Aneta - Riječ putovanje. Život je putovanje. Zato mi ne putujemo da bismo pobjegli od života, već da on ne pobjegne od nas. Putujemo zajedno. - Aneta Prečica do sna

srijeda, 20.06.2018.

"Eto tako"Put.
Trava je zelena, a put je tamna krivudava linija koja nestaje na horizontu, postaje daljina u kojoj oko bludni kroz prostranstva i s vremena na vrijeme odjekne koji glas ili zvuk zvona, pa se izgubi.
Sutra.
Sutra je jedno "nestrpljivo danas".
Juče
Juče je korak kašnjenja za vremenom. Napuštamo ga tihim koracima koji iza sebe ostavljaju vidljive tragove.
Sudbina.
To je nešto što ne postoji. Bila bi to isuviše krupna riječ za situaciju na koju ne možemo uticati i koja ne zavisi od nas. To je situacija u kojoj život kaže:"Eto tako", a ti klimneš glavom i zoveš to na svoj način.
Danas.
Danas sam dovoljno iskoraknula i ostala strpljiva, zagledana u visinu neba i daljinu horizonta. Nije to rijeka da uzvrati pogled i nije eho da vrati glas, to je trenutak kada ne propuštamo priliku da ubijedimo sebe kako će sutra biti bolje. Ili, kako će "nestrpljivo danas" biti bolje?

- 16:02 - komentari (4) - print - "Eto tako" -

utorak, 19.06.2018.

Pazi šta gledašPogledi kad se ukrste, kao riječi u ukrštenici što imaju jedno zajedničko slovo, imaju jednu jedinu zajedničku misao.
Pogled je napet i uperen kao strijela prema svojoj meti, skamenjen kao da ga je pogledala Meduza, a kod nje se smjenjuju trenuci opuštene razdraganosti, oklijevanja, bježanja i ravnodušnosti.
On kao da je izmišljao priručnike za nemoguće poduhvate. Zabavljali smo se sličnostima, doživljavali predstavu kao viziju, a viziju kao stvarnost.
Pojmovi su se ukrštali po analogiji. Priroda sa Zemljom, Zemlja je lopta, okrugla, sa jabukom, jabuku sa zmijom, po Bibliji, zmija sa pojasom, a on sa nevinošću. Nju povezujem sa prirodom, a prirodu sa Zemljom i sve se povezuje i slaže u savršenom krugu.
Ne može se silom prodrijeti u tajnu, tajnu svežnja ljubavi u buket opasane nevinosti, treba raspojasati prirodu njene čiste ljepote, otkriti lijepu i razvratnu kraljicu u njoj koja će ti ustreptati put kao šumskom bogu kad posmatra nagu nimfu kako se ogleda u vodi koja je već okrutno kaznila Narcisa ...

- 10:23 - komentari (6) - print - Pazi šta gledaš -

ponedjeljak, 18.06.2018.

MotetOvo sam ja. Minijaturna slika moje prefinjene pojave u plavom. Sve oko mene je savršeno kada se pokrene misaona mašina za odbranu od liliputanskog svijeta čije su oči prilagođene svemu onome što im treba.
A ta "mašina" je kao destilerija kroz koju misli prolaze iz jednog kazana u drugi. Sve te male stvari usićušnjenog svijeta, minijaturne knjige, note, bočice sa uzorcima nečega, male cipele za šetnju ulicama Milendaoa, pergamenti išarani nerazumljivim pismom, "komadi muzike u nekoliko dijelova sa riječima", tapetarski čekić za najavu početka sudnjeg dana (kratkog kao tren) pobuđuju kvalitativne esencije.
Imam utisak da se nalazim u skoro otvorenim laticama (Nuper rosarum flores), minijaturi sa kojom je procvala renesansa...
- 17:18 - komentari (11) - print - Motet -

<< Arhiva >>