Vilina špilja, rijeka Ombla i razvoj koji iscjeljuje

Iscijeliti = učiniti cjelovitime


Kao što je već bilo riječ, intuitivno znanje o prirodi i njenim suptilnim razinama, kao i o elementalnim bićima prirode pronalazimo u nazivima prirodnih fenomena i krajolika, krajobraza pojedinih naroda, tako i u Hrvatskoj.
Postoji nekolicina takvih krajolika u Hrvatskoj i regiji, a danas je riječ o jednoj od aktualnih krajolika – „Vilina špilja“ ili „Vilina jama“ koja se nalazi neposredno iznad izvora rijeke Omble.Foto: Izvor rijeke Omble
Izvor: internet, Wikipedia


Rijeka Ombla ili Rijeka dubrovačka je hrvatski kraški fenomen i rijeka ponornica, te spada u rijeke Jadranskog sliva. Zbog svoje krajobrazne i biološke raznolikosti smatra se izuzetno vrijednim prirodnim fenomenom.

Stupanj zaštite:

Rijeka Ombla dio je krajobraza Rijeke Dubrovačke koji se vodi kao Značajni krajobraz RH (Značajni krajobraz je kategorija zaštećenog područja, koja predstavlja prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti.). Nekoliko međunarodnih konvencija potvrđenih u Hrvatskoj pravnim instrumentima:

- Sporazum o zaštiti šišmiša u Europi (EUROBATS)
- Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija),
- Konvencija ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti,
- Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (RAMSAR, 1971.)
- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Pariz, 1972.


O Rijeci Ombli, njenom ekološko-kulturnom i geomantijskom značajuČovjek ove regije je u nekoliko esencijalnih područja povezan sa ovom rijekom.
Sa izvora rijeke Omble grad Dubrovnik se još od vremena Dubrovačke Republike, kad je izgrađen prvi dubrovački vodovod, napajao vodom za piće.
Tijekom 15. stoljeća na izvoru rijeke Omble, poznati graditelj Paskoje Miličević je izgradio branu i mlinove.
U neposrednoj blizini izvora Omble, malo je naplavljeno močvarno područje i otočić obrastao močvarnom vegetacijom tršćaka, što predstavlja stanište maloj populaciji izrazito rijetke i ugrožene vrste riječne kornjače ((lat.) Mauremys rivulata). Već odavno znamo kako su močvarna područja jedna od najugroženijih krajobraza Europe, te se posebno štite Konvencijama jer se smatraju iznimnim prirodnim bogatstvom.
Rijeka Ombla vrednuje se radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog. Sve to čini duhovnu dimenziju čovjeka, jednog naroda, a zbog procesa globalizacije, duhovnu dimenziju čovjeka ove planete.
Očuvana u svojem intrinzičnom obliku rijeka Ombla, kao i Vilina špilja dio je duhovne jezgre planete Zemlje.
Kada je riječ o Vilinoj špilji iznad izvora spomenute rijeke, ona je i stanište nekoliko vrsta šišmiša: Blazijev ili sredozemni potkovnjak (Rhynolophus blasii), južni (Rhinolophus euryale), veliki (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros), dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersi), te oštrouhi (Myotis blythii) i riđi šišmiš (Myotis emarginatus), a postoje indicije o postojanju i osme vrste, iznimno rijetkog Meheljeva potkovnjaka (Rhinolophus mehelyi).


foto: Meheljev potkovnjak
izvor foto: internet, wikipedia


Meheljev potkovnjak se vodi u Crvenoj knjizi sisavaca kao regionalno izumrla vrsta!izvor crteža: wikipedia, crtež: šišmiš Meheljev potkovnjak kakvog ga vidi autor: Heinz Amberger, 2008.

Sjetimo se samo, koliko neke od nas uvesaljavaju stripovi i filmovi s likovima legendarnog Batman-a i Batwomen inspiriranog upravo šišmišima


Sva ova bića drastičnim zahvatima postaju ugrožena kada im se značajno mijenja ili destruira njihov životni okoliš, a gradnja podzemne hidrocentrale čije bi turbine pokretala rijeka Ombla svakako spada u takve zahvate.
Zbog čega je važno maksimalno moguće očuvanje izvornih prirodnih habitata. Posljednja geomantijska istraživanja pokazuju kako duhovna dimenzija planete Zemlje nestaje. Izvorni prirodni krajolici imaju svoju duhovnu razinu, tj. čine duhovnu jezgru planete Zemlje (možemo objasniti pojmom - Duša planete Zemlje).

Intenzivnim izmjenama prirodnih prostora, bez razmišljanja o poštivanju ekoloških ciklusa intrinzične prirode ova razina potpuno nestaje.
Zamislite čovjeka kojem svakodnevno netko uništava dio duševne razine, do točke kada prestane postojati.
Upravo to se počelo intenzivno događati s planetom Zemljom.

Premda se rječica Ombla čini mala, no iz navedenog razloga svaki intrinzično očuvani habitat je važan, a očuvana biološka i krajobrazna raznolikost doprinosi očuvanju cjelokupnog imuniteta prirode. Kako je to još direktno povezano s čovjekom.
Jedan od primjera su upravo djeca. Poznato je kako djeca koja odrastaju u okruženju zelenila, zdrave (cjelovite) prirode imaju jači imunitet na bolesti, od kojih danas sve češće obolijevaju djeca u gusto naseljenim i jako prometnim gradovima (astma, plućne bolesti, alergije i sl.).
Rijeke su također dio krvotoka Zemlje i korespondiraju s krvotokom u čovjeku, te tzv. tri vode. Stijene su kosti Zemlje.
Vode se u hortikulturnoj terapiji i općenito uređenju krajobraza koriste kao element opuštanja, umirenja emocija, pri čemu je šum vode, različita kvaliteta protoka vode važna.

Uz prirodne karakteristike Rijeke dubrovačke tu je i bogat kulturno – povijesni niz starih dubrovačkih ljetnikovaca s vrtovima,te parkova, manje ili više očuvanih spomenika kulture ladanjske tradicije. Ova zdanja su gradila dubrovačka vlastela i građanstvo od 15. do kraja 18. stoljeća. Ovi biseri vrtne kulture i prepoznavanja života u prirodi i s prirodom, na ušću rijeke Omble danas su također djelomično zapušteni.

foto: ljetnikovac na ušću gdje Ombla utječe u more, najvjerojatnije pripadao porodici Stay


foto: ljetnikovac najvjerojatnije pripadao porodici Stay, ograda s pogledom na more
foto: romantičarski motiv, umjetna ruševina u vrtu ljetnikovca

"Drugi po redu u Rijeci Dubrovačkoj na predjelu zvanom Batahovina je ljetnikovac koji je vjerojatno pripadao porodici Stay. Smatra se kako je sagrađen krajem 16. ili početkom 17. st . na razmeđi dva veličanstvena stila - renesanse i baroka.Građen na ušću gdje Ombla utječe u more, s jedne strane otvorenog pogleda prema Elafitima, pučini i Rijeci, a s druge zaštićen strmom stijenom. Na širokim terasama u vrtu mogla se nesmetano promatrati okolna ljepota. "

izvor foto i teksta o ljetnikovcu:advance.hr


Važno je spomenuti kako je zaslugom krajobraznog arhitekta Brune Šišića dubrovački renesansni vrt potvrđen kao vrt osobite geneze i oblikovanja pri čemu je jedan od jedinstvenih u svijetu zbog čega je predložen za zaštitu Unesco-a u kategoriji svjetske kulturne baštine.


Razvoj koji iscjeljuje čovjeka i krajobraz


Ono što je potrebno učiniti, prije svega zbog očuvanja, a morat će se dogoditi i rad na iscijeljenju duhovne dimenzije Zemlje (kroz sanacije pojedinih prirodnih eko-sistema), je pomiriti potrebe za gospodarskim rastom, te ga hitno usmjeriti maksimalno u održivi razvoj, tj. razvoj koji koristi nove eko-tehnologije i primjenjivati nove eko-ekonomske grane pri kojima se čuvaju izvorni intrinzični habitati.
Dobrim planiranjem i interdisciplinarnim istraživanjima koja će potvrditi stvarne potrebe čovjeka u datom prostoru,ali i široj regiji, će biti moguće uskladiti razvoj regije rijeke Ombla u skladu s novim potrebama planete Zemlje, ali i čovjeka na njoj.

Ekonomska kriza je rezultat ekološke krize te se iz rješavanja ove druge mogu proiznaći rješenja ove prve. Prelazak na ekološko gospodarstvo, socijalno poduzetništvo, očuvanje intrinzičnih prirodnih habitata kroz davanje funkcija novih edukativnih, rekreativnih staza, Parkova prirode, Nacionalnih parkova, posebnih rezervata u kojima se dalje razvijaju poznate i nove djelatnosti koje pokreću prije svega lokalnu ekonomiju obogaćujući ponudu regija prirodnim specifičnostima koje samo ona može pokazati i pohvaliti se u svijetu, ali i danas u svijetu sve rjeđim oazama mira u prirodi.Tri nova izvora, rijeka Ombla
Izvor: internet, wikipediaPo pitanju stvaranja energije za kućanstva, alternativni izvori energije, te niz uspješnih projekata njihove implementacije (solarne energije, energije biomaseprimjer bioplinska elektrana, bioplinska postrojenja i električna energija od otpada na već nekolicini poljoprivrednih farmi:izvor: agroklub.com, itd.), vjetroelektrane, energija otpada - daje nam moćne snage razvijanja gospodarstva na dugoročno jeftiniji, ekološkiji i za život na Zemlji sigurniji način.
Danas se o ovim temama, puno govori na specijaliziranim seminarima usavršavanja struka koje se bave razvojem, planiranjem, arhitekturom i graditeljstvom prostora, a niz uspješnih projekata gdje je znanje primjenjeno potvrđuje teoriju.foto: Bioplinska postrojenja, Spittelau, bioelektrana koja omogućuje centralno grijanje u Beču
izvor foto: internet, wikipedia


Znanje o ekološkim načinima življenja već odavno prenose i mlade generacije, koje o održivom razvoju uče kroz projekte u školama, te u vrtićima, tzv. eko-vrtićima, te nas djeca već mnogočemu mogu poučiti o očuvanju prirode.
Dječji vrtići, tj. djeca su ti na kojima planet Zemlja ostaje.

Vilina špilja nije samo mala špilja sa šišmišima, nego je dio očuvanja životnog koda planete Zemlje, a danas postoji više nego jedna alternativa kojom čovjek može živjeti u obilju na svim razinama i očuvati jedinstvene prirodne habitate.
Tekst napisala: Marina Butorac, za „Vilenice“

izvor o biološkim krakteristikama Viline jame i rijeke Omble: internet


Likove kostima inspiriranih životinjama rado gledamo i čitamo u sklopu filmske i stripovske kulture, ne smije se izgubiti osjećaj za njih u njihovim izvornim okolišima.
foto: strip Batwoman, lik iz stripa detektivskog žanra iz 1956., šišmiši kao inspiracija cijelog niza strip uradaka koji okupljaju različite generacije već više od pola stoljeća

izvor foto: wikipedia

25.06.2012. u 12:07 | 0 Komentara | Print | # | ^

Male promjene za veliki doprinos očuvanju šuma i prirode - reciklirani papir

U nastavku eko savjeta kako vlastitom svakodnevicom možemo malim promjenama pridonijeti očuvanju prrode i šuma prisjećamo se kako izgraditi ekološkije kućanstvo.

Svi volimo prošetati prirodom i uživati u njoj, no tek savjesnim odnosom i promjenama u svakodnevnom životu i kućanstvu, a koje će biti održive za kućni budžet, ćemo ju ovakvom kakva je danas očuvati i za naše potomke.

Uz razvrstavanje otpada u vlastitom kućanstvu, moguće je smanjiti svoj eko-footprint i biorazgradivim vrećicama za smeće, a sada se toaletni papir od recikliranog papira i papira sa znakom održivog gospodarenja šumama može kupiti i u više od jedne trgovine, tj. u nekim trgovinama trgovačkih lanaca koji se mogu pronaći putem interneta.Marina za "Vilenice"


10.06.2012. u 20:54 | 0 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

0

< lipanj, 2012 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Siječanj 2017 (2)
Svibanj 2016 (1)
Veljača 2016 (2)
Kolovoz 2015 (1)
Travanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (3)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (1)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (3)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (6)
Kolovoz 2014 (1)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (6)
Svibanj 2014 (6)
Travanj 2014 (3)
Ožujak 2014 (6)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (5)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (5)
Listopad 2013 (7)
Rujan 2013 (5)
Kolovoz 2013 (3)
Srpanj 2013 (2)
Lipanj 2013 (6)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (1)
Studeni 2012 (2)
Listopad 2012 (5)
Rujan 2012 (1)
Kolovoz 2012 (2)
Lipanj 2012 (2)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (2)
Veljača 2012 (1)
Prosinac 2011 (3)
Studeni 2011 (2)
Listopad 2011 (3)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (1)

OPIS BLOGA & RADIONICE,TEČAJEVI
OPIS BLOGA:


Blog geomantijsko-ekološke udruge "Vilenice" - Udruga za očuvanje vilinskih krajeva, život u skladu sa Zemljom i kulturu duha
Udruga "Vilenice" je nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana/ki.

Sjedište udruge: Zagreb, Hrvatska


KONTAKT:
udrugavilenice@gmail.comWEB UDRUGE:
http://vileniceudruga.yolasite.com/Udruga "Vilenice" u svojem radu nastoji poštivati ljudska prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, te podržava svaki napor za uspostavu i poštivanje istih, kao i svih do sad stečenih ljudskih i građanskih prava,te ženskih ljudskih i građanskih prava, građana/ki Republike Hrvatske :


Opća deklaracija o ljudskim pravima: http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


AKTUALNO:

Eko-inicijativa: Zagreb kao Klima grad - naselja Eko-habitati

Parkonomija - održivi razvoj temeljen na parkovima /Ideja: Marina Butorac/više o tome pročitajte u prilozima o Eko-inicijativi


Udruga "Vilenice"

Diseminacija za projekt Grundtvig aktivnost asistenti objavljena je na web-u Udruge "Vilenice":

Dissemination for project Grundtvig Assistanship activity is published on web-site of Association "Vilenice":

http://vileniceudruga.yolasite.com/projekti_projects.phpVIŠE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE U TIJEKU PROVJERITE NA WEB-U UDRUGE


MISAO MJESECA:

Jedina istinska briga za djecu i mlade je briga za njihov okoliš.


Marina


opis slike


Šume Gorskog kotara, Hrvatska

PREPORUKE:

- Za surfanje internetom preporuka koristite tražilicu: http://ecosia.org/how.php
i surfanjem čuvajte Kišne šume.AKTIVNOSTI UDRUGE:

-razmjena znanja
- edukativne radionice
- istraživački i radni projekti, projekti geomantijskih studija/analiza, te karti za pojedine prostore u svrhu daljnje edukacije o geomantiji kao ekološkoj disciplini koja promiče specifična znanja o Zemlji, te njenom korištenju za opće dobro
- ekološki projekti na temu održivih načina življenja, odnosno življenja u skladu sa Zemljom,
permakultura
- organiziranje kulturno-umjetničkih zbivanja
- putovanja, izleti
- vilologija & angelologija
- knjižnicaCiljevi udruge su također unaprijeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i doprinos skladnom suživotu sa Zemljom i svih njenih bića kao jednakovrijednih, te stvaranje i podrška kulturi i prostorima slobode, tolerancije, mira i nenasilja kroz zalaganje za življenje u skladu sa duhovnim vrijednostima i različitostima svakog pojedinca/pojedinke te njihovo poštivanje, poštivanje ljudskih prava, zaštitu životinja, doprinos rodnoravnopravnom društvu.
.


Opća deklaracija o ljudskim pravima:
http://www.ffzg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf


"Koja(koji) izgubi svoj oslonac i svoja stopala i koja (koji) razumije ono očajno stanje na kraju bajke, to je žena/muškarac koja/koji posjeduje osobitu i vrijednu mudrost. Ona/On je poput saguara, čvrstog, divnog kaktusa koji živi u pustinji. Saguaro možete prostrijeliti, možete rezbariti po njemu, srušiti ga, zgaziti, a on će ipak živjeti, ipak će u sebi nositi spremište živodajne vode, ipak će divlje rasti i s vremenom se sam izliječiti."
C. Pinkola EstésVišedimenzionalnost prostorske strukture grada – Zagreb - u pripremi

opis slike


PROGRAMI:

SEMINARI I RADIONICE IZ EKOLOŠKE DISCIPLINE ZEMLJANE GEOMANTIJE

- Knjižnica: u knjižnici se okupljaju knjige na temu književnosti inspirirane svijetom prirode, običajima koji su inspirirani drvećem, šumama, prirodom, literaturom o geomantiji (stručne knjige, te studije izrađene od članova/članica "Vilenica"), ljekovitosti prirode, krajolika i literatura o održivim načinima življenja (dizajn,arhitektura, vrtovi, poljoprivreda)


Vilinska tvornica - ekološko-umjetnički program:

KREATIVNOST, STVARALAŠTVO, IGRA, UMJETNOST U SVRHU OČUVANJA PRIRODE I ZNANJA O PRIRODI -

POSJETITE VILINSKU TVORNICU NA LINKU U NASTAVKU!
:

: http://vilinskatvornica-fairyfactory.yolasite.com
Skripte i pamfleti - pogledaj pod SKRIPTEopis slike


Energijska slika - Deve, M.B.


Vilenice

"Mercy and compassion are the higher qualities which dissolve ego and aggression. " Diana Cooper.ETIKA GEOMANTIJSKE PRAKSE:

Geomantija se upotrebljava uz visoku etičnost.


AKTUALNO - "VILENICE"

- Info aktivnosti: na našem web-sajtu, e-mail-u i blogu možete se informirati o specifičnim temama kojima se bavi udruga


- knjižnica

Hrvatska je imala jedinstvenu priliku biti jedna od zemalja poput Austrije, Brazila, Sjeverne Irske i drugih koje će sudjelovati u projektima litopunkture i time naučiti o vitalno-energetskoj strukturi planete Zemlje, čime ujedno doprinosi ekologiji cijele planete i time dobiva važnu ulogu u Europi i šire:

Najavite se za vođene rute energetskim točkama u prirodi:
- ekološko-umjetničke skulpture rađene na temelju geomantijskih analiza postavljene u gradu Zagrebu (posjet Solar pleksusu i očuvanom dijelu litopunkture na Jarunu, rute su u dogovoru s voditeljem/autorom projekta M.Pogačnikom), voditelji/ice ruta: suradnici u projektu, školovani geomanti/kinje
- ecological-artistic sculptures made by geomantic analyisis in Zagreb (visit "Solar pleskus of Europe and preserved part of litopuncture on lake Jarun)- vođene rute kroz energetske točke u prirodi (trenutno : rute - Zagreb, ostali gradovi: u pripremi)
- lead rutes to energy points (Zagreb)Posjeti se organiziraju kao individualni i u manjim grupama, te uz donaciju.
Za vrijeme i datum posjeta dogovoriti se na mail:
udrugavilenice@gmail.com.


Informiramo i o prirodnim krajobrazima različite geomantijske kvalitete- energetskim točkama Zemlje.


e-mail: udrugavilenice@gmail.com


SKRIPTE:

pamflet: "O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
studija :
"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

skripta:"Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju"
, Institut za geomantiju "Anima loci"

- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.

- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.Rad udruge do sada je bio moguć i podržan donacijama članova/članica udruge i volonterskim radom članova i članica udruge,
te donacijama građanki i građana.

Broj računa udruge: 2340009-1110214705, PBZ


NATJEČAJI:

http://programjako.info/

Linkovi & ostala cool cool zbivanja


Zagreb:

TV:


IZLOŽBA:

Izložba Strling Cities: japanski urbanistički projekti iz 1960-tih
Od 11. lipnja do 4.srpnja, u Gliptoteci HAZU, U organizaciji Veleposlanstva Japana


IZLOŽBA „VERT ZA BILINE: Izložba fotografija od osnutka do Drugoga svjetskog rata“ – u izložbenom paviljonu Botaničkog vrta PMF-a od 19. svibnja 2014., od srijede do nedjelje, između 12.00 i 18.30 (nakon 1. listopada do 17.30) sati.

Uvećane stare fotografije Vrta dočaravaju vremena s konca 19. stoljeća te prikazuju osnutak Vrta i njegovih prvih pet desetljeća djelovanja... Ulaz je SLOBODAN


PLES:


FESTIVALI:ZBIVANJE:

Đir po Ruđeru
http://djir.irb.hr/KAZALIŠTE:


KONCERTI:Čakovec:


Rijeka
Karlovac


Osijek:


Pula:Opatijakoncerti:

Prijateljska udruga: "Engelberge", Njemačkaza EKO-RODITELJSTVO posjetite:

http://www.roda.hr
ŠTO JE GEOMANTIJA? Ekološka disciplina - Skup znanja i vještina kojima se daje podrška prostoru, pa tako i čovjeku da ostvari svoju cjelovitost. Bavi se suptilnim energijama prostora i Zemlje.
Uz pomoć nje povezujemo se sa sviješću drag
e nam planete ZemljeŠTO SU VILINSKI KRAJEVI?

Na tim mjestima će vas vile same dotaknuti ako im otvorite srce...

KAKO SE ČUVAJU VILINSKI KRAJEVI?

- razumijevanjem veze čovjek - priroda
- zakonima o očuvanju prirode i okoliša
- senzibiliziranjem čovjeka za suptilne energije prirode
- uvažavanjem planete kao živog sustava
- kreativnom zaštitom - uređenjem prirodnih i kulturnih krajeva na način koristan čovjeku, a koji ne narušava ekološku ravnotežu
EKOLOGIJA: Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja gradi svoje temelje u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, kemiji i matematici. U zadnje vrijeme, informatika igra veliku ulogu u sintezi i prikupljanju ekoloških podataka. Ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje.

EKOLOGIJA DUHA: Iscjeljenje prirode i našeg okoliša počinje od iscjeljenja čovjekova duha, odnosno, nas samih i našeg odnosa prema planeti Zemlji.SKRIPTE:

"O bićima prirode - elementali zraka"
, M.B.
- studija :"Očuvanje vilinskih krajeva-šuma Jelenovac", M.B.

- skripta:Školovanje u geomantiji orijentiranoj na tijelo
i zapadnom feng shuiju", Institut za geomantiju "Anima loci"
- Skripta, pamflet se mogu dobiti na upit na e-mail - freedownload.
- Studija "Očuvanje vilinskih krajeva", print u boji na ekopapiru sa originalnim slikama, fotkama i grafičkim prikazima - uz donaciju.


Donacijama se podržava daljnji rad udruge.VIŠE O GEOMANTIJI:

Geomantija je teorija i praksa „liječenja“ Zemlje, odnosno podrske Zemlji da ostvari svoju cjelovitost. Podučava o suptilnim energijama krajolika i naše planete, te o njihovu međuodnosu s čovjekom. Geomantija je također življenje u skladu sa Zemljom, te može biti vid osobnog razvoja. Pristupa prostoru kao cjelovitom, te ga uvažava kao višedimenzionalan. Danas se ova djelatnost sa višestoljetnim korjenima, već počinje prepoznavati kao važna ekološka praksa.

U tehničkom smislu, geomantija je uporabna geofizika, koja s cjelovitim mjerenjem i detekcijom svih prisutnih frekventnih polja i vitalnih tokova prostora omogućava pogled u prirodne datosti lokacije, da li prostor odražava harmoniju, ili je prisutan škodljiv upliv, te kako prostor služi človeku. (citat, izvor: http://www.lanovo.si/sl/geomantija/)PRIMJENA GEOMANTIJE:


U vlastitom životu, odnosno prostoru kroz opažanje npr. najudobniji mjesta za spavanje, rad i drugo.


Pri useljenu u novi prostor.
Primjer: Jedna gospođa je u svojem stanu imala stalne glavobolje. Geomantijskim pregledom je utvrđeno kako su na mjestu njene kuće, prije gradnje posječena velika stabla, te su njihovi energetski ostaci njoj izazivali glavobolje.

Energiziranja prostora se rade na slijedeći način:

- zvukom (geomantijsko pjevanje - pjeva se samo glas/fon A)
- energetskim radom
- sadnjom stabala na oštećenim mjestima, npr. poslije oluje i rušenja stabala u šumi
- ljekovitim pripravcima (za npr. oštećeno tlo)
- postavljanjem energetskih skulptura: kozmograma, kamenih krugova, kamenjem (zašto? : prije svega kamenje i čvrste stijene nas povezuju bolje sa Zemljom - "kosti Zemlje", neutraliziraju neka zračenja itd.)
- fraktalima
- pri dizajnu uređenja prostora – odabirom oblika, boja, materijala, prirodnih materijala
- kristalima


Može se izvrsno primijeniti u održivom graditeljstvu, pri izboru zemljišta, gradnji kuće i u vrtovima, sa ciljem podupiranja snaga i energija Zemlje & čovjeka.
Geomantkinje i geomanti pri analizi zemljišta/prostora upotrebljavaju kao instrument čitanja energija svoje ruke ili pak tijelo, i/ili visak.

Prema mjerenjima se izrađuje karta.

Također se primjenjuje u web dizajnu.


POSTOJEĆI PROJEKTI U SVIJETU:

- rad sa šumama u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji
- neki od najvećih geomantijskih projekata poput kamenog kruga u eko-selu Tameri su rađeni u suradnji sa mirovnim aktivistima kao spoj mirovnog, ekoaktivizma i duhovnosti.
- Litopunktura (ili akupuntura tijela Zemlje) - Brazil
- desetljeće istraživačkih projekata arhitekture i krajobrazne arhitekture na BOKU Institutu u Austriji

EDUKACIJA: Postoji nekoliko akademija, te instituta za geomantiju u Europi, ponajviše u Njemačkoj, te Sloveniji. U Hrvatskoj se trenutno mogu naći seminari koji obuhvaćaju neke od tema, te ih vode različiti voditelji. Udruga "Vilenice" organizira trenutno radionice vezane uz rad sa šumama, što se pokazuje u sadašnjosti vrlo važnim, no u planu su i radionice sa drugim temama.GEOMANTIJSKE ANALIZE PROSTORA: Riječ je o pregledu prirodnih suptilnih energija prostora koje neki prostor ima. Geomantijskom analizom te točke se stavljaju svjesno u upotrebu, primjerice u svrhu revitalizacije nogu ukoliko je riječ o energetskoj točci takve prirode.

opis slike