Inicijativa: Zagreb – Klima grad, Zagreb klima grad: Naselja – Eko habitati

Inicijativa: Zagreb – Klima grad

Zagreb klima grad: Naselja – Eko habitati : 30% za urbane šume - 30% za stabla u postojećim krajobraznim sustavima naselja


Cilj ove inicijative je apelirati na ulogu parkova, osobito ekološki uređenih parkova, prema najsuvremenijim ekološkim metodama i zelenih površina u stvaranju gradova kao ekološkog habitata i čuvara klime, te prevenciji poplava i odvodnji oborinskih voda, zatim prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te poboljšanju sveukupne kvalitete života.
Cilj inicijative je potaknuti održivo promišljanje razvoja postojećih zelenih površina prije svega grada Zagreba, ali i svih drugih gradova Hrvatske, te njihovo sistematično uređenje ili obnovu kroz građanske inicijative, natječaje za krajobrazno uređenje i druge programe.

Cilj je također potaknuti na ozelenjavanje, time i održivi razvoj, postojećih zelenih površina, prije svega grada Zagreba, ali i drugih gradova Hrvatske, barem u omjeru najmanje 30% (do 50%) stabala na postojeće otvorene zelene, pretežno livadne površine, uz po potrebi nadopunu adekvatnom rasvjetom.

Pritom se, nadalje STAVLJA NAGLASAK NA POTREBU ZA STVARANJEM NOVIH BUFFER ZONA uz rijeku Savu u Zagebu, osobito u ogoljelim područjima, poput područja uz Sajmišnu cestu, te sjevernu obalu južno od Domovinskog mosta, zatim područje uz Jadransku aveniju.
SVAKO SMANJIVANJE ILI PRENAMJENA ZELENIH POVRŠINA unutar grada Zagreba se TREBA DUGOROČNO SAGLEDATI U KONTEKSTU UTJECAJA NA KLIMU I SVEUKUPNU EKOLOŠKU SLIKU GRADA ZAGREBA.Opis problema:
Ekološka slika grada od vremena kada su planirane njegove zelene površine, se značajno promijenila, povećan je broj stanovnika i autiju, tkđ. se odlagalište otpada „Jakuševac“ značajno povećalo, a njegova spora sanacija uzrokuje smanjenu kvalitetu zraka, ne samo u najbližim novozagrebačkim naseljima, već i drugim udaljenijim naseljima. Smog, kao i kemijski spojevi koje vjetar donosi sa Jakuševca mogu uzrokovati olfaktivne smetnje, dišne smetnje i sve to može podstaknuti razvoj dišnih bolesti. Otpadni plinovi koji nastaju kod grijanja tijekom zimskih mjeseci, koje uzrokuje ispušne plinove kroz dimnjak također stvaraju zagađenje zraka.

Nadalje, procesima globalizacije pojačan je međuutjecaj čovjekovih industrijskih, ekonomskih, transportnih i drugih životnih aktivnosti zbog kojih su klimatske promjene sve vidljivije, a nedostatak stabala na pojedinim urbanistički predviđenim, ali ne zasađenim plohama za sadnju, kao prirodnog pročistača i stabilizatora klime ima veći utjecaj nego prije, te je on sve vidljiviji. Urbani parkovi su osviješteni kao dobra reparatorna ili tampon zona, osobito ako su uz obale rijeka, ali i unutar naselja, protiv poplava, te kao zaštita od zagađenja podzemnih voda i potoka od slivnih i olujnih voda, te stvaranja privremenih većih stajaćih vodenih i blatnih ploha na livadama naselja.

Prenamjene krajolika uređenjem naselja nastalih regulacijom riječnih meandra i rukavaca rijeka,koji također prirodno imaju ulogu smanjenja posljedica poplava, te njihove posljedice se tek u posljednje vrijeme sagledavaju u širem kontekstu.
Jedno od takvih naselja je i naselje Dugave nastalo kako je rečeno, isušivanjem riječnog rukavca Save.
Nadopunom zelenim zonama, ovo naselje bi moglo ponovno imati važnu višestruku ekološku ulogu za Grad Zagreb.

U ljeto 2013. vrućine su uzrokovale ozbiljne smetnje u kretanju po novozagrebačkim naseljima, ovdje se uzima konkretno, primjer naselja Dugave tijekom dana, te se medijskim glasilima upozoravalo na mogućnost zdravstvenih tegoba pri kretanju gradom. Pritom, na primjeru novozagrebačkih naselja, ali i u drugim dijelovima grada dio komunikacijskih puteva je bez pratnje drvorednih stabala, koje bi mogle stvoriti izravan hlad i rashladiti klimu u najtoplija doba godine, te stvoriti dodatnu potrebnu vlagu, tj. osvježavati prostor efektom poput šume. Nedostatak snijega i trenutno toplo vrijeme u dubljim zimskim mjesecima je moguće također pokazatelj utjecaja klimatskih promjena koje su moguće i odraz prostornih promjena u gradu Zagrebu, ali i promjena na cjelokupnoj planeti. Ovakve klimatske promjene, premda su ugodne kao blaga klima, nisu bezazlene i kako različiti uzgajivači voća, povrća, te pčelari pokazuju - uzrokuju posljedice.

Cilj ove inicijative je značajno povećati broj stabala u gradu Zagrebu na postojećim parkovnim površinama i time osigurati bazu za očuvanje i održavanje zdravlja uz podršku oplemenjenih parkovnih površina, te prevenciju razvoja dišnih bolesti i dišnih smetnji efektom urbanih šuma. Važnost kretanja i vježbi je izuzetna za osobe s metaboličkim, dišnim i srčanim problemima. Kretanje i boravak u parku se pokazao kao podrška zdravlju osobama s dijabetesom, astmom, visokim krvnim tlakom i srčanim oboljenima, te ojačanju imuniteta. Istraživanja provedena u Hrvatskoj sa sudjelovanjem mladih su pokazala kako im uređene parkovne površine i boravak u zelenilu su podrška u smanjenju stresa, te im zelenilo djeluje umirujuće za oči. Američke pokrajine poput New Yorka, Chicaga, Indiane, New Mexico i California već imaju programe Propisivanje parkova u svrhu zdravstvene skrbi, prevencije bolest i očuvanja zdravlja (BettyLou Decroce, New Jersey).
Parkovne površine sa drvećem, su i, kako je već spomenuto, učinkovite tampon zone u regulaciji rijeka i podrška prevenciji poplava.

U prilogu je krajobrazno-planski Koncept ozelenjavanja postojećih zelenih površina naselja Dugave kao potpora ovoj inicijativi:

Inicijativa 30% za urbane šume Dugava

Pojam urbane šume u širem značenju se ne odnosi isključivo na prirodne šume u blizini grada ili u sklopu grada, već i na grupacije stabala koje rastu u gradu, a koje imaju ulogu za grad jednako kao i prirodne šume za cijelu planetu. Inicijativa za Dugave se odnosi na povećanje broja stabala u krajobraznim sustavima naselja Dugave, te razvoju postojećih zelenih livadnih površina u smjeru 30% prostora za stablašice prilagođene gradskim uvjetima, te sa svojstvima pročišćavanja smoga poput breza, gorskog javora, te primjenu jestivih vrsta poput gloga, trešnje, lijeske, te vrste obični jasen (Fraxinus excelsior) – koja može poslužiti kao biomonitor zagađenja teškim metalima,(ima jestivi plod).

opis slike


Foto: Dugave obiluju trenutno zelenim površinama koje su važan sastavni dio cjelokupne ekološke slike naselja i donekle neutraliziraju onečišćenje zraka uzrokovanog odlagalištem otpada Jakuševac
Izvor foto: wikipedia

Udruga „Vilenice“ se pridružuje prvim konceptom prijedloga zona za nadopunu zelenila za naselje Dugavegave koji objavljujemo na web-stranici, te se time želi podržati i požuriti proces oplemenjivanja ovoga naselja prijeko potrebnim prije svega novim stablima. Plan sadrži i pregled nekih geomantijskih točaka dobivenih geomantijskom analizom.

http://www.slideshare.net/Vilenice/grafiki-prilog-1koncept-prijedloga-nadopune-stablima-s-geomantijskom-analizom-naselje-dugave
Napomena: Plan je u prijepisu na dostupne podatkovne podloge

Održivi razvoj zelenih površina ovoga naselja se odnosi na oplemenjivanje rekreacijskim, biciklističkim, kulturno-umjetničkim i potencijalno turističkim sadržajima, te je koncept napravljen u komunikaciji i suradnji sa stanovnicima/icama Dugava u pripremi.


opis slike


Foto: Primjer parka u stambenom bloku, Francuska
Izvor foto: M.B.

Ideja za inicijativu : Marina Butorac, članica Udruge „Vilenice“


Korišteni izvori:
http://www.crjc.org/pubs/riparian-buffers/
http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-6MVJKC

Oznake: niskougljični razvoj, inicijativa, urbane šume, buffer zone

20.02.2014. u 20:56 | 0 Komentara | Print | # | ^

Poplave, prevencija poplava i priprema za poplave

Prije svega, treba se prisjetiti, nekada su se u sklopu agrarnih djelatnosti poplave koristile za stvaranje plodnosti livade....

S obzirom na aktualni problem koje uzrokuju poplavne vode u nekim dijelovima Hrvatske, prevela sam dva članka s engleskog jezika, koja sadrže nekoliko korisnih savjeta u budućoj prevenciji poplava i koja nude drukčije pristupe ovome problemu ili ukazuju na neke novitete u pristupu poplavama. Tu je i podsjećanje na ekološki dizajn vrta i "Kišni vrt" nastao u sklopu Edukativnog vrta Uč. doma Podmurvice "Rijeka" i učenje od prirode.


opis slike


Foto: Prirodna udolina pokraj puta, rezervat prirode "Eldena", Greifswald, Njemačka
Autor: C.Löser, izvor: wikipedia


opis slike


Foto 1.


opis slike


Foto 2.

Foto 1: Kišni vrt, odmah nakon sadnje,2010. Foto 2: Kišni vrt, proljeće, 2012., u sklopu odmorišta "Edukativno-rekreacijsko-radnog vrta" Uč. doma Podmurvice " Rijeka, Rijeka, Hrvatska (više o projektu možete pronaći u Arhivi bloga)
Izvor foto: M.B.


Dizajn prema permakulturnim principima iznjeo je nekolicinu pristupa koji mogu biti prevencija od poplava, olakšati posljedice i ukazati na korisnost plavljenja rijeka.

Maddy Harland:

"Dizajn prema permakulturnim principima gleda cijeli krajolik i bioregiju . Obrana od poplava ne bi trebala biti lokalizirana strategija .Već bi se trebalo gledati na čitavi ekosustav. Ogoljela brda okrznuta sa životinjama, sa zbijenim tlima će poslati kišnicu dolje, prema dolini na poplavnom području ( gdje smo ludo nastojali graditi naša naselja ) . Pritom se uklanjalo živicu ( dobre barijere za usporiti vode i za pokupiti sve otkrhano niz padinu ) i navika oranja padine okomito umjesto prema konturama za usjev čime stvaramo brzo otjecanje viška oborinskih voda i površinski sloj tla .
U dizajnu prema permakulturnim principima zagovara se reforesting (pošumljavanje) grebena i visokog prizemlja, kontura i "keyline dizajn" agrikulturnog zemljišta (Keyline - izraz vezan uz specifičnu topografsku strukturu povezanu s protokom vode), razvoja korita (kanala, engl. swales) zasađen voćkama i nasadima jestivih stablašica na konturama, za prikupljanje kiše za pretjerano sušna razdoblja za navodnjavanje usjeva , te kao fizička barijera ili nasip tla kao bi se usporilo otjecanje u vrijeme potopa. Zemljište je spužva ako dopustimo da se dodavanjem ove mogućnosti radi za, a ne protiv prirodnih sila . Moramo ponovno uspostaviti stari običaji , kao što je korištenje poplava za stvaranje plodnosti livade i zaustaviti izgradnju propusta za preusmjeravanje rijeke . Također moramo pregledati naše stare sustave odvodnje i pogledati elastičnu arhitekturu koju su uveli Nizozemci.
The Earth Care Manual , Patrick Whitefield (also available in eBook format)"


Izvor: http://www.permaculture.co.uk/articles/using-permaculture-design-prepare-floodsČlanak Cathy Holt, učiteljice permakulture:


"1) Iskopati korita. Ukoliko imate imanje na prilično strmoj padini, iskopajte kanale (korita ili rovove na izohipsi) visoko na brdu, i posadite drveće i grmlje u njih. To je također dobra praksa in a javnim površinama. Ovi kanali love i zadržavaju vodu, dopuštajući da se oborine upiju a ne da teku nizbrdo što uzrokuje eroziju i poplavljivanje. Zemlja iskopana iz kanala se gomila na donjoj strain nagiba, osiguravajući barijeru od vode nazvanu “berma”. Sposobnost tla da zadržava vodu se može povećati od 70 – 85 % sa koritima ili kanalima, bermama i vegetacijom. Dakle, podzemne vode se mogu napuniti.
2) Odvodni kanali se mogu iskopati kao pomoć kanaliziranju padalina od cesti i potoka. Oni omogućavaju da voda ne teče ravno nizbrdo, usporava ju i dopušta da se upije i rasporedi po širem području. Oni također sprečavaju ulazak nečistoća u potoke.
3) Posade se stabla kako bi se usporilo ili spriječilo otjecanje . Duglazija može uhvatiti čak 43% ukupne godišnje količine oborina ! Stabla imaju veliku površinu lišća koje uhvati vodu, te ona kapa sporije do temelja . Drži vodu svojim korijenjem i tlo. Malč od lišća , pogotovo u šumi , je kao spužva .
Stabla na taj način pomažu punjenju podzemnih voda . Prašuma nema nikakav drugi krug , a poljoprivredno zemljište ima 25 % otjecanja, a urbane asfaltirane ceste , parkirališta, pločnici, i krovovi imaju 100% otjecanje . Štoviše, stablo je kao stojeći stupac vode , to je 86 % vode . Stabla apsorbiraju velike količine vode i isparavanjem ga polako vraćaju u atmosferu . Posječena područja zadržavaju manje vode , tla erodiraju i uzrokuju nasipavanje u potocima . To je dobar argument protiv sječe u svim slijevnim područjima, osobito onim koja se ulijevaju u našu vodu za piće .
4) Prikupiti svoju krovnu vodu u kišnom barelu ili cisterni . To drži vodu od ulaska u olujni sustav odvodnje (sustav odvodnje). Glavni uzrok neprerađenih otpadnih voda koje ulaze u rijeke je da većina kanalizacije nisu dizajnirane za obrađivanje velike količine oborinske vode u kratkom vremenu . 1000 ft2 (92.903m˛)
krova će prikupiti 625 galona (2365.88 litara) po inču (2.54 cm) kiše ! Uz dobru filtraciju i netoksični krov, kišnica se može piti ili prikupiti za domaćinstvo. Može se zalužiti krečnjakom ili ostacima oklopa školjaka . Postoji jednostavan uređaj nazvan" hidrant " koji omogućuje preusmjerenje prvog vala vode s krova daleko od vašeg skladišta, bačve ili cisterne , a odbacivanje . Osim vrijedne pitke vode ( koje mnogi , mnogi ljudi nisu imali nakon poplava ) , kišnica može koristiti za bilo što, od ispiranja svog wc-a, za tuširanje, pranje rublja, za zalijevanje vrta . Iako je lakše spojiti novu kuću cijevima za takve svrhe , u neke postojeće kuće može ih se naknadno ugraditi .

Većina ljudi ne razmišljaju o zaštiti vode za vrijeme poplava , ali ironija je da poplave često uzrokuju kućanstva odsječena od sigurne vode za piće i za ostale kućanske namjene . Također bi se moglo sjetiti da globalna promjena klime , zbog visokih emisija CO2 i drugih stakleničkih plinova u našem industrijaliziranom i automobilski ovisnom društvu , može uzrokovati suše , kao i poplave i uragane .

5 ) Smanjenje nepropusne površine . " Povećana učestalost i intenzitet poplava izravno je povezana s povećanim područjem nepropusne površine u slijevu . " ( " Urbano upravljanje oborinama, "Permakultuni aktivist” , svibanj , 2002 . ). Nepropusne površine uzrok su ekstremnih fluktuacija u volumenu i protoku vode , što dovodi do erozije korita potoka i nasipa . Degradacije kvalitete vode također se odnose na iznos asfaltiranog područja u slijevu , što omogućuje onečišćenje koje se slijeva u odvodnju, kanalizaciju i dalje do najbližeg potoka . Prometne površine mogu se zamijeniti s " apsorpcijskim krevetom " - šljunak ili blokovima s otvorenim prostorima , ili od opeke s razmacima između njih . Apsorpcijski kreveti su posebno dobra ideja za područja gdje su parkirana vozila , jer to ne dopušta ulju da kaplje i drugim zagađivačima da potonu u lokalnom terenu, te umjesto da se odvodi u kanalizaciju i odande u potoke . Odvodni slivnici mogu nositi vodu daleko od prometnih područja , kao što su ceste , i preusmjeriti ih da teku prema dolje u kanalizaciju i dovodne kanale.

Živi krov je lijepa , zelena alternativa nepropusnom krovu , a dio kišnice i dalje može biti prikupljen s njega . U Europi , zeleni krov je prekriven travom ili biljkama pokrivačicama otpornim na sušu (sukulenti, mediteransko bilje – samo za podneblje s mediteranskom klimom, napomena: Marina) . Prednosti uključuju : kontroliranje oborinska vršnih protoka , smanjenje volumena otjecanja , poboljšanje kvalitete oborinske vode , pružajući stanište za divlje životinje , smanjenje učinka urbanog " toplinskog otoka " , poboljšanje izolacije , proizvodnja kisika i skladištenje ugljika . Njemacke studije pokazale su da čak do 75 % kiše koja pada na zelenom krovu se apsorbira , i polako isparava . Ogromna tvornica , “Ecover” u Belgiji , ima krov s 2 hektara izvornih trava i drugog raslinja . Oborine se prikupljaju i koriste za WC .
U Marylandu, stambena podjela je donijela "Kišne vrtove" kao tehniku upravljanja oborinskim vodama . Svakih 10.000 četvornih stopa u podnožju ima 300-400 četvornih stopa kišnog vrta , dizajniran tako da kišnica čini mali bazen koji tada isparava ili upija u roku od 2 dana . U ovim kišnim vrtovima zasađeno je raslinje koje tolerira mokre i suhe uvjete, i upija zagađivače . Zajedno s cestama s kojih se voda ulijeva u kanale uz ivičnjake , ovaj projekt odvlači znatan dio oborinske vode od tradicionalnih odvodnih cijevi .

6 ) Gabioni za usjeke nastale uslijed vode i erozije! Gdje su već uspostavljeni putevi erozije, jednostavni "gabioni" (zbirka stijena naslagani do 3 metara u visinu , držanih u žičanoj košari ) , postavljenih prilično visoko na padini , može usporiti i raširiti, rasporediti vodu i njezine erodivne sile , dok tlo i prašina se zadržavaju iza gabiona . Tijekom vremena ,serija gabiona će " požeti " oboje, i vodu i tlo , stvarajući vrlo plodno , stabilno i dobro navodnjavan profil tla u onome što je prethodno bilo produbljivanje erodivnog kanala . Gabion može biti izgrađen od kamena , opeke , starih komada betona . Ove jednostavne strukture mogu spriječiti ceste od ispiranja , i zadržati humus , te zaštiti potoke i rijeke od sedimentacije . Za fascinantan opis , pogledajte " Gdje je kamenje učinilo da rijeke teku, "Permakulturni activist” , svibanj 2002 .

7) Stvaranje parkovnih područja. Na nivou urbanog planiranja, puno je toga što može biti učinjeno. Mudro je zapamtiti da periodi poplava su neminovni ( i imati ćemo više ozbiljnih oluja kako se klimatske promjene nastavljaju) i planirati za njih. Zapravo, periodične poplave mogu biti zdrave za prirodne riječne sustave. Nikakvi toksini, poput ulja za grijanjene bi smjeli biti pohranjeni u poplavnim područjima, niti bi poslovne ili stambene zone trebale biti locirane u njima.
Gradonačelnik Curitibe u Brazilu uspostavio je zelene zone i parkove u svim poplavnim područjima. Kada ovi parkovi s popravnim buferskim zonama s puno drveća, grmlja, poplave su puno manji problem, a ribe se čini lakše plove prema potocima. Vegetacija pomaže filtraciji oborinskih voda koje stižu sa cesti prema potocima, zajedničkih onečišćujućih tvari iz kemijskog gnojiva , stoke i / ili ljudskog sekreta , godišnje . Ribnjaci također mogu biti izrađeni , zadržati kišnicu i pružaju stanište za veću raznolikost divljih životinja . " Zadržavanje bare " dopušta mulju slegnuti se prije nego voda iz ribnjaka ulazi u potok ili rijeku .
Izvori :
Ovaj članak se oslonio na informacije u permakulturnom aktivistu , vidi permacultureactivist.net .

Za informacije o sustavima za sakupljanje kišnice , pogledajte blueridgeatlantic.com . Da biste vidjeli neke jednostavne , low-cost ili učiniti-to - sami sustava (DYS) za pohranu kišnice , posjetite Earthaven Ecovillage ( earthaven.org ) . Također možete naučiti o sustavima čišćenja sivih voda i kompostiranja WC-a ."

Izvor članka: http://www.wnc-woman.com/1104-flood.htm
http://curezone.org/forums/am.asp?i=757564


Odabrala, pripremila i prevela za blog "Vilenice": Marina Butorac (M.B.)


Oznake: kišni vrt, odvodnja oborinskih voda, prevencija poplava, permakultura

18.02.2014. u 22:26 | 0 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

0

< veljača, 2014 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Siječanj 2017 (2)
Svibanj 2016 (1)
Veljača 2016 (2)
Kolovoz 2015 (1)
Travanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (3)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (1)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (3)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (6)
Kolovoz 2014 (1)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (6)
Svibanj 2014 (6)
Travanj 2014 (3)
Ožujak 2014 (6)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (5)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (5)
Listopad 2013 (7)
Rujan 2013 (5)
Kolovoz 2013 (3)
Srpanj 2013 (2)
Lipanj 2013 (6)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (1)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (5)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (2)
Lipanj 2012 (2)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (1)
Prosinac 2011 (3)
Studeni 2011 (2)
Listopad 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (1)

OPIS BLOGA & RADIONICE,TEČAJEVI
OPIS BLOGA:


Blog geomantijsko-ekološke udruge "Vilenice" - Udruga za očuvanje vilinskih krajeva, život u skladu sa Zemljom i kulturu duha
Udruga "Vilenice" je nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana/ki.

Sjedište udruge: Zagreb, Hrvatska


KONTAKT:
udrugavilenice@gmail.comWEB UDRUGE:
http://vileniceudruga.yolasite.com/Udruga "Vilenice" u svojem radu nastoji poštivati ljudska prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, te podržava svaki napor za uspostavu i poštivanje istih, kao i svih do sad stečenih ljudskih i građanskih prava,te ženskih ljudskih i građanskih prava, građana/ki Republike Hrvatske :


Opća deklaracija o ljudskim pravima: http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


AKTUALNO:

Eko-inicijativa: Zagreb kao Klima grad - naselja Eko-habitati

Parkonomija - održivi razvoj temeljen na parkovima /Ideja: Marina Butorac/više o tome pročitajte u prilozima o Eko-inicijativi


Udruga "Vilenice"

Diseminacija za projekt Grundtvig aktivnost asistenti objavljena je na web-u Udruge "Vilenice":

Dissemination for project Grundtvig Assistanship activity is published on web-site of Association "Vilenice":

http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.phpVIŠE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE U TIJEKU PROVJERITE NA WEB-U UDRUGE


MISAO MJESECA:

Jedina istinska briga za djecu i mlade je briga za njihov okoliš.


Marina


opis slike


Šume Gorskog kotara, Hrvatska

PREPORUKE:

- Za surfanje internetom preporuka koristite tražilicu: http://ecosia.org/how.php
i surfanjem čuvajte Kišne šume.AKTIVNOSTI UDRUGE:

-razmjena znanja
- edukativne radionice
- istraživački i radni projekti, projekti geomantijskih studija/analiza, te karti za pojedine prostore u svrhu daljnje edukacije o geomantiji kao ekološkoj disciplini koja promiče specifična znanja o Zemlji, te njenom korištenju za opće dobro
- ekološki projekti na temu održivih načina življenja, odnosno življenja u skladu sa Zemljom,
permakultura
- organiziranje kulturno-umjetničkih zbivanja
- putovanja, izleti
- vilologija & angelologija
- knjižnicaCiljevi udruge su također unaprijeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i doprinos skladnom suživotu sa Zemljom i svih njenih bića kao jednakovrijednih, te stvaranje i podrška kulturi i prostorima slobode, tolerancije, mira i nenasilja kroz zalaganje za življenje u skladu sa duhovnim vrijednostima i različitostima svakog pojedinca/pojedinke te njihovo poštivanje, poštivanje ljudskih prava, zaštitu životinja, doprinos rodnoravnopravnom društvu.
.


Opća deklaracija o ljudskim pravima:
http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


"Koja(koji) izgubi svoj oslonac i svoja stopala i koja (koji) razumije ono očajno stanje na kraju bajke, to je žena/muškarac koja/koji posjeduje osobitu i vrijednu mudrost. Ona/On je poput saguara, čvrstog, divnog kaktusa koji živi u pustinji. Saguaro možete prostrijeliti, možete rezbariti po njemu, srušiti ga, zgaziti, a on će ipak živjeti, ipak će u sebi nositi spremište živodajne vode, ipak će divlje rasti i s vremenom se sam izliječiti."
C. Pinkola EstésVišedimenzionalnost prostorske strukture grada – Zagreb - u pripremi

opis slike


PROGRAMI:

SEMINARI I RADIONICE IZ EKOLOŠKE DISCIPLINE ZEMLJANE GEOMANTIJE

- Knjižnica: u knjižnici se okupljaju knjige na temu književnosti inspirirane svijetom prirode, običajima koji su inspirirani drvećem, šumama, prirodom, literaturom o geomantiji (stručne knjige, te studije izrađene od članova/članica "Vilenica"), ljekovitosti prirode, krajolika i literatura o održivim načinima življenja (dizajn,arhitektura, vrtovi, poljoprivreda)


Vilinska tvornica - ekološko-umjetnički program:

KREATIVNOST, STVARALAŠTVO, IGRA, UMJETNOST U SVRHU OČUVANJA PRIRODE I ZNANJA O PRIRODI -

POSJETITE VILINSKU TVORNICU NA LINKU U NASTAVKU!
:

: http://vilinskatvornica-fairyfactory.yolasite.com
Skripte i pamfleti - pogledaj pod SKRIPTEopis slike


Energijska slika - Deve, M.B.


Vilenice

"Mercy and compassion are the higher qualities which dissolve ego and aggression. " Diana Cooper.ETIKA GEOMANTIJSKE PRAKSE:

Geomantija se upotrebljava uz visoku etičnost.


AKTUALNO - "VILENICE"

- Info aktivnosti: na našem web-sajtu, e-mail-u i blogu možete se informirati o specifičnim temama kojima se bavi udruga


- knjižnica

Hrvatska je imala jedinstvenu priliku biti jedna od zemalja poput Austrije, Brazila, Sjeverne Irske i drugih koje će sudjelovati u projektima litopunkture i time naučiti o vitalno-energetskoj strukturi planete Zemlje, čime ujedno doprinosi ekologiji cijele planete i time dobiva važnu ulogu u Europi i šire:

Najavite se za vođene rute energetskim točkama u prirodi:
- ekološko-umjetničke skulpture rađene na temelju geomantijskih analiza postavljene u gradu Zagrebu (posjet Solar pleksusu i očuvanom dijelu litopunkture na Jarunu, rute su u dogovoru s voditeljem/autorom projekta M.Pogačnikom), voditelji/ice ruta: suradnici u projektu, školovani geomanti/kinje
- ecological-artistic sculptures made by geomantic analyisis in Zagreb (visit "Solar pleskus of Europe and preserved part of litopuncture on lake Jarun)- vođene rute kroz energetske točke u prirodi (trenutno : rute - Zagreb, ostali gradovi: u pripremi)
- lead rutes to energy points (Zagreb)Posjeti se organiziraju kao individualni i u manjim grupama, te uz donaciju.
Za vrijeme i datum posjeta dogovoriti se na mail:
udrugavilenice@gmail.com.


Informiramo i o prirodnim krajobrazima različite geomantijske kvalitete- energetskim točkama Zemlje.


e-mail: udrugavilenice@gmail.com


SKRIPTE:

pamflet: "O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
studija :
"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

skripta:"Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju"
, Institut za geomantiju "Anima loci"

- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.

- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.Rad udruge do sada je bio moguć i podržan donacijama članova/članica udruge i volonterskim radom članova i članica udruge,
te donacijama građanki i građana.

Broj računa udruge: 2340009-1110214705, PBZ


NATJEČAJI:

http://programjako.info/

Linkovi & ostala cool cool zbivanja


Zagreb:

TV:


IZLOŽBA:

Izložba Strling Cities: japanski urbanistički projekti iz 1960-tih
Od 11. lipnja do 4.srpnja, u Gliptoteci HAZU, U organizaciji Veleposlanstva Japana


IZLOŽBA „VERT ZA BILINE: Izložba fotografija od osnutka do Drugoga svjetskog rata“ – u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a od 19. svibnja 2014., od srijede do nedjelje, između 12.00 i 18.30 (nakon 1. listopada do 17.30) sati.

Uvećane stare fotografije Vrta dočaravaju vremena s konca 19. stoljeća te prikazuju osnutak Vrta i njegovih prvih pet desetljeća djelovanja... Ulaz je SLOBODAN


PLES:


FESTIVALI:ZBIVANJE:

Đir po Ruđeru
http://djir.irb.hr/KAZALIŠTE:


KONCERTI:Čakovec:


Rijeka
Karlovac


Osijek:


Pula:Opatijakoncerti:

Prijateljska udruga: "Engelberge", Njemačkaza EKO-RODITELJSTVO posjetite:

http://www.roda.hr
ŠTO JE GEOMANTIJA? Ekološka disciplina - Skup znanja i vještina kojima se daje podrška prostoru, pa tako i čovjeku da ostvari svoju cjelovitost. Bavi se suptilnim energijama prostora i Zemlje.
Uz pomoć nje povezujemo se sa sviješću drag
e nam planete ZemljeŠTO SU VILINSKI KRAJEVI?

Na tim mjestima će vas vile same dotaknuti ako im otvorite srce...

KAKO SE ČUVAJU VILINSKI KRAJEVI?

- razumijevanjem veze čovjek - priroda
- zakonima o očuvanju prirode i okoliša
- senzibiliziranjem čovjeka za suptilne energije prirode
- uvažavanjem planete kao živog sustava
- kreativnom zaštitom - uređenjem prirodnih i kulturnih krajeva na način koristan čovjeku, a koji ne narušava ekološku ravnotežu
EKOLOGIJA: Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, kemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i prikupljanju ekoloških podataka. Ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje.

EKOLOGIJA DUHA: Iscjeljenje prirode i našeg okoliša počinje od iscjeljenja čovjekova duha, odnosno, nas samih i našeg odnosa prema planeti Zemlji.SKRIPTE:

"O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
- studija :"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

- skripta:Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju", Institut za geomantiju "Anima loci"
- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.
- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.VIŠE O GEOMANTIJI:

Geomantija je teorija i praksa „liječenja“ Zemlje, odnosno podrske Zemlji da ostvari svoju cjelovitost. Podučava o suptilnim energijama krajolika i naše planete, te o njihovu međuodnosu s čovjekom. Geomantija je također življenje u skladu sa Zemljom, te može biti vid osobnog razvoja. Pristupa prostoru kao cjelovitom, te ga uvažava kao višedimenzionalan. Danas se ova djelatnost sa višestoljetnim korjenima, već počinje prepoznavati kao važna ekološka praksa.

U tehničkom smislu, geomantija je uporabna geofizika, koja s cjelovitim mjerenjem i detekcijom svih prisutnih frekventnih polja i vitalnih tokova prostora omogućava pogled u prirodne datosti lokacije, da li prostor odražava harmoniju, ili je prisutan škodljiv upliv, te kako prostor služi človeku. (citat, izvor: http://www.lanovo.si/sl/geomantija/)PRIMJENA GEOMANTIJE:


U vlastitom životu, odnosno prostoru kroz opažanje npr. najudobniji mjesta za spavanje, rad i drugo.


Pri useljenu u novi prostor.
Primjer: Jedna gospođa je u svojem stanu imala stalne glavobolje. Geomantijskim pregledom je utvrđeno kako su na mjestu njene kuće, prije gradnje posječena velika stabla, te su njihovi energetski ostaci njoj izazivali glavobolje.

Energiziranja prostora se rade na slijedeći način:

- zvukom (geomantijsko pjevanje - pjeva se samo glas/fon A)
- energetskim radom
- sadnjom stabala na oštećenim mjestima, npr. poslije oluje i rušenja stabala u šumi
- ljekovitim pripravcima (za npr. oštećeno tlo)
- postavljanjem energetskih skulptura: kozmograma, kamenih krugova, kamenjem (zašto? : prije svega kamenje i čvrste stijene nas povezuju bolje sa Zemljom - "kosti Zemlje", neutraliziraju neka zračenja itd.)
- fraktalima
- pri dizajnu uređenja prostora – odabirom oblika, boja, materijala, prirodnih materijala
- kristalima


Može se izvrsno primijeniti u održivom graditeljstvu, pri izboru zemljišta, gradnji kuće i u vrtovima, sa ciljem podupiranja snaga i energija Zemlje & čovjeka.
Geomantkinje i geomanti pri analizi zemljišta/prostora upotrebljavaju kao instrument čitanja energija svoje ruke ili pak tijelo, i/ili visak.

Prema mjerenjima se izrađuje karta.

Također se primjenjuje u web dizajnu.


POSTOJEĆI PROJEKTI U SVIJETU:

- rad sa šumama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji
- neki od najvećih geomantijskih projekata poput kamenog kruga u eko-selu Tameri su rađeni u suradnji sa mirovnim aktivistima kao spoj mirovnog, ekoaktivizma i duhovnosti.
- Litopunktura (ili akupuntura tijela Zemlje) - Brazil
- desetljeće istraživačkih projekata arhitekture i krajobrazne arhitekture na BOKU Institutu u Austriji

EDUKACIJA: Postoji nekoliko akademija, te instituta za geomantiju u Europi, ponajviše u Njemačkoj, te Sloveniji. U Hrvatskoj se trenutno mogu naći seminari koji obuhvaćaju neke od tema, te ih vode različiti voditelji. Udruga "Vilenice" organizira trenutno radionice vezane uz rad sa šumama, što se pokazuje u sadašnjosti vrlo važnim, no u planu su i radionice sa drugim temama.GEOMANTIJSKE ANALIZE PROSTORA: Riječ je o pregledu prirodnih suptilnih energija prostora koje neki prostor ima. Geomantijskom analizom te točke se stavljaju svjesno u upotrebu, primjerice u svrhu revitalizacije nogu ukoliko je riječ o energetskoj točci takve prirode.

opis slike