Inicijativa Zagreb-Klima grad: Naselja - Eko-habitati - nova stabla i uređenja grada

I ove godine snimili smo daljnje oplemenjivanje Zagreba stablima, što je daljnji konkretan pomak u smislu doprinosa stvaranju zdravije ekološke klime jednog grada, kao cilja za Udrug "Vilenice" do sada volonterske Inicijative Zagreb-Klima grad: Naselja Eko-habitati, te bi ljetni mjeseci već ove godine u gradu Zagrebu mogli biti ugodniji, krajobraz zeleniji, a poznato je i kako zelenilo odmara oči.


opis slike


Foto: Urbani otok topline (Urban heat effect), Slika Atlante, Georgia, pokazuje distribuciju temperature, plavo pokazuje hladnije predjele, crveno - tople predjele i bijelom bojom-vrući predjeli
Izvor foto: wikipedia

Za naselje Dugave izrađen je i koncept mogućeg uređenja, a pozitivan pomak u tome smjeru je osim novih sprava za igru i prošireno jedno dječje igralište u naselju Dugave i nadopunjeno klupama i stablima, a uređene su i sjedeće betonske strukture uz to dječje igralište. Iz razgovora sa stanovnicom naselja Dugave čija djeca koriste ovo dječje igralište, saznala sam i da je ovo prvo takvo veće uređenje od kada ona živi u naselju.


opis slike

opis slike
nove grupacije stabala, Park Vjekoslava Majera, između Zapruđa i Središćanadopuna drvoreda, Trešnjevka


opis slikeNadopuna zelenog koridora uz cestu, Siget


opis slike
nova stabla, Trnsko


opis slike
opis slike
Uređenje u sklopu dječjeg igrališta s nadopunom stablima, Dugave

Fotografije izrađene u ožujku i travnju, 2015.

Prije dvije godine, tijekom jako vrućeg ljeta, uz ovu livadu razgovarala sam o ideji za sadnju novih stabala s jednom stanovnicom naselja seniorske dobi. Rekla mi je kako bi ovdje uistinu trebala nova stabla, te kako se nada da će to biti još za njenoga života. Nova stabla su dvije godine nakon toga ovdje, te tvore jedno novo igralište, gotovo poput tzv. šumskih igrališta.


Napomena:
Sudjelovanje Udruge "Vilenice" u Inicijativi je volontersko. Udruga "Vilenice" ne preuzima odgovornost za detaljno pozicioniranje stabala i odabir vrsta.
Tijekom jakih nevremena treba imati u vidu opasnost od mogućeg rušenja stabala, te se treba pravilno zaštiti.
Redovitim čišćenjem suhih grana, otklanjanjem stabala čije korijenje probija pločnike, te odabirom vrsta stabala s vertikalnim korijenskim sustavom smanjuje se vjerojatnost nesreća uzrokovanih rušenjem stabala.

Zeleni sustavi gradova bi se u suvremenosti trebali oblikovati projektima i postupcima ekološkog krajobraznog planiranja i krajobraznog oblikovanja, te bi oni trebali biti uključeni u urbano planiranje gradova i sela budućnosti.


Za blog Udruge "Vilenice" napisala i fotografije izradila: Marina Butorac, mag.ing.prosp.arch.Oznake: eko-klimatske promjene, inicijativa, urban heat island

10.04.2015. u 13:22 | 0 Komentara | Print | # | ^

Inicijativa Zagreb: Klima grad - nova stabla u Novom Zagrebu

Tri tjedna je prošlo od objave inicijative za poboljšanje ekološke slike grada i poziva na inicijative za sadnju novih stabala uz komunikacijske puteve i na zelenim površinama kao doprinosa poboljšanju kvalitete zraka i sveukupnoj ekološkoj slici grada Zagreba.
U protekla dva dana posađeno je niz novih stabala u Novom Zagrebu od zagrebačkog gradskog komunalnog poduzeća, prije svega uz komunikacijske puteve, te pojedine zelene površine i autobusna stajališta, koja su od kada su tamo izgrađena nemaju hlad ili zasjenu, što je svakako dobar odgovor i doprinos inicijativi Zagreb-klima grad i naselja: Eko-habitati.opis slike
opis slike
opis slike
opis slike
opis slikeMarina za blog Udruge "Vilenice"

Oznake: drvoredi, klima, ekologija, inicijativa

12.03.2014. u 11:34 | 0 Komentara | Print | # | ^

Inicijativa: Zagreb – Klima grad, Zagreb klima grad: Naselja – Eko habitati

Inicijativa: Zagreb – Klima grad

Zagreb klima grad: Naselja – Eko habitati : 30% za urbane šume - 30% za stabla u postojećim krajobraznim sustavima naselja


Cilj ove inicijative je apelirati na ulogu parkova, osobito ekološki uređenih parkova, prema najsuvremenijim ekološkim metodama i zelenih površina u stvaranju gradova kao ekološkog habitata i čuvara klime, te prevenciji poplava i odvodnji oborinskih voda, zatim prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, te poboljšanju sveukupne kvalitete života.
Cilj inicijative je potaknuti održivo promišljanje razvoja postojećih zelenih površina prije svega grada Zagreba, ali i svih drugih gradova Hrvatske, te njihovo sistematično uređenje ili obnovu kroz građanske inicijative, natječaje za krajobrazno uređenje i druge programe.

Cilj je također potaknuti na ozelenjavanje, time i održivi razvoj, postojećih zelenih površina, prije svega grada Zagreba, ali i drugih gradova Hrvatske, barem u omjeru najmanje 30% (do 50%) stabala na postojeće otvorene zelene, pretežno livadne površine, uz po potrebi nadopunu adekvatnom rasvjetom.

Pritom se, nadalje STAVLJA NAGLASAK NA POTREBU ZA STVARANJEM NOVIH BUFFER ZONA uz rijeku Savu u Zagebu, osobito u ogoljelim područjima, poput područja uz Sajmišnu cestu, te sjevernu obalu južno od Domovinskog mosta, zatim područje uz Jadransku aveniju.
SVAKO SMANJIVANJE ILI PRENAMJENA ZELENIH POVRŠINA unutar grada Zagreba se TREBA DUGOROČNO SAGLEDATI U KONTEKSTU UTJECAJA NA KLIMU I SVEUKUPNU EKOLOŠKU SLIKU GRADA ZAGREBA.Opis problema:
Ekološka slika grada od vremena kada su planirane njegove zelene površine, se značajno promijenila, povećan je broj stanovnika i autiju, tkđ. se odlagalište otpada „Jakuševac“ značajno povećalo, a njegova spora sanacija uzrokuje smanjenu kvalitetu zraka, ne samo u najbližim novozagrebačkim naseljima, već i drugim udaljenijim naseljima. Smog, kao i kemijski spojevi koje vjetar donosi sa Jakuševca mogu uzrokovati olfaktivne smetnje, dišne smetnje i sve to može podstaknuti razvoj dišnih bolesti. Otpadni plinovi koji nastaju kod grijanja tijekom zimskih mjeseci, koje uzrokuje ispušne plinove kroz dimnjak također stvaraju zagađenje zraka.

Nadalje, procesima globalizacije pojačan je međuutjecaj čovjekovih industrijskih, ekonomskih, transportnih i drugih životnih aktivnosti zbog kojih su klimatske promjene sve vidljivije, a nedostatak stabala na pojedinim urbanistički predviđenim, ali ne zasađenim plohama za sadnju, kao prirodnog pročistača i stabilizatora klime ima veći utjecaj nego prije, te je on sve vidljiviji. Urbani parkovi su osviješteni kao dobra reparatorna ili tampon zona, osobito ako su uz obale rijeka, ali i unutar naselja, protiv poplava, te kao zaštita od zagađenja podzemnih voda i potoka od slivnih i olujnih voda, te stvaranja privremenih većih stajaćih vodenih i blatnih ploha na livadama naselja.

Prenamjene krajolika uređenjem naselja nastalih regulacijom riječnih meandra i rukavaca rijeka,koji također prirodno imaju ulogu smanjenja posljedica poplava, te njihove posljedice se tek u posljednje vrijeme sagledavaju u širem kontekstu.
Jedno od takvih naselja je i naselje Dugave nastalo kako je rečeno, isušivanjem riječnog rukavca Save.
Nadopunom zelenim zonama, ovo naselje bi moglo ponovno imati važnu višestruku ekološku ulogu za Grad Zagreb.

U ljeto 2013. vrućine su uzrokovale ozbiljne smetnje u kretanju po novozagrebačkim naseljima, ovdje se uzima konkretno, primjer naselja Dugave tijekom dana, te se medijskim glasilima upozoravalo na mogućnost zdravstvenih tegoba pri kretanju gradom. Pritom, na primjeru novozagrebačkih naselja, ali i u drugim dijelovima grada dio komunikacijskih puteva je bez pratnje drvorednih stabala, koje bi mogle stvoriti izravan hlad i rashladiti klimu u najtoplija doba godine, te stvoriti dodatnu potrebnu vlagu, tj. osvježavati prostor efektom poput šume. Nedostatak snijega i trenutno toplo vrijeme u dubljim zimskim mjesecima je moguće također pokazatelj utjecaja klimatskih promjena koje su moguće i odraz prostornih promjena u gradu Zagrebu, ali i promjena na cjelokupnoj planeti. Ovakve klimatske promjene, premda su ugodne kao blaga klima, nisu bezazlene i kako različiti uzgajivači voća, povrća, te pčelari pokazuju - uzrokuju posljedice.

Cilj ove inicijative je značajno povećati broj stabala u gradu Zagrebu na postojećim parkovnim površinama i time osigurati bazu za očuvanje i održavanje zdravlja uz podršku oplemenjenih parkovnih površina, te prevenciju razvoja dišnih bolesti i dišnih smetnji efektom urbanih šuma. Važnost kretanja i vježbi je izuzetna za osobe s metaboličkim, dišnim i srčanim problemima. Kretanje i boravak u parku se pokazao kao podrška zdravlju osobama s dijabetesom, astmom, visokim krvnim tlakom i srčanim oboljenima, te ojačanju imuniteta. Istraživanja provedena u Hrvatskoj sa sudjelovanjem mladih su pokazala kako im uređene parkovne površine i boravak u zelenilu su podrška u smanjenju stresa, te im zelenilo djeluje umirujuće za oči. Američke pokrajine poput New Yorka, Chicaga, Indiane, New Mexico i California već imaju programe Propisivanje parkova u svrhu zdravstvene skrbi, prevencije bolest i očuvanja zdravlja (BettyLou Decroce, New Jersey).
Parkovne površine sa drvećem, su i, kako je već spomenuto, učinkovite tampon zone u regulaciji rijeka i podrška prevenciji poplava.

U prilogu je krajobrazno-planski Koncept ozelenjavanja postojećih zelenih površina naselja Dugave kao potpora ovoj inicijativi:

Inicijativa 30% za urbane šume Dugava

Pojam urbane šume u širem značenju se ne odnosi isključivo na prirodne šume u blizini grada ili u sklopu grada, već i na grupacije stabala koje rastu u gradu, a koje imaju ulogu za grad jednako kao i prirodne šume za cijelu planetu. Inicijativa za Dugave se odnosi na povećanje broja stabala u krajobraznim sustavima naselja Dugave, te razvoju postojećih zelenih livadnih površina u smjeru 30% prostora za stablašice prilagođene gradskim uvjetima, te sa svojstvima pročišćavanja smoga poput breza, gorskog javora, te primjenu jestivih vrsta poput gloga, trešnje, lijeske, te vrste obični jasen (Fraxinus excelsior) – koja može poslužiti kao biomonitor zagađenja teškim metalima,(ima jestivi plod).

opis slike


Foto: Dugave obiluju trenutno zelenim površinama koje su važan sastavni dio cjelokupne ekološke slike naselja i donekle neutraliziraju onečišćenje zraka uzrokovanog odlagalištem otpada Jakuševac
Izvor foto: wikipedia

Udruga „Vilenice“ se pridružuje prvim konceptom prijedloga zona za nadopunu zelenila za naselje Dugavegave koji objavljujemo na web-stranici, te se time želi podržati i požuriti proces oplemenjivanja ovoga naselja prijeko potrebnim prije svega novim stablima. Plan sadrži i pregled nekih geomantijskih točaka dobivenih geomantijskom analizom.

http://www.slideshare.net/Vilenice/grafiki-prilog-1koncept-prijedloga-nadopune-stablima-s-geomantijskom-analizom-naselje-dugave
Napomena: Plan je u prijepisu na dostupne podatkovne podloge

Održivi razvoj zelenih površina ovoga naselja se odnosi na oplemenjivanje rekreacijskim, biciklističkim, kulturno-umjetničkim i potencijalno turističkim sadržajima, te je koncept napravljen u komunikaciji i suradnji sa stanovnicima/icama Dugava u pripremi.


opis slike


Foto: Primjer parka u stambenom bloku, Francuska
Izvor foto: M.B.

Ideja za inicijativu : Marina Butorac, članica Udruge „Vilenice“


Korišteni izvori:
http://www.crjc.org/pubs/riparian-buffers/
http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-6MVJKC

Oznake: niskougljični razvoj, inicijativa, urbane šume, buffer zone

20.02.2014. u 20:56 | 0 Komentara | Print | # | ^

<< Arhiva >>

0

< siječanj, 2017  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Siječanj 2017 (2)
Svibanj 2016 (1)
Veljača 2016 (2)
Kolovoz 2015 (1)
Travanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (3)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (1)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (3)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (6)
Kolovoz 2014 (1)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (6)
Svibanj 2014 (6)
Travanj 2014 (3)
Ožujak 2014 (6)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (5)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (5)
Listopad 2013 (7)
Rujan 2013 (5)
Kolovoz 2013 (3)
Srpanj 2013 (2)
Lipanj 2013 (6)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (1)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (5)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (2)
Lipanj 2012 (2)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (1)
Prosinac 2011 (3)
Studeni 2011 (2)
Listopad 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (1)

OPIS BLOGA & RADIONICE,TEČAJEVI
OPIS BLOGA:


Blog geomantijsko-ekološke udruge "Vilenice" - Udruga za očuvanje vilinskih krajeva, život u skladu sa Zemljom i kulturu duha
Udruga "Vilenice" je nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana/ki.

Sjedište udruge: Zagreb, Hrvatska


KONTAKT:
udrugavilenice@gmail.comWEB UDRUGE:
http://vileniceudruga.yolasite.com/Udruga "Vilenice" u svojem radu nastoji poštivati ljudska prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, te podržava svaki napor za uspostavu i poštivanje istih, kao i svih do sad stečenih ljudskih i građanskih prava,te ženskih ljudskih i građanskih prava, građana/ki Republike Hrvatske :


Opća deklaracija o ljudskim pravima: http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


AKTUALNO:

Eko-inicijativa: Zagreb kao Klima grad - naselja Eko-habitati

Parkonomija - održivi razvoj temeljen na parkovima /Ideja: Marina Butorac/više o tome pročitajte u prilozima o Eko-inicijativi


Udruga "Vilenice"

Diseminacija za projekt Grundtvig aktivnost asistenti objavljena je na web-u Udruge "Vilenice":

Dissemination for project Grundtvig Assistanship activity is published on web-site of Association "Vilenice":

http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.phpVIŠE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE U TIJEKU PROVJERITE NA WEB-U UDRUGE


MISAO MJESECA:

Jedina istinska briga za djecu i mlade je briga za njihov okoliš.


Marina


opis slike


Šume Gorskog kotara, Hrvatska

PREPORUKE:

- Za surfanje internetom preporuka koristite tražilicu: http://ecosia.org/how.php
i surfanjem čuvajte Kišne šume.AKTIVNOSTI UDRUGE:

-razmjena znanja
- edukativne radionice
- istraživački i radni projekti, projekti geomantijskih studija/analiza, te karti za pojedine prostore u svrhu daljnje edukacije o geomantiji kao ekološkoj disciplini koja promiče specifična znanja o Zemlji, te njenom korištenju za opće dobro
- ekološki projekti na temu održivih načina življenja, odnosno življenja u skladu sa Zemljom,
permakultura
- organiziranje kulturno-umjetničkih zbivanja
- putovanja, izleti
- vilologija & angelologija
- knjižnicaCiljevi udruge su također unaprijeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i doprinos skladnom suživotu sa Zemljom i svih njenih bića kao jednakovrijednih, te stvaranje i podrška kulturi i prostorima slobode, tolerancije, mira i nenasilja kroz zalaganje za življenje u skladu sa duhovnim vrijednostima i različitostima svakog pojedinca/pojedinke te njihovo poštivanje, poštivanje ljudskih prava, zaštitu životinja, doprinos rodnoravnopravnom društvu.
.


Opća deklaracija o ljudskim pravima:
http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


"Koja(koji) izgubi svoj oslonac i svoja stopala i koja (koji) razumije ono očajno stanje na kraju bajke, to je žena/muškarac koja/koji posjeduje osobitu i vrijednu mudrost. Ona/On je poput saguara, čvrstog, divnog kaktusa koji živi u pustinji. Saguaro možete prostrijeliti, možete rezbariti po njemu, srušiti ga, zgaziti, a on će ipak živjeti, ipak će u sebi nositi spremište živodajne vode, ipak će divlje rasti i s vremenom se sam izliječiti."
C. Pinkola EstésVišedimenzionalnost prostorske strukture grada – Zagreb - u pripremi

opis slike


PROGRAMI:

SEMINARI I RADIONICE IZ EKOLOŠKE DISCIPLINE ZEMLJANE GEOMANTIJE

- Knjižnica: u knjižnici se okupljaju knjige na temu književnosti inspirirane svijetom prirode, običajima koji su inspirirani drvećem, šumama, prirodom, literaturom o geomantiji (stručne knjige, te studije izrađene od članova/članica "Vilenica"), ljekovitosti prirode, krajolika i literatura o održivim načinima življenja (dizajn,arhitektura, vrtovi, poljoprivreda)


Vilinska tvornica - ekološko-umjetnički program:

KREATIVNOST, STVARALAŠTVO, IGRA, UMJETNOST U SVRHU OČUVANJA PRIRODE I ZNANJA O PRIRODI -

POSJETITE VILINSKU TVORNICU NA LINKU U NASTAVKU!
:

: http://vilinskatvornica-fairyfactory.yolasite.com
Skripte i pamfleti - pogledaj pod SKRIPTEopis slike


Energijska slika - Deve, M.B.


Vilenice

"Mercy and compassion are the higher qualities which dissolve ego and aggression. " Diana Cooper.ETIKA GEOMANTIJSKE PRAKSE:

Geomantija se upotrebljava uz visoku etičnost.


AKTUALNO - "VILENICE"

- Info aktivnosti: na našem web-sajtu, e-mail-u i blogu možete se informirati o specifičnim temama kojima se bavi udruga


- knjižnica

Hrvatska je imala jedinstvenu priliku biti jedna od zemalja poput Austrije, Brazila, Sjeverne Irske i drugih koje će sudjelovati u projektima litopunkture i time naučiti o vitalno-energetskoj strukturi planete Zemlje, čime ujedno doprinosi ekologiji cijele planete i time dobiva važnu ulogu u Europi i šire:

Najavite se za vođene rute energetskim točkama u prirodi:
- ekološko-umjetničke skulpture rađene na temelju geomantijskih analiza postavljene u gradu Zagrebu (posjet Solar pleksusu i očuvanom dijelu litopunkture na Jarunu, rute su u dogovoru s voditeljem/autorom projekta M.Pogačnikom), voditelji/ice ruta: suradnici u projektu, školovani geomanti/kinje
- ecological-artistic sculptures made by geomantic analyisis in Zagreb (visit "Solar pleskus of Europe and preserved part of litopuncture on lake Jarun)- vođene rute kroz energetske točke u prirodi (trenutno : rute - Zagreb, ostali gradovi: u pripremi)
- lead rutes to energy points (Zagreb)Posjeti se organiziraju kao individualni i u manjim grupama, te uz donaciju.
Za vrijeme i datum posjeta dogovoriti se na mail:
udrugavilenice@gmail.com.


Informiramo i o prirodnim krajobrazima različite geomantijske kvalitete- energetskim točkama Zemlje.


e-mail: udrugavilenice@gmail.com


SKRIPTE:

pamflet: "O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
studija :
"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

skripta:"Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju"
, Institut za geomantiju "Anima loci"

- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.

- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.Rad udruge do sada je bio moguć i podržan donacijama članova/članica udruge i volonterskim radom članova i članica udruge,
te donacijama građanki i građana.

Broj računa udruge: 2340009-1110214705, PBZ


NATJEČAJI:

http://programjako.info/

Linkovi & ostala cool cool zbivanja


Zagreb:

TV:


IZLOŽBA:

Izložba Strling Cities: japanski urbanistički projekti iz 1960-tih
Od 11. lipnja do 4.srpnja, u Gliptoteci HAZU, U organizaciji Veleposlanstva Japana


IZLOŽBA „VERT ZA BILINE: Izložba fotografija od osnutka do Drugoga svjetskog rata“ – u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a od 19. svibnja 2014., od srijede do nedjelje, između 12.00 i 18.30 (nakon 1. listopada do 17.30) sati.

Uvećane stare fotografije Vrta dočaravaju vremena s konca 19. stoljeća te prikazuju osnutak Vrta i njegovih prvih pet desetljeća djelovanja... Ulaz je SLOBODAN


PLES:


FESTIVALI:ZBIVANJE:

Đir po Ruđeru
http://djir.irb.hr/KAZALIŠTE:


KONCERTI:Čakovec:


Rijeka
Karlovac


Osijek:


Pula:Opatijakoncerti:

Prijateljska udruga: "Engelberge", Njemačkaza EKO-RODITELJSTVO posjetite:

http://www.roda.hr
ŠTO JE GEOMANTIJA? Ekološka disciplina - Skup znanja i vještina kojima se daje podrška prostoru, pa tako i čovjeku da ostvari svoju cjelovitost. Bavi se suptilnim energijama prostora i Zemlje.
Uz pomoć nje povezujemo se sa sviješću drag
e nam planete ZemljeŠTO SU VILINSKI KRAJEVI?

Na tim mjestima će vas vile same dotaknuti ako im otvorite srce...

KAKO SE ČUVAJU VILINSKI KRAJEVI?

- razumijevanjem veze čovjek - priroda
- zakonima o očuvanju prirode i okoliša
- senzibiliziranjem čovjeka za suptilne energije prirode
- uvažavanjem planete kao živog sustava
- kreativnom zaštitom - uređenjem prirodnih i kulturnih krajeva na način koristan čovjeku, a koji ne narušava ekološku ravnotežu
EKOLOGIJA: Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, kemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i prikupljanju ekoloških podataka. Ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje.

EKOLOGIJA DUHA: Iscjeljenje prirode i našeg okoliša počinje od iscjeljenja čovjekova duha, odnosno, nas samih i našeg odnosa prema planeti Zemlji.SKRIPTE:

"O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
- studija :"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

- skripta:Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju", Institut za geomantiju "Anima loci"
- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.
- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.VIŠE O GEOMANTIJI:

Geomantija je teorija i praksa „liječenja“ Zemlje, odnosno podrske Zemlji da ostvari svoju cjelovitost. Podučava o suptilnim energijama krajolika i naše planete, te o njihovu međuodnosu s čovjekom. Geomantija je također življenje u skladu sa Zemljom, te može biti vid osobnog razvoja. Pristupa prostoru kao cjelovitom, te ga uvažava kao višedimenzionalan. Danas se ova djelatnost sa višestoljetnim korjenima, već počinje prepoznavati kao važna ekološka praksa.

U tehničkom smislu, geomantija je uporabna geofizika, koja s cjelovitim mjerenjem i detekcijom svih prisutnih frekventnih polja i vitalnih tokova prostora omogućava pogled u prirodne datosti lokacije, da li prostor odražava harmoniju, ili je prisutan škodljiv upliv, te kako prostor služi človeku. (citat, izvor: http://www.lanovo.si/sl/geomantija/)PRIMJENA GEOMANTIJE:


U vlastitom životu, odnosno prostoru kroz opažanje npr. najudobniji mjesta za spavanje, rad i drugo.


Pri useljenu u novi prostor.
Primjer: Jedna gospođa je u svojem stanu imala stalne glavobolje. Geomantijskim pregledom je utvrđeno kako su na mjestu njene kuće, prije gradnje posječena velika stabla, te su njihovi energetski ostaci njoj izazivali glavobolje.

Energiziranja prostora se rade na slijedeći način:

- zvukom (geomantijsko pjevanje - pjeva se samo glas/fon A)
- energetskim radom
- sadnjom stabala na oštećenim mjestima, npr. poslije oluje i rušenja stabala u šumi
- ljekovitim pripravcima (za npr. oštećeno tlo)
- postavljanjem energetskih skulptura: kozmograma, kamenih krugova, kamenjem (zašto? : prije svega kamenje i čvrste stijene nas povezuju bolje sa Zemljom - "kosti Zemlje", neutraliziraju neka zračenja itd.)
- fraktalima
- pri dizajnu uređenja prostora – odabirom oblika, boja, materijala, prirodnih materijala
- kristalima


Može se izvrsno primijeniti u održivom graditeljstvu, pri izboru zemljišta, gradnji kuće i u vrtovima, sa ciljem podupiranja snaga i energija Zemlje & čovjeka.
Geomantkinje i geomanti pri analizi zemljišta/prostora upotrebljavaju kao instrument čitanja energija svoje ruke ili pak tijelo, i/ili visak.

Prema mjerenjima se izrađuje karta.

Također se primjenjuje u web dizajnu.


POSTOJEĆI PROJEKTI U SVIJETU:

- rad sa šumama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji
- neki od najvećih geomantijskih projekata poput kamenog kruga u eko-selu Tameri su rađeni u suradnji sa mirovnim aktivistima kao spoj mirovnog, ekoaktivizma i duhovnosti.
- Litopunktura (ili akupuntura tijela Zemlje) - Brazil
- desetljeće istraživačkih projekata arhitekture i krajobrazne arhitekture na BOKU Institutu u Austriji

EDUKACIJA: Postoji nekoliko akademija, te instituta za geomantiju u Europi, ponajviše u Njemačkoj, te Sloveniji. U Hrvatskoj se trenutno mogu naći seminari koji obuhvaćaju neke od tema, te ih vode različiti voditelji. Udruga "Vilenice" organizira trenutno radionice vezane uz rad sa šumama, što se pokazuje u sadašnjosti vrlo važnim, no u planu su i radionice sa drugim temama.GEOMANTIJSKE ANALIZE PROSTORA: Riječ je o pregledu prirodnih suptilnih energija prostora koje neki prostor ima. Geomantijskom analizom te točke se stavljaju svjesno u upotrebu, primjerice u svrhu revitalizacije nogu ukoliko je riječ o energetskoj točci takve prirode.

opis slike