polje stizali na konjima, ali se borili pješke nazivali su se draguni.

Pojavom utvrđenih objekata pješaci dobivaju granatu (bombu), pa se to pješaštvo naziva grenadiri.

No, preustrojavanjem i usvajanjem novih taktika, tehnika i procedura pješaštvo se mijenja i modernizira. Tako se draguni s konja sele u oklopni prevožnjak (ACV), ali istodobno se razvijaju borbena vozila pješaštva (IFV) koja za razliku od oklopnih prevožnjaka sudjeluju i podupiru pješaštvo u borbi.

Među pješaštvom razvijaju se posebni oblici pješaštva poput: motorizirano pješaštvo, mehanizirano pješaštvo, oklopljeno pješaštvo, mornaričko pješaštvo, zračno pješaštvo …

Istodobno može se povući i razlika između mornaričkog pješaštva i pomorskog pješaštva (marinci). Mornaričko pješaštvo nekada je bilo ukrcano na brodove i nakon abordaža prelazilo je na protivnički brod i borilo se protiv posade broda.

Pomorsko pješaštvo iskrcavalo se s brodova i vodilo borbu na obali i zahvatu obale. Zračno pješaštvo može se prevoziti u jedrilicama kao desant, ali može se iskrcati i zračnim okomitim manevrom, a tada su to padobranci.

No, vrsta pješaštva zapravo danas čini temelj svake pješačke postrojbe. Razlikujemo tako strijelce, puškostrojničare, snajperiste i protuoklopnjake. Nekakav idealan odnos bio bi: 4-2-1-2 (4 strijelca, 2 puškostrojničara, snajperist i 2 protuoklopnjaka), a to je zapravo pješačka borbena skupina ili desetina.

Naoružanje strijelaca je jurišna puška s pod cijevnim bacačem granata (tako zapravo strijelci poprimaju i ulogu grenadira), protuoklopnjaci pored osobnog naoružanja (jurišna puška) opslužuju protuoklopni vođeni raketni sustav (POVRS).

Insignija pješaštva je najstarija insignija i predstavlja dvije ukrižene puške kod svih vojski svijeta. Međutim, najstarija insignija pješaštva je truba (rog), a poneke pješačke specijalnosti (rendžeri, izvidnici ...) koriste ukrižene mačeve (bodove, bajunete …).

Bitno je zapamtiti mač, bajunet, bod okrenut prema gore predstavlja borbenu postrojbu, a kad su isti okrenuti prema dolje to su insignije institucija (zapovjedništva, škole i obučna središta).

Na kraju, boja pješaštva je modra (svijetlo plava).


21.07.2021. u 21:06 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 18.07.2021.

Ustrojstvo

Vojna inženjerija – 'pionirski narednik'

Inženjerija je rod borbene potpore kojemu je primarna namjena i temeljna zadaća borbena ili neborbena tehnička potpora drugim granama i rodovima vojske.

Dakle, iz ove definicije lako se uoči da inženjerija kao rod borbene potpore istu pruža tijekom same borbe, ali i izvan borbe.

Temeljne funkcije pokretljivost (mobilnost) borbenih rodova zavise od inženjerije, protupokretljivost (zaprečivanje) protivniku i ometanje njegove mobilnosti (rušenje), te preživljavanje na bojištu (bunkeri, skloništa, rovovi …) doista su u rukama inženjeraca.

Tako zapravo u insigniji inženjerijskih postrojbi uvijek će se pronaći razne utvrde, mostovi, rijeke, eksplozije, alati poput lopata, krampova, ali i sjekira …

Nazivi poput opkopari (saperi), pioniri (oni koji krče i otvaraju prolaze), pontoniri (premošćuju rijeke) … pa ako se još dodaju riječi poput jurišni (jurišni i lansirni mostovi), borbeni (borbeni pioniri) … sve to može postati zbunjujuće i nerazumljivo.

Pojavom komercijalnih filmova o nekakvim bradatim vojnicima koji umjesto pušaka nose sjekire te su stvari mnogima postale nerazjašnjene.

Naime, u vojsci se brada načelno ne nosi, ali jedino je borbenim pionirima to dozvoljeno (brada im štiti kožu lica od iskrenja tijekom brušenja alata – po Athumanunhu).

Zapravo, sve je počelo u 18-om stoljeću pojavom dužnosti 'pionirskog narednika', koji hoda na čelu pješačke satnije ogrnut kožnom pregačom i naoružan sjekirom, a lice mu prekriva gusta brada.

Iznad oznake čina 'pionirskog narednika' i u današnje moderno doba lako se uoči insignija dviju ukriženih sjekira. Ta insignija ništa ne mijenja u činu već samo dodatno opisuje isti.

18.07.2021. u 16:08 • 1 KomentaraPrint#^

subota, 17.07.2021.

Ustrojstvo

Prve (povijesne) prišivke Hrvatske vojske

Prva narukavna prišivka Hrvatske vojske bila je oznaka stiliziranog grba Republike Hrvatske (zlatno-žuta boja) koji je bio obrubljen stiliziranim tropletom ispod kojeg je pisalo velikim bijelim tiskanim slovima ZNG RH.

Narastanjem snaga i preustrojavanjem oružanih snaga Republike Hrvatske razvijalo se i samo ustrojstvo, pa se ubrzo oružane snage RH nazivaju Hrvatska vojska koja se opet sastoji od gardijskih, regularnih postrojbi i domobranstva.

Takvo ustrojstvo iznjedrilo je ubrzo i novu oznaku koja se od prve razlikovala po tomu što je na njoj umjesto ZNG RH ispisano HV.

Od tog trenutka lijevi rukav odore rezerviran je za narukavnu prišivku koja označava pripadnost Hrvatskoj vojsci (Oružanim snagama RH).

Takav način označavanja zadržan je i u današnjem označavanju HV, a kako su izgledale te prve prišivke prikazao sam na slici ispod teksta.


17.07.2021. u 12:49 • 0 KomentaraPrint#^

srijeda, 14.07.2021.

Ustrojstvo

Grb Oružanih snaga Republike Hrvatske (Hrvatske vojske)

Prije nego se raspišem o oznakama i insignijama ustrojstva vojski, a kako moram krenuti (poradi lakšeg razumijevanja razlikovnih elemenata) s ustrojstvenim oznakama Hrvatske vojske, opisat ću grb Hrvatske vojske.

Dakle, sam grb (ne ustrojstvena oznaka) Hrvatske vojske, predstavlja grb Republike Hrvatske položen na dva zlatna zaobljena povijesna grboslovna štita (blazona).

Naime, moderni oblik štita Republike Hrvatske, položen (uklopljen) je u zlatnu podlogu koja je opet u obličju povijesnog, ali i grba iz Domovinskog rata.

Upravo ovakav grb Hrvatske vojske nalazi se kao sastavni dio u svim ustrojstvenim oznakama i insignijama Hrvatske vojske i kao takav je jedinstven dio u oznakama grana, ali i ostalih oznaka (postrojbenih) Hrvatske vojske.

Metalni ili štikani (vezeni) grb nosi se i na kapama, beretkama ili ženskim šeširima koje su sastavni dio odore hrvatskih vojnika (inja), dočasnika (ca) i časnika (ca).

Ustrojstvene oznake ovalnog su oblika i prate oznaku Oružanih snaga Republike Hrvatske (Hrvatske vojske) koja je obrubljena ovalnom vrpcom u kojoj je u gornjem dijelu ispisan tekst 'REPUBLIKA HRVATSKA', a u donjem dijelu 'ORUŽANE SNAGE'.

U samom središtu nalazi grb OSRH obrubljen tropletom (pleterom). Ovu oznaku na lijevom rukavu nose svi pripadnici Hrvatske vojske.


14.07.2021. u 20:51 • 1 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 12.07.2021.

Ustrojstvo

Ustrojstvo – vojni djelokrug (boje, insignije, značke i oznake)

Danas svaka zemlja ima ustrojstvo svoje vojske (oružanih snaga). Ustrojstvo vojske je zapravo djelokrug djelovanja vojnih grana, rodova, službi i struka.

U moderno doba iskristalizirale su se slijedeće grane vojske: obalna straža, nacionalna garda, marinci, ratno zrakoplovstvo, ratna mornarica i kopnena vojska.

Međutim, svaka zemlja ima svoje specifično ustrojstvo, te se tako među granama može pronaći i potpora, školstvo, specijalna djelovanja i svemirski prostor.

Kako izgledaju boje, insignije, značke i oznake nekih od tih grana (ali i značke, insignije, oznake i boje rodova, službi i struka u tim granama) bit će predmet mojeg pisanja u slijedećim danima.

Kao i uvijek, na samo sebi svojstven način, pokušat ću objasniti i usporediti, ali i napraviti razlike između borbenih rodova i rodova borbene potpore, te razlike između službi, struka i specijalnosti.

Dakako, sve ću temeljiti na vojnom ustrojstvu i djelokrugu djelovanja koje se razlikuje od vatrogasnog, policijskog ili pak civilnog ustrojstva sličnih djelokruga djelovanja i poslova.

Na kraju krenut ću s hrvatskim vojnim ustrojstvom i povlačiti usporedbe i navoditi razlike sa sličnim ustrojstvima ili pak čak i s ustrojstvima zemalja koje su daleko veće, snažnije i moćnije na tim poljima.


12.07.2021. u 18:55 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 11.07.2021.

Hrabroslovlje

Značka za hrabrost Izraela

Možda jedina zemlja na Svijetu čije oružane snage, Izraelske obrambene snage (IDF), ne pridaju baš neki posebni značaj i ne ulažu baš nekakav trud u ukrašavanju svojih vojnika kolajnama (medaljama) i vrpcama (lentama).

Dakle, povijest dodjeljivanja kolajni u Izraelu nije baš popularna, ali to ne znači da istodobno nije i zanimljiva. Isto tako, bez obzira što u Izraelu ne postoje posebni riboni s kolajnama za vojnike koji su ubijeni, ranjeni ili zarobljeni tijekom rata i bitaka, ne znači da se hrabrost i zalaganje ne cijeni.

Naprotiv, Izrael je zemlja čija povijest pamti više dana rata nego mira, zemlja u kojoj su gotovo svi stanovnici istodobno i vojnici, pa otuda onda i ova prividna nezainteresiranost za odlikovanja i ukrašavanja.

Tako danas u Izraelu imaju svega tri kolajne za hrabrost i predanost. Prva je ona do stjecanja nezavisnosti i druga je ona nakon toga u ratovima za obranu iste. Treća je značka za predanu službu u obrani Izraela.

Opet, riboni su jednobojni (žuti, crveni i plavi) i gotovo neugledni, ali su značke ribona kampanji vrlo zanimljive.


11.07.2021. u 08:55 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 10.07.2021.

Hrabroslovlje

Kanadska značka za hrabrost - 'Majka Kanada'

Kanadske oružane snage svojim ranjenim pripadnicima dodjeljuju 'crvenu značku za hrabrost' koja se naziva – Kolajna (medalja) za žrtvu. Ona se dodjeljuje preživjelim, ali i posthumno stradalim i poginulim.

Uz posthumno dodjelu ove kolajne ide i kolajna Memorijalni križ majke (udovice) nekome iz rodbine stradalog pripadnika kanadskih oružanih snaga (majka, supruga, kćer, sestra …).

Treba naglasiti da se Memorijalni križ dodjeljuje osobama ženskog spola poginulog pripadnika ili pripadnice kanadskih oružanih snaga.

Dakle riboni su crveno-bijelo crno crveno-bijeli i purpurni (ljubičasti), a dodatak je kolajna na kojoj je 'Tugujuća majka Kanade' – mlada kanadska nacija koja tuguje i oplakuje svoje mrtve vojnike.

Ideja koja je nastala u kontekstu povećanih žrtava u prekomorskim operacijama živa je još i danas (još uvijek nije ostvarena). Naime, golemi kip ogrnute žene koja pruža ruke prema Atlantskom oceanu (prema Europi) trebao bi se postaviti na istočnoj obali otoka Cape Breton.

Bila bi to zapravo 'Tugujuća majka Kanade' koja pruža ruke i poziva sve one koji su pali za Domovinu u prekomorskim operacijama (vojnici, mornari i zrakoplovci).


10.07.2021. u 11:54 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 08.07.2021.

Hrabroslovlje

Austro-Ugarska ranjenička medalja

'Crvena značka za hrabrost' (kolajna ranjenika) u A-U zajednici dodjeljivana je ranjenim i oboljelim vojnicima tijekom rata (Prvi svjetski rat).

Traka ribona bila je maslinasto-zelena s crvenim okomitim stupovima koji su u kombinaciji (brojčanoj) označavali broj ranjavanja ili bolest, odnosno stupanj invalidnosti.

Dakle, broj stupova (od jedan do pet) označava broj ranjavanja, a prazno središte ribona označava bolest ili stečenu invalidnost tijekom rata.

Na kraju, svaka slijedeća kolajna (vrpca) izbacuje prethodnu iz reda nošenja, pa se tako uvijek nosi samo jedan ribon (onaj s najvećim brojem ranjavanja.


08.07.2021. u 21:24 • 3 KomentaraPrint#^

utorak, 06.07.2021.

Hrabroslovlje

Španjolska vojna medalja – španjolski građanski rat

'Medalla Militar' visoko je rangirano vojno odličje Španjolske koje se dodjeljuje za iskazanu hrabrost na bojnom polju.

Ovu odličje (medalju) utemeljio je španjolski kralj Alfonso XIII. 1918. i od tada se dodjeljuje pripadnicima oružanih snaga Španjolske bez obzira na rang (čin).

Tijekom građanskog rata (pobjednička strana – Frankovci) utemeljili su Medalju građanskog rata (Kampanja 1936.-1939.) 26. siječnja 1937., ali je na medalji otisnut nadnevak 17. srpnja 1936. (početak pobune protiv Republike).

Međutim, kako su brojne zemlje bile uključene u ovaj rat tako su te iste zemlje utemeljile i svoje medalje za sudjelovanje u tom građanskom ratu.

Tako je poražena vlada Republike u egzilu utemeljila svoju medalju, a slijedile su je i ostale zemlje uključene u taj oružani sukob.

Na kraju, postoje dvije medalje Njemačke i Italije, a radi se o medaljama strana koje u bile uključene u oružani sukob.


06.07.2021. u 21:15 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 04.07.2021.

Hrabroslovlje

UN i NATO medalje

Međunarodne medalje (Ujedinjeni narodi i NATO savez) koje se ne dodjeljuju za hrabrost već za sudjelovanje u određenoj misiji (mirovnoj ili humanitarnoj) nazivaju se medalje za službu (sudjelovanje).

Prva takva zajednička međunarodna medalja dodijeljena je od strane organizacije UN za sudjelovanje u misiji Koreja (1950.-1953.)

Danas u zajedničkim međunarodnim vojnim i policijskim operacijama, kao što su očuvanje mira, humanitarne potpore i prirodne katastrofe, medalje dodjeljuje organizacija UN ili pak NATO savez, ali i svaka zemlja članica zasebno.

Tijekom godina od 1991. do 2002. na prostorima Jugoistočne Europe djelovale su brojne međunarodne misije (BiH, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Kosovo), a neke od tih operacija traju još i danas.

Kako izgledaju riboni (vrpce) za sudjelovanje u tim operacijama ja sam posložio na donjoj slici.


04.07.2021. u 11:39 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 03.07.2021.

Hrabroslovlje

Argentina i Ujedinjeno Kraljevstvo – dvije značke za hrabrost

Borili su se u istom ratu jedni protiv drugih čvrstih uvjerenja da se bore za ideale velike i pravedne, a na kraju dobili su različite značke za hrabrost.

Riječ je o Falklandskom ili Malvinskom ratu koji je izbio između Argentine i Velike Britanije i trajao od 19. ožujka do 14. lipnja 1982., a povod je bio teritorijalni spor oko Falklandskog (Malvinskog) otočja.

Po završetku rata obije strane podijelile su 'značke za hrabrost' svojim vojnicima (preživjelim i posthumno) i naravno svaka je strana izradila 'svoju' značku za hrabrost.

Britanska je bila inspirirana već postojećom medaljom iz Drugog svjetskog rata (Atlantska zvijezda), a Argentina je izradila dvije posebne (značka za sudionika rata i druga značka za hrabrost tijekom rata).

Pjesma Dire Straitsa - Brothers in Arms inspirirana je upravo Falklandskim (Malvinskim) ratom.

03.07.2021. u 16:01 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 02.07.2021.

Hrabroslovlje

'Crveno pero' – značka hrabrosti sjeverno-američkih starosjedilaca

Hrabrost sjeverno-američkih starosjedilaca svima je dobro poznata, ali da su čak i oni međusobno razlikovali najhrabrije među hrabrima manje je poznata činjenica.

Kako je pero bilo jedan od najvažnijih ukrasa (insignija) tako je upravo crveno obojano pero i postavljeno između temeljnih (brojem i položajem pera na glavi plemena su se međusobno identificirala) označavala ratnika koji je tijekom bitke bio ranjen ('ranjeno pero').

Slijedom toga postojala su i pera koja su označavala ratnika koji je tijekom bitke ubio protivnika ili ga čak i skalpirao (ove okrutne stvari bile su tijekom bitaka toga doba pokazatelji velike hrabrosti).

Kasnije, kada su starosjedioci 'uvučeni' u ratove 'bijelaca', te značke hrabrosti promijenile su se i postale više 'bjelačke', ali su se starosjedioci pobrinuli da ih barem malo opet vrate sebi prihvatljivijim.

Tako je prvi vojnički ribon za sudjelovanje u vijetnamskim operacijama (za američke veterane starosjedioce) dobio i pero kao dodatnu insigniju.

Kasnije to će se opetovati i za sudjelovanje u operacijama u Afganistanu gdje će po povratku starosjedilački veterani primati i medalje u obličju pera koje će opet biti obojano u boje ribona.


02.07.2021. u 21:49 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 01.07.2021.

Hrabroslovlje

Francuska medalja za ranjenog – 'ranjena Marianne'

Tko je zapravo bio na barikadama francuske revolucije? Tko je vodio narod u revoluciji? Koja je to bila od triju sestara: Sloboda, Pravda ili Republika (Domovina).

Nicolette (ime je Slobode), Madeline (ime je za Pravdu), a najmlađa sestra je Marianne (ime je Republike) i ona je simbol Francuske (mlada i jedra djevojka s frigijskom kapom na glavi).

Dakle, na francuskim medaljama česti je motiv glava djevojke koja nosi frigijsku kapu. To je Marianne (hrv. Marijana – složenica od Marija plus Ana).

Dok tako svi čvrsto vjeruju i tvrde da je Sloboda bila na barikadama, a Pravda vodila Narod, Athumanunh opet po svom – bila je to zapravo najmlađa sestra Republika.

Naime, Sloboda je već prešla ocean i bila je s američkim Kontinentalcima (Sinovi Slobode), a Pravda je lutala ostatkom tadašnje Europe, pa je tako u Francuskoj to jedino mogla biti Republika.

No, dobro, francuski riboni (zamjenice) za vojne medalje hrabrosti šarene se bojama i krase grudi najhrabrijih, baš poput ostalih 'znački za hrabrost'.


01.07.2021. u 20:18 • 0 KomentaraPrint#^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< srpanj, 2021 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Opis bloga

Sheme i skice raznih bitaka u povijesti, ustroji falangi, bojnih redova i postrojbi kroz povijest. Osobno promišljanje o grboslovlju i stjegoslovlju, o bojama i njihovim uporabama tijekom povijesti razvoja vojne vještine i vojski. Mimikrija i kamuflaža kao predmet za istraživanje i promišljanje kroz vrijeme ...


freevisitorcounterss Homepage

O vojnicima, dočasnicima i časnicima

Bili smo vojnici i mladi ...... možete nam uzeti naše živote, ali ne možete nam uzeti slobodu i naša uvjerenja!

O ratovima

Ratove započinju starci koji se o nečemu nisu mogli dogovoriti, vode ih mladi ljudi koji se nikada vidjeli nisu... a kad ti mladi ljudi izginu, opet starci sjednu i dogovore se o miru...

Nitko tko vidio nije zastrašujuću divotu bitke, dok se zastrašujućom bukom k zemlji ruši ratnik u izljevu znoja i krvi, suditi ratniku i pričati o bitkama ne može i ne smije ...

Kada opet jednom ratna baklja dođe u neke druge ruke, nekim drugim ljudima, nekim drugim naraštajima … Neka se oni tada sjete veličanstvenih ratnika i vojnika koji su sada mrtvi i neka oni tada poslušaju poruku tih ratnika i vojnika što hrabro su pali, u tim bitkama divnim i fantastičnim, boreći se plemenito za ideale velike.

Da, oni su sada zauvijek zaštićeni grudom zemlje rodne, prekriveni mahovinom i više ne osjećaju ni mržnju, ni ogorčenja … već svojim svijetlim primjerom spokojnim i dalekim, dalekim poput Zvijezda najdaljih što još uvijek neumorno trepere, upućuju svima nama poruku vječne im Domovine: Mir, Milost, Milosrđe …

Kada jednom opet utihnu kobni vjetrovi rata i ratne rane zacijele, kada mržnja ratna odumre i kada zavlada ljubav i blagostanje. Kada se vrate mutne i bolne uspomene na ine bitke što vodili su ih hrabri ratnici, a koji sada mirno počivaju izmireni međusobno – tada recite mladim naraštajima što dolaze! Pričajte im o tim danima, pričajte im o tim ljudima koji su se odrekli svega: ljubavi, doma i imetka, očeva, majki, žena, djevojaka, braće, sestara i djece, pričajte im o tim ratnicima što hrabro su prešli rijeke, planine i doline i hrabro krenuli u bitke koje su sada već povijest i neka se one više nikada ne ponove …

Rat je zbroj besmislenih postupaka koji se shvaćaju i hvale tek onda ako se pobjedi, a osuđuju se kao pogrešni uvijek ako se izgubi.

Athumanunhova promišljanja


Zašto budale galame - zato što mudri šute!

… o hladnoći, tami i zlu

Ako Athumanunha pitate postoji li hladnoća on će Vam odgovoriti NE! Hladnoća ne postoji, jer hladnoća je samo odsutnost topline. Ako pak pitate Ahumanunha postoji li tama, on će Vam opetovati NE! Tama ne postoji, jer tama je odsutnost svijetla.

Ako pak pitate Athumanunha postoji li zlo … odgovor znate! NE! Zlo ne postoji, jer zlo je samo odsutnost dobroga …


Neka četir' satnika iznesu Hamleta kao ratnika!
Jer on bi, pokazao se, zbilja, pravi kralj,
Da osta u životu. Nek vojnička svirka i obredi
ratni za njega glasno progovore sad!
Nosite tijelo! Ovaj prizor tužan za bojište
lijep je, al' ovdje je ružan.
Haj'te zapovijedite vojnicima paljbu!